Skab Soul Flow Og bliv dig selv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skab Soul Flow Og bliv dig selv"

Transkript

1 Skab Soul Flow Og bliv dig selv Af Kenneth Sørensen & Søren Hauge academy.dk Du behøver ikke at blive ved med at være i krig med dig selv. En helt ny vej til helhed kan bringe dyb glæde og fred ind i dit liv og føre til forbløffende transformationer. Soul Flow er en livspraksis og en metode, en terapeutisk healingsvej og et syn på livet. Den er udviklet af den amerikanske, spirituelle lærer, Gordon Davidson, under betegnelsen Joyful Evolution, og står især i gæld til Roberto Assagiolis psykosyntese, Ken Wilbers integrale spiritualitet, Lucille Cedercrans esoteriske psykologi og Sri Aurobindos integrale yoga. I Danmark har vi udviklet og integreret den med energipsykologi. Den har ændret og beriget vores eget liv, og vi har set virkningerne i andres tilværelse. Soul Flow er en stille revolution hvis tid er kommet. Samarbejd med hele dit indre Det helt centrale i Soul Flow Metoden er, at den skaber et samarbejde mellem dine tre verdener: Din højere bevidsthed, din dagsbevidsthed og din underbevidsthed. Det betyder ikke alene at underbevidstheden bliver din nye samarbejdspartner, men også at samarbejdet inkluderer den højere bevidsthed. Traditionel psykologi fokuserer på underbevidstheden. Traditionel spiritualitet fokuserer på den højere bevidsthed. Soul Flow forener de to yderligheder i en helt ny alliance, et nyt, varmt samarbejde! Dette har revolutionerende virkning, for hvor ofte er det ikke netop vores frygt, skam, aggression og helt ubevidste reaktionsmønstre som står i vejen for at vi får fuldt udbytte af livet? Den nye spiritualitet handler om at komme ind i livet med alt det lys vi har til rådighed, og her har vi behov for det underbevidste, som en aktiv, værdsat samarbejdspartner. Ind på scenen Hvis du forestiller dig, at du er et teater, som opfører dit livs dramaer, til glæde og berigelse for både verden og dig selv, så er din højere bevidsthed manuskriptforfatteren, der frembringer dybt inspirerede manusser. Disse manusser rummer dit livsformål og meningen med dit liv. Din daglige, personlige bevidsthed er instruktøren, der fortolker og levendegør dramaet. Og det kan naturligvis kun ske i samarbejdet og træningen med skuespillerne og scenens interiør, som er underbevidsthedens mange ofte ubevidste roller eller delpersonligheder. De står bag alle dine ubevidste følelsesmæssige reaktioner på livet. Alle de involverede er uundværlige, og deres roller er vidt forskellige. Din opgave er, at dit skuespilhus bringer manuskripterne og livsformålet til live, så din og andres verden påvirkes og kommer i vækst. Det kræver at alle parter samarbejder, og

2 skuespillerne er jo dem, der levendegør teaterstykkerne, så de bliver kød og blod. Det vil sige, du har behov for din følelsesmæssige opbakning til det du gør, fra alle dine drifter, behov og ønsker. Du er selvfølgelig her i verden i dit nuværende liv for at lave helt unikke uropførelser af nye manuskripter. Dine stykker er aldrig blevet spillet før, og du kan kun få det til at lykkes ved at få alle parter indeni dig til at samarbejde i gensidig respekt. Soul Flow er, at vi får vores liv til at være i flow, så vi som kærlige, kreative og kraftfulde sjælsbevidstheder kan få lys og liv til at strømme på alle plan, personligt, mentalt, følelsesmæssigt og i vores ydre handlinger. Soul Flow er den fulde pakke. Det er, når vi lever med naturlig og ubesværet overflod, kropsligt, psykisk og gennem alle vores talenter. Det lyder skønt, og det ér skønt. Men som du sikkert ved, så er den største hindring for Soul Flow i dit liv helt sikkert alt det, som du har i din kælder, - al den baggage, som du slæber rundt med, og som får dig til at modarbejde dig selv. Derfor er din underbevidsthed en hovednøgle til, om det kommer til at lykkes. Du kan ikke meditere dig til det ved at længes mod noget højere. Du kan ikke fortrænge det. Og du kan ikke tvinge det til en omprogrammering. Kan jeg vente noget godt fra kælderen? Din underbevidsthed rummer både alle de sider i dig, som du kan acceptere og rumme, og alle de sider, som du ikke vil eje og vedkende dig. Du kan sikkert genkende billedet af underbevidstheden som et mørkt og dystert sted. Hvad gemmer den mon ikke på? Gad vide, hvad du har stuvet sammen dernede? Og ja, det er sagens kerne. Du har fyldt dit indre op med mange aktører, som du slet ikke vil kendes ved. Det vil sige at udstødte og forkastede sider i dig lever et autonomt liv, som er afskåret fra den øvrige del af dig. Netop fordi disse sider afskæres fra den øvrige del af din helhed, kan deres aktiviteter og strategier ikke gavne i dit liv. Disse dele er ikke opdaterede, ikke lukket ind i varmen, og de kommer til at fungere som fortiden i din nutid. Soul Flow arbejdet inviterer alle de udstødte, forkastede og afviste stemmer til et nyt samarbejde, en ny pagt. Det gør Soul Flow til sand holisme, der har eksistentiel dybde, i stedet for kun at være en teoretisk forståelse, der i praksis ikke ved, hvordan egoet skal håndteres med dets begær, drifter og instinkter. Fra modstand til vinden i ryggen Det du ikke forstår og elsker, kan styre dig uden at du ved det, og andre kan gennem det styre dig. Når vi ikke vil vedkende os bestemte sider i vores eget indre, så projicerer vi dem ud i omgivelserne og befolker vores verden med de skygger vi ikke kan håndtere i os selv. Der er et vigtigt, kollektivt perspektiv i at indlede et nyt, værdsættende forhold til vores indre delpersonligheder. Vi lærer nemlig at håndtere meget vanskelige energier, som tidligere fik os til

3 at foretage meget uhensigtsmæssige handlinger. Men i kraft af at vi gør det, så mindsker vi muligheden for at blive manipuleret udefra gennem de mennesker, der udtrykker kræfter og energier, som er manipulerende, selvoptagede, uærlige, grådige, hævngerrige osv. Vi bidrager hermed til at vores verden gradvist bliver befriet for de skygger, der skaber så megen lidelse. Omfanget af dette perspektiv er ganske overvældende, for det vi ændrer i os selv, spredes ud i det kollektive felt vi er en del af. Når du og jeg ændrer vores indre modstandere til samarbejdspartnere, så gavner vi socialt, fordi vores indsats gør det lettere for andre at gøre det samme. Øget Soul Flow er smitsom, og den ændrer tidligere modstand til medvind. Dit rollekabinet Din underbevidstheds aktører eller virkende kræfter er summen af alle dine indre roller eller stemmer, der enten hjælper eller hindrer dig. Vi kalder dem for delpersonligheder. Delpersonlighederne er levende indre dele i dig. De er psykologiske strukturer eller tankeformer, som er besjælede med den intention, der har født dem. De er dine tidligere selvbilleder fra dette og tidligere liv, dine vigtigste internaliserede relationer og arketyper. De er fuldstændigt identificerede med deres roller og bestræber sig fuldstændigt på at dække de behov, som de fokuserer på. De er hverken onde eller forkerte, og de skal ikke fjernes, ignoreres eller tvinges til noget. De prøver efter bedste evne at fx beskytte og sikre overlevelse, og de aktiveres, når en udløsende begivenhed kalder dem frem på scenen. Så mærker vi det gennem særlige reaktioner, hvorefter de træder i aktion. Så tager de ofte styringen, og vi bliver tilskuere til roller, der kører deres eget løb. Bagefter står vi og ser på det, og siger typisk, at det er slet ikke mig! Problemet er, at delpersonlighederne ikke handler ud fra din nuværende situation. De er skabt gennem fortidige handlinger, og er fanget i tidslommer i dit indre. Du har delpersonligheder, som er dannet gennem forskellige faser eller stadier af dit liv (barn, teenager, ung, voksen, ældre osv.), mens andre er skabt gennem relationer du har haft med andre mennesker (far, mor, søskende, legekammerater, kærester, venner, fjender, kolleger, naboer osv.) Der er også i dig delpersonligheder fra tidligere liv, som er tematisk relevante i forhold til dit nuværende livs vilkår og opgaver. Og du rummer også arketypiske delpersonligheder, der er mere universelle (klovnen, krigeren, martyren, healeren, bødlen, offeret, romantikeren, helten, præsten, skeptikeren, narren, kongen, dronningen osv.). Alt i alt har du i din underbevidsthed en hel verden af levende stemmer. Disse stemmer kan blive udviklet og forædlet, og i sidste ende transformerede, indtil de bliver stærke, hjælpende kræfter i dit liv, forbundet med sjælsbevidstheden og dit personlige selv. Men det fordrer at du indleder et helt nyt forhold til dem, og det er her at Soul Flow som livspraksis og metodik kommer ind i billedet. Vores egen læring Vi har nu gennem flere år eksperimenteret med denne tilgang og kan med overbevisning fortælle at det er den stærkeste transformative tilgang vi har prøvet. Som uddannet psykoterapeut har jeg (Kenneth Sørensen) prøvet adskillige dybdeterapier, men ingen som på denne måde forbinder den meditative tilgang med det dybe arbejde i det underbevidste. I min bog, Storhedens Kald, beskriver jeg i dybden, hvorledes dette arbejde foregår i praksis og et kapitel fra bogen kan downloades fra dette link: Jeg har i praksis arbejdet med temaer som fx isolation og ensomhed. Ved hjælp af soulflowmetoden har jeg afgørende ændret dette mønster, så jeg nu oplever spontane positive kontakter i det offentlige rum og et langt større socialt netværk end nogensinde før i mit liv. Der er ganske enkelt en eksistentiel frygt for intimitet med ukendte mennesker, som er forsvundet fra mit liv. Og jeg (Søren Hauge), har fået et

4 gennemgribende nyt forhold til det at være livspartner med min kone, og far til mine to piger, ligesom jeg er landet i livet på nye ben, med glæde ved hverdagens gøremål på en helt ny måde, som aldrig tidligere lykkedes gennem mine spirituelle praksisser. Mødet med centrale delpersonligheder i mit indre, og derefter følgende transformation af dem til deres højere potentialer, har været skelsættende og dybt mærkbare i den konkrete hverdag. Case- eksempel Isolationstemaet har løbet som en rød tråd gennem mange tidligere liv, så jeg (Kenneth Sørensen) har været omkring mange forskellige delpersonligheder, fra helt tidlige spædbørn til voksne. Der var dog en speciel case med en teenager delpersonlighed fra dette liv som var meget slående og gjorde varigt indtryk. Da jeg mødte teenageren indeni var det tydeligt, at det var en hypersensitiv dreng, som ikke havde en anelse om, hvem han var. Han var rystende usikker, som følge af manglende spejling fra sin familie og havde dybt selvhad pga. sin følsomhed. Det forårsagede også en alvorlig hudproblematik med acne og bylder i ansigtet. Det værste var dog, at han slet ikke var opmærksom på sin egen værdifuldhed, og derfor havde et stort tomt hul indeni. Da vi som led i teknikken gjorde opmærksom på hans indre lys og han opdagede den skønhed hans følsomme hjerte havde, så skete der en radikal forandring af hans sindelag. Det var som en revolution for denne teenager at modtage påskønnelse for sin sensitivitet og blide hjerte. Specielt var det forløsende at opdage, at kvinder satte stor pris på disse kvaliteter. Efter sessionen oplevede jeg en spontan større tillid til specielt kvinder. Der var noget, som var faldet på plads. Teenageren forstod at hans identitet var knyttet til psykologi, visdom og indsigt, og da han blev løftet ind i mit hjerte og nutiden, så opdagede han mit nuværende virke som psykoterapeut og meditationsinstruktør. Det var en dyb glæde der opstod ud af det nye perspektiv. Radikal påskønnelse Soul Flow Metoden opbygger gennem en meditativ tilgang et stærk healingsfelt som forbinder sjæl, bevidsthed og underbevidsthed. Fra denne meditative udgangsposition kontaktes de dele som volder problemer, med en radikalt påskønnende tilgang. De bades så at sige i kærlighed fra først til sidst, hvilket i sig selv skaber et kærligt og tillidsfuldt møde. Når relationen er etableret mellem klientens vågne bevidsthed og delpersonligheden, så handler det om at få delpersonligheden til at erkende sit lys, og den illusion den befinder sig i. Den tror ofte at den stadig lever i fortiden og har ikke opdaget det nutidige liv med helt nye muligheder. Den skal med andre ord ud af tidslommen og ind i hjertets nutidige dimension. Der er mange forskellige stadier i dette arbejde, men det grundlæggende er den radikalt påskønnende tilgang til delpersonlighedens behov, og ikke nødvendigvis dens strategi til at få opfyldt behovet. Få dine motivatorer, kernetyper og essensvej i fuldt spil Soul Flow handler om at få hele vores spektrum i spil i overensstemmelse med vores dybeste værdier og særlige talenter. Det er her at energipsykologien kommer ind og giver et sprog og en dyb GPS til at manøvrere i Soul Flow arbejdet. I energipsykologien åbner vi de syv primære vinduer til helhed og vækst. Her skal det kun kort antydes. Vi har alle syv grundlæggende motivatorer, som

5 er nøglerne til vores livsvej, nemlig Power, Hjerte, Intelligens, Harmoni, Viden, Passion og Handling. Vores unikke livssituation viser os hvilke af disse syv motivatorer, som især kan hjælpe os i den konkrete situation. Det forbinder vi med vores syv kernetypers spektrum og vores særlige dominanser, nemlig den dynamiske (vilje), sensitive (følelse), mentale (tanke), kreative (fantasi), analytiske (logik), dedikerede (passion) og praktiske (handling) kernetype. Disse sider i os er både nøglerene til vores delpersonligheder, vores unikke psykologiske signatur, og vores livsformål. Når vi opdager, hvordan vi er sammensat, og hvilken vej vores indre kompas vender, så vil vi vide, om vores livsrejse især er Heltens, Oplyserens, Geniets, Kunstnerens, Opdagerens, Visionærens eller Skaberens. Vi rummer alle syv arketyper, men en af dem går foran i samarbejde med de øvrige seks. Vores essensvej består i at forløse og transformere vores delpersonligheder, aktivere vores aktuelle motivatorer, opdage vores kernetypers særlige GPS og levendegøre vores arketyper på netop den måde, som er meningsfuld for os. Dette er Soul Flow og vi er født til det! POWER HJERTE INTELLIGENS HARMONI VIDEN PASSION HANDLING DYNAMISK SENSITIV MENTAL KREATIV ANALYTISK DEDIKERET PRAKTISK HELT OPLYSER GENI KUNSTNER OPDAGER VISIONÆR SKABER Kilder: E- Academy: academy.dk Soul Flow: academy.dk/default.aspx?pageid=4 Gordon Davidson: Kenneth Sørensen: Søren Hauge:

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

De seks frygte mennesker hader forandring

De seks frygte mennesker hader forandring Af Soulaima Gourani #SoulaimaGourani www.soulaima.com De seks frygte mennesker hader forandring Du er lige blevet bedt af mig på dagens foredrag om at være mere nytænkende, kreativ og modig. Meget tyder

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

EFTfree Manualen En omfattende guide i at anvende EFT (Emotional Freedom Techniques) Version 2.1

EFTfree Manualen En omfattende guide i at anvende EFT (Emotional Freedom Techniques) Version 2.1 EFTfree Manualen En omfattende guide i at anvende EFT (Emotional Freedom Techniques) Version 2.1 Betty Moore-Hafter Jade Barbee Carna Zacharias-Miller Lynne Shaner 2010 www.eftfree.net Photo: SilverEnergie

Læs mere

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du?

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du? Når chefen også skal være mor og far. - De unge kan være besværlige men uundværlige! Møder himmel eller helvede? Fusionen skal vendes til succes! - Og hvordan gør man så lige det? Magasinet for Medarbejdernes

Læs mere

Coach dig selv - og få hjernen med til en forandring

Coach dig selv - og få hjernen med til en forandring Kjeld Fredens & Anette Prehn (2012) Coach dig selv - og få hjernen med til en forandring den 21-01-2013 kl. 7:57 Søren Moldrup side 1 af 11 sider 1. Introduktion Kierkegaard skrev, at livet forstås baglæns,

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

4Mange særligt sensitive føler dybt om f.eks. verdens tilstand, det at

4Mange særligt sensitive føler dybt om f.eks. verdens tilstand, det at Den sensitive profil fire typiske træk 1 I den fysiske verden kan man være følsom over for lyde, lugte, lys for skift i temperatur. Rod eller uorden i omgivelserne kan ligeledes påvirke én mere end normalt.

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Æstetiske læreprocesser at sige ja

Æstetiske læreprocesser at sige ja Æstetiske læreprocesser at sige ja Æstetik handler om kvalitet, dybde, meningsfuldhed uanset om det er smukt eller hæsligt. Det handler om at vende op og ned på vores forståelse, overskride og flytte grænser,

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

De første par skridt ind i Scharmers U -univers

De første par skridt ind i Scharmers U -univers De første par skridt ind i Scharmers U -univers Af Lars Dencker Chefkonsulent, CMC Ankerhus A/S Lars Dencker var ansvarlig for den danske bearbejdning af oversættelsen af Teori U, herunder den faglige

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

personlig udvikling POWER i dig selv

personlig udvikling POWER i dig selv POWER i dig selv spiritualitet Det nye paradigme Når man udlever sin passion, så kan man kun have succes. Når man arbejder sammen med sin passion hver dag, så får man al energi i hele verden, og så vokser

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Af Byron Katie med Stephen Mitchell

Af Byron Katie med Stephen Mitchell Et ekstrakt fra Elsk det som er Fire spørgsmål der kan ændre dit liv Af Byron Katie med Stephen Mitchell Ingen andre end dig selv kan give dig frihed. Denne lille bog vil vise dig hvordan. Byron Katie

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere