Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer"

Transkript

1 Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer InTra-Net Projekt - Notat REG X, Kolding, DK, and WTSH GmbH, Kiel, DE

2 Indhold Mål og metode Antagelser Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer Model 1: Offentlig sektor finansiering Model 2: Privat sektor finansiering Model 3: Mix af offentlig-privat finansiering Medlemskontingenter i klyngeorganisationer Priser og services i klyngeorganisationer Afsluttende kommentarer Kort om InTra-Net projektet

3 Formål og metode Formål Hovedformålet med dette notat er at beskrive styrker og svagheder ved forskellige finansieringsmodeller for klyngeorganisationer. Metode Dette notat er et produkt af InTra-Net projektet og er skrevet af REG X Det Danske Klyngeakademi og WTSH Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig- Holstein GmbH. Data er primært baseret på desk research, diskussioner og videndeling fra et REG X netværksmøde for klyngefacilitatorer 12. april 2011, en undersøgelse blandt danske klyngefacilitatorer i 2009 samt WTSH s erfaring og viden omklyngeudvikling i Schleswig-Holstein.

4 Antagelser Notatet er baseret på antagelsen, at klyngeorganisationer ikke kun skaber værdi for private virksomheder men også medvirker til at skabe offentlige goder og positive eksternaliteter. De offentlige goder medvirker til facilitering af eksterne innovationsaktiviteter i virksomheder, som ellers ikke ville have fundet sted pga. markedssvigt såsom uoptimale informationsflow og lav grad af samarbejde mellem virksomheder eller mellem virksomheder og forsknings- og videninstitutioner. Resultatet er en optimering af innovationskraft og konkurrence, Det er derfor klyngeorganisationerne forsøger at overkomme disse markedssvigt. Klyngeorganisationer har forskellige former for finanseringsmodeller. Finansieringsmodellerne findes i forskellige variationer, idet graden af offentlig og privat finansiering ofte afhænger af klyngeorganisationens livscyklus, de regionale beslutningstageres specifikke mål og graden af privat engagement af særligt SMV er. De forskellige finansieringsmodeller kan påvirke klyngeorganisations evne til at skabe offentlige goder. En klynge kan defineres som: En klynge er en gruppe af virksomheder, der har lokaliseret sig tæt ved hinanden og som arbejder på et strategisk niveau med andre virksomheder, offentlige myndigheder og videnmiljøer, fordi det giver konkurrencemæssige fordele, som en enkelt virksomhed ikke kan opnå alene (REG X officielle definition) En klyngeorganisation er et sekretariat, som arbejder for at tage vare på klyngemedlemmernes interesser, facilitere innovation og videndeling, fastlægge og implementere klyngens strategi, og derved agere som forandringsagent.

5 Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer Hvordan bliver værdi skabt i klyngeorganisationen og hvad er finansieringskilderne? Offentlig sektor finansiering $ Klyngeorganisation Værdiskabelse (private og offentlige goder) Klyngeudvikling Private sektor finansiering Klyngeorganisationer kan finansieres af midler fra den offentlige og/eller private sektor. Disse midler dækker forskellige omkostninger relateret til klyngeudvikling, herunder aflønning af klyngeorganisationens medarbejdere, klyngevents, branding af klyngen, samarbejdsprojekter, studieture, efteruddannelse etc. Klyngeaktiviteterne bidrager til udvikling af klyngen, hvilket gavner klyngens medlemmer særligt SMV erne og offentligheden generelt.

6 Model 1: Offentlig sektor finansiering I denne finansieringsmodel er klyngeorganisationen fuldt finansieret af midler fra den offentlige sektor, herunder europæiske, nationale, regionale eller lokale, finansielle støtteordninger. Styrker ved finansieringsmodellen Fokus på det overordnede udbytte og klyngens performance (offentlige goder og positive eksternaliteter) Gør det nemmere at opbygge den grundlæggende tillid blandt klyngeaktører og medvirker til, at klyngeorganisationen kan være objektiv og neutral i forhold til de forskellige klyngeaktørers interesser Bedre muligheder for at opstarte mere usikre og eksplorative samarbejdsprojekter i klyngen Svagheder ved finansieringsmodellen Risiko for, at der ikke fokuseres på værdiskabelsen (de offentlige goder matcher ikke de private og offentlige klyngekatørers behov), og at de offentlige mål dominerer Svært at skabe commitment fra ikke-betalende private klyngeaktører Høj grad af bureaukrati med detaljerede krav til afrapportering og kontrolmekanismer Sikret finansiering for en specific periode (oftest 3-5 år) Normalt ingen langsigtet finansiering

7 Model 2: Privat sektor finansiering I denne finansieringsmodel er klyngeorganisationen fuldt ud finansieret af forskellige typer af midler fra den private sektor, så som medlemskontingenter, virksomhedslån, forskellige servicehonorarer for rådgivning, branding, event management etc. Styrker ved finansieringsmodellen Klyngeorganisationen har stort incitament til at fokusere på værdiskabelse for medlemmerne Klyngeaktiviteter er baseret på en efterspørgselsdrevet, bæredygtig forretningsmodel, der afhænger af privat finansiering Øget forpligtelse og involvering fra betalende klyngemedlemmer Klyngen er uafhængig af politiske interesser Svagheder ved finansieringsmodellen Risiko for at klyngeorganisationen er for afhængig af de virksomheder, som giver det største finansielle bidrag Risiko for at medlemskontingenter udgør et ustabilt, kortsigtet grundlag for klyngeudvikling: Skabelsen af de offentlige goder og de positive eksternaliteter risikerer at blive elimineret Risiko for at ekskludere potentielle klyngemedlemmer pga. deres manglende finansielle ressourcer Den private sektor fokuserer typisk på kortsigtede resultater og præstationer

8 Model 3: Mix af offentlig-privat sektor finansiering I denne finansieringsmodel er klyngeorganisationen finansieret af midler fra både den offentlige og private sektor. Mixet kan variere, og typisk vil den offentlige andel af finansieringen blive mindre over tid. Styrker ved finansieringsmodellen Svagheder ved finansieringsmodellen Sikret finansiering for en given periode, med plads til at udvikle en langsigtet klyngefinansieringsmodel Kombinerer fokus på den overordnede klyngeperformance (offentlige gode og positive eksternaliteter) med fokus på den private sektors interesser og værdiskabelse Klyngemedlemmer vænnes til at betale for klyngeservices fra start Øget forpligtelse og involvering fra betalende klyngemedlemmer Øget fiansiel usikkerhed pga. afhængighed af det årlige medlemskontingenter og medlemmernes købsbeslutning Skabelsen af private goder og services skal være baseret på ikke-konkurrenceforvridende priser, hvilket ikke gør det muligt for klyngeorganisationer at konkurrere på priser Øget bureaukrati, da der er behov for at adskille offentligt finansierede aktiviteter fra aktiviteter, som er baseret på privat finansiering Mulig interessekonflikt mellem den offentlige sektors medium-langsigtede fokus og den private sektors kortsigtede fokus

9 Medlemskontingenter i klynger Hvorfor skal medlemmerne betale et kontingent? Betaling kræver en bevidst beslutning fra klyngemedlemmerne om at ville deltage (aktivt) i klyngeaktiviteter Betaling skaber forpligtelse og fokus på værdiskabelse Medlemskontingenter skaber grundlaget for en bæredygtig klyngefinansieringsmodel Hvorfor ikke? Nogle potentielle klyngemedlemmer har ikke ressourcerne til at betale et medlemskontingent, hvilket kan ekskludere dem fra relevante klyngesamarbejdsprojekter Investeringsafkastet er ofte ikke klart defineret i de tidligere stadier af en klynges livscyklus, hvilket gør det svært at opkræve et kontingent Et stærkt fokus på skabelse af offentlige goder på et tidligt stadie kan bevirke, at potentielle medlemmer indtager en free-rider position ( non-excludability of public goods )

10 Priser og services Gode råd og forslag til at bestemme størrelsen af medlemskontingentet Medlemskontingentet bør tilpasses det beløb, som medlemmerne er villige til at betale Nogle klyngeorgansationer diffentierer medlemskontingentet ift. størrelsen af medlemmernes organisationer (f. eks i forhold til antal medarbejdere) Nogle klyngeorganisationer sætter en lav basispris og lader medlemmerne betale separat for de forskellige klyngeservices og aktiviteter Nogle klyngeorganisationer sætter en høj basispris og lader de fleste klyngeservices være gratis for medlemmerne ( provision of club goods ) Priser for services og aktiviteter må ikke være konkurrenceforvridende

11 fortsat Skræddersyede services og klub goder Klyngeservices med servicehonorarer (ekstra betaling) kan inkludere o Artikler med fokus på individuelle medlemmer og medlemsannoncer i klyngepublikationer o Netværksevents, klyngeworkshops, etc. o Specialiseret træning for klyngemedlemmer o Skræddersyede projektledelses-services o Individuelle konsulentydelser o etc. De fleste af disse ydelser vil på grundlag af de specifikke servicehonorarer blive tilbudt individuelle medlemmer eller en lille gruppe af medlemmer = private goder (servicehonorarer er ikke en del af basis medlemskontingentet) Nogle af disse services eller variationer af disse services (med en normalt lavere grad af serviceintensitet) skal tilbydes som en del af det årlige medlemskontingent = klub goder (f.eks. korte indslag om virksomheder eller grupper af virksomheder versus uddybende fokusartikler om individuelle virksomheder i klyngepublikationer)

12 Afsluttende kommentarer Opvej de forskellige styrker og svagheder ved hver finansieringsmodel og vælg den rette model for den specifikke klyngeorganisation Fokuser på at skabe værdi for klyngemedlemmer ved at levere klyngeservices som er efterspørgselsdrevne Vis effekten af klyngeaktiviteterne: Udbytte og resultater af klyngens aktiviteter skal gøres tilgængelige for offentligheden fortæl den gode historie i og uden for klyngen Væn klyngemedlemmerne til at betale for klyngemedlemsskabet og services fra starten af klyngeinitativet Definer tydeligt de offentlige goder og positive eksternaliteter, som klyngeorganisationen fremmer, i tilfælde af fortsat delfinansiering fra den offentlige sektor Priser for klyngeservices må ikke være konkurrenceforvridende

13 Kort om projektet InTra-Net projektet er et to-årigt projekt mellem det danske klyngeakademi, REG X, og erhvervsfremmekontoret i Slesvig-Holsten, WTSH. Projektet er støttet af INTERREG 4A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. med finansiering fra den Regionale Udviklingsfond og Region Syddanmark. Formålet med InTra-Net projektet er at styrke samarbejdet om innovation og internationalisering mellem klynger i INTERREG 4A regionen, med det overordnede mål at skabe en specialiseret vækstregion på tværs af grænsen, som kan agere og konkurrere globalt. For mere information:

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

CSR - Partnerskaber. En vej til større værdiskabelse

CSR - Partnerskaber. En vej til større værdiskabelse CSR - Partnerskaber En vej til større værdiskabelse Indhold Indledning 4 Hvad er socialøkonomiske virksomheder og CSR 5 Socialøkonomiske virksomheder 5 CSR 6 CSR- partnerskab 6 CSR partnerskaber med socialøkonomisk

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Nationalt program for EU s Regionalfond 2014-2020 DANMARK 20. marts 2014 Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder 1 1 STRATEGI FOR REGIONALFONDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL EU- STRATEGIEN FOR INTELLIGENT,

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

OPSAMLING FRA TEMAMØDET OM EKSPORTFREMME

OPSAMLING FRA TEMAMØDET OM EKSPORTFREMME Den 12. december 2013, kl. 10.00-16.00 i Eigveds Pakhus OPSAMLING FRA TEMAMØDET OM EKSPORTFREMME (For detaljer henvises til de enkelte præsentationer, som er tilgængelige på DWF s hjemmeside) VELKOMST

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

New European Industrial Relations in Europe NEIRE. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle.

New European Industrial Relations in Europe NEIRE. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle. Fra undersøgelsen om de nye Europæisk arbejdsmarkedsforhold (New European Industrial Relations - NEIRE) Lourdes Munduate Martin

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Power In and Around Organizations

Power In and Around Organizations Side 1 af 23 Power In and Around Organizations Henry Mintzberg Kap 8-14 (Kap 1-3 er dog medtaget for forståelse og fuldstændighed) Kapitel 1: Magt (Power) Direkte oversat til det danske sprog er dette

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere