Udbudsbetingelser. Rammeaftale Rejsebureauydelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser"

Transkript

1 Udbudsbetingelser Rammeaftale 16.05

2 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed Udbudsmaterialets bestanddele Udbuddets indhold Rammeaftalen har følgende formål: Generelt Aftalestruktur Prisstruktur Mulige købsformer Leveringsaftale Tidsplan for udbudsforretningen Udbudsform Egnethedsvurdering Økonomisk og finansiel formåen Teknisk og faglig formåen Hvem kan afgive tilbud Enkeltstående virksomhed Konsortium Elektronisk tilbudsafgivelse Tilbud afgives ved at uploade følgende materiale: Tildelingskriterier Evaluering og tildeling Laveste Pris Underkriterier, delkriterier og lavere kriterier Vurdering Evaluering Valget af Leverandører efter score Forbehold og mindstekrav Forbehold - generelt Mindstekrav Alternative tilbud Skriftlige spørgsmål og informationsmøde Skriftlige spørgsmål Informationsmøde Tilbuddets indhold og udformning Generelt Særlige erklæringer Tro- og loveerklæring om gæld til det offentlige Oplysning om skat, afgifter, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø Tilbudsfrist og vedståelse Behandling af tilbud mv Forhandlingsforbuddet Fortrolighed Oplysninger om skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø Tjekliste Side 2 af 31

3 1. Den ordregivende myndighed Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Cvr.nr Zeppelinerhallen Islands Brygge København S Tlf.: (+45) Fax: (+45) Web-adresse: (herefter benævnt "SKI") Kontaktperson: Henrik Østergaard It-support vedrørende udbudssystemet ETHICS (Udbudssiden): Kundeservice SKI Tlf. nr.: (+45) Side 3 af 31

4 2. Udbudsmaterialets bestanddele Det samlede udbudsmateriale består af: Nærværende udbudsbetingelser Rammeaftale Bilag A Liste over kunder o Bilag A 1 - Kundeliste Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling og Miniudbud o Bilag B 1 Miniudbudsskabelon Inhouse løsning o Bilag B 2 Miniudbudsskabelon Implant løsning Bilag C 1 Leveringsaftale Full Service løsning med bilag Bilag C 2 Leveringsaftale Implant løsning med bilag Bilag C 3 Leveringsaftale Inhouse løsning med bilag Bilag D - Leverandørens rapportering til SKI Bilag E - Kravspecifikation o Bilag E 2 Leverandørens priser Bilag F Opdatering af sortiment og indeksregulering af priser Bilag G E-katalog - Udgår Bilag H - CSR Tro- og loveerklæring om gæld til det offentlige Generelle tilbudsgiverspørgsmål enkeltstående virksomhed (EV) Generelle tilbudsgiverspørgsmål befuldmægtigede i konsortium (KB) Generelle tilbudsgiverspørgsmål deltagende i konsortium (KD) Tilbudsliste Side 4 af 31

5 3. Udbuddets indhold 3.1. Rammeaftalen har følgende formål: Rammeaftalens formål er at imødekomme SKI kunders behov for rejsebureauydelser i forbindelse med bestilling af flyrejser, hotelovernatninger, billeje, togbilletter, færgebilletter etc. samt administration af rejsepolitik og andre ydelser i forbindelse med rejsebestilling Generelt Rejsebureauernes kerneydelse består af bestilling, udstedelse og fakturering af billetter/reservationer til rejseaktiviteter inkluderende flyrejser, hotelophold, billeje samt tog- og færgebilletter. Den primære ydelse er bestilling af en enkeltrejse med et givent transportmiddel via et onlinesystem eller telefon. Kerneydelsen kan overordnet set opdeles i 3 varianter: Full Service løsning Bestilling foretaget af den rejsende eller rejsebestillere via enten onlineløsning eller telefon (tilkøb af tillægsydelser efter behov) Implant løsning Bestilling foretaget af rejsebureauets ansatte placeret på kundens lokation (har adgang til bureauets almindelige tillægsydelser) Inhouse løsning Bestilling foretaget af professionelt rejseteam ansat af organisation. Bestillinger foretages direkte i GDS systemet, f.eks. Amadeus (har adgang til bureauets almindelige tillægsydelser) Mindstekravene til de 3 løsninger er beskrevet i bilag E, Kravspecifikation. Det sekundære produkt er de ekstra ydelser (tillægsydelser), som kunden vælger skal være en del af leveringsaftalen. Tillægsydelser prissættes og faktureres særskilt. Tillægsydelser er (listen er udtømmende): Dansktalende 24 timers hotline ikke billetændringer eller annullering Konsulentydelser Visum Valutaudlevering Side 5 af 31

6 Valutaindlevering Pakkelevering Lufthavnsservice Håndtering af bonusordning Sporingssystem Miljøopgørelser CO2 Web baseret undervisning Undervisning hos kunden 3.3. Aftalestruktur Udbuddet er ikke opdelt i delaftaler. Tilbudsgivere SKAL kunne levere og tilbyde alle de efterspurgte ydelser. Priser på de forskellige ydelser anføres i Tilbudsliste. Mindstekrav som tilbudsgiver skal opfylde, er beskrevet i bilag E, Kravspecifikation. SKI tildeler Rammeaftalen til 3 tilbudsgivere baseret på tildelingskriteriet Laveste Pris Prisstruktur Tilbudsgiver skal tilbyde faste priser i DKK på hovedparten af de udbudte rejsebureauydelser. På de øvrige rejsebureauydelser skal der tilbydes en fast procentsats i forhold til den gennemfakturerede omsætning. Det fremgår af Tilbudsliste, hvornår tilbudsgiver skal afgive tilbud på transaktionsbaserede gebyrer i henholdsvis kroner og i procent. I henhold til Tilbudsliste angives priserne for henholdsvis: Full Service løsning (priser angives for kunder i 4 omsætningsintervaller) Implant løsning Inhouse løsning Tillægsydelser I Tilbudsliste skal tilbudsgiveren angive maks. priser i forbindelse med Implant løsning og Inhouse løsning. Se også Definitioner i Leveringsaftalerne (C1, C2 og C3), afsnit 1. Regulering af de tilbudte priser vil ske som beskrevet i bilag F, Opdatering af sortiment og indeksregulering af priser Mulige købsformer Tildeling af leveringsaftale skal ske ved Direkte tildeling, når kunden skal have en Full Service løsning. Med udgangspunkt i kundens årlige omsætning, behov og forhold sker tilde- Side 6 af 31

7 ling til den tilbudsgiver, der har den laveste pris på kundens efterspurgte kombination af behov og forhold. Tilbudsgiveren med den laveste pris findes gennem excel baseret beregningsmaskine, jf. Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling og Miniudbud. Tildeling af leveringsaftale skal ske ved Miniudbud, når kunden skal have enten en Implant eller en Inhouse løsning. Med udgangspunkt i kundens konkrete behov og forhold gennemføres et Miniudbud i henhold til relevant skabelon. Virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse ved miniudbud af Implant løsning og regulerer forhold for Implant medarbejdere. I henhold til Bilag E, Kravspecifikation skal leverandøren kunne overtage Implant medarbejdere placeret hos kunden. Vilkår beskrives i Miniudbudsskabelon Implant løsning. Bilag B, Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling og Miniudbud beskriver detaljeret, hvordan kundens tildeling af aftale om rejsebureauydelser til tilbudsgiveren med den laveste pris skal foregå Leveringsaftale Når kunden på baggrund af Direkte tildeling eller Miniudbud har identificeret og tildelt til tilbudsgiveren med den laveste pris, skal der indgås og underskrives en leveringsaftale mellem kunden og den tildelte tilbudsgiver. Leveringsaftalen inkl. bilag til leveringsaftalen beskriver forhold omkring levering og drift af aftalen i aftaleperioden supplerende til Rammeaftalen inkl. bilag. Bilag C indeholder Leveringsaftalerne. Side 7 af 31

8 4. Tidsplan for udbudsforretningen 1. august 2011 Offentliggørelse af udbudsmaterialet 4. august 2011 Informationsmøde afholdes, jf. punkt september 2011 Skriftlige spørgsmål, jf. punkt 11.1, der modtages senest denne dato, vil blive besvaret. 22. september 2011, kl Tilbudsfrist 8. november 2011 Forventet tildeling 21. november 2011 Forventet kontraktindgåelse Bemærk: Rammeaftale kan først indgås efter udløb af en 10 dages standstillperiode regnet fra dagen efter dagen for udsendelse af meddelelse til Tilbudsgiverne om beslutning af tildeling. Side 8 af 31

9 5. Udbudsform Dette er et udbud af en ydelse omfattet af bilag II B til udbudsdirektivet som offentliggøres i overensstemmelse med kravene til annoncering i den danske tilbudslov. Bortset fra udbudsdirektivets artikel 23 og 35, stk. 4 finder udbudsdirektivets regler således ikke anvendelse i nærværende udbud. Udbuddet gennemføres efter de procedurer, der er fastlagt i nærværende udbudsbetingelser, som følger den samme proces som ved et offentligt udbud Egnethedsvurdering På baggrund af tilbudsgivers besvarelse af spørgeskemaet Generelle tilbudsgiverspørgsmål foretager SKI udvælgelsen af de tilbudsgivere, som SKI anser for værende egnede. For at være egnet skal tilbudsgiver opfylde mindstekrav til henholdsvis økonomisk og finansiel formåen og/eller teknisk og faglig formåen i udbudsbekendtgørelsens punkt III.2.2 og III 2.3, og som er gengivet i punkt og Økonomisk og finansiel formåen Tilbudsgiveren skal i Tro- og loveerklæringen angive at tilbudsgiveren ikke er under konkursbehandling Teknisk og faglig formåen Der er ingen Mindstekrav til Teknisk Kapacitet Side 9 af 31

10 6. Hvem kan afgive tilbud Enhver økonomisk aktør, er berettiget til at afgive tilbud. Heri betegnes disse som virksomheder eller Tilbudsgivere Enkeltstående virksomhed En virksomhed kan vælge at afgive et tilbud som en enkeltstående virksomhed. Spørgeskemaet Generelle tilbudsgiverspørgsmål enkeltstående virksomhed (EV) skal udfyldes i forbindelse med tilbudsafgivelse, jf. punkt Konsortium En sammenslutning af virksomheder kan vælge at afgive tilbud som et konsortium. Dette er en mulighed for at flere virksomheder kan slå sig sammen og afgive ét samlet tilbud. Tilbudsafgivelse som konsortium indebærer bl.a., at de deltagende virksomheder skal påtage sig solidarisk hæftelse hvis de tildeles kontrakt, og at de skal udpege en fælles sekretariatsfunktion (befuldmægtiget), der er ansvarlig for kontrakten til SKI. Hvis tilbudsafgivelse sker fra et konsortium, skal spørgeskemaerne Generelle tilbudsgiverspørgsmål befuldmægtigede i konsortium (KB) og Generelle tilbudsgiverspørgsmål deltagende i konsortie virksomhed (KD) udfyldes. Side 10 af 31

11 7. Elektronisk tilbudsafgivelse Tilbud skal afgives elektronisk. Link til udbudssiden: https://www.ethics.dk/asp3/tender/ski_1605_ nsf/dspleafs/dawelcome?opendocumen t Tilbudsgiver bør indledningsvis læse det samlede udbudsmateriale samt vejledningerne hertil grundigt igennem (findes under menupunktet Udbudsmateriale ) og nøje følge de angivne anvisninger, som fremgår af hvert enkelt menupunkt, ved udarbejdelsen af tilbuddet. Tilbudsgiver skal udfylde skemaerne i Pdf- og Excel-format. Skemaerne angiver de konkrete og detaljerede krav om oplysninger, samt kravene til dokumentation. Skemaerne findes under menupunktet Udbudsmateriale. Tilbud kan alene indgives elektronisk. Det vil ikke være muligt at afgive tilbud på en anden måde, herunder ved fremsendelse på , CD-ROM eller ved brev. Afgivelse af elektronisk tilbud forudsætter, at tilbudsgiverne har installeret Adobe Reader (9.0 eller nyere version) - alternativt kan Adobe Acrobat (6.0 eller nyere version) anvendes. Andre versioner af Adobe kan ikke anvendes til dette formål. Tilbudsgiveren skal selv tilmelde sig udbuddet og downloade alt relevant materiale Tilbud afgives ved at uploade følgende materiale: Generelle tilbudsgiverspørgsmål besvaret Tro- og loveerklæring besvaret. SKAL SIGNERES Tilbudsliste - besvaret Følgebrev - genereres i ETHICS under menupunktet "Afslut Tilbud" når alt materiale er uploadet. SKAL SIGNERES HUSK at pdf-skemaer med signatur-felt SKAL signeres med korrekt digital signatur, som kun kan være ETHICS signatur (ETHICS signatur fremsendes automatisk i forbindelse med tilmelding til udbuddet). Tilbud anses først for afgivet og dermed modtaget af SKI, når følgebrevet er genereret, signeret og registreret modtaget i ETHICS. Tilbud anses alene at indeholde de dokumenter, der er identificeret som en del af tilbuddet i følgebrevet. Der gøres opmærksom på, at det er den elektroniske tidsangivelse på ETHICS udbudssiden, som er afgørende for hvornår klokkeslættet for tilbudsfristen er udløbet. Når tilbudsfristen ud- Side 11 af 31

12 løber på udbudssiden, er det ikke længere muligt at uploade tilbudsmateriale. Det anbefales derfor at starte i god tid. Side 12 af 31

13 8. Tildelingskriterier 8.1. Evaluering og tildeling Der vil blive foretaget én samlet evaluering og tildeling for Rammeaftalen. Evaluering foretages på baggrund af tilbudsgiverens besvarelse i Tilbudsliste. Når tilbudsgiveren i Tilbudsliste har udfyldt/besvaret alle indtastningsfelter evalueres hver enkelt besvarelse (Pris/procentsats) relativt i forhold til de øvrige tilbudsgiveres tilsvarende besvarelse Laveste Pris Tildeling på Rammeaftalen sker på grundlag af tildelingskriteriet Laveste Pris Underkriterier, delkriterier og lavere kriterier Evalueringen i forhold til laveste pris vil ske på baggrund af de i Tilbudsliste anførte priser/procentsatser for de efterspurgte ydelser under de angivne kriterier. Underkriterierne er vægtet i procent som angivet nedenfor: Underkriterier Full Service løsning / transaktionsbaserede gebyrer 91% Inhouse løsning 2% Implant løsning 2% Tillægsydelser 5% Laveste pris Delkriterierne er vægtet i procent som angivet nedenfor: 0-10 mio DKK 10% Delkriterier Full 10,1-20 mio DKK 15% Service løsning 20,1-40 mio DKK 15% 40,1 mio og opefter DKK 60% Laveste pris Side 13 af 31

14 Delkriterier Inhouse løsning Fast årlig omkostning per inhouse medarbejder der 40,0% skal dække licenser, øvrig drift samt tre timers undervisning. (jf. kravspecifikation afsnit ) Udstedelse af billet via inhouse løsning uden 40,0% kvalitetskontrol. Udstedelse af billet via inhouse løsning med 10,0% kvalitetskontrol. Ændring af billet via inhouse løsning. 5,0% Annullering af billet via inhouse løsning. 5,0% Laveste pris Delkriterier Implant løsning Pris for implant-medarbejdere (jf. kravspecifikationen afsnit 1.1.9) 60,0% Udstedelse af billet via implant løsning 30,0% Ændring af billet via implant løsning. 5,0% Annullering af billet via implant løsning. 5,0% Laveste pris Delkriterier Tillægsydelser Dansktalende 24 timers hotline ikke billetændringer eller 6,40% annullering Konsulentydelser 30,00% Visum 6,36% Valutaudlevering 6,36% Valutaindlevering 6,36% Pakkelevering 6,36% Lufthavnsservice 6,36% Laveste pris Håndtering af bonusordning 6,36% Sporingssystem 6,36% Miljøopgørelser CO2 6,36% Web baseret undervisning 6,36% Undervisning hos kunden 6,36% Side 14 af 31

15 Lavere kriterier (kun Full Service) er vægtet i procent som angivet nedenfor: Lavere kriterier Full Service løsning Telefon-henvendelse Fly Indenrigs ruter Online-bestillingssystem med kvalitetskontrol 15,75% Fly Skandinaviske ruter 6,30% Fly Europæiske ruter 22,05% Fly Interkontinentale ruter 18,90% Telefon-bestilling Hotel Alle destinationer 2,10% Tog Alle destinationer 1,40% Billeje Alle destinationer 0,70% Færge Alle destinationer 0,70% Grupperejser Alle destinationer 1,40% Konferencebooking og alle øvrige bookinger Alle destinationer 0,70% Fly Alle destinationer 9,00% Hotel Alle destinationer 0,50% Laveste pris Online-bestillingssystem Tog Alle destinationer 0,20% uden kvalitets- Billeje Alle destinationer kontrol 0,20% Færge Alle destinationer 0,10% Fly Alle destinationer 4,50% Hotel Alle destinationer 0,25% Tog Alle destinationer 0,10% Billeje Alle destinationer 0,10% Færge Alle destinationer 0,05% Ændring af billet Alle destinationer 10,00% Annullering af billet Alle destinationer 5,00% Underkriterier, delkriterier og lavere kriterier er vægtet i procent. Alle kriterier og vægtninger fremgår samlet af Tilbudsliste Vurdering Tilbudsgiverne vil blive vurderet på baggrund af, hvilken samlet score de opnår på besvarelsen af de i udbudsmaterialet opstillede underkriterier, delkriterier og lavere kriterier. Hvert kriterium vurderes på baggrund af Tilbudsgivernes besvarelse i Tilbudsliste. SKI bruger en skala fra 0 til 10 til at bedømme besvarelserne i Tilbudsliste Evaluering Der vil ske konkret vurdering pr. tilbudt pris/procentsats. Det fremgår af Tilbudsliste, hvornår tilbudsgiver skal afgive tilbud på transaktionsbaserede gebyrer i henholdsvis kroner og i procent. Alle indtastningsfelter evalueres på tværs. Hver tilbudsgivers besvarelse af et givent indtastningsfelt vurderes i forhold til de øvrige tilbudsgiveres besvarelse af samme felt. Side 15 af 31

16 Alle indtastningsfelter er vægtet i procent. Den procentvise vægtning fremgår af Udbudsbetingelsernes afsnit 8.3 og Tilbudsliste. Hver besvarelse i Tilbudsliste får point efter skalaen Laveste pris i et givent indtastningsfelt får altid tildelt 10 point. Point til laveste pris og højeste pris gives i henhold til nedenstående: 10 point Laveste pris 9 point Næstlaveste pris. KUN hvis laveste pris er DKK 0,00 eller 0 % 5 point Højeste pris, HVIS prisen er mindre end 25 % dyrere end laveste pris. 3 point Højeste pris, HVIS prisen er 25 % eller mere dyrere end laveste pris. 0 point Højeste pris, HVIS prisen er 100% eller mere dyrere end laveste pris. Point til de tilbudsgivere, der ligger mellem laveste og højeste pris beregnes matematisk, som lineær funktion, efter nedenstående formel: f(x) = a x + b Hvis laveste pris i nogle besvarelser er DKK 0,00 eller 0 % beregnes point til de tilbudsgivere, der ligger mellem laveste og højeste pris i forhold til næstlaveste pris, der får tildelt 9 point i henhold til ovenstående. Nedenfor er 3 eksempler, der indeholder: a. vilkårlige tilbudspriser b. angivelse af de point de vilkårlige tilbudspriser ville opnå i henhold til 0-10 skalen c. endelige score i forhold til den opstillede vægtning Tilbudspriser i DKK og Fee i procent Tilbudsgiver a b c d e 10% Ydelse y1 DKK 35,00 33,00 26,00 32,00 22,00 40% Ydelse y2 DKK 13,00 14,00 11,00 6,00 8,00 20% Ydelse y3 Fee i procent 3,00 2,60 3,20 1,90 2,40 30% Ydelse y4 DKK 0,00 54,00 34,00 46,00 52,00 Side 16 af 31

17 Point i henhold til 0-10 skala Tilbudsgiver a b c d e 10% Ydelse y1 DKK 3,00 4,08 7,85 4,62 10,00 40% Ydelse y2 DKK 1,25 0,00 3,75 10,00 7,50 20% Ydelse y3 Fee i procent 4,08 6,23 3,00 10,00 7,31 30% Ydelse y4 DKK 10,00 5,00 9,00 6,60 5,40 Uddybende forklaring Ydelse y1 : Uddybende forklaring Ydelse y2 : Uddybende forklaring Ydelse y3 : Uddybende forklaring Ydelse y4 : Tilbudsgiver e har den laveste pris og får 10 point. Tilbudsgiver a har den højeste pris (der er 59 % dyrere end laveste pris) og får 3 point. Tilbudsgiver d har den laveste pris og får 10 point. Tilbudsgiver b har den højeste pris (der er 133 % dyrere end laveste pris) og får 0 point. Transaktionsbaseret gebyr i procent. Tilbudsgiver d har den laveste pris og får 10 point. Tilbudsgiver c har den højeste pris (der er 68 % dyrere end laveste pris) og får 3 point. Tilbudsgiver c har den næstlaveste pris og får 9 point, fordi laveste pris er DKK 0,00. Tilbudsgiver a har den laveste pris og får 10 point. Tilbudsgiver b har den højeste pris (der er 23 % dyrere end næstlaveste pris) og får 5 point. Samlet score efter vægtning Tilbudsgiver a b c d e 10% Ydelse y1 DKK 0,30 0,41 0,78 0,46 1,00 40% Ydelse y2 DKK 0,50 0,00 1,50 4,00 3,00 20% Ydelse y3 Fee i procent 0,82 1,25 0,60 2,00 1,46 30% Ydelse y4 DKK 3,00 1,50 2,70 1,98 1,62 4,62 3,15 5,58 8,44 7,08 Uddybende forklaring vægtning: De point, som tilbudsgiverne opnåede i hvert enkelt indtastningsfelt / position vægtes i forhold til den på forhånd angivne vægtning. Tilbudsgiver d opnåede fx 10 point på Ydelse y2, der vægter 40 %. Den vægtede score bliver således 4,00. Uddybende forklaring samlet score: Tilbudsgiver d opnår den højeste samlede score på 8,44 og har således tilbudt den laveste pris. Side 17 af 31

18 Tilbudsgiver e opnår den anden højeste samlede score på 7,08 og har således tilbudt den anden laveste pris. I tilfælde af at der i Tilbudsliste er blanke/uudfyldte felter i vil det blive håndteret på følgende måde: I et Felt, hvor der skal angives pris i kr. fortolkes et blankt/uudfyldt felt som svarende til en tilbudt pris på 0,00 kr. I et Felt, hvor der skal angives transaktionsbaserede gebyrer i procent fortolkes et blankt/uudfyldt felt som svarende til et transaktionsbaseret gebyr på 0% Det er et mindstekrav at alle de efterspurgte løsninger og tillægsydelser tilbydes og prissættes i Tilbudsliste. Når alle de tilbudte priser i de respektive indtastningsfelter er evalueret og tildelt point, er hver enkelt tilbudsgivers samlede point blevet udregnet på baggrund af den indbyrdes vægtning, der fremgår i Tilbudsliste. Tilbudsgiveren med den højeste score har den laveste pris. Tilbudsgiveren med den næsthøjeste score har den næstlaveste pris osv Valget af Leverandører efter score Der indgås Rammeaftale med de 3 tilbudsgivere, hvis tilbud hver især opnår de højeste samlede scorer. Side 18 af 31

19 9. Forbehold og mindstekrav 9.1. Forbehold - generelt Tilbudsgiver har ikke mulighed for at tage forbehold for mindstekrav i udbudsmaterialet, jf punkt 9.2 I det omfang, tilbudsgiver anser dele eller elementer i rammeaftalen og/eller rammeaftalens bilag for uhensigtsmæssige eller uacceptable, opfordres tilbudsgiver til at stille begrundede spørgsmål i relation hertil, jf. punkt 11.1 nedenfor. I spørgsmål bedes tilbudsgiver klart angive, hvilke konkrete formuleringer tilbudsgiver vil foreslå som alternative formuleringer. Formuleringerne skal være på dansk. På baggrund af modtagne spørgsmål vil SKI konkret tage stilling til, om de foreslåede ændringer er acceptable, samt hvorvidt og i hvilket omfang SKI vil indarbejde de foreslåede ændringer i udbudsmaterialet. Under alle omstændigheder vil ændringer ikke blive foretaget i det omfang, de foreslåede ændringer udgør væsentlige ændringer af det oprindelige udbudsmateriale, eller ændringerne vil eller kan medføre fare for konkurrenceforvridning eller forskelsbehandling. Ændringer vil i givet fald blive meddelt tilbudsgiverne samtidigt via Udbudssiden, jf. punkt 11.1, og vil herefter udgøre en del af udbudsmaterialet Mindstekrav Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at udbudsmaterialet indeholder en række mindstekrav. Et mindstekrav er et krav, som ubetinget skal opfyldes/overholdes, idet fravigelser fra kravet ikke accepteres. Der kan med andre ord ikke tages forbehold over for krav, som er gjort til mindstekrav. Tilbud, der ikke overholder samtlige mindstekrav (såkaldte ukonditionsmæssige tilbud), vil således blive afvist. Side 19 af 31

20 10. Alternative tilbud Tilbudsgiver er i overensstemmelse med det anførte i udbudsbekendtgørelsen ikke berettiget til at afgive alternative tilbud. Hver tilbudsgiver er alene berettiget til at afgive ét tilbud. Såfremt samme juridiske enhed er en del af flere tilbudsgivere, f.eks. et konsortium, og samtidig selv afgiver tilbud, skal tilbudsgiver sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud. Side 20 af 31

21 11. Skriftlige spørgsmål og informationsmøde Skriftlige spørgsmål For at sikre, at tilbud udformes i overensstemmelse med de stillede krav, gennemføres der en spørgerunde, hvor tilbudsgiveren kan stille spørgsmål til udbudsmaterialet, herunder kontraktgrundlaget i form af Rammeaftale og Bilag. Spørgsmål stilles via udbudssiden via menupunktet Send spørgsmål. Fremgangsmåden er følgende: Klik på Send spørgsmål Skriv det konkrete spørgsmål (kortfattet) Klik på Send spørgsmål Skriv og send kun ét spørgsmål ad gangen. Spørgsmål skal formuleres på dansk og skal sendes inden udløb af den fastsatte spørgefrist, der vises i venstre side på udbudssiden. Spørgsmål besvares løbende og forventes besvaret inden for 5 arbejdsdage. Alle spørgsmål besvares og offentliggøres i anonymiseret form på udbudssiden for udbuddet under punktet Spørgsmål og svar. Alle tilbudsgivere orienteres således skriftligt og samtidigt. Det er tilbudsgivers ansvar at holde sig opdateret med indholdet i Spørgsmål og svar. De stillede spørgsmål kan give anledning til tydeliggørelse, justering eller supplering af selve udbudsmaterialet, herunder kontraktgrundlaget. Herefter vil vilkårene for tilbudsafgivelse være endeligt fastlagt. For god ordens skyld skal det understreges, at tilbudsgiveren, i henhold til udbudsdirektivet, efter spørgerundens gennemførelse, kan stille yderligere spørgsmål til udbudsmaterialet. I givet fald vil spørgsmål blive besvaret senest 6 kalenderdage inden udløbet af tilbudsfristen, forudsat at spørgsmålet er fremsat i tide. Hvis tilbudsgiver, efter udløb af den fastsatte spørgefrist, ønsker at stille spørgsmål, så skal SKI kontaktes pr. mail på og med henblik på forlængelse af spørgefristen på udbudssiden for udbuddet, så den ovenfor beskrevne fremgangsmåde for spørgsmål og svar kan følges. Side 21 af 31

22 11.2. Informationsmøde Tilbudsgiver indbydes til et informationsmøde, der finder sted torsdag, den 4. august 2011 kl Informationsmødet afholdes på adressen SKI, Islands Brygge 55, 2300 København S. Af hensyn til den praktiske planlægning bedes tilbudsgiver senest den 2. august 2011 give SKI, jf. punkt 1, besked om, hvor mange der deltager i mødet. Tilmelding kan ske til Merete Simonsen, Ved tilmelding skal oplyses om deltagernes navn, titel og kontaktoplysninger. SKI forbeholder sig ret til at reducere antallet af deltagere pr. tilbudsgiver. På mødet vil SKI orientere de deltagende tilbudsgivere om udbudsforretningen samt gennemgå hvorledes tilbudsgivningen gennemføres elektronisk. Det understreges, at informationsmødet ikke er et spørgemøde, og der vil ikke være mulighed for at stille spørgsmål til selve udbuddet. Mødet er et orienteringsmøde, hvor SKI vil afgive oplysninger og informationer om udbudsforretningen og processen for gennemførelse af udbuddet. SKI vil efterfølgende gøre præsentationen fra informationsmødet tilgængelig på Side 22 af 31

23 12. Tilbuddets indhold og udformning Generelt Virksomheden bør indledningsvis læse det samlede udbudsmateriale samt vejledningerne hertil grundigt igennem og nøje følge de angivne anvisninger ved udarbejdelsen af tilbuddet. Det anbefales at begynde i god tid og at indsende eventuelle spørgsmål hurtigst muligt. Tilbud udformes på grundlag af vedlagte paradigme for rammeaftale med bilag A H, der udtrykker de krav og forventninger, som SKI har til tilbudsgivers tilbud. Der skal kun fremsendes de dokumenter, der er efterspurgt. I det omfang virksomheden vælger at fremsende andre dokumenter som del af sit tilbud, er SKI afskåret fra at tillægge disse dokumenter betydning under tilbudsvurderingen. Tilbud skal være på dansk. Tilbuddet skal afleveres i elektronisk signeret stand, jf. punkt 7 Tilbud skal indeholde en Tro- og loveerklæring om gæld til det offentlige, jf. punkt 13. Det samlede udbudsmateriale i form af generelle dokumenter, Rammeaftaledokumenter og spørgeskemaer findes i SKI udbudssystem på udbudssiden for det relevante udbud under menupunktet: Udbudsmateriale. På udbuddets hjemmeside under menupunktet Udbudsmateriale vil følgende kategorier fremgå: Generelt vedr. tilbudsafgivelse indeholder nærværende: Udbudsbetingelser Rammeaftale inkl. bilag indeholder: Rammeaftale Bilag A-H Skemaer til udfyldelse indeholder: Generelle tilbudsgiverspørgsmål enkeltstående virksomhed (EV) Generelle tilbudsgiverspørgsmål befuldmægtigede i konsortium (KB) (Skal kun udfyldes, såfremt der afgives tilbud som konsortium) Generelle tilbudsgiverspørgsmål deltagende i konsortium (KD) (Skal kun udfyldes, såfremt der afgives tilbud som konsortium) Tro- og loveerklæring Tilbudsliste Side 23 af 31

24 13. Særlige erklæringer Tilbuddet skal indeholde den erklæring, der er angivet nedenfor. Det er vigtigt, at erklæringen vedrører netop den juridiske enhed, der afgiver tilbuddet. Ved sammenslutninger af virksomheder (konsortier) skal hver deltager i sammenslutningen afgive den i punkt 13.1 omtalte erklæring. Formular for erklæringen kan hentes via: https://www.ethics.dk/asp3/tender/ski_1605_ nsf/dspleafs/dahomepage?op endocument&login Tro- og loveerklæring om gæld til det offentlige Elektronisk signeret Tro- og loveerklæring om: hvorvidt virksomheden har ubetalt forfalden gæld til det offentlige i det land ansøgeren er etableret, og i Danmark, i henhold til bekendtgørelse af lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændringer af visse andre love, LBK nr. 336 af at virksomheden ved udarbejdelsen af tilbud tager hensyn til de forpligtelser, der gælder i henhold til bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelsen skal præsteres Oplysning om skat, afgifter, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø SKI er forpligtet til at anmode virksomhederne om, at de ved udarbejdelsen af tilbud tager hensyn til de forpligtelser, der gælder i henhold til bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelsen skal præsteres, jf. bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2005 sammenholdt med artikel 27 i udbudsdirektivet. Erklæringer vedrørende gæld til det offentlige samt om overholdelse af arbejdspladshensyn skal afgives ved afkrydsning i Tro- og loveerklæringen. Af nærværende Udbudsbetingelser afsnit 18 fremgår oplysninger om de relevante organer, hvor virksomheden kan få oplysninger om de gældende forpligtelser vedrørende skatter og afgifter, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø. Side 24 af 31

25 14. Tilbudsfrist og vedståelse Sidste frist for elektronisk modtagelse af tilbud er Tordag, den 22. september, kl SKI henleder opmærksomheden på, at servertiden på: https://www.ethics.dk/asp3/tender/ski_1605_ nsf/dspleafs/dahomepage?op endocument&login, der vises online, er den gældende tidsangivelse for rettidig modtaget tilbud. Når tilbudsgiver uploader tilbuddet og signerer følgebrevet, registreres denne tid på alle de oploadede dokumenter. Bemærk! Når tilbudsfristen udløber på udbudssiden lukkes adgangen til udbuddet og det er dermed ikke længere muligt at uploade tilbudsmateriale. Alternativ fremsendelse af tilbud accepteres ikke. SKI vil hurtigst muligt og samtidigt underrette tilbudsgiverne om hvilke afgørelser, der er truffet med hensyn til tildeling af rammeaftaler. Underretningen vil indeholde en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i seks (6) måneder efter tilbudsfristens udløb. Side 25 af 31

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalens sortiment...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 6 3.1. Udbuddets opbygning... 6

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2 vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. OFFENTLIGT UDBUD MED FORHANDLING 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 2 3 Egnethedsvurdering af tilbudsgiverne...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn Udbudsbetingelser Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Den ordregivende myndighed... 1 2.1 Udbudsmaterialet... 1 3 Tidsplan for udbuddet... 2 3.1 Anmodninger

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af Evaluering af vandsektorloven EU-udbudsnummer: 2012/S 225-370872 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.07 Arkitektydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.07 Arkitektydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.07 Arkitektydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 4. Tidsplan for udbudsforretningen...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud af DOL-valgmoduler og specialemodul i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Kommunerne er gået sammen om etableringen

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet Rammeaftale 2013-1115-01 Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet November 2013 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 4 1.1 Ordregiver 1.1 4 1.2 Den udbudte ydelse 1.2 4 1.2.1 Ydelsen 1.2 4 1.2.1.1 Nærmere

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Udbudsbetingelser - version 1

Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Udbudsbetingelser - version 1 Udbudsbetingelser Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Udbudsbetingelser Version 1 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud vedrørende Lederafklaringsforløb i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Østjysk Ledelsesakademi, som er et samarbejde

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune.

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Udbudsbetingelser Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune København Langelinie Allé 35 2100 København

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er) Officielt navn: Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S National identitetsangivelse: (hvis kendt) Postadresse: Zeppelinerhallen,

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 2: Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 K E N D E L S E Munkebjerg Hotel A/S (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.

Udbudsbetingelser. Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil. Udbudsbetingelser Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Den ordregivende

Læs mere

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van HOFOR A/S Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning/generelle forhold... 3 1.2. Indbydelse til afgivelse af tilbud... 3 1.3.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Side 1 af 22 1 Indledning... 3 1.1 Den ordregivende myndighed... 3 1.2 Beskrivelse af Rammeaftalen...

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.43 Tablets

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.43 Tablets Rammeaftale 50.43 Tablets Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 4 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 5 3. Formål og baggrund... 6 4. Generelt om udbuddet... 7 5. Kundernes forpligtelser

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Rammeaftale 12.01 Nærværende bilag er gældende fra 14. september 2010. Bilaget erstatter tidligere Kontraktbilag 08 således at tildelinger foretaget

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer:

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer: Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af informationskampagne om skrotning af biler EU-udbudsnummer: 2014/S 154-277145 1 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Beskrivelse

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266169-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Formål og baggrund... 6 4. Udbuddets indhold...

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser

Generelle udbudsbetingelser Generelle udbudsbetingelser Kapitel 1 i forbindelse med udbud af indkøbsordning i henhold til Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven),

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold

Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold UDBUDSBETINGELSER ANNONCERING September 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold 1 Indhold 1.Indledning...

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Oplysningsskemaer

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Oplysningsskemaer Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Oplysningsskemaer Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0027

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere