Fodboldklubben BNS. Den Lilla Tråd. Januar 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fodboldklubben BNS. Den Lilla Tråd. Januar 2008"

Transkript

1 1 Fodboldklubben BNS Den Lilla Tråd Januar 2008

2 Formål At udbrede og fremme interessen for fodboldspillet i Sundeved ved at give medlemmerne mulighed for et aktivt klubliv med kammeratligt samvær. Og at lære spillere og ledere at udvise sportslig og værdig optræden på og udenfor banen. Dette søges opnået ved at skabe gode fysiske rammer at synliggøre klubben i lokalsamfundet at sikre gode og engagerede trænere og hjælpere at fastholde spillerne ved overgangen fra ungdomsspillere til seniorspillere og samle al ungdom- og seniorfodbold i den tidligere Sundeved kommune at sikre massiv forældreopbakning til alle ungdomshold at glæde og lyst præger alle aktiviteter og udviklingen i klubben at sikre, at der er gensidig respekt spillerne i mellem at sikre, at der opbygges sociale netværker gennem socialt samvær 2 Indholdsfortegnelse Formål...2 Indholdsfortegnelse...2 Velkommen i Fodboldklubben BNS...3 Praktiske oplysninger...3 (Bolde, nøgler, materialer, kampkort, holdkort, ændring af spilletider, dommere, kørsel, brug af reserver, uddannelse, nye spillere, ind- og udmeldelser, kontingenter, forsikring pokaler mv.) Målsætning for arbejdet i BNS...5 Forventninger til trænere og hjælpere i Fodboldklubben BNS...6 Forventninger til spillere og forældre i BNS...7 Retningslinier for træningen i de enkelte afdelinger/aldersgrupper...8 U3 og U4 (Sandkassefodbold)...9 U5 og U U7 og U U9 0g U U U U Junior U Ynglinge U Seniorer BNS-politikker (pædofili og rusmidler) Generelle leveregler i BNS samt afslutning Fodboldklubben BNS. Den Lilla Tråd. Side 2. Januar 2008

3 Velkommen i Fodboldklubben BNS Idéen med denne vejledning er at du, som træner/hjælper skal have et hjælpemiddel og samtidig et stykke værktøj til brug i den daglige træning og til kamp. Denne vejledning indeholder relevante oplysninger i kamp- og træningsøjemed, noget om klubbens forventninger til dig samt klubbens målsætning og holdninger i øvrigt. Den Lilla Tråd repræsenterer imidlertid også klubbens værdisæt og holdninger til en række områder, så også for dig som spiller og forældre er der noget at hente i Den Lilla Tråd. Den Lilla Tråd revideres årligt af bestyrelsen i samarbejde med børne- og ungdomskonsulenterne. Velkommen i Fodboldklubben BNS og god fornøjelse med fodboldspillet her hos os! Praktiske oplysninger Bolde, nøgler, tøj og andre materialer til kamp og træning Bolde og nøgler udleveres af materialechefen inden sæsonstart. Alle bolde er af en sådan standard, at de kan bruges til både kamp og træning. Det anbefales at tage seks bolde med ud til kamp, tre til hvert ude- og hjemmehold. Sørg for at samle boldene ind, inden kampen starter. Træner og hjælper har ansvaret for det antal bolde og nøgler, der er udleveret ved sæsonstarten. Til alle hold i klubben stilles der et sæt spillertøj til rådighed af klubben. Spillersættet består af lilla trøjer, sorte bukser og sorte strømper. Det påhviler materialechefen efter sæsonafslutningen at registrere og opmagasinere samtlige sportsrekvisitter. Dato for aflevering af tøj oplyses af materialechefen i god tid. Kampkort Trænere/hjælpere har ansvaret for udtagelse af holdet til kampene. Træner/hjælper sørger for, at spillerne bliver underrettet om hvor og hvornår de skal møde til kamp. Det anbefales, at ungdomsspillerne får udleveret et kampkort. Derudover anbefales, at udsende alle kampdatoer så snart disse kendes, således at forældre/spillere er på forkant med spilledagene, og i god tid kan melde afbud. Holdkort, indberetning af kampresultater (Gælder dog ikke for poder, mikro og miniput). BNS kampfordeler, tilsender holdkort. Det er trænerens/hjælperens opgave, at såvel hjemmeholdets som udeholdets spillere påføres holdkortet. Efter hjemmekampen påføres resultatet kortet og resultatet indtelefoneres til JBU (nummeret står bag på holdkortet). Holdkort opbevares af træner eller anden person sæsonen ud. Poder, mikro- og miniput indendørs: Fælles holdkort hentes ved dommerbordet, hvor det efter udfyldning afleveres igen. Ændring af spilletidspunkter Kampfordeleren skal medvirke til alle flytninger af kampe. Spørgsmål rettes til kampfordeler. Dommere Dommere er en vigtig del af en fodboldkamp. Dommerens arbejde skal respekteres. Det er således vores opgave at sikre, at dommerne føler sig godt behandlet, når BNS er den ene part i en fodboldkamp. Fra sæson 2002 bliver alle dommere betalt via JBU. Fra Lilleput og opefter er der sort dommer. Årgange under lilleput bruger forældre eller lokale dommere. Fodboldklubben BNS. Den Lilla Tråd. Side 3. Januar 2008

4 Kørsel til udekampe og vask af tøj BNS opfordrer til, at man laver en liste for en halvsæson af gangen angående kørsel og vask af spillertøj. Lav evt. en liste til samtlige forældre som skal køre og vaske, og angiv samtidig at de enkelte forældre herefter selv er ansvarlige for at kunne finde en afløser, hvis de bliver forhindret. Der udbetales ikke kørselsgodtgørelse til udekampe af BNS. Udskiftningsspillere Det er BNS holdning, at reserverne er med for at blive brugt. Ingen bliver en bedre fodboldspiller af at sidde på sidelinjen. Det bør derfor tilstræbes, at alle spillere får mindst en halvleg på banen iht. HAK-princippet (Halvdel Af Kampen). Det er vigtigt, at alle, der træner, kommer med til kamp på skift. 5 Uddannelse Det vil altid være i BNS interesse at have gode og veluddannede trænere og dommere. BNS er derfor interesseret i at vore trænere videreuddanner sig på diverse kurser. Vi har også mulighed for at sende medlemmer (udover trænere og hjælpere) på kursus, hvis de giver udtryk for, at de på et senere tidspunkt kunne tænke sig at bliver træner eller hjælper i BNS. Dette gælder naturligvis også, hvis du skulle have lyst til at uddanne dig som dommer. Forud for sæsonstarten forår/efterår vil du modtage forskellige kursustilbud. Hvis nogle af disse har vakt din interesse, skal du bare kontakte BNS s kursusansvarlige, der så vil sørge for tilmelding mv. Kursusudgifter i denne forbindelse betales af BNS, mens rejse og fortæring, når det ikke indgår i kurset, betales af kursisten selv. Nye spillere Husk at nye spillere ikke må spille kamp for BNS, før vi har spillerens spillercertifikat, hvis spilleren tidligere har spillet for en anden klub. Certifikatet afleveres til kassereren. Gælder dog ikke for miniput og nedefter. Ind- og udmeldelser Hurtigst muligt efter sæsonstart skal der, på baggrund af en udskrift fra sidste års medlemsliste, udarbejdes en ajourført liste med både gamle og nye medlemmer. Alle nye medlemmer skal desuden særskilt udfylde en indmeldelsesblanket. Hvis der i løbet af sæsonen er tilgang/ afgang af spillere, skal kassereren underrettes skriftligt derom. Udmeldelser foretages via blanket og afleveres til kassereren, der undersøger kontingentstatus og karantæneforhold. Der fremsendes spillercertifikat på forlangende. De til ind- og udmeldelse nødvendige blanketter kan du finde og downloade på klubbens hjemmeside: under punktet Trænerbænken/Værktøjer. Her kan du i øvrigt finde andre nyttige blanketter og dokumenter såsom kampkort, spillerlister mm. Kontingenter Der opkræves særskilt kontingent for udendørssæsonen og for vinterens indendørsfodbold. Opkrævningen sker pr. giro og foretages på baggrund af de opdaterede medlemslister. Disse lister skal kontrolleres af træneren/hjælperen og returneres til kassereren, indenfor den angivne tidsfrist. Hvis en spiller ikke betaler kontingent, vil kassereren/formanden eller holdlederen for seniorer kontakte vedkommende spiller/forældre. Manglende betaling udelukker som hovedregel spillerne fra deltagelse i både træning og kamp. Fodboldklubben BNS. Den Lilla Tråd. Side 4. Januar 2008

5 Forsikring BNS har ingen særskilt forsikring, der dækker ting- og/eller personskader, men trænere/ hjælpere er, under arbejde for klubben, omfattet af den lovpligtige ulykkesforsikring via Danmarks Idræts Forbund. Danmarks Idræts Forbund har også en kollektiv rejseforsikring, der dækker under rejse over hele verden. Det anbefales imidlertid, at familieforsikringerne undersøges førend udlandsrejsen påbegyndes. Vi anbefaler, at hvert enkelt medlem, uanset alder, tegner en personlig ulykkesforsikring. 6 Pokaler Hvert eneste år vinder, eller foræres, mange af BNS hold pokaler, vimpler eller andre præmier. Retningslinjerne for disse er som følger: Vimpler og andre gaver mm. Ophænges i klublokalet og pokaler udstilles det pågældende kalenderår. JBU/DBU-plaketter opbevares også i klubhuset. Ved stævner, hvor hver enkelt spiller tildeles en medalje eller pokal, er det naturligvis spillerens ejendom. Målsætninger for arbejdet i BNS Vores mål er, at alle føler en glæde ved at komme i BNS at vi har hold i alle ungdomsrækkerne at den enkelte spiller ud fra trænerens synspunkt har øget sit niveau i løbet af sæsonen, fodboldfagligt og/eller socialt at BNS bliver selvforsynende med seniorspillere at gøre det så attraktivt at spille fodbold i BNS, at vi kan fastholde spillere af egen avl og tiltrække nye udefra at vi søger de bedste trænere og hjælpere, vi kan få på ethvert niveau gerne en B1- træner til hver årgang at styrke træningen gennem afholdelse af in- og eksterne træner- og lederkurser at spillerne får et naturligt, positivt forhold til BNS at udvikle og styrke samarbejdet mellem BNS og de øvrige organisationer i Sundevedområdet og i Ny Sønderborg Kommune at BNS spillere og ledere udviser en ordentlig opførsel, når de repræsenterer BNS og vore sponsorer. 8 Fodboldklubben BNS. Den Lilla Tråd. Side 5. Januar 2008

6 Forventninger til trænere og hjælpere i BNS Vi forventer, at trænerne i samarbejde med hjælperen kan planlægge og gennemføre inspirerende og udviklende træning ikke forskelsbehandler og respekterer spillernes forskelligheder møde til tiden og have alt klart til træningen deltage i relevante møder, kurser mv. sørge for en tryg og motiverende atmosfære, såvel på banen som udenfor gribe hurtigt og resolut ind ved mobning og lignende forklare med hensyntagen til den enkelte spiller hvorfor vedkommende ikke kan komme med til kamp på grund af evt. for mange spillere, udeblivelse fra træningen over længere tid eller andre forhold have ansvar for spillernes sikkerhed under træning og kamp udvikle spillerne socialt opbevare og vedligeholde udleverede materialer samt aflevere dem efter sæsonen medvirke til at holde orden i materialerummet og sørge får at rummet er aflåst (også under træning) være et godt forbillede for spillerne (eksempelvis ifm. rygning, alkohol mm.) tale ordentlig til spillerne i et forståeligt sprog udvise anstændig optræden overfor både dommere, forældre og modstandere involvere forældrene i de yngre årgange i træningen føre statistik over fremmøde til træningen9 arrangere vask af spillertøjet, så dette går på skift mellem spillerne sørge for lægetaske, væske mv. i forbindelse med kampe udfylde holdkort og indtelefonere kampresultat senest en time efter kampen er spillet registrere ind- og udmeldelser og give dem videre til kassereren arrangere transport til udekampe vi anbefaler kørselsordninger lige fra sæsonstarten efter alle kampe, både ude og hjemme, sørge for at omklædningsrum er rengjorte og efterlades i samme stand, som da holdet ankom bidrage aktivt til at skabe god stemning blandt spillere og forældre bidrage aktivt til at løse op for problemer og konflikter sørge for information til forældre og spillere har kendskab til fodboldreglerne for den aktuelle årgang ved særlige lejligheder at sende billeder/nyheder til pressechefen Al form for negativ konsekvens/afstraffelse bør under ingen omstændigheder finde sted! Fodboldklubben BNS. Den Lilla Tråd. Side 6. Januar 2008

7 Forventninger til spillere I BNS forventes det, at spillerne bidrager med god opførsel både på og udenfor banen overfor både med- og modspillere, trænere, ledere, tilskuere og dommere tager et medansvar for både træning og kamp i videst muligt omfang møder op til træning og kamp eller melder afbud i god tid tager et medansvar for, at der skabes et godt klubmiljø, hvor alle kan trives i øvrigt viser hensyn og er en god kammerat betaler kontingent rettidigt Forventninger til forældre I BNS forventes det, at forældrene bidrager med god opførsel ved kampe overfor både modstanderens og egne spillere, trænere, ledere, tilskuere og dommere medvirke til, at der skabes et godt og frugtbart forhold spillere, trænere, ledere og forældre imellem være behjælpelig med transport og give en hånd med, når det er nødvendigt sørge for, at børn er lovpligtigt fastspændt under kørsel ikke indtage alkoholiske drikke ved træning eller kamp sørge for, at barnet har sit fodboldudstyr med til træning og kamp melder afbud til træning/kamp for vores yngste spillere støtter deres barn i positiv retning følger med i aktiviteterne og snakker med ham/hende om kampe, træning og kammeratskab henvender sig til klubben, hvis der opstår problemer, således at vi i fællesskab kan få disse ryddet af vejen med det samme sørge for rettidig indbetaling af kontingent Og for lige at få det helt på det rene: BNS accepterer ikke, at en spiller hænges ud foran holdkammerater BNS accepterer ikke forskelsbehandling I BNS er vi lige uanset race, religion og fodboldfaglig kunnen/ikke-kunnen Og i BNS udviser vi respekt for andre også modstandere og dommere! Fodboldklubben BNS. Den Lilla Tråd. Side 7. Januar 2008

8 Generelle retningslinjer for træningen i de enkelte afdelinger (aldersgrupper) På de følgende sider følger en kort beskrivelse af, hvad BNS forventer, at spillerne på de respektive årgange formår såvel teknisk, taktisk som fysisk. Læs venligst beskrivelsen grundigt for netop din afdeling, men læs også om de andre afdelinger. Og har du nogle spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte ungdomseller børnekonsulenterne. Træningens omfang U3-U4 U5-U6 U7-U8 U9-U10 Udendørsfodbold Maj - September April september Marts september Marts september Indendørsfodbold Ingen endnu Oktober marts Oktober marts Oktober marts Lektioner pr. uge Max. 1 Max Tid pr. lektion min. 60 min. 60 min. 60 min. Kampe udendørs Ingen Stævner 3v3 Stævner 5v5 Stævner 7v7* Træningens omfang U11 U12 U14 U16 Udendørsfodbold Marts Oktober Marts oktober Februar oktober Februar oktober Indendørsfodbold Oktober marts Oktober marts Oktober februar Oktober februar Lektioner pr. uge (3) 2 (3) Tid pr. lektion Max. 90 min. Max. 90 min min min. Kampe udendørs Turnering 7v7 Turnering 11v11 Turnering 11v11 Turnering 11v11 Træningens omfang U18 Senior 18 år -> Udendørsfodbold Februar oktober Februar oktober Indendørsfodbold Oktober februar Oktober februar Lektioner pr. uge 2 (3) 2 (3) Tid pr. lektion min min. Kampe udendørs Turnering 11v11 Turnering 11v11 *U9 Piger spiller 5v5 Og husk nu! Disse retningslinjer bør udgøre mindst 80 % af træningen, de sidste 20 % er til egen rådighed For alle årgange anbefaler BNS, at opvarmning foregår med bold BNS opfordrer til offensivt fodboldspil I de yngste årgange anbefales stationstræning (små grupper) for at formindske ventetiden og for at fremme antallet af boldberøringer pr. spiller For U3-U10 er resultatet ikke det vigtigste! Fodboldklubben BNS. Den Lilla Tråd. Side 8. Januar 2008

9 U3 og U4 (Sandkasse-fodbold) Generelt Ved træningen skal forældrene lægge vægt på disse ting: Glæde, tryghed, socialt samvær og bevægelse! Glæde: Børnenes umiddelbare glæde ved spillet og ved at være sammen med forældre og jævnaldrende skal styrkes og dyrkes. Træningen er og skal kun være en leg. Tryghed: Minimum en forælder til hvert barn skal være til stede under hele træningen Socialt samvær: De deltagende forældre skal styrke den sociale adfærd alle er lige. Der skal være plads til andet end fodbold. Bevægelse: Fodbolden bruges som legeredskab og børnene skal gøres til ven med bolden Legene/øvelserne skal være: Med få forståelige regler Lette at organisere Opbygget så alle er aktive Der skal være variation - hellere flere små lege end få lange. Mål for afdelingen Der arbejdes på at gøre spilleren ven med bolden - dvs. at der er en bold pr. spiller. I denne årgang anvendes plastbolde Det er vigtigt at spilleren har mange boldberøringer. Spillerne skal roses og gå hjem med en positiv oplevelse i rygsækken. Fodboldklubben BNS. Den Lilla Tråd. Side 9. Januar 2008

10 U5 og U6 Generelt Ved træningen skal træneren lægge vægt på disse ting: Glæde, tryghed, socialt samvær og bevægelse! Glæde: Børnenes umiddelbare glæde ved spillet skal styrkes og dyrkes. Træningen skal først og fremmest være sjov gennem leg. Tryghed: Træneren skal være omsorgsfuld (binde støvler, tørre næser, trøste osv.). Træneren skal have god tid, og træneren skal forstå at vinde børnenes tillid. Socialt samvær: Træneren skal styrke den sociale adfærd alle er lige. Der skal være plads til andet end fodbold. Bevægelse: Fodbolden bruges som legeredskab. Legene/øvelserne skal være: Med få forståelige regler Lette at organisere Opbygget så alle er aktive Der skal være variation - hellere flere små lege end få lange. Mål for afdelingen Der arbejdes på at gøre spilleren ven med bolden - dvs. at der er en bold pr. spiller. Det er vigtigt at spilleren har mange boldberøringer. Der arbejdes på at udvikle den enkelte spiller personligt. Spillerne skal roses og gå hjem med en positiv oplevelse i rygsækken. Ingen spiller har fast plads på banen. Lære at følge en træners anvisninger. Fodboldklubben BNS. Den Lilla Tråd. Side 10. Januar 2008

11 U7 og U8 Generelt Ved træningen skal træneren lægge vægt på disse ting: Glæde, tryghed, socialt samvær og bevægelse! Glæde: Børnenes umiddelbare glæde ved spillet skal styrkes og dyrkes. Træningen skal først og fremmest være sjov gennem leg. Tryghed: Træneren skal være omsorgsfuld (binde støvler, tørre næser, trøste osv.). Træneren skal have god tid, og træneren skal forstå at vinde børnenes tillid. Socialt samvær: Træneren skal styrke den sociale adfærd alle er lige. Der skal være plads til andet end fodbold. Bevægelse: Fodbolden bruges som legeredskab/træningsredskab. Legene/øvelserne skal være: Med få forståelige regler Lette at organisere Opbygget så alle er aktive Der skal være variation - hellere flere små lege end få lange. Mål for afdelingen Der arbejdes på, at spilleren har så mange boldberøringer som muligt - dvs. at der er en bold pr. spiller. Der arbejdes på at udvikle den enkelte spiller personligt og i en vis grad fagligt. Spillerne skal roses og gå hjem med en positiv oplevelse i rygsækken. Ingen spiller har fast plads på banen. Lære at følge en træners anvisninger. Teknik: Indøve løb med bolden (driblinger) Indøve at stoppe bolden (førsteberøring med fodsål og inderside) Indøve afleveringsteknik (indersidespark) Motorik: Spillerens motorik opbygges indirekte gennem øvelser, der styrker løb, koordination, bevægelighed, smidighed og balance. 13 Fodboldklubben BNS. Den Lilla Tråd. Side 11. Januar 2008

12 U9 og U10 Generelt Ved træningen skal træneren lægge vægt på disse ting: Glæde, tryghed, socialt samvær og bevægelse! Glæde: Børnenes umiddelbare glæde ved spillet skal styrkes og dyrkes. Træningen skal først og fremmest være sjov. Tryghed: Træneren skal være omsorgsfuld og have god tid og forstå at vinde børnenes tillid. Socialt samvær: Træneren skal styrke den sociale adfærd alle er lige. Der skal være plads til andet end fodbold. Bevægelse: Bolden bruges som træningsredskab. Øvelserne skal være: Med få forståelige regler Lette at organisere Opbygget så alle er aktive Der skal være variation Tilpasset efter spillernes niveau Mål for afdelingen Der arbejdes på at videreudvikle spillerens tekniske, personlige og sociale færdigheder. Teknik: Indøve løb med bolden (driblinger, vendinger ) Indøve førsteberøringer (headning, bryst, lår, inderside ) Indøve sparkeformer med begge ben (inderside, vrist, yderside) Indøve erobringer (1:1) Indøve finter Taktik: Lære at placere sig på banen i forhold til medspillere (spilbarhed). Få begyndende kendskab til forsvar og angreb. Fysik: Smidighed, bevægelighed, løbeskoling og koordinationstræning med og uden bold. Nedvarmning 14 Fodboldklubben BNS. Den Lilla Tråd. Side 12. Januar 2008

13 U11 Generelt Ved træningen skal træneren lægge vægt på disse ting: Glæde, tryghed, socialt samvær og bevægelse! Det er de tekniske færdigheder der har 1. prioritet. Børn i 11 års alderen vil lære alt med en bold! Derfor har træneren i denne aldersgruppe et stort ansvar med hensyn til uddannelse af spillerne. Glæde: Børnenes umiddelbare glæde ved spillet skal styrkes og dyrkes. Træningen skal først og fremmest være sjov. Tryghed: Træneren skal være omsorgsfuld og have god tid og forstå at vinde børnenes tillid. Socialt samvær: Træneren skal styrke den sociale adfærd alle er lige. Bevægelse: Bolden bruges som træningsredskab. Øvelserne skal være: Med få forståelige regler Lette at organisere Opbygget så alle er aktive Der skal være variation Tilpasset efter spillernes niveau Mål for afdelingen Teknik: Videreudvikling af grundteknikker (se U9 og U10) Sparkeformer (hovedvægt på indersidespark og halvtliggende vristspark med begge ben) Driblinger og finter videreudvikles Heading videreudvikles (timing og koordinering af spring og løb) Indøve afslutninger med og uden pres (husk begge ben) Taktik Begyndende taktisk træning efter trænerens egen spillestil. Fysik: Løbeskoling, hurtighed, smidighed, bevægelighed, balance og koordinationstræning. Nedvarmning Psyke: Koncentration, vilje, mod og disciplin, herunder opdrage spillerne til at vise ansvar for tøj, støvler, kamp- og træningsaftaler mv. Sørge for at pleje kammeratskabet. Sørge for, at spillerne opdrages til at udvise god tone overfor dommere, ledere, med- og modspillere. Fodboldklubben BNS. Den Lilla Tråd. Side 13. Januar 2008

14 U12 Generelt Ved træningen skal træneren lægge vægt på disse ting: Glæde, tryghed, socialt samvær og bevægelse! Det er de tekniske færdigheder der har 1. prioritet. Børn i 12 års alderen vil lære alt med en bold! Derfor har træneren i denne aldersgruppe et stort ansvar med hensyn til uddannelse af spillerne. Glæde: Børnenes umiddelbare glæde ved spillet skal styrkes og dyrkes. Træningen skal først og fremmest være sjov. Tryghed: Træneren skal være omsorgsfuld og have god tid og forstå at vinde børnenes tillid. Socialt samvær: Træneren skal styrke den sociale adfærd alle er lige. Bevægelse: Bolden bruges som træningsredskab. Øvelserne skal være: Med få forståelige regler Lette at organisere Opbygget så alle er aktive Der skal være variation Tilpasset efter spillernes niveau Mål for afdelingen Teknik: Videreudvikling af grundteknikker (se U9 og U10) Sparkeformer (hovedvægt på indersidespark og halvtliggende vristspark med begge ben) Driblinger og finter videreudvikles Heading videreudvikles (timing og koordinering af spring og løb) Indøve afslutninger med og uden pres (husk begge ben) Taktik Lære de forskellige pladser at kende, og få kendskab til angreb/midtbane og forsvar. Begyndende taktisk træning efter trænerens egen spillestil. Fysik: Løbeskoling, hurtighed, smidighed, bevægelighed, balance og koordinationstræning. Nedvarmning Psyke: Koncentration, vilje, mod og disciplin, herunder opdrage spillerne til at vise ansvar for tøj, støvler, kamp- og træningsaftaler mv. Sørge for at pleje kammeratskabet. Sørge for, at spillerne opdrages til at udvise god tone overfor dommere, ledere, med- og modspillere. Fodboldklubben BNS. Den Lilla Tråd. Side 14. Januar 2008

15 U14 Generelt Ved træningen skal træneren lægge vægt på disse ting: Glæde, tryghed, socialt samvær og bevægelse! Fordelingen mellem den tekniske og den taktiske træning er i forhold 40:60. Aldersklassen år er fodboldens guldalder, hvorfor trænere til denne aldersgruppe har et stort ansvar med hensyn til uddannelsen af spillerne. Glæde: Børnenes umiddelbare glæde ved spillet skal styrkes og dyrkes. Træningen skal først og fremmest være sjov. Tryghed: Træneren skal være omsorgsfuld og have god tid og forstå at vinde børnenes tillid. Socialt samvær: Træneren skal styrke den sociale adfærd alle er lige. Bevægelse: Bolden bruges som træningsredskab. Øvelserne skal være: Med få forståelige regler Lette at organisere Opbygget så alle er aktive Der skal være variation Tilpasset efter spillernes niveau Mål for afdelingen Teknik: Repetition og kvalitetsforbedring af grundteknikken Øget tempo og intensitet Begyndende målmandstræning Taktik: Taktisk træning efter trænerens egen spillestil. Fysik: Aerob og anaerob træning (lav, moderat, høj intensitetstræning og hurtighedstræning) Løbeskoling, hurtighed, smidighed, bevægelighed, balance, koordinationstræning og styrketræning (kun med egen kropsvægt). Nedvarmning Psyke: Koncentration, vilje, mod, ansvar, motivation. Husk at puberteten er en svær tid, som de unge skal hjælpes igennem. Sørge for at pleje kammeratskabet. Sørge for, at spillerne opdrages til at udvise god tone overfor dommere, ledere, med- og modspillere. Fodboldklubben BNS. Den Lilla Tråd. Side 15. Januar 2008

16 U16 (Junior) Generelt Når spillerne når junioralderen har de stiftet bekendtskab med alle tekniske, taktiske og fysiske grundbegreber. Ved træningen skal træneren lægge vægt på disse ting: Glæde, tryghed, socialt samvær og bevægelse! Fordelingen mellem den tekniske og den taktiske træning er i forhold 20:80. Glæde: Spillernes umiddelbare glæde ved spillet skal styrkes og dyrkes. Træningen skal først og fremmest være sjov. Tryghed: Træneren skal være omsorgsfuld og have god tid og forstå at vinde spillernes tillid. Socialt samvær: Træneren skal styrke den sociale adfærd alle er lige. Bevægelse: Bolden bruges som træningsredskab. Mål for afdelingen Teknik: Repetition og kvalitetsforbedring af grundteknikken Målmandstræning intensiveres Taktik: Taktisk træning efter trænerens egen spillestil Fysik: Aerob og anaerob træning (lav, moderat, høj intensitetstræning og hurtighedstræning) Løbeskoling, hurtighed, smidighed, bevægelighed, balance, koordinationstræning og styrketræning (kun med egen kropsvægt). Nedvarmning Psyke: Koncentration, vilje, mod, ansvar (selvkritik), motivation i forbindelse med træning og kampe, (selv)disciplin og tålmodighed. Sørge for at pleje kammeratskabet. Sørge for, at spillerne opdrages til at udvise god tone overfor dommere, ledere, med- og modspillere. Fodboldklubben BNS. Den Lilla Tråd. Side 16. Januar 2008

17 U18 (Ynglinge) Generelt Træning som hos junior, men med mere krævende og seniorpræget træning, både hvad angår teknik, taktik og fysik. Ved træningen skal træneren lægge vægt på disse ting: Glæde, tryghed, socialt samvær og bevægelse! Fordelingen mellem den tekniske og den taktiske træning er i forhold 10:90. Glæde: Spillernes umiddelbare glæde ved spillet skal styrkes og dyrkes. Træningen skal først og fremmest være sjov. Tryghed: Træneren skal være omsorgsfuld og have god tid og forstå at vinde spillernes tillid. Socialt samvær: Træneren skal styrke den sociale adfærd. Bevægelse: Bolden bruges som træningsredskab. Mål for afdelingen Teknik: Vedligeholdelse af de tekniske færdigheder Der arbejdes med begge ben. Taktik: Taktisk træning efter trænerens egen spillestil Fysik: Aerob og anaerob træning (lav, moderat, høj intensitetstræning og hurtighedstræning) Styrketræning for hele kroppen (gerne med vægte). Hurtighedstræning Smidighed, bevægelighed, balance og koordinationstræning Nedvarmning Psyke: Koncentration, vilje, mod, ansvar, motivation, (selv)disciplin og tålmodighed, herunder evne at stille realistiske mål og acceptere rollefordelingen. Fodboldklubben BNS. Den Lilla Tråd. Side 17. Januar 2008

18 Senior Generelt Træning som hos ynglinge, men med mere krævende og seniorpræget træning, både hvad angår teknik, taktik og fysik. Ved træningen skal træneren lægge vægt på disse ting: Glæde, tryghed, socialt samvær og bevægelse! Fordelingen mellem den tekniske og den taktiske træning er i forhold 10:90. Glæde: Spillernes umiddelbare glæde ved spillet skal styrkes og dyrkes. Træningen skal først og fremmest være sjov. Tryghed: Træneren skal være omsorgsfuld og have god tid og forstå at vinde spillernes tillid. Socialt samvær: Træneren skal styrke den sociale adfærd. Bevægelse: Bolden bruges som træningsredskab. Mål for afdelingen Teknik: Vedligeholdelse af de tekniske færdigheder. Der arbejdes med begge ben. Taktik: Taktisk træning efter trænerens egen spillestil. Fysik: Aerob og anaerob træning. Styrketræning for hele kroppen (gerne med vægte). Smidighed, bevægelighed, balance og koordinationstræning. Nedvarmning. Psyke: Koncentration, vilje, mod, ansvar, motivation, (selv)disciplin og tålmodighed, herunder evne at stille realistiske mål og acceptere rollefordelingen. 18 Fodboldklubben BNS. Den Lilla Tråd. Side 18. Januar 2008

19 BNS-politiker BNS politik imod seksuelle overgreb Overgreb mod børn vækker voldsomme følelser hos os alle. Følelser som afsky, had og afmagt. Samtidig kan den offentlige opmærksomhed omkring overgrebene i idrætslivet rokke ved den tillid, som forældre og børn skal have til os i idrætsverdenen. Overgreb må ikke finde sted. Men det må heller ikke ske, at klublivet inficeres af mistænksomhed, der forhindrer de mange frivillige i at udføre deres primære opgave, nemlig at organisere fodbold og formidle glæde og fællesskabsfølelse til de mange børn og unge, der spiller fodbold. Langt de fleste frivillige trænere, ledere og instruktører er deres opgave voksen. De har valgt at gå ind i foreningsarbejdet, fordi de kan lide at arbejde med børn og unge. Desværre tiltrækkes pædofile også af de miljøer, hvor børn og unge færdes. Dette gælder også fodboldklubberne. Fodbold er at opleve og vise følelser. Her skal være plads til både sejrsknus, et klap på skulderen eller en trøstende omfavnelse til det barn, som føler nederlag eller har slået sig. Det er også naturligt, at der er kropslig kontakt i andre situationer både mellem børnene og mellem træner og børn. Fodbold handler også om at bruge kroppen, mærke og beherske den. Nogle gange skal barnet have hjælp til at udføre bestemte bevægelser. Andre gange kan der være sikkerhedsmæssige årsager til, at en instruktør griber eller holder om barnet. Frygten for beskyldninger om seksuelle overgreb skal ikke føre til, at træneren og instruktøren ikke tør røre ved børnene. Men selvfølgelig er der grænser for kropskontakten. Berøring af skridt og bryster er aldrig acceptable. Smækkys på munden skal overlades til forældrene. BNS politik imod rusmidler I det øjeblik, man har et misbrug af rusmidler og/eller dopingpræparater, er det BNS opfattelse, at man ikke er i stand til at få det optimale ud af et medlemskab hos os. Derfor gør vi opmærksom på, at misbrug, besiddelse eller distribution af rusmidler og/eller dopingpræparater er uforeneligt med et medlemskab af Fodboldklubben BNS. I praksis betyder dette, at hvis vi i BNS bliver opmærksomme på, at et medlem eller en træner/ holdleder/hjælper har en uhensigtsmæssig adfærd i forhold til rusmidler og/eller dopingpræparater, kan formanden orientere medlemmet/medlemmets forældre og kommunens SSP-konsulent og medlemmet vil blive indkaldt til en samtale. Samtalens formål er at afklare problemstillingen og det videre forløb i forhold til medlemskabet hhv. ansættelsesforholdet i BNS. Det skal understreges, at BNS i denne sammenhæng definerer rusmidler som narkotiske midler og dopingpræparater. Den klassiske øl efter endt kamp fsva. spillere over 18 år falder i sagens natur ikke ind under vores definition. Handling! Hvis nogen i og omkring Fodboldklubben BNS bliver bekendt med forhold, som strider mod ovenævnte politikker, bedes vedkommen med det samme kontakte et bestyrelsesmedlem for nærmere aktioner i sagen. Fodboldklubben BNS. Den Lilla Tråd. Side 19. Januar 2008

20 Nogle enkelte leveregler for klublivet i BNS: Her i klubben taler vi ordentligt til hinanden. Ingen sjofle tilråb eller kommentarer om hinandens kroppe. Nye trænere skal ikke fra starten have eneansvaret for et hold børn, og vi går jævnligt på besøg hos hinanden, når der trænes. På ture er der altid mindst to trænere eller ledere med. Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum. Man inviterer ikke enkelte børn hjem til sig. Forældre opfordres til at deltage i børnenes fodboldliv. De kender børnene bedre, end vi gør, og er derfor bedre i stand til at opdage, hvis barnet mistrives. Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om overgreb eller selv fornemmer, at noget er galt. Bestyrelsen har altid pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og reagerer hurtigt. Alle trænere, holdledere og instruktører, der har direkte kontakt med børn under 15 år giver en gang årligt ved underskrivelse af trænerkontrakt samtykke til, at der kan indhentes oplysninger i Det centrale kriminalregister 36, vedr. seksuelle krænkelser. Indhentningen af oplysningerne kræver samtykkeerklæring fra hver enkelt. Såfremt den pågældende ikke tillader eller ønsker at give dette samtykke, forbeholder BNS sig ret til at afvise et kommende ansættelsesforhold. Ingen trænere/ledere for børn under 15 år kan blive frivillige hjælpere i BNS, såfremt de er dømt for pædofili. Afslutning Hvis du er i tvivl om noget, eller har konkrete spørgsmål til træning, kamp, holdninger eller andet i Den Lilla Tråd, så tag fat i en fra bestyrelsen eller i klubbens børne- og ungdomskonsulenter. På BNS hjemmeside kan du få masse hjælp til den daglige træning og her finder du også alle navne og telefonnumre på personer, du kunne få brug for at tage kontakt til. Ligeledes er de skemaer, du skal bruge, også tilgængelig på På er der ligeledes mulighed for at finde svar på mange spørgsmål inspiration til træningen, oversigt over kampe og meget mere kan downloades derfra. Har du ikke internetadgang, så kontakt en af konsulenterne. Og til allersidst en lille opfordring lad os alle hver især give et lille skub til, at Fodboldklubben BNS udvikler sig i den rigtige retning, som er præget af trivsel og samarbejde og som vil få alle til at føle sig hjemme i BNS. Og lad os sammen arbejde mod gode sportslige resultater, uden at trivslen og BNS-ånden forsømmes. Venlig hilsen Fodboldklubben BNS Børne- og ungdomskonsulenterne Bestyrelsen Januar 2008 Fodboldklubben BNS. Den Lilla Tråd. Side 20. Januar 2008

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på at gøre spilleren ven med bolden dvs. der en bold pr spiller. Det er vigtigt at spilleren har

Læs mere

Nord-Als Boldklub s Ungdomsledervejledning

Nord-Als Boldklub s Ungdomsledervejledning Nord-Als Boldklub s Ungdomsledervejledning 2002 PRAKTISKE OPLYSNINGER: Bolde til kamp og træning Boldene ligger i materialerummet i kælderen. Alle bolde er af den standard, at de kan bruges til både kamp

Læs mere

Kibæk IF trænervejledning fodbold

Kibæk IF trænervejledning fodbold Velkommen side 2 Fodboldudvalget side 3 Baneoversigt og banefordeling side 4 Etisk regelsæt gældende for KIF s fodboldafdeling side 5 Praktiske oplysninger Bolde til kamp og træning side 6 Spilletøj side

Læs mere

Holsted fb - Trænervejledning

Holsted fb - Trænervejledning 1.0. Indledning Velkommen som træner i HFB. Vejledningen er lavet som et opslagsværk, hvor du kan finde de oplysninger du skal bruge som træner. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, er der en kontakt

Læs mere

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

Holdninger til børnefodbold

Holdninger til børnefodbold Holdninger til børnefodbold Information Holdninger til Børnefodbold i KHIF Forord I KHIF er børne- og ungdomsfodbold højt prioriteret og ungdomsudvalget har derfor udarbejdet en børne- og ungdomspolitik,

Læs mere

Indhold Basisteknisk træning: Fodboldkoordination Lodret vristspark Løb med bolden Modtagelse

Indhold Basisteknisk træning: Fodboldkoordination Lodret vristspark Løb med bolden Modtagelse U5 U11: Tilvænningsperioden FUN-damentals Spillerne udvikler de vigtigste basale bevægelsesfærdigheder, der danner fundamentet for yderligere udvikling. Fun-damentals udtrykker både, at træningen skal

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

DEN DER IKKE VIL VÆRE BEDRE, HOLDER OP MED AT VÆRE GOD.

DEN DER IKKE VIL VÆRE BEDRE, HOLDER OP MED AT VÆRE GOD. DEN DER IKKE VIL VÆRE BEDRE, HOLDER OP MED AT VÆRE GOD. DE FEM FINGRE: TEKNISK TAKTISK FYSISK PSYKISK SOCIALT MOTTO: SÅ MANGE SOM MULIGT, SÅ LÆNGE SOM MULIGT. Glæde, tryghed og bevægelse. Koordination.

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på, at spilleren har så mange boldberøringer som

Læs mere

BALLERUP KYOKUSHIN KARATE VÆRDISÆT

BALLERUP KYOKUSHIN KARATE VÆRDISÆT BALLERUP KYOKUSHIN KARATE VÆRDISÆT Værdisæt for Ballerup Kyokushin Karate Ballerup Kyokushin er en klub, hvor almen respekt, anerkendelse og anstændighed er naturlige og selvfølgelige værdier. Klubben

Læs mere

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen Indhold Indledning...1 Målsætning...2 Retningslinier for træning...2 Ideer til træningsøvelser...2 Pode/mikro afdelingen (0-8 år)...2 Miniput afdelingen (8-10 år)...3 Drengelilleput-afdelingen (10-12 år)...4

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub Fra Ælling til Svane Børneafdelingen Køge Boldklub 1 Indholdsfortegnelse Værdier og målsætninger... 3 Rammer og organisation... 4 Legepladsen... 5 Byggepladsen 3:3... 5 Forældreopgaver... 6 Principper

Læs mere

Varde IF Den lille hvide tråd. MÅLSÆTNING for Ungdomsafdelingen i Varde IF

Varde IF Den lille hvide tråd. MÅLSÆTNING for Ungdomsafdelingen i Varde IF Varde IF Den lille hvide tråd Denne manual giver en beskrivelse af, hvordan Varde IF ønsker, at klubbens ungdomsspillere skal udvikle sig. Manualen skal også give ny inspiration til ungdomstræningen i

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø. 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Afleveringer og modtagninger (Receiving og passing) Moves 1:1 Hurtighed (Speed) Afslutninger

Læs mere

Den Blå Tråd. Ringsted IF. Version 0.3 januar 2010. Den Blå Tråd Ringsted IF - version 03. - Januar 2010 1

Den Blå Tråd. Ringsted IF. Version 0.3 januar 2010. Den Blå Tråd Ringsted IF - version 03. - Januar 2010 1 Den Blå Tråd Ringsted IF Version 0.3 januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formålet med Den blå Tråd... 3 Målsætningen med Den blå Tråd... 3 Klubbens overordnede sportslige mål...

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Speed- (hurtighed) Afslutninger. Gruppetræning 4:4, 8:8, 10:6 Mål for afdelingen: Der arbejdes

Læs mere

Træner manual for Tarp Boldklub

Træner manual for Tarp Boldklub 2014 Træner manual for Tarp Boldklub Bestyrelsen Tarp Boldklub 10-04-2014 Tarp Boldklub Den røde tråd Denne manual giver en beskrivelse af, hvordan Tarp Boldklub forventer, at klubbens ungdomsspillere

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

DEN GRØNNE TRÅD. Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære.

DEN GRØNNE TRÅD. Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære. DEN GRØNNE TRÅD 1 BØRNEFODBOLD U9-10 Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære. At lære nyt bliver motiverende for spillerne og den fysiske opbygning af kroppen begynder,

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen Jeg håber den røde tråd kan virke til inspiration for alle eksisterende, såvel som kommende trænere i Foulum IF. Jeg har bevidst ikke fortalt hvilke øvelser der skal udføres, men appellere til, at alle

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål Trænerguide 1 Formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver

Læs mere

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG Skævinge Håndbold ryge-, alkohol-, doping- og pædofilipolitik. Vi mener, at en af primæropgaverne i det frivillige idrætsliv handler om, at vi passer på hinanden på

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Den blå tråd Sådan træner vi fodbold med børn og unge i Ringsted IF

Den blå tråd Sådan træner vi fodbold med børn og unge i Ringsted IF Den blå tråd Sådan træner vi fodbold med børn og unge i Ringsted IF Ringsted Idrætsforening 2 Formålet med Den blå tråd Formålet er at skabe en ungdomsafdeling som har gjort sig nogle overvejelser; overvejelser

Læs mere

Randers Sportsklub Freja Fodbold

Randers Sportsklub Freja Fodbold Randers Sportsklub Freja Fodbold April 2009 Overordnet målsætning: Randers Freja Fodbold At spille kombinationsfodbold på et så højt teknisk niveau, som spillermaterialet og spillernes alder tillader det.

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd Den Blå Tråd Den blå tråd er overordnet et arbejdsredskab for trænerne i Koldby-Hørdum idrætsforenings ungdomsafdeling. Den skal være en vejledning for trænerne i at træne de rigtige elementer i fodboldspillet

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

HVORNÅR SKAL VI LÆRE HVAD?

HVORNÅR SKAL VI LÆRE HVAD? HVORNÅR SKAL VI LÆRE HVAD? Aldersrelateret træning -Målrettet og forsvarlig træning af børn b og unge Det er vigtigt at spillerne udvikler sine kompetencer på de rigtige tidspunkter i forhold til sin udvikling.

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6. Begyndelsen på et liv med fodbold

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6. Begyndelsen på et liv med fodbold HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6 Begyndelsen på et liv med fodbold Træningen skal tilpasses så alle kan være med og føler at træningen bygger på principperne om jævnbyrdighed og ligeværd SLAGELSE B&I Slagelse

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U10 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U10 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U10 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø. 25-50-25 modellen Koordination Løbeskoling Boldmestering mig og bold Modtagninger og afleveringer Ældste miniput begyndende arbejde

Læs mere

TPI Odense - Håndboldafdelingen

TPI Odense - Håndboldafdelingen TPI Odense - Håndboldafdelingen Vision Vi skal være lokalområdets bedste håndboldklub Derefter skal vi være Odenses bedste håndboldklub Til sidst er målet at være Fyns bedste håndboldklub Målsætning Vi

Læs mere

Kære instruktører i gymnastikafdelingen

Kære instruktører i gymnastikafdelingen GYMNASTIK Kære instruktører i gymnastikafdelingen Gymnastikafdelingen har lavet denne praktiske guideline, for at klæde dig på til de opgaver, der er tilknyttet jobbet og for at værne om de værdier og

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Den røde tråd. Indholdsfortegnelse.

Den røde tråd. Indholdsfortegnelse. Den røde tråd Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Formålet med ungdomsfodbold i HIF...2 Miniput 8-10 år...3 Mål...3 Spillerforudsætninger...3 Træningsindhold generelt...3 Træningsindhold teknik...3 Træningsindhold

Læs mere

Træner Mappe HIF Ungdom

Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom...1 Dig som Træner...2 HIF Fodbold...2 Ungsdomsudvalget...2 Kontaktperson...2 Ungdomskonsulent(erne)...2 Pædofili-attester...2 Ind- og udmeldelse...3 Indmeldelse...3

Læs mere

VELKOMMEN TIL FC BELLA

VELKOMMEN TIL FC BELLA VELKOMMEN TIL FC BELLA PIGE/SENIOR FODBOLD I MØRKHØJ, GLADSAXE KOMMUNE FC Bella, c/o Jimmy Magelund, Nissumvej 41, 2860 Søborg Telefon 3031 7315 E-mail: info@fcbella.dk CVR-nr.: 29670374 Bankkonto: 1551-4485012109

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

Den hvid-blå tråd, en guide til børne/ungdomsfodbold i RB 1906

Den hvid-blå tråd, en guide til børne/ungdomsfodbold i RB 1906 Den hvid-blå tråd, en guide til børne/ungdomsfodbold i RB 1906 1 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Generelle RB 1906 informationer... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling...

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... - 3 - Klubbens organisation... - 4 - Faste aktiviteter... - 5 - Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... - 6 - De 10 trænerbud

Læs mere

Samværspolitik i FC GOG:

Samværspolitik i FC GOG: Samværspolitik i FC GOG: Folketinget har vedtaget en ny lov, som medfører at alle idrætsforeninger per 1. august 2005 at indhente en børneattest før ansættelse af trænere og holdledere, som skal have vedvarende

Læs mere

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?hånden. Denne folder skal være med til at skabe DBU Sjællands arbejde består blandt andet i at støtte den gode adfærd og tone på og udenfor fodboldbanerne,

Læs mere

Velkommen. T- tanke- P- personlighed I integritet

Velkommen. T- tanke- P- personlighed I integritet T- tanke- P- personlighed I integritet Sammen kan vi skabe en god klub Vi har i denne folder, givet en masse oplysninger om TPI fodbold, hvis der skulle være spørgsmål til nogle af disse mange informationer

Læs mere

Etiske retningsliner

Etiske retningsliner Etiske retningsliner 1. Indhold...2 2. Formål...2 3. Samarbejdspartner...2 4. Generelle retningslinier...2 5. Etik, moral og fairplay...3 6. Doping...3 7. Leveregler...3 8. Seksuelle krænkelser over for

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Løbe med bold (drible) 2. Retningsskift med bold 3. Rulle med bolden under fodsålen 4. Korte rytmer med bold 5. Trække bold baglæns med fodsål 6. Husmands-rytme/Husmands-finte

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

HLIF Badminton. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Badminton. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Badminton Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig

Læs mere

HLIF Gymnastik. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Gymnastik. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Gymnastik Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig

Læs mere

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U13 talent træning 2015/2016. Gustavo Molina, Rassmus Holm Nielsen og Preben Holm Nielsen 2015-09-18

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U13 talent træning 2015/2016. Gustavo Molina, Rassmus Holm Nielsen og Preben Holm Nielsen 2015-09-18 Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U13 talent træning 2015/2016 Gustavo Molina, Rassmus Holm Nielsen og Preben Holm Nielsen 2015-09-18 Trænere Gustavo Molina Preben Holm Nielsen Mobil: 20677759 E-Mail:

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Informationsfolder. Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik

Informationsfolder. Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik Informationsfolder Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik Randers KFUM håndbold vil med denne informationsfolder fortælle om pædofili og klubbens holdning til dette område, der kræver særlig opmærksomhed.

Læs mere

Værdier, Holdninger og Handlinger i Nibe Boldklub

Værdier, Holdninger og Handlinger i Nibe Boldklub Værdier, Holdninger og Handlinger N.B. 1919 i Nibe Boldklub ndholdsfortegnelse 2 Forord 3 Værdier i Nibe Boldklub 4 Målsætning - Uddannelse 5 Organisation i Nibe Boldklub 6 God børne- og ungdomstræning

Læs mere

Velkommen i klubben. HI-Fodbold. Målsætning og filosofi vision. Est. 1923. Trænere/holdledere. Kontor. Til nye medlemmer

Velkommen i klubben. HI-Fodbold. Målsætning og filosofi vision. Est. 1923. Trænere/holdledere. Kontor. Til nye medlemmer HI-Fodbold Velkommen i klubben Est. 1923 Til nye medlemmer Herlev Fodbold Tvedvangen 200 2730 Herlev. Opdateret september 2014. (Nord) Med denne folder byder vi dig velkommen til HI-Fodbold. HI-Fodbold

Læs mere

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min glæde over, at du har valgt at spille

Læs mere

Dragør Boldklub: Venner og vindere, "Den Gule tråd"

Dragør Boldklub: Venner og vindere, Den Gule tråd Dragør Boldklub - Den gule tråd - en holdningsguide til en god årgang i Dragør Boldklub Dragør Boldklub: Venner og vindere, "Den Gule tråd" - En holdningsguide til en god årgang i Dragør Boldklub Indhold:

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner i Aabenraa Boldklub. Som ny træner har du helt sikkert en lang række spørgsmål, som vi med dette velkomstbrev

Læs mere

Holdninger til børneidræt

Holdninger til børneidræt Thyholm Idrætsforening Holdninger til børneidræt 3-10 år Forord Denne folder er ment som en vejledning til forældre, for at tilkendegive klubbens holdninger og give informationer om børneidræt 3-10 årige.

Læs mere

TRÆNERMANUAL FOR BOV IF FODBOLD

TRÆNERMANUAL FOR BOV IF FODBOLD TRÆNERMANUAL FOR BOV IF FODBOLD Bov IF ungdomsafdeling Bov IF fodbolds formål er at udvikle, vedligeholde og styrke glæden for piger og drenge ved at spille fodbold på alle niveauer. Målet skal nås ved

Læs mere

Brabrand IF Fodbold. Praktiske informationer. Velkommen!

Brabrand IF Fodbold. Praktiske informationer. Velkommen! Praktiske informationer Velkommen! TAK fordi DU i den kommende periode er ungdomstræner i Brabrand IF s fodboldafdeling. Vi er helt sikre på, at du får en af de bedste perioder i dit liv, og vi er ligeledes

Læs mere

Målsætninger & holdninger

Målsætninger & holdninger Udarbejdet af SVIF Samarbejdsudvalget November 2012 Side 1 08-02-2015 Dette dokument er tiltænkt trænere, holdledere, forældre, spillere og andre med interesse for arbejdet i SVIF. SVIF s Formål At fremme

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Forældre- og spillermøde F/S. Så er der fodbold

Forældre- og spillermøde F/S. Så er der fodbold Forældre- og spillermøde F/S Så er der fodbold Dagsorden Velkomst og præsentation Orientering om F/S: Vision, Mission, bærende værdier m.m. U14 og 15 pigefodbold i F/S Den kommende sæson: Hvilket hold,

Læs mere

Den Blå Tråd skal være et værktøj, der omfatter alle aldre i Ribe BK Ungdom, og den skal omhandle såvel pigefodbold som drengefodbold.

Den Blå Tråd skal være et værktøj, der omfatter alle aldre i Ribe BK Ungdom, og den skal omhandle såvel pigefodbold som drengefodbold. Indledning Ribe Boldklub har på baggrund af klubbens visionsdage i efteråret 2011 nedsat et udvalg med henblik på at få skabt manualen Den Blå Tråd i Ribe Boldklub det er resultatet af dette arbejde du

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK Trænermappen r Г Vision Ungdomsudvalget vil gerne med denne trænermappe prøve at gøre dagligdagen nemmere for alle Jer trænere, der gør et fantastisk stykke arbejde med klubbens ungdomsspillere. Vi håber

Læs mere

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Alder afdeling (skoleåret fra august til juni) 4/5/6 år U6 3-mands Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Fodbold Træning og opdeling Kamp og opdeling Værdier 6/7 år U7 3-mands 7/8 år U8 5-mands Fællestræning

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Årsplan. U8-9 Piger. Efterår

Årsplan. U8-9 Piger. Efterår Årsplan U8-9 Piger Efterår 2010 Årsplan for U8-9 piger Årgang: Pigespillere født i 2003 og 2002 Trænere: Søren Skytte Vibevej 14 Sunds Tlf.97141418 Jacob Ganc Linåparken 81 Sunds Tlf. 25370737 Linette

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk HIF Fodbold Årgangsbog for U9 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

UNGDOMS FODBOLD. U13 - U19 Samspil og relationer. Ungdomsfodbold U13-U19

UNGDOMS FODBOLD. U13 - U19 Samspil og relationer. Ungdomsfodbold U13-U19 UNGDOMS FODBOLD U13 - U19 Samspil og relationer 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Ungdomsfodbolden i Odense Boldklub vil gerne byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt

Læs mere

Hvem er det for? alle friske piger og drenge med lyst til fodbold, sjov og en masse venner. Træner Vejledning

Hvem er det for? alle friske piger og drenge med lyst til fodbold, sjov og en masse venner. Træner Vejledning Hvem er det for? alle friske piger og drenge med lyst til fodbold, sjov og en masse venner Træner Vejledning FK Sydsjælland 05 Trænervejledning fodbold Velkommen side 2 Fodboldudvalget side 3 Her spiller

Læs mere

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER FORÆLDRE Om Klubfidusen HVORDAN MÆRKER MIT BARN, AT KLUBBEN ARBEJDER MED KLUBFIDUSEN? Helt konkret vil dit barn deltage i træningsøvelser og -aktiviteter, der støtter op om holdånden og fællesskabet. Spørg

Læs mere

AB S POLITIK VEDRØRENDE SEKSUELLE KRÆNKELSER

AB S POLITIK VEDRØRENDE SEKSUELLE KRÆNKELSER AB S POLITIK VEDRØRENDE SEKSUELLE KRÆNKELSER I AB vil vi skabe et trygt klubliv, hvor børn og unge kan trives sammen med voksne. Gennem forebyggelse, effektiv kontrol og indgriben vil vi beskytte klubbens

Læs mere

AFK - storegruppen piger målsætninger

AFK - storegruppen piger målsætninger Vision Visionen for AFK pige/ kvindefodbold er at skabe Danmarks bedste tilbud til piger/ kvinder der gerne vil spille fodbold. Det gælder både for fodboldspillere der er eliteog breddeorienterede. Fodbold

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Trænerhæfte. Velkommen i Hundslund Idrætsforening

Trænerhæfte. Velkommen i Hundslund Idrætsforening Trænerhæfte Velkommen i Hundslund Idrætsforening August 2015 Forord Uden trænere og hjælpetrænere har vi ingen idrætsforening. Vi sætter derfor i Hundslund Idrætsforening stor pris på de trænere og hjælpetrænere,

Læs mere

Velkommen til TEAM HØRNING FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO. TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej 53 8362 Hørning www.teamhif.

Velkommen til TEAM HØRNING FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO. TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej 53 8362 Hørning www.teamhif. Velkommen til TEAM HØRNING FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej 53 8362 Hørning www.teamhif.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL TEAM HØRNING FODBOLD...

Læs mere

Mine oplysninger: Velkommen i klubben. Baneplan over stadion. Min træner er. Træner, telefon nr. Træner, e-mail adr. Jeg spiller på hold

Mine oplysninger: Velkommen i klubben. Baneplan over stadion. Min træner er. Træner, telefon nr. Træner, e-mail adr. Jeg spiller på hold Baneplan over stadion Velkommen i klubben Mine oplysninger: Min træner er 0BTil nye medlemmer Træner, telefon nr. Træner, e-mail adr. Jeg spiller på hold Sidst opdateret: maj 2009 Mine træningstider Jeg

Læs mere

Boldklubben FREM - vejen frem

Boldklubben FREM - vejen frem Boldklubben FREM - vejen frem Boldklubben FREM vejen frem Denne folder bør ses som fundamentet for fodbolden i Boldklubben FREM og samtidig være udgangspunkt for den daglige omgang i klubben. Boldklubben

Læs mere

Udvikling fra barn til voksen

Udvikling fra barn til voksen Udvikling fra barn til voksen Den grønne Tråd HIF og DBU s spillerudviklingsmodel med spilleren i centrum U 5 til og med U14 (U18 på Pigesiden). Indholdsfortegnelse 1. Den grønne tråd... 2 1.1. Baggrund...

Læs mere

Velkommen til forældremødet

Velkommen til forældremødet Velkommen til forældremødet Disse spillere er tilmeldt & registeret i DBU s licens-system, og dermed spilleberettiget for Langebæk Alliancen for 2014. Spillertrup Årg. 03 Navn Emil Patrick Jacob Christian

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere