Strategi for grænseoverskridende turismeudvikling inden for INTERREG-projektet Destination Femernbælt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for grænseoverskridende turismeudvikling inden for INTERREG-projektet Destination Femernbælt"

Transkript

1 Strategi for grænseoverskridende turismeudvikling inden for INTERREG-projektet Destination Femernbælt Udgivet af Østdansk Turisme & Ostsee Holstein Tourismus e.v. 29. oktober 2010

2 Indholdsfortegnelse 0. Resumé Baggrund Fakta, tal og resultater Kernepotentiale og -muligheder Genopladningsprodukter og kommunikation Tidslinje Markedstilgang Vores vision Strategiske retningslinjer Markedsføringsstrategi (målgrupper, geografiske markeder) Organisatorisk opbygning Midtvejsprojekter Referencer Udgivet af Østdansk Turisme, Næstved og Ostsee Holstein Tourismus e.v., Scharbeutz Oktober 2010 Forfattere Eskild Hansen (EHSB, DK Brønshøj, Dr. Dirk Schmücker (N.I.T. Institut für Tourismus und Bäderforschung in Nordeuropa GmbH, D Kiel, kiel.de) Tak til bidragydere Tak til Glen Polano, Karin Melbye Holm, Jesper Pørksen og Peter Sørensen (alle fra Østdansk Turisme) samt Katja Lauritzen, Claudia Drögsler og Juliane König (alle fra Ostsee Holstein Tourismus e.v.) for deres bidrag og aktive deltagelse i diskussionsprocessen. Grundlæggende markedsoplysninger og nyttige kommentarer under projekt workshopforløbet blev bl.a. modtaget fra Alexander Koch og Manon Eckhoff (FHW), Eva Steensig, Lea Lohse og Claus Vistesen (Lighthouse CPH) samt Susanne Köhler og Andreas Steinle (Zukunftsinstitut) OHT / ØDT 29. OKT Side 2

3 0. Resumé I 2018 vil den faste forbindelse mellem Rødby og Puttgarden og forbedringer i den regionale transportinfrastruktur (vej og jernbane) skabe nye muligheder for turisme i Femern Bæltregionen (Region Sjælland og Kreis Ostholstein, Kreis Plön og Lübeck). Det vigtigste er, at flere mennesker får bedre adgang til regionale turisttilbud. Ud over regionens 1,3 mio. indbyggere bor der 6-8 mio. mennesker inden for 2 timers kørsel fra regionen. For Region Sjælland ligger det indlysende potentiale i at udnytte/indarbejde Ostsee - brandet i markedsføringen over for det tyske marked. Det vil også kunne hjælpe tyske Østersø-destinationer med at styrke brandet gennem yderligere investeringer i markedsføring og produktindhold. For Ostsee Schleswig-Holstein ligger det indlysende potentiale i at tiltrække flere turister fra Sjælland, København, Øresundsregionen og Tyskland, der også er de primære kildemarkeder for Sjælland. Krydssalg af Østersøen på disse markeder er derfor af strategisk interesse. Det er dog usandsynligt, at den faste forbindelse alene vil kunne trække en større andel af den potentielle turismeefterspørgsel til regionen. Den mulige reduktion i rejsetid/- omkostninger som følge af den faste forbindelse er ikke i sig selv et væsentligt argument for at tage af sted. Den faste forbindelse vil desuden kunne afstedkomme nye konkurrencemæssige trusler på grund af den relative lave kvalitet af de nuværende turisttilbud i regionen. En forbedret tilgængelighed giver ikke kun flere turister mulighed for at besøge regionen, den gør det også muligt for flere turister at vælge alternative destinationer og/eller at rejse gennem regionen til andre destinationer. Den faste forbindelse er derfor også et afgørende sandhedens time for turismen i regionen. Vi må derfor så, før vi kan høste de potentielle fordele ved en fast forbindelse. Vi skal udveksle flere turister mellem de to kyster. Vi skal forbedre det generelle billede af vores region. Og vi skal også kunne lære af andre. For at realisere disse ambitioner har Østdansk Turisme og Ostsee Holstein Tourismus e.v. udarbejdet denne strategi for grænseoverskridende turismeudvikling. En grundlæggende konklusion, der kan uddrages af strategiarbejdet, er, at det ikke vil være muligt at udvikle og markedsføre regionen som et nyt integreret brand. Vi har hverken et fælles produkt eller midlerne til at understøtte et nyt brand inden for det stærkt konkurrenceprægede turismemarked. Men en vision om fælles udvikling af turisme under sloganet, To kyster, en ferie, og en fælles model for fælles udvikling vil gradvist kunne øge værdien af de eksisterende brands Ostsee Schleswig-Holstein og Visiteastdenmark. Der foreslås også et fælles markedsføringsnavn for de to kyster og de to etablerede brands: Under sloganet Zwei Küsten ein Urlaub og to kyster, en ferie bliver markedsføringssynergier gjort synlige. Konceptet for grænseoverskridende turismeudvikling bygger på et fælles sæt kerneaktiver: a) Tilgængelighed og pris, b) landskab, jord og vand, c) afslapning og relationer samt d) autenticitet og tilhørsforhold. Sammen vil disse aktiver skabe et fantastisk sted for genopladning. Konceptet omfatter også et sæt kerneværdier, der er tilpasset kerneaktiverne: Aktiv, sund, familieorienteret, autentisk og vandorienteret. Der er også etableret en tidslinje for den grænseoverskridende udvikling. I planlægningsfasen ( ) vil partnerne finde deres ståsted og udvikle en fælles retning. I afprøvningsfasen ( ) vil flere nye serviceydelser blive udviklet og markedsført. I integrationsfasen (2017+) vil integration blive tilstræbt, hvis den faktiske evaluering understøtter dette. I planlægningsfasen vil fire nye fælles initiativer blive lanceret: Korte ture, åbent hus, fødevarefestival og aktive familier. Endelig omfatter konceptet et sæt strategiske retningslinjer med spillereglerne for de partnere, der deltager i den fælles turismeudvikling OHT / ØDT 29. OKT Side 3

4 1. Baggrund Rationale Conceptual Level Cross - border tourism development within the INTERREG project Destination Fehmarnbelt Tourism Markets Strategic Destination Management Level Organisations Destination Brands 2010 EHSB / N.I.T. Strategy for cross -border tourism development Dette strategidokument sammenfatter grundlæggende oplysninger om turismeaktiviteter i regionen, beskriver de grundlæggende muligheder og fastlægger de vigtigste strategiske retninger hen imod den fælles udvikling af turisme. En af strategiarbejdets første vigtige opgaver var at præcisere den grænseoverskridende turismeudviklings rolle. Principielt vil den grænseoverskridende integration af turisme gradvist blive øget i en markedsansporet proces. For at realisere det fulde potentiale heraf skal mange private og offentlige aktører investere i den fælles vision om to kyster, en ferie. For at fremme og fremskynde de markedsstyrede processer vil destinationsledelsesorganisationerne på begge sider af Femern Bælt kunne fungere som piloter for destinationsudviklingen. Denne fælles indledende strategi er første skridt i denne pilotproces. Modsat de strategisk styrede destinationer Ostsee Schleswig-Holstein og Østdanmark befinder den fælles grænseoverskridende turismeudvikling sig klart på konceptniveauet. Det betyder, at det fælles perspektiv ses som et koncept ikke som en administrativ destination. Denne prioritet signalerer en tydelig præference for strategiindhold snarere end en tom organisatorisk struktur. Struktur skal understøtte strategi ikke omvendt. Det fælles koncept har derfor til formål at kombinere de fælles stærke sider på begge sider af Femern Bælt gennem omhyggelig udvælgelse af projekter og markedsføringsaktiviteter, der kan bidrage til at skabe en endnu større økonomisk turismeeffekt for begge destinationer OHT / ØDT 29. OKT Side 4

5 Sideløbende med vores fortsatte arbejde med en fælles udvikling bliver der skabt viden, tillid, metoder og i sidste ende struktur, der yderligere vil understøtte og styrke udviklingsprocessen OHT / ØDT 29. OKT Side 5

6 2. Fakta, tal og resultater Facts, Figures & Findings German side of the Fehmarnbelt (Ostholstein, Plön, Lübeck) 2,700 km ² and 550,000 inhabitants Next major city: Hamburg (1.8 mill.) 29 mill. roomnights + 68 mill. daytrips Overnight stays: 29% camping, 26% VFR, 8% hotels High seasonality Capacity (acc. 9 beds +): 65,000 beds Tourism turnover 2009: 3 bill. Tourism employees 2009: 73,000 Tourism source markets: Germany (93%), Denmark (2%), Sweden (2%) Source markets within Germany: NRW 33%, NI 15%, HE 10%, SH 6% Tourist s socio - economic level: above average Brand personality: conservative Business travel: 370,000 roomnights Danish side of the Fehmarnbelt (Region Sjæ lland) 7,200 km ² and 820,000 inhabitants Next major city: Copenhagen (1.2 mill.) 12 mill. roomnights + 3 mill. daytrips Overnight stays: 34% VFR, 14% camping, 6% hotels Moderate seasonality Capacity (acc. 40 beds +): 12,000 beds Tourism turnover 2009: 1 bill. Tourism employees 2009: 13,000 Tourism source markets: Germany (21%), Denmark (60%), Sweden (10%) Business travel: 360,000 roomnights BEACHES Local food LANDSCAPE The Baltic Sea FAMILY HOLIDAYS Some top attractions ACTIVITIES: Sailing, surfing, biking EASY ACCESS down-to-earth image unspectacular Common Grounds Based upon: IMT FHW: Quantitative Analyse der Destination Fehmarnbelt 2010, GBSH 2009, Imageanalyse 2009 and additional information 2010 EHSB / N.I.T. Strategy for cross -border tourism development Når man sammenligner de to sider af Femern Bælt, finder man både ligheder og forskelle. Selvom den tyske side af projektregionen er mindre, er den turismemæssigt mere udviklet. Den skaber større turismeefterspørgsel og som følge deraf større økonomisk værdi fra turisme. Den tyske side er dog meget mere fokuseret hjemmemarkedet, mens den danske side genererer 40 % af turismeefterspørgslen fra andre lande (primært Tyskland og Sverige). Der er imidlertid mange ligheder mellem de to destinationer. Begge fokuserer på ét primært turismeprodukt strandene ved Østersøen. Strandene er hovedårsagen til den store andel af familier ved begge destinationer. Landskabsmæssigt er oplandet imidlertid ikke specielt interessant. Begge kan tilbyde en bredt udvalg af kvalitetsmæssigt gode aktiviteter, som fx sejlads, surfing og cykelture, samt fritidsattraktioner helt i top som fx Hansa Park og Knuthenborg Park. Begge destinationers målgrupper er lav- og mellemindkomstsegmenterne. Produkter og gæster i højindkomstsegmentet findes kun på få udvalgte steder. Begge destinationer opfattes som jordnære landlige og enkle, men ærlige og indbydende. Begge destinationer indgår i det historiske baltiske landskab med forbindelser til Sverige, Finland, Baltikum, Polen og Rusland. Begge destinationer er også nemt tilgængelige i dag: De fleste turister kommer i bil og skal ikke køre mere end 2-3 timer (tilgængeligheden forventes at blive forbedret med åbningen af den faste forbindelse) OHT / ØDT 29. OKT Side 6

7 3. Kernepotentiale og -muligheder Core Potentials & Opportunities Fascination level Service level Market position Economic benefit + Taking steps over time Branding & Icons Specialisation & Service Amenitites (accomodation, restaurants, shops) Assets (landscape, beaches, weather, public infrastructure) - Accessibility Core Potentials Accessibility and price Landscape, soil and water Relexation and relationships Authenticity and belonging Strategic opportunities (value propositon) Convenience: It takes little time / money to get here Grounding: Connect to nature, play in a natural environment, harvest, fish and eat nature s products Wellbeing: Be kind to yourself, you family, your friends Home: Be reassured, safe and inspired time 2010 EHSB / N.I.T. Strategy for cross-border tourism development Etableringen af den faste forbindelse styrker et unikt kendetegn ved regionen: Tilgængeligheden for mange mennesker, der lever et travlt liv i byen. Regionen er allerede positioneret som et attraktivt getaway - eller genopladnings -sted for dette publikum. Forbedret tilgængelighed vil yderligere kunne styrke denne position. Med flere og flere mennesker, der lever et stressende og usundt liv i byerne, og med den stigende bevidsthed om fordelene ved at genoplade krop og sjæl vil værdien af et nemt og konkurrencedygtigt getaway -sted fortsat blive styrket. Regionens konkurrenceevne som getaway - sted for genopladning skyldes ikke kun tilgængeligheden. Men en enestående tilgængelighed betyder, at regionen ikke behøver at kunne tilbyde aktiviteter og skønne omgivelser i verdensklasse for at bevare sin konkurrenceevne. Regionens DNA med hensyn til turistoplevelser er ikke specielt spektakulære. Det er derimod kombinationen af oplevelser og serviceydelser inden for fire tæt forbundne kerneaktivitetsområder: - Tilgængelighed og pris: Hele regionen er let tilgængelig fra alle relevante kildemarkeder. Priserne er konkurrencedygtige, især for gæster fra Danmark og Sverige. - Landskab, jord og vand: Kystlandskaber, svømning, dykning, cykling, sejlads, løb, jagt, fiskeri, fugleliv, lokale fødevarer, madlavning, spisning osv. alle typer af oplevelser, aktiviteter og fornøjelser, der er forbundet med naturmiljøet OHT / ØDT 29. OKT Side 7

8

9 - Afslapning og relationer: Wellness, behandlinger, fester, sammenkomster, events, kultur, teatre, kunstmuseer, forlystelsesparker, legepladser, shopping osv. alt, hvad der har med individuelle og sociale muligheder at gøre. - Autenticitet og tilhørsforhold: Havne, byer, landsbyer, kirker, slotte, godser, parker, historiske museer, andre steder af historisk interesse alt, hvad der har med historie og følelsen af kulturel oprindelse at gøre. Nogle af oplevelserne spiller kun på ét af de fire områder (fiske- eller svømmeturen), mens andre spiller på to eller tre områder (fødevaremarkedet på en lokal havn eller teambuilding på et gods på landet). Historisk set er god tilgængelighed både en velsignelse og en forbandelse for turismen i regionen. En velsignelse i den forstand, at turister i stort antal vil kunne tiltrækkes med en relativ begrænset markedsføringsindsats. En forbandelse, fordi incitamenterne for mere radikale initiativer inden for markedsføring og produktudvikling er ringe også fordi der er en væsentlig gennemgående trafik i dag. Med øget konkurrence i og omkring regionen nærmer vi os nu sandhedens time for turismen i regionen. Regionen skal gribe de nye muligheder for vækst inden for turisme, som etableringen af den faste forbindelser giver. Hvis man ikke griber mulighederne, kan virkningen af den faste forbindelse meget vel blive for lille og komme for sent. De sjællandske erfaringer fra den faste forbindelse over Øresund viser, at fordelene ved forbedret tilgængelighed ikke kommer af sig selv. Udviklings- og markedsføringsmæssige investeringer er påkrævet for at kunne høste fordelene ved et forbedret markedspotentiale. Nyttige erfaringer fra etableringen af Øresundsregionen Efter åbningen af den faste forbindelse over Øresund i 2000 oplevede Region Sjælland en betydelig vækst i turismeefterspørgslen på det svenske marked. Ifølge Statistikbanken.dk steg antallet af svenske overnatninger (alle typer overnatninger) på Sjælland støt fra 7,5 % i 1999 til 16,1 % i 2007, hvorefter det faldt til 13,9 % i 2009 som følge af devalueringen af den svenske valuta. En nærmere undersøgelse af tallene viser, at den sjællandske andel af svenske overnatninger på hoteller og campingpladser var en positiv udløber af åbningen af den faste forbindelse over Øresund. Den sjællandske andel af svenske overnatninger steg marginalt fra 4,6 % til gennemsnitligt 5,4 % i perioden fra Den sjællandske andel af svenske overnatninger på campingpladser steg fra 8,6 % i 1999 til gennemsnitligt 12,6 % i perioden fra En betydelig mere markant stigning sås dog i den sjællandske andel af svenske overnatninger på feriecentre, der steg fra 21,6 % i 1999 til 55,2 % i 2008, men som dog faldt til 49,9 % i 2009 (i gennemsnit 44,8 % i perioden fra ). Lalandia er det eneste store feriecenter i Region Sjælland, og centret stod for størstedelen af regionens vækst fra det svenske marked efter åbningen af den faste forbindelse til Sverige. Udviklingen efter åbningen af den faste forbindelse over Øresund antyder, at fordelene ved forbedret tilgængelighed ikke opnås automatisk og heller ikke fordeles jævnt. Produktudvikling og intensiv markedsføring i stil med Lalandias er påkrævet for at høste de potentielle fordele ved forbedret tilgængelighed.

10 4. Genopladningsprodukter og kommunikation Recharge Products & Communication Recharge by being active Bike, hike, swin, run,golf, fish, etc. Fehmarnbelt Family Adventure Race Recharge with family & friends Talk, play, cook, learn, etc. Open House Camp / Farm City concept / Holiday on farm Put Danmark i Lommen (done) Short trips (done) Recharge & Relax Read, sleep, dine, wine, watch, listen etc. Food festivals COMMUNICATION VIA: daenemark-angebote.de, My route guide, COMMUNICATION visitfehmarnbelt.com, VIA: slesvig-holsten.dk, daenemark-angebote.de, print media, My television route guide visitfehmarnbelt.com, slesvig-holsten.dk, print media, television TARGET GROUPS: Families and Best Agers TARGET GROUPS: Families and Best Agers 2010 EHSB / N.I.T. Strategy for cross-border tourism development I strategiudviklingsprocessen har der været fremlagt, udtænkt og gennemgået mange idéer med henblik på den videre udvikling. Idéer til ny produktudvikling har været behandlet side om side med idéer til nye kommunikationsformer. Nogle idéer har omfattet tilføjelse af ekstra fordele til etablerede produkter, mens andre har været rettet mod nye produkter. Flere konkrete projekter og idéer er allerede på plads eller befinder sig på planlægningsstadiet. Den overordnede positioneringsidé er genopladning, der er tæt forbundet med visionen (se kapitel 7). Alle aktiviteter fremmer selvfølgelig positioneringen ved at understøtte den centrale idé bag den. Til dette formål er der derfor udarbejdet tre temagrupper: Genoplad ved at være aktiv Genoplad sammen med familie og venner Genoplad og slap af Temagrupperne ses som rammer eller krukker, der fyldes op med markedsføringsaktiviteter. Nogle af aktiviteterne beskrives på næste side OHT / ØDT 29. OKT Side 10

11 1. Åbent hus-ferie Realisering af intentionerne bag den fælles strategi: Forbedring af det generelle billede af regionen ved at skabe mulighed for en åbent hus-ferie en hyggelig og nem mulighed for at tage en kort pause eller ferie sammen med venner eller familiemedlemmer for at genoplade deres samhørighed. Udbygning af etablerede partnerskaber: Et grænseoverskridende udvalg af steder, overnatningsmuligheder, aktiviteter og et pakketilbud udarbejdet sammen med sælgere af ferieboliger, boligudbydere, transportfirmaer osv. Formidling af ny læring: Forståelse for, hvordan præferencer, smag og motivation varierer i forhold til segment/nationalitet, samt feedback fra brugere af de nuværende skræddersyede tilbud. 2. Fødevarefestival Realisering af intentionerne bag den fælles strategi: Forbedring af det generelle billede af regionen ved at tilbyde lokale råvarer/kulinariske oplevelser af høj kvalitet. Fra dyrkning til høst, fra tilberedning til spisning. Og opdagelse/styrkelse af den lokale hjemegn. Udbygning af etablerede partnerskaber: Etableres på grundlag af eksisterende producenter, arrangementer, konkurrencer og tilbud, der knyttes sammen til en festival på tværs af grænsen. Formidling af ny læring: En fælles forståelse for hinandens stærke sider og mulighederne for at gøre lokale fødevarer, opskrifter og kulinariske oplevelser til en væsentlig regional tiltrækningskraft. 3. Femern Bælt adventure race/triatlon for familier Realisering af intentionerne bag den fælles strategi: Forbedring af det generelle billede af regionen ved at skabe en ny, unik event for aktive familier ved hjælp af regionens naturaktiver. Eventen skal selvfølgelig være en aktivitet, der udfolder sig på tværs af grænsen. Udbygning af etablerede partnerskaber: Interessenter fra begge sider af grænsen (fx havne) deltager i eventen. Formidling af ny læring: Forståelse for, hvordan præferencer, smag og motivation varierer i forhold til segment/nationalitet, samt feedback fra brugere af de nuværende skræddersyede tilbud OHT / ØDT 29. OKT Side 11

12 5. Tidslinje Timeline PLAN TRY INTEGRATE Region Sjælland & Ostsee Schleswig-Holstein CROSSBORDER TOURISM DEVELOPMENT M M M M M VISION MARKET ACTIVITIES S RESEARCH & STRATEGY INTERREG DF Side rail: Strategic Guidelines PLAN BUILD OPERATE Fehmarnbelt Fixed Link YEAR S M = 4 Short Term Marketing Activities = Middle-term Strategic Projects 2010 EHSB / N.I.T. Strategy for cross-border tourism development Tidslinjen inkorporerer den aktuelle konceptuelle strategi i et midtvejsperspektiv. Den underliggende del består af planlægnings-, bygge- og driftsfaserne for den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland. Det er planen, at den faste forbindelse skal åbne i Det nuværende INTERREG-projekt afsluttes i Anden halvdel af projektet vil fokusere på det konkrete marked. En strategi for turismeudvikling på tværs af grænser kan imidlertid ikke stoppe på det tidspunkt. Den skal være mere omfattende både med hensyn til tid og rækkevidde. En vision skal udarbejdes for at sikre, at det nødvendige mål forfølges. Desuden skal strategiske retningslinjer (kapitel 7) angive kursen hen imod visionen. Den skal også indeholde konkrete midtvejsprojekter (kapitel 11) til støtte for visionen. Kortsigtede aktiviteter, midtvejsprojekter og visionen udgør tilsammen strategien, der består af tre hovedfaser: 1. Planlægningsfasen hjælper partnerne med at finde vej og udarbejde en plan 2. Afprøvningsfasen giver partnerne mulighed for at udvikle konkrete aktiviteter baseret på velfunderede undersøgelser og for at teste markedets accept både på forbruger- og leverandørsiden 3. Integrationsfasen bygger videre på afprøvningsfasen og åbner mulighed for at vurdere, om en intensiveret integration giver mening for partnerne. Denne fase bør påbegyndes senest, når den faste forbindelse åbnes. For alle faser i den grænseoverskridende turismeudvikling skal det fastlægges, hvilke markedsføringsstrategiske (kapitel 9) og organisatoriske emner (kapitel 10) der skal holdes for øje OHT / ØDT 29. OKT Side 12

13 2010 OHT / ØDT 29. OKT Side 13

14 6. Markedstilgang Market approach VISION BENEFIT CORE VALUES DENOMINATION (BRAND NAME) Two coasts, one holiday = Choose between two coasts + Combine both coasts RECHARGE ACTIVE HEALTHY FAMILY ORIENTATED AUTHENTIC WATER ORIENTATED To kyster, en ferie Zwei Küsten, ein Urlaub GOALS 4 i 1. Increase turnover & economic benefit from tourism 2. Increase exchange of tourists between the two coasts 3. Improve perceived image 4. Improve cross-bordersynergies by learning from each other 2010 EHSB / N.I.T. Strategy for cross-border tourism development Modsat forslag fra visse eksterne eksperter bør der hverken fra dansk eller tysk side være tale om en fælles (integreret) strategi eller separat positionering. Der er i stedet en fælles vision for hele regionen, der gør alle samarbejdspartnere tilstrækkeligt fleksible og uafhængige til at bygge videre på deres egne stærke sider. Kerneværdierne er centrale i denne del af strategien. Værdierne beskriver det fælles fremtidsperspektiv for turismeudviklingen i hele regionen. Regionen er og skal være: Aktiv: Regionen har strande og et opland, der byder på talrige aktiviteter. Sund: Klima og hav gør et ophold i regionen til en sundere oplevelse end andre steder. Familieorienteret: Familier er en af kernemålgrupperne. Mange af indkvarteringsmulighederne og fritidsaktiviteterne er egnet specielt til børnefamilier. Autentisk: Regionen må ikke udvikle sig til et kunstigt iscenesat område, men skal bygge på og videreudvikle de autentiske værdier, der er bevaret for fortiden. Vandorienteret: Vand, især strandene, er regionens vigtigste naturaktiv. Visionen to kyster en ferie fortæller ikke kun, at kerneværdierne kan opleves på begge sider af Femern Bælt ( vælg mellem begge kyster ), men også at man kan sejle over vandet og finde attraktioner på den anden side ( kombinér begge kyster ). Brand-navnet (skal udarbejdes) skal bruges som en ekstra label, men må ikke erstatte kernebrands i hverken Danmark eller Tyskland OHT / ØDT 29. OKT Side 14

15 7. Vores vision 2020 Our vision 2020 By 2020, our region attracts more tourists because we offer the globally unique recharge guarantee. With this we mean: No matter what type of holiday you book in the region, we promise that you will return fully recharged to everyday life. This is particularly attractive for those searching active stays on the two shores of the Baltic. Therefore, 50% of our target groups visit the region at least once a year. Once in the region, our guests experience a common market with as little barriers as possible: Languages, currencies, information and booking procedures, quality and service levels are alike throughout the region and accessible for everyone. Packages combine elements from both sides of the Fehmarnbelt. Therefore, it is easy and attractive for our guests to experience the whole region during their stay. The region boasts one globally known symbol or event. Tourism professionals in the whole region continuously co-operate closely developing unique concepts on the product and communication level EHSB / N.I.T. Strategy for cross-border tourism development Visionen er ledestjernen for den grænseoverskridende turismeudvikling. Den giver forbrugerne de centrale fordele, som de vil gå efter i de kommende år. Kernefordelen er genopladningsgarantien. Så vidt vi ved, findes der ikke en sådan garanti i dag. Med visionen er det regionens tanke at udnytte fordelen ved at være de første på markedet. Målgruppen for regionen er veldefineret (se Markedsføringsstrategi herunder). Det er derfor muligt at opstille fuldstændige kvantitative mål for målgruppepotentialet: 50 % af målgruppen forventes at besøge regionen mindst én gang om året. Et centralt punkt i visionen er at sænke barriererne mellem de to lande for at give mulighed for en ægte grænseoverskridende ferieoplevelse. Der findes en række fokusområder, hvor man påtænker at gøre en indsats for at nå de ambitiøse mål, herunder sprog (fremme af tosprogethed), valutaer (muligt at betale i euro og kroner overalt i regionen), informations- og bookingprocedure (information og booking samme sted for hele regionen) og harmoniserede kvalitets- og serviceniveauer. Ud over den konkrete produktplanlægning mener vi, at det er vigtigt at arbejde med den symbolske side af den regionale identitet. En af de grundlæggende forudsætninger for en realisering af visionen er det tætte samarbejde mellem turistorganisationerne i hele regionen. Vi har derfor gjort samarbejde og en samlet udvikling af produkter og markedsføringsaktiviteter til en del af vores vision OHT / ØDT 29. OKT Side 15

16 8. Strategiske retningslinjer Strategic Guidelines We will continue to deepen the connections between both coasts We will continue to document our affiliation with the common tourism development i Together, we want to make use of the common tourism potentials in the whole region Destination Fehmarnbelt is and will remain a concept rather than a geographical destination We accept that (because and in spite of many similarities and common perspectives) we are and will remain competitors 2010 EHSB / N.I.T. Strategy for cross-border tourism development De strategiske retningslinjer fungerer som et ekstra spor for den fremtidige udvikling: Det afgrænser kursen for de fremtidige strategier. Vedr. 1: De fælles potentialer er blevet identificeret og indgår i strategien. Udnyttelsen af disse muligheder afspejles i udvalget af produkter, målgrupper og kildemarkeder. Denne retningslinje er partnerens ønske om at samarbejde. Vedr. 2: I øjeblikket er der intet perspektiv i at omdanne projektregionen til én strategisk ledet geografisk destination. Risikoen for at ødelægge velfungerende strukturer vil være alt for stor. Derfor skal processen for den grænseoverskridende turismeudvikling i højere grad ses som et koncept. Vedr. 3: Der findes en række lighedspunkter (se kapitel 2) både med hensyn til udbud og efterspørgsel. Det vil uundgåeligt sikre den fortsatte konkurrence mellem projektregionerne i lighed med konkurrencen mellem underregionerne. Det er på ingen måde negativt, men skal ikke desto mindre nævnes for at give det fulde billede af samarbejdet på tværs af grænsen. Vedr. 4: Dokumentationen skal implementeres ved hjælp af et centralt slogan/visuelt billede i de tilfælde, hvor partnerne samarbejder. Partnerne har planer om at opfordre andre regionale aktører til at gøre det same. Vedr. 5: Strategien og samarbejdet har et mellemlangt perspektiv, der rækker ud over afslutningen af dette INTERREG-projekt. Der vil derfor blive afholdt jævnlige informationsmøder for at bevare forbindelsen og holde den fælles informationsbank opdateret i det mellemlange perspektiv OHT / ØDT 29. OKT Side 16

17 9. Markedsføringsstrategi (målgrupper, geografiske markeder) Marketing Strategy Existing Products New Products Existing Markets New Markets MARKET DEVLOPMENT PENETRATION PRODUCT DEVELOPMENT DIVERSIFICATION a. Rely on existing products b. Carefully develop new products Focus on existing markets 1. Demand Segments: Families, Best Agers 2. Geo markets 1.Hamburg, Schleswig-Holstein and Lübeck 2.Niedersachsen (Hannover and Bremen) 3.København and Region Sjælland 4.Southern Sweden (Skåne and Malmö) > Markets are similar in in the whole project region a. Existing products, mainly 1. Beach 2. Activities 3. Local food 4. Attractions b. New products 1. Short term developments 2. Middle-term developments > Products are similar in the whole project region 2010 EHSB / N.I.T. Strategy for cross-border tourism development Produkt-, image- og markedsudvikling bør selvfølgelig være sideløbende og gensidigt forstærkende processer, men grundlæggende fokuserer den fælles grænseoverskridende strategi i højere grad på at øge indholdet af den fælles turismetilbud end blot på at forstærke formidlingen af det, der allerede er på plads. Produktudvikling bør være et centralt element i den overordnede markedsføringsstrategi. Kommunikation og PR er understøttende aktiviteter, hvorimod udvikling af nye tilbud og aktiviteter er drivkræfter, der skaber den egentlige værdi. I overensstemmelse med strategien for fælles produkt- og kommunikationsudvikling fokuserer den fælles markedsføringsstrategi også på gradvist at styrke eksisterende markedsbånd og på at vinde større udbredelse i etablerede segmenter. Gennem de indledende faser af den fælles udvikling bliver dette den ledende markedsføringsstrategi. I det lange løb håber vi dog, at den fælles udvikling vil sætte os i stand til at målrette vores indsats mod nye segmenter og geografiske markeder af høj værdi. Denne noget risikouvillige markedsføringsstrategi er også blev valgt ud fra de gensidige udfordringer, vi står overfor. Vi har brug for, at vores fælles handlinger får succes og udmønter sig i egentlige kommercielle fordele for at øge turismeindustriens bevidsthed, så den investerer i udviklingen på tværs af grænsen OHT / ØDT 29. OKT Side 17

18 10. Organisatorisk opbygning Organisational setup Regional level = Professional marketing organization Lobbying institution Continous operation National / subnational ( Bundesland ) level Regional level Cross border tourism development is a concept carried out through projects, but not an organisation CROSS BORDER TOURISM DEVELOP- MENT Regional level = Professional marketing organisation 4-year grant National level Regional level Financing Østdanskturisme Financing Local (community / LTO) level Local (community / LTO) level Leisure & accomodation industry Leisure & accomodation industry Germany Denmark 2010 EHSB / N.I.T. Strategy for cross-border tourism development I de indledende stadier af den grænseoverskridende turismeudvikling er det ikke en strategisk prioritet at etablere nye specifikke og formelle strukturer for destinationsledelse. Vi skal udvikle læringsmetoder, tillid og egentlige fremgangmåder, før vi tager fat på formelle integrerede strukturer. Og vi har tiltro til, at eksisterende strukturer nemt kan understøtte de aktiviteter, vi planlægger. Det er også værd at bemærke, at de enkelte samarbejdende organisationer er grundigt integrerede i en kompleks national/subnational struktur for udvikling og markedsføring af turisme. Det er derfor på ingen måder problemfrit at etablere en passende organisation for grænseoverskridende turisme. Ovenstående figur viser partnerorganisationernes opbygning i hovedtræk. ØDT finansieres fra regional side, mens OHT hovedsageligt finansieres af lokale partnere. Begge organisationer bruger imidlertid eksterne finansieringskilder og genererer derudover en del af deres budget gennem salg at tjenesteydelser. OHT er en permanent organisation, mens ØDT finansieres gennem 4-årige bevillinger. Begge organisationer har samme teamopbygning, både når det gælder teamstørrelse og -uddannelse. OHT er en medlemsbaseret organisation, mens ØDT er en uafhængig fond OHT / ØDT 29. OKT Side 18

19 11. Midtvejsprojekter Middle-term projects Rationale for the middle-term projects PLAN TRY INTEGRATE Methodological approaches role model approach learning from each other, adapting existing marketing solutions gap approach identifying segments that have not yet been dealt with and which show a common potential fields of action Customer management Brand management Market Development Poduct Development Infrastructure Development Human Resources Development... possible activities Introduce common (cross-border) customer service card Introduce staging scheme (fascination fields) Further develop the MICE market Communication activities related to construction and opening of the Fixed Fehmarnbelt Link Develop new attractions Develop new events Design guidelines... Vocational training, e.g. through employees exchange Ameliorate language skills EHSB / N.I.T. Strategy for cross-border tourism development Arbejdet med grænseoverskridende turismeudvikling må ikke stoppe, når projektet Destination Femernbælt afsluttes. Der er brug for midtvejsprojekter for at etablere de strategiske veje, der skal føre til en fælles strategi. Midtvejsprojekterne kan følge én af nedenstående metoder: Rollemodelmetoden: Det er den klassiske metode, hvor man lærer af hinanden på grundlag af en ny udvikling hos den ene af partnerne. Denne nye udvikling vurderes derefter for at se, om den kan overføres til naboregionen. Gap-metoden: Denne metode anvendes i de tilfælde, hvor begge partnere har konstateret et hul i deres turismeudvikling og -markedsføring og arbejder hen imod en fælles løsning. Fremtidige projekter kan også følge én af nedenstående fremgangsmåder: Afprøvningsfremgangsmåden:Det er projekter, der klart har karakter af afprøvning. Støtte er påkrævet for at afprøve fælles fremgangsmåder. Sådanne projekter kræver en specifikt fastlagt og grundig evalueringsfase. Integrationsfremgangsmåde: Projekterne her sigter på en tættere integration af de to destinationer med hensyn til den vision, der er beskrevet ovenfor. I øjeblikket kan midtvejsprojekterne kun være løse idéer om de indsatsområder, der skal arbejdes med i fremtiden. Idéerne skal vurderes og videreudvikles i anden halvdel af 2011 (se liste over idéer på ovenstående illustration). Udarbejdelsen af grænseoverskridende midtvejsprojekter uanset, hvilken af de to metoder eller fremgangsmåder der anvendes kan give nye impulser og føre til et tættere samarbejde om den fælles vision. Der vil dog være behov for yderligere finansiering, da 2010 OHT / ØDT 29. OKT Side 19

20 sådanne projekter normalt kræver flere ressourcer end dem, der anvendes til den daglige drift i en regional turismeorganisation OHT / ØDT 29. OKT Side 20

http://view.exacttarget.com/?j=fe5715737c6305757210&m=fef51d717d6503&ls=fdf...

http://view.exacttarget.com/?j=fe5715737c6305757210&m=fef51d717d6503&ls=fdf... Page 1 of 5 For at se denne e-mail som en web side, klik her. Nyt fra Destination Femernbælt Både på tysk og dansk side foregår der i sommer en række konkrete aktiviteter i forbindelse med projektet Destination

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM)

Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM) Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM) For mere information kontakt Østdansk Turisme på 54861348

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Destination Fyn. Vi vil Fyn!

Destination Fyn. Vi vil Fyn! Vi vil Fyn! Vision: Destination Fyn skal gennem en tydelig identitet være kendt nationalt og internationalt for eventyrlige kvalitetsoplevelser og unikke former for kystturisme. Vision: Destination Fyn

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur, mode, design

Læs mere

Kommunikationsplatform Sydjylland

Kommunikationsplatform Sydjylland Kommunikationsplatform Sydjylland Destinationsudvikling - macro destination Sydvestjylland Skærbæk Fritidscenter, 4. februar 2009 Opgaven Vi skal formulere et unikt, relevant og troværdigt omdrejningspunkt

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 AGENDA 1 2 BAGGRUND OG FORMÅL HVEM ER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 3 HVAD ØNSKER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 4

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Fra konsensus- til performancekultur

Fra konsensus- til performancekultur Fra konsensus- til performancekultur Erfaringer med at udvikle en organisation November 2012 Forretningsområder Parallelimport af medicin i EU Salg af generiske lægemidler i EU Orifarm - en international

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Aktive familier i Femern Bælt-regionen

Aktive familier i Femern Bælt-regionen Koncepter Aktive familier i Femern Bælt-regionen Inspiration til familierettede aktiviteter for sportsklubber og -foreninger Om projektet Vi præsenterer tre koncepter for grænseregionale aktiviteter for

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

FOMARS og Legoland Billund Resort

FOMARS og Legoland Billund Resort FOMARS og Legoland Billund Resort Møde med Esbjerg Kommune og Varde Kommune Hotel Svanen, Grindsted, Onsdag den 4. juni 2014 Indhold Baggrund Foreningen Legoland Billund Resort FOMARS Vision og strategi

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder - Status og forventninger Rønne, Bornholm 19. november 2012 Oversigt Introduktion til

Læs mere

Mod et stærkere vidensamarbejde i Danmark. behov, udfordringer og barrierer

Mod et stærkere vidensamarbejde i Danmark. behov, udfordringer og barrierer Mod et stærkere vidensamarbejde i Danmark behov, udfordringer og barrierer Disposition Om vidensamarbejde Marginal eller stor betydning for innovationskraften? Hvilke aktører bør en samspilspolitik omfatte?

Læs mere

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Dansk Turismefremmes turistkonference 19. april 2012 Christian Have Oplevelsesøkonomiens tre ringe Ring 3: Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2:

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED AARHUS D. 26. MAJ 2015 PETER ANDERSEN, SAS INSTITUTE THE POWER TO KNOW HVEM ER SAS INSTITUTE? 91 af top 100-virksomhederne på 2013 FORTUNE Global 500 listen

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Udviklingsrådet. Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune

Udviklingsrådet. Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune Udviklingsrådet Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune Assens Kommune byder på mange unikke fiskesteder. Langs kysten omkring Assens er der fine fiskepladser for eksempel Aborg, Sønderby Klint, halvøen

Læs mere

Eksport af danske pensions-it-systemer

Eksport af danske pensions-it-systemer Dansk pension i internationalt perspektiv Eksport af danske pensions-it-systemer v/adm. direktør Birgitte Hass, FDC 26. februar 2013 26. februar 2013 Side 1 Danmarks pensionssystem er verdens bedste, men

Læs mere

Master Mind Aarhus 23 maj 2011. Når outsourcing er eneste vej...

Master Mind Aarhus 23 maj 2011. Når outsourcing er eneste vej... Master Mind Aarhus 23 maj 2011 Når outsourcing er eneste vej... Baggrund Jesper Kinch Andersen, General Manager R&D Ansat Ericsson Diax 1988 2011 Cases på outsourcingforløb 2004 2010 Ericsson Danmark A/S

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere