Vejledning i den praktiske håndtering af Visa/Dankort

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i den praktiske håndtering af Visa/Dankort"

Transkript

1 Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T F PBS-nr CVR-nr Vejledning i den praktiske håndtering af Visa/Dankort P. 1-55

2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Indhold... 5 Formål... 5 Medie... 5 Sektoraftalen... 6 Beskrivelse af Visa/Dankort... 8 Indledning... 8 Visa/Dankortets udformning... 9 Indledning... 9 Eksempel på et Visa/Dankort... 9 Eksempel på et Visa/Dankort Godkendelse af design...11 Generisk design Individuelt design Visa/Dankortets kortnummer...12 Indledning Eksempel Bestilling og udlevering af Visa/Dankort og PIN-kode...13 Indledning Fornyelse/genudstedelse af Visa/Dankort...14 Visa/Dankort Kortholderregler...15 Indledning Kortadministration...16 Indledning Ansvar Anvendelse af Visa/Dankort...17 Indledning Særlige regler for billeje og hoteller Efterdebitering billeje Efterdebitering hoteller Særlige regler for betaling på internet Hvad er Verified by Visa? Tilmelding Forretningen anvender VbV Forretningen anvender ikke VbV Sådan fungerer VbV for Visa-delen af Visa/Dankortet Ingen selvrisiko DCC (Dynamic Currency Conversion) Advisering...21 Indledning Posteringer ved anvendelse af Visa/Dankort Kontoudskrift ved anvendelse af Visa/Dankort Yderligere information om transaktionen Fejl Limit og daglige forbrugsgrænser...23 Indledning Autorisation Limit Overskridelse af forbrugsgrænser og limit Overskridelse af limit Ophævelse af limit blokering Hvorledes styres limit Limit Akkumuleret forbrug Disponibel saldo Eksempel Forøgelse af limit P. 2-55

3 Vigtigt inden limitforøgelse Limitforøgelse via kortudsteder Limitforøgelse via PBS Ekstraordinær udbetaling Overvågning af Visa/Dankort...31 Indledning PBS overvågning Mistanke om falsk/forfalskning af kort Mistanke om kompromittering af kortdata Spærring af Visa/Dankort...34 Generelt om spærring Spærring i PBS kortregister International spærring PBS kontaktes Kortudsteders spærring af Visa/Dankort Card recovery bulletin regioner Opdatering af card recovery file Eksempel Ophævelse af spærring Fejlagtig spærring Sletning af Visa/Dankort Inddragelse...37 Indledning Inddragelse af spærrede Visa/Dankort i udlandet Dusør Inddragelse af spærrede Visa/Dankort i Danmark Ansvarsregler...38 Ansvarsfordeling mellem kortudsteder og PBS Politianmeldelse Kurstab Generelt Kontakt til kortholder Indsigelser...41 Indledning Kortudsteders vurdering af indsigelsen Særlig tilbageførselsret i betalingstjenesteloven kortholder kendte ikke det endelige beløb ved godkendelse Misbrugsrapportering til Visa PBS rolle Procedure Rekvirering af indsigelsesblanket Udfyldelse af indsigelsesblanket Information til kortholder eller tilbageførsel af beløb Bestilling af transaktionsliste Behandlingsperiode Bestilling af notakopier Ukendt kort PIN-kode transaktion i forbindelse med misbrug Bilag...46 Bilag 1. Kontanthævning i udlandet...47 Bilag 2. Omregningskurser/Referencekurser...48 Baggrund Bilag 3. Liability shift - Verified by Visa...50 Bilag 4. Posteringsidenter...51 Eksempel på clearing ISO 8583 leverance Bilag 5. Begrebsordbog...52 Bilag 6 Kontakt...55 Hovednummer TelefonService Kort Risk Management P. 3-55

4 Early Warning Card Disputes P. 4-55

5 Forord Indhold Denne vejledning beskriver den praktiske håndtering af Visa-delen af Visa/Dankort samt de vilkår og anvendelsesmuligheder, der er knyttet til kortet. Vejledningen udmønter de vilkår, der er gældende for sektoraftalen vedrørende Visa/Dankort jf. Vilkår for sektoraftale vedrørende Visa-delen af Visa/Dankortet. Formål Formålet med vejledningen er at give kortudstederne et lettilgængeligt arbejdsredskab, til brug for deres arbejde med betjening af kortholdere vedrørende Visa/Dankort. Da kortet også er et Dankort, gælder reglerne for udstedelse af kort i Dankort-håndbogen for design, valg af leverandør, kortholderregler mv. Vejledningen er rettet mod kortudstedernes filialmedarbejdere samt hovedsæder og datacentraler. Medie Vejledningen er elektronisk tilgængelig på Herudover er der link til vejledningen fra P. 5-55

6 Sektoraftalen Baggrund Sektoraftalen fastlægger rammerne for udstedelse af Visa/Dankort og fordelingen af opgaver mellem kortudstedere og PBS A/S. Sektoraftalen omhandler alene Visa-delen af Visa/Dankortet; krav vedrørende Dankort-delen er dækket af reglerne i Dankort-håndbogen. Vilkårene dækker ansvar og forpligtelser ved udstedelse og administration af Visa/Dankortet, herunder spærring og sletning af Visa/Dankortet. PBS A/S ydelser PBS A/S leverer følgende ydelser til kortudsteder som del af Visa/Dankortsektoraftalen: Vedligeholdelse, udvikling, drift og overvågning af de systemer mv. hos PBS A/S, som er nødvendige for, at PBS A/S kan levere de af vilkårene omfattede ydelser, herunder udveksling af transaktioner med VisaNet. Autorisationsbehandling med limitkontrol Transaktionsbehandling Fremsendelse af transaktioner til national clearing Clearing/settlement mellem kortudsteder og PBS International A/S Indsigelsesservice, omfattende notabestilling, indsigelsesbehandling og udvidet indsigelsesbehandling Overvågning af kortforbrug Fordeling af indtægter og omkostninger frem til 1. Frem til 1. oppebar PBS alle indtægter og omkostninger vedrørende Visa-forbrug. Udstederne modtog en nærmere fastlagt betaling pr. transaktion. Endvidere dækkede PBS tabet for tredjemandsmisbrug, når Visa-delen af kortet var anvendt. Fordeling af indtægter og omkostninger efter 1. oktober 2009 Fra 1. gennemstilles Visa/Dankort økonomien til udstederne. Det betyder, at indtægter og direkte omkostninger bliver fordelt blandt udstederne efter en nærmere defineret fordelingsnøgle. Tredjemandsmisbrug på Visa-delen af Visa/Dankortet dækkes ligeledes af udstederne efter samme fordelingsnøgle som øvrige Visa-omkostninger. Samtidig er der indført en ny transaktionsbetaling for Visa-delen, der dækker al processing og service hos PBS. P. 6-55

7 Fordelingsnøgle Arter Indtægter Kontanthævningsgebyr Interchange fee Kursomregningstillæg Øvrige indtægter Fordelingsnøgle Cash transaktioner Retailomsætning Retail+cash omsætning Retail+cash omsætning Omkostninger Cash fee Cash transaktioner ISA fee Retail+cash omsætning Base II Retail+cash omsætning Visa processing omkostninger Retail+cash omsætning Oversigt Tab, hensættelser over indtægtsarter/omkostninger og misbrug og Retail+cash fordelingsnøgler. omsætning Kurstab Retail+cash omsætning Eksempelvis bliver indtægterne for Interchange fee fordelt således: Udsteders retailomsætning for måneden udregnes som procent af den samlede retailomsætning. PBS udbetaler herefter den procentvise andel af de indkomne fees til udsteder. P. 7-55

8 Beskrivelse af Visa/Dankort Indledning Visa/Dankort (det kombinerede Dankort og Visa-kort) er som Dankort et grundlæggende element i kortudstedernes fælles betalingsformidling. Kortet kan derudover anvendes som Visa-kort. Det er af væsentlig betydning, at Visa/Dankortets fysiske udformning følger de specifikationer, der er fastlagt i Dankort-håndbogen. Kortet må kun produceres og personificeres af producenter og leverandører, der er godkendt af såvel PBS som Visa. Godkendte leverandører fremgår af fortegnelsen i Dankort-håndbogen. P. 8-55

9 Visa/Dankortets udformning Indledning Visa/Dankortet skal være udformet i henhold til den standard, som er fastlagt af Visa og PBS. Der henvises til gældende specifikationer, som står beskrevet i Dankorthåndbogen. Efterfølgende er afbildet et eksempel på, hvorledes Visa/Dankortets forside og bagside kan se ud. Eksempel på et Visa/Dankort Forsiden indeholder følgende oplysninger: Prægning af det 16 cifrede kortnr., udløbsdato evt. efterfulgt af den prægede sikkerhedskarakter 4571 trykt på Visa/Dankort skal være lig 4571 præget på kortet Visa logo på højre side af kortet skal være indrammet af en microprintet gentaget talrække Hologrammet skal være 3-dimensionelt med en flyvende due Over det prægede BIN-nr skal være en chip. Chippen kan have forskellige udformninger Fortsættes på næste side P. 9-55

10 Visa/Dankort udformning, fortsat Eksempel på et Visa/Dankort Bagsiden indeholder følgende oplysninger: Reg. nr. og konto nr. Dankort logo Underskriftsfelt (kortet skal være underskrevet) Magnetstribe De sidste 4 cifre af kortnummeret samt kontrolcifrene (cvv værdi) adskilt af mellemrum, skal være trykt på bagsiden af kortet P

11 Godkendelse af design Generisk design Både Visa og PBS skal godkende kortdesignet. Godkendelsesproceduren omfatter: 1. Udsteder (eller leverandør) sender designforslag i form af cromalin eller andet farvekorrekturmateriale til PBS. Samtidig sender udsteder eller godkendt kortleverandør designforslag til Visa via Visa On- Line. 2. Udsteder modtager godkendelse/bemærkninger fra PBS og Visa. 3. Udsteder sender 1 stk. færdigt præget prøvekort fra godkendt leverandør til PBS. Samtidig sender udsteder eller godkendt kortleverandør 1 stk. færdigt præget prøvekort til Visa. 4. Udsteder modtager godkendelse af færdigt præget prøvekort. Individuelt design Udsteder skal forud for udstedelse af Visa/Dankort med individuelt design opnå en overordnet godkendelse hos Visa og PBS til at udstede Visa/Dankort med individuelt design. Godkendelse opnås efter nedenstående procedurer: A. Ved udstedelse af Visa/Dankort med individuelt design, hvor motivet placeres i venstre side på kortets forside, gælder følgende godkendelsesprocedure: 1. Udsteder sender 1 stk. færdigt præget prøvekort fra godkendt leverandør til PBS. Samtidig sender udsteder/godkendt kortleverandør 2 stk. færdigt prægede prøvekort til Visa. Det ene kort skal være hvidt plastik og det andet med motiv. 2. Udsteder modtager godkendelse/bemærkninger fra Visa. 3. Udsteder/godkendt kortleverandør sender kopi af Visas godkendelse/bemærkninger til PBS. 4. Udsteder modtager godkendelse/bemærkninger fra PBS. B. Ved udstedelse af Visa/Dankort med individuelt design, hvor motivet dækker hele kortets forside, gælder følgende godkendelsesprocedure: 1. Udsteder sender 50 stk. færdigt prægede prøvekort fra godkendt leverandør til PBS. Ét kort skal være hvidt plastik og de øvrige 49 med motiv. 2. PBS vurderer kortene og sender dem til Visa. 3. Udsteder modtager godkendelse/bemærkninger fra PBS, herunder godkendelse/bemærkninger fra Visa. P

12 Visa/Dankortets kortnummer Indledning Visa/Dankortets kortnummer er opbygget som beskrevet nedenfor: Eksempel a B C d e a er udstederidentifikation for Visa/Dankortet. Disse cifre er entydige b. De efterfølgende 4 cifre (dvs. nr. 5-8) er det kortudsteders registreringsnummer c. De næste 6 cifre (9-14) er kortløbenummeret d. Dette ciffer er moduluskontrol på registreringsnummeret og kortløbenummeret e. Ciffer nr. 16 er moduluskontrol på de foranstående 15 karakterer P

13 Bestilling og udlevering af Visa/Dankort og PIN-kode Indledning Bestilling og udlevering af Visa/Dankort og PIN-kode skal følge reglerne for Dankort. Der henvises til Dankort-håndbogen samt egne forretningsgange. P

14 Fornyelse/genudstedelse af Visa/Dankort Visa/Dankort Proceduren for fornyelse/genudstedelse er den samme som for et Dankort. Der henvises til Dankort-håndbogen samt egne forretningsgange. P

15 Kortholderregler Indledning Der henvises til Dankort-håndbogen, hvoraf fremgår et fælles regelsæt, der skal anvendes af alle udstedere, dog med mulighed for nærmere definerede individuelle afvigelser. P

16 Kortadministration Indledning Dette kapitel indeholder en beskrivelse af kortudstedernes administrative opgaver i forbindelse med posteringer og forbrug på Visa/Dankort, spærring og indsigelser. Ansvar Det gælder generelt for opgaverne, at ansvaret er placeret hos den enkelte kortudsteder. P

17 Anvendelse af Visa/Dankort Indledning Visa/Dankortet kan bruges til: For Dankort-delen: Henvises til Dankort-håndbogen For Visa-delen: PIN baserede betalingsløsninger Underskriftsbaserede betalingsløsninger Øvrige betalingsløsninger f.eks. (internet, telefonordre, betalingsautomater uden PIN-kode og postordre) Kontanthævning i pengeinstitutter pengeautomater samt kontantudbetalingssteder Særlige regler for billeje og hoteller Vær opmærksom på, at der ved anvendelse af kortet på hoteller og ved billeje gælder særlige regler. Disse forretningstyper har mulighed for at efterdebitere beløb på kortet efter kortholders afrejse eller aflevering af bilen. Disse regler kan have betydning, når en eventuel indsigelse fra kortholder skal vurderes jf. afsnittet Indsigelser. Nedenfor er en kort beskrivelse af de særlige regler, der gælder for henholdsvis billeje og hoteller. Vær opmærksom på, at lovgivningen indeholder særlige regler for indsigelser vedrørende efterdebitering, se afsnit vedrørende indsigelser. Efterdebitering billeje Udlejningsfirmaet har, i henhold til Visas regler, lov til at efterdebitere kortholder, hvis kortholder har accepteret dette skriftligt ved indgåelse af lejeaftalen. Der må kun foretages efterdebitering eller ændring for beløb, der vedrører f.eks.: Brændstof Billeje Parkeringsudgifter/-afgifter Andre mindre beløb Debitering skal ske inden 90 dage. Biludlejer skal sende en kopi af notaen til kortholder sammen med behørig dokumentation for beløbet. Særligt vedrørende skader på udlejningsbilen Udlejningsfirmaet skal forsyne indløser med følgende dokumenter kopi af lejekontrakt skøn på regningens størrelse fra et autoriseret værksted hvis muligt, kopi af politi rapport dokumentere at kortholder har accepteret Delayed or Amended Charges anden dokumentation relateret til skaden Udlejningsfirmaet skal fremsende skriftligt dokumentation til kortholder in- P

18 den 10 hverdage efter returnering af bilen Kortholder må inden 10 dage efter modtagelsen af kravet, fremsende et alternativ skøn på reparationen. Udlejningsfirmaet skal acceptere dette uden omkostninger for kortholder. Hvis der ikke opnås enighed mellem udlejningsfirmaet og kortholder, bevares retten til at lave indsigelse i form af compliance. Udlejningsfirmaet må tidligst 20 hverdage efter fremsendelsen af dokumentation til kortholder gennemføre transaktionen. Efterdebitering hoteller Såfremt kortholder har accepteret efterdebitering ved check-in på hotellet, kan følgende udgiftsposter debiteres kortholders kort efter afrejse f.eks.: Værelsesleje Mad og drikke, f.eks. forbrug i minibar Telefonudgifter Andre lignende mindre beløb Derudover har hotellet, i henhold til Visas regler, lov til at efterdebitere kortholder for udeblivelse (no-show), dvs. at kortholder ikke er ankommet og ikke har annulleret sin reservation før afbestillingsfristens udløb. I dette tilfælde kan hotellet debitere kortholder for en overnatning. Hotellet skal i alle tilfælde udfærdige en nota og sende en kopi heraf til kortholder, sammen med behørig dokumentation for beløbet. Særlige regler for betaling på internet I 2002 introducerede Visa International de første regler for liability shift i forbindelse med betalinger på internettet. Begrundelsen herfor, var et ønske om at reducere misbrug i forbindelse med køb på internettet. PBS og pengeinstitutterne har valgt at implementere Verified by Visa(VbV) på Visa-delen af Visa/Dankortet. Dette for at reducere sektorens mulige tab i forbindelse med, at flere og flere forretninger benytter VbV. Løsningen er fælles for alle udstedere af Visa/Dankort. Hvad er Verified by Visa? Verified by Visa (VbV) er en fælles international standard, der øger sikkerheden i købsprocessen på nettet. For Visa/Dankort er løsningen implementeret således, at internetforretninger får mulighed for at få verificeret, at kortet og den indtastede hemmelige kode hører sammen. Det kan sidestilles med brug af PIN-kode i den fysiske verden. Herunder ses logoet, som internetforretningerne skal vise på hjemmesiden, når de tager imod betaling med Visa-kort og gør brug af VbV: fortsættes på næste side P

19 Anvendelse af Visa/Dankort, fortsat Tilmelding For Visa/Dankort er VbV implementeret således, at kortholder aktivt skal tilmelde sig løsningen. I praksis fungerer det således, at kortholder tilmelder sig VbV ved at indtaste kortoplysninger samt en tilmeldingskode (fx de sidste 4 cifre i CPRnummeret). Herefter opretter kortholder sin Verified by Visa kode. I forbindelse med tilmeldingen vælger kortholder tillige en personlig oplysning, som vil komme frem på skærmen, hver gang VbV anvendes. Endelig skal kortholder ved tilmelding vælge et spørgsmål med tilhørende svar, som kun skal anvendes, hvis kortholder senere skulle glemme sin Verified by Visa kode. Når kortholder fremover handler på nettet i butikker tilsluttet VbV skal kortholderen - ud over kortnummer, udløbsdato og eventuelle kontrolcifre - benytte sin Verified by Visa kode. Forretningen anvender VbV Fordelen for forretningen ved at anvende VbV er, at forretningen kan flytte risikoen for tredjemands misbrug over på kortudsteder. Kortudsteder har ikke længere mulighed for at returnere transaktioner alene med den begrundelse, at kortholder ikke har deltaget i transaktionen. Alle øvrige returneringsårsager forbliver uændrede. Kortholders indsigelser om, at: betalingstransaktionen overstiger det accepterede beløb ydelsen ikke er leveret modtager har benyttet sig af en lovbestemt eller aftalt fortrydelsesret, ved at undlade at modtage eller afhente ydelsen skal stadig behandles og indsendes til PBS som hidtil, selv om der er benyttet VbV ved betaling med kortet. Der henvises til afsnittet Indsigelser. Forretningen anvender ikke VbV Hvis forretningen ikke anvender VbV, vil transaktionen foregå som en SSL transaktion. I disse situationer er det de oprindelige chargeback regler der gælder, dvs. der er mulighed for at returnere en transaktion, hvis kortholder ikke har deltaget i transaktionen. fortsættes på næste side P

20 Sådan fungerer VbV for Visa-delen af Visa/Dankortet 1. Kortholder vil gennemføre betaling på netbutikkens hjemmeside og vælger Visa som betalingsmetode 2. Forretningen fremsender autentifikationsforespørgsel til PBS 3. PBS sørger for, at kortholder dirigeres til VbV-løsningen, hvorefter kortholder bliver bedt om at indtaste sin Verified by Visa kode. Har kortholder ikke endnu ikke oprettet en kode, vil kortholder blive bedt om oprette en kode nu. 4. Kortholder indtaster koden 5. Hvis koden er korrekt sender systemet svar (ok) videre til forretningen 6. Forretningen sender en autorisationsforespørgsel til PBS 7. PBS foretager de sædvanlige kontroller i forbindelse med autorisation 8. PBS sender svar til forretningen autorisation godkendt eller afvist 9. Forretningen fremsender senere den beløbsbærende transaktion (capture) Der henvises til bilag 3. Liability shift Verified by Visa, for en gennemgang af konsekvenser ved Liability shift. Ingen selvrisiko Kortudsteder må ikke opkræves selvrisiko når VbV er benyttet, idet betalingen foregår som en kortbetaling uden brug af PIN-kode. DCC (Dynamic Currency Conversion) Forretningen kan tilbyde kortholder at betale et køb i danske kroner frem for den lokale valuta. Det betyder, at den lokale valuta omregnes til DKK med det kurstillæg forretningen beregner sig. Kortholder godkender beløbet og transaktionen sendes og afregnes i DKK. Fordelen for kortholder er, at kortholder kender købsbeløbet i DKK. Kortudsteder kan ikke beregne kurstillæg på disse transaktioner ligesom der heller ikke foretages valutaomregning. Ulempen for kortholder kan være, at forretningens kurstillæg væsentligt overstiger udsteders. Når en forretning tilbyder DCC, skal kortholder oplyses om den anvendte kurs og udtrykkeligt acceptere omregningen. Hvis kortholder er blevet påtvunget DCC eller slet ikke er spurgt, er der mulighed for at foretage indsigelse mod transaktionen. Vær opmærksom på, at kursen kan blive væsentligt højere, idet hele beløbet skal returneres, hvorefter forretningen fremsender transaktionen igen, nu i den lokale valuta. Hvis kursen er steget i mellemtiden, kan der ikke gøres indsigelse mod kursdifferencen. P

21 Advisering Indledning Når Visa-delen af Visa/Dankortet benyttes, modtager kortholder en kopi af notaen (eller en kvittering fra et elektronisk system). Notaen indeholder forretningens navn, transaktionsdato, transaktionsbeløb og eventuelt trunkeret kortnummer. Disse oplysninger kan efterfølgende anvendes til identifikation af transaktionen. Posteringer ved anvendelse af Visa/Dankort Når dagens transaktioner er modtaget fra Visa, foretager PBS systemer en afstemning og distribuerer transaktionerne videre til de enkelte kortudstedere via datacentralerne, hvor der sker bogføring på kortholdernes konti. Dette sker via PBS clearingen. Alle posteringer indeholder bl.a. oplysninger til brug for kontoudskrift. Følgende posteringstyper vil fremkomme: Køb Annullering Modposteringer Returnering Kontoudskrift ved anvendelse af Visa/Dankort Følgende informationer skal som minimum udskrives på kontoudskriftet: Transaktionsvaluta = VAL (valutakode) Transaktionsbeløb = 99999,99 Transaktionsdato = DDMM Eksempel: VAL99999,99 DDMM (transaktionsbeløbet højrestilles med 2 decimaler). Yderligere information om transaktionen Når der er tale om Visa transaktioner, er muligheden for at indføje oplysninger i PBS-clearingen begrænsede. Imidlertid stiller PBS en ISO 8583 leverance til rådighed for datacentralerne. Denne leverance indeholder de data PBS har modtaget fra Visa, herunder forretningens navn og købstype (internet, ATM). Bankerne skal stille disse oplysninger til rådighed for kortholder. Der henvises for yderligere information til clearinghåndbogen, teknisk håndbog eller pengeinstitutternes datacentral. fortsættes på næste side P

22 Advisering, fortsat Fejl Kortudsteder kan modtage transaktioner på spærrede og ikke eksisterende kortnumre. Kortudsteder må vurdere, om der er grundlag for at postere transaktionen på kortholders konto, indgive indsigelse eller tabsføre beløbet. Der henvises til afsnittet Indsigelse. P

23 Limit og daglige forbrugsgrænser Indledning Der er på kortet indlagt en limit, samt nogle daglige forbrugsgrænser. Disse begrænsninger gælder kun ved anvendelse af Visa-delen. Overskridelse af forbrugsgrænse vil resultere i, at den søgte autorisation vil blive afvist. Betalingen må herefter ske på anden vis. Autorisation En autorisation er en valideringsproces, der godkender/afviser en kortbetalingstransaktion på grundlag af regler for anvendelse af kortet. Valideringen skal bl.a. forebygge misbrug med f.eks. stjålne eller tabte kort. Limit Standardlimit for et Visa/Dankort er kr. pr. løbende 30 dage, uanset om kortet anvendes til betaling eller til kontanthævning, eller en kombination af disse. Det vil sige, at kortholder maksimalt kan få autoriseret, hvad der svarer til kr. pr. løbende 30 dage. Daglige forbrugsgrænser Derudover er der på Visa/Dankort indlagt to daglige forbrugsgrænser, som ikke kan ændres: Kontantudbetaling kr. pr. døgn I løbet af et døgn (dansk tid) kan en kortholder maksimalt hæve kontant valuta svarende til kr. Dette gælder udbetalinger i banker, ATM og autoriserede vekselbureauer. Maksimalt forbrug pr. døgn på kr. I løbet af et døgn (dansk tid) kan en kortholder maksimalt købe varer og tjenesteydelser for et beløb, der svarer til kr. Det betyder i praksis, at en kortholder kan opbruge sin limit på en dag. Overskridelse af forbrugsgrænser og limit Søges der autorisationer, som betyder, at det samlede forbrug på kortet overstiger de daglige forbrugsgrænser og/eller limit, vil den søgte autorisation blive afvist. Ved enhver autorisationsforespørgsel på Visa-delen vil PBS autorisationssystem kontrollere limit. Hvis blot en af de daglige forbrugsgrænser eller limit er overskredet vil autorisationen blive afvist. Vær opmærksom på, at forbrugsgrænser + limit kan overskrides hvis transaktionen ikke autoriseres, hvis Visa udfører stand in autorisation, eller ved brug på f.eks. ubemandede betalingsautomater. fortsættes på næste side P

24 Limit og daglige forbrugsgrænser, fortsat Overskridelse af limit Når standardlimit på kr. pr. løbende 30 dage er nået, foretager PBS en midlertidig blokering for brug af Visa-delen. Denne blokering meddeles elektronisk til kortudsteder. Anvendelse af Dankort-delen begrænses ikke af blokeringen. Ophævelse af limit blokering Blokeringen ophæves automatisk, når den disponible saldo er > 0,00 kr. Dette meddeles elektronisk til kortudsteder. Hvorledes styres limit Forbrug på Visa-delen registreres og styres med tabeller i PBS autorisationssystem. PBS autorisationssystem opererer med tre tabeller: Limit Akkumuleret forbrug Disponibel saldo Limit Standardlimit på kortet er kr. pr. løbende 30 dage. Det vil sige kortholder kan maksimalt forbruge, hvad der svarer til kr. pr. løbende 30 dage. Akkumuleret forbrug Det akkumulerede forbrug er en tabel over forbruget på kortet de sidste 30 dage. Det vil sige autorisationer og clearede køb. Disponibel saldo Den disponible saldo er det beløb, som er til rådighed til forbrug på kortet. Det vil sige limit fratrukket akkumuleret forbrug: - = Limit Akkumuleret forbrug Disponibel saldo Fortsættes på næste side P

25 Limit og daglige forbrugsgrænser, fortsat Eksempel Dette eksempel viser, hvordan limit fungerer: Dato Dag nr Limit (i kr.) Køb/autorisa- tion (i kr.) Akkumuleret forbrug (i kr.) Disponibel saldo (i kr.) dage 30 dage (dag 10-39) 30 dage (dag 20-49) Forklaring til ovenstående tabel Dag 1 Kortholder anvender kr. Dvs. akkumuleret forbrug er kr., og dermed er disponibel saldo kr. (limit kr. akkumuleret forbrug kr.). Kortholder har altså kr. til rådighed til forbrug på dag 1. Dag 10 Kortholder anvender kr. Dvs. akkumuleret forbrug er nu kr. (6.000 kr. fra dag kr. fra dag 10). Disponibel saldo er derfor nu kr. (limit kr. akkumuleret forbrug kr.). Kortholder har nu kr. til rådighed til forbrug på dag 10. fortsættes på næste side P

26 Limit og daglige forbrugsgrænser, fortsat Dag 20 Kortholder anvender yderligere kr. Dvs. akkumuleret forbrug er nu kr. (6.000 kr. fra dag kr. fra dag kr. fra dag 20). Dermed har kortholder 0 kr. til rådighed til forbrug på dag 20. Det betyder, at autorisationsforespørgslen vil blive afvist ved yderligere forsøg på brug af kortet. Kortudsteder får automatisk en meddelelse om, at der er en midlertidig blokering for Visa-delens anvendelse. Dag 30 Kortholder har kr. i akkumuleret forbrug (køb/autorisation fra dag 1 til dag 30). Disponibel saldo er 0 kr. (limit kr. akkumuleret forbrug kr.). Autorisationer vil blive afvist på kortet, og dermed bliver kortholder afvist ved forsøg på anvendelse af kortet. Dag 31 Forbruget fra dag 1 på kr. indgår ikke længere i beregningen. Akkumuleret forbrug udgør herefter kr. (fra dag 2 til dag 31), og den disponible saldo udgør dermed kr. (limit kr. akkumuleret forbrug kr.). Kortholder har nu kr. til rådighed til forbrug på dag 31. Kortudsteder får automatisk meddelelse om, at den midlertidige blokering er ophævet. Dag 40 Det akkumulerede forbrug (fra dag 11 til dag 40) falder til kr. (Køb/autorisation fra dag 10) på kr. indgår ikke længere i beregningen. Disponibel saldo er kr. akkumuleret forbrug kr. Kortholder har nu kr. til rådighed til forbrug på dag 40. Dag 50 Det akkumulerede forbrug (fra dag 21 til dag 50) er 0 kr. Der er i denne 30 dages periode ingen køb/autorisationer. Disponibel saldo er således kr. (limit akkumuleret forbrug 0 kr.). Kortholder har nu kr. til rådighed til forbrug på dag 50. fortsættes på næste side P

27 Limit og daglige forbrugsgrænser, fortsat Forøgelse af limit Kortudsteder kan under særlige omstændigheder ophæve den midlertidige blokering af Visa-delen, så denne fortsat kan anvendes i udlandet. Det vil sige, at kortholder gives mulighed for at anvende mere end kr. pr. løbende 30 dage. Dette kan foretages ved at forøge den disponible saldo med op til kr. og i op til 30 dage. Det vil sige, at der sker en midlertidig forhøjelse af limit og dermed den disponible saldo. Kortudsteder overtager risikoen for tredjemandsmisbrug ved forøgelse af limit jf. afsnittet Ansvarsregler. Vigtigt inden limitforøgelse Inden der foretages en limitforøgelse, er det vigtigt, at kortudsteder sikrer sig, at alle de autorisationer og clearede køb, som ligger i det akkumulerede forbrug, er kortholders eget forbrug, og at der dermed ikke er tale om tredjemandsmisbrug f.eks. falsk kort. Limitforøgelse via kortudsteder Kortudsteder kan elektronisk ændre limit. Disponibel saldo ændres til kr. Limit vil således blive det akkumulerede forbrug kr. Se på næste side. Ændringen træder i kraft umiddelbart efter opdateringen og er gældende i 30 dage. Limitforøgelse via PBS Kortudsteder kan, ved henvendelse til PBS, aftale en midlertidig limitforøgelse. Limitforøgelsen gælder som udgangspunkt i 30 dage, medmindre kortudsteder særskilt gør opmærksom på, at de ønsker et mindre antal dage. Ligeledes kan kortudsteder vælge kun at forøge disponibel saldo med et beløb, der er mindre end kr. fortsættes på næste side P

28 Limit og daglige forbrugsgrænser, fortsat Dette eksempel viser, hvordan limitforøgelse via kortudsteder fungerer: Dato Dag nr Limit forøgelse Limit (i kr.) Køb/autorisation i (kr.) Akkumuleret forbrug i (kr.) Disponibel saldo (i kr.) dage (dag 1-30) 30 dage (dag 10-39) 30 dage (dag 20-49) 30 dage (dag 25-54) Forklaring til ovennævnte tabel Dag 1 Kortholder anvender kr. Akkumuleret forbrug er kr., og dermed er disponibel saldo kr. (limit kr. akkumuleret forbrug kr.) Kortholder har nu kr. til rådighed til forbrug på dag 1. fortsættes på næste side P

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort (BlueCard) Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved

Læs mere

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk for Visa Electron december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Regler 5 Regler for Sydbanks Visa Electron 6 Ordliste 21 Fortrydelsesret privatkunder 23 Uddrag af Værgemålsloven

Læs mere

Visa Debit, brugerregler

Visa Debit, brugerregler Visa Debit, brugerregler Gode råd om dit Visa Debit kort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Visa/Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til

Læs mere

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort... 3 2. Hvad kan du bruge kortet til?... 3 3. Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Brugerregler for Visa / Dankort

Brugerregler for Visa / Dankort Brugerregler for Visa / Dankort www.banknordik.dk Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort 3 2. Hvad kan du bruge kortet til? 3 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Dankort og Visa/Dankort, brugerregler

Dankort og Visa/Dankort, brugerregler Dankort og Visa/Dankort, brugerregler Gode råd om dit Dankort og Visa/Dankort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Regler for Visa/Dankort Del D af kontoaftalen Regler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort Nærværende regler gælder for anvendelse af Visa/Dankort udstedt af DNB Bank ASA, filial af DNB Bank ASA,

Læs mere

Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express. Generelle regler og særlige regler

Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express. Generelle regler og særlige regler Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express Generelle regler og særlige regler Indhold Generelle regler Særlige regler 1. Definitioner...2

Læs mere

Regler for MasterCard Gælder fra februar 2012

Regler for MasterCard Gælder fra februar 2012 Regler for MasterCard Gælder fra februar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Regler for MasterCard....2 2 Hvad kan du bruge kortet til?...2 3 Opbevaring af kort, pinkode og MasterCard SecureCode..... 2 4 Brug af

Læs mere

VISA INFINITE BRUGERREGLER

VISA INFINITE BRUGERREGLER VISA INFINITE BRUGERREGLER INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerregler...4 Tillægsydelser...24 Ordliste...26 Gode kortråd...29 Uddrag af Lov om betalingstjenester...31 Visa Infinite omfatter et betalingskort (Visa

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Debit

Kortbestemmelser for MasterCard Debit Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

Brugerregler for Visa Debit

Brugerregler for Visa Debit Brugerregler for Visa Debit Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa Debit Brugerregler for Visa Debit... 3 Ordliste... 21 Gode Visa Debit-råd... 23 Gode råd når du handler på nettet... 26 Uddrag af værgemålsloven...

Læs mere

Sydbank MasterCard Business Debit

Sydbank MasterCard Business Debit Sydbank MasterCard Business Debit Kortservice Regler august 2010 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Kortservice 3 Kortservice 4 Regler 7 Regler for Sydbank MasterCard Business

Læs mere

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM brugerregler_mastercarddebit_10.13.indd - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 side 1 af 8 Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit,

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Debit

Kortbestemmelser for MasterCard Debit Kortbestemmelser for MasterCard Debit Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Young, MasterCard Silver, MasterCard Standard Debit, MasterCard Guld Debit og MasterCard Platinum Debit udstedes til privatpersoner

Læs mere

Maj 2014. TellerAftale Vilkår. Teller is part of the Nets group Teller A/S CVR-nr. 27226086

Maj 2014. TellerAftale Vilkår. Teller is part of the Nets group Teller A/S CVR-nr. 27226086 Maj 2014 TellerAftale Vilkår Teller is part of the Nets group Teller A/S CVR-nr. 27226086 Indhold DEFINITIONER...3 INDLEDNING...4 AFTALENS OMFANG...4 FORRETNINGENS FORPLIGTELSER...5 1. MODTAGELSE AF KORT...5

Læs mere

Kortbestemmelser. MasterCard Debit

Kortbestemmelser. MasterCard Debit Kortbestemmelser MasterCard Debit Gældende fra 1. november 2014 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Kortbestemmelser for MasterCard Debit DEFINITIONER KORTTYPER: KONTOINDEHAVER

Læs mere

KORTHOLDERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM

KORTHOLDERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM KORTHOLDERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit, Stjerne MasterCard Debit, Stjerne Debit udstedes til privatpersoner til privat for brug.

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Kredit. Definitioner

Kortbestemmelser for MasterCard Kredit. Definitioner Side 1 af 9 5999 Danske Andelskassers Bank A/S Hammershøj 8830 Tjele info@dabank.dk Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Kortbestemmelser for MasterCard Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Standard, MasterCard Guld og MasterCard Platinum udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere