Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub"

Transkript

1 Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde Tlf.:

2 Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub INDLEDNING/RESUME... 4 PRÆSENTATION AF HIMMELEV-VEDDELEV BOLDKLUB HVB GENNEM 75 ÅR... 6 FYSISKE RAMMER... 9 KLUBBENS MÅLGRUPPER HVB s målgruppe Virksomhedsplanens målgruppe ORGANISATION BESTYRELSE Funktionsbeskrivelse ANALYSE AF KLUBBENS STÆRKE - OG SVAGE SIDER SAMT DENS MULIGHEDER OG TRUSLER Generelt kan det konkluderes: SAMARBEJDSPARTNER Nuværende samarbejdspartnere Oversigt over Sponsorer i HVB TRÆNERE OG LEDERE SPILLEREGLER / MORAL OG ETIK Regler for pædofili Forventninger til spillere Forventninger til trænere og ledere Træning generelt Kampe Forældre PERSONALE OG UDDANNELSESPOLITIK SPORTSLIG UDVIKLING OG MÅL Udvikling MÅL TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE...24 KOMMUNE OG BYRÅD af 38

3 Et politisk udvalg HANDLINGSPLAN Overordnede mål Plan for de næste 2 år DRIFTSBUDGET FOR AKTIVITETER I HVB Fælles aktiviteter Afdelingsaktiviteter FREMTIDSVISIONER Sportsligt Organisatorisk Socialt Etisk Økonomi Tværgående HALL OF FAME HVB s sportslige præstationer...33 HVB SOM REFERENCEKLUB Indslusning af poder Fastholdelse af de unge Fremtidens fodboldskole BILAG A FUNKTIONSBESKRIVELSE af 38

4 Indledning/resume Bestyrelsen i Himmelev-Veddelev Boldklub har besluttet, at der skal laves en virksomhedsplan i 2005, som skal sikre en fortsat positiv udvikling af klubben. Baggrunden er en meget positiv udvikling i antal medlemmer og resultater de seneste 5-10 år. Udviklingen har dog samtidig vist, at faciliteterne i dag reelt ikke slår til længere, og at bestyrelsen må bruge hovedparten af tiden på de daglige aktiviteter, hvorved den langsigtede udvikling bliver nedprioriteret. Til at hjælpe sig har bestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe på ca. 10 medlemmer, som består af forældre og bestyrelsesmedlemmer, som enten har indsigt i fodbold og klubdrift og/eller i udarbejdelse af analyser og virksomhedsplaner. HVB er en gammel klub, som har gode, solide rødder tilbage i de gamle sognekommuner. Klubben har fulgt med samfundsudviklingen, og udviklingen i medlemstallet over de sidste 10 år har været nærmest eksplosiv: Medlemmer Index Ungdom Senior I alt Navnlig antallet af ungdomsspillere er steget markant, hvilket har givet gode sportslige resultater, og i indendørssæsonen 2005 vandt ungdomsspillerne i alt 7 medaljer. HVB har klart Roskildes største ungdomsafdeling og er blandt de største i SBU. Udviklingen har givet de unge spillere gode muligheder for at kombinere fysisk aktivitet med godt kammeratskab. Udviklingen i kommunale tilskud har dog ikke stået mål med den spillermæssige udvikling: Tilskud (1000 kr.) Index Rengør./opsyn Aktivitetstilskud At antal baner, omklædningsrum m.m. er uændrede trods den store tilgang af spillere, hvilket også kan konstateres, når man ser at tilskud til rengøring og opsyn stort set er uændret fra 1995 til Udviklingen i aktivitetstilskuddet ligger lidt under udviklingen i antal ungdomsspillere og illustrerer på sin vis også, det pres klubben er under. En SWOT-analyse, (som beskriver klubbens styrker, svagheder, muligheder og trusler) viser, at klubbens udvikling i høj grad er båret af engagerede og dygtige trænere og ledere, som sikrer plads til både elite og bredde. For at sikre en god tone og vise, hvordan, et HVB-medlem børe opføre sig, er der aftalt en række spilleregler herfor. Trænere og ledere tilbydes relevante kurser og temadage, som gør dem i stand til at leve op til såvel sportslige krav som den gode ånd i klubben. Der er iværksat en række tiltag, som skal fastholde de unge mennesker i klubben, når de når den kritiske alder. HVB er med andre ord et godt eksempel på, at ildsjæle kan bære meget igennem trods mangelfulde fysiske rammer. Når man ser på det opland hvorfra klubbens medlemmer kommer, må det konstateres at det naturlige befolkningsgrundlag bliver stadig større, dels grundet klubbens popularitet, og dels ved 4 af 38

5 udbygningen af Trekroner-området. Da klubben meget nødig vil stå i den situation, at man skulle blive nødt til at sige nej tak til nye medlemmer, men hellere aktivt vil være med til at sikre den fortsatte udvikling, må det konstateres, at dette vil kræve bedre faciliteter og strammere styring af klubben. Arbejdsgruppen har analyseret forholdene, og afdækket en række muligheder, som HVB gerne vil arbejde videre med: Udvikle klubben i samarbejde med Trekroner, hvor mange nye beboere vil have behov for at kunne spille fodbold, og det vil være nærliggende at udnytte de strukturelle muligheder i HVB. Samarbejde med Roskilde Kommune om en idrætsfritidsklub, som både vil kunne tilgodese børns behov for og lyst til at dyrke sport, samtidig med at den tjener et godt socialt formål. Det vil endvidere kunne give en endnu bedre udnyttelse af faciliteterne. Samarbejde med de andre idrætsklubber i området for at etablere Idrætscenter Nord, som kan give en vis stordrift af faciliteter og organisatoriske forhold, samt sandsynligvis gøre det mere fleksibelt for medlemmerne at dyrke og prøve forskellige sportsgrene. Etablere en særlig fund raisinggruppe, som skal bestå af forældre med særlig viden om og interesse for at skaffe midler fra fonde og sponsorer. Fastholde arbejdsgruppen som arbejder med virksomhedsplanen for at hjælpe bestyrelsen med at føre den ud i livet og fortsat udvikle klubben. Væsentlige samarbejdspartnere er Roskilde Kommune, virksomheder og fonde samt idrætsklubber i området. Første skridt i handlingsplanen er nu taget med en konkret kontakt til det politiske niveau i Roskilde Kommune. De næste skridt med udarbejdelse og gennemførelse af virksomhedsplanens handlingsdele følger snarest. For en detaljeret gennemgang af HVB s udvikling, organisation, resultater og økonomi samt ikke mindst muligheder henvises til de følgende afsnit i virksomhedsplanen. 5 af 38

6 HVB gennem 75 år Præsentation af Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev blev stiftet 25. oktober Karlene fra gårdene i Himmelev og Veddelev sogn fik lov til at etablere en fodboldbane mellem præstegården mod øst og gadekæret mod syd, købmanden mod vest og klokker Mortensen mod nord, dele af banen ligger stadig synlig for os på hjørnet af Sognevej og Herregårdsvej. Omklædningen foregik i en barak, som var placeret i det sydvestlige hjørne af pladsen. Den var indrettet med 2 omklædningsrum, med 1 træbænk og et koldvandsbruserum i hvert rum. 1 toilet til pigerne og 1 til drengene. Det blevet i øvrigt brugt under besættelse som skole. Karlene lånte heste og vogne hos gårdmændene til at flytte jord, så banen kunne blive plan. Dette anlæg var klubbens mødested om sommeren, hvor der blev spillet fodbold, håndbold og lavet atletik. Desuden holdes der sports uger med storstævne om søndagen, hvor hele sognet samledes til fællesskab, med boder, keglebane, skydetelt samt alle tænkelige metoder for at tjene penge til driften. Dengang var der ikke tilskud til foreningen. Det var en travl bestyrelse der skulle tilrettelægge arrangementerne. Naboklubberne blev inviteret til kampe i håndbold og fodbold ugen igennem. Søndagen var så klimaks, der var altid en attraktion bl.a. fodboldkamp mellem hold fra sogneråd, menighedsråd og lignende. Præsten var ofte dommer. Om aftenen var der bal på hotel Roar. Om aftenen gik man til gymnastik i den gamle 1909 skole, hvor salen var samlingsstedet. Der var fælles opvisning før udendørs sæsonen gik i gang. Mange deltog, også i folkedans. Der var undervisning både for voksne og børn. Også her var der afslutning, hvor damerne viste deres formåen og fællesdans resten af aftenen. Poul Blom spillede til danseundervisning, og hans orkester spillede til ballet. Dilettanten var tilbagevendende hver år, hvor ældre medlemmer viste deres kunnen inden for amatørteater. Især under krigen var det et tilløbsstykke, der var dengang flere hundrede passive medlemmer som måtte deltage i foreningens arrangementer. Fodboldmæssig var der en anden inddeling, der spilledes A, B og mellem række, hvor H.V.I havde to seniorhold, samt et eller to ungdomshold. Landkommune med 3 små landsbyer, Veddelev, Gl. Himmelev og Ny Himmelev, have tilsammen ca boliger i byerne. I 50 erne og især i 60 erne startede udstykningen af flere af gårdene, som stadig lå i byerne. Det gjorde forholdene for små, og et stadig pres fra H.V.I. s bestyrelse og andre aktive, fik kommunen til at tilbyde klubben pladsen mellem kirken og Sognevej. Det blev en travl tid for medlemmerne, først med planering, tilsåning og bygning af klubhuset på Ollerupvej. Samtidig steg antallet af aktive fra 3-4 hold fodbold til mere end det dobbelte. 6 af 38

7 Det samme skete for håndbold, gymnastik og badminton. Samtidig stoppede dilettanten. Folkedansen var stoppet flere år forinden. Klubhuset på Ollerupvej var børnehave om dagen og fungerede som klubhus om eftermiddagen og om aftenen. Udeholdene måtte klæde om på Himmelev Skole. I 1969 blev 1. etape af en ambitiøs plan om anlæggelse af div. boldbaner, hal, skøjtehal og svømmebassin påbegyndt på de arealer, som klubben i dag råder over på Herregårdsvej. Kun 1. etape, nemlig anlæggelsen af fodboldbanerne samt Himmelev hallen blev gennemført, og i de første par år blev der klædt om i kælderen på Himmelev hallen og i diverse primitive skurvogne, som blev stillet op. Først senere blev klubhuset færdigt, dog uden den ekstrafløj vi kender i dag, som blev bygget af medlemmerne selv oven på et par gode år på Roskilde Festivalen i starten af 90erne. Medlemsudviklingen Medlemmer Ungdom Index Senior Index I alt Index Som det ses af den detaljerede medlemsudvikling, er navnlig antallet af ungdomsspillere steget markant. Samtidig er det glædeligt, at der er en god bund af aktive seniorer, som gør en stor indsats som frivillige for klubben. Udviklingen i kommunale tilskud Tilskud * Rengør./opsyn Index Aktivitetstilsk Index * 1999 er skønnede tal. Som det fremgår, er den kraftigt øgede brug af faciliteterne som følge af medlemsudviklingen slet ikke afspejlet i større tilskud til rengøring og opsyn. Hvorimod det er glædeligt, at udviklingen i aktivitetstilskuddet er større end medlemsudviklingen. Det kan dog undre, at det er faldet i 2004 trods stor stigning i antal medlemmer navnlig unge. 7 af 38

8 Luftfoto af klubben og banerne: 8 af 38

9 Fysiske rammer Himmelev-Veddelev Boldklub råder over et baneanlæg beliggende Herregårdsvej 46. Baneanlægget består af tre 11 mands baner, fem 7 mands baner, hvoraf 2 af dem kan samles til en 11 mands bane, samt tre 5 mands baner. Der er mulighed for baneudvidelser ud mod marken. Der er en grusbane med lysanlæg. Banen er ikke særlig anvendelig på nuværende tidspunkt, da den er fyldt med sten, der kommer op fra undergrunden. På baneanlægget er klubhus og omklædningsrum placeret. På grund af den store tilgang af medlemmer de sidste 11 år er rammerne ikke tilstrækkelig. Når der spilles hjemmekampe i foråret og efterår er der ikke omklædningsrum nok til alle holdene. For at kompenserer for dette, lånes omklædningsfaciliteter i Himmelev hallen så vidt det er muligt. Der er ikke plads til bolde og rekvisitter i klubhuset, hvorfor der er opstillet en 40 fods container på græsarealet ved siden af klubhuset. I foråret 2005 blev opstilet yderligere en container op for at få mere plads. Dispensationen for begge containere udløber i Fra april til oktober benyttes græsbanerne mandag til fredag fra kl til 21.00, lørdag fra kl til og søndag fra kl til Fra oktober til april benyttes grusbanen mandag til fredag fra kl til og lørdag/søndag når der er kampe. Fra oktober til april er HVB tildelt haltider i Himmelev hallen og i gymnasium hallen til, ungdomsafdelingerne. De fleste tider er uden bander. De tildelte timer er få, hvilket bevirker at mange afdelinger ofte står med en hal i en time med 40 til 50 børn. Baneanlægget Antal Bemærkninger 11 mands baner 3 I alt 4 ved sammenlægning af 2 7 mands baner 7 mands baner 5 Kun 2 af dem kan samles til en 11 mands bane 5 mands baner 3 Grusbane med lysanlæg 1 Ej anvendelig p.g.a. fremkomst af sten fra undergrunden Store omklædningsrum 3 Små omklædningsrum 2 9 af 38

10 Bestyrelsen arbejder på at få udvidet de fysiske rammer. De fysiske rammer afviger i forhold til gældende lokalplan 122 vedtaget i Ifølge lokalplanen mangler en del faciliteter. Selv om medlemstallet er steget til det 3 dobbelte, er de fysiske rammer næsten de samme både inde og ude. 10 af 38

11 HVB s målgruppe Klubbens målgrupper Klubbens målgruppe er fodboldinteresserede i alle aldre fra de yngste årgange (Poder) til de ældste (Superveteran). Klubben arbejder for at hjælpe talenter videre først og fremmest til FC Roskilde, som vi er medejere af, men også videre til andre klubber, såfremt der måtte opstå behov for det. Virksomhedsplanens målgruppe Målgruppen for denne virksomhedsplan er primært klubbens egne folk, dvs. bestyrelse, trænere, ledere mv., og skal som sådan tjene som arbejdsredskab, eller som en intern forretningsgang, med beskrivelse af overordnede de principper og rutiner som er kendetegnende for HVB. Yderligere er de interessenter klubben har også en meget vigtig målgruppe for virksomhedsplanen dvs.: Sportslige samarbejdspartnere: Andre idrætsklubber i Himmelev-området Andre fodboldklubber, herunder FC Roskilde SBU/DBU Forretningsmæssige samarbejdspartnere: Sponsorer Roskilde Kommune Fonde Virksomhedsplanen skal derfor bruges aktivt og skal i princippet kunne bilægges al korrespondance, hvor det vil være relevant at give en udførlig beskrivelse af HVB, når der er behov for at præcisere hvem/hvad HVB er, og hvad HVB står for, og hvad man kan forvente når man i en eller anden form vælger at indlede et samarbejde med HVB. 11 af 38

12 Bestyrelse Formand Peter Hvilsom Organisation Sponsorudvalg Claus Olsen Kommunikation Claus Olsen Ungdomsudvalg Ungdomsformand Jørgen Norlund Seniorudvalg Seniorformand Knud Teilmann Administration Forretningsfører Eva Olsen Trænere & Ledere Trænere & Ledere Kiosk Materiale Se hjemmesiden Se hjemmesiden Kirsten Jonasson Jakob Havsager Rengøring Regnskab Knud Teilman Eva Olsen Medlemsadministration Eva Olsen Opsyn Knud Teilmann 12 af 38

13 Bestyrelse Formand Peter Hvilsom Forretningsfører Eva Olsen Ungdomsformand Jørgen Nordlund Seniorformand Knud Teilmann Interessegruppe Werner Rylander Claus Olsen Peter Friislund Suppleanter Ove Jørgensen Funktionsbeskrivelse Formand: Kim Rundblad Er ansvarlig for ledelse i forhold til klubbens vedtægter og bestyrelsens beslutninger. Klubbens ansigt udadtil - "Mr. HVB". Forretningsfører: Økonomisk ansvarlig i HVB. Har ansvaret for den daglige administration og drift. Ungdomsformand: Ansvarlig for den sportslige ledelse og fastlæggelse af mål i HVB ungdom. Styre sportslige tiltag og udvikle HVB ungdom sportsligt og socialt. Seniorformand: Ansvarlig for sportslig ledelse af HVB's senior afdeling. Seniorafdelingens trænere og holdlederes repræsentant i bestyrelsen. Interessegrupper: Repræsentanter for interessegrupper i HVB, f.eks. spillere, trænere, holdledere. I bilag A kan ses den samlede funktionsbeskrivelse for HVB. 13 af 38

14 Analyse af klubbens stærke - og svage sider samt dens muligheder og trusler Formålet med denne analyse er at give et godt fundament for udarbejdelse af handlingsplanen for , som er den udviklingsrettede del af virksomhedsplanen for klubben. Analysen er baseret på grundige diskussioner mellem arbejdsgruppen og medlemmer af bestyrelsen og da indholdet dermed er kendt stof i klubben, er beskrivelsen holdt i stikordsform. Stærke sider: Meget engagerede og dygtige trænere og ledere. Bred og god ungdomsafdeling med topresultater og markant vækst i antal medlemmer. Ungdomsafdelingen tiltrækker spiller både fra det øvrige Roskilde og omegnskommunerne. Klubben fastholder de årige via en række tiltag: o Et ungdomsråd (Ung i HVB), hvor spillerne har direkte indflydelse i ungdomsudvalget og senere i bestyrelsen. o De ældste unge tilbydes relevante kurser og trænerjobs. o Teambuilding-kurser i samarbejde og kommunikation på tværs af afdelingerne. o De unge aktiveres via job i kiosken og som hjælpere i lokale arrangementer. Plads til elite og bredde og vished om at succes tiltrækker nye spillere. Det sociale arbejde i klubben med plads til svage spillere og samvær udenfor træningstiderne. Trænere er eller bliver uddannet. Aktive seniorer, som gør en indsats for klubben på flere planer. Hjemmesiden er meget informativ og lettilgængelig. Mange aktiviteter og stævner. Mange besøg af andre klubber som ønsker at høre om, hvordan HVB gør. Svage sider: Bestyrelsen har ikke klart defineret de enkelte bestyrelses medlemmer ansvar. Bestyrelsen har travlt med den daglige drift på bekostning af langsigtet udviklingsarbejde. Enkelte bestyrelsesmedlemmer og trænere/ledere træffer beslutninger uden budgetmæssig dækning eller bestyrelsens godkendelse. Mangler fast person, som har tid og lyst til at finde og vedligeholde sponsorer og fonde. Ungdomsafdelingen står svagt på generalforsamlingen, idet medlemmerne ikke kan stemme. For meget indflydelse koncentreret om få personer i seniorafdelingen. Seniorafdelingen er tilligemed sportslig svag. Mange forældre i ungdomsrækkerne er inaktive og ønsker at betale frem for at engagere sig i klubben. Såvel udendørs som indendørs faciliteter er presset til det yderste pga. stor medlemstilgang. Mangler plads til medlemmer og udstyr. Svag økonomi i f.t. klubbens størrelse. 14 af 38

15 Muligheder: HVB kan fx samarbejde med kommunen om løsning af fritidsklubproblemerne i Himmelevområdet, ved at tilbyde eftermiddagsaktiviteter (fodbold, lektiehjælp, mv.) Etablere overordnet samarbejde med øvrige sportsklubber i Himmelevområdet m.h.p. udnyttelse af fælles muligheder. Himmelevområdet er et sted med ressourcestærke indbyggere. Trekronerområdet kan bidrage til yderligere vækst i både ungdom og seniorrækkerne. Klubben kan med fordel samarbejde med kommunen for at løse manglen på faciliteter i Trekroner. Bedre faciliteter kan styrke tilstrømningen af medlemmer og udviklingen af klubben. HVB kan med fordel oprette en støtteforening, med den formålsparagraf at støtte almen fodboldaktivitet i Himmelevområdet. Etablere aktiv bedsteforældreforening med ressourcestærke medlemmer. Trusler: Den store tilflytning til Trekronerområdet kan medføre en konkurrerende klub og etablering af baner m.m. i Trekroner. Mange fodboldklubber i Roskilde, som kan opruste på ungdomsområdet. Tilstrømningen af nye medlemmer kan medføre, at faciliteterne bliver overbelastede, hvorved klubben ikke længere er et attraktivt sted at spille fodbold. De enkelte ungdomsrækker er meget afhængige af frivillige trænere og ledere (ofte forældre), som kan stoppe med kort varsel, hvis børnene mister interessen for HVB. Fraværet af et egentligt idrætsudvalg i en kommune af Roskildes størrelse kan medføre (yderligere) nedprioritering af idrætten. Generelt kan det konkluderes: At ungdomsafdelingen er et stort aktiv med betydelige sportslige resultater og muligheder. At klubbens succes på ungdomsområdet i høj grad skyldes en målrettet indsats for at udvikle og fastholde spillerne i klubben. At klubben er præget af stor vækst i antal ungdomsspillere, hvilket har gjort presset på faciliteterne urimeligt stort. At bestyrelsen bruger for meget tid på den daglige drift på bekostning af den overordnede styring og udvikling. Dette, i sammenhæng med væksten, udgør en betydelig risiko for mangelfuld styring og tilfældig udvikling, hvorved klubben risikerer at bryde sammen. At udviklingen i Trekronerområdet indebærer såvel muligheder som trusler for klubben. Muligheder for, i samarbejde med kommunen, at løse det samlede Himmeliv-Veddelev- Trekronerområdes facilitetsbehov. Trussel, fordi Trekroner måske går selv og etablerer egen klub, og får kommunen til at lave baner m.m. i dette område At klubben på den ene side er begunstiget af engagerede trænere og ledere, men på den anden side er stærkt afhængige af dem, og de kan stoppe fra dag til dag. At klubben har potentiale til at indgå i et ligeværdigt samarbejde med bl.a. kommunen om løsning af såvel sportslige som sociale udfordringer og problemer. 15 af 38

16 Samarbejdspartner Afsnittet behandler de nuværende samarbejdspartnere samt HVB s relation til disse. Sluttelig gives et bud på potentielle fremtidige nye samarbejdspartnere. Nuværende samarbejdspartnere. Roskilde Kommune er en af de større interessenter, idet kommunen stiller faciliteter til rådighed, yder støtte, m.m. Forholdet og samarbejdet mellem Roskilde Kommune og HVB er behandlet i et andet afsnit, hvorfor der ikke uddybes yderligere her. De sportslige samarbejdspartnere udgøres af SBU (Sjællands Boldspil Union) og RIU (Roskilde Idræts Union). Samarbejdet omhandler primært den sportslige udvikling, praktiske turneringsplanlægninger, kurser, coaching, m.v. Strukturen omkring elitefodbold i Roskilde er nu blevet centreret omkring FC Roskilde, hvor HVB sammen med Svogerslev og RB fungerer som føde-klubber, hvor talentfulde juniorer, ynglinge og seniorer videresendes fra HVB til FC Roskilde for videre udvikling. Samarbejdet med badmintonklubben, håndboldklubben, m.m. foregår p.t. meget uformelt uden egentlig agenda og formaliseret samarbejdet. Der er et nyligt etableret samarbejde med Roskilde Festivalen, hvor HVB gennem arbejde på festivalen sikrer økonomiske midler til HVB. Omkring fremtidige samarbejdspartnere henvises til handlingsplanen. 16 af 38

17 Oversigt over Sponsorer i HVB 2005 Hovedsponsor Stryhn s Leverpostej Direkte Sponsor til det frivillige arbejde og uddannelse af ledere Danske Bank Bandereklamer på opvisningsbanen 3R Revision, Andersen & Enig, Boresko, Bryggerigruppen, Daghøjskolen, Danske Bank, Himmelev VVS, Roskilde Handelstrykkeri, Stryhn s Leverpostej, SuperBest, EDC i gågaden. Gavl reklamer på klubhuset Boresko, Bryggerigruppen, Danske Bank, EDC i gågaden, Himmelev VVS, KD gulve, Roskilde Budcenter, Roskilde Handelstrykkeri, Stryhn s Leverpostej, Vinotto. Sponsorer på hjemmesiden EDC i gågaden, Stryhn s Leverpostej, SuperBest Tøj og andre sponsorer Advokatfirmaet ROAR, Aloe-Vera, Bekker Larsen Auto A/S, BG Bank, BOLIGmægleren Susanne Axelsen, Carl Bro, Carl F, Chevrolet, Citroën Roskilde, DanBolig - Københavnsvej, Danske Bank, DBA, Den Blå Avis, Deloitte, Domino's Pizza Københavnsvej, E2, EDC i gågaden, EDC mæglerne Storm & Partnere Frederiksborgvej, Engel Work Zone by Engel, Erringsø Bolig, Esprit, Frederiksværk Trælasthandel & Byggecenter, Grant Thornton, Gundsø VVS, Home i Roskilde, J. Olsen A/S, Juncker, NCC, Nordea, Nykredit, Per Aarsleff A/S, Peugeot RHR, Rias, RK Data, Rockwool, Roskilde Bank, Roskilde Trælast, Silvan, Stark, ShopVin, Stryhn s Leverpostej, Vagtdivisionen, Veddelev Zoneterapi, Aage Müller, AarhusBo, Autogenbrug Kalundborg, Københavns Autotransport. Stor tak for støtten. Mange børn og frivillige er taknemmelige, og med tanker på mål til fælles glæder vi os til et samarbejde mange år ud i fremtiden 17 af 38

18 Trænere og ledere Generelt henvises til HVB s hjemmeside (www.hvb-fodbold.dk) for en opdateret liste over trænere, ledere, m.v. fordelt på de enkelte rækker, årgange, mv. Det er en forudsætning for klubbens fortsatte eksistens og udvikling, at HVB kan tiltrække og fastholde ledere og trænere for samtlige årgange og hold. Dette arbejde udføres som regel på frivillig og ulønnet basis, hvorfor HVB må gøre det tiltrækkende på anden vis, fx gode faciliteter, gode sportsarealer, klubhus, socialt miljø, m.v. Det skal anerkendes, at de fleste frivillige forældre træner hold hvorpå deres eget barn spiller, og hvis barnet mister lysten til at spille fodbold, vil man ofte stå med et problem i form af en manglende træner. Samme problem opstår hvis barnet skifter til en anden klub pga. andre udviklingsmuligheder, bedre faciliteter, eller andet. Det er derfor vigtigt at klubben kan tilbyde attraktive faciliteter, som fastholder lysten til at træne hos børnene. Klubben tilbyder i dag nødvendig uddannelse i SBU-regi til de frivillige (men ofte ikkeprofessionelle) trænere, der derved får en større chance for at gøre et stykke godt arbejde. Dette skal fortsættes og evt. udbygges/styrkes med kurser inden for nye områder, fx pædagogik. Det skal bemærkes at HVB har valgt at følge DBU s regler omkring pædofili, hvorfor alle trænere bliver checket for pædofili i politiets centrale registre. For yderlige uddybning henvises til DBU s hjemmeside (www.dbu.dk). 18 af 38

19 Spilleregler / moral og etik Regler for pædofili Da HVB, som nævnt tidligere, har valgt at lever op til de generelle regler udstukket af DBU henvises til DBU s hjemmeside på Forventninger til spillere Det forventes at du som spiller forstår og accepterer de regler og retningslinier som udstikkes af HVB s bestyrelse. Det forventes at du som spiller forstår og accepterer de regler og retningslinier som udstikkes af din træner. Sportslig optræden forventes altid. Det forventes at du som spiller udvise en adfærd som alle i HVB kan være bekendt (når du spiller for klubben repræsenterer du også klubben, (og er dermed klubbens ansigt ud af til ). Når du benytter klubbens faciliteter eller benytter faciliteter hos andre klubber, forventes det, at du betragter disse som dine egne og behandler dem derefter. Anstødelig og krænkende adfærd accepteres ikke om vil medføre øjeblikkelig bortvisning og ophør af medlemskab af HVB. Som ungdomsspiller skal du huske, at skolen altid er det vigtigste! Forventninger til trænere og ledere Mht. forventninger til trænere og ledere henvises generelt til tidligere afsnit (Trænere og ledere). Trænere og ledere forventes altid, som minimum, at leve op til de krav/forventninger der stilles til spillere (se ovenfor). Trænere og ledere forventes altid at udvise en voksen og moden adfærd i forhold til spillerne. Man taler altid ordentligt til en spiller, både under træning og kamp Der forventes at du som træner og ledere sørger for, at alle spillere (børn som voksne), oplever en fair og ligeværdig behandling, og dermed også sørger for at ureglementeret opførsel stoppes, således at fokus holdes på det sportslige og moralsk forsvarlige plan. Mobning accepteres ikke Træning generelt Det skal være sjovt både for spillere og trænerne. Spillerne skal have ros. Spillerne skal føle, det har været en god oplevelse, når de kører hjem fra træning. Træneren sender en spiller hjem, hvis denne er ødelægger træningen for de andre, og vi er lige gode venner ved næste træning. 19 af 38

20 Kampe Det skal være sjovt at spille kamp. Spillerne skal føle de har haft en god oplevelse når de kører hjem fra kamp. Coaching skal foregå positivt. Husk at dommeren, er ikke en idiot. Sørg bare for at vind kampen = scor mål! Forældre Mød også op til træning. Når du melder dit barn ind, melder du også dig selv ind. Når du ikke har aftalt andet, kører du selv til udekampene. Hvis man ikke selv kan køre til udekamp, så sørg for at arrangere transport for dit barn med andre forældre (ikke med træneren/holdlederen som har rigeligt at se til). Husk det er dit barn som spiller kamp og ikke dig selv. Giv ros Lad være skælde ud under kamp Fred træneren Dommeren bliver ikke bedre af du råber, tværtimod. 20 af 38

21 Personale og uddannelsespolitik Klubbens personale- og uddannelsespolitik tager udgangspunkt i de spillermæssige målgrupper og de sportslige mål. Klubben ønsker, både at være ambitiøs på det sportslige plan, for ungdomsrækkerne, og at være rummelig og social bevidst. For at sikre klubbens fortsatte positive udvikling, som Roskilde-områdets mest attraktive klub for ungdomsspillere, vil bestyrelsen primært varetage de overordnede opgaver. Det indebærer, at det daglige ansvar for holdene er uddelegeret til trænere og holdledere. Dette ansvar skal varetages indenfor de af bestyrelsen fastsatte personale- og uddannelsespolitikker. Ligesom bestyrelsen forventer, at trænere og ledere kan og vil selv varetage det nævnte daglige ansvar, forventer trænere og ledere, at deres nærmeste medarbejdere, dvs. spillerne og de forældre, som engagerer sig, ligeledes lever op til deres ansvar. Dette ansvar er i korthed, at træning og kampe forløber på en ordentlig måde. For en detailleret gennemgang henvises til: Forventninger til spillere i HVB Forventninger til trænere i HVB Forventninger til forældre i HVB Klubben sikrer, at nye trænere har eller snarest får den fornødne uddannelse, samt at trænernes faglige niveau til stadighed er opdateret ved, at de følger relevante kurser. Konkret sker det ved, at klubben sørger for, at hver årgang som minimum har en træner med DBU s B1 trænerkursus. Herudover tilbydes, i specielle tilfælde - og efter en konkret vurdering, DBU s B2 uddannelse og DBU s M1 uddannelse. Ligeledes efter konkret vurdering, behov og ønske, tilbydes alle trænere og ledere SBU s spotkurser. I det daglige samarbejde mellem trænere, ledere og spillere er det pædagogiske grundlag girafsprog i stedet for ulvesprog dvs. man taler med hinanden, og ikke ned til hinanden. Trænere og ledere gøres derfor bekendt med hovedprincipperne i denne omgangsform med børn og unge. For at sikre den fælles linie på tværs af trænere, ledere og årgange afholdes en gang årligt en temadag, hvor den pædagogiske linie og samarbejdet i det hele taget drøftes. Disse drøftelser skal munde ud i konkrete forpligtende aftaler. Det er et krav, at trænerne og lederne deltager i temadagene for sikre den fælles linie i det sociale miljø og et godt samarbejde på tværs. 21 af 38

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

HUI Generalforsamling 2012. onsdag, den 22. februar kl. 19.30

HUI Generalforsamling 2012. onsdag, den 22. februar kl. 19.30 HUI Generalforsamling 2012 onsdag, den 22. februar kl. 19.30 Dagsorden 1. Formanden (Bestyrelsen) aflægger beretning. 2. a. Kassereren fremlægger afdelingens regnskab til godkendelse. b. Kassereren fremlægger

Læs mere

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Bliv sponsor for klubben

Bliv sponsor for klubben STUBBEKØBING BOLDKLUB Bliv sponsor for klubben Det skal være sjovt at spille fodbold i, men det kræver at omgivelserne og rammerne er tilfredsstillende og helt i top. Det gælder alt lige fra klubhuset

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Velkommen. Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt.

Velkommen. Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt. Velkommen Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt. Gennemgang af bestyrelsen Fortiden: Historien Nutiden: Konsekvenserne og udfordringerne

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Kalenderåret 2014 var igen noget af en rutsjebane for alle i VFF, både den professionelle afdeling og hos os. Superliga holdet måtte efter kun en enkelt sæson en tur ned i 1

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

SFC vil udarbejde en lederpolitik, som beskriver krav og funktioner for hver træner / leder i klubben.

SFC vil udarbejde en lederpolitik, som beskriver krav og funktioner for hver træner / leder i klubben. Formål/Vision Vi ønsker at være en fodboldklub, hvor bredden er grundlaget for starten af børns fodboldliv. Vi vil udvikle spillere såvel, som trænere til at skabe et elitegrundlag, hvor SFC kan beholde

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED Velkommen i klubben Erritsø GIF fodboldafdeling Snaremosevej 69 Erritsø 7000 Fredericia www.egif.dk TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED I EGIF S FODBOLDAFDELING bliver der ydet et kæmpe

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Roskilde Tennis Klub. Afbud: Ingen

Roskilde Tennis Klub. Afbud: Ingen Referat af bestyrelsesmødet mandag den 28. oktober kl. 18:00 på Dronning Sofies Vej Deltagere: Folmer Sørensen, Hans Chr. Stigaard, Jan Winther, Jonas Nyrop Vestermann, Karen Marie Olsen, Per Krogh Rants

Læs mere

Præsenterer sponsorprospekt. Svebølle Boldklub & Idrætsforening 2. division

Præsenterer sponsorprospekt. Svebølle Boldklub & Idrætsforening 2. division Præsenterer sponsorprospekt Velkommen til Svebølle B&I Svebølle Boldklub og Idrætsforening blev stiftet i 1924 og holder til huse på Højvangen 10B i Svebølle. Her danner klubben ramme om et lille intimt

Læs mere

TEMA Fodbold for børn ned til 2 år vinder frem. Når værdier giver. vækst SJÆLLANDSK FODBOLD NR. 2 2015

TEMA Fodbold for børn ned til 2 år vinder frem. Når værdier giver. vækst SJÆLLANDSK FODBOLD NR. 2 2015 TEMA Fodbold for børn ned til 2 år vinder frem Når værdier giver vækst 18 Når værdier giver vækst TEMA Mens færre voksne statistisk set dyrker foreningsidræt i Danmark, så går det den modsatte vej i den

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Forslag til organisations-og struktur udvikling i Odense Boldklub

Forslag til organisations-og struktur udvikling i Odense Boldklub Forslag til organisations-og struktur udvikling i Odense Boldklub Generalforsamling den 17. marts 2011 Ådalen, Odense 07-03-2011 1 Odense Boldklub Medlemmer (1053) 109 Micro (drenge) 109 Børn (drenge)

Læs mere

Målsætninger & holdninger

Målsætninger & holdninger Udarbejdet af SVIF Samarbejdsudvalget November 2012 Side 1 08-02-2015 Dette dokument er tiltænkt trænere, holdledere, forældre, spillere og andre med interesse for arbejdet i SVIF. SVIF s Formål At fremme

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde

Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde Indholdsfortegnelse Hvem er vi?... 3 Hvordan starter jeg til Badminton i Badminton Roskilde?... 4 Træningsfaciliteter... 5 Vores værdier... 5 Praktiske

Læs mere

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014 Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015 Beretning 2014 Medlemstallet i Taastrup FC for 2014 har været lidt faldende. På pigesiden har vi oplevet en lidt større nedgang i medlemstallet en drengesiden

Læs mere

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe Vamdrup Jagtforening Den nye skydebane Projektmappe Øverst: Etape 1 da banen blev taget i brug Nederst: Etape 1 sommeren 2014 1 Denne mappe er en udførlig orientering om anlægningen af Vamdrup Jagtforenings

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) :

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Email adresse er: bsi@bsifodbold.dk Hjemmeside navn: Bsifodbold.dk Brøndby Strand IK blev stiftet i 1935 og er snart 80 år gammel og er den absolut

Læs mere

Lyngby Gladsaxe Volley Triologi

Lyngby Gladsaxe Volley Triologi Lyngby Gladsaxe Volley Triologi Kids Kommunikation Klubmodul & Hjemmeside Teen anager Rekvisit konomiansvarlig ktivitetsansvarlig Ledelse Senior Elite Uddannelse Social Triologi Ledelse (bestyrelsen) Denne

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2011/2012 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til F/S.......... 3 Hovedsponsor............ 4

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv Præsentation for Pigeerfa-gruppen den 16. september 2014 Henriette Hansen, Ølstykke FC, helgesvej17@yahoo.dk Gift, 2 børn, arbejder på ScionDTU Træner ved et tilfælde da jeg var 16 år. Jeg vil dele mine

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog Dansk Skøjte Union katalog 3. udgave Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Idegrundlag...2 Organisation...3 Børn og unge...4 Bredde...5 Elite...6 Information og kommunikation...7 International politik...8 Konkurrencepolitik...9

Læs mere

FASTHOLDELSES OG REKRUTTERINGSSTRATEGI FOR TRÆNERE, LEDERE OG SPILLERE I TFC

FASTHOLDELSES OG REKRUTTERINGSSTRATEGI FOR TRÆNERE, LEDERE OG SPILLERE I TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor fastholdelse og rekruttering indtil nu? Indført godtgørelsesordning for alle trænere og ledere Grunduddannelse for trænere Taastrup FC tøj til trænere og ledere,

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 "Virksomheder, der har udgifter til sponsorering af fx sportsklubber og kulturelle foreninger, modtager ofte reklameydelser i form af omtale af virksomhedens navn og logo på bandereklamer,

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Fodbold for alle hele året hele livet!

Fodbold for alle hele året hele livet! Mundtlig beretning 2015 Endnu et fodbold år er gået med spændende aktiviteter og udfordringer. Vi skal være opmærksomme på megatrends i samfundet omkring os. Sikre tendenser, der vil påvirke fodbolden,

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Mod nye mål - med et stærkt hold

Mod nye mål - med et stærkt hold Mod nye mål - med et stærkt hold Fodbold handler om mål. Det hold der scorer flest mål vinder. Det er også sjovt at lave mål. Arbejdet på at score mål skaber energi, fællesskab og gode oplevelser. På og

Læs mere

AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4

AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4 AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4 Børnefodbold Ungdomsfodbold Seniorfodbold Stævner Indefodbold Kurser INDHOLD Børnefodbold... side 4 Ungdomsfodbold... side 5 Seniorfodbold... side 6 Oldboys, Veteraner og

Læs mere

VORDINGBORG BADMINTON KLUB

VORDINGBORG BADMINTON KLUB VORDINGBORG BADMINTON KLUB STRATEGI FOR UNGDOMSAFDELINGEN 2014-2019 1 INDHOLD 1. Sammenfatning... 2 2. Baggrund... 3 3. Målsætning... 3 4. Træningsstrukturen i 5-årsperioden... 3 5. Kontingent... 3 6.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

ELITESTRATEGI FOR TFC

ELITESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en elite? List tingene

Læs mere

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 VELKOMMEN TIL NIF FODBOLD Næstved IF Fodbold amatørafdeling, er omdrejningspunkt for fodbolden på hele Sydsjælland. Klubben rækker langt ud over regionens grænser. Vi arbejder

Læs mere

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Idrætten i Solrød Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Tovholder: Marianne Høyer, SGF Følgende foreninger deltog: Solrød Shotokan Karate, Solrød Gymnastik Forening, Havdrup Idrætsforening, Jersie

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12 BØRNE FODBOLD U9 - U12 Fra leg til træning 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Børnefodbolden i Odense Boldklub vil gern byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt netop

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde DBU Lolland-Falster på vej mod 2015 Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 1 Hvorfor projekt Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 2 DBU Lolland-Falster ønsker at udarbejde og

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund.

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Vision, værdier og strategi Vision Basketball den sunde sport i alle led Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Basketballsporten i Danmark

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve?

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve? Foreningens navn: Spørgeskemaet er udfyldt af, navn: Adresse: Tlf. privat: Bedste træffetid: E-mail: Spm. 1 Med henblik på at belyse jeres forenings idrætslige aktiviteter og tilhørsforhold til de idrætslige

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for. Klubudvikling Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram) Husk: Navn + funktionsbeskrivelse på talentansvarlig

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Renovering/Ombygning af klubhus - FREM Ansøger

Renovering/Ombygning af klubhus - FREM Ansøger Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Klubhuspuljen Ansøgningsskema Projekttitel Projektets navn Renovering/Ombygning af klubhus - FREM Ansøger Forening

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

SponsoraftalER. Herning kfum fodbold

SponsoraftalER. Herning kfum fodbold Stor eksponering gennem herning kfum fodbold Få maksimalt udbytte af dit sponsorat med over 1.000 besøgende hver uge - bliv erhvervssponsor i Herning KFUM Fodbold Herning kfum fodbold SponsoraftalER s

Læs mere

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde.

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Lige lidt praktisk. Jeg vil først bruge små 20 minutter på et indlæg. Derefter er der kaffe/te sodavand og et stykke brødtorte, hvor I kan sidde og

Læs mere