Dansk Arbejder Idrætsforbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Arbejder Idrætsforbund"

Transkript

1 Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 11-11/14 Dato 7. februar 2013 kl Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen (JL), Jens Jørgen Nygaard (JJN), Annie Nielsen (AN), Peter Rasmussen (PR), Sonja Søe Bergmann (SSB), Palle Thomsen (PT) Afbud fra Mogens Damgaard Nyt møde 12. marts Mødet åbnes; godkendelse af dagsordenen 2. Tidligere møder 2.1. Godkendelse af referat af møde 10-11/ Opfølgning af sager 3. Sager til behandling/ særlig drøftelse 4. Økonomi 4.1. Orientering og ansøgninger 5. Status og drøftelser 5.1. Idrætsudvalget 5.2. Regionsudvikling og organisatorisk struktur 5.3. Idræt for sindslidende 5.4. Senioridræt udviklingsprojekt 5.5. Uddannelse 5.6. Internationalt arbejde; herunder CSIT WSG Politisk udvalg 6. Organisation, kommunikation, administration, personale, m.m Indmeldelse af foreninger 6.2. Udmeldelse af foreninger 6.3. Indstilling til modtagelse af DAI s ærestegn 6.4. Årets idrætsforening i DIF 7. Kommende mødeaktiviteter 7.1. Møde i forbundsledelsen 12. marts Møde i samarbejdsudvalget 21. marts Konferencer, årsmøder, seminarer, eksterne fora, o.l Regionsgeneralforsamling Midtjylland 18. marts 2013 i Aarhus 8.2. Regionsgeneralforsamling Sjælland 20. marts 2013 i Holbæk 8.3. Regionsgeneralforsamling Nordjylland 25. marts 2013 i Nørresundby 8.4. Regionsgeneralforsamling Syddanmark 26. marts 2013 i Odense 8.5. Dialogmøde i Danmarks Idrætsforbund 6. februar

2 1. Mødet åbnes; godkendelse af dagsordenen JL bød velkommen. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt Tidligere møder 2.1. Godkendelse af referat af møde 10-11/14 Godkendt Opfølgning af sager Omkring optagelse af lokalforeninger i ÆldreSagen afventer vi fortsat oplæg fra DIF til rammeaftale for samarbejde mellem ÆldreSagen og specialforbund i DIF. Revideret budget og projektbeskrivelse for IFS partnerskabsprojektet med DIF skal drøftes med Socialstyrelsen for at være sikker på, at kravene til ministeriets godkendelse er opfyldt. Personerne, der har vist interesse for at blive foreningsrådgivere vil blive samlet til en uddannelsesdag i foråret. Den udarbejdede medieanalyse har været drøftet med person fra DIF s kommunikationsafdeling på personalemødet 18. januar, der også er kommet med gode råd i forhold til at komme i medierne. Det er foreslået Idrætsliv at bringe omtale af DAI s møde med Social og Integrationsministeren 6. februar, men det blev ikke fundet egnet. 3. Sager til behandling/ særlig drøftelse Ingen sager modtaget til dette punkt. 4. Økonomi 4.1. Orientering og ansøgninger Forbundskontoret er i færd med at lave regnskaber og beretninger for 2012, der skal være klart til revision 19. februar. 5. Status og drøftelser 5.1. Idrætsudvalget Der er afholdt møde i idrætsudvalget 21. januar, hvor det detaljerede budget for 2013 blev fastlagt. Der er disponeret midler for i alt kr. mod et rammebudget på kr. Der er sendt breve ud med de foreløbige bevillinger i 2013 med retningslinier for brug og afregning. I forhold til bevillingen til skridttællerkampagne er det aftalt, at der skal foretages en måling på, hvad kampagnen giver af nye medlemmer. Budgettet indeholder også økonomi til nogle kurser inden for enkelte idrætsgrene, og det blev aftalt, at AN og SSB får aftalt en fremtidig arbejdsdeling og koordinering mellem idrætsudvalget og uddannelsesudvalget i forhold til kurser, som idrætterne ønsker gennemført. Der har været afholdt møde i arbejdsudvalget for kampsport 20. januar samt stævne og dommerkurser februar. Der er nogle karateklubber på Sjælland, der er ved at melde sig ind, og de vil så deltage i stævnerne i Jylland i 2013 for så i 2014 at arbejde på at lave stævner på Sjælland. Det er aftalt, at ansvaret fra dart overgår fra PR til AN. Der har været afholdt møde med tennis i Hovedstaden, og der er truffet aftale om at gennemføre et tennisstævne i Fjordager i 2013.

3 5.2. Regionsudvikling og organisatorisk struktur Ingen bemærkninger Idræt for sindslidende På Region Syddanmarks konference om ulighed på sundhedsområdet 24. januar uddelte "Dagens Medicin" deres årlige lighedspris til Danmarks Idrætsforbund og DAI for deres store arbejde med idræt for sindslidende. "Dagens Medicin", der er en uafhængig nyhedsavis om sundhedssektoren, uddeler en gang årligt prisen for at hædre et initiativ, der formår at skabe lighed i sundhedsvæsenet. Der var kamp om hæderen med 22 indstillinger fra vidt forskellige områder af sundhedsområdet. Styregruppen for idrætsfestivalen har haft drøftet muligheden for at henvende sig til Kronprinsessen eller Kronprisen med henblik på at få en af dem til at åbne idrætsfestivalen. DIF er spurgt, om de vil deltage i denne henvendelse, og det vil de gerne. I forhold til udviklingsprojektet omkring unge voksne sindslidende er rapporten, der laves ud fra spørgeskemaundersøgelsen ved at være færdig. Der er ligeledes ved at blive lavet en videnskabelig artikel. Det er Syddansk Universitet i Odense, der er ansvarlig for rapport og artikel Senioridræt udviklingsprojekt Ingen bemærkninger ud over, at det forløber ganske tilfredsstillende, og at målene nok skal blive nået inden udgangen af 2013, hvor projektet stopper. Der er bl.a. lavet mange kommuneaftaler i 2012, og det bliver spændende at se, hvad resultatet bliver i den nye medlemsregistrering Uddannelse Udvalget har haft møde i dag, og har haft samtale med person, der har reflekteret på opslaget om at blive medlem af udvalget. Vedkommende gav en fantastisk godt indtryk og er meget kompetent, hvorfor udvalget gerne vil have ham med. SSB kontakter ham herom. Der er meget lidt aktivitet på ønskelisten på hjemmesiden, og udvalget har derfor besluttet forsøgsvis at annoncere to kurser, som nogle har lagt ønsker ind på. DIF har indbudt til uddannelsesdage den marts 2013 i Nyborg for specialforbundenes undervisere, som har tilknytning til uddannelse på forbundsniveau. Udvalget har besluttet at deltage med tre undervisere samt konsulent Jesper Kjærgaard Internationalt arbejde; herunder CSIT WSG 2013 Det blev besluttet, at AN og PR er de officielle hovedledere fra DAI ved CSIT World Sports Games juni i Varna, Bulgarien. Det samlede deltagerantal i CSIT WSG forventes at være på plads inden for et par uger, hvor der er møde i CSIT s forretningsudvalg. CSIT har rykket forbundene for endelige tilmeldinger og betaling. Der er en del forbund, der ikke har fået gjort dette. I DAI mangler vi at få udtaget deltagere i tennis og karate, men har meddelt endelige antal og betalt Politisk udvalg JJN og PT havde en halv times møde med Social og Integrationsminister Karen Hækkerup 6. februar. Dagsordenen var at få gjort ministeren opmærksom på arbejdet med Idræt for sindslidende og de udfordringer, DAI står med i forhold til at kunne bevare en afgørende og uundværlig central indsats. Ministeren blev også gjort opmærksom på mulighederne for at profilere sig gennem den gode historie, som IFS har at fortælle og ved at åbne IFS arrangementer, Har sagt ja til at åbne Sundby Løbet. Vi fik ingen løfter med retur, men det, at vi har været der med budskabet er nu bogført i ministeriet, og kan være nyttigt i fremtiden. Vi fik også gjort opmærksomt på det meget store arbejde, der ligger i at opfylde kravene til budgetter, projektbeskrivelser og rapporteringer.

4 6. Organisation, kommunikation, administration, personale, m.m Indmeldelse af foreninger Hovedstaden: FBK, FC Berlusconi, Alberts Teambuilding, Slimesoccer, AFG United, Partybilen, Ludodrengene, Lufthavnens Idrætsforening (alle fodbold), Sor. Rachan Muaythai Denmark (thaiboxing). Ekstraordinære: Socialpsykiatrien Fredericia kommune Udmeldelse af foreninger Hovedstaden: S.P.V. 81 (ophørt), Apollos Idrætsforening (ikke aktiv). Midtjylland: Team FM (ophørt), Bolderslev Vollerup Ungdomsforening, Funder Pensionistforening Indstilling til modtagelse af DAI s ærestegn Indstilling til modtagelse af ærestegn blev imødekommet Årets idrætsforening i DIF DIF har efterlyst kandidater til modtagelse af prisen som Årets Idrætsforening til uddeling på DIF s Årsmøde i maj. Det blev besluttet, at DAI indstiller en IFS forening til prisen, hvilket vil have en rigtig timing i forhold til den opmærksomhed, vi har lige nu. Der skal være tale om forening med et vist volumen. Fristen for indstilling er 12. marts, og ud over æren vil foreningen modtage kr. 7. Kommende mødeaktiviteter 7.1. Møde i forbundsledelsen 12. marts 2013 Afholdes i Brøndby med start kl Møde i samarbejdsudvalget 21. marts 2013 Afholdes i Brøndby med start kl og mulighed for spisning kl Mødet indkaldes, og JL og AN aftaler dagsorden for mødet. 8. Konferencer, årsmøder, seminarer, eksterne fora, o.l Regionsgeneralforsamling Midtjylland 18. marts 2013 i Aarhus Fra forbundsledelsen deltager AN og PR Regionsgeneralforsamling Sjælland 20. marts 2013 i Holbæk Fra forbundsledelsen deltager JJN og AN (samt evt. JL) Regionsgeneralforsamling Nordjylland 25. marts 2013 i Nørresundby Fra forbundsledelsen deltager SSB Regionsgeneralforsamling Syddanmark 26. marts 2013 i Odense Fra forbundsledelsen deltager AN og PR (samt evt. JL).

5 8.5. Dialogmøde i Danmarks Idrætsforbund 6. februar JL og PT deltog i dialog møde i DIF 6. februar i Brøndby, hvor der blev givet status for Kulturministeriets udredning af idrættens økonomi og struktur samt en præsentation af bestyrelsens forslag til revision af DIF s udviklingspulje og udviklingskonsulentordning samt en præsentation af bestyrelsens forslag til ændrede medlemsvilkår for mindre specialforbund. Forslagene er udkast til lovforslag, der kan blive fremsat til behandling på DIF s Årsmøde den 4. maj Der er ud over præsentationen på mødet den 6. februar mulighed for en skriftlig høring frem til og med den 10. marts Omkring udviklingsprojektet er det foreslået, at der også fremover skal være mulighed for at indgå aftaler med DIF herom; og dette typisk for en 4-årig periode. Der er opsat forskelle modeller for dette, hvori et specialforbund kan vælge at blive fritaget for enten breddedelen eller konkurrencedelen i fordelingsnøglen og på den vis få frigivet midler til en specifik satsning, og bruge den frigjorte økonomi til dette uden at skulle score point i fordelingsnøglen. Som udgangspunkt forventes der en egenfinansiering fra specialforbundet på 50 %. Omkring udviklingskonsulenter er det foreslået, at alle specialforbund, skal have mulighed for dette. Antallet er bestemt af, hvor mange foreninger forbundet har. Første konsulent får et tilskud på kr. årligt, og de efterfølgende får hver et tilskud på kr. årligt. Så der er tale om en meget væsentlig egenfinansiering fra specialforbundet. Det blev besluttet at få opstillet forskellige scenarier for, hvorledes DAI kan benytte ordningerne med udviklingsprojekter og udviklingskonsulenter fra 2014 og fremover. Brøndby, den 15. februar 2013 Referent: Palle Thomsen

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 16-11/14 Dato 13.-14. september 2013 Sted Vilcon Hotel og Konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse Deltagere Jan Ludvigsen (JL), Jens

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 4-05/08 Dato 20. marts 2006 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Peter Rasmussen, Annie Nielsen,

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 10-05/08 Dato 2. januar 2007 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard, Peter

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 1-11/14 Dato 13. december 2011 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby. Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

1. Velkomst v / ESH ESH bød velkommen til det første styregruppemøde i 2015 og mødet er desuden det sidste inden årskonferencen den 5. marts 2015.

1. Velkomst v / ESH ESH bød velkommen til det første styregruppemøde i 2015 og mødet er desuden det sidste inden årskonferencen den 5. marts 2015. Deltagere: ESB-netværkets styregruppe o Heidi B. Nielsen, CELF (HBN) o Yvonne Andersen, Syddansk Erhvervsskole (YA) o Per Andersen, HF & VUC Fyn, Middelfart (PAN) o Sanne Sandal, SOSU Sjælland (SSA) o

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF.

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF. Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 1/2008 Dato: 27. januar 2008 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Referatudkast godkendes senest: Referat udsendes senest: Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Hotel Scandic

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

Referat fra Senior møde Idrætsforum 21.9.2013 i Dalum.

Referat fra Senior møde Idrætsforum 21.9.2013 i Dalum. Referat fra Senior møde Idrætsforum 21.9.2013 i Dalum. Deltagere: Region Syddanmark: Ole Sick, Kurt Andersen (fra kl. 13), Susanne Hansen (fra kl. 13). Region Sjælland: Elna Harder, Aksel Tagmos Region

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Onsdag d. 2. februar 2011 Afbud fra Erling Høholt, Gudi Skovmose, Esther Hansen, Jytte Madsen. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Sager

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby Tilstede: John Hansen (JHa), Kuno Danielsen (KDa), Paul Erik Sørensen (PES), Hugo Andresen (HAn), Poul Lamhauge (PLa), Erik Mouritsen (EMo),

Læs mere

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17 1 1. FORMANDENS BERETNING... 3 1.1 DPS struktur... 3 1.2 Medlemmer... 3 1.3 Medlemsmøder... 4 1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2013... 4 1.5 Bestyrelsens arbejde 2012... 4 1.5.1 Bestyrelsesmøder... 4 1.5.2

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere