MEDDELELSE OM ALMINDELIGE UDVÆLGELSESPRØVER EPSO/AD/ /12 KONFERENCETOLKE (DA/DE/EN/SK) (2012/C 197 A/02)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDDELELSE OM ALMINDELIGE UDVÆLGELSESPRØVER EPSO/AD/236-239/12 KONFERENCETOLKE (DA/DE/EN/SK) (2012/C 197 A/02)"

Transkript

1 C 197 A/6 DA Den Europæiske Unions Tidende MEDDELELSE OM ALMINDELIGE UDVÆLGELSESPRØVER EPSO/AD/ /12 KONFERENCETOLKE (DA/DE/EN/SK) (2012/C 197 A/02) Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) afholder almindelige udvælgelsesprøver med henblik på oprettelse af en ansættelsesreserve af konferencetolke (*). KONFERENCETOLKE DANSKSPROGEDE TOLKE (DA): EPSO/AD/236/12 (lønklasse AD 5 og AD 7) TYSKSPROGEDE TOLKE (DE): EPSO/AD/237/12 (lønklasse AD 5 og AD 7) ENGELSKSPROGEDE TOLKE (EN): EPSO/AD/238/12 (lønklasse AD 7) TOLKE I SLOVAKISK SPROG (SK): EPSO/AD/239/12 (lønklasse AD 5 og AD 7) Formålet med udvælgelsesprøverne er at få opstillet lister over egnede ansøgere, som kan anvendes ved besættelse af ledige stillinger i EU-institutionerne, navnlig i Parlamentet, Kommissionen og Domstolen. Parlamentet deltager ikke i afholdelsen af udvælgelsesprøven for hverken dansksprogede tolke (lønklasse AD 5 og AD 7) eller for tysksprogede tolke lønklasse AD 5 og ansætter således ikke ansøgere fra disse lister. Domstolen deltager ikke i afholdelsen af udvælgelsesprøven for tysksprogede tolke lønklasse AD 5 og ansætter således ikke ansøgere fra denne liste. Inden der søges, bør man nøje læse den vejledning for almindelige udvælgelsesprøver, som er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 315 A af 28. oktober 2011 og på EPSO's hjemmeside. I vejledningen, som er en integrerende del af meddelelsen om udvælgelsesprøver, redegøres der for bestemmelserne om udvælgelsesprocedurerne og ansøgningsvilkårene. INDHOLDSFORTEGNELSE I. GENERELT II. ARBEJDSOPGAVER III. ADGANGSBETINGELSER IV. ADGANGSPRØVER V. ASSESSMENTCENTER VI. LISTE OVER EGNEDE ANSØGERE VII. HVORDAN SØGER MAN? (*) Enhver henvisning i denne meddelelse til en person af hankøn gælder ligeledes som henvisning til en person af hunkøn.

2 DA Den Europæiske Unions Tidende C 197 A/7 I. GENERELT 1. Antal pladser på listen over egnede ansøgere pr. udvælgelsesprøve og pr. lønklasse AD 5 AD 7 EPSO/AD/236/12 DA EPSO/AD/237/12 DE EPSO/AD/238/12 EN 25 EPSO/AD/239/12 SK Bemærkninger Udvælgelsesprøverne for dansk, tysk og slovakisk omfatter to lønklasser og flere muligheder. Udvælgelsesprøven for engelsk omfatter kun en lønklasse (AD 7) og flere optioner. Man kan kun tilmelde sig én udvælgelsesprøve, én lønklasse og én option. Valget træffes i forbindelse med onlinetilmeldingen, og det kan ikke ændres, når onlineansøgningen er godkendt og valideret elektronisk. Dog gælder følgende: hvis du er tilmeldt udvælgelsesprøven for lønklasse AD 7, og hvis du har bestået adgangsprøven, men du ikke opfylder betingelserne for at deltage i udvælgelsesprøven for lønklasse AD 7, men opfylder betingelserne for lønklasse AD 5, kan udvælgelseskomitéen, hvis du selv ønsker det ( 1 ), overflytte din ansøgning til udvælgelsesprøven for lønklasse AD 5. Overflytningen sker først efter en kontrol af, at du opfylder ansøgningskriterierne på grundlag af de oplysninger, du har givet i din onlineansøgning. Den går forud for indkaldelsen til den indledende prøve for lønklasse AD 5 og for assessmentcentret for samme udvælgelsesprøve for lønklasse AD 7. Efter assessmentcentret gælder følgende: hvis du er tilmeldt udvælgelsesprøven for lønklasse AD 7, og du ikke har bestået en af tolkeprøverne, men opfylder betingelserne for at bestå samme prøve i lønklasse AD 5, ELLER hvis du er tilmeldt udvælgelsesprøven for lønklasse AD 7, og og du har bestået de samlede dele af assessmentcentret, men du ikke opfylder betingelserne for at deltage i udvælgelsesprøven for lønklasse AD 7, men opfylder betingelserne for lønklasse AD 5, kan udvælgelseskomitéen, hvis du selv ønsker det ( 1 ), overflytte dit navn til listen over egnede ansøgere for samme udvælgelsesprøve for lønklasse AD 5. Denne overflytning sker i prioriteret rækkefølge efter antal point. Overflytningen sker efter en kontrol af, at ansøgeren opfylder ansøgningskriterierne på grundlag af de bilag, vedkommende giver i forbindelse med assessmentcentret, før listen over egnede ansøgere opstilles. Under alle omstændigheder overflyttes der højst 1,5 gang så mange ansøgere, som der er pladser på listen over egnede ansøgere til udvælgelsesprøven AD 5. Denne udvælgelsesprøve er rettet mod ansøgere, som behersker udvælgelsesprøvens sprog fuldstændigt ( 2 ) (modersmål eller tilsvarende niveau) såvel skriftligt som mundtligt. Det frarådes på det kraftigste at søge, hvis ens sprogkundskaber ikke er på dette niveau. II. ARBEJDSOPGAVER Konferencetolkens opgave består i at sikre, at indlæg på forskellige møder tolkes nøjagtigt på et af Den Europæiske Unions officielle sprog. Arbejdet kan indebære simultantolkning eller konsekutiv tolkning. Opgaverne indebærer, at man forud for møderne sætter sig ind i emnerne og i terminologiglosarer. ( 1 ) Du skal give din accept ved onlinetilmeldingen. ( 2 ) Jf. den fælles europæiske referenceramme for sprog (CECR) ( hornav/downloads/cef/languageselfassessmentgrid.csp) mindstekrav: sprog A, A* eller B = C2, andre sprog = C1.

3 C 197 A/8 DA Den Europæiske Unions Tidende Tolkens opgaver kræver en udpræget tilpasningsevne (hyppige møder og uregelmæssige arbejdstider), evnen til at håndtere forskellige og ofte meget vanskelige problemer, evnen til at reagere hurtigt på ændrede omstændigheder og til at kommunikere effektivt. Man skal være i stand til jævnligt at arbejde intensivt, både selvstændigt og sammen med andre, og kunne tilpasse sig et multikulturelt arbejdsmiljø. I hele karrieren skal man søge at videreuddanne sig, herunder også på det teknologiske område. Derudover vil man kunne blive bedt om at tilegne sig nye sprog efter tjenestens behov ( 3 ). I alle institutioner vil et indgående kendskab til andre sprog være et plus (også selv om det ikke er officielle EU-sprog). Fastansatte tolke vil desuden kunne blive bedt om at evaluere kontraktansatte konferencetolkes arbejde og om at løse administrative opgaver vedrørende tolkning. Konferencetolkens arbejde kan indebære en del rejseaktivitet (undtagen for tolke ved Domstolen, som primært arbejder i Luxembourg). Der kræves skriftligt kendskab til fransk for at blive ansat ved Domstolen. Yderligere oplysninger om tolketjenesten findes på internetsiden for de tre berørte institutioner: III. ADGANGSBETINGELSER Ansøgerne skal ved fristen for onlinetilmeldingen opfylde alle generelle og særlige betingelser: 1. Generelle betingelser a) Være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater. b) Være i besiddelse af sine borgerlige rettigheder. c) Have opfyldt sine forpligtelser i henhold til de gældende love om værnepligt. d) Opfylde de vandelskrav, der stilles for at bestride det pågældende arbejde. 2. Særlige betingelser NB: Erfaring som tolk ved domstolene, som dialogtolk, som tolk for erhvervslivet eller som tolk i forbindelse med sociale eller offentlige myndigheder vil ikke blive betragtet som erfaring som konferencetolk Uddannelse Enten a) En uddannelse som konferencetolk på universitetsniveau af fire års varighed, som er afsluttet med eksamensbevis. eller b) En uddannelse på universitetsniveau af mindst tre års varighed, som er afsluttet med et eksamensbevis, OG en uddannelse som konferencetolk, som er afsluttet med et bevis på, at man har bestået. eller c) En uddannelse på universitetsniveau af mindst tre års varighed, som er afsluttet med et eksamensbevis, OG et års erhvervserfaring som konferencetolk, som er behørigt underbygget af dokumentation for antallet af dage, man har arbejdet som konferencetolk Erhvervserfaring Lønklasse AD 5 Der kræves ingen erhvervserfaring, medmindre der er tale om ansøgere, der opfylder kravene i afsnit III, punkt 2.1.c). Erhvervserfaringen regnes fra erhvervelsen af det første eksamensbevis fra en højere uddannelsesinstitution eller eksamensbeviset for den akademiske grad, der kræves i dette punkt. ( 3 ) For så vidt angår ansøgere, som ansættes af Europa-Parlamentet, betragtes dette som en tjenstlig pligt.

4 DA Den Europæiske Unions Tidende C 197 A/9 Erhvervsfaring på universitetsniveau af mindst fire års varighed regnet fra erhvervelsen af eksamensbeviset eller universitetsgraden. Erhvervserfaringen skal omfatte mindst 100 arbejdsdage som konferencetolk regnet fra den dato, hvor betingelsen i afsnit III, punkt 2.1.a), b) eller c) er opfyldt. Uddannelsen som konferencetolk, som er afsluttet med et eksamensbevis eller et bevis på, at man har bestået, eller et års behørigt dokumenteret erhvervserfaring som konferencetolk (kriterier, som udgør en del af ansøgningskriterierne i afsnit III, punkt 2.1.b) eller c) ovenfor) medregnes ikke i de fire år Sprogkundskaber Den Europæiske Unions officielle sprog er: BG (bulgarsk) CS (tjekkisk) DA (dansk) DE (tysk) EL (græsk) EN (engelsk) ES (spansk) ET (estisk) FI (finsk) FR (fransk) GA (irsk) HU (ungarsk) IT (italiensk) LT (litauisk) LV (lettisk) MT (maltesisk) NL (nederlandsk) PL (polsk) PT (portugisisk) RO (rumænsk) SK (slovakisk) SL (slovensk) SV (svensk) Sprog i et tiltrædende land: HR (Kroatisk) Andet sprog (kun for udvælgelsesprøven EPSO/AD/238/12 EN): RU (Russisk) Ved udtrykket»sprogkombination«forstås de sprog, som konferencetolken benytter i sit arbejde. Arbejdssprogene er opdelt i»aktivt«og»passivt«sprog og defineres i det følgende som sprog»a«,»b«eller»c«. Aktive sprog Sprog»A«eller»A*«Tolkens hovedsprog (modersmål eller et andet sprog på tilsvarende niveau), som beherskes fuldstændigt, og som vedkommende kan tolke til fra alle sine arbejdssprog både simultant eller konsekutivt. Sprog»B«Et sprog, som tolken, selv om det ikke er vedkommendes hovedsprog, behersker fuldt ud, og som vedkommende kan tolke til fra sprog A både simultant og konsekutivt. Passivt sprog Sprog»C«Et sprog som tolken arbejder fra, og som vedkommende har en fuldstændig forståelse af. Bemærk Hver opmærksom på, at prøverne i de generelle kompetencer i assessmentcentret foregår på enten tysk (DE), engelsk (EN) eller fransk (FR), og at det pågældende sprog ikke må være det samme som det aktive sprog A og A* Sprogkombinationer ved følgende udvælgelsesprøver: EPSO/AD/236/12 DANSK (DA) Lønklasse AD 5 Option 1 a) (A + CC) Aktivt sprog A: dansk C1: tysk, engelsk eller fransk C2: et EU-sprog, undtagen svensk, (som ikke må være det samme som de sprog, der er valgt under A og C1)

5 C 197 A/10 DA Den Europæiske Unions Tidende Option 1 b) (A + CCC) Option 2 b) (A + B+C2) Aktivt sprog A: dansk C1: tysk, engelsk eller fransk C2: et EU-sprog, undtagen svensk, (som ikke må være det samme som de sprog, der er valgt under A og C1) C3: et EU-sprog, undtagen svensk, (som ikke må være det samme som de sprog, der er valgt under A, C1 og C2) Aktivt sprog A: dansk Aktivt sprog B: (DE) tysk, (EN) engelsk, (FR) fransk Passivt sprog C2 (som ikke må være det samme som de sprog, der er valgt under A og B): et EU-sprog, undtagen svensk, (som ikke må være det samme som de sprog, der er valgt under A og B) EPSO/AD/237/12 TYSK (DE) Option 1 a) (A + CC) Lønklasse AD 5 Aktivt sprog A: tysk C1: engelsk C2: ES (spansk), FR (fransk), HU (ungarsk), IT (italiensk) eller PL (polsk) Option 1 b) (A + CCC) Aktivt sprog A: tysk C1: engelsk C2: et EU-sprog (som ikke må være det samme som de sprog, der er valgt under A og C1) eller kroatisk C3: et EU-sprog (som ikke må være det samme som de sprog, der er valgt under A, C1 og C2) eller kroatisk EPSO/AD/238/12 ENGELSK (EN) Option 1 b) (A + CCC) Aktivt sprog A: engelsk C1: tysk eller fransk C2: et EU-sprog (som ikke må være det samme som de sprog, der er valgt under A og C1) eller kroatisk og russisk C3: et EU-sprog (som ikke må være det samme som de sprog, der er valgt under A, C1 og C2) eller kroatisk og russisk Sprogkombinationer ved følgende udvælgelsesprøve: EPSO/AD/239/12 SLOVAKISK (SK) Lønklasse AD 5 Option 1 c) (A + CC) Option 2 c) (A + B) Aktivt sprog A: slovakisk C1: (DE) tysk, (EN) engelsk eller (FR) fransk C2: et EU-sprog (som ikke må være det samme som de sprog, der er valgt under A og C1) eller kroatisk Aktivt sprog A: slovakisk Aktivt sprog B: (DE) tysk, (EN) engelsk eller (FR) fransk

6 DA Den Europæiske Unions Tidende C 197 A/11 Option 3 c) (A*+CC) Aktivt sprog A*: DE (tysk), EN (engelsk), ES (spansk), FR (fransk) eller IT (italiensk) C1: slovakisk C2: DE (tysk), EN (engelsk), ES (spansk), FR (fransk) eller IT (italiensk), (som ikke må være det samme som det sprog, der er valgt under A*) Valget af engelsk er obligatorisk under C2, hvis det valgte aktive sprog A* er tysk. Option 1 d) (A + CCC) Aktivt sprog A: slovakisk C1: (DE) tysk, (EN) engelsk eller (FR) fransk C2: et EU-sprog (som ikke må være det samme som de sprog, der er valgt under A eller C1) eller kroatisk C3: et EU-sprog (som ikke må være det samme som de sprog, der er valgt under A, C1 og C2) eller kroatisk Option 2 d) (A + B+C2) Aktivt sprog A: slovakisk Aktivt sprog B: DE (tysk), EN (engelsk), ES (spansk), FR (fransk) eller IT (italiensk) Passivt sprog C2: et EU-sprog (som ikke må være det samme som de sprog, der er valgt under A og B) eller kroatisk Option 3 d) (A*+CCC) Aktivt sprog A*: DE (tysk), EN (engelsk), ES (spansk), FR (fransk) eller IT (italiensk) C1: slovakisk C2: DE (tysk), EN (engelsk), ES (spansk), FR (fransk) eller IT (italiensk), (som ikke må være det samme som det sprog, der er valgt under A*) C3: et EU-sprog (som ikke må være det samme som de sprog, der er valgt under A*, C1 og C2) eller kroatisk Valget af engelsk er obligatorisk under C2, hvis det valgte aktive sprog A* er tysk. IV. ADGANGSPRØVER Adgangsprøverne afvikles elektronisk og organiseres af EPSO. Udvælgelseskomitéen fastsætter prøvernes sværhedsgrad og godkender indholdet på basis af forslag fra EPSO. 1. Indkaldelse til adgangsprøve Ansøgerne indkaldes til adgangsprøven, hvis de har valideret deres ansøgning inden for fristen (se afsnit VII). Vær opmærksom på følgende: 1. Når ansøgningen valideres, erklærer ansøgerne samtidig, at de opfylder de generelle og særlige betingelser i afsnit III. 2. For at deltage i prøven skal der reserveres en dato. Denne reservation skal foretages inden for den frist, som meddeles via EPSO-kontoen. 2. Prøver og bedømmelse Prøver i form af multiple choice-spørgsmål, som har til formål at bedømme ansøgernes generelle egnethed og kompetencer inden for: Prøve a) Verbalt ræsonnement Aktivt sprog A eller A* Bedømmelse: 0-20 point Der kræves mindst: 10 point

7 C 197 A/12 DA Den Europæiske Unions Tidende Prøve b) Numerisk ræsonnement Aktivt sprog A eller A* Bedømmelse: 0-10 point Prøve c) Abstrakt ræsonnement Aktivt sprog A eller A* Bedømmelse: 0-10 point For prøverne b) og c) kræves der samlet mindst: 8 point Prøve d) Verbalt ræsonnement Aktivt sprog B (for option 2 b), 2 c) og 2 d)) Passivt sprog C1 (for de øvrige optioner) Bedømmelse: 0-10 point Der kræves mindst: 5 point Prøve e) Verbalt ræsonnement Passivt sprog C2 Prøve e) udføres på samme sprog som det der benyttes i prøve d) i følgende tilfælde: HR (kroatisk) eller RU (russisk) er blevet valgt som passivt sprog C2 og for option 2 c) Bedømmelse: 0-10 point Der kræves mindst: 5 point V. ASSESSMENTCENTER 1. Indkaldelse Ansøgerne indkaldes til assessmentcentret hvis de har opnået det antal point, der som minimum kræves ved adgangsprøverne, og hvis de alene med hensyn til lønklasse AD 5 har opnået det antal point, der som minimum kræves ved den indledende prøve (se punkt 2 nedenfor), og hvis de på grundlag af de oplysninger, de har givet i onlineansøgningen ( 4 ), opfylder de generelle og særlige betingelser, jf. afsnit III. Antallet ansøgerne indkaldes til assessmentcentret oplyses på EPSO's hjemmeside ( 2. Indledende tolkeprøve (hvis det er relevant) Prøvens art, bedømmelse og varighed Den indledende tolkeprøve vedrører kun lønklasse AD 5. Prøven består i at simultantolke en tale, der afspilles. Den kan afholdes ved brug af et AVmedium i et eksamenscenter. Valg af sprog til denne prøve: C1 for option 1a) og 1c) B for option 2c) C2 for option 3c) Varighed: ca. 12 minutter Bedømmelse: 0-20 point. Der kræves mindst: 10 point Point fra denne prøve lægges ikke til pointene fra prøven i assessmentcentret. ( 4 ) Disse oplysninger vil blive kontrolleret på grundlag af bilagene, før der opstilles en liste over egnede ansøgere (se afsnit VI, punkt 1, og afsnit VII, punkt 2).

8 DA Den Europæiske Unions Tidende C 197 A/13 3. Assessmentcenter Formålet med assessmentcentret er at vurdere følgende kompetencer: A. Særlige kompetencer Kompetencerne prøves gennem ( 5 ): samt En prøve i konsekutiv tolkning og en prøve i simultantolkning for hvert af de sprog, ansøgeren har angivet. Prøverne i konsekutiv tolkning baseres på en tale af højst 6 minutters varighed, og prøverne i simultantolkning på en tale af højst 12 minutters varighed B. Generelle kompetencer ( 6 ): Analyse og problemløsning Kommunikation Kvalitet og resultater Læring og udvikling Prioritering og organisation Stresshåndtering Samarbejde Lederskab De generelle kompetencer prøves gennem ( 5 ): a) en struktureret samtale b) en gruppeøvelse c) en mundtlig fremstilling Prøverne afholdes i Bruxelles normalt over to dage. Kompetencerne vil hver især blive prøvet to gange i følgende sammenhænge: Struktureret samtale Gruppeøvelse Mundtlig fremstilling Analyse og problemløsning x x Kommunikation x x Kvalitet og resultater x x Læring og udvikling x x Prioritering og organisation x x Stresshåndtering x x Samarbejde x x Lederskab x x ( 5 ) Indholdet i disse prøver godkendes af udvælgelseskomitéen. ( 6 ) I vejledningen for almindelige udvælgelsesprøver redegøres der nærmere for disse kompetencer i punkt 1.2.

9 C 197 A/14 DA Den Europæiske Unions Tidende Sprog i assessmentcentret 5. Bedømmelse ( 7 ) og vægtning Tysk, engelsk eller fransk, og det pågældende sprog må ikke være det samme som det aktive sprog A eller A* A. Særlige kompetencer For hver tolkeprøve gives der 0-20 point. For hver prøve kræves der mindst: 10 point Vægtning: 75 % af det samlede antal point. B. Generelle kompetencer 0-80 point for de generelle kompetencer (10 point pr. kompetence) Der kræves mindst 40 point i alt for de 8 generelle kompetencer. Vægtning: 25 % af det samlede antal point. VI. LISTE OVER EGNEDE ANSØGERE 1. Optagelse på listerne over egnede ansøgere 2. Opstilling af lister Udvælgelseskomitéen optager dig på listen over egnede ansøgere, hvis du er blandt de ansøgere ( 8 ), der har opnået det antal point, der som minimum kræves, og samlet har opnået et af de bedste resultater i prøverne som led i assessmentcentret, og du i henhold til bilagene opfylder alle adgangsbetingelserne. Kontrollen foretages således, at der begyndes med den ansøger, der har opnået det højeste antal point og så fremdeles, indtil man har nået det antal ansøgere, der kan optages på listen over egnede ansøgere, og under forudsætning af, at de reelt opfylder alle adgangsbetingelser. Bilagene gennemgås ikke for ansøgere, hvis resultat ligger under denne grænse. Hvis det fremgår af denne kontrol, at de oplysninger ( 9 ), ansøgerne har afgivet i deres onlineansøgning, ikke støttes af de relevante bilag, udelukkes de pågældende ansøgere fra udvælgelsesprøven. Listerne over egnede ansøgere opstilles pr. udvælgelsesprøve, pr. lønklasse og i alfabetisk orden. VII. HVORDAN SØGER MAN? 1. Elektronisk tilmelding 2. Ansøgning Tilmeldingen sker online. Fremgangsmåden er beskrevet på EPSO's websted, bl.a. i vejledningen for onlinetilmelding (How to apply/wie kann ich mich bewerben/comment postuler). Frist (inklusive validering): kl (middag), Bruxelles-tid Hvis ansøgerne er blandt dem, der indkaldes til assessmentcentret, skal de aflevere ( 10 ) en fuldstændig ansøgning (underskrevet onlineansøgning vedlagt bilag) i forbindelse med assessmentcentret. Hvordan: Se punkt 6.1 i vejledningen for almindelige udvælgelsesprøver. ( 7 ) Ved en overflytning til listen for lønklasse AD 5 (se afsnit I, punkt 2) vil kun resultaterne fra de prøver, som fastlægger, om betingelserne for at bestå udvælgelsesprøven for lønklasse AD 5 er opfyldt, blive taget i betragtning. ( 8 ) Hvis flere ansøgere har opnået det pointtal, der kræves til sidstepladsen, bliver de alle optaget på listen over egnede ansøgere. ( 9 ) Oplysningerne kontrolleres af EPSO for de generelle betingelsers vedkommende og af udvælgelseskomitéen for de særlige betingelsers vedkommende. ( 10 ) Datoen for assessmentcentret meddeles til sin tid via ansøgernes EPSO-konto.

MEDDELELSE OM ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE EPSO/AST/119-120/12 (2012/C 146 A/02)

MEDDELELSE OM ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE EPSO/AST/119-120/12 (2012/C 146 A/02) C 146 A/4 DA Den Europæiske Unions Tidende 24.5.2012 MEDDELELSE OM ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE EPSO/AST/119-120/12 (2012/C 146 A/02) Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) afholder almindelige

Læs mere

DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO)

DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO) 17.11.2010 DA Den Europæiske Unions Tidende C 312 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO) MEDDELELSE OM ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE EPSO/AST/111/10

Læs mere

DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO)

DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO) 15.9.2010 DA Den Europæiske Unions Tidende C 248 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO) MEDDELELSE OM ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE EPSO/AD/192-197/10

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 22 JUR 229 OC 407 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets forordning om ændring af forordning nr. 1 af 15. april 1958

Læs mere

Tolkning: Hvor står vi to år efter udvidelsen?

Tolkning: Hvor står vi to år efter udvidelsen? MEMO/0/174 Bruxelles, den 7. april 00 Tolkning: Hvor står vi to år efter udvidelsen? EU har nu i to år haft 5 medlemsstater og 0 officielle sprog. De mange sprog gør EU unik i verden, og for nogle kan

Læs mere

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 INDLEDNING Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse (DGT) afholder en oversættelseskonkurrence for skoler i EU. Konkurrencen omfatter:

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2015 COM(2015) 18 final 2015/0011 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) KONTORCHEF (AD 9) Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark (København) (m/k)

BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) KONTORCHEF (AD 9) Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark (København) (m/k) 12.4.2011 DA Den Europæiske Unions Tidende C 114 A/3 BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) Europa-Parlamentet gennemfører en udvælgelsesprocedure på grundlag af kvalifikationsbeviser

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Juridisk specialist (M/K)

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Juridisk specialist (M/K) STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Ansættelsesgruppe/lønklasse AD 6 Kontrakttype Reference Ansøgningsfrist Tjenestested Juridisk specialist (M/K) Midlertidigt

Læs mere

DET EUROPÆISKE MILJØAGENTUR ANSØGNINGSSKEMA

DET EUROPÆISKE MILJØAGENTUR ANSØGNINGSSKEMA DET EUROPÆISKE MILJØAGENTUR ANSØGNINGSSKEMA (Alle spørgsmål skal besvares. Hvor det er relevant, anføres "nej". Der må ikke forekomme tomme felter eller tankestreger. Udfyldes enten på skrivemaskine eller

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

50-ÅRS-DAGEN FOR UNDERTEGNELSEN AF ROM-TRAKTATEN

50-ÅRS-DAGEN FOR UNDERTEGNELSEN AF ROM-TRAKTATEN 50-ÅRS-DAGEN FOR UNDERTEGNELSEN AF ROM-TRAKTATEN GRAFISK VEJLEDNING Logo Logoet Logoets størrelse Respektafstand Anvendelse af farver i forbindelse med logoet Nationale sprogversioner Det er ikke tilladt

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

E-Bilbao: Tekstforfatning, redigering og korrekturlæsning på engelsk 2008/S 160-215936. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

E-Bilbao: Tekstforfatning, redigering og korrekturlæsning på engelsk 2008/S 160-215936. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 E-Bilbao: Tekstforfatning, redigering og korrekturlæsning på engelsk 2008/S 160-215936 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn, adresser og kontakt(er): Det Europæiske

Læs mere

MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR. 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor

MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR. 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor Menneskelige ressourcer Ansættelse og karriereudvikling MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor HVEM ER VI?

Læs mere

Juvenes Translatores

Juvenes Translatores 1 of 9 2013-05-24 13:31 Juvenes Translatores download regler Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse (GD for Oversættelse) afholder en oversættelseskonkurrence for skoler i EU. Konkurrencen

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

Retningslinjer for udfyldning af Europass-bilag til uddannelses-/eksamensbevis (Certificate Supplement)

Retningslinjer for udfyldning af Europass-bilag til uddannelses-/eksamensbevis (Certificate Supplement) Retningslinjer for udfyldning af Europass-bilag til uddannelses-/eksamensbevis (Certificate Supplement) Formålet med Europass-bilag til uddannelses-/eksamensbevis Europass-bilaget til uddannelses-/eksamensbevis

Læs mere

13708/10 LSG/iam 1 DG H

13708/10 LSG/iam 1 DG H RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. september 2010 (OR. en) 13708/10 Interinstitutionel sag: 2010/0221 (NLE) VISA 216 AMLAT 101 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: AFTALE mellem Den Europæiske

Læs mere

(ECDC/AD/2016/SRS-HEP)

(ECDC/AD/2016/SRS-HEP) Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme Ledig stilling som seniorekspert i hepatitis i støtteenheden for overvågning og reaktion (ECDC/AD/2016/SRS-HEP) Interesserede opfordres

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

(ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD)

(ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD) Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme Ledig stilling som seniorekspert i i støtteenheden for overvågning og reaktion (ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD) Interesserede opfordres til at

Læs mere

Oversættelse i Kommissionen: Hvor står vi to år efter udvidelsen?

Oversættelse i Kommissionen: Hvor står vi to år efter udvidelsen? MEMO/06/173 Bruxelles, den 27. april 2006 Oversættelse i Kommissionen: Hvor står vi to år efter udvidelsen? EU har nu i to år haft 25 medlemsstater og 20 officielle sprog og forbereder sig allerede på

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET 18.6.2013 DA Den Europæiske Unions Tidende C 172 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET STILLINGSOPSLAG CDR/AD 14/ 13BIS /13 vedrørende stillingen som DIREKTØR (M/K) i Direktoratet

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Er du cand.jur. eller cand.merc.jur.? Den Europæiske Unions Domstol i Luxembourg beskæftiger mange danske jurister. Er du cand.jur. eller cand.merc. jur.

Læs mere

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende 8.3.2006 AFTALE mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig

Læs mere

(ECDC/AD/2015/SRS-GLGS)

(ECDC/AD/2015/SRS-GLGS) Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme Ledig stilling som seniorekspert inden for generel overvågning / gruppeleder for generel overvågning i støtteenheden for overvågning og

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Stedfortrædende projektleder (M/K)

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Stedfortrædende projektleder (M/K) STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Ansættelsesgruppe/lønklasse AD 6 Kontrakttype Reference Ansøgningsfrist Stedfortrædende projektleder (M/K) Midlertidigt

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

Stillingsopslag og oprettelse af en reserveliste til stillingen som leder af administrations- og økonomiafdelingen (TA AD9) i BEREC-støttekontoret

Stillingsopslag og oprettelse af en reserveliste til stillingen som leder af administrations- og økonomiafdelingen (TA AD9) i BEREC-støttekontoret Stillingsopslag og oprettelse af en reserveliste til stillingen som leder af administrations- og økonomiafdelingen (TA AD9) i BEREC-støttekontoret Ref. BEREC/2015/02 Bekendtgørelse Stillingens titel Ekstern

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR OVERSÆTTELSE AF EUROPASS-BILAG TIL

RETNINGSLINJER FOR OVERSÆTTELSE AF EUROPASS-BILAG TIL RETNINGSLINJER FOR OVERSÆTTELSE AF EUROPASS-BILAG TIL UDDANNELSES-/EKSAMENSBEVIS (CERTIFICATE SUPPLEMENT) Formålet med Europass-bilaget til uddannelses-/eksamensbevis Europass-bilaget til uddannelses-/eksamensbevis

Læs mere

EFCA TA AD PROJEKTLEDER PÅ OMRÅDET FOR CHARTRING AF KAPACITETER

EFCA TA AD PROJEKTLEDER PÅ OMRÅDET FOR CHARTRING AF KAPACITETER ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN 31.7.2013 DA Den Europæiske Unions Tidende C 219 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE Offentliggørelse af ledig stilling

Læs mere

E-Bilbao: EUOSHA/FC/RSC/08/HR/S/2 Levering af midlertidigt ansatte medarbejdere til Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 2008/S 124-165120

E-Bilbao: EUOSHA/FC/RSC/08/HR/S/2 Levering af midlertidigt ansatte medarbejdere til Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 2008/S 124-165120 1/6 E-Bilbao: EUOSHA/FC/RSC/08/HR/S/2 Levering af midlertidigt ansatte medarbejdere til Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 2008/S 124-165120 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Del I: Ordregivende myndighed

Læs mere

EFCA CA FGIII 1602 DIREKTIONSASSISTENT. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling.

EFCA CA FGIII 1602 DIREKTIONSASSISTENT. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling. ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

C 256 A. Den Europæiske Unions Tidende. Meddelelser og oplysninger. Øvrige meddelelser. 58. årgang. 5. august 2015. Dansk udgave.

C 256 A. Den Europæiske Unions Tidende. Meddelelser og oplysninger. Øvrige meddelelser. 58. årgang. 5. august 2015. Dansk udgave. Den Europæiske Unions Tidende C 256 A Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 58. årgang 5. august 2015 Indhold V Øvrige meddelelser ADMINISTRATIVE PROCEDURER Regionsudvalget 2015/C 256 A/01 Stillingsopslag

Læs mere

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET 9.7.2013 DA Den Europæiske Unions Tidende C 196 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET STILLINGSOPSLAG nr. CDR/SG/AD16/15/13 vedrørende stillingen som GENERALSEKRETÆR (M/K)

Læs mere

(ECDC/AD/2015/SRS-GLSDS)

(ECDC/AD/2015/SRS-GLSDS) Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme Ledig stilling som seniorekspert inden for datastyring / gruppeleder for overvågningsdatatjenester i støtteenheden for overvågning og reaktion

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. IT-specialist (M/F) (24:00), lokal tid i Alicante (CET)

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. IT-specialist (M/F) (24:00), lokal tid i Alicante (CET) STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Ansættelsesgruppe/lønklasse AD 6 Kontrakttype Reference Ansøgningsfrist Tjenestested IT-specialist (M/F) Midlertidigt ansat

Læs mere

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 86 final ANNEX 4 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Island, Fyrstendømmet Liechtenstein

Læs mere

Officielt navn: Århus Kommune Adresse: Rådhuset, Indkøb og Udbud, vær. 326 By: Århus C Postnummer: 8000

Officielt navn: Århus Kommune Adresse: Rådhuset, Indkøb og Udbud, vær. 326 By: Århus C Postnummer: 8000 1/ 15 ENOTICES_ketley 01/03/2010- ID:2010-026726 Standardformular 2 - DA DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352)

Læs mere

BILAG til. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru

BILAG til. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.6.2010 KOM(2010)264 endelig BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.4.2013 COM(2013) 219 final 2013/0115 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelsen af en rammeaftale mellem Den

Læs mere

E-Bilbao: Levering af ikt-helpdesk-tjenester 2007/S 247-300719. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

E-Bilbao: Levering af ikt-helpdesk-tjenester 2007/S 247-300719. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 E-Bilbao: Levering af ikt-helpdesk-tjenester 2007/S 247-300719 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn, adresser og kontakt(er): Det Europæiske Agentur for Sikkerhed

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN 9.11.2010 C 302 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN OPSLAG AF STILLLING Direktør for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur Bilbao (Spanien) (KOM/2010/10285) (2010/C 302

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0057 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0057 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0057 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.2.2013 COM(2013) 57 final 2013/0036 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af visse direktiver vedrørende transportpolitik

Læs mere

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

Offentligt EU-udbud på multifunktionsmaskiner til Gladsaxe Kommune

Offentligt EU-udbud på multifunktionsmaskiner til Gladsaxe Kommune DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

EFCA TA AD REGNSKABSFØRER. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling.

EFCA TA AD REGNSKABSFØRER. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling. ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

C 368 A. Den Europæiske Unions Tidende. Meddelelser og oplysninger. Øvrige meddelelser. 59. årgang. 7. oktober Dansk udgave.

C 368 A. Den Europæiske Unions Tidende. Meddelelser og oplysninger. Øvrige meddelelser. 59. årgang. 7. oktober Dansk udgave. Den Europæiske Unions Tidende C 368 A Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 59. årgang 7. oktober 2016 Indhold V Øvrige meddelelser ADMINISTRATIVE PROCEDURER Europa-Kommissionen 2016/C 368 A/01 Der søges

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. 07/11/2016 (24:00), lokal tid i Alicante (CET)

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. 07/11/2016 (24:00), lokal tid i Alicante (CET) STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Ansættelsesgruppe/lønklasse AD 6 Kontrakttype Reference Ansøgningsfrist Tjenestested Occupational Health and Safety Specialist

Læs mere

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk.

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk. P5_TA(2004)0111 Tjenestemandsvedtægten * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om ændret forslag til Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET 18.2.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 46 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET STILLINGSOPSLAG nr. CDR/SG/AD16/3/14 vedrørende stillingen som GENERALSEKRETÆR (M/K)

Læs mere

"IP Translator" v1.2,

IP Translator v1.2, Fælles meddelelse om gennemførelse af "IP Translator" v1.2, 20. februar 2014 1 Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 ("IP Translator"), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål:

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Spørgsmål fra Europaudvalget til europaministeren af 28. november 2011. EUU alm. del spørgsmål 24 stillet

Læs mere

UDVÆLGELSE AF MIDLERTIDIGT ANSATTE TIL GENERALDIREKTORATET FOR MARITIME ANLIGGENDER OG FISKERI

UDVÆLGELSE AF MIDLERTIDIGT ANSATTE TIL GENERALDIREKTORATET FOR MARITIME ANLIGGENDER OG FISKERI COM/TA/MARE/15/AD8 UDVÆLGELSE AF MIDLERTIDIGT ANSATTE TIL GENERALDIREKTORATET FOR MARITIME ANLIGGENDER OG FISKERI Europa-Kommissionen organiserer en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte fem administratorstillinger

Læs mere

EFCA TA AST KOORDINATOR FOR KONTROLOPERATIONER

EFCA TA AST KOORDINATOR FOR KONTROLOPERATIONER ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2013 COM(2013) 674 final 2013/0322 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions og

Læs mere

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Geokemisk Afdeling Øster Voldgade 10 By: København K Postnummer: 1350

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Geokemisk Afdeling Øster Voldgade 10 By: København K Postnummer: 1350 DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

Asiatisk organiseret kriminalitet i Den Europæiske Union

Asiatisk organiseret kriminalitet i Den Europæiske Union GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER BORGERNES RETTIGHEDER OG RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER Asiatisk organiseret kriminalitet

Læs mere

Meddelelser og oplysninger

Meddelelser og oplysninger Den Europæiske Unions Tidende C 191 A Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 60. årgang 16. juni 2017 Indhold V Øvrige meddelelser ADMINISTRATIVE PROCEDURER Revisionsretten 2017/C 191 A/01 Stillingsopslag

Læs mere

Officielt navn: Sikkerhedsstyrelsen Adresse: Nørregade 63 By: Esbjerg Postnummer: 6700

Officielt navn: Sikkerhedsstyrelsen Adresse: Nørregade 63 By: Esbjerg Postnummer: 6700 1/ 15 ENOTICES_SIK2 04/05/2011- ID:2011-061834 Standardformular 2 - DA DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352)

Læs mere

Tolkning og oversættelse for. Europa EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE

Tolkning og oversættelse for. Europa EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE Tolkning og oversættelse for Europa EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE Hvad er Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning? Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning er

Læs mere

Fremgangsmåden ved produktcertificering og mærkning i henhold til Oeko-Tex Standard 100

Fremgangsmåden ved produktcertificering og mærkning i henhold til Oeko-Tex Standard 100 Fremgangsmåden ved produktcertificering og mærkning i henhold til Oeko-Tex Standard 100 Ansøgning Ansøgning om tilladelse til mærkning af produkter med "TILTRO TIL TEKSTILER" - Testet for sundhedsskadelige

Læs mere

EFCA TA AD DATAANALYTIKER. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling.

EFCA TA AD DATAANALYTIKER. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling. ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

EKSPORTFREMSTØD nogensinde online!

EKSPORTFREMSTØD nogensinde online! ÅRETS TILBUD 2013 Invitation til Danmarks største EKSPORTFREMSTØD nogensinde online! Nu samler vi alle ca. 30.000 danske eksportvirksomheder + kompetencer, produkter, services og varemærker Ét sted Online

Læs mere

ZA5907. Flash Eurobarometer 394 (The Role of Public Support in the Commercialization of Innovations) Country Questionnaire Denmark

ZA5907. Flash Eurobarometer 394 (The Role of Public Support in the Commercialization of Innovations) Country Questionnaire Denmark ZA90 Flash Eurobarometer 9 (The Role of Public Support in the Commercialization of Innovations) Country Questionnaire Denmark FL9 Innobarometer 0 A Flashnummer FLA B Landekode FLB C Interviewnummer FLC

Læs mere

Ledig stilling som. It-ekspert. i Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder REF.: ACER/2016/08 ******

Ledig stilling som. It-ekspert. i Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder REF.: ACER/2016/08 ****** Ledig stilling som it-ekspert i Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder REF.: ACER/2016/08 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Generaldirektorat/tjeneste Ekstern It-ekspert GD ENER

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 25.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0080/2008 af Cédric Callens, luxembourgsk statsborger, om urimelig aflønning af kontraktansatte

Læs mere

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.1.2005 KOM(2004) 847 endelig 2004/0291(ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale mellem regeringen for Den Socialistiske Republik

Læs mere

REKRUTTERING TIL STILLING SOM FINANSANSVARLIG OG INTERN KONTROLLØR (FGIII) I DET EUROPÆISKE ARBEJDSMILJØAGENTUR (EU- OSHA)

REKRUTTERING TIL STILLING SOM FINANSANSVARLIG OG INTERN KONTROLLØR (FGIII) I DET EUROPÆISKE ARBEJDSMILJØAGENTUR (EU- OSHA) REKRUTTERING TIL STILLING SOM FINANSANSVARLIG OG INTERN KONTROLLØR (FGIII) I DET EUROPÆISKE ARBEJDSMILJØAGENTUR (EU- OSHA) Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) er et decentralt EU-agentur, der

Læs mere

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 20-13 ERU Alm.del Bilag 203 Offentligt NOTAT Implementering af EU's indre markedslovgivning Resumé Kommissionens seneste resultattavle for det indre marked (Internal

Læs mere

Administrerende direktør for Eurojust

Administrerende direktør for Eurojust Ledig stilling Administrerende direktør for Eurojust Midlertidigt ansat i lønklasse AD 14 - Haag Ref. 17/EJ/01 Send Deres ansøgning senest den 17. marts 2017 midnat CET til adapplications@eurojust.europa.eu

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Finansiel assistent (M/F) kl , lokal tid i Alicante (CET)

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Finansiel assistent (M/F) kl , lokal tid i Alicante (CET) STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Ansættelsesgruppe/lønklasse AST 3 Kontrakttype Reference Ansøgningsfrist Tjenestested Finansiel assistent (M/F) Midlertidigt

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

Officielt navn: Medicoteknik, Region Syddanmark Adresse: Skovvangen 2 By: Kolding Postnummer: 6000

Officielt navn: Medicoteknik, Region Syddanmark Adresse: Skovvangen 2 By: Kolding Postnummer: 6000 DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

1/ 14 ENOTICES_JLSFKL - ID:2010-XXXXXX Standardformular 2 - DA Rammeaftale på levering af skolematerialer

1/ 14 ENOTICES_JLSFKL - ID:2010-XXXXXX Standardformular 2 - DA Rammeaftale på levering af skolematerialer 1/ 14 ENOTICES_JLSFKL - ID:2010-XXXXXX Standardformular 2 - DA DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670

Læs mere

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014 EU-FISKERI I TAL Nedenstående tabeller viser de grundlæggende statistiske oplysninger vedrørende en lang række områder, der er tilknyttet den fælles fiskeripolitik: medlemsstaternes fiskerflåder i 2014

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere

Frist for indgivelse af ansøgninger: 16/01/ Ledig stilling: Midlertidigt personale AD8-AD9. 2. Arbejdsopgaver:

Frist for indgivelse af ansøgninger: 16/01/ Ledig stilling: Midlertidigt personale AD8-AD9. 2. Arbejdsopgaver: STILLINGSOPSLAG nr. AD/T/01/16 vedrørende EN stilling som ADMINISTRATOR (M/K) i sekretariatet for Gruppe I (Arbejdsgivergruppen) i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) Offentliggørelse i

Læs mere

SPROGTJENESTEN I GENERALSEKRETARIATET FOR RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

SPROGTJENESTEN I GENERALSEKRETARIATET FOR RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION DA GENERALSEKRETARIATET FOR RÅDET SPROGTJENESTEN I GENERALSEKRETARIATET FOR RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Flersprogethed, der fungerer INFORMATIONSSAMLING FEBRUAR 2012 Bemærkning Denne brochure er udarbejdet

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Officielt navn: Region Midtjylland Adresse: Indkøb og Logistik, Olof Palmes Allé 15 By: Århus N Postnummer: 8200

Officielt navn: Region Midtjylland Adresse: Indkøb og Logistik, Olof Palmes Allé 15 By: Århus N Postnummer: 8200 DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2009 KOM(2009) 505 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper

Læs mere