Finansiering af biogasanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansiering af biogasanlæg"

Transkript

1 Finansiering af biogasanlæg University of Patras, BIORES Tilpasset danske forhold og oversat af Samsø Energi- og Miljøkontor, SEMK

2 Hvad er biogas? En brændbar blanding af metan og kuldioxid. Dannes ved iltfri forrådnelse af organisk materiale, for eksempel affald. Metan er den simpleste af millioner af kemiske forbindelser af kulstof og brint.

3 Kilder til biogas Biomasse, for eksempel kommunalt affald gødning kloak grønt affald energiafgrøder

4 Gaspotentiale fra diverse kilder Kommunalt organisk affald 150 m 3 /t Spildevandsslam 70 m 3 /t Kvæggødning 36 m 3 /t Svinegylle 18 m 3 /t Hønsegødning 11m 3 /t Kartofler Majs 2280 m 3 CH 4 /ha/år 5780 m 3 CH 4 /ha/år Hvede 2960 m 3 CH 4 /ha/år

5 Hvorfor biogas? Miljøfordele for eksempel forbedring af gødningens egenskaber; nedsættelse af metan, ammoniak og næringsstoffers udledning; genbrug af materialer; genbrug af gødning; nedsættelse af CO2 udledning ved fortrængning af fossile brændsler Økonomiske muligheder et biogas anlæg kan give overskud; langtidsinvestering; delvis uafhængighed af fossile brændsler gennem lokal energifremstilling; mulighed for lokale arbejdspladser; mulig styrkelse af turismen gennem markedsføringskampagne

6 Biogas i Europa

7 Biogas i Tyskland: et godt eksempel Primary energy production of biogas in Germany (in Ktoe) Number of biogas plants in Germany - time evolution Total Installed power in 2007 ca 1300MW num ber of p la n ts Year Year

8 Gældende regler Det følgende er milepæle i en forretningsplan, som er nødvendig for planlægningen af investeringen: Byggetilladelse (kommunen) Planlovs tilladelse (regionsplan, lokalplan) Godkendelse som listevirksomhed (kommunen) VVM redegørelse Godkendelse fra fødevareregionen (biogasbranchen.dk)

9 Offentlig støtte Elforsyningsloven lov 505/ Den systemansvarlige operatør har pligt til at aftage den producerede el. Elafregningsprisen for biogas anlæg er 74,5 øre pr KWH elektrisk energi. Beløbet prisreguleres med 60% af stigningen i prisindekset (www.ens.dk).

10 Projektfinansiering Tredjeparts finansiering (TPF) eller kontraktfinansiering Innovative finansieringsmåder, lokal finansiering.

11 Projektfinansiering Ved "projektfinansiering" opnår man kommerciel gældsfinansiering til et anlæg. Tilbagebetalingen følger pengestrømmen fra projektet, ikke et fast beløb.

12 Projektets aktiver, rettigheder og forrentning er sikkerhed for finansieringen. Långivere ser på kreditværdigheden af anlægget for at vurdere tilbagebetalingen, snarere end den projektansvarliges eller sponsorens økonomiske styrke. De allerfleste projektfinansieringer medfører oprettelsen af et driftsselskab. Det kan være et privat og / eller et offentligt selskab, som løbende kan finansiere opståede finansbehov. Alle interessenter kan deltage i driftsselskabet, som typisk har en begrænset tidshorisont.

13 Projektfinansiering kræver samarbejde mellem flere parter. For eksempel: anpartshavere långivere kontraktparterne det udførende firma underleverandører energi aftagere brændselsleverandører elselskabet den driftsansvarlige

14 Forudsætninger for succes Ekstern rådgivning. Det anbefales at søge professionel hjælp på et tidligt tidspunkt, for at strukturere projektet og søge finansiering. Det kræver finansielle, lovkyndige, og tekniske rådgivere. De skal kunne samarbejde. Tidligt fokus på planer og tilladelser. Mange sunde projekter er faldet på dette. En pålidelig tidsplan skal udarbejdes for at sikre alle tilladelser.

15 Sikring af biomasse Forsyningen til anlægget skal sikres ved langtidskontrakter, så der er brændsel til en længere periode end finansieringsperioden. Omhyggelige kontrakter Skal omfatte ingeniørarbejde, indkøb og konstruktion, energiforsyning, brændselsforsyning, drift og vedligehold, leje af grund, interessenter / joint venture, osv. Omhyggelig låntagning Det bedste tidspunkt at henvende sig hos långivere er når kontrakterne er forhandlet i store træk (men ikke afsluttet), og de vigtigste milepæle er klaret. Hvis man henvender sig for tidligt, kan långiveren let miste tilliden.

16 Andre former for projektfinansiering, som typisk kræver samarbejde med det offentlige: Aftaler hvor indtægterne hovedsageligt kommer fra forbrugerne (build-own-operate, BOO; build-operate-transfer, BOT; build-ownlease-transfer, BOLT; build-own-operatetransfer, BOOT). Fælles ejerskab, hvor indtægterne hovedsageligt kommer fra det offentlige (Public Private Partnerships, PPP). Foretrækkes ved store projekter der vedrører infrastruktur.

17 Tredje parts finansiering (TPF) En form for projektfinansiering, som kan anvendes i stedet for gældsfinansiering. Energiselskaber (Energy Service Companies, ESCO s) er ofte små eller mellemstore selskaber, der fungerer som tredjepart ved at påtage sig finansieringen af vedvarende energi projekter (anvendes mest til energi-effektive projekter, for eksempel er fjernvarmeværket i Nordby-Mårup finansieret af NRGi)

18 TPF kræver identifikation, analyse og installation af et anlæg, som ejes af en bygherre, men den tredje part er ansvarlig for udførelsen af alle trin indtil investeringen er tilbagebetalt. Tilbagebetalingen foregår som regel over mellemlang eller lang tid fra starten af energiproduktionen. Det sker i form af indkomster, eller besparelser som bygherren opnår ved at undgå at købe brændsel andre steder eller ved effektivisering.

19 Et eksempel på offentlig TPF er den spanske IDAE model, som har finansieret vedvarende energi projekter siden sidst i 1980'erne. IDAE udvælger et projekt, leverer kapital til en udvikler, og får investeringen tilbage plus omkostninger. Indtægter kommer fra energiproduktion eller besparelser. Udover finansieringen påtager IDAE sig det tekniske ansvar for investeringen. Ved kontraktens udløb, ejer udvikleren anlægget.

20 Lokal finansiering En innovativ samfundsorienteret finansieringsform. Biogas anlæg kan give overskud gennem affaldshåndtering

21 Fordele ved lokal finansiering Et biogas anlæg producerer energi som fordeles i større områder, og er derfor et kollektivt gode. Hvis finansieringen kommer udefra, forsvinder overskuddet. Lokal investering, derimod, giver en bedre fordeling af værdierne ved at åbne for borgernes deltagelse. Lokal deltagelse i teknologisk og uddannelsesmæssig udvikling er vigtig for lokalsamfund, såsom isolerede eller yderlige ø-samfund. Især områder med svindende landbrug eller traditionel industri får mulighed for at sprede de økonomiske aktiviteter ved en lokal produktion, som ikke kan flyttes væk.

22 Fremmer lokal accept. Det hænder at vedvarende energi projekter møder lokal modstand, især hvis de uundgåeligt ændrer landskabet eller indebærer frygt for ukendt teknologi. Mangel på tiltro kan somme tider afhjælpes med en omfattende og opmærksom oplysningskampagne. Lokalt ejerskab vil ofte reducere risikoen for stærk modstand og afdæmpe fjendskab, eftersom det indebærer fordele for indbyggerne. Øger uddannelsesniveauet. Flere bliver involveret direkte og indirekte, og kendskabet til biogas øges. Et projekt kan skabe de nødvendige sociale kontakter mellem investorer som fremmer nye lokale projekter.

23 Lokalt ejerskab er særligt udbredt i Danmark og Tyskland -- det er muligvis grunden til den stadige og vellykkede vækst for diverse vedvarende energikilder. Hvis den lokale investeringsevne viser sig at være for svag, suppleres ofte med investeringer fra private som bor langt fra området men som gerne vil deltage i den folkelige opbakning. Hvordan opnår man lokale investeringer? Borgeraktier eller andele. Sådanne overvejelser ligger hos driftsselskabet.

24 IT system til beslutningsstøtte Formål: At hjælpe myndigheder og interessenter til at investere i energiproducerende anlæg baseret på biogas fra kommunalt affald.

25 IT system til beslutningsstøtte Systemet skal bruge: Input fra bruger (for eksempel potentiel biomasse, infrastruktur nær det fremtidige anlæg, mulige placeringer, relevante energiformer) Oplysninger fra en database (for eksempel indbyggertal, sammensætningen af affald, nationale initiativer til fremme af biogas). Brugeren vil have mulighed for at indsætte mere aktuelle værdier, hvis de findes. Systemet afleverer: Tal for energi produktionen i forhold til art og mængden af affald med fokus på kommunalt fast affald Hvilken type anlæg, der er egnet Forslag til kombination med eksisterende anlæg (for eksempel losseplads, spildevandsrensning) Estimat af anlægsomkostninger og driftsomkostninger Økonomiske nøgletal (for eksempel intern forrentning, overskud)

Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet

Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet Hvid bog om indførelsen og finansieringen af elektriske biler og færger på Ærø gennem folkeejet vindkraft Resumé Ærø har tidligere investeret i en

Læs mere

Bølgekraft en guide for investorer og politiske beslutningstagere

Bølgekraft en guide for investorer og politiske beslutningstagere Bølgekraft en guide for investorer og politiske beslutningstagere Coordinator: Partners: Supported by: Europæisk bølgekraft har en stor mulighed for bidrag til elmarkedet trods det, at bølgeenergi ikke

Læs mere

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER Til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Dokument type Notat Date Januar, 2013 VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1 NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE NY VÆKST NYE JOB 1 NY OFFENTLIG INDKØBSPOLITIK 5 NY SATSNING PÅ VELFÆRDS- OG SUNDHEDSTEKNOLOGI 13 AMBITIØS ENERGI- OG KLIMAMÅL

Læs mere

9 CASH. Politikanbefalinger. Guide for EU-beslutningstagere og forvaltningsmyndigheder inden for rammerne af Samhørighedspolitikken 2014-2020

9 CASH. Politikanbefalinger. Guide for EU-beslutningstagere og forvaltningsmyndigheder inden for rammerne af Samhørighedspolitikken 2014-2020 9 CASH Politikanbefalinger for at gøre bedst mulig brug af strukturfonde til bæredygtige sociale boliger Guide for EU-beslutningstagere og forvaltningsmyndigheder inden for rammerne af Samhørighedspolitikken

Læs mere

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011 1. Resumé Dette speciale diskuterer hvordan man kan forbedre energisystemet, så det bliver baseret på vedvarende energi. Fokus er på hvordan kommunerne kan håndtere at omstille den lokale varmeforsyning

Læs mere

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of DK BIOMETHANE REGIONS Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK With the support of DLBR Bioenergi Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug Biogasanlæg giver landbruget mange fordele

Læs mere

ENERGI OPTIMERING HOS

ENERGI OPTIMERING HOS 2013 ENERGI OPTIMERING HOS Et Byggeselskab med holdninger Speciale 7.semester Efteråret 2013. Erhvervs Akademiet Lillebælt, Odense Forfatter: Michael Fredslund Vejleder: Ann Louise Findsen & Line Ejstrup

Læs mere

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark GEOTERMI- varme fra jordens indre Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark Maj 2010 Geotermi varme fra jordens indre Internationale erfaringer,

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Energipolitisk Redegørelse 2003

Energipolitisk Redegørelse 2003 Energipolitisk Redegørelse 2003 Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse i henhold til lov om energipolitiske foranstaltninger Maj 2003 1. Et åbent og internationalt orienteret energimarked Regeringens

Læs mere

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune.

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret

Læs mere

Afdækning af muligheder for at fremme investeringer i biogas Status muligheder og betingelser i forbindelse med finansiering af biogasanlæg

Afdækning af muligheder for at fremme investeringer i biogas Status muligheder og betingelser i forbindelse med finansiering af biogasanlæg Afdækning af muligheder for at fremme investeringer i biogas Status muligheder og betingelser i forbindelse med finansiering af biogasanlæg 24. maj, 2013 Denne rapport er udarbejdet af Deloitte og Blue

Læs mere

Strategioplæg. Greenland Venture A/S. Marts 2009

Strategioplæg. Greenland Venture A/S. Marts 2009 Strategioplæg Greenland Venture A/S Marts 2009 3 4 Forord Dette strategioplæg beskriver baggrunden for udvikling af virksomheden Greenland Venture A/S. I oplægget er der lagt vægt på at skabe den samlede

Læs mere

Biogaspotentiale som vedvarende energikilde

Biogaspotentiale som vedvarende energikilde 2013 potentiale som vedvarende energikilde Århus Maskinmesterskole 16-12-2013 1. Titelblad Titel: Emme: Opgavetype: Uddannelse: Udannelse sted: Fagområde: potentiale som vedvarende energikilde Vedvarende

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE. Forretningsmodeller for biogas

BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE. Forretningsmodeller for biogas BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE Forretningsmodeller for biogas Kolofon Beregningsværktøjet til denne forretningsmodel er udviklet i samarbejde mellem Randers Kommune og Innovationsnetværket for Biomasse

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE Omslagsfotos: Jørgen Schytte ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING

Læs mere

1. Bygninger el og varmebesparelser

1. Bygninger el og varmebesparelser Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 1. Bygninger el og varmebesparelser Marianne Bender, 9/7 2014, for VedvarendeEnergi Indhold Indhold... 1 1.1 Opsummering... 3 1.2 Potentialer for besparelser

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Sælg resultater ikke udstyr

Sælg resultater ikke udstyr Sælg resultater ikke udstyr Energy performance contracting Modeller for finansiering af energibesparelser forord Epc netværk Di Energibranchen Kontakt: anders Stouge (ast@di.dk) rådgivning & Sparring Di

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Nye maskiner til nye tider Løftestang til vækst Leasing som nøglen til nye maskiner

Nye maskiner til nye tider Løftestang til vækst Leasing som nøglen til nye maskiner Nye maskiner til nye tider Løftestang til vækst Leasing som nøglen til nye maskiner Minirapport udgivet af Jyske Finans Indhold Hvordan skaber I nye forudsætninger for vækst uden at bruge egenkapital eller

Læs mere

Guide til forretningsplan for velfærdsservice

Guide til forretningsplan for velfærdsservice Guide til forretningsplan for velfærdsservice Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere