Flere passagerer i Nordsjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flere passagerer i Nordsjælland"

Transkript

1 Movia Bane Flere passagerer i Nordsjælland Fase 1 Rapport Februar 2009

2 COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk Movia Bane Flere passagerer i Nordsjælland Fase 1 Rapport Februar 2008 Dokumentnr jse Version 4 Udgivelsesdato 4 februar 2009 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt JSE/MIRI PV JSE

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Formål og baggrund 6 3 Analyser 7 31 Befolkning og arbejdspladser 7 32 Pendling 9 33 Passager i den kollektive trafik Stationsoplande Korrespondancer Parallel-betjening lokalbaner og bus Interview-undersøgelse Problemstillinger 16 4 Strategi 17 5 Hovednet og køreplanmodeller Hovednet Køreplanmodeller Lokalbaner Busbetjening Korrespondancer 39 6 Forbedrede forhold ved stationer Parkeringspladser Cykelparkering 40 7 Markedsføring Kort sigt Strategi 43 C:\Documents and Settings\JSE\Local Settings\My Documents\ Nordkalotten\jse Fase 1 rapport- ver 4DOC

4 2 8 Andre tiltag Korrespondancesikring 44 9 Referencer 45 Bilag A: Nuværende korrespondancer C:\Documents and Settings\JSE\Local Settings\My Documents\ Nordkalotten\jse Fase 1 rapport- ver 4DOC

5 3 1 Sammenfatning Målsætningen for Lokalbanerne under Movia er samlet set en vækst i passagertallet frem til 2010 på 10 % i forhold til niveauet i 2007 Målsætningen for Movia s busser er en vækst på 5 % Movia Bane har i samarbejde med Lokalbanen og Movia Bus iværksat et projekt med det formål at identificere tiltag, der kan medvirke til at nå disse mål Denne rapport danner afslutningen på projektets 1fase og skal fungere som oplæg til projektets 2 fase, hvor de i 1 fase opstillede principielle forslag skal konkretiseres i tæt samarbejde med region og kommuner Analyser af det samlede pendlingsmønster, det nuværende kollektive transporttilbud samt indbyggernes opfattelse af den kollektive trafik viser følgende problemstillinger, der er af betydning for interessen for at bruge det kollektive trafiktilbud: Den kollektive trafik kører ikke med samme faste minuttal og korrespondancer dag, aften og weekend, og der er mange afgange og ankomster med lokaltog, hvor der ikke er korrespondancer med tilslutningsbusser Parallelkørsel mellem lokaltog og bus, hvor begge betjener samme områder og rejserelationer medfører dårlig anvendelse af ressourcer og usikkerhed om tilbud Manglende kendskab til det tilbud lokalbanerne giver i området Mangel på parkeringspladser ved stationer Med udgangspunkt i de gennemførte analyser og de identificerede problemstillinger opstiller rapporten en strategi for det fremtidige kollektive trafiktilbud: Etablering af et hovednet bestående af lokalbaner og primære buslinjer (Rlinjer) Hurtige direkte forbindelser Lokalbanens tog skal køre hurtigt med få stop mellem de primære trafikmål De primære buslinjer skal køre direkte og undgå omvejskørsel C:\Documents and Settings\JSE\Local Settings\My Documents\ Nordkalotten\jse Fase 1 rapport- ver 4DOC

6 4 Faste minuttal Lokaltog og R-buslinjerne i hovednettet skal køre med samme faste minuttal i dag- og aftentimer samt i weekenden Der skal i princippet være ½- times drift i dagtimerne og timesdrift aften og weekend Faste korrespondancer - Altid en bus til et tog Køreplanerne skal tilrettelægges således, at der opnås korrespondancer både i dag- og aftentimer samt i weekenden Principielt skal der være tilbringerbusser til/fra lokal togenes afgange i hovednettet, således at busserne forlænger banen ud til de ikke banebetjente betjente bysamfund Lokal betjening med skolebusser og lokale linjer Udenfor hovedlinjenettet varetages den lokale betjening af åbne skolebusruter, lokale linjer svarende til i dag samt evt telebusser og flextrafik Parkeringsforholdene for cykler og biler forbedres ved udvalgte stationer Målrettet markedsføring Det kollektive trafiktilbud markedsføres målrettet i lokalområdet, således at borgerne kender tilbuddene Specielt i forbindelse med nye tiltag gennemføres øget markedsføring Figur 11 Foreslået hovednet C:\Documents and Settings\JSE\Local Settings\My Documents\ Nordkalotten\jse Fase 1 rapport- ver 4DOC

7 5 I rapporten er der med udgangspunkt i strategien opstillet 2 alternative køreplanskister for de lokaltog og buslinjer, der indgår i hovedlinjenettet Forskellen på de tre alternativer er standsningsmønstret på lokalbanerne Ved udarbejdelsen af køreplanskitserne er det alene Gribskovbanen, Hornbækbanen samt busserne i hovednettet, der er vurderet Frederiksværkbanens nye køreplan, der trådte i kraft i januar, er anvendt som en forudsætning, da køreplanen her ikke kan ændres før erfaringerne med det nye hurtige tog på banen er kendt Tilsvarende er der som udgangspunkt ikke ændret på køreplanen på Lille Nord mellem Helsingør og Hillerød, da en ændring her vil kræve etablering af nye krydsningsstationer på strækningen I rapporten identificeres endvidere stationer på lokalbanenettet med mulighed for udvidelse af parkeringspladser for biler Stationer, hvor udbygning af cykelparkeringen er mest interessant set ud fra størst befolkningstæthed i cykelafstand fra stationen er tilsvarende udpeget Rapporten peger endvidere på at markedsføring allerede nu kan iværksættes af gennemgående tog mellem Hillerød og Helsingør via Gilleleje svarende til den markedsføring af de nye hurtige tog på Frederiksværkbanen, der er i gang i øjeblikket På længere sigt skal nye tiltag markedsføres målrettet mod de potentielle brugere Endelig peger rapporten på, at sikring af korrespondancen mellem lokaltog og busser og busser indbyrdes er meget vigtig i det foreslåede hovednet Frekvensen er lav, og det er meget centralt for kundernes oplevelse af en god kollektiv trafik, at tilbuddet opfattes som sammenhængende C:\Documents and Settings\JSE\Local Settings\My Documents\ Nordkalotten\jse Fase 1 rapport- ver 4DOC

8 6 2 Formål og baggrund Movia har i sin forretningsplan udstukket et mål om at passagertallet skal være øget med 10% i 2010 i forhold til 2007 Der er i de senere år foretaget en række investeringer i lokalbanerne i Nordsjælland Investeringerne har omfattet anskaffelse af nyt materiel samt opgradering af infrastrukturen Frederiksværkbanen er blevet opgraderet, så det er muligt at køre med 100 km/t på banen Som følge heraf trådte der en ny køreplan i kraft på denne strækning umiddelbart efter nytår 2009 Movia Bane har i samarbejde med Movia Bus og Lokalbanen A/S sat et projekt i gang, der har som mål at pege på initiativer, som skal medvirke til at nå det samlede mål på 10 % flere passagerer i 2010 for Movia s lokalbaner i forhold til 2007-niveau Denne rapport er resultatet af projektets 1 fase I den første fase har det været målet at opstille forslag til forbedring af det kollektive trafiktilbud I projektets anden fase skal de opstillede forslag konkretiseres i et samarbejde med kommunerne og regionen med henblik på at udvælge de tiltag, der skal gennemføres Rapporten indeholder dels hovedresultaterne af de analyser, der er foretaget, dels en beskrivelse af et forslag til etablering af et sammenhængende overordnet kollektivt trafiknet i Nordsjælland bestående af lokalbaner og hovedbuslinier Herudover er kort beskrevet forslag til andre tiltag, som de gennemførte analyser har peget på kan være medvirkende til at tiltrække flere passagerer C:\Documents and Settings\JSE\Local Settings\My Documents\ Nordkalotten\jse Fase 1 rapport- ver 4DOC

9 7 3 Analyser 31 Befolkning og arbejdspladser Befolkningens bopæl (Figur 31) og arbejdspladserne (Figur 32) i Nordsjælland er for en væsentlig del koncentreret i bysamfundene i området En stor del af de største bysamfund er lokaliseret langs lokalbanerne Figur 31 Lokalisering af indbyggere i Nordsjælland Kilde: Danmarks Statistik Kvadratnet-data (100m) C:\Documents and Settings\JSE\Local Settings\My Documents\ Nordkalotten\jse Fase 1 rapport- ver 4DOC

10 8 Undtagelser herfra er Vinderød Enghave og Liseleje nord for Frederiksværk, Annisse og Ramløse syd og vest for Helsinge Blistrup og Smidstrup mellem Helsinge og Gilleleje Esbønderup, Esrum, Tikøb og Gurre mellem Græsted og Helsingør Tulstrup, Gadevang og Nødebo nord for Hillerød Endrup nord for Fredensborg I sommerhusområderne langs nordkysten mellem Gilleleje og Tisvilde er der ligeledes en del indbyggere omend disse er noget mere spredt lokaliseret Arbejdspladserne er primært koncentreret i de større byer, Helsingør, Hillerød, Helsinge, Gilleleje, Frederiksværk og Hundested Arbejdspladserne ligger i mange af disse byer et stykke fra stationerne De største afstande fra stationerne til arbejdspladserne ses i Helsingør og Hillerød Figur 32 Lokalisering af arbejdspladser i Nordsjælland Kilde: Danmarks Statistik Kvadratnet-data (100m) C:\Documents and Settings\JSE\Local Settings\My Documents\ Nordkalotten\jse Fase 1 rapport- ver 4DOC

11 9 32 Pendling København og de københavnske omegnskommuner er de store attraktionspunkter for pendlingen i området Lokalt i området er Frederiksværk, Hillerød og Helsingør de store rejsemål for såvel arbejdstagere som uddannelsessøgende (Figur 33) Hovedpendlerstrømmene fra Gilleleje, Græsted, Tisvilde og Helsinge er rettet mod Hillerød, mens strømmene på tværs til Helsingør og Frederiksværk er væsentlig mindre Figur 33 Pendling i Nordsjælland baseret på rejser mellem Movias takstområder (eksklusiv pendling til/fra takstzoner syd for Hillerød) Kilde: Danmarks Statistik, pendlingsdata 2004 C:\Documents and Settings\JSE\Local Settings\My Documents\ Nordkalotten\jse Fase 1 rapport- ver 4DOC

12 10 33 Passager i den kollektive trafik Benyttelsen af den kollektive trafik er illustreret i Figur 34 og Figur 35 Flest passagerer i busserne findes på forbindelserne på tværs mellem lokalbanerne Det drejer sig feks om strækninger: Frederiksværk-Helsinge (linje 319) Helsinge-Græsted-Tikøb-Helsingør (linje 331) Helsinge-Blistrup-Gilleleje (linje 341/342/360) Udover de tværgående forbindelser er passagerbelægningen relativ høj på Linje 340 (Gilleleje-Helsingør), specielt mellem Ålsgårde og Helsingør Linjerne 345 og 346 fra henholdsvis Gurre og Tikøb til Espergærde Linje 305/306 mellem Nødebo og Hillerød Linje 324 mellem Meløse og Hillerød Figur 34 Passagerer i busserne (Kilde: Movias passagertællinger på hverdage, september-november 2007) C:\Documents and Settings\JSE\Local Settings\My Documents\ Nordkalotten\jse Fase 1 rapport- ver 4DOC

13 11 Lokalbanernes største stationer på Gribskov- og Hornbækbanen (Figur 35) er udover Hillerød og Helsingør: Helsinge (5291 påstigere pr uge) Gilleleje (3156 påstigere pr uge) Hornbæk (1520 påstigere pr uge) Vejby (1403 påstigere pr uge) Ålsgårde (1252 påstigere pr uge) Tisvilde (1157 påstigere pr uge) Slotspavillonen (1061 påstigere pr uge) Udover disse stationer med over 1000 passagerer pr uge er der en gruppe af stationer med mellem 200 og 700 passagerer Endelig er der nogle meget små stationer med omkring 100 eller færre påstigere pr uge: Gribsø, Laugø, Ørby, Saltrup, Pårup, Søborg, Kildekrog og Horneby Sand Figur 35 Påstigertal pr uge på Hornbækbanen og Gribskovbanen (Kilde: Lokalbanens tællinger Gennemsnitligt påstigertal pr uge i perioden fra ) C:\Documents and Settings\JSE\Local Settings\My Documents\ Nordkalotten\jse Fase 1 rapport- ver 4DOC

14 12 34 Stationsoplande Passagerpotentialet ved stoppestederne er illustreret som antallet af bosiddende og arbejdspladser indenfor 600 m fra stationerne i Figur 36 Datamaterialet er alene baseret på bosiddende og arbejdspladser Det store antal sommerhuse, der ligger i banens oplande indgår ikke Ved vurderingen af potentialets størrelse skal der tages højde herfor Figur 36 Indbyggere og arbejdspladser indenfor 600 meters afstand fra stationer på lokalbanerne Kilde: Danmarks Statistik Kvadratnet-data (100m) Lokalbanens markedsandel er illustreret i Figur 37, hvor antallet af påstigere pr uge (Figur 35) er sat i relation til antallet af bosiddende og arbejdspladser i en radius af 600 meter fra stationerne Lokalbanen har relativ mange passagerer pr uge i forhold til antallet af bosiddende og arbejdspladser på stationerne på Tisvilde-grenen af Gribskovbanen (Tisvilde, Vejby og Helsinge) samt i Gilleleje Antallet af passager pr uge er derimod relativt lavt på de små stationer i Gilleleje, stationerne i Græsted og på stationerne på Hornbækbanen mellem Hornbæk og Helsingør Eneste undtagelse på denne strækning er Skibstrup, hvor der er relativt mange påstigere i forhold til potentialet C:\Documents and Settings\JSE\Local Settings\My Documents\ Nordkalotten\jse Fase 1 rapport- ver 4DOC

15 13 Cirkelstørrelsen på Figur 37 angiver størrelsen af passagerpotentialet (antal bosiddende og arbejdspladser) Figuren illustrerer således, at der er et relativt stort uudnyttet potentiale i Græsted, Hornbæk og Ålsgårde Ved de små stationer i Gilleleje og stationerne i Karinebæk, Saunte og Højstrup er det nuværende passagertal meget lavt i forhold til potentialet, men for de fleste stationer er potentialet lille her I Gilleleje og Gilleleje Øst er der et vist sammenfald mellem oplandene med en radius på 600 meter Det høje passagertal på Gilleleje station og det lave ved Gilleleje Øst kan være et udtryk for at brugerne foretrækker at bruge Gilleleje station selvom Gilleleje Øst ligger tættere på Figur 37 Påstigere ift antal indbyggere og arbejdspladser indenfor 600 meters afstand fra stationerne Cirkelstørrelsen angiver antal indbyggere og arbejdspladser Kilder: Lokalbanernes tællinger og Danmarks Statistiks Kvadratnet-data (100m) C:\Documents and Settings\JSE\Local Settings\My Documents\ Nordkalotten\jse Fase 1 rapport- ver 4DOC

16 14 35 Korrespondancer De nuværende korrespondancer mellem lokalbanernes tog indbyrdes og busserne i området er vist i bilag A De nuværende korrespondancer er primært tilpasset efter behov og aktuel retning er prioriteret Helsinge station udgør et knudepunkt I den nuværende køreplan krydser togene her og stort set alle buslinier, der udgår fra Helsinge har korrespondance med togene her På andre stationer er der endvidere faste korrespondancer mellem lokaltog og busser I Helsingør og Hillerød er antallet af afgange med Kystbanen og S-tog i dagtimerne så stort, at der generelt opnås gode korrespondancer (< 10 minutters overgangstid) for såvel lokalbaner som busser til/fra S-tog og Kystbane Lokalbanerne kører med ½-times drift i myldretiderne og timesdrift midt på dagen og om aftenen Busserne kører for hovedpartens vedkommende med timesdrift eller sjældnere dagen i gennem Enkelte linjer (linje 319 Frederikssund-Frederiksværk-Helsinge og, linje 331 Helsinge-Tikøb-Helsingør) kører med ½ times drift i myldretiderne ½-times driften på lokalbanerne og timesdriften (eller sjældnere) på hovedparten af buslinjerne betyder, at der ved mange togankomster ikke er en tilslutningsbus Korrespondancerne er opbygget ud fra køreplanen, der gælder i dagtimerne på hverdage Lokalbanerne ændrer køreplaner om aftenen og i weekenden, hvorfor en stor del af korrespondancerne, der findes på hverdage, ikke findes i weekenden C:\Documents and Settings\JSE\Local Settings\My Documents\ Nordkalotten\jse Fase 1 rapport- ver 4DOC

17 15 36 Parallel-betjening lokalbaner og bus Lokalbanerne og busser kører på nogle strækninger parallelt På nogle strækninger betjener busserne områder, der ikke - eller kun dårligt - er banebetjent På andre strækninger betjener bus og bane de samme kunder med den konsekvens, at begge tilbud udnyttes dårligere De aktuelle strækninger med parallel-betjening er: Vejby-Helsinge Helsinge-Hillerød Esbønderup-Hillerød Tog Gribskovbanen Tisvildeleje-gren Gribskovbanen Tisvildeleje-gren Gribskovbanen Gilleleje-gren Bus Linje 362 Vejby - Helsinge Linje 360 Helsinge - Hillerød Linje 305/306 Esbønderup-Hillerød Gilleleje - Helsingør Hornbækbanen Linje 340 Gilleleje - Helsingør 37 Interview-undersøgelse Der er i foråret 2007 gennemført en interviewundersøgelse i kommunerne i Nordsjælland Analysens hovedformål var at kortlægge kommunernes image i befolkningen Undersøgelsen blev gennemført ved telefoninterview og i alt 4600 borgere er blevet interviewet via telefon [Ref 1] I undersøgelsen indgik spørgsmål om borgernes kendskab til og brug af lokalbanerne i området Hovedresultaterne fra undersøgelsen er: Borgere, der i dag primært anvender bilen til og fra arbejde, har en klar tendens til at overvurdere rejsetiden med kollektiv transport og undervurdere tidsforbruget ved transport i bil En stikprøve i undersøgelsen viser, at der i gennemsnit over- og undervurderes med % Borgere, der i dag primært anvender bilen til og fra arbejde, opfatter generelt ikke kollektiv transport som dyrere end privat transport i bil Op mod 30 % af borgere, der i dag anvender bilen til og fra arbejde vil gerne overveje at anvende kollektiv transport fremover Årsagerne til at de ikke anvender kollektiv trafik i dag er: - Logistik i hverdagen For mange, især børnefamilier, er bilen et vigtigt redskab til at få den daglige logistik (børneafhentning, indkøb) til at hænge sammen C:\Documents and Settings\JSE\Local Settings\My Documents\ Nordkalotten\jse Fase 1 rapport- ver 4DOC

18 16 - Manglende viden om den kollektive trafiks muligheder, herunder afgangstid og frekvens Op mod 20 % af bilister, der bor indenfor 5 km fra en station, mener at togene afgår én gang i timen - S-togenes tvivlsomme image Analysen viser, at der er udbredt skepsis blandt bilisterne over S-togenes pålidelighed, og mange angiver denne skepsis som årsag til, at de ikke benytter kollektiv transport - Mangel på parkeringspladser nær stationer Ved nogle stationer er der ikke tilstrækkeligt med parkeringspladser, mens de ved andre stationer er belagt med afgifter eller tidsbegrænsning Nuværende privatbilister anser primært tog (lokaltog, S-tog og regionaltog) som alternativ til kørsel i bil Busser opfattes ikke på samme måde som attraktive Lokalbanerne opfattes generelt som mere driftsstabile end S-tog og regionaltog 38 Problemstillinger Analyserne af trafikbetjeningen i Nordsjælland peger på følgende problemstillinger: Manglende faste minuttal for lokalbaner og busser Køreplanerne aften og weekend adskiller sig fra hverdage i dagtimerne Manglende korrespondancer primært aften og weekend Herudover er korrespondancerne ikke ens dagen igennem Der er mange togankomster, hvor der ikke er tilslutningsbus Parallelkørsel bus og lokalbaner Manglende kendskab til det tilbud lokalbanerne giver i lokalområdet Mangel på parkeringspladser ved stationer C:\Documents and Settings\JSE\Local Settings\My Documents\ Nordkalotten\jse Fase 1 rapport- ver 4DOC

19 17 4 Strategi Et nyt kollektivt transport tilbud i Nordøstsjælland, der skal virke attraktivt på områdets borgere skal baseres på følgende strategi: Etablering af hovednet Der fastlægges et hovednet bestående af lokalbaner og de primære buslinjer i området Hurtige, direkte forbindelse Tog skal køre hurtigt med få stop mellem de store trafikmål Busserne i hovednettet skal undgå omvejskørsler og køre direkte Faste minuttal Tog og busser skal have faste minuttal De faste minuttal skal både gælde i dagtimerne, i aftentimerne og i weekenderne I hovednettet skal der i princippet været ½-times drift i dagtimerne og timesdrift aften og weekend Faste korrespondancer - Altid en bus til et tog Køreplanerne skal tilrettelægges således, at der opnås korrespondancer, der er faste både i dag- og aftentimer og i weekenderne Principielt skal der være tilbringerbusser til/fra togafgangene i hovednettet, således at busserne forlænger banen ud til ikke banebetjente bysamfund Lokal betjening Den lokale betjening udenfor hovednettet varetages af åbne skolebusruter, lokale linjer, svarende til i dag samt evt telebusser og tilbud om flextrafik Parkeringsforhold for cyklister og biler forbedres ved stationerne Markedsføring Den nye betjening markedsføres i lokalområdet for at sikre, at borgerne kender tilbuddene C:\Documents and Settings\JSE\Local Settings\My Documents\ Nordkalotten\jse Fase 1 rapport- ver 4DOC

20 18 5 Hovednet og køreplanmodeller 51 Hovednet På basis af den opstillede strategi er opstillet et forslag til hovednet bestående af lokaltog og hovedlinjer (R-linjer), som skal danne grundstammen i den kollektive trafikbetjening i Nordsjælland (Figur 51 Foreslået hovednet) Hovednettet betjener samtlige større bysamfund i området (jævnfør Figur 31) og forbinder de store rejsemål i området (Hillerød, Helsingør, Helsinge, Frederiksværk) enten direkte eller med én omstigning Figur 51 Foreslået hovednet C:\Documents and Settings\JSE\Local Settings\My Documents\ Nordkalotten\jse Fase 1 rapport- ver 4DOC

21 19 Betjeningen med kollektiv trafik på strækninger, der ikke er en del af hovednettet varetages af lokale buslinjer, åbne skolebusruter eller behovstyret trafik (Telebusser, Flextrafik), som tilknyttes hovednettet Der er ikke i denne fase af projektet taget stilling til, hvordan den lokale betjening skal tilrettelægges i detaljer Frekvens Frekvensen i hovednettet skal i princippet være 2 afgange i timen Driften skal tilrettelægges, så der er ½ times drift med faste minuttal Korrespondancer Tog og busser i hovednettet skal korrespondere indbyrdes i de primære relationer, således at hovedtrafikstrømmene tilgodeses En væsentlig forudsætning for opstillingen af køreplanalternativerne på hovednettet har været at fastholde den nuværende køreplansknude i Helsinge Ved at sikre at tog og busser korresponderer her skabes der sammenhæng mellem en store dele af det geografiske område mellem Arresø og Esrum Sø I hovednettet er endvidere prioriteret korrespondancer i begge retninger mellem Frederiksværk: Lokaltog mod Hillerød og Hundested samt bus fra Helsinge (nuv linje 319) Gilleleje: Lokaltog mod Hillerød og bus fra Blistrup og Smidstrup (nuv linje 341/342) Hornbæk Lokaltog fra Gilleleje og bus mod Espergærde (nuv linje 346) Græsted Lokaltog fra Hillerød og Gilleleje og bus mod Esbønderup og Esrum (nuv linje 331) Tikøb Bus fra Esbønderup og bus mod Espergærde og mod Hornbæk I Hillerød og Helsingør er der et stort antal afgange med S-tog og Kystbanetog Det er begge steder tilstræbt at skabe gode korrepondancer Da grundfrekvensen i hovednettet er 30 minutter og grundfrekvensen på S-tog og Kystbanen er 20 minutter kan det på tidspunkter, hvor der kun køres med denne grundfrekvens, være vanskeligt at skabe 2 gode korrespondancer I myldretiderne og i dagtimerne på S-banen i Hillerød køres der dog med 10 minutters drift, hvorfor der kan opnås god sammenhæng mellem systemerne C:\Documents and Settings\JSE\Local Settings\My Documents\ Nordkalotten\jse Fase 1 rapport- ver 4DOC

22 20 Rejsehastighed Rejsehastigheden i nettet søges øget ved på lokalbanerne at etablere forbindelser, der springer enkelte mindre benyttede stationer over og på R-buslinjerne at undgå omvejskørsel og køre direkte Parallelkørsel Kørslen på buslinjer på strækninger, der forløber parallelt med lokalbanerne foreslås nedlagt eller reduceret Dette vedrører strækningerne Vejby - Helsinge (linje 362) betjenes ikke Kagerup - Hillerød (linje 360) betjenes ikke Esbønderup/Esrum - Nødebo (linje 305/306) betjenes ikke Gilleleje - Hornbæk - Helsingør (linje 340) betjeningen omlægges Linje 340 foreslås delt feks i Hornbæk og/eller Ålsgårde og kombineret med andre lokale linjer, således at strækninger der ligger langt fra Hornbækbanens stationer fortsat betjenes, mens betjeningen på strækninger tæt på banens stationer reduceres eller fjernes C:\Documents and Settings\JSE\Local Settings\My Documents\ Nordkalotten\jse Fase 1 rapport- ver 4DOC

23 21 52 Køreplanmodeller Der er vurderet alternative køreplanmodeller for hovednettet Forskellen på de alternativer er køreplanstrategien, der har været anvendt på lokalbanestrækningen mellem Hillerød og Helsingør via Gilleleje I alle alternativer har det været forudsat, at der køres gennemgående tog på strækningerne Hillerød - Gilleleje og Gilleleje - Helsingør I alle alternativer er det forudsat at betjeningen på Frederiksværk-banen er uændret i forhold til den betjening, der etableres fra januar 2009 med 2 togsystemer, et hurtigt tog med stop ved enkelte stationer i timesdrift og et system med stop ved alle stationer i ½-times drift Det har endvidere været forudsat, at betjeningen på Lille Nord var uændret Vurderingerne har resulteret i, at der er udpeget 2 køreplanmodeller: Model 2 togsystemer "2 systemer Hornbækbanen" - System med stop ved alle stationer mellem Hillerød og Hornbæk og meget få stop Hornbæk - Helsingør - System med stop ved alle stationer Hornbæk - Helsingør Model 2 togsystemer "Overspringning" - 2 systemer med overspringning af forskellige mindre stationer mellem Hillerød og Helsingør I alle alternativerne er køreplanen på Hillerød - Tisvilde strækningen tilpasset køreplanen på strækningen mellem Hillerød og Gilleleje 53 Lokalbaner togsystemer Hornbækbanen Principkøreplanen omfatter et togsystem, der standser ved alle stationer mellem Hillerød og Hornbæk Mellem Hornbæk og Helsingør standses kun i Ålsgårde og Grønnehave Ideen med dette togsystem er at give en hurtig forbindelse fra den yderste del af Hornbækbanen til Helsingør Stationerne mellem Hornbæk og Helsingør betjenes af et selvstændigt togsystem, der standser ved alle stationer I Hornbæk er overgangstiden mellem de 2 togsystemer 5 minutter i retning mod Helsingør og 12 minutter i retning mod Gilleleje Rejsende mellem de to strækninger øst og vest for Hornbæk kan således stige om Der etableres 30 minutters drift i begge togsystemer På Tisvilde-grenen overspringes mindre stationer skiftevis på de 2 afgange C:\Documents and Settings\JSE\Local Settings\My Documents\ Nordkalotten\jse Fase 1 rapport- ver 4DOC

24 22 Enkelte mindre standsningssteder får derved kun times drift Aften- og weekendkøreplan kan opstilles ved at lade et af togene mellem Hillerød og Helsingør standse ved alle stationer Afgangstider vil ændre sig lidt, men ligge tæt op ad afgangstiderne i dagtimerne Konsekvenser Passagertællingerne viser, at stationerne, der kun får timesdrift har 1056 passager pr uge Ud fra Lokalbanens kvalitetsmålinger, hvor 749 kunder er blevet interviewet om deres rejsemønster mm er der ikke konstateret nogle passagerer, der rejser mellem nogle af de stationspar, der ikke betjenes direkte Fordele Der opnås fast 30 minutters interval på stationer, hvor togene har 2 afgange i timen Der bliver 4 afgange i timen fra stationerne Hornbæk, Ålsgårde, Grønnehave og Helsingør På Hornbækbanen er det hurtige tog 17/20 minutter om at køre mellem Hornbæk og Helsingør, mens det langsomme er 23/27 minutter om samme strækning Ulemper Der er meget tæt trafik mellem Hornbæk og Helsingør Forsinkelser kan meget let forplante sig I principskitsen for køreplanen er det forudsat at stationerne Søborg og Pårup nedlægges Køreplansalternativet kræver 1-2 tog flere end den nuværende drift og de øvrige alternativer C:\Documents and Settings\JSE\Local Settings\My Documents\ Nordkalotten\jse Fase 1 rapport- ver 4DOC

25 23 Figur 52 Principplan for køreplansmodellen "2 systemer Hornbækbanen" Hillerød-Helsingør Helsingør-Hillerød Hverdage Hverdage S-tog Re-tog (57) (37) 04 (17) Hillerød Helsingør Slotspavillonen Grønnehave Gribsø Marienlyst Kagerup Højstrup Mårum Hellebæk Saltrup Ålsgårde Græsted syd Skibstrup Græsted Saunte Pårup (nedlagt) Karinebæk Fjellenstrup Hornbæk Gilleleje Horneby Sand Gilleleje øst Kildekrog Stæremosen Dronningmølle Søborg (nedlagt) Firhøj Firhøj Søborg (nedlagt) Dronningmølle Stæremosen Kildekrog Gilleleje øst Horneby Sand Gilleleje Hornbæk Fjellenstrup Karinebæk Pårup (nedlagt) Saunte Græsted Skibstrup Græsted syd Ålsgårde Saltrup Hellebæk Mårum Højstrup Kagerup Marienlyst Gribsø Grønnehave Slotspavillonen Helsingør Hillerød Re-tog (04) (24) S-tog (44) Hillerød-Tisvildeleje Hverdage S-tog Tisvildeleje-Hillerød Hverdage Hillerød Tisvildeleje Slotspavillonen Godhavn Gribsø (57) Holløse Kagerup Vejby Duemose Ørby 32 Helsinge Laugø 04 Laugø 39 Helsinge Ørby 11 Duemose Vejby Kagerup Holløse Gribsø (45) Godhavn Slotspavillonen Tisvildeleje Hillerød S-tog C:\Documents and Settings\JSE\Local Settings\My Documents\ Nordkalotten\jse Fase 1 rapport- ver 4DOC

26 Overspringning af stationer Alternativet er baseret på, at de 2 togsystemer, der kører timesdrift, der hver især springer enkelte mindre benyttede stationer over Derved opnås højere hastighed på begge togsystemer samt et næsten fast 30 minutters interval på hele strækningen På Tisvilde-grenen foretages ligeledes skiftevis overspringning af de mindre stationer Enkelte mindre standsningssteder får kun times drift Aften- og weekendkøreplan kan opstilles ved at lade et af togene standse ved alle stationer Afgangstider vil ændre sig med en halv time på de stationer, som det valgte tog ikke standser ved i dagtimerne Konsekvenser Passagertællingerne viser, at stationerne, der kun får timesdrift har 2389 passager pr uge Ud fra Lokalbanens kvalitetsmålinger, hvor 749 kunder er blevet interviewet om deres rejsemønster mm er der konstateret en enkelt passagerer (mellem Karinebæk og Hellebæk) i stikprøven, der som følge af overspringningen af stationer vil få et ekstra skift og ventetid på 30 minutter Fordele Der opnås næsten fast 30 minutters interval på stationer, hvor togene har 2 afgange i timen Begge tog bliver hurtige og alle passagerer får forbedret rejsetid Køretiden kan evt reduceres yderligere ved at springe flere af de mindre stationer over Køretiden mellem Hillerød og Gilleleje bliver 29/31 minutter svarende til i dag Køretiden mellem Gilleleje og Helsingør bliver 38 minutter mod 41/43 minutter i den nuværende køreplan Ulemper Passagerer mellem stationer med timesdrift, hvor det ikke er det samme tog, der standser ved stationerne vil få et ekstra skift og ventetid på 30 minutter C:\Documents and Settings\JSE\Local Settings\My Documents\ Nordkalotten\jse Fase 1 rapport- ver 4DOC

27 25 Figur 53 Hillerød-Helsingør Principplan for køreplansmodellen "Overspringning" Helsingør-Hillerød Hverdage Hverdage S-tog Re-tog 24 (17) 44 (57) Hillerød Helsingør Slotspavillonen - - Grønnehave Gribsø - - Marienlyst Kagerup Højstrup Mårum Hellebæk Saltrup 26 - Ålsgårde Græsted Syd Skibstrup Græsted Saunte 49 - Pårup - 03 Karinebæk - 20 Fjellenstrup Hornbæk Gilleleje Horneby Sand 55 - Gilleleje Øst Kildekrog - 26 Stæremosen Dronningmølle Søborg 44 - Firhøj 00 - Firhøj - 15 Søborg - 31 Dronningmølle Stæremosen Kildekrog - 20 Gilleleje Øst Horneby Sand 51 - Gilleleje Hornbæk Fjellenstrup Karinebæk 56 - Pårup - 41 Saunte - 27 Græsted Skibstrup Græsted Syd Ålsgårde Saltrup 19 - Hellebæk 05 - Mårum Højstrup Kagerup Marienlyst Gribsø - - Grønnehave Slotspavillonen - - Helsingør Hillerød Re-tog (24) (04) S-tog Hillerød-Tisvildeleje Hverdage S-tog Tisvildeleje-Hillerød Hverdage Hillerød Tisvildeleje Slotspavillonen Godhavn Gribsø - (58) Holløse Kagerup Vejby Duemose Ørby 33 - Helsinge Laugø - 05 Laugø 40 - Helsinge Ørby - 12 Duemose Vejby Kagerup Holløse Gribsø (48) - Godhavn Slotspavillonen Tisvildeleje Hillerød S-tog 2 32 C:\Documents and Settings\JSE\Local Settings\My Documents\ Nordkalotten\jse Fase 1 rapport- ver 4DOC

28 26 54 Busbetjening Busbetjeningen er vurderet i forhold til de to køreplanalternativer for lokalbaner: "2 systemer Hornbækbanen" og "Overspringning" Køreplansmodellen omfatter R-linjerne vist på Figur 51 I principkøreplanerne nedenfor er taget udgangspunkt i de eksisterende buslinjer og linjenumre Andre sammenkoblinger af linjer kan eventuelt være relevante Principkøreplanerne er vist sidst i afsnittet Linje 319 Frederikssund - Frederiksværk - Helsinge Køreplan, linjeføring mm er ens i de 2 køreplanalternativer Linjen fastholder sin nuværende linjeføring Det foreslås dog, at tilpasse køretider og opholdstider, således at korrespondance til/fra toget i Kregme i begge retninger med busserne til/fra Frederikssund bliver muligt For at fastholde den samlede køretid mellem Frederikssund og Frederiksværk og give plads til korrespondance ved Kregme station foreslås det at undlade at køre til/fra Ølsted Kro på alle afgange Med den foreslåede principkøreplan opnås korrespondance i Helsinge med - Tog til/fra Hillerød - Tog til/fra Tisvilde - Linje 331 til/fra Helsingør - Linje 341 til/fra Gilleleje - Linje 734 til/fra Hillerød Frederiksværk - Til/fra Helsinge med tog til/fra Hillerød - Til/fra Helsinge med det hurtige tog til/fra Hundested en gang i timen Kregme - Til/fra Frederikssund med tog til/fra Hillerød - Til/fra Frederikssund med tog til/fra Hundested Frederikssund - S-tog til/fra København Linje 331 Helsinge - Græsted - Tikøb - Helsingør Linjen fastholder sin nuværende linjeføring i begge alternativer Det kan overvejes at omlægge linjen i Tikøb til en mere direkte linjeføring gennem byen for at reducere køretiden til Helsingør Med den foreslåede principkøreplan opnås korrespondance i Helsinge med - Tog til/fra Hillerød C:\Documents and Settings\JSE\Local Settings\My Documents\ Nordkalotten\jse Fase 1 rapport- ver 4DOC

29 27 - Tog til/fra Tisvilde - Linje 319 til/fra Frederiksværk - Linje 341 til/fra Gilleleje - Linje 734 til/fra Hillerød Græsted Syd - Til/fra Helsingør med tog til/fra Hillerød - Til/fra Helsingør med tog til/fra Gilleleje Tikøb - Til/fra Helsinge med linje 346 til/fra Espergærde - Til/fra Helsinge med linje 346 til/fra Hornbæk Korrespondancen i Tikøb mellem linje 331 til/fra Helsinge og linje 346 til/fra Esbønderup er opnået på bekostning af korrespondancen mellem toget fra Gilleleje og linje 346 i Hornbæk Køreplanen er stort set ens i de to alternativer I alternativet med "Overspringning" er korrespondancen i Græsted Syd mellem toget til/fra Hillerød og linje 331 til/fra Esbønderup bedre (2 minutters overgang) end i alternativet med "2 togsystemer", hvor overgangen i denne korrespondance er 9 minutter Korrespondancen mellem bussen fra/til Esbønderup og tog til/fra Gilleleje er derimod bedre i alternativet "2 togsystemer" (2 minutter) end i "Overspringning" (13 minutter) I begge alternativer skal bussen afvente toget i Græsted Syd for at skabe korrespondance Det kan overvejes at lade bussen starte senere og ankomme tidligere til Helsinge eller køre via Mårum i stedet for Linje 341 Helsinge - Blistrup - Gilleleje I alternativet "2 togsystemer Hornbækbanen" ændrer linjen linjeføring mellem Valby og Blistrup, således at den kører direkte ad Vibelandsvej og Helsingevej som linje 360 i dag Der køres endvidere i retning mod Blistrup ikke via Valby af hensyn til at overholde korrespondancerne med togene i både Helsinge og Gilleleje I Gilleleje køres endvidere direkte ad Kystvejen til stationen og ikke ad Vesterbrogade Begge linjeændringer foretages for at afkorte køretiden og dermed sikre korrespondance til tog i både Helsinge og Gilleleje I alternativet "Overspringning" kan den nuværende linjeføring bibeholdes som udgangspunkt En alternativ linjeføring omkring Blistrup kan overvejes I alternativet "2 togsystemer" er korrespondancen i Gilleleje med toget mod Hillerød er prioritereet over korrespondancen med toget mod Helsingør, da pendlerstrømmen fra nordkysten mellem Blistrup og Gilleleje mod Hillerød og København er større end mod Helsingør I alternativet "Overspringning" kan opnås rimelig korrespondance (ca 10 minutter) med tog i begge retninger i Gilleleje, da togene krydser her i dette alternativ C:\Documents and Settings\JSE\Local Settings\My Documents\ Nordkalotten\jse Fase 1 rapport- ver 4DOC

30 28 Med den foreslåede principkøreplan opnås korrespondance i Helsinge med - Tog til/fra Hillerød - Tog til/fra Tisvilde - Linje 319 til/fra Frederiksværk - Linje 331 til/fra Græsted - Linje 734 til/fra Hillerød Gilleleje - Tog til/fra Hillerød - Tog til/fra Helsingør (Kun alternativ "Overspringning") Linje 346 Hornbæk - Tikøb - Esbønderup Linjen ændrer ikke linjeføring Det kan dog overvejes at rette linjen ud ved Tikøb, således at der køres ad Præstegårdsvej og Kvistgårdsvej fremfor via Søgårdsvej I den opstillede principkøreplan er korrespondancen i Tikøb med linje 331 fra/mod Helsinge prioriteret over korrespondancen med toget til/fra Gilleleje i Hornbæk Med den foreslåede principkøreplan opnås korrespondance i Hornbæk med - Tog til/fra Helsingør (kun alt "2 togsystemer") Tikøb - Linje 331 til/fra Helsinge i retning til/fra Espergærde - Linje 331 til/fra Helsinge i retning til/fra Hornbæk Kvistgård - Lille Nord til/fra Hillerød i retning til/fra Hillerød Espergærde med - Tog til/fra København Linje 733E Fredensborg - Humlebæk Linjen foreslås afkortet til Fredensborg, således at strækningen Hillerød - Fredensborg ikke betjenes af denne linje Der etableres korrespondance i Fredensborg til Lille Nord i retning til/fra Hillerød og i Humlebæk til Kystbanen i retning til/fra København C:\Documents and Settings\JSE\Local Settings\My Documents\ Nordkalotten\jse Fase 1 rapport- ver 4DOC

31 29 Linje 734 Hillerød - Helsinge Linjen foreslås uændret Der etableres korrespondance i Helsinge til/fra toget mod Tisvilde og Hillerød samt i Hillerød til/fra S-tog mod København C:\Documents and Settings\JSE\Local Settings\My Documents\ Nordkalotten\jse Fase 1 rapport- ver 4DOC

32 30 Principkøreplan for linje 319 Køreplanen er ens i de 2 opstillede alternativer Linje 319 Frederikssund-Frederiksværk-Helsinge Tog fra Hillerød Tog fra Tisvilde Helsinge Frederiksværk Tog mod Hillerød linje 326 mod Hundested 17 Tog mod Hundested H47 30 Frederiksværk Kregme Tog mod Hillerød Tog mod Hundested Kregme Frederikssund Tog mod København 10,30,50 Tog mod København Dagtimer 18,38,58 Tog fra København Dagtimer 17,37,57 Tog fra København 09,29,49 Frederikssund 2 32 Kregme Tog fra Hundested Tog fra Hillerød Kregme Frederiksværk 30 0 Tog fra Hundested 31H 48 Linje 326 fra Hundested 26 linje 326 mod Hundested 17 Tog fra Hillerød Frederiksværk 35 5 Helsinge 3 33 Tog mod Tisvilde Tog mod Hillerød H: Hurtigtog C:\Documents and Settings\JSE\Local Settings\My Documents\ Nordkalotten\jse Fase 1 rapport- ver 4DOC

33 31 Principkøreplan for linje 331 (Alternativ "2 systemer Hornbækbanen") Linje 331 Helsinge-Græsted-Tikøb-Helsingør Tog fra Hillerød Tog fra Tisvilde Helsinge Græsted Syd Tog fra Hillerød Tog fra Gilleleje Græsted Syd Esbønderup Tikøb Bus 346 mod Espergærde Bus 346 fra Espergærde Helsingør Tog mod København Tog mod København myldretid (24) (04) Tog fra København myldretid (57) (17) Tog fra København Helsingør 2 32 Bus 346 fra Espergærde Bus 346 mod Espergærde Tikøb 30 0 Esbønderup Græsted Syd Tog mod Gilleleje Tog mod Hillerød Græsted Syd Helsinge Tog mod Hillerød Tog mod Tisvilde C:\Documents and Settings\JSE\Local Settings\My Documents\ Nordkalotten\jse Fase 1 rapport- ver 4DOC

34 32 Principkøreplan for linje 331 (Alternativ "Overspringning") Linje 331 Helsinge-Græsted-Tikøb-Helsingør Tog fra Hillerød 8 38 Tog fra Tisvilde 9 39 Helsinge Græsted Syd Tog fra Hillerød Tog fra Gilleleje Græsted Syd Esbønderup Tikøb Bus 346 mod Espergærde Bus 346 fra Espergærde Helsingør Tog mod København Tog mod København myldretid (24) (04) Tog fra København myldretid (57) (17) Tog fra København Helsingør Bus 346 fra Espergærde Bus 346 mod Espergærde Tikøb Esbønderup Græsted Syd Tog mod Gilleleje Tog mod Hillerød Græsted Syd Helsinge 3 33 Tog mod Hillerød 9 39 Tog mod Tisvilde 8 38 C:\Documents and Settings\JSE\Local Settings\My Documents\ Nordkalotten\jse Fase 1 rapport- ver 4DOC

35 33 Principkøreplan for linje 341 (Alternativ "2 systemer Hornbækbanen") Linje 341 Gilleleje-Blistrup-Helsinge Tog fra Hillerød Tog fra Tisvilde Helsinge Blistrup Gilleleje Tog mod Hillerød Tog mod Helsingør Tog fra Hillerød Tog fra Helsingør Gilleleje 3 33 Blistrup Helsinge 35 5 Tog mod Hillerød Tog mod Tisvilde Principkøreplan for linje 341 (Alternativ "Overspringning") Linje 341 Gilleleje-Blistrup-Helsinge Tog fra Hillerød 8 38 Tog fra Tisvilde 9 39 Helsinge Blistrup 32 2 Gilleleje Tog mod Hillerød Tog mod Helsingør Tog fra Hillerød Tog fra Helsingør Gilleleje Blistrup Helsinge Tog mod Hillerød Tog mod Tisvilde C:\Documents and Settings\JSE\Local Settings\My Documents\ Nordkalotten\jse Fase 1 rapport- ver 4DOC

36 34 Principkøreplan for linje 346 (Alternativ "2 systemer Hornbækbanen") Linje 346 Hornbæk-Tikøb-Espergærde Tog fra Helsingør Tog fra Gilleleje Hornbæk 6 36 Linje 331 fra Græsted Linje 331 fra Helsingør 30 0 Tikøb Kvistgård Tog mod Helsingør Tog mod Hillerød 30 0 Espergærde 38 8 Tog mod København 41, (48) 21 Tog mod Helsingør Tog fra Helsingør 41 01, (08) Tog fra København 37 57, (11) Espergærde Tog fra Helsingør Tog fra Hillerød Kvistgård Tikøb Linje 331 mod Græsted 0 30 Linje 331 mod Helsingør Hornbæk Tog mod Gilleleje Tog mod Helsingør C:\Documents and Settings\JSE\Local Settings\My Documents\ Nordkalotten\jse Fase 1 rapport- ver 4DOC

37 35 Principkøreplan for linje 346 (Alternativ "Overspringning") Linje 346 Hornbæk-Tikøb-Espergærde Tog fra Helsingør Tog fra Gilleleje Hornbæk 6 36 Linje 331 fra Græsted Linje 331 fra Helsingør Tikøb Kvistgård Tog mod Helsingør Tog mod Hillerød 30 0 Espergærde 38 8 Tog mod København 41, (48) 21 Tog mod Helsingør Tog fra Helsingør 41 01, (08) Tog fra København 37 57, (11) Espergærde Tog fra Helsingør 0 30 Tog fra Hillerød Kvistgård Tikøb Linje 331 mod Græsted Linje 331 mod Helsingør Hornbæk Tog mod Gilleleje Tog mod Helsingør C:\Documents and Settings\JSE\Local Settings\My Documents\ Nordkalotten\jse Fase 1 rapport- ver 4DOC

38 36 Principkøreplan for linje 733E Køreplanen er ens i de 2 opstillede alternativer Linje 733E Fredensborg-Humlebæk Tinghusvej Fredensborg Tog fra Hillerød Tog fra Helsingør (39) 09 Fredensborg Humlebæk Tog mod København 06, Tog mod Helsingør 14 39, 54 Tog fra København 59 19, 34 Tog fra Helsingør 02, Humlebæk Fredensborg Tog mod Helsingør (39) 09 Tog mod Hillerød Fredensborg Tinghusvej C:\Documents and Settings\JSE\Local Settings\My Documents\ Nordkalotten\jse Fase 1 rapport- ver 4DOC

39 37 Principkøreplan for linje 734 (Alternativ "2 systemer Hornbækbanen") Linje 734 Helsinge-Hillerød Tog fra Hillerød 37 7 Tog fra Tisvildeleje 38 8 Helsinge Hillerød Tog mod København Tog mod Helsingør (30) 00 Tog mod Gilleleje Tog mod Frederiksværk Tog fra København Tog fra Helsingør 18 (49) Tog fra Gilleleje Tog fra Frederiksværk Hillerød Helsinge 3 33 Tog mod Hillerød Tog mod Tisvildeleje C:\Documents and Settings\JSE\Local Settings\My Documents\ Nordkalotten\jse Fase 1 rapport- ver 4DOC

40 38 Principkøreplan for linje 734 (Alternativ "Overspringning") Linje 734 Helsinge-Hillerød Tog fra Hillerød 38 8 Tog fra Tisvildeleje 39 9 Helsinge Hillerød Tog mod København Tog mod Helsingør (30) 00 Tog mod Gilleleje 39 9 Tog mod Frederiksværk Tog fra København Tog fra Helsingør 18 (49) Tog fra Gilleleje 8 38 Tog fra Frederiksværk Hillerød Helsinge 3 33 Tog mod Hillerød Tog mod Tisvildeleje C:\Documents and Settings\JSE\Local Settings\My Documents\ Nordkalotten\jse Fase 1 rapport- ver 4DOC

41 39 55 Korrespondancer Sammenhængen i hovednettet sikres gennem korrespondancer mellem lokalbanerne og busserne Nedenfor er for de 2 køreplanalternativer opstillet en oversigt over korrespondancerne I oversigten er anført korrespondancerne i begge retninger Såfremt overgangstiden er ens er kun anført en tid 2 systemer Hornbækbanen Overspringning Frederiksværk Linje 319 til/fra Helsinge - tog fra/til Hillerød Linje 319 til/fra Helsinge - tog fra/til Hundested 5 min 4 min 1) 5 min 4 min 1) Kregme Linje 319 til/fra Frederikssund - tog fra/til Hillerød Linje 319 til/fra Frederikssund - tog fra/til Hundested Helsinge Linje 319 til/fra Frederiksværk - tog fra/til Hillerød Linje 319 til/fra Frederiksværk - tog fra/til Tisvilde Linje 319 til/fra Frværk - linje 331 fra/til Græsted Linje 319 til/fra Frværk - linje 341 fra/til Gilleleje Linje 319 til/fra Frværk - linje 734 fra/til Hillerød Linje 331 til/fra Græsted - tog fra/til Hillerød Linje 331 til/fra Græsted - tog fra/til Tisvilde Linje 331 til/fra Græsted - linje 341 fra/til Gilleleje Linje 331 til/fra Græsted - linje 734 fra/til Hillerød Linje 341 til/fra Gilleleje - tog fra/til Hillerød Linje 341 til/fra Gilleleje - tog fra/til Tisvilde Linje 341 til/fra Hillerød - linje 734 fra/til Hillerød Linje 734 til/fra Hillerød - tog fra/til Hillerød Linje 734 til/fra Hillerød - tog fra/til Tisvilde Gilleleje Linje 341 til/fra Helsinge - tog fra/til Hillerød Linje 341 til/fra Helsinge - tog fra/til Hillerød Græsted Syd Linje 331 til/fra Esbønderup - tog fra/til Hillerød Linje 331 til/fra Esbønderup - tog fra/til Gilleleje Hornbæk Linje 346 til/fra Espergærde - tog fra/til Helsingør Linje 346 til/fra Espergærde - tog fra/til Gilleleje Tikøb Linje 331 til/fra Græsted - linje 346 fra/til Espergærde Linje 331 til/fra Græsted - linje 346 fra/til Hornbæk 2 min 2 min 5 min 4 min 11 min 10/9 min 9/11 min 7/5 min 6/4 min 9/10 min 9/11 min 6/3 min 5/2 min 7/8 min 5 min 4 min 3 min 17 min 9 min 2 min 8/3 min 20/15 min 1/3 min 10/12 min 2 min 2 min 6 min 5 min 11 min 15 min 10/11 min 6 min 5 min 15 min 10/11 min 10 min 9 min 14/15 min 5/6 min 4/5 min 14/16 min 13 min 3/2 min 12/13 min 22/4 min 19/3 min 1/2 min 8/9 min Kvistgård Linje 346 til/fra Hornbæk - tog fra/til Hillerød 5 min 3 min Fredensborg Linje 733E til/fra Humlebæk - tog fra/til Hillerød 2/6 min 1) Hurtigtog ellers 17 min C:\Documents and Settings\JSE\Local Settings\My Documents\ Nordkalotten\jse Fase 1 rapport- ver 4DOC

42 40 6 Forbedrede forhold ved stationer Interviewundersøgelsen blandt borgerne i kommunerne i området pegede på manglende parkeringspladser ved stationerne Der udestår endnu et arbejde med at udvikle en endelig strategi for udvidelse af parkeringspladser ved stationer samt gennemføre en analyse mht at vurdere det eksakte behov samt fysiske muligheder for udvidelser Dette gælder både mht bil- og cykelparkeringspladser 61 Parkeringspladser En mulig strategi for udbygning af parkeringsmulighederne kan være at foretage dette primært ved stationer, der betjenes med hurtige tog og 2 afgange i timen Umiddelbart kunne der på baggrund af en scanning af luftfoto over stationerne på banerne være fysisk mulighed for at udbygge parkeringsfaciliteterne ved følgende stationer, såfremt den eksisterende kapacitet er opbrugt: Stæremosen og Fjellenstrup Ligger i udkanten af Gilleleje og kan bruges af borgere i Gilleleje Gilleleje Alternativ til Stæremosen og Fjellenstrup Græsted Syd Ligger i udkanten af Græsted og kan bruges af borgere i Græsted Tisvildeleje Vejby Helsinge 62 Cykelparkering Udbygning og forbedring af cykelparkering kan feks ske ved etablering af flere cykelparkeringspladser og aflåste cykelparkeringspladser C:\Documents and Settings\JSE\Local Settings\My Documents\ Nordkalotten\jse Fase 1 rapport- ver 4DOC

43 41 Indsatsen på dette område kan feks koncentreres i de områder, hvor der bor og arbejder mange mennesker i lidt større afstand end gangafstand (600 meter) fra stationerne Figur 61 viser antal bosiddende og arbejdspladser, der ligger i cykelafstand fra stationerne Figuren viser at der er stor forskel på hvor stort oplandet er udenfor gangafstand fra stationerne De stationer, hvor oplandet i cykelafstand er størst, og hvor det derfor er mest interessant at udbygge og forbedre cykelparkeringsfaciliteterne er, når der ses bort fra stationerne i Hillerød og Helsingør: Figur 61 Antal bosiddende og arbejdspladser i en cykelafstand ( meter) fra stationerne Kilde Danmarks Statistik Kvadratnet-data (100m) Frederiksværkbanen: Hundested, Vibehus, Melby, Hanehoved, Frederiksværk, Lille Kregme, Ølsted, Skævinge og Brødeskov Gribskovbanen, Tisvildeleje-grenen Vejby, Helsinge og Slotspavillonen Gribskovbanen, Gilleleje-grenen Gilleleje, Fjellenstrup, Græsted og Græsted Syd C:\Documents and Settings\JSE\Local Settings\My Documents\ Nordkalotten\jse Fase 1 rapport- ver 4DOC

44 42 Hornbækbanen Gilleleje, Dronningmølle, Karinebæk, Ålsgårde, Højstrup, Marienlyst og Grønnehave Lille Nord Snekkersten, Mørdrup, Kvistgård, Fredensborg og Kratbjerg, C:\Documents and Settings\JSE\Local Settings\My Documents\ Nordkalotten\jse Fase 1 rapport- ver 4DOC

S-tog: Gyldig fra 8. Januar 2018 (DSB)

S-tog: Gyldig fra 8. Januar 2018 (DSB) Gyldig fra 8. januar 2018 Aften alle dage Gyldig fra 8. januar 2018 Evening all days Kalundborg Fyn og Jylland Nykøbing F Hundested Havn Hundested Vibehus Østerbjerg Dysseklide Hvalsø Lejre Viby Sjælland

Læs mere

Firhøj Dronningmølle. Saunte. Stæremosen Søborg. Horneby Sand. Kildekrog. Karinebæk. Langerød. Grønholt. Kvistgård. Kratbjerg Fredensborg

Firhøj Dronningmølle. Saunte. Stæremosen Søborg. Horneby Sand. Kildekrog. Karinebæk. Langerød. Grønholt. Kvistgård. Kratbjerg Fredensborg Skævinge Gørløse Brødeskov Gilleleje Øst Stæremosen Søborg Firhøj Dronningmølle Kildekrog Horneby Sand Hornbæk Karinebæk Saunte Skibstrup Tog og stationer i Hovedstadsområdet Kalundborg Fyn og Jylland

Læs mere

940R "Hornbækbanen" Gilleleje - Helsingør: Gyldig fra 10. december 2017 (Lokaltog)

940R "Hornbækbanen" Gilleleje - Helsingør: Gyldig fra 10. december 2017 (Lokaltog) Hornbækbanen 940R Gilleleje - Helsingør Gyldig fra 10. december 2017 Takstzone Mandag - fredag Faste minuttal 5.59-19.59 20.29-23.29 10 Gilleleje afg. 4.59 29 59 29 10 Gilleleje Øst 5.00 30 00 30 10 Stæremosen

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 Sag nr. 1 Emne: Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter Bilag: 1 Koncern Regional Udvikling Kongens

Læs mere

BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Princip for ændret drift 2

BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Princip for ændret drift 2 CARSTENHALSNÆS KOMMUNE BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Princip for ændret

Læs mere

Tiltrådt, idet administrationen tager de faldne bemærkninger i betragtning ved fremsendelsen af det endelige udkast til Region Hovedstaden.

Tiltrådt, idet administrationen tager de faldne bemærkninger i betragtning ved fremsendelsen af det endelige udkast til Region Hovedstaden. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 22. marts 2012 Tommy Frost 07 Visionsplan for Lokalbanen 2012-2025 Indstilling: Det indstilles, At bestyrelsen godkender Visionsplan for Lokalbanen 2012

Læs mere

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter 209 ansatte 6,25 mio.

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN

HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN JULI 2014 LOKALBANEN, MOVIA, REGION HOVEDSTADEN HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN FRA VISION TIL VIRKELIGHED 2 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN

Læs mere

960R "Gribskovbanen" Hillerød - Tisvildeleje: Gyldig fra 10. december 2017 (Lokaltog)

960R "Gribskovbanen" Hillerød - Tisvildeleje: Gyldig fra 10. december 2017 (Lokaltog) Gribskovbanen Gyldig fra 10. december 2017 960R Hillerød - Tisvildeleje Takstzone Mandag - fredag Faste minuttal 5.50-19.50 20.20-23.20 9 Hillerød afg. 50 20 20 9 Slotspavillonen 53 23 23 19 Gribsø A 57

Læs mere

Velkommen til Orienteringsmøde på Føllegård om. Ny busbetjening Hillerød Vest

Velkommen til Orienteringsmøde på Føllegård om. Ny busbetjening Hillerød Vest Velkommen til Orienteringsmøde på Føllegård om Ny busbetjening Hillerød Vest Præsentation og program Ved Formand for Miljø- og Teknikudvalget Tue Tortzen Program 14. april kl. 17-18 - Baggrund, proces

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

950R "Gribskovbanen" Hillerød - Gilleleje: Gyldig fra 10. december 2017 (Lokaltog)

950R "Gribskovbanen" Hillerød - Gilleleje: Gyldig fra 10. december 2017 (Lokaltog) Gribskovbanen Gyldig fra 10. december 2017 950R Hillerød - Gilleleje Takstzone Mandag - fredag Faste minuttal 5.59-19.29 19.59-22.59 9 Hillerød afg. 59 29 59 9 Slotspavillonen 02 18 Kagerup 08 38 08 18

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010 Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SJ Direkte 36 13 17 10 Fax SJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. februar 2010 Notat vedrørende omlægning af bustrafikken i Hornsherred

Læs mere

Potentialer i Randers bybusser

Potentialer i Randers bybusser Randers kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. januar 2016 1-30-75-1-205-1-12 Per Elbæk pel@midttrarfik.dk 2078 5588 Potentialer i Randers bybusser Midttrafik har i samarbejde med Randers

Læs mere

TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl. v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune

TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl. v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune 1 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl Disposition Baggrund Screeningsanalysen

Læs mere

FORSLAG TIL NYT BUSNET I HILLERØD SYD INDHOLD. 1 Baggrund 3. 2 Resumé 3 2.1 Fordele og ulemper 4. 3 Princip for ændret drift 7

FORSLAG TIL NYT BUSNET I HILLERØD SYD INDHOLD. 1 Baggrund 3. 2 Resumé 3 2.1 Fordele og ulemper 4. 3 Princip for ændret drift 7 HILLERØD KOMMUNE, MOVIA FORSLAG TIL NYT BUSNET I HILLERØD SYD ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk UDKAST INDHOLD 1 Baggrund 3 2 Resumé

Læs mere

Eksisterende buslinjer. Buslinje 324 Frederiksværk Hillerød Nedlægges pr. december 2015

Eksisterende buslinjer. Buslinje 324 Frederiksværk Hillerød Nedlægges pr. december 2015 Eksisterende buslinjer Buslinje 324 Frederiksværk Hillerød Nedlægges pr. december 2015 Linje 324 kører fra Frederiksværk gennem Kregme mod Hillerød. Linjen nedlægges i december 2015 i forbindelse med indførelsen

Læs mere

Sagsbehandler/ bnorm Dato/ 2.februar 2012

Sagsbehandler/ bnorm Dato/ 2.februar 2012 Sagsbehandler/ bnorm Dato/ 2.februar 2012 Notat/ Busnettet i Frederikssund Kommune Følgende notat er en gennemgang af de enkelte buslinjers funktion i kommunens samlede busnet. For hver buslinje er beskrevet:

Læs mere

Rejsetidsanalyser for Nyt Nordsjællands Hospital

Rejsetidsanalyser for Nyt Nordsjællands Hospital Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Notat Dato: 25.11.2016 Projekt nr.: 100-6003 T: +45 3373 7123 E: jah@moe.dk Projekt: Opgradering af Hillerød Station Emne:

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 +WAY PÅ 101A I KØGE 3 +Way - næste skridt for 101A? 1 Sammenfatning Denne sammenfatning er revideret af Køge Kommune

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Ballerup

Læs mere

NYT BYBUSNET I RANDERS Status og høring

NYT BYBUSNET I RANDERS Status og høring NYT BYBUSNET I RANDERS Status og høring Baggrund Randers Kommune har bedt Midttrafik undersøge potentialerne ved en mere grundlæggende ændring af principperne for bybusnettet i Randers. Midttrafik har

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Evaluering af driftsudvidelsen på Frederiksværkbanen. Movia

Indholdsfortegnelse. Evaluering af driftsudvidelsen på Frederiksværkbanen. Movia Movia Evaluering af driftsudvidelsen på Frederiksværkbanen COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål 2 2 Sammenfatning

Læs mere

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Trafikbestillingsgrundlag 2015

Trafikbestillingsgrundlag 2015 Trafikbestillingsgrundlag 2015 Følgende notat er en gennemgang af buslinjernes driftsøkonomi og funktion i kommunens busnet. Tallene i notatet er baseret på Movias Trafikbestillingsgrundlag for 2015, der

Læs mere

Nedenfor vil de tre linjeforslag blive vist på et kort og der vil blive knyttet nogle forklarende ord til.

Nedenfor vil de tre linjeforslag blive vist på et kort og der vil blive knyttet nogle forklarende ord til. Forslag til nye buslinjer - kort De tre nye buslinjer har fået en ruteføring, der i størst muligt omfang kan erstatte de nuværende skolebusruter til Hundested og Frederiksværk skoler. Samtidig har ruterne

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

Rådgivning Nordsjælland

Rådgivning Nordsjælland Kommune/region Allerød Egedal Fredensborg Resultatet af Trafikbestilling 2015- maj 2014 Rådgivning Nordsjælland Der oprettes en ny linje 338E Allerød st. Vassingerød. Linjen kører med halvtimedrift i myldretiderne

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

Opgradering af Hillerød Station. April Afrapportering

Opgradering af Hillerød Station. April Afrapportering Opgradering af Hillerød Station April 2015 Afrapportering 2 Opgradering af Hillerød station afrapportering Baggrund Borgmestrene fra de fem nordsjællandske kommuner; Hillerød, Gribskov, Fredensborg, Halsnæs

Læs mere

920R "Frederiksværkbanen" Hillerød - Hundested: Gyldig fra 10. december 2017 (Lokaltog)

920R "Frederiksværkbanen" Hillerød - Hundested: Gyldig fra 10. december 2017 (Lokaltog) Frederiksværkbanen Gyldig fra 10. december 2017 920R Hillerød - Hundested Takstzone Lørdag 5.59-8.59 9.59-17.59 18.59-22.59 9 Hillerød afg. 59 59 29 59 0.19 82 Brødeskov 02 02 32 02 0.22 93 Gørløse 07

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl v/ Preben Vilhof, COWI

Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl v/ Preben Vilhof, COWI v/ Preben Vilhof, COWI 1 Baggrund Banebetjening i Esbjerg og Varde Kommuner De fem største byer i korridoren Ribe Bramming Esbjerg Varde Oksbøl > 100.000 indbyggere. Den praktiske tilgang: Jernbanen som

Læs mere

Helsingør kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2007 April 2007

Helsingør kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2007 April 2007 Helsingør kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 27 April 27 Indholdsfortegnelse Indledning Bus- og togtrafik Trafikkort Passagertal Hverdag Lørdag Søn- og helligdage Inde- og udenfor kommunen Begrebsafklaring

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel: Ombygning af Stationspladsen i Frederiksværk

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel: Ombygning af Stationspladsen i Frederiksværk Projektbeskrivelse 1. Projekttitel: Ombygning af Stationspladsen i Frederiksværk 2. Resumé Projektet består i en omlægning af Stationspladsen i Frederiksværk, i et samarbejdsprojekt mellem Halsnæs Kommune,

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag:

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag: NOTAT/bnorm/7. april 2015/ Sags nr.13.05.16-p00-2-14 Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune skal hvert år inden den 1. maj afgive en trafikbestilling til Movia med de ændringer, kommunen ønsker at

Læs mere

Det Strategiske Net 2016

Det Strategiske Net 2016 Det Strategiske Net 2016 (Tidligere Pendlernettet) Det Strategisk e Net revideret efter Rev. dato: 20. april 2016 Indhold 1 GENERELT OM DET STRATEGISKE NET... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Kriterier for optagelse

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gentofte

Læs mere

Lokalbaneplan 2012-2025. Visioner for Lokalbanen 2012-2025

Lokalbaneplan 2012-2025. Visioner for Lokalbanen 2012-2025 Visioner for Lokalbanen 2012-2025 1 Udgivet marts 2012 af: Trafikselskabet Movia Tekst og layout: COWI A/S Foto: Lokalbanen A/S Tryk: COWI A/S Udgave: 2 Oplag: 200 ISBN: 978-87-994138-3-6 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafikplanlægning, der giver flere passagerer. Lars Richter & Ida Litske Bennedsen

Trafikplanlægning, der giver flere passagerer. Lars Richter & Ida Litske Bennedsen Trafikplanlægning, der giver flere passagerer Lars Richter & Ida Litske Bennedsen 22.08.2011 R-nettet hvordan gik det? Roskilde Danmarks bedste trafikby Opfølgning på øvrige købstadsprojekter Kundepræferencer

Læs mere

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Baggrund i projekter for Region Hovedstaden Hvilken rolle spiller den kollektive trafik i betjeningen af de eksisterende sygehuse og hvilke udfordringer

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Rødovre

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI.

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI. Faaborg-Midtfyn Kommune Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune Notat fra FynBus/COWI COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune Notat Til: Ballerup Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. december 2015 Arbejdsprogram for trafikbestilling

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010 Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center 1 2680 Solrød Att: Helga Henriksen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte 36 13 16 62 Fax SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 10. marts 2010 Endeligt

Læs mere

2. oktober 2012 TØF Korsør. Movias Pendlernet. Jeppe Gaard, områdechef, Movia

2. oktober 2012 TØF Korsør. Movias Pendlernet. Jeppe Gaard, områdechef, Movia 2. oktober 2012 TØF Korsør Movias Pendlernet Jeppe Gaard, områdechef, Movia 1. Hvorfor? 2. Hvordan? processen 3. Nettet 4. Det videre arbejde Hvorfor et Pendlernet? Staten Hovedparten af væksten i transportarbejdet

Læs mere

Nye sygehusstrukturer - nye trafikale udfordringer Jakob Høj, jah@tetraplan.dk Hans Martin Johansen, hmj@tetraplan.

Nye sygehusstrukturer - nye trafikale udfordringer Jakob Høj, jah@tetraplan.dk Hans Martin Johansen, hmj@tetraplan. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. 2 Baggrund 2

OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. 2 Baggrund 2 MOVIA OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Konklusion 1 2 Baggrund 2 3 Interviewundersøgelse

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2016

Forslag til Trafikbestilling 2016 HØRINGSOPLÆG/ 5. marts 2015 Forslag til Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune ønsker at forbedre den kollektive trafik i kommunen. Derfor har Byrådet besluttet at sende en række ændringsforslag til

Læs mere

Analyse af opgraderinger af HUR-lokalbaner. Indledning. Forudsætninger og antagelser. Overordnede forudsætninger. Tekniske forudsætninger

Analyse af opgraderinger af HUR-lokalbaner. Indledning. Forudsætninger og antagelser. Overordnede forudsætninger. Tekniske forudsætninger Analyse af opgraderinger af HUR-lokalbaner Opgradering af infrastruktur til nye r Lars Lund, civ.ing. HD og Jan Kragerup, PhD, NIRAS Transport Indledning Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) er blevet ejer

Læs mere

6. Anlægsbevilling til operationsafsnit og opvågning på Bispebjerg Hospital

6. Anlægsbevilling til operationsafsnit og opvågning på Bispebjerg Hospital Indholdsfortegnelse 1. Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og Forberedelsesudvalget samt efterregulering af delingsaftaler 2. Lokalbaneplan 2006-2015 3. Strategi for jordforurening 4. Renovering

Læs mere

Justeringer af busbetjening i Egedal Kommune INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Pendlingsanalyse, sammenfatning 2

Justeringer af busbetjening i Egedal Kommune INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Pendlingsanalyse, sammenfatning 2 MOVIA OG EGEDAL KOMMUNE Justeringer af busbetjening i Egedal Kommune ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Perspektiver og muligheder i bustrafikken

Perspektiver og muligheder i bustrafikken Perspektiver og muligheder i bustrafikken Jeppe Gaard Områdechef, Projekter og infrastruktur 1 Oplæg i Transportministeriet 14. november 2013 Hvad efterspørger kunderne i den kollektive trafik? Movia kundepræferenceundersøgelse

Læs mere

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 På Teknisk Udvalgs møde den 12. september var der foretræder fra Beder- Malling, Hasle og Gellerup

Læs mere

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene.

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Servicemål for kollektiv trafik 1. Nuværende servicemål regional kørsel Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Ved optælling af antal ture lægges følgende

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009 Sag nr. 3 Emne: Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter Bilag: 1 Notat Til: Region Hovedstaden Kopi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab.

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab. Nordjyllands Trafikselskab Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009.

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Indledning. Dette notat er udarbejdet på foranledning af en

Læs mere

28. august 2012 Ålborg Trafikdage. Oprettelse af Pendlernet i Movias område

28. august 2012 Ålborg Trafikdage. Oprettelse af Pendlernet i Movias område 28. august 2012 Ålborg Trafikdage Oprettelse af Pendlernet i Movias område Baggrund Staten Mest vækst i kollektiv trafik Kommuner/regioner Mange ændringer siden 2007 Mest mulig trafik for pengene Stort

Læs mere

Sagsnummer 108099-167903 THECA. Til. Region Hovedstaden. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk. 30. oktober 2007.

Sagsnummer 108099-167903 THECA. Til. Region Hovedstaden. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk. 30. oktober 2007. Notat Til Region Hovedstaden 1/5 Sagsnummer 30. oktober 2007. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk Investeringer i Region Hovedstaden. CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: Baggrund.

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Glostrup

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar 100 Odder-Aarhus-Hornslet Høringsforslag Afledt af Trafikplan Aarhus 2017, hvor Letbanen blandt andet vil betjene flere af de større byer langs rute 100 mellem Odder-Aarhus og

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

FAGLIGT FORUM TRAFIKPLAN November 2016

FAGLIGT FORUM TRAFIKPLAN November 2016 FAGLIGT FORUM TRAFIKPLAN 2017 02. November 2016 Trafikplanen i lov om trafikselskaber Indhold af trafikplanen efter lovændring i 2015 9.Trafikselskabet udarbejder med udgangspunkt i den statslige trafikplan

Læs mere

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Memo Titel Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Dato 5 august 2011 Til Trafikstyrelsen COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik

KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik Indholdsfortegnelse Dato: Januar 2016 Læsevejledning og metode Læsevejledning til faktaark (side 1) Side Læsevejledning

Læs mere

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010 Principper for natbusbetjening - Høringsudgave Oktober 2010 Høringsudgave oktober 2010 Resumé Natbuskørsel er en lille, men vigtig del af Sydtrafiks tilbud af kollektiv trafik. Knap 500 personer benytter

Læs mere

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikplan 2012-2027 for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikdage 2012 Vi har en PLAN Den statslige jernbane de kommende år Overblik over udviklingen:

Læs mere

Planoplæg til fremtidigt regionalt rutenet på Fyn

Planoplæg til fremtidigt regionalt rutenet på Fyn Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Direktørområdet E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/3400 Telefon: 76631987 Dato: 29. maj 2009 Planoplæg til fremtidigt

Læs mere

Pendulbusser - et nyt koncept. v/ Tina Wexøe, HT

Pendulbusser - et nyt koncept. v/ Tina Wexøe, HT Pendulbusser - et nyt koncept. v/ Tina Wexøe, HT HT har gennem de seneste år differentiseret busproduktet i S-, E- og P-busser foruden lokale og regionale linier, servicebus- og telebuslinier. HT har udviklet

Læs mere

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan Bedre korrespondancer Flere afgange med faste minuttal Direkte ruteforløb Bedre betjening af Billund Lufthavn Kortere

Læs mere

930R "Lille Nord" Hillerød - Helsingør: Gyldig fra 10. december 2017 (Lokaltog)

930R "Lille Nord" Hillerød - Helsingør: Gyldig fra 10. december 2017 (Lokaltog) Lille Nord Gyldig fra 10. december 2017 930R Hillerød - Helsingør Takstzone Lørdag 5.55-7.55 8.55-20.25 22.38-0.38 9 Hillerød afg. 55 55 25 20.57 21.25 38 91 Grønholt 59 59 29 21.01 21.29 42 91 Kratbjerg

Læs mere

Du kan også finde zonekort fra stoppested/station på vores hjemmesider.

Du kan også finde zonekort fra stoppested/station på vores hjemmesider. zoner Bus tog metro HovedstadsomrAdet 0 Indhold Zoneinddelingen Gennemkørsel og ringzoner Dyreste zone bestemmer prisen Sådan beregnes prisen fra zone Frem og tilbage koster ikke altid det samme Zoneskift

Læs mere

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik Dato: 15. juni 2016 qweqwe Trafikstruktur i Halsnæs Kommune Kollektiv trafik Den nuværende kollektive trafik i Halsnæs Kommune består dels af Lokalbanen Hundested Frederiksværk Hillerød (Frederiksværkbanen),

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. maj 2012 Thomas Damkjær Petersen 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013 Indstilling: Administrationen indstiller,

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009 Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Region Syddanmark, 29. januar 2009 BAGGRUNDEN FOR REGIONSRÅDETS PRINCIPPER Regionen skal sikre kollektiv trafik af regional betydning og kommunerne

Læs mere

Oplæg til endelig beslutning om linje 225 og servicebus 854 samt trafikbestilling 2010

Oplæg til endelig beslutning om linje 225 og servicebus 854 samt trafikbestilling 2010 Greve Kommune Rådhusholmen 10 2670 Greve Att: Michael Løgstrup Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte 36 13 16 62 Fax SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 12. februar 2009 Oplæg til

Læs mere

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål MOVIA IDÉOPLÆG TIL +WAY I HOVEDSTADSOMRÅDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund og formål 1 2 +WAY konceptet

Læs mere

Svendborgbanen Halvtimesdrift Svendborgbanen

Svendborgbanen Halvtimesdrift Svendborgbanen Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 104 Offentligt Halvtimesdrift 2 tog i timen på Transport- og Bygningsministeriet har anmodet DSB om et oplæg på ½-times drift på Formålet er at

Læs mere

Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015

Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015 LOGO1TH_LS_POSrød Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015 1 2 Busserne starter tidligere om morgenen og slutter senere om aftenen Derfor nye bybusruter Se de vigtigste forbedringer og nye tiltag Det nuværende

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gladsaxe

Læs mere

Kollektiv trafik - VT 7. semester Kursusgang 3 og 4 Planlægning af busnet

Kollektiv trafik - VT 7. semester Kursusgang 3 og 4 Planlægning af busnet Kollektiv trafik - VT 7. semester - Kursusgang 3 og 4 Planlægning af busnet Kursusgang 3 og 4 Grundlag for planlægning Mål og udfordringer Overordnet byplanlægning Stationsnærhed Data Typer af kollektiv

Læs mere

Omlægning af rute 112 vurdering efter høring

Omlægning af rute 112 vurdering efter høring Horsens Kommune ato agsbehandler e-mail Telefon 20. februar 2015 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Omlægning af rute 112 vurdering efter høring Midttrafik har i samarbejde med Horsens kommune,

Læs mere

Titel: Dialogmøde 29. jan 2015 Resumé:

Titel: Dialogmøde 29. jan 2015 Resumé: Placering: Dialogforum for Kollektiv trafik» Møder» Evt. sorteringsnøgle: Titel: Dialogmøde 29. jan 2015 Resumé: Type: MødeDokument Mødeleder: Mødedeltagere: Mødestatus: Referat Mødetidspunkt: 29-01-2015

Læs mere

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 19. august 2008 Statens jernbaneplan,

Læs mere

Lokalbaner. Produktbeskrivelse maj 2015 Trafikselskabet Movia

Lokalbaner. Produktbeskrivelse maj 2015 Trafikselskabet Movia Lokalbaner Produktbeskrivelse maj 2015 Trafikselskabet Movia OVERBLIK OG FOKUS Udvikling i generelle krav til Movias produkter Denne version 1.0 af produktbeskrivelsen for lokalbaner er udarbejdet i maj

Læs mere

Notat. Til: Rudersdal og Allerød Kommuner. Kopi til: 26. januar Forslag til løsninger vedr. køretidsproblemer på linje 385

Notat. Til: Rudersdal og Allerød Kommuner. Kopi til: 26. januar Forslag til løsninger vedr. køretidsproblemer på linje 385 Notat Til: og r Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 26. januar 2017 Forslag til løsninger vedr. køretidsproblemer

Læs mere