Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub"

Transkript

1 Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde Tlf.:

2 Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub INDLEDNING/RESUME... 4 PRÆSENTATION AF HIMMELEV-VEDDELEV BOLDKLUB HVB GENNEM 75 ÅR... 6 FYSISKE RAMMER... 9 KLUBBENS MÅLGRUPPER HVB s målgruppe Virksomhedsplanens målgruppe ORGANISATION BESTYRELSE Funktionsbeskrivelse ANALYSE AF KLUBBENS STÆRKE - OG SVAGE SIDER SAMT DENS MULIGHEDER OG TRUSLER Generelt kan det konkluderes: SAMARBEJDSPARTNER Nuværende samarbejdspartnere Oversigt over Sponsorer i HVB TRÆNERE OG LEDERE SPILLEREGLER / MORAL OG ETIK Regler for pædofili Forventninger til spillere Forventninger til trænere og ledere Træning generelt Kampe Forældre PERSONALE OG UDDANNELSESPOLITIK SPORTSLIG UDVIKLING OG MÅL Udvikling MÅL TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE...24 KOMMUNE OG BYRÅD af 38

3 Et politisk udvalg HANDLINGSPLAN Overordnede mål Plan for de næste 2 år DRIFTSBUDGET FOR AKTIVITETER I HVB Fælles aktiviteter Afdelingsaktiviteter FREMTIDSVISIONER Sportsligt Organisatorisk Socialt Etisk Økonomi Tværgående HALL OF FAME HVB s sportslige præstationer...33 HVB SOM REFERENCEKLUB Indslusning af poder Fastholdelse af de unge Fremtidens fodboldskole BILAG A FUNKTIONSBESKRIVELSE af 38

4 Indledning/resume Bestyrelsen i Himmelev-Veddelev Boldklub har besluttet, at der skal laves en virksomhedsplan i 2005, som skal sikre en fortsat positiv udvikling af klubben. Baggrunden er en meget positiv udvikling i antal medlemmer og resultater de seneste 5-10 år. Udviklingen har dog samtidig vist, at faciliteterne i dag reelt ikke slår til længere, og at bestyrelsen må bruge hovedparten af tiden på de daglige aktiviteter, hvorved den langsigtede udvikling bliver nedprioriteret. Til at hjælpe sig har bestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe på ca. 10 medlemmer, som består af forældre og bestyrelsesmedlemmer, som enten har indsigt i fodbold og klubdrift og/eller i udarbejdelse af analyser og virksomhedsplaner. HVB er en gammel klub, som har gode, solide rødder tilbage i de gamle sognekommuner. Klubben har fulgt med samfundsudviklingen, og udviklingen i medlemstallet over de sidste 10 år har været nærmest eksplosiv: Medlemmer Index Ungdom Senior I alt Navnlig antallet af ungdomsspillere er steget markant, hvilket har givet gode sportslige resultater, og i indendørssæsonen 2005 vandt ungdomsspillerne i alt 7 medaljer. HVB har klart Roskildes største ungdomsafdeling og er blandt de største i SBU. Udviklingen har givet de unge spillere gode muligheder for at kombinere fysisk aktivitet med godt kammeratskab. Udviklingen i kommunale tilskud har dog ikke stået mål med den spillermæssige udvikling: Tilskud (1000 kr.) Index Rengør./opsyn Aktivitetstilskud At antal baner, omklædningsrum m.m. er uændrede trods den store tilgang af spillere, hvilket også kan konstateres, når man ser at tilskud til rengøring og opsyn stort set er uændret fra 1995 til Udviklingen i aktivitetstilskuddet ligger lidt under udviklingen i antal ungdomsspillere og illustrerer på sin vis også, det pres klubben er under. En SWOT-analyse, (som beskriver klubbens styrker, svagheder, muligheder og trusler) viser, at klubbens udvikling i høj grad er båret af engagerede og dygtige trænere og ledere, som sikrer plads til både elite og bredde. For at sikre en god tone og vise, hvordan, et HVB-medlem børe opføre sig, er der aftalt en række spilleregler herfor. Trænere og ledere tilbydes relevante kurser og temadage, som gør dem i stand til at leve op til såvel sportslige krav som den gode ånd i klubben. Der er iværksat en række tiltag, som skal fastholde de unge mennesker i klubben, når de når den kritiske alder. HVB er med andre ord et godt eksempel på, at ildsjæle kan bære meget igennem trods mangelfulde fysiske rammer. Når man ser på det opland hvorfra klubbens medlemmer kommer, må det konstateres at det naturlige befolkningsgrundlag bliver stadig større, dels grundet klubbens popularitet, og dels ved 4 af 38

5 udbygningen af Trekroner-området. Da klubben meget nødig vil stå i den situation, at man skulle blive nødt til at sige nej tak til nye medlemmer, men hellere aktivt vil være med til at sikre den fortsatte udvikling, må det konstateres, at dette vil kræve bedre faciliteter og strammere styring af klubben. Arbejdsgruppen har analyseret forholdene, og afdækket en række muligheder, som HVB gerne vil arbejde videre med: Udvikle klubben i samarbejde med Trekroner, hvor mange nye beboere vil have behov for at kunne spille fodbold, og det vil være nærliggende at udnytte de strukturelle muligheder i HVB. Samarbejde med Roskilde Kommune om en idrætsfritidsklub, som både vil kunne tilgodese børns behov for og lyst til at dyrke sport, samtidig med at den tjener et godt socialt formål. Det vil endvidere kunne give en endnu bedre udnyttelse af faciliteterne. Samarbejde med de andre idrætsklubber i området for at etablere Idrætscenter Nord, som kan give en vis stordrift af faciliteter og organisatoriske forhold, samt sandsynligvis gøre det mere fleksibelt for medlemmerne at dyrke og prøve forskellige sportsgrene. Etablere en særlig fund raisinggruppe, som skal bestå af forældre med særlig viden om og interesse for at skaffe midler fra fonde og sponsorer. Fastholde arbejdsgruppen som arbejder med virksomhedsplanen for at hjælpe bestyrelsen med at føre den ud i livet og fortsat udvikle klubben. Væsentlige samarbejdspartnere er Roskilde Kommune, virksomheder og fonde samt idrætsklubber i området. Første skridt i handlingsplanen er nu taget med en konkret kontakt til det politiske niveau i Roskilde Kommune. De næste skridt med udarbejdelse og gennemførelse af virksomhedsplanens handlingsdele følger snarest. For en detaljeret gennemgang af HVB s udvikling, organisation, resultater og økonomi samt ikke mindst muligheder henvises til de følgende afsnit i virksomhedsplanen. 5 af 38

6 HVB gennem 75 år Præsentation af Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev blev stiftet 25. oktober Karlene fra gårdene i Himmelev og Veddelev sogn fik lov til at etablere en fodboldbane mellem præstegården mod øst og gadekæret mod syd, købmanden mod vest og klokker Mortensen mod nord, dele af banen ligger stadig synlig for os på hjørnet af Sognevej og Herregårdsvej. Omklædningen foregik i en barak, som var placeret i det sydvestlige hjørne af pladsen. Den var indrettet med 2 omklædningsrum, med 1 træbænk og et koldvandsbruserum i hvert rum. 1 toilet til pigerne og 1 til drengene. Det blevet i øvrigt brugt under besættelse som skole. Karlene lånte heste og vogne hos gårdmændene til at flytte jord, så banen kunne blive plan. Dette anlæg var klubbens mødested om sommeren, hvor der blev spillet fodbold, håndbold og lavet atletik. Desuden holdes der sports uger med storstævne om søndagen, hvor hele sognet samledes til fællesskab, med boder, keglebane, skydetelt samt alle tænkelige metoder for at tjene penge til driften. Dengang var der ikke tilskud til foreningen. Det var en travl bestyrelse der skulle tilrettelægge arrangementerne. Naboklubberne blev inviteret til kampe i håndbold og fodbold ugen igennem. Søndagen var så klimaks, der var altid en attraktion bl.a. fodboldkamp mellem hold fra sogneråd, menighedsråd og lignende. Præsten var ofte dommer. Om aftenen var der bal på hotel Roar. Om aftenen gik man til gymnastik i den gamle 1909 skole, hvor salen var samlingsstedet. Der var fælles opvisning før udendørs sæsonen gik i gang. Mange deltog, også i folkedans. Der var undervisning både for voksne og børn. Også her var der afslutning, hvor damerne viste deres formåen og fællesdans resten af aftenen. Poul Blom spillede til danseundervisning, og hans orkester spillede til ballet. Dilettanten var tilbagevendende hver år, hvor ældre medlemmer viste deres kunnen inden for amatørteater. Især under krigen var det et tilløbsstykke, der var dengang flere hundrede passive medlemmer som måtte deltage i foreningens arrangementer. Fodboldmæssig var der en anden inddeling, der spilledes A, B og mellem række, hvor H.V.I havde to seniorhold, samt et eller to ungdomshold. Landkommune med 3 små landsbyer, Veddelev, Gl. Himmelev og Ny Himmelev, have tilsammen ca boliger i byerne. I 50 erne og især i 60 erne startede udstykningen af flere af gårdene, som stadig lå i byerne. Det gjorde forholdene for små, og et stadig pres fra H.V.I. s bestyrelse og andre aktive, fik kommunen til at tilbyde klubben pladsen mellem kirken og Sognevej. Det blev en travl tid for medlemmerne, først med planering, tilsåning og bygning af klubhuset på Ollerupvej. Samtidig steg antallet af aktive fra 3-4 hold fodbold til mere end det dobbelte. 6 af 38

7 Det samme skete for håndbold, gymnastik og badminton. Samtidig stoppede dilettanten. Folkedansen var stoppet flere år forinden. Klubhuset på Ollerupvej var børnehave om dagen og fungerede som klubhus om eftermiddagen og om aftenen. Udeholdene måtte klæde om på Himmelev Skole. I 1969 blev 1. etape af en ambitiøs plan om anlæggelse af div. boldbaner, hal, skøjtehal og svømmebassin påbegyndt på de arealer, som klubben i dag råder over på Herregårdsvej. Kun 1. etape, nemlig anlæggelsen af fodboldbanerne samt Himmelev hallen blev gennemført, og i de første par år blev der klædt om i kælderen på Himmelev hallen og i diverse primitive skurvogne, som blev stillet op. Først senere blev klubhuset færdigt, dog uden den ekstrafløj vi kender i dag, som blev bygget af medlemmerne selv oven på et par gode år på Roskilde Festivalen i starten af 90erne. Medlemsudviklingen Medlemmer Ungdom Index Senior Index I alt Index Som det ses af den detaljerede medlemsudvikling, er navnlig antallet af ungdomsspillere steget markant. Samtidig er det glædeligt, at der er en god bund af aktive seniorer, som gør en stor indsats som frivillige for klubben. Udviklingen i kommunale tilskud Tilskud * Rengør./opsyn Index Aktivitetstilsk Index * 1999 er skønnede tal. Som det fremgår, er den kraftigt øgede brug af faciliteterne som følge af medlemsudviklingen slet ikke afspejlet i større tilskud til rengøring og opsyn. Hvorimod det er glædeligt, at udviklingen i aktivitetstilskuddet er større end medlemsudviklingen. Det kan dog undre, at det er faldet i 2004 trods stor stigning i antal medlemmer navnlig unge. 7 af 38

8 Luftfoto af klubben og banerne: 8 af 38

9 Fysiske rammer Himmelev-Veddelev Boldklub råder over et baneanlæg beliggende Herregårdsvej 46. Baneanlægget består af tre 11 mands baner, fem 7 mands baner, hvoraf 2 af dem kan samles til en 11 mands bane, samt tre 5 mands baner. Der er mulighed for baneudvidelser ud mod marken. Der er en grusbane med lysanlæg. Banen er ikke særlig anvendelig på nuværende tidspunkt, da den er fyldt med sten, der kommer op fra undergrunden. På baneanlægget er klubhus og omklædningsrum placeret. På grund af den store tilgang af medlemmer de sidste 11 år er rammerne ikke tilstrækkelig. Når der spilles hjemmekampe i foråret og efterår er der ikke omklædningsrum nok til alle holdene. For at kompenserer for dette, lånes omklædningsfaciliteter i Himmelev hallen så vidt det er muligt. Der er ikke plads til bolde og rekvisitter i klubhuset, hvorfor der er opstillet en 40 fods container på græsarealet ved siden af klubhuset. I foråret 2005 blev opstilet yderligere en container op for at få mere plads. Dispensationen for begge containere udløber i Fra april til oktober benyttes græsbanerne mandag til fredag fra kl til 21.00, lørdag fra kl til og søndag fra kl til Fra oktober til april benyttes grusbanen mandag til fredag fra kl til og lørdag/søndag når der er kampe. Fra oktober til april er HVB tildelt haltider i Himmelev hallen og i gymnasium hallen til, ungdomsafdelingerne. De fleste tider er uden bander. De tildelte timer er få, hvilket bevirker at mange afdelinger ofte står med en hal i en time med 40 til 50 børn. Baneanlægget Antal Bemærkninger 11 mands baner 3 I alt 4 ved sammenlægning af 2 7 mands baner 7 mands baner 5 Kun 2 af dem kan samles til en 11 mands bane 5 mands baner 3 Grusbane med lysanlæg 1 Ej anvendelig p.g.a. fremkomst af sten fra undergrunden Store omklædningsrum 3 Små omklædningsrum 2 9 af 38

10 Bestyrelsen arbejder på at få udvidet de fysiske rammer. De fysiske rammer afviger i forhold til gældende lokalplan 122 vedtaget i Ifølge lokalplanen mangler en del faciliteter. Selv om medlemstallet er steget til det 3 dobbelte, er de fysiske rammer næsten de samme både inde og ude. 10 af 38

11 HVB s målgruppe Klubbens målgrupper Klubbens målgruppe er fodboldinteresserede i alle aldre fra de yngste årgange (Poder) til de ældste (Superveteran). Klubben arbejder for at hjælpe talenter videre først og fremmest til FC Roskilde, som vi er medejere af, men også videre til andre klubber, såfremt der måtte opstå behov for det. Virksomhedsplanens målgruppe Målgruppen for denne virksomhedsplan er primært klubbens egne folk, dvs. bestyrelse, trænere, ledere mv., og skal som sådan tjene som arbejdsredskab, eller som en intern forretningsgang, med beskrivelse af overordnede de principper og rutiner som er kendetegnende for HVB. Yderligere er de interessenter klubben har også en meget vigtig målgruppe for virksomhedsplanen dvs.: Sportslige samarbejdspartnere: Andre idrætsklubber i Himmelev-området Andre fodboldklubber, herunder FC Roskilde SBU/DBU Forretningsmæssige samarbejdspartnere: Sponsorer Roskilde Kommune Fonde Virksomhedsplanen skal derfor bruges aktivt og skal i princippet kunne bilægges al korrespondance, hvor det vil være relevant at give en udførlig beskrivelse af HVB, når der er behov for at præcisere hvem/hvad HVB er, og hvad HVB står for, og hvad man kan forvente når man i en eller anden form vælger at indlede et samarbejde med HVB. 11 af 38

12 Bestyrelse Formand Peter Hvilsom Organisation Sponsorudvalg Claus Olsen Kommunikation Claus Olsen Ungdomsudvalg Ungdomsformand Jørgen Norlund Seniorudvalg Seniorformand Knud Teilmann Administration Forretningsfører Eva Olsen Trænere & Ledere Trænere & Ledere Kiosk Materiale Se hjemmesiden Se hjemmesiden Kirsten Jonasson Jakob Havsager Rengøring Regnskab Knud Teilman Eva Olsen Medlemsadministration Eva Olsen Opsyn Knud Teilmann 12 af 38

13 Bestyrelse Formand Peter Hvilsom Forretningsfører Eva Olsen Ungdomsformand Jørgen Nordlund Seniorformand Knud Teilmann Interessegruppe Werner Rylander Claus Olsen Peter Friislund Suppleanter Ove Jørgensen Funktionsbeskrivelse Formand: Kim Rundblad Er ansvarlig for ledelse i forhold til klubbens vedtægter og bestyrelsens beslutninger. Klubbens ansigt udadtil - "Mr. HVB". Forretningsfører: Økonomisk ansvarlig i HVB. Har ansvaret for den daglige administration og drift. Ungdomsformand: Ansvarlig for den sportslige ledelse og fastlæggelse af mål i HVB ungdom. Styre sportslige tiltag og udvikle HVB ungdom sportsligt og socialt. Seniorformand: Ansvarlig for sportslig ledelse af HVB's senior afdeling. Seniorafdelingens trænere og holdlederes repræsentant i bestyrelsen. Interessegrupper: Repræsentanter for interessegrupper i HVB, f.eks. spillere, trænere, holdledere. I bilag A kan ses den samlede funktionsbeskrivelse for HVB. 13 af 38

14 Analyse af klubbens stærke - og svage sider samt dens muligheder og trusler Formålet med denne analyse er at give et godt fundament for udarbejdelse af handlingsplanen for , som er den udviklingsrettede del af virksomhedsplanen for klubben. Analysen er baseret på grundige diskussioner mellem arbejdsgruppen og medlemmer af bestyrelsen og da indholdet dermed er kendt stof i klubben, er beskrivelsen holdt i stikordsform. Stærke sider: Meget engagerede og dygtige trænere og ledere. Bred og god ungdomsafdeling med topresultater og markant vækst i antal medlemmer. Ungdomsafdelingen tiltrækker spiller både fra det øvrige Roskilde og omegnskommunerne. Klubben fastholder de årige via en række tiltag: o Et ungdomsråd (Ung i HVB), hvor spillerne har direkte indflydelse i ungdomsudvalget og senere i bestyrelsen. o De ældste unge tilbydes relevante kurser og trænerjobs. o Teambuilding-kurser i samarbejde og kommunikation på tværs af afdelingerne. o De unge aktiveres via job i kiosken og som hjælpere i lokale arrangementer. Plads til elite og bredde og vished om at succes tiltrækker nye spillere. Det sociale arbejde i klubben med plads til svage spillere og samvær udenfor træningstiderne. Trænere er eller bliver uddannet. Aktive seniorer, som gør en indsats for klubben på flere planer. Hjemmesiden er meget informativ og lettilgængelig. Mange aktiviteter og stævner. Mange besøg af andre klubber som ønsker at høre om, hvordan HVB gør. Svage sider: Bestyrelsen har ikke klart defineret de enkelte bestyrelses medlemmer ansvar. Bestyrelsen har travlt med den daglige drift på bekostning af langsigtet udviklingsarbejde. Enkelte bestyrelsesmedlemmer og trænere/ledere træffer beslutninger uden budgetmæssig dækning eller bestyrelsens godkendelse. Mangler fast person, som har tid og lyst til at finde og vedligeholde sponsorer og fonde. Ungdomsafdelingen står svagt på generalforsamlingen, idet medlemmerne ikke kan stemme. For meget indflydelse koncentreret om få personer i seniorafdelingen. Seniorafdelingen er tilligemed sportslig svag. Mange forældre i ungdomsrækkerne er inaktive og ønsker at betale frem for at engagere sig i klubben. Såvel udendørs som indendørs faciliteter er presset til det yderste pga. stor medlemstilgang. Mangler plads til medlemmer og udstyr. Svag økonomi i f.t. klubbens størrelse. 14 af 38

15 Muligheder: HVB kan fx samarbejde med kommunen om løsning af fritidsklubproblemerne i Himmelevområdet, ved at tilbyde eftermiddagsaktiviteter (fodbold, lektiehjælp, mv.) Etablere overordnet samarbejde med øvrige sportsklubber i Himmelevområdet m.h.p. udnyttelse af fælles muligheder. Himmelevområdet er et sted med ressourcestærke indbyggere. Trekronerområdet kan bidrage til yderligere vækst i både ungdom og seniorrækkerne. Klubben kan med fordel samarbejde med kommunen for at løse manglen på faciliteter i Trekroner. Bedre faciliteter kan styrke tilstrømningen af medlemmer og udviklingen af klubben. HVB kan med fordel oprette en støtteforening, med den formålsparagraf at støtte almen fodboldaktivitet i Himmelevområdet. Etablere aktiv bedsteforældreforening med ressourcestærke medlemmer. Trusler: Den store tilflytning til Trekronerområdet kan medføre en konkurrerende klub og etablering af baner m.m. i Trekroner. Mange fodboldklubber i Roskilde, som kan opruste på ungdomsområdet. Tilstrømningen af nye medlemmer kan medføre, at faciliteterne bliver overbelastede, hvorved klubben ikke længere er et attraktivt sted at spille fodbold. De enkelte ungdomsrækker er meget afhængige af frivillige trænere og ledere (ofte forældre), som kan stoppe med kort varsel, hvis børnene mister interessen for HVB. Fraværet af et egentligt idrætsudvalg i en kommune af Roskildes størrelse kan medføre (yderligere) nedprioritering af idrætten. Generelt kan det konkluderes: At ungdomsafdelingen er et stort aktiv med betydelige sportslige resultater og muligheder. At klubbens succes på ungdomsområdet i høj grad skyldes en målrettet indsats for at udvikle og fastholde spillerne i klubben. At klubben er præget af stor vækst i antal ungdomsspillere, hvilket har gjort presset på faciliteterne urimeligt stort. At bestyrelsen bruger for meget tid på den daglige drift på bekostning af den overordnede styring og udvikling. Dette, i sammenhæng med væksten, udgør en betydelig risiko for mangelfuld styring og tilfældig udvikling, hvorved klubben risikerer at bryde sammen. At udviklingen i Trekronerområdet indebærer såvel muligheder som trusler for klubben. Muligheder for, i samarbejde med kommunen, at løse det samlede Himmeliv-Veddelev- Trekronerområdes facilitetsbehov. Trussel, fordi Trekroner måske går selv og etablerer egen klub, og får kommunen til at lave baner m.m. i dette område At klubben på den ene side er begunstiget af engagerede trænere og ledere, men på den anden side er stærkt afhængige af dem, og de kan stoppe fra dag til dag. At klubben har potentiale til at indgå i et ligeværdigt samarbejde med bl.a. kommunen om løsning af såvel sportslige som sociale udfordringer og problemer. 15 af 38

16 Samarbejdspartner Afsnittet behandler de nuværende samarbejdspartnere samt HVB s relation til disse. Sluttelig gives et bud på potentielle fremtidige nye samarbejdspartnere. Nuværende samarbejdspartnere. Roskilde Kommune er en af de større interessenter, idet kommunen stiller faciliteter til rådighed, yder støtte, m.m. Forholdet og samarbejdet mellem Roskilde Kommune og HVB er behandlet i et andet afsnit, hvorfor der ikke uddybes yderligere her. De sportslige samarbejdspartnere udgøres af SBU (Sjællands Boldspil Union) og RIU (Roskilde Idræts Union). Samarbejdet omhandler primært den sportslige udvikling, praktiske turneringsplanlægninger, kurser, coaching, m.v. Strukturen omkring elitefodbold i Roskilde er nu blevet centreret omkring FC Roskilde, hvor HVB sammen med Svogerslev og RB fungerer som føde-klubber, hvor talentfulde juniorer, ynglinge og seniorer videresendes fra HVB til FC Roskilde for videre udvikling. Samarbejdet med badmintonklubben, håndboldklubben, m.m. foregår p.t. meget uformelt uden egentlig agenda og formaliseret samarbejdet. Der er et nyligt etableret samarbejde med Roskilde Festivalen, hvor HVB gennem arbejde på festivalen sikrer økonomiske midler til HVB. Omkring fremtidige samarbejdspartnere henvises til handlingsplanen. 16 af 38

17 Oversigt over Sponsorer i HVB 2005 Hovedsponsor Stryhn s Leverpostej Direkte Sponsor til det frivillige arbejde og uddannelse af ledere Danske Bank Bandereklamer på opvisningsbanen 3R Revision, Andersen & Enig, Boresko, Bryggerigruppen, Daghøjskolen, Danske Bank, Himmelev VVS, Roskilde Handelstrykkeri, Stryhn s Leverpostej, SuperBest, EDC i gågaden. Gavl reklamer på klubhuset Boresko, Bryggerigruppen, Danske Bank, EDC i gågaden, Himmelev VVS, KD gulve, Roskilde Budcenter, Roskilde Handelstrykkeri, Stryhn s Leverpostej, Vinotto. Sponsorer på hjemmesiden EDC i gågaden, Stryhn s Leverpostej, SuperBest Tøj og andre sponsorer Advokatfirmaet ROAR, Aloe-Vera, Bekker Larsen Auto A/S, BG Bank, BOLIGmægleren Susanne Axelsen, Carl Bro, Carl F, Chevrolet, Citroën Roskilde, DanBolig - Københavnsvej, Danske Bank, DBA, Den Blå Avis, Deloitte, Domino's Pizza Københavnsvej, E2, EDC i gågaden, EDC mæglerne Storm & Partnere Frederiksborgvej, Engel Work Zone by Engel, Erringsø Bolig, Esprit, Frederiksværk Trælasthandel & Byggecenter, Grant Thornton, Gundsø VVS, Home i Roskilde, J. Olsen A/S, Juncker, NCC, Nordea, Nykredit, Per Aarsleff A/S, Peugeot RHR, Rias, RK Data, Rockwool, Roskilde Bank, Roskilde Trælast, Silvan, Stark, ShopVin, Stryhn s Leverpostej, Vagtdivisionen, Veddelev Zoneterapi, Aage Müller, AarhusBo, Autogenbrug Kalundborg, Københavns Autotransport. Stor tak for støtten. Mange børn og frivillige er taknemmelige, og med tanker på mål til fælles glæder vi os til et samarbejde mange år ud i fremtiden 17 af 38

18 Trænere og ledere Generelt henvises til HVB s hjemmeside ( for en opdateret liste over trænere, ledere, m.v. fordelt på de enkelte rækker, årgange, mv. Det er en forudsætning for klubbens fortsatte eksistens og udvikling, at HVB kan tiltrække og fastholde ledere og trænere for samtlige årgange og hold. Dette arbejde udføres som regel på frivillig og ulønnet basis, hvorfor HVB må gøre det tiltrækkende på anden vis, fx gode faciliteter, gode sportsarealer, klubhus, socialt miljø, m.v. Det skal anerkendes, at de fleste frivillige forældre træner hold hvorpå deres eget barn spiller, og hvis barnet mister lysten til at spille fodbold, vil man ofte stå med et problem i form af en manglende træner. Samme problem opstår hvis barnet skifter til en anden klub pga. andre udviklingsmuligheder, bedre faciliteter, eller andet. Det er derfor vigtigt at klubben kan tilbyde attraktive faciliteter, som fastholder lysten til at træne hos børnene. Klubben tilbyder i dag nødvendig uddannelse i SBU-regi til de frivillige (men ofte ikkeprofessionelle) trænere, der derved får en større chance for at gøre et stykke godt arbejde. Dette skal fortsættes og evt. udbygges/styrkes med kurser inden for nye områder, fx pædagogik. Det skal bemærkes at HVB har valgt at følge DBU s regler omkring pædofili, hvorfor alle trænere bliver checket for pædofili i politiets centrale registre. For yderlige uddybning henvises til DBU s hjemmeside ( 18 af 38

19 Spilleregler / moral og etik Regler for pædofili Da HVB, som nævnt tidligere, har valgt at lever op til de generelle regler udstukket af DBU henvises til DBU s hjemmeside på Forventninger til spillere Det forventes at du som spiller forstår og accepterer de regler og retningslinier som udstikkes af HVB s bestyrelse. Det forventes at du som spiller forstår og accepterer de regler og retningslinier som udstikkes af din træner. Sportslig optræden forventes altid. Det forventes at du som spiller udvise en adfærd som alle i HVB kan være bekendt (når du spiller for klubben repræsenterer du også klubben, (og er dermed klubbens ansigt ud af til ). Når du benytter klubbens faciliteter eller benytter faciliteter hos andre klubber, forventes det, at du betragter disse som dine egne og behandler dem derefter. Anstødelig og krænkende adfærd accepteres ikke om vil medføre øjeblikkelig bortvisning og ophør af medlemskab af HVB. Som ungdomsspiller skal du huske, at skolen altid er det vigtigste! Forventninger til trænere og ledere Mht. forventninger til trænere og ledere henvises generelt til tidligere afsnit (Trænere og ledere). Trænere og ledere forventes altid, som minimum, at leve op til de krav/forventninger der stilles til spillere (se ovenfor). Trænere og ledere forventes altid at udvise en voksen og moden adfærd i forhold til spillerne. Man taler altid ordentligt til en spiller, både under træning og kamp Der forventes at du som træner og ledere sørger for, at alle spillere (børn som voksne), oplever en fair og ligeværdig behandling, og dermed også sørger for at ureglementeret opførsel stoppes, således at fokus holdes på det sportslige og moralsk forsvarlige plan. Mobning accepteres ikke Træning generelt Det skal være sjovt både for spillere og trænerne. Spillerne skal have ros. Spillerne skal føle, det har været en god oplevelse, når de kører hjem fra træning. Træneren sender en spiller hjem, hvis denne er ødelægger træningen for de andre, og vi er lige gode venner ved næste træning. 19 af 38

20 Kampe Det skal være sjovt at spille kamp. Spillerne skal føle de har haft en god oplevelse når de kører hjem fra kamp. Coaching skal foregå positivt. Husk at dommeren, er ikke en idiot. Sørg bare for at vind kampen = scor mål! Forældre Mød også op til træning. Når du melder dit barn ind, melder du også dig selv ind. Når du ikke har aftalt andet, kører du selv til udekampene. Hvis man ikke selv kan køre til udekamp, så sørg for at arrangere transport for dit barn med andre forældre (ikke med træneren/holdlederen som har rigeligt at se til). Husk det er dit barn som spiller kamp og ikke dig selv. Giv ros Lad være skælde ud under kamp Fred træneren Dommeren bliver ikke bedre af du råber, tværtimod. 20 af 38

21 Personale og uddannelsespolitik Klubbens personale- og uddannelsespolitik tager udgangspunkt i de spillermæssige målgrupper og de sportslige mål. Klubben ønsker, både at være ambitiøs på det sportslige plan, for ungdomsrækkerne, og at være rummelig og social bevidst. For at sikre klubbens fortsatte positive udvikling, som Roskilde-områdets mest attraktive klub for ungdomsspillere, vil bestyrelsen primært varetage de overordnede opgaver. Det indebærer, at det daglige ansvar for holdene er uddelegeret til trænere og holdledere. Dette ansvar skal varetages indenfor de af bestyrelsen fastsatte personale- og uddannelsespolitikker. Ligesom bestyrelsen forventer, at trænere og ledere kan og vil selv varetage det nævnte daglige ansvar, forventer trænere og ledere, at deres nærmeste medarbejdere, dvs. spillerne og de forældre, som engagerer sig, ligeledes lever op til deres ansvar. Dette ansvar er i korthed, at træning og kampe forløber på en ordentlig måde. For en detailleret gennemgang henvises til: Forventninger til spillere i HVB Forventninger til trænere i HVB Forventninger til forældre i HVB Klubben sikrer, at nye trænere har eller snarest får den fornødne uddannelse, samt at trænernes faglige niveau til stadighed er opdateret ved, at de følger relevante kurser. Konkret sker det ved, at klubben sørger for, at hver årgang som minimum har en træner med DBU s B1 trænerkursus. Herudover tilbydes, i specielle tilfælde - og efter en konkret vurdering, DBU s B2 uddannelse og DBU s M1 uddannelse. Ligeledes efter konkret vurdering, behov og ønske, tilbydes alle trænere og ledere SBU s spotkurser. I det daglige samarbejde mellem trænere, ledere og spillere er det pædagogiske grundlag girafsprog i stedet for ulvesprog dvs. man taler med hinanden, og ikke ned til hinanden. Trænere og ledere gøres derfor bekendt med hovedprincipperne i denne omgangsform med børn og unge. For at sikre den fælles linie på tværs af trænere, ledere og årgange afholdes en gang årligt en temadag, hvor den pædagogiske linie og samarbejdet i det hele taget drøftes. Disse drøftelser skal munde ud i konkrete forpligtende aftaler. Det er et krav, at trænerne og lederne deltager i temadagene for sikre den fælles linie i det sociale miljø og et godt samarbejde på tværs. 21 af 38

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation.

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation. Formand Bjarne Munck Sponsorer Økonomi Søs Ellegaard Sekretær Pia Wille Sponsonudvalg Carsten Larsen Aktiviteter Kontingenter Søs Ellegaard Pia Wille Pigeraketten Connie Olsgaard Skattejagten Materiel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

VELKOMMEN TIL FC BELLA

VELKOMMEN TIL FC BELLA VELKOMMEN TIL FC BELLA PIGE/SENIOR FODBOLD I MØRKHØJ, GLADSAXE KOMMUNE FC Bella, c/o Jimmy Magelund, Nissumvej 41, 2860 Søborg Telefon 3031 7315 E-mail: info@fcbella.dk CVR-nr.: 29670374 Bankkonto: 1551-4485012109

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning Ringkøbing Idrætsforening Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Frivillige Frivillige Stadion Stadion Elite Elite Klub1900 Klub1900 Sponsorer Sponsorer profil Historie Historie Vision

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020 Virum, September 2014 Vision 2020 Forord I VSH er vi fokuserede på vores mål. Vi vil levere tophåndbold og talentudvikling på højt plan. Målet er topplaceringer og hold i de bedste rækker for såvel vores

Læs mere

Vedtægter For Herlev Idrætsforening Fodbold

Vedtægter For Herlev Idrætsforening Fodbold Vedtægter For Herlev Idrætsforening Fodbold 1. Formål og målsætning 1.1 Det er Herlev Idrætsforening (HI) Fodbolds formål at tilbyde alle interesserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der ser

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Værdi-og styringsgrundlag Varde IF

Værdi-og styringsgrundlag Varde IF Værdi-og styringsgrundlag Varde IF BESTYRELSENS OG SPORTSUDVALGENES FORSLAG TIL NY MISSION, VÆRDIER, VISION OG VISIONSKORT BESTYRELSENS OG SPORTSUDVALGENES FORSLAG TIL MISSION, VÆRDIER, VISION OG VISIONSKORT

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Indsatsområde: Planlægning Opfølgning Information

Indsatsområde: Planlægning Opfølgning Information Planlægning Opfølgning Information Finn Skytte Visionen: Verninge I.F. vil styrke det sociale samvær i lokalområdet ---------- understøttes af planlægning / opfølgning i indsatsområderne, så aktiviteter

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

B52/AFC Nyhedsbrev. U21 EM i Aalborg. Bella Italia Cup 2011. 8. juni 2011. I dette nummer

B52/AFC Nyhedsbrev. U21 EM i Aalborg. Bella Italia Cup 2011. 8. juni 2011. I dette nummer B52/AFC Nyhedsbrev 8. juni 2011 I dette nummer 1 U21 EM i Aalborg 1 Bella Italia Cup 2 Målmandstræning 2 Foreningsel 2 Træner søges 3 Fodboldcamp du kan nå det endnu 3 Ungdomsbestyrelsen søger 3 LKB-cup

Læs mere

Evalueringsskema til evaluering af eliteaftaler 2010

Evalueringsskema til evaluering af eliteaftaler 2010 Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethes Vej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evalueringsskema til evaluering af eliteaftaler

Læs mere

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min glæde over, at du har valgt at spille

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Et bud på Tjæreborg Idrætsforenings værdier. Rapport fra Udvalget. December 2011

Et bud på Tjæreborg Idrætsforenings værdier. Rapport fra Udvalget. December 2011 Et bud på Tjæreborg Idrætsforenings værdier Rapport fra Udvalget December 2011 Side 1 af 9 Indhold Indledning... 3 Baggrund.... 3 Forældremøder... 4 Synlighed... 5 Kommunikation... 5 Opgaver... 5 Ungdomsfodbolden...

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Bliv sponsor for klubben

Bliv sponsor for klubben STUBBEKØBING BOLDKLUB Bliv sponsor for klubben Det skal være sjovt at spille fodbold i, men det kræver at omgivelserne og rammerne er tilfredsstillende og helt i top. Det gælder alt lige fra klubhuset

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Tranum GF. Struktur 2012

Tranum GF. Struktur 2012 Tranum GF Struktur 2012 Foreningens formål Foreningens formål er at skabe muligheder for at dyrke idræt for børn og voksne i alle aldre. Dette opnås ved at have engagerede og velkvalificerede trænere og

Læs mere

Mine oplysninger: Velkommen i klubben. Baneplan over stadion. Min træner er. Træner, telefon nr. Træner, e-mail adr. Jeg spiller på hold

Mine oplysninger: Velkommen i klubben. Baneplan over stadion. Min træner er. Træner, telefon nr. Træner, e-mail adr. Jeg spiller på hold Baneplan over stadion Velkommen i klubben Mine oplysninger: Min træner er 0BTil nye medlemmer Træner, telefon nr. Træner, e-mail adr. Jeg spiller på hold Sidst opdateret: maj 2009 Mine træningstider Jeg

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger:

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger: Klubbens vedtægter 1 Afdelingen Fodboldafdelingen er stiftet den 26. maj 1914 og er en afdeling under Karlslunde Idræts Forening og er underlagt dennes vedtægter og bestemmelser. Fodboldafdelingen har

Læs mere

3... Målsætningen er en hensigtserklæring som alle i HG Fodbold forpligter sig til at opfylde.

3... Målsætningen er en hensigtserklæring som alle i HG Fodbold forpligter sig til at opfylde. Målsætning for HG Fodbold i perioden 2010-2012. 1... Hensigten med denne målsætning er: At alle i HG Fodbold - fra yngste til ældste, spillere, ledere, venner og forældre arbejder med de samme mål i hele

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

Holdninger til børnefodbold

Holdninger til børnefodbold Holdninger til børnefodbold Information Holdninger til Børnefodbold i KHIF Forord I KHIF er børne- og ungdomsfodbold højt prioriteret og ungdomsudvalget har derfor udarbejdet en børne- og ungdomspolitik,

Læs mere

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Opsummering af samlet strategidokument HILLERØD SVØMMEKLUB December 1, 2012 HDP Vision Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Visionen for

Læs mere

Velkommen i klubben. HI-Fodbold. Målsætning og filosofi vision. Est. 1923. Trænere/holdledere. Kontor. Til nye medlemmer

Velkommen i klubben. HI-Fodbold. Målsætning og filosofi vision. Est. 1923. Trænere/holdledere. Kontor. Til nye medlemmer HI-Fodbold Velkommen i klubben Est. 1923 Til nye medlemmer Herlev Fodbold Tvedvangen 200 2730 Herlev. Opdateret september 2014. (Nord) Med denne folder byder vi dig velkommen til HI-Fodbold. HI-Fodbold

Læs mere

AFK - storegruppen piger målsætninger

AFK - storegruppen piger målsætninger Vision Visionen for AFK pige/ kvindefodbold er at skabe Danmarks bedste tilbud til piger/ kvinder der gerne vil spille fodbold. Det gælder både for fodboldspillere der er eliteog breddeorienterede. Fodbold

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

Generalforsamling i Lystrup IF Fodbold. mandag den 27. marts 2017 klokken 19.00

Generalforsamling i Lystrup IF Fodbold. mandag den 27. marts 2017 klokken 19.00 Generalforsamling i mandag den 27. marts 2017 klokken 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og redegør for klubbens økonomi.

Læs mere

Hvordan skaber vi et fællesskab på tværs af foreninger og institutioner?

Hvordan skaber vi et fællesskab på tværs af foreninger og institutioner? Hvordan skaber vi et fællesskab på tværs af foreninger og institutioner? Peter Würtz Madsen, Greve fodbold Helle Jørgensen, Grundejerforeningen Eriksminde Agenda 1 Om Greve Fodbold og Grundejerforeningen

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Indholdsfortegnelse Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive

Læs mere

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub Fra Ælling til Svane Børneafdelingen Køge Boldklub 1 Indholdsfortegnelse Værdier og målsætninger... 3 Rammer og organisation... 4 Legepladsen... 5 Byggepladsen 3:3... 5 Forældreopgaver... 6 Principper

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

V.I.F. Fodboldafdelingen

V.I.F. Fodboldafdelingen Referat af træner-/ledermødet mandag den 24. august 2015 Dagsorden 1. Nyt fra bestyrelsen v/jesper 2. Nyt fra ungdomsudvalget a. Hvad har vi indtil nu arbejdet med i ungdomsudvalget: i. Status (Allan)

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

HANDLINGSPLAN ATK Udviklingsklub

HANDLINGSPLAN ATK Udviklingsklub HANDLINGSPLAN ATK Udviklingsklub Klubbens navn: Klubbens værdigrundlag for børn og unge Vi vil gerne være en klub: Hvor unge føler sig velkomne og nødvendige for klubbens virke, og hvor unge forsætter

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Kommissorium Gladsaxe Ishockeys ungdomsudvalg September 2003

Kommissorium Gladsaxe Ishockeys ungdomsudvalg September 2003 Kommissorium Gladsaxe Ishockeys ungdomsudvalg September 2003 Indledning Gladsaxe Ishockeys (GI) ungdomsudvalg (UU) blev dannet på GIs første ordinære generalforsamling i marts 2003. Ved generalforsamlingen

Læs mere

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?hånden. Denne folder skal være med til at skabe DBU Sjællands arbejde består blandt andet i at støtte den gode adfærd og tone på og udenfor fodboldbanerne,

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

SLAGELSE HÅNDBOLDKLUB SPONSOR KONCEPT

SLAGELSE HÅNDBOLDKLUB SPONSOR KONCEPT Vision Det er Slagelse Håndboldklubs vision at være den mest attraktive håndboldklub i lokalområdet for såvel ledere, spillere og forældre. Sportslig målsætning Damer: Avancement til 2. division i 19/20

Læs mere

Holdninger til børneidræt

Holdninger til børneidræt Thyholm Idrætsforening Holdninger til børneidræt 3-10 år Forord Denne folder er ment som en vejledning til forældre, for at tilkendegive klubbens holdninger og give informationer om børneidræt 3-10 årige.

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8

Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8 Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8 Deltagere: Claus- Lena Michael Palle og Bo Fraværende: Søren 1. Godkendelse af referat Nr. 7 2. Orientering Meddelelser Referat Af 25. august 2015 Ingen

Læs mere

Mål for sæsonen

Mål for sæsonen Mål for sæsonen 2013-2014 SSB ønsker at være en hel klub, der både favner elite og bredde. De 4 afdelinger motionist, ungdom, senior og veteran danner rammen om en stor og aktiv klub, der er i kraftig

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Jan Referent: Henrik Dato: 04. November 2015 kl. 19:00 Tilstedeværende: Henrik, Jan, Stig, Kirsten og Peshko Punkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline: 1. Godkendelse

Læs mere

Lyngby Gladsaxe Volley Triologi

Lyngby Gladsaxe Volley Triologi Lyngby Gladsaxe Volley Triologi Kids Kommunikation Klubmodul & Hjemmeside Teen anager Rekvisit konomiansvarlig ktivitetsansvarlig Ledelse Senior Elite Uddannelse Social Triologi Ledelse (bestyrelsen) Denne

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv Præsentation for Pigeerfa-gruppen den 16. september 2014 Henriette Hansen, Ølstykke FC, helgesvej17@yahoo.dk Gift, 2 børn, arbejder på ScionDTU Træner ved et tilfælde da jeg var 16 år. Jeg vil dele mine

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent 16.01.08 Fra leg til landshold 1 Det er projektets formål at styrke klubudviklingen, så klubberne fremover er endnu bedre til at imødekomme spillernes ønsker og behov

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2013/2014 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til FS Fodbold...... 3 Sponsor i FS Fodbold........

Læs mere

Helsinge Fodbold. Vedtægter

Helsinge Fodbold. Vedtægter Helsinge Fodbold Vedtægter 1: Klubbens navn Klubbens navn er Helsinge Fodbold, stiftet den 23. maj 1919. 2: Organisering Klubben er organiseret under Helsinge Skytte- og Idrætsforening, HSI, der er paraplyorganisation

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

Formandens Beretning

Formandens Beretning Formandens Beretning Evaluering af sæsonen 2012 + intro til sæsonen 2013 2012 Masser af fodbold i 2012 Stadig positiv udvikling i børne/ungdomsafdelingen Kontinuitet i seniorafdelingen Masser af aktiviteter

Læs mere

SLTK. Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011. Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150. Skanderborg, februar 2011

SLTK. Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011. Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150. Skanderborg, februar 2011 SLTK Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011 Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150 Side 1 af 7 Tennisåret 2010 Tennisåret 2010 blev et godt år for SLTK. For første gang

Læs mere

Tranum GF. Ny struktur 2010

Tranum GF. Ny struktur 2010 Tranum GF Ny struktur 2010 Nøgleord Forpligtende fællesskab f for alle uanset sportsgren, alder og kønk Ansvar og koordinering skal ligge hos fåf personer Udførelse af opgaven skal foretages af mange personer

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Indholdsfortegnelse Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive

Læs mere

Fremad Valby. Formandens beretning 2015

Fremad Valby. Formandens beretning 2015 Fremad Valby Formandens beretning 2015 Hjulene drejer stadig rundt fremad valby kører i højt gear og der er i året blevet arbejdet på mange fronter Ungdoms afdelingen Senior afdelingen De gamle Svømme

Læs mere

VORDINGBORG BADMINTON KLUB

VORDINGBORG BADMINTON KLUB VORDINGBORG BADMINTON KLUB STRATEGI FOR UNGDOMSAFDELINGEN 2014-2019 1 INDHOLD 1. Sammenfatning... 2 2. Baggrund... 3 3. Målsætning... 3 4. Træningsstrukturen i 5-årsperioden... 3 5. Kontingent... 3 6.

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Vision for Næstved Sportscollege

Vision for Næstved Sportscollege Vision for Næstved Sportscollege Næstved Sportscollege (NSC) drives i fællesskab mellem en række idrætsklubber og uddannelsesinstitutioner hjemmehørende i Næstved Kommune. Formålet med etablering af sportscollege

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 1 Maj Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Nyt fra sponsor Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 1 Maj Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Nyt fra sponsor Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 1 Maj 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Nyt fra sponsor Andet FORMANDEN HAR ORDET Jeg er ny formand i OB & Ik, valgt på generalforsamlingen

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004 Vedr. Referat af bestyrelsesmødet den 12. august Fraværende: Gitte 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 22. august 13 2. Orientering ved formanden. Kim Tønder (KT) fortalte, at de 4 fodboldklubber var

Læs mere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere

FB s medlemsundersøgelse for 2015

FB s medlemsundersøgelse for 2015 FB s medlemsundersøgelse for 2015 I november og december 2015 gennemførte FB en medlemsundersøgelse blandt medlemmerne. En tilsvarende undersøgelse blev gennemført i februar 2014, og de steder det er muligt

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

Sponsor i DALUM IF. Din klub - dit lokalområde

Sponsor i DALUM IF. Din klub - dit lokalområde Sponsor i Din klub - dit lokalområde Kære tidligere og kommende sponsorer Har du nogen gange valgt at bruge lørdag eller søndag formiddag til at lægge vejen forbi Dalum stadion? Her vrimler det med børn

Læs mere

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har

Læs mere