Hjortevildtoversigten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjortevildtoversigten"

Transkript

1 Hjortevildtoversigten 2015 Tekst: Mads Flinterup, Danmarks Jægerforbund. Foto: Jan Petersen m.fl. En kronhind og hendes kalv nyder morgensolen i Tisvilde Hegn / 2015

2 De ældre kronhjorte kaster deres gevir først og de sætter også deres nye gevir først. Fotoet er taget midt i april. Steen Axel Hansen ÅRETS OVERSIGT BASERER sig igen i år på de 12 regionale hjortevildtgruppers opgørelser af de regionale forårsbestande sætter igen antalsmæssig rekord, men særligt kronvildtbestandene ser flere steder ud til at være stagnerende. På landsplan er der opgjort 53 delbestande af kronvildt, heraf meldes de 23 i stigning, mens seks bestande meldes i tilbagegang. Tilbagegangen i disse delbestande kan ses som et udtryk for, at forvaltningen lokalt begynder at virke. Der kan dog stilles spørgsmål ved, om denne effekt er holdbar på lang sigt under de givne vilkår. I sæsonen blev jagten i sin væsentlighed reguleret via 10 lokale jagttider på kronvildtet. Antalsmæssigt er den danske forårsbestand af dåvildt nu på næsten samme størrelse som kronvildtbestanden. Der opgøres ikke mindre end 91 delbestande af dåvildt, hvilket vidner om denne vildtarts store udbredelse. Antallet af delbestande vidner dog også om, at dåvildtet er mere stationært i deres adfærd. Mere end to tredjedele af dåvildtbestandene meldes fortsat i vækst. Holder denne udvikling stik, varer det næppe læn ge, før der er mere dåvildt end kronvildt på den frie vildtbane i Danmark. Det skal dog retfærdigvis nævnes, at 60 % af det danske dåvildt stadig står på øerne. Jagten på dåvildt forvaltes via 22(!) lokale jagttider, men især på Fyn har man indtil videre haft succes med forvaltning via frivillige aftaler. Nordjylland Da den nordjyske hjortevildtgruppe i 2014 ændrede proceduren for, hvordan bestandene nord for Limfjorden blev opgjort, steg bestandsestimatet med ca. 40 %. Gruppen har valgt at fastholde modellen, hvorpå bestandene opgøres, og årets opgørelse holder sig på samme niveau som sidste år. 9 / I det nordlige Thy opleves der en forskydning af bestanden, således at der i området sydvest for Hanstholmreservatet er en tilbagegang, hvorimod der nordøst for reservatet opleves en fremgang. Om denne forskydning skyldes, at kronvildtet finder det jagtfrie område ved Testcentret i Østerild mere attraktivt, eller det har andre årsager, vides ikke. I området nord for Hjørring-Frederikshavn-vejen opleves bestanden som faldende. I de øvrige områder opleves der en svag stigning eller stagnation. I området fra Hanstholm til Løkken finder gruppen bestandens størrelse i overensstemmelse med områdets bæreevne. I de øvrige områder er der plads til flere dyr. I området langs Jammerbugten opleves en for kraftig afskydning af yngre hjorte, og gruppen overvejer en fredning fra spidshjort til fem sprosser på en stang. I Thyområdet ønskes også en mere henholdende afskydning af yngre hjorte. Gruppen er overordnet set tilfreds med bestandssammensætningen i hele området. Thy og Hanherred er blandt de områder, hvor dåvildtbestandene er relativt nyetablerede, idet de er baseret på udsætninger inden for de seneste 10 år. Bestanden langs Jammerbugten vurderes nu at have nået områdets bæreevne. I resten af Nordjylland vurderes der at være plads til yderligere dyr. Gruppen har fra 2014 fået indført jagttid i hele december på då, -kalv og -spidshjort. I den første uge i januar er der jagttid på de resterende hjorte. Gruppen følger nøje bestandsudviklingen omkring dåvildt med henblik på en yderligere justering af jagttiden. Himmerland I afrapporteringen fra 2014 gjorde gruppen gældende, at kronvildtets tilvækstkurve i Rold Skov var knækket. Det til trods måtte gruppen opfordre til øget afskydning af hinder 53 >

3 > Kronvildt Område estimat12 Udv.12 estimat13 Udv.13 estimat14 Udv.14 estimat15 Udv.15 Nordjylland Mors 10 9 Thy Hanherred Tranum Vestlige Vendsyssel Østlige Vendsyssel Centrale Vendsyssel Nordlige Vendsyssel Himmerland Vesthimmerland Sydhimmerland Rold Skov Østhimmerland Mariager-Randers Vestjylland Klosterheden Feldborg Ulborg Midtjylland Hammel-Bjerringbro Kompedal-Myremalm Gludsted, Nørlund, St. Hjøllund og Skærbæk Hastrup, Rørbæk og Mattrup Odder Djursland Emmedsbo-Sostrup Meilgaard Fuglsø Mose og Ramten Skov Løvenholm, Fjeld og Brunmose Skaføgaard, Rosenholm og Sofie Amaliegaard Tirstrup og Stubbesø Rougsø Skiffard Sydjylland Oksbøl Vorbasse-Hovborg Sdr. Omme Birkebæk, Høgildgaard m.fl I øvrigt Sønderjylland Als Bommerlund og Frøslev Aabenraa til Haderslev Skærbæk til Toftlund Løgumkloster til Tønder Omkring Gram Bramming til Ribe Haderslev til Kolding Syd- og Vestsjælland Saltbæk Vig Åmosen Holmegaard og Gisselfeld m.fl Øst for Ringsted Hvalsø skovene Vordingborg / 2015

4 Kronvildt (fortsat) Område estimat12 Udv.12 estimat13 Udv.13 estimat14 Udv.14 estimat15 Udv.15 Nordsjælland Halsnæs Tisvilde Valby Hegn Harager Hegn I øvrigt Samlet forårsbestand Dåvildt Område estimat12 Udv.12 estimat13 Udv.13 estimat14 Udv.14 estimat15 Udv.15 Nordjylland Thy Hanherred Tranum Vestlige Vendsyssel Østlige Vendsyssel Centrale Vendsyssel Nordlige Vendsyssel Læsø Mors* 3 Himmerland Trend Livø Østhimmerland Hobro til Hadsund Mariager-Randers Himmerlandske Heder Ålestrup-Mødrup-Skals Tjele Vestjylland Klosterheden Idom Sørvad Vinderup-Mogenstrup Ørre Stauning Nord-Østsalling Nordfjends Vestsalling Skive-Rønbjerg Midtjylland Nordfor Bjerringbro Kompedal ? Silkeborg Samsø Juelsminde Sydfor Ikast Djursland Emmedsbo-Sostrup Meilgaard Fuglsø Mose og Ramten Skov Løvenholm, Fjeld og Brunmose Skaføgaard, Rosenholm og Sofie Amaliegaard Øvrige Djursland* 50 Sydjylland Oksbøl > 9 /

5 > Dåvildt (fortsat) Område estimat12 Udv.12 estimat13 Udv.13 estimat14 Udv.14 estimat15 Udv.15 Vorbasse-Hovborg Grindsted ? Ansager Tarm Trekantsområder Lindeballe* 40 40? Sønderjylland Als Bommerlund og Frøslev Aabenraa til Haderslev Haderslev til Kolding Omkring Gram Bramming til Ribe* Løgumkloster til Tønder* Skærbæk til Toftlund* Fyn Assens Kerteminde inkl. Romsø Langeland Middelfart inkl. Wedellsborg Nordfyn inkl. Æbelø Nyborg Svendborg Sydvestfyn Midtfyn inkl. Ravnholt Tåsinge Ærø* Syd- og Vestsjælland Sorø og Bavelse-Næsbyholm Gisselfeld og Holmegaard m.fl. Jyderupskovene St. Svendstrup, Humleore og Hvalsøskovene Bognæs og Boserup skov Vallø og Gl. Køgegaard? Lækkende? Nordsjælland Gribskov Valby Hegn Store Dyrehave Tisvilde Hegn Danstrup Hegn Lolland-Falster Corselitze Naturstyrelsen Storstrøm Frejlev-Sakskøbing Sydlolland Bursø Vestlolland Nordvestlolland Christianssæde Rågø Enehøje Fejø Vennerslund Bøtø Bornholm Hele øen Samlet forårsbestand > / 2015

6 > og særligt kalve, for at skadeniveauet telig en anden; her anslås det, at mere på ulovlig jagt, hvor det statsejede i skovene ikke blev for stort. Igen i år vurderes, at bestanden i Rold Skov er faldende, men den er fortsat for stor. I områdets øvrige bestande opleves fortsat vækst. Bortset fra i Tjele-området er der plads til flere dyr. I det nordvestlige Himmerland har kronvildt (og dåvildt) i en periode været fredet. Det vurderes nu at have givet den ønskede effekt. De lokale bestande af dåvildt vurderes alle at være i fortsat vækst, og der er fortsat plads til flere dyr. Vestjylland Vestjylland var, med det gamle Ulborg Kronvildtreservat som udgangspunkt, i starten af 1980 erne indberettet med en bestand på 100 dyr. I kronvildtoversigten fra 1995 blev bestanden omkring det Gl. Ulborg Statsskovdistrikt opgjort til 250 dyr, hvilket udgjorde ca. 6 % af den samlede jyske kronvildtbestand. I samme oversigt opgøres bestanden omkring det gamle Klosterheden Statsskovdistrikt til 350 dyr, og bestanden omkring det gamle Feldborg Statsskovdistrikt til 100 dyr. Her 20 år efter er situationen unægend 15 % af Jyllands samlede kronvildtbestand findes i og omkring de store nåletræsplantager øst for Ulfborg. Denne udvikling vidner om en eksplosiv vækst i kronvildtbestanden. Bestanden vurderes dog af gruppen som værende svagt faldende, hvilket næppe kan undre set i lyset af den meget ensidige fokusering på hinder i afskydningen. Bestanden omkring Feldborg er på de 20 år også eksploderet. Bestanden vurderes nu til 750 dyr og til at være i fortsat vækst. Set i lyset af dette kan det virke forbløffende, at bestanden omkring Klosterheden i dag opgøres til 550 dyr og meldes stagneret. Det ser således ud til, at man forvaltningsmæssigt har evnet at holde bestanden i Klosterhede-området tilnærmelsesvis stabil, hvorimod den er eksploderet andre steder inden for regionen. Gruppen oplever, at de massive bestande af kronvildt giver anledning til stigmatisering af vildtet i visse områder. Således meldes der stadig om uetisk skydning til flere dyr i samme rudel og på endog meget lange hold. Der har været eksempler forstyrrelsesfrie område Sandfærd er blevet drevet af for at få vildtet skudt på nærliggende private arealer. I foråret 2015 har vestjyske landmænd yderligere set sig nødsaget til at hegne kronvildtet ude fra deres produktionsarealer. Ved Vind Hede rager 4,3 meter gamle telefonpæle således markant op i landskabet som store hegnspæle. I det vestjyske forvaltningsområde er der etableret nye dåvildtbestande ved udsætning i 00 erne. I dag opgør gruppen 10 delbestande. I Holstebro, Lemvig, Struer og Herning kommuner er der kun 14 dages jagttid på kalvene. Som følge heraf er der fortsat en stor tilvækst i de fleste delbestande, og denne tilvækst betyder også, at bestandene spreder sig. Som følge af nu to jagtsæsoner på dåvildtet i disse områder, opleves dåvildtets adfærd nu mere naturlig (læs: sky). Der rapporteres dog forsat om relativ stor afgang fra bestandene af unaturlige årsager, det vil sige trafik og hjorte, som kommer galt af sted i hegn med videre. En stærk dåhjort i fuld firspring ned mod en anden hjort et stykke borte. Den synes han lige, han vil ned og have en sludder med. Steen Axel Hansen / 2015

7 Midtjylland Med jagttidsbekendtgørelsen, som trådte i kraft i 2014, blev seks- og otteenderhjorte fredet i det midtjyske forvaltningsområde. Denne fredning har sat sit præg på debatten i området, men hjortevildtgruppen oplever, at denne justering af jagttiden har øget jægernes fokus på hinder og kalve. Der opgøres fem lokale bestande af kronvildt, og i samtlige bestande vurderer gruppen, at der pga. markskader bør ske en øget afskydning. Områdets største bestand står i de store i plantager i trekanten mellem Ikast- Ejstrupholm-Silkeborg. Bestanden her er opgjort som landets andenstørste delbestand kun overgået af Ulborg-bestanden. Bestanden ved Odder opleves af gruppen som stabil, hvilket kan undre set i lyset af, at gruppen anslår afgangen til at være ganske beskeden. Der har tidligere været opgjort fem delbestande af dåvildt i det midtjyske forvaltningsområde, men i årets opgørelse er bestanden omkring Kompedal bortfaldet. Til gengæld er bestanden omkring Silkeborg mere end fordoblet pga. bedre datagrundlag. Dette er med til at understrege, at opgørelsen af hjortevildt aldrig bliver bedre end de informationer, som man lokalt melder videre i systemet. Generelt vurderer gruppen, at der er plads til en forøgelse af dåvildtbestandene, men gruppen understreger også vigtigheden af den lokale accept heraf. er faldende. To ting peger dog i en anden retning! For det første oplyses det fra Meilgaard gods, som ligger i kerneområdet for bestanden, at omfanget af skader på landbruget aldrig har været mere omfangsrigt, end tilfældet var i For det andet viser bestandsopgørelsen en markant forøgelse af bestanden i Fuglsø Moseområdet, som ligger sydøst for Fjellerup og derfor grænser direkte op til bestanden, som meldes i tilbagegang. De fem delbestande vurderes til at være over områdets bæreevne. Afskydningen på hele Djursland steg med 23 % fra 2012/13 til 2013/14. Gruppen ønsker dog fortsat en øget afskydning af hinder og særligt kalve. Netop for at sikre dette fokus og for at lette jagttrykket på hjorte har man på Djursland valgt at frede alle kronhjorte i januar. Gruppen oplever stadig eksempler på uetisk adfærd såsom selskabsjagt i september, fodringskapløb og grådig afskydning på mindre kronvildtmarginale arealer. Dertil kommer sager, som har medført politianmeldelse for udfodring med nedskydning for øje. Disse eksempler på uetisk og måske endda ulovlig jagt understreger, hvor store udfordringerne er for at sikre en bæredygtig forvaltning. Der opgøres fem delbestande af dåvildt, som også befinder sig i det sydvest-nordøstgående skovbælte. Derudover anslår gruppen, at der er sporadisk forekommende dåvildt over hele Djursland. Gruppen vurderer, at bestandene i Løvenholm og Fjeldområdet er stigende. De øvrige bestande vurderes at være stagneret. Bestandsstørrelserne vurderes som passende, og gruppen ønsker ikke en forøgelse på bekostning af kronvildtet i området. Sydjylland Der har af naturlige årsager været udskiftning på posten som formand og sekretær i den sydjyske gruppe. Gruppen opgør fortsat fire delbestande inden for forvaltningsområdet. Derudover anslår gruppen, at der findes op mod dyr uden for disse kerneområder. Den største bestand findes ved Oksbøl. Her er forvaltningen udfordret af flere ændringer i driften. Efter at Filsø er blevet reetableret, er store markarealer, som tidligere er brugt til fødesøgning, lagt under vand. Det har flyttet en del dyr mod nord med den effekt, at markskaderne omkring plantagerne ved Blåbjerg og Nyminde er steget. En endnu større udfordring består i, at > Djursland Djursland er et af de få steder i Danmark, hvor kronvildtet aldrig har været udryddet. Ses der på situationen i 1995 og i dag, har der på Djursland over disse 20 år været en eksplosiv vækst i bestanden. I 1995 blev bestanden opgjort til 435 dyr, nu er den stærkt på vej mod Der er fortsat opgjort otte delbestande af kronvildt på Djursland. Tyngden af bestanden står i skovene, der strækker sig fra Hornslet i sydvest til Gjerrild i nordøst. Inden for dette bælte oplistes fem delbestande. Én af disse delbestande meldes i tilbagegang. Bestanden mellem Fjellerup og Bønnerup vurderes at være faldet med henved 40 %. Netop denne iagttagelse udlægges af nogle, som om kronvildtbestanden på Norddjursland En lige nysat kalv tager sine første skridt, og kigger sig rundt i den store verden. Scanpix/Mary Evans Picture Library 9 /

8 > Forsvaret med virkning fra 1. april 2014 opsagde samarbejdet med Naturstyrelsen om fællesforvaltning af kronvildtet i Oksbøl Krondyrreservat, som ellers har eksisteret siden Dertil kommer, at Forsvaret har indstillet alle jagtlige aktiviteter på deres ca ha. Dette har vanskeliggjort den fornødne afskydning, og gruppen forventer derfor en markant forøgelse af bestanden i de kommende år. Gruppen vurderer på nuværende tidspunkt, at bestandene i alle fire delområder er for store, og at afskydningen mange steder fortsat domineres af en for stor afskydning særligt af unge hjorte. Gruppen opgør seks delbestande af dåvildt i området. Den største bestand findes i området omkring Skjern. Gruppen vurderer, at der er plads til flere dyr, og bestandene vurderes overordnet til fortsat at være i stigning. Gruppen oplever dog vanskeligheder med at få valide informationer om områdets dåvildt. Sønderjylland I området opgøres otte delbestande af kronvildt. Heraf står de to største bestande i området omkring det gamle Linnet Statsskovdistrikt. Bestanden ved Tønder vurderes stigende. De øvrige syv er stagnerende. Gruppen opfatter afskydningens størrelse som passende, men finder andelen af hjorte i udbyttet i de sydvestlige bestande for høj. I Sønderjylland forvaltes kronvildtet efter den generelle jagttid. Dåvildtbestandene opgøres i de samme otte delområder som kronvildtet. Dåvildtet forvaltes dog efter en jagttidsopdeling i ikke mindre end 10 områder. Den største bestand står i plantagerne under det gamle Aabenraa Statsskovdistrikt, hvor bestanden har den generelle jagttid. Bestandene syd for Kolding og på Als, som er underlagt særlige jagttider, er nu også ved at være ganske store. Dåvildtbestanden på Als er i mange henseender et forvaltningsmæssigt forbillede, hvor statsskoven og øvrige lodsejere i fællesskab har sikret en bæredygtig forvaltning. Senest er succesen understreget af, at en jæger ved Nordborg i 2014 kunne nedlægge en fuldskuffel, som ved opmåling nåede 195 CIC-point. Et af de mere overbevisende tegn på, at der er dåvildt i området ses her. Fyn Den fynske gruppe har baseret forvaltningen på kommunegrænserne. Således opgøres bestandene på Fyn efter kommune, og dertil kommer så bestandene på øerne i det sydfynske øhav. Langt den tætteste bestand står på Langeland, hvor bestandstætheden vurderes til at være et dådyr pr. 11 ha. Bestandene på Ærø, Tåsinge og Langeland er underlagt juridiske lokale jagttider, hvorimod bestandene på Fyn forvaltes med frivillige aftaler inden for rammerne af den generelle jagttid. Det er gruppens opfattelse, at der er plads til flere dyr på Fyn, men de enkelte kommunale lav er ved at åbne for afskydning af bestemte klasser af dyrene. Der er en tendens til, at de frivillige aftaler udfordres, når først der åbnes for en vis afskydning. Således opleves der flere steder en uønsket stor afskydning af hjorte. Gruppen har kun fået ganske få henvendelser om skader forårsaget af dåvildtet. Udviklingen følges dog nøje, så afskydningen af dåer og særligt kalve kan øges i tide, inden situationen går ud af kontrol. Syd- og Vestsjælland I hjortevildtoversigten 1995 blev den samlede bestand af kronvildt på Sjælland opgjort til 25 dyr. Den daværende bestand stod i Tisvilde Hegn i Nordsjælland. Her 20 år efter opgør Steen Axel Hansen hjortevildtgruppen for Vest- og Sydsjælland en kronvildtbestand på 760 dyr! De største bestande står på Vestsjælland omkring Åmosen og ved Saltbækvig. Men bestanden med udgangspunkt i Gisselfeld er nu også ved at være talstærk. De øvrige små bestande kan ses som udtryk for en generel spredning af kronvildt ud fra disse bestande. Kun bestanden omkring Åmosen vurderes at være stabil, de øvrige meldes fortsat i vækst. Kronvildt volder på Vestsjælland udfordringer på højværdilandbrugsafgrøder som grøntsager. På Midt- og Sydsjælland er der generelt opbakning til en forsat bestandsøgning. Der er dog blandt private skovejere delte meninger om kronvildtets forenelighed med skovbruget. Der er i området ingen septemberjagt på kronvildt, men derudover styres afskydningen via frivillige aftaler i lokale lav. Der er blandede oplevelser af loyaliteten over for disse frivillige aftaler, og særligt omkring Gisselfeld-lavet opleves der en stor afgang af hjorte blandt lodsejere, der vælger at holde sig ude af lavet. Generelt anbefales, at afskydningen primært fokuserer på kalvene. Området har traditionelt haft flere dåvildtbestande, og dåvildt kan nu mere eller mindre træffes i hele området. Kerneområderne er dog fortsat omkring de gamle godsbestande. Gruppen opgør blot, at den samlede bestand overstiger stykker dåvildt, og at der er stigning i alle områder. Der er især problemer med markskader omkring Sorø-skovene. Generelt er skadeomfanget stigende i områdets skove. Nordsjælland Som tidligere nævnt har der længe været en lille bestand af kronvildt i Nordsjælland, men fra den oprindelige lille bestand i Tisvilde er der nu etableret fem delbestande i Nordsjælland, som alle meldes i svag vækst. Særligt bestanden i Gribskov ønskes større. I området blev kronvildtets jagttid øget med jagttidsbekendtgørelsen fra 2014, således at jagttiden nu dækker hele november, men med gevirmæssige restriktioner på hjortene. Gruppen vurderer, at der har været en afskydning på dyr i november 2014, og enkelte afskudte hjorte har været genstand for diskus- > / 2015

9 > sion om, hvorvidt de er nedlagt i overensstemmelse med lovgivningen. Den samlede afskydning skal dog ses i forhold til, at det anslås, at der årligt påkøres mellem 15 og 20 krondyr i regionen. Nordsjælland med Gribskov som omdrejningspunkt huser en stor bestand af dåvildt. De fem delbestande vurderes at være under kontrol, og bestanden i Gribskov ønskes ikke større. Omkring Gribskov er der begyndende markskader forårsaget af dåvildtet. Den nordsjællandske gruppe har i foråret 2015 fået ny formand i form af Sonny Persson fra Slangerup. Lolland-Falster Hjortevildtgruppen på Lolland-Falster er den eneste gruppe, der har vurderet en samlet mindre bestand i 2015 end året før. Ser man nærmere på opgørelsen, skyldes dette fald alene et drastisk fald i bestanden på Sydlolland. Dette bestandsfald tolkes som et produkt af en øget afskydning af særligt dåer. Men bestanden vurderes fortsat at være for stor og med en alt for ringe andel af hjorte, hvorfor gruppen overvejer særfredning af hjorte i området. De øvrige delbestande på Lolland og Falster skønnes i det store hele som værende stigende. Bestanden på Fejø volder en række frugtproducenter udfordringer i form af skrælning og bid på frugttræerne. Gruppen er ved at undersøge muligheden for at introducere dåvildtet til Møn. Bornholm På klippeøen fortsætter en svag stigning i den lille dåvildtbestand. På trods af at der kun er 14 dages jagttid på kalve, vurderes det, at ca. 50 % af årsproduktionen skydes. Den korte jagttid sammenholdt med ulovlig jagt og unaturlig dødelighed gør, at bestanden vokser langsomt. Det opleves, som om kalvesætningen som følge af mere effektiv brunst kommer tidligere nu. Der er plads til mange flere dyr på øen. Gruppen har ikke modtaget henvendelser om markskader. Der er derfor ingen planer om at udvide jagttiden på nuværende tidspunkt. National status Kronvildtbestandene ser nu flere steder ud til at være stagnerende, og enkelte af de store bestande (Rold, Ulborg og dele af Norddjursland) melder om tilbagegang i bestandene. Årets antalsmæssigt største tilbagegang ses dog i dåvildtbestanden på Sydlolland. Disse mulige bestandsreduktioner bør alle ses som et glædeligt resultat som følge af en målrettet indsats for at få bragt bestandene under kontrol. > Scanpix/Mary Evans Picture Library Parforcejagt efter kronvildt har altid været en højt skattet jagtform for kejsere, konger, adlen og andet godtfolk. Dette gamle maleri viser et fornemt jagtselskab i en skov i franske Compiegne, netop som hundene slippes og hornblæseren signalerer, hvad vej hjorten flygter / 2015

10 > Som det er nævnt under de regionale gruppers statusser, er den faktuelle bestandsnedgang på Norddjursland diskutabel. Situationen understreger to sandheder, som ofte overses i forvaltningsdebatten. For det første er bestandens antalsmæssige størrelse af underordnet betydning. Det, som er det forvaltningsmæssigt relevante, er bestandens samlede påvirkning af landskabet m.m. Her er der intet, der tyder på, at bestanden på Norddjursland er bragt i overensstemmelse med områdets bæreevne. For det andet er den forvaltningsmæssige problemstilling skåret ud i pap, når virkeligheden viser sig at Målrettet afskydning Når flere af de regionale hjortevildtgrupper igennem en årrække har udtalt, at bestandene ligger over bæreevnen, og at afskydningen af hundyr og kalve er for lille, så har jægerne mange steder taget det til sig. Resultatet heraf ses nu flere steder, hvor bestanden vurderes at være stagnerende eller sågar faldende. Der er dog fortsat meldinger om store skader fra jordbruget. En forklaring herpå kan være, at jægerne overordnet set desværre har kastet sig over den nemme løsning, nemlig ved at knække tilvækstkurven ved at skyde hundyrene. Der er ingen problemer i at nedlægge mange dåer eller hinder, når blot udbyttet af kalve er tilsvarende stort og helst større. Andelen af nedlagte kalve er dog kun de færreste steder fulgt med. Denne afskydning kan være direkte kontraproduktiv over for målsætningen om at reducere skadeniveauet, og det kan endvidere bevære, at de reelle omkostninger er stigende, samtidigt med at de reelle indtjeningsmuligheder fra bestanden er faldende. Det vil uundgåeligt medføre, at nettoglæden ved hjortevildtbestanden før eller siden vil blive negativ. Det er en almindelig antagelse, at omfanget af skader hænger direkte sammen med det antal dyr, der skal mættes. Dette er ikke nødvendigvis rigtigt, idet ikke alt bid og tråd fra hjortevildt er skadeligt. Skaden opstår først, når bid og tråd foregår på jordbrugets afgrøder. Der er således en del bid og tråd, som vil være decideret gavnligt. I hegnede bestande af hjortevildt vil bid ofte være frem- mende for biodiversiteten, og her er udfordringen ofte at få et stort nok græsningstryk. En øget afskydning betyder ikke nødvendigvis reducerede skader. Som det er omtalt i Hjortevildtoversigten 2014 (Jæger 9/2014, s ), er det vigtigt, at andelen af hundyr i bestanden ikke bliver for høj, da dette ellers vil medføre en uforholdsmæssig stor produktion. Således vil øget afskydning kunne medføre øget tilvækst, hvis ikke afskydningen er rigtig. Værre endnu kan jagt og ikke mindst forkert afskydning være med til at generere yderligere skader. De færreste landmænd har problemer med, at deres marker danner en del af livsgrundlaget for hjortevildt i almindelighed. Men når sværme af kron- eller dåvildt vælter ind på markerne i hundredvis, bliver marken ofte raseret, og alene den mængde afgrøder, som trædes ned, kan fjerne overskuddet fra markdriften. Regningen efter sådanne skader står landmanden herefter alene med. Den eneste fejl, landmanden har gjort, er at dyrke det mest attraktive foder i området. Bestandens størrelse, sammensætning og adfærd har han kun meget ringe indflydelse på. Disse parametre er i det væsentlige dikteret ved jagtudøvelsen og afskydningens sammensætning / 2015

11 tyde, at bestandsantallet kun midlertidigt falder. Tabellen nedenfor viser, hvor mange hinder (inkl. smalhinder) der er nedlagt pr. kalv i områder, hvor udbyttet er opgjort på en måde, så dette forhold kan udregnes. Det ses, at kun i én lokal opgørelse overstiger antallet af nedlagte kalve antallet af nedlagte hinder. Det betyder, at der i de opgjorte perioder må være mange kalve, som er blevet frataget deres førende hind i løbet af jagtsæsonen. Ser vi på det detaljerede indrapporterede udbytte af kron- og dåvildt på kommunalt plan, se grafikken på side 64, fra jagtsæsonen 2014/15, udgør kalve mindre end en tredjedel af udbyttet i rigtig mange af landets kommuner. Kun i de få vestjyske kommuner, hvor der kun er jagttid på dåkalve, ligger andelen af kalve i udbyttet over 50 %. Der er ingen kommuner, hvor kronkalve udgør mere end 50 %. Meget tyder altså på, at der landet over er en forholdsmæssig stor afskydning af voksne dyr i forhold til kalve, og det er, som vi skal se nærmere på, ikke kun et etisk problem. Noget tyder på, at dette fokus på hinder/dåer i stedet for på kalve er et udtryk for den megen debat om bestande, som overskrider bæreevnen, som der på regionalt og lokalt niveau er talt og skrevet meget om i de forgangne sæsoner. Ser vi på Naturstyrelsens afskydning i de gamle Ulborg plantager, var afskydningen i 2007/08 fordelt med 1,4 hind pr. kalv. I de seneste par sæsoner er dette forhold på de samme arealer steget til to hinder pr. kalv. Dette afspejler givetvis jægermæssige adfærdsændringer (parole?) i perioden. I forhold til skaderne på jordbruget er det naturligt nok ikke de dyr, som nedlægges, der forårsager skaderne! Det er de dyr, som er tilbage efter jagtsæsonen. Her betyder den hårde afskydning af hinder og dåer, at unaturligt mange kalve og smaldyr står tilbage uden føring. En gammel myte om sådanne førerløse kalve er, at de dør efterfølgende. Der er næppe biologisk belæg for denne påstand. Kalve er fysisk uafhængige af hinden allerede i femte levemåned, idet de fuldt ud kan overleve alene på planteføde. Diegivningen har fra femte levemåned derfor kun social karakter. Det betyder altså, at kalve som er et produkt af en god effektiv brunst i september året før og derfor sættes i > En hjorterudel i fanget ude i en lysning i skoven. Forholdet mellem Hinder og kalve i lokalt opgjort udbytter Pipaluk Område Periode Hind : kalv Kilde Naturstyrelsens arealer tilhørende 2011/ /15 1,7 : 1 Hjortevildtgruppe Vestjylland / det gamle Ulborg skovdistrikt (s) NST Vestjylland Naturstyrelsens 2011/ /15 1,5 : 1 NST Midtjylland Midtjyllands plantager (s) Oksbøl Krondyrreservat (s) 2011/ /14 1,4 : 1 NST Blåvandshuk Vorbasse Hovborg (p) 2012/ /15 0,9 : 1 Djursland (p) 2008/ /13 1,9 : 1 Bæredygtig Kronvildtjagt; DCE, Aarhus Universitet 9 /

12 > maj, vil være fuldt ud i stand til at ler med en meget høj andel af kalve skrælning. Dyr, der er vokset op i overleve uden hindens mælk i oktober. Forældreløs adfærd Kalven dier som sagt hinden længe efter oktober af rent sociale årsager. Det er således ikke ualmindeligt, at hinders yvere i december og sågar i januar kan være mælkespændte. Dette er et meget godt tegn på den binding, der socialt er mellem hind og kalv. Kalven er således socialt knyttet til hinden til dens levemåned, og særligt smalhinder vil følge hinden helt op i voksenstadiet. Dette sociale bånd har naturligvis en betydning for krondyrets udvikling og adfærd. Denne prægning fratages kalve, som mister hinden tidligt i livsforløbet. Da både kron- og dåvildt er sociale dyr, søger de denne sociale tryghed dækket på anden vis. Således vil de førerløse kalve ofte søge tryghed ved andre dyr. Om andre dåer eller hinder er villige til at optage sådanne førerløse kalve i deres familierudler er omdiskuteret, og der kan givetvis findes eksempler på både det ene og det andet. Dog vil førerløse ungdyr ikke på nogen måde udvise afvisende adfærd over for andre unge dyr i samme situation. Således kan de førerløse unge dyr slå følge i endog meget store rudler. Sidst på jagtsæsonen kan der lokalt opleves store rudaf netop disse årsager. Da sådanne rudler mangler erfarne moderdyr til at videregive den rigtige adfærd til deres afkom, vil disse rudler kunne få en afvigende adfærd. Denne afvigende adfærd kan følge dyrene mere eller mindre resten af livet. Man kan derfor frygte, at der kan opstå store rudler, som holder sammen året rundt. Her er normal kronvildtadfærd, at store rudler kun opstår, når der er fare på færde. Det vil sige, når rudler på en eller anden vis føler sig truet, og derved kan drage fordel af at være flere sammen. I uforstyrrede perioder vil kron- og dåvildt følges i mindre familierudler med få voksne hinder med deres smaldyr og kalve. For vildtet vil det oftest være mest fordelagtigt at færdes i mindre rudler, idet det enkelte dyr derved får bedst mulig adgang til den mest attraktive ressource. Således vil alle dyr i en lille familierudel i ro og mag kunne esse i mindre lysninger m.v. Derimod vil dyr i kæmperudler nu engang være nødt til at søge fødebehovet dækket, hvor de opholder sig. Det vil for svagere dyr i rudlen aldrig være der, hvor den bedste ressource er tilgængelig. Dette ses ofte omkring foderpladser, hvor de dyr, som ikke kan komme til foderet, så forvolder skader på omgivelserne med bid og rudler uden erfarne dyr til at videregive erfaringer om optimal adfærd, vil derfor livet igennem kunne udvikle en uønsket adfærd. Opstår situationen, hvor hjortevildtet hele året går i store rudler, vil dyrene af simple årsager i endnu større grad været tvunget til at søge føde på landbrugsproduktionsarealer, idet det er de eneste steder, hvor foderudbuddet er stort nok. En landmand eller skovejer skal kunne leve med hjortevildt som dyrkningsvilkår, men ingen jordbruger skal stå alene med en regning for urimeligt store rudler, som hærger den enkelte lodsejers afgrøde. Det er således på ingen måde udtryk for en bæredygtig forvaltning, hvis et afskydningsfokus på hinder og dåer medfører større rudler. Måden til at få bragt de lokale bestande i balance med bæreevnen er således ikke kun at reducere bestanden, men samtidig og måske vigtigere at den sociale struktur i rudlerne opretholdes. En markant forøgelse af afskydningen af kalve vil derfor være ønskeligt særligt i de områder, hvor bæreevnen er nået. Scanpix/ Terkel Broe Christensen Lad os afslutningsvist gentage parolerne: Skyd mindst én kalv for hvert voksent dyr. Skyd noget mere, og forstyr noget mindre! Det er jægernes adfærd og afskydning, der er nøglen til forvaltningsmæssig succes. Dåvildtet er stærk repræsenteret på de danske øer. Her en lille rudel på Romsø i Storebælt / 2015

Hjortevildtoversigten 2016

Hjortevildtoversigten 2016 Hjortevildtoversigten 2016 Tekst: Mads Flinterup, Danmarks Jægerforbund Foto: Max Steinar m.fl. 2 NATUR/VILDTPLEJE Jæger 9 / 2016 NATUR: Forårsbestandene af då- og kronvildt sætter igen i 2016 ny antalsmæssig

Læs mere

Hjortevildtoversigten

Hjortevildtoversigten Hjortevildtoversigten 2014 46 www.jaegerforbundet.dk 9 / 2014 Tekst: Mads Flinterup, Danmarks Jægerforbund Foto: Jan Skriver m.fl. ENDNU EN GANG meldes der om massiv bestandsmæssig fremgang for både då-

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2012 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2012 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2012 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPE VESTJYLLAND Det fremgår af retningslinjerne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering

Læs mere

Hjortevildtgruppe Vestjylland (HGV)

Hjortevildtgruppe Vestjylland (HGV) Hjortevildtgruppe Vestjylland (HGV) Forvaltning af kronvildt ønsker til regionale jagttider gældende fra jagtsæson 2017/18. (se vejledning) 1. Hjorte større end spidshjort 16. oktober til 31. december

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2013 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2013 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2013 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPE VESTJYLLAND Det fremgår af retningslinjerne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering

Læs mere

DÅVILDT I DANMARK STATUS FOR BE- STAND OG UDBYTTE 2017

DÅVILDT I DANMARK STATUS FOR BE- STAND OG UDBYTTE 2017 DÅVILDT I DANMARK STATUS FOR BE- STAND OG UDBYTTE 2017 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 30. november 2017 Thomas Kjær Christensen og Lars Haugaard Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2014/2015 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2014/2015 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2014/2015 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPE DJURSLAND Det fremgår af retningslinjerne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering

Læs mere

TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET Kronvildtgruppen 23. november 2006 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET Kronvildtgruppens redegørelse og indstilling på baggrund af rapporter fra arbejdet i de regionale grupper De regionale kronvildtgrupper skal

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2015/2016 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2015/2016 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2015/2016 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPE (SKRIV NAVN FOR OMRÅDET HER!) Det fremgår af retningslinjerne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt

Læs mere

c. Opleves et behov for justeringer af de etiske regler for kronvildtjagt? Ikke p.t..

c. Opleves et behov for justeringer af de etiske regler for kronvildtjagt? Ikke p.t.. KRONVILDTGRUPPE VESTJYLLAND Afrapportering til Vildtforvaltningsrådet 1. At udbrede kendskabet til de etiske regler for kronvildtjagt a. Hvilke initiativer har den regionale kronvildtgruppe taget for at

Læs mere

KRONVILDT. i Danmark

KRONVILDT. i Danmark KRONVILDT i Danmark Forord Der er blevet mere kronvildt i Danmark, og der er nu faste bestande i områder, hvor man ikke så kronvildt tidligere. Jeg tror, at de fleste af os er enige om, at dét er en positiv

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2012 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2012 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2012 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPE (DJURSLAND) Det fremgår af retningslinierne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering

Læs mere

Referat Hjortevildtudvalgsmøde Den 24. august 2015 kl. 17.00-20.00

Referat Hjortevildtudvalgsmøde Den 24. august 2015 kl. 17.00-20.00 Referat Hjortevildtudvalgsmøde Den 24. august 2015 kl. 17.00-20.00 Sted Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle Mødedeltagere Lars Jensen, (HB) Formand Claus Lind Christensen (Formand DJ) Knud

Læs mere

Sydvestfyns Hjortelav. Årsmøde 2014 onsdag d.19.marts kl.19.30. I Øster Hæsinge Forsamlingshus. Referat

Sydvestfyns Hjortelav. Årsmøde 2014 onsdag d.19.marts kl.19.30. I Øster Hæsinge Forsamlingshus. Referat Sydvestfyns Hjortelav Årsmøde 2014 onsdag d.19.marts kl.19.30 I Øster Hæsinge Forsamlingshus Referat 1: Som ordstyrer blev valgt Jørgen Andersen 2 Beretning: Formanden lagde i sin beretning vægt på, at

Læs mere

Referat af Hjorteforvaltningsmøde den 7. november 2007.

Referat af Hjorteforvaltningsmøde den 7. november 2007. Odsherred, den 15. november 2007 Referat af Hjorteforvaltningsmøde den 7. november 2007. Dagsorden: 1. Godkendelse af ref. 2. Siden sidst, Mikkel, Asger - pressemeddelelse, medieomtale 3. Ulovlig jagt,

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Årsmøde 2014, Hjortevildtgruppen Fyn, referat. Afholdt den 20. marts 2014, Centrovice Vissenbjerg. Årsberetning.

Årsmøde 2014, Hjortevildtgruppen Fyn, referat. Afholdt den 20. marts 2014, Centrovice Vissenbjerg. Årsberetning. Årsmøde 2014, Hjortevildtgruppen Fyn, referat. Afholdt den 20. marts 2014, Centrovice Vissenbjerg. Årsberetning. Kurt Nissen havde kort inden årsmødet trukket sig som formand. Jægerforbundet udpegning

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2008 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2008 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2008 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET Det fremgår af retningslinierne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering af aktiviteter til Vildtforvaltningsrådet.

Læs mere

Kronvildt: En naturoplevelse, vi skal bevare

Kronvildt: En naturoplevelse, vi skal bevare TALEPAPIR Kronvildt: En naturoplevelse, vi skal bevare Kære alle sammen. --- Det talte ord gælder --- Man siger jo, at en god jæger er en tålmodig jæger. Og den egenskab må have været helt afgørende for

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2013/2014 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2013/2014 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2013/2014 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPE NORDJYLLAND Det fremgår af retningslinjerne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering

Læs mere

Analyse 19. august 2013

Analyse 19. august 2013 19. august 2013 Større geografisk koncentration af millionærer i Danmark Af Esben Anton Schultz Denne analyse ser nærmere på, hvor mange millionærer der var i Danmark i 2010, og hvordan de fordeler sig

Læs mere

Finn Assens. Lad os kaldet det jagt i stedet for afskydning. Uffe Middelfart. Lad os ændre attitude og tale om jagt og forvaltning.

Finn Assens. Lad os kaldet det jagt i stedet for afskydning. Uffe Middelfart. Lad os ændre attitude og tale om jagt og forvaltning. Referat temadag Den Regionale Hjortevildtgruppe. 1.2.2014 Referent: Kurt G. Holm, Hjortevildtgruppen. No: Referat: 1 Velkomst. Velkomst ved Kurt Nissen. 2 Praktiske oplysninger v/ Lars Erlandsen Brun.

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG Dagsorden: 1. Evaluering af sæsonen, styregruppens årsberetning 2. Information om status på kronvildtforvaltning siden sidst 3. Økonomi 4. Valg til styregruppen i delområde Jegum, Blåvand, V. Vrøgum, Koordinator

Læs mere

Forvaltningsplan for dåvildt i Jammerbugt og Thisted Kommuner

Forvaltningsplan for dåvildt i Jammerbugt og Thisted Kommuner Forslag til Forvaltningsplan for dåvildt i Jammerbugt og Thisted Kommuner Forslag til Forvaltningsplan for dåvildt i Jammerbugt og Thisted Kommuner Side 1/9 Forvaltningsplan for dåvildt i Jammerbugt og

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2011 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2011 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2011 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPE (DJURSLAND) Det fremgår af retningslinierne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering

Læs mere

Årsrapport 2013, kæbeindsamling Djursland

Årsrapport 2013, kæbeindsamling Djursland Årsrapport 2013, kæbeindsamling Djursland Lars Haugaard Institut for Bioscience Aarhus Universitet Grenåvej 14, 8410 Rønde. E. post.: laha@dmu.dk Faglig kommentering: Aksel Bo Madsen 1 1. Baggrund for

Læs mere

Vildtforvaltningsrådets indstilling til plan for forvaltning af kronvildt

Vildtforvaltningsrådets indstilling til plan for forvaltning af kronvildt Vildtforvaltningsrådets indstilling til plan for forvaltning af kronvildt./. På Vildtforvaltningsrådets møde den 14. juni 2016 behandlede rådet indstillingen fra Den nationale Hjortevildtgruppe om plan

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2011 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2011 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2011 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPE SYDJYLLAND Det fremgår af retningslinjerne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering

Læs mere

Hjortevildtjagtens 10 bud:

Hjortevildtjagtens 10 bud: Hjortevildtjagtens 10 bud: 1. Afpas afskydningen til terrænets bæreevne og i dialog med naboerne. 2. Skyd mindst én kalv for hvert nedlagt voksent dyr. 3. Overhold den frivillige fredning. 4. Skyd ikke

Læs mere

Kronvildtskader i Jysk Landbrugsrådgivnings område. 3. reviderede udgave maj 2015. Udarbejdet af Peter Aalykke Jensen, Jysk Miljø

Kronvildtskader i Jysk Landbrugsrådgivnings område. 3. reviderede udgave maj 2015. Udarbejdet af Peter Aalykke Jensen, Jysk Miljø Kronvildtskader i Jysk Landbrugsrådgivnings område 3. reviderede udgave maj 2015 Udarbejdet af Peter Aalykke Jensen, Jysk Miljø Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Bestandsopgørelser fra DJ... 6 Dataindsamling,

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Referat fra Hjortevildtudvalgsmøde Mandag den 19. oktober 2015 kl. 17.00-20.00

Referat fra Hjortevildtudvalgsmøde Mandag den 19. oktober 2015 kl. 17.00-20.00 Referat fra Hjortevildtudvalgsmøde Mandag den 19. oktober 2015 kl. 17.00-20.00 Sted Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle Mødedeltagere Lars Jensen, (HB) Formand Jens Venø (HB fung. Sydjylland)

Læs mere

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland I løbet af de seneste 25 år har der været en generel tendens til, at uligheden i Danmark er vokset, hvilket også bekræftes af de nyeste tal. Geografisk

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2013/2014 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2013/2014 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2013/2014 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPE MIDTJYLLAND Det fremgår af retningslinjerne for de hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Ungdomsledighed rammer skævt i landet

Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledigheden er tredoblet siden krisens udbrud. I september 01 var således ca. 13 pct. af de unge mellem 1-9 år arbejdsløse, mens det før krisen kun var, pct.

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til august 2016 VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til september 2016 VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010 Finansudvalget - FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Lovtidende A Udgivet den 6. november. november. Nr. 85. Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse,

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG Dagsorden: 1. Evaluering af sæsonen, styregruppens årsberetning 2. Styregruppens møde med Oxbøl Krondyrreservat 3. Hvad er der sket på området kronvildtforvaltning i året der er gået og hvad bringer de

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

HELT (KRON)VILDT. Kerneområdet for kronvildtet i Vestsjælland

HELT (KRON)VILDT. Kerneområdet for kronvildtet i Vestsjælland Tekst Foto Torben Møller-Nielsen Steen Axel Hansen m. fl. DET HANDLER OM kronhjorte. RIGTIGE kronhjorte. Ikke sådan nogle pistne spidshjorte, men ordentlige klepperter med krone og det hele. På Sjælland.

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til juli VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til juli VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til juli 2016 VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til oktober VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til oktober VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til oktober 2016 VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Fælles mål eller egen vinding? Mads Flinterup Danmarks Jægerforbund

Fælles mål eller egen vinding? Mads Flinterup Danmarks Jægerforbund Fælles mål eller egen vinding? Mads Flinterup Danmarks Jægerforbund Konflikter? Konflikter eksisteret ikke mellem hjortevildt og mennesker. Konflikter eksistere kun mellem mennesker med forskellige holdninger.

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1)

Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1) Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1) I medfør af 3, stk. 2 og 3, 4, stk. 2, 20, stk. 4, 49, stk. 3, og 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Eftersøgningssæsonen 13/14. Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet

Eftersøgningssæsonen 13/14. Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet Eftersøgningssæsonen 13/14 Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet Trafikeftersøgninger 2013 5.449 trafikeftersøgninger ny rekord. 7% stigning fra 2012 Trafikeftersøgninger Udviklingen 6000 5000 4000 3000

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

STATISTIK. Huslejestatistik 2017

STATISTIK. Huslejestatistik 2017 STATISTIK statistik 2017 statistik 2017 Forord statistikken for den almene boligsektor 2017 er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Eftersøgningssæsonen 11/12

Eftersøgningssæsonen 11/12 Eftersøgningssæsonen 11/12 Trafikeftersøgninger 2011 4.732 trafikeftersøgninger Et fald på 10% Udviklingen i antallet 6000 5000 4754 5300 5349 4000 3756 3608 3697 4326 4732 3000 2824 3450 2000 1000 1600

Læs mere

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Samlet er ungdomsledigheden på omkring 13,2 pct. for de unge under 30 år, når man ser bort fra studerende i arbejdsstyrken. Der er dog stor forskel

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Referat møde den 8/2-2007 mellem Oxbøl Krondyrreservat (OKR) og Oksbøl & Omegns Kronvildtlaug (OOK)

Referat møde den 8/2-2007 mellem Oxbøl Krondyrreservat (OKR) og Oksbøl & Omegns Kronvildtlaug (OOK) Referat møde den 8/2-2007 mellem Oxbøl Krondyrreservat (OKR) og Oksbøl & Omegns Kronvildtlaug (OOK) Til stede var: OKR: Ulrik Lorenzen (UL), Ole Knudsen (OK), Kim Klitsgaard (KK), Jørgen Andersen (JA),

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland

Læs mere