GISP. Nr. 148 Maj 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GISP. Nr. 148 Maj 2012"

Transkript

1 GISP Nr. 148 Maj 2012 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING

2 Idræt...meget pædagogisk, med mange rigtig gode og overskuelige tabeller og figurer Malene Meincke om B-for bedre idræt i GISP Fås som e-bøger C-bogen kr. 169,- B-bogen kr. 209,- ex moms Teoribøger til C- og B-niveau C-det er idræt og B-for bedre idræt er et populært og anmelderrost valg til idrætsundervisningen. Begge bøger indeholder stof fra både det humanistiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige område. Der er lagt vægt på at knytte teorien til praksis og på klarhed i fremstillingen gennem brug af illustrationer. Bøgerne er opbygget i moduler, der kan sættes sammen på tværs og derved understøtte tematiseret undervisning. På idraet.gyldendal.dk suppleres bøgerne med artikler, illustrationer og videoer. Se uddrag af bøgerne på gyldendal-uddannelse.dk idraet.gyldendal.dk 170 kr. pr. år pr. klasse - veje til viden gyldendal-uddannelse.dk tlf

3 GISP nr. 148 Maj 2012 Redaktion Mikkel Thoudal Clausen Pia Dolberg Myler Lis Vivi Fonnesbæk Hansen Louise Holte Malene Løye Kristensen Niels Paludan Redaktionens adresse Lis Vivi Fonnesbæk Hansen Pris pr. år Abonnement: 400 kr. Studerende og pensionister: 200 kr. Foto Bestyrelsen og redaktionen m.fl. Udgiver Gymnasieskolernes Idrætslærerforening (GI) Tryk Rosendahls De anførte synspunkter, der fremføres i artiklerne deles ikke nødvendigvis af GI eller af redaktionen. I N D H O L D Leder... 4 Nyt fra bestyrelsen... 5 Nyt fra bestyrelsen... 5 Indkaldelse til generalforsamling Kursusprogram for GF 2012 i Sønderborg... 8 Kursus A Floorball Kursus B Vandaktiviteter Kursus C Teambuilding Kursus D Dans Kursus E - Streetbold Nyt fra fagkonsulenten Kursusanmeldelse mv Idrættens praktiske metode SRP-samarbejdet i Idræt og Biologi Skikursus Hemsedalen Første dag på ski Undervisning af begyndere Den danske skiskole Information vedrørende oversigt over skiture Studietur til NY Løbeklub på Gymasiet Samarbejde med Institut for Idræt på Universitetet. 38 Idræt for Idrættens skyld Oplevelser fra stævnelandet Finalestævne i håndbold... Basketinale i det sydfynske Kursusannoncer: AT Idrættens praktiske metode Idræt og biologi Rødehavet Tag på kano Boganmeldelse Stævner stævneudvalg Stævneoversigt Regioner regionssekretærer Adresser bestyrelsen, redaktionen mv

4 Leder Leder Det er natten mellem den 24 og 25 marts. Frosten har endnu ikke sluppet den danske muld, lufthavnen i Billund summer af topmotiverede og forventningsfulde idrætsglade elever fra Vejle, Egå og Viby. Samme scenarie finder sted i Kastrup. Idræt har for alvor bidt sig fast som et ligeværdigt studierejsefag, og det er Mega nice (Christian Frisgaard, 3z, Viby). Destinationerne er mange. Københavns åbne Gym nasium har været i New York og deler deres oplevelse med os her i bladet. Vores bestyrelse arbejder hårdt på mange fronter. Efterårets generalforsamlingskursus er på plads: floorball, dans, streetbold, teambuilding og vandaktiviteter. Noget for enhver smag, så det er bare med at få dig meldt til. Læs også om GF kursets nye struktur i Nyt fra bestyrelsen. Her orienteres desuden om forsøg med eksamen i idræt C og ønsket om idræt på alle ungdomsuddannelser. Smæk stængerne op og nyd livet med tre spændende artikler om Samarbejde med Institut for Idræt på Universitetet, Løbeklub på gymnasiet og Idræt for Idrættens skyld. Skikurset i Hemsedal, Idrættens praktiske metode, SRP- samarbejdet i Idræt og Biologi og tre relevante bøger anmeldes. Du finder også beretninger fra både basket og håndbold finalestævnerne. Husk lige at tjekke kursus tilbuddene ud inden du kaster bladet fra dig. GISP vil næste gang have OL som tema. Redaktionen efterlyser derfor læsere, der gerne vil fortælle om undervisningsforløb, de har lavet om OL. Selvom disse måske har været knyttet til OL i Beijing, kan de sagtens fungere som inspiration til nye forløb om OL i London. Man skal derfor endelig ikke holde sig tilbage, men kontakte redaktionen. Vi vi ligeledes gerne have indlæg om arbejdet med at tone de øvrige fag i forhold til studieretningen/ linjen på stx og HF. Nu er der heldigvis dømt forår, - og eksamen. I Danmark går det hånd i hånd, og vi får den sidste olie i Nyt fra fagkonsulenten. Læs Mads råd grundigt, det betaler sig. Nyd foråret og sommeren På vegne af redaktionen Lis Vivi Fonnesbæk 4

5 Nyt fra bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen Kurser: Et af foreningens helt klare omdrejningspunkter er den faglige efteruddannelse. I årets første måneder har der været god aktivitet på kursusfronten. I januar blev et velbesøgt kursus om AT og idrættens praktiske metode afholdt på Nærum Gymnasium. Dette kursus vil blive afholdt igen til efteråret i Århus (se annonce andetsteds i bladet). I uge 9 afviklede GI et meget vellykket skikursus i Norge. Dette indgik som en del af bestyrelsens overordnede efteruddannelsesstrategi med at udbyde 2 udlandskurser for hver 3 år med La Santa kurset som det gennemgående holdepunkt hvert 3. år (I kan allerede nu godt begynde at glæde jer til næste La Santa kursus, som løber af stablen november 2013!). Ydermere har der det sidste års tid været et løbende samarbejde mellem FaDB og GI, hvor en nedsat arbejdsgruppe har kigget nærmere på muligheder indenfor SRP-formuleringer og det eksperimentelle samarbejde de to fag imellem. Dette udviklende samarbejde er netop blevet afsluttet med en konference i Høje Tåstrup d. 26. april. Udover det dublerede AT-kursus i september og naturligvis GF kurset i oktober er der også Rødehavskurset til november, og i disse dage er vi i gang med at udvikle et kursus om brugen af IT i idrætsundervisningen. Dette sidstnævnte kursus tænkes afholdt i jan GF: Ingen år uden nye tiltag. Sidste år rykkede vi sydpå fra Fuglsø til Idrætshøjskolen i Sønderborg og der er vi igen i år. Det afholdes også på vanlig vis i uge 40, men i år lancerer vi en lidt anderledes og mere komprimeret struktur, hvor hele kurset slutter fredag eftermiddag. Generalforsamlingen, møde med fagkonsulenten og festen afvikles så om torsdagen i stedet for om fredagen som tidligere. Dette gør vi, fordi tilslutningen til generalforsamlingen m.m. sidste år ikke var særlig stor. Rigtig mange kursister tog hjem efter endt kursus fredag middag, og det er jo ærgerligt, når man nu har samlet så mange mennesker i Sønderborg til kurset. Så hvis Moses ikke vil komme til hverken bjerget, generalforsamlingen eller festen, ja så må det hele flyttes længere frem i programmet. Vi glæder os til at afprøve denne nye model i uge 40. Se i øvrigt oversigten over dagene i Sønderborg på en af de følgende sider. Der kan I også læse kursusbeskrivelserne for de 5 spændende kurser, vi har valgt at udbyde i år. 5

6 Nyt fra bestyrelsen Indsatsområde: Et af bestyrelsens fortsatte politiske indsatsområder er arbejdet med at få indført eksamen på Idræt C, således at idræt sidestilles med de øvrige kreative fag på C- niveau. Det er ikke nødvendigvis nogen nem opgave i en tid med besparelser på de offentlige budgetter, men det skal nu ikke holde os tilbage fra at kæmpe kampen. Vi er stadig i den udviklende fase, hvor det handler om at få afprøvet forskellige modeller for en sådan eksamen for på et senere tidpunkt at kunne tage kvalificeret stilling til eksamens udformning. Det handler altså i første omgang om årsprøver som forsøg. Den nedsatte projektgruppe har hånd i hanke med forsøgene rundt omkring på skolerne, og denne sommer afvikles der årsprøver på såvel Århus Katedralskole som på Hjørring Gymnasium og Fredericia Gymnasium (på HF). Hvis man skulle have lyst til at prøve kræfter med dette udviklingsarbejde og i første omgang afholde en årsprøve, så kontakt meget gerne bestyrelsen. Vi har afsat midler til at støtte dette arbejde økonomisk, da det er et af vores primære indsatsområder, og hvis økonomien er den begrænsende faktor ude på skolerne ift. at få lov til at afholde en sådan årsprøve, ja så mener vi, det er foreningens opgave at hjælpe på vej med et økonomisk tilskud. Et andet og bredere indsatsområde er kampen for at indført obligatorisk idræt på alle ungdomsuddannelserne. Det er et paradoks, at det ikke skal være alle elever på ungdomsuddannelserne forundt at have idræt som en fast del af det ugentlige skema særlig når man ser på de konklusioner af den nyeste forskning omkring sammenhængen mellem idræt og læring, som KIF (Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning) fremlagde på konferencen i Vejle i december sidste år (omtalt i Gymnasieskolen nr. 02 i 2012). Undersøgelse om elevtid og lærerbemanding: I bestyrelsen er vi fortløbende i gang med at opdatere den undersøgelse der gerne skulle afdække, hvordan det går ude på skolerne med tildelingen af elevtid i forbindelse med det skriftlige arbejde samt med lærerbemandingen. Foreningen gennemførte i 2009 en landsdækkende undersøgelse og efter opfordring er vi nu i gang med at opdatere denne undersøgelse. De foreløbige resultater blev præsenteret på generalforsamlingen 2011, men vi mangler stadig data fra rigtig mange skoler. Skulle I derfor en af disse dage få en mail fra en af os i bestyrelsen omkring indhentning af information til denne undersøgelse, så vær rare at gribe til tasterne, så vi kan få et så bredt og repræsentativt billede som muligt. Det er naturligvis i vores alles interesse at se, hvordan det rent faktisk står til i det ganske danske land. Og så skal man ikke glemme at en sådan undersøgelse ville være god at have i hånden, hvis man skulle komme ud i en lokal forhandling med en sparelysten rektor om tildeling af elevtid eller om den tredje idrætslærer. Vi forventer at kunne præsentere den færdige og opdaterede undersøgelse i næste nummer af GISP, som kommer efter sommerferien. Tilbage står blot at ønske jer alle rigtig god eksamen og dernæst en velfortjent sommerferie På bestyrelsens vegne Anders Bergholdt, formand GI I forbindelse med tildeling af elevtid til Idræt B, kan man rekvirere den faglige forenings anbefaling. 6

7 Nyt fra bestyrelsen Generalforsamling Gymnasieskolernes Idrætslærerforening Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Gymnasieskolernes Idrætslærerforening torsdag den 4. oktober 2012 kl på Sønderborg Idrætshøjskole (IHS), Friheds allé 42, 6400 Sønderborg. Efter generalforsamlingen vil der være møde med fagkonsulenten. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskabet til godkendelse 4. Fastsættelse af kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Offentliggørelse af kandidater til bestyrelsesvalget 7. Valg af 2 revisorer 8. Valg af revisorsuppleanter 9. Evt. Ad punkt. 5: Forslag, der ønskes behandlet under dette punkt, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest torsdag den 13. september Bedes sendt til: Anders Bergholdt pr. mail: Ad punkt 6: På valg er følgende: Andreas Schiørring (villig til genvalg) Line Rasmussen (villig til genvalg) Helle Nielsen (villig til genvalg) Sune Kurdahl (ønsker ikke genvalg) Ad punkt 7: På valg er følgende: Erik Bagger og Lars Westergaard (villige til genvalg) Ad punkt 8: På valg er følgende: Jan Holst og Jens Færch (villige til genvalg) Forslag til kandidater til punkt 6, 7 og 8 skal være Anders Bergholdt i hænde senest 13. september For generalforsamlingsdeltagere, som ikke samtidig er på generalforsamlingskursus, og som ønsker at deltage i den efterfølgende middag og evt. ønsker overnatning og morgenmad, kan tilmelding ske via hjemmesiden, Emu en: GI giver middag ved festen efter generalforsamlingen, mens vi må opkræve kr. 300 for overnatning og morgenmad. De 300 kr. bedes indbetalt på Reg.nr kontonr Foreningens vedtægter kan ses på gym/fag/id/forening/vedtaegter.html På gensyn GI s bestyrelse Anders Bergholdt, formand 7

8 Nyt fra bestyrelsen Kursusprogram for GF 2012 på Idrætshøjskolen i Sønderborg Fra onsdag d. 3/10 til fredag d. 5/10 inviterer GI til kursus, generalforsamling og fest på Idrætshøjskolen i Sønderborg, Friheds Allé 42, 6400 Sønderborg. Udbud af kurser er sammensat således, at der er kurser inden for idrætsfagets tre genrer. Kurserne er organiseret således, at man kan vælge enten et eller to kurser, som det er skitseret i følgende oversigt: Onsdag d. 3/10 Kl Torsdag d. 4/10 Kl Torsdag d. 4/10 Kl Fredag d. 5/10 Kl Kl Kursus C: Teambuilding Kursus D: Dans Kursus E: Streetbold Kursus A: Floorball Kursus B: Vandaktiviteter Kursus A: Floorball Kursus B: Vandaktiviteter Kursus C: Teambuilding Kursus D: Dans Kursus E: Streetbold Eftermiddagsarrangement: 16.00: Generalforsamling 18.00: Møde med fagkonsulenten Aftenarrangement: Middag og dans med band Aftenarrangement: Bordcurlingturnering Der kan vælges mellem følgende kursusforløb: 1 kursus: Kursus A, B, C, D eller E Prisen for ét kursus er 2450,- kr. 2 kurser: Kursus A + C, Kursus A + D, Kursus A + E, Kursus B + C, Kursus B + D og Kursus B + E Prisen for to kurser er 3950,- kr. Ved indkvartering på enkeltværelse er der et tillæg på 400,- kr./nat. Indkvartering på enkeltværelse foregår kun på det nærliggende Danhostel Sønderborg (afstand til Idrætshøjskolen ca. 3 km). For kursister der ikke er medlem af GI, er kursusprisen forhøjet med 400,- kr. Medlemmer prioriteres over ikkemedlemmer i tilfælde af at kurset bliver overtegnet Foreningen vil gerne invitere medlemmer af GI til Generalforsamling, middag og fest torsdag d. 4/10. For ikke-kursusdeltagere koster overnatningen efter festen 300 kr. Tilmelding til kurserne foregår kun via EMU en. Tilmeldingsfristen er mandag d. 3/ Indbetalingsfristen er fredag d. 14/ For yderligere oplysninger kan man kontakte: Anders Bergholdt, eller

9 Nyt fra bestyrelsen Floorball Kurset strækker sig over 6 timer og vil indeholde såvel tekniske og taktiske elementer som have fokus på det fysiske element i floorball. Kurset vil bestå af en basal introduktion til floorballspillets grundlæggende elementer med dertil hørende øvelser og småspil, der er tilpasset idrætsundervisningen i gymnasieskolen. Du vil ligeledes blive præsenteret for, hvorledes floorball kan anvendes ifbm. konditionstræning, hvilket f.eks kan være relevant at anvende i forbindelse med træningsprojektet i 3g. Herudover vil der også være mulighed for øvelser på et mere avanceret niveau, hvis det er i deltagernes interesse. Materiale: Floorballkompendium med bl.a. et 7 blokkes floorball-forløb til idræt B. Underviser: Michael Kock Idrætslærer på Frederiksborg Gymnasium & HF i Hillerød Elitefloorballspiller i Hafnia FC Kursusleder: Andreas Schiørring Kursus B: Vandaktiviteter Hvordan gør du din undervisning interessant for din klasse gennem at bruge svømmearternes teknik som løftestang for at skabe gode vandaktiviteter indenfor de idrætter, der er vandbaserede og som har svømmeteknikken som en stor del af sit fundament? Her tænker jeg på vandpolo, synkronsvømning, udspring og livredning. Spurgt på en anden måde: hvilke veje til fordybelse i disse aktiviteter går over svømmearternes teknik eller endnu bredere: vejene til beherskelse af forflytninger i vand med vidt forskellige formål. Et par eksempler: man kan hverken lave et godt skud på mål i vandpolo eller gå på vandet i synkrosvømning, hvis man ikke har en sublim vandtrædningsteknik og skoddeteknik med hænderne. Man laver ikke i udspring et flot spring, hvis man ikke har god fornemmelse og kontrol af den strømlinede position i både afsæt, svømning og startspring. Man redder ikke liv ved stranden hvis ens crawlteknik er elendig og man skal hente en person 50 m ude. Underviser Ebbe Rasmussen er uddannet med idræt som fag på KU. Han har undervist på Idrætsstudiet i København i 10 år og er nu leder af studenteridrætten i København. Er stadig aktiv konkurrencesvømmer og fungerende europamester i 200 rygcrawl i sin aldersgruppe. Har spillet vandpolo i 25 år i 1. division, har taget begyndermærke i synkronsvømning, konkurreret i livredning og blev på idrætsstudiet bidt af udspring. Kursusleder: Niels Leth-Petersen 9

10 Nyt fra bestyrelsen Beskrivelse af Teambuilding for idrætslærere Tematisk forløb med fysiske samarbejdsøvelser og tilhørende teoretiske overvejelser. I dette teambuilding-forløb vil vi arbejde med gruppesamarbejdsøvelser som tema i bred forstand. Vi tager udgangspunkt i gruppesamarbejde. Hvad skal der til, for at en gruppe arbejder godt sammen om at løse en opgave? Deltagerne vil udføre praktiske øvelser. Øvelser der kræver forskellige tilgange til problemløsning og hvor forskellige egenskaber og evner hos deltagerne vil komme i spil. Øvelserne illustrerer forskellige temaer, der er relevante for gruppesamarbejde f.eks tillid, kommunikation, status, lederskab, motivation, ambition, strategi, ressourcer ol. Det er ikke farlige kanindræber-gå-på-gløder øvelser, men øvelser med passende udfordring af deltagerne, der stiller krav til kommunikationen, tilliden, empati og taktik. Hvis vejret tillader det vil de fleste øvelser foregå udendørs, men en del af dem kan også udføres indendørs husk tøj til begge dele. Øvelserne vil blive valgt, så de også har en fysisk dimension og derfor er anvendelige i idrætssammenhæng. Ud fra øvelserne vil vi beskæftige os med de temaer der kan anskueliggøres og de teoretiske overvejelser der ligger bag. Undervisere: Søren Børsting, Forstander for Den Rytmiske Højskole i Vig, tidligere elitebasketballspillerog medudvikler af teambuilding kurser. Benny Salling Konsulent i Dansk Håndboldforbund og medudvikler af teambuilding kurser, han er tidligere elitehåndboldspiller. Kursusleder: Helle Nielsen, GI Danseworkshop - Undervisning i hip hop og nutidsdans med udgangspunkt i kreativ dans som metode. Kreativ dans som metode åbner mulighed for at alle kan undervise i dans ud fra eget niveau. Målet med workshoppen vil være at give deltagerne redskaber, som kan overføres direkte til egen praksis. I forløbet arbejdes der med metoden med det mål, at deltagerne vil få motivation og selvtillid til at gå hjem og opbygge en bevægelsestime, som giver eleverne mulighed for at opleve dansens verden og den bevægelsesglæde, der ofte følger med dansen. Konkret vil deltagerne lære, hvordan de selv kan generere danseøvelser, opgaver og teknikøvelser, og hvordan man som underviser kan udfordre og rette på elevernes færdigheder uden selv at have store færdigheder indenfor området. Metoden opfordrer til stor undervisningsdifferentiering og medskabende elever, og den kan tilpasses alle stilarter. 10

11 Nyt fra bestyrelsen Med kreativ dans som vores overordnede paraply vil vi arbejde med to forskellige stilarter: Hip Hop og Nutidsdans, også kendt som moderne dans. Workshoppen vil rumme en række konkrete ideer til bevægelsesforløb og musikforslag, og der vil være tid til træning af egenfærdigheder. Der vil også være inspiration til at bruge dans til eksamen og til udarbejdelse af drejebog. Underviser: Lene Bonde er danser, koreograf, underviser og forsker i dans. Hun er uddannet professionel moderne danser i Danmark og Tyskland og har en kandidat i Danseformidling på Statens Teaterskole. Lene underviser ofte gymnasieelever og afvikler også kurser, som inspirerer gymnasielærere til at undervise i dans. Kursusleder: Ulla Wogensen, GI Streetbold Hvad gør jeg med et stort idrætshold til håndbold eller basketball, når rammerne ikke er til det? På dette kursus afprøver vi spillene streethåndbold og streetbasket for at få nye vinkler til boldspillet på både B- og C- niveau. Der vil være fokus på teknik, nødvendige og unødvendige regler, småspil i mange varianter samt på hvordan de 2 spil kan kobles til ét forløb, der kan eksamineres i. Streethåndbold er et sjovt og lærerigt spil, som grundlæggende ligner traditionel håndbold - og så alligevel ikke. Spillet har sine helt egne rammer og regler, og er inspireret af f.eks. basketball. Streethåndbold kan spilles inde som ude - i skolegården eller på parkeringspladsen. Alt hvad man behøver, er den helt særlige grønne bold. Streetbasket er mere kendt: den uorganiserede version af basketball. Streetbasket adskiller sig fra basketball ved at have færre spillere, færre regler, én kurv og mere fokus på leg og kreativitet. På kurset vil vi afprøve relevante elementer fra streetbasket samt fra FIBA33 - et nyt basketballspil for 3-mandshold og blive inspireret til en anderledes tilgang til boldspil i idrætsundervisningen. Undervisere på kurset: Streethåndbold: Ole Bruun Andersen, Street Handball Organisationen, tidl. elitehåndboldspiller og træner. Streetbasket: Jesper Sørensen, Stenhus Gymnasium, IFI og ass. landstræner i basketball. Kursusleder: Line Rasmussen, GI 11

12 Nyt fra fagkonsulenten Kære kollegaer I skrivende stund er foråret på vej, og når I læser dette har vi rykket idrætstimerne udenfor og er i færd med at give årskarakterer og forberede idrætseksamen. Men inden vi kommer dertil, er der lidt nyt fra mit ministerielle univers. SPR Igen i år er processen forløbet fint. Der var en del censorer, der på grund af sygdom eller anden god grund meldte fra sent i processen, så der var nogle få, der endte med flere opgaver end de 20. Det beklager jeg naturligvis, men det var ikke muligt med så kort varsel at skaffe flere censorer. Jeg takker alle for en god indsats med opgaverne. Der har været nogle henvendelser fra censorer vedrørende idræts tilstedeværelse i opgaven. Her er det vigtigt at gentage at SRP er en opgave, der skal skrives i to fag og det er naturligvis et krav, at de to fag adskiller sig fra hinanden. Denne forskel på hvad idræt og det andet fag bidrager med skal fremgå eksplicit af opgaveformuleringen. Hvis samarbejdsfaget er biologi skal der altså i opgaveformuleringen (og naturligvis i besvarelsen) indgå spørgsmål, der lægger op til andre sider af idrætsfaget end den biologiske idrætsteori. Et andet problem, der har været, er at hvad gør man så, når idræt ikke er til stede (opgaven kan skrives alene i biologi). Det er naturligvis en mangel, men hvis man læser læreplanen for SRP (bilag 7 til stx-bekendtgørelsen), så vil dette kun påvirke 2 af de 7 mål for SRP, og derfor vil opgaven naturligvis ikke kunne få 12 eller 10, men hvis resten af målene er opfyldt, så kan opgaven altså godt få 7. Hvis vi skal varetage fagets tarv i denne sammenhæng er det derfor meget vigtigt at opgaveformuleringerne tydeligt markerer forskellen på de to fag. AT Heller ikke i år bliver idræt det mest brugte fag til eksamen. Det er dansk, samfundsfag, psykologi der er de store topscorere i elevgruppen de præcise tal for hvor mange, der skriver i henholdsvis idræt b-niveau og idræt c-niveau, kender jeg ikke endnu, så dem må I få ved en anden lejlighed. Husk, at det for sidste gang er den gamle læreplan for AT, der er i spil. Årskarakterer I forhold til årskaraktererne har jeg fået en del henvendelser fra kollegaer og et par fra rektorer, der spørger til 12

13 Nyt fra fagkonsulenten vilkårene for årskaraktererne. Spørgsmålene kommer ofte i forhold til elever, der enten har været væk på grund af skader/sygdom eller har været væk fra forløb, de ikke havde lyst til at deltage i. Sådant fravær kan give problemer i forhold til kravet om alsidighed (altså mindst 20% i hver af de tre færdighedsområder), som det er defineret i læreplanen. Elevens årskarakter skal afspejle alsidighedskravet, og hvad gør man så, hvis eleven slet ikke har deltaget i et af færdighedsområderne? Nogen gange er det lettere at sige, hvad man ikke gør, så det vil jeg starte med. Man kan ikke se på elevens faglige standpunkt i et forløb inden for samme færdighedsområde i 1. eller 2. g. Man kan ikke se bort fra, at eleven ikke har levet op til læreplanens krav om alsidighed. Man kan ikke give eleven en straf i form af en lav karakter for manglende deltagelse. Hvis nogen begynder at synes dette minder om den gamle sang med Jess Ingerslev og Tom McEwan, så vil I ikke undre jer over, at fortsættelsen lyder, men hvad må man så Man må godt indkalde elever, der har været væk i et forløb til en prøve i de faglige mål i det pågældende forløb. Eleverne er ansvarlige i forhold til den undervisningsbeskrivelse, der er for holdet, og derfor fritager fravær ikke eleverne for at nå de faglige mål (dette gælder dog ikke hvis der foreligger en lægeerklæring). Man kan som lærer godt undlade at give en årskarakter, hvis eleven har været så meget væk, at man ikke har fagligt grundlag for at vurdere eleven. Dette er en mulighed, som rektorerne ikke er begejstrede for, og de kan da også godt insistere på, at der skal gives en årskarakter, hvis de til trods for meget højt fravær i idræt, tillader eleven at gå op på normale vilkår. I så fald må eleven indkaldes til en prøve i de faglige mål for de i 3.g indgående forløb. Dette vil normalt skulle gøres inden for den almindelige undervisning med mindre man kan aftale andet på skolen. Handicappede elever En sjælden gang imellem er der nogle elever med fysiske handicap, som til trods for, at de sagtens kunne få en lægeerklæring, der kunne fritage dem for idræt, ønsker at deltage i idrætsundervisningen i det omfang deres fysiske handicap tillader det. Det er godt for den handicappede, det er godt for klassen og det er godt for samfundet. Derfor er det naturligvis ikke rimeligt, at de efterfølgende skal straffes med en dårlig karakter, fordi de ikke kan leve op til de faglige mål. Derfor kan man i de tilfælde undlade at give en karakter i faget. Forberedelse til eksamen Sidst i dette nyhedsbrev er der en liste med gode råd op til eksamen, som forhåbentlig er overflødig for mange læsere, men hvis det nu er lang tid siden I sidst har haft eksamen, eller I er helt nye, så er der lidt relevant læsning her. En ting vil jeg dog fremhæve her, og det har igen at gøre med alsidighedsprincippet. Jeg har fået en del henvendelser fra kollegaer som har lavet forløb i spring-rytme eller fitness, hvor der i begge typer forløb indgår elementer, der kan høre hjemme enten i musik og bevægelse eller i klassiske og nye. Der er to ting at sige om de drejebøger, der skal laves på baggrund af sådanne forløb, som i den praktiske hverdag kan give rigtig god mening. For det første skal drejebogen afspejle den undervisning, der er foregået i forløbet. Det vil sige at man i et forløb, hvor man har haft step, aerobics, styrketræning og boks- 13

14 Nyt fra fagkonsulenten ning ikke kan nøjes med at gå op i f.eks. step. Eleven skal vælge at inddrage flere af delelementerne (ikke nødvendigvis dem alle) i sin drejebog. For det andet skal elevens eksamenspræstation vise alsidighed (jf. læreplanen 2.1). Det betyder i praksis at hvis en elev, der går op i fitness vælger fortrinsvis at inddrage de ting, der har med musik og bevægelse at gøre, så skal elevens anden drejebog være i en af de to andre færdighedsområder, uanset hvad I har kategoriseret fitness som. Min egen erfaring er, at eleverne sagtens kan forstå dette krav om at de i praksis viser alsidighed og ikke kan gå op i step og aerobics i den ene drejebog og dans i den anden. Og nu tilbage til eksamen Sidste år var der en del henvendelser om, at nogle idrætslærere, der aldrig havde haft b-niveau efter den nye reform og andre, der ikke har været aktive i faget, kom ud som censorer. Noget hverken de pågældende lærere, eksaminator eller eleverne er tjent med. I efteråret skrev jeg i et nyhedsbrev, at det er noget I skal ordne ved, at idrætsgruppen beder ledelsen om ikke at indberette de folk, der af ovennævnte grunde ikke bør komme ud som censorer i faget, med censorkompetence i idræt. Det budskab ser ud til at være nået ud, for antallet af censorer er faldet en del. I år er der 1083 censorer med censorkompetence i idræt (et fald fra 1304 og ikke 2304 som jeg kom til at skrive sidste år). De skal ud til 235 hold på 364 eksamensdage (sidste år var det 251 hold og 380 dage). Og nu til selve eksamenen. Eksamensplanen er lidt presset og særligt for de hold, der skal op i den første del af eksamensperioden har man travlt når man skal overholde de i eksamensbekendtgørelsen fastlagte 5 hverdages frist for, hvornår man skal sende eksamensmaterialet til censor. Her kan man, når vi kommer ind i maj, godt gå til sin ledelse og spørge om ens hold skal op i begyndelsen af eksamensperioden, for virkeligheden er jo, at vi ofte skal booke svømmehaller, kanoer, eksterne haller og derfor har brug for lidt ekstra tid. Husk at det er læreplansfastlagt, at der mellem sidste undervisningsgang og eksamen skal være 1-2 gange (typisk antallet af elever x 20 minutter, hvilket på et hold med 30 giver 10 timer), hvor eleverne kan råde over idrætsfaciliteterne, så de kan øve op til den praktiske eksamen. På baggrund af de forespørgsler, jeg fik normalt får omkring eksamen, har jeg lavet en huskeliste med 14 punkter, som forhåbentlig kan hjælpe nye lærere, og genopfriske hukommelsen for dem, der nu kun er unge af sind. 1. Sørg for i god tid før eksamen at gøre eleverne bekendt med undervisningsbeskrivelsen, som bør indeholde en liste over det læste materiale, målsætninger for de enkelte forløb og en rimelig detaljeret oversigt over, hvad fokuspunkterne i de enkelte forløb har været. Det er grundlaget for eksamen og derfor naturligvis vigtigt for både elever og censor. 2. For det første er det vigtigt at være opmærksom på, at der er en lang række forhold vedrørende eksamen i idræt, som man ikke kan finde information om i læreplanen for idræt. Det er vigtigt, at man også er bekendt med: eksamensbekendtgørelsen (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= ) karakterbekendtgørelsen (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=29307) 14

15 Nyt fra fagkonsulenten 15

16 Nyt fra fagkonsulenten 3. Til denne eksamen er der to læreplaner i spil. Studieretningshold går op efter den gamle læreplan (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710. aspx?id=120582#bil14), hvis der ikke er truffet beslutning på skolen om andet. Har skolen/holdet valgt at gå over til ny læreplan, skal eleverne naturligvis være underrettet om dette i begyndelsen af skoleåret. Valghold og de studieretningshold, der ved årets begyndelse har valgt at gå over til den nye bekendtgørelse, går op efter den nye læreplan (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710. aspx?id=132670) 4. Det er en god ide (specielt nu med den korte eksamensperiode) at få eleverne til at aflevere drejebøger inden sidste skoledag, da det kan blive meget hektisk for dem, hvis eksamen ligger tidligt i eksamensperioden. 5. I vejledningen til bekendtgørelsen kan man finde gode råd til, hvordan eksamen forberedes og afvikles, hvis man ikke allerede har praktisk erfaring med dette. Link til den gamle læreplan: (http://linkshrink.com/13728 ) Vejledning til den nye læreplan: (http://link-shrink. com/13727 ) 6. Drejebogen er skabelonen for eleven/kursistens praktiske eksamen. Hver elev/kursist skal være med i to drejebøger (i to forskellige genrer). Drejebogen bør hænge tæt sammen med undervisningsbeskrivelsen, således at forstå, at det gerne skal fremgå af elevens/ kursistens drejebog, hvilke af de i undervisningsbeskrivelsen nævnte færdigheder, som præstationen skal vise, at eleven/kursisten behersker. Drejebogen kan og skal afspejle den undervisning, der er foregået i faget, men må (naturligvis) gerne indeholde enkelte elementer, der ligger udover. Den skrevne drejebog indgår ikke i bedømmelsen det gør alene den praktiske udførelse af drejebogen. Den væsentligste del af drejebogen er fokuspunkterne, hvor eleven/kursisten viser hvilken faglighed han/hun vil vise til eksamen (se skabelon og eksempel på emu.dk/gym/fag/id/inspiration/idraet_paa_b-niveau/ drejeboeger/drejebog_akrobatik.doc) 7. Et casespørgsmål skal være formuleret således, at eleven/kursisten ikke kan besvare spørgsmålene uden at anvende information fra selve casen (se eksempler på (http://www.emu.dk/gym/fag/id/inspiration/casespoergsmaal.html). Eleven skal med andre ord anvende vedkommendes faglighed til at åbne casen og derved hente relevant information ud af casen. 8. Ifølge den nye læreplan er det obligatorisk, at eleverne har mulighed for at mødes og træne med henblik på eksamen. Det er imidlertid ikke lovligt for læreren at vejlede i denne periode. 9. Reglerne for selvstuderende gælder kun for ægte selvstuderende dvs. udefra kommende elever/kursister eller elever, der af den ene eller anden grund er bortvist fra undervisningen. Elever på særlige vilkår skal op i alle fag, men går i idræt op på samme vilkår som de øvrige elever på holdet. 10. Efter den gamle læreplan er den samlede tid pr. eksaminand 45 minutter, men eksaminationstiden er kun 40 minutter pr. elev og disse 40 minutter er inklusiv skifter og votering. Det betyder i realiteten, at 16

17 Nyt fra fagkonsulenten der til den mundtlige eksamen er minutter, mens der til hver af de to drejebøger er 8-9 minutter, hvor eleven er på. Efter den nye læreplan er den samlede tid pr. eksaminand også 45 min, men nu er der 24 min. til teoridelen og 21 min. til praktikdelen. Begge tider er inkl. skift og votering. 11. Har I en elev, der er eller bliver skadet i en grad, så vedkommende ikke kan gennemføre den praktiske del af eksamen, så bed jeres rektor om at kontakte mig så hurtigt som muligt. 12. Når man som censor modtager prøvematerialet, skal man meget hurtigt læse det igennem og melde tilbage til eksaminator om alt er i orden eller om, der er elementer, der skal laves om. 13. Der begynder i disse år også at være idræt på HHX og HTX. Det er nyt og derfor vigtigt, at man som censor er med til at sikre, at eksamen og den forudgående undervisning kan sammenlignes med det, der foregår i STX. Alle steder læses der efter den samme bekendtgørelse, nemlig valgfagsbekendtgørelsens bilag Censors rolle er i øvrigt beskrevet indgående i eksamensbekendtgørelsen (se link ovenfor), men her vil jeg kort gøre opmærksom på 29, stk. 4 og stk. 5. Her står der, at det er censors pligt at indberette formodninger om eller konstateringer af mangler ved den forudgående undervisning/vejledning eller ved selve eksamenen. En indberetning er altid skriftlig og stiles til skolens rektor. Når censor er beskikket af ministeriet (og det er de altid) så skal skolen videresende denne indberetning til ministeriet. Formålet med den eksterne censur er at opretholde det, der populært kaldes den nationale standard altså sikre et ensartet niveau uanset hvor en studentereksamen er taget. Derfor er det vigtigt, at man som censor tager denne indberetningspligt alvorligt. Jeg skal i lighed med sidste år mindeligt bede jer om, at hvis I kommer i den situation, at I skal lave en indberetning, så send den venligst i kopi til mig. Og bare lige for at berolige, så er der ikke tale om, at konsekvensen af en indberetning er en personalesag eller lignende, men derimod skolebesøg, efteruddannelse og andre konstruktive tiltag, der forhåbentlig forbedrer kvaliteten på det arbejde vi alle laver. Det var alt herfra for denne gang! Nyd det spirende forår og slutspurten frem til eksamen. Held og lykke med eksamen og evt. censorgerning. Mads 17

18 Kursusanmeldelse mv. Idrættens praktiske metode. Nærum Gymnasium, d. 17. januar Af: Jørgen Ravn Christiansen, Kongsholm Gymnasium & HF En grå januarhverdag kan bruges på mange forskellige måder. Vi var en del, der brugte en sådan på idrætskursus på Nærum Gymnasium med de gode faciliteter. GI (Helle Nielsen og Dorte Madsen) havde i samarbejde med Helle Winther (IfI København), Michael Ross Sinclair (Nørre Gymnasium) og Mads Olsen (fagkonsulent) inviteret til kursus i Idrættens praktiske metode. Udgangspunktet for kurset var, at videnskaben har haft svært ved at indfange de mange dimensioner i det idrætslige rum. Videnskaben har ikke formået at beskrive den intense oplevelse, udfordringen, de sociale relationer eller kropsligt forankrede identitetsprocesser. Og når videnskaben ikke kan indfange disse dimensioner, hvordan kan vi så arbejde videnskabeligt med idrætten på gymnasieniveau? I stedet for blot at levere testresultater som empiri til sær-/tværfaglige projekter, skal idrætsfagets praktiske metode også kunne bidrage med andet/mere til eksempelvis AT-forløb. Og det skulle vi præsenteres for på kurset. Dagen var planlagt med veksling mellem teori og praktik, og kl. 10 stod 30 mere eller mindre erfarne men i hvert fald friske og motiverede idrætslærere klar. Vi lagde ud i teorilokalet med oplæg fra Helle Winther, der har forsket i idrættens praktiske metode. Hun præsenterede en mulig kobling mellem den praktiske idræt og den teoretiske forskning; praktikerforskning og den narrative fortælling. I anden forskning som eksempelvis den biologiske - er det ikke muligt at få helheden fra idrætsseancer med. Idræt er levende og langt mere end blot samspil mellem teori og praksis. For at finde en helhed, kan man dykke ned i praksisfortællinger. Dilemmaet ved praktikerforskning er som udgangspunkt forskerens dobbeltrolle deltagelse og forskning. Praktikerforskning er subjektiv ikke nødvendigvis subjektiv forskning men 18

19 Kursusanmeldelse mv. subjektiv refleksivitet. Praktikerforskeren skal zoome ind på betydningsfulde øjeblikke, skabe helheder, og formidle beskrivelser. Disse beskrivelser, hvad enten det er sceniske beskrivelser eller oplevelsesbeskrivelser, kan så efterfølgende bruges som empiri. Oven på disse teoretiske input var det tid til at skabe egen empiri. Vi hoppede i idrætstøjet, og søgte ned i dansehulen. Uanset om man er dansemus eller ej, så formåede Helle at få gang i deltagerne, så de fik sved på panden og smil på læben. Det var som Tivolis slogan: Altid som aldrig før. I dette tilfælde dog helst i bare tæer. Efter dansen skulle alle sætte sig ned, og skrive deres egen oplevelsesbeskrivelse. Efter frokost skiftede vi til basketballtøj (tog sko på), og startede med et basketballmodul, hvor Michael Sinclair præsenterede os for forskellige basketballøvelser. Det centrale var ikke, hvilke øvelser vi skulle lave. Men i stedet at øvelserne skabte mulighed for, at vi/deltagerne blev følelsesmæssigt engageret. Ved hver øvelse var der noget på spil, et konkurrenceelement, der blev fulgt op af enten en straf eller en verbal belønning, for at forstærke oplevelsen. Og efter de praktiske øvelser skulle hver deltager igen skrive en oplevelsesbeskrivelse. Kursusarrangørerne skal have ros for, at dette kursus i forhold til det tidligere AT-kursus, der blev afholdt sidste år på Syddansk Universitet var langt bedre. Der var en brugbar teori, en god kobling mellem teori og praksis, og efterfølgende inspiration til AT-forløb. Men hvorvidt praksisfortællingerne reelt vil blive brugt i AT-forløb på de forskellige gymnasier, er et åbent spørgsmål. Jeg er overbevist om, at idrætslærere, der har en klassisk naturvidenskabelig tilgang til faget, vil føle sig på udebane, når man skal give sig i kast med oplevelsesbeskrivelserne. Hvorimod idrætslærere, der i forvejen har en humanistisk baggrund, vil føle at det er mere tilgængeligt, og de samfundsvidenskabelige vil være placeret et sted imellem. Men nu er der i hvert fald åbnet op for, at idræt kan bidrage på en ny måde i tværfaglige projekter. Tak til Helle, Helle, Dorte, Mads og Michael for en hyggelig dag Det var derpå tid til at vi skulle bruge vores oplevelsesbeskrivelser. Vi blev sat sammen i grupper efter vores andet fag, således at hver gruppe var udstyret med så mange fag som muligt. Vi skulle ud fra vores oplevelsesbeskrivelser analysere os frem til overordnede temaer, der kunne danne grundlag for AT-forløb. De fleste fags repræsentanter gav udtryk for, at de ville kunne bidrage til og indgå i flere forskellige forløb, og vi fik også efterfølgende en del skitser til mulige AT-forløb tilsendt. 19

20 Kursusanmeldelse mv. Anmeldelse af Kursus i Konference om SRP-samarbejdet i Idræt og Biologi d. 26. april 2012 Af Pia Dolberg Myler, Køge Gymnasium Det hele startede en regnvåd dag i Høje Tåstrup på Hotel First lidt i ti. Biologi- og idrætslærerne ankom, hilste på dem vi kendte (og ikke kendte), fik lidt kaffe/te/frugt, åd lidt maskinlavet is/popcorn, og så var vi parate til et kursus i udveksling af ideer ang. SRP-erfaringer (og uerfaringer). Formændene Anders Bergholdt (Idræt) og Svend Erik Nielsen (Biologi) begge fra Frederiksborg Gymnasium præsenterede styregruppen (Helle Sehested og Bodil Stenvang - begge fra Frederiksborg Gym., Christian Rix - Rødkilde Gym., Mai-Brit Bülow-Nielsen - Nykøbing Katedralskole, Kinna Høybye - Tårnby Gym. og Lisbeth Bødker Nielsen - Næstved Gym., hvilket næsten var halvdelen af holdet:) kom nu på kursus kolleger det er sjovt, hyggeligt og lærerigt!!! Så kom Jørn Wulff Helge frisk fra Uni-fad på banen med det nyeste forskning, og de nyeste forskningsresultater udi muskel-metabolisme og stofskifteregulering. Først gennemgik han den sundhedsforskning, de er i fuld gang med i forhold til overvægtige, træning og sundhed. Og det er meget spændende resultater, de er ved at få ud af cykeltest-tallene (det syntes vi på holdet i hvert fald!!!). Måske kan de fra Institut For Idræt komme ud om nogle år og anbefale kort tids intens træning med samme sundhedseffekt som langtidstræning så ikke tid til træning undskyldningen bortfalder og uden skader til følge men book Jørn til et foredrag for nærmere forklaring eller vent til de må offentliggøre alle resultaterne på et kursus dertil indrettet???!!! Efter en lækker frokost ala ta-selv buffet kom resten af styregruppen på banen med eksperimentelle muligheder på studieretningen og her kom deres antal os andre til gode. De havde for det første lavet en MEEEGET lang inspirationsliste over de mulige forsøg, der kunne laves i biologi og idræt (som jo også kan anvendes på alm. Bio- Id-C/B/A niveau). Der er lavet en dropbox, hvor listen og forsøgsvejledninger hertil bliver lagt ind efter ønske. 20

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag 183» september 2011 samfundsfagsnyt Tema: EU foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 184: 15.11.2011 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

AT-eksamen og samfundsfag

AT-eksamen og samfundsfag AT-eksamen og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen, formand for FALS Leder 2006 har været præget af store skridt ad reformens nye veje: Ny karakterskala, studieretninger, KS-faget, nye kompetencer skriftligt

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008 Beretning for lærerforeningen 2007-2008 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der den 1. juni 2008 681 medlemmer, hvoraf 398

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2008 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@egadm.dk Kontortid Mandag-fredag

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

BLIV SET. KRUDTTØNDEN Serridslevvej 2 2100 Kbh. Ø tlf. 35 42 83 62 www.krudttonden.dk

BLIV SET. KRUDTTØNDEN Serridslevvej 2 2100 Kbh. Ø tlf. 35 42 83 62 www.krudttonden.dk 2 3 Velkommen - af Redaktionen 3 Vi skal lære eleverne at skabe og forstå sceniske udtryk - af Lene Klemensen Gade og Peter Balslev 4 Alle børn skal opleve en succes, når de spiller skoleteater - af Peter

Læs mere

Gymnasieskolen MENTORER GIVER GOD START TEMA OM AT VÆRE NY LÆRER GL PÅ SAGEN NYT TILBUD TIL STRESSRAMTE LÆRERE

Gymnasieskolen MENTORER GIVER GOD START TEMA OM AT VÆRE NY LÆRER GL PÅ SAGEN NYT TILBUD TIL STRESSRAMTE LÆRERE Gymnasieskolen Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 18. AUGUST 2011 #12 GL PÅ SAGEN Snydt for løn under barsel NYT TILBUD TIL STRESSRAMTE LÆRERE Samtalegrupper skal bryde tabu TEMA OM AT VÆRE

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S.

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 5 MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 3 LEDER SKOLENS VÆRDIER TIL DEBAT INDHOLD AF BENEDIKTE

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Indhold. Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S www.sst.dk

Indhold. Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S www.sst.dk Børn i BALANCE Læs om 21 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt, der alle arbejder med forebyggelse af overvægt blandt børn og unge. Indhold Vægttabu blev brudt på højskole 4 Når

Læs mere

Gymnasieskolen GYMNASIET SKAL TIL SERVICEEFTERSYN GYMNASIEELEVER SNYDER EKSTRA UDFORDRINGER TIL TALENTFULDE ELEVER CHRISTINE ANTORINI:

Gymnasieskolen GYMNASIET SKAL TIL SERVICEEFTERSYN GYMNASIEELEVER SNYDER EKSTRA UDFORDRINGER TIL TALENTFULDE ELEVER CHRISTINE ANTORINI: Gymnasieskolen Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 27. OKTOBER 2011 #17 GYMNASIEELEVER SNYDER Hvad gør vi ved det? EKSTRA UDFORDRINGER TIL TALENTFULDE ELEVER nu også i Jylland CHRISTINE ANTORINI:

Læs mere

Nr. 12 December 2000 3. årgang

Nr. 12 December 2000 3. årgang Nr. 12 December 2000 3. årgang Et magasin for undervisningssektoren Kulturel Forvaltning T EMA: KREATIVITETEN SOM NY KOMPETENCE Undervisningen hos KaosPiloterne skaber kreativitet Kreativitetens uundværlighed

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Nr B.2 ioapril 2012 fag

Nr B.2 ioapril 2012 fag Biofag Nr.2 april 2012 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere Medlemsbladet LAP er medlemsblad for: LAP Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Læs mere

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge Dansekonsulenterne 2011/2012 Dans for børn og unge D A N S F O R B Ø R N O G U N G E 2 0 1 1 / 2 0 1 2 S I D E 2 D A N S E P L A N E R I L U F T E N Danseplaner i luften Det er ingen hemmelighed, at Dansens

Læs mere