Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 10. oktober Kl. 17:00 i Folketinget, Christiansborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 10. oktober 2012. Kl. 17:00 i Folketinget, Christiansborg"

Transkript

1 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 10. oktober 2012 Kl. 17:00 i Folketinget, Christiansborg

2 Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden KF - Orientering KF - Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler til renovering af Såbyhallen KF - Eventuelt...5

3 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 1 1. KF - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 11/23096 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Godkendt.

4 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 2 2. KF - Orientering Sagsnr.: 11/23098 Resumé: A. Sagnlandet Lejre fremsender årsrapport og regnskabsberetning for Årsrapport og regnskabsberetning er vedlagt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Årsrapport Sagnlandet Lejre 2. Regnskabsberetning Sagnlandet Lejre Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Taget til efterretning.

5 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 3 3. KF - Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler til renovering af Såbyhallen Sagsnr.: 11/21200 Resumé: Såbyhallen fik i 2006 bevilget midler til renovering af hallen jf. vedligeholdelsesrapport af Der resterer pt. et anlægsbudget på kr. Disse søges frigivet samt anvendt efter prioriteret ønske fra bestyrelsen. Sagsfremstilling: Bestyrelsen fremsender prioriteret rækkefølge for, hvorledes de ønsker at anvende resterende anlægsmidler. Bestyrelsen ønsker ikke at renoverer taget som planlagt idet de peger på, at det i stedet bør totalrenoveres. Såby hallen har selv udført arbejder jf. vedligeholdelsesrapporten for kr. Administrationens vurdering: Taget på Såbyhallen indgår i det samlede vedligeholdelsesprogram for hallerne i Lejre kommune, jfr. Rambøls rapport udarbejdet Det vurderes, på nuværende tidspunkt, ikke at kunne svare sig at bruge midler jf. renoveringsrapport 2005 på renovering af taget. Den fremsendte prioritering fra bestyrelsen vurderes til at være fornuftig med enkelte omprioriteringer. Følgende bør prioriteres først: Udskiftning af fuger i baderum, udskiftning af fuger mellem gulv og væg, ventilation i baderum. Administrationen har inspiceret og godkendt arbejder for kr. i Såbyhallen. Administrationen gør opmærksom på, at bestyrelsen pr. skriftlig henvendelse af 1. oktober 2012 ønsker, at indlede forhandlinger med kommunen om overdragelse af hallen. Økonomi og finansiering: Der tilbagestår anlægsmidler til renovering af såbyhallen på kr. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der frigives en anlægsbevilling på kr. til afholdelse af udgifter til de allerede udførte vedligeholdelsesopgaver fra anlægspulje; Såbyhallen - sikkerhed (loft m.v.), 2. at anlægsmidler for kr. frigives fra anlægspulje; Såbyhallen - sikkerhed (loft m.v.), 3. at de frigivne midler anvendes jfr. bestyrelsens fremsendte prioriteringsplan med administrationens ændringer. Bilag:

6 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 4 1. Vedligeholdelsesbudget mm 2. Budget 2012 og opgaver xls 3. Mail af 3. oktober 2012 fra Center for Ejendomsdrift vedr. prioritering af opgaver Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne anbefales.

7 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 5 4. KF - Eventuelt Sagsnr.: 11/23099 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Intet.

8 Bilag: 2.1. Årsrapport Sagnlandet Lejre Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 10. oktober Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 79013/12

9 SAGNLANDET LEJRE Årsrapport / SAGNLANDET LEJRE landet du må udforske Historisk-Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscenter Danmarks største teambuildingprojekt. Genskabelsen af Sydskandinaviens næststørste skibssætning fra vikingetid i SAGNLANDET LEJRE i juli 2011 alene ved håndkraft ydet af frivillige fra hele Danmark gik landet rundt i pressen. Projektet viser at kulturarv rummer stærke og identitetsskabende fortællinger, hvor ikke mindst vikingetiden rummer et stort potentiale for udvikling af en markant kulturturisme i Danmark.

10 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2011 SAGNLANDET LEJRE landet du må udforske Historisk-Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscenter Slangealléen Lejre Tlf CVR-nr: Side 1

11 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2011 Indhold SAGNLANDET LEJRE... 3 Besøgstal... 3 Gæsternes tilfredshed... 4 Årsresultat... 6 Samfundsregnskab... 7 SAGNLANDET LEJRES direkte økonomiske udveksling med samfundet... 7 SAGNLANDET LEJRES afledte økonomiske bidrag til omsætning samfundet... 8 SAGNLANDET LEJRES indkøbsstruktur... 9 Konklusion om SAGNLANDET LEJRES betydning i samfundet i tilbageblik Tak til bidragsydere landet du må udforske i ord og billeder Formidling Skjoldungernes skibssætning Mad, krop og bevægelse aktuelt formidlingstema i Fortidsfamilieophold en stærk oplevelse Påskeåbent samt fokus på højtider og traditioner Forskning Sagnlandet Lejre en kulturhistorisk feltstation De historiske værksteder Forskningsarkiv og -bibliotek Forskning Internationale samarbejder Undervisning Indlevelsespædagogik Nye undervisningsforløb i Udeskole projekter og fordelagtige abonnementstilbud Erhvervsturisme Udfordringer til krop og hjerne Autenticitet og storytelling CSR (Coorporate Social Responsibility) Samarbejder med velgørende organisationer Bæredygtighed Formålsparagraf Vision: En Fortid i en Nutid med en Fremtid Mission: Jeg prøver og jeg forstår Værdigrundlag: Mangfoldighed Forståelse - Ansvar Organisation Bestyrelse Direktion Side 2

12 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2011 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2011 Besøgstal I 2011 besøgte i alt gæster SAGNLANDET LEJRE Historisk-Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscenter (HAFF). Til sammenligning var besøgstallet i gæster. Et fald på 4.211gæster (8 %). Vi ser to årsager til 2011 s resultat, den våde sommer og fortsat stagnation i skoler og børneinstitutioners økonomi. I 2011 oplevede Danmark ifølge DMI s vejrstatistikker den næstvådeste sommer, der er målt siden 1874, kun overgået med 2 mm af sommeren Den stadige nedbør i juli og august blev ledsaget af lave temperaturer, der også gjorde det til den koldeste sommer siden Det ramte mange af landets udendørs sommerattraktioner med højsæson i juli-august, herunder Sagnlandet Lejre, hårdt. Sagnlandet lå hele forsommeren frem til skybruddet d. 2. juli rent faktisk foran sidste års besøgstal til samme tid. Udover vejrliget ser vi en fortsat negativ udvikling i besøg fra skoler og børneinstitutioner. Denne kærnemålgruppe sparer fortsat på ekskursioner som følge af stadig strammere økonomi, hvilket vi fik bekræftet gennem 100 telefoninterview med målgruppen i For at ruste sig fremadrettet mod såvel ustadigt sommervejr som fortsat forretningsudvikling har Sagnlandet gennem 2011 udarbejdet en udviklingsplan, Sagnkongernes Verden. Sagnkongernes Verden vil gøre det muligt at holde helårsåbent samt tiltrække flere målgrupper, herunder internationale turister. Planens gennemførelse afhænger af ekstern finansiering fra f.eks. fonde og puljer, for at kunne opføre de fornødne fysiske faciliteter. Sagnlandet arbejder derfor i den kommende tid på at tilvejebringe disse midler via fundraising. Besøgsudvikling Side 3

13 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2011 Gæsternes tilfredshed HAFF måler hvert år gæsternes tilfredshed med besøg, personalets service, faglige viden, initiativ til dialog mv. Det sker gennem spørgeskemaanalyser, der foretages dagligt sæsonen igennem. Gæsterne kan kvalitativt udtrykke deres tilfredshed på en skala fra 1 5, hvor 1 repræsenter meget godt tilfreds og 5 meget dårligt tilfreds. Herudover analyseres hvorfor og hvorfra gæsterne kommer, om de overnatter i området mv. I 2011 kan vi trods regn og kulde glæde os over, at vi fastholdt en meget høj gæstetilfredshed hos vores gæster, samt at gæsterne gerne anbefaler et besøg til andre. I 2011 udtrykker i alt 95,9 % af gæsterne at de er meget tilfredse (67,5 %) eller tilfredse (28,4 %) med helhedsoplevelsen af deres besøg. I 2010 lå tilfredsheden på disse to udsagn på i alt 96,0 % tilkendegiver ikke mindre en 97,8 % af vores gæster, at de gerne vil anbefale et besøg i Sagnlandet til andre. I 2010 var andelen 96,1 %. Endvidere oplyser 97,9 % i 2011 at de gerne selv kommer igen. I 2010 var andelen 98,8 %. Sagnlandet formår altså med sine aktiviteter at skabe en endog meget positiv oplevelse af sit kærneprodukt levende og nærværende historieformidling for børn og voksne. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Gæstetilfredshed: besøget som helhed ,5% 68,1% 65,3% 57,5% 28,4% 27,9% 25,6% 39,7% 3,7% 3,1% 7,2% 2,8% 0,4% 0,5% 1,0% 0,2% 0,0% 0,3% 0,9% 0,2% Meget god God Middel Dårlig Meget dårlig Gæsterne bliver i disse analyser også bedt om at tage stilling til en række udsagn og vælge et eller flere af disse, som de bedst synes karakteriserer deres oplevelse og udbytte af besøget. Side 4

14 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT % 60% 40% 20% 0% Gæsternes karakteristik af deres oplevelse ,4% 62,7% 72,1% 65,1% 66,9% 57,7% 64,1% 66,4% 73,4% 51,8% 44,0% 39,6% 48,6% 43,0% 56,8% 45,6% 33,3% 34,3% 42,3% 41,8% 44,0% 40,1% 35,8% 45,9% 37,7% 41,5% 47,4% 36,6% 39,3% 35,1% 25,7% 20,1% 28,0% 6,0% 3,2% 6,5% I 2011 var top tre som i 2010 og 2009 udsagnene En familieoplevelse, Interessant og Lærerigt. Ca. 2/3 af alle gæster fandt disse udsagn passende til at beskrive deres samlede besøgsoplevelse. Det hænger godt sammen med den udtalte tilfredshed med Personalets faglige viden hvor 95,7 % i 2011 er Meget tilfreds / Tilfreds hermed samt med f.eks. Personalets initiativ til dialog hvor 95,1 % i 2011 er Meget tilfreds / Tilfreds. I 2010 var tallene målt på samme to spørgsmål henholdsvis 95,1 % og 90,1 %. Det er parametre som Sagnlandet gennem de seneste år har givet en fokuseret opmærksomhed gennem rekruttering og personalekurser. 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Tilfredshed: Personalets faglige viden ,6% 68,6% 65,0% Meget god 25,1% 26,5% 26,0% God 4,3% 4,3% 7,0% 0,0% 0,6% 1,0% 0,0% 0,0% 1,0% Middel Dårlig Meget dårlig 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Tilfredshed: Personalets initiativ til dialog ,8% 65,1% 61,2% Meget god 24,3% 25,0% 23,0% God 4,1% 8,8% 10,7% 0,4% 0,9% 3,3% 0,4% 0,3% 1,8% Middel Dårlig Meget dårlig Side 5

15 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2011 Årsresultat I 2011 blev årets resultat af almindelig drift efter afskrivninger et underskud på kr. Til sammenligning var årsresultatet i 2010 et overskud på kr. Det negative årsresultat som blev forudset primo august 2011 betød at Sagnlandet ikke gennemførte investeringer i ny hjemmeside og diverse fysiske arbejdsforhold som planlagt. Herudover er fast fuldtidsmedarbejder afskediget i oktober 2011 mens endnu en fuldtidsstilling er indfrosset, da den blev vakant ved årsskiftet 2011/2012. Det skal sikre Sagnlandets likviditet, der pga. af underskuddet i 2012 i sagens natur er svækket. RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR-31. DECEMBER 2011 (kr.) 2010 (tkr.) Entreindtægter Varesalg, butik og kiosk Undervisningsministeriet (Kommunalreform, overførte driftstilskud) Undervisningsministeriet (Institutionsstyrelsen, driftstilskud) Undervisningsministeriet (Videnspædagogisk driftstilskud) Lejre Kommune (driftstilskud) Periodisering donationer til nybyggeri Øvrige tilskud Øvrige indtægter INDTÆGTER I ALT Vareforbrug Eksterne omkostninger Personaleomkostninger RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER Afskrivninger DRIFTSRESULTAT Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger ÅRETS RESULTAT FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING Overført til særlig fond Anvendt af tidligere års overskud I ALT Side 6

16 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2011 Samfundsregnskab Sagnlandet Lejre har udover at skabe interessante og lærerige familieoplevelser hos de gæster, der besøger os, også indflydelse på den økonomiske omsætning i det omgivende samfund. En vurdering af denne samfundsmæssige betydning kan udtrykkes gennem en ABSanalyse. ABS står for Attraktionernes Betydning for Samfundet og analysen har til formål at vurdere attraktionens: direkte økonomiske afledte effekt overfor det offentlige i form af skatter og afgifter indkøb fordelt på lokalområde, region, Danmark og internationalt bidrag til arbejdspladser og omsætning i lokalområdet ABS-analysen er udviklet i regi af Danmarks hidtil største kompetenceudviklingsprojekt for attraktioner, ODA-projektet (Oplevelsesudvikling i Danske Attraktioner) finansieret af Arbejdsmarkeds Feriefond. Analysen er frit tilgængelig på ABS-analysen integrerer de officielt anerkendte beregningsmodeller TØBBE (Turismens Økonomiske Betydning for Samfundet udviklet af VisitDenmark) og LINE (model for den økonomiske aktivitet i danske kommuner udviklet af AKF (Anvendt Kommunal Forskning)). ABS-analysen anvender f.eks. oplysninger om døgnforbrug for endagsturister fordelt på amtsniveau og nationalitet baseret på VisitDenmarks analyser af danske og udenlandske turisters forbrug. Disse nationale statistiske oplysninger kombineres med attraktionens egne publikumsanalyser og regnskabstal. SAGNLANDET LEJRES direkte økonomiske udveksling med samfundet SAGNLANDET LEJRES direkte økonomiske udveksling med samfundet BETALT TIL SAMFUNDET MODTAGET FRA SAMFUNDET A-skat, AM-bidrag Offentlige, ordinære driftstilskud ATP Købsmoms, netto Salgsmoms Refusion, fleks-job mv Lønsumsafgift 0 Refusion, sygedagpenge Energiafgifter netto Refusion, energiafgifter 0 Ejendomsskatter 0 Øvrige omkostningsrefusioner Fleksjobbidrag Stat AER, FIB, Barselsfond mv I ALT BETALT DIREKTE TILBAGE TIL SAMFUNDET I ALT DIREKTE BETALING FRA SAMFUNDET NETTOBIDRAG FRA DET OFFENTLIGE Side 7

17 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2011 Sagnlandet Lejres direkte økonomiske udveksling med samfundet viser, at nettobidraget fra samfundet til Sagnlandet er på kr. Dette nettobidrag er kr. (9,8 %) mindre end de ordinære driftstilskud Sagnlandet Lejre modtager til sit almennyttige virke. Målt på de rene regnskabstal betaler Sagnlandet således en del (9,8 %) af sit ordinære offentlige driftstilskud direkte tilbage til samfundet i kroner og øre. SAGNLANDET LEJRES afledte økonomiske bidrag til omsætning samfundet Udover den direkte tilbagebetaling af 9,8 % af sine driftstilskud til samfundet sikrer Sagnlandet Lejre gennem sin virksomhed, at andre aktører udenfor Sagnlandet kan bidrage til samfundsøkonomien. Sagnlandet Lejres afledte økonomiske bidrag til omsætning i samfundet kan beregnes ud fra ABS-modellen, VisitDenmarks økonomiske nøgletal for forskellige turisttypers døgnforbrug og sammensætningen af Sagnlandets besøgende i SAGNLANDET LEJRES afledte økonomiske bidrag til omsætning i samfundet Antal besøgende i alt Hvoraf kommer til lokalområdet pga. SAGNLANDET LEJRE Hvoraf Af det samlede besøgstal er endagsturister Disse endagsturister omsætter for i alt kr. Af det samlede antal besøgende vælger de Overnattende gæster betyder en omsætning på kr. Samlet skaber de besøgende en omsætning på kr at overnatte i lokalområdet (15 km s radius) udover den omsætning som lægges i SAGNLANDET LEJRE Heraf udgør kr omsætning i lokalområdet SAGNLANDET LEJRE skaber 25 arbejdspladser udenfor attraktionen Disse 25 arbejdspladser bidrager med kr til de offentlige kasser i form af moms, A-skat, ATP og lign. SAGNLANDET LEJRES nettobidrag til samfundet, kr efter modregning af den direkte betaling til samfundet Samlet set betyder Sagnlandet Lejres virksomhed et afledt bidrag gennem jobskabelse til de offentlige kasser på kr. Når samfundets nettobidrag til Sagnlandet på kr. fratrækkes dette beløb, har Sagnlandet Lejres virksomhed i 2011 betydet et positivt nettobidrag til samfundsøkonomien på kr. Side 8

18 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2011 Sagnlandet Lejres økonomiske udveksling med samfundet Betaling til samfund Betaling fra samfund Turistskabte betalinger Samlet bidragsregnskab Betaling til samfund Betaling fra samfund Turistskabte betalinger Samlet bidragsregnskab SAGNLANDET LEJRES indkøbsstruktur Sagnlandet Lejre anvender hvert år en del af sin ordinære drift til køb af varer og tjenesteydelser. Fordelingen i hhv. Kommune, Region, øvrige Danmark og Udlandet viser, hvordan Sagnlandet bidrager til erhvervslivets omsætning i disse geografiske enheder. I alt erlægger Sagnlandet kr. ex. moms i køb af varer og tjenesteydelser. SAGNLANDET LEJRES indkøbsstruktur Kr. % fordeling Indenfor Lejre Kommune kr. 15 % Indenfor Region Sjælland kr. 27 % Resten af Danmark kr. 55 % Udlandet kr. 3 % INDKØB, I ALT kr. 100 % Konklusion om SAGNLANDET LEJRES betydning i samfundet ABS-analysen viser, at Sagnlandet Lejres samlede virksomhed bidrager til at skabe en økonomisk merværdi for samfundet på ca. 1,5 mio. kr. alene anskuet ud fra en markedsøkonomisk synsvinkel. Udlandet kr % Kommune kr % Det viser, at brug af offentlige midler i kulturhistorisk arbejde ikke skal opfattes som en udgift, men derimod som en investering, der kan give et øget samfundsøkonomisk afkast. Øvrige Danmark kr % Region kr % Side 9

19 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2011 Vi er desuden stolte over, at vores økonomiske merværdiskabelse er mulig på grundlag af en formålsparagraf, der alene tager sit udgangspunkt i en almennyttig målsætning om at skabe og formidle kulturhistorisk viden til samfundets borgere gennem almen folkeoplysning og undervisning. Det formål repræsenter i sig selv en væsentlig, kvalitativ men ikke økonomisk målbar værdi, der bidrager til at skabe sammenhængskraft, viden og forståelse hos børn og voksne i et alment dannelsesprojekt, der viser mennesket som historieskabt og historieskabende og dermed med ansvar for sine handlinger og valg. Anerkendelsen af vores almennyttige og folkeoplysende dimension kommer også til udtryk gennem godkendelser, eksterne evalueringer og anden opbakning til vores virke: SAGNLANDET LEJRE er klassificeret som et videnspædagogisk aktivitetscenter af Undervisningsministeriet, der støtter med driftstilskud. Et videnspædagogisk aktivitetscenter står for en alternativ og supplerende formidling af vanskeligt tilgængelige fænomener og bygger sin vidensformidling på publikums aktive deltagelse. Målet er at børn og voksne får viden og indsigt i natur, historie og videnskab gennem lærerige, praktisk orienterede og udfordrende aktiviteter for alle sanser. SAGNLANDET LEJRE er af DTA (Danske Turistattraktioner) i 2005 og 2008 evalueret og klassificeret som en 4-sternet attraktion. 4 stjerner tildeles En helstøbt attraktion som på nationalt niveau er af meget høj værdi. SAGNLANDET LEJRE er i 2008 udvalgt af Kulturarvsstyrelsen som én af 200 særligt udvalgte seværdigheder af national interesse og forsynet med det nye, brune Johanneskors, der på vejviserskilte ved landevejene gør opmærksom på, at her ligger en national seværdighed, der er en omvej værd. SAGNLANDET LEJRE er på baggrund af sine vedtægter og formålsparagraf af SKAT godkendt som en alment velgørende/almennyttig institution efter ligningslovens 8A, hvorfor givere kan fratrække gavebeløb i deres skattepligtige indkomst indenfor de i ligningslovens 8A fastsatte grænser. Hendes Majestæt Dronningen har siden 2003 accepteret at være SAGNLANDET LEJRES protektor Trykte medieomtaler Udover at udvikle og tilbyde skoleundervisning, lærer og pædagogkurser, kulturhistoriske events og aktiviteter, forskningssamarbejder, publikationer mv. arbejder Sagnlandet løbende på synlighed i medierne ved en aktiv presseindsats. Vores presseindsats har de seneste år skabt øget og positiv opmærksomhed om Sagnlandet Lejres aktiviteter. De mange omtaler i lokale, regionale og landsdækkende aviser, radiostationer og TV synliggør og brander samtidig hele området. Herved bidrager Sagnlandet til at skabe positiv opmærksomhed om Lejre Kommune samt støtter op om Roskilde-Lejres og Region Sjællands turismestrategi om at skabe vækst ved fokus på regionens unikke kulturhistoriske værdier. Side 10

20 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT i tilbageblik 2011 var ikke kun et meget vådt, men også et meget aktivt år, hvor Sagnlandet og dets medarbejdere har søsat små og store projekter og gennemført mange aktiviteter til gavn og glæde for vores gæster. En stor del af disse aktiviteter er gennemført under 2011 s fælles formidlingstema Mad, Krop & Bevægelse. Gennem vores store erfaring gennem 47 år med brug af naturens ingredienser til genskabelse af oldtidens menukort fra jægerstenalder til 1800-tal, har vi bidraget med nye vinkler og fortællinger, der spiller op til den aktuelle samfundsinteresse for Det Nordiske Køkken. Bevægelsesaspektet har vi arbejdet med under indtryk af de udfordringer samfundet i dag har med stigende overvægt ikke mindst blandt børn og unge. Her har vi bl.a. gennemført krigertræningsforløb og en Viking Iron Man, der har givet børn og unge sved på panden. Og hele familien er sendt på mission i Landskabets historie i vores kuperede morænelandskab udstyret med nye GPS er, vi udlåner gratis. Sidst, men ikke mindst, har mange frivillige og et utalt af gæster lagt kræfter i at genskabe første del af Sydskandinaviens næststørste skibssætning fra vikingetid med håndkraft. Projektet har vi kaldt Danmarks største og tungeste teambuilding projekt. Her rejser vi over 2 år 120 sten på mellem 0,7-3 m s højde med en samlet vægt på 250 ton i en 77 m lang og 21 m bred skibssætning på Sagnlandets højeste punkt, 69,5 m.o.h. Med Skjoldungernes Skibssætning, som vi har døbt projektet, ønsker vi at understrege Roskilde-Lejre områdets kulturarv fra vikingetid, der på nationalt plan er helt enestående. Det arkæologiske forlæg har vi blot 2 km fra Sagnlandet, hvor det originale, men stærkt ødelagte helligsted og gravmonument for vikinger ligger ved landsbyen Gl. Lejre. Det er en lokalitet, der gennem 1000 år har været forbundet med Danmarks første Sagnkongeslægt Skjoldungerne og som bl.a. den kristne biskop Thietmar af Merseburg i 1016 e.kr. med en blanding af fascination og afsky betegner således: Et sted i disse egne ligger hovedstaden i riget, kaldet LEJRE hvor de hvert niende år forsamles og som blodige ofringer ombragte 99 mennesker, lige så mange heste og hunde samt haner i mangel af høge. Projektet blev omtalt i medier landet over og blev i 2011 den mest eksponerede begivenhed fra Sagnlandet Lejre. Vi har registreret 70 omtaler af dette projekt. I 2011 har vi endvidere sammen med en række interessenter arbejdet med langsigtede strategiske indsatser for at fremme politisk forståelse for, at netop historie og kulturarv kan bidrage positivt til erhvervsudvikling og identitetsskabelse såvel lokalt, regionalt og nationalt, såfremt samfundets beslutningstagere satser fokuseret herpå. Vores ambition er som Skjoldungernes Skibssætning at vise, at Danmark, og ikke mindst et område som Roskilde-Lejre, rummer en meget stærk kulturhistorisk fortælling, der kan udvikles til en ny, spændende kulturturisme og dermed indtægtskilde såvel regionalt Side 11

21 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2011 som nationalt. Her har Kulturstyrelsen i et samarbejde med mediet Mandag Morgen i det seneste år sat fokus på kulturturismens pauvre status i Danmark gennem kritiske artikler. Fakta er, at kulturturismen i Danmark kun udgør 4 % af landets turisme, mens den på globalt plan udgør 40 % og er i vækst. Her må siges at være plads til markant forbedring, ikke mindst fordi turismen i Danmark i det hele taget har været faldende gennem en lang årrække, men er i vækst i landene omkring os. Derfor har Sagnlandet i 2011 gennem direktørens sæde i diverse arbejdsgrupper, bestyrelser, netværk og projektsamarbejder arbejdet aktivt for, at sætte fokus på Danmarks vikingetid som oplagt branding mulighed for udvikling af kulturturisme, ikke mindst i landdistrikter, hvor denne kulturarv kan bidrage til erhvervsudvikling på tværs af værdikæder. I et godt samarbejde med andre kulturinstitutioner, ildsjæle og erhvervsaktører kan vi med glæde notere, at der er en gryende forståelse for at bruge kulturarv og i særdeleshed vikinger i en proaktiv branding og turismeudvikling i Danmark: Zealand Business Connections har i sin nye strategiplan fra 2011 som vision for turismefremme og oplevelsesøkonomi at gøre Roskilde-Lejreområdet til Danmarks mest betydningsfulde område indenfor kulturturisme med strategisk fokus på vikinger. Turist- og erhvervssamarbejdet ZBC er netværksorganisation og samarbejdspartner for turistbranchen og erhvervslivet i Lejre og Roskilde Kommuner. Sagnlandets direktør sidder i Udviklingsforums bestyrelse, der bistår med input til strategiudvikling og deltager ligeledes i arbejdsgrupper om udvikling af vikingeevents i området. Viking Tour - et klyngesamarbejde om temature for krydstogtturister. Sagnlandet Lejre tog ultimo 2010 initiativ til at indkalde en række aktører til at indgå i et klyngesamarbejde om viking-temature i første omgang målrettet krydstogtturister. I 2011 har Sagnlandet i samarbejde med ØstdanskTurisme, Vikingeskibsmuseet, Lejre Museum, Museet ved Trelleborg og Slagelse Turistfart udviklet et konkret tour-produkt, der ultimo 2011 er udbudt via Østdansk Turisme og Slagelse Turistfart til internationale incoming bureauer. Vi tilbyder at afhente turister i komfortable turistbusser med guide i havnen i København eller Kalundborg for hel- eller halvdagstur besøg til de deltagende attraktioner på Sjælland. Kulturregion Midt- og Vestsjællands kulturaftale med Kulturministeriet har som mål i perioden , at udvikle Kulturregionens stærke kompetencer indenfor bl.a. kulturarv, herunder en massiv satsning på synliggørelse af Vikingetid og Middelalder samt udvikling af børn og unges kulturelle kompetencer. Sagnlandets Side 12

22 SAGNLANDET LEJRE ÅRSRAPPORT 2011 direktør er i 2011 valgt til formand for det konkrete projekt Da Danmark blev til, der gennem et værdikædesamarbejde på tværs af brancher skal indfri denne ambition. Det er et projekt som Sagnlandet siden foråret 2009 har arbejdet aktivt for at opbygge med henblik på at gøre vikingetid og tidlig middelalder til et fokusområde i alle kulturregion Midt- og Vestsjællands 8 kommuner. Der er nu etableret et projekt-sekretariat med 3 ansatte, der med stor energi driver projektet på daglig basis med sæde i Lejre Kommune. VisitDenmark overvejer at gøre vikinger til særligt indsatsområde for international testmarkedsføring efter møder bl.a. i Sagnlandet Lejre med ØstdanskTurisme, WOCO, Da Danmark blev til, Arbejdsmarkedets Feriefond m.fl. i Pt. har Sagnlandet Lejre bidraget med input til konkrete udviklingstiltag som deltager i en stor fælles ansøgning sammen med en række samarbejdspartnere i hele Danmark til Erhvervsstyrelsen KUP-pulje (konkurrenceudsatte pulje). Den fælles ansøgning på et tocifret millionbeløb har titlen Vikingeturisme et nyt dansk eksporteventyr. Svar fra puljen forventes medio 2012, og er det positivt vil det betyde, at mange interessenter nu begynder at arbejde ud fra en samlet strategi, der skal fremme kulturturisme omkring Danmarks vikingeoplevelser. Sideløbende med de strategiske indsatser ovenfor, har Sagnlandet Lejres direktion og bestyrelse i 2011 udarbejdet et nyskabende koncept og udviklingsplan for Sagnlandet Lejres udvikling. Det skal sikre, at Sagnlandet bliver en førende helårsattraktion inden for formidling og udforskning af vikingetiden. Vi kalder projektet Sagnkongernes Verden : Sagnkongernes Verden genskaber Sagnkongetiden og den tidlige, hedenske vikingetid. Det er en afgørende periode ( e.kr.) i Danmarkshistorien, som ingen andre formidler og hvor sagnhistorien og arkæologiens veje krydses ét sted i Danmark i det kuperede og smukke morænelandskab omkring Gl. Lejre, der bejler til at blive Danmarks næste Nationalpark, Skjoldungelandet. Sagnkongernes Verden er et kulturelt fyrtårn, der oplyser en tid, hvor vikingerne og deres forfædre viste innovation og udsyn gennem globale kontakter, handel og digtekunst, der kulminerer med rigssamlingen i 900-tallet. Med fokus på mytologi og internationalt kendte heltesagn formidlet i en enestående, autentisk landskabelig og arkitektonisk ramme, bliver Sagnkongernes Verden en national fortælling og et must for familier, skoler og kulturturister i Danmark, verdens ældste kongedømme. Konceptet i Sagnkongernes Verden forener det fysiske og landskabelige rum med den digitale verden i en samlet fortælling om, hvordan Danmark blev til. Det sker ved at kombinere arkæologiske fakta fra udgravningerne i Gl. Lejre af Danmarks største Side 13

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo Lad klassen opleve Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo I 1960`erne fandt og udgravede man de første arkæologiske spor efter vores

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

...But big is powerful

...But big is powerful Small is beautiful......but big is powerful Det professionelle museum - Faglighed og professionalitet Udfordringer eller muligheder? Realiteterne Case: Museum Sydøstdanmark Udfordringer eller muligheder?

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD Mad med mening Lise Lykke Steffensen Cand. Agro., HD Ny Nordisk Mad -En succeshistorie om innovation og mad med mening En innovativ satsning baseret på værdier og sammenhængskraft Et innovationskryds mellem

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Til Friluftsrådet Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Gl. Skovfogedbolig Roustvej 111, 6800 Varde Tlf. 75222250 www.naturkulturvarde.dk

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013 Børs og katedral - museer som en investering Trondheim 7 oktober 2013 Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Globalisering som

Læs mere

OM OS/ Med venlig hilsen Mikkel Jerger / Restauratør

OM OS/ Med venlig hilsen Mikkel Jerger / Restauratør OM OS/ For enden af Danmarks længste allé, som er en del af Ledreborg Slot, ligger Herthadalen. De smukke lokaler, som alle har egen terrasse med udsigt over Knapsø, har plads fra 15 til 200 personer,

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Budget 2015. Bispedømmet København. Oplæg på Pastoralrådsmøde 91 Magleås 16-11-2014. Ansgarstiftelsens budget 2015 Bemærkninger

Budget 2015. Bispedømmet København. Oplæg på Pastoralrådsmøde 91 Magleås 16-11-2014. Ansgarstiftelsens budget 2015 Bemærkninger Budget 2015 Bispedømmet København Oplæg på Pastoralrådsmøde 91 Magleås 16-11-2014 Bemærkninger Budgettet for 2015 er udarbejdet på baggrund af den fremlagte økonomiske politik og forudsætter implementeringen

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING ERHVERVSPARK 12.000 kvm. fordelt på 2 bygninger + 80 virksomheder Ca. 650 personer arbejder i Filmby Aarhus Filmby Aarhus havde 10-års jubilæum i 2013 SHAREPLAY

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Miljøminister Ida Auken Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K. Miljøudvalget Folketinget, Christiansborg 1240 København K

Miljøminister Ida Auken Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K. Miljøudvalget Folketinget, Christiansborg 1240 København K Miljøminister Ida Auken Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K & Miljøudvalget Folketinget, Christiansborg 1240 København K Roskilde og Lejre, den 3. januar 2012 Anmodning om udpegning af Nationalpark

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Greve Kommune Visionsseminar om erhvervsudvikling den 3. juni 2008 Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Nævningegruppe 1 De vigtigste udfordringer i Greve Kommune

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Den lille mytedræber

Den lille mytedræber Den lille mytedræber 1 Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og folkedansere. Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, men det er ikke det vi beskæftiger os mest med. Faktisk har Nordjylland

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising Fondsmessen14 Effektiv fundraising Hvor mange penge? 2,3 mia. kr. i danske ministerielle puljer (KREVI 2007) 400 mia. kr. i danske fonde ca. 2% uddelt = 8 mia. kr. 10 mia. Euro i EU i perioden 2014-20

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne lovpligtige redegørelse for Frøs Herreds Sparekasses

Læs mere