INDHOLDSPLAN. for skoleåret 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSPLAN. for skoleåret 2014/2015"

Transkript

1 INDHOLDSPLAN for skoleåret 2014/2015 Godkendt af Skovbo Efterskoles bestyrelse

2 sfortegnelse 5 INDHOLDSPLAN OG DIVERSE SKEMAER PRINCIPPER FOR UDARBEJDELSE AF INDHOLDSPLAN PÅ SKOVBO EFTERSKOLE SKOVBO EFTERSKOLES FORMÅL SKOVBO EFTERSKOLES SELVVALGTE VÆRDIGRUNDLAG SKOVBO EFTERSKOLES PÆDAGOGISKE LINJE OG HOVEDSIGTE MED UNDERVISNING OG SAMVÆR ELEVER OPTAGELSE OG SAMMENSÆTNING AF SKOVBO EFTERSKOLES ELEVGRUPPE DIFFERENTIERING OG NIVEAUDELING INKLUSION LÆRERNE TILSYNSLÆREREN FAMILIEGRUPPELÆREREN FAGLÆREREN PLANER DAGS- OG UGEPROGRAM WEEKENDPROGRAM FAGOVERSIGT EVALUERING FORÆLDREKONSULTATION EVALUERINGSPAPIRER STANDPUNKTSKARAKTERER TERMINSPRØVE FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE TILBUD DEN PÆDAGOGISKE VIRKSOMHED I FORB. MED KOSTSKOLEARBEJDET MÅLTIDET LEKTIETIME RENGØRING & KØKKEN FÆLLESRENGØRING VÆRELSESRENGØRING MADLAVNING OG KØKKENARBEJDE 17

3 5.5.7 TILBAGEVENDENDE ARRANGEMENTER INTRODAGE [SE SKEMA: INTRO] OPSTARTSTUR [SE SKEMA: OPST.] GENSYNSDAG EFTERSKOLERNES DAG [SE SKEMA: EF] SKOVBOJUL [SE SKEMA: SKOV] JULEFEST OG JULEAFSLUTNING [SE SKEMA: JP] FORÆLDREDAG DAG FOR NYE ELEVER IDRÆTSDAG KARISMAJ HOVEDRENGØRING [SE SKEMA: ST] TIVOLITUR [SE SKEMA: ST] GALLAFEST [SE SKEMA: ST] DIMISSIONSFEST [SE SKEMA: ST] FESTER & ARRANGEMENTER KLUBBER MUSIKORIENTEREDE KLUBBER SPORTSORIENTEREDE KLUBBE MEDIEORIENTEREDE KLUBBER KRISTENDOMSORIENTEREDE KLUBBER UNGEGRUPPER MIX TEENEVENT FAGBESKRIVELSER OBLIGATORISKE FAG DANSK MATEMATIK ENGELSK UGENS AFSLUTNING DANNELSE OG DEMOKRATI FAMILIEGRUPPETIME FÆLLESANDAGTER BIOLOGI FYSIK GEOGRAFI KRISTENDOM OG LIVSOPLYSNING SAMFUNDSFAG HISTORIE BOGLIGE VALGFAG & SUPPLERENDE FAG TYSK FRANSK SCIENCE H-TEAM & PROJEKTER K TEAM SKILINIE TEAMALP AFRIKALINIE TEAM UBUNTU CUBALINJE TEAM CUBA DYKKERLINJE TEAMDIVING 66

4 MUSIKLINJE 2 & SPOR MUSIKSPOR TEATERSPOR MEDIE- OG JOURNALISTSPOR SPORTSSPOR KUNSTSPOR VÆRKSTEDSSPOR VALGFAG PIGEFODBOLD DRENGEFODBOLD BADMINTON MOUNTAINBIKE MUSIKLINIE 1 FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET BAND 1-4 FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET KOR FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET INSTRUMENTAL FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET SY DIT TØJ BAGNING GYMNASIEMATEMATIK SPECIALUNDERVISNING DANSK DANSK MATEMATIK 1 (8&9) MATEMATIK ENGELSK ENGELSK LÆRERROLLE I SPECIALUNDERVISNINGEN DANSK SOM FREMMEDSPROG ERHVERVS- OG UDDANNELSESVEJLEDNING ERHVERVS- OG UDDANNELSESVEJLEDNING ERHVERVSPRAKTIK UDDANNELSESBOG OG TILMELDING TIL UNGDOMSUDDANNELSERNE BROBYGNING OSO-OPGAVE ANDERLEDES UGER OG DAGE PROJEKTOPGAVE [SKEMA: P] SKILEJRSKOLE [SKEMA: SKI] TEATERPROJEKT [SKEMA SE: TK1-3] BOGLIGE UGER [SE SKEMA: BOG ] PRØVEUGER: STUDIE & PRAKTISK ARBEJDE [SE SKEMA: MP] SPORUGE [SE SKEMA SU] SEXUALUNDERVISNING KULTURMØDEUGE (UGE 7) IDRÆTS- OG SUNDHEDSUGE (UGE 7) 93

5 5.9 SKEMAER (FINDES I SKEMADOKUMENTET) HOVEDSKEMA 1. SEMESTER [HS1] HOVEDSKEMA 2. SEMESTER [HS2] OPSTARTSTUR [OPST.] SPORUGE [SU] EFTERSKOLERNES DAG [EF] PROJEKTOPGAVE [P45-46] SØNDAGSUNDERVISNING [SS] SKOVBOJUL [SKOV] JULEAFSLUTNING [JP] TEATERUGER [TK 1-3] SKITUR [SKI] KULTURMØDE, IDRÆTS- OG SUNDHEDSUGE [UGE 7] TERMINSPRØVE [TP] SKRIFTLIGE PRØVER [SP] BOGLIGE UGER [BOG 1-3] MUNDTLIGE PRØVER [MP 1-3] DOKUMENTATION FOR UNDERVISNINGSDAGE 94

6 5 INDHOLDSPLAN OG DIVERSE SKEMAER 5.0 PRINCIPPER FOR UDARBEJDELSE AF INDHOLDSPLAN PÅ SKOVBO EFTERSKOLE splanen er manualen for arbejdet på Skovbo Efterskole. Derfor skal den hele tiden være - opdateret og beskrive skolens virkelighed - tilgængelig for børn- og ungeministeriet, bestyrelse, medarbejdere og skolens brugere Procedurer: I foråret godkender bestyrelsen indholdsplanen for det kommende skoleår. Den eksisterende plan suppleres med beskrivelser af nye fag. Disse beskrivelser skal være færdigbehandlet og godkendt af medarbejderråd og bestyrelse inden det nye skoleår går i gang. På skolens netværk og hjemmeside skal der altid ligge en opdateret version af skolens indholdsplan. Ved udgangen af et skoleår suppleres indholdsplanen med opdateret tjenestetidsplan, skemaer og aktivitetskalender for derefter at blive arkiveret under det gældende skoleår. Forstanderen er ansvarlig for, at ovenstående procedurer overholdes I indholdsplanen søges Bennets didaktiske model omkring det: Undervisende, strukturerede og vejledende samvær implementeret. Ligeledes søges Ulla Ambrosius Madsens model om det nødvendige, kontraktfæstede og frie rum implementeret. I tilknytning til indholdsplanen er der udarbejdet arbejdsbeskrivelser, skema og kalendermateriale

7 5.0.1 SKOVBO EFTERSKOLES FORMÅL Institutionens formål er, at drive efterskole inden for rammerne af de gældende regler for frie kostskoler. Skolens virke bygger på et karismatisk kristent og folkeligt grundlag. Overordnede kommentarer i tilknytning til formålet: Vort mål med at drive efterskole er, at kvalificere unge til at håndtere deres nuværende ungdomsliv og deres kommende voksenliv, og samtidig give dem et spændende, udviklende og udfordrende år. Dette mål søges opfyldt ved, at skolen i sin helhed er med til at pege på den enkelte elevs muligheder frem for elevens begrænsninger. Både gennem undervisning og samvær søger vi at opfylde lovens formål om at bibringe den unge livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. I vores kristne menneskesyn ligger implicit, at mennesket består af ånd, sjæl og krop, og at der er ligeværdighed mellem disse tre. I forlængelse af formålet og vores kristne menneskesyn udkrystalliserer der sig et skolemiljø hvor: - eleverne kan kvalificere sig til ungdomsuddannelserne. (der tilbydes i et aktivt læringsmiljø at tage folkeskolens afsluttende prøver) - eleverne lærer at fungere socialt i et fællesskab, der stiller krav. (eleverne bor flere sammen, spiser sammen og deltager i mange aktiviteter sammen med skolens elever og medarbejdere) - eleverne lærer ansvar og selvstændighed ved at se konsekvensen af egne valg og beslutninger. (i samarbejde med eleven opstilles der uddannelsesmæssige mål. Disse mål søges fastholdt) - eleverne opmuntres til at udvise initiativ for derigennem at være med til at præge deres egen og skolens hverdag. (fællesarrangementer m.m.) - eleverne udfordres til at tage stilling til kristendommen og lade deres liv blive påvirket af kristne holdninger. (her tænkes mere på et personligt engagement i kristendommen end et bestemt kirkeligt tilhørsforhold) - eleverne får smag for et aktivt fritidsliv og udfordres til at udvikle deres kreativitet. (gennem musik, sport, kunstnerisk udfoldelse, debat og foredragsaftener) - eleverne opmuntres til at engagere sig i det omgivende samfund både lokalt og globalt. (gennem temadage, diskussioner, tværfaglige projekter og ekskursioner) - eleverne bevidstgøres om miljø- og sundhed. (temadage, livsstil, ernæringslære, affaldssortering, energibesparelse) Sammenfattende foregår undervisningen i et engageret kostskolemiljø, hvor grundlaget er et kristent menneske- og livssyn. Det betyder, at vi ønsker at lade de kristne værdier og samfundsudviklingen mødes i en holdningsdannende konfrontation. Vi ønsker at påvirke og engagere, så ord som ansvar, ærlighed, tillid, åbenhed, ligeværdighed, fællesskab og frihed får et reelt og konkret indhold

8 5.0.2 SKOVBO EFTERSKOLES SELVVALGTE VÆRDIGRUNDLAG Skovbo Efterskole vedtægter 1.stk 3. Skovbo Efterskoles værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det er beskrevet i bibelen. Dette inkluderer respekt for det enkelte menneske, samtidsrelevans i forhold til omverdenen og miljøansvar, samt personlig genoprettelse, livsglæde og fremtidshåb. Derfor er det en værdi for os at: - skolen værdsætter det enkelte menneske og respekterer dets frihed til at vælge livsgrundlag. - relationen til Jesus bliver præsenteret som noget levende, ægte og attraktivt, som kan være holdningsdannende og livsforvandlende. - kristendommen præsenteres som noget, der er relevant for hele tilværelsen, og eleverne oplever en mangfoldighed af kirkelige udtryk. - skolen udfordrer og udvikler hele mennesket. - undervisningen tilpasses, så den enkelte elev udfordres maksimalt i forhold til sin faglige formåen. - eleverne møder troværdige medarbejdere, som kan tilbyde vejledning åndeligt, fagligt og personligt. - skolen skaber et miljø, hvor der er nærhed, positiv omgangstone og gode relationer. - skolen skaber et miljø, hvor der er tillid, livsglæde, humor og kreativitet. - skolen skaber et miljø, hvor frihed under ansvar er en naturlig del af hverdagen således, at eleverne lærer at tage ansvar for sig selv, for andre og for skolens fysiske rammer. - skolen tager aktivt del i det omgivende samfund

9 5.0.3 SKOVBO EFTERSKOLES PÆDAGOGISKE LINJE OG HOVEDSIGTE MED UNDERVISNING OG SAMVÆR At undre sig Skovbo Efterskole er en skole for teenagere i alderen år. På Skovbo er der en pædagogisk hovedstrøm i alt, hvad vi laver. Denne hovedstrøm er, at vi sammen med vores unge er på rejse gennem livet. På en lang række eksistentielle områder ønsker vi ikke at stille med en række færdige svar og er bevidste om at både elever og medarbejdere kan forandres gennem refleksion og dialog Der er noget, der er større end os selv En anden hovedstrøm er, at vi arbejder ud fra den forudsætning, at der er noget, der er større end os selv. Vi beskæftiger os med den store historie: En skabende Gud - der blev menneske og dermed skabte kontakt mellem Gud og mennesket. Vi befinder os i spændingsfeltet mellem tro og videnskab. Det betyder, at vi i naturvidenskab arbejder med det naturvidenskabelige verdensbillede som kontekst, herunder udviklingslæren og naturvidenskabens uafsluttede natur. Vi ønsker ved dialog og oplysning at være en modkultur til religiøs, videnskabelig og politisk fundamentalisme. Man lærer af mange ting På Skovbo prioriterer vi undervisningen og samværet højt. Det betyder, at vi synes, at praktiske opgaver som rengøring, madlavning, fritidsarrangementer er lige så vigtige som elevens undervisning i de boglige fag. Vi prioriterer, at den unge lærer at agere ansvarligt i vores undervisnings- og samværsmiljø. Man udvikler sig bedst sammen med andre Skovbo efterskole er et fællesskab af mennesker. Vi er optaget af, at vi hænger sammen som mennesker og ikke bare er ensomme satellitter, der farer af sted gennem verdensrummet. Martin Buber har sagt, der eksisterer ikke et jeg uden et du. Vi søger at bibringe vores unge kompetencer til agere i et socialt fællesskab, og vi vil gerne være en modkultur til en entydig individualisme. Grundlæggende mener vi, at den unge bedst tilegner sig demokratisk dannelse og livsoplysning i samspil med andre

10 - 5 - Medarbejder- og bestyrelseshåndbog

11 5.1 ELEVER OPTAGELSE OG SAMMENSÆTNING AF SKOVBO EFTERSKOLES ELEVGRUPPE Skovbo optager elever i oktober, november og december måned. Alle elever skal til optagelsessamtale. Denne samtale er egentlig en oplysningssamtale, hvor skolens liv og værdigrundlag foldes ud. På baggrund af denne samtale er det op til elev og forældre at vælge Skovbo Efterskole. Skovbo Efterskole er åben for alle unge i aldersgruppen, der mener, at vores undervisnings- og samværstilbud vil udvikle dem. Elevgruppen sammensættes så der er en naturlig balance mellem 9. og 10. klassetrin samt drenge og piger DIFFERENTIERING OG NIVEAUDELING I kommentaren til vores værdigrundlag står: Undervisningen tilpasses, så den enkelte elev udfordres maksimalt i forhold til sin faglige formåen. I fagene dansk, engelsk og matematik og tysk arbejdes der med forskellige niveauer. Det højeste niveau er gymnasieforberedende og det laveste + niveauer er specialundervisning. Dansk 9. klasse Her er der to niveauer 9-1 og 9+, 9+ er specialundervisning Dansk 10. klasse Her er der tre niveauer: 10-2, 10-1 og 10+, 10 er specialundervisning Engelsk 9. klasse Her er der tre niveauer: 9-2,9-1 og 9+, 9+ er specialundervisning Engelsk 10. klasse Her er der tre niveauer: 10-2, 10-1 og 10+, 10 er specialundervisning Matematik 9. klasse Her er der tre niveauer: 9-2,9-1 og 9+, 9+ er specialundervisning Matematik 10. klasse Her er der tre niveauer: 10-2, 10-1 og 10+, 10+ er specialundervisning - 6 -

12 5.1.3 INKLUSION På Skovbo Efterskole handler inklusion om det gode fællesskab, hvor vi alle på trods af - og med vores forskelligheder bidrager til et godt, trygt, inspirerende og lærerigt miljø. Skovbo Efterskole er en almen boglig efterskole, men vi optager årligt ca. 10 elever med særlige behov. Særlige behov kan fx være koncentrations- og opmærksomhedsforstyrrelser (fx ADHD, ADD). I nogle tilfælde optager vi også unge med autismespektrum forstyrrelser. Vi er ikke en specialefterskole, men vi har nogle tilbud og tiltag til unge med særlige behov, således at de kan deltage i efterskolefællesskabet og afslutte med Folkeskolens Afgangsprøve (fsa) eller 10. klasses Afgangsprøve. Det er afgørende, at den unge har evnerne til at tage afgangsprøven dvs. er nogenlunde fagligt alderssvarende. Vores erfaring er også, at den unge bør være nogenlunde modenhedsmæssigt aldersvarende for at lykkes godt med sit efterskoleophold. Optagelsesprocedure Vi optager hvert år ca. 10 unge med særlige behov, og det sker gennem et besøg på skolen og en optagelsessamtale med vores inklusionsvejleder. Derudover har vi behov for en aktuel skoleudtalelse og en PPR-udtalelse. Vores fokus er den unge, og vi ønsker at han/hun skal udvikles og lykkes. På baggrund af mange års erfaring med unge med særlige behov på Skovbo Efterskole samt en faglig/pædagogisk viden vurderer vi - ud fra oplysninger og samtale, hvorvidt vi kan være et skoletilbud for den unge. Yderlig er det vigtigt, at den unge gerne vil gå på efterskolen og vil fællesskabet, da motivation hos den unge er afgørende. Som ung med særlig behov deltager man i efterskolelivet på lige fod med alle de andre elever. De ekstra tiltag, vi kan tilbyde, er følgende: Deltagelse i +hold i dansk, matematik og dansk, dvs. hold med max 10 elever, hvor undervisningen er særligt tilrettelagt, men målet fsa Ressourcelærer i dansk, matematik og engelsk (10.klasse) Daglig lærerstyret lektietime Ugentlig samtale med en struktur-/samtalelærer Ekstra støtte i forbindelse med mere ustrukturerede arrangementer fx projektopgave Medicinhåndtering Hvilket tiltag der er nødvendigt for den enkelte elev vurderes i samarbejde med inklusionsvejleder, forældre og den unge selv. Lærerroller Funktioner i arbejde med unge med særlige behov: Underviser på +hold Undervisningen er særligt tilrettelagt pædagogisk og fagligt i forhold til den enkelte elevs niveau og gruppens sammensætning. Der arbejdes mod at opøve en basal og solid faglig kunnen, og målet er folkeskolens afgangsprøve. Der arbejdes struktureret med fokus på motivation og en vekselvirkning mellem individuel arbejde og læring/udvikling i det sociale samspil. I samarbejde med inklusionsvejleder vurderes, hvorvidt elever skal have ekstra tid til eksamen. Ressourcelærer (dansk, matematik, engelsk) Som ressourcelærer har man fokus på elever med særlige behov. Der hjælpes med forståelse af opgave, der guides i strategier til opgaveløsning, og der kan guides i det - 7 -

13 sociale samspil. Der hjælpes med struktur, og der kan også hjælpes med oplæsning. I nogle tilfælde handler det også om at støtte eleven i en fastholdelse af koncentration og/eller give eleven en passende pause. Som ressourcelærer samarbejder man med hovedlæreren og vurderer, hvorvidt eleverne skal deltage i klasseundervisningen/gruppeopgaver, eller ressourcelæreren tager elever ud til individuel undervisning. I klasserummet har ressourcelæreren særligt fokus på elever med særlige behov, men må selvfølgelig også hjælpe de andre elever og være med til at bidrage til et godt læringsmiljø. Består undervisningen af oplæg/ tavleundervisning hjælper ressourcelæreren med at holde fokus og koncentration i klassen (Ressourcelæreren skal også være opmærksom på, at mange unge med særlige behov mister koncentrationen og derfor ikke hører/forstår alt, hvad der bliver sagt ved tavlen, selvom de sidder stille). Som ressourcelærer er man også med til at observere det sociale samspil og læringsmiljøet i klassen, hvilket deles med hovedlæreren. Yderlig sørger ressourcelæreren også for at hente elever på værelser og håndtere pjæk (dette gælder samtlige elever og ikke kun de unge med særlige behov). En ressourcelærer er IKKE en radiatorlærer. Struktur- og samtalelærer Som struktur- og samtalelærer er man tilkoblet bestemte elever, og der afholdes regelmæssige (ugentlige) trivselssamtaler med eleven med afsæt i faglige, sociale og personlige mål. Fokusområde kan variere i forhold til behov. Der kan arbejdes med sociale udfordringer fx på værelse eller i fællesrummet eller personlige udfordringer med fx at opføre sig socialt anstændigt, håndtere konflikter, pjæk, at komme op om morgenen, regler mv. Der arbejdes med at give eleven strategier til at løse udfordringerne. Fokusområder noteres i logbogen. et er også at skabe struktur for eleven, og derfor kan timerne også udmøntes i praktiske gøremål med i fællesskab at holde orden i skolesager, -mapper, skab og værelse. Der tydeliggøres også struktur ved at forklare skemaer, dags-/ugeplaner, særligt i forhold til anderledes dage/uger (se pkt. nedenfor). Her er det også struktur- og samtalelærerens opgave at lave synlige skemaer/struktur for eleven. I studieperioden er det struktur- og samtalelærerens opgave at strukturere og lave skema for perioden. Desuden trænes der til prøverne. Som struktur- og samtalelærer er man også med i eventuelle konflikthåndteringer omkring eleven. Desuden har man ansvar for i samarbejde med inklusionsansvarlig og faglærere at lave eventuelle udtalelser. Der samarbejdes med kontaktlæreren om fokuspunkter/samtale. Også kontakten til hjemmet koordineres i forhold til kontaktlæreren. Alle funktioner kræver specialpædagogisk fokus, dvs. mest af alt at arbejde relationelt (med tålmodighed) og struktureret Logbog Logbog, som føres over elever med særlige behov, er primært struktur-/samtalelærerens redskab til at have øje for udviklingen hos den enkelte. Derudover er uddrag brugbart i forbindelse med udtalelser. Logbogen er åben for alle lærere, dvs. at man som kontaktlærer også kan orientere sig om udviklingsforløb og fokuspunkter. Anderledes dage/uger Disse dage/uger er en stor udfordring for de fleste af de unge med særlige behov, derfor er det vigtigt, at de medtænkes eksplicit i støtten og samtalen: Grundig forklaring af dagen/skema (hvad, hvor, hvem) Opmærksomhed omkring relationer (hvem skal jeg følges med?) Opmærksomhed omkring mad (hvor/hvordan husk at smøre madpakke osv.) Tilknytte en kontakt/hjælp (hvis jeg er i tvivl?) det kan både være lærer, gi et år eller elever - 8 -

14 Introtur Skitur (*) Projektuge (*) Brobygning (*) Sporuge Teaterkoncert Eksamen (studie og forberedelse)(*) (Efterskolernes dag) Arrangementer ud af huset Tivolitur (*) kræver yderlig fysisk tilstedeværelse, vejledning og strukturering (Her planlægges særskilt støtteforanstaltninger) Forældrekontakt Vigtigt, at vi kommunikerer, at vi IKKE er en specialefterskole. Starter skoleåret med en forventningsafklaring og beskrivelse af foranstaltninger og skole/hjem kontakt m forældre (inklusionsvejleder) Kontakt er primært i forbindelse med skolens andet skole/hjem samarbejde (trivselssamtaler og forældrekonsultation) Før disse møder, holdes et teammøde med samtlige lærere, der er tilknyttet specialeleverne i form af en støttefunktion. Her gennemgås elever, således at kontaktlærer og/eller samtalelærer får information til at orientere forældre. Afhængig af eleven, vil støttelæreren (og/eller inklusionsvejleder) deltage i konsultationer/yderlige opkald til hjem. Det er vigtigt, at kontaktlærer og samtale-/strukturlærer har lavet aftale om, hvem der kontakter hjemmet, og hvem der har den primære kontakt. Oftest vil det være samtale- /strukturlærerne, da denne arbejder ugentligt med eleven. Brobygning Øget samarbejde mellem UU-vejleder på Skovbo, inklusionsvejleder samt forældre, sagsbehandlere etc. Uddannelsesplaner for unge med særlige behov koordineres mellem UU-vejleder og inklusionsvejleder. Samtale- og strukturlærere er med i dialogen med de unge om at udfylde uddannelsesplaner. Der laves skoleudtalelser, som kan vedhæftes til ansøgninger om videre ungdomsuddannelser. Disse udformes af inklusionsvejleder (og/eller samtale- /strukturlærer) i samarbejde med UU-vejleder. Intern videreuddannelse/udrustning Som en del af inklusionstanken (og efterskoletanken), arbejder alle lærere med alle elever også unge med særlige behov. Gennem medarbejdermøder og pædagogiske arrangementer videregiver inklusionsvejleder m.fl. konkrete tiltag i forhold til unge med diagnoser. Det kan være af både generel og specifik karakter. Der videregives og diskuteres også overordnede pædagogiske tanker og metoder. Se endvidere afsnit

15 5.2 LÆRERNE TILSYNSLÆREREN Der altid voksne i huset på Skovbo. Om dagen fra kl :30 er det kontoret, der har tilsynsforpligtigelsen. På alle andre tidspunkter er der lærere, der har kostskoletilsyn. Tilsynet omfatter: - ledelse af måltider - ledelse af rengøringsopgaver - igangsætning af forskellige aktiviteter - samtaler med elever Ligeledes er tilsynslæreren en aktiv partner i løsningen af de konflikter, der måtte opstå i det frie rum. I værdigrundlaget står: Eleverne møder troværdige medarbejdere, som kan tilbyde vejledning åndeligt, fagligt og personligt. Tilsynslærernes løbende samtaler med eleverne giver mulighed for at tilegne sig livsoplysning idet mange almene og eksistentielle emner som f.eks. tro, tvivl, kærester, uretfærdighed, lidelse o. lign. berøres FAMILIEGRUPPELÆREREN Alle elever er med i en familiegruppe og hver enkelt har en familiegruppelærer. Familiegruppelæreren erstatter klasselærerfunktionen, der kendes fra Folkeskolen. familiegruppelæreren har hver uge møde med familiegruppen, og ca. 1 gang om måneden har familiegruppelæreren en formaliseret evaluerings- og udviklingssamtale. Det er familiegruppelæreren, der har den primære kontakt til hjemmet. Ca. to gange om ugen deltager familiegruppelæreren i middagsmåltidet sammen med familiegruppen FAGLÆREREN Faglærerne har ansvaret for undervisningens tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering. I undervisningen sætter vi faget i centrum og arbejder målrettet på at give eleverne en række faglige forudsætninger for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb efter Skovbo

16 5.3 PLANER DAGS- OG UGEPROGRAM Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag løb/gå løb/gå løb/gå løb/gå morgenmad morgenmad morgenmad morgenmad Morgenmad oprydning oprydning oprydning oprydning Oprydning Spor boglige timer boglige timer boglige timer boglige timer Musik Kunst servering servering servering Servering Værksted Sport Andagt Andagt Andagt Boglige timer Teater Medie boglige timer boglige timer boglige timer Familietime middag Middag middag middag Middag 13:00 13:45 12:45-13:30 boglige time boglige time boglige time boglige time Fællesrengøring 13:50 14:35 13:30-14:30 boglig time boglig time boglig time boglig time værelsesrengøring 15:20-15:40 14:30-15:30 servering servering servering servering ugens afslutning 15:40-17:10 valgfag Valgfag Klubber valgfag 17:30-18:15 aftensmad aftensmad aftensmad aftensmad 18:15-19:00 lektietime lektietime lektietime lektietime 19:00 evt. arrangement evt. arrangement evt. arrangement evt. arrangement 21:00-21:15 servering servering servering servering 21:45-22:15 på egen gang på egen gang på egen gang på egen gang 22:15 På eget værelse På eget værelse På eget værelse På eget værelse Ro Ro Ro Ro

17 5.3.2 WEEKENDPROGRAM Alle weekender er åbne og eleverne har mulighed for at være på skolen. Eleverne må tage på weekend fredag kl og skal være tilbage på skolen søndag kl Der er to tilsynslærere på i en weekend, og de udarbejder i samarbejde med eleverne et program for weekenden, hvor følgende indgår: - madlavning - rengøring - sport og aktiviteter - andagt m.m. I weekenden besøges nogle gange forskellige fri- og folkekirker, og eleverne får indblik i det kristne liv i disse sammenhænge

18 5.3.3 FAGOVERSIGT Dansk Matematik Engelsk 2. fremmedsprog Undervisning og samvær Niveaudelt undervisning `10-2 ` `9-1 `9-2 `10+ `10-1 ` `9-1 `9-2 `10+ `10-1 ` fransk 9b tysk 9b tysk 9a fransk 10 Tysk/fransk Anden boglig undervisning Klassetrin 9 10 Fysik/kemi Science Science Biologi Geografi Historie Samfundsfag Kristendom Dannelse og demokrati Andagt 2 2 Ugens afslutning 1 1 Sportimer Valgfagstimer Morgenmotion Lektietime/rengøring Fællesrengøring Værelsesrengøring Familiegruppetime Klubber Linjer, spor og valgfag Pædagogisk tilrettelagt samvær tysk

19 Spor Musiklinje 2 Teater Kunst Medie og journalistik Sport Værksted Valgfag Sportsorienterede valgfag Pigefodbold Drengefodbold Badminton TeamALP (skilinje) TeamDIVING (dykkerlinje) Mountainbike Musikvalgfag Musiklinie 1 Band 1 (Musiklinje 1) Band 2 (Musiklinje 2) Band 3 (Musiklinje 2) Band 4 (Musiklinje 2) Kor Instrumentalundervisning: Trommer, klaver, guitar, bas, saxofon og sang Studie (Musiklinje 2) Andre valgfag Sy dit tøj Bagning Gymnasiematematik

20 5.4 EVALUERING FORÆLDREKONSULTATION EVALUERINGSPAPIRER Det er familielæreren, der formidler forskellige evalueringer til forældre. Forældresamarbejde er tilrettelagt således: - Inden 15. september har familielæreren en telefonisk trivselskonsultation med - forældre i gruppen. - Inden efterårsferien udfylder alle faglærere et evalueringspapir (elevplan) for den enkelte elev. - I oktober/november indkaldes forældrene til konsultationer. - Her snakker familielæreren med alle forældre i gruppen af 20 min. varighed. Alle lærere er til stede på de to konsultations eftermiddage/aftener og når de ikke har familiegruppekonsultationer står de til rådighed fag faglige konsultationer. Endvidere er der cafe, hvor der er mulighed for at tale med forstanderen. - I december måned gives halvårskarakterer i fagene. Disse sendes til elevernes forældre inden juleferien STANDPUNKTSKARAKTERER I december måned gives der standpunktskarakterer i alle de boglige fag TERMINSPRØVE I foråret afholdes terminsprøver i fagene: Dansk, matematik, engelsk, tysk, geografi og biologi. et er at gøre eleverne trygge ved prøveformen ved de skriftlige prøver FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER Der tilbydes folkeskolens afgangsprøver EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE TILBUD I forbindelse med arrangementet Skovbojul udfylder skolens forældre et skema til brug ved den årlige forældretilfredshedsundersøgelse

21 5.5 DEN PÆDAGOGISKE VIRKSOMHED I FORB. MED KOSTSKOLEARBEJDET MÅLTIDET Vi betragter fællesskabet om måltidet som meget vigtigt. Til middagsmåltidet sidder eleverne ved faste borde i familiegrupper, og der lægges vægt på samtalen under måltidet. Middagsmåltidet indledes med bordvers eller bordbøn for at markere taknemmelighed over livet. Vi værner meget om vores måltidssituation og ønsker med denne at give eleverne en oplevelse af et stort fællesskab. I måltidssituationen lærer eleverne at tage hensyn til andre og vente på hinanden. Middagsmåltidet er også stedet, hvor eleverne lærer at kommunikere til en stor forsamling. Her annoncerer eleverne forskellige frivillige tiltag som sport, andagter, løb, interessegrupper o. lign. På denne måde er måltidssituationen med til at bidrage til elevernes demokratiske dannelse og folkelige oplysning. På skift har familiegrupperne ansvar for at styre måltiderne. Her følges den procedure der er beskrevet i xxxxx LEKTIETIME Efter aftensmåltidet er der lektietime for 75% af skolens elever. Lektietimens formål er, at skabe rum for lektielæsning. Eleverne skal være på deres eget værelse. Ønsker eleverne, at arbejde med lektier i et klasseværelse, er der også mulighed for det. Der er ikke tale om lektiehjælp, men elevens egen selvstændige lektielæsning. Der vil være gi-et-år medarbejdere til stede ved lektielæsningen. Lektielæsningen struktureres for specialeleverne af inklusionsvejlederen og i lektietimen er der en lærer til stede med lektiehjælp til disse elever RENGØRING & KØKKEN RENGØRING, KØKKEN OG PRAKTISKE OPGAVER På Skovbo Efterskole er det eleverne, der sammen med medarbejderne har ansvaret for at hele hverdagen fungerer. Som ramme for dette er fastlagt nogle daglige rutiner. et er, at eleverne lærer at fungere i et socialt fællesskab, hvor den enkeltes initiativ og ansvarlighed er nødvendig for, at fællesskabet skal fungere. Her oplever eleven at være aktør i et folkeligt fællesskab, hvor elevens individualitet og det store fællesskab skal spille sammen job Kl gøres skolen rent til hverdag. Det er organiseret sådan, at 25% af eleverne deltager i dette sammen med de tilsynsførende lærere. et med dette er at lære eleverne ansvarlighed over for skolens fysiske rammer. Rengøringen planlægges og gennemføres af elever og lærere i fællesskab. Daglige job Hver elev et tildelt et dagligt ansvarsområde hver anden uge. Der laves nye planer hvert kvartal. Områderne indbefatter køkkenfunktioner såsom borddækning, servering og opvask samt rengøringsopgaver i forbindelse med lukningen af skolen kl Gennem disse opgaver lærer eleverne om hygiejne og miljømæssig håndtering af affald

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

9.Q dansk 2010/2011. 3 5 9 11 12 Tilmelding: www.ugesex.dk. Fortsat. 8 20-46 Fællessamling d. 8. okt.

9.Q dansk 2010/2011. 3 5 9 11 12 Tilmelding: www.ugesex.dk. Fortsat. 8 20-46 Fællessamling d. 8. okt. Uge/dato Emne/materialer/forløb Mål (Fællesmål 2) (Tallene viser de mål der er ekstra meget fokus på) Aktiviteter Uge 32 og 33 (11. 13.) + 16. - 20.aug. Uge 34 23.-27.aug. Uge 35 30.aug. 3. sept. Uge 36

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ Formålet med faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan 7.x. dansk TG

Årsplan 7.x. dansk TG Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 34 Vi bruger timerne på at lære hinanden bedre at kende og på at planlægge hytteturen. 35 Hyttetur (Bethesda) 36-37 Artikler Medierne er en stor del af vores

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Undervisningsplan dansk 9. klasse

Undervisningsplan dansk 9. klasse Undervisningsplan dansk 9. klasse (Underviser: Hanne Wiehe og Stine Rødbro) Mål: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Det

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/6 Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål I dette forløb arbejder eleverne gennem filmanalyse af Kiki den lille heks, med overgangen fra barn til ung.

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål:

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formål: Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i forstå og anvende matematik i sammenhænge,

Læs mere

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt)

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Fra div. grundbøger for 9.klasse, herunder Kanon Dansk i niende (incl. arbejdsbog) Lærerkopier Forfatterskab:

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt.

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt. Haubro Friskole Fagplan for faget dansk. Formål: Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse af sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. ÅRSPLAN FOR 8.klasse i skoleåret 2012-2013 PÅ AHI INTERNATIONALE SKOLE. Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Bent Haller Af Louise Molbæk

Bent Haller Af Louise Molbæk 1/7 Bent Haller Af Louise Molbæk Niveau 5. - 6.klasse Varighed 16-20 lektioner Faglige mål Målet med forløbet om Bent haller er, at eleverne får kendskab til forfatterskabet generelt, dvs. hans forskellige

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

Periode Emne Beskrivelse Mål

Periode Emne Beskrivelse Mål Årsplan for Dansk for 5. Klasse 2012-13 Bogsystem: Alle tiders dansk 5. klasse, oplevelsesbog Alle tiders dansk 5. klasse, aktivitetsbog Der anvendes desuden supplerende materialer, til ekstra arbejde

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Matematik. Læseplan og formål:

Matematik. Læseplan og formål: Matematik Læseplan og formål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster 1/7 Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster Af Lena Bülow-Olsen Niveau 4. - 6.klasse (måske 5. 6. klasse) Varighed 10 14 lektioner Faglige mål Eleverne skal i dette kapitel arbejde med

Læs mere

Matematik på Humlebæk lille Skole

Matematik på Humlebæk lille Skole Matematik på Humlebæk lille Skole Matematikundervisningen på HLS er i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Fælles Mål, dog med få justeringer som passer til vores skoles struktur. Det betyder

Læs mere

Årsplan Dansk 3. klasse 2013/2014 Grindsted Privatskole

Årsplan Dansk 3. klasse 2013/2014 Grindsted Privatskole Dansk 3. klasse: Forma let med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forsta else af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen

H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen 1/7 H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 4. - 6.klasse Varighed 12-14 lektioner Faglige mål I dette forløb skal eleverne lære Danmarks største forfatter at kende gennem tre udvalgte eventyr

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan. Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13

Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan. Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13 Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13 Ved skoleårets start udleveres en detaljeret læseplan for årets timer, med

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Undervisningsplan for matematik

Undervisningsplan for matematik Undervisningsplan for matematik Formål for faget Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

Årsplan 7. b, dansk 2011/2012 ret til ændringer forbeholdes

Årsplan 7. b, dansk 2011/2012 ret til ændringer forbeholdes Årsplan 7. b, dansk 2011/2012 ret til ændringer forbeholdes Periode Emne Aktiviteter Materialer Fælles mål August /september Nationalromantikken projekt læseprøve Analysere og blive fortrolige med Romantikkens

Læs mere

Indholdsplaner for matematik 2017/18

Indholdsplaner for matematik 2017/18 Indholdsplaner for matematik 2017/18 MATEMATIK I A-KLASSEN: Formål: Formålet med matematik i A klassen er at eleverne bliver i stad til at anvende matematik i sammenhæng, der vedrøre dagligliv, samfundsliv

Læs mere

Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik:

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik: TW 2011/12 Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Materiale til FILOSOFI i PRAKSIS af Henrik Krog Nielsen på Forlaget X www.forlagetx.dk FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Herunder følger en beskrivelse af FILOSOFI i PRAKSIS i forhold til almene kvalifikationer.

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk Tandslet Friskole Slutmål for dansk Marts 2013 På Tandslet Friskole arbejder vi ud fra de samme mål, som man gør i folkeskolen - Fælles Mål. På grund af skolens pædagogiske tilgang til undervisningen,

Læs mere

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik 10.klasse Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Undervisningsplan for medieundervisningen

Undervisningsplan for medieundervisningen Undervisningsplan for medieundervisningen Eleverne skal i højere grad sættes i stand til at deltage frem for at modtage, så de derigennem kan udvikle sig som aktive medborgere. Digitaliseringen vil kunne

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Undervissningen knytter sig til fælles mål for dansk, trinmål efter 6. Klassetrin samt læseplanen for 5 og 6. Klasse. De elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder udvikles

Læs mere

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E sig DET SKRIV DET SEND DET Lærervejledning & Redaktion: Jakob Skov Øllgård Grafisk design: Marianne Eriksen Foto: Mette Frandsen INDHOLD Til læreren Mistanke om vold? - hvad gør du? Sådan kan materialet

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for matematik. Formål for faget matematik Formålet med

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer:

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer: Dansk Årsplan Dansk (7) 7. klasse 2013-2014 Oversigt Dansk i 6/7 klasse er planlagt differentieret efter niveau og timeantallet er: 3 * 90 min. Det første modul vil 7 kl. Modtage klasseundervisning, mens

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster Formål: Formål for faget: Citat fra Fælles Mål Dansk faghæfte 1 anno 2003 Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering. Grammatik og andre skriftlige opgaver. Diktat hver anden uge

Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering. Grammatik og andre skriftlige opgaver. Diktat hver anden uge Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering 33-26 Forholde sig til korrekt stavning og formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster, samt kende forskellige sætningstyper og sætningsled

Læs mere

Dansk på Viby Friskole

Dansk på Viby Friskole Dansk på Viby Friskole Formålet for faget dansk Danskundervisningen på Viby Friskole lever op til samtlige af de trinmål, der er beskrevet i Undervisningsministeriets krav til centrale kundskaber og færdigheder

Læs mere

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag.

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. 1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. UGE Emne Aktiviteter Fælles mål 33 Klassens værdier/regler - Introduktion

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Årsplan 2012/2013. 9. årgang: Matematik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2012/2013. 9. årgang: Matematik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2012/2013 9. årgang: Matematik FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler matematiske r og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende.

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. D A N S K Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. Fælles, fordi der i vores måde at kommunikere på, ligger spor af den verdensforståelse, det livssyn og den etik,

Læs mere

Årsplan dansk - 3. klasse

Årsplan dansk - 3. klasse M 13.08 20.08 27.08 03.09 Kunst Sommer- Læsekursus oplevelser 3.-4. O Norsk svensk Pennevenner F 10.09 17.09 24.09 01.10 8.10 Læsekursus Palle Faglig læsning Drenge- Pige emne 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand

Læs mere

Fag- og indholdsplan 9. kl.:

Fag- og indholdsplan 9. kl.: Fag- og indholdsplan 9. kl.: Indholdsområder: Tal og algebra: Tal - regneregler og formler Størrelser måling, beregning og sammenligning. Matematiske udtryk Algebra - teoretiske sammenhænge absolut og

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører

Læs mere

Årsplan for matematik 2012-13

Årsplan for matematik 2012-13 Årsplan for matematik 2012-13 Uge Tema/emne Metode/mål 32 Matematiske arbejdsmåder(metode) 33 Intro 34 Tal + talforståelse 35 Brøker-procent 36 Potens+kvadrat-og kubikrod 37 Emneuge 38 Ligninger-uligheder

Læs mere

Kreativitet og design.

Kreativitet og design. Kreativitet og design. Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde praktisk og kreativt. Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at bruge hænderne

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Årsplan for 1. klasse 2016/2017

Årsplan for 1. klasse 2016/2017 Årsplan for 1. klasse 2016/2017 Formålet med danskundervisningen er ifølge Fælles Mål at: Fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af

Læs mere

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål MATEMATIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål KOMMENTAR Vi har i det følgende foretaget en analyse og en sammenstilling af vore materialer til skriftlig

Læs mere

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål Årsplan 2015-2016 Dansk 2.klasse Mål Formålet med undervisningen i dansk er, at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Formålet med undervisningen i faget dansk er, at eleverne skal fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

UPV og obligatorisk optagelsesprøve

UPV og obligatorisk optagelsesprøve Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland UPV og obligatorisk optagelsesprøve En beskrivelse af form og indhold rektorerne 2015 1 Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2015 Region Hovedstaden

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Årsplan for gruppe 3 2013-14

Årsplan for gruppe 3 2013-14 Årsplan Denne årsplan er udarbejdet med udgangspunkt i Undervisningsministeriets Fælles mål for Folkeskolen. Jeg har taget udgangspunkt i trinmålene efter 5. eller 6. årgang. Årsplanen er endvidere udarbejdet

Læs mere