foto: integrationsnet lovhjemmel og Finansiering Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "foto: integrationsnet lovhjemmel og Finansiering Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte"

Transkript

1 foto: integrationsnet lovhjemmel og Finansiering Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte

2 Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte Finansiering af afklaring til arbejdsmarkedet samt støttende foranstaltninger Udgivet af: Center for Udsatte Flygtninge Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal København K. T: samt Integrationsnet en del af Dansk Flygtningehjælp Syddanmark: Integrationsnet Skibhusvej 52 B 5000 Odense C Midt- og Nordjylland: Integrationsnet Vester Alle Århus C Sjælland og Hovedstadsregionen: Integrationsnet Rådmandshaven Roskilde T: Pjecen er kvalitetssikret af konsulent med speciale i beskæftigelsesindsatsen og den arbejdsmarkedsrettede sociale indsats, Jens Finkelstein Tekst: Dansk Flygtningehjælp Udgivet: August 2010 Forsidefoto: Integrationsnet Oplag: 2500 eksemplarer Layout: Design Now / Lenny Larsen Tryk: Litotryk A/S

3 DFH / Dansk Flygtningehjælp Integrationsnet 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Beskæftigelse... 6 Integrationsloven 23 a-d. Beskæftigelsesloven 22, nr. 1-3 samt 78 Case 1 og 2 Afklarende forløb på Center for Afklaring og Rehabilitering... 8 Case 3 Virksomhedspraktik Case 4 Mentorstøtte Case 5 Sygedagpenge Case 6 Fleksjob Hjælp i særlige tilfælde Integrationsloven 34 og 36. Integrationsloven 36. Aktivloven 82 Case 7 Hjælp i særlige tilfælde Case 8 Behandling Særlig støtte Serviceloven 52, 83 og 97 Case 9 Særlig støtte til børn og unge Case 10 Personlig hjælp, omsorg og pleje Case 11 Ledsagelse og kontaktperson Tilbud i Dansk Flygtningehjælp Videre læsning... 34

4 4 Beskæftigelse / LoVHjemmel og finansiering Foto: tinavonkinastyling

5 DFH / Dansk Flygtningehjælp Integrationsnet 5 Indledning Den lovgivning, der omgiver flygtninge og indvandrere i Danmark i dag, er omfangsrig og til tider ret kompleks. Det er derfor vigtigt at kende til alle muligheder i de forskellige lovgivninger for at kunne sammensætte det bedste tilbud til en flygtning eller indvandrer, der har problemer udover ledighed. I denne pjece kan du få et overblik over mulighederne for beskæftigelsesfremmende tilbud og særlige støttende foranstaltninger for flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte. Pjecen giver svar på følgende tre spørgsmål: Hvilke lovgivninger og paragraffer kan anvendes i arbejdet med målgruppen (lovhjemmel)? Hvordan kan et integrations- og beskæftigelsesforløb for f.eks. en traumatiseret flygtning se ud (case)? Hvilke muligheder er der for hjemtagelse af tilskud og statsrefusion (finansiering)? Integrationsnet bliver jævnligt kontaktet af kommuner, der ønsker hjælp til at løse integrationsopgaver for flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte. Afsnittene er bygget op omkring cases, der tydeliggør anvendelsen af de pågældende paragraffer. De cases, der beskrives i pjecen, er inspirerede af sager fra en række danske kommuner. Alle sager er anonymiserede. Pr. 1. august 2010 blev der vedtaget en ændring af integrationsloven i forhold til kommunernes tilbud til selvforsørgede. Hvis en selvforsørget fremover anmoder kommunen om et aktivt tilbud, skal kommunen tilbyde et sådant. Det er altså således ikke længere valgfrit for den enkelte kommune, hvorvidt man vil give tilbud eller ej. Lovgivningernes populærtitler og forkortelser vil blive anvendt i pjecen: Aktivloven (las) LBK nr. 946/01/10/2009 Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik Integrationsloven (inl) LBK nr.1593/14/12/2007 Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark Beskæftigelsesloven (lab) LBK nr. 1428/14/12/2009 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Serviceloven (sel) LBK nr. 941/01/10/2009 Bekendtgørelse af lov om social service Danskuddannelsesloven (DUL) LBK nr. 259/18/03/2006 Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge Syge- og dagpengeloven (sdp) LBK nr. 563 af 09/06/2006 Lov om sygedagpenge.

6 6 Beskæftigelse / LoVHjemmel og finansiering Beskæftigelse I arbejdet med udsatte flygtninge og indvandrere kræves der ofte en særligt tilrettelagt indsats, for at de kan blive deltagende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere. Inden for de bindende lovkrav har kommunerne handlefrihed til at tilrettelægge deres egen integrationsindsats, herunder individuelle forløb, der tilgodeser udsatte flygtninge og indvandreres forudsætninger og behov. Redskaberne, der anvendes i den beskæftigelsesrettede indsats, er de aktive tilbud. Rækken af aktive tilbud er bredt favnende og kan kombineres, så de tilpasses den enkelte. Aktive tilbud Danskuddannelse Integrationsloven 21 og 22 Danskuddannelsesloven 2, stk. 5 og 6 Vejledning og opkvalificering Integrationsloven 23 a med 50% refusion efter 45, stk.5 indenfor rådighedsbeløbet. Beskæftigelsesloven kapitel 10 med 50% refusion efter 118 indenfor rådighedsbeløbet. Virksomhedspraktik Integrationsloven 23 b med 50% refusion efter 45, stk. 5 indenfor rådighedsbeløbet. Beskæftigelsesloven kapitel 11 med 50% refusion efter 118 indenfor rådighedsbeløbet. Ansættelse med løntilskud Integrationsloven 23 c med 50% refusion efter 45, stk. 5 indenfor rådighedsbeløbet. Beskæftigelsesloven kapitel 12 med 65% refusion efter 119, stk. 4 indenfor rådighedsbeløbet. Revalidering Lov om en aktiv socialpolitik 46 med 65% refusion efter 100 Der er endvidere mulighed for at benytte: Mentorordning Integrationsloven 23 d med 50% refusion efter 45, stk. 5 indenfor rådighedsbeløbet. Beskæftigelsesloven 78 med 50% refusion efter 118 indenfor rådighedsbeløbet.

7 DFH / Dansk Flygtningehjælp Integrationsnet 7 Loft over refusion af kommunens udgifter I oversigten over de aktive tilbud er det for hvert tilbud angivet, hvor mange procent af udgiften kommunen får refunderet af staten. For nogle af tilbudene gælder refusionsprocenten dog kun inden for et samlet rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet er et loft over, hvor mange af udgifterne til aktive tilbud, kommunen kan få refunderet. I oversigten fremgår det, hvilke af de aktive tilbud der ikke gives refusion for ud over rådighedsbeløbet. For de tilbud får kommunen altså ingen refusion, hvis kommunens udgifter til aktive tilbud samlet set overstiger rådighedsbeløbet. For tilbud under integrationsloven er rådighedsbeløbet kr. pr. år pr. udlænding i kommunen, der modtager tilbud efter integrationslovens kapitel 4. Antallet af udlændinge opgøres som helårspersoner. Tilsvarende findes der et rådighedsbeløb i beskæftigelsesloven. Refusionssystemet er i øvrigt ret kompliceret, og det her beskrevne er kun en del af systemet. For en nærmere gennemgang henvises til BEK nr af 15/12/2009 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Indenrigs- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder. Fritagelse for aktive tilbud Formålet med integrationsloven er at sikre, at udlændinge får muligheden for at udnytte deres evner og ressourcer og blive deltagende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere. Derfor fremgår det også af lovens 16, at kommunen har ansvaret for, at udlændinge får tilbudt et introduktionsprogram. Dog er der i integrationsloven 21, stk. 3 og 23, stk. 4 nogle fritagelsesbestemmelser. Kommunen kan undlade at tilbyde dele af introduktionsprogrammet, hvis udlændingen ikke menes at kunne få et udbytte heraf. Her kan bl.a. være tale om udlændinge med fysiske eller psykiske handicaps, torturoplevelser og/eller stærk traumatisering. Integrationsloven 21, stk. 3 giver endvidere mulighed for at fritage borgere fra danskundervisning, hvis de allerede taler tilstrækkeligt dansk eller af andre særlige grunde.

8 8 Beskæftigelse / LoVHjemmel og finansiering Case 1 Afklarende forløb på Center for Afklaring og Rehabilitering Fadel er en ung afghansk mand med kone og to små børn. Det er to år siden familien fik opholdstilladelse i Danmark. Fadel har oplevet fængsling og tortur i Afghanistan og er i dag meget påvirket af sine traumatiske oplevelser. Kommunen vurderer, at Fadel ikke vil profitere af et almindeligt arbejdsmarkedsforberedende forløb, og henviser ham derfor til et forløb på Center for Afklaring og Rehabilitering. Formålet er at afklare og udvikle Fadels kompetencer med henblik på tilknytning til arbejdsmarkedet. Bevillingsgrundlaget er et vejlednings- og opkvalificeringsforløb. Forløbet aftales til tre dage om ugen i tre måneder med mulighed for forlængelse. Ved siden af sit forløb på centret modtager han danskundervisning på et sprogcenter otte timer om ugen og går hos en privatpraktiserende psykolog en gang om ugen. Center for Afklaring og Rehabilitering Dansk Flygtningehjælps Center for Afklaring og Rehabilitering har som formål at afklare den enkelte deltagers resurser primært i forhold til mulig tilknytning eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Deltagerne er borgere med en anden etnisk baggrund end dansk, hvor de fleste har fysiske og psykiske lidelser (herunder Ptsd) samt sociale problemer. Målgruppen modtager introduktionsydelse, starthjælp, kontanthjælp eller sygedagpenge. Indsatsen tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i den enkeltes integrationskontrakt/ jobplan. Læs mere på

9 DFH / Dansk Flygtningehjælp Integrationsnet 9 Lovhjemmel og finansiering Integrationsloven Tekst Udgift Tilskud/refusion Pris Danskundervisning på sprogcenter efter inl 21 Vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter inl 23 a Deltagerpris på Center for Afklaring og Rehabilitering pr. måned ,00 kr. (priseksempel) - Refusion til vejledning og opkvalificering efter inl 45, stk. 5, nr ,00 kr. - Grundtilskud jf. inl 45 stk kr. Kommunens pris pr. måned ( kr kr kr.) 4.681,00 kr. Psykologpris. pr. måned (751,04 kr. x 4,3 uger) 3.229,48 kr. - 50% refusion efter inl 45, stk. 3 (3.229,48 kr. x 50%) 1.614,74 kr. Kommunens pris pr. måned (3.229,48 kr ,74 kr.) 1.614,74 kr. Da Fadel er under integrationsloven, er bevillingsgrundlaget et vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter 23 a. Prisen er kr. pr. måned. Forløbet finansieres delvist af refusionen på kr. jf. 45 stk. 5 samt af det grundtilskud, kommunen modtager på alle udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, på kr. jf. 45 stk 4. Kommunen er forpligtet til at henvise til sprogundervisning efter inl 21 senest en måned efter udlændingen er flyttet til kommunen. Prisen for sprogundervisningen afhænger af kursistens sproglige niveau og progression. Staten refunderer 50% af udgiften efter inl 45 stk. 5. Psykologbehandling bevilliges efter inl 36. Refusionen på psykologhjælpen er 50% efter inl 45, stk. 3. Prisen for konsultation hos en psykolog er hentet hos Dansk Psykologforening Selvforsørgende Hvis Fadel blev forsørget af sin ægtefælle, kunne han stadig modtage et vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter inl 23 a. Kommunen kan i det tilfælde tilbyde Fadel danskundervisning samt tilbud efter inl 23a-23c jf. inl 23 a stk. 5. Disse forløb kan have en varighed på op til tre måneder og kan kun gennemføres en gang.

10 10 Beskæftigelse / LoVHjemmel og finansiering Case 2 Afklarende forløb på Center for Afklaring og Rehabilitering Yasmin er en 48-årig iransk kvinde, som kom til Danmark for ti år siden pga. forfølgelse, herunder fængsling. Yasmin har forskellige psykiske og fysiske problemer, som hun har gået i behandling for igennem flere år. Hun har deltaget i flere arbejdsmarkedsrettede tiltag, blandt andet danskundervisning, aktivering og praktik. Det er dog ikke lykkedes hende at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Kommunen henviser Yasmin til et afklaringsforløb på Center for Aktivering og Rehabilitering med det formål at afklare hendes resurser og opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Bevillingsgrundlaget er et vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter beskæftigelsesloven. Da Yasmin har behov for yderligere danskkundskaber, modtager hun arbejdsmarkedsforbedrende danskundervisning på centret som en del af det samlede forløb. Lovhjemmel og finansiering Aktivloven og Beskæftigelsesloven Tekst Udgift Tilskud/Refusion Pris Aktive tilbud, herunder danskundervisning lab 32, stk 1, nr. 1 & 2: Vejledning og opkvalificering, kort vejlednings- og afklaringsforløb Deltagerpris pr. måned ,00 kr. (priseksempel) - 50% refusion efter lab ,00 kr. Kommunens pris pr. måned ( kr kr.) 8.150,00 kr. Psykolog, pris. pr. måned (751,04 kr. x 4,3 uger) 3.229,48 kr. - 50% refusion efter las 106 (3. 229,48 kr. x 50%) 1.614,74 kr. Kommunens pris pr. måned (3.229 kr ,74 kr.) 1.614,74 kr. Yasmin er under aktiv- og beskæftigelsesloven og modtager kontanthjælp. Bevillingsgrundlaget er et vejlednings- og afklaringsforløb efter 32 stk. 1, nr. 1 & 2. Prisen er kr. pr. måned (priseksempel).

11 DFH / Dansk Flygtningehjælp Integrationsnet 11 Dette tilbud udløser en refusion efter 118 i lab på 50% inden for et rådighedsbeløb, der opgøres til maks kroner årligt (2007-niveau). Psykologbehandling bevilliges efter 82 i las, med refusion efter 106. Refusionen er 50%. Prisen for konsultation hos en psykolog er hentet hos Dansk Psykologforening Selvforsørgende Hvis Yasmin bliver forsørget af sin ægtefælle, er hun omfattet af lab 2, stk. 10. Derfor kan kommunen efter en konkret vurdering iværksætte tilbud efter kap , 14 og 15 jf. stk. 4 og 5. Tilbuddet efter kap. 10 kan højest vare op til seks uger, medmindre danskundervisning indgår som en betydelig del af tilbuddet som i Yasmins tilfælde. Den samlede varighed kan dog ikke overstige 26 uger. Der er 50% statsrefusion efter lab 118, igen inden for et årligt maksimumsbeløb. Kommunen kan bevilge psykologbehandling efter 82 i las med refusion på 50% efter 106.

12 12 Beskæftigelse / LoVHjemmel og finansiering Case 3 Virksomhedspraktik Shaker er en 47-årig irakisk mand, der ankom med sin familie som kvoteflygtning til Danmark. Shaker har prøvet at lære dansk på et almindeligt hold på sprogskolen i halvandet år, men pga. sit psykiske helbred har der ikke været fremskridt. Kommunen visiterer ham derfor til et særligt forløb på sprogskolen, hvor han går på et specialhold for flygtninge med traumer. Dette forløb består af en kombination af danskundervisning og samfundsorientering med ekstra lærerresurser tre gange om ugen. Forløbet suppleres med to ugentlige praktikdage på en virksomhed. Shaker henvises til Integrationsnet, der skal stå for at etablere, støtte og følge op på praktikforløbet. Lovhjemmel og finansiering Integrationsloven Tekst Udgift Tilskud/Refusion Pris Fuldt introduktionsprogram: Danskundervisning inl 21 Virksomhedspraktik inl 23 b, stk ,00 kr. (priseksempel) - Statsrefusion på 50% efter inl 45, stk ,00 kr. Kommunens pris pr måned (5.000 kr kr.) 2.500,00 kr. Beskæftigelsestillæg pr. måned (6 timer x 4,3 uger x 14,31 kr.) 369,20 kr. - Refusion efter inl 45, stk. 2 (396,20 kr. x 50%) 198,10 kr. Kommunens pris pr. måned (396,20 kr. 198,10 kr.) 198,10 kr. Da Shaker er under integrationsloven, er bevillingsgrundlaget virksomhedspraktik efter 23 b, stk. 2. Shaker modtager ud over sin introduktionsydelse et beskæftigelsestillæg efter inl 23 b, stk. 6 jf. 45, stk 3 i beskæftigelsesloven svarende til 14,31 kr. pr. time (2010-sats). Beskæftigelsestillægget refunderes af staten med 50% efter 45, stk. 2. Kommunen er forpligtet til at henvise til sprogundervisning jf. inl 21, senest en måned efter udlændingen er flyttet til kommunen. Prisen for sprogundervisningen afhænger af kursistens sproglige niveau og progression. Staten refunderer 50% af udgiften efter 45, stk. 5.

13 DFH / Dansk Flygtningehjælp Integrationsnet 13 Selvforsørgende Hvis Shaker bliver forsørget af ægtefællen, skal kommunen alene tilbyde ham danskundervisning efter inl 16, stk. 2. Kommunen kan dog give ham tilbud efter inl 23a-23c jf. inl 23 a stk. 5. Staten refunderer 50% af udgiften efter inl 45, stk. 5. Lovhjemmel og finansiering Aktivloven og beskæftigelsesloven Tekst Udgift Tilskud/Refusion Pris Aktive tilbud, herunder danskundervisning efter lab 22, nr. 1-3: Virksomhedspraktik efter lab 42 jf. kap ,00 kr. (priseksempel) Beskæftigelsestillæg pr. måned efter lab 45, stk. 3 (12 timer x 4,3 uger x 14,31 kr.) 738,40 kr. - Staten refunderer 50% af kommunens udgifter til beskæftigelsestillæg efter lab 118, stk. 3 (738,40 kr. x 50%) 369,20 kr. Kommunens pris (738,40 kr. 369,20 kr.) 369,20 kr. Hvis Shaker havde været under aktiv- og beskæftigelsesloven, ville bevillingsgrundlaget være virksomhedspraktik efter lab 42. De aktive tilbud udløser en refusion efter 118 i lab på 50%. Hvis Shaker modtager starthjælp efter las, kan han modtage et beskæftigelsestillæg efter lab 45, stk. 3. Staten refunderer 50% af kommunernes udgifter til beskæftigelsestillægget efter 118, stk. 3 i lab. Som ydelsesmodtager bevilges Shakers virksomhedspraktik efter kapitel 10 i lab. Prisen for sprogundervisningen afhænger af kursistens sproglige niveau og progression. Staten refunderer 50% af udgiften. Selvforsørgende Hvis Shaker bliver forsørget af sin ægtefælle, er han omfattet af lab 2, stk. 10. Derfor kan kommunen efter en konkret vurdering iværksætte tilbud efter kap , 14 og 15 jf. stk. 4 og 5. Tilbuddet efter kap. 10 kan højest vare op til seks uger, medmindre danskundervisning indgår som en betydelig del af tilbuddet som i Shakers tilfælde. Den samlede varighed kan dog ikke overstige 26 uger. Der er 50% statsrefusion efter lab 118.

14 14 Beskæftigelse / LoVHjemmel og finansiering Case 4 Mentorstøtte Hussein er en enlig irakisk mand, som for to år siden fik opholdstilladelse som flygtning og blev boligplaceret i en kommune. Han viser tegn på Ptsd og har svært ved at orientere sig i tid og rum. Derudover oplever sagsbehandleren Hussein som i vildrede om sin fremtid. Trods Husseins problemer lykkes det jobcentret at etablere en virksomhedspraktik i en restaurant to dage om ugen. Formålet er at hjælpe Hussein med at få tilknytning til det danske arbejdsmarked. For at fastholde Hussein i praktikken, og hjælpe ham med at håndtere sine traumer og vejlede ham i de muligheder, der er i Danmark, vælger kommunen at tilknytte en speciel mentor fra Integrationsnet. Kommunen bevilger 10 timer om ugen, dels på praktikpladsen og dels i hjemmet. De resterende tre dage deltager han i sprogundervisning. Mentor Der kan ydes støtte til en mentorfunktion i alle tilfælde, hvor en borger har brug for en mentor til at opnå eller fastholde beskæftigelse. Målgruppen for mentorordningen er meget bred. Formålet beskrives således i lab-loven: Med henblik på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ansættelse i fleksjob eller i ordinær ansættelse, kan der ydes støtte til en mentorfunktion. Hvis der er tale om en mentor på en virksomhed eller uddannelsesinstitution, skal indsatsen ligge ud over, hvad arbejdsgiveren eller uddannelsesinstitutionen sædvanligvis forventes at varetage, og mentorfunktionen skal være afgørende for aktiviteten, tilbuddet eller ansættelsen. Lovhjemmel og finansiering Integrationsloven, Aktivloven og Beskæftigelsesloven Tekst Udgift Tilskud/Refusion Pris Virksomhedspraktik inl 23 b eller lab kap. 11 Mentorstøtte lab 78 eller inl 23 d (10 timer pr. uge x 638,00 kr. pr. time (Integrationsnets pris 2009)) 6.380,00 kr. - Statsrefusion 50% efter lab 118, stk ,00 kr. Kommunens samlede pris (6.380 kr kr.) 3.190,00 kr.

15 DFH / Dansk Flygtningehjælp Integrationsnet 15 Når Hussein er under integrationsloven, er bevillingsgrundlaget for virksomhedspraktik inl 23 b jf. lab 22, stk. 2. Når Hussein er under aktiv- og beskæftigelsesloven, er bevillingsgrundlaget virksomhedspraktik lab 42. Hussein modtager endvidere mentorstøtte efter inl 23 d, jf. lab 78. Mentorstøtte udløser en statsrefusion på 50% efter inl 45 samt lab 118, stk. 2. Selvforsørgende Ovenstående gælder også, hvis Hussein bliver forsørget af sin ægtefælle.

16 16 Beskæftigelse / LoVHjemmel og finansiering Case 5 Sygedagpenge Aisha er en 49-årig kvinde, der kom til Danmark i 1978 med sin familie for at arbejde. Hun har indtil nu haft forskellige ufaglærte jobs som rengøring og fabriksarbejde. På grund af smerter i arme, skuldre og nakke har hun været sygemeldt i cirka syv måneder. Trods mange års ophold og arbejde i Danmark taler Aisha kun en smule dansk og har sparsomt indblik i den danske kultur. Aisha føler ikke, hun er i stand til at arbejde igen, og har svært ved at forstå, hvorfor hun ikke kan få lov at være i fred, når hun er sygemeldt. Kommunen vurderer, at der er behov for afklaring af Aishas resurser i forhold tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Hun henvises derfor til Center for Afklaring og Rehabilitering, som har særlig kompetence og erfaring med sygepengemodtagere med anden etnisk baggrund end dansk. Da Aisha har smerter, bevilger kommunen desuden 10 timer hos en fysioterapeut. Bevillingsgrundlaget er et vejlednings- og afklaringsforløb efter aktivloven. Lovhjemmel og finansiering Sygedagpengeloven, Aktivloven og Beskæftigelsesloven Tekst Udgift Tilskud/Refusion Pris Vejlednings- og afklaringsforløb efter lab 22, jf. kap ,00 kr. (priseksempel) - Statsrefusion på 50 % efter lab 119, stk ,00 kr. Kommunens pris pr måned ( kr kr.) 8.150,00 kr. 10 stk. fysioterapeutisk behandling efter las 82 (385,26 kr. + (9 x 256,84 kr.)) 2696,82 kr. - Statsrefusion på 50 % efter las , 41 kr. Kommunens pris pr måned (2.696,82 kr ,41 kr.) 1348,41 kr. Aisha er under syge- og dagpengeloven og modtager sygedagpenge. Bevillingsgrundlaget er et vejlednings- og afklaringsforløb efter lab 22 jf. kap Prisen er kr. pr. måned. Dette tilbud udløser en refusion efter lab 119, stk. 2 på 50% inden for det pågældende rådighedsbeløb, der opgøres til maks kroner årligt. Da Aisha ikke selv er i stand til at betale for behandlingen hos fysioterapeuten, bevilges behandlingen efter las 82 med refusion efter las 106. Refusionen er 50%.

17 DFH / Dansk Flygtningehjælp Integrationsnet 17 Prisen for konsultation hos en fysioterapeut er hentet hos Dansk Fysioterapiforening Så længe Aisha er i et aktivt forløb på mere end 10 timer om ugen, får kommunen refusion for 65% af udgiften til sygedagpenge. Hvis Aisha er passiv modtager af sygedagpenge, nedsættes refusionen til 35%, jf. sdp 62.

18 18 Beskæftigelse / LoVHjemmel og finansiering Case 6 Fleksjob Iram har gennemgået et beskæftigelsesrettet forløb hos Integrationsnet. Forløbet har vist, at Iram har væsentlige og varige begrænsninger i sin arbejdsevne. Hun har derfor behov for skånehensyn, bl.a. nedsat arbejdstid, skiftende arbejdsstillinger, rolige omgivelser og klart definerede arbejdsopgaver. Efter forløbets afslutning godkender kommunen Iram til fleksjob. Efter seks måneder er det dog stadig ikke lykkedes for Iram at opnå ansættelse i et fleksjob. Irams forsørgelsesgrundlag er således forsat kontanthjælp. Da Iram taler dårligt dansk, har et spinkelt netværk og kun har begrænset kendskab til det danske arbejdsmarked, har hun behov for særlig støtte til etablering af fleksjob. Hun henvises derfor igen til Integrationsnet. Denne gang med henblik på hjælp til jobsøgning og etablering af fleksjob. Der aftales foreløbigt et forløb på tre måneder. Lovhjemmel og finansiering Aktivloven og Beskæftigelsesloven Iram er under aktiv- og beskæftigelsesloven og modtager kontanthjælp. Bevillingsgrundlaget i Irams tilfælde er hjælp til jobsøgning og etablering af fleksjob efter lab 73 c. Priseksempel kroner per måned. Det samme bevillingsgrundlag er gældende, hvis Iram har været i fleksjob eller ordinær beskæftigelse i ni måneder inden for en 18 måneders periode. Hvis Iram har været ledig i tolv måneder inden for en 18 måneders periode efter godkendelse til fleksjob, skal kommunen henvise Iram til en anden aktør efter lab 73 c, stk. 2. Staten refunderer 65% af kommunens udgifter til tilskuddet til fleksjobbet efter lab 71, jf Udgiften til jobsøgning mv. er vederlaget til anden aktør som jf. 117 a refunderes med 50% inden for rådighedsbeløbet.

19 Foto: Dansk Flygtningehjælp DFH / Dansk Flygtningehjælp Integrationsnet 19

20 20 Hjælp i særlige tilfælde / LoVHjemmel og finansiering Hjælp i særlige tilfælde Kommunerne kan udbetale hjælp i særlige tilfælde til en bred vifte af udgifter, som modtageren ikke selv har mulighed for at afholde. Nedenstående model viser statsrefusionen for integrationslovens 34 og 36 og aktivlovens 82. Refusionens størrelse afhænger af, om flygtningen har fået ophold før 1. juli 2002 og modtager kontanthjælp, eller om flygtningen har fået ophold efter 1. juli 2002 og modtager starthjælp. Under aktivloven er refusionen 50% efter las 106. Der er ingen refusioner for personer på starthjælp. Under integrationsloven er der 50% refusion efter inl 45, stk. 3. Hjælp til udgifter ved deltagelse i introduktionsprogrammet Integrationsloven 34 med 50% refusion efter inl 45, stk. 3. Kommunen kan yde hjælp til udgifter ved deltagelse i introduktionsprogrammet, herunder særlige forløb, transport, arbejdsredskaber og andet. Der kan bl.a. være tale om forløb for traumatiserede med henblik på, at flygtningen på sigt kan følge introduktionsprogrammet. Sygebehandling Integrationsloven 36 med 50% refusion efter inl 45, stk. 3 las 82 med ingen refusion (for dem på starthjælp) eller 50% refusion (for dem på kontanthjælp) efter las 106 Der kan gives hjælp til sygebehandling, hvis behandlingen er nødvendig og velbegrundet. For traumatiserede flygtninge kan denne paragraf anvendes til f.eks. psykologhjælp, fysioterapi mv. Integrationsloven Aktivloven Aktivloven 34 og Fuld kontanthjælp efter 7 år Før 1. juli 2002/ Kontanthjælp 50% 50% 50% Efter 1. juli 2002 / Introduktionsydelse/ Starthjælp 50% 0% 50%

21 DFH / Dansk Flygtningehjælp Integrationsnet 21 Case 7 Hjælp i særlige tilfælde Nadia er en irakisk kvinde, som sammen med mand og børn har opnået flygtningestatus på baggrund af politisk forfølgelse i Irak. Kommunen vurderer, at Nadia ikke på nuværende tidspunkt er i stand til at profitere af et almindeligt introduktionsprogram. Hun henvises derfor til et projekt i Integrationsnet. Kommunen bevilger tre måneders deltagelse i projektet (se regneeksempel fra case 1). Da Nadia ikke selv er i stand til at afholde udgifter til transport, bevilger kommunen hjælp i henhold til integrationslovens 34. Der bevilges endvidere fem behandlinger til fysioterapeut og psykologhjælp én time ugentligt efter integrationslovens 36. Lovhjemmel og finansiering Integrationsloven Tekst Udgift Tilskud/Refusion Pris Projektpris se f.eks. case 1 Transport, 3 zoners periodekort til hovedstadsområdet, pr måned 450 kr. - Refusion 50% efter inl kr. Kommunens pris pr måned (450 kr kr.) 225 kr. Fysioterapeutisk behandling, 5 stk. efter inl 36 (385,26 kr. + (4 x 256,84 kr.)) 1.412,62 kr. - Refusion 50% efter inl 45, stk. 3 (50% x 1.412,62 kr.) 706,31 kr. Kommunens pris pr. måned (1.412,62 kr ,31 kr.) 706,31 kr. Psykolog, 1 time ugentligt efter inl 36, pris. pr. måned (751,04 kr. x 4,3 uger) 3.229,48 kr. - Refusion 50% efter inl 45, stk. 3 (3.229,48 kr. x 50%) 1.614,74 kr. Kommunens pris pr. måned (3.229,48 kr ,74 kr.) 1.614,74 kr. Når Nadia er under integrationsloven, er bevillingsgrundlaget for projektet i denne sag hjælp i særlige tilfælde efter inl 34. Refusionen er 50% efter inl 45, stk. 3.

22 22 Hjælp i særlige tilfælde / LoVHjemmel og finansiering Psykologhjælp og fysioterapi bevilliges efter 36 i inl. Refusionen på psykologhjælp samt fysioterapi er 50% efter inl 45, stk. 3. Prisen for fysioterapi er hentet hos Danske Fysioterapeuter Prisen for konsultation hos psykolog er hentet hos Dansk Psykologforening Selvforsørgende Hvis Nadia blev forsørget af en ægtefælle, ville hun stadig være omfattet af inl 34 og 36 og kunne få hjælp efter disse bestemmelser, hvis parret ikke selv har økonomisk mulighed for at afholde udgiften. Her er en statsrefusion på 50%. Er der ved familiesammenføring stillet krav om sikkerhedsstillelse, skal hjælp efter integrationsloven og aktivloven til den familiesammenførte tilbagebetales ud af sikkerhedsstillelsen. Lovhjemmel og finansiering Aktivloven og beskæftigelsesloven Hvis Nadia var under aktiv- og beskæftigelsesloven ville kommunen i dette tilfælde kunne bevilge et vejlednings- og afklaringsforløb efter lab 22, jf. kap Der er ingen paragraf i aktiv- eller beskæftigelseslovene, der finder tilsvarende anvendelse som 34 i integrationsloven, da denne specifikt refererer til deltagelse i introduktionsprogrammet. Under lab 83 er der mulighed for, at kommunen kan bevilge godtgørelse til udgifter ved deltagelse i de aktive tilbud, herunder for eksempel transport, op til kr. pr. måned. Refusionen er 50% efter lab 119, stk. 2. Hjælp til fysioterapi og psykolog kan bevilliges efter las 82. Her er refusionen 50% efter las 106, medmindre personen modtager starthjælp, så er der ingen refusion.

23 DFH / Dansk Flygtningehjælp Integrationsnet 23 Case 8 Behandling Ali er en 50-årig irakisk mand med opholdstilladelse i Danmark. Han er stærkt traumatiseret som følge af fængsling og grov tortur i Irak. Han har mange fysiske smerter og ekstrem Ptsd. I introduktionsprogrammet har Ali i en kortere periode fulgt danskundervisningen, hvor han arbejdede hårdt for at lære sproget. Ali har ikke modtaget aktive tilbud og har ikke været i arbejde pga. vedvarende smerter og psykiske problemer. Lægen anbefaler, at Ali modtager fysioterapi og psykologhjælp, og kommunen visiterer til behandling i Integrationsnets regi. I første omgang bevilger kommunen 10 timer psykologhjælp og 10 timer fysioterapi. Lovhjemmel og finansiering Integrationsloven Tekst Udgift Tilskud/Refusion Pris Psykolog, en time ugentligt efter inl 36 (751,04 kr. x 4,3 uger) 3.229,48 kr. - Refusion på 50% efter inl 45, stk. 3 (3.229,48 kr. x 50%) 1.614,74 kr. Kommunens pris pr. måned (3.229 kr ,74 kr.) 1.614,74 kr. Fysioterapeutisk behandling, 5 stk. efter inl 36 (385,26 kr. + (4 x 256,84 kr.)) 1.412,62 kr. - Refusion på 50% efter inl 45, stk. 3 (50% x 1.412,62 kr.) 706,31 kr. Kommunens pris pr. måned (1.412,62 kr ,31 kr.) 706,31 kr. Når Ali er under integrationsloven, er bevillingsgrundlaget behandling efter 36. I løbet af en måned modtager Ali fem timers fysioterapi med refusion på 50% efter inl 45, stk. 3. Psykologhjælp bevilliges ligeledes efter inl 36, med 50% refusion efter inl 45, stk. 3. Prisen for konsultation hos psykolog er hentet hos Dansk Psykologforening Prisen for fysioterapi er hentet hos Danske Fysioterapeuter Selvforsørgende Hvis Ali blev forsørget af en ægtefælle, ville han være omfattet af inl 36 og kunne få hjælp efter denne bestemmelse, hvis parret ikke selv har økonomisk mulighed for at afholde udgiften. Her er en statsrefusion på 50%. Er der ved familiesammenføring stillet krav om sikkerhedsstillelse, skal hjælp efter integrationsloven og aktivloven til den familiesammenførte tilbagebetales ud af sikkerhedsstillelsen.

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016

Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016 Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016 Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af integrationsloven

Læs mere

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Integrationsprogramg p g Integrationskontrakt Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Mål: sikre

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Løsning af sociale opgaver: Hvilke muligheder findes der i social- og beskæftigelseslovgivningen for at arbejde med socialt udsatte

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Mentorskabets muligheder på arbejdsmarkedet

Mentorskabets muligheder på arbejdsmarkedet Mentorskabets muligheder på arbejdsmarkedet Anette Hansen, seniorkonsulent Odense den 12. september 2013 Anette Hansen Seniorkonsulent Mail: ah@cabiweb.dk Mobilnr. 40 38 54 74 Side 2 Fastholdelse og indslusning

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Finansiering af udgifter til flygtninge, indvandrere mv. Finansieringen

Læs mere

N O TAT. Forslag til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet. Integrationsloven

N O TAT. Forslag til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet. Integrationsloven N O TAT til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet Integrationsloven Krav om 37 timers tilbud for ægtefælleforsørgede INL 17 og 24 c, stk. 5 Hvis ægtefælleforsørgede modtager beskæftigelsesrettede

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1:

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2009/16143 Dato: 16-12-2009 Sag: Indsatsområder for integration i 2010 Sagsbehandler: Hanne Stausgaard Integrationskonsulent Indhold 1. Kommunens opgaver efter

Læs mere

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommuner Sagsnr. 2016-900 Doknr. 314430 Dato 07-04-2016 Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 5 1. Ændringer af den kommunale

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygte, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret 2010 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Bilag 2: Oversigt - Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Beskæftigelsesudvalget Politikområdet 06 Arbejdsmarked består af følgende delområder: Midlertidig boligplacering/lejetab fraflytning mv.

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.5 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb

Læs mere

FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE

FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE BETINGELSER OG VILKÅ R I FORBINDELSE ME D: FORSØRGE LSE OG BESKÆ FTIGELSE HJ ÆLP I SÆRLIGE TILF Æ LDE SÆRLIG STØTTE TIL BØ

Læs mere

FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE

FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE BETINGELSER OG VILKÅ R I FORBINDELSE ME D: FORSØRGE LSE OG BESKÆ FTIGELSE HJ ÆLP I SÆRLIGE TILF Æ LDE SÆRLIG STØTTE TIL BØ

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i finansieringsreglerne. Grundtilskud.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i finansieringsreglerne. Grundtilskud. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE

FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE BETINGELSER OG VILKÅR I FORBINDELSE MED: FORSØRGELSE OG BESKÆFTIGELSE HJÆLP I SÆRLIGE TILFÆLDE SÆRLIG STØTTE TIL BØRN, UNGE

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Indhold: Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven Integrationsøkonomi Danskuddannelse Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Status på Vejen Kommunes integrationsindsats.. Indgåelse

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 1. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 En koordineret indsats - hvilke muligheder er der i social- og beskæftigelseslovgivningen?

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Mentorindsats i Svendborg Kommune

Mentorindsats i Svendborg Kommune Mentorindsats i Svendborg Kommune Indenfor beskæftigelsesområdet er der mulighed for at bevilge mentorstøtte som et led i en beskæftigelsesrettet indsats. Mentorstøtten er tænkt som en midlertidig indsats,

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven I medfør af 19, stk. 6, 23, stk. 6, og 24 a, stk. 5, i lov om integration

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 12-07-2015 Høring om: Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Notat om nye revalideringsbestemmelser

Notat om nye revalideringsbestemmelser Notat Dato 24. august 2017 MEB Side 1 af 10 Notat om nye revalideringsbestemmelser Revalidering er den beskæftigelsesrettede indsats, hvor flest borgere efter afsluttet forløb opnår ordinær beskæftigelse

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding lovgivning og arbejdspladsens håndtering Sygefravær og tilbagevenden - Eksempler på lovgivningens muligheder Anette Larsen

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Ressourceforløb 40 år +

Ressourceforløb 40 år + Nr. Lovens betingelser for tildeling af ressourceforløb Spørgsmål til afdækning af forhold omstændigheder til bedømmelse af, om lovens tildelingsbetingelser er opfyldt Svar på spørgsmål Forslag til vejledende

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. den Dok.nr

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. den Dok.nr Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen den 27.5.2010 Dok.nr. 1908607 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

I medfør af 42, stk. 2, og 70, stk. 3, i lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes:

I medfør af 42, stk. 2, og 70, stk. 3, i lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Bekendtgørelse om anvendelse, fordeling, udbetaling mv. af midler fra den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft (flaskehalse) I medfør af 42, stk. 2, og 70, stk.

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Modtagelse og integration af flygtninge beskrivelse af opgaver og økonomiske udfordringer 2015. Dato: Opgaven vedrørende modtagelse og integration af flygtninge er forankret

Læs mere

Flygtninge, familiesammenførte udlændinge og indvandrere med behov for støtte

Flygtninge, familiesammenførte udlændinge og indvandrere med behov for støtte Flygtninge, familiesammenførte udlændinge og indvandrere med behov for støtte BETINGELSER OG VILKÅR I FORBINDELSE MED: FORSØRGELSE OG BESKÆFTIGELSE HJÆLP I SÆRLIGE TILFÆLDE SÆRLIG STØTTE TIL BØRN, UNGE

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget Dokument oprettet 19-08-2009 Sag 09/693 Dok. 9195/09 MER/ck Baggrundsnotat til forslag fra HK, Dansk Socialrådgiverforening (DS) og Danske Handicaporganisationer (DH) om udviklings- og rehabiliteringsindsats

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet

Arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkedsområdet På s område er næsten alle udgiftsposter indenfor overførsels området. Der er budgetteret med et skøn over forventede antal modtagere af de forskellige ydelser. Produktionsskoler

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning Arbejdsmarked - serviceudgifter 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Udgifter 3.739 Indtægter 0 Netto 3.739 Ungdommens Uddannelsesvejledning er et tilbud om vejledning om valg af uddannelse og erhverv,

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Januar 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

Notat vedr. BUR s opgaver og fokuspunkter i forbindelse med modtagelse af flygtninge og asylansøgere.

Notat vedr. BUR s opgaver og fokuspunkter i forbindelse med modtagelse af flygtninge og asylansøgere. 9. november 2015 Notat vedr. BUR s opgaver og fokuspunkter i forbindelse med modtagelse af flygtninge og asylansøgere. Børne- og Ungerådgivningen har samme forpligtelse over for flygtningebørn i henhold

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Oktober 2015 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere