GISP. Nr. 148 Maj 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GISP. Nr. 148 Maj 2012"

Transkript

1 GISP Nr. 148 Maj 2012 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING

2 Idræt...meget pædagogisk, med mange rigtig gode og overskuelige tabeller og figurer Malene Meincke om B-for bedre idræt i GISP Fås som e-bøger C-bogen kr. 169,- B-bogen kr. 209,- ex moms Teoribøger til C- og B-niveau C-det er idræt og B-for bedre idræt er et populært og anmelderrost valg til idrætsundervisningen. Begge bøger indeholder stof fra både det humanistiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige område. Der er lagt vægt på at knytte teorien til praksis og på klarhed i fremstillingen gennem brug af illustrationer. Bøgerne er opbygget i moduler, der kan sættes sammen på tværs og derved understøtte tematiseret undervisning. På idraet.gyldendal.dk suppleres bøgerne med artikler, illustrationer og videoer. Se uddrag af bøgerne på gyldendal-uddannelse.dk idraet.gyldendal.dk 170 kr. pr. år pr. klasse - veje til viden gyldendal-uddannelse.dk tlf

3 GISP nr. 148 Maj 2012 Redaktion Mikkel Thoudal Clausen Pia Dolberg Myler Lis Vivi Fonnesbæk Hansen Louise Holte Malene Løye Kristensen Niels Paludan Redaktionens adresse Lis Vivi Fonnesbæk Hansen Pris pr. år Abonnement: 400 kr. Studerende og pensionister: 200 kr. Foto Bestyrelsen og redaktionen m.fl. Udgiver Gymnasieskolernes Idrætslærerforening (GI) Tryk Rosendahls De anførte synspunkter, der fremføres i artiklerne deles ikke nødvendigvis af GI eller af redaktionen. I N D H O L D Leder... 4 Nyt fra bestyrelsen... 5 Nyt fra bestyrelsen... 5 Indkaldelse til generalforsamling Kursusprogram for GF 2012 i Sønderborg... 8 Kursus A Floorball Kursus B Vandaktiviteter Kursus C Teambuilding Kursus D Dans Kursus E - Streetbold Nyt fra fagkonsulenten Kursusanmeldelse mv Idrættens praktiske metode SRP-samarbejdet i Idræt og Biologi Skikursus Hemsedalen Første dag på ski Undervisning af begyndere Den danske skiskole Information vedrørende oversigt over skiture Studietur til NY Løbeklub på Gymasiet Samarbejde med Institut for Idræt på Universitetet. 38 Idræt for Idrættens skyld Oplevelser fra stævnelandet Finalestævne i håndbold... Basketinale i det sydfynske Kursusannoncer: AT Idrættens praktiske metode Idræt og biologi Rødehavet Tag på kano Boganmeldelse Stævner stævneudvalg Stævneoversigt Regioner regionssekretærer Adresser bestyrelsen, redaktionen mv

4 Leder Leder Det er natten mellem den 24 og 25 marts. Frosten har endnu ikke sluppet den danske muld, lufthavnen i Billund summer af topmotiverede og forventningsfulde idrætsglade elever fra Vejle, Egå og Viby. Samme scenarie finder sted i Kastrup. Idræt har for alvor bidt sig fast som et ligeværdigt studierejsefag, og det er Mega nice (Christian Frisgaard, 3z, Viby). Destinationerne er mange. Københavns åbne Gym nasium har været i New York og deler deres oplevelse med os her i bladet. Vores bestyrelse arbejder hårdt på mange fronter. Efterårets generalforsamlingskursus er på plads: floorball, dans, streetbold, teambuilding og vandaktiviteter. Noget for enhver smag, så det er bare med at få dig meldt til. Læs også om GF kursets nye struktur i Nyt fra bestyrelsen. Her orienteres desuden om forsøg med eksamen i idræt C og ønsket om idræt på alle ungdomsuddannelser. Smæk stængerne op og nyd livet med tre spændende artikler om Samarbejde med Institut for Idræt på Universitetet, Løbeklub på gymnasiet og Idræt for Idrættens skyld. Skikurset i Hemsedal, Idrættens praktiske metode, SRP- samarbejdet i Idræt og Biologi og tre relevante bøger anmeldes. Du finder også beretninger fra både basket og håndbold finalestævnerne. Husk lige at tjekke kursus tilbuddene ud inden du kaster bladet fra dig. GISP vil næste gang have OL som tema. Redaktionen efterlyser derfor læsere, der gerne vil fortælle om undervisningsforløb, de har lavet om OL. Selvom disse måske har været knyttet til OL i Beijing, kan de sagtens fungere som inspiration til nye forløb om OL i London. Man skal derfor endelig ikke holde sig tilbage, men kontakte redaktionen. Vi vi ligeledes gerne have indlæg om arbejdet med at tone de øvrige fag i forhold til studieretningen/ linjen på stx og HF. Nu er der heldigvis dømt forår, - og eksamen. I Danmark går det hånd i hånd, og vi får den sidste olie i Nyt fra fagkonsulenten. Læs Mads råd grundigt, det betaler sig. Nyd foråret og sommeren På vegne af redaktionen Lis Vivi Fonnesbæk 4

5 Nyt fra bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen Kurser: Et af foreningens helt klare omdrejningspunkter er den faglige efteruddannelse. I årets første måneder har der været god aktivitet på kursusfronten. I januar blev et velbesøgt kursus om AT og idrættens praktiske metode afholdt på Nærum Gymnasium. Dette kursus vil blive afholdt igen til efteråret i Århus (se annonce andetsteds i bladet). I uge 9 afviklede GI et meget vellykket skikursus i Norge. Dette indgik som en del af bestyrelsens overordnede efteruddannelsesstrategi med at udbyde 2 udlandskurser for hver 3 år med La Santa kurset som det gennemgående holdepunkt hvert 3. år (I kan allerede nu godt begynde at glæde jer til næste La Santa kursus, som løber af stablen november 2013!). Ydermere har der det sidste års tid været et løbende samarbejde mellem FaDB og GI, hvor en nedsat arbejdsgruppe har kigget nærmere på muligheder indenfor SRP-formuleringer og det eksperimentelle samarbejde de to fag imellem. Dette udviklende samarbejde er netop blevet afsluttet med en konference i Høje Tåstrup d. 26. april. Udover det dublerede AT-kursus i september og naturligvis GF kurset i oktober er der også Rødehavskurset til november, og i disse dage er vi i gang med at udvikle et kursus om brugen af IT i idrætsundervisningen. Dette sidstnævnte kursus tænkes afholdt i jan GF: Ingen år uden nye tiltag. Sidste år rykkede vi sydpå fra Fuglsø til Idrætshøjskolen i Sønderborg og der er vi igen i år. Det afholdes også på vanlig vis i uge 40, men i år lancerer vi en lidt anderledes og mere komprimeret struktur, hvor hele kurset slutter fredag eftermiddag. Generalforsamlingen, møde med fagkonsulenten og festen afvikles så om torsdagen i stedet for om fredagen som tidligere. Dette gør vi, fordi tilslutningen til generalforsamlingen m.m. sidste år ikke var særlig stor. Rigtig mange kursister tog hjem efter endt kursus fredag middag, og det er jo ærgerligt, når man nu har samlet så mange mennesker i Sønderborg til kurset. Så hvis Moses ikke vil komme til hverken bjerget, generalforsamlingen eller festen, ja så må det hele flyttes længere frem i programmet. Vi glæder os til at afprøve denne nye model i uge 40. Se i øvrigt oversigten over dagene i Sønderborg på en af de følgende sider. Der kan I også læse kursusbeskrivelserne for de 5 spændende kurser, vi har valgt at udbyde i år. 5

6 Nyt fra bestyrelsen Indsatsområde: Et af bestyrelsens fortsatte politiske indsatsområder er arbejdet med at få indført eksamen på Idræt C, således at idræt sidestilles med de øvrige kreative fag på C- niveau. Det er ikke nødvendigvis nogen nem opgave i en tid med besparelser på de offentlige budgetter, men det skal nu ikke holde os tilbage fra at kæmpe kampen. Vi er stadig i den udviklende fase, hvor det handler om at få afprøvet forskellige modeller for en sådan eksamen for på et senere tidpunkt at kunne tage kvalificeret stilling til eksamens udformning. Det handler altså i første omgang om årsprøver som forsøg. Den nedsatte projektgruppe har hånd i hanke med forsøgene rundt omkring på skolerne, og denne sommer afvikles der årsprøver på såvel Århus Katedralskole som på Hjørring Gymnasium og Fredericia Gymnasium (på HF). Hvis man skulle have lyst til at prøve kræfter med dette udviklingsarbejde og i første omgang afholde en årsprøve, så kontakt meget gerne bestyrelsen. Vi har afsat midler til at støtte dette arbejde økonomisk, da det er et af vores primære indsatsområder, og hvis økonomien er den begrænsende faktor ude på skolerne ift. at få lov til at afholde en sådan årsprøve, ja så mener vi, det er foreningens opgave at hjælpe på vej med et økonomisk tilskud. Et andet og bredere indsatsområde er kampen for at indført obligatorisk idræt på alle ungdomsuddannelserne. Det er et paradoks, at det ikke skal være alle elever på ungdomsuddannelserne forundt at have idræt som en fast del af det ugentlige skema særlig når man ser på de konklusioner af den nyeste forskning omkring sammenhængen mellem idræt og læring, som KIF (Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning) fremlagde på konferencen i Vejle i december sidste år (omtalt i Gymnasieskolen nr. 02 i 2012). Undersøgelse om elevtid og lærerbemanding: I bestyrelsen er vi fortløbende i gang med at opdatere den undersøgelse der gerne skulle afdække, hvordan det går ude på skolerne med tildelingen af elevtid i forbindelse med det skriftlige arbejde samt med lærerbemandingen. Foreningen gennemførte i 2009 en landsdækkende undersøgelse og efter opfordring er vi nu i gang med at opdatere denne undersøgelse. De foreløbige resultater blev præsenteret på generalforsamlingen 2011, men vi mangler stadig data fra rigtig mange skoler. Skulle I derfor en af disse dage få en mail fra en af os i bestyrelsen omkring indhentning af information til denne undersøgelse, så vær rare at gribe til tasterne, så vi kan få et så bredt og repræsentativt billede som muligt. Det er naturligvis i vores alles interesse at se, hvordan det rent faktisk står til i det ganske danske land. Og så skal man ikke glemme at en sådan undersøgelse ville være god at have i hånden, hvis man skulle komme ud i en lokal forhandling med en sparelysten rektor om tildeling af elevtid eller om den tredje idrætslærer. Vi forventer at kunne præsentere den færdige og opdaterede undersøgelse i næste nummer af GISP, som kommer efter sommerferien. Tilbage står blot at ønske jer alle rigtig god eksamen og dernæst en velfortjent sommerferie På bestyrelsens vegne Anders Bergholdt, formand GI I forbindelse med tildeling af elevtid til Idræt B, kan man rekvirere den faglige forenings anbefaling. 6

7 Nyt fra bestyrelsen Generalforsamling Gymnasieskolernes Idrætslærerforening Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Gymnasieskolernes Idrætslærerforening torsdag den 4. oktober 2012 kl på Sønderborg Idrætshøjskole (IHS), Friheds allé 42, 6400 Sønderborg. Efter generalforsamlingen vil der være møde med fagkonsulenten. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskabet til godkendelse 4. Fastsættelse af kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Offentliggørelse af kandidater til bestyrelsesvalget 7. Valg af 2 revisorer 8. Valg af revisorsuppleanter 9. Evt. Ad punkt. 5: Forslag, der ønskes behandlet under dette punkt, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest torsdag den 13. september Bedes sendt til: Anders Bergholdt pr. mail: Ad punkt 6: På valg er følgende: Andreas Schiørring (villig til genvalg) Line Rasmussen (villig til genvalg) Helle Nielsen (villig til genvalg) Sune Kurdahl (ønsker ikke genvalg) Ad punkt 7: På valg er følgende: Erik Bagger og Lars Westergaard (villige til genvalg) Ad punkt 8: På valg er følgende: Jan Holst og Jens Færch (villige til genvalg) Forslag til kandidater til punkt 6, 7 og 8 skal være Anders Bergholdt i hænde senest 13. september For generalforsamlingsdeltagere, som ikke samtidig er på generalforsamlingskursus, og som ønsker at deltage i den efterfølgende middag og evt. ønsker overnatning og morgenmad, kan tilmelding ske via hjemmesiden, Emu en: GI giver middag ved festen efter generalforsamlingen, mens vi må opkræve kr. 300 for overnatning og morgenmad. De 300 kr. bedes indbetalt på Reg.nr kontonr Foreningens vedtægter kan ses på gym/fag/id/forening/vedtaegter.html På gensyn GI s bestyrelse Anders Bergholdt, formand 7

8 Nyt fra bestyrelsen Kursusprogram for GF 2012 på Idrætshøjskolen i Sønderborg Fra onsdag d. 3/10 til fredag d. 5/10 inviterer GI til kursus, generalforsamling og fest på Idrætshøjskolen i Sønderborg, Friheds Allé 42, 6400 Sønderborg. Udbud af kurser er sammensat således, at der er kurser inden for idrætsfagets tre genrer. Kurserne er organiseret således, at man kan vælge enten et eller to kurser, som det er skitseret i følgende oversigt: Onsdag d. 3/10 Kl Torsdag d. 4/10 Kl Torsdag d. 4/10 Kl Fredag d. 5/10 Kl Kl Kursus C: Teambuilding Kursus D: Dans Kursus E: Streetbold Kursus A: Floorball Kursus B: Vandaktiviteter Kursus A: Floorball Kursus B: Vandaktiviteter Kursus C: Teambuilding Kursus D: Dans Kursus E: Streetbold Eftermiddagsarrangement: 16.00: Generalforsamling 18.00: Møde med fagkonsulenten Aftenarrangement: Middag og dans med band Aftenarrangement: Bordcurlingturnering Der kan vælges mellem følgende kursusforløb: 1 kursus: Kursus A, B, C, D eller E Prisen for ét kursus er 2450,- kr. 2 kurser: Kursus A + C, Kursus A + D, Kursus A + E, Kursus B + C, Kursus B + D og Kursus B + E Prisen for to kurser er 3950,- kr. Ved indkvartering på enkeltværelse er der et tillæg på 400,- kr./nat. Indkvartering på enkeltværelse foregår kun på det nærliggende Danhostel Sønderborg (afstand til Idrætshøjskolen ca. 3 km). For kursister der ikke er medlem af GI, er kursusprisen forhøjet med 400,- kr. Medlemmer prioriteres over ikkemedlemmer i tilfælde af at kurset bliver overtegnet Foreningen vil gerne invitere medlemmer af GI til Generalforsamling, middag og fest torsdag d. 4/10. For ikke-kursusdeltagere koster overnatningen efter festen 300 kr. Tilmelding til kurserne foregår kun via EMU en. Tilmeldingsfristen er mandag d. 3/ Indbetalingsfristen er fredag d. 14/ For yderligere oplysninger kan man kontakte: Anders Bergholdt, eller

9 Nyt fra bestyrelsen Floorball Kurset strækker sig over 6 timer og vil indeholde såvel tekniske og taktiske elementer som have fokus på det fysiske element i floorball. Kurset vil bestå af en basal introduktion til floorballspillets grundlæggende elementer med dertil hørende øvelser og småspil, der er tilpasset idrætsundervisningen i gymnasieskolen. Du vil ligeledes blive præsenteret for, hvorledes floorball kan anvendes ifbm. konditionstræning, hvilket f.eks kan være relevant at anvende i forbindelse med træningsprojektet i 3g. Herudover vil der også være mulighed for øvelser på et mere avanceret niveau, hvis det er i deltagernes interesse. Materiale: Floorballkompendium med bl.a. et 7 blokkes floorball-forløb til idræt B. Underviser: Michael Kock Idrætslærer på Frederiksborg Gymnasium & HF i Hillerød Elitefloorballspiller i Hafnia FC Kursusleder: Andreas Schiørring Kursus B: Vandaktiviteter Hvordan gør du din undervisning interessant for din klasse gennem at bruge svømmearternes teknik som løftestang for at skabe gode vandaktiviteter indenfor de idrætter, der er vandbaserede og som har svømmeteknikken som en stor del af sit fundament? Her tænker jeg på vandpolo, synkronsvømning, udspring og livredning. Spurgt på en anden måde: hvilke veje til fordybelse i disse aktiviteter går over svømmearternes teknik eller endnu bredere: vejene til beherskelse af forflytninger i vand med vidt forskellige formål. Et par eksempler: man kan hverken lave et godt skud på mål i vandpolo eller gå på vandet i synkrosvømning, hvis man ikke har en sublim vandtrædningsteknik og skoddeteknik med hænderne. Man laver ikke i udspring et flot spring, hvis man ikke har god fornemmelse og kontrol af den strømlinede position i både afsæt, svømning og startspring. Man redder ikke liv ved stranden hvis ens crawlteknik er elendig og man skal hente en person 50 m ude. Underviser Ebbe Rasmussen er uddannet med idræt som fag på KU. Han har undervist på Idrætsstudiet i København i 10 år og er nu leder af studenteridrætten i København. Er stadig aktiv konkurrencesvømmer og fungerende europamester i 200 rygcrawl i sin aldersgruppe. Har spillet vandpolo i 25 år i 1. division, har taget begyndermærke i synkronsvømning, konkurreret i livredning og blev på idrætsstudiet bidt af udspring. Kursusleder: Niels Leth-Petersen 9

10 Nyt fra bestyrelsen Beskrivelse af Teambuilding for idrætslærere Tematisk forløb med fysiske samarbejdsøvelser og tilhørende teoretiske overvejelser. I dette teambuilding-forløb vil vi arbejde med gruppesamarbejdsøvelser som tema i bred forstand. Vi tager udgangspunkt i gruppesamarbejde. Hvad skal der til, for at en gruppe arbejder godt sammen om at løse en opgave? Deltagerne vil udføre praktiske øvelser. Øvelser der kræver forskellige tilgange til problemløsning og hvor forskellige egenskaber og evner hos deltagerne vil komme i spil. Øvelserne illustrerer forskellige temaer, der er relevante for gruppesamarbejde f.eks tillid, kommunikation, status, lederskab, motivation, ambition, strategi, ressourcer ol. Det er ikke farlige kanindræber-gå-på-gløder øvelser, men øvelser med passende udfordring af deltagerne, der stiller krav til kommunikationen, tilliden, empati og taktik. Hvis vejret tillader det vil de fleste øvelser foregå udendørs, men en del af dem kan også udføres indendørs husk tøj til begge dele. Øvelserne vil blive valgt, så de også har en fysisk dimension og derfor er anvendelige i idrætssammenhæng. Ud fra øvelserne vil vi beskæftige os med de temaer der kan anskueliggøres og de teoretiske overvejelser der ligger bag. Undervisere: Søren Børsting, Forstander for Den Rytmiske Højskole i Vig, tidligere elitebasketballspillerog medudvikler af teambuilding kurser. Benny Salling Konsulent i Dansk Håndboldforbund og medudvikler af teambuilding kurser, han er tidligere elitehåndboldspiller. Kursusleder: Helle Nielsen, GI Danseworkshop - Undervisning i hip hop og nutidsdans med udgangspunkt i kreativ dans som metode. Kreativ dans som metode åbner mulighed for at alle kan undervise i dans ud fra eget niveau. Målet med workshoppen vil være at give deltagerne redskaber, som kan overføres direkte til egen praksis. I forløbet arbejdes der med metoden med det mål, at deltagerne vil få motivation og selvtillid til at gå hjem og opbygge en bevægelsestime, som giver eleverne mulighed for at opleve dansens verden og den bevægelsesglæde, der ofte følger med dansen. Konkret vil deltagerne lære, hvordan de selv kan generere danseøvelser, opgaver og teknikøvelser, og hvordan man som underviser kan udfordre og rette på elevernes færdigheder uden selv at have store færdigheder indenfor området. Metoden opfordrer til stor undervisningsdifferentiering og medskabende elever, og den kan tilpasses alle stilarter. 10

11 Nyt fra bestyrelsen Med kreativ dans som vores overordnede paraply vil vi arbejde med to forskellige stilarter: Hip Hop og Nutidsdans, også kendt som moderne dans. Workshoppen vil rumme en række konkrete ideer til bevægelsesforløb og musikforslag, og der vil være tid til træning af egenfærdigheder. Der vil også være inspiration til at bruge dans til eksamen og til udarbejdelse af drejebog. Underviser: Lene Bonde er danser, koreograf, underviser og forsker i dans. Hun er uddannet professionel moderne danser i Danmark og Tyskland og har en kandidat i Danseformidling på Statens Teaterskole. Lene underviser ofte gymnasieelever og afvikler også kurser, som inspirerer gymnasielærere til at undervise i dans. Kursusleder: Ulla Wogensen, GI Streetbold Hvad gør jeg med et stort idrætshold til håndbold eller basketball, når rammerne ikke er til det? På dette kursus afprøver vi spillene streethåndbold og streetbasket for at få nye vinkler til boldspillet på både B- og C- niveau. Der vil være fokus på teknik, nødvendige og unødvendige regler, småspil i mange varianter samt på hvordan de 2 spil kan kobles til ét forløb, der kan eksamineres i. Streethåndbold er et sjovt og lærerigt spil, som grundlæggende ligner traditionel håndbold - og så alligevel ikke. Spillet har sine helt egne rammer og regler, og er inspireret af f.eks. basketball. Streethåndbold kan spilles inde som ude - i skolegården eller på parkeringspladsen. Alt hvad man behøver, er den helt særlige grønne bold. Streetbasket er mere kendt: den uorganiserede version af basketball. Streetbasket adskiller sig fra basketball ved at have færre spillere, færre regler, én kurv og mere fokus på leg og kreativitet. På kurset vil vi afprøve relevante elementer fra streetbasket samt fra FIBA33 - et nyt basketballspil for 3-mandshold og blive inspireret til en anderledes tilgang til boldspil i idrætsundervisningen. Undervisere på kurset: Streethåndbold: Ole Bruun Andersen, Street Handball Organisationen, tidl. elitehåndboldspiller og træner. Streetbasket: Jesper Sørensen, Stenhus Gymnasium, IFI og ass. landstræner i basketball. Kursusleder: Line Rasmussen, GI 11

12 Nyt fra fagkonsulenten Kære kollegaer I skrivende stund er foråret på vej, og når I læser dette har vi rykket idrætstimerne udenfor og er i færd med at give årskarakterer og forberede idrætseksamen. Men inden vi kommer dertil, er der lidt nyt fra mit ministerielle univers. SPR Igen i år er processen forløbet fint. Der var en del censorer, der på grund af sygdom eller anden god grund meldte fra sent i processen, så der var nogle få, der endte med flere opgaver end de 20. Det beklager jeg naturligvis, men det var ikke muligt med så kort varsel at skaffe flere censorer. Jeg takker alle for en god indsats med opgaverne. Der har været nogle henvendelser fra censorer vedrørende idræts tilstedeværelse i opgaven. Her er det vigtigt at gentage at SRP er en opgave, der skal skrives i to fag og det er naturligvis et krav, at de to fag adskiller sig fra hinanden. Denne forskel på hvad idræt og det andet fag bidrager med skal fremgå eksplicit af opgaveformuleringen. Hvis samarbejdsfaget er biologi skal der altså i opgaveformuleringen (og naturligvis i besvarelsen) indgå spørgsmål, der lægger op til andre sider af idrætsfaget end den biologiske idrætsteori. Et andet problem, der har været, er at hvad gør man så, når idræt ikke er til stede (opgaven kan skrives alene i biologi). Det er naturligvis en mangel, men hvis man læser læreplanen for SRP (bilag 7 til stx-bekendtgørelsen), så vil dette kun påvirke 2 af de 7 mål for SRP, og derfor vil opgaven naturligvis ikke kunne få 12 eller 10, men hvis resten af målene er opfyldt, så kan opgaven altså godt få 7. Hvis vi skal varetage fagets tarv i denne sammenhæng er det derfor meget vigtigt at opgaveformuleringerne tydeligt markerer forskellen på de to fag. AT Heller ikke i år bliver idræt det mest brugte fag til eksamen. Det er dansk, samfundsfag, psykologi der er de store topscorere i elevgruppen de præcise tal for hvor mange, der skriver i henholdsvis idræt b-niveau og idræt c-niveau, kender jeg ikke endnu, så dem må I få ved en anden lejlighed. Husk, at det for sidste gang er den gamle læreplan for AT, der er i spil. Årskarakterer I forhold til årskaraktererne har jeg fået en del henvendelser fra kollegaer og et par fra rektorer, der spørger til 12

13 Nyt fra fagkonsulenten vilkårene for årskaraktererne. Spørgsmålene kommer ofte i forhold til elever, der enten har været væk på grund af skader/sygdom eller har været væk fra forløb, de ikke havde lyst til at deltage i. Sådant fravær kan give problemer i forhold til kravet om alsidighed (altså mindst 20% i hver af de tre færdighedsområder), som det er defineret i læreplanen. Elevens årskarakter skal afspejle alsidighedskravet, og hvad gør man så, hvis eleven slet ikke har deltaget i et af færdighedsområderne? Nogen gange er det lettere at sige, hvad man ikke gør, så det vil jeg starte med. Man kan ikke se på elevens faglige standpunkt i et forløb inden for samme færdighedsområde i 1. eller 2. g. Man kan ikke se bort fra, at eleven ikke har levet op til læreplanens krav om alsidighed. Man kan ikke give eleven en straf i form af en lav karakter for manglende deltagelse. Hvis nogen begynder at synes dette minder om den gamle sang med Jess Ingerslev og Tom McEwan, så vil I ikke undre jer over, at fortsættelsen lyder, men hvad må man så Man må godt indkalde elever, der har været væk i et forløb til en prøve i de faglige mål i det pågældende forløb. Eleverne er ansvarlige i forhold til den undervisningsbeskrivelse, der er for holdet, og derfor fritager fravær ikke eleverne for at nå de faglige mål (dette gælder dog ikke hvis der foreligger en lægeerklæring). Man kan som lærer godt undlade at give en årskarakter, hvis eleven har været så meget væk, at man ikke har fagligt grundlag for at vurdere eleven. Dette er en mulighed, som rektorerne ikke er begejstrede for, og de kan da også godt insistere på, at der skal gives en årskarakter, hvis de til trods for meget højt fravær i idræt, tillader eleven at gå op på normale vilkår. I så fald må eleven indkaldes til en prøve i de faglige mål for de i 3.g indgående forløb. Dette vil normalt skulle gøres inden for den almindelige undervisning med mindre man kan aftale andet på skolen. Handicappede elever En sjælden gang imellem er der nogle elever med fysiske handicap, som til trods for, at de sagtens kunne få en lægeerklæring, der kunne fritage dem for idræt, ønsker at deltage i idrætsundervisningen i det omfang deres fysiske handicap tillader det. Det er godt for den handicappede, det er godt for klassen og det er godt for samfundet. Derfor er det naturligvis ikke rimeligt, at de efterfølgende skal straffes med en dårlig karakter, fordi de ikke kan leve op til de faglige mål. Derfor kan man i de tilfælde undlade at give en karakter i faget. Forberedelse til eksamen Sidst i dette nyhedsbrev er der en liste med gode råd op til eksamen, som forhåbentlig er overflødig for mange læsere, men hvis det nu er lang tid siden I sidst har haft eksamen, eller I er helt nye, så er der lidt relevant læsning her. En ting vil jeg dog fremhæve her, og det har igen at gøre med alsidighedsprincippet. Jeg har fået en del henvendelser fra kollegaer som har lavet forløb i spring-rytme eller fitness, hvor der i begge typer forløb indgår elementer, der kan høre hjemme enten i musik og bevægelse eller i klassiske og nye. Der er to ting at sige om de drejebøger, der skal laves på baggrund af sådanne forløb, som i den praktiske hverdag kan give rigtig god mening. For det første skal drejebogen afspejle den undervisning, der er foregået i forløbet. Det vil sige at man i et forløb, hvor man har haft step, aerobics, styrketræning og boks- 13

14 Nyt fra fagkonsulenten ning ikke kan nøjes med at gå op i f.eks. step. Eleven skal vælge at inddrage flere af delelementerne (ikke nødvendigvis dem alle) i sin drejebog. For det andet skal elevens eksamenspræstation vise alsidighed (jf. læreplanen 2.1). Det betyder i praksis at hvis en elev, der går op i fitness vælger fortrinsvis at inddrage de ting, der har med musik og bevægelse at gøre, så skal elevens anden drejebog være i en af de to andre færdighedsområder, uanset hvad I har kategoriseret fitness som. Min egen erfaring er, at eleverne sagtens kan forstå dette krav om at de i praksis viser alsidighed og ikke kan gå op i step og aerobics i den ene drejebog og dans i den anden. Og nu tilbage til eksamen Sidste år var der en del henvendelser om, at nogle idrætslærere, der aldrig havde haft b-niveau efter den nye reform og andre, der ikke har været aktive i faget, kom ud som censorer. Noget hverken de pågældende lærere, eksaminator eller eleverne er tjent med. I efteråret skrev jeg i et nyhedsbrev, at det er noget I skal ordne ved, at idrætsgruppen beder ledelsen om ikke at indberette de folk, der af ovennævnte grunde ikke bør komme ud som censorer i faget, med censorkompetence i idræt. Det budskab ser ud til at være nået ud, for antallet af censorer er faldet en del. I år er der 1083 censorer med censorkompetence i idræt (et fald fra 1304 og ikke 2304 som jeg kom til at skrive sidste år). De skal ud til 235 hold på 364 eksamensdage (sidste år var det 251 hold og 380 dage). Og nu til selve eksamenen. Eksamensplanen er lidt presset og særligt for de hold, der skal op i den første del af eksamensperioden har man travlt når man skal overholde de i eksamensbekendtgørelsen fastlagte 5 hverdages frist for, hvornår man skal sende eksamensmaterialet til censor. Her kan man, når vi kommer ind i maj, godt gå til sin ledelse og spørge om ens hold skal op i begyndelsen af eksamensperioden, for virkeligheden er jo, at vi ofte skal booke svømmehaller, kanoer, eksterne haller og derfor har brug for lidt ekstra tid. Husk at det er læreplansfastlagt, at der mellem sidste undervisningsgang og eksamen skal være 1-2 gange (typisk antallet af elever x 20 minutter, hvilket på et hold med 30 giver 10 timer), hvor eleverne kan råde over idrætsfaciliteterne, så de kan øve op til den praktiske eksamen. På baggrund af de forespørgsler, jeg fik normalt får omkring eksamen, har jeg lavet en huskeliste med 14 punkter, som forhåbentlig kan hjælpe nye lærere, og genopfriske hukommelsen for dem, der nu kun er unge af sind. 1. Sørg for i god tid før eksamen at gøre eleverne bekendt med undervisningsbeskrivelsen, som bør indeholde en liste over det læste materiale, målsætninger for de enkelte forløb og en rimelig detaljeret oversigt over, hvad fokuspunkterne i de enkelte forløb har været. Det er grundlaget for eksamen og derfor naturligvis vigtigt for både elever og censor. 2. For det første er det vigtigt at være opmærksom på, at der er en lang række forhold vedrørende eksamen i idræt, som man ikke kan finde information om i læreplanen for idræt. Det er vigtigt, at man også er bekendt med: eksamensbekendtgørelsen (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= ) karakterbekendtgørelsen (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=29307) 14

15 Nyt fra fagkonsulenten 15

16 Nyt fra fagkonsulenten 3. Til denne eksamen er der to læreplaner i spil. Studieretningshold går op efter den gamle læreplan (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710. aspx?id=120582#bil14), hvis der ikke er truffet beslutning på skolen om andet. Har skolen/holdet valgt at gå over til ny læreplan, skal eleverne naturligvis være underrettet om dette i begyndelsen af skoleåret. Valghold og de studieretningshold, der ved årets begyndelse har valgt at gå over til den nye bekendtgørelse, går op efter den nye læreplan (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710. aspx?id=132670) 4. Det er en god ide (specielt nu med den korte eksamensperiode) at få eleverne til at aflevere drejebøger inden sidste skoledag, da det kan blive meget hektisk for dem, hvis eksamen ligger tidligt i eksamensperioden. 5. I vejledningen til bekendtgørelsen kan man finde gode råd til, hvordan eksamen forberedes og afvikles, hvis man ikke allerede har praktisk erfaring med dette. Link til den gamle læreplan: (http://linkshrink.com/13728 ) Vejledning til den nye læreplan: (http://link-shrink. com/13727 ) 6. Drejebogen er skabelonen for eleven/kursistens praktiske eksamen. Hver elev/kursist skal være med i to drejebøger (i to forskellige genrer). Drejebogen bør hænge tæt sammen med undervisningsbeskrivelsen, således at forstå, at det gerne skal fremgå af elevens/ kursistens drejebog, hvilke af de i undervisningsbeskrivelsen nævnte færdigheder, som præstationen skal vise, at eleven/kursisten behersker. Drejebogen kan og skal afspejle den undervisning, der er foregået i faget, men må (naturligvis) gerne indeholde enkelte elementer, der ligger udover. Den skrevne drejebog indgår ikke i bedømmelsen det gør alene den praktiske udførelse af drejebogen. Den væsentligste del af drejebogen er fokuspunkterne, hvor eleven/kursisten viser hvilken faglighed han/hun vil vise til eksamen (se skabelon og eksempel på emu.dk/gym/fag/id/inspiration/idraet_paa_b-niveau/ drejeboeger/drejebog_akrobatik.doc) 7. Et casespørgsmål skal være formuleret således, at eleven/kursisten ikke kan besvare spørgsmålene uden at anvende information fra selve casen (se eksempler på (http://www.emu.dk/gym/fag/id/inspiration/casespoergsmaal.html). Eleven skal med andre ord anvende vedkommendes faglighed til at åbne casen og derved hente relevant information ud af casen. 8. Ifølge den nye læreplan er det obligatorisk, at eleverne har mulighed for at mødes og træne med henblik på eksamen. Det er imidlertid ikke lovligt for læreren at vejlede i denne periode. 9. Reglerne for selvstuderende gælder kun for ægte selvstuderende dvs. udefra kommende elever/kursister eller elever, der af den ene eller anden grund er bortvist fra undervisningen. Elever på særlige vilkår skal op i alle fag, men går i idræt op på samme vilkår som de øvrige elever på holdet. 10. Efter den gamle læreplan er den samlede tid pr. eksaminand 45 minutter, men eksaminationstiden er kun 40 minutter pr. elev og disse 40 minutter er inklusiv skifter og votering. Det betyder i realiteten, at 16

17 Nyt fra fagkonsulenten der til den mundtlige eksamen er minutter, mens der til hver af de to drejebøger er 8-9 minutter, hvor eleven er på. Efter den nye læreplan er den samlede tid pr. eksaminand også 45 min, men nu er der 24 min. til teoridelen og 21 min. til praktikdelen. Begge tider er inkl. skift og votering. 11. Har I en elev, der er eller bliver skadet i en grad, så vedkommende ikke kan gennemføre den praktiske del af eksamen, så bed jeres rektor om at kontakte mig så hurtigt som muligt. 12. Når man som censor modtager prøvematerialet, skal man meget hurtigt læse det igennem og melde tilbage til eksaminator om alt er i orden eller om, der er elementer, der skal laves om. 13. Der begynder i disse år også at være idræt på HHX og HTX. Det er nyt og derfor vigtigt, at man som censor er med til at sikre, at eksamen og den forudgående undervisning kan sammenlignes med det, der foregår i STX. Alle steder læses der efter den samme bekendtgørelse, nemlig valgfagsbekendtgørelsens bilag Censors rolle er i øvrigt beskrevet indgående i eksamensbekendtgørelsen (se link ovenfor), men her vil jeg kort gøre opmærksom på 29, stk. 4 og stk. 5. Her står der, at det er censors pligt at indberette formodninger om eller konstateringer af mangler ved den forudgående undervisning/vejledning eller ved selve eksamenen. En indberetning er altid skriftlig og stiles til skolens rektor. Når censor er beskikket af ministeriet (og det er de altid) så skal skolen videresende denne indberetning til ministeriet. Formålet med den eksterne censur er at opretholde det, der populært kaldes den nationale standard altså sikre et ensartet niveau uanset hvor en studentereksamen er taget. Derfor er det vigtigt, at man som censor tager denne indberetningspligt alvorligt. Jeg skal i lighed med sidste år mindeligt bede jer om, at hvis I kommer i den situation, at I skal lave en indberetning, så send den venligst i kopi til mig. Og bare lige for at berolige, så er der ikke tale om, at konsekvensen af en indberetning er en personalesag eller lignende, men derimod skolebesøg, efteruddannelse og andre konstruktive tiltag, der forhåbentlig forbedrer kvaliteten på det arbejde vi alle laver. Det var alt herfra for denne gang! Nyd det spirende forår og slutspurten frem til eksamen. Held og lykke med eksamen og evt. censorgerning. Mads 17

18 Kursusanmeldelse mv. Idrættens praktiske metode. Nærum Gymnasium, d. 17. januar Af: Jørgen Ravn Christiansen, Kongsholm Gymnasium & HF En grå januarhverdag kan bruges på mange forskellige måder. Vi var en del, der brugte en sådan på idrætskursus på Nærum Gymnasium med de gode faciliteter. GI (Helle Nielsen og Dorte Madsen) havde i samarbejde med Helle Winther (IfI København), Michael Ross Sinclair (Nørre Gymnasium) og Mads Olsen (fagkonsulent) inviteret til kursus i Idrættens praktiske metode. Udgangspunktet for kurset var, at videnskaben har haft svært ved at indfange de mange dimensioner i det idrætslige rum. Videnskaben har ikke formået at beskrive den intense oplevelse, udfordringen, de sociale relationer eller kropsligt forankrede identitetsprocesser. Og når videnskaben ikke kan indfange disse dimensioner, hvordan kan vi så arbejde videnskabeligt med idrætten på gymnasieniveau? I stedet for blot at levere testresultater som empiri til sær-/tværfaglige projekter, skal idrætsfagets praktiske metode også kunne bidrage med andet/mere til eksempelvis AT-forløb. Og det skulle vi præsenteres for på kurset. Dagen var planlagt med veksling mellem teori og praktik, og kl. 10 stod 30 mere eller mindre erfarne men i hvert fald friske og motiverede idrætslærere klar. Vi lagde ud i teorilokalet med oplæg fra Helle Winther, der har forsket i idrættens praktiske metode. Hun præsenterede en mulig kobling mellem den praktiske idræt og den teoretiske forskning; praktikerforskning og den narrative fortælling. I anden forskning som eksempelvis den biologiske - er det ikke muligt at få helheden fra idrætsseancer med. Idræt er levende og langt mere end blot samspil mellem teori og praksis. For at finde en helhed, kan man dykke ned i praksisfortællinger. Dilemmaet ved praktikerforskning er som udgangspunkt forskerens dobbeltrolle deltagelse og forskning. Praktikerforskning er subjektiv ikke nødvendigvis subjektiv forskning men 18

19 Kursusanmeldelse mv. subjektiv refleksivitet. Praktikerforskeren skal zoome ind på betydningsfulde øjeblikke, skabe helheder, og formidle beskrivelser. Disse beskrivelser, hvad enten det er sceniske beskrivelser eller oplevelsesbeskrivelser, kan så efterfølgende bruges som empiri. Oven på disse teoretiske input var det tid til at skabe egen empiri. Vi hoppede i idrætstøjet, og søgte ned i dansehulen. Uanset om man er dansemus eller ej, så formåede Helle at få gang i deltagerne, så de fik sved på panden og smil på læben. Det var som Tivolis slogan: Altid som aldrig før. I dette tilfælde dog helst i bare tæer. Efter dansen skulle alle sætte sig ned, og skrive deres egen oplevelsesbeskrivelse. Efter frokost skiftede vi til basketballtøj (tog sko på), og startede med et basketballmodul, hvor Michael Sinclair præsenterede os for forskellige basketballøvelser. Det centrale var ikke, hvilke øvelser vi skulle lave. Men i stedet at øvelserne skabte mulighed for, at vi/deltagerne blev følelsesmæssigt engageret. Ved hver øvelse var der noget på spil, et konkurrenceelement, der blev fulgt op af enten en straf eller en verbal belønning, for at forstærke oplevelsen. Og efter de praktiske øvelser skulle hver deltager igen skrive en oplevelsesbeskrivelse. Kursusarrangørerne skal have ros for, at dette kursus i forhold til det tidligere AT-kursus, der blev afholdt sidste år på Syddansk Universitet var langt bedre. Der var en brugbar teori, en god kobling mellem teori og praksis, og efterfølgende inspiration til AT-forløb. Men hvorvidt praksisfortællingerne reelt vil blive brugt i AT-forløb på de forskellige gymnasier, er et åbent spørgsmål. Jeg er overbevist om, at idrætslærere, der har en klassisk naturvidenskabelig tilgang til faget, vil føle sig på udebane, når man skal give sig i kast med oplevelsesbeskrivelserne. Hvorimod idrætslærere, der i forvejen har en humanistisk baggrund, vil føle at det er mere tilgængeligt, og de samfundsvidenskabelige vil være placeret et sted imellem. Men nu er der i hvert fald åbnet op for, at idræt kan bidrage på en ny måde i tværfaglige projekter. Tak til Helle, Helle, Dorte, Mads og Michael for en hyggelig dag Det var derpå tid til at vi skulle bruge vores oplevelsesbeskrivelser. Vi blev sat sammen i grupper efter vores andet fag, således at hver gruppe var udstyret med så mange fag som muligt. Vi skulle ud fra vores oplevelsesbeskrivelser analysere os frem til overordnede temaer, der kunne danne grundlag for AT-forløb. De fleste fags repræsentanter gav udtryk for, at de ville kunne bidrage til og indgå i flere forskellige forløb, og vi fik også efterfølgende en del skitser til mulige AT-forløb tilsendt. 19

20 Kursusanmeldelse mv. Anmeldelse af Kursus i Konference om SRP-samarbejdet i Idræt og Biologi d. 26. april 2012 Af Pia Dolberg Myler, Køge Gymnasium Det hele startede en regnvåd dag i Høje Tåstrup på Hotel First lidt i ti. Biologi- og idrætslærerne ankom, hilste på dem vi kendte (og ikke kendte), fik lidt kaffe/te/frugt, åd lidt maskinlavet is/popcorn, og så var vi parate til et kursus i udveksling af ideer ang. SRP-erfaringer (og uerfaringer). Formændene Anders Bergholdt (Idræt) og Svend Erik Nielsen (Biologi) begge fra Frederiksborg Gymnasium præsenterede styregruppen (Helle Sehested og Bodil Stenvang - begge fra Frederiksborg Gym., Christian Rix - Rødkilde Gym., Mai-Brit Bülow-Nielsen - Nykøbing Katedralskole, Kinna Høybye - Tårnby Gym. og Lisbeth Bødker Nielsen - Næstved Gym., hvilket næsten var halvdelen af holdet:) kom nu på kursus kolleger det er sjovt, hyggeligt og lærerigt!!! Så kom Jørn Wulff Helge frisk fra Uni-fad på banen med det nyeste forskning, og de nyeste forskningsresultater udi muskel-metabolisme og stofskifteregulering. Først gennemgik han den sundhedsforskning, de er i fuld gang med i forhold til overvægtige, træning og sundhed. Og det er meget spændende resultater, de er ved at få ud af cykeltest-tallene (det syntes vi på holdet i hvert fald!!!). Måske kan de fra Institut For Idræt komme ud om nogle år og anbefale kort tids intens træning med samme sundhedseffekt som langtidstræning så ikke tid til træning undskyldningen bortfalder og uden skader til følge men book Jørn til et foredrag for nærmere forklaring eller vent til de må offentliggøre alle resultaterne på et kursus dertil indrettet???!!! Efter en lækker frokost ala ta-selv buffet kom resten af styregruppen på banen med eksperimentelle muligheder på studieretningen og her kom deres antal os andre til gode. De havde for det første lavet en MEEEGET lang inspirationsliste over de mulige forsøg, der kunne laves i biologi og idræt (som jo også kan anvendes på alm. Bio- Id-C/B/A niveau). Der er lavet en dropbox, hvor listen og forsøgsvejledninger hertil bliver lagt ind efter ønske. 20

Stomp rytme og bevægelse

Stomp rytme og bevægelse Stomp rytme og bevægelse Stomp er spændende og anderledes rytmisk undervisning med sjove og udfordrende rytmer. Du bliver udfordret og får mulighed for at slippe hæmningerne og grine løs, når din indre

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2015 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler

Læs mere

Kaunertal, Uge 47, 2014

Kaunertal, Uge 47, 2014 AlpinCamp for personer med fysisk handicap til Kaunertal, Østrig, 6 dage Målgruppe: Transport/Ophold: Instruktion: Personer med et fysisk handicap. Familier og pårørende til personer med et fysisk handicap,

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Ungdomsskolens Skitur 2014

Ungdomsskolens Skitur 2014 Ungdomsskolens Skitur 2014 Turen går til.. Rejseplan Afgang fra Ungdomsskolen, Nordens Alle 1, Brønderslev fredag d. 14. feb. kl.13.00 med mødetid kl.12.30 med 2 busser. Inden afgang tjekkes pas + sygesikringsbevis

Læs mere

Beachvolley Studierejser Familierejser Aktiv ferie for alle. Studietureog grupperejser

Beachvolley Studierejser Familierejser Aktiv ferie for alle. Studietureog grupperejser Studietureog grupperejser Lyø Beach Camp - 2014 En studierejse til Alanya, Tyrkiet Indholdsfortegnelse Fag der kan indgå i studierejsen: Historie 3 Samfundsfag 4 Biologi 5 Religion 6 Idræt 7 Engelsk 8

Læs mere

Påsketuren til Tignes, uge 14-2014

Påsketuren til Tignes, uge 14-2014 Tignes, uge 14, 2015 Påsketuren til Tignes, uge 14-2014 Målgruppe: Klubbens store familiefamilie og medlemstur i påsken for alle uanset niveau. Der er undervisning til alle, kombineret med mange alternative

Læs mere

LANGRENDS-SKITUR GÅLÅ

LANGRENDS-SKITUR GÅLÅ LANGRENDS-SKITUR GÅLÅ GUDBRANDSDALEN Nytår 2011-12 Gålå i Gudbrandsdalen Holte Skiklub s langrendsudvalg arrangerer igen skitur til vort favoritsted GÅLÅ i Norge og dette har været vort rejsemål siden

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet SommerCamp 2011 Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. Er du ung og har anden etnisk baggrund end dansk, giver Integrationsministeriet støtte

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyheder fra ministeriet Ministeren har fra første dag erklæret, at gymnasiereformen er en god reform, og at der ikke vil ske store ændringer. Til gengæld vil man foretage

Læs mere

GISP. Nr. 157 Maj 2015

GISP. Nr. 157 Maj 2015 GISP Nr. 157 Maj 2015 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING Træningsprojekt.dk er et værktøj til at understøtte en procesorienteret tilgang til træningsprojektet i idræt C på STX. Eleverne fører træningsdagbog

Læs mere

GISP. Nr. 151 Maj 2013

GISP. Nr. 151 Maj 2013 GISP Nr. 151 Maj 2013 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING IDRÆT Få gratis prøveperiode! Opret en profil på gyldendal-uddannelse.dk eller scan koden 8651 C-DET ER IDRÆT + B-FOR BEDRE IDRÆT i-bøger på

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Østrig, Oberndorf, Uge 7, 2015

Østrig, Oberndorf, Uge 7, 2015 Tag med andre børnefamilier på skitur til Østrig og få introduceret børnene til skiløb på en afslappet facon af danske skiinstruktører. Vi skal bo i superlækre omgivelser på hotel Penzinghof i Oberndorf.

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Mandag den 28. januar kl. 19.00-21.00

Mandag den 28. januar kl. 19.00-21.00 Til deltagerne på ungdomsskolens 2013 skitur i uge 8. Du indkaldes hermed til det obligatoriske orienteringsmøde: Mandag den 28. januar kl. 19.00-21.00 på Hjallerup skole, Idræts Alle 6, 9320 Hjallerup.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj-juni, 10-11 VIA UC, Læreruddannelsen og hf i Nr. Nissum

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-Juni, 14/15 Vestegnen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2010/2011

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Idræt C Lærer(e) Hold Nick Østerby

Læs mere

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765 DANS & DIALOG MIZZ UNDERSTOOD Niels Simon August AKTIV OG SJOV LÆRING I DANSENS TEGN Side 1 af 10 Indhold HVAD ER DANS & DIALOG?... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 Folkeskolen... 4 Gymnasier... 4 MÅLSÆTNINGER

Læs mere

Korte kurser 2013. Idrætshøjskolen Bosei

Korte kurser 2013. Idrætshøjskolen Bosei Korte kurser 2013 Idrætshøjskolen Bosei Familiekursus Vælg mellem uge 28 (7. til 13. juli) og uge 29 (14. til 20. juli) 2013. I ugerne 28 og 29 åbner Idrætshøjskolen Bosei atter dørene til to uforglemmelige

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

alpine foto: salomon De fleste skiskader er selvforskyldte

alpine foto: salomon De fleste skiskader er selvforskyldte Sådan undgår du alpine skiskader foto: salomon De fleste skiskader er selvforskyldte På ski uden skader foto: head Hvis du vil undgå at blive én af de 5.000 danske alpinløbere, der hvert år vender hjem

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Træning Teknik Motion Sjov Samvær

Træning Teknik Motion Sjov Samvær Judo sommerlejr 2015 Træning Teknik Motion Sjov Samvær JEON KI YOUNG KOREANSK JUDO LEGENDE 3 x VM GULD 1 X OL GULD ÅRETS GÆSTETRÆNER Søndag d. 26. juli - Lørdag d. 1. august Har du planlagt din sommerferie

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Justering af vejledninger juli 2012 Der er sket nogle få ændringer af vejledningerne for psykologi C og B. Der er især på C omkring udforming af eksamensspørgsmål,

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf 1. Højreklik et sted i det grå 2. Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf Hanne Kær Pedersen / Bente Hansen Vælg "Gitter og 3. Vælg "Vis hjælpelinjer på Side 1 1. Højreklik et sted i det grå 2.

Læs mere

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I 6 Atletik til alle Nytænkning I De klassiske atletikanlæg er mange steder blevet lukket på grund af manglende brugerinteresse og vedligeholdelse. På Syddansk Universitet er løsningen en anden. Her er der

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Undervisningen afsluttes medio maj 2013 Institution VUC Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Idræt

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Jobopslag og tanker om jobbet 13 Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Når sommerferien står får døren, kan jeg se tilbage på et ualmindeligt lærerigt år som gymnasielærer. Et år, hvor jeg

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

SoftEyes. - mere end teambuilding

SoftEyes. - mere end teambuilding SoftEyes - mere end teambuilding Hos SoftEyes skræddersyr vi produkter til dine behov - fra enkle stærke oplevelser til længere kompetenceudviklende forløb Events Vi er specialister i at tilpasse rammer

Læs mere

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel Fagdidaktisk kursus i Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) 09.09.14 ( kl 14.00) 11.09.14 ( kl 16.00) Vejle Center Hotel Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle ( Modul

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Åbne kurser på Severin Kursuscenter

Åbne kurser på Severin Kursuscenter Åbne kurser på Severin Kursuscenter Severin Kursuscenter A/S - Skovsvinget 25-5500 Middelfart - Tlf.. 63 41 91 00 - severin@fdb.dk - www.severinkursuscenter.dk Åbne kurser - for dig som vil prøve noget

Læs mere

Ski Fitness bedre form og sjovere skiferier

Ski Fitness bedre form og sjovere skiferier Ski Fitness Marina Aagaard Ski Fitness bedre form og sjovere skiferier aagaard SKI FITNESS bedre form og sjovere skiferier Marina Aagaard Fotos: Claus Petersen, CPhotography, med undtagelse af: dreamstime.com

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

Ungdomsskolens skitur til Lofsdalen - Sverige fra Lørdag den 11. Februar til Lørdag den 18. Februar 2012

Ungdomsskolens skitur til Lofsdalen - Sverige fra Lørdag den 11. Februar til Lørdag den 18. Februar 2012 Faxe kommunale ungdomsskole Ungdomsskolens skitur til Lofsdalen - Sverige fra Lørdag den 11. Februar til Lørdag den 18. Februar 2012 Her følger en række nyttige informationer omkring Ungdomsskolens skitur

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Idræt B Charlotte Birkmose

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

B e r n s t o r f f s m i nd e E f t e r s k o l e

B e r n s t o r f f s m i nd e E f t e r s k o l e Wildschönau, Østrig B e r n s t o r f f s m i n d e E f t e r s k o l e HVOR SKAL VI BO? VI SKAL BO PÅ TO HOTELLER I WILDSCHÖNAU I ØSTRIG Pension Sonnelfels Familie Weissbacher A- 6311 Wildschönau Mühltal

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Idræt C Christina Riise,

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

Farum Orienteringsklub

Farum Orienteringsklub Kvitåvatn Fjellstoge, Gausta, Telemark, Norge 22. 26. januar 2015 (uge 4) Så har du muligheden for at komme på langrendsskitur til Kvitåvatn Fjellstoge, Gausta, Telemark, Norge sammen med Roskilde Skiklub.

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Prøven i faget idræt

Prøven i faget idræt Prøven i faget idræt http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf14/okt/141001%20proevevejl edning%20idraet%20september%202014.pdf 1 Den aktuelle situation Prøve i idræt (Hurra!) fra juni 2015 Prøven

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Nyhedsbrev NYHEDSBREV. Uge 38 2015 18. september 2015

Nyhedsbrev NYHEDSBREV. Uge 38 2015 18. september 2015 Nyhedsbrev NYHEDSBREV Uge 38 2015 18. september 2015 1. Ærgerlig omtale 2. Samtale i skoleåret 2015-16 om trivsel, tid og opgaver 3. AT 4. SRP 5. Skriftligt fravær og skriveværksted 6. Faaborg Rotary Klub

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,-

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,- Sommer Kurser 2014 SOMMERH Puls 14 Er du til sjov og latter, fordybelse og refleksion, god mad og godt selskab, så er det her du skal være. Kom og vær med til en højskoleuge i nysgerrighedens og oplevelsens

Læs mere

Nyd faciliteterne & den smukke beliggenhed på Idrætshøjskolen i Sønderborg & gå hele runden på Benniksgaard Golf Course, Alssund Golfklub & Nordborg

Nyd faciliteterne & den smukke beliggenhed på Idrætshøjskolen i Sønderborg & gå hele runden på Benniksgaard Golf Course, Alssund Golfklub & Nordborg g o l f o g h øj s k o l e t i d t i l g o l f u g e k u r s e r 2013 Nyd faciliteterne & den smukke beliggenhed på Idrætshøjskolen i Sønderborg & gå hele runden på Benniksgaard Golf Course, Alssund Golfklub

Læs mere

Gjellerup Svømmeklub Sommer 2012

Gjellerup Svømmeklub Sommer 2012 Gjellerup Svømmeklub Sommer 2012 Åbent Hus tirsdag den 1. maj kl. 18.00 19.30 Tilmeld online fra onsdag d. 2. maj kl. 18:00 på: www.gjellerupsvommeklub.dk Sæsonkalender Åbent hus på Hammerum Friluftsbad

Læs mere

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN!

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2012/2013 i Taastrup Gymnastik Forening Det er allerede blevet tid til at gøre klar til en ny sæson i TGF. En sæson der sikkert bliver lige så begivenhedsrig

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Så er det nu det sker! Rejs med Silkeborg Skiklub på uge 7-turen til Vorderlanersbach i Østrig

Så er det nu det sker! Rejs med Silkeborg Skiklub på uge 7-turen til Vorderlanersbach i Østrig Så er det nu det sker! Rejs med Silkeborg Skiklub på uge 7-turen til Vorderlanersbach i Østrig Igen i år har Silkeborg Skiklub bestilt det familievenlige Hotel Kirchlerhof - www.kirchlerhof.at - til uge

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 UDDANNELSESUDVALGET Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010 Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 Kursusprogram for 2010 Her er de nye kursustilbud. Kurserne er fortrinsvis for trænere,

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

HELE SOMMEREN. For yderligere information eller spørgsmål kontakt fritid@ltk.dk eller fritid og idræt på 45 97 30 00

HELE SOMMEREN. For yderligere information eller spørgsmål kontakt fritid@ltk.dk eller fritid og idræt på 45 97 30 00 Sommerferie- aktiviteter 2011 Som noget nyt tilbyder Lyngby-Taarbæk Kommune sommerferieaktiviteter for alle børn i skolealderen. Alle børn i kommunens folke- og privatskoler kan tilmelde sig aktiviteterne.

Læs mere

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 Velkommen til Faglige dage! Inklusion/ integration på arbejdspladsen er hovedtemaet for dette års Faglige dage, hvor vi vil komme omkring emner

Læs mere