Det 13. årsmøde. Færgekredsen Scandlines

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det 13. årsmøde. Færgekredsen Scandlines"

Transkript

1 Det 13. årsmøde I Færgekredsen Scandlines afholdes Tirsdag den 30. oktober 2012 kl I Navigatørernes hus Havnegade 55, 1058 København K. Efter årsmødet - cirka kl er kredsen vært ved et måltid mad på Told & Snaps, Toldbodgade 2, 1253 København K. Pensionerede medlemmer er velkommen til årsmødet og spisning. Af hensyn til det praktiske arrangement bedes du skriftlig eller pr. tilmelde dig til din lokale talsmand eller til formanden senest kl mandag den 15. oktober Færgekredsen vil gerne godtgøre togbilletter efter samme regler som ved s årsmøde Hvis der er forslag til emner, som medlemmer ønsker behandlet på årsmødet, bedes disse sendt til formanden senest 10. oktober Med venlig hilsen Claus Kofoed Nielsen Formand færgekredsen Scandlines 1

2 Indholdsfortegnelse: Dagsorden Side 2 Skriftlig beretning 2011/12 Side 3 Indlæg fra områderne Side 4 Indlæg fra bestyrelsen (Claus Jensen) Side 8 Valg af næstformand Side 9 Referat fra årsmødet i 2011 Side 10 Regnskab ( ) Side 14 Budget ( ) Side 16 Talsmænd i Færgekredsen Scandlines Side 17 Dagsorden: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent og stemmetællere. 4. Årsmødets forretningsorden 5. Fremlæggelse af beretning til godkendelse (skriftlig og mundtlig). 6. Valg af næstformand. 7. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse (Søfartens ledere). 8. Fremlæggelse af regnskab og nyt rammebudget (Søfartens ledere). 9. Indkomne forslag. 10. Eventuelt Program og tider: HR manager Renee Svarter kommer ca. kl Mødestart kl Kaffepause ca. kl Spisning ca. kl

3 Skriftlig beretning 2011/2012: Så kan vi endnu engang se tilbage på et år i Scandlines og i Færgekredsen Scandlines`s historie, og endnu engang har det været et år, der blev præget af fyringsrunder, frasalg, udflagning og en venten på nye færger. Derudover har det også været overenskomst år Overenskomst Bilfærgernes rederiforening (BIRE) Overenskomstforhandlingerne med BIRE forløb godt denne gang, og der var stor villighed på begge sider af bordet til at finde løsninger. Dette skal dog ikke forstås som om at der ikke var sværdslag, for det var der. Men forhandlingerne forløb på konstruktiv vis. Bedst som vi troede at alt var i skønneste orden (31. maj), opstod der i slutningen af juni problemer med fortolkningen af, hvad der var aftalt. Dette var årsagen til, at overenskomstforhandlingerne, vanen tro, trak yderligere ud. På et møde i starten af august (diverse sommerferier skulle lige være overstået) blev, Maskinmester foreningen og Bire enige om fortolkningen af det aftalte. I skrivende stund venter vi stadig på at få sendt aftalen ud i urafstemning hvilket vil ske inden for de nærmeste dage. På Færgekredsens årsmøde vil vi gennemgå selve aftalen hvis den bliver stemt hjem Overenskomst Danmarks rederiforening (DARE) Overenskomsten på DARE området er stadig ikke kommet i hus. På dette område afventer vi den verserende retssag som skal fastslå om danske søfolk skal have del i de samme skattelettelser som det øvrige danske samfund eller om de bare skal betale regningen. Dual Rødby/ Gedser Efter overgangen til Dualbemanding på begge de danske Rødby færger samt udsigt til dualbemanding på den danske Gedser færge er behovet for en dualoverenskomst blusset op. I Juni mdr. var vi i dialog med Scandlines om en dual overenskomst fælles for og Maskinmesterforeningen. Forhandlingerne forløb godt indtil de blev stoppet af uoverensstemmelsen på hovedoverenskomstområdet. Jeg håber at vi straks efter godkendelsen af hovedoverenskomsten kan komme videre med Dualaftalen. Gedser/Rationalisering De nye færger til Gedser lader vente på sig. Termin ukendt, hvilket har/ ville have givet problemer med bemandingen sommeren over. Da en del af de opsagte medarbejdere allerede havde fået nyt arbejde, var der akut mangel på disse, hvorfor rederiet valgte at omflage Prins Joakim, så de kunne benytte den besætning, der allerede var ansat til Berlin. Det er aldrig positivt at udflage danske arbejdspladser, men udflagningen betød at medarbejderne kunne få den ferie, de var blevet lovet. Så det var, i en presset situation, nok den bedste løsning. Nu nærmer dagen sig for at vi skal sige farvel til en masse gode kolleger og jeg vil godt benytte lejligheden til at ønske dem god vind fremover. Der er også en del der skal skifte overfart og får nye udfordringer. Dem vil jeg også gerne ønske held og lykke, og håber at de bliver glade for deres nye arbejdssted Fragt Scandlines Baltic er blevet solgt, og herunder hører Ask. Dette frasalg var en ren overdragelse af aktier, så der følger besætningen med, med de vilkår de er ansat under i dag. Dog skal nævnes at frikortet nok mistes, ligesom det er sket på de øvrige ruter Scandlines har solgt. 3

4 Dru A/S, som var det selskab der stod for Urd, har solgt skibet. Medarbejderne fra dette selskab er blevet overført til Scandlines Danmark hvorfra de udlånes til Urd de næste par år. Alle øvrige fragtaktiviteter er også solgt, så Scandlines i dag kun består af de 3 trafik maskiner, Gedser Rødby og Helsingør. Helsingør Grundet faldende overførsels tal på Helsingør Helsingborg overfarten er det medio september blevet varslet at der skal skæres yderligere i sejlplanen for M/F Hamlet. I Skrivende stund er det ikke oplyst hvad reduktionen vil have af personalemæssige konsekvenser, mere om dette på Årsmødet. Ombygningen af passagerapteringerne i Helsingør er overstået, og det virker som om at vores passagerer har taget godt imod fornyelsen. Slutbemærkning Her til sidst vil jeg godt benytte lejligheden til at sende en stor tak til Søfartens lederes sekretariat, samt til Johnny Madsen, Maskinmester Forening, som løfter arven efter Peter Vindum, for et godt samarbejde over året der er gået,.et samarbejde, jeg ser frem til fortsætter. Kaptajn Kurt Brun Villadsen, fragt, er stoppet som talsmand, og jeg vil gerne benytte chancen til at ønske ham god vind fremover. Ny talsmand for fragt er overstyrmand Jørgen Stub Holmegaard. Og sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke vores talsmænd, for deres store indsats i denne turbulente tid. Færgeseminar Jeg vil lige reklamere for s Færgeseminar det afholdes i år d 28. november på First Hotel Grand Jernbanegade Odense C. De foregående år har været en stor succes med omkring deltagere. Indlæg fra områderne: Gedser Rostock. Ved talsmand Henrik Marrill Christiansen. Stege den Dette bliver formentlig mit sidste år som talsmand på Gedser-Rostock overfarten, og da jeg er begyndt at tænke i efterløn og pension, ville det jo være dejligt, at kunne overlevere til en ny Talsmand; At begge nybygninger er leveret til tiden, og har virket fra dag 1. At overenskomst 2012, samt dual tillægget, er forhandlet færdigt og underskrevet skulle i stedet vise sig at blive et mareridt for de ansatte på Gedser-Rostock. Ingen nye skibe til ferietrafikken, vi ved endnu ikke hvornår de kommer i drift. Overlever værftet? Kan skibene i det hele taget performe, som påtænkt? Mange Spørgsmål og ingen svar? Kun en masse fyringer/forflyttelser. Midt i dette, hvor alle sejlende ansatte, som vanligt, (vi kan jo selv) var begyndt at tænke, hvordan takler vi nu dette; Sejle 100 % optimalt, med de to gamle skibe, der i forvejen, efter ordre fra ledelsen, var kørt ned på et stade, hvor de var klar til udfasning. 4

5 Da så rygtet gik, at vi skulle låne en ekstra færge til at klare sommeren, var vi næsten helt positive. Nu skal vi nok klare den, undskylde overfor vore kunder, at vi ikke holdt det lovede, men at vi gjorde hvad vi kunne, samt at fastholde kunderne, så de var klar til at komme igen i Men så, i lighed med sidste år, lavede ledelsen så igen et, i den grad, uforståeligt træk. Hen over natten, (nej; Der blev de dog stoppet af myndighederne) skulle Prins Joachim skifte flag, og have tysk besætning. Igen mere usikkerhed og uvished, for de danske ansatte. Vi anerkender helt ledelsens ret til at lede og fordele arbejdet, men at foretage et sådant træk lige op til ferietrafikken, var nok den dårligst tænkelige beslutning af alle. Stakkels Tyskere, de havde ikke en chance for at performe i ferietrafikken, konstant forsinket, for få enheder på dækket, og et skib der ligner jeg ved ikke hvad. Tænk på, at den tyske besætning havde heller ikke noget valg. Lidt positivt er der dog: Mercandia 8, har performet godt, for hver 15 lastbiler har den givet plads til 75 personbiler på en af de store færger. Det ser ud til at OK2012, med et par små ændringer, kommer i hus inden længe, samt at rammerne for et Dual tillæg for Scandlines ligger tæt på højrebenet. Slutteligt, her 35 år efter jeg satte mine ben i en Gedser færge for første gang, deraf over halvdelen som Talsmand, skal mit ønske være, at de der bliver tilbage må få en god arbejdsplads, på godt og ondt. Vælg nu den rigtige talsmand til overfarten, husk han skal arbejde for helheden. Jeg vender tilbage senere med valgdato m.m. Må i Alle få en blid Bør Henrik Marrill Christiansen Talsmand Nav.GE-RO. Helsingør - Helsingborg ovf. Ved talsmand Patrick Nowicki. I det foregående år har der været lidt nedskæringer af personale og antal af afgang og lidt skuffelse over valget til bestyrelsen. Der har også været et godt overskud og gode kundetilfredshedsmålinger. Til sidst har et par af overfartens toneangivende navigatører gået på efterløn. De store nedskæringer som fulgte udflagningen af den ene af de nye Gedser Rostock færger, kom ikke til at påvirker Helsingør-Helsingborg overfarten for navigatørerne. Der var dog indskrænkninger på 2 af de 4 færger, og en 5. færger blev helt oplagt. Det betød opsigelsen af én navigatør på Hamlet effektiv 31. august. Indskrænkninger afspejler desværre ikke overfartens strategi, at tjene penge. Man må håbe på at jagten på kortvarige besparelser ikke kommer til at sætte dagsorden og erstatte langvarige, fornuftige strategier, hvor overfarten kan tilbyde et reelt alternativt til Øresundsbroen. I forbindelse med ducklingsprojektet, mistede overfarten muligheden for at deltage i valg af bestyrelsesrepræsentant hos Scandlines Danmark A/S. Overfartens bestyrelse blev, via et brev fra SU medlemmer, bedt om at sætte gang i valg til medarbejder valgt repræsentanter til bestyrelsen. 5

6 Det takkede bestyrelsen nej til, og indtil november 2013 går ruten glip af alt den viden medarbejderne har. Alle færger på overfarten præsterer kundetilfredshedsmålinger der ligger helt i top. Alle færger blev moderniseret til glæde for passagerer og omsætning ombord. Overfarten afleverede et overskud på dkr. 212,6 million. Mercandia VIII blev indsat på GR over sommeren som suppleringstonnage. Udlånet gik godt og hvis der er andet GR vil låne må de gerne sig til. 2 overstyrmænd tog deres afsked for at gør plads til andre, yngre navigatører. Den 1. september gik Torben Fedder og Tyge Lind på efterløn som efterfølges af pension. Fedder har været ansat i over 33 år, og har været et ægte leksikon af begivenheder og historie. Han ved alt om de ansatte hos rederiet og tit kunne man (helt uden regning og anmodning) få analyse af hvorfor og hvordan ting gik som de gik. Tyge Lind har været hos rederiet i over 31 år. Fedder begyndte på Tycho Brahe og sluttede på Hamlet, og Tyge Lind begyndte på Hamlet og sluttede på Tycho Brahe. Ingen af de 2 herre kunne forklare hvorfor. RØDBY Ved talsmand Michael S. Andersen. Beslutningen om at sætte Berlin under tysk flag har medført, at det sidste års tid har været en stor rodebutik for alle. Op mod 100 opsigelser og næsten lige så mange, der skulle flytte overfart. Samtidig er færdiggørelsen af de 2 nybygninger blevet udskudt gang på gang, og i skrivende stund tyder meget på, at værftet risikerer at gå konkurs. Til en så drastisk beslutning skulle man tro, at der lå vægtige grunde og klare fakta, i form af økonomisk gevinst, rationaliseringer o.l. Men nej. Til grund for beslutningen lå en eller anden fremtidsvision for Gedser overfarten. En vision, som, for at blive gennemført, kommer til at koste rederiet en stor bunke penge i fratrædelsesgodtgørelser, rådighedsløn og kurser til de opsagte, og de ansatte stor frustration og ængstelse for jobbet. Denne vision (= drømmesyn/åbenbaring, jf. fremmedordbogen) vil, alt andet lige, også medføre mindre synergieffekt de 2 nye færger imellem. Med forskellige bemandinger, kulturer, lovgivning m.m. kan dette ikke undgås. Alt i alt er denne beslutning en dårlig beslutning for både rederi og ansatte OK-forhandlingerne for 2012 startede nærmest direkte i forlængelse afslutningen af 2010 overenskomsten. Heldigvis i en langt bedre ånd, end for to år siden. I skrivende stund er man i SL ved at klargøre materiale til udsendelse til medlemmerne i.f.m. den vejledende afstemning. Overfartstallene har desværre ikke udviklet sig specielt positivt. Lastbilerne er godt nok som helhed med plus, men personbilerne er i minus. Alene i juli måned i år sejlede vi ca personbiler færre over, end sidste år, og i forhold til 2007 er vi helt op på ca personbiler færre. Det er mange penge. Afviklingen af sommertrafikken på Rø. er alt i alt forløbet fornuftigt, uden alt for store vedvarende og gentagende forsinkelser. Og færgerne har i det store og hele sejlet uafbrudt siden midten af juni. Hele forløbet vil blive evalueret på et møde i september, så alle forslag til forbedringer er velkommen der. Status quo på udnævnelser. D.v.s. ingen, men der bør snart komme nogle. En del agtværdige seniorkollegaer har forladt os, så en af de sjælden muligheder for forfremmelse burde komme nu til såvel ostmd. som kaptajn. 6

7 Hos en del af vores duale kollegaer hersker der fortsat en form for svingdørsmentalitet. Der har været en del udskiftninger, og der er blevet brugt mange kræfter på oplæring o.l. Dog synes jeg, at gruppen af dem, der gerne vil blive, bliver større, og dermed er der udsigt til en vis stabilitet, også for denne gruppe. Til slut vel mødt til årsmødet i Færgekredsen den 30. oktober. Mødet afholdes i s lokaler og jeg håber at rigtigt mange vil finde anledning til at møde op. Indkaldelse med yderligere info er rundsendt på mail til alle, samt opsat på færgerne. ASK og Urd Ved talsmand Jørgen Stub Holmegaard. Overskriften er en sandhed med visse modifikationer, idet Stena som det sikkert er de fleste bekendt har været på storindkøb. Vores kære rederi har indgået aftale med Stena Line om køb af følgende ruter: Travemünde-Ventspils, Travemünde-Liepaja, Nynäshamn-Ventspils, Rostock-Trelleborg og Sassnitz- Trelleborg. Aftalen omfatter alle fartøjer, dog ikke Urd. ASK forbliver i Scandlines Baltic A/S og forventes at fortsætte på ruten Travemünde-Liepaja indtil videre. Der har ikke været drøftet drifts- og personale problematikker med Stena Line endnu, men mon ikke det kommer. Skib og personale i URD overføres fra Scandlines Baltic A/S til DRU A/S, som er et datterselskab af Scandlines Danmark A/S på samme vis som Scandlines Baltic A/S er det, og Anders Frohn bekræfter at vi har aftalt at rammeaftalen om datterselskaber ( Duckilingsaftalen ) også gælder for det personale der nu overføres til DRU A/S. Desuden bekræfter han at der i øvrigt ikke sker ændringer i ansættelsesvilkår. Transportministeriet (staten) har stillet Garanti for rådighedsløn og pension til tidligere tjenestemænd i Scandlines Danmark, der overgår til ansættelse i et datterselskab inden for samme koncern. (URD?) Ved et evt. frasalg af et datterselskab, forudsættes den nye ejer at hæfte solidarisk med Scandlines Danmark A/S og det pågældende datterselskab i forhold til garantien (ASK?). Rygtet vil vide at SOL, Swedish Orient Line, har købt URD deres fremtidige planer kendes ikke, men indtil videre forventes URD at fortsætte på Travemünde-Liepaja. Efter en lidt omtumlet tilværelse sidste sommer, 2 x oplægning og en kort charter til SOL, er ASK nu tilbage på ruten Travemünde-Liepaja, hvor den har sam-sejlet med URD. Der har været stigende lastmængder med en gennemsnitlig belægning på %. Som følge af sammenbruddet i overenskomst forhandlingerne (DIS) og kommende retssag vedrørende DIS lønninger/skattereform, er vi nu på individuelle kontrakter, selvom de virker meget enslydende. Der er til overstyrmænd givet en lønstigning pr. 1.april 2012 på 5,45 % - men ingen regulering for de foregående år. Så vidt jeg er orienteret er der kun givet meget beherskede lønstigninger til skibsføreren. Ny talsmand for fragtafdelingen, undertegnede, har overtaget hvervet i april i år, og med den nuværende udvikling, kan det jo godt blive en forholdsvis kort karriere. 7

8 ARBEJDET I BESTYRELSERNE Ved Claus Jensen. I flere år har vi i Scandlines oplevet store forandringer, der desværre også har betydet nedskæringer i medarbejderskaren. Som i andre rederier skal vi også i Scandlines bestræbe os på at drive virksomheden så effektivt som muligt med fokus på omkostningerne. Det er dog ikke alle tiltag, der forekommer lige forståelige. Ejerne af Scandlines har besluttet, at der skal være tysk flag på den ene af de nye færger til Gedser-Rostock overfarten. Det har betydet, at mange danske medarbejdere er blevet fyret. Samtidig har man ansat et tilsvarende antal helt nye tyske medarbejdere. Der er altså ikke tale om reduceringer. Det forekommer som en mærkværdig beslutning. For det første afskediger man mange dygtige, loyale medarbejdere, der i en årrække har været med til at skabe gode resultater for firmaet. Dernæst ansætter man andre helt nye medarbejdere. Der er ikke nogen økonomisk fordel i at gøre som man har gjort. Tværtimod koster det mange penge for Scandlines i fratrædelsesgodtgørelser til de afskedigede medarbejdere. Argumentet om at det markedsføringsmæssigt er det bedste at gøre, idet vi jo er et dansk/tysk firma er lidt søgt. Hvad der ellers ligger bag beslutningen holder vores aktionærer og forhenværende CEO for sig selv. Situationen omkring de 2 nye færger er i øjeblikket uklar, idet værftet hvor de bliver bygget er gået konkurs. I forvejen var færgerne meget forsinkede, da de jo skulle have været sat i drift til dette års sommertrafik. Nu ved vi ikke hvornår vi får dem, eller om vi overhovedet får dem. Der er så mange fejl ved færgerne, der skal udbedres, før Scandlines i det hele taget vil modtage dem. Nok så væsentligt vejer de 700 tons mere end de skulle. Det giver en øget dybgang på ca. 25 cm. Den øgede vægt har også resulteret i en dårligere stabilitet. Derfor kan vi risikere, at vi bliver nødt til at opsige aftalen med værftet, så vi slet ikke får nogle færger. Da vi ikke fik nogle nye færger til sommeren 2012, blev Prins Joachim flaget om til tysk flag, så man kunne beskæftige alle de nye tyske medarbejdere, der var blevet ansat i forventning om, at Berlin skulle starte i maj måned. Nu skal både Prins Joachim og Kronprins Frederik på værft næste år, så de kan blive opgraderet til sommertrafikken 2013, idet man regner med, at de sandsynligvis skal sejle hele næste år på Gedser-Rostock. Samtidig leder vores driftsafdeling efter et tredje skib, der kan indsættes som ekstra kapacitet, hvor Mercandia VIII jo hjalp til denne sommer. Det betyder også, at Holger Danske skal fortsætte sejladsen på Rødby-Puttgarden indtil videre. Der er sket ændringer i vores direktion. Bengt Phil er fratrådt som CEO. Ny mand på denne post er Søren Poulsgaard Jensen, der tidligere var COO. Vi får ingen ny COO. Dennes arbejdsopgaver varetages i stedet af flere andre ledende medarbejdere. Tage Reinert fratrådte som CFO. Her er Per Madsen i august tiltrådt som ny mand på denne post. Scandlines fragtruter er blevet solgt alle sammen inkl. alle skibe. Vi mangler stadigvæk den endelige godkendelse hos konkurrencemyndighederne, men ellers har Stena og SOL (Swedish Orient Line) købt det hele. SOL har købt ruten Rostock-Hanko med tilhørende skibe, Aurora og Merchant. Derudover har de købt Urd. Stena har købt resten. For medarbejderne på Ask betyder det, at de følger med skibet og bliver ansat i Stena Line. Stena har ønsket at overtage medarbejderne. Det samme er ikke tilfældet for SOL. Men for medarbejderne på Urd betyder det, at de fortsat er ansat i Scandlines. Der bliver lavet en management aftale mellem Scandlines og SOL, der betyder, at Scandlines skal bemande Urd. Denne aftale er toårig. De tyske medarbejdere er blevet tilbudt job i Stena Line. Nogle har taget imod tilbuddet og andre fratræder Scandlines med en fratrædelsesgodtgørelse. 8

9 Som sædvanlig bruger vi i bestyrelsen megen tid på det regnskabsmæssige, specielt omkring årsregnskaberne. Det betyder bl.a. også, at vi medarbejdervalgte medlemmer engang imellem holder møder med vores regnskabsfolk for at få dybere indsigt i det regnskabsmæssige, og for at få svar på vores spørgsmål. Lige siden Scandlines blev købt af vores nuværende ejere, har vi vidst, at planen var at effektivisere firmaet og derefter sælge det igen. Derfor skal det ikke være en overraskelse, når dele af rederiet bliver solgt som nu hele fragtdelen af Scandlines lige er blevet og som Sydfynske blev det i Vi må forudse, at resten af vores rederi også bliver solgt på et tidspunkt og måske ikke samlet. Selvfølgelig håber vi på, at det ikke kommer til at betyde tab af arbejdspladser. Vi skal da også nok gøre opmærksom på den erkendelse, som vores ejere før har fremført, nemlig at medarbejderne er det største aktiv for Scandlines, selv om vi har oplevet, at vores ejere ikke altid har fulgt op på denne erkendelse og påskønnet medarbejdernes indsats. Claus Jensen Valg af næstformand: Da der ingen kandidater var ved fristens udløb, fortsætter Michael S Andersen på posten som næstformand for de næste 2 år. Jeg vil gerne ønske Michael tillykke med valget. 9

10 Referat fra 12. årsmøde i 2011: REFERAT Det 1. årsmøde I Færgekredsen Scandlines afholdt Tirsdag den 25. oktober 2011 kl I Navigatørernes hus Havnegade 55, 1058 København K Dagsorden Velkomst Valg af dirigent Valg af referent og stemmetællere Årsmødets forretningsorden Fremlæggelse af beretning til godkendelse (skriftlig og mundtlig). Talsmændene har ordet Valg af formand Fremlæggelse af regnskab til godkendelse Fremlæggelse af budget til godkendelse Indkomne forslag Eventuelt Velkomst Klaus Kofoed Nielsen, formand for Færgekredsen, bød velkommen. Valg af dirigent Per Gravgaard, faglig sekretær i, valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at mødet var indvarslet rettidigt og i henhold til vedtægterne. Valg af referent og stemmetællere Jakob Wandel, kommunikationsmedarbejder i, valgt som referent. Som stemmetæller blev Pernille Sædam Marstal og Per Gravgaard Hansen, begge, valgt. Årsmødets forretningsorden Godkendt. Fremlæggelse af beretning til godkendelse Claus Kofoed Nielsen henviste i sin mundtlige beretning til den skriftlige beretning som tidligere var udsendt. Herudover redegjorde han for situationen omkring fyringerne i Scandlines, som følge af udflagningen af den ene af rederiets to nye færger, til tysk flag. Der bliver nedlagt omkring 20 stillinger blandt navigatører. Dertil kommer en del mestre og catering-personale. Særligt hårdt ramt er de overenskomstansatte styrmænd i Gedser. 10

11 På Mols linjen har Förde Rederei Seetouristik (FRS) overtaget driften. Rederiet sejler under cypriotisk flag, hvilket giver en del usikkerhed i relation til A-kasseforhold og mulighederne for at gå på efterløn. Der arbejdes på at få klarhed over de forskellige udeståender i forhold til de ændrede forhold. Formanden gjorde opmærksom på, at er i gang med at udskifte hjemmeside og medlemssystem, og han opfordrede til, at alle går ind og tjekker, at man har de rigtige oplysninger stående. Claus Kofoed Nielsen takkede for genvalget som formand for den komme toårige periode. Talsmændene har ordet Michael S. Andersen, talsmand på Rødby, orienterede om situationen i Rødby, der naturligt er præget af de aktuelle fyringer i rederiet. Derudover orienterede han om det igangværende sikkerhedsarbejde og foreslog, at medarbejderne fik mulighed for at bidrage yderligere til det overordnede sikkerhedsarbejde. Kurt, talsmand for Fragt, Ask og Urt. Han fortalte, at det gik godt for fragten. Han gjorde opmærksom på, at de som de eneste i Scandlines ikke har fået skattelettelserne, og at der var en del frustrationer over det. Henrik Christiansen, talsmand på Gedser Rostock. Han henviste til sin tidligere mail Gedser bløder og påpegede, at hans frygt for at fyringerne i rederiet ville gå hårdt ud over Gedserfolk, er blevet til virkelighed. Langt hovedparten af de opsagte medarbejdere er i Gedser. Han håbede, at der ved frivillige fratrædelser ville blive plads til nogle flere af de unge. Vedr. fragt-tallene sagde han, at de lå rigtigt flot. For første gang lå de bedre end i Rødby, hvilket der var stolthed over i Gedser. Peter Vindum, tidligere formand for MOF sagde, at der i MMF er diskuteret, om de vil køre sager om usaglig opsigelse. De venter imidlertid på, at gør noget. Det samme gælder CO-Sea, der også afventer s stillingtagen. Peter Vindum sagde, at hvis Hovedsikkerhedsudvalget nedlægges, frygter han, at sikkerhedsarbejdet dør. Han sagde, at sikkerhedsudvalget om bord ikke er påkrævet ved lov, kun at man har et sikkerhedsarbejde. Claus Kofoed Nielsen sagde, at emnet kort havde været oppe i hovedsikkerhedsudvalget, men at diskussionen er druknet lidt i alle genvordighederne omkring de aktuelle fyringer. Stefan Pedersen, Gedser Rostock, sagde, at han sidder i sikkerhedsudvalget på Kronprinsen, og det efter hans opfattelse er et skridt i den forkerte retning at nedlægge hovedsikkerhedsudvalget. Claus Kofoed Nielsen sagde, at vi må rette henvendelse til ledelsen og gøre opmærksom på problemet. Per Gravgaard Hansen sagde, at det er vigtigt at få nedfældet sikkerhedsreferaterne, så blandt andet Søfartsstyrelsen kunne få indblik i dem. Claus Jensen sagde, at han ikke tidligere havde hørt nogen udtalt utilfredshed over nedlæggelsen af hovedsikkerhedsudvalget, og at derfor godt kunne forstå, hvis rederiet ikke anser der for at være et problem. Stefan Pedersen sagde, at der ikke kun er grund til at se på, om der skal være et hovedsikkerhedsudvalg, men også på hvem, der sidder i det. Stefan spurgte om der var set på, hvilke forhold der gør sig gældende for dem, der måtte ønske at blive overflyttet til Berlin. Claus Kofoed Nielsen sagde, at der ikke rigtigt var set på det endnu, hvilket blandt andet skyldes, at problemet ikke sandsynligvis ikke bliver så stort. 11

12 Fritz Ganzhorn sagde, at som udgangspunkt vil holde fast i, at det vil være ok at sejle under DAS-overenskomsten, hvis man som dansker sejler på Berlin. Han sagde, at der derfor ikke vil være nogen problemer med hverken A-kasseforhold eller andet. Han så derfor ikke nogen hindringer for at tage arbejde på den tyskflagede færge, hvis man ønsker det. Claus Jensen sagde, at han ikke troede at hele forklaringen på udflagningen var, at der skulle være et dansk og et tysk skib. Han tilsluttede sig, at der ikke burde være nogen problemer med at tage hyre på den tyske færge, og at det også efter hans opfattelse ville ske under DAS-forhold. Peter Vindum fortalte, at der på et tidspunkt var nogle tyske kolleger på Joakim, og at det kostede rederiet en formue. Det skyldes, at rederiet stadig skulle betale en masse sociale omkostninger, som tyskerne var omfattet af i Tyskland. Han mente, at det samme ville gøre sig gældende, hvis de satte danskere på den tyske færge, hvorfor det aldrig vil ske. Claus Jensen tilføjede, at det så vidt han vidste var nødvendigt at bo i Tyskland, før rederiet fik støtten til medarbejderen. Claus Kofoed Nielsen tilføjede, at der på Helsingør-overfarten var en del svenskere under DIS, men at de ikke fik hverken transportfradrag eller andre fradragsmuligheder, som danskere i DIS har. Patrick spurgte Peter Vindum hvorfor han troede rederiet havde truffet beslutningen om at flage den ene færge under tysk flag, når der ikke var nogen fordele ved det. Peter Vindum svarede, at han mente det var en beslutning, der hvilede på strategiske, markedsmæssige overvejelser om at tække Tyskland og tyske kunder, og at beslutningen kunne ses i sammenhæng med etableringen af Border Shop i Tyskland osv. Både den skriftlige og den mundtlige beretning blev enstemmigt vedtaget (Per Gravgaard). Valg af formand Punktet blev sprunget over, da Claus Kofoed Nielsen allerede var valgt (uden modkandidat). Fremlæggelse af regnskab og til godkendelse Regnskabet blev godkendt. Fremlæggelse af budget til godkendelse Fritz Ganzhorn godkendte budgettet. Indkomne forslag Punktet udgår, da der ikke er indkommet nogen forslag. Eventuelt Michael S. Andersen spurgte til de kommende overenskomstforhandlinger. Fritz Ganzhorn sagde, at det i første omgang handlede om at indhente input til overenskomstkrav fra talsmændene, og påpegede to punkter, som allerede står på listen hos Søfartens ledere: 1) At få skrabet det hjem, som tidligere er udvist som løntilbageholdenhed. 2) At få lavet en aftale om skatten, der er mindst ligeså god som den eksisterende. Claus Kofoed Nielsen sagde, at overtidssatserne var et emne i relation afløsningen af mønstrede besætninger. 12

13 Færgekredsens kasserer, der også er talsmand i Gedser, oplyste, at han forventer at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet i løbet af det kommende år. Det betyder, at der inden for en overskuelig fremtid skal findes en ny talsmand i Gedser. Dirigent Per Gravgaard Hansen konstaterede at mødets dagsorden var udtømt og takkede for god ro og orden. Fritz Ganzhorn har ordet Efter årsmødet redegjorde Fritz Ganzhorn, direktør i, for foreningens standpunkter i relation til de aktuelle fyringer i Scandlines. Han forklarede i den forbindelse, hvorfor mener, at der er tale om usaglige opsigelser, idet en udskiftning af danske officerer med tyskere der er dyrere ikke sagligt kan begrundes i Scandlines økonomi eller virksomhedens forhold i øvrigt. Oplægget blev efterfulgt af en livlig diskussion om de konkrete, arbejdsretslige forhold omkring opsigelserne i Scandlines. I diskussionen deltog ud over Fritz Ganzhorn Pernille Sædam Marstal, advokat i. Fritz Ganzhorn præsenterede efterfølgende overenskomsten mellem Förde Rederei Seetouristik (FRS) og, som blev omdelt i sin endelige form. Slutteligt orienterede han om status på DIS-problematikken, hvor har inviteret Økonomiog Vækstminister Ole Sohn (SF) og skatteminister Thor Möger Pedersen til et møde om sagen. Ministrene har endnu ikke svaret på invitationen, og bliver derfor rykket venligt for et svar. En endelig løsning på DIS-problemet tager tid, men er stålsatte med hensyn til at nå frem til en rimelig løsning. Det er forsat s opfattelse, at der er stor medlemsopbakning til at fortsætte kampen og at det er nødvendigt at udvise stor tålmodighed i den forbindelse. 13

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

PIRATKURVEN ER KNÆKKET

PIRATKURVEN ER KNÆKKET PIRATKURVEN ER KNÆKKET antallet AF KAPRINGER ER HALVERET Generalforsamling Indkaldelse og årsberetning Torm Gertrud Vi var om bord i Zhuhai Fuldt hus på SIMAC 42 er tilmeldt dualen Nr. 1 2012 LEDER Udsigt

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17.

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. 10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift FLIDs nye formand Dette skrift er et særnummer

Læs mere

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Nr. 4 - november 2013 3F København Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 20. november kl. 17.00 Medlemsblad

Læs mere

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen.

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen. ONSHORE: OPSAGT sådan kommer du videre Søfartens Ledere nr. 2 2015 Offshore oliebranchen i knæ TEMA: fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen Karriere-barriere: Alt for få praktikpladser

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12]

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Nr. 1 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Onlineskolen: Bliv en haj til bl.a. Excel [Side 18] Lønninger

Læs mere

No. 1 Maj 2009. Fagligt Alternativ. Mangel på modige vidner om tvangsmedlemskab førte til tabt sag i byretten. Danmarks Frie Fagforening

No. 1 Maj 2009. Fagligt Alternativ. Mangel på modige vidner om tvangsmedlemskab førte til tabt sag i byretten. Danmarks Frie Fagforening No. 1 Maj 2009 Fagligt Alternativ Mangel på modige vidner om tvangsmedlemskab førte til tabt sag i byretten Danmarks Frie Fagforening 2 Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet: Lille Borgergade 13 9400

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011-2012

ÅRSBERETNING 2011-2012 ÅRSBERETNING 2011-2012 Indhold Forord..................................................... 5 HK Midt.................................................... 6 Faglig afdeling.................................................

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Leder: Anerkendelse af civile søfarende

Leder: Anerkendelse af civile søfarende nummer 4 august 2014 Fagbladet CO-Søfart Leder: Anerkendelse af civile søfarende > 3 Esvagt: Ubefarne skibsassistenter en vigtig del af strategien > 8-9 Nyansat ubefaren: -Det er lige mig det her... >

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

CO SØFART SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. Nummer 5 Oktober 2008. Så sælger vi indkøbsforeningskort,

CO SØFART SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. Nummer 5 Oktober 2008. Så sælger vi indkøbsforeningskort, CO SØFART Nummer 5 Oktober 2008 Så sælger vi indkøbsforeningskort, billig benzin og så meget andet i stedet og tror det kan matche. Medlemsfordele! Men var det ikke fremtidens kloge overenskomster det

Læs mere

Beretning for perioden marts 2009 - marts 2010

Beretning for perioden marts 2009 - marts 2010 Marts 2010 Beretning for perioden marts 2009 - marts 2010 Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57--Fax: 39 18 63 65 E-mail: info@lederforeningen.dk www.lederforeningen.dk 1 Indkaldelse

Læs mere

Certificering er ikke så slemt

Certificering er ikke så slemt MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2015 Certificering er ikke så slemt Filialdirektør Mette Ahlen (tv.) og rådgiver Helle Quvang har været igennem certificeringsprojektet,

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

13 døgns. brandslukning. Generalforsamling Fuld opbakning til DIS-sagen. Kompetencer i verdensklasse Søfartens Lederes nye vision

13 døgns. brandslukning. Generalforsamling Fuld opbakning til DIS-sagen. Kompetencer i verdensklasse Søfartens Lederes nye vision Generalforsamling Fuld opbakning til DIS-sagen Kompetencer i verdensklasse Søfartens Lederes nye vision Tema: Havvindmøller Giver jobs til søs og på havne 13 døgns brandslukning charlotte mærsk læs overstyrmandens

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere