Eksamensopgave. 4. semester New ways of doing business for BBB finance group. BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensopgave. 4. semester New ways of doing business for BBB finance group. BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi"

Transkript

1 Eksamensopgave New ways of doing business for BBB finance group BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi Anslag med mellemrum: = 39,7 sider John Shin Truong Christian Stenholt Øelund Patrick Ingvardsen Daniel Strande Børling

2 FAKTABLAD / Report detail form KEA: PBA - Business Economics and IT Semester: ( )1 ()2 ()3 (x)4 ()Dansk linje (x)international line Dato for aflevering / Handed in: Projektets title / Project title: BBB Finance Group (Moneyheaven) Vejleder / Coach: Jesper Frederiksen Gruppens medlemmer / Group members Fødselsdato / Date of birth -adresse / address Underskrift / Signature 1. Christian Stenholt Øelund sigma.com 2. Daniel Strande Børling sigma.com 3. Patrick Ingvardsen gma.com 4. John Shin Truong gma.com 2

3 BBB Finance Group New ways of doing business 3

4 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 5 Situationen lige nu:... 5 Problemformulering:... 6 Afgrænsning:... 7 Metodeafsnit:... 9 En ny strategi og dens udfordringer: Grundlæggende forståelse ved implementering af ny strategi: Indledende betragtninger for implementering af ny strategi: Ændringer i værdiskabelse for finansielle services: Håndtering af innovation: IT trends: Vurdering af fremtidsstrategi ved brug af IT: Modellering af processer angående penge transaktioner: Design af processer for udvikling af software: Nonfunktionelle krav: Primær projekthåndteringsfokus: Moneyheavens kommende betalingsservice: IT arkitektur og sikkerhed: Arkitektoniske målsætninger: Landskab: Software kvaliteter: IT sikkerhed: Konklusion: Litteraturliste: Bøger: Webadresser/webartikler: Yderligere litteratur:

5 Indledning: Vi forventer i gruppen at denne opgave vil give os et større indblik i implementering af nye virksomhedsstrategier. Ydermere forventer vi at opgaven kommer til at belyse forskellige arbejdsprocesser og forandringsprocesser i førnævnte implementering. Vi forventer at rapportens outcome vil belyse hvilke problemstillinger det medfører at ændre strategi internt i en virksomhed som BBB Finance Group (Moneyheaven). Ydermere forventer vi at få indblik i hvilke processer, der indgår i udviklingen af et betalingssystem og hvilke muligheder der er ved sådan et system. Situationen lige nu: BBB Finance Group (Moneyheaven) er en bank og forsikringsvirksomhed, der trods krisen ikke har været påvirket af lavkonjunkturen der startede tilbage i Til trods for dette har BBB Finance Group (Moneyheaven) mistet værdi. Der er truffet adskillige tiltag for BBB Finance Group (Moneyheaven) for at standse den økonomiske nedtur virksomheden står overfor i øjeblikket. Først og fremmest er en stor del af ledelsen blevet udskiftet. Bestyrelsesformanden, adskillige bestyrelsesmedlemmer og ikke mindst direktøren er blevet udskiftet. En del ressourcer er blevet afsat for at skaffe de rette profiler til udarbejdelsen af den nye strategi, der skal ændre BBB Finance Groups (Moneyheaven)nuværende situation til det bedre. En direktør i en af Danmarks største banker er blevet headhuntet til at overtage det ledige sæde i direktørstolen. Ydermere er chefen for strategisk udvikling blevet hentet til BBB Finance Group (Moneyheaven) fra en amerikansk Fortune 500 virksomhed. Den nye ledelse har udviklet en ny strategi der skal redde BBB Finance Group (Moneyheaven). Nogle af hovedelementerne i den nye strategi er, at virksomheden skal vokse i; størrelse, profit og især værdi. 5

6 Problemformulering: Hvad mere kan BBB Finance Group (Moneyheaven) gøre for at implementere den nye strategi? Hvilke ændringer i Moneyheaven vil vi overveje, som vil gøre det muligt for virksomheden at levere finansielle services, således at målgruppen af kunder vil betragte det som unikt og af høj værdi? Hvordan kan Moneyheaven komme ind på markedet for betalings services, betalings systemer og IT for finansielle transaktioner? Hvis dette indebærer skabning af nye produkter og services, hvordan skulle denne form for innovation håndteres? Hvilke IT trends vil være relevante at tage i forbehold, når man udvikler nye betalingssystemer og services, hvorfor og hvordan? Hvilke store beslutninger kan overvejes, for at vurdere Moneyheavens fremtidige strategi ved brug af IT? Nævn nogle løsninger til disse beslutninger. Beskriv og modeller den typiske proces af betaling af penge mellem stakeholders som banker, forsikringsselvskaber, individuelle og virksomheder. Hvordan ville i designe processen af udviklingen af software kravspecifikationerne for det nye betalingssystem? Giv eksempler på hvordan i ville beskrive/modellere funktionskravene. Hvilke typer af nonfunktionelle krav vurderer vi som de vigtigste? Giv eksempler på beskrivelsen af nonfunktionelle krav. Hvad skal det primære projekt håndterings fokus være i projekter i udviklingen af nye betalingssystemer? Den nye betalings service skal eftersigne indeholde funktioner, hvorpå et firma kan bruge denne betalingsservice direkte fra deres hjemmeside i situationer, hvor en af deres kunder vælger at betale med den betalingsservice Moneyheaven udbyder. Angiv hvordan du ville designe IT arkitekturen således at dette er muligt og på samme tid give rimelig IT sikkerhed. Husk på målene fra IT strategi og reflekterer over hvilke 6

7 arkitektoniske kvaliteter, der skal gives højest prioritet og hvorfor. Vurder også på hvilke vi bliver nødt til at lade ligge og hvorfor. Afgrænsning: Da opgaven lægger op til mange forskellige problemstillinger og problemfelter, har vi i gruppen været nødsaget til at afgrænse os fra nogle arbejdsområder, da vi tidsmæssigt ellers ikke vil være i stand til at levere en acceptabel og fyldestgørende rapport, hvori at samtlige emner og aspekter vil blive inddraget og bearbejdet. Vi har i gruppen derfor valgt at fokusere på hvilke IT trends der rører sig inden for markedet, og hvilke trends der vil være relevante at inddrage i udviklingen af et nyt betalingssystem og nye betalingsservices. I opgaven har vi valgt at afgrænse os fra den normale daglige ledelse af banking og forsikring. Vi har valgt dette for at kunne fokusere på opgavens kerne, som vi mener, er nye betalingsservices og et nyt betalingssystem. Såfremt at forsikringsdelen af virksomheden ville have været i fokus i denne opgave, havde vi diskuteret hvordan man kunne differentiere sig på markedet via innovation. Vi diskuterede muligheden for lettere at anmelde skader/uheld/ulykker for brugerne, for at højne serviceniveauet. Som markedet er nu, er man nødt til at udfylde formularer for at sætte en forsikringssag i gang. Vi snakkede i gruppen om muligheden for at lave en webfunktion/mobilapplikation, hvor man kunne uploade billeder, af for eksempel en beskadiget bil, eller mulighed for at uploade skadessedler fra læge/hospital såfremt det drejede sig om personulykker. På den måde ville kommunikationen, kunde og forsikringsselvskab imellem, være let og hurtig. Vi snakkede yderligere om at man kunne benytte sig af en af tidens store trends, sociale medier, både som distributionskanal, men også til at kundekontakt. En online Instant Message funktion til kunder og potentielle kunder kan bidrage til stor tilfredshed iblandt forbrugerne. Vi vil i denne rapport især have fokus på NEAR FIELD COMMUNCATION (NFC). Selvom vi har afgrænset os til NFC, bliver vi dog yderligere nødt til at afgrænse os inden for området da NFC giver BBB Finance Group (Moneyheaven) mulighed for at bevæge sin ind på adskillige forskellige markeder indenfor anvendelse af NFC. 7

8 1 Ovenfor ses en illustration af emner inden for NEAR FIELD COMMUNICATION (NFC). Vi vil i denne rapport have fokus på indløsning, og betalingsgateways. Valget af behandling af disse arbejdsområder er truffet på baggrund af at vi tidsmæssigt har set os nødsaget til at udvælge nogle fokusområder, for at levere et produkt af høj kvalitet. Ydermere mener vi i gruppen at disse to områder ligger mest op til de nye værdier og den nye strategi virksomheden er i gang med at implementere. Disse områder giver mulighed for at være first movers, hvilket vi i gruppen ser som en stor styrke for BBB Finance Group (Moneyheaven). Vi vil dog her kort ridse op, hvordan de andre områder inden NFC kan bringe værdi til BBB Finance Group (Moneyheaven). Inden for Mobile, vil man kunne gå ind på markedet omkring hardware og software. Inden for PC markedet kan man ligeledes gå ind på markedet omkring hardware og software. Vi diskuterede i gruppen hvordan man kunne imødekomme nogle af 1 Selvlavet model udarbejdet i Microsoft Visio 8

9 de forventninger brugerene eventuelt ville have til NFC teknologi i computere, og kom frem til, at såfremt det var et emne vi ville have haft behandlet i denne opgave, skulle løsningen være let transportabel og easy accessable. Vi diskuterede muligheden for at lave et USBstik der havde hardwaren og softwaren til at kunne håndtere at man kørte sit, betalingskort eller mobiltelefon hen over den og på den måde slap for at skulle indtaste ens kortoplysninger og persondata, og dermed slap for at skulle skrive lange kortnumre, udløbsdato og kontrolcifre. At det var et USB stik, vil gøre det let transportabelt og dermed give mulighed for at man ikke er begrænset til en konkret computer. Vi diskuterede også muligheden for at have en chip integreret i hver computer, men nåede til den konklusion at det ville begrænse brugerne. Metodeafsnit: I det kommende afsnit, vil vi redgøre for, hvordan vi i gruppen har valgt at anskue opgaven, og hvordan vi vil besvare vores problemformulering. Vi vil undersøge diverse problemstillinger BBB Finance Group (Moneyheaven) står over for, på tværs af organisationen. Vi vil komme ind på hvilke udfordringer den nye strategi kan have for virksomheden, og hvordan disse kan håndteres. Vi vil komme ind på hvilke tiltag vi i gruppen mener, at BBB Finance Group (Moneyheaven) kan tage, for at sikre sig at eksekvering og implementering af den nye forretningsstrategi bliver en succes. For at understøtte dette vil vi anvende teorier, modeller, og analyser fra undervisningen. Vi vil bearbejde opgaven, såvel problemstillinger og problematikker på et tværfagligt niveau. For at sikre os et godt fagligt og kvalitetsmæssigt niveau, anvender vi i gruppen, elementer af SCRUMprojektstyring. Dette har vi valgt for at få styring og overblik omkring udarbejdelsen af det endelige produkt. Vi har i den forbindelse inddraget vores vejleder Jesper Frederikssen i opgaven, ved at involvere ham som Product Owner. Valget af SCRUMprojektstyring frem for andre projektstyringsmodeller og værktøjer, er baseret på den begrænsede tidsperiode vi har til rådighed i udarbejdelsen af opgaven. Vi mener i gruppen at en agil projektstyringsmetode, som SCRUM giver, er ideelt til dette formål. For at læse vores backlog, gå til hjemmesiden som er studiegruppens hjemmeside, og klik på 9

10 backlog og tast koden Fortroligt. Inde på denne hjemmeside vil der være et SCRUMboard som har været anvendt under hele projektet. 10

11 En ny strategi og dens udfordringer: Grundlæggende forståelse ved implementering af ny strategi: Det er ganske normalt, at man synes det er sværere at implementere en ny strategi, end det rent faktisk er at lave den. Yderligere kræver det ofte meget mere end først antaget, før at man er ved mållinjen. Hvis man skal implementere en ny strategi er det meget forskelligt hvilken indvirkning det har på virksomheden, da der helst skal ske positive ændringer ud fra den valgte strategi. Nogle pointers man kan følge for at se hvorvidt implementeringen er sket på samtlige niveauer er følgende: Er strategien rigtig forankret i virksomheden eller er den blot blevet lanceret? Er strategien forstået? Efterleves den i dagligdagen, så langt ud i de yderste led at kunderne rent faktisk også mærker det? Er der en gennemtrængende fornemmelse for, om strategien virker? Er der fakta på, at den virker muligvis nogle nøgletal der kan varsle om behov for handling. Er implementeringshastigheden høj eller lav? Indledende betragtninger for implementering af ny strategi: Når man ser på implementeringsfasen for en ny strategi, er der væsentlig forskel på om den handler om en række besparelser, herunder opsigelse af nogle medarbejdere eller om der faktisk er tale om en ny strategi, der også kræver at virksomhedskulturen ændrer sig. Hvis der skulle være tale om førstnævnte udfordring, så kræver det naturligt en meget specifik planlægning og kommunikation, samt sikring af, at man kommer i mål med samtlige besparelser. Yderligere er det vigtigt at der sættes et fokus på de tilbageblevne medarbejdere, således at disse kan holdes motiverede. Den anden form for udfordring med en decideret ny strategi kræver naturligvis en mere omfattende plan med en længere tidshorisont, når det handler om at medarbejdere skal ændre adfærd. I de fleste virksomheder er der typisk to aspekter: Struktur og systemside 11

12 som vil bestå af (Organisationsændringer, ITsystemer, in/outsourcing osv.) men der er også menneskeaspektet (Ønsket leder og medarbejderadfærd) Dette gør sig specielt gældende hos BBB Finance Group (Moneyheaven), da de både har skiftet størstedelen af ledelsen samt at. de står over for nogle ITudfordringer i form af en ny erstatning for NETS dette kommer vi meget mere ind på i vores afsnit om ITtrends. Det er anerkendt at langt de fleste implementeringsfaser fejler fordi at forandringer i virksomhedskulturen er blevet undervurderet. Derfor er det vigtigt at den nye Chief of Strategic Development for alvor forstår hvilken udfordring det kan være og hvilke kræfter det kræver at få ledere og medarbejdere til at ændre holdning og adfærd. Med enhver strategiimplementering er der nogle unikke behov, hvilket også er tilfældet for BBB Finance Group (Moneyheaven), dette udtrykkes under deres key elements. Men selvom der er specifikke krav er der alligevel for det meste et mønster af elementer som bør indgå i et sådant forløb. Derfor vil der være erfaringer som kan bruges som grundlag, og det gælder i samtlige tilfælde: En helt ny strategi der skal implementeres. En form for delstrategi, altså en strategi hvor virksomheden har et ønske om at sætte et særligt internt fokus, dette kunne for eksempel være (Kundefokus, CSR, Innovation eller effektivitet). At sikre overensstemmelse imellem virksomheden og det brand som de ønsker at være kendt for. Dette gør sig også gældende for BBB Finance Group (Moneyheaven) i høj grad, specielt med deres nye lancering af deres marketings kampagne Moneyheaven. 12

13 2 Figur: 1 Ovenstående billede er et godt eksempel på en model, som ville være værd at tage i betragtning for BBB Finance Group (Moneyheaven). Idet hvert enkelt element vil være interessant at se på vil vi derfor relatere de forskellige punkter og elementer til vores specifikke case. Story: Som det gør sig gældende for BBB Finance (Moneyheaven) er der tale om et stærkt fagligt fundament for deres nye strategi, yderligere er det vel gennemarbejdet. Men ofte er er det bedst bare at fortolke essensen af den nye strategi, fremfor at, skulle kommunikere hvert enkelt detalje, da de oftest ikke er til at huske og til at forstå. Derfor er det vigtigt at formuleringen af den nye strategi hos BBB Finance Group (Moneyheaven) bliver 2 13

14 kommunikeret ud på en let forståelig og naturlig måde, således at samtlige led i hele organisationen står med en samlet forståelse for hvad der nu skal ske. Dette sætter selvfølgelig store krav til the Chief of Strategic Development både pædagogisk men lige såvel på strategisk niveau. Yderligere vil det altid være smart hvis man kan vise eller forklare hvad der er i det, for de enkelte medarbejdere, da dette hjælper med at motivere dem til at nå visionen ud fra missionen. Træning af ledere til formidling af strategi: I langt de fleste tilfælde når man lancerer en ny strategi, sker der det at, når virksomhedens mellemledere får strategien præsenteret af ledelsen, så forstår de den men der kan være ret langt fra at forstå noget til også at kunne efterleve det og frem for alt at, kunne være vejleder både internt men også eksternt for den nye strategi. Dette resulterer oftest i frustrationer over at ønskede forandringer ikke sker i virksomheden, men lige såvel hvorfor der ikke er et klart billede af det ønskede mål. Den bedste løsning på dette problem, vil være et klart fokus og en investering af den tid det kræver til rigtig at klæde samtlige mellemledere på til at kunne kommunikere den nye strategi ud til deres medarbejdere. Dette resulterer i langt de fleste tilfælde i at der kommer en bredere forståelse for den nye strategi, men samtidig er der heller ikke tvivl om hvad det egentlige mål med den nye strategi er. Så et ekstra tiltag som BBB Finance Group (Moneyheaven) kan tage er et teambuilding forløb, i form af Train the trainer som det hedder, hvor man ganske simpelt investere lidt ekstra tid til at sikre sig at samtlige ledere er ordentligt klædt på til eventuelle udfordringer ved den nye strategi. De fleste ved at en synlig leder, er en god leder et train the trainer forløb hjælper også med dette, da en leder vil have nemmere ved Q & A i forbindelse med de nye ændringer som enten er sket, eller som skal til at ske. Lederrolle i den nye strategi: I forlængelse af ovenstående, er der i de fleste nye strategier en række nye krav og forventninger til ledere i virksomheden. Dette kan både være en fordel men også en ulempe for BBB Finance Group (Moneyheaven), specielt fordi de har skiftet store dele af ledelsen ud. 14

15 Dvs. at de nye ledere, ikke ved hvad der var før og hvad de ændrer sig fra i forhold til de ledere som var der før. Det kan dog også være en fordel i den forstand at de ikke er forankret i den gamle vane på samme måde. Men i begge tilfælde er det ekstremt vigtigt at man gør lederne beviste om hvad det nye er, og hvilke forventninger der er til dem, ligeledes er det vigtigt at de pågældende ledere også føler at de har kompetencerne til at kunne klare opgaven, da det som nævnt ikke kun har påvirkning på nogle nøgletal men også på adfærden og kulturen i virksomheden. Implementeringsfremdrift: Som bevis på fremdrift vil man oftest synliggøre nogle af de væsentligste nøgletal, det kan ske hvis man f.eks. vinder nye markedsandele eller hvis der er tegn på produktivitetsforbedringer. Men det er ikke altid at det er det vigtigste at se på. BBB Finance Group (Moneyheaven) vil f.eks. relatere sig til mellemstore virksomheder og private, altså vil elementer som medarbejdernes adfærd overfor kunderne også spille en stor rolle. Ser man derimod internt er det vigtigt at lederne kan udvise en hvis form for handlekraft over for medarbejderne dette kan gøres ved at synliggøre de gode og vellykkede ændringer. Essensen af dette afsnit er at, fremhæve sine succeshistorier over for alle i organisationen, netop for at vise den ønskede fremdrift. Intern markedsføring: Som vi var inde på i ovenstående afsnit er det vigtigt at fremhæve sine succeshistorier. Netop fordi at, i nogle tilfælde kan der opstå en træthedsfaktor hos ledelsen når man ikke længere ser kæmpe store ændringer i organisationen. Det kan oftest være resultatet af en for snæver tidshorisont, men i grunden er der ikke meget mere til det, end hvis en virksomhed vil ændre deres position på markedet. Da det gør sig gældende for BBB Finance Group (Moneyheaven) skal de være forberedt på at sådanne ting tager tid, altså vil intern markedsføring være lige så relevant som ekstern markedsføring. Dette skal foregå systematisk, således at det i sidste 15

16 ende vil motivere de ansatte og derved resultere i strategiske ændringer som kan tilføjes til succesporteføljen. Vindere i ovenstående situation: I den verden som BBB Finance Group (Moneyheaven) agerer i vil en vinder være dem som bedst kan dreje, udvikle og flytte deres virksomhedskultur, og som bedst evner at indføre denne adfærd således at virksomhedens strategi understøttes på et dagligt plan. Yderligere skal det gøres i sådan en hast at det gøres hurtigere end konkurrenternes da implementering af en ny strategi nemt kan simplificeres ved brug af erfaring, står BBB Finance (Moneyheaven) godt med deres nye headhuntede ledelse og konsulenter. I sidste ende handler det om at differentiere sig fra de andre spillere på markedet, men samtidig lære af det marked man bevæger sig i. Dette er nogle af grundreglerne inden for det organisations teoretiske aspekt af Den lærende organisation som er en model for virksomheder der ønsker ændring ud fra det marked de agerer på. 16

17 Ændringer i værdiskabelse for finansielle services: For først at forstå BBBs nuværende situation og forhindringer, vil det være en start at udføre en strategisk positions analyse, hvorpå man kan få et overblik over hvilke potentielle muligheder der er tilgængelig for BBB og hvilke trusler og risici der kunne forekomme i løbet af deres implementerings fase af deres nye strategi. Derfor ville en Porters 5 forces analyse, PEST eller SWOT analyse giver overblik over hvilke vej Moneyheaven vælger at tage. Eftersom Moneyheaven ikke er nogen stor spiller inden for deres branche bliver de nødt til at enten differentiere sig selv fra resten af deres konkurrenter eller aftale en fusionering med nogle af de andre firmaer i samme størrelse. De ønsker at deres kundegruppe vil betragte Moneyheaven som en unik virksomhed med høj værdi. For at kunne øge ens unikhed er der visse faktorer der skal have fokus: 1. Ekstraordinær kundeservice. Ved at give kunderne den bedste kundeservice og bedste behandling vil det give stor værdi for kunderne, det vil skabe et forhold til kunderne og resultere i at der er større tendens til at de vil forblive kunder hos Moneyheaven og benytte sig af deres betalings services fremfor andre lignende konkurrenter. 2. Komplementerende services. Dette giver stor mulighed for at få introduceret nye former for services ved at linke dem sammen med andre services, således at kunderne muligvis vælger at benytte sig af flere forskellige services Moneyheaven har til rådighed. 3. Humor. Dette kan allerede ses ved brug af deres nye brand navn: Moneyheaven. Hvorpå de indikerer at ens penge kan ikke være et bedre sted end hos dem. 17

18 4. Social værdi. Ved at involverer sig i begivenheder der støtter eller fanger deres specifikke kundegruppe, vil de kunne skabe stor opmærksomhed og skabe et ry for deres virksomhed. Derudover vil der også give stor værdi, hvis kunderne ser at Moneyheaven er aktiv inden for de interesseområder som de efterspørger. 5. Motto eller slogan. Det er meget almindeligt for virksomheder, at skabe et motto for dem selv, for at vise hvad denne virksomhedsvision og målsætninger hæler hen mod. Det ville være ideelt at relatere sloganet med Moneyheaven, og derved skabe en forbindelse. 6. Vision og mission. Hvad er formålet for Moneyheaven, hvilke ambitioner og mål ønsker de at opnå. Dette er vigtigt at få spredt ud til kunderne, netop fordi der er ønsket stort fokus omkring unikhed og værdi hos Moneyheaven. Dette vil også have indflydelse på Moneyheavens medarbejdere, eftersom de bedre kan forstå og føler sig involveret og ansvarlig for virksomhedens velvære. Det er også vigtigt at man vedligeholder dette forhold med kunderne, ved enten at udføre nogle undersøgelser og finde ud af, hvordan kunderne føler kundeservicen var i forbindelse med deres seneste besøg hos Moneyheaven. Eftersom Moneyheaven ønsker at beholde kunder hos dem så længe som muligt er det essentielt at de skal få kunderne til at føle sig godt behandlet. Derfor kunne det være en mulighed for dem at fremføre en form for VIPservice til deres værdifulde kunder. Dette kunne muligvis være ekstraordinære gode renter, overtræksbeskyttelse, ekslusive tilbud på rejsepakker, tours, krydstogter, redeye flights, biludlejning, lounges i lufthavnene, kuffertsikkerhed, rejseforsikring og hotelpriser. Overtræksbeskyttelse kan være en god fordel for kunderne, da det giver en form for sikkerhed omkring overforbrug af deres kredit. Eftersom de ikke behøver at betale for overtræksgebyr, hvis de udskriver en check for mere end hvad de har på deres bank konto. 18

19 Derudover er det også vigtigt at kunderne ved at de altid er første prioritet, så ved at opretholde kundeservices i døgndrift ved onlinechat eller lignende, vil det give stor tillidsværdi for kunderne og tryghed, da de ved at de altid kan få hjælp og rådgivning hos Moneyheaven. Man kunne eventuelt også lave en form for pointsystem, hvor man tjener point ind til sin konto, ved brug af deres kredit kort. Man åbner derefter så op for nogle mulige bonusser, som kunderne selv har frit valg til at vælge fra. Det kan blandt andet styrke båndet mellem kunderne og Moneyheaven. Dette kan udnyttes specielt ved indkøb af dagligdagsvare, hvor man kan få procenter i rabat, når man er inde i et supermarked for at handle og betale med deres betalingskort. Near Field Communication teknologi, som Moneyheaven har store planer om at få omfavn omkring, hvilket ikke er særligt velkendt i Vesten, men er meget udbredt i Asien, specielt i Kina og Hong Kong. Hvis NFC teknologi skal begynde at udbrede sig som ITtrend, vil det skabe store muligheder for Moneyheaven at udnytte denne situation, ved at være den førende virksomhed, der udbyder denne teknologi. Dette vil også give Moneyheaven potentiale for at skabe nye samarbejdsaftaler med deres eksisterende kunder, men der er også mulighed for at fange opmærksomheden for nystartet virksomheder eller små forretninger, som også ønsker at være unikke og anvender Blue Ocean Strategy. Så dette kan virkelig skabe stor værdi for Moneyheaven at være en af de eneste aktører inden for NFC området, men derimod kan der være chancer for at der skulle forekomme nogle konkurrenter der skulle kunne udbyde samme services, men det skal være essentielt for Moneyheaven at videreudvikle deres services, således at de altid er et skridt foran deres kommende konkurrenter. 19

20 Håndtering af innovation: I Danmark har Nets nærmest monopol på administrationen af finansielle transaktioner. Nets leverer blandt andet produkter som Betalingsservice, Nem ID og Dankortet. Nets er ejet af over 200 aktører 3, hvor Moneyheaven ejer en stor andel. På grund af denne avancerede ejer struktur, bliver driften besværliggjort. Derfor er de mange aktører blevet enige om at sælge deres andel. Dette endte med at store kapitalfonde så som Advent International, Bain Capital og ATP danske Nets blev dem der stod bag opkøbet. Nets lider under et blakket ry af forbrugerne. Blandt andet har Nem ID delt vandene, med en dårlig user experience, mens sikkerhedsbrister har været den helt store synder. For nyligt har en større sag præget medierne, hvor det danske ugemagasin Se og Hør har fået transaktionsoplysninger om kendte danskere via en tidligere ansat i Nets 4. Som en direkte konsekvens af denne sag, håber man fra oppositionens side, at monopolet bliver ophævet ved salget af Nets, så man derved opnår konkurrence på markedet inden for betalings services, betalings systemer og finansielle transaktioner 5. Man kan argumentere for, at Moneyheavens kendskab til driften og ydelserne i Nets, kan have konkurrencemæssige fordele, ved udviklingen af nye substituerende tiltag. Derudover frygter forbrugerne prisstigninger ved salget af Nets, da salgsprisen er høj og det genererede overskud er lavt i forhold dertil 6. Man kan derfor forvente at nogle af forbrugerne vil skifte til alternativer, såfremt Nets monopol bliver ophævet. Her vil vi anbefale, at Moneyheaven ser en mulighed, i at iværksætte en plan/business concept for udviklingen af nye produkter og services med både business to business og business to costumer som fokus. Vi regner med at Moneyheavens andel i Nets vil generere en stor indtægt ved et salg, hvor man derfor bør gøre klogt i at bruge midlerne innovativt. 3 koebere 4 hoerskandale/

21 (Proces model for entreprenørskab og innovation) 7 Figur : 2 Vi har argumenteret for at Moneyheaven bør se en mulighed i situationen og at de vil kunne finde midler til skabning af nye produkter og services. Derefter etableres en venture group på et entreprenør plan, som skal ende ud i innovation, hvilket inkludere hele processen fra at identificere mulighederne til at ende ud i marketing og prototyping. I Venture gruppen, vil det være en fordel at tilknytte Six Sigma, så man giver ejerskab til medarbejderne er derved motivation for at opnå kvalitet. Six Sigma er en betegnelse for at måle kvalitet med en bestræbelse tæt på det perfekte. Gennem processen får de ansatte indsigt i deres egen rolle i leveringen af produktet. Six Sigma kan kombineres med Lean, hvor der skal afklares hvem kunderne er, og hvad de efterspørger. Derefter elimineres det som kunderne ikke efterspørger. Det vigtige er, at man arbejder med det der betyder noget, og lader det andet ligge. På den måde kvalitetsoptimerer man processen og undgår flere fejl. I en innovativ tankegang er det herefter vigtigt at udvikle noget der giver værdi. Det er en fordel at Moneyheaven kan handle mere individuelt fremfor at skulle dele ejerskab med mange andre aktører. Det er en fordel at Moneyheavn har kendskab til produktet, qua deres 7 7 Innovation slides.pptx side 14 21

22 tidligere ejerskab af Nets. Denne viden skal Moneyheaven benytte til at skabe værdi til unikke produkter/services i form af en mere blue ocean orienteret strategi, som skal hjælpe med at distancere sig og gøre de nye produkter værdifulde, da der i øjeblikket er stor konkurrence på markedet. Vi bliver derfor nødt til at se på hvordan denne form for innovation skal håndteres. Først skal venture gruppen klarlægge mål og indhold. Så skal driverne for innovation defineres. Vi ved at Nets har en stor markedsandel og vi ved hvad de kan og hvad de ikke kan. Altså er viden en vigtig faktor. Vi ved at markedet har ændret sig og at betalingsløsninger via mobile løsninger er blevet meget populære og tendensen hos forbrugerne, viser at flere vælger at handle på internettet. Blandt andet af den grund er IT sikkerhed noget der er kommet meget mere fokus på. Vi mener at man bør lave en marketingsplan over de nye tiltag, og hvordan de vil kunne konkurrere på markedet, herunder skal man finde ud af, hvad er det forbrugerne efterspørger. Figur: Innovation slides.pptx side 20 22

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

MEE is all about YOU

MEE is all about YOU MEE is all about YOU Om MEE TM Sådan fungerer systemet MEE TM er et betalingssystem, der gør det muligt at betale med mobiltelefonen (smartphones) på en enkel, hurtig, fleksibel, sikker og billig måde

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne Af Jakob Schultz [ jakob.schultz@altomnet.dk ] Mobil e-handel Virksomhederne Motorola, AirClic, Symbol Technologies og Connect Thing har lagt 500 millioner dollar i et nyt m-commerce projekt. Projektet

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde Gr. 680 Morten V. Pedersen Morten L. Jørgensen Sune Studstrup Peter Nejsum Gr. 620 Jesper H. Pedersen Gavin Murray Kap 1 - Sammendrag VoIP++ er en ny innovativ

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Teaser fra Information Memorandum, Clearhaus Holding A/S - udbud af nye aktier. August 2015

Teaser fra Information Memorandum, Clearhaus Holding A/S - udbud af nye aktier. August 2015 Teaser fra Information Memorandum, Clearhaus Holding A/S - udbud af nye aktier August 2015 Intro Udbuddet består af minimum 30.000 udbudte aktier og maksimum 50.000 udbudte aktier til en fast pris på 100

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Oftede Stillede Spørgsmål

Oftede Stillede Spørgsmål Oftede Stillede Spørgsmål Værd at vide om Shopbox Hvorfor bruge Shopbox? Mere end 3 millioner danskere bruger dagligt Facebook, Google og læser e-mail på nettet. Med Shopbox kan virksomheder drage fordel

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Tendensen de seneste år har været, at der er blevet og til stadighed bliver flere konkurrenter til samme kunde-, pris- og produktgruppe. Resultatet er

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET E-MAIL (postmar@erst.dk) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET 1. INDLEDNING

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID.

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID. Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag til fredag kl. 08.00 20.00, lørdag og søndag fra kl. 11.00 17.00 eller sende os på kundeservice@swipp.dk. FAQ TILMELDING OG BRUG AF SWIPP Hvordan

Læs mere

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18.

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. Swipp brugere Ofte Stillede Spørgsmål Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. 1. Tilmelding og brug af Swipp 1.1.

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise DanDomain

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise DanDomain Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise DanDomain Dokumentation for udvidelser af Mamut Enterprise System Mamut Enterprise DanDomain Version: 12.1 Indhold BETALINGSTJENESTER I WEBSHOP...

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

TENDENS 2012 V/CHRIS LUND-HANSEN

TENDENS 2012 V/CHRIS LUND-HANSEN TENDENS 2012 V/CHRIS LUND-HANSEN TENDENS 2012 dagens program 09.00-09.30 09.30-10.00 10.00-10.30 10.30-11.00 11.00-11.30 11.30-12.00 12.00-12.15 12.15- Velkomst og seneste nyt fra Point v/adm. dir. Chris

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

tegi stra Undersøgelse af strategiarbejdet i danske virksomheder

tegi stra Undersøgelse af strategiarbejdet i danske virksomheder tegi stra Undersøgelse af strategiarbejdet i danske virksomheder Analyserapport Faglig rapport fra AU Herning Forår 2014 Jens Holmgren og Ole Friis AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Alle os som arbejder med salg, hvis vi vil være succesfulde må erkende at vi har brug for at planlægge vores salg og være i stand til at producere en salgsplan

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Ringsted (Erhvervsforums) CSR Konference hos A/S Bevola, Sleipnersvej 22, Ringsted. 21. november 2012 Introduktion: CSR

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. Internethandel og post- og telefonordre

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. Internethandel og post- og telefonordre Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger Internethandel og post- og telefonordre De fleste er ærlige heldigvis! Hvert år gennemføres millioner af transaktioner med betalingskort, og heldigvis går langt

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

SINGLE POINT OF CONTACT

SINGLE POINT OF CONTACT COLUMBUSCARE Support med kunden i centrum Uanset om der er tale om et implementeringsprojekt, ændringer til en eksisterende løsning, first-, second eller third level support, giver vi dig et SINGLE POINT

Læs mere

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski Partner session 1 Mamut One Temadag 12. & 13. august 2009 Antonio Bibovski Agenda Mamut ONE Leverance En god investering for dine kunder Mamut Online Desktop Installation i praksis Mamut Validis Analyseværktøj

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Sommerens Store Dille 2014

Sommerens Store Dille 2014 Sommerens Store Dille 2014 Site: http://chicdesigns.dk/hulahopring/index.html Af 1 Shiko Nzorubara Klasse: Mula A 2. Semester Vejleder: Merete Lindemann & Ivan Rosenvinge Frederiksen TABLE OF CONTENTS

Læs mere

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE At lave innovation og tænke nye forretningsområder kræver et velfunderet grundlag, der sikre kendskab til målgruppens behov og forretningens strategiske mål. Det er vigtigt at være sin position bevidst

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

DEDIKERET SUPPORT - EN AFGØRENDE FORUDSÆTNING FOR DIN SUCCES

DEDIKERET SUPPORT - EN AFGØRENDE FORUDSÆTNING FOR DIN SUCCES ColumbusCare DEDIKERET SUPPORT - EN AFGØRENDE FORUDSÆTNING FOR DIN SUCCES At vælge at implementere det rigtige software til at drive din virksomhed er kun en del af din udfordring. PERSONLIG SUPPORT TIL

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. internethandel og post- og telefonordre

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. internethandel og post- og telefonordre Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger internethandel og post- og telefonordre De fleste er ærlige heldigvis! Hvert år gennemføres millioner af transaktioner med betalingskort, og heldigvis går langt

Læs mere

Konceptualisering af forretningsmodellen. Eksempler på spørgsmål til forretningsmodellen

Konceptualisering af forretningsmodellen. Eksempler på spørgsmål til forretningsmodellen Konceptualisering af forretningsmodellen Eksempler på spørgsmål til forretningsmodellen Hvilke kerneressourcer er fundamentet for vores forretningsmodel? Fra hvilke kerneressourcer udgår vores nøgleaktiviteter?

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

F.A.Q. - Mobile Pay Online

F.A.Q. - Mobile Pay Online F.A.Q. - Mobile Pay Online MobilePay-bruger Hvordan betaler jeg med MobilePay, når jeg handler på nettet? Kan man kun handle i danske webshops? Hvorfor skulle jeg betale med Mobile- Pay i stedet for mit

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi?

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi? FORTROLIGHEDSPOLITIK Inwear ved, at det er vigtigt for dig, hvordan dine oplysninger behandles og videregives, og vi er glade for, at du har tillid til os i den henseende. Følgende beskriver vores fortrolighedspolitik.

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Ansvar for forandringer er et vilkår for langt de fleste ledere i dag. Men hvordan skal du kommunikere med dine medarbejdere om forandringerne? Og

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Plus500 Ltd Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Plus500's erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter Hvem er Crevato Crevato er et professionelt konsulenthus der bistår danske og internationale virksomheder i forbindelse med: Strategi Portefølje

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

TellerAftale Brugervejledning

TellerAftale Brugervejledning Juli 2011.1 TellerAftale Brugervejledning Teller is part of the Nets group Teller A/S, CVR-nr. 27226086 Indhold 1. Indledning... 3 2. Fysisk handel... 3 3. Selvbetjente automater... 3 4. Nethandel... 4

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Gevinstrealisering Hvordan skaber og vedligeholder du en retvisende og realiserbar business case, og samtidigt undgår fælder som dobbelttælling af gevinster og Matadorpenge. Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere