Aarhus Byråd onsdag den 12. august Sag 10 Planlægning for almene boliger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Byråd onsdag den 12. august 2015. Sag 10 Planlægning for almene boliger"

Transkript

1 Sag 10 Planlægning for almene boliger Så kan vi gå videre til den næste sag på dagsordenen, det er sag nummer 10, planlægning for almene boliger. Hvem ønsker ordet til den? Camilla Fabricius først, Socialdemokraterne. Camilla Fabricius (S): Aarhus er i stigende grad primus motor for væksten i hele landsdelen. Vi er en by i vækst, og vi vil gerne bevare det gode bymiljø og den sociale sammenhængskraft vi har i vores by. Vi vil sørge for en god by for alle, og med plads til forskellighed og til rum til udfoldelse. Det står i de Aarhus mål vi alle sammen i byrådet har bakket op om, og synes har været gode. Den her sag, sag 10 om planlægning af almennyttige boliger, er netop en understøttelse af mulighederne for de fælles Aarhus mål vi har. Med det her arbejdsredskab i hånden kan vi netop gøre brug af og få skabt en god by for alle, både på mikro- og på makroplan. Det vil sige, at vi med det her planlægningsredskab i hånden kan give mulighed for at skabe almennyttige boliger både på vores egne områder og på de private områder ved at sige, at lokalplanerne skal dække også almennyttigt boligbyggeri. På den måde skaber vi en mulighed for, at alle aarhusianere kan få en mulighed for at få en bolig, der er til at betale. Og en bolig vel at mærke alle steder i Aarhus. Socialdemokraterne ser frem til, at vi får muligheden for at kunne understøtte den ellers stærke vækst vi har, og muligheden for at få et mangfoldigt Aarhus. Når det så er sagt, så har vi en udfordring, fordi at vores pengekasse på de almennyttige kvoter er brugt, og vi bliver nødt til at få kigget på, hvordan det så er, at vi sammen kan skaffe mulighed for at få det her planredskab i brug. Når man så ser på selve indstillingen, så kan man jo se, at selve de beslutningspunkter, man har, så giver det nemlig en mulighed for netop at skabe den her mangfoldighed. Og på den måde, så synes Socialdemokraterne, at det er en rigtig god indstilling, som i den grad følger op på de fælles mål, vi har sat. Vi ser, at det bliver rigtig spændende at få i brug, og ser hvordan vi kan gøre nytte af det. Og vi takker for den gode indstilling. Så er det Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard (V): Ja tak. I Venstre handler det om, at vores by kan tilbyde blandede boligformer, der kan være med til at løse de boligudfordringer og den mangel vi har på samme. Vi ser boligforeningerne som et redskab til, jamen man kan sige en katalysator for den udvikling af de nye områder. Det kan være spændende at se, hvad der kan komme. Vi har allerede set flere gode eksempler fra boligforeningerne omkring lavenergi byggeri og vi tænker her kan være en masse andre gode muligheder. Vi mener fortsat, der er massivt behov for ungdomsboliger, selvom Venstres daværende rådmand Laura Hay og Bünyamin Simsek har været med til at

2 fremrykke netop ungdomsboligerne, også godt hjulpet skal jeg retfærdigvis siges her til sidst af Kristian Würtz. Grundlæggende bør vi se på strukturen omkring boligerne, og vi tænker også, at netop det at erhverve sig et boligbrev bør være noget af det, som vi bør gå i helikopteren på ( ). Er det den rigtige måde vi gør det på i dag? Man kan i hvert fald sige, at det kunne godt være tiltrængt måske med en revision på det her område. Vi ved, der er rigtig mange unge mennesker, der kommer fra resten af landet for at læse i den her by. Og det er vel ikke alle, der kunne have forudset i hvert fald fra forældrenes side af, at man skulle have et boligbrev i dåbsgave til Aarhus med det sigte, at man så også havde en mulighed for at få en bolig, når man skulle læse. Kunne vi gøre det anderledes? Vi synes, at vi skal tænke os godt om på det parameter. Venstre er betænkelig ved med udsigten til at 25 procent af boligmassen skal være almene boliger. Det er ikke en ny diskussion, det er heller ikke et nyt syn, at Venstre har på den her sag. Vi synes i højere grad, at de skal samarbejde mellem de private og derigennem skabe nogle fælles løsninger og med fælles interesser. Venstre er naturligvis også bekymrede for ejendomsretten i forhold til, at man kræver almene boliger i områder, hvor at man havde en forudsætning for, at der skulle være en langt mindre procentdel. Her tænker vi senest på Bindslev grund omkring psykiatrisk hospital. Der var jo nogen, der sagde, at her kom rådmanden som en tyv om natten. Nu er den sag kørt, der er lavet en løsning, nu vil vi gerne se frem ad. Tak for det. Så er det Peter Hegner Bonfils, Enhedslisten / De Rød-Grønne. Peter Hegner Bonfils (EL): Jamen, det er jo ikke alene en god indstilling, det er sådan set også forhåbentligt en temmelig historisk indstilling, som kan være med til ikke alene fastholde en stor andel af almene boliger i Aarhus, men sådan set også skabe et Aarhus, der er mere i balance, og som ikke udvikler sig til at blive en opdelt by. Noget som vi godt kender lidt til i forvejen, men som kan udvikle sig rigtig skidt, hvis vi kun lader markedet råde. Det er selvfølgelig vigtigt, at der er så stor opbakning til den her indstilling, som muligt. Både for at sikre, at der er boliger til at betale sig fra, og man behøver ikke at kigge langt ud i verden for at finde ud af, hvad der sker, hvis man ikke har en stærk almen sektor og en stærk offentlig sektor, der er parat til at bakke op om det. Så er det man ser, at markedet løber løbsk på en måde, som er fuldstændig uhensigtsmæssig. En ting er, at det er uretfærdigt, noget andet er, hvor skal sygeplejersken eller politimanden eller skolelæreren så bo? Ja, det er et godt spørgsmål. Men kommer vi igennem med den her indstilling og får vi - som Socialdemokraterne rigtigt nok også gør opmærksom på skaffet penge til at levere kvoterne, som de almene boligforeninger skal have, jamen så er det her én af de indstillinger, som vi forhåbentligt kan se tilbage på med stor glæde om mange år. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at Enhedslisten gerne så et højere ambitionsniveau end 25 procent almennyttigt. Men samtidig er vi dog også så realistiske, at det sådan set er en flot og god målsætning, hvis vi kan komme i hus med den, i særdeleshed hvis der er bred opbakning til den. Tak for det. Så er det Jette Skive, Dansk Folkeparti.

3 Jette Skive (DF): I Dansk Folkeparti synes vi også, der skal være almennyttige boliger, så der er plads til både høj og lav, men vi er dybt bekymrede, når man går ind på den privates ejendomsret og begynder at tage råderum over den private ejendomsret det kan vi simpelthen ikke gå ind for. Så vi er meget bekymrede. Vi har en del, vi synes, at det her kunne være interessant at få belyst. Fordi i Sundhed og Omsorg, der har jeg jo påpeget en gang før, at vi for eksempel oppe i Torpevænget Hasle Åbyhøj, hvor vi ikke har mulighed for at lave familieboliger, der har vi 59 ældreboliger, som vi ikke har få lejet ud. Og det er simpelthen et tab for kommunen hver eneste måned og det vil vi meget gerne jeg har påpeget det i magistraten, og så vidt jeg kunne høre på det den dag, så var det også et område, som borgmesteren sagde, det må vi prøve at kigge på. Vi har et alment boligselskab, som har vist interesse for det her område, så hvis det her ryger i udvalg, og vi skal have nogle tanker omkring, hvordan skal den lande, så vil vi meget gerne, at man tager det her i betragtning også. Det er mange penge, 59 boliger, som vi hen ad vejen ikke kan få lejet ud. Jan Ravn Christensen, SF. Jan Ravn Christensen (SF): Jamen, vi har jo diskuteret hele det her spørgsmål tidligere, jeg må bare konstatere, vi synes, det er fremragende, at vi nu får mulighed for at give bedre vilkår for, at folk med en almindelig indkomst kan bosætte sig i Aarhus Kommune. Det er lærer, pædagoger, politibetjente, hvad vi ellers kan finde på af mellemindkomstgrupper, som har svært ved i dag at få råd til at få sig en bolig i kommunen. Og det er selvfølgelig også folk med lavere indkomster end det. Derfor er det selvfølgelig helt essentielt, at vi både for det første får tilvejebragt de her boliger, men for det andet også sikrer en sammenhæng i vores byudvikling, som giver rum for, at vi ikke får socialt udsatte boligområder, men vi får boligområder, der hænger sammen med hensyn til beboersammensætning. Så derfor er vi helt med på den indstilling, som rådmanden har sendt frem. Og vi ser frem til, at vi også kommer til at bruge de her redskaber aktivt, og vi selvfølgelig også får tilvejebragt de midler, der er nødvendige for at kunne tage redskaberne i brug. Så vil jeg lige sige kort til Gert Bjerregaard. Som jeg har forstået det, så er det først om 15 år, at man kan blive opskrevet til de her lister nu her ikke fra dåb længere, så de historiske eksempler med, at man skulle opskrive sig til dåb til en lejebolig, det er altså en saga blot. Det kan så godt være, at der er andre ting, man kunne genbesøge. Men lige den del er i hvert fald ikke helt korrekt. Steen Stavnsbo, Det Konservative Folkeparti. Steen Stavnsbo (K): Jamen som flere ordfører her i salen allerede har påpeget, som det vist også efterhånden er almindeligt anerkendt, så har vi jo ret alvorlige udfordringer med at følge med boligefterspørgslen her i byen. Og

4 almennyttige boliger udfylder en vigtig rolle i forhold til boligmarkedet, både med hensyn til udbud og lejeniveauer. Og nu har folketinget så vedtaget den her ændring af planloven, som blandt andet giver mulighed for det nye planværktøj om op til 25 procent almennyttig boligbyggeri i de nye boligbyggerier, og som vi behandler her i dag. Det er ganske vist kun en forsøgsordning, der løber i ti år. Men i de næste ti år sker der rigtig meget i vores by, og især nok i vores indre by. Så vi kan og må forvente, at værktøjet vil blive anvendt meget flittigt. Og det kan der komme rigtig meget godt ud af. Vi må samtidig dog også sige, at vi skeler med en vis usikkerhed til økonomien i boligforeningerne, og de opgave de her skal løfte, og hvad det så også betyder for den kommunale økonomi, for projektøkonomierne og for kvaliteten af de byggerier vi kan iværksætte med de her planværktøjer. Der er også en række andre udfordringer forbundet med anvendelsen af det her planværktøj, og det ser vi frem til samlet set at diskutere i Teknisk Udvalg. Men vi vil gerne anerkende, at det forslag til administrationsgrundlaget der forelægger i indstillingen er et rigtig godt udgangspunkt, virker rimelig afbalanceret og fleksibelt kan man vel næsten sige, hvilket også er nødvendigt for en god og effektfuld introduktion, der samtidig er både smidig og markedsmæssig så neutral som muligt. Så vi synes bestemt, der er grund til at rose for et godt forarbejde, men har som antydet også et par områder, hvor vi skal ind og se nærmere på afgrænsninger og afvejninger, og det vil vi gerne gå i dybden med i Teknisk Udvalg. Tak. Tak for det. Så er det Lars Boje Mathiesen, Liberal Alliance. Lars Boje Mathiesen (LA): Godt. Jamen, først så er det måske bare mig, der ikke hørte ordentligt efter, men så er det måske nye toner fra Konservative, at de er positive indstillet på, at der er 25 procent, der skal være til alment bolig på privat grund. Det synes jeg da er nye toner, men det kan vi så få bekræftet, om det er Konservatives politik på det her område, eller om man har ændret det. Og så bliver jeg nødt til at angribe det der med, at man siger, jamen alle skal kunne få en bolig, de kan betale. Det ville da være dejligt, men det er jo bare ikke det, der er tilfældet med almene boliger. Og vi bliver simpelthen nødt til at stoppe med i talesætte det, som noget det ikke er. Det er jo ikke alle, der kan få en bolig, de kan betale. Det er nogen, der har stået på en venteliste lang nok tid til, at de kan få en bolig, som er under markedspris. Og det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvilken indkomst de her mennesker har. Så lad være med at stå og sige, at det er noget at gøre med, at det skal også være så politimanden og sygeplejersken og de andre har råd til at betale. Hvis det ikke er dem, der står øverst på listen, så er det ikke dem, der får boligen. Så det er jo ikke et system, som fordrer og gør noget godt for dem, som har lidt, og så man gerne vil have en mangfoldig bydel. Det behøves det ikke at være det her. Sidste gang vi havde den her debat var det oppe på, at der var i Aarhus, som stod på ventelisten. Har vi mennesker, som reelt set ikke har råd til at købe en bolig i Aarhus? Er det det vi er ude i? Så synes jeg da virkelig nok, at vi skulle prøve at kigge på nogle andre værktøjer og spørge os selv, hvorfor er

5 det folk ikke har råd til at bo i Aarhus? Er det de høje ejendomsskatter? Er det de høje brugerbetaling, som der er på dagsinstitutioner? Hvad er årsagen til, at de flytter? Er det manglen på udstykning af parcelhusgrunde, som der ikke er særlig mange af i Aarhus? Hvad er årsagen til, at folk flytter væk herfra? Men at lave et system, hvor de få heldige, og de få som står på en venteliste, selvom det er overlæge, selvom det er en advokat, selvom det er en psykolog, lige meget om det er en selvstændig erhvervsdrivende, som har et kæmpe stort firma og tjener millioner, som så kan få en lejlighed nede på Aarhus Ø til langt under markedspris. Det er jo det, systemet går ud på. Og samtidig skal alle vi andre betale for det over skatten. De almene boliger er jo ikke fuldstændig selvfinansieret, der kommer jo en finansiering fra staten med deri, den er vi med til at betale over skatten. Så derfor er det her system i sig selv, de almene boliger, er et forkert system. Og når vi tilmed vil tvinge 25 procent ind på private grunde, så står vi fuldstændig af fra Liberal Alliances side. Så derfor kan vi selvfølgelig ikke støtte det her forslag. Og vi håber man begynder at kigge på, hvad det er for nogle omkostninger der gør, at folk i alderen for eksempel 29 til 35, som vi snakkede om, at de fraflytter kommunen. Så er det rådmand for Teknik og Miljø Kristian Würtz, Socialdemokraterne. Kristian Würtz (S): August er en fantastisk tid i Aarhus. Det er jo regel her vi får den sommer, vi ikke rigtig fik i julimåned. Og på den måde tager byen rigtig godt imod de mange nye aarhusianere, der kommer til vores by. Når man bevæger sig rundt i Aarhus i en augustweekend, så kan man se, der er masser af unge mennesker, der bakser med et flyttelæs, og der hersker sådan en rar stemning om forventningens glæde i byen. Der er desværre også en del, der har grund til bekymring i den tid, fordi der er mange tilflyttere for hvem det er svært at finde en god og velegnet bolig til en ordentlig pris. August og september er vel de måneder på året, hvor det aarhusianske boligmarked er allermest presset. Og det er jo sådan noget, der risikerer at gå ud over ikke mindst de unge studerende, som er nogle af dem der har færrest penge på hånden at bo for. Men sådan på lidt længere sigt, så rammer det egentligt mange flere, hvis der ikke er boliger nok på markedet. Også helt almindelige aarhusianere risikerer at blive presset på økonomien i forhold til at få en god bolig i vores by. Og det er en udfordring, når vi som byråd har sagt, at vi ønsker en by, som er i social balance. Vi ønsker by med velfungerende kvarterer, hvor det er forskellige mennesker, der kan mødes hen over køledisken i brugsen. Og det kan altså være svært at håndtere i en by, som vokser rigtig meget, og ikke mindst i en by som vokser rigtig meget i en højkonjunktur, som jeg tror mange vurderer, at vi er på vej ind i. Og det er fordi boligmarkedet i sig selv ikke nødvendigvis sørger for gode boliger til alle. Det mener jeg er den aktuelle debat om presset på boliger til unge i Aarhus vidner om. Og vi ved jo også, vi har lavet en efterspørgselsanalyse i forarbejdet til den boligpolitik, som bliver sendt ud i høring i næste uge, en efterspørgselsanalyse som viser, at der faktisk er ganske mange af dem der flytter fra Aarhus, fordi at de ikke rigtig har kunnet finde noget, de havde råd til, som matchede deres behov inden for vores kommunegrænse. Det er ærgerligt, hvis vi risikerer som by, at der er for mange, der flytter fra os. Det er sådan set udmærket, at der også er mange, der finder en god bolig i vores nabokommuner, men det er lidt synd, hvis det er fordi de bliver vist bort fra det aarhusianske boligmarked på grund af prisen.

6 Det kan flere boliger være med til at løse det problem. Og det kan flere almene boliger være med til at løse det problem. Og dermed så er der her også et vigtigt redskab, vi får i vores hænder, hvor vi kan gå ud og sige, at når nye områder skal indlemmes til boligbyggeri, og dem bliver der mange af de kommende ti år, som også den konservative ordfører er inde på, jamen så kan vi sikre, at en del af de boliger bliver almene boliger, også selv om byudviklingen sker på privatejet jord. For vi har vitterligt brug for mange flere boliger, det er formentligt flere tusinder boliger om året, der skal bygges i Aarhus i årene der kommer, og hvis der skal være tag over hovedet til alle. Desværre så er Teknik og Miljøs pengekasse til nye almene boliger tom. Og det betyder, at det her er en af de vigtige udfordringer vi står over for i en budgetforhandling, som i det hele taget bliver rigtig, rigtig vanskelig i år, på grund af de sparekrav vi bliver stillet over for fra regeringen. I forhold til den debat der har været om bekymring for redskabet her, om man gør indgreb i den ejendomsret. Den bekymring har været fremme fra både Venstres ordfører og Dansk Folkepartis ordfører. Der mener jeg heldigvis ikke, at der er nogen grund til at bekymring. Redskabet her kan alene finde anvendelse ved nye boligområder. Og det betyder, at man ikke i forvejen har haft en anvendelse til bolig at støtte ret på. Og det vil sige, at der kan ikke finde noget tab sted. Og det er selvfølgelig afgørende for, at det her redskab er lovligt og ikke er ekspropriativt. På samme måde er der heller ikke nogen grund til at være bekymret i forhold til den nye bydel, som er på vej, der hvor psykiatrisk hospital ligger i dag. Hvor vi får en efter min fattige mening en rigtig, rigtig flot bydel, som er på vej med de skitser, der ligger på nuværende tidspunkt. Det er selvfølgelig en bydel, som ikke er planlagt, men man kan sige, de er i hvert fald kommet godt i gang. Og hvad skal man sige til Liberal Alliance, som synes, at ikke alle skal have tag over hovedet i Aarhus, som de råd til at betale for? Det synes jeg simpelthen er et synspunkt, der taler for sig selv. Og den lidt barokke påstand om, at der ikke er parcelhuse til stand altså Aarhus Kommune har hundredvis af parcelhusgrunde til salg, og hvis der er interesserede købere, så formidler jeg meget gerne til et af de flere attraktive områder, hvor vi har grunde til salg. Der er også private i markedet. Liberal Alliances ordfører rejser også en bekymring om, at det er de høje skatter, der gør, at der er nogen, der ikke har råd til at bo i Aarhus. Til det er der at sige, at vi har de 16 laveste indkomstskatter af landets 98 kommuner, så det er i hvert fald ikke fordi vi har et højt skatte- og afgiftstryk, at folk ikke har råd til at være i vores by. Men det er et presset boligmarked, vi har, og det er en alvorlig udfordring. Jeg vil godt kvittere for den modtagelse forslaget generelt har fået, og kvittere for et rigtig fint, konstruktivt forarbejde vi har haft i Teknisk Udvalg med at indkredse, at det nogenlunde er de her rammer vi skal have. Nu skal vi så behandle sagen i Teknisk Udvalg, og det synes jeg er en god ide, fordi vi er rigtig mange, der er i den kommende tid, kommer til at have en dialog med masser af aktører ude i byen, når vi skal til at diskutere planstrategi og kommuneplan, og så er det godt at være hjemme i hvad det er for nogle krav, vi kommer til at stille, så man kan give klare svar. Så jeg ser frem til en god og konstruktiv udvalgsbehandling i den ånd, som vi indtil nu har diskuteret forslaget.

7 Tak for det. Så er det Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard (V): Sagen er sendt til udvalg forstår jeg, og det synes vi i Venstre er rigtig fint. Vi vil gerne drøfte den her andelsprocent, som rådmanden har lagt op til i indstillingen her. Kunne vi finde noget, der kunne samle et byråd bredt? Så kunne det være en god konsensus for den fremadrettede politik på det her område. Det vil vi rigtig gerne drøfte med rådmanden. Så vil vi også gerne til udvalgsbehandlingen drøfte den økonomi, som rådmanden berører i sit indlæg her. Hvor er det, at Aarhus står? Hvad er det for nogle muligheder vi har fremadrettet? Hvad giver mulighederne i forhold til de kvoter, der er, og i forhold til hvad er det Aarhus har sat af til de her ønsker? For nu kom det første budgetønske jo rent faktisk fra Socialdemokraterne her i aften, ingen forslag, men nu var der en indikation om, det er et område, at der skal prioriteres på de forestående budgetforhandlinger. Det var vel den første åbning af det, at borgmesteren vil lægge frem, når han har kigget på de mange forslag resten af byrådet har sendt frem. Der skal ikke herske tvivl om, at netop det som rådmanden berører her i aften, rådmanden prøver at blæse og have mel i munden på samme tid og sige vi vil gerne have rigtig mange ekstra familieboliger, og så taler rådmanden om de mange nye borgere, der er på vej. Venstres prioritering er klar. Vi mangler fortsat ungdomsboliger i den her by, og det står forrest på vores liste. Og der vil jeg så høre rådmanden her i aften, så at vi har fuldstændig konsensus omkring det, medmindre der fremtrylles en rigtig, rigtig stor pose penge, nu tillader jeg mig lige at gøre sætningen færdig, nu klokkede jeg rådmanden derover, der var der ikke en overskrivelse på fem sekunder, det var så et minut. Jeg synes, det er vigtigt, at vi får et signal her i aften om, hvad Socialdemokraterne kan. Vi kan ikke det hele med den pose penge, der er i dag - jeg taler i sidste indlæg, når der bliver tid. Det er i orden, så er det Steen Stavnsbo, Det Konservative Folkeparti. Steen Stavnsbo (K): Tak. Jamen til Liberal Alliances ordfører kan jeg sige, jamen det er jo helt korrekt, at den her tanke og den her lov ikke er født i den konservative lejr, det er fuldstændig rigtigt. Men nu ligger der altså et lovgrundlag og ganske vist på forsøgsbasis, men der ligger et lovgrundlag, som vi så vælger at arbejde ud fra, og vi vælger at indgå konstruktivt at påvirke det her administrationsgrundlag. Og derved forsøge at varetage de interesser, som vi repræsenterer på en balanceret måde. Og det er den måde vi arbejder på i Det Konservative Folkeparti. Vi har været skeptiske og bekymrede over for specielt den private ejendomsret i den her sag, men når jeg nu ser på de forhandlinger eller de samtaler vi har haft i Teknisk Udvalg, og hvad vi rent faktisk er mundet ud med her i administrationsgrundlaget, og som rådmanden også er inde på omkring det vedrører nye lokalplaner og der er tale om forhandlingsløsninger og så videre, der er en række mekanismer som egentligt har til formål at lave en smidig og markedsmæssig smidig overgang jamen så er vi tilfredsstillet, i hvert fald

8 i vidt omfang. Vi har stadigvæk nogle enkelte knaster, vi skal have diskuteret, men sådan er det jo at lave praktisk politik og for byens bedste. Så det er vi egentligt ret glade for at kunne være med til. Tak. Peter Hegner Bonfils, Enhedslisten / De Rød-Grønne. Peter Hegner Bonfils (EL): Jamen jeg synes jo, det er en fair sag, at LA de synes, at det offentlige af samfundet på den måde ikke skal tage vare på, at der er boliger til alle, til en pris der er til at betale. Og jeg synes jo ikke helt, at Liberal Alliance er særlig belastet af realiteterne. Altså, det er jo rigtig nok, at samfundet bidrager til de almene boliger, men til gengæld så løfter de jo også en social opgave. Og derudover så er det jo en smuk ting ved almene boliger, at der er en omkostningsbestemt husleje. Det vil sige, det koster det, det koster, at bo der. Det koster ikke det, som en bolighaj kan stikke i lommen som en arbejdsfri gevinst ud fra devisen, at det skal kunne betale sig at ligge i hængekøjen. Det var en bemærkning til det. I forhold til omkring ungdomsboliger, det ligger os meget på sinde i Enhedslisten. Der er jo ikke en entydigt svar om, at du kan sige enten ungdomsboliger eller familieboliger, man er jo nødt til at gøre begge dele. Og faktisk så er det jo også sådan, at manglen på familieboliger skaber et pres på ungdomsboligerne. Altså, der er temmelig mange studerende i den her by, der bliver hængende længere i deres ungdomsbolig end hvad godt er og de egentligt også gerne selv vil, fordi at muligheden for at komme over i for eksempel en almen bolig eller en anden bolig i øvrigt, den simpelthen ikke er god nok. Og man må også sige, at vi har lagt nogle trods alt rimelig ambitiøse planer på ungdomsboligområdet. Så jeg tror det er ved at være på høje tid, at det almene familieboligområde får et ordentligt løft. Men det er selvfølgelig klart, at den annoncerede minusvækst, hvis der ikke er nogen, der får den stoppet, inden for en nogenlunde overskuelig årrække, tegner et meget grimt billede både på driften af velfærd, men muligvis også for udviklingen af den her by. Men det er så måske en lidt anden diskussion. Så er det Lars Boje Mathiesen, Liberal Alliance. Lars Boje Mathiesen (LA): Jeg synes rådmanden for Teknik og Miljø skal gå hjem og lytte båndet efter, ellers skal jeg gerne sige det igen. Jeg nævnte ikke indkomstskatten, jeg nævnte ejendomsbeskatningen, som den skat der er utrolig høj. Derudover så nævnte jeg afgifter og jeg nævnte børneomkostninger til at få sit barn passet, det var de to ting, jeg nævnte. Og så er det altså for plat at stå og sige, at jeg ikke ønsker, at alle skal have tag over hovedet. Altså, hold nu op. Jeg kan sige det samme om Socialdemokratiet, som har haft magten her i den seneste periode, og der er kommet flere hjemløse ønsker Socialdemokratiet så heller ikke, at alle skal have et tag over hovedet? Hvorfor er der så kommet flere hjemløse? Altså, det er simpelthen useriøst niveau, undskyld jeg siger det. Så det vil jeg undlade at gøre. Når man så får skudt i skoen, at man ikke ønsker, at alle skal have en bolig, så er det jo netop fordi, det er jo ikke det, der sker her. Altså, dem som har udtalt sig, Enhedslisten dem er jeg så måske i tvivl om, at de rent

9 faktisk vil gøre det, men når Socialdemokratiet siger, alle skal have en bolig, de har råd til at betale hvad indebærer det? Hvad indebærer det? Vi har på venteliste, skal alle de have en bolig? Og hvad skal den bolig koste? Hvad er konsekvenserne af, at man siger, at alle skal have en bolig, de har råd til at betale? Det kan vi jo ikke få noget svar på. Det eneste vi kan få et svar på, det er, at hvis du har stået på venteliste i lang tid, ligegyldigt hvilken indtægt du har, så kan du få en bolig der. Og så spørger jeg bare, hvordan vil man sikre sig, at det bliver mangfoldighed, som er i et område, når man ikke har indflydelse på en indkomstbestemt venteliste? Så har man ingen mulighed for at styre det jo. Så er det utopi at tro, at man kan det. Så er det Jan Ravn Christensen, SF. Jan Ravn Christensen (SF): Jeg vil ikke trække den her diskussion i lang drag, jeg vil blot sige, der findes jo masser af muligheder. Vi anvender jo kombineret udlejning og jeg ved ikke hvad, fleksibelt udlejning og hvad de her forskellige metoder hedder, som gør, at der er nogen befolkningsgrupper vi stiller foran i køen i nogen områder, hvor vi synes, at det er vigtigt at få ændret beboersammensætningen. Det gør vi, altså der er mulighed for at ændre på de her ting. Og så tror jeg også bare, ikke fordi det skal være her, men jeg tror også, der er behov for, at vi får bibragt en grundige introduktion til, hvordan den almene boligsektor er finansieret for dele af byrådet. Det er jo sådan, at den grundkapital byrådet stiller til rådighed, det er jo et lån, godt nok rentefrit, men det er jo et lån. Samtidigt så betaler man jo husleje i langt ud over den periode indtil der er afbetalt det lån, som der afbetales, som lejere, hvilket simpelthen er med til at ophobe kapital i landsbyggefonden. Kapital som er med til at bygge nye almene boliger for, og som kapital til at bygge almene boliger for, som vi er med til at kunne anvise til, altså vi har en anvisningsret til nogle af de socialt udsatte borgere, der er. Så jeg vil bare sige, det er ikke rigtigt, når Lars Boje Mathiesen siger, at vi giver masser af gaver til de her folk, og de bor gratis og så videre. Altså, jeg tror i det store og hele, så tror jeg, at det er rimelig meget et nulsumsspil. Jeg tror Lars Boje Mathiesen skal gå hjem og lytte til båndet. Rådmand for Teknik og Miljø, Socialdemokraterne. Kristian Würtz (S): Venstre prioriterer ungdomsboliger højt. Det synes jeg er en rigtig prioritering, det gør Socialdemokraterne også, det gør jeg også. Men det er sådan, at mindst tre-fjerdedele af de unge, de bor i andet end almene ungdomsboliger. Derfor er det ikke nok at bygge almene ungdomsboliger, hvis man skal løse boligudfordringen for de unge, der bor i Aarhus, og de unge der gerne vil til Aarhus. Derfor er det også sådan, at unge har en tilbøjelighed til at blive ældre, og når vi ser i vores befolkningsprognose, så kan vi se, at den aldersgruppe, der står til at stige mest i de kommende år, det er de 25-39årige. Det vil sige de mennesker, der er ved at være færdig med at tage en uddannelse, som bevæger sig ud på arbejdsmarkedet, som får børn, og derfor er der et presserende behov for, at vi i Aarhus sikrer flere familieboliger.

10 Det er jo også sådan, at der sådan set er ganske gode økonomiske argumenter for, at vi sørger for, at der er familieboliger nok til de mennesker, der gerne vil bo i Aarhus. Det er nemlig sådan, at de mennesker betaler skat og det er sådan set nogen forretning for os, at de bliver her. Det er til gengæld noget af en tragedie på alle mulige måder, hvis folk der gerne vil bo i Aarhus de ender med at flytte væk fra os. Det skal vi for alt i verden prøve at undgå. Det skal vi undgå ved at vi fra kommunal side er med til at sørge for, at der kan bygges alment, men langt overvejende del af de boliger, der skal bygges i Aarhus i årene der kommer, jamen det skal jo også i fremtiden være boliger, som private udlejere, som folk selv bygger, hvis man gerne vil bygge sit eget hus, som større boligudvikler bygger. Som det er i dag bor tre ud af fire i noget andet end alment bolig i Aarhus, og det tror jeg egentligt er meget fornuftigt, at det nogenlunde er sådan. Men erfaringen viser bare, at markedet kan ikke finde ud af selv at levere boliger nok og derfor er vi nødt til at give det en lille hånd med. I øvrigt er det sådan, at vi sammenlignet med vores nabokommuner ikke er dyrere, når vi lægger skatter og afgifter og udgifter til for eksempel til dagsinstitutioner sammen. Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard (V): Ja, netop den brede palette af muligheder for at bosætte sig i Aarhus, den mangfoldighed af blandede boliger, jeg tror, at det er det vi i hvert fald de fleste byrådsmedlemmer ønsker. Skal vi så som byråd bestemme, hvor de her mennesker skal bo? Vi kan have intentioner og nogle planer, nogle retninger, men det er tydeligt for enhver, når vi kigger på den hylde, hvor at vi tilbyder parcelhusgrunde, så er den hylde ikke attraktiv nok. Og hvis det er det, der skal til for at holde fast i en del af de her mennesker, der har taget sig en uddannelse i den her by. Så synes jeg, vi skal have det fokus også. For det er jo en umiddelbar mulighed for at inddrage nogle flere meter, og flere attraktive meter. Så har jeg det rigtig godt med, at der er nogen, der køber grunde i Brabrand og give 2½ million for dem. Hvis der er et marked for dem til 3, så skal vi have dem der også. Og der må jeg så konstatere, at rådmanden har valgt at sige, det er nok ikke det strategiske bedste sted at placere det. Og det vil vi gerne gøre op med i Venstre. Lars Boje Mathiesen, Liberal Alliance. Lars Boje Mathiesen (LA): Jeg skal gøre det kort. Det er bare lidt pudsigt, at fordi man er lodret uenighed med et flertal, så bliver man skudt i skoene, at man ikke har styr på økonomien bag tingene. Og der vil jeg da gerne opfordre de mennesker, der mener, jeg har sagt noget faktuelt forkert omkring almene boliger og hvordan de finansieres, til at komme med det, for så kan jeg forholde mig til det. Men det er jeg ret sikker på, at det har jeg ikke gjort i det her tilfælde. Godt. Der har været en livlig debat, og vi har en enkelt på talelisten stadigvæk. De brede diskussioner bliver der også lejlighed til at tage, når vi engang skal behandle den boligpolitik, der er på vej i høring. Men inden da er det Jette Skive, Dansk Folkeparti.

11 Jette Skive (DF): Jamen det var bare lige rådmanden, der siger, at vi i den grad mangler boliger. Så vil jeg, når vi nu skal have den i udvalg, nok engang bede rådmanden om at kigge på det problem, som vi har i Aarhus Kommune oppe i Hasle-Åbyhøj omkring Torpevænget. At der var en mulighed for, at vi kunne starte der. Der er 59 boliger, som vi kan tilbyde. Godt. Der bliver lejlighed til at kigge på det hele i Teknisk Udvalg, der er sagen sendt hen.

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Så går vi videre til næste sag på dagsordenen, det er sag nummer 9, som er opfølgning på investeringsmodeller.

Læs mere

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag fra Magistraten for

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag:

Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag: Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag: Så er det sager fra Teknik og Miljø. Sag nummer 6, Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, og det er forslag til Kommuneplantillæg. Bemærkninger

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Aarhus Byrådsmøde onsdag den 18. februar 2015. Sag 6: Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri

Aarhus Byrådsmøde onsdag den 18. februar 2015. Sag 6: Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri Sag 6: Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri Og vi går videre til sag nummer 6 på dagsordenen under Teknik og Miljø, almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Side: 1 Århus Byråds møde onsdag den 6. juni 2012 Herredsvej og Paludan -Müllers Vej, anlægsbevilling Punkt nr: 2 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Rabih Azad-Ahmad:

Læs mere

Aarhus Byråd Onsdag den 15. november 2017

Aarhus Byråd Onsdag den 15. november 2017 Sag 11: Skt. Clemens Bro. Salg af ny trappe ved Skt. Clemens Bro Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften. Sag nummer 11, Skt. Clemens Bro, Salg af ny trappe ved Skt. Clemens

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 7. juni Sag 23: Påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk

Aarhus byråd onsdag den 7. juni Sag 23: Påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk Sag 23: Påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk Så går vi videre til sag nummer 23, påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk. Bemærkninger til den? Kan den klares med de

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 3. juni 2015. Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup

Aarhus byrådsmøde onsdag 3. juni 2015. Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup Den første sag på dagsordenen i dag det er sag nummer 1, OPS-projekt for bygning i Gellerup. Hvem ønsker ordet til den? Man bedes indtegne sig under Camilla Fabricius,

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 20. januar Sag 3 Grundsalg i samt salgspriser i 2016

Aarhus byråd onsdag den 20. januar Sag 3 Grundsalg i samt salgspriser i 2016 Sag 3 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Vi er nået til sag nummer 3, grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016. Hvem ønsker ordet til den? Ango Winther, Socialdemokraterne først, værsgo.

Læs mere

Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab 2013 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Så er det sag nummer 1, halvårsregnskab og forventet regnskab 2013. Lotte Cederskjold:

Læs mere

Byrådet 21. januar Sag 13 Indsatsplan for StautrupÅbo til Beskyttelse af Drikkevand

Byrådet 21. januar Sag 13 Indsatsplan for StautrupÅbo til Beskyttelse af Drikkevand Sag 13 Indsatsplan for StautrupÅbo til Beskyttelse af Drikkevand Og så går vi videre til sag nummer 13, som er forslag til indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand, og der skal jeg bede

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag den 14. september Sag 17: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde

Aarhus byrådsmøde onsdag den 14. september Sag 17: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde Sag 17: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde Sag nummer 17, rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde. Bemærkninger til den? Er det kort? Ja. Det er kort. Hele vejen rundt. Hüseyin

Læs mere

Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune

Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune Vi går videre til sag nummer 12 og 13, henholdsvis styrkelse af handicapområdet

Læs mere

Sag 12: Aarhus Havns årsrapport 2014, budget 2015 samt overslag 2016 og 2017

Sag 12: Aarhus Havns årsrapport 2014, budget 2015 samt overslag 2016 og 2017 Sag 12: Aarhus Havns årsrapport 2014, budget 2015 samt overslag 2016 og 2017 Sag nummer 12, Aarhus Havns årsregnskab fra 2014, budget 2015 samt overslag for 2016 og 2017. Er der bemærkninger til det? Er

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. SAG 7. Innovation og modernisering af kommunens drift Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag nr. 7, innovation og modernisering af kommunens drift fra

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Og så kan vi gå videre til sag nummer 5, orientering om fattigdom i Aarhus. Der skal jeg bede om indtegnede. Hvem ønsker ordet? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne,

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Sag 3: Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Og vi kan gå videre til sag nummer 3 på dagsordenen, som er energirenovering

Læs mere

Sag 10: Forslag fra LA om anerkendelse af udvalgte skoleelever.

Sag 10: Forslag fra LA om anerkendelse af udvalgte skoleelever. Sag 10: Forslag fra LA om anerkendelse af udvalgte skoleelever. Så går vi videre til sag nummer 10, som er forslag fra Liberal Alliance om anerkendelse af udvalgte skoleelever. Der skal jeg bede om markering

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 8 Forslag til Planstrategi 2015, offentlig høring

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 8 Forslag til Planstrategi 2015, offentlig høring Sag 8 Forslag til Planstrategi 2015, offentlig høring Det første vi tager fat på nu er sag nummer 8, forslag til planstrategi 2015, offentligt høring. Som jeg tidligere tilkendegav, så er der et ønske

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 5: Forslag fra SF om loft over Airbnb udlejning i Aarhus

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 5: Forslag fra SF om loft over Airbnb udlejning i Aarhus Sag 5: Forslag fra SF om loft over Airbnb udlejning i Aarhus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag nummer 5, forslag fra SF om loft over Airbnb udlejning i Aarhus. Er

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om leje og lov om leje af almene boliger

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om leje og lov om leje af almene boliger 2007/2 BTL 44 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Boligudvalget den 19. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler

Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Den næste sag på dagsordenen er sag nummer 9, aftale med

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 11: Byudvikling på Godsbanen

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 11: Byudvikling på Godsbanen Sag 11: Byudvikling på Godsbanen Vi går videre, sag nummer 11, byudvikling på Godsbanen. Kan vi klare den med de korte bemærkninger? Hele vejen rundt? Vi skal lige have Steen Stavnsbo ud fra Det Konservative

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag den 14. september Sag 8: Forslag fra Venstre om ændring af Skæring Strand til byzone

Aarhus byrådsmøde onsdag den 14. september Sag 8: Forslag fra Venstre om ændring af Skæring Strand til byzone Sag 8: Forslag fra Venstre om ændring af Skæring Strand til byzone Vi tager fat på sag nummer 8, forslag fra Venstre om ændring af Skæring Strand til byzone. Der skal jeg bede rådmand fra Teknik og Miljø,

Læs mere

Sag 3 og 4: Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune og Forslag fra SF om stop for dyre ansættelsesformer

Sag 3 og 4: Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune og Forslag fra SF om stop for dyre ansættelsesformer Sag 3 og 4: Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune og Forslag fra SF om stop for dyre ansættelsesformer Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på transskriberingen Vi går videre til

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 21. oktober Sag 1: Høringssvar til forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi

Aarhus byråd onsdag den 21. oktober Sag 1: Høringssvar til forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi Sag 1: Høringssvar til forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi Første sag det er sag nummer 1, høringssvar til forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi, den såkaldte VUS. Bemærkninger til den? Camilla

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Borgmesteren: Så røg Camilla Fabricius, Socialdemokraterne lige ind i talerækken, tror jeg har overset hende, værsgo.

Borgmesteren: Så røg Camilla Fabricius, Socialdemokraterne lige ind i talerækken, tror jeg har overset hende, værsgo. Sag 4 og 5: Fremsendelse af brev til Folketinget vedr. negativ forskelsbehandling, samt Forslag fra K om henvendelse til Finanstilsynet og Folketinget vedr. negativ forskelsbehandling Vi går videre til

Læs mere

Sag 1: Godkendelse af Aarhus Vand A/S takster for drikkevand og spildevand for 2015

Sag 1: Godkendelse af Aarhus Vand A/S takster for drikkevand og spildevand for 2015 Sag 1: Godkendelse af Aarhus Vand A/S takster for drikkevand og spildevand for 2015 Og derfor vender vi tilbage til den første sag, sag nummer 1, prioriteret sag fra Teknik og Miljø, godkendelse af Aarhus

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 9. marts Sag 3: Udmøntning af værdighedsmilliarden

Aarhus byråd onsdag den 9. marts Sag 3: Udmøntning af værdighedsmilliarden Sag 3: Udmøntning af værdighedsmilliarden Vi tager fat med de to sager 3 og 4, prioriteret sag fra Sundhed og Omsorg, udmøntning af værdighedsmilliarden, og en udsat sag fra Sundhed og Omsorg og værdighedspolitik.

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 18. marts 2015. Sag 10: Charter for mangfoldighed

Aarhus byrådsmøde onsdag 18. marts 2015. Sag 10: Charter for mangfoldighed Sag 10: Charter for mangfoldighed Så er vi nået til sag nummer 10, som er charter for mangfoldighed. Jeg vil egentligt foreslå, hvis byrådet er med på det, at vi behandler den sammen med sag nummer 8,

Læs mere

Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om aarhusiansk satsning på grønne tage og facader. Punkt nr: 2

Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om aarhusiansk satsning på grønne tage og facader. Punkt nr: 2 Side: 1 Århus Byråds møde onsdag den 27. april 2011 Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om aarhusiansk satsning på grønne tage og facader. Punkt nr: 2 Der gøres opmærksom

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Side: 1 Århus Byråds møde onsdag den 27. juni 2012 Indhold i VVM for vindmøller ved Solbjerg og Hørslev Punkt nr: 22 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Jacob Bundsgaard:

Læs mere

Sag 3 og 4: Justeringsforsøg på Oddervej i Skåde samt Forslag fra Venstre om trafikal løsning på Sandmosevej

Sag 3 og 4: Justeringsforsøg på Oddervej i Skåde samt Forslag fra Venstre om trafikal løsning på Sandmosevej Sag 3 og 4: Justeringsforsøg på Oddervej i Skåde samt Forslag fra Venstre om trafikal løsning på Sandmosevej Og vi går videre til de næste to sager 3 og 4, henholdsvis Justeringsforsøg på Oddervej i Skåde

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling.

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 175 Offentligt Talepapir Arrangement: UUI alm. del - samrådsspørgsmål AL Hvornår: Den 29.september. Kl. 10.00-10.45 DET

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 31. august Sag 5: Personaleredegørelse 2015

Aarhus byråd onsdag den 31. august Sag 5: Personaleredegørelse 2015 Sag 5: Personaleredegørelse 2015 Vi går til sag nummer 5, og jeg vil appellere til, at man holder det relativt kort nu, hvis vi skal nå at behandle nogle af de sager, der var udsat også fra sidste gang.

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 5. april Sag 5: Forslag til Kommuneplan 2017 Offentlig høring

Aarhus byråd onsdag den 5. april Sag 5: Forslag til Kommuneplan 2017 Offentlig høring Sag 5: Forslag til Kommuneplan 2017 Offentlig høring Vi genoptager mødet og tager fat på sag nummer 5, som er forslag til kommuneplan 2017, offentlig høring. Og der skal jeg høre, hvem der ønsker ordet

Læs mere

Sag 6: Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/Østjylland

Sag 6: Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/Østjylland Sag 6: Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/Østjylland Godt, så går vi over til byrådsdagsordenen, og det punkt vi er i gang med at behandle, det er sag nummer 6, eventuel

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 9: Opførelse af enfamiliehus, Strandhusvej 31, Egå

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 9: Opførelse af enfamiliehus, Strandhusvej 31, Egå Sag 9: Opførelse af enfamiliehus, Strandhusvej 31, Egå Så kan vi gå i gang med de sager, der kræver lidt længere bemærkninger, og som vi vedtog i forretningsordenen, så starter vi med sag nummer 9, opførsel

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 27. april Sag 3: Forslag fra Venstre om flytning af Mols-Linien

Aarhus byråd onsdag den 27. april Sag 3: Forslag fra Venstre om flytning af Mols-Linien Sag 3: Forslag fra Venstre om flytning af Mols-Linien Så kommer vi til en sag fra magistraten, forslag fra Venstre om flytning af Mols-Linien. Der skal jeg bede om markeringer til den. Ango Winther, Socialdemokraterne

Læs mere

Borgmesteren: Så er det sag nummer 14, lokalplan 950, Nedrivning af Komponentværkstedet endelig vedtagelse.

Borgmesteren: Så er det sag nummer 14, lokalplan 950, Nedrivning af Komponentværkstedet endelig vedtagelse. Sag 14: Lokalplan 950, Nedrivning Komponentværkstedet - endelig Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Så er det sag nummer 14, lokalplan 950, Nedrivning

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 2. december Sag 10 Togfonden DK, svar idéfase-høringer

Aarhus byråd onsdag den 2. december Sag 10 Togfonden DK, svar idéfase-høringer Sag 10 Togfonden DK, svar idéfase-høringer Og vi går videre til sag nummer 10, som er Togfonden DK, svar i forbindelse med idéfase-høring. Bemærkninger? Steen B. Andersen, Socialdemokraterne først. Steen

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 17. august Sag 5: Planstrategi 2015 endelig vedtagelse

Aarhus byråd onsdag den 17. august Sag 5: Planstrategi 2015 endelig vedtagelse Sag 5: Planstrategi 2015 endelig vedtagelse Og så går vi videre til sag nummer 5, som er planstrategi 2015, endelig vedtagelse. Hvem ønsker ordet til den? Det gør Peter Hegner Bonfils, Enhedslisten / De

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard

velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard & velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard Brush up på den almene sektor 1/5 af alle boliger er almene = ca. 545.000 Kun 2 % er opført før 1940 Kun 5% er over

Læs mere

Sag 11: Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden

Sag 11: Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Sag 11: Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Så går vi videre til sag nummer 11, indkøb af

Læs mere

Aarhus byråd onsdag 18. november Sag 5 Etablering af Fjordgades Forenings- og fritidshus

Aarhus byråd onsdag 18. november Sag 5 Etablering af Fjordgades Forenings- og fritidshus Sag 5 Etablering af Fjordgades Forenings- og fritidshus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på transskriberingen Vi går videre til sag nummer 5, som er etablering af Fjordsgades Forenings-

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2014-2017 V/ Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er i en rivende udvikling og det er vores ansvar

Læs mere

Indstilling. Strategi for brug af kombineret udlejning. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 13.

Indstilling. Strategi for brug af kombineret udlejning. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. december 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Strategi for brug af kombineret udlejning Forslag til brug af kombineret udlejning for

Læs mere

Kontanthjælpsloftet gør ekstra ondt her - UgebrevetA4.dk. GEOGRAFISK SKÆVVRIDNING Kontanthjælpsloftet gør ekstra ondt her

Kontanthjælpsloftet gør ekstra ondt her - UgebrevetA4.dk. GEOGRAFISK SKÆVVRIDNING Kontanthjælpsloftet gør ekstra ondt her GEOGRAFISK SKÆVVRIDNING Kontanthjælpsloftet gør ekstra ondt her Af Cecilie Agertoft Mandag den 8. januar 2018 Kontanthjælpsloftet rammer ekstra hårdt i kommuner, der i forvejen har mange sociale problemer.

Læs mere

Politikerne i Aarhus Kommune er ivrige efter at sætte deres. præg på byens udvikling. 114 beslutningsforslag til

Politikerne i Aarhus Kommune er ivrige efter at sætte deres. præg på byens udvikling. 114 beslutningsforslag til - 1 - Tale: Jacob Bundsgaard Anledning: 1. behandling af budgettet Dato: 15-09-2016 Anslag: Politikerne i Aarhus Kommune er ivrige efter at sætte deres præg på byens udvikling. 114 beslutningsforslag til

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 29. april 2015. Sag 5: Indstilling om regnskab 2014

Aarhus byrådsmøde onsdag 29. april 2015. Sag 5: Indstilling om regnskab 2014 Sag 5: Indstilling om regnskab 2014 Klokken den er blevet 19 og vi er klar til at genoptage byrådsmødet, så mens byrådsmedlemmerne indfinder sig på deres pladser og indstiller snakken, så kan vi komme

Læs mere

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Vi hører det hele tiden København er en fantastisk by, københavnerne er et lykkeligt folkefærd, det går godt i København.

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 2, som er forslag fra SF, om deltagerbudgetter i Aarhus.

Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 2, som er forslag fra SF, om deltagerbudgetter i Aarhus. Sag 2: Forslag fra SF om deltagerbudgetter i Aarhus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 2, som er forslag fra SF, om deltagerbudgetter

Læs mere

Borgmesteren: Vi går til sag nummer 17, som er genskabelse af Giber Å ved Vilhelmsborg. Steen B. Andersen, Socialdemokraterne, først. Værsgo.

Borgmesteren: Vi går til sag nummer 17, som er genskabelse af Giber Å ved Vilhelmsborg. Steen B. Andersen, Socialdemokraterne, først. Værsgo. Sag 17: Genskabelse af Giber Å ved Vilhelmsborg Vi går til sag nummer 17, som er genskabelse af Giber Å ved Vilhelmsborg. Steen B. Andersen, Socialdemokraterne, først. Værsgo. Steen B. Andersen (S): Jo

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 27. april Sag 8: Boligpolitik Aarhus Kommune

Aarhus byråd onsdag den 27. april Sag 8: Boligpolitik Aarhus Kommune Sag 8: Boligpolitik Aarhus Kommune Og vi går videre til sag nummer 8, som er boligpolitik i Aarhus Kommune. Hvem ønsker ordet til den? Camilla Fabricius, Socialdemokraterne. Så bedes man indtegne sig under

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Sag 21: Børnenes og de unges trivsel, læring og udvikling.

Sag 21: Børnenes og de unges trivsel, læring og udvikling. Sag 21: Børnenes og de unges trivsel, læring og udvikling. Vi går videre til sag nummer 21 fra Børn og Unge Børnenes og de unges trivsel, læring og udvikling. Hvem ønsker ordet til det? Det gør Peder Udengaard,

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 24. februar 2016. Sag 5: Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus

Aarhus byråd onsdag den 24. februar 2016. Sag 5: Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus Sag 5: Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus Godt, så er vi nået til sag nummer 5, kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus. Der var bemærkninger. Steen B. Andersen,

Læs mere

Sag 7: Hjemtagelse af Teknisk Kollegium og overdragelse til fonden Eliteidræt Aarhus

Sag 7: Hjemtagelse af Teknisk Kollegium og overdragelse til fonden Eliteidræt Aarhus Sag 7: Hjemtagelse af Teknisk Kollegium og overdragelse til fonden Eliteidræt Aarhus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Så går vi til sag nummer 7, hjemtagelse

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab

Sundby-Hvorup Boligselskab Sundby-Hvorup Boligselskab Oplæg.. Hvem er jeg, Tanker on fremtidsanalyser. Lidt om SHB Hvordan vi har gjort det. Hvad fik vi ud af det. Tanker. Involvering/ejerskab /helhedstænkning er nødvendig for analysen.

Læs mere

Budgettale 2016 Dansk Folkeparti Århus

Budgettale 2016 Dansk Folkeparti Århus 1. Budgettale 2016 Dansk Folkeparti Århus Kære Byråd, kære Borgmester Jeg vil prøve at redegøre for hvad Dansk Folkeparti, mener om de budgetforhandlinger vi nu er startet på. At få udstukket et råderum

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Almen boligstrategi 2014-2016. En almen boligsektor i balance

Almen boligstrategi 2014-2016. En almen boligsektor i balance Almen boligstrategi 2014-2016 En almen boligsektor i balance Indhold Forord 3 Indledning 4 Rammer og kendetegn 5 Bæredygtighed i strategien 6 balance som et grundlæggende ønske Boligernes placering 7 -

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Til lovforslag nr. L 184 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen

Læs mere

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU?

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Bilag 3 Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013 Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Ole: Jamen det har jeg en positiv holdning til. Altså de udfordringer vi står overfor

Læs mere

Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 7, som er kvoteplan for almene boliger 2013 til 2016.

Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 7, som er kvoteplan for almene boliger 2013 til 2016. Sag 7: Kvoteplan for almene boliger 2013 til 2016 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 7, som er kvoteplan for almene boliger

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Socialdemokraten. Socialdemokraterne i Varde Nr 4

Socialdemokraten. Socialdemokraterne i Varde Nr 4 Kære medlem Af Formand Frede S Pedersen Politisk set har det været et mærkeligt år, hvor vi i lang tid stod klar til at gå i valgkamp. Desværre vekslede Liberal Alliance så politiske holdninger med ministerposter,

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Side: 1 Århus Byråds møde onsdag den 6. juni 2012 FTL-havnen havnen. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg Punkt nr: 16 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Rabih

Læs mere

Side: 1. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat.

Side: 1. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Side: 1 Århus Byråds møde onsdag den 13. april 2011 Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om at sikre sprogscreenede børn fortrinsret til optagelse på modtagerskole

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016 Bodil Nielsen Blegdammen, Roskilde Kandidat til posten som næstformand Jeg bidrager med mit kendskab til branchen, min indsigt i organisationen og med

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

De gamle og valgene: Hvad svarer kandidaterne?

De gamle og valgene: Hvad svarer kandidaterne? De gamle og valgene: Hvad svarer kandidaterne? Af Knud Ramian, Foreningen till Udvikling af Alderdommens muligheder Der er valg til ældreråd og kommunalbestyrelser. Befolkningen giver en bedre indsats

Læs mere

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 22 fra Sundhed og Omsorg, nye fælles løsninger caféer som samlende kraft.

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 22 fra Sundhed og Omsorg, nye fælles løsninger caféer som samlende kraft. Sag 22: Nye fælles løsninger - caféer som samlende kraft Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 22 fra Sundhed og Omsorg, nye

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå.

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå. - 1 - BUDGETTALE SF, 1. BEHANDLING B2018 [Indledning] Vi er på vej ud af krisen. Sådan lød det, da regeringen for nyligt fremlagde sit forslag til finansloven for 2018 og en minister lokkede sågar med

Læs mere

Konservativ budgettale 2017

Konservativ budgettale 2017 Jakob Næsager, MBR (C), gruppeformand og budgetordfører Første behandling af Københavns Kommunes budget den 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Konservativ budgettale 2017 Det skal være lettere og

Læs mere

Aarhus Kommune TEKNIK OG MILJØ

Aarhus Kommune TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune TEKNIK OG MILJØ Forord Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende, pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig

Læs mere

I denne hvidbog gennemgås de 10 indsigelser, der kom i høringsperioden, med forvaltningens bemærkninger og indstilling.

I denne hvidbog gennemgås de 10 indsigelser, der kom i høringsperioden, med forvaltningens bemærkninger og indstilling. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 22-01-2015 Bilag 4, hvidbog for forudgående offentlighed, kommuneplantillæg om almene boliger Folketinget vedtog den 26. februar 2015

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R)

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) 1 Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) Indledning Det går godt i Odense. Vi kan glæde os over, at flotte arrangementer som Tinderbox og HCA-festivals har ryddet avisernes forsider med megen

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om udflytning af statslige arbejdspladser

Forslag til folketingsbeslutning om udflytning af statslige arbejdspladser 2014/1 BSF 129 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 27. marts 2015 af Dennis Flydtkjær (DF), Rene Christensen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mette

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

Sag 5: Fortællingen om Aarhus og Aarhusmål. Sag 6: Forslag fra Henrik Vestergaard: Én by Én strategi.

Sag 5: Fortællingen om Aarhus og Aarhusmål. Sag 6: Forslag fra Henrik Vestergaard: Én by Én strategi. Sag 5: Fortællingen om Aarhus og Aarhusmål. Sag 6: Forslag fra Henrik Vestergaard: Én by Én strategi. Så vender vi tilbage til de sager, som kræver lidt længere tid, og er kommet til sagerne 5 og 6, hvor

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 17. marts 2004 via Magistraten Ref.: Per Juulsen Tlf.nr. 2475 Integrationspolitikkens

Læs mere