Eksamensopgave. 4. semester New ways of doing business for BBB finance group. BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensopgave. 4. semester New ways of doing business for BBB finance group. BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi"

Transkript

1 Eksamensopgave New ways of doing business for BBB finance group BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi Anslag med mellemrum: = 39,7 sider John Shin Truong Christian Stenholt Øelund Patrick Ingvardsen Daniel Strande Børling

2 FAKTABLAD / Report detail form KEA: PBA - Business Economics and IT Semester: ( )1 ()2 ()3 (x)4 ()Dansk linje (x)international line Dato for aflevering / Handed in: Projektets title / Project title: BBB Finance Group (Moneyheaven) Vejleder / Coach: Jesper Frederiksen Gruppens medlemmer / Group members Fødselsdato / Date of birth -adresse / address Underskrift / Signature 1. Christian Stenholt Øelund sigma.com 2. Daniel Strande Børling sigma.com 3. Patrick Ingvardsen gma.com 4. John Shin Truong gma.com 2

3 BBB Finance Group New ways of doing business 3

4 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 5 Situationen lige nu:... 5 Problemformulering:... 6 Afgrænsning:... 7 Metodeafsnit:... 9 En ny strategi og dens udfordringer: Grundlæggende forståelse ved implementering af ny strategi: Indledende betragtninger for implementering af ny strategi: Ændringer i værdiskabelse for finansielle services: Håndtering af innovation: IT trends: Vurdering af fremtidsstrategi ved brug af IT: Modellering af processer angående penge transaktioner: Design af processer for udvikling af software: Nonfunktionelle krav: Primær projekthåndteringsfokus: Moneyheavens kommende betalingsservice: IT arkitektur og sikkerhed: Arkitektoniske målsætninger: Landskab: Software kvaliteter: IT sikkerhed: Konklusion: Litteraturliste: Bøger: Webadresser/webartikler: Yderligere litteratur:

5 Indledning: Vi forventer i gruppen at denne opgave vil give os et større indblik i implementering af nye virksomhedsstrategier. Ydermere forventer vi at opgaven kommer til at belyse forskellige arbejdsprocesser og forandringsprocesser i førnævnte implementering. Vi forventer at rapportens outcome vil belyse hvilke problemstillinger det medfører at ændre strategi internt i en virksomhed som BBB Finance Group (Moneyheaven). Ydermere forventer vi at få indblik i hvilke processer, der indgår i udviklingen af et betalingssystem og hvilke muligheder der er ved sådan et system. Situationen lige nu: BBB Finance Group (Moneyheaven) er en bank og forsikringsvirksomhed, der trods krisen ikke har været påvirket af lavkonjunkturen der startede tilbage i Til trods for dette har BBB Finance Group (Moneyheaven) mistet værdi. Der er truffet adskillige tiltag for BBB Finance Group (Moneyheaven) for at standse den økonomiske nedtur virksomheden står overfor i øjeblikket. Først og fremmest er en stor del af ledelsen blevet udskiftet. Bestyrelsesformanden, adskillige bestyrelsesmedlemmer og ikke mindst direktøren er blevet udskiftet. En del ressourcer er blevet afsat for at skaffe de rette profiler til udarbejdelsen af den nye strategi, der skal ændre BBB Finance Groups (Moneyheaven)nuværende situation til det bedre. En direktør i en af Danmarks største banker er blevet headhuntet til at overtage det ledige sæde i direktørstolen. Ydermere er chefen for strategisk udvikling blevet hentet til BBB Finance Group (Moneyheaven) fra en amerikansk Fortune 500 virksomhed. Den nye ledelse har udviklet en ny strategi der skal redde BBB Finance Group (Moneyheaven). Nogle af hovedelementerne i den nye strategi er, at virksomheden skal vokse i; størrelse, profit og især værdi. 5

6 Problemformulering: Hvad mere kan BBB Finance Group (Moneyheaven) gøre for at implementere den nye strategi? Hvilke ændringer i Moneyheaven vil vi overveje, som vil gøre det muligt for virksomheden at levere finansielle services, således at målgruppen af kunder vil betragte det som unikt og af høj værdi? Hvordan kan Moneyheaven komme ind på markedet for betalings services, betalings systemer og IT for finansielle transaktioner? Hvis dette indebærer skabning af nye produkter og services, hvordan skulle denne form for innovation håndteres? Hvilke IT trends vil være relevante at tage i forbehold, når man udvikler nye betalingssystemer og services, hvorfor og hvordan? Hvilke store beslutninger kan overvejes, for at vurdere Moneyheavens fremtidige strategi ved brug af IT? Nævn nogle løsninger til disse beslutninger. Beskriv og modeller den typiske proces af betaling af penge mellem stakeholders som banker, forsikringsselvskaber, individuelle og virksomheder. Hvordan ville i designe processen af udviklingen af software kravspecifikationerne for det nye betalingssystem? Giv eksempler på hvordan i ville beskrive/modellere funktionskravene. Hvilke typer af nonfunktionelle krav vurderer vi som de vigtigste? Giv eksempler på beskrivelsen af nonfunktionelle krav. Hvad skal det primære projekt håndterings fokus være i projekter i udviklingen af nye betalingssystemer? Den nye betalings service skal eftersigne indeholde funktioner, hvorpå et firma kan bruge denne betalingsservice direkte fra deres hjemmeside i situationer, hvor en af deres kunder vælger at betale med den betalingsservice Moneyheaven udbyder. Angiv hvordan du ville designe IT arkitekturen således at dette er muligt og på samme tid give rimelig IT sikkerhed. Husk på målene fra IT strategi og reflekterer over hvilke 6

7 arkitektoniske kvaliteter, der skal gives højest prioritet og hvorfor. Vurder også på hvilke vi bliver nødt til at lade ligge og hvorfor. Afgrænsning: Da opgaven lægger op til mange forskellige problemstillinger og problemfelter, har vi i gruppen været nødsaget til at afgrænse os fra nogle arbejdsområder, da vi tidsmæssigt ellers ikke vil være i stand til at levere en acceptabel og fyldestgørende rapport, hvori at samtlige emner og aspekter vil blive inddraget og bearbejdet. Vi har i gruppen derfor valgt at fokusere på hvilke IT trends der rører sig inden for markedet, og hvilke trends der vil være relevante at inddrage i udviklingen af et nyt betalingssystem og nye betalingsservices. I opgaven har vi valgt at afgrænse os fra den normale daglige ledelse af banking og forsikring. Vi har valgt dette for at kunne fokusere på opgavens kerne, som vi mener, er nye betalingsservices og et nyt betalingssystem. Såfremt at forsikringsdelen af virksomheden ville have været i fokus i denne opgave, havde vi diskuteret hvordan man kunne differentiere sig på markedet via innovation. Vi diskuterede muligheden for lettere at anmelde skader/uheld/ulykker for brugerne, for at højne serviceniveauet. Som markedet er nu, er man nødt til at udfylde formularer for at sætte en forsikringssag i gang. Vi snakkede i gruppen om muligheden for at lave en webfunktion/mobilapplikation, hvor man kunne uploade billeder, af for eksempel en beskadiget bil, eller mulighed for at uploade skadessedler fra læge/hospital såfremt det drejede sig om personulykker. På den måde ville kommunikationen, kunde og forsikringsselvskab imellem, være let og hurtig. Vi snakkede yderligere om at man kunne benytte sig af en af tidens store trends, sociale medier, både som distributionskanal, men også til at kundekontakt. En online Instant Message funktion til kunder og potentielle kunder kan bidrage til stor tilfredshed iblandt forbrugerne. Vi vil i denne rapport især have fokus på NEAR FIELD COMMUNCATION (NFC). Selvom vi har afgrænset os til NFC, bliver vi dog yderligere nødt til at afgrænse os inden for området da NFC giver BBB Finance Group (Moneyheaven) mulighed for at bevæge sin ind på adskillige forskellige markeder indenfor anvendelse af NFC. 7

8 1 Ovenfor ses en illustration af emner inden for NEAR FIELD COMMUNICATION (NFC). Vi vil i denne rapport have fokus på indløsning, og betalingsgateways. Valget af behandling af disse arbejdsområder er truffet på baggrund af at vi tidsmæssigt har set os nødsaget til at udvælge nogle fokusområder, for at levere et produkt af høj kvalitet. Ydermere mener vi i gruppen at disse to områder ligger mest op til de nye værdier og den nye strategi virksomheden er i gang med at implementere. Disse områder giver mulighed for at være first movers, hvilket vi i gruppen ser som en stor styrke for BBB Finance Group (Moneyheaven). Vi vil dog her kort ridse op, hvordan de andre områder inden NFC kan bringe værdi til BBB Finance Group (Moneyheaven). Inden for Mobile, vil man kunne gå ind på markedet omkring hardware og software. Inden for PC markedet kan man ligeledes gå ind på markedet omkring hardware og software. Vi diskuterede i gruppen hvordan man kunne imødekomme nogle af 1 Selvlavet model udarbejdet i Microsoft Visio 8

9 de forventninger brugerene eventuelt ville have til NFC teknologi i computere, og kom frem til, at såfremt det var et emne vi ville have haft behandlet i denne opgave, skulle løsningen være let transportabel og easy accessable. Vi diskuterede muligheden for at lave et USBstik der havde hardwaren og softwaren til at kunne håndtere at man kørte sit, betalingskort eller mobiltelefon hen over den og på den måde slap for at skulle indtaste ens kortoplysninger og persondata, og dermed slap for at skulle skrive lange kortnumre, udløbsdato og kontrolcifre. At det var et USB stik, vil gøre det let transportabelt og dermed give mulighed for at man ikke er begrænset til en konkret computer. Vi diskuterede også muligheden for at have en chip integreret i hver computer, men nåede til den konklusion at det ville begrænse brugerne. Metodeafsnit: I det kommende afsnit, vil vi redgøre for, hvordan vi i gruppen har valgt at anskue opgaven, og hvordan vi vil besvare vores problemformulering. Vi vil undersøge diverse problemstillinger BBB Finance Group (Moneyheaven) står over for, på tværs af organisationen. Vi vil komme ind på hvilke udfordringer den nye strategi kan have for virksomheden, og hvordan disse kan håndteres. Vi vil komme ind på hvilke tiltag vi i gruppen mener, at BBB Finance Group (Moneyheaven) kan tage, for at sikre sig at eksekvering og implementering af den nye forretningsstrategi bliver en succes. For at understøtte dette vil vi anvende teorier, modeller, og analyser fra undervisningen. Vi vil bearbejde opgaven, såvel problemstillinger og problematikker på et tværfagligt niveau. For at sikre os et godt fagligt og kvalitetsmæssigt niveau, anvender vi i gruppen, elementer af SCRUMprojektstyring. Dette har vi valgt for at få styring og overblik omkring udarbejdelsen af det endelige produkt. Vi har i den forbindelse inddraget vores vejleder Jesper Frederikssen i opgaven, ved at involvere ham som Product Owner. Valget af SCRUMprojektstyring frem for andre projektstyringsmodeller og værktøjer, er baseret på den begrænsede tidsperiode vi har til rådighed i udarbejdelsen af opgaven. Vi mener i gruppen at en agil projektstyringsmetode, som SCRUM giver, er ideelt til dette formål. For at læse vores backlog, gå til hjemmesiden som er studiegruppens hjemmeside, og klik på 9

10 backlog og tast koden Fortroligt. Inde på denne hjemmeside vil der være et SCRUMboard som har været anvendt under hele projektet. 10

11 En ny strategi og dens udfordringer: Grundlæggende forståelse ved implementering af ny strategi: Det er ganske normalt, at man synes det er sværere at implementere en ny strategi, end det rent faktisk er at lave den. Yderligere kræver det ofte meget mere end først antaget, før at man er ved mållinjen. Hvis man skal implementere en ny strategi er det meget forskelligt hvilken indvirkning det har på virksomheden, da der helst skal ske positive ændringer ud fra den valgte strategi. Nogle pointers man kan følge for at se hvorvidt implementeringen er sket på samtlige niveauer er følgende: Er strategien rigtig forankret i virksomheden eller er den blot blevet lanceret? Er strategien forstået? Efterleves den i dagligdagen, så langt ud i de yderste led at kunderne rent faktisk også mærker det? Er der en gennemtrængende fornemmelse for, om strategien virker? Er der fakta på, at den virker muligvis nogle nøgletal der kan varsle om behov for handling. Er implementeringshastigheden høj eller lav? Indledende betragtninger for implementering af ny strategi: Når man ser på implementeringsfasen for en ny strategi, er der væsentlig forskel på om den handler om en række besparelser, herunder opsigelse af nogle medarbejdere eller om der faktisk er tale om en ny strategi, der også kræver at virksomhedskulturen ændrer sig. Hvis der skulle være tale om førstnævnte udfordring, så kræver det naturligt en meget specifik planlægning og kommunikation, samt sikring af, at man kommer i mål med samtlige besparelser. Yderligere er det vigtigt at der sættes et fokus på de tilbageblevne medarbejdere, således at disse kan holdes motiverede. Den anden form for udfordring med en decideret ny strategi kræver naturligvis en mere omfattende plan med en længere tidshorisont, når det handler om at medarbejdere skal ændre adfærd. I de fleste virksomheder er der typisk to aspekter: Struktur og systemside 11

12 som vil bestå af (Organisationsændringer, ITsystemer, in/outsourcing osv.) men der er også menneskeaspektet (Ønsket leder og medarbejderadfærd) Dette gør sig specielt gældende hos BBB Finance Group (Moneyheaven), da de både har skiftet størstedelen af ledelsen samt at. de står over for nogle ITudfordringer i form af en ny erstatning for NETS dette kommer vi meget mere ind på i vores afsnit om ITtrends. Det er anerkendt at langt de fleste implementeringsfaser fejler fordi at forandringer i virksomhedskulturen er blevet undervurderet. Derfor er det vigtigt at den nye Chief of Strategic Development for alvor forstår hvilken udfordring det kan være og hvilke kræfter det kræver at få ledere og medarbejdere til at ændre holdning og adfærd. Med enhver strategiimplementering er der nogle unikke behov, hvilket også er tilfældet for BBB Finance Group (Moneyheaven), dette udtrykkes under deres key elements. Men selvom der er specifikke krav er der alligevel for det meste et mønster af elementer som bør indgå i et sådant forløb. Derfor vil der være erfaringer som kan bruges som grundlag, og det gælder i samtlige tilfælde: En helt ny strategi der skal implementeres. En form for delstrategi, altså en strategi hvor virksomheden har et ønske om at sætte et særligt internt fokus, dette kunne for eksempel være (Kundefokus, CSR, Innovation eller effektivitet). At sikre overensstemmelse imellem virksomheden og det brand som de ønsker at være kendt for. Dette gør sig også gældende for BBB Finance Group (Moneyheaven) i høj grad, specielt med deres nye lancering af deres marketings kampagne Moneyheaven. 12

13 2 Figur: 1 Ovenstående billede er et godt eksempel på en model, som ville være værd at tage i betragtning for BBB Finance Group (Moneyheaven). Idet hvert enkelt element vil være interessant at se på vil vi derfor relatere de forskellige punkter og elementer til vores specifikke case. Story: Som det gør sig gældende for BBB Finance (Moneyheaven) er der tale om et stærkt fagligt fundament for deres nye strategi, yderligere er det vel gennemarbejdet. Men ofte er er det bedst bare at fortolke essensen af den nye strategi, fremfor at, skulle kommunikere hvert enkelt detalje, da de oftest ikke er til at huske og til at forstå. Derfor er det vigtigt at formuleringen af den nye strategi hos BBB Finance Group (Moneyheaven) bliver 2 13

14 kommunikeret ud på en let forståelig og naturlig måde, således at samtlige led i hele organisationen står med en samlet forståelse for hvad der nu skal ske. Dette sætter selvfølgelig store krav til the Chief of Strategic Development både pædagogisk men lige såvel på strategisk niveau. Yderligere vil det altid være smart hvis man kan vise eller forklare hvad der er i det, for de enkelte medarbejdere, da dette hjælper med at motivere dem til at nå visionen ud fra missionen. Træning af ledere til formidling af strategi: I langt de fleste tilfælde når man lancerer en ny strategi, sker der det at, når virksomhedens mellemledere får strategien præsenteret af ledelsen, så forstår de den men der kan være ret langt fra at forstå noget til også at kunne efterleve det og frem for alt at, kunne være vejleder både internt men også eksternt for den nye strategi. Dette resulterer oftest i frustrationer over at ønskede forandringer ikke sker i virksomheden, men lige såvel hvorfor der ikke er et klart billede af det ønskede mål. Den bedste løsning på dette problem, vil være et klart fokus og en investering af den tid det kræver til rigtig at klæde samtlige mellemledere på til at kunne kommunikere den nye strategi ud til deres medarbejdere. Dette resulterer i langt de fleste tilfælde i at der kommer en bredere forståelse for den nye strategi, men samtidig er der heller ikke tvivl om hvad det egentlige mål med den nye strategi er. Så et ekstra tiltag som BBB Finance Group (Moneyheaven) kan tage er et teambuilding forløb, i form af Train the trainer som det hedder, hvor man ganske simpelt investere lidt ekstra tid til at sikre sig at samtlige ledere er ordentligt klædt på til eventuelle udfordringer ved den nye strategi. De fleste ved at en synlig leder, er en god leder et train the trainer forløb hjælper også med dette, da en leder vil have nemmere ved Q & A i forbindelse med de nye ændringer som enten er sket, eller som skal til at ske. Lederrolle i den nye strategi: I forlængelse af ovenstående, er der i de fleste nye strategier en række nye krav og forventninger til ledere i virksomheden. Dette kan både være en fordel men også en ulempe for BBB Finance Group (Moneyheaven), specielt fordi de har skiftet store dele af ledelsen ud. 14

15 Dvs. at de nye ledere, ikke ved hvad der var før og hvad de ændrer sig fra i forhold til de ledere som var der før. Det kan dog også være en fordel i den forstand at de ikke er forankret i den gamle vane på samme måde. Men i begge tilfælde er det ekstremt vigtigt at man gør lederne beviste om hvad det nye er, og hvilke forventninger der er til dem, ligeledes er det vigtigt at de pågældende ledere også føler at de har kompetencerne til at kunne klare opgaven, da det som nævnt ikke kun har påvirkning på nogle nøgletal men også på adfærden og kulturen i virksomheden. Implementeringsfremdrift: Som bevis på fremdrift vil man oftest synliggøre nogle af de væsentligste nøgletal, det kan ske hvis man f.eks. vinder nye markedsandele eller hvis der er tegn på produktivitetsforbedringer. Men det er ikke altid at det er det vigtigste at se på. BBB Finance Group (Moneyheaven) vil f.eks. relatere sig til mellemstore virksomheder og private, altså vil elementer som medarbejdernes adfærd overfor kunderne også spille en stor rolle. Ser man derimod internt er det vigtigt at lederne kan udvise en hvis form for handlekraft over for medarbejderne dette kan gøres ved at synliggøre de gode og vellykkede ændringer. Essensen af dette afsnit er at, fremhæve sine succeshistorier over for alle i organisationen, netop for at vise den ønskede fremdrift. Intern markedsføring: Som vi var inde på i ovenstående afsnit er det vigtigt at fremhæve sine succeshistorier. Netop fordi at, i nogle tilfælde kan der opstå en træthedsfaktor hos ledelsen når man ikke længere ser kæmpe store ændringer i organisationen. Det kan oftest være resultatet af en for snæver tidshorisont, men i grunden er der ikke meget mere til det, end hvis en virksomhed vil ændre deres position på markedet. Da det gør sig gældende for BBB Finance Group (Moneyheaven) skal de være forberedt på at sådanne ting tager tid, altså vil intern markedsføring være lige så relevant som ekstern markedsføring. Dette skal foregå systematisk, således at det i sidste 15

16 ende vil motivere de ansatte og derved resultere i strategiske ændringer som kan tilføjes til succesporteføljen. Vindere i ovenstående situation: I den verden som BBB Finance Group (Moneyheaven) agerer i vil en vinder være dem som bedst kan dreje, udvikle og flytte deres virksomhedskultur, og som bedst evner at indføre denne adfærd således at virksomhedens strategi understøttes på et dagligt plan. Yderligere skal det gøres i sådan en hast at det gøres hurtigere end konkurrenternes da implementering af en ny strategi nemt kan simplificeres ved brug af erfaring, står BBB Finance (Moneyheaven) godt med deres nye headhuntede ledelse og konsulenter. I sidste ende handler det om at differentiere sig fra de andre spillere på markedet, men samtidig lære af det marked man bevæger sig i. Dette er nogle af grundreglerne inden for det organisations teoretiske aspekt af Den lærende organisation som er en model for virksomheder der ønsker ændring ud fra det marked de agerer på. 16

17 Ændringer i værdiskabelse for finansielle services: For først at forstå BBBs nuværende situation og forhindringer, vil det være en start at udføre en strategisk positions analyse, hvorpå man kan få et overblik over hvilke potentielle muligheder der er tilgængelig for BBB og hvilke trusler og risici der kunne forekomme i løbet af deres implementerings fase af deres nye strategi. Derfor ville en Porters 5 forces analyse, PEST eller SWOT analyse giver overblik over hvilke vej Moneyheaven vælger at tage. Eftersom Moneyheaven ikke er nogen stor spiller inden for deres branche bliver de nødt til at enten differentiere sig selv fra resten af deres konkurrenter eller aftale en fusionering med nogle af de andre firmaer i samme størrelse. De ønsker at deres kundegruppe vil betragte Moneyheaven som en unik virksomhed med høj værdi. For at kunne øge ens unikhed er der visse faktorer der skal have fokus: 1. Ekstraordinær kundeservice. Ved at give kunderne den bedste kundeservice og bedste behandling vil det give stor værdi for kunderne, det vil skabe et forhold til kunderne og resultere i at der er større tendens til at de vil forblive kunder hos Moneyheaven og benytte sig af deres betalings services fremfor andre lignende konkurrenter. 2. Komplementerende services. Dette giver stor mulighed for at få introduceret nye former for services ved at linke dem sammen med andre services, således at kunderne muligvis vælger at benytte sig af flere forskellige services Moneyheaven har til rådighed. 3. Humor. Dette kan allerede ses ved brug af deres nye brand navn: Moneyheaven. Hvorpå de indikerer at ens penge kan ikke være et bedre sted end hos dem. 17

18 4. Social værdi. Ved at involverer sig i begivenheder der støtter eller fanger deres specifikke kundegruppe, vil de kunne skabe stor opmærksomhed og skabe et ry for deres virksomhed. Derudover vil der også give stor værdi, hvis kunderne ser at Moneyheaven er aktiv inden for de interesseområder som de efterspørger. 5. Motto eller slogan. Det er meget almindeligt for virksomheder, at skabe et motto for dem selv, for at vise hvad denne virksomhedsvision og målsætninger hæler hen mod. Det ville være ideelt at relatere sloganet med Moneyheaven, og derved skabe en forbindelse. 6. Vision og mission. Hvad er formålet for Moneyheaven, hvilke ambitioner og mål ønsker de at opnå. Dette er vigtigt at få spredt ud til kunderne, netop fordi der er ønsket stort fokus omkring unikhed og værdi hos Moneyheaven. Dette vil også have indflydelse på Moneyheavens medarbejdere, eftersom de bedre kan forstå og føler sig involveret og ansvarlig for virksomhedens velvære. Det er også vigtigt at man vedligeholder dette forhold med kunderne, ved enten at udføre nogle undersøgelser og finde ud af, hvordan kunderne føler kundeservicen var i forbindelse med deres seneste besøg hos Moneyheaven. Eftersom Moneyheaven ønsker at beholde kunder hos dem så længe som muligt er det essentielt at de skal få kunderne til at føle sig godt behandlet. Derfor kunne det være en mulighed for dem at fremføre en form for VIPservice til deres værdifulde kunder. Dette kunne muligvis være ekstraordinære gode renter, overtræksbeskyttelse, ekslusive tilbud på rejsepakker, tours, krydstogter, redeye flights, biludlejning, lounges i lufthavnene, kuffertsikkerhed, rejseforsikring og hotelpriser. Overtræksbeskyttelse kan være en god fordel for kunderne, da det giver en form for sikkerhed omkring overforbrug af deres kredit. Eftersom de ikke behøver at betale for overtræksgebyr, hvis de udskriver en check for mere end hvad de har på deres bank konto. 18

19 Derudover er det også vigtigt at kunderne ved at de altid er første prioritet, så ved at opretholde kundeservices i døgndrift ved onlinechat eller lignende, vil det give stor tillidsværdi for kunderne og tryghed, da de ved at de altid kan få hjælp og rådgivning hos Moneyheaven. Man kunne eventuelt også lave en form for pointsystem, hvor man tjener point ind til sin konto, ved brug af deres kredit kort. Man åbner derefter så op for nogle mulige bonusser, som kunderne selv har frit valg til at vælge fra. Det kan blandt andet styrke båndet mellem kunderne og Moneyheaven. Dette kan udnyttes specielt ved indkøb af dagligdagsvare, hvor man kan få procenter i rabat, når man er inde i et supermarked for at handle og betale med deres betalingskort. Near Field Communication teknologi, som Moneyheaven har store planer om at få omfavn omkring, hvilket ikke er særligt velkendt i Vesten, men er meget udbredt i Asien, specielt i Kina og Hong Kong. Hvis NFC teknologi skal begynde at udbrede sig som ITtrend, vil det skabe store muligheder for Moneyheaven at udnytte denne situation, ved at være den førende virksomhed, der udbyder denne teknologi. Dette vil også give Moneyheaven potentiale for at skabe nye samarbejdsaftaler med deres eksisterende kunder, men der er også mulighed for at fange opmærksomheden for nystartet virksomheder eller små forretninger, som også ønsker at være unikke og anvender Blue Ocean Strategy. Så dette kan virkelig skabe stor værdi for Moneyheaven at være en af de eneste aktører inden for NFC området, men derimod kan der være chancer for at der skulle forekomme nogle konkurrenter der skulle kunne udbyde samme services, men det skal være essentielt for Moneyheaven at videreudvikle deres services, således at de altid er et skridt foran deres kommende konkurrenter. 19

20 Håndtering af innovation: I Danmark har Nets nærmest monopol på administrationen af finansielle transaktioner. Nets leverer blandt andet produkter som Betalingsservice, Nem ID og Dankortet. Nets er ejet af over 200 aktører 3, hvor Moneyheaven ejer en stor andel. På grund af denne avancerede ejer struktur, bliver driften besværliggjort. Derfor er de mange aktører blevet enige om at sælge deres andel. Dette endte med at store kapitalfonde så som Advent International, Bain Capital og ATP danske Nets blev dem der stod bag opkøbet. Nets lider under et blakket ry af forbrugerne. Blandt andet har Nem ID delt vandene, med en dårlig user experience, mens sikkerhedsbrister har været den helt store synder. For nyligt har en større sag præget medierne, hvor det danske ugemagasin Se og Hør har fået transaktionsoplysninger om kendte danskere via en tidligere ansat i Nets 4. Som en direkte konsekvens af denne sag, håber man fra oppositionens side, at monopolet bliver ophævet ved salget af Nets, så man derved opnår konkurrence på markedet inden for betalings services, betalings systemer og finansielle transaktioner 5. Man kan argumentere for, at Moneyheavens kendskab til driften og ydelserne i Nets, kan have konkurrencemæssige fordele, ved udviklingen af nye substituerende tiltag. Derudover frygter forbrugerne prisstigninger ved salget af Nets, da salgsprisen er høj og det genererede overskud er lavt i forhold dertil 6. Man kan derfor forvente at nogle af forbrugerne vil skifte til alternativer, såfremt Nets monopol bliver ophævet. Her vil vi anbefale, at Moneyheaven ser en mulighed, i at iværksætte en plan/business concept for udviklingen af nye produkter og services med både business to business og business to costumer som fokus. Vi regner med at Moneyheavens andel i Nets vil generere en stor indtægt ved et salg, hvor man derfor bør gøre klogt i at bruge midlerne innovativt. 3 koebere 4 hoerskandale/

21 (Proces model for entreprenørskab og innovation) 7 Figur : 2 Vi har argumenteret for at Moneyheaven bør se en mulighed i situationen og at de vil kunne finde midler til skabning af nye produkter og services. Derefter etableres en venture group på et entreprenør plan, som skal ende ud i innovation, hvilket inkludere hele processen fra at identificere mulighederne til at ende ud i marketing og prototyping. I Venture gruppen, vil det være en fordel at tilknytte Six Sigma, så man giver ejerskab til medarbejderne er derved motivation for at opnå kvalitet. Six Sigma er en betegnelse for at måle kvalitet med en bestræbelse tæt på det perfekte. Gennem processen får de ansatte indsigt i deres egen rolle i leveringen af produktet. Six Sigma kan kombineres med Lean, hvor der skal afklares hvem kunderne er, og hvad de efterspørger. Derefter elimineres det som kunderne ikke efterspørger. Det vigtige er, at man arbejder med det der betyder noget, og lader det andet ligge. På den måde kvalitetsoptimerer man processen og undgår flere fejl. I en innovativ tankegang er det herefter vigtigt at udvikle noget der giver værdi. Det er en fordel at Moneyheaven kan handle mere individuelt fremfor at skulle dele ejerskab med mange andre aktører. Det er en fordel at Moneyheavn har kendskab til produktet, qua deres 7 7 Innovation slides.pptx side 14 21

22 tidligere ejerskab af Nets. Denne viden skal Moneyheaven benytte til at skabe værdi til unikke produkter/services i form af en mere blue ocean orienteret strategi, som skal hjælpe med at distancere sig og gøre de nye produkter værdifulde, da der i øjeblikket er stor konkurrence på markedet. Vi bliver derfor nødt til at se på hvordan denne form for innovation skal håndteres. Først skal venture gruppen klarlægge mål og indhold. Så skal driverne for innovation defineres. Vi ved at Nets har en stor markedsandel og vi ved hvad de kan og hvad de ikke kan. Altså er viden en vigtig faktor. Vi ved at markedet har ændret sig og at betalingsløsninger via mobile løsninger er blevet meget populære og tendensen hos forbrugerne, viser at flere vælger at handle på internettet. Blandt andet af den grund er IT sikkerhed noget der er kommet meget mere fokus på. Vi mener at man bør lave en marketingsplan over de nye tiltag, og hvordan de vil kunne konkurrere på markedet, herunder skal man finde ud af, hvad er det forbrugerne efterspørger. Figur: Innovation slides.pptx side 20 22

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

Projekt URL: www.linkmeup.dk

Projekt URL: www.linkmeup.dk Vejledere: Ditlev vestergaard Skanderby Frederik David Tang Ian Wisler Poulsen Ivan Rosenvinge Frederiksen Jesper Hinchely Marc Kluge Merethe Lindemann Morten Rold Projekt URL: www.linkmeup.dk 1. Indledning.

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat...

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat... 1 Indhold Kapitel 1... 5 Indledning... 5 Problembaggrund... 5 Problemformulering... 5 Problemafgrænsning... 6 Projektstyring... 6 Metode... 6 Kapitel 2... 7 Opstart... 7 Idégenerering... 7 Sketching...

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Bachelorprojekt Johan Gerlif

Bachelorprojekt Johan Gerlif Bachelorprojekt Johan Gerlif Studerendes navn: Johan Gerlif Vejleder: Mads Hansen Hold: BLM107A Dato: 19.12.2013 7. semester Antal normalsider: 46,1 Antal anslag: 110.742 Executive Summary This project

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester - I samarbejde med DSB Fjern- & Regionaltog Fag: Integrations / DIS Vejleder: Peter Stæhrmose Underviser: Lene Pries-Heje Eksamenstermin: Sommer 2010 Udarbejdet

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Trendguide. CMO s guide til digital marketing

Trendguide. CMO s guide til digital marketing Trendguide CMO s guide til digital marketing 20 14 Indhold Introduktion 3 Marketing automation 4 Remarketing 6 Kontaktpunkter & CXM 8 Attribution Modelling (tilskrivningsmodellering) 10 Konverteringsoptimering

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

W. CHAN KIM. Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy

W. CHAN KIM. Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy K U N D E M A G A S I N F R A M I C R O S O F T D A N M A R K 0 1-2 0 0 7 W. CHAN KIM Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy ONLINE-HANDEL Banebrydende internetbutik er født til stordrift

Læs mere

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen 2010 Rejseplanen Roskilde Universitet, RUC Hum-Tek, Hus 08.1, Gruppe 4 Vejleder: Niels Jørgensen Tegn u. mellemrum: 121.531 Dato: 21-12-2010 Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere

Aalborg Universitet - Bachelor HA. 6. semester Gr. 2 - Torsdag d. 29. Maj 2008. Marketing som partner i produktudvikling. Positioneringsstrategier

Aalborg Universitet - Bachelor HA. 6. semester Gr. 2 - Torsdag d. 29. Maj 2008. Marketing som partner i produktudvikling. Positioneringsstrategier Titelblad Uddannelsesstadie: Uddannelsessted: 6. semester HA Aalborg Universitet Gruppe: 2 Fag: Emne: Titel: Marketing som partner i produktudvikling Positioneringsstrategier Positionering under nye markedsforhold

Læs mere

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk www.futurelab.dk Den Globale Købmand Klassiske dyder - vejen til bedre bundlinie 2007 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP,

Læs mere

Ydermere skal lyde en tak til Bjarke Kronborg og især Natalie Maria Sand for gode input til opgaven gennem deres arbejde med foreningskoncepter.

Ydermere skal lyde en tak til Bjarke Kronborg og især Natalie Maria Sand for gode input til opgaven gennem deres arbejde med foreningskoncepter. Forord Bachelorrapporten er udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet i foråret 2008. Forløbet har strukket sig over et semester, og har været den første store aflevering i uddannelsen til at blive

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere