Træner manual SUB 88

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træner manual SUB 88"

Transkript

1 Træner manual SUB revideret udgave, februar 2011 Velkommen som træner i SUB 88. Vi i SUB 88 udvalget ønsker jer en god og fremgangsrig sæson. For at træningen i de respektive klubber kan foregå på en god og tilfredsstillende måde, har vi besluttet, at give jer en håndbog, med nogle oplysninger og træningsprincipper som kan hjælpe jer i den daglige træning. Denne håndbog indgår som en del i de regler som de tre moderklubber har. Det vil sige, at man her kan finde svar på de fleste spørgsmål, som man skulle have. Håndbogen er ikke udtømmende og vil løbende blive opdateret, når der viser sig et behov for dette. Det er til en hver tid, ungdomskonsulenten som har ansvaret for at håndbogen holdes opdateret, derfor skal evt. rettelser og forslag til forbedringer stilles til konsulenten. Opdateringen/tilføjelser vil når der er behov, blive delt ud til alle trænerne. Kontaktpersoner: Hvis I skulle få problemer af den ene eller anden art, er I altid velkommen til at kontakte en af ungdomskonsulenterne eller en fra SUB 88 udvalget, se hvem det er på vores hjemmeside Vi i SUB 88 udvalget ønsker alle en rigtig god sæson. Mange fodboldvenlige hilsner SUB 88 1

2 2

3 INDEX 3. revideret udgave, februar 2011 Administration og kopiering 7 Aflysning / flytning af kamp 4 Aflysning af træning 4 Alle skal spille: 6 Efter kampen 7 Fairplay 6 Forældremøde 8 Før kampen 6 Førstehjælps tasker 9 Hjemmesider 8 Kampe og turneringer 6 Kampkort 6 Kredskampe 7 Kørsel 7 Lysanlæg 5 Løn 7 Materialer 5 Nye spillere 4 Nøgler 4 Omklædningsrum 4 Opfordre andre til at 9 være træner Pædofili 8 Spillelister 4 Spiller fordelingsnøgle 4 Spilletøj 5 Tilmelding af nye spiller 10 Tilskud 8 Træner 8 Trænermøder 7 Træningsprincipper 11 Træningssteder, tider og busplan 5 Tur og stævnedeltagelse 7 Vandflasker 5 Årsplan 7 3

4 Spiller fordelingsnøgle: 3. revideret udgave, februar 2011 Der trænes og spilles kamp i de tre klubber, og antallet af trænings- og kampsteder fordeles efter en fordelingsnøgle, som bliver opdateret to gange om året. Det er antallet af spillere fra de tre klubber, som danner grundlag for fordelingsnøglen. Spillelister: Nye spillere Træneren vil før opstarten i forårssæsonen modtage en spilleliste over de spillere som var aktive i den foregående efterårssæson. Da det er spillelisterne, der afgør hvem de tre klubber udsender kontingent opkrævning til, SKAL en ajourført spilleliste afleveres til ungdomskonsulenten medio april og 01 september. Kommer der nye spillere til klubben, som har spillet i andre klubber, kræves der et gyldigt spillercertifikat, fra den tidligere klub, inden denne kan spille turneringskamp. Ungdomskonsulenten vil være behjælpelig med at fremskaffe dette. En indmeldelsesblanket udleveres, skal udfyldes og underskrives af en forældrer. Blanketten afleveres til den kontaktperson, fra den moderklub som er valgt. Nye spillere i SUB 88 registreres 14 dage efter 1 træningsdag på indmeldelsesblanket, som findes i denne håndbog. Hvis en spiller ønsker sin udmeldelse kontaktes den moderklub som man er medlem af, som undersøger hvorvidt spilleren er i restance eller har karantæne. Klubben sørger for fremsendelse af spillerlicensen til spilleren. Aflysning af træning Og Aflysning / flytning af kamp. Træningssteder, tider og busplan: Nøgler: Omklædningsrum: Hvis en træning bliver aflyst, husk da at kontakte en af udvalget fra den klub hvor træningen skulle finde sted, i Skals skal det dog ske til hallen. HUSK også at informere bussen tlf Flytning af en kamp skal normal ske i igennem SUB 88 kampfordeler Jan Jakobsen. Tlf Hvis I selv har flyttet kampen, HUSK da at informere kampfordeler, ungdomskonsulent og den klub hvor kampen skal spilles. Der trænes mandage, tirsdage og torsdage. De hold som træner 1 gang om ugen foregår primær om mandagen. De hold som træner 2 gange, er det tirsdage og torsdage. Da træningen foregår forskellige steder, er der arrangeret buskørsel til og fra træningen. En liste over træningssteder og tider vil sammen med en busplan blive udleveret til spillerne ved træningsopstart forår og efterår, og vil samtidig også være lagt ud på hjemmesiden. Der er IKKE buskørsel til hjemmekampe. I Skals får I en nøgle til boldrummet ved henvendelse til Jan Jakobsen (hal inspektør). I Ulbjerg får I en nøgle til klubhuset af?. Der skal kvitteres for nøglerne som skal afleveres ved sæson afslutning, med mindre man fortsætter som træner i den nye sæson. I Borup vil der altid være åbent, hvis der ikke er det, skal i henvende jer til en kontaktperson fra Borup. Til hjemmekampe og træning skal holdene klæde om i de omklædningsrum, som er anført på oversigten. Skals, ved indgangen til hallen. Ulbjerg, ved muren ind til de første omklædningsrum. Borup, ved indgang til omklædning, to steder. De evt. opsatte ordensreglementer skal overholdes, gælder også ved udekampe. 4

5 Materialer: Alle 3 klubber har et boldrum, hvori der er bolde, trænings materialer og overtrækstøj. Skulle der ikke være bolde eller materialer nok bedes i kontakte ungdomskonsulenten, eller evt. en af SUB 88 udvalget. Træneren har ansvaret for bolde og materialer, det vil sige: Tæl hvor mange bolde og hvilke materialer I tager med ud til træning, og få lige så mange med retur. Hvis der er noget der er defekt, så fjern det med det samme. Lad være med at sætte ødelagte ting på plads. Det er trænerens ansvar at holde orden i de respektive boldrum. Sørg for at hænge overtrækstrøjer på plads. Vi opfordrer jer til også at feje gulvet en gang imellem. I det hele taget efterlad tingene som I selv gerne vil modtage dem. Bold rum er kun for træner og ledere. Pumpning af bolde foregår ligeledes i boldrummet, hvor der er placeret en kompressor, i Borup er kompressoren placeret ved omklædningsrum 1 og 2. Mangler der bolde og materialer, er der noget som skal repareres eller fornyes, kontakt da en fra SUB udvalget Lysanlæg: Spilletøj: Vandflasker: Fairplay: Alle skal spille: Kampe og turneringer: Alle tre klubber har et lysanlæg. De tændes på følgende måde: Skals, tændes i det gamle boldrummet oven over døren. Ulbjerg, følg asfaltvejen ud til træningsbanen, og ved indgangen dertil, er der en kasse hvor lyset tændes. Borup, tændes for enden af rækken af træerne ved indgang til træningsbanen. Klubben stiller spilletøj til rådighed for alle hold. Spilletøjet består af: Spilletrøje Bukser Strømper Tøjet ligger i tasker, der vil blive udleveret til trænerne. Spilletøj vaskes af holdene selv, da klubberne ikke har kapacitet til dette. Inddrag forældrene i en turnus. Hvis tøjet er blevet beskadiget eller bortkommet, gives besked til en fra SUB udvalget. Det er træner/holdleder ansvar at udleveret tøj bliver indsamlet ved sæsonens afslutning og talt op. Og en evt. mangelliste skal udfyldes sammen med en øvrig orientering om tøjets stand og afleveres til en fra SUB udvalget.. SUB 88 gør opmærksom på at fælles drikkedunke kan være en smittekilde for f.eks. Kyssesyge. Trænerne skal opfordre spillerne til selv at have en drikkedunk med til træning og kamp. HVIS der bruges fælles drikkedunke så sørg for at de bliver rengjort efter hver gang de har været i brug. SUB 88 går ind for at vise fairplay over for de andre hold. For ikke at vinde nogle kampe urimeligt meget, skal man tænke på, hvad man kan gøre for at imødegå det. - ikke at stille op med de gode spillere, hvis man i forvejen ved at det er et svagt hold man skal møde. - vende om på angreb og forsvar. - evt. spille med en eller 2 mand mindre i forhold til de andre. - andre tiltag som man kan finde på. Er der udtaget f.eks. 13 mand til en kamp, skal man sørge for at alle får spilletid og hvis muligt, lige lang tid. Alle kampe i JBU regi betales af klubberne. Kampe, turneringer og stævner udenom JBU, som trænerne selv har tilmeldt sig, det være sig indendørs som udendørs, 5

6 betales af spillerne selv. SUB 88 opfordrer dog trænerne til at tilmelde holdene til div. kampe og stævner, da sådanne arrangementer er med til at styrke det sociale sammenhold. Kampkort: Kampkort skal ikke udfyldes for hold op til og med U-11 Kampkort skal ikke længere indsendes til JBU's kontorer. Dette gælder i udendørs kampe i de centrale og regionale turneringer. Alle hold, der er tilmeldt i de centrale og regionale turneringer, vil få fremsendt blokke med kampkort. Kampkortet er udarbejdet med gennemslag. Har man ikke fået en blok kampkort, kontakt da en fra udvalget. For klubberne betyder det følgende: Kampkort skal opbevares i klubberne i to år (både hos hjemme- og udehold) og skal på forlangende kunne indsendes til JBU's kontor til brug for behandling af turneringssager m.v. Klubber som ansøger om optagelse i kvalificerede ungdomsrækker (Mesterrækker, Ynglinge A og Pigejunior A), skal - på forlangende - indsende kopi af alle relevante kampkort (stikprøvekontrol). Dette vil blive specificeret nærmere i forbindelse med holdtilmeldingen. Der indføres en bødetype, som omhandler bortkomne kampkort. Kampkortet underskrives umiddelbart efter kampen af såvel hjemmehold, udehold og dommer. Nærmere retningslinier vedrørende kampkort-proceduren fremgår af kampkortet. Hvorfor skal kampkort gemmes i 2 år? Det er bl.a. nødvendigt for - på forlangende - at kunne indsende kopi af relevante kampkort i forbindelse med ansøgning om optagelse til kvalificerede rækker. Husk at indtelefonere resultatet inden en time, efter at kampen er slut. Før kampen: Efter kampen: Kørsel: Årsplan Ved kamp er det trænerens ansvar at kontrollere at banerne er spilleklare før hver kamp (kridtning, hjørneflag og kampbold), og sørge for træningsbolde til modstanderen. Efter kamp skal træneren sørge for at hjørneflag og alle bolde indsamles og sættes på plads. Der kan være forskellige regler i de tre klubber, så spørg klubberne om, hvordan reglerne er. Husk at indtelefonere resultatet inden en time, efter at kampen er slut. Kørsel til udekampene foretages af forældrene, efter en plan som træner/holdleder er ansvarlig for at lave. Det kunne også være en af forældrene som laver den efter aftale med træner/holdleder. Det er VIGTIGT at børnene kan fastspændes i bilerne, så ikke flere børn end der er seler. Hvid der er nogen af forældrene som kører tit, kan de få kørepenge, pt. 1,50 kr. pr. km. En træner som skal køre, p.g.a. forældre afbud kan også få 1,50 kr. pr. km. De pågældende skal da henvende sig til en af de tre klubbers kasserer. Det er vigtigt at de informationer du har, kommer ud til forældrene hurtigst mulig. 6

7 - Lav en plan over sæsonen som viser: - Hvornår i skal spille - Hvor i skal spille - Afgangstider - Forventet hjemkomst fra udebane - Hvem der skal køre - Hvem der skal vaske tøj - Evt. sociale arrangementer 3. revideret udgave, februar 2011 I er velkommen til at kontakte ungdomskonsulent til udarbejdelse af sådan en plan Kredskampe: Træningssteder udpeges af SUB 88 udvalget. Kredskampene udpeges af SUB 88 udvalget, dog tages der hensyn til evt. ønske fra spillerne. Løn: Tur og stævnedeltagelse: Trænermøder: Administration og kopiering: Der betales ikke løn til træner, men vil dog få et lille beløb til at dække nogle af udgifterne. Se kontrakt. SUB 88 udvalget opfordrer træner/holdleder til at arrangere forskellige arrangementer eller deltage i stævner da sådanne tiltag er med til at styrke det sociale sammenhold. Klubhusene kan benyttes. Men HUSK at det er for egen regning. Der vil blive arrangeret 2 3 trænermøder i løbet af sæsonen. Den første vil være før træningsopstart i foråret. De andre vil komme løbende i sæsonen, og der opfordres til at deltage i møderne. Kopiering: Det er muligt at kopiere følgende steder: Skals: Henvende sig til halinspektøren eller i cafeteriet, hvor man kan få adgang til kopimaskinen. Man skriver dermed hvor mange kopier man har taget og af hvem og til SUB 88. Ulbjerg: Ved henvendelse til Anni Fredborg. Borup: Ingen muligheder. Telefon: Telefonen i de tre klubber kan bruges på følgende måde: Skals: Telefonen oppe i klublokalet kan benyttes, Nøgle til boldrum passer til lokalet. Ulbjerg og Borup: Telefonen i kantinen benyttes. Eventuelt brevpapir, kuverter og porto dækkes af de beløb man får til løbende udgifter. Pædofili: Pædofili er noget SUB88 er opmærksom på, og følger DBUs retningslinier på området, hvilket bevirker at alle trænere og ledere der har med børn at gøre, vil blive kontrolleret ved politiet for at se om vedkommende har en dom for pædofili. SUB 88 vil ligeledes opfordre trænerne om at være opmærksomme og kontakte de respektive klubber hvis de observerer noget mistænkeligt. 7

8 Forældremøde Udvalget ser gerne at der bliver holdt et til to forældremøder i løbet af sæsonen. Sådanne møder kan være med til at give forældrene en god information og dermed inddrage dem til at hjælpe med forskellige ting. Klubhusene kan benyttes. Tilskud: SUB 88 har en Forældreforening, som måske yder tilskud til diverse arrangementer for de forskellige hold, ansøgning via ungdomskonsulenten. Til Jyske mesterskaber ydes der tilskud fra de tre moderklubber. Alle medlemmer i SUB 88 har hvis kontingent er betalt gratis adgang til de tre moderklubbers kampe. Hjemmesider: SUB 88 Skals Ulbjerg: Borup: Træner VIGTIGT Opfordre andre til at være træner: Førstehjælpstasker Som træner har du et stort ansvar omkring din optræden overfor dommere, ledere, modstander, forældre samt egne spillere. Vi prioriterer en ordentlig og fair opførsel, så vi i SUB 88 fremtræder som en klub der opfører sig eksemplarisk godt. Derfor forventer vi følgende af dig som træner: God opførelse overfor dommere Hjælp såvel spillere samt evt. tilskuere og forældre til samme gode opførsel. Forsøg at styre dit temperament, selv ved uretfærdige oplevelser. Hjælp dine spillere evt. gennem udskiftninger til ikke at gå over stregen. Husk at en evt. bortvisning af dig som træner er uacceptabel og en sådan indberetning giver klubben en bøde, og ikke mindst dårlig omtale. Vi forventer at det ikke sker, men sker det er det vores hovedregel at du selv betaler din bøde/straf. Som alle ved, kan det være svært at finde frivillige trænere og andre hjælpere. SUB 88 opfordrer derfor alle til at gøre en indsats, for at få flere med ind i det arbejde som er, for at få en ungdomsafdeling til at fungere. Hvis det skulle lykkes at finde nogen, kontakt da venligst ungdomskonsulenten Alle hold vil få udleveret en Førstehjælpstaske. I tasken vil være de mest nødvendige ting. Hvis der mangles noget eller der skal noget nyt i skal man kontakte, en fra SUB 88 udvalget 8

9 Velkommen til SUB 88 Til alle nye spillere, der starter i SUB 88. SUB 88 er en sammenslutning af ungdomsafdelingerne i Skals FF, Ulbjerg IF og Borup IF. Børnene spiller i SUB 88, fra de er 8-9 år og til de bliver seniorer, og det kræver at de er medlem af en af hovedforeningerne. For at lette klubarbejdet, er det vigtigt, at nedenstående skema bliver udfyldt og afleveret til træner eller kontaktperson inden 10 dage. Med venlig hilsen samarbejdsudvalget for SUB 88. NAVN: Adresse: Cpr. Nr.: -XXXX Tlf. Nr.: Evt. Navne på forældre: Forældre underskrift: Ønsker at være medlem i følgende hovedforening: (Sæt +) Skals FF: Ulbjerg IF: Borup IF: 9

10 FODBOLDTRÆNING. OVERVEJELSER OMKRING FODBOLDTRÆNING. Træningsprincipper: Al fodboldtræning har til formål at forbedre spillernes præstationer under kamp. Det betyder, at uanset om man skal træne tekniske, taktiske eller fysiske emner, må man træne disse under samme betingelser, som gældende i kamp - og det benævnes FUNKTIONEL TRÆNING. Det skal dog samtidig understreges, at spillernes niveau skal være således, at de kan fungere og få udbytte af træningen. Man skal derfor tilpasse øvelsen til spillerne, og det kan gøres ved at begrænse modstanden og/eller forenkle øvelsen. Altså ændre stressfaktorerne. Eks. Kan en spiller ikke heade til en bold, nytter det ikke, at starte en øvelse, hvor spillerne skal heade, samtidigt med at de skal holde øje med såvel mod som medspillere, og desforuden bliver presset af en modstander. I det tilfælde kan man evt. fjerne nogle modstandere, lave en regel om at ingen må presse en spiller som modtager bolden i luften. Eller det er muligvis nødvendigt at starte med at instruere spilleren i at heade, og lade ham/hende stå alene og træne teknikken først. Derefter gøres øvelsen hele tiden sværere, men kun så meget, at spilleren hurtigt føler, at han/hun kan få øvelsen til at lykkes. Spiltræning: Meget af træningen bør foregå som spiltræning. Det kan ofte være en god ide at anvende forskellige småspil. Småspil kan defineres som fodbold under forenklede vilkår, f.eks. mindre bane, færre spillere osv. Under småspil vil man naturligvis samtidigt træne teknik, taktik og fysik idet spillerne jo benytter sig af spark, tæmninger, driblinger, forsvars og angrebsprincipper og udfører løbe- og muskelarbejde. Men for netop at vægte det emne man ønsker at træne, kan man ændre på følgende, og derved opnå netop den effekt man ønsker: - - Antal spillere. - - Lige/ulige hold. - - Banens størrelse (bredde og længde). - - Målene (antal og størrelse). - - Scoringsmuligheder. - - Betingelser (regler under spillet). - - Antal bolde. Træning ud fra kampiagttagelse: 10

11 Da træningen skal medføre at spillerne skal blive bedre under kamp, er det en forudsætning, at træneren kan iagttage spillerne under kamp, og herefter tilrettelægge træningen ud fra det. Det er meget væsentligt, at man ikke kun træner i at forbedre de svage sider, men i lige så høj grad træner for at forbedre de stærke sider, der blev iagttaget. Baggrunden herfor er, at de stærke sider jo netop må være spillernes talent, hvorfor disse sider må kunne blive endnu bedre og lige så væsentligt er det. At det giver selvtillid at udføre noget man er god til. Dette er det eneste rigtige at træne ud fra kampiagttagelse. Endelig er også kampene, vi anvender, når vi skal vurdere om træningen har båret frugt er spillerne blevet bedre til det vi trænede i? Når man skal undersøge det, er det vigtigt at være tålmodig. Ofte viser resultaterne sig først efter flere iagttagelser af samme træningsemne så hav tålmodighed og vedbliv at træne i emnet. Alligevel kan man jo godt ændre på øvelserne, når blot emnet forfølges. Træningsplanlægning: Den enkelte træningslektion skal omfatte emnerne der er beskrevet i den overordnede træningsplan. For at opnå den tilsigtede effekt er det væsentligt, at træningslektionen omfatter et gennemgående tema, som trænes over flere gange. Temaet kunne f.eks. være træning af et af angrebsprincipperne og der skal så i flere på hinanden følgende træningslektioner trænes i dette. Når man mener at dette er trænet tilstrækkeligt, påbegyndes et nyt tema, men indimellem repeteres angrebsprincippet (kort) for på denne måde at vedligeholde det en gang lærte. På samme måde vil der i træningsplanlægningen være behov for at træne andre pludselige opståede emner og disse trænes efter samme fremgangsmåde. Blot er det vigtigt ikke at træne for mange forskellige emner på en træningslektion og helt afgørende er det, at der i den enkelte øvelse kun fokuseres på et emne. Det duer f.eks. ikke i den samme øvelse at vægte såvel forsvars som angrebsprincipper, idet både forsvar og angreb vil gøre alt for at få deres egen del af øvelsen til at fungere med det resultat at øvelsen ikke lykkes for den anden part. Træningseffekten: Uanset hvilke øvelser og principper man vælger at anvende, er det dog altafgørende at man som træner formår, at gøre træningen så realistisk, enkel og varieret som muligt for kun på den måde kan spillerne motiveres. - - og netop motivationen er nøgleordet, for kun hvis spillerne har lyst, fås en høj intensitet og dermed stor effekt af træningen. DET ER SVÆRT AT VÆRE EN GOD FODBOLDTRÆNER MEN SPÆNDENDE OG SJOVT AT FORSØGE AT BLIVE DET.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 11

12 MINIPUT 8 10 ÅR GENERELT: - - Træningen skal tage udgangspunkt i aldersgruppens opfattelse/forståelse og motoriske udvikling, hvor det indøvede fra Mikroput afdelingen videreudvikles. MÅL: - - At bevare og udbygge fodboldglæde og fantasi. - - At påbegynde en egentlig fodbold uddannelse. - - At tilvænne spillerne til træning, kampe, forberedelse og opvarmning osv. - - At spillerne prøver at spille mange forskellige pladser. - - At lære spillerne korrekt opførsel overfor med - og modspillere, ledere, dommere osv. - - At gøre forældrene interesseret i klubben og spillet med den hensigt at få dem til at støtte og forstå arbejdet i klubben og endvidere få dem til at tage aktivt del i klubliv og diverse arrangementer. SPILLERFORUDSÆTNINGER: Spillerne - - Har behov for fysisk udfoldelse og leg. - - Kan ikke udføre finere tekniske detaljer pga. den motoriske udvikling. - - Har svært ved at overføre teoretiske forklaringer i praksis og omvendt. - - Har et begrænset overblik. (kan dårligt overskue mere end en ting ad gangen). - - Har svært ved at koncentrere sig i længere tidsrum. - - Har behov for variation. - - Har behov for ros og opmuntring (gælder alle spillere uanset hvor gode de er). TRÆNINGSINDHOLD: - - TEKNIK. - - TAKTIK. - - FYSISK. - - PSYKISK. - - ØVELSESVALG. - - ANDET. TEKNIK: - - Lære at behandle en bold med begge ben. (Sparkeformer). - - Sparkeformer: inderside, yderside, halvtliggende vrist. - - Lære at behandle en bold med hovedet. (Headning). - - Tæmning: inderside, yderside, lår eller anden kropsdel. - - Lære at tæmme drible. - - Lære at modtage en bold: A: uden pres. 12

13 - - - B: under pres C: i form at retningsbestemt tæmning. - - Lære at aflevere en bold: A: ved skud på mål. (forsøg at score) B: ved at skille sig hensigtsmæssig af med bolden. (fart, retning og præcision). - - Tackling, inderside. - - Lære at erobre bolde. (Tackling). - - Lære at drible finter. - - Lære at drible vende. - - Dribling under kontrol, dække bold, se op, retningsændring og finter. - - Løbeteknik tilpasning af skridtlængde. - - Målmand gribeteknik, udkast, udspark. - - Lære at placere sig på banen i forhold til: A: medspillere (nærme sig, fjerne sig, løbe i hul) B: modspillere (Opdækning, markering). TAKTIK: - - Lære begyndende kendskab til forsvar, midtbane og angreb. - - Spil uden bold. - - Orientering på banen hvor er vi / de og bolden. - - Bevægelse efter at have afleveret, nærme sig, fjerne sig for at skabe afleveringsmuligheder. - - Opdækning placering i forhold til bold, modstander og eget mål. - - Dødboldssituationer enkle anvisninger ved indkast, hjørnespark og frispark. - - Målmand placering i mål og igangsætning af spillet. FYSISK: - - Opvarmning med bold før træning og kamp. - - Bevægelighedstræning strækøvelser under/efter træning og før/efter kamp. - - Smidighed, bevægelighed, løbeskoling og koordinationstræning med og uden bold. ØVELSESVALG: - - Smågrupper 3:3, 5:5 og 7: Småspil vægt på afslutninger og redninger. - - Boldlege og konkurrencer. - - Vægt angreb, scoring, leg og fantasi. ANDET: - - Regler igangsætning og målmandens rettigheder. - - Opførsel med/modspillere, ledere og dommere. - - Sende afbud til træning og kampe. - - Være præcis. - - Hjælpe med materiel. - - Prøve at spille mange forskellige pladser. - - Prioritere boldspillere frem for fysisk stærke. 13

14 LILLEPUT ÅR GENERELT: Børn i års alderen kan lære alt med en bold. Derfor har træneren i denne aldersgruppe et stort ansvar med hensyn til uddannelse af spillerne. MÅL: - - At bevare og udbygge fodboldglæde og fantasi. - - At spillerne opnår kendskab til de almindelige fodboldregler. - - At lære spillerne korrekt opførsel overfor med/modspillere, ledere, dommere osv. - - At spillerne opnår kendskab til forskellige opstillinger på en 11-mandsbane og de dertil hørende spilleropgaver. - - At spillerne opnår et grundkendskab til forsvars angrebsprincipper. - - At tilvænne spillerne til træning, kampe, forberedelse og opvarmning osv. - - At gøre forældrene interesseret i klubben og spillet med den hensigt at få dem til at støtte og forstå arbejdet i klubben og få dem til at tage aktiv del i klubliv og diverse arrangementer. SPILLERFORUDSÆTNINGER: Spillerne - - kan være i pubertetsalderen. - - Kan være vidt forskellige i fysisk henseende. - - Er midt i den finmotoriske udvikling, hvor effektive bevægelsesmønstre fremmes. (koordination, teknik). - - Har grundlæggende tekniske færdigheder. - - Har en elementær taktisk forståelse. - - Har et grundlæggende regelkendskab. - - Har behov for variation. - - Har behov for mange gentagelser. - - Har et stort behov for ros og opmuntring. TRÆNINGSINDHOLD: - - TEKNIK. - - TAKTIK. - - FYSISK. - - PSYKISK. - - ØVELSESVALG. - - ANDET. TEKNIK: - - Videreudvikling af grundteknik. 14

15 - - Stor vægt på fart, retning, præcision og hovedvægt på afleveringer i fart samt retningsbestemte tæmninger i fart. - - Sparkeformer: alle, vægt på hårdhed i indersidespark. - - Headning: Springkraft, brug panden, åbne øjne. - - Dribling temposkift, udfordre modstander, dække bold, finter. - - Tackling finte tackling, komme ind på boldholder, prikke bolden fra modstanderen. - - Begyndende specialtræning af målmænd. Gribeteknik, faldeteknik, springteknik. TAKTIK: - - indøve faste opstillinger og lære at kende de forskellige pladser. - - Opstilling på 11-mands bane og spilleropgaver. - - Begyndende orientering om systemer og taktik. (Oplæg til kamp). - - Bredde / Dybde i spillet. - - Udbygge forsvars, midtbane og angrebsprincipper (Opdækning, opbakning, bandespil, overlap, kryds løb og boldovertagelse). - - Angrebsprincip. Skabe område, pladsskifte, bandespil, dribling. - - Forsvarsprincip. Opdækningsformer og opbakning. - - Dødboldsituationer hurtige reaktioner, spillerforslag. (Målspark, frispark, straffespark, hjørnespark og indkast). - - Målmand placering i mål og felt, koncentration, slappe af, holde sig varm. FYSISK: - - Løbeskoling, hurtighed, smidighed, bevægelighed, balance og koordinationstræning. - - Perceptionstræning, opfattelse, reaktion. - - Opvarmning med bold. - - Bevægelighedstræning strækøvelser. PSYKISK: - - Koncentration, vilje, mod og disciplin, herunder m.h.t. tøj, støvler, materiel o.lign. - - Sørge for at pleje kammeratskabet. - - Sørge for at spillerne opdrages til at føre en god tone overfor dommere, ledere, med og modspillere. ØVELSESVALG: - - Større gruppe. 5:5, 7:7, 11: Småspil. - - Spiltræning til træning af angrebs- og forsvarsprincipper. - - Vægt angreb, scoring, leg og fantasi. ANDET: - - Regler udbygges bl.a. off-side mand på holdet. - - Spille for holdet. - - Evaluering af kampe. - - Spillermøder. - - Anførerjob. - - Prøve forskellige plads 15

16 DRENGE / PIGER ÅR GENERELT: Aldersklassen år er fodboldens guldalder, hvorfor træneren i denne aldersgruppe har et stort ansvar med hensyn til uddannelsen af spillere. Gennem den rigtige træning skal detaljerne læres korrekt og gentages, så alt kommer til at sidde på rygmarven. MÅL: - - At bevare og udbygge fodboldglæde og fantasi. - - At videreudvikle spillernes teknik og taktik. - - At spiller udvider kendskabet til forsvars- og angrebs principperne. - - At udvide kendskabet til systemer. - - At påbegynde en egentlig evaluering af kampene. - - At spillerne får forståelse af betydningen af spillermøder og spillerindflydelse. - - At der opnås forståelse og respekt for anførerjobbet. - - At der orienteres om virkningen af spiritus og tobak. - - At der gøres en særlig indsats for bredden, for at undgå frafald i junioralderen. SPILLERFORUDSÆTNINGER: Spillerne - - er i pubertetsalderen. - - Kan være på vidt forskellige udviklingstrin, såvel fysisk som psykisk. - - Kan ofte have konflikter med voksne og andre autoriteter. - - Har begyndende interesse for spiritus og tobak. - - Har udviklet et overblik som bevirker, at de kan begå sig i mere sammensatte øvelser og spil. - - Kan forstå teoretiske forklaringer og overføre disse til praksis. - - Er rimeligt teknisk funderet. - - Har et grundlæggende taktisk kendskab. TRÆNINGSINDHOLD: - - TEKNIK. - - TAKTIK. - - FYSISK. - - PSYKISK. - - ØVELSESVALG. - - ANDET. TEKNIK: - - Repetition og kvalitetsforbedring af grundteknikken og detaljer i kamplignende 16

17 situationer og under pres. - - Alle sparkeformer. - - Halv og helflugtninger. - - Tæmninger. Retningsbestemt, under pres, tempo. - - Hovedstød. Dirigere bolden, også i luften og under pres. - - Driblinger. Vendinger, tempo, finter. - - Finter. - - Tacklinger. Kropstackling, også i luften. - - Afleveringer. - - Skille sig af med bolden. - - Skud på mål. - - Specialtræning af målmænd. Gribe, fiste, bokse, spring og faldteknik. - - Specialtræning af dødboldssituationer. (frispark, hjørnespark, straffespark). 3. revideret udgave, februar 2011 TAKTIK: - - Spilleropgaver og systemernes forskellighed. (4-3-3, 4-4-2, og 3-4-3). - - Angrebsprincip. Skabe frit område, bandespil, krydsløb, modløb, boldovertagelse, overlap mm. - - Forsvarsprincip. Opbakning, zoneopdækning, pres på boldholder. - - Bredde/dybde. - - Vende spillet. - - Indlæg. - - Dødboldsituationer. Fantasi og spillerforslag. - - Målmand: dirigere forsvar, indgreb i feltet. - - Brug af offside. FYSISK: - - hurtighed med og uden bold. - - Perceptionstræning, opfattelse, reaktion. - - Løbeteknik. - - Smidighed. - - Bevægelighed. - - Balance. - - Koordination og styrketræning (Som forebyggende træning og kun med egen kropsvægt). - - Strækøvelser. PSYKISK: - - Koncentration. - - Vilje. - - Mod. - - Ansvar. - - Motivation. - - Pers. Psyke. (puberteten er en svær tid, som de unge skal hjælpes igennem). ØVELSESVALG: - - Store grupper. 7:7, 11: Spiltræning til træning af angrebs og forsvarsprincipper. - - Småspil. - - Øvelser der træner afslutninger og målmand i kampsituationer. - - Anvendelse af taktikbræt. - - Vægt på angreb, scoring, fantasi og konkurrence. 17

18 ANDET: - - Håndhæv disciplin. - - Definere anførerhvervets forpligtigelser. - - Regler fuldstændig indlæring. - - Kampforberedelse. - - Træningsforståelse. - - Udskiftning. - - På/af holdet. - - Evaluering af kampe og træning. - - Tobak, spiritus og piger. 18

19 JUNIOR ÅR. DAME JUNIOR ÅR. GENERELT: Når spillerne når junioralderen skal alle tekniske-, taktiske og fysiske grundbegreber være kendte og indøvede. MÅL: - - At bevare og udbygge fodboldglæde og fantasi. - - At videreudvikle spillernes teknik og taktik. - - At påbegynde en egentlig fysisk træning. - - At spillerne opnår kendskab til specielle taktiske emner. - - At anvende taktisk forbehandling af kampe. - - At påbegynde egentlig psykisk træning. - - At give spillerne kendskab til træningssammenhænge. - - At eliteudvælgelse kan begynde. - - Udbygge kendskabet til angrebs- og forsvarsprincipper, især forståelsen at udnytte frit område og gøre sig spilbar. - - Større belastning og pres. - - Udvikling af specialiteter. SPILLERFORUDSÆTNINGER: Spillerne - - Er i den sidste del af pubertetsalderen. - - Kan ofte have konflikter med voksne og andre autoriteter. - - Har interesse for tobak, spiritus og det modsatte køn. - - Kan få andre fritidsinteresser. - - Er teknisk velfunderede. - - Har et godt kendskab til almene taktiske emner. TRÆNINGSINDHOLD: - - TEKNIK. - - TAKTIK. - - FYSISK. - - PSYKISK. - - ØVELSESVALG. - - ANDET. 19

20 TEKNIK: - - Alle tekniske færdigheder skal forbedres og videreudføres under pres og i højt tempo. - - Specialtræning af den enkelte i stærke og svage sider. - - Målmand specialtræning i alle tekniske færdigheder. - - Afleveringsteknik. Præcist, hurtigt, kort/langt. - - Sparketeknik. (afslutninger). - - Nærkampteknik. (på jorden og i luften). TAKTIK: - - Videreudvikling af almen taktiske principper. (angrebs- og forsvarsprincipper). - - Overblik, perception og kommunikation. - - Udbygge kendskabet til systemer. - - Samarbejde mellem de tre zoner. - - Spillerskifte mellem zonerne. - - Zoneopdækning, områdedækning. - - Specielle taktiske emner særlige spilleropgaver, evt. tilpasse taktikken efter modstanderen, samt ydre forhold. - - Sideforskydning. - - Pres. (individuelt hold). - - Målmand dirigere forsvar, indgreb i felt, 1:1 situationer, igangsætning (variationer). - - Psykisk træning. FYSISK: - - Forebyggende træning indeholdende smidighed, bevægelighed, balance, koordination, løbeskoling og styrketræning med egen kropsvægt for hele kroppen og med henblik på hurtighed. - - Hurtighedstræning. - - Påbegyndende distance og intervaltræning. (evt. sprinttræning). PSYKISK: - - Koncentration. - - Vilje. - - Mod. - - Ansvar (selvkritik). - - Levevis. - - Indre motivation. (Træning kampe). - - Psyke disciplin. (selvkontrol). - - Tålmodighed. ØVELSESVALG: - - Store grupper. 7:7, 11: Spiltræning til træning af angrebs- og forsvarsprincipper. - - Småspil. 20

21 - - Øvelser der træner afslutninger og målmand i kampsituationer. - - Vægt på angreb, scoring, fantasi og konkurrence. 3. revideret udgave, februar 2011 ANDET: - - Faste spillermøder. - - Fuldstændig kendskab til fodboldreglerne. - - Træningsforståelse. - - Spillerindflydelse. - - Spilleransvar. - - Kampforberedelse, kampoplæg. - - Indstilling og ambitioner. - - Tobak, spiritus piger/drenge. - - Psykisk træning. 21

Den røde tråd. Indholdsfortegnelse.

Den røde tråd. Indholdsfortegnelse. Den røde tråd Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Formålet med ungdomsfodbold i HIF...2 Miniput 8-10 år...3 Mål...3 Spillerforudsætninger...3 Træningsindhold generelt...3 Træningsindhold teknik...3 Træningsindhold

Læs mere

Nord-Als Boldklub s Ungdomsledervejledning

Nord-Als Boldklub s Ungdomsledervejledning Nord-Als Boldklub s Ungdomsledervejledning 2002 PRAKTISKE OPLYSNINGER: Bolde til kamp og træning Boldene ligger i materialerummet i kælderen. Alle bolde er af den standard, at de kan bruges til både kamp

Læs mere

Randers Sportsklub Freja Fodbold

Randers Sportsklub Freja Fodbold Randers Sportsklub Freja Fodbold April 2009 Overordnet målsætning: Randers Freja Fodbold At spille kombinationsfodbold på et så højt teknisk niveau, som spillermaterialet og spillernes alder tillader det.

Læs mere

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

Varde IF Den lille hvide tråd. MÅLSÆTNING for Ungdomsafdelingen i Varde IF

Varde IF Den lille hvide tråd. MÅLSÆTNING for Ungdomsafdelingen i Varde IF Varde IF Den lille hvide tråd Denne manual giver en beskrivelse af, hvordan Varde IF ønsker, at klubbens ungdomsspillere skal udvikle sig. Manualen skal også give ny inspiration til ungdomstræningen i

Læs mere

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd Den Blå Tråd Den blå tråd er overordnet et arbejdsredskab for trænerne i Koldby-Hørdum idrætsforenings ungdomsafdeling. Den skal være en vejledning for trænerne i at træne de rigtige elementer i fodboldspillet

Læs mere

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen Jeg håber den røde tråd kan virke til inspiration for alle eksisterende, såvel som kommende trænere i Foulum IF. Jeg har bevidst ikke fortalt hvilke øvelser der skal udføres, men appellere til, at alle

Læs mere

SKIBSBY-HØJENE IDRÆTSFORENING Stiftet 6. December 1960

SKIBSBY-HØJENE IDRÆTSFORENING Stiftet 6. December 1960 SKIBSBY-HØJENE IDRÆTSFORENING Stiftet 6. December 1960 DEN BLÅ TRÅD i SHI s ungdomsafdeling i fodbold FODBOLD FOR ALLE Formålet med ungdomsfodbold i SHI er: - at give alle mulighed for at spille fodbold,

Læs mere

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen Indhold Indledning...1 Målsætning...2 Retningslinier for træning...2 Ideer til træningsøvelser...2 Pode/mikro afdelingen (0-8 år)...2 Miniput afdelingen (8-10 år)...3 Drengelilleput-afdelingen (10-12 år)...4

Læs mere

Træner manual for Tarp Boldklub

Træner manual for Tarp Boldklub 2014 Træner manual for Tarp Boldklub Bestyrelsen Tarp Boldklub 10-04-2014 Tarp Boldklub Den røde tråd Denne manual giver en beskrivelse af, hvordan Tarp Boldklub forventer, at klubbens ungdomsspillere

Læs mere

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål Trænerguide 1 Formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver

Læs mere

Den Blå Tråd. Ringsted IF. Version 0.3 januar 2010. Den Blå Tråd Ringsted IF - version 03. - Januar 2010 1

Den Blå Tråd. Ringsted IF. Version 0.3 januar 2010. Den Blå Tråd Ringsted IF - version 03. - Januar 2010 1 Den Blå Tråd Ringsted IF Version 0.3 januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formålet med Den blå Tråd... 3 Målsætningen med Den blå Tråd... 3 Klubbens overordnede sportslige mål...

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... - 3 - Klubbens organisation... - 4 - Faste aktiviteter... - 5 - Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... - 6 - De 10 trænerbud

Læs mere

M.U.I.F. 2014 Velkommen i klubben. Trænerguide

M.U.I.F. 2014 Velkommen i klubben. Trænerguide 1923 UNGDOMS- & IDRÆTSFORENING MØGELTØNDER M.U.I.F. 2014 Velkommen i klubben Trænerguide Trænerguide 2 VELKOMMEN Dette løsblads hæfte er tænkt som et hjælpemiddel til vore ungdomstrænere i Møgeltønder

Læs mere

Den hvid-blå tråd, en guide til børne/ungdomsfodbold i RB 1906

Den hvid-blå tråd, en guide til børne/ungdomsfodbold i RB 1906 Den hvid-blå tråd, en guide til børne/ungdomsfodbold i RB 1906 1 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Generelle RB 1906 informationer... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling...

Læs mere

DEN GRØNNE TRÅD. Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære.

DEN GRØNNE TRÅD. Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære. DEN GRØNNE TRÅD 1 BØRNEFODBOLD U9-10 Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære. At lære nyt bliver motiverende for spillerne og den fysiske opbygning af kroppen begynder,

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

DEN DER IKKE VIL VÆRE BEDRE, HOLDER OP MED AT VÆRE GOD.

DEN DER IKKE VIL VÆRE BEDRE, HOLDER OP MED AT VÆRE GOD. DEN DER IKKE VIL VÆRE BEDRE, HOLDER OP MED AT VÆRE GOD. DE FEM FINGRE: TEKNISK TAKTISK FYSISK PSYKISK SOCIALT MOTTO: SÅ MANGE SOM MULIGT, SÅ LÆNGE SOM MULIGT. Glæde, tryghed og bevægelse. Koordination.

Læs mere

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på at gøre spilleren ven med bolden dvs. der en bold pr spiller. Det er vigtigt at spilleren har

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18.

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. DEN RØDE TRÅD I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. Det er derfor et ønske fra bestyrelsens side, at alle trænerne har en interesse i hele

Læs mere

Hvem er det for? alle friske piger og drenge med lyst til fodbold, sjov og en masse venner. Træner Vejledning

Hvem er det for? alle friske piger og drenge med lyst til fodbold, sjov og en masse venner. Træner Vejledning Hvem er det for? alle friske piger og drenge med lyst til fodbold, sjov og en masse venner Træner Vejledning FK Sydsjælland 05 Trænervejledning fodbold Velkommen side 2 Fodboldudvalget side 3 Her spiller

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN FORORD Træningsplanen er udarbejdet med henblik på at få en samlet og kontinuerlig beskrivelse af arbejdet i IF 92 s ungdomsafdeling. Træningsplanen er først og fremmest

Læs mere

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U13 talent træning 2015/2016. Gustavo Molina, Rassmus Holm Nielsen og Preben Holm Nielsen 2015-09-18

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U13 talent træning 2015/2016. Gustavo Molina, Rassmus Holm Nielsen og Preben Holm Nielsen 2015-09-18 Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U13 talent træning 2015/2016 Gustavo Molina, Rassmus Holm Nielsen og Preben Holm Nielsen 2015-09-18 Trænere Gustavo Molina Preben Holm Nielsen Mobil: 20677759 E-Mail:

Læs mere

UNGDOMSKONCEPT BIF VELKOMMEN SOM UNGDOMSTRÆNER I BROVST IDRÆTSFORENING. 1 af 30

UNGDOMSKONCEPT BIF VELKOMMEN SOM UNGDOMSTRÆNER I BROVST IDRÆTSFORENING. 1 af 30 UNGDOMSKONCEPT BIF VELKOMMEN SOM UNGDOMSTRÆNER I BROVST IDRÆTSFORENING 1 af 30 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... Side 2 Ungdomsafdelingens målsætning... Side 3 Klubbens struktur... Side 4 Styregruppe/ungdomsudvalg...

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Træner Mappe HIF Ungdom

Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom...1 Dig som Træner...2 HIF Fodbold...2 Ungsdomsudvalget...2 Kontaktperson...2 Ungdomskonsulent(erne)...2 Pædofili-attester...2 Ind- og udmeldelse...3 Indmeldelse...3

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø. 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Afleveringer og modtagninger (Receiving og passing) Moves 1:1 Hurtighed (Speed) Afslutninger

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne. Jeg har lavet

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Speed- (hurtighed) Afslutninger. Gruppetræning 4:4, 8:8, 10:6 Mål for afdelingen: Der arbejdes

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Årsplan. U8-9 Piger. Efterår

Årsplan. U8-9 Piger. Efterår Årsplan U8-9 Piger Efterår 2010 Årsplan for U8-9 piger Årgang: Pigespillere født i 2003 og 2002 Trænere: Søren Skytte Vibevej 14 Sunds Tlf.97141418 Jacob Ganc Linåparken 81 Sunds Tlf. 25370737 Linette

Læs mere

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Alder afdeling (skoleåret fra august til juni) 4/5/6 år U6 3-mands Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Fodbold Træning og opdeling Kamp og opdeling Værdier 6/7 år U7 3-mands 7/8 år U8 5-mands Fællestræning

Læs mere

Træner- og holdledermappe Den røde tråd INDHOLD SIDE

Træner- og holdledermappe Den røde tråd INDHOLD SIDE Den røde tråd INDHOLD SIDE Unges rettigheder i idræt 2 Træningsplanlægning 3 Aktivitetescirkel 4 Generel for alle afdelinger 5 Mini mikroputter 4-8 år 6 Miniputter 8-10 år 7 Lilleputter 10-12 år 9 Drenge/piger

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

1. Indledning. 2. TRIF-fodbold værdigrundlag

1. Indledning. 2. TRIF-fodbold værdigrundlag Træningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. TRIF-fodbold værdigrundlag... 3 3. Generelt om udviklingen i ungdomsfodbold... 4 4. Vejledning i tilmelding af hold til turneringer og stævner...

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Fodboldklubben BNS. Den Lilla Tråd. Januar 2008

Fodboldklubben BNS. Den Lilla Tråd. Januar 2008 1 Fodboldklubben BNS Den Lilla Tråd Januar 2008 Formål At udbrede og fremme interessen for fodboldspillet i Sundeved ved at give medlemmerne mulighed for et aktivt klubliv med kammeratligt samvær. Og at

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Den blå tråd Sådan træner vi fodbold med børn og unge i Ringsted IF

Den blå tråd Sådan træner vi fodbold med børn og unge i Ringsted IF Den blå tråd Sådan træner vi fodbold med børn og unge i Ringsted IF Ringsted Idrætsforening 2 Formålet med Den blå tråd Formålet er at skabe en ungdomsafdeling som har gjort sig nogle overvejelser; overvejelser

Læs mere

TRÆNERMANUAL FOR BOV IF FODBOLD

TRÆNERMANUAL FOR BOV IF FODBOLD TRÆNERMANUAL FOR BOV IF FODBOLD Bov IF ungdomsafdeling Bov IF fodbolds formål er at udvikle, vedligeholde og styrke glæden for piger og drenge ved at spille fodbold på alle niveauer. Målet skal nås ved

Læs mere

- ved træningen skal træneren lægge vægt på tre ting: Glæde, Tryghed og Bevægelse.

- ved træningen skal træneren lægge vægt på tre ting: Glæde, Tryghed og Bevægelse. Trænings ABC U6 og U7 Glæde: Tryghed: - ved træningen skal træneren lægge vægt på tre ting: Glæde, Tryghed og Bevægelse. - børnenes umiddelbare glæde ved spillet, de er meget motiverede, en glæde, som

Læs mere

Trænerhåndbog Grenaa IF 2011. Trænerhåndbog. Børne & Ungdomstrænere

Trænerhåndbog Grenaa IF 2011. Trænerhåndbog. Børne & Ungdomstrænere 1 Trænerhåndbog Børne & Ungdomstrænere 2 Indhold Indledning 3 Målsætning for Grenaa IF ungdomsafdeling...4 Værdier i Grenaa IF.5 Sportslige mål..7 Ungdomsudvalgene for Grenaa IF...8 Træneren..9 Årgangsansvarlig/koordinator.....10

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK Trænermappen r Г Vision Ungdomsudvalget vil gerne med denne trænermappe prøve at gøre dagligdagen nemmere for alle Jer trænere, der gør et fantastisk stykke arbejde med klubbens ungdomsspillere. Vi håber

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Løbe med bold (drible) 2. Retningsskift med bold 3. Rulle med bolden under fodsålen 4. Korte rytmer med bold 5. Trække bold baglæns med fodsål 6. Husmands-rytme/Husmands-finte

Læs mere

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U12 teknisk træning 2016/2017

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U12 teknisk træning 2016/2017 Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U12 teknisk træning 2016/2017 Jørgen Matthiesen, Carsten Schwaermer, Dennis Skipper, Jonas Sørensen, Hans Thomsen og Preben Holm Nielsen 2016-10-07 Trænere Jørgen

Læs mere

Trænermappe med øvelser

Trænermappe med øvelser Trænermappe med øvelser Aaif s værdigrundlag Værdigrundlag: Aaif s værdigrundlag - Spillerudvikling. Vi vil holde fokus på barnets spillemæssige udvikling frem for resultater. Leg med bolden skal samtidig

Læs mere

Rishøj Boldklub Tråden

Rishøj Boldklub Tråden Rishøj Boldklub Tråden DEN GODE TRÆNER SPORTSUDVALGET 2016 Side 1 af 23 Indhold Den gode træner... 4 Rishøj Boldklub Tråden U5 U8... 5 Indholdet i Rishøj Boldklubs børnetræning... 6 Rishøj - Boldklubs

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Indhold Basisteknisk træning: Fodboldkoordination Lodret vristspark Løb med bolden Modtagelse

Indhold Basisteknisk træning: Fodboldkoordination Lodret vristspark Løb med bolden Modtagelse U5 U11: Tilvænningsperioden FUN-damentals Spillerne udvikler de vigtigste basale bevægelsesfærdigheder, der danner fundamentet for yderligere udvikling. Fun-damentals udtrykker både, at træningen skal

Læs mere

HIF Fodbold Ungdomsleder vejledning. Praktiske oplysninger Klubhuset side 5 Bolde og rekvisitter side 6 Spilletøj side 7

HIF Fodbold Ungdomsleder vejledning. Praktiske oplysninger Klubhuset side 5 Bolde og rekvisitter side 6 Spilletøj side 7 Indholdsfortegnelse side 1 Forord side 3 Organisation side 4 Praktiske oplysninger Klubhuset side 5 Bolde og rekvisitter side 6 Spilletøj side 7 Kampafvikling Fastlæggelse af kamptidspunkter side 8 Ændring

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 3-4 min. Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering

Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 3-4 min. Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering Opvarmning (15 min) Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 3-4 min Bane 1 Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering De første 10 aflevering skal

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6. Begyndelsen på et liv med fodbold

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6. Begyndelsen på et liv med fodbold HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6 Begyndelsen på et liv med fodbold Træningen skal tilpasses så alle kan være med og føler at træningen bygger på principperne om jævnbyrdighed og ligeværd SLAGELSE B&I Slagelse

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på, at spilleren har så mange boldberøringer som

Læs mere

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973-Linjen FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973 SÆTTER SPILLERENS UDVIKLING I CENTRUM I B1973

Læs mere

Trænermanual Skovshoved IF fodbold

Trænermanual Skovshoved IF fodbold Trænermanual Skovshoved IF fodbold Velkommen til Skovshoved IF fodbold. www.skovshoved-fodbold.dk Historisk. Kort historisk blev Skovshoved idrætsforening grundlagt i det lille fiskerleje nord for København

Læs mere

HVORNÅR SKAL VI LÆRE HVAD?

HVORNÅR SKAL VI LÆRE HVAD? HVORNÅR SKAL VI LÆRE HVAD? Aldersrelateret træning -Målrettet og forsvarlig træning af børn b og unge Det er vigtigt at spillerne udvikler sine kompetencer på de rigtige tidspunkter i forhold til sin udvikling.

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk HIF Fodbold Årgangsbog for U9 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen MSC Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen MSC Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

Velkommen til TEAM HØRNING FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO. TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej 53 8362 Hørning www.teamhif.

Velkommen til TEAM HØRNING FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO. TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej 53 8362 Hørning www.teamhif. Velkommen til TEAM HØRNING FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej 53 8362 Hørning www.teamhif.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL TEAM HØRNING FODBOLD...

Læs mere

Udvikling fra barn til voksen

Udvikling fra barn til voksen Udvikling fra barn til voksen Den grønne Tråd HIF og DBU s spillerudviklingsmodel med spilleren i centrum U 5 til og med U14 (U18 på Pigesiden). Indholdsfortegnelse 1. Den grønne tråd... 2 1.1. Baggrund...

Læs mere

Årsplan for fodboldlinjen 2016/17

Årsplan for fodboldlinjen 2016/17 Årsplan for fodboldlinjen 2016/17 På Idrætsefterskolen Klintsøgaards fodboldlinje skal der arbejdes med 4 hovedområder: Individuelle færdigheder (stærke sider = spidskompetencer) Struktur (aftaler spillestil)

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Ungdomsleder vejledning Fodboldafdelingen

Ungdomsleder vejledning Fodboldafdelingen Ungdomsleder vejledning Fodboldafdelingen Denne ungdomsleder vejledning skulle gerne bruges af trænere og andre som opslagsværk. Er svaret ikke at finde i vejledningen, skal du ikke tøve med at kontakte

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Ungdomstræning i HB. Vel mødt i HB. Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø. Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub.

Ungdomstræning i HB. Vel mødt i HB. Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø. Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub. Vel mødt i HB Ungdomstræning i HB Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub.dk Ungdomsformand: Soccer@webspeed.dk Forældreforening: HBForaeldre@hotmail.com

Læs mere

Teknisk træning. inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

Trænerhåndbog - Solbjerg IF Fodbold

Trænerhåndbog - Solbjerg IF Fodbold Trænerhåndbog - Solbjerg IF Fodbold Indhold Indledning... 2 Målsætning for Solbjerg IF Fodbold s ungdomsafdeling... 2 Værdier i Solbjerg IF Fodbold... 3 Solbjerg IF Fodbold s værdigrundlag er:... 3 Politikker...

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen MSC Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen MSC Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5 Side 1 af 5 1. Forord Futsal har sine rødder i Sydamerika, hvor fodbolden altid har været den mest populære sport, og hvor der blev spillet fodbold på hver en lille plads. Futsal er en teknisk og underholde

Læs mere

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk Velkommen i ØAB 86. Hermed nogle praktiske oplysninger om at have barn/børn der spiller fodbold i ØAB 86. Vi håber folderen kan være med til at besvarer nogle af alle de spørgsmål, man kan have som forældre

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Jyllinge FC Fodboldpolitik

Jyllinge FC Fodboldpolitik Jyllinge FC Fodboldpolitik Indholdsfortegnelse Side. Indholdsfortegnelse.... Forord. 3 3. Læsevejledning 4 4. Klubbens Organisation.. 5 5. Klubbens Mission, Vision og Værdier 6 6. Generelle informationer.

Læs mere

Forældre- og spillermøde F/S. Så er der fodbold

Forældre- og spillermøde F/S. Så er der fodbold Forældre- og spillermøde F/S Så er der fodbold Dagsorden Velkomst og præsentation Orientering om F/S: Vision, Mission, bærende værdier m.m. U14 og 15 pigefodbold i F/S Den kommende sæson: Hvilket hold,

Læs mere

Fodboldforløb. Til teoridelen kan man tage udgangspunkt i:

Fodboldforløb. Til teoridelen kan man tage udgangspunkt i: Beskrivelse: Dette er et fodboldforløb som er lavet til et idrætshold på b-niveau, men kan også bruges til c-niveau. Mange af spiløvelserne tager udgangspunkt i spillet 5 mod 5, da det kan være en fordel

Læs mere

Holsted fb - Trænervejledning

Holsted fb - Trænervejledning 1.0. Indledning Velkommen som træner i HFB. Vejledningen er lavet som et opslagsværk, hvor du kan finde de oplysninger du skal bruge som træner. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, er der en kontakt

Læs mere

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3 FC Skanderborg Teknikmærker FC Skanderborgs teknikmærke Spillernavn: Indholdsfortegnelse Baggrund side 2 Teknikmærkerne og afvikling side 3 Øvelse 1: Jonglering side 4 Øvelse 2: Løb/dribling med bolden

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

under at gribe øvelsen. hænderne i gribestilling. Her skal pegefinger og tommeltot pege imod hinanden og ellers

under at gribe øvelsen. hænderne i gribestilling. Her skal pegefinger og tommeltot pege imod hinanden og ellers Nr.3493 Alder: 8-10 år - Tid: 12 min. Nr.3492 Alder: 8-10 år - Tid: 8 min. At gribe bolden De 2 spillere står overfor hinanden med ca. 2 og 2 sidelæns løb på et mål eller ca. 10-15 m før der skiftes retning.

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF

ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF Den Gule Linie Målet og Vejen Tekniktræning og talentudvikling i ØFC ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF 1918 Egedal Teknikmærke Egedal Teknikmærke er et begyndermærke, der i sin grundstruktur svarer til DBU s Bronzemærke,

Læs mere

Vildbjerg FS. Træning 1 // U6

Vildbjerg FS. Træning 1 // U6 Vildbjerg FS Træning 1 // U6 Opvarmning: 1. Kongeløber (ca. 8-10min.) a. 2 fangere på en opmærket keglebane. Resterende spillere skal fordeles på de 2 langsider b. Det gælder om at bevæge sig fra sidelinje

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 0.- 1. klasse Boldtilvænning og leg Håndbold i skolen - alle børn i spil KÆRE HÅNDBOLDFORENINGER- OG FRIVILLIGE, SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER. Dansk Håndbold Forbund (DHF) præsenterer her

Læs mere

Brabrand IF Fodbold. Praktiske informationer. Velkommen!

Brabrand IF Fodbold. Praktiske informationer. Velkommen! Praktiske informationer Velkommen! TAK fordi DU i den kommende periode er ungdomstræner i Brabrand IF s fodboldafdeling. Vi er helt sikre på, at du får en af de bedste perioder i dit liv, og vi er ligeledes

Læs mere

MÅLMANDSTRÆNING. Udarbejdet af Kim Nielsen i samarbejde med Allan V. Knudsen Tak til målmændene Mads Jensen og Andreas Mørkholt fra Brønderslev IF

MÅLMANDSTRÆNING. Udarbejdet af Kim Nielsen i samarbejde med Allan V. Knudsen Tak til målmændene Mads Jensen og Andreas Mørkholt fra Brønderslev IF MÅLMANDSTRÆNING Udarbejdet af Kim Nielsen i samarbejde med Allan V. Knudsen Tak til målmændene Mads Jensen og Andreas Mørkholt fra Brønderslev IF Målmandstræning Dette målmandstrænings-program er bygget

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere