Pindstrup Centret 2014 Kursustilbud for familier med barn med handicap Ferietilbud til børn og unge med og uden handicap

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pindstrup Centret 2014 Kursustilbud for familier med barn med handicap Ferietilbud til børn og unge med og uden handicap"

Transkript

1 Pindstrup Centret 2014 Kursustilbud for familier med barn med handicap Ferietilbud til børn og unge med og uden handicap

2 Pindstrup Centrets Familiekurser & Ferielejre 2014 ADHD-KURSER Modul 1 nydiagnosticeret ADHD... 3 Modul 2 ADHD skolebarnet... 4 Modul 3 fra barn til teenager med ADHD... 5 Modul 4 teenager med ADHD... 6 Modul 5 fra ung til voksen med ADHD... 7 Unge med ADHD, kun for unge... 8 FYSISK & PSYKISK HANDICAP Nydiagnosticeret handicap 0-6 år... 9 ANDRE KURSER Nydiagnosticeret CP, i samarbejde med Spastikerforeningen Kursus for søskende og forældre til børn med CP/anden omfattende hjerneskade i samarbejde med Spastikerforeningen Familier med førskolebørn med Downs Syndrom OCD-kursus i samarbejde med OCD-foreningen ANDRE KURSER (fortsat) Præmatur-kursus i samarbejde med Dansk Præmatur Forening ANDRE AKTIVITETER Netværksmøder Jylland - Fyn - Sjælland for familier med børn med handicap.. 15 Familiedag for familier med børn med særlige udfordringer SOLBAKKENS KURSER Kursus for forældre/støtteperson til barn med funktionsnedsættelse i alderen 0-6 år OM OS Om foreningen Pindstrup Centret. 18 Tilmelding og bevilling Til socialrådgiver Vi matcher dine behov FERIELEJRE KUN FOR BØRN / UNGE Ferielejre Fandt du ikke et kursus, der matcher dine behov, så se side 21

3 ADHD-KURSER ADHD modul 1: Nydiagnosticeret ADHD Formål forældre: Grundlæggende viden om ADHD-diagnosen, familieliv, medicinering og redskaber til at støtte barnet med ADHD, herunder strukturering og konflikthåndteringsværktøjer Erkendelsen af de ændrede vilkår i familien og af at ens barn får diagnosen ADHD, og hvordan der skabes plads til alle i familien Bedre håndtering og mestring af udfordringer i en familie, hvor et eller flere børn har diagnosen ADHD Netværksdannelse og erfaringsudveksling med andre familier med børn med nydiagnosticeret ADHD Formål børn med ADHD: Barnet opnår konkret viden om livet med ADHD gennem aldersrelevante aktiviteter Barnet får indblik i egen situation og udvikler værktøjer til mestring af egne ressourser gennem læring, netværksdannelse, dialog og spejling i de øvrige deltagere med ADHD Formål søskende: Søskende opnår konkret viden om ADHD og hvordan man kan tackle, rumme og støtte en bror/søster med ADHD gennem aldersrelevante aktiviteter Søskende får mulighed for at møde andre søskende og danne netværk samt tale med ligesindedede og sætte ord på forbudte følelser Målgruppe: Familiekursus for familier med børn med nydiagnosticeret ADHD. Bedsteforældre kan også deltage i kurset Dato: maj 2014 Sted:Pindstrup Centret Johs. F. la Cours Allé 1, 8550 Ryomgaard. Pris: 2.595,-kr. for deltagere der er fyldt 2 år. For deltagere 0-2 år er prisen 1.298,-kr. Detaljeret kursusprogram og information: Kursusledere: Allan Mogensen og Mikkel Skouboe Undervisere: Michael Grangaard pædagogisk konsulent BUC Risskov, Christina Waldstrøm, jurist og mor til dreng med ADHD 3

4 ADHD-KURSER ADHD modul 2: Skolebarn med ADHD Formål forældre: Grundlæggende viden om støttemuligheder til skole og fritidsliv samt tips til det gode samarbejde med lærere og pædagoger Støtte barnet med ADHD i at deltage i de inkluderende miljøer i skole, institution ol. Konkrete værktøjer der kan støtte barnet til et godt skoleliv, herunder struktur og konflikthåndtering Netværksdannelse og vidensdeling med andre familier med skolebørn med ADHD Formål børn med ADHD: At barnet gennem læring, netværksdannelse, dialog og spejling i de øvrige deltagere med ADHD får konkret viden om og indsigt i hvordan egne ressourcer kan anvendes i dagligdagen Målgruppe: Familier med skolebørn med ADHD Dato: august 2014 Sted: Pindstrup Centret Johs. F. la Cours Allé 1, 8550 Ryomgaard Pris: 2.595,-kr. for deltagere der er fyldt 2 år. For deltagere 0-2 år er prisen 1.298,-kr Detaljeret kursusprogram og information: Formål søskende: Konkret viden om ADHD og hvordan man kan tackle, rumme og støtte en bror/søster med ADHD gennem aldersrelevante aktiviteter, herunder sætte ord på det, der er svært som bror/søster Netværksdannelse og udveksling af oplevelser og erfaringer med andre søskende 4 Kursusledere: Maria Christiansen og Søren Andersen Underviser: Michelle Kjølner, skolelærer med stor erfaring i børn med ADHD

5 ADHD-KURSER ADHD modul 3: Fra barn til teenager med ADHD Formål forældre: Viden om og redskaber til hvordan barnet støttes til at få et positivt indhold i hverdagen, herunder: Støtte barnet i at deltage i relevante fritidstilbud Støtte barnet i at skabe/fastholde positive relationer med venner og andre Støtte barnet i at blive så selvstændig som muligt, herunder støtte fra elektroniske medier Inddrage barnet i problemløsning og strukturering af aktiviteter Netværksdannelse og sparring med andre familier med pre-teenagere med ADHD Formål børn med ADHD: Konkret viden om livet med ADHD, herunder lave egen ADHD-profil At barnet opnår indsigt i, hvordan det gennem konkrete værktøjer kan mestre sin situation og bruge egne ressourcer Formål søskende: Konkret viden om ADHD og hvordan man kan tackle, rumme og støtte en bror/søster med ADHD gennem aldersrelevante aktiviteter Netværksdannelse. Udveksling af oplevelser og erfaringer med andre søskende, herunder give mulighed for at tale om det der kan være svært at sætte ord på: forbudte følelser Målgruppe: Familier med børn i alderen år med ADHD Dato: maj 2014 Sted: Pindstrup Centret Johs. F. la Cours Allé 1, 8550 Ryomgaard Pris: 2.595,-kr. for deltagere der er fyldt 2 år. For deltagere 0-2 år er prisen 1.298,-kr. Se hele kursusprogrammet på Kursusledere og undervisere: Pernille Skovbo og Martin Toft Andersen 5

6 ADHD-KURSER ADHD modul 4: Teenager med ADHD Formål forældre: Viden om forskellen på teenage- kontra ADHD-problematikker, herunder sætte grænser og normer for de unge i forhold til alkohol og fester samt alkohols indvirkning på medicin Indsigt og konkret viden om hvordan de unge guides ift. sex, kærester, følelser, grænser, herunder hvad gør forældrene, hvis de ikke selv magter at tale med de unge om det? Hvordan nedsættes/undgås risikoen for at de unge kommer ud i kriminalitet og selvmedicinering? Formål unge med ADHD: Redskaber til at mestre hverdagen og tage ansvar for eget liv, herunder indsigt i egne styrker og svagheder Viden om risiko for at komme ud i kriminelle handlinger samt kendskab til konsekvenser/straf Vi sætter rammerne for debat om kærester, følelser, grænser og sex Formål søskende: Gennem aldersrelevante aktiviteter har søskende mulighed for at opnå konkret viden om ADHD og hvordan man kan 6 tackle/rumme en bror eller søster med ADHD Ældre søskende: hvordan er puberteten for unge med ADHD, herunder samspillet mellem søskende Såvel forældre, unge med ADHD og søskende danner netværk og sparer med de øvrige kursusdeltagere Målgruppe: Familier med teenagere i alderen år med ADHD Dato: maj 2014 Sted: Pindstrup Centret Johs. F. la Cours Allé 1, 8550 Ryomgaard Pris: 2.595,-kr. for deltagere der er fyldt 2 år. For deltagere 0-2 år er prisen 1.298,-kr Se hele kursusprogrammet på Kursusledere og undervisere: Irma Jørgensen og Ninna Olsen

7 ADHD-KURSER ADHD modul 5: Fra ung til voksen med ADHD Formål forældre: Støtte forældrene i løsrivelsesprocessen og samarbejdet med den unge også når den unge er flyttet hjemmefra Indblik i, hvilke muligheder, der tilbydes fra det offentlige, så forældrene så småt kan begynde på at slippe rollen som hjælper for den unge og i højere grad være forældre Give forældrene (og den unge) redskaber til at samarbejde om planlægning af den unges fremtid Formål unge med ADHD: Give den unge (og forældrene) redskaber til at samarbejde om planlægning af den unges fremtid Give den unge indblik i, hvor man skal henvende sig, og hvem der skal vurdere og træffe afgørelse om støttemuligheder i uddannelse og dagligdag Støtte den unge i at tage del i ansvaret for eget liv herunder at samarbejde med de offentlige myndigheder Formål søskende: Søskende får konkret viden om ADHD og hvordan man kan støtte og tackle/rumme en bror eller søster med ADHD gennem aldersrelevante aktiviteter Få adgang til at lufte forbudte tanker og følelser via søskendebrevkasse Såvel forældre, unge med ADHD og søskende danner netværk og deler viden med de øvrige kursusdeltagere Målgruppe: Familier med unge i alderen år med ADHD Dato: 15. november 2014 Sted: Kursuscenter Brogaarden Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart. Pris: 1.445,-kr. for deltagere der er fyldt 2 år. For deltagere 0-2 år er prisen 723,-kr. Se hele kursusprogrammet på Kursusledere: Mette Pugflod og Søren Andersen Underviser: Inge Louv, socialrådgiver og handicapkonsulent, 7

8 ADHD-KURSER Ung med ADHD - kun for unge, forældre deltager ikke Formål unge med ADHD: De unge udarbejder en ADHD profil, som beskriver den unges styrker, kompetencer og udfordringer Vi sætter rammen for en drøftelse af spørgsmål om kærester, følelser, grænser og sex, da disse emner kan være svære at tage op med forældre, eller jævnaldrende kammerater, og da puberteten ofte er anderledes for unge med ADHD Der arbejdes målrettet med at forebygge, at den unge med ADHD kommer ud i kriminalitet. Der udveksles konkret viden og værktøjer til at guide den unge uden om denne faldgrube Deltagerne får fælles positive oplevel- ser med andre unge med ADHD, og får muligheden for at bidrage positivt til fællesskabet i stedet for at være kilde til konflikt/diskussion Deltagerne danner netværk med andre unge med ADHD. Hensigten er at de unge skal kunne trække på netværket fremadrettet De unge deltager i teambuilding på en udfordrende bane. Målet er at afprøve grænser i trygge rammer og opleve at grænser kan flyttes. Deltagerne får desuden øjnene op for egne og andres kompetencer De unge får indsigt i egen adfærd/mønstre/frustration Målgruppe: Kursus for unge med ADHD i alderen år med ADHD KURSET ER KUN FOR UNGE MED ADHD, FORÆLDRENE DELTAGER IKKE I KURSET Dato: september 2014 Sted: Pindstrup Centret Johs. F. la Cours Allé 1, 8550 Ryomgaard Pris: 3.060,-kr. pr. deltager Se hele kursusprogrammet på 8 Kursusledere: Pernille Skovbo og Martin Toft Andersen Underviser: Torben Dalvad, Psykoterapeut og faglærer på sikret institution

9 FYSISK- & PSYKISK HANDICAP Nydiagnosticeret handicap 0-6 år Formålsbeskrivelse: Mange forældre havner i et kaos af spørgsmål, tanker og følelser, når de får et barn med handicap. Kurset sætter fokus på centrale emner som erkendelse af barnets handicap, familieliv og muligheder for støtte gennem lov om social service Kurset sigter også mod at give forældrene inspiration og værktøjer til hvordan familien kommer videre. Kurset tager ikke udgangspunkt i bestemte diagnoser, men går i dybden med generelle og relevante problemstillinger, når man har et barn med handicap Erkendelse, tanker og følelser ift. at have fået et barn med handicap, herunder forbudte tanker og følelser Hvordan kommer vi videre kurset giver konkrete og praktiske redskaber til hvordan forældrene kommer videre i det nye liv med vilkår, der er anderledes Indblik i de sociale støttemuligheder, som Serviceloven giver, herunder spilleregler for samarbejdet med kommunen Undervisning, leg og læring for børn med handicap. Børnene møder andre som dem selv og får mulighed for at spejle sig i andre jævnaldrende Søskende tilbydes aktiviteter og leg, hvor der skabes mulighed for at tale om det, der kan være svært og de forbudte tanker og følelser Søskendeprogrammet tilrettelægges under hensyntagen til børnenes alder/modenhed Målgruppe: Familier med børn i alderen 0-6 år med nydiagnosticeret handicap Dato: maj 2014 Sted: Bymose Hegn Bymosegårdsvej 11, 3200 Helsinge Pris: 2.595,-kr. for deltagere der er fyldt 2 år. For deltagere 0-2 år er prisen 1.298,-kr. Se hele kursusprogrammet på Kursusledere: Diann Huniche og Arne Bachmann Undervisere: Leif Nord, psykolog Inge Louv, socialrådgiver og handicapkonsulent, Medarb. fra Hillerød Kommunikationscenter Clara Hust, stemmeterapeut og rytmikpæd. 9

10 ANDRE KURSER Nydiagnosticeret CP - i samarbejde med Spastikerforeningen Formålsbeskrivelse: Kursusprogrammet til forældrene har som formål at der opnås: Grundlæggende viden om CP-diagnosen og de kognitive udfordringer Netværksdannelse og sparring der kanrække ud over selve kurset Fokus på temaer om familieliv i en familie med et barn med CP, herunder inspiration og værktøjer ift. hvordan kommer vi videre? og hvordan tackler vi den usikkerhed, der er forbundet med diagnosen/ fremtiden? Børn med CP og evt. søskende deltager i et alsidigt børneprogram, der er tilrettelagt efter børnenes alder/modenhed. Børn med CP får mulighed for at spejle sig i andre børn med CP og får øje på egne kompetencer. Søskende til børn med CP får mulighed for at møde andre søskende til børn med CP samt andre børn med CP. Søskende med en passende alder/ modenhed vil modtage undervisning i søskenderelationer og forbudte følelser. Børneprogrammet varetages af Pindstrup Centrets rutinerede, frivillige ledere der er håndplukket til at varetage netop denne opgave 10 Målgruppe: Familier med børn med nydiagnosticeret CP Dato: november 2014 Sted: Kursuscenter Brogaarden Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart. Pris: 2.095,-kr. for deltagere der er fyldt 2 år. For deltagere 0-2 år er prisen 1.050,-kr. Rabat til medlemmer af Spastikerforeningen via Kursusprogram: Kursusledere: Karina Johansen og Rikke Hagerup Undervisere: Søren Anker Pedersen, speciallæge i børnesygdomme og overlæge på børneafdeling 53 på Hvidovre Hospital. Klaus Christensen, psykolog i Spastikerforeningen. Leif Nord, psykolog og tidligere leder af småbørnscentret i Århus

11 ANDRE KURSER Søskendekursus - i samarbejde med Spastikerforeningen Kursus for søskende og forældre til børn med CP eller anden omfattende hjerneskade Formålsbeskrivelse: Indsigt i og viden om hvilke særlige krav og vilkår der er i en familie med et barn med CP/anden omfattende hjerneskade, og hvordan der kan skabes plads til alle i familien? Vi sætter rammer for at udveksle erfaringer og sætte ord på forbudte tanker og følelser Fokus på problemstillingen om, hvordan omsorg mellem børn fordeles ligeligt, når der bruges ekstra tid/ressourcer på barnet med CP/anden omfattende hjerneskade, herunder den dårlige samvittighed hos forældre og hvorfor handler det altid kun om min søster/bror med CP? Gid jeg havde en normal bror/søster hos søskende Hvordan tackles usikkerheden, der er forbundet med at være forældre eller søskende til et barn med CP/anden omfattende hjerneskade? Hvordan vil barnet udvikle sig? Hvordan ser fremtiden ud for vores familie? Hvordan vil omgivelserne reagere? Hvordan bringes ressourcer i spil for barnet med CP/anden omfattende hjerneskade, så alt ikke bare opleves som en belastning? Netværksdannelse og sparring, der kan række ud over selve kurset Målgruppe: Søskende og forældre til børn med CP eller anden omfattende hjerneskade Dato: 8. november 2014 Sted: Kursuscenter Brogaarden Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart. Pris: 1.300,-kr. for deltagere der er fyldt 2 år. For deltagere 0-2 år er prisen 650,-kr. Rabat til medlemmer af Spastikerforeningen via Kursusprogram: Kursusledere: Karina Johansen og Rikke Hagerup Underviser: Leif Nord, psykolog og tidligere leder af småbørnscentret i Århus Anne Pedersen, mor til barn med CP 11

12 ANDRE KURSER Førskolebørn med Downs Syndrom Formålsbeskrivelse: Familieliv lov om social service barnets sociale relationer og fremtidsmuligheder. På dette kursus arbejder vi med temaerne: Hvilke støttemuligheder rummer loven om social service, herunder spilleregler for samarbejdet med kommunen Parforhold, herunder vedligeholdelse af parforhold og mænd og kvinders forskelligheder Hvordan skabes der plads til søskende i familien? Hvordan kan forældrene støtte større søskende i at fortælle kammeraterne, at de har en lillebror/søster med Downs Syndrom? Hvor meget skal man fortælle til søskende om Downs Syndrom diagnosen? Hvad kan søskende rumme? Hvordan støtter man sit barn med Downs Syndrom i at knytte venskaber? Netværksdannelse og erfaringsudveksling med andre familier med børn med Downs Syndrom Børn med Downs Syndrom møder andre børn 12 med Downs Syndrom og spejler sig i hinanden Undervisning, leg og læring for søskende til børn med Downs Syndrom Aktiviteter for søskende tilrettelægges efter børnenes alder/modenhed. Søskende med passende alder/modenhed har mulighed for at få sat ord på forbudte tanker og følelser Målgruppe: Familier med førskolebørn med Downs Syndrom Dato: oktober 2014 Sted: Bymose Hegn Bymosegårdsvej 11, 3200 Helsinge Pris: 2.595,-kr. for deltagere der er fyldt 2 år. For deltagere 0-2 år er prisen 1.298,-kr. Kursusprogram: Kursusledere: Birgitte Bollerup, Jeanette Mainz og Christian Bollerup Underviser: Trish Nymark, sygeplejerske, psykoterapeut og coach, Inge Louv, handicapkonsulent og socialrådgiver,

13 ANDRE KURSER OCD - kursus i samarbejde med OCD-foreningen Formålsbeskrivelse: OCD er for mange et tabu og en svær diagnose at tackle. Derfor har såvel børn/unge med OCD, forældre samt søskende mange tanker og følelser ift. OCD en, men ikke så mange at dele dem med. Forældrene tilegner sig værktøjer ift. hvordan man støtter barnet/den unge i at gøre modstand mod tvangssymptomer og holde fast i det normale i samværet med barnet med OCD. Kurset lægger vægt på at omdanne teori til praksis Viden og konkrete værktøjer ift. hvordan der gøres modstand mod tvangssymptomerne og holdes fat i det normale i samværet med barnet/den unge med OCD Viden og konkrete værktøjer til at holde fast i et ressource-perspektiv på barnet/den unge Viden om og indsigt i støttemuligheder i loven om social service til børn/unge med OCD, herunder spillereglerne i samarbejdet med kommunen Netværksdannelse og sparring med andre familier med børn/unge med OCD Børn/unge med OCD får konkret viden om OCD. Der sættes fokus på det tabu OCD er i manges øjne og hvordan man kan fortælle sine omgivelser, at man har OCD. Undervisningen for børn/unge med OCD vil bl.a. blive varetaget af Trish Nymark, sygeplejerske, psykoterapeut og coach Undervisning, læring og leg for søskende til børn/unge med OCD. Der undervises i søskende-problematikker, herunder forbudte tanker og følelser. Søskende får mulighed for at sætte ord på hvordan det er at være mig i min familie og der findes konkrete løsningsforslag på, hvordan der kan skabes bedre plads til søskende i familien Målgruppe: Familier med børn/unge med OCD Dato: juni 2014 Sted: Pindstrup Centret Johs. F. la Cours Allé 1, 8550 Ryomgaard Pris: 2.595,-kr. for deltagere der er fyldt 2 år. For deltagere 0-2 år er prisen 1.298,-kr. Kursusprogram: Info om OCD og OCD-Foreningen: Kursusledere: Ninna Olsen og Kirsten Prause Underviser: Trish Nymark, sygeplejerske, psykoterapeut og coach, Christina Waldstrøm, jurist 13

14 ANDRE KURSER Præmaturkursus - i samarbejde med Dansk Præmatur Forening Formålsbeskrivelse: Små aftryk sætter også spor! En for tidlig fødsel sætter sine spor hos både forældrene, barnet og evt. søskende. Forældre kan få efterreaktioner i kølvandet på den tidlige fødsel. Børn, der er født for tidligt, er ofte særligt sensitive, fordi de er født med et nervesystem, der bearbejder sanseindtryk med en særlig dybde. Kurset sætter fokus på: Viden og konkrete værktøjer ift. det præmature barns søvn og kost Indsigt i og inspiration til forældrenes tackling af efterreaktion på den tidlige fødsel Netværksdannelse og sparring med andre forældre med præmature børn De præmature børn får mulighed for at møde andre som dem selv og danne netværk og sparre med disse. Børneprogrammet vil være en blanding af undervisning, leg og læring afhængig af børnenes alder og modenhed Søskende til præmature børn sætter ord på forbudte tanker og følelser ift. deres præmature bror/søster Der findes konkrete løsninger, der gør det lettere at være dem i egen familie 14 Børneprogrammet tilrettelægges ift. børnenes alder og modenhed. Børneprogrammet varetages af et håndplukket team, der her erfaring med sansesarte børn Målgruppe: Familier med præmature børn og unge Dato: 25. oktober 2014 Sted: Kursuscenter Brogaarden Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart. Pris: 1.445,-kr. for deltagere der er fyldt 2 år. For deltagere 0-2 år er prisen 723,-kr. Kursusprogram: Se også Kursusledere: Anne Trudsø og Karen Villadsen Underviser: Dorthe Hahn Rasmussen, fysioterapeutkonsulent og kranio sakral terapeut i Haderslev Kommunes præmatur team. Trish Nymark, psykoterapeut og coach, tidligere sygeplejerske og sundhedsplejerske,

15 ANDRE AKTIVITETER Netværksmøder for familier med børn med handicap/særlige behov Formål: Som forældre til et barn med handicap kan man opleve, at det er svært at finde ligestillede at dele oplevelser, bekymringer, erfaringer og andre spørgsmål med Pindstrup Centrets netværksmøder har til formål at give forældre mulighed for at møde andre familier med lignende livsvilkår, dele viden og tale om de problemstillinger og spørgsmål, som man er fyldt af. Netværksmøderne er et tilbud der retter sig mod familier med barn med handicap/særlige behov. Hele familien er velkommen! Mødelederen skaber et lukket og fortroligt rum for forældrene. Forældrene præsenterer sig, deler viden, danner netværk og fortælle lidt af deres historie og følelser til øvrige deltagere Der vil være aktiviteter for børn med handicap/særlige behov og deres søskende. Aktiviteterne varetages af voksne og ulønnede frivillige ledere med stor erfaring fra Pindstrup Centrets øvrige aktiviteter for børn med særlige behov Forældrene får kortfattet info om Pindstrup Centret familiekurser og ferielejre Der vil være sandwich, vand, te, kaffe og frugt til familierne Tilmelding via Tilmelding er nødvendig af hensyn til planlægningen, børneaktiviteter og inddeling af forældre i grupper Se hele kursusprogrammet på: Pris: 50,- kr. pr. deltager Tidspunkter: 6. februar kl på Brogaarden Mødeleder: Søren Mainz 25. februar kl på Bymose Hegn Mødeleder: Ninna Olsen 5. marts kl på Pindstrup Centret Mødeleder Grethe Skov 15

16 ANDRE AKTIVITETER Familiedag - for familier med barn med særlige udfordringer Oplever du, at dit barn ofte er uroligt, let bliver forstyrret eller ofte kommer i konflikt? Så er denne sansedag en mulighed for bedre at forstå dit barn samt få konkrete ideer og redskaber til mere ro og koncentration i dagligdagen Temaet for dagen er stimulation af sanserne for bedre ro og koncentration. Dagen er en kombination af oplæg, aktiviteter med mulighed for at prøve redskaber med børnene og få svar på dine spørgsmål. Der bliver indrettet pausehjørner, hvor børn kan få ro, hvis de har brug for at trække sig ind imellem. Der vil i løbet af dagen blive serveret frugt, vand, kaffe, the, sund snack og frokost Familiedagen er for hele familien dvs. både forældre, barnet med særlige behov og søskende Forældrene får viden og indsigt som bidrager til en bedre forståelse af barnets adfærd og konkrete redskaber til at støtte barnets udvikling Forældrene får idéer til sjove sansemotoriske øvelser, der let kan indgå i familiens hverdag 16 Der vil være et særligt tilrettelagt børneprogram, mens forældrene har teoretisk undervisning Familierne får en god og lærerig oplevelse i egen familie såvel som sammen med de øvrige deltagere Familierne får mulighed for at danne netværk og spare med andre familier med børn med særlige udfordringer Se hele kursusprogrammet på: Dato: 24. maj 2014, kl :00 Sted: Pindstrup Centret Johs. F. la Cours Allé 1, 8550 Ryomgaard Pris: 50,-kr. pr. deltager (børn 0-1 år gratis) Angiv alder på Jeres barn/børn og gerne en kort beskrivelse af problematikker, der fylder i børnenes hverdag Kursusleder: Mette Pugflod Underviser: Mette Degn Larsen, fysio- og kropsterapeut,

17 Solbakkens kurser Solbakkens kursus for forældre/støtteperson Pindstrup Centret samarbejder med Solbakken i Aarhus om udvikling og markedsføring af kurser for forældre/støttepersoner til barn med nedsat funktionsevne Formålsbeskrivelse: At give forældrene viden om den neuropædagogiske tilgang i relation til barnets udvikling På kurset vil I i samarbejde med en neuropædagog, lave en lille udgave af en neuropædagogisk udredning Kurset er delvist med samlede oplæg, delvist individuelle arbejde i de enkelte familier Ud fra udredningerne vil vi se på, hvordan I bedst kan støtte jeres barns videre udvikling DETTE KURSET UDBYDES AF SOLBAKKEN Bemærk at kurset udbydes af Solbakken og kun henvender sig til forældre/støtteperson. Barnet med handicap og søskende deltager ikke på kurset Kurset afvikles på Brogaarden Kursusleder: Ole Dixen Undervisere: Ole Dixen, Centerleder på Solbakken og Rita Emborg, neuropædagog For yderligere oplysning om dato, pris, kursusprogram mv., se 17

18 OM PINDSTRUP CENTRET Pindstrup Centret Pindstrup Centret er en forening, der har som formål...at bidrage til integration imellem børn og unge med og uden handicap. Formålet nås ved at tilbyde forskellige aktiviteter, herunder: Kurser for familier med børn med handicap Ferielejre for børn med og uden handicap Familiekurser for hele familien At have et barn med handicap er et vilkår for hele familien. Derfor er udgangspunktet, at hele familien deltager i Pindstrup Centrets kurser. Kurserne tilrettelægges, så både forældre, barnet med handicap og søskende tilgodeses. Alle i familien får ny viden og indsigt i konkrete værktøjer. Der lægges vægt på, at familierne kan omdanne den nye viden til praksis og at der skabes rammer, så familierne får mulighed for at spare og danne netværk med andre familier Ferielejre Pindstrup Centret gennemfører hvert år ferielejre for børn med og uden handicap. Ferielejrene giver børnene et væld af sjove og udfordrende aktiviteter. Børnene får også mulighed for at blive klogere på sig selv og hinanden. Nogle af deltagerene har et handicap, hvoraf nogle af synlige og andre ikke. Lejrene gør, at børnene får øjnene op for egne og andres kompetencer og får nye venner på kryds og tværs af handicap, alder mv. Integration Pindstrup Centret er en forening med stolte traditioner og mere end 40 års erfaring. Pindstrup Centrets formål er at integrere børn med og uden handicap. Pindstrup Centrets mål er at såvel familien som barnet med handicap bliver så godt integreret i samfundet som muligt Non-profit Pindstrup Centret er en forening, der ikke skal tjene penge på familiekurser og ferielejre. Kurser og lejre finansieres gennem konferencevirksomhed på Pindstrup Centret på Djursland, Brogaarden ved Middelfart og Bymose Hegn i Helsinge. Hele overskuddet fra de tre kursuscentre går til det almennyttige arbejde. Endelig yder en række fonde og legater en uvurderlig økonomisk støtte til gennemførelsen af aktiviteterne 18

19 OM PINDSTRUP CENTRET Tilmelding og bevilling Tilmelding Du kan tilmelde dig samtlige kurser og lejre ved at gå ind på hjemmesiden: Støtte fra kommunen Du kan søge kommunen om støtte til betaling af kursusudgiften. Der er mulighed for at søge støtte efter servicelovens 11 eller 41. Pindstrup Centret tilrettelægger kurserne, så de lever op til betingelserne for støtte efter serviceloven. Kommunen vurderer på baggrund af ansøgningen, om der kan gives støtte i netop Jeres tilfælde. Derfor er det vigtigt at beskrive, hvorfor det konkrete indhold i netop dette kursus, har betydning for Jer. Du kan kontakte Pindstrup Centret, hvis du ønsker hjælp til at skrive en ansøgning til kommunen Du kan tilmelde dig kurser og lejre uden at have bevilling Pindstrup Centret anbefaler, at du tilmelder dig kurser/lejre, selv om du endnu ikke har en bevilling fra kommunen. Det er centrets erfaring, at det kan tage lang tid, inden en bevilling er i hus. Derfor tilmelder de fleste sig kurser/lejre, inden de har fået bevilling fra kommunen. Får du afslag på bevilling fra kommunen, skal du blot huske, at afmelde dig senest en måned inden kursus- eller lejrstart. Har du spørgsmål, eller trækker sagsbehandlingen ud, så du ikke kan overholde ovenstående tidsfrist, er du velkommen til at kontakte Pindstrup Centret Praktisk info i forbindelse med kurserne Du modtager al praktisk info i forbindelse med optagelse på kurset/lejren. Har du spørgsmål om faciliteter, kursuskoncept eller andet, er du altid velkommen til at kontakte Pindstrup Centret på telefon

20 OM PINDSTRUP CENTRET Til socialrådgiver Familien som en positiv ressource At have et barn med handicap er et vilkår der påvirker hele familien. Derfor skal hele familien også klædes på til at mestre familielivet med et barn med handicap. Pindstrup Centret tager udgangspunkt i de positive ressourcer familien har og støtter og udvikler disse. Forældrene bliver klædt på til at varetage barnets særlige behov og leve bedst muligt med de vilkår familien har. 20 Et godt familiesamspil er nemlig nøglen til at forældrene til stadighed kan tackle barnet med handicap og have det i hjemmet Børne- og voksenprogram Pindstrup Centret har både et børne- og et voksenprogram på kurserne. Forældrene deltager i workshops, oplæg, gruppearbejde, sparring og netværksdannelse med andre forældre. Børneprogrammet tilrettelægges ift. børnenes alder/modenhed. Søskende til børn med handicap deltager i undervisning, læring og leg med andre søskende og får bl.a. mulighed for at sætte ord på forbudte tanker og følelser. Børn med handicap deltager i undervisning, læring og leg, der sigter mod at give større indsigt i egen ressourcer, men samtidig også få klarlagt de begrænsninger som handicappet medfører. Endvidere opnår barnet indsigt og redskaber til at mestre sin situation Prisgaranti Pindstrup Centret er stolte af at kunne tilbyde kurser af høj faglig kvalitet. Vi er samtidig klar over, at kommunerne skal sikre, at de får mest muligt for pengene. Derfor udsteder vi en prisgaranti! Finder du et kursus med både børne- og voksenprogram med tilsvarende faglige oplæg og tema, og er der tale om internat med mulighed for netværksdannelse og erfaringsudveksling familierne imellem, er du velkommen til at kontakte os, så dækker vi omkostninger med et smil Mere om Pindstrup Centrets kurser Få mere info om Pindstrup Centret kurser ved at kontakte os på telefon , eller se

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 21 ADHD-foreningens kurser 2015 EMNE MÅLGRUPPE DATO STED KURSUSNR. FORÆLDRE OG FAMILIENETVÆRKET Styrk din forældrerolle Forældre til børn med ADHD 3.-4. oktober Fyn

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune Kursus- og rådgivningskatalog for kompetencecentrene i Københavns Kommune INDLEDNING I København er der fire bydækkende kompetencecentre på 0-18 års området, som udbyder kurser, råd og vejledning til lærere

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

TEMA: B rn som pårørende

TEMA: B rn som pårørende DE9 INFO DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND NR. 6 2012 TEMA: B rn som pårørende DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland LEDER Frivillighedsåret

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Arbejdshæfte. 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier. Teenageproblematikker i plejefamilien

Arbejdshæfte. 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier. Teenageproblematikker i plejefamilien Arbejdshæfte 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier Teenageproblematikker i plejefamilien Forord Dette materiale er udarbejdet som en del af aftalen om Barnets Reform, der trådte i kraft den

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Læs artiklen om idrætspædagogik på side 12-17. Hvem skal sidde på taburetterne de næste 4 år valget er dit!

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Læs artiklen om idrætspædagogik på side 12-17. Hvem skal sidde på taburetterne de næste 4 år valget er dit! MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 7 September 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Det var så den (meget våde) sommer... 2 n Højt til loftet i Helsingør... 4 n Den Nationale Autismekonference

Læs mere

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud Efterår 2009 Handicapafdelingen, Sohngaardsholmsvej 2., 2. sal, 9000 Aalborg 1 Kompetence- og udviklingsteamet Indhold: Faglig udvikling 4-9 Individuel Supervision

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen Kursuskatalog 2012/13 Næstved Kommune Specialafdelingen Indholdsfortegnelse Forord - hvem er vi.. side 3 Kurser for fagfolk: Grundlæggende viden om autisme 1 og 2. side 4 Halliwicksvømning.. side 5 Det

Læs mere

Tilknytning. tanker følelser sanser. Styregruppen for specialpædagogisk landskonference www.sbhidanmark.dk

Tilknytning. tanker følelser sanser. Styregruppen for specialpædagogisk landskonference www.sbhidanmark.dk Tilknytning tanker følelser sanser 2015 Styregruppen for specialpædagogisk landskonference www.sbhidanmark.dk 1 INVITATION TIL SPECIALPÆDAGOGISK LANDSKONFERENCE 2015 Det er en fornøjelse for styregruppen

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

KURSER CFU KURSER. University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk

KURSER CFU KURSER. University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk CFU KURSER daginstitutionsområdet CFU 2015-16 Pædagoger KURSER University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk Vordingborg Sorø Slagelse Roskilde Og Andre interesserede

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger 2013 Shaqo 2011-2013 Anbefalinger Akantus 2011 ApS 08.02.14 1. Baggrund 2 2. Målgruppebeskrivelse 5 2.1 Barriererne 5 2.1.1 Systemiske barrierer 5 2.1.2 Kulturelle barrierer 7 2.1.3 Arbejdsmarkedsbarrierer

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Mennesker med udviklingshæmning

Mennesker med udviklingshæmning ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. april. 2013 62. årgang Mennesker med udviklingshæmning halter efter på it-området bladet Fire iværksættere laver søskendekurser Lønnen er glæden

Læs mere

Kursuskatalog 2014. C e n t e r f o r F a m i l i e p l e j e K ø b e n h a v n s K o m m u n e

Kursuskatalog 2014. C e n t e r f o r F a m i l i e p l e j e K ø b e n h a v n s K o m m u n e Kursuskatalog 2014 C e n t e r f o r F a m i l i e p l e j e K ø b e n h a v n s K o m m u n e Kære plejefamilie Det er med stor fornøjelse, at kursusafdelingen i Center for Familiepleje hermed præsenterer

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere