Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 10. oktober Kl. 17:00 i Folketinget, Christiansborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 10. oktober 2012. Kl. 17:00 i Folketinget, Christiansborg"

Transkript

1 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 10. oktober 2012 Kl. 17:00 i Folketinget, Christiansborg

2 Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden KF - Orientering KF - Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler til renovering af Såbyhallen KF - Eventuelt...5

3 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 1 1. KF - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 11/23096 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Godkendt.

4 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 2 2. KF - Orientering Sagsnr.: 11/23098 Resumé: A. Sagnlandet Lejre fremsender årsrapport og regnskabsberetning for Årsrapport og regnskabsberetning er vedlagt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Årsrapport Sagnlandet Lejre 2. Regnskabsberetning Sagnlandet Lejre Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Taget til efterretning.

5 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 3 3. KF - Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler til renovering af Såbyhallen Sagsnr.: 11/21200 Resumé: Såbyhallen fik i 2006 bevilget midler til renovering af hallen jf. vedligeholdelsesrapport af Der resterer pt. et anlægsbudget på kr. Disse søges frigivet samt anvendt efter prioriteret ønske fra bestyrelsen. Sagsfremstilling: Bestyrelsen fremsender prioriteret rækkefølge for, hvorledes de ønsker at anvende resterende anlægsmidler. Bestyrelsen ønsker ikke at renoverer taget som planlagt idet de peger på, at det i stedet bør totalrenoveres. Såby hallen har selv udført arbejder jf. vedligeholdelsesrapporten for kr. Administrationens vurdering: Taget på Såbyhallen indgår i det samlede vedligeholdelsesprogram for hallerne i Lejre kommune, jfr. Rambøls rapport udarbejdet Det vurderes, på nuværende tidspunkt, ikke at kunne svare sig at bruge midler jf. renoveringsrapport 2005 på renovering af taget. Den fremsendte prioritering fra bestyrelsen vurderes til at være fornuftig med enkelte omprioriteringer. Følgende bør prioriteres først: Udskiftning af fuger i baderum, udskiftning af fuger mellem gulv og væg, ventilation i baderum. Administrationen har inspiceret og godkendt arbejder for kr. i Såbyhallen. Administrationen gør opmærksom på, at bestyrelsen pr. skriftlig henvendelse af 1. oktober 2012 ønsker, at indlede forhandlinger med kommunen om overdragelse af hallen. Økonomi og finansiering: Der tilbagestår anlægsmidler til renovering af såbyhallen på kr. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der frigives en anlægsbevilling på kr. til afholdelse af udgifter til de allerede udførte vedligeholdelsesopgaver fra anlægspulje; Såbyhallen - sikkerhed (loft m.v.), 2. at anlægsmidler for kr. frigives fra anlægspulje; Såbyhallen - sikkerhed (loft m.v.), 3. at de frigivne midler anvendes jfr. bestyrelsens fremsendte prioriteringsplan med administrationens ændringer. Bilag:

6 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 4 1. Vedligeholdelsesbudget mm 2. Budget 2012 og opgaver xls 3. Mail af 3. oktober 2012 fra Center for Ejendomsdrift vedr. prioritering af opgaver Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne anbefales.

7 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 5 4. KF - Eventuelt Sagsnr.: 11/23099 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Intet.

8 Bilag: 2.1. Årsrapport Sagnlandet Lejre Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 10. oktober Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 79013/12

9 SAGNLANDET LEJRE Årsrapport / SAGNLANDET LEJRE landet du må udforske Historisk-Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscenter Danmarks største teambuildingprojekt. Genskabelsen af Sydskandinaviens næststørste skibssætning fra vikingetid i SAGNLANDET LEJRE i juli 2011 alene ved håndkraft ydet af frivillige fra hele Danmark gik landet rundt i pressen. Projektet viser at kulturarv rummer stærke og identitetsskabende fortællinger, hvor ikke mindst vikingetiden rummer et stort potentiale for udvikling af en markant kulturturisme i Danmark.

10 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2011 SAGNLANDET LEJRE landet du må udforske Historisk-Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscenter Slangealléen Lejre Tlf CVR-nr: Side 1

11 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2011 Indhold SAGNLANDET LEJRE... 3 Besøgstal... 3 Gæsternes tilfredshed... 4 Årsresultat... 6 Samfundsregnskab... 7 SAGNLANDET LEJRES direkte økonomiske udveksling med samfundet... 7 SAGNLANDET LEJRES afledte økonomiske bidrag til omsætning samfundet... 8 SAGNLANDET LEJRES indkøbsstruktur... 9 Konklusion om SAGNLANDET LEJRES betydning i samfundet i tilbageblik Tak til bidragsydere landet du må udforske i ord og billeder Formidling Skjoldungernes skibssætning Mad, krop og bevægelse aktuelt formidlingstema i Fortidsfamilieophold en stærk oplevelse Påskeåbent samt fokus på højtider og traditioner Forskning Sagnlandet Lejre en kulturhistorisk feltstation De historiske værksteder Forskningsarkiv og -bibliotek Forskning Internationale samarbejder Undervisning Indlevelsespædagogik Nye undervisningsforløb i Udeskole projekter og fordelagtige abonnementstilbud Erhvervsturisme Udfordringer til krop og hjerne Autenticitet og storytelling CSR (Coorporate Social Responsibility) Samarbejder med velgørende organisationer Bæredygtighed Formålsparagraf Vision: En Fortid i en Nutid med en Fremtid Mission: Jeg prøver og jeg forstår Værdigrundlag: Mangfoldighed Forståelse - Ansvar Organisation Bestyrelse Direktion Side 2

12 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2011 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2011 Besøgstal I 2011 besøgte i alt gæster SAGNLANDET LEJRE Historisk-Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscenter (HAFF). Til sammenligning var besøgstallet i gæster. Et fald på 4.211gæster (8 %). Vi ser to årsager til 2011 s resultat, den våde sommer og fortsat stagnation i skoler og børneinstitutioners økonomi. I 2011 oplevede Danmark ifølge DMI s vejrstatistikker den næstvådeste sommer, der er målt siden 1874, kun overgået med 2 mm af sommeren Den stadige nedbør i juli og august blev ledsaget af lave temperaturer, der også gjorde det til den koldeste sommer siden Det ramte mange af landets udendørs sommerattraktioner med højsæson i juli-august, herunder Sagnlandet Lejre, hårdt. Sagnlandet lå hele forsommeren frem til skybruddet d. 2. juli rent faktisk foran sidste års besøgstal til samme tid. Udover vejrliget ser vi en fortsat negativ udvikling i besøg fra skoler og børneinstitutioner. Denne kærnemålgruppe sparer fortsat på ekskursioner som følge af stadig strammere økonomi, hvilket vi fik bekræftet gennem 100 telefoninterview med målgruppen i For at ruste sig fremadrettet mod såvel ustadigt sommervejr som fortsat forretningsudvikling har Sagnlandet gennem 2011 udarbejdet en udviklingsplan, Sagnkongernes Verden. Sagnkongernes Verden vil gøre det muligt at holde helårsåbent samt tiltrække flere målgrupper, herunder internationale turister. Planens gennemførelse afhænger af ekstern finansiering fra f.eks. fonde og puljer, for at kunne opføre de fornødne fysiske faciliteter. Sagnlandet arbejder derfor i den kommende tid på at tilvejebringe disse midler via fundraising. Besøgsudvikling Side 3

13 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2011 Gæsternes tilfredshed HAFF måler hvert år gæsternes tilfredshed med besøg, personalets service, faglige viden, initiativ til dialog mv. Det sker gennem spørgeskemaanalyser, der foretages dagligt sæsonen igennem. Gæsterne kan kvalitativt udtrykke deres tilfredshed på en skala fra 1 5, hvor 1 repræsenter meget godt tilfreds og 5 meget dårligt tilfreds. Herudover analyseres hvorfor og hvorfra gæsterne kommer, om de overnatter i området mv. I 2011 kan vi trods regn og kulde glæde os over, at vi fastholdt en meget høj gæstetilfredshed hos vores gæster, samt at gæsterne gerne anbefaler et besøg til andre. I 2011 udtrykker i alt 95,9 % af gæsterne at de er meget tilfredse (67,5 %) eller tilfredse (28,4 %) med helhedsoplevelsen af deres besøg. I 2010 lå tilfredsheden på disse to udsagn på i alt 96,0 % tilkendegiver ikke mindre en 97,8 % af vores gæster, at de gerne vil anbefale et besøg i Sagnlandet til andre. I 2010 var andelen 96,1 %. Endvidere oplyser 97,9 % i 2011 at de gerne selv kommer igen. I 2010 var andelen 98,8 %. Sagnlandet formår altså med sine aktiviteter at skabe en endog meget positiv oplevelse af sit kærneprodukt levende og nærværende historieformidling for børn og voksne. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Gæstetilfredshed: besøget som helhed ,5% 68,1% 65,3% 57,5% 28,4% 27,9% 25,6% 39,7% 3,7% 3,1% 7,2% 2,8% 0,4% 0,5% 1,0% 0,2% 0,0% 0,3% 0,9% 0,2% Meget god God Middel Dårlig Meget dårlig Gæsterne bliver i disse analyser også bedt om at tage stilling til en række udsagn og vælge et eller flere af disse, som de bedst synes karakteriserer deres oplevelse og udbytte af besøget. Side 4

14 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT % 60% 40% 20% 0% Gæsternes karakteristik af deres oplevelse ,4% 62,7% 72,1% 65,1% 66,9% 57,7% 64,1% 66,4% 73,4% 51,8% 44,0% 39,6% 48,6% 43,0% 56,8% 45,6% 33,3% 34,3% 42,3% 41,8% 44,0% 40,1% 35,8% 45,9% 37,7% 41,5% 47,4% 36,6% 39,3% 35,1% 25,7% 20,1% 28,0% 6,0% 3,2% 6,5% I 2011 var top tre som i 2010 og 2009 udsagnene En familieoplevelse, Interessant og Lærerigt. Ca. 2/3 af alle gæster fandt disse udsagn passende til at beskrive deres samlede besøgsoplevelse. Det hænger godt sammen med den udtalte tilfredshed med Personalets faglige viden hvor 95,7 % i 2011 er Meget tilfreds / Tilfreds hermed samt med f.eks. Personalets initiativ til dialog hvor 95,1 % i 2011 er Meget tilfreds / Tilfreds. I 2010 var tallene målt på samme to spørgsmål henholdsvis 95,1 % og 90,1 %. Det er parametre som Sagnlandet gennem de seneste år har givet en fokuseret opmærksomhed gennem rekruttering og personalekurser. 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Tilfredshed: Personalets faglige viden ,6% 68,6% 65,0% Meget god 25,1% 26,5% 26,0% God 4,3% 4,3% 7,0% 0,0% 0,6% 1,0% 0,0% 0,0% 1,0% Middel Dårlig Meget dårlig 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Tilfredshed: Personalets initiativ til dialog ,8% 65,1% 61,2% Meget god 24,3% 25,0% 23,0% God 4,1% 8,8% 10,7% 0,4% 0,9% 3,3% 0,4% 0,3% 1,8% Middel Dårlig Meget dårlig Side 5

15 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2011 Årsresultat I 2011 blev årets resultat af almindelig drift efter afskrivninger et underskud på kr. Til sammenligning var årsresultatet i 2010 et overskud på kr. Det negative årsresultat som blev forudset primo august 2011 betød at Sagnlandet ikke gennemførte investeringer i ny hjemmeside og diverse fysiske arbejdsforhold som planlagt. Herudover er fast fuldtidsmedarbejder afskediget i oktober 2011 mens endnu en fuldtidsstilling er indfrosset, da den blev vakant ved årsskiftet 2011/2012. Det skal sikre Sagnlandets likviditet, der pga. af underskuddet i 2012 i sagens natur er svækket. RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR-31. DECEMBER 2011 (kr.) 2010 (tkr.) Entreindtægter Varesalg, butik og kiosk Undervisningsministeriet (Kommunalreform, overførte driftstilskud) Undervisningsministeriet (Institutionsstyrelsen, driftstilskud) Undervisningsministeriet (Videnspædagogisk driftstilskud) Lejre Kommune (driftstilskud) Periodisering donationer til nybyggeri Øvrige tilskud Øvrige indtægter INDTÆGTER I ALT Vareforbrug Eksterne omkostninger Personaleomkostninger RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER Afskrivninger DRIFTSRESULTAT Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger ÅRETS RESULTAT FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING Overført til særlig fond Anvendt af tidligere års overskud I ALT Side 6

16 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2011 Samfundsregnskab Sagnlandet Lejre har udover at skabe interessante og lærerige familieoplevelser hos de gæster, der besøger os, også indflydelse på den økonomiske omsætning i det omgivende samfund. En vurdering af denne samfundsmæssige betydning kan udtrykkes gennem en ABSanalyse. ABS står for Attraktionernes Betydning for Samfundet og analysen har til formål at vurdere attraktionens: direkte økonomiske afledte effekt overfor det offentlige i form af skatter og afgifter indkøb fordelt på lokalområde, region, Danmark og internationalt bidrag til arbejdspladser og omsætning i lokalområdet ABS-analysen er udviklet i regi af Danmarks hidtil største kompetenceudviklingsprojekt for attraktioner, ODA-projektet (Oplevelsesudvikling i Danske Attraktioner) finansieret af Arbejdsmarkeds Feriefond. Analysen er frit tilgængelig på ABS-analysen integrerer de officielt anerkendte beregningsmodeller TØBBE (Turismens Økonomiske Betydning for Samfundet udviklet af VisitDenmark) og LINE (model for den økonomiske aktivitet i danske kommuner udviklet af AKF (Anvendt Kommunal Forskning)). ABS-analysen anvender f.eks. oplysninger om døgnforbrug for endagsturister fordelt på amtsniveau og nationalitet baseret på VisitDenmarks analyser af danske og udenlandske turisters forbrug. Disse nationale statistiske oplysninger kombineres med attraktionens egne publikumsanalyser og regnskabstal. SAGNLANDET LEJRES direkte økonomiske udveksling med samfundet SAGNLANDET LEJRES direkte økonomiske udveksling med samfundet BETALT TIL SAMFUNDET MODTAGET FRA SAMFUNDET A-skat, AM-bidrag Offentlige, ordinære driftstilskud ATP Købsmoms, netto Salgsmoms Refusion, fleks-job mv Lønsumsafgift 0 Refusion, sygedagpenge Energiafgifter netto Refusion, energiafgifter 0 Ejendomsskatter 0 Øvrige omkostningsrefusioner Fleksjobbidrag Stat AER, FIB, Barselsfond mv I ALT BETALT DIREKTE TILBAGE TIL SAMFUNDET I ALT DIREKTE BETALING FRA SAMFUNDET NETTOBIDRAG FRA DET OFFENTLIGE Side 7

17 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2011 Sagnlandet Lejres direkte økonomiske udveksling med samfundet viser, at nettobidraget fra samfundet til Sagnlandet er på kr. Dette nettobidrag er kr. (9,8 %) mindre end de ordinære driftstilskud Sagnlandet Lejre modtager til sit almennyttige virke. Målt på de rene regnskabstal betaler Sagnlandet således en del (9,8 %) af sit ordinære offentlige driftstilskud direkte tilbage til samfundet i kroner og øre. SAGNLANDET LEJRES afledte økonomiske bidrag til omsætning samfundet Udover den direkte tilbagebetaling af 9,8 % af sine driftstilskud til samfundet sikrer Sagnlandet Lejre gennem sin virksomhed, at andre aktører udenfor Sagnlandet kan bidrage til samfundsøkonomien. Sagnlandet Lejres afledte økonomiske bidrag til omsætning i samfundet kan beregnes ud fra ABS-modellen, VisitDenmarks økonomiske nøgletal for forskellige turisttypers døgnforbrug og sammensætningen af Sagnlandets besøgende i SAGNLANDET LEJRES afledte økonomiske bidrag til omsætning i samfundet Antal besøgende i alt Hvoraf kommer til lokalområdet pga. SAGNLANDET LEJRE Hvoraf Af det samlede besøgstal er endagsturister Disse endagsturister omsætter for i alt kr. Af det samlede antal besøgende vælger de Overnattende gæster betyder en omsætning på kr. Samlet skaber de besøgende en omsætning på kr at overnatte i lokalområdet (15 km s radius) udover den omsætning som lægges i SAGNLANDET LEJRE Heraf udgør kr omsætning i lokalområdet SAGNLANDET LEJRE skaber 25 arbejdspladser udenfor attraktionen Disse 25 arbejdspladser bidrager med kr til de offentlige kasser i form af moms, A-skat, ATP og lign. SAGNLANDET LEJRES nettobidrag til samfundet, kr efter modregning af den direkte betaling til samfundet Samlet set betyder Sagnlandet Lejres virksomhed et afledt bidrag gennem jobskabelse til de offentlige kasser på kr. Når samfundets nettobidrag til Sagnlandet på kr. fratrækkes dette beløb, har Sagnlandet Lejres virksomhed i 2011 betydet et positivt nettobidrag til samfundsøkonomien på kr. Side 8

18 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2011 Sagnlandet Lejres økonomiske udveksling med samfundet Betaling til samfund Betaling fra samfund Turistskabte betalinger Samlet bidragsregnskab Betaling til samfund Betaling fra samfund Turistskabte betalinger Samlet bidragsregnskab SAGNLANDET LEJRES indkøbsstruktur Sagnlandet Lejre anvender hvert år en del af sin ordinære drift til køb af varer og tjenesteydelser. Fordelingen i hhv. Kommune, Region, øvrige Danmark og Udlandet viser, hvordan Sagnlandet bidrager til erhvervslivets omsætning i disse geografiske enheder. I alt erlægger Sagnlandet kr. ex. moms i køb af varer og tjenesteydelser. SAGNLANDET LEJRES indkøbsstruktur Kr. % fordeling Indenfor Lejre Kommune kr. 15 % Indenfor Region Sjælland kr. 27 % Resten af Danmark kr. 55 % Udlandet kr. 3 % INDKØB, I ALT kr. 100 % Konklusion om SAGNLANDET LEJRES betydning i samfundet ABS-analysen viser, at Sagnlandet Lejres samlede virksomhed bidrager til at skabe en økonomisk merværdi for samfundet på ca. 1,5 mio. kr. alene anskuet ud fra en markedsøkonomisk synsvinkel. Udlandet kr % Kommune kr % Det viser, at brug af offentlige midler i kulturhistorisk arbejde ikke skal opfattes som en udgift, men derimod som en investering, der kan give et øget samfundsøkonomisk afkast. Øvrige Danmark kr % Region kr % Side 9

19 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2011 Vi er desuden stolte over, at vores økonomiske merværdiskabelse er mulig på grundlag af en formålsparagraf, der alene tager sit udgangspunkt i en almennyttig målsætning om at skabe og formidle kulturhistorisk viden til samfundets borgere gennem almen folkeoplysning og undervisning. Det formål repræsenter i sig selv en væsentlig, kvalitativ men ikke økonomisk målbar værdi, der bidrager til at skabe sammenhængskraft, viden og forståelse hos børn og voksne i et alment dannelsesprojekt, der viser mennesket som historieskabt og historieskabende og dermed med ansvar for sine handlinger og valg. Anerkendelsen af vores almennyttige og folkeoplysende dimension kommer også til udtryk gennem godkendelser, eksterne evalueringer og anden opbakning til vores virke: SAGNLANDET LEJRE er klassificeret som et videnspædagogisk aktivitetscenter af Undervisningsministeriet, der støtter med driftstilskud. Et videnspædagogisk aktivitetscenter står for en alternativ og supplerende formidling af vanskeligt tilgængelige fænomener og bygger sin vidensformidling på publikums aktive deltagelse. Målet er at børn og voksne får viden og indsigt i natur, historie og videnskab gennem lærerige, praktisk orienterede og udfordrende aktiviteter for alle sanser. SAGNLANDET LEJRE er af DTA (Danske Turistattraktioner) i 2005 og 2008 evalueret og klassificeret som en 4-sternet attraktion. 4 stjerner tildeles En helstøbt attraktion som på nationalt niveau er af meget høj værdi. SAGNLANDET LEJRE er i 2008 udvalgt af Kulturarvsstyrelsen som én af 200 særligt udvalgte seværdigheder af national interesse og forsynet med det nye, brune Johanneskors, der på vejviserskilte ved landevejene gør opmærksom på, at her ligger en national seværdighed, der er en omvej værd. SAGNLANDET LEJRE er på baggrund af sine vedtægter og formålsparagraf af SKAT godkendt som en alment velgørende/almennyttig institution efter ligningslovens 8A, hvorfor givere kan fratrække gavebeløb i deres skattepligtige indkomst indenfor de i ligningslovens 8A fastsatte grænser. Hendes Majestæt Dronningen har siden 2003 accepteret at være SAGNLANDET LEJRES protektor Trykte medieomtaler Udover at udvikle og tilbyde skoleundervisning, lærer og pædagogkurser, kulturhistoriske events og aktiviteter, forskningssamarbejder, publikationer mv. arbejder Sagnlandet løbende på synlighed i medierne ved en aktiv presseindsats. Vores presseindsats har de seneste år skabt øget og positiv opmærksomhed om Sagnlandet Lejres aktiviteter. De mange omtaler i lokale, regionale og landsdækkende aviser, radiostationer og TV synliggør og brander samtidig hele området. Herved bidrager Sagnlandet til at skabe positiv opmærksomhed om Lejre Kommune samt støtter op om Roskilde-Lejres og Region Sjællands turismestrategi om at skabe vækst ved fokus på regionens unikke kulturhistoriske værdier. Side 10

20 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT i tilbageblik 2011 var ikke kun et meget vådt, men også et meget aktivt år, hvor Sagnlandet og dets medarbejdere har søsat små og store projekter og gennemført mange aktiviteter til gavn og glæde for vores gæster. En stor del af disse aktiviteter er gennemført under 2011 s fælles formidlingstema Mad, Krop & Bevægelse. Gennem vores store erfaring gennem 47 år med brug af naturens ingredienser til genskabelse af oldtidens menukort fra jægerstenalder til 1800-tal, har vi bidraget med nye vinkler og fortællinger, der spiller op til den aktuelle samfundsinteresse for Det Nordiske Køkken. Bevægelsesaspektet har vi arbejdet med under indtryk af de udfordringer samfundet i dag har med stigende overvægt ikke mindst blandt børn og unge. Her har vi bl.a. gennemført krigertræningsforløb og en Viking Iron Man, der har givet børn og unge sved på panden. Og hele familien er sendt på mission i Landskabets historie i vores kuperede morænelandskab udstyret med nye GPS er, vi udlåner gratis. Sidst, men ikke mindst, har mange frivillige og et utalt af gæster lagt kræfter i at genskabe første del af Sydskandinaviens næststørste skibssætning fra vikingetid med håndkraft. Projektet har vi kaldt Danmarks største og tungeste teambuilding projekt. Her rejser vi over 2 år 120 sten på mellem 0,7-3 m s højde med en samlet vægt på 250 ton i en 77 m lang og 21 m bred skibssætning på Sagnlandets højeste punkt, 69,5 m.o.h. Med Skjoldungernes Skibssætning, som vi har døbt projektet, ønsker vi at understrege Roskilde-Lejre områdets kulturarv fra vikingetid, der på nationalt plan er helt enestående. Det arkæologiske forlæg har vi blot 2 km fra Sagnlandet, hvor det originale, men stærkt ødelagte helligsted og gravmonument for vikinger ligger ved landsbyen Gl. Lejre. Det er en lokalitet, der gennem 1000 år har været forbundet med Danmarks første Sagnkongeslægt Skjoldungerne og som bl.a. den kristne biskop Thietmar af Merseburg i 1016 e.kr. med en blanding af fascination og afsky betegner således: Et sted i disse egne ligger hovedstaden i riget, kaldet LEJRE hvor de hvert niende år forsamles og som blodige ofringer ombragte 99 mennesker, lige så mange heste og hunde samt haner i mangel af høge. Projektet blev omtalt i medier landet over og blev i 2011 den mest eksponerede begivenhed fra Sagnlandet Lejre. Vi har registreret 70 omtaler af dette projekt. I 2011 har vi endvidere sammen med en række interessenter arbejdet med langsigtede strategiske indsatser for at fremme politisk forståelse for, at netop historie og kulturarv kan bidrage positivt til erhvervsudvikling og identitetsskabelse såvel lokalt, regionalt og nationalt, såfremt samfundets beslutningstagere satser fokuseret herpå. Vores ambition er som Skjoldungernes Skibssætning at vise, at Danmark, og ikke mindst et område som Roskilde-Lejre, rummer en meget stærk kulturhistorisk fortælling, der kan udvikles til en ny, spændende kulturturisme og dermed indtægtskilde såvel regionalt Side 11

21 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2011 som nationalt. Her har Kulturstyrelsen i et samarbejde med mediet Mandag Morgen i det seneste år sat fokus på kulturturismens pauvre status i Danmark gennem kritiske artikler. Fakta er, at kulturturismen i Danmark kun udgør 4 % af landets turisme, mens den på globalt plan udgør 40 % og er i vækst. Her må siges at være plads til markant forbedring, ikke mindst fordi turismen i Danmark i det hele taget har været faldende gennem en lang årrække, men er i vækst i landene omkring os. Derfor har Sagnlandet i 2011 gennem direktørens sæde i diverse arbejdsgrupper, bestyrelser, netværk og projektsamarbejder arbejdet aktivt for, at sætte fokus på Danmarks vikingetid som oplagt branding mulighed for udvikling af kulturturisme, ikke mindst i landdistrikter, hvor denne kulturarv kan bidrage til erhvervsudvikling på tværs af værdikæder. I et godt samarbejde med andre kulturinstitutioner, ildsjæle og erhvervsaktører kan vi med glæde notere, at der er en gryende forståelse for at bruge kulturarv og i særdeleshed vikinger i en proaktiv branding og turismeudvikling i Danmark: Zealand Business Connections har i sin nye strategiplan fra 2011 som vision for turismefremme og oplevelsesøkonomi at gøre Roskilde-Lejreområdet til Danmarks mest betydningsfulde område indenfor kulturturisme med strategisk fokus på vikinger. Turist- og erhvervssamarbejdet ZBC er netværksorganisation og samarbejdspartner for turistbranchen og erhvervslivet i Lejre og Roskilde Kommuner. Sagnlandets direktør sidder i Udviklingsforums bestyrelse, der bistår med input til strategiudvikling og deltager ligeledes i arbejdsgrupper om udvikling af vikingeevents i området. Viking Tour - et klyngesamarbejde om temature for krydstogtturister. Sagnlandet Lejre tog ultimo 2010 initiativ til at indkalde en række aktører til at indgå i et klyngesamarbejde om viking-temature i første omgang målrettet krydstogtturister. I 2011 har Sagnlandet i samarbejde med ØstdanskTurisme, Vikingeskibsmuseet, Lejre Museum, Museet ved Trelleborg og Slagelse Turistfart udviklet et konkret tour-produkt, der ultimo 2011 er udbudt via Østdansk Turisme og Slagelse Turistfart til internationale incoming bureauer. Vi tilbyder at afhente turister i komfortable turistbusser med guide i havnen i København eller Kalundborg for hel- eller halvdagstur besøg til de deltagende attraktioner på Sjælland. Kulturregion Midt- og Vestsjællands kulturaftale med Kulturministeriet har som mål i perioden , at udvikle Kulturregionens stærke kompetencer indenfor bl.a. kulturarv, herunder en massiv satsning på synliggørelse af Vikingetid og Middelalder samt udvikling af børn og unges kulturelle kompetencer. Sagnlandets Side 12

22 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2011 direktør er i 2011 valgt til formand for det konkrete projekt Da Danmark blev til, der gennem et værdikædesamarbejde på tværs af brancher skal indfri denne ambition. Det er et projekt som Sagnlandet siden foråret 2009 har arbejdet aktivt for at opbygge med henblik på at gøre vikingetid og tidlig middelalder til et fokusområde i alle kulturregion Midt- og Vestsjællands 8 kommuner. Der er nu etableret et projekt-sekretariat med 3 ansatte, der med stor energi driver projektet på daglig basis med sæde i Lejre Kommune. VisitDenmark overvejer at gøre vikinger til særligt indsatsområde for international testmarkedsføring efter møder bl.a. i Sagnlandet Lejre med ØstdanskTurisme, WOCO, Da Danmark blev til, Arbejdsmarkedets Feriefond m.fl. i Pt. har Sagnlandet Lejre bidraget med input til konkrete udviklingstiltag som deltager i en stor fælles ansøgning sammen med en række samarbejdspartnere i hele Danmark til Erhvervsstyrelsen KUP-pulje (konkurrenceudsatte pulje). Den fælles ansøgning på et tocifret millionbeløb har titlen Vikingeturisme et nyt dansk eksporteventyr. Svar fra puljen forventes medio 2012, og er det positivt vil det betyde, at mange interessenter nu begynder at arbejde ud fra en samlet strategi, der skal fremme kulturturisme omkring Danmarks vikingeoplevelser. Sideløbende med de strategiske indsatser ovenfor, har Sagnlandet Lejres direktion og bestyrelse i 2011 udarbejdet et nyskabende koncept og udviklingsplan for Sagnlandet Lejres udvikling. Det skal sikre, at Sagnlandet bliver en førende helårsattraktion inden for formidling og udforskning af vikingetiden. Vi kalder projektet Sagnkongernes Verden : Sagnkongernes Verden genskaber Sagnkongetiden og den tidlige, hedenske vikingetid. Det er en afgørende periode ( e.kr.) i Danmarkshistorien, som ingen andre formidler og hvor sagnhistorien og arkæologiens veje krydses ét sted i Danmark i det kuperede og smukke morænelandskab omkring Gl. Lejre, der bejler til at blive Danmarks næste Nationalpark, Skjoldungelandet. Sagnkongernes Verden er et kulturelt fyrtårn, der oplyser en tid, hvor vikingerne og deres forfædre viste innovation og udsyn gennem globale kontakter, handel og digtekunst, der kulminerer med rigssamlingen i 900-tallet. Med fokus på mytologi og internationalt kendte heltesagn formidlet i en enestående, autentisk landskabelig og arkitektonisk ramme, bliver Sagnkongernes Verden en national fortælling og et must for familier, skoler og kulturturister i Danmark, verdens ældste kongedømme. Konceptet i Sagnkongernes Verden forener det fysiske og landskabelige rum med den digitale verden i en samlet fortælling om, hvordan Danmark blev til. Det sker ved at kombinere arkæologiske fakta fra udgravningerne i Gl. Lejre af Danmarks største Side 13

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Samfundsregnskab Bornholms Regionskommune

Samfundsregnskab Bornholms Regionskommune Samfundsregnskab Bornholms Regionskommune Notat Maj 2010 Manto A/s Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto-as.dk Indhold 1 De hårde facts...1 1.1

Læs mere

Hvad er GeoPark Odsherred?

Hvad er GeoPark Odsherred? GEOLOGI KUNST KULTURHISTORIE RÅVARER IDENTITET VÆKST - UDDANNELSE Geopark? Hvor køber man billet til parken? Endnu et (turisme)projekt? Hvem interesserer sig for bakker, sten og grus? Istidslandskabet

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR

DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR TEXTILFORUM HISTORIEN SKABER VÆRDI Velkommen som sponsor i Det nye Textilforum. Vi inviterer erhvervslivet ind som partnere, og i fællesskab kan vi gøre brug af

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Tivoli friheden Attraktionens Betydning for Samfundet Jysk Analyse for Midtjysk Turisme 2008/09

Tivoli friheden Attraktionens Betydning for Samfundet Jysk Analyse for Midtjysk Turisme 2008/09 Tivoli friheden Attraktionens Betydning for Samfundet Jysk Analyse for Midtjysk Turisme 2008/09 Formål Midtjysk Turisme og Jysk Analyse har i samarbejde med 25 attraktioner og events i Midtjylland i løbet

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

1. møde: Interview af klienter. Mandag d.26/

1. møde: Interview af klienter. Mandag d.26/ 1. møde: Interview af klienter. Mandag d.26/032012 Oplæg Lene og Mari Kulturregionalt projekt Politisk projekt Ovenstående gør at organiseringen er lidt speciel! 8 kommuner har lavet en politisk aftale

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx Memo stillingen som Event- og Marketingkoordinator Baggrund Tønder Erhvervsråd og Tønder Handelsstandsforening har indgået en aftale om tilpasning af den eksisterende bycenterchefstilling til de behov

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden September 2015 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet!

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet! Dette scenarie har meget meget lidt at gøre med vores vision for vandog wellnessprojektet. Men denne visionære mand fra en helt anden tidsalder er alligevel et godt udgangspunkt for at belyse nutidens

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Hemmelige Stier. Projektstatus Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren

Hemmelige Stier. Projektstatus Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Hemmelige Stier Projektstatus 2012 Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren KMØ Ramme Organisationsmodel Mål Afsæt Mødeaktivitet Digital platform Forandringsteori Udfordringer 2013 Gevinster

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Til borgmester og kommunaldirektør. Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Syddanske kommuner er en del af den Europæiske Kulturhovedstad 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune kan blive partner i et blomstrende kulturliv,

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Hvorfor ga r de ikke pa museum i deres ferie? Museet for Varde by og Ringkøbing-Skjern Museum Brugerundersøgelse 2013 Bork Vikingehavn

Hvorfor ga r de ikke pa museum i deres ferie? Museet for Varde by og Ringkøbing-Skjern Museum Brugerundersøgelse 2013 Bork Vikingehavn Brugerundersøgelse november 2013 Hvorfor ga r de ikke pa museum i deres ferie? Museet for Varde by og Ringkøbing-Skjern Museum Brugerundersøgelse 2013 Bork Vikingehavn 1 Brugerundersøgelse november 2013

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

Grauballemanden.dk i historie

Grauballemanden.dk i historie Lærervejledning: Gymnasiet Grauballemanden.dk i historie Historie Introduktion I historieundervisningen i gymnasiet fokuseres der på historisk tid begyndende med de første bykulturer og skriftens indførelse.

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

...But big is powerful

...But big is powerful Small is beautiful......but big is powerful Det professionelle museum - Faglighed og professionalitet Udfordringer eller muligheder? Realiteterne Case: Museum Sydøstdanmark Udfordringer eller muligheder?

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

IDESKITSE TIL NYT FORMIDLINGSCENTER I VORDINGBORG KOMMUNE Fra Ørslev Lokalråd 19.marts 2014

IDESKITSE TIL NYT FORMIDLINGSCENTER I VORDINGBORG KOMMUNE Fra Ørslev Lokalråd 19.marts 2014 IDESKITSE TIL NYT FORMIDLINGSCENTER I VORDINGBORG KOMMUNE Fra Ørslev Lokalråd 19.marts 2014 Version 5.0 Forsidebilledet er fra indgangen til formidlingscentret ved Newgrange i Irland. Billedet er fra det

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014 Referat torsdag den 21. august 2014 Kl. 18:00 i TOKE Lejre KFUM Spejderne,Klostergårdsvej 66,Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Besøg hos TOKE Lejre KFUM Spejderne...

Læs mere

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet Høringsmøde på Rømø om Et bud på udviklingsperspektiver ved v/ borgmester Laurids Rudebeck 10. august 2010 1. Udviklingsperspektivet er grundlaget for vores positive indstilling til 2. Nogle konkrete bud

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Krigerne kommer. Moesgaard Museums store, internationale særudstilling i 2016 Krigerne kommer åbner St. Bededag 22. april.

Krigerne kommer. Moesgaard Museums store, internationale særudstilling i 2016 Krigerne kommer åbner St. Bededag 22. april. Side 1 Krigerne kommer Moesgaard Museums store, internationale særudstilling i 2016 Krigerne kommer åbner St. Bededag 22. april. Verdens premiere Udstillingen er er en rejse igennem tiderne, med udstillinger

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

SVEND13. Danmarks Film- og kulturdage

SVEND13. Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 - Danmark s Kultur- & Filmdage er en ny begivenhed, der finder sted i Svendborg i uge 35, 2013. Foreningen bag SVEND13

Læs mere

Modtagelse af midler fra Nordea-Fonden til projektet Smag på Aarhus.

Modtagelse af midler fra Nordea-Fonden til projektet Smag på Aarhus. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 2. september 2015 Finansiering af projektet Smag på Aarhus Modtagelse af midler fra Nordea-Fonden til projektet Smag på Aarhus. 1.

Læs mere

Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017

Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017 2017 Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017 SØNDERBORG KOMMUNE SPEJDERLEJR 2017 ERHVERVSMÅLING PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold - erhvervsmåling ERHVERVSMÅLING OM SPEJDERLEJR 2017 1. Indledning 2. Rapportafsnit

Læs mere

Årsplan for faget historie på Al-Salahiyah skolen. Indledning

Årsplan for faget historie på Al-Salahiyah skolen. Indledning Årsplan for faget historie på Al-Salahiyah skolen Indledning I undervisningsforløbene til 3.-4. klasse er der taget højde for, at undervisningen passer med trinmålene efter 4. klasse, hvor eleverne bl.a.

Læs mere

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG BORNHOLMERMÅL? Vi står på en brændende platform; vi skal sikre øens og samfundets bæredygtighed i dag og i morgen. Det er afgørende at vi forholde ros til den lokale bæredygtighed,

Læs mere

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag Målgruppe: 4.-6. klasse Titel: Arkæolog for en dag Fagområder: Historie, natur/teknologi Kort beskrivelse: Forløbet præsenterer en sanselig tilgang til kulturhistorien, hvor eleverne gennem genstande,

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 05.03.2013 i Borgmesterens Mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Pavillon Darumvej... 4 3 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Autentisk og kompetent

Autentisk og kompetent ODSHERRED KOMMUNE VISIT ODSHERRED ODSHERRED ERHVERVSRÅD ODSHERREDS NYE ERHVERVSPOLITIK: Autentisk og kompetent Odsherred som et autentisk og attraktivt oplevelsessted Odsherred som et kompetent og fleksibelt

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst 22. februar 2010 STRATEGI Digital formidling på Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst satser over en fem-årig periode på at bringe museet helt i front med digital kunstformidling. Satsningen

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

AFTALE. Holbæk i Pinsen.

AFTALE. Holbæk i Pinsen. AFTALE Om Holbæk i Pinsen. Holbæk Kommune og Fonden - Holbæk i Pinsen Kanalstræde 2 Kasernevej 6, st.tv 4300 Holbæk c/o ADVODAN CVR nr.: 29189447 Kanalstræde 10, 1.(CVR nr) (herefter kaldet Holbæk Kommune)

Læs mere

Samarbejde og lokal forankring

Samarbejde og lokal forankring Lydum Mølle Samarbejde og lokal forankring Lydum Mølle var tæt på at gå til, da det smukke, historiske kulturmiljø blev opdaget af et hold særdeles energiske ildsjæle med en god idé: De ville omdanne den

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget Kultur- og fritidsudvalget Kultur, Natur og Fritid PHS 11. maj 2016 Projektnavn: Vestjyllands Kunstpavillon Funktion: Politikområde: Fritidslivspolitikken Politisk mål: Vi skal styrke de eksisterende kultur-

Læs mere

Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april Søren Krogh

Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april Søren Krogh Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april 2016 Søren Krogh Succeskriterier Succeskriterier for samtale mellem turismeerhverv og kultursektoren: At kulturturisme fokus bliver bedre ved at vi anvender og

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Radikale Venstre, Næstved Kommune Det handler om mennesker, 10.10.2017 KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Vi i Radikale Venstre i Næstved Kommune mener, at der er brug for nye tilgange

Læs mere