E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK"

Transkript

1 T E M A D A G E BLIV KLOG PÅ BESKÆFTIGELSES POLITIK Bliv klogere på det beskæftigelsespolitiske område og bliv bedre til at udnytte din viden, erfaringer og kompetencer til fordel for medlemmerne og arbejdsmarkedets udvikling

2 Kære repræsentanter på det beskæftigelsespolitiske område Det nye beskæftigelsessystem er nu blevet virkelighed. De regionale beskæftigelsesråd har været i fuld sving i et ½ år. Alle 91 lokale beskæftigelsesråd er i gang, ligesom de fem beskæftigelsesankenævn er trådt i funktion. I fagbevægelsen er vi kommet godt fra start. Vi har mange steder fået skabt gode rammer for fremtidig indflydelse. Men nu hvor hverdagen melder sig, vil vi blive stillet over for nye problemstillinger. Og der vil opstå behov for mere viden. LO planlagde i 2005 et samlet opkvalificeringsforløb i forbindelse med det nye beskæftigelsessystem. Fase 1 i efteråret 2005 var en række introduktionskonferencer til alle potentielle rådsrepræsentanter. Fase 2 i foråret 2006 var kurser for de personer, som netop var blevet udpeget til LBR, RBR og ankenævn. Nu er vi så kommet til fase 3, som består af en række mere dybdegående temadage som LO og forbundene udbyder i samarbejde med AOF. Temadagene er for alle lokale og regionale repræsentanter, samt for ansatte i afdelinger og a-kasser. Temadagene vil finde sted i forår og efterår Emnerne finder du på midtersiderne af denne folder. Datoer, sted og pris kan du se på bagsiden. Det konkrete program, oplægsholdere og kursussted vil løbende blive offentliggjort på LO-Extra. Så hold øje med nyhederne på forsiden, hvor du vil finde et link. For at kunne få temadagene for den beskrevne FIUpris skal du som minimum deltage i aktiviteter i to dage. Tilmelding sker gennem dit forbund efter gældende regler. Fristen for tilmelding vil kunne ses sammen med de resterende oplysninger på LO-Extra. Hvis du har spørgsmål efter at have læst folderen, kan du kontakte Helle Seerup i LO eller Lone G. Frandsen i AOF Danmark God fornøjelse! Vi håber at se dig sammen med dine kolleger! Med venlig hilsen Landsorganisationen i Danmark Harald Børsting

3 Temadage emner 1 De kommunale målgrupper Dagen er en introduktion til de kommunale målgrupper i beskæftigelsesindsatsen. Fokus vil være på forskelle og ligheder i indsatsen for forsikrede og ikke-forsikrede ledige, på integrationsindsatsen samt på den mere socialpolitiske indsats, som socialforvaltningen skal yde sideløbende med jobcentrets indsats. Vi ser på reglerne og på praksis samt på fagbevægelsens indstilling. Hvordan kan vi være med til at gøre indsatsen bedre? Hvordan sikres kvalitet? Undervisere: Dorthe Thomsen, konsulent i AOF-Danmark og Søren Qvist, regional konsulent i LO. 2 Aktivering indhold, mål og politik Den aktive indsats er kernen i den danske beskæftigelsesindsats. Men hvad består den af? Hvilke muligheder for aktivering findes, og hvem kan få tilbud? Dagen er en introduktion til de forskellige aspekter af aktiveringsindsatsen, hvor fokus blandt andet vil være på resultaterne af de forskellige effekter. Endvidere vil vi komme omkring den mere politiske dagsorden for aktiveringsindsatsen. Underviser: Ninna Goddard, proceskonsulent og tidligere ansat i TIB. Endvidere inddrages eksterne oplægsholdere. 3 4 Mangel på arbejdskraft flaskehalsindsatsen Dagen er en introduktion til begrebet flaskehalse : Indhold, problemer og mulige løsninger. Et af formålene med den aktive indsats er at forebygge flaskehalse på arbejdsmarkedet. Vi ser på udviklingen i flaskehalse samt på RBR s og LBR s roller og muligheder. Underviser: Oplysningerne kommer senere. Beskæftigelsesplanen planlægning af jobcentrets indsats Beskæftigelsesplanen er centralt i planlægningen og prioriteringen af beskæftigelsesindsatsen. Det er denne plan at strategier og mål skal skrives. Fagbevægelsen har en vigtig opgave med at give kommune og stat indspil og modspil til planen. Hvordan gør vi det bedst muligt? Og hvad er vores mål? Dagen er en introduktion til beskæftigelsesplanens indhold og proces samt til LBR s rolle og muligheder i forhold at påvirke planen. Undervisere: Lone Grønhøj Frandsen, konsulent i AOF-Danmark og Helle Seerup, konsulent i LO.

4 5 Resultatrevisionen fokus på effekter Hvert år skal jobcentret udarbejde en lokal resultatrevision, hvor effekterne af indsatsen gøres op. Resultatrevisionen er sammen med beskæftigelsesplanen de vigtigste styringsredskaber i jobcentrene. Fagbevægelsen bør være opmærksom på, hvilke resultater jobcentrene opnår og hvordan de siden hen anvendes i dialogen med såvel staten som offentligheden. Hvad skal vi lægge mærke til, og hvordan anvender vi selv effektopgørelserne? Dagen er en introduktion til det lovfæstede indhold i resultatrevisionen samt en diskussion af redskabets muligheder og faldgruber. Underviser: Dorthe Thomsen, konsulent i AOF-Danmark. Endvidere inddrages eksterne oplægsholdere. 6 Andre aktører anden rolle? Ca. 30 pct. af de forsikrede ledige var i 2006 i forløb hos en anden aktør end staten selv. Dagen er en introduktion til brugen af andre aktører, hvor vi kommer omkring de oftest stillede spørgsmål i den forbindelse. Hvordan foregår inddragelsen af andre aktører? Hvad er meningen med det, fagligt og politisk? Hvem bestemmer, hvilken aktør den ledige visiteres til? Kan andre aktører virkelig noget, som staten ikke kan? Hvilken mulighed har vi for at påvirke indsatsen hos aktørerne? Hvad tænker kommunen? Undervisere: Ninna Goddard, proceskonsulent og tidligere ansat i TIB. Endvidere inddrages eksterne oplægsholdere. 7 Kommunal økonomi og budgetlægning Den kommunale økonomi har væsentlig betydning for den indsats, det er muligt at yde i jobcentrene. Det samme har kommunalpolitik og økonomisk styring. Den kommunale budgetlægning foregår efter en fast proces. Det er derfor vigtigt, at vi i fagbevægelsen er ajour med, hvornår forhandlinger og endelige aftaler indgås. Dagen er en introduktion til den kommunale budgetlægningsproces samt til de aspekter, der har betydning for rammerne for beskæftigelsesindsatsen. Underviser: Dorthe Thomsen, konsulent i AOF-Danmark. Endvidere inddrages eksterne oplægsholdere.

5 8 Den danske model flexicurity-modellen Få et historisk blik på de beskæftigelsespolitiske udfordringer. Dagen er en introduktion til den danske model flexicurity-modellen samt udviklingen af denne siden midt 80 erne. Vi vil komme omkring baggrunden for modellen, dens betydning for den samfundsmæssige udvikling, stærke og svage punkter samt arbejdsmarkedsparternes rolle. Dagen tilrettelægges med særlig hensyntagen til deltagere, som ikke har forudgående erfaring med varetagelse af opgaver indenfor det beskæftigelsespolitiske felt. Undervisere: Lone Grønhøj Frandsen, konsulent i AOF-Danmark og Jens Vognsen, regionalkonsulent i LO. Endvidere inddrages eksterne oplægsholdere. 9 Rolle, muligheder og gennemslagskraft i LBR og RBR Det kræver menneskelig indsigt og evnen til at analysere, når man skal vælge den rigtige strategi for at forfølge og fremme fagbevægelsens mål i rådsarbejdet. Det kræver også viden om de andre parters interesser og evner til at skabe win-win situationer for flere af parterne. Men først og fremmest kræver det selvindsigt i egne færdigheder og fremtoning, på sine egne såvel som på fagbevægelsens vegne. Kurset er en træning i analytiske færdigheder omkring interessenterne såvel som egne motiver og handlemuligheder. Kurset varer 2 dage og henvender sig udelukkende til fagbevægelsens repræsentanter i LBR og RBR. Deltagere: Minimum 20 deltagere pr. hold, maksimalt 35 deltagere pr. hold. Underviser: Stig Skovbo, projektleder samt tidligere arbejdsmarkedschef i Ikast kommune. Endvidere inddrages eksterne oplægsholdere. 10 Lokalt samarbejde og udvikling Fagbevægelsen kan kun producere holdbare resultater i den lokale og regionale beskæftigelsesindsats, hvis der er opbakning og enighed blandt de lokale faglige repræsentanter om såvel mål som strategi for arbejdet. Det er vigtigt at aktivere så mange kræfter som muligt. Både for at kunne stå stærkt i rådsarbejdet og for at være en aktiv og attråværdig partner for de andre aktører i beskæftigelsesfeltet. Hvis I lokalt eller regionalt ønsker at skærpe jeres viden, jeres analyser og/eller strategier for det faglige arbejde på beskæftigelsesområde, kan I hente inspiration og støtte via specielt tilrettelagte kursusforløb. Forløbene kan kombinere elementer fra de ovenstående temaer med redskaber til strategisk planlægning, netværking, teambuilding eller andet, som I skønner, kan udvikle og forbedre jeres lokale og regionale arbejde. Kurserne tilrettelægges i et samarbejde mellem jer og LO, AOF Danmark og eventuelle forbund. Kontakt Helle Seerup i LO eller Lone G. Frandsen i AOF Danmark, hvis I ønsker flere informationer om mulighederne.

6 Temadage sted, tid og pris 1 De kommunale målgrupper Fyn 12. september 2007 Kl ,- kr. FIU-nr: Aktivering indhold, mål og politik Jylland 11. april 2007 Kl ,- kr. FIU-nr: Sjælland 5. september 2007 Kl ,- kr. FIU-nr: Mangel på arbejdskraft flaskehalsindsatsen Sjælland 22. maj 2007 Kl ,- kr. FIU-nr: Jylland 19. september 2007 Kl ,- kr. FIU-nr: Beskæftigelsesplanen planlægning af jobcentrets indsats Nordjylland 22. marts 2007 Kl ,- kr. FIU-nr: Sjælland 29. marts 2007 Kl ,- kr. FIU-nr: Trekantsområdet 12. april 2007 Kl ,- kr. FIU-nr: Resultatrevisionen fokus på effekter Nordjylland 13. marts 2007 Kl ,- kr. FIU-nr: Sjælland 14. marts 2007 Kl ,- kr. FIU-nr: Trekantsområdet 15. marts 2007 Kl ,- kr. FIU-nr: Andre aktører andre roller? Fyn 23. maj 2007 Kl ,- kr. FIU-nr: Kommunal økonomi og budgetlægning Fyn 12. juni 2007 Kl ,- kr. FIU-nr: Den danske model flexicurity-modellen Sjælland 24. april 2007 Kl ,- kr. FIU-nr: Jylland 3. oktober 2007 Kl ,- kr. FIU-nr: Roller, muligheder og gennemslagskraft i LBR og RBR Nordjylland 27./28. april 2007 Kl ,- kr. FIU-nr: Sjælland 13./14. juni 2007 Kl ,- kr. FIU-nr: Trekantsområdet 28./29. august 2007 Kl ,- kr. FIU-nr: LO, januar Layout: LO. Tryk: Silkeborg Bogtryk

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Invitation til konference LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Fremtidens beskæftigelsespolitik og fagbevægelsens rolle Landsorganisationen i Danmark 2 LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

FLUK. Baggrund. Hvad kan du bruge FLUK til? Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder.

FLUK. Baggrund. Hvad kan du bruge FLUK til? Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder. 1.7.04 FLUK Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder. - er en uddannelse for kvinder i fagbevægelsen, der er, eller gerne vil være ledere, og som er parate til at lade sig forstyrre, som er parate til

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige rammer Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige rammer er udgivet af LO, Landsorganisationen

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

Best practice i ind satsen for langtidsledige

Best practice i ind satsen for langtidsledige Ins p ir atio n s kata lo g December 2012 Best practice i ind satsen for langtidsledige Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13

Kursuskatalog 2012/13 Kursuskatalog 2012/13 Ledelse - organisation - samarbejde Gymnasieskolernes Lederforening Indhold Kursus for nye rektorer og vicerektorer... 4 Lyst til ledelse... 5 Realisering af strategien kursus for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014

Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014 Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014 Kurser og træf i Enhedslisten Enhedslisten handler om at lære noget nyt. Vores parti vil skabe bevægelse, flytte holdninger og forandre samfundet i socialistisk

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Læse, skrive og regnefærdigheder hos voksne ledige Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Marts 2011 Side 1 Mærsk Nielsen HR

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere