BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM I 3 DELE MODEL: MC Digital AM/FM Stereo Tuner CD/MP3 afspiller Ur Kan hænge på væggen Fjernbetjening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM I 3 DELE MODEL: MC Digital AM/FM Stereo Tuner CD/MP3 afspiller Ur Kan hænge på væggen Fjernbetjening"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING MODEL: MC-7150 SYSTEM I 3 DELE Digital AM/FM Stereo Tuner CD/MP3 afspiller Ur Kan hænge på væggen Fjernbetjening

2 VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER * Undlad at placere anlægget på et af nedennævnte steder: - Steder, der er udsat for direkte sollys eller i nærheden af varmegenererende objekter som f.eks. et varmeapparat. - Oven på stereo udstyr, der afgiver for megen varme. - Steder, hvor tilstrækkelig ventilation ikke kan finde sted, og steder, hvor anlægget udsættes for støv. - Steder, hvor anlægget udsættes for konstante vibrationer. - Steder, hvor anlægget udsættes for fugt. * Forsøg aldrig at rengøre anlægget med kemiske opløsningsmidler, da sådanne kan beskadige anlæggets kabinet. Rengør anlægget med en tør, blød klud. * Vær omhyggelig med aldrig at blokere ventilationsåbningerne på anlæggets bagpanel. * Betjen anlæggets knapper og kontroller i overensstemmelse med anvisningerne i betjeningsvejledningen. * Kontrollér, at alle ledninger er korrekt og sikkert forbundet, inden du tænder anlægget første gang. * Tag stikket ud af stikkontakten og fjern alle ledninger, der forbinder anlægget til andet udstyr, inden du flytter rundt på anlægget. FORSIGTIG: Vær opmærksom på, at når anlægget er forbundet til en tændt 230V stikkontakt, er anlægget tilsluttet lysnettet, selv når knappen power er indstillet til off. Det er dog fuldstændigt sikkert at lade anlægget være tilsluttet lysnettet. SIKKERHEDSANVISNINGER FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES FORSIGTIG: NEDSÆT RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT ÅBNEANLÆGGETS KABINET. ANLÆGGET INDEHOLDER INGEN DELE, SOM BRUGER SELV KAN SERVICERE. OVERLAD ALT REPARATIONSARBEJDE TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONALE. FARLIG STRØMSTYRKE Anlægget indeholder ikke-isolerede strømførende dele, hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en fare for skade på personer ved elektrisk stød. OBS Betjeningsvejledningen indeholder vigtige henvisninger vedrørende betjening eller vedligeholdelse af anlægget. Af hensyn til din egen sikkerhed bør du kigge i betjeningsvejledningen. ADVARSEL: UNDGÅ RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE ANLÆG FOR REGN ELLER FUGT. DETTE SYMBOL INDIKERER, AT ANLÆGGET ER DOBBELT ISOLERET, HVORFOR JORDLEDING IKKE ER PÅKRÆVET. -1-

3 KNAPPER OG KONTROLLER FM ANT 75Ω

4 Knappen SNOOZE Tryk på knappen SNOOZE, hvis du vil slå lyden midlertidigt fra (i ca. 5 minutter). (Denne funktion kan anvendes i forbindelse med vækkefunktionen). Knappen SLEEP / HOUR Tryk på knappen, hvis du vil "falde i søvn til radio eller CD". Vælg tidsformatet 12 eller 24 timer. Knappen TIMER Tryk på knappen, hvis du vil indsættet tidspunkter, hvor anlægget skal tænde og slukke automatisk. Knappen PRESET UP / REPEAT (fast station op / gentag) TUNER - Tryk på knappen, hvis du vil have adgang til en fast station højere oppe ad frekvensbåndet. CD - Tryk på knappen, hvis du vil gentage en skæring eller alle skæringer på en CD. Knappen MEMORY / CLK-ADJ TUNER - Tryk på knappen, hvis du vil indstille faste stationer. CD - Tryk på knappen, hvis du vil programmere skæringer. UR - Tryk på knappen, hvis du vil indstille time- og minuttal. Indikator for POWER Standby Denne indikator lyser, når anlægget er tilsluttet lysnettet eller indeholder friske batterier, således at anlægget er slukket men står på standby. Knappen POWER On / Off (tænd / sluk) Tryk på knappen, når du vil tænde anlægget eller slukke det til standby. Infrarød sensor til fjernbetjening Modtager de infrarøde signaler fra fjernbetjeningen. Knappen BACKLIGHT On / Off (baggrundsbelysning) Tryk på denne knap, hvis du vil tænde eller slukke for baggrundsbelysningen til LCD displayet Knappen SURROUND Tryk på denne knap, hvis du vil slå surround sound til eller fra. Knappen FOLDER DN Tryk på knappen, hvis du vil gå én MP3 mappe ned. Knappen MUTE (lyd fra) Tryk på denne knap, hvis du midlertidigt vil slå lyden fra. Stik til HOVEDTELEFONER Tilslut et sæt stereo hovedtelefoner (medfølger ikke) til dette stik, hvis du vil lytte til musik uden at forstyrre dine omgivelser. Knappen FOLDER UP Tryk på knappen, hvis du vil gå én MP3 mappe op. Knappen BASS / + Tryk på denne knap, hvis du vil forstærke bassen. Knappen BASS / - Tryk på denne knap, hvis du vil reducere bassen. Knappen CD / TUNING / SKIP (ned / tilbage) CD - Tryk på knappen, hvis du vil springe eller søge tilbage på disken. TUNER - Tryk på denne knap, hvis du vil gå til en fast station længere nede ad frekvensbåndet. CLOCK eller TIMER - Tryk på denne knap, hvis du vil vælge en lavere talværdi under indstilling af uret eller timeren. Knappen VOLUME Drej knappen mod højre eller venstre, når du vil indstille lydstyrken.

5 KNAPPER OG KONTROLLER, forts. 19. Knappen CD / TUNING / CLOCK (op / fremad) CD - Tryk på knappen, hvis du vil springe eller søge fremad på disken. TUNER - Tryk på denne knap, hvis du vil gå til en fast station længere oppe ad frekvensbåndet. CLOCK eller TIMER - Tryk på denne knap, hvis du vil vælge en højere talværdi under indstilling af uret eller timeren. 20. Knappen TREBLE / - Tryk på denne knap, hvis du vil forstærke diskanten. 21. Knappen TREBLE / + Tryk på denne knap, hvis du vil reducere diskanten. 22. Knappen CD PLAY / PAUSE ( ) Tryk på knappen, hvis du vil starte afspilning af en CD. Tryk igen, hvis du vil afbryde afspilningen midlertidigt eller gennemsøge de faste stationer i anlæggets hukommelse. 23. Udløser til CD låge Tryk på knappen, hvis du vil åbne lågen til CD rummet 24. Knappen TUNER / BAND Indstiller anlægget til afspilning af tuner (radio) og vælger mellem AM og FM båndet. 25. Knappen MP3 MODE Tryk på knappen, hvis du vil vælge mellem afspilning af TITEL eller ALBUM ved afspilning af MP Knappen AUX Tryk på knappen, hvis du vil afspille fra en ekstern kilde. 27. Knappen INTRO / MONO-ST. Tryk på knappen, hvis du starte afspilning af CD intro. Tryk på knappen for at vælge mellem afspilning i Stereo eller Mono, når radio FM er valgt. Denne knap har ingen funktion ved afspilning af MP Knappen MODE / REMAIN UR - Tryk på knappen MODE, hvis du vil indstille uret, indsætte vække- eller slukketidspunkt. TUNER - Tryk på knappen MODE, hvis du vil indstille uret eller indsætte vække- eller slukketidspunkt for den aktuelle radiofrekvens. CD - Tryk på knappen REMAIN, hvis du vil vise den resterende tid. Denne knap har ingen funktion ved afspilning af MP Knappen SUREWAKE Tryk på denne knap, hvis du vil indstille funktionen SureWake til ON (til). LCD display Viser afspillerens driftsstatus under alle funktioner og indstillinger. Knappen DYNAMIC BASS Tryk på knappen, hvis du vil slå den dynamiske bas til eller fra. Knappen CD STOP Tryk på knappen, hvis du vil afbryde afspilningen af en CD. AUX IN mini stereo jack-stik AUX indgang for en ekstern kilde. & 35. Højre og venstre AUX udgangsterminaler Anlægget kan tilsluttes andet udstyr gennem disse udgangsterminaler, hvorefter lyden sendes til dette udstyr. Håndtag ANTENNESTIK Tilslut en 75Ω antenne til dette stik, hvis du vil forbedre modtagelsen af FM stationer. AC indgang Stikket til netledningen forbindes til denne terminal. Batterirum Læg 8 stk. batterier str. "C" i batterirummet i overensstemmelse med markeringerne for polaritet på selve batterierne og inde i batterirummet. Det anbefales, at du anvender alkaliske batterier.

6 KNAPPER OG KONTROLLER, forts Venstre højttalerterminal Venstre højttaler tilsluttes denne terminal. Højre højttalerterminal Højre højttaler tilsluttes denne terminal. Ramme til ophængning Anvend monteringsrammen og det medfølgende tilbehør, hvis du vil hænge anlægget på væggen. FJERNBETJENING Power ON/OFF - Knappen Standby 2. Programvælgerknapper Tuner - Hvis du vil kalde faste stationer CD - Hvis du vil vælge skæringer Skæring 1-9, tryk på knappen "0" og dernæst på den relevante numeriske knap, 1-9. Skæring 10, tryk på knappen "1" og dernæst på knappen "0" Skæring 11-19, tryk på "1" og dernæst på den relevante numeriske knap, 1-9. Skæring 20, tryk på knappen "2" og dernæst på knappen "0". Skæring 21-29, tryk på knappen "2" og dernæst på den relevante numeriske knap, 1-9. Skæring 30, tryk på knappen "3" og dernæst på knappen "0". 3. MEM/CLK-ADJ: CD - Knappen anvendes til at programmere CD skæringer til programafspilning / TUNER - Knappen anvendes til at indprogrammere faste stationer / CLK/ADJ - Knappen anvendes til at indstille time- og minuttal i uret. 4. RANDOM/PRESET DN: CD Afspilning i vilkårlig rækkefølge / Tuner - gå én fast station ned. 5. MP3 MODE: Tryk på knappen, hvis du vil vælge mellem afspilning af TITEL eller ALBUM ved afspilning af MP3. 6. AUX: Tryk på knappen, hvis du vil afspille fra en ekstern kilde. 7. SLEEP/HOUR: Tryk på knappen, hvis du vil anvende funktionen forsinket slukning / indsætte timetallet 8. CD - Spring / Søg tilbage / TUNER - Fast station ned 9. CD - Spring / Søg fremad / TUNER - Fast station op 10. VOLUME: Skruer op eller ned for lydstyrken 11. MUTE: Slår lyden til eller fra 12. INTRO/MONO-ST.: CD afspilning af intro / Tryk på knappen for at vælge mellem afspilning i Stereo eller Mono, når TUNER FM er valgt. 13. REPEAT/PRESET UP: CD - Gentag afspilningen / Denne knap har ingen funktion ved afspilning af MP3 - Gå én fast station op. 14. REMAIN/MODE: CD - Viser resterende tid samt ur / TUNER - viser uret og frekvensen / Denne knap har ingen funktion ved afspilning af MP FOLDER UP: Tryk på knappen, hvis du vil gå én MP3 mappe op. 16. FOLDER DN: Tryk på knappen, hvis du vil gå én MP3 mappe ned. 17. BAND/TUNER: Tryk på knappen for at vælge mellem AM og FM båndet, når TUNER er valgt / Tryk på knappen for at vælge afspilning af radio. 18. PLAY/PAUSE: CD Play/Pause (afspil / pause) 19. STOP: CD Stop 20. D-BASS (DYNAMISK BAS) 21. Batterirum

7 PLACERING AF ANLÆGGET Valgmuligheder ved placering: Ophængning på væg Placering på et fladt underlag En eller begge højttalere monteret eller afmonteret Hvis du vil hænge selve anlægget på væggen: Placér holderen mod væggen (som vist på tegningen herunder) på det sted, hvor anlægget skal hænge. Markér stedet og bor to huller. Hullerne må ikke være for store, da anlægget så ikke hænger sikkert. Sæt holderen fast på væggen ved hjælp af to rawlplugs og to skruer (medfølger). Sæt anlægget fast på holderen på væggen. Kontrollér, at monteringstappen på anlægget sidder sikkert og godt fast i holderen på væggen. Skruer og plastik rawlplugs til ophængning af højttalerne medfølger for det tilfælde, at højttalerne skal hænge separat, adskilt fra selve anlægget. Hvis du vil placere selve anlægget på et bord eller en hylde: Sæt foden fast på anlægget fra bagsiden og skub den ind, indtil foden klikker på plads på anlægget. Sådan monterer du højttalerne på selve anlægget: Fastgør venstre og højre højttaler til selve anlægget ved at lade hver højttaler glide ned langs siden af hovedenheden, indtil de sidder fast i holderne på anlægget. Forbind kablerne til højre og venstre højttaler til højttalerterminalerne på anlægget. Vær opmærksom på polariteten. De grå kabler (grå med sort stribe) skal forbindes til de røde terminaler på anlægget. SÅDAN MONTERER DU ANLÆGGET PÅ FODEN SÅDAN AFMONTERER DU ANLÆGGET FRA FODEN -6-

8 GRUNDLÆGGENDE BETJENING Sådan tænder du for anlægget Når du første gang kobler anlægget til lysnettet, samt når du har haft stikket taget ud og sætter det i igen. 1. STANDBY LED indikatoren og LCD displayet ser ud som vist herunder Sådan indstiller du uret 1. Tryk på knappen POWER for at tænde anlægget fra standby. 2. Tryk én gang på knappen MEMORY. Urets minuttal viser "00". Urets timetal blinker vedvarende. Bemærk: Tryk på knappen SLEEP/HOUR, hvis du vil vælge 24- timers formatet. Uret viser ikke AM og PM, hvis du vælger at indstille uret til 24-timers formatet. 2. Tryk på knappen POWER. STANDBY LED indikatoren slukkes og anlægget tændes. Første gang starter anlægget som standard op indstillet til funktionen tuner, FM radio. Når du efterfølgende tænder anlægget ved at trykke på knappen POWER, vil anlægget starte op indstillet til den funktion, anlægget var indstillet til, da du slukkede det sidst. 3. Tryk på knappen CD-TUNING-SKIP + eller - for at indstille det ønskede timetal. 4. Tryk på knappen MEMORY igen. Urets minuttal blinker på displayet. 5. Tryk på knappen CD-TUNING-SKIP + eller - for at indstille det ønskede minuttal. 6. Tryk på knappen MEMORY endnu engang. Tallene i uret holder op med at blinke, og uret er indstillet. -7-

9 AFSPILNING AF CD Grundlæggende betjening Tryk på knappen POWER for at tænde anlægget. Åben lågen til CD rummet. Meddelelsen OPEN, (åben) vises på displayet. Sæt en disk i afspilleren med labelsiden udad og tryk den forsigtigt fast på holderen, således at den "klikker" på plads. Luk lågen til CD rummet. 4. Hvis du trykker på knappen CD, mens der ingen disk er i CD afspilleren, vises meddelelsen "NO DISC" (ingen disk) på LCD displayet. 3. ÅBEN SÆT EN DISK I PLACÉR DISKEN LUK KORREKT Trin 1 - Tryk på udløseren for at åbne lågen til CD rummet. Trin 2 - Sæt en disk i afspilleren som vist på tegningen. Trin 3 - Kontrollér, at disken sidder korrekt i afspilleren. Trin 4 - Luk lågen til CD rummet. Disken roterer, mens afspilleren læser den, og displayet viser meddelelsen "READING" (læser). På displayet vises herefter det samlede antal skæringer på disken samt den samlede spilletid. Tryk én gang på knappen CD play/pause. Displayet viser nummeret på den første skæring på disken efterfulgt af den forløbne tid for skæringen, som vist herunder. Afspilningen begynder Indstil lydstyrken til det ønskede niveau ved hjælp af knappen VOLUME. Tryk kortvarigt på knappen CD-TUNER-SKIP + eller - en eller flere gange, hvis du vil springe frem eller tilbage på disken med en skæring ad gangen. Tryk på knappen CD-TUNER-SKIP + eller - og hold den inde, hvis du vil søge efter en bestemt passage i en skæring. Tryk på knappen, hvis du vil holde pause i afspilningen. LCD displayet ser ud som vist herunder. 9. Tryk på knappen igen, når du vil genoptage afspilningen. Tryk på knappen STOP, når du vil afbryde afspilningen. Displayet viser det samlede antal skæringer på CD'en og den samlede spilletid -8-

10 AFSPILNING AF CD (forts.) Sådan udfører du afspilning af et program Din CD afspiller kan programmeres til at afspille op til 32 skæringer i den rækkefølge, du vælger. 1. Tryk på knappen POWER for at tænde anlægget og læg en disk i afspilleren. 2. Tryk på knappen MEMORY indtil LCD displayet viser følgende: 3. Tryk på knappen CD-TUNING-SKIP + eller - for at vælge den skæring, du vil føje til dit program. 5. Gentag trin 3-4 for hver skæring, du vil føje til programmet. Du kan gemme op til 32 skæringer i afspillerens hukommelse. 6. Tryk på knappen, mens de programmerede skæringer vises på displayet. CD afspilleren spiller nu skæringerne i den rækkefølge, de blev føjet til programmet. 7. Tryk på knappen CD-TUNING-SKIP + eller -, hvis du vil springe frem eller tilbage blandt skæringerne i programmet. 8. Du kan afbryde afspilningen af programmet ved at udføre en af følgende handlinger: Tryk to gange på knappen STOP og tryk dernæst på knappen. Åben lågen til CD rummet. 4. Tryk på knappen MEMORY for at gemme den valgte skæring i afspillerens hukommelse. Hvis du anvender fjernbetjeningen, skal du først trykke på "0" + den relevante numeriske knap (f.eks. 01, 02...). Herefter skal du trykke på knappen MEMORY for at gemme dit valg. -9-

11 AFSPILNING AF CD (forts.) Sådan afspiller du skæringerne på disken i vilkårlig rækkefølge 1. Tryk på knappen RANDOM på fjernbetjeningen. Indikatoren RDM for vilkårlig rækkefølge vises på LCD displayet. Sådan gentager du afspilningen 1. Tryk én gang på knappen REPEAT, hvis du vil afspille den aktuelle skæring igen og igen. Indikatoren REPEAT blinker på LCD displayet. 2. Tryk på knappen. 3. Når du vil afbryde funktionen afspilning i vilkårlig rækkefølge, skal du trykke én gang på knappen RANDOM. 2. Tryk på knappen REPEAT for anden gang, hvis du vil gentage alle skæringer på disken igen og igen. Indikatoren REPEAT lyser konstant på LCD displayet. 3. Når du vil afbryde gentagefunktionen, skal du trykke på knappen RANDOM én gang til. -10-

12 AFSPILNING AF MP3 Grundlæggende betjening 1. Tryk på udløseren til CD rummet for at åbne lågen til rummet. 2. Læg en disk i afspilleren og luk lågen til CD rummet. Herefter begynder afspilleren at læse diskens indholdsfortegnelse (TOC). Efter læsning af TOC 6. Indstil lydstyrken til det ønskede niveau ved hjælp af knappen VOLUME. 7. Tryk på knappen, hvis du vil holde pause i afspilningen. LCD displayet viser følgende: 3. Tryk på knappen FOLDER UP eller DN for at vælge den ønskede mappe. Tryk på knappen igen, når du vil fortsætte afspilningen. 4. Tryk på knappen CD-TUNING-SKIP + eller - for at vælge den ønskede musikfil. 8. Tryk på knappen STOP, når du vil afbryde afspilningen. Displayet viser det samlede antal mapper og filer på disken. 5. Tryk på knappen for at afspille musikfilen. -11-

13 AFSPILNING AF MP3 (forts.) Sådan opretter og afspiller du et program CD afspilleren kan programmeres til at afspille op til 32 musikfiler i en rækkefølge, du selv vælger. 1. Tryk på knappen POWER for at tænde og læg dernæst en disk i afspilleren. 2. Tryk én gang på knappen MEMORY for at kalde følgende display frem: Sådan kalder du det oprettede program ved hjælp af fjernbetjeningen 1) Tryk på knappen MEMORY for at vælge det oprettede program. 2) Tryk på knappen CD-PLAY/PAUSE for at begynde afspilningen af programmet. Du kan ikke anvende knapperne til direkte valg, når du benytter fjernbetjeningen. (Tryk på knappen MEMORY og tryk dernæst på de numeriske knapper). 3. Tryk på knappen CD-TUNING-SKIP + eller - for at vælge den musikfil, du vil føje til programmet. Tryk på knappen FOLDER DN eller FOLDER UP, hvis du vil vælge en mappe. 4. Tryk på knappen MEMORY for at gemme dit valg. LCD displayet viser følgende: Sådan føjer du punkter til programmet ved hjælp af fjernbetjeningen 1) Tryk én gang på knappen MEMORY. 2) Tryk på knappen FOLDER UP eller FOLDER DN for at vælge den ønskede mappe. Tryk på knappen " SKIP / SEARCH " for at vælge den ønskede musikfil. 3) Tryk på knappen MEMORY for at gemme dit valg. 5. Gentag trin 3-4 for hver musikfil, du vil føje til programmet. Du kan gemme op til 32 musikfiler i afspillerens hukommelse. 6. Tryk på knappen, mens de programmerede musikfiler vises på displayet. CD afspilleren spiller nu filerne i den rækkefølge, de blev føjet til programmet. 7. Tryk på knappen CD-TUNING-SKIP, hvis du vil springe fremad eller tilbage gennem de programmerede musikfiler. 8. Du kan afbryde afspilningen af programmet ved at udføre en af følgende handlinger: Tryk to gange på knappen STOP og tryk dernæst på knappen. Åben lågen til CD rummet. -12-

14 AFSPILNING AF MP3 (forts.) Sådan afspiller du filerne i vilkårlig rækkefølge 1. Tryk på knappen RANDOM på fjernbetjeningen. Meddelelsen "RDM" vises på LCD displayet. Sådan gentager du afspilningen 1. Tryk én gang på knappen REPEAT, hvis du vil afspille den aktuelle fil igen og igen. Indikatoren "REPEAT" blinker på LCD displayet. 2. Tryk på knappen. 2. Tryk på knappen REPEAT igen, hvis du vil afspille alle filer igen og igen. Indikatoren "REPEAT" holder op med at blinke og lyser på LCD displayet. 3. Når du vil afbryde funktionen, skal du igen trykke én gang på knappen RANDOM. ID3 / Mappenavne 1. Tryk én gang på knappen MP3. Displayet viser "Mappenummer - Mappenavn - Filnummer - Filnavn". 3. Tryk på knappen REPEAT igen, når du vil afbryde gentagefunktionen. 2. Tryk igen på knappen MP3. Displayet viser nu "Artist - Album - Titel". -13-

15 AFSPILNING AF RADIO Grundlæggende betjening 1. Tryk på knappen POWER for at tænde anlægget. 2. Tryk på knappen TUNER/BAND for at vælge mellem frekvensbåndene AM og FM. 3. Tryk på knappen "0" + de numeriske knapper (f.eks. 01, 02...) på fjernbetjeningen og tryk dernæst på knappen MEMORY igen for at gemme dit valg i afspillerens hukommelse. LCD displayet viser følgende: 3. Tryk kortvarigt på knappen CD-TUNING-SKIP + eller - en eller flere gange for at vælge den radiostation, du vil høre. 4. Tryk på knappen CD-TUNING-SKIP + eller - og hold den inde, hvis du vil søge op eller ned ad frekvensbåndet efter den næste station på båndet. Sådan gemmer du dine yndlingsstationer i anlæggets hukommelse Du kan gemme op til 24 FM og 16 AM stationer i anlæggets hukommelse. 1. Vælg den station, du vil gemme, som beskrevet herover. 4. Tryk på knappen PRESET UP / REPEAT for at vælge den ønskede programplads. Hvis du f.eks. ønsker at gemme en bestemt radiostation på programplads 19, skal du trykke på knappen PRESET UP / REPEAT 19 gange. LCD displayet viser nummeret på den faste station. 2. Tryk på knappen MEMORY. LCD displayet viser følgende: 5. Tryk på knappen MEMORY for at gemme dit valg. 6. Gentag trin 4 og 5 for hver station, du ønsker at gemme i anlæggets hukommelse. -14-

16 ANVENDELSE AF TIMEREN Sådan indstiller du timeren 1. Tryk på knappen power for at tænde anlægget fra STANDBY. Tryk på knappen MODE / REMAIN. Indikatoren TIMER ON (timer til) blinker på LCD displayet. Tryk på knappen MEMORY, hvorefter timetallet begynder at blinke. 6. Tryk på knappen CD-TUNING-SKIP for at indsætte timetallet for det tidspunkt, hvor anlægget skal holde op med at spille. 7. Tryk på knappen MEMORY igen. Timetallet holder op med at blinke, i stedet blinker minuttallet. 2. Tryk på knappen CD-TUNING-SKIP for at indsætte timetallet for det tidspunkt, hvor anlægget skal begynde at spille. 3. Tryk på knappen MEMORY igen. Timetallet holder op med at blinke, i stedet blinker minuttallet. 4. Tryk på knappen CD-TUNING-SKIP for at indsætte minuttallet for det tidspunkt, hvor anlægget skal begynde at spille. 5. Tryk én gang på knappen MODE / REMAIN. Indikatoren TIMER OFF (timer fra) blinker på LCD displayet. Tryk på knappen MEMORY, hvorefter timetallet begynder at blinke. 8. Tryk på knappen CD-TUNING-SKIP for at indsætte minuttallet for det tidspunkt, hvor anlægget skal holde op med at spille. 9. Tryk på knappen MEMORY for at afslutte programmering af timeren Tryk på knappen MODE / REMAIN, hvis du vil foretage et Timer Check, hvor dine indstillinger for start- og sluttid vises på LCD displayet. 10. Tryk én gang på knappen TIMER for at aktivere timeren. Hvis du vil deaktivere timerens indstillinger, skal du trykke på knappen TIMER igen. Start- og sluttidspunkterne bevares i anlæggets hukommelse for det tilfælde, at du skal bruge dem igen på et senere tidspunkt. (Tryk på knappen TIMER igen for at aktivere indstillingerne). BEMÆRK: Når anlægget tænder på timeren, afspilles den lydkilde, der sidst blev anvendt, som beskrevet herunder: Sidst hørte radiostation CD - 1. skæring Hvis uret allerede er indstillet til 24-timers formatet, viser timeren ikke AM eller PM. -15-

17 ANVENDELSE AF TIMEREN Funktionen SureWake (sikker vækning) Med denne funktion kan du indstille volumen så lavt eller højt, du ønsker, når du lytter sent på aftenen, uden at det påvirker den volumen, der anvendes ved vækning med anlægget. Om morgenen sørger funktionen SureWake for, at musikken starter stille og roligt, og derefter skrues der gradvist op for lydstyrken, således at du er sikker på at vågne til tiden. 1. Indstil timeren som beskrevet i foregående afsnit. 2. Tryk på knappen SUREWAKE. "SUREWAKE" vises på LCD displayet. 3. Hvis du vil deaktivere funktionen SureWake, skal du trykke knappen ind, således at den udløses. Sleep - hvis du vil falde i søvn til musik 1. Tryk på knappen SLEEP for at kalde nedenfor viste frem på LCD displayet: JUSTERING AF LYDSTYRKEN Drej på knappen VOLUME og indstil lydstyrken til det ønskede niveau, når du har fundet det program, du vil høre. Når funktionen SUREWAKE er aktiveret, begynder anlægget gradvist at skrue op for lyden efter 10 sekunder, indtil lydstyrken er så tilpas høj, at der ikke er risiko for at overhøre det. Herefter kan du dreje på knappen VOLUME på anlægget eller trykke på de tilsvarende knapper på fjernbetjeningen for at indstille lydstyrken til det niveau, der passer dig. Funktionen Snooze Når anlægget tænder på det valgte tidspunkt, kan du slukke midlertidigt for lyden ved at trykke på knappen SNOOZE. Lyden forsvinder, men den vender tilbage igen efter 5 minutter. Bemærk: Du kan når som helst aktivere funktionen SNOOZE. Hvis du aktiverer funktionen snooze ved et uheld, kan du afbryde funktionen ved at slukke for anlægget og tænde igen. Anlægget fortsætter med at spille i 90 minutter, hvorefter det automatisk slukker. 2. Hvis du vil nedsætte den periode, hvor anlægget skal spille, kan du gøre det i trin à 10 minutter ved at trykke på knappen SLEEP og holde den inde, indtil det ønskede tidsrum vises på displayet. 3. Displayet fortsætter med at vise den valgte indstilling for SLEEP i ca. 3 sekunder, hvorefter det vender tilbage til normal visning. -16-

18 FEJLFINDING Før du sender anlægget til reparation eller service bør du kigge i listen herunder, om der skulle være en løsning på det problem, du oplever. Af og til kræves der blot et par simple justeringer for at eliminere et problem og bringe anlægget til at fungere normalt igen. Hvis du er i tvivl, eller hvis ingen af løsningsforslagene i tabellen herunder løser dit problem, skal du kontakte din forhandler med henblik på en løsning af problemet. Problem Kontrollér følgende Mulig løsning Anlægget reagerer ikke 1. Er netledningen sat i stikkontakten, og er der tændt på kontakten? Er batterierne flade? 2. Har du valgt den funktion, du vil anvende? 3. Er disken sat korrekt i anlægget? Er lågen til CD rummet lukket korrekt? 4. Er CD linsen snavset? 1. Sæt netledningen korrekt i stikkontakten. Kontrollér, at batterierne vender korrekt. Erstat batterierne med friske. 2. Tryk på den knap, der aktiverer den ønskede funktion. 3. Sæt disken korrekt i afspilleren og luk lågen til CD rummet omhyggeligt. 4. Rens CD linsen. Intet display Ingen lyd Støj eller svagt signal ved modtagelse af radio Er netledningen sat i stikkontakten, og er der tændt for strømmen? Er batterierne i anlægget friske? 1. Er højttalerne korrekt forbundet? 2. Er stikket til hovedtelefonerne sat helt fast i terminalen? 3. Er funktionen Snooze aktiveret? Er anlæggets FM antenne tilsluttet? Sæt stikket til netledningen i stikkontakten og tænd, eller erstat batterierne med friske. 1. Kontrollér, om højttalerne er forbundet korrekt. Sæt stikket til hovedtelefonerne godt fast i 2. terminalen mærket phone. 3. Sluk anlægget for at deaktivere funktionen og tænd dernæst igen. Drej selve anlægget for at forbedre modtagelsen (AM). Placér trådantennen der, hvor den bedste modtagelse opnås (FM). Der skrues automatisk op for lyden Er funktionen Sure Wake slået til? -17- Kontrollér, om meddelelsen Sure Wake vises på LCD displayet. Se side 16.

19 SPECIFIKATIONER FM Frekvensområde 87.5MHz~108MHz i trin à 50kHz AM (MW) frekvensområde Strømkrav (Hovedenhed) Strømkrav (Fjernbetjening) 522kHz~1611kHz i trin à 9 khz 230V, 50Hz vekselstrøm 12V jævnstrøm (8 stk. batterier str. UM2) 3V jævnstrøm (2 stk. batterier str. UM3) Vær miljøbevidst, hjælp med at skåne miljøet Bortkast ikke dette anlæg med det almindelige husholdningsaffald, når det engang når enden af sin livscyklus. Bring anlægget til et opsamlingssted for elektronikskrot, således at det kan bortskaffes til genanvendelse. Symbolet på produktet, betjeningsanvisningen eller indpakningen giver oplysninger om, hvorledes apparatet bortskaffes på den for miljøet mest hensigtsmæssige måde. Anlægget er fremstillet af materialer, der kan genanvendes. Ved at sørge for, at dette DENVER ELECTRONICS anlæg - eller materialerne fra det - kan genbruges, er du medvirkende til at passe på miljøet. Spørg dit lokale renholdningsselskab hvordan, du bortskaffer elektronisk udstyr på miljømæssigt forsvarlig vis. ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONIC A/S 18

20 77-20A (Danish)

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152 Micro Hi-Fi System Brugervejledning ENV-1152 Indhold Kom godt i gang... 2 Strømforsyning... 2 Antenne... 2 Højttaler ledningsforbindelse... 2 Brug af fjernbetjening... 2 Knapper... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. KNAPPER OG KONTROLLER Bagpanel 1. Knappen SNOOZE / DIM / SLEEP (snooze/dæmpning/autosluk)

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

MP3/CD/Radio Mikrosystem med ipod Dock

MP3/CD/Radio Mikrosystem med ipod Dock MCI-101 MP3/CD/Radio Mikrosystem med ipod Dock BETJENINGSVEJLEDNING ADVARSLER 1. ADVARSEL: Læs oplysningerne om elsikkerhed i bunden af apparatet, inden du slutter det til lysnettet eller tager det i brug.

Læs mere

(ADVARSEL) UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, DA DETTE KAN MEDFØRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD.

(ADVARSEL) UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, DA DETTE KAN MEDFØRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD. DENVER TCM-210 Betjeningsvejledning (ADVARSEL) UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, DA DETTE KAN MEDFØRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD. (FORSIGTIG( Hvis apparatet ikke anvendes i overensstemmelse

Læs mere

STEREOANLÆG I 3 DELE BETJENINGSVEJLEDNING DENVER MCI Digital AM/FM Stereo Tuner CD/MP3-afspiller Ur Kan ophænges på væg.

STEREOANLÆG I 3 DELE BETJENINGSVEJLEDNING DENVER MCI Digital AM/FM Stereo Tuner CD/MP3-afspiller Ur Kan ophænges på væg. SPECIFIKATIONER Strømkrav Udgangseffekt Hovedenhedens ydre mål Radio Vekselstrøm 30V, 50Hz Jævnstrøm 3V (1,5V x AAA batterier til radioens og urets hukommelse). Batterier medfølger ikke. 5 W/CH 10% THD

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. KNAPPER OG KONTROLLER 1. Knappen ON/OFF (tænd/sluk) 2. Knappen HOUR TU - (time/tuning-)

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DANISH DMP347 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818

BETJENINGSVEJLEDNING. Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818 BETJENINGSVEJLEDNING Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818 Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke

Læs mere

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER Åben batterirummet og læg to stk alkaliske LR6 batterier (str. AA) i rummet i overennsstemmelse med markeringerne + og - inde i rummet. Ilægning af nye batterier Batteri-indikatoren

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

DENVER CRP-515 DANISH

DENVER CRP-515 DANISH DENVER CRP-515 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. VOL- 2. VOL+ / DISPLAY AUTOSKIFT TIL / FRA 3. > / TUNE + / DST (sommertid)

Læs mere

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio //

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio // Electronics wake up // clock radio // Clock radio // Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Type 4982 OBH Nordica Clock Radio Før brug Før clock radioen tages i brug, bør denne brugsanvisning

Læs mere

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER 1. (AL1) ALARM 1 TIL / FRA INDSTIL 2. > /

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

CD Boombox TCL-212BT

CD Boombox TCL-212BT CD Boombox TCL-212BT BRUGERVEJLEDNING Advarsler og forholdsregler Dette symbol, der findes på bagsiden eller i bunden af enheden, er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

DENVER CRP-618 DANISH

DENVER CRP-618 DANISH DENVER CRP-618 DANISH 15 16 14 17 18 19 20 KNAPPER OG KONTROLLER 1. PROJEKTION TIL/ FRA 2. TIDSPROJEKTION 180 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk)/ DIMMER (dæmpning)/ DST (sommertid) 4. TÆND SLUK RADIO / ALARM

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

DA-1 ADVARSEL : UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE ANLÆG FOR DRYP ELLER STÆNK.

DA-1 ADVARSEL : UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE ANLÆG FOR DRYP ELLER STÆNK. For at få bedste muligt udbytte og glæde af dit nye anlæg, er det en god idé at læse denne betjeningsvejledning grundigt, inden du begynder at betjene anlægget. Derved danner du dig et overblik over anlæggets

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 1 2014-04-23 16:14:45 Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 5 2014-04-23 16:14:46 Danish KNAPPER OG KONTROLLER FORSIGTIG : UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD VED ALTID AT TRYKKE STIKPROPPEN

Læs mere

AMC306 Microset. Brugervejledning. Elmarc, 14/04

AMC306 Microset. Brugervejledning. Elmarc, 14/04 AMC306 Microset Brugervejledning DK Elmarc, 14/04 Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Piktogrammer i denne håndbog 4 2.2 Almindelige sikkerhedsanvisninger 4 3 Funktioner 5 3.1 Fjernbetjening

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

DENVER DPF 517 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 517 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 517 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

PLADESPILLER MED FM-RADIO / / / / / / / / / / MODEL: VPR-130

PLADESPILLER MED FM-RADIO / / / / / / / / / / MODEL: VPR-130 PLADESPILLER MED FM-RADIO MODEL: VPR-130 INSTRUCTION MANUAL BETJENINGSVEJLEDNING GEBRUIKSHANDLEIDING KÄYTTÖOHJE GUIDE D'UTILISATION BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI ISTRUZIONI INSTRUKCJA OBSŁUGI MANUAL DE

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. TOWER SPEAKER MED ipod/iphone DOCK & PLL FM STEREO-RADIO MODEL: IPT-400

BETJENINGSVEJLEDNING. TOWER SPEAKER MED ipod/iphone DOCK & PLL FM STEREO-RADIO MODEL: IPT-400 BETJENINGSVEJLEDNING 1 2 7 8 9 TOWER SPEAKER MED ipod/iphone DOCK & PLL FM STEREO-RADIO 34 5 6 MODEL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager din nye tower speaker

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING MCR-50MK3

BETJENINGSVEJLEDNING MCR-50MK3 BETJENINGSVEJLEDNING MCR-50MK3 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. FORSIGTIG UNDGÅ RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT ANVENDE

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette symbol angiver,

Læs mere

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM Clock Radio AJ3160 Clock radio 1 English 2 Français Español Deutsch Nederlands Italiano 1 2 3 T F F a 4 5 Svenska Dansk Suomi Português 1 Polski Έλληνικά Meet Philips at the Internet http://www.philips.com

Læs mere

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W BÆRBAR CD AFSPILLER www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES ADVARSEL: UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION MODEL: IFM-15

BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION MODEL: IFM-15 DATE: 28 APR 10 MODEL: IFM-15 "DENVER + S" DANISH MANUAL REVISED FOR APPROVAL SIZE: 102 (W) X 136 (H)MM MATERIAL: 80G WOODFREE PAPER PRINTING COLOR: BLACK BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION RISK OF ELECTRIC

Læs mere

CR-718 B R U K S A N V I S N I N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE U SO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING

CR-718 B R U K S A N V I S N I N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE U SO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING CR-718 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G B E T J E N I N G S V E J L E D N I N G B E D I E N U N G S A N L E I T U N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES

Læs mere

Betjening... 6 Tænd/sluk - lydstyrke... 6 Valgmulighed: Tilslutning af øretelefoner... 6 Radiofunktion... 7 AUX-funktion... 8

Betjening... 6 Tænd/sluk - lydstyrke... 6 Valgmulighed: Tilslutning af øretelefoner... 6 Radiofunktion... 7 AUX-funktion... 8 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.................................. 4 Elektriske apparater er ikke legetøj!....................... 4 Sikker opstilling af apparatet........................... 4

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING MCR-50MK2 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING MCR-50MK2   Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING MCR-50MK2 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. FORSIGTIG UNDGÅ RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT ANVENDE

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG.

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. 2.1-kanal BLUETOOTH HOJTTALER LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. BETJENINGSVEJLEDNING Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det lever op til strenge kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Læs mere

DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

MCA-190. Micro System. Brugsanvisning

MCA-190. Micro System. Brugsanvisning MCA-190 CD/Radio Micro System Brugsanvisning ADVARSEL 1. ADVARSEL: Læs venligst oplysningerne på ydersiden i bunden angående oplysninger om strømtilslutning og sikkerhedsforskrifter, før apparatet installeres

Læs mere

BeoSound Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoSound Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference.

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. OVERSIGT OVER PRODUKTET 2 4 1 Power/Mode Preset Scan 5 7 8 Menu Vol- Vol+ Prev 9 6

Læs mere

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Danish DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Forord Kære kunde: Tak fordi du valgte at købe vores digitale MP3-afspiller. Læs venligst denne betjeningsvejledning grundigt, inden du begynder

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

Dansk brugsanvisning

Dansk brugsanvisning Dansk brugsanvisning designeren Ole Witthøft har udviklet det fysiske design, funktionaliteterne og den særlige lydkvalitet i SA geyser musiksystemet. Ole er derudover internationalt anerkendt for de prisbelønnede

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er vi sikre på, at

Læs mere

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning Bemærk: Tak fordi du valgte et af vore produkter! Læs venligst betjeningsvejledningen

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING

BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING TRÅDLØS 2,4 GHz HÅNDHOLDT BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING Læs venligst betjeningsvejledningen grundigt, inden du anvender din nye babyalarm. Indholdet i pakken Oversigt over KAMERAET: 1. Antenne

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

TDA-60. Bærbar Boombox med USB / MP3 / CD / DAB / FM-radio. Betjeningsvejledning

TDA-60. Bærbar Boombox med USB / MP3 / CD / DAB / FM-radio. Betjeningsvejledning TDA-60 Bærbar Boombox med USB / MP3 / CD / DAB / FM-radio Betjeningsvejledning Tak fordi du valgte at købe vores produkt. Vi håber, du får stor fornøjelse af det. www.facebook.com/denverelectronics Symboler

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL

WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL TAK! Tak fordi du har købt denne WOOFit DAB+ Radio fra SACKit. Læs venligst hele brugermanualen før du tager produktet i brug, og gem den til senere brug. Vi forbeholder os retten

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Clock-radio CRL-330 wwwdenver-electronicscom Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug Produktoplysninger Sæt foden korrekt på i den rille, der er beregnet

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SPA4355/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på   SPA4355/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips SPA4355/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 2

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

S-650 Lydterapiapparat

S-650 Lydterapiapparat Sound Oasis DK BRUGERVEJLEDNING S-650 Lydterapiapparat Tak for dit køb af Sound Oasis S-650, som vi håber du bliver rigtig glad for. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger: - læs alle instruktionerne. - for

Læs mere

XDOCK 4 DOCKINGSTATION MED ALARM, UR OG HØJTTALER

XDOCK 4 DOCKINGSTATION MED ALARM, UR OG HØJTTALER Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

DENVER TCS-86 - BOOMBOX - RADIO/CD/MP3/USB

DENVER TCS-86 - BOOMBOX - RADIO/CD/MP3/USB DENVER TCS-86 - BOOMBOX - RADIO/CD/MP3/USB ADVARSEL NEDSÆT RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE APPARAT FOR REGN ELLER FUGT. FORSIGTIG Hvis apparatet ikke anvendes i overensstemmelse

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

DENVER CRL-310 DANISH

DENVER CRL-310 DANISH DENVER CRL-310 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. LAMPESKÆRM 2. DISPLAY 3. LYS TIL / FRA 4. VALG AF LAV LYSINTENSITET 5. VALG AF HØJ LYSINTENSITET 6. HUMØRLYS TIL - FRA / VÆLG HUMØRLYS 7. TIME SET (indsæt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING MCR-50MK3 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING MCR-50MK3   Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING MCR-50MK3 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. FORSIGTIG UNDGÅ RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT ANVENDE

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

Præsentation af knapper

Præsentation af knapper 8 Præsentation af knapper DAB/FM DAB/FM-knap tilstand ENTER Gå ind systemmenuen (tryk på ENTER i 3 sekunder) og vælg funktion INFO Kontroller softwareversion (tryk på INFO i 3 sekunder) og kontroller programmet

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CRB-619BLACK MK2 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER

CRB-619BLACK MK2 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER CRB-619BLACK MK2 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. Knappen POWER ON-OFF (tænd/ sluk) / ALARM FRA 2. Knappen SOURCE (signalkilde) 3. Knappen MEMORY/ CLK.ADJ. (indstil ur) 4. Knappen ALARM 1 TIL - FRA INDSTIL

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 FOR SIKKER OG BEDST VIRKEMÅDE -------------------- 2 BESKRIVELSE AF FUNKTIONER ----------------------

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SBM100. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på   SBM100. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips SBM100 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare højttaler 4 Indledning

Læs mere