Det 13. årsmøde. Færgekredsen Scandlines

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det 13. årsmøde. Færgekredsen Scandlines"

Transkript

1 Det 13. årsmøde I Færgekredsen Scandlines afholdes Tirsdag den 30. oktober 2012 kl I Navigatørernes hus Havnegade 55, 1058 København K. Efter årsmødet - cirka kl er kredsen vært ved et måltid mad på Told & Snaps, Toldbodgade 2, 1253 København K. Pensionerede medlemmer er velkommen til årsmødet og spisning. Af hensyn til det praktiske arrangement bedes du skriftlig eller pr. tilmelde dig til din lokale talsmand eller til formanden senest kl mandag den 15. oktober Færgekredsen vil gerne godtgøre togbilletter efter samme regler som ved s årsmøde Hvis der er forslag til emner, som medlemmer ønsker behandlet på årsmødet, bedes disse sendt til formanden senest 10. oktober Med venlig hilsen Claus Kofoed Nielsen Formand færgekredsen Scandlines 1

2 Indholdsfortegnelse: Dagsorden Side 2 Skriftlig beretning 2011/12 Side 3 Indlæg fra områderne Side 4 Indlæg fra bestyrelsen (Claus Jensen) Side 8 Valg af næstformand Side 9 Referat fra årsmødet i 2011 Side 10 Regnskab ( ) Side 14 Budget ( ) Side 16 Talsmænd i Færgekredsen Scandlines Side 17 Dagsorden: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent og stemmetællere. 4. Årsmødets forretningsorden 5. Fremlæggelse af beretning til godkendelse (skriftlig og mundtlig). 6. Valg af næstformand. 7. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse (Søfartens ledere). 8. Fremlæggelse af regnskab og nyt rammebudget (Søfartens ledere). 9. Indkomne forslag. 10. Eventuelt Program og tider: HR manager Renee Svarter kommer ca. kl Mødestart kl Kaffepause ca. kl Spisning ca. kl

3 Skriftlig beretning 2011/2012: Så kan vi endnu engang se tilbage på et år i Scandlines og i Færgekredsen Scandlines`s historie, og endnu engang har det været et år, der blev præget af fyringsrunder, frasalg, udflagning og en venten på nye færger. Derudover har det også været overenskomst år Overenskomst Bilfærgernes rederiforening (BIRE) Overenskomstforhandlingerne med BIRE forløb godt denne gang, og der var stor villighed på begge sider af bordet til at finde løsninger. Dette skal dog ikke forstås som om at der ikke var sværdslag, for det var der. Men forhandlingerne forløb på konstruktiv vis. Bedst som vi troede at alt var i skønneste orden (31. maj), opstod der i slutningen af juni problemer med fortolkningen af, hvad der var aftalt. Dette var årsagen til, at overenskomstforhandlingerne, vanen tro, trak yderligere ud. På et møde i starten af august (diverse sommerferier skulle lige være overstået) blev, Maskinmester foreningen og Bire enige om fortolkningen af det aftalte. I skrivende stund venter vi stadig på at få sendt aftalen ud i urafstemning hvilket vil ske inden for de nærmeste dage. På Færgekredsens årsmøde vil vi gennemgå selve aftalen hvis den bliver stemt hjem Overenskomst Danmarks rederiforening (DARE) Overenskomsten på DARE området er stadig ikke kommet i hus. På dette område afventer vi den verserende retssag som skal fastslå om danske søfolk skal have del i de samme skattelettelser som det øvrige danske samfund eller om de bare skal betale regningen. Dual Rødby/ Gedser Efter overgangen til Dualbemanding på begge de danske Rødby færger samt udsigt til dualbemanding på den danske Gedser færge er behovet for en dualoverenskomst blusset op. I Juni mdr. var vi i dialog med Scandlines om en dual overenskomst fælles for og Maskinmesterforeningen. Forhandlingerne forløb godt indtil de blev stoppet af uoverensstemmelsen på hovedoverenskomstområdet. Jeg håber at vi straks efter godkendelsen af hovedoverenskomsten kan komme videre med Dualaftalen. Gedser/Rationalisering De nye færger til Gedser lader vente på sig. Termin ukendt, hvilket har/ ville have givet problemer med bemandingen sommeren over. Da en del af de opsagte medarbejdere allerede havde fået nyt arbejde, var der akut mangel på disse, hvorfor rederiet valgte at omflage Prins Joakim, så de kunne benytte den besætning, der allerede var ansat til Berlin. Det er aldrig positivt at udflage danske arbejdspladser, men udflagningen betød at medarbejderne kunne få den ferie, de var blevet lovet. Så det var, i en presset situation, nok den bedste løsning. Nu nærmer dagen sig for at vi skal sige farvel til en masse gode kolleger og jeg vil godt benytte lejligheden til at ønske dem god vind fremover. Der er også en del der skal skifte overfart og får nye udfordringer. Dem vil jeg også gerne ønske held og lykke, og håber at de bliver glade for deres nye arbejdssted Fragt Scandlines Baltic er blevet solgt, og herunder hører Ask. Dette frasalg var en ren overdragelse af aktier, så der følger besætningen med, med de vilkår de er ansat under i dag. Dog skal nævnes at frikortet nok mistes, ligesom det er sket på de øvrige ruter Scandlines har solgt. 3

4 Dru A/S, som var det selskab der stod for Urd, har solgt skibet. Medarbejderne fra dette selskab er blevet overført til Scandlines Danmark hvorfra de udlånes til Urd de næste par år. Alle øvrige fragtaktiviteter er også solgt, så Scandlines i dag kun består af de 3 trafik maskiner, Gedser Rødby og Helsingør. Helsingør Grundet faldende overførsels tal på Helsingør Helsingborg overfarten er det medio september blevet varslet at der skal skæres yderligere i sejlplanen for M/F Hamlet. I Skrivende stund er det ikke oplyst hvad reduktionen vil have af personalemæssige konsekvenser, mere om dette på Årsmødet. Ombygningen af passagerapteringerne i Helsingør er overstået, og det virker som om at vores passagerer har taget godt imod fornyelsen. Slutbemærkning Her til sidst vil jeg godt benytte lejligheden til at sende en stor tak til Søfartens lederes sekretariat, samt til Johnny Madsen, Maskinmester Forening, som løfter arven efter Peter Vindum, for et godt samarbejde over året der er gået,.et samarbejde, jeg ser frem til fortsætter. Kaptajn Kurt Brun Villadsen, fragt, er stoppet som talsmand, og jeg vil gerne benytte chancen til at ønske ham god vind fremover. Ny talsmand for fragt er overstyrmand Jørgen Stub Holmegaard. Og sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke vores talsmænd, for deres store indsats i denne turbulente tid. Færgeseminar Jeg vil lige reklamere for s Færgeseminar det afholdes i år d 28. november på First Hotel Grand Jernbanegade Odense C. De foregående år har været en stor succes med omkring deltagere. Indlæg fra områderne: Gedser Rostock. Ved talsmand Henrik Marrill Christiansen. Stege den Dette bliver formentlig mit sidste år som talsmand på Gedser-Rostock overfarten, og da jeg er begyndt at tænke i efterløn og pension, ville det jo være dejligt, at kunne overlevere til en ny Talsmand; At begge nybygninger er leveret til tiden, og har virket fra dag 1. At overenskomst 2012, samt dual tillægget, er forhandlet færdigt og underskrevet skulle i stedet vise sig at blive et mareridt for de ansatte på Gedser-Rostock. Ingen nye skibe til ferietrafikken, vi ved endnu ikke hvornår de kommer i drift. Overlever værftet? Kan skibene i det hele taget performe, som påtænkt? Mange Spørgsmål og ingen svar? Kun en masse fyringer/forflyttelser. Midt i dette, hvor alle sejlende ansatte, som vanligt, (vi kan jo selv) var begyndt at tænke, hvordan takler vi nu dette; Sejle 100 % optimalt, med de to gamle skibe, der i forvejen, efter ordre fra ledelsen, var kørt ned på et stade, hvor de var klar til udfasning. 4

5 Da så rygtet gik, at vi skulle låne en ekstra færge til at klare sommeren, var vi næsten helt positive. Nu skal vi nok klare den, undskylde overfor vore kunder, at vi ikke holdt det lovede, men at vi gjorde hvad vi kunne, samt at fastholde kunderne, så de var klar til at komme igen i Men så, i lighed med sidste år, lavede ledelsen så igen et, i den grad, uforståeligt træk. Hen over natten, (nej; Der blev de dog stoppet af myndighederne) skulle Prins Joachim skifte flag, og have tysk besætning. Igen mere usikkerhed og uvished, for de danske ansatte. Vi anerkender helt ledelsens ret til at lede og fordele arbejdet, men at foretage et sådant træk lige op til ferietrafikken, var nok den dårligst tænkelige beslutning af alle. Stakkels Tyskere, de havde ikke en chance for at performe i ferietrafikken, konstant forsinket, for få enheder på dækket, og et skib der ligner jeg ved ikke hvad. Tænk på, at den tyske besætning havde heller ikke noget valg. Lidt positivt er der dog: Mercandia 8, har performet godt, for hver 15 lastbiler har den givet plads til 75 personbiler på en af de store færger. Det ser ud til at OK2012, med et par små ændringer, kommer i hus inden længe, samt at rammerne for et Dual tillæg for Scandlines ligger tæt på højrebenet. Slutteligt, her 35 år efter jeg satte mine ben i en Gedser færge for første gang, deraf over halvdelen som Talsmand, skal mit ønske være, at de der bliver tilbage må få en god arbejdsplads, på godt og ondt. Vælg nu den rigtige talsmand til overfarten, husk han skal arbejde for helheden. Jeg vender tilbage senere med valgdato m.m. Må i Alle få en blid Bør Henrik Marrill Christiansen Talsmand Nav.GE-RO. Helsingør - Helsingborg ovf. Ved talsmand Patrick Nowicki. I det foregående år har der været lidt nedskæringer af personale og antal af afgang og lidt skuffelse over valget til bestyrelsen. Der har også været et godt overskud og gode kundetilfredshedsmålinger. Til sidst har et par af overfartens toneangivende navigatører gået på efterløn. De store nedskæringer som fulgte udflagningen af den ene af de nye Gedser Rostock færger, kom ikke til at påvirker Helsingør-Helsingborg overfarten for navigatørerne. Der var dog indskrænkninger på 2 af de 4 færger, og en 5. færger blev helt oplagt. Det betød opsigelsen af én navigatør på Hamlet effektiv 31. august. Indskrænkninger afspejler desværre ikke overfartens strategi, at tjene penge. Man må håbe på at jagten på kortvarige besparelser ikke kommer til at sætte dagsorden og erstatte langvarige, fornuftige strategier, hvor overfarten kan tilbyde et reelt alternativt til Øresundsbroen. I forbindelse med ducklingsprojektet, mistede overfarten muligheden for at deltage i valg af bestyrelsesrepræsentant hos Scandlines Danmark A/S. Overfartens bestyrelse blev, via et brev fra SU medlemmer, bedt om at sætte gang i valg til medarbejder valgt repræsentanter til bestyrelsen. 5

6 Det takkede bestyrelsen nej til, og indtil november 2013 går ruten glip af alt den viden medarbejderne har. Alle færger på overfarten præsterer kundetilfredshedsmålinger der ligger helt i top. Alle færger blev moderniseret til glæde for passagerer og omsætning ombord. Overfarten afleverede et overskud på dkr. 212,6 million. Mercandia VIII blev indsat på GR over sommeren som suppleringstonnage. Udlånet gik godt og hvis der er andet GR vil låne må de gerne sig til. 2 overstyrmænd tog deres afsked for at gør plads til andre, yngre navigatører. Den 1. september gik Torben Fedder og Tyge Lind på efterløn som efterfølges af pension. Fedder har været ansat i over 33 år, og har været et ægte leksikon af begivenheder og historie. Han ved alt om de ansatte hos rederiet og tit kunne man (helt uden regning og anmodning) få analyse af hvorfor og hvordan ting gik som de gik. Tyge Lind har været hos rederiet i over 31 år. Fedder begyndte på Tycho Brahe og sluttede på Hamlet, og Tyge Lind begyndte på Hamlet og sluttede på Tycho Brahe. Ingen af de 2 herre kunne forklare hvorfor. RØDBY Ved talsmand Michael S. Andersen. Beslutningen om at sætte Berlin under tysk flag har medført, at det sidste års tid har været en stor rodebutik for alle. Op mod 100 opsigelser og næsten lige så mange, der skulle flytte overfart. Samtidig er færdiggørelsen af de 2 nybygninger blevet udskudt gang på gang, og i skrivende stund tyder meget på, at værftet risikerer at gå konkurs. Til en så drastisk beslutning skulle man tro, at der lå vægtige grunde og klare fakta, i form af økonomisk gevinst, rationaliseringer o.l. Men nej. Til grund for beslutningen lå en eller anden fremtidsvision for Gedser overfarten. En vision, som, for at blive gennemført, kommer til at koste rederiet en stor bunke penge i fratrædelsesgodtgørelser, rådighedsløn og kurser til de opsagte, og de ansatte stor frustration og ængstelse for jobbet. Denne vision (= drømmesyn/åbenbaring, jf. fremmedordbogen) vil, alt andet lige, også medføre mindre synergieffekt de 2 nye færger imellem. Med forskellige bemandinger, kulturer, lovgivning m.m. kan dette ikke undgås. Alt i alt er denne beslutning en dårlig beslutning for både rederi og ansatte OK-forhandlingerne for 2012 startede nærmest direkte i forlængelse afslutningen af 2010 overenskomsten. Heldigvis i en langt bedre ånd, end for to år siden. I skrivende stund er man i SL ved at klargøre materiale til udsendelse til medlemmerne i.f.m. den vejledende afstemning. Overfartstallene har desværre ikke udviklet sig specielt positivt. Lastbilerne er godt nok som helhed med plus, men personbilerne er i minus. Alene i juli måned i år sejlede vi ca personbiler færre over, end sidste år, og i forhold til 2007 er vi helt op på ca personbiler færre. Det er mange penge. Afviklingen af sommertrafikken på Rø. er alt i alt forløbet fornuftigt, uden alt for store vedvarende og gentagende forsinkelser. Og færgerne har i det store og hele sejlet uafbrudt siden midten af juni. Hele forløbet vil blive evalueret på et møde i september, så alle forslag til forbedringer er velkommen der. Status quo på udnævnelser. D.v.s. ingen, men der bør snart komme nogle. En del agtværdige seniorkollegaer har forladt os, så en af de sjælden muligheder for forfremmelse burde komme nu til såvel ostmd. som kaptajn. 6

7 Hos en del af vores duale kollegaer hersker der fortsat en form for svingdørsmentalitet. Der har været en del udskiftninger, og der er blevet brugt mange kræfter på oplæring o.l. Dog synes jeg, at gruppen af dem, der gerne vil blive, bliver større, og dermed er der udsigt til en vis stabilitet, også for denne gruppe. Til slut vel mødt til årsmødet i Færgekredsen den 30. oktober. Mødet afholdes i s lokaler og jeg håber at rigtigt mange vil finde anledning til at møde op. Indkaldelse med yderligere info er rundsendt på mail til alle, samt opsat på færgerne. ASK og Urd Ved talsmand Jørgen Stub Holmegaard. Overskriften er en sandhed med visse modifikationer, idet Stena som det sikkert er de fleste bekendt har været på storindkøb. Vores kære rederi har indgået aftale med Stena Line om køb af følgende ruter: Travemünde-Ventspils, Travemünde-Liepaja, Nynäshamn-Ventspils, Rostock-Trelleborg og Sassnitz- Trelleborg. Aftalen omfatter alle fartøjer, dog ikke Urd. ASK forbliver i Scandlines Baltic A/S og forventes at fortsætte på ruten Travemünde-Liepaja indtil videre. Der har ikke været drøftet drifts- og personale problematikker med Stena Line endnu, men mon ikke det kommer. Skib og personale i URD overføres fra Scandlines Baltic A/S til DRU A/S, som er et datterselskab af Scandlines Danmark A/S på samme vis som Scandlines Baltic A/S er det, og Anders Frohn bekræfter at vi har aftalt at rammeaftalen om datterselskaber ( Duckilingsaftalen ) også gælder for det personale der nu overføres til DRU A/S. Desuden bekræfter han at der i øvrigt ikke sker ændringer i ansættelsesvilkår. Transportministeriet (staten) har stillet Garanti for rådighedsløn og pension til tidligere tjenestemænd i Scandlines Danmark, der overgår til ansættelse i et datterselskab inden for samme koncern. (URD?) Ved et evt. frasalg af et datterselskab, forudsættes den nye ejer at hæfte solidarisk med Scandlines Danmark A/S og det pågældende datterselskab i forhold til garantien (ASK?). Rygtet vil vide at SOL, Swedish Orient Line, har købt URD deres fremtidige planer kendes ikke, men indtil videre forventes URD at fortsætte på Travemünde-Liepaja. Efter en lidt omtumlet tilværelse sidste sommer, 2 x oplægning og en kort charter til SOL, er ASK nu tilbage på ruten Travemünde-Liepaja, hvor den har sam-sejlet med URD. Der har været stigende lastmængder med en gennemsnitlig belægning på %. Som følge af sammenbruddet i overenskomst forhandlingerne (DIS) og kommende retssag vedrørende DIS lønninger/skattereform, er vi nu på individuelle kontrakter, selvom de virker meget enslydende. Der er til overstyrmænd givet en lønstigning pr. 1.april 2012 på 5,45 % - men ingen regulering for de foregående år. Så vidt jeg er orienteret er der kun givet meget beherskede lønstigninger til skibsføreren. Ny talsmand for fragtafdelingen, undertegnede, har overtaget hvervet i april i år, og med den nuværende udvikling, kan det jo godt blive en forholdsvis kort karriere. 7

8 ARBEJDET I BESTYRELSERNE Ved Claus Jensen. I flere år har vi i Scandlines oplevet store forandringer, der desværre også har betydet nedskæringer i medarbejderskaren. Som i andre rederier skal vi også i Scandlines bestræbe os på at drive virksomheden så effektivt som muligt med fokus på omkostningerne. Det er dog ikke alle tiltag, der forekommer lige forståelige. Ejerne af Scandlines har besluttet, at der skal være tysk flag på den ene af de nye færger til Gedser-Rostock overfarten. Det har betydet, at mange danske medarbejdere er blevet fyret. Samtidig har man ansat et tilsvarende antal helt nye tyske medarbejdere. Der er altså ikke tale om reduceringer. Det forekommer som en mærkværdig beslutning. For det første afskediger man mange dygtige, loyale medarbejdere, der i en årrække har været med til at skabe gode resultater for firmaet. Dernæst ansætter man andre helt nye medarbejdere. Der er ikke nogen økonomisk fordel i at gøre som man har gjort. Tværtimod koster det mange penge for Scandlines i fratrædelsesgodtgørelser til de afskedigede medarbejdere. Argumentet om at det markedsføringsmæssigt er det bedste at gøre, idet vi jo er et dansk/tysk firma er lidt søgt. Hvad der ellers ligger bag beslutningen holder vores aktionærer og forhenværende CEO for sig selv. Situationen omkring de 2 nye færger er i øjeblikket uklar, idet værftet hvor de bliver bygget er gået konkurs. I forvejen var færgerne meget forsinkede, da de jo skulle have været sat i drift til dette års sommertrafik. Nu ved vi ikke hvornår vi får dem, eller om vi overhovedet får dem. Der er så mange fejl ved færgerne, der skal udbedres, før Scandlines i det hele taget vil modtage dem. Nok så væsentligt vejer de 700 tons mere end de skulle. Det giver en øget dybgang på ca. 25 cm. Den øgede vægt har også resulteret i en dårligere stabilitet. Derfor kan vi risikere, at vi bliver nødt til at opsige aftalen med værftet, så vi slet ikke får nogle færger. Da vi ikke fik nogle nye færger til sommeren 2012, blev Prins Joachim flaget om til tysk flag, så man kunne beskæftige alle de nye tyske medarbejdere, der var blevet ansat i forventning om, at Berlin skulle starte i maj måned. Nu skal både Prins Joachim og Kronprins Frederik på værft næste år, så de kan blive opgraderet til sommertrafikken 2013, idet man regner med, at de sandsynligvis skal sejle hele næste år på Gedser-Rostock. Samtidig leder vores driftsafdeling efter et tredje skib, der kan indsættes som ekstra kapacitet, hvor Mercandia VIII jo hjalp til denne sommer. Det betyder også, at Holger Danske skal fortsætte sejladsen på Rødby-Puttgarden indtil videre. Der er sket ændringer i vores direktion. Bengt Phil er fratrådt som CEO. Ny mand på denne post er Søren Poulsgaard Jensen, der tidligere var COO. Vi får ingen ny COO. Dennes arbejdsopgaver varetages i stedet af flere andre ledende medarbejdere. Tage Reinert fratrådte som CFO. Her er Per Madsen i august tiltrådt som ny mand på denne post. Scandlines fragtruter er blevet solgt alle sammen inkl. alle skibe. Vi mangler stadigvæk den endelige godkendelse hos konkurrencemyndighederne, men ellers har Stena og SOL (Swedish Orient Line) købt det hele. SOL har købt ruten Rostock-Hanko med tilhørende skibe, Aurora og Merchant. Derudover har de købt Urd. Stena har købt resten. For medarbejderne på Ask betyder det, at de følger med skibet og bliver ansat i Stena Line. Stena har ønsket at overtage medarbejderne. Det samme er ikke tilfældet for SOL. Men for medarbejderne på Urd betyder det, at de fortsat er ansat i Scandlines. Der bliver lavet en management aftale mellem Scandlines og SOL, der betyder, at Scandlines skal bemande Urd. Denne aftale er toårig. De tyske medarbejdere er blevet tilbudt job i Stena Line. Nogle har taget imod tilbuddet og andre fratræder Scandlines med en fratrædelsesgodtgørelse. 8

9 Som sædvanlig bruger vi i bestyrelsen megen tid på det regnskabsmæssige, specielt omkring årsregnskaberne. Det betyder bl.a. også, at vi medarbejdervalgte medlemmer engang imellem holder møder med vores regnskabsfolk for at få dybere indsigt i det regnskabsmæssige, og for at få svar på vores spørgsmål. Lige siden Scandlines blev købt af vores nuværende ejere, har vi vidst, at planen var at effektivisere firmaet og derefter sælge det igen. Derfor skal det ikke være en overraskelse, når dele af rederiet bliver solgt som nu hele fragtdelen af Scandlines lige er blevet og som Sydfynske blev det i Vi må forudse, at resten af vores rederi også bliver solgt på et tidspunkt og måske ikke samlet. Selvfølgelig håber vi på, at det ikke kommer til at betyde tab af arbejdspladser. Vi skal da også nok gøre opmærksom på den erkendelse, som vores ejere før har fremført, nemlig at medarbejderne er det største aktiv for Scandlines, selv om vi har oplevet, at vores ejere ikke altid har fulgt op på denne erkendelse og påskønnet medarbejdernes indsats. Claus Jensen Valg af næstformand: Da der ingen kandidater var ved fristens udløb, fortsætter Michael S Andersen på posten som næstformand for de næste 2 år. Jeg vil gerne ønske Michael tillykke med valget. 9

10 Referat fra 12. årsmøde i 2011: REFERAT Det 1. årsmøde I Færgekredsen Scandlines afholdt Tirsdag den 25. oktober 2011 kl I Navigatørernes hus Havnegade 55, 1058 København K Dagsorden Velkomst Valg af dirigent Valg af referent og stemmetællere Årsmødets forretningsorden Fremlæggelse af beretning til godkendelse (skriftlig og mundtlig). Talsmændene har ordet Valg af formand Fremlæggelse af regnskab til godkendelse Fremlæggelse af budget til godkendelse Indkomne forslag Eventuelt Velkomst Klaus Kofoed Nielsen, formand for Færgekredsen, bød velkommen. Valg af dirigent Per Gravgaard, faglig sekretær i, valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at mødet var indvarslet rettidigt og i henhold til vedtægterne. Valg af referent og stemmetællere Jakob Wandel, kommunikationsmedarbejder i, valgt som referent. Som stemmetæller blev Pernille Sædam Marstal og Per Gravgaard Hansen, begge, valgt. Årsmødets forretningsorden Godkendt. Fremlæggelse af beretning til godkendelse Claus Kofoed Nielsen henviste i sin mundtlige beretning til den skriftlige beretning som tidligere var udsendt. Herudover redegjorde han for situationen omkring fyringerne i Scandlines, som følge af udflagningen af den ene af rederiets to nye færger, til tysk flag. Der bliver nedlagt omkring 20 stillinger blandt navigatører. Dertil kommer en del mestre og catering-personale. Særligt hårdt ramt er de overenskomstansatte styrmænd i Gedser. 10

11 På Mols linjen har Förde Rederei Seetouristik (FRS) overtaget driften. Rederiet sejler under cypriotisk flag, hvilket giver en del usikkerhed i relation til A-kasseforhold og mulighederne for at gå på efterløn. Der arbejdes på at få klarhed over de forskellige udeståender i forhold til de ændrede forhold. Formanden gjorde opmærksom på, at er i gang med at udskifte hjemmeside og medlemssystem, og han opfordrede til, at alle går ind og tjekker, at man har de rigtige oplysninger stående. Claus Kofoed Nielsen takkede for genvalget som formand for den komme toårige periode. Talsmændene har ordet Michael S. Andersen, talsmand på Rødby, orienterede om situationen i Rødby, der naturligt er præget af de aktuelle fyringer i rederiet. Derudover orienterede han om det igangværende sikkerhedsarbejde og foreslog, at medarbejderne fik mulighed for at bidrage yderligere til det overordnede sikkerhedsarbejde. Kurt, talsmand for Fragt, Ask og Urt. Han fortalte, at det gik godt for fragten. Han gjorde opmærksom på, at de som de eneste i Scandlines ikke har fået skattelettelserne, og at der var en del frustrationer over det. Henrik Christiansen, talsmand på Gedser Rostock. Han henviste til sin tidligere mail Gedser bløder og påpegede, at hans frygt for at fyringerne i rederiet ville gå hårdt ud over Gedserfolk, er blevet til virkelighed. Langt hovedparten af de opsagte medarbejdere er i Gedser. Han håbede, at der ved frivillige fratrædelser ville blive plads til nogle flere af de unge. Vedr. fragt-tallene sagde han, at de lå rigtigt flot. For første gang lå de bedre end i Rødby, hvilket der var stolthed over i Gedser. Peter Vindum, tidligere formand for MOF sagde, at der i MMF er diskuteret, om de vil køre sager om usaglig opsigelse. De venter imidlertid på, at gør noget. Det samme gælder CO-Sea, der også afventer s stillingtagen. Peter Vindum sagde, at hvis Hovedsikkerhedsudvalget nedlægges, frygter han, at sikkerhedsarbejdet dør. Han sagde, at sikkerhedsudvalget om bord ikke er påkrævet ved lov, kun at man har et sikkerhedsarbejde. Claus Kofoed Nielsen sagde, at emnet kort havde været oppe i hovedsikkerhedsudvalget, men at diskussionen er druknet lidt i alle genvordighederne omkring de aktuelle fyringer. Stefan Pedersen, Gedser Rostock, sagde, at han sidder i sikkerhedsudvalget på Kronprinsen, og det efter hans opfattelse er et skridt i den forkerte retning at nedlægge hovedsikkerhedsudvalget. Claus Kofoed Nielsen sagde, at vi må rette henvendelse til ledelsen og gøre opmærksom på problemet. Per Gravgaard Hansen sagde, at det er vigtigt at få nedfældet sikkerhedsreferaterne, så blandt andet Søfartsstyrelsen kunne få indblik i dem. Claus Jensen sagde, at han ikke tidligere havde hørt nogen udtalt utilfredshed over nedlæggelsen af hovedsikkerhedsudvalget, og at derfor godt kunne forstå, hvis rederiet ikke anser der for at være et problem. Stefan Pedersen sagde, at der ikke kun er grund til at se på, om der skal være et hovedsikkerhedsudvalg, men også på hvem, der sidder i det. Stefan spurgte om der var set på, hvilke forhold der gør sig gældende for dem, der måtte ønske at blive overflyttet til Berlin. Claus Kofoed Nielsen sagde, at der ikke rigtigt var set på det endnu, hvilket blandt andet skyldes, at problemet ikke sandsynligvis ikke bliver så stort. 11

12 Fritz Ganzhorn sagde, at som udgangspunkt vil holde fast i, at det vil være ok at sejle under DAS-overenskomsten, hvis man som dansker sejler på Berlin. Han sagde, at der derfor ikke vil være nogen problemer med hverken A-kasseforhold eller andet. Han så derfor ikke nogen hindringer for at tage arbejde på den tyskflagede færge, hvis man ønsker det. Claus Jensen sagde, at han ikke troede at hele forklaringen på udflagningen var, at der skulle være et dansk og et tysk skib. Han tilsluttede sig, at der ikke burde være nogen problemer med at tage hyre på den tyske færge, og at det også efter hans opfattelse ville ske under DAS-forhold. Peter Vindum fortalte, at der på et tidspunkt var nogle tyske kolleger på Joakim, og at det kostede rederiet en formue. Det skyldes, at rederiet stadig skulle betale en masse sociale omkostninger, som tyskerne var omfattet af i Tyskland. Han mente, at det samme ville gøre sig gældende, hvis de satte danskere på den tyske færge, hvorfor det aldrig vil ske. Claus Jensen tilføjede, at det så vidt han vidste var nødvendigt at bo i Tyskland, før rederiet fik støtten til medarbejderen. Claus Kofoed Nielsen tilføjede, at der på Helsingør-overfarten var en del svenskere under DIS, men at de ikke fik hverken transportfradrag eller andre fradragsmuligheder, som danskere i DIS har. Patrick spurgte Peter Vindum hvorfor han troede rederiet havde truffet beslutningen om at flage den ene færge under tysk flag, når der ikke var nogen fordele ved det. Peter Vindum svarede, at han mente det var en beslutning, der hvilede på strategiske, markedsmæssige overvejelser om at tække Tyskland og tyske kunder, og at beslutningen kunne ses i sammenhæng med etableringen af Border Shop i Tyskland osv. Både den skriftlige og den mundtlige beretning blev enstemmigt vedtaget (Per Gravgaard). Valg af formand Punktet blev sprunget over, da Claus Kofoed Nielsen allerede var valgt (uden modkandidat). Fremlæggelse af regnskab og til godkendelse Regnskabet blev godkendt. Fremlæggelse af budget til godkendelse Fritz Ganzhorn godkendte budgettet. Indkomne forslag Punktet udgår, da der ikke er indkommet nogen forslag. Eventuelt Michael S. Andersen spurgte til de kommende overenskomstforhandlinger. Fritz Ganzhorn sagde, at det i første omgang handlede om at indhente input til overenskomstkrav fra talsmændene, og påpegede to punkter, som allerede står på listen hos Søfartens ledere: 1) At få skrabet det hjem, som tidligere er udvist som løntilbageholdenhed. 2) At få lavet en aftale om skatten, der er mindst ligeså god som den eksisterende. Claus Kofoed Nielsen sagde, at overtidssatserne var et emne i relation afløsningen af mønstrede besætninger. 12

13 Færgekredsens kasserer, der også er talsmand i Gedser, oplyste, at han forventer at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet i løbet af det kommende år. Det betyder, at der inden for en overskuelig fremtid skal findes en ny talsmand i Gedser. Dirigent Per Gravgaard Hansen konstaterede at mødets dagsorden var udtømt og takkede for god ro og orden. Fritz Ganzhorn har ordet Efter årsmødet redegjorde Fritz Ganzhorn, direktør i, for foreningens standpunkter i relation til de aktuelle fyringer i Scandlines. Han forklarede i den forbindelse, hvorfor mener, at der er tale om usaglige opsigelser, idet en udskiftning af danske officerer med tyskere der er dyrere ikke sagligt kan begrundes i Scandlines økonomi eller virksomhedens forhold i øvrigt. Oplægget blev efterfulgt af en livlig diskussion om de konkrete, arbejdsretslige forhold omkring opsigelserne i Scandlines. I diskussionen deltog ud over Fritz Ganzhorn Pernille Sædam Marstal, advokat i. Fritz Ganzhorn præsenterede efterfølgende overenskomsten mellem Förde Rederei Seetouristik (FRS) og, som blev omdelt i sin endelige form. Slutteligt orienterede han om status på DIS-problematikken, hvor har inviteret Økonomiog Vækstminister Ole Sohn (SF) og skatteminister Thor Möger Pedersen til et møde om sagen. Ministrene har endnu ikke svaret på invitationen, og bliver derfor rykket venligt for et svar. En endelig løsning på DIS-problemet tager tid, men er stålsatte med hensyn til at nå frem til en rimelig løsning. Det er forsat s opfattelse, at der er stor medlemsopbakning til at fortsætte kampen og at det er nødvendigt at udvise stor tålmodighed i den forbindelse. 13

14 Status pr Primobeholdning: ,45 Pr.Okt Beholdning i alt ,45 Rentetilskrivning Renter ,71 Færgekredsen betalt af egen kasse "Told&Snaps" Afskrivning.Bilag xx 1.500,00 Indtægter: Udgifter: Diff./ afrunding. + - Ny kassebeholdning ,16 Oktober ,22 November ,22 December 864,32 Januar 2.271,75 Februar 3.136,07 Marts 326,00 April 680,80 Maj 3.236,48 Juni Juli - August 4.243,28 September I alt , ,57 til gode S.L. Til gode S.L. - Færgekredsen betalt af egen kasse - - øreafrunding - - Saldo i bank: ,16 Balance 27376, ,

15 Regnskab til Indtægter: Budget Kontigent: 122 x 89 x 12 = (Budget) ,00 Renter: ,71 Indtægter i alt: ,71 Konto nr. Udgifter: Kontorartikler 484, , Tryksager 0, , Blade & Aviser 0,00 750, Mindre nyanskaffelser 0, , Rejseudgifter 2.779, , Kørselsgodtgørelse 1.813, , Taxa, Billeje 932, , Fortæring 0, , Hotel 0, , Arrangementer , , Diverse, eks tjenestefri 0, , Middage repræsentation 0, , Gaver til fremmede 239, , Gaver til medlemmer 25, , Porto 822, , Telefon 400, , forsikring 0, , medlemsblad mm. 0, , Gebyrer 0, ,00 1 Udgifter i alt , , Resultat ,43 15

16 Budget til Indtægter: Budget Kontigent: 122 a' 89 x ,00 Andet: Renter estimeret. 300,00 Maximum til rådighed: ,00 Budget: ,00 Konto nr. Udgifter: Kontorartikler 2.500, Tryksager 1.500, Blade & aviser 750, Mindre nyanskaffelser 1.000, Rejseudgifter , Kørselsgodtgørelse , Taxi, Billeje 5.000, Fortæring 4.000, Hotel 2.000, Arrangement , Diverse, eks. Tjenestefri , Middage repræsentation 3.000, Gaver til fremmede 5.000, Gaver til medlemmer 5.000, Porto 1.000, Telefon 8.000, Forsikringer 3.000, Medlemsblad mm 9.500, Gebyrer 1.046,00 Udgifter i alt ,00 Bemærkninger: Tilpasset realiseret budget 2006./HMC. t Antal Navigatører i Færgekredsen:

17 TALSMÆND FÆRGEKREDSEN SCANDLINES Formand Claus K Nielsen Næstformand Talsmand Rødby Michael S. Andersen Kasserer Talsmand Gedser Henrik Marrill Christiansen Talsmand Helsingør Patrick Nowicki Talsmand Fragt (Ask + Urd) Jørgen Stub Holmegaard Degnebakken 4 Vigersted 4100 Ringsted Heimdalsvej Svendborg Grønsundsvej Stege Hammersholtvej Hillerød Bjergbakken 7, 5871 Frørup. Tlf.: Mob.: Tlf.: Mob.: Tlf.: Mob.: Mob.: Tlf: Mob Mail: Ell: 17

Færgekredsen Scandlines Søfartens Ledere Vigersted d15.09.2011

Færgekredsen Scandlines Søfartens Ledere Vigersted d15.09.2011 Det 12. årsmøde I Færgekredsen Scandlines afholdes Tirsdag den 25. oktober 2011 kl. 13.30 I Navigatørernes hus Havnegade 55, 1058 København K. Efter årsmødet - cirka kl. 1700 - er kredsen vært ved et måltid

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen

30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen 30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen 5. november 2015, kl. 19.00 på Folkestedet, Carl Blochs gade 28, 8000 Aarhus C Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Generalforsamlingen 2012 referat

Generalforsamlingen 2012 referat 03. mar 2015 JIJ/ 2012-SL211NJ-09183 SLNJ Generalforsamlingen 2012 referat Dato: 27. september 2012 Tid: Kl. 16 21 Indskrivning fra kl. 15-16 Sted: Hotel Hvide Hus, Aalborg Indkaldte: Kreds Nordjyllands

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30 Tilstede: 11 borgere ud over en del af bestyrelsen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg i henhold til lovene ( 7) 6. Indkomne

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Fungerende FTR Anne-Marie Varas bød velkommen. Kim var desværre forhindret.

Fungerende FTR Anne-Marie Varas bød velkommen. Kim var desværre forhindret. GLADSAXE KOMMUNE HK-Klubben Referat af 2. Ekstraordinærer Generalforsamling 09.12.2014 REFERAT Dato: 9. december 2014 Af: Lizzi Cederskjold Dagsorden Velkomst Bemærkninger og bilag Fungerende FTR Anne-Marie

Læs mere

University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt

University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling, Foreningen Hus Forbi Torsdag den 14. Januar 2016 University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt Folk rejste sig og holdt et minuts

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Sidste generalforsamling o Vinsmagning og oste-pølsebord Sidste generalforsamling blev lidt af et tilløbsstykke. Dette kunne selvfølgelig skyldes de spændende emner, der var på

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Generalforsamlingen blev afviklet på Pejsegården i Brædstrup, og der deltog ca. 290 medlemmer fra 52 lokale klubber

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer Referat af generalforsamlingen den 19. november 2015 Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer 1. Valg af dirigent Johnny Eriksen

Læs mere

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE KÆRE TILLIDSMAND Til september holder vi traditionen tro tillidsmandsseminar i Vejle. Vi håber, du har lyst til at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Generalforsamling E/F Rubinsøen den 14. maj 2009 1. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbende år 2. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor. 3. Forelæggelse af budget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab Kassereren fremlægger det reviderede regnskab Tak hr dirigent. Indledningsvis så vil jeg lige knytte et par kommentarer til året der er gået. På sidste års generalforsamling blev kassereren genvalgt efter

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat År 2016, tirsdag den 3. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Annebergparken 10. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter for følgende

Læs mere

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat Formanden for DILF, Anders Høegh, bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside.

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Hovedkredsbestyrelsens beretning ved formanden 3. Holdturneringslederens beretning 4. Ungdomslederens beretning 5. Kassererens beretning 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Ikast Svømmeklub 2013.

Referat fra generalforsamling i Ikast Svømmeklub 2013. Referat fra generalforsamling i Ikast Svømmeklub 2013. Dagsorden for ordinær generalforsamling den 19. marts 2013. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.). 2. Formandens beretning ved Claus

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere