Pindstrup Centret 2014 Kursustilbud for familier med barn med handicap Ferietilbud til børn og unge med og uden handicap

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pindstrup Centret 2014 Kursustilbud for familier med barn med handicap Ferietilbud til børn og unge med og uden handicap"

Transkript

1 Pindstrup Centret 2014 Kursustilbud for familier med barn med handicap Ferietilbud til børn og unge med og uden handicap

2 Pindstrup Centrets Familiekurser & Ferielejre 2014 ADHD-KURSER Modul 1 nydiagnosticeret ADHD... 3 Modul 2 ADHD skolebarnet... 4 Modul 3 fra barn til teenager med ADHD... 5 Modul 4 teenager med ADHD... 6 Modul 5 fra ung til voksen med ADHD... 7 Unge med ADHD, kun for unge... 8 FYSISK & PSYKISK HANDICAP Nydiagnosticeret handicap 0-6 år... 9 ANDRE KURSER Nydiagnosticeret CP, i samarbejde med Spastikerforeningen Kursus for søskende og forældre til børn med CP/anden omfattende hjerneskade i samarbejde med Spastikerforeningen Familier med førskolebørn med Downs Syndrom OCD-kursus i samarbejde med OCD-foreningen ANDRE KURSER (fortsat) Præmatur-kursus i samarbejde med Dansk Præmatur Forening ANDRE AKTIVITETER Netværksmøder Jylland - Fyn - Sjælland for familier med børn med handicap.. 15 Familiedag for familier med børn med særlige udfordringer SOLBAKKENS KURSER Kursus for forældre/støtteperson til barn med funktionsnedsættelse i alderen 0-6 år OM OS Om foreningen Pindstrup Centret. 18 Tilmelding og bevilling Til socialrådgiver Vi matcher dine behov FERIELEJRE KUN FOR BØRN / UNGE Ferielejre Fandt du ikke et kursus, der matcher dine behov, så se side 21

3 ADHD-KURSER ADHD modul 1: Nydiagnosticeret ADHD Formål forældre: Grundlæggende viden om ADHD-diagnosen, familieliv, medicinering og redskaber til at støtte barnet med ADHD, herunder strukturering og konflikthåndteringsværktøjer Erkendelsen af de ændrede vilkår i familien og af at ens barn får diagnosen ADHD, og hvordan der skabes plads til alle i familien Bedre håndtering og mestring af udfordringer i en familie, hvor et eller flere børn har diagnosen ADHD Netværksdannelse og erfaringsudveksling med andre familier med børn med nydiagnosticeret ADHD Formål børn med ADHD: Barnet opnår konkret viden om livet med ADHD gennem aldersrelevante aktiviteter Barnet får indblik i egen situation og udvikler værktøjer til mestring af egne ressourser gennem læring, netværksdannelse, dialog og spejling i de øvrige deltagere med ADHD Formål søskende: Søskende opnår konkret viden om ADHD og hvordan man kan tackle, rumme og støtte en bror/søster med ADHD gennem aldersrelevante aktiviteter Søskende får mulighed for at møde andre søskende og danne netværk samt tale med ligesindedede og sætte ord på forbudte følelser Målgruppe: Familiekursus for familier med børn med nydiagnosticeret ADHD. Bedsteforældre kan også deltage i kurset Dato: maj 2014 Sted:Pindstrup Centret Johs. F. la Cours Allé 1, 8550 Ryomgaard. Pris: 2.595,-kr. for deltagere der er fyldt 2 år. For deltagere 0-2 år er prisen 1.298,-kr. Detaljeret kursusprogram og information: Kursusledere: Allan Mogensen og Mikkel Skouboe Undervisere: Michael Grangaard pædagogisk konsulent BUC Risskov, Christina Waldstrøm, jurist og mor til dreng med ADHD 3

4 ADHD-KURSER ADHD modul 2: Skolebarn med ADHD Formål forældre: Grundlæggende viden om støttemuligheder til skole og fritidsliv samt tips til det gode samarbejde med lærere og pædagoger Støtte barnet med ADHD i at deltage i de inkluderende miljøer i skole, institution ol. Konkrete værktøjer der kan støtte barnet til et godt skoleliv, herunder struktur og konflikthåndtering Netværksdannelse og vidensdeling med andre familier med skolebørn med ADHD Formål børn med ADHD: At barnet gennem læring, netværksdannelse, dialog og spejling i de øvrige deltagere med ADHD får konkret viden om og indsigt i hvordan egne ressourcer kan anvendes i dagligdagen Målgruppe: Familier med skolebørn med ADHD Dato: august 2014 Sted: Pindstrup Centret Johs. F. la Cours Allé 1, 8550 Ryomgaard Pris: 2.595,-kr. for deltagere der er fyldt 2 år. For deltagere 0-2 år er prisen 1.298,-kr Detaljeret kursusprogram og information: Formål søskende: Konkret viden om ADHD og hvordan man kan tackle, rumme og støtte en bror/søster med ADHD gennem aldersrelevante aktiviteter, herunder sætte ord på det, der er svært som bror/søster Netværksdannelse og udveksling af oplevelser og erfaringer med andre søskende 4 Kursusledere: Maria Christiansen og Søren Andersen Underviser: Michelle Kjølner, skolelærer med stor erfaring i børn med ADHD

5 ADHD-KURSER ADHD modul 3: Fra barn til teenager med ADHD Formål forældre: Viden om og redskaber til hvordan barnet støttes til at få et positivt indhold i hverdagen, herunder: Støtte barnet i at deltage i relevante fritidstilbud Støtte barnet i at skabe/fastholde positive relationer med venner og andre Støtte barnet i at blive så selvstændig som muligt, herunder støtte fra elektroniske medier Inddrage barnet i problemløsning og strukturering af aktiviteter Netværksdannelse og sparring med andre familier med pre-teenagere med ADHD Formål børn med ADHD: Konkret viden om livet med ADHD, herunder lave egen ADHD-profil At barnet opnår indsigt i, hvordan det gennem konkrete værktøjer kan mestre sin situation og bruge egne ressourcer Formål søskende: Konkret viden om ADHD og hvordan man kan tackle, rumme og støtte en bror/søster med ADHD gennem aldersrelevante aktiviteter Netværksdannelse. Udveksling af oplevelser og erfaringer med andre søskende, herunder give mulighed for at tale om det der kan være svært at sætte ord på: forbudte følelser Målgruppe: Familier med børn i alderen år med ADHD Dato: maj 2014 Sted: Pindstrup Centret Johs. F. la Cours Allé 1, 8550 Ryomgaard Pris: 2.595,-kr. for deltagere der er fyldt 2 år. For deltagere 0-2 år er prisen 1.298,-kr. Se hele kursusprogrammet på Kursusledere og undervisere: Pernille Skovbo og Martin Toft Andersen 5

6 ADHD-KURSER ADHD modul 4: Teenager med ADHD Formål forældre: Viden om forskellen på teenage- kontra ADHD-problematikker, herunder sætte grænser og normer for de unge i forhold til alkohol og fester samt alkohols indvirkning på medicin Indsigt og konkret viden om hvordan de unge guides ift. sex, kærester, følelser, grænser, herunder hvad gør forældrene, hvis de ikke selv magter at tale med de unge om det? Hvordan nedsættes/undgås risikoen for at de unge kommer ud i kriminalitet og selvmedicinering? Formål unge med ADHD: Redskaber til at mestre hverdagen og tage ansvar for eget liv, herunder indsigt i egne styrker og svagheder Viden om risiko for at komme ud i kriminelle handlinger samt kendskab til konsekvenser/straf Vi sætter rammerne for debat om kærester, følelser, grænser og sex Formål søskende: Gennem aldersrelevante aktiviteter har søskende mulighed for at opnå konkret viden om ADHD og hvordan man kan 6 tackle/rumme en bror eller søster med ADHD Ældre søskende: hvordan er puberteten for unge med ADHD, herunder samspillet mellem søskende Såvel forældre, unge med ADHD og søskende danner netværk og sparer med de øvrige kursusdeltagere Målgruppe: Familier med teenagere i alderen år med ADHD Dato: maj 2014 Sted: Pindstrup Centret Johs. F. la Cours Allé 1, 8550 Ryomgaard Pris: 2.595,-kr. for deltagere der er fyldt 2 år. For deltagere 0-2 år er prisen 1.298,-kr Se hele kursusprogrammet på Kursusledere og undervisere: Irma Jørgensen og Ninna Olsen

7 ADHD-KURSER ADHD modul 5: Fra ung til voksen med ADHD Formål forældre: Støtte forældrene i løsrivelsesprocessen og samarbejdet med den unge også når den unge er flyttet hjemmefra Indblik i, hvilke muligheder, der tilbydes fra det offentlige, så forældrene så småt kan begynde på at slippe rollen som hjælper for den unge og i højere grad være forældre Give forældrene (og den unge) redskaber til at samarbejde om planlægning af den unges fremtid Formål unge med ADHD: Give den unge (og forældrene) redskaber til at samarbejde om planlægning af den unges fremtid Give den unge indblik i, hvor man skal henvende sig, og hvem der skal vurdere og træffe afgørelse om støttemuligheder i uddannelse og dagligdag Støtte den unge i at tage del i ansvaret for eget liv herunder at samarbejde med de offentlige myndigheder Formål søskende: Søskende får konkret viden om ADHD og hvordan man kan støtte og tackle/rumme en bror eller søster med ADHD gennem aldersrelevante aktiviteter Få adgang til at lufte forbudte tanker og følelser via søskendebrevkasse Såvel forældre, unge med ADHD og søskende danner netværk og deler viden med de øvrige kursusdeltagere Målgruppe: Familier med unge i alderen år med ADHD Dato: 15. november 2014 Sted: Kursuscenter Brogaarden Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart. Pris: 1.445,-kr. for deltagere der er fyldt 2 år. For deltagere 0-2 år er prisen 723,-kr. Se hele kursusprogrammet på Kursusledere: Mette Pugflod og Søren Andersen Underviser: Inge Louv, socialrådgiver og handicapkonsulent, 7

8 ADHD-KURSER Ung med ADHD - kun for unge, forældre deltager ikke Formål unge med ADHD: De unge udarbejder en ADHD profil, som beskriver den unges styrker, kompetencer og udfordringer Vi sætter rammen for en drøftelse af spørgsmål om kærester, følelser, grænser og sex, da disse emner kan være svære at tage op med forældre, eller jævnaldrende kammerater, og da puberteten ofte er anderledes for unge med ADHD Der arbejdes målrettet med at forebygge, at den unge med ADHD kommer ud i kriminalitet. Der udveksles konkret viden og værktøjer til at guide den unge uden om denne faldgrube Deltagerne får fælles positive oplevel- ser med andre unge med ADHD, og får muligheden for at bidrage positivt til fællesskabet i stedet for at være kilde til konflikt/diskussion Deltagerne danner netværk med andre unge med ADHD. Hensigten er at de unge skal kunne trække på netværket fremadrettet De unge deltager i teambuilding på en udfordrende bane. Målet er at afprøve grænser i trygge rammer og opleve at grænser kan flyttes. Deltagerne får desuden øjnene op for egne og andres kompetencer De unge får indsigt i egen adfærd/mønstre/frustration Målgruppe: Kursus for unge med ADHD i alderen år med ADHD KURSET ER KUN FOR UNGE MED ADHD, FORÆLDRENE DELTAGER IKKE I KURSET Dato: september 2014 Sted: Pindstrup Centret Johs. F. la Cours Allé 1, 8550 Ryomgaard Pris: 3.060,-kr. pr. deltager Se hele kursusprogrammet på 8 Kursusledere: Pernille Skovbo og Martin Toft Andersen Underviser: Torben Dalvad, Psykoterapeut og faglærer på sikret institution

9 FYSISK- & PSYKISK HANDICAP Nydiagnosticeret handicap 0-6 år Formålsbeskrivelse: Mange forældre havner i et kaos af spørgsmål, tanker og følelser, når de får et barn med handicap. Kurset sætter fokus på centrale emner som erkendelse af barnets handicap, familieliv og muligheder for støtte gennem lov om social service Kurset sigter også mod at give forældrene inspiration og værktøjer til hvordan familien kommer videre. Kurset tager ikke udgangspunkt i bestemte diagnoser, men går i dybden med generelle og relevante problemstillinger, når man har et barn med handicap Erkendelse, tanker og følelser ift. at have fået et barn med handicap, herunder forbudte tanker og følelser Hvordan kommer vi videre kurset giver konkrete og praktiske redskaber til hvordan forældrene kommer videre i det nye liv med vilkår, der er anderledes Indblik i de sociale støttemuligheder, som Serviceloven giver, herunder spilleregler for samarbejdet med kommunen Undervisning, leg og læring for børn med handicap. Børnene møder andre som dem selv og får mulighed for at spejle sig i andre jævnaldrende Søskende tilbydes aktiviteter og leg, hvor der skabes mulighed for at tale om det, der kan være svært og de forbudte tanker og følelser Søskendeprogrammet tilrettelægges under hensyntagen til børnenes alder/modenhed Målgruppe: Familier med børn i alderen 0-6 år med nydiagnosticeret handicap Dato: maj 2014 Sted: Bymose Hegn Bymosegårdsvej 11, 3200 Helsinge Pris: 2.595,-kr. for deltagere der er fyldt 2 år. For deltagere 0-2 år er prisen 1.298,-kr. Se hele kursusprogrammet på Kursusledere: Diann Huniche og Arne Bachmann Undervisere: Leif Nord, psykolog Inge Louv, socialrådgiver og handicapkonsulent, Medarb. fra Hillerød Kommunikationscenter Clara Hust, stemmeterapeut og rytmikpæd. 9

10 ANDRE KURSER Nydiagnosticeret CP - i samarbejde med Spastikerforeningen Formålsbeskrivelse: Kursusprogrammet til forældrene har som formål at der opnås: Grundlæggende viden om CP-diagnosen og de kognitive udfordringer Netværksdannelse og sparring der kanrække ud over selve kurset Fokus på temaer om familieliv i en familie med et barn med CP, herunder inspiration og værktøjer ift. hvordan kommer vi videre? og hvordan tackler vi den usikkerhed, der er forbundet med diagnosen/ fremtiden? Børn med CP og evt. søskende deltager i et alsidigt børneprogram, der er tilrettelagt efter børnenes alder/modenhed. Børn med CP får mulighed for at spejle sig i andre børn med CP og får øje på egne kompetencer. Søskende til børn med CP får mulighed for at møde andre søskende til børn med CP samt andre børn med CP. Søskende med en passende alder/ modenhed vil modtage undervisning i søskenderelationer og forbudte følelser. Børneprogrammet varetages af Pindstrup Centrets rutinerede, frivillige ledere der er håndplukket til at varetage netop denne opgave 10 Målgruppe: Familier med børn med nydiagnosticeret CP Dato: november 2014 Sted: Kursuscenter Brogaarden Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart. Pris: 2.095,-kr. for deltagere der er fyldt 2 år. For deltagere 0-2 år er prisen 1.050,-kr. Rabat til medlemmer af Spastikerforeningen via Kursusprogram: Kursusledere: Karina Johansen og Rikke Hagerup Undervisere: Søren Anker Pedersen, speciallæge i børnesygdomme og overlæge på børneafdeling 53 på Hvidovre Hospital. Klaus Christensen, psykolog i Spastikerforeningen. Leif Nord, psykolog og tidligere leder af småbørnscentret i Århus

11 ANDRE KURSER Søskendekursus - i samarbejde med Spastikerforeningen Kursus for søskende og forældre til børn med CP eller anden omfattende hjerneskade Formålsbeskrivelse: Indsigt i og viden om hvilke særlige krav og vilkår der er i en familie med et barn med CP/anden omfattende hjerneskade, og hvordan der kan skabes plads til alle i familien? Vi sætter rammer for at udveksle erfaringer og sætte ord på forbudte tanker og følelser Fokus på problemstillingen om, hvordan omsorg mellem børn fordeles ligeligt, når der bruges ekstra tid/ressourcer på barnet med CP/anden omfattende hjerneskade, herunder den dårlige samvittighed hos forældre og hvorfor handler det altid kun om min søster/bror med CP? Gid jeg havde en normal bror/søster hos søskende Hvordan tackles usikkerheden, der er forbundet med at være forældre eller søskende til et barn med CP/anden omfattende hjerneskade? Hvordan vil barnet udvikle sig? Hvordan ser fremtiden ud for vores familie? Hvordan vil omgivelserne reagere? Hvordan bringes ressourcer i spil for barnet med CP/anden omfattende hjerneskade, så alt ikke bare opleves som en belastning? Netværksdannelse og sparring, der kan række ud over selve kurset Målgruppe: Søskende og forældre til børn med CP eller anden omfattende hjerneskade Dato: 8. november 2014 Sted: Kursuscenter Brogaarden Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart. Pris: 1.300,-kr. for deltagere der er fyldt 2 år. For deltagere 0-2 år er prisen 650,-kr. Rabat til medlemmer af Spastikerforeningen via Kursusprogram: Kursusledere: Karina Johansen og Rikke Hagerup Underviser: Leif Nord, psykolog og tidligere leder af småbørnscentret i Århus Anne Pedersen, mor til barn med CP 11

12 ANDRE KURSER Førskolebørn med Downs Syndrom Formålsbeskrivelse: Familieliv lov om social service barnets sociale relationer og fremtidsmuligheder. På dette kursus arbejder vi med temaerne: Hvilke støttemuligheder rummer loven om social service, herunder spilleregler for samarbejdet med kommunen Parforhold, herunder vedligeholdelse af parforhold og mænd og kvinders forskelligheder Hvordan skabes der plads til søskende i familien? Hvordan kan forældrene støtte større søskende i at fortælle kammeraterne, at de har en lillebror/søster med Downs Syndrom? Hvor meget skal man fortælle til søskende om Downs Syndrom diagnosen? Hvad kan søskende rumme? Hvordan støtter man sit barn med Downs Syndrom i at knytte venskaber? Netværksdannelse og erfaringsudveksling med andre familier med børn med Downs Syndrom Børn med Downs Syndrom møder andre børn 12 med Downs Syndrom og spejler sig i hinanden Undervisning, leg og læring for søskende til børn med Downs Syndrom Aktiviteter for søskende tilrettelægges efter børnenes alder/modenhed. Søskende med passende alder/modenhed har mulighed for at få sat ord på forbudte tanker og følelser Målgruppe: Familier med førskolebørn med Downs Syndrom Dato: oktober 2014 Sted: Bymose Hegn Bymosegårdsvej 11, 3200 Helsinge Pris: 2.595,-kr. for deltagere der er fyldt 2 år. For deltagere 0-2 år er prisen 1.298,-kr. Kursusprogram: Kursusledere: Birgitte Bollerup, Jeanette Mainz og Christian Bollerup Underviser: Trish Nymark, sygeplejerske, psykoterapeut og coach, Inge Louv, handicapkonsulent og socialrådgiver,

13 ANDRE KURSER OCD - kursus i samarbejde med OCD-foreningen Formålsbeskrivelse: OCD er for mange et tabu og en svær diagnose at tackle. Derfor har såvel børn/unge med OCD, forældre samt søskende mange tanker og følelser ift. OCD en, men ikke så mange at dele dem med. Forældrene tilegner sig værktøjer ift. hvordan man støtter barnet/den unge i at gøre modstand mod tvangssymptomer og holde fast i det normale i samværet med barnet med OCD. Kurset lægger vægt på at omdanne teori til praksis Viden og konkrete værktøjer ift. hvordan der gøres modstand mod tvangssymptomerne og holdes fat i det normale i samværet med barnet/den unge med OCD Viden og konkrete værktøjer til at holde fast i et ressource-perspektiv på barnet/den unge Viden om og indsigt i støttemuligheder i loven om social service til børn/unge med OCD, herunder spillereglerne i samarbejdet med kommunen Netværksdannelse og sparring med andre familier med børn/unge med OCD Børn/unge med OCD får konkret viden om OCD. Der sættes fokus på det tabu OCD er i manges øjne og hvordan man kan fortælle sine omgivelser, at man har OCD. Undervisningen for børn/unge med OCD vil bl.a. blive varetaget af Trish Nymark, sygeplejerske, psykoterapeut og coach Undervisning, læring og leg for søskende til børn/unge med OCD. Der undervises i søskende-problematikker, herunder forbudte tanker og følelser. Søskende får mulighed for at sætte ord på hvordan det er at være mig i min familie og der findes konkrete løsningsforslag på, hvordan der kan skabes bedre plads til søskende i familien Målgruppe: Familier med børn/unge med OCD Dato: juni 2014 Sted: Pindstrup Centret Johs. F. la Cours Allé 1, 8550 Ryomgaard Pris: 2.595,-kr. for deltagere der er fyldt 2 år. For deltagere 0-2 år er prisen 1.298,-kr. Kursusprogram: Info om OCD og OCD-Foreningen: Kursusledere: Ninna Olsen og Kirsten Prause Underviser: Trish Nymark, sygeplejerske, psykoterapeut og coach, Christina Waldstrøm, jurist 13

14 ANDRE KURSER Præmaturkursus - i samarbejde med Dansk Præmatur Forening Formålsbeskrivelse: Små aftryk sætter også spor! En for tidlig fødsel sætter sine spor hos både forældrene, barnet og evt. søskende. Forældre kan få efterreaktioner i kølvandet på den tidlige fødsel. Børn, der er født for tidligt, er ofte særligt sensitive, fordi de er født med et nervesystem, der bearbejder sanseindtryk med en særlig dybde. Kurset sætter fokus på: Viden og konkrete værktøjer ift. det præmature barns søvn og kost Indsigt i og inspiration til forældrenes tackling af efterreaktion på den tidlige fødsel Netværksdannelse og sparring med andre forældre med præmature børn De præmature børn får mulighed for at møde andre som dem selv og danne netværk og sparre med disse. Børneprogrammet vil være en blanding af undervisning, leg og læring afhængig af børnenes alder og modenhed Søskende til præmature børn sætter ord på forbudte tanker og følelser ift. deres præmature bror/søster Der findes konkrete løsninger, der gør det lettere at være dem i egen familie 14 Børneprogrammet tilrettelægges ift. børnenes alder og modenhed. Børneprogrammet varetages af et håndplukket team, der her erfaring med sansesarte børn Målgruppe: Familier med præmature børn og unge Dato: 25. oktober 2014 Sted: Kursuscenter Brogaarden Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart. Pris: 1.445,-kr. for deltagere der er fyldt 2 år. For deltagere 0-2 år er prisen 723,-kr. Kursusprogram: Se også Kursusledere: Anne Trudsø og Karen Villadsen Underviser: Dorthe Hahn Rasmussen, fysioterapeutkonsulent og kranio sakral terapeut i Haderslev Kommunes præmatur team. Trish Nymark, psykoterapeut og coach, tidligere sygeplejerske og sundhedsplejerske,

15 ANDRE AKTIVITETER Netværksmøder for familier med børn med handicap/særlige behov Formål: Som forældre til et barn med handicap kan man opleve, at det er svært at finde ligestillede at dele oplevelser, bekymringer, erfaringer og andre spørgsmål med Pindstrup Centrets netværksmøder har til formål at give forældre mulighed for at møde andre familier med lignende livsvilkår, dele viden og tale om de problemstillinger og spørgsmål, som man er fyldt af. Netværksmøderne er et tilbud der retter sig mod familier med barn med handicap/særlige behov. Hele familien er velkommen! Mødelederen skaber et lukket og fortroligt rum for forældrene. Forældrene præsenterer sig, deler viden, danner netværk og fortælle lidt af deres historie og følelser til øvrige deltagere Der vil være aktiviteter for børn med handicap/særlige behov og deres søskende. Aktiviteterne varetages af voksne og ulønnede frivillige ledere med stor erfaring fra Pindstrup Centrets øvrige aktiviteter for børn med særlige behov Forældrene får kortfattet info om Pindstrup Centret familiekurser og ferielejre Der vil være sandwich, vand, te, kaffe og frugt til familierne Tilmelding via Tilmelding er nødvendig af hensyn til planlægningen, børneaktiviteter og inddeling af forældre i grupper Se hele kursusprogrammet på: Pris: 50,- kr. pr. deltager Tidspunkter: 6. februar kl på Brogaarden Mødeleder: Søren Mainz 25. februar kl på Bymose Hegn Mødeleder: Ninna Olsen 5. marts kl på Pindstrup Centret Mødeleder Grethe Skov 15

16 ANDRE AKTIVITETER Familiedag - for familier med barn med særlige udfordringer Oplever du, at dit barn ofte er uroligt, let bliver forstyrret eller ofte kommer i konflikt? Så er denne sansedag en mulighed for bedre at forstå dit barn samt få konkrete ideer og redskaber til mere ro og koncentration i dagligdagen Temaet for dagen er stimulation af sanserne for bedre ro og koncentration. Dagen er en kombination af oplæg, aktiviteter med mulighed for at prøve redskaber med børnene og få svar på dine spørgsmål. Der bliver indrettet pausehjørner, hvor børn kan få ro, hvis de har brug for at trække sig ind imellem. Der vil i løbet af dagen blive serveret frugt, vand, kaffe, the, sund snack og frokost Familiedagen er for hele familien dvs. både forældre, barnet med særlige behov og søskende Forældrene får viden og indsigt som bidrager til en bedre forståelse af barnets adfærd og konkrete redskaber til at støtte barnets udvikling Forældrene får idéer til sjove sansemotoriske øvelser, der let kan indgå i familiens hverdag 16 Der vil være et særligt tilrettelagt børneprogram, mens forældrene har teoretisk undervisning Familierne får en god og lærerig oplevelse i egen familie såvel som sammen med de øvrige deltagere Familierne får mulighed for at danne netværk og spare med andre familier med børn med særlige udfordringer Se hele kursusprogrammet på: Dato: 24. maj 2014, kl :00 Sted: Pindstrup Centret Johs. F. la Cours Allé 1, 8550 Ryomgaard Pris: 50,-kr. pr. deltager (børn 0-1 år gratis) Angiv alder på Jeres barn/børn og gerne en kort beskrivelse af problematikker, der fylder i børnenes hverdag Kursusleder: Mette Pugflod Underviser: Mette Degn Larsen, fysio- og kropsterapeut,

17 Solbakkens kurser Solbakkens kursus for forældre/støtteperson Pindstrup Centret samarbejder med Solbakken i Aarhus om udvikling og markedsføring af kurser for forældre/støttepersoner til barn med nedsat funktionsevne Formålsbeskrivelse: At give forældrene viden om den neuropædagogiske tilgang i relation til barnets udvikling På kurset vil I i samarbejde med en neuropædagog, lave en lille udgave af en neuropædagogisk udredning Kurset er delvist med samlede oplæg, delvist individuelle arbejde i de enkelte familier Ud fra udredningerne vil vi se på, hvordan I bedst kan støtte jeres barns videre udvikling DETTE KURSET UDBYDES AF SOLBAKKEN Bemærk at kurset udbydes af Solbakken og kun henvender sig til forældre/støtteperson. Barnet med handicap og søskende deltager ikke på kurset Kurset afvikles på Brogaarden Kursusleder: Ole Dixen Undervisere: Ole Dixen, Centerleder på Solbakken og Rita Emborg, neuropædagog For yderligere oplysning om dato, pris, kursusprogram mv., se 17

18 OM PINDSTRUP CENTRET Pindstrup Centret Pindstrup Centret er en forening, der har som formål...at bidrage til integration imellem børn og unge med og uden handicap. Formålet nås ved at tilbyde forskellige aktiviteter, herunder: Kurser for familier med børn med handicap Ferielejre for børn med og uden handicap Familiekurser for hele familien At have et barn med handicap er et vilkår for hele familien. Derfor er udgangspunktet, at hele familien deltager i Pindstrup Centrets kurser. Kurserne tilrettelægges, så både forældre, barnet med handicap og søskende tilgodeses. Alle i familien får ny viden og indsigt i konkrete værktøjer. Der lægges vægt på, at familierne kan omdanne den nye viden til praksis og at der skabes rammer, så familierne får mulighed for at spare og danne netværk med andre familier Ferielejre Pindstrup Centret gennemfører hvert år ferielejre for børn med og uden handicap. Ferielejrene giver børnene et væld af sjove og udfordrende aktiviteter. Børnene får også mulighed for at blive klogere på sig selv og hinanden. Nogle af deltagerene har et handicap, hvoraf nogle af synlige og andre ikke. Lejrene gør, at børnene får øjnene op for egne og andres kompetencer og får nye venner på kryds og tværs af handicap, alder mv. Integration Pindstrup Centret er en forening med stolte traditioner og mere end 40 års erfaring. Pindstrup Centrets formål er at integrere børn med og uden handicap. Pindstrup Centrets mål er at såvel familien som barnet med handicap bliver så godt integreret i samfundet som muligt Non-profit Pindstrup Centret er en forening, der ikke skal tjene penge på familiekurser og ferielejre. Kurser og lejre finansieres gennem konferencevirksomhed på Pindstrup Centret på Djursland, Brogaarden ved Middelfart og Bymose Hegn i Helsinge. Hele overskuddet fra de tre kursuscentre går til det almennyttige arbejde. Endelig yder en række fonde og legater en uvurderlig økonomisk støtte til gennemførelsen af aktiviteterne 18

19 OM PINDSTRUP CENTRET Tilmelding og bevilling Tilmelding Du kan tilmelde dig samtlige kurser og lejre ved at gå ind på hjemmesiden: Støtte fra kommunen Du kan søge kommunen om støtte til betaling af kursusudgiften. Der er mulighed for at søge støtte efter servicelovens 11 eller 41. Pindstrup Centret tilrettelægger kurserne, så de lever op til betingelserne for støtte efter serviceloven. Kommunen vurderer på baggrund af ansøgningen, om der kan gives støtte i netop Jeres tilfælde. Derfor er det vigtigt at beskrive, hvorfor det konkrete indhold i netop dette kursus, har betydning for Jer. Du kan kontakte Pindstrup Centret, hvis du ønsker hjælp til at skrive en ansøgning til kommunen Du kan tilmelde dig kurser og lejre uden at have bevilling Pindstrup Centret anbefaler, at du tilmelder dig kurser/lejre, selv om du endnu ikke har en bevilling fra kommunen. Det er centrets erfaring, at det kan tage lang tid, inden en bevilling er i hus. Derfor tilmelder de fleste sig kurser/lejre, inden de har fået bevilling fra kommunen. Får du afslag på bevilling fra kommunen, skal du blot huske, at afmelde dig senest en måned inden kursus- eller lejrstart. Har du spørgsmål, eller trækker sagsbehandlingen ud, så du ikke kan overholde ovenstående tidsfrist, er du velkommen til at kontakte Pindstrup Centret Praktisk info i forbindelse med kurserne Du modtager al praktisk info i forbindelse med optagelse på kurset/lejren. Har du spørgsmål om faciliteter, kursuskoncept eller andet, er du altid velkommen til at kontakte Pindstrup Centret på telefon

20 OM PINDSTRUP CENTRET Til socialrådgiver Familien som en positiv ressource At have et barn med handicap er et vilkår der påvirker hele familien. Derfor skal hele familien også klædes på til at mestre familielivet med et barn med handicap. Pindstrup Centret tager udgangspunkt i de positive ressourcer familien har og støtter og udvikler disse. Forældrene bliver klædt på til at varetage barnets særlige behov og leve bedst muligt med de vilkår familien har. 20 Et godt familiesamspil er nemlig nøglen til at forældrene til stadighed kan tackle barnet med handicap og have det i hjemmet Børne- og voksenprogram Pindstrup Centret har både et børne- og et voksenprogram på kurserne. Forældrene deltager i workshops, oplæg, gruppearbejde, sparring og netværksdannelse med andre forældre. Børneprogrammet tilrettelægges ift. børnenes alder/modenhed. Søskende til børn med handicap deltager i undervisning, læring og leg med andre søskende og får bl.a. mulighed for at sætte ord på forbudte tanker og følelser. Børn med handicap deltager i undervisning, læring og leg, der sigter mod at give større indsigt i egen ressourcer, men samtidig også få klarlagt de begrænsninger som handicappet medfører. Endvidere opnår barnet indsigt og redskaber til at mestre sin situation Prisgaranti Pindstrup Centret er stolte af at kunne tilbyde kurser af høj faglig kvalitet. Vi er samtidig klar over, at kommunerne skal sikre, at de får mest muligt for pengene. Derfor udsteder vi en prisgaranti! Finder du et kursus med både børne- og voksenprogram med tilsvarende faglige oplæg og tema, og er der tale om internat med mulighed for netværksdannelse og erfaringsudveksling familierne imellem, er du velkommen til at kontakte os, så dækker vi omkostninger med et smil Mere om Pindstrup Centrets kurser Få mere info om Pindstrup Centret kurser ved at kontakte os på telefon , eller se

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program ADHD modul 1 Familiekursus for familier med børn med nydiagnosticeret ADHD Formålsbeskrivelse Formål forældre: Forældrene får grundlæggende viden om ADHD-diagnosen, familieliv, medicinering og redskaber

Læs mere

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD Fredag 22. november 17.00 Ankomst og indkvartering i husene. Der er mulighed for at hilse på kursusledere og børneteam.

Læs mere

Program for ADHD-modul 3+4 2014

Program for ADHD-modul 3+4 2014 Program for ADHD-modul 3+4 2014 Forælderprogram 14:00-15:30 Workshop 1: Fritid og venner v/ Michael Grangaard. Workshoppen handler om hvordan man bedst muligt, støtter sit barn i at have fritidsinteresser.

Læs mere

Pinsekursus for familier med unge i alderen 13 18 år med handicap. Målgruppe: Familier med unge i alderen 13 18 år med psykisk og fysisk handicap

Pinsekursus for familier med unge i alderen 13 18 år med handicap. Målgruppe: Familier med unge i alderen 13 18 år med psykisk og fysisk handicap Pinsekursus for familier med unge i alderen 13 18 år med handicap Målgruppe: Familier med unge i alderen 13 18 år med psykisk og fysisk handicap Formålsbeskrivelse forældre: Konkret viden, værktøjer og

Læs mere

ADHD-FORENINGEN 2016

ADHD-FORENINGEN 2016 KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2016 21 ADHD-foreningens kurser 2016 Kære læser Du sidder med ADHD-foreningens kursuskatalog for 2016 til mennesker, der er berørt af ADHD - personligt eller i familien.

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Omlægning på handicapområdet - skærpet målgruppe vurdering og anden støtte: bl.a. etablering af A-team Fokuspunkter Beslutning i BUU den 10. oktober 2013

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige

Læs mere

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2014 Viden udfordrer demensen DemensCentrum Aarhus arbejder ud fra

Læs mere

Kursus og konferenceoversigt

Kursus og konferenceoversigt 2014 Kursus og konferenceoversigt Vilkår præmatures...født for tidligt Indledning Det er med stor glæde at vi her præsenterer Landsforeningen Præmatures Vilkårs kursus og konferenceprogram for 2014. Vi

Læs mere

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk Ildsjælecoach Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge Generator kurser og konferencer www.kurserogkonferencer.dk Coachuddannelse for fagfolk På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 21 ADHD-foreningens kurser 2015 EMNE MÅLGRUPPE DATO STED KURSUSNR. FORÆLDRE OG FAMILIENETVÆRKET Styrk din forældrerolle Forældre til børn med ADHD 3.-4. oktober Fyn

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Grafisk Service 3600-08-079f. Fotos: Marianne Castmar-Jensen og Kirsten Forum Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Børn og Unge Centret, Rehabilitering Randers,

Læs mere

Forældrenetværksgruppe

Forældrenetværksgruppe Der lægges vægt på at I selv søger sammen og danner netværk, så i har mulighed for at mødes og støtte hinanden, efter det aktuelle forløb. En netværksgruppe kan, bestå af 3-4 forældrepar som vælger hinanden

Læs mere

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014 s FERIEFOLDER 2014 Forord har i en årrække tilbudt gratis feriehjælp til en række forskellige målgrupper. Feriehjælp er et af de større aktivitetsområder i det frivillige sociale arbejde, som kendetegner.

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse 0 1 års rapport 1 års rapport - Find vej i hørejunglen, med netværksgruppen som GPS http://www.hoereforeningen.dk/netvaerksgrupper Netværk kan give styrke til at klare de høremæssige udfordringer jobmæssigt

Læs mere

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation Tove Bech, ledende socialrådgiver, Region Hovedstadens Psykiatri Susanne Kragh, specialkonsulent, Københavns Kommune

Læs mere

MEDLEMSAKTIVITETER I MUSKELSVINDFONDEN 2015

MEDLEMSAKTIVITETER I MUSKELSVINDFONDEN 2015 MEDLEMSAKTIVITETER I MUSKELSVINDFONDEN 2015 DETTE ER EN OVERSIGT OVER MUSKELSVINDFONDENS AKTIVITETER I 2015. Alle arrangementer foregår på Musholm ved Korsør www.musholm.dk, hvis ikke andet er angivet.

Læs mere

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre...

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre... og hvad så? Velkommen til Center for ADHD Jo før jo bedre... Børn med ADHD skal have hjælp så tidligt som muligt. Center for ADHDs formål er at forebygge de negative følgevirkninger, som symptomer på ADHD

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

UNGE OG SORG - OM REAKTIONER PÅ DØDSFALD OG SKILSMISSER

UNGE OG SORG - OM REAKTIONER PÅ DØDSFALD OG SKILSMISSER UNGE OG SORG - OM REAKTIONER PÅ DØDSFALD OG SKILSMISSER MIDDELFART 27.-28.10.15 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES SORG OM REAKTIONER PÅ DØDSFALD OG SKILSMISSER Når livet viser sig fra sin

Læs mere

Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2015 for familier med nyre- eller urinvejssyge børn

Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2015 for familier med nyre- eller urinvejssyge børn Familiekursus Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2015 for familier med nyre- eller urinvejssyge børn D. 11. - 14. oktober 2015 i Skærbæk Kursus- og feriecenter, Storegade 46-48, 6780 Skærbæk Praktiske

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

NYHEDSBREV UNGE I VÆKST

NYHEDSBREV UNGE I VÆKST NYHEDSBREV UNGE I VÆKST JANUAR 2011 Godt Nytår og tak for godt samarbejde i det forgangne år Unge i Vækst er nu gået ind i den afsluttende fase. Derfor indeholder dette Nyhedsbrev både information om aktiviteter,

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 Midt i mulighederne FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORMÅL OG FORVENTET UDBYTTE Lederakademiet skal bidrage til at fastholde eller rekruttere nye ledere

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

Programoversigt. BEHANDLINGSGRUPPER Efterår 2014. Grupper efterår 2014:

Programoversigt. BEHANDLINGSGRUPPER Efterår 2014. Grupper efterår 2014: Programoversigt Mandag Dialoggruppen Krop og velvære Tirsdag Boxercise Mindfulness DAT-behandling Efterår 2014 Onsdag DAT-behandling Torsdag Dialoggruppen Stemmehørergruppen ADHD-gruppen Grupper efterår

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Hovedforening Tune den 4. februar 2015 Samarbejde med Tune skole: Samarbejdet, som etableres mellem Tune Idrætsforening og Tune Skole herunder Tune SFO har som mål:

Læs mere

Rådgivning til store kvægbedrifter

Rådgivning til store kvægbedrifter Kvæg Rådgivning til store kvægbedrifter Tid og sted 5.-7. februar 2003 på AgroForum Koldkærgård. Baggrund Der stilles forskellige krav til management og organisering alt efter, om der er én eller flere

Læs mere

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet til kræftramte borgere i Fredensborg Kommune Mange oplever, at de mister kontrol og handlemulighed i hverdagen, når de får kræft.

Læs mere

Kursustilbud. til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014.

Kursustilbud. til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014. Januar 2014 Kursustilbud til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014. Vi har skåret ned på faciliteter og forplejning. Kursusoversigt forår 2014

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 Find vejen frem VIA Videreuddannelse & Kompetenceudvikling Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 6. maj kl. 09.00-15.15 2 3 Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 sprog og bevægelse hører sammen

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN

NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN - OM UNGE OG ANGST KURSUSCENTER BROGAARDEN 13.-14.04.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN OM UNGE OG ANGST Alle kender følelsen af angst. Men

Læs mere

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g DHD Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g ndhold A D H D n o r d s j æ l l a n d 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 ADHD og komorbide lidelser 9 Bowlingtur for hele

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

FORUMlOO% Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi

FORUMlOO% Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi 23. september 2014 Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi I løbet af februar og marts 2015 gennemfører foreningen Forum100% i samarbejde med Danske Erhvervsskoler, Lederne og Gymnasieskolernes

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

IDA Mentor. 1:1 sparring

IDA Mentor. 1:1 sparring IDA Mentor 1:1 sparring IDA Mentor Større indsigt i og bedre muligheder for udvikling af dig selv Søger du erfaringsudveksling og personlig udvikling i en fortrolig atmosfære, er du på rette vej med en

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig. 6 kursusmoduler

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated

Læs mere

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig 6 kursusmoduler

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010 Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010 Workshop om Børnesamtalen - børn med torsdag d.11.marts 2010 Inge Louv Socialrådgiver handicapkonsulent www.ingelouv.dk Kort gennemgang af grundlæggende forstyrrelser

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Inklusion i Folkeskolen

Inklusion i Folkeskolen Inklusion i Folkeskolen Tekst: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Majbrith Annesen og Inge Grethe Henriksen TV og Personale ved Løgstrup Skole TH I disse år står mange skoler med udfordringer om at

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 UDDANNELSESUDVALGET Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010 Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 Kursusprogram for 2010 Her er de nye kursustilbud. Kurserne er fortrinsvis for trænere,

Læs mere

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik Børn i fællesskab Sammenhængende børnepolitik Indledning Denne pjece henvender sig til forældre om det at have børn i fællesskab. Den giver bud på, hvor du kan hente hjælp, og hvad du kan gøre for andre.

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Højskoleophold for voksne med type 1-diabetes på Kursuscenter Ellested, Ellestedvej 5, 5853 Ørbæk. den 23. 28. September 2013.

Højskoleophold for voksne med type 1-diabetes på Kursuscenter Ellested, Ellestedvej 5, 5853 Ørbæk. den 23. 28. September 2013. Højskoleophold for voksne med type 1-diabetes på Kursuscenter Ellested, Ellestedvej 5, 5853 Ørbæk den 23. 28. September 2013 Kursusledere: Anni Rasmussen fra Diabetesforeningen og Hanne Yderstræde type

Læs mere

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her Nye forældre til et barn med udviklingshæmning Få nyttige informationer og gode råd her Forord Landsforeningen LEV er en forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Vi har i mere end

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse. Uanset om du har en kort eller lang uddannelse, kan du deltage. Uddannelserne

Læs mere

SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER.

SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER. SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER. DEN SOCIALE VIRKSOMHED FALSTER JANUAR 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse af

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 42171 Udviklet af: Puk Kejser

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE GRUNDUDDANNELSE AMUi LEDELSE KursusCentrets Grunduddannelse I Ledelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 16 dage fordelt over et halvt år og baseret på AMU. Vi bestræber os på løbende at matche

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere