Smakken: Fra Fritidsklub til Aktivitets- og læringscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Smakken: Fra Fritidsklub til Aktivitets- og læringscenter"

Transkript

1 Smakken: Fra Fritidsklub til Aktivitets- og læringscenter Juli 2013 et innovativt udviklingsprojekt i den nye skole i i Næstved. Projektbeskrivelse Et treårigt forsøgsprojekt med fokus på udvikling af nye læringsmetoder gennem naturformidling, lejrskole og cirkusprojekter. Fritidsklubben Smakken Fritidsklubben Smakken Kirkebakken 27 A Kirkebakken DK-4736 Karrebæksminde 27 A Projektleder: Niels Petersen

2 Indledning Ved omlægning af fritidsklubstrukturen i Næstved Kommune i forbindelse med den nye skolereform, har bestyrelsen for AFK ( foreningen Aktiv Fritid Karrebæk ) følgende anbefalinger som vi ønsker med i debatten og vurderinger for fremtidens skole- og fritidstilbud: 1. Etablerer et treårigt forsøgsprojekt ved at omlægge fritidsklubben Smakken og Blå Flag Center Fjordhuset til et samlet Aktivitets- og læringscenter. 2. At der bliver etableret de nødvendige antal SFO 2 pladser på Karrebæk skole (måske 10 til 15 pladser) for at sikre, at der fortsat er et lokalt pasningstilbud specielt til børn på 4. klassetrin. 3. Ungdomsklubben i Karrebæk har altid været meget flittigt besøgt, og betyder meget for områdets unge, da de stadig, efter overbygningen er flyttet til Næstved, har brug for et lokalt samlingssted. Derfor ønsker bestyrelsen fortsat at drive ungdomsklub i området, og tilbyde den til unge allerede fra 5. klassetrin. Vision for et Aktivitets- og læringscenter Det er bestyrelsens ønske at sikre kompetencer og erfaringer, der gennem tiden er blevet opbygget i Fritidsklubben Smakken og Blå Flag Center Fjordhuset, til udnyttelse, glæde og inspiration i den nye skole. Bestyrelsen ser det som en nødvendighed, at det tværfaglige samarbejde med andre faggrupper, bliver en stærk del af den fremtidige skole, for at det er muligt at leve op til intentionerne i den nye skolereform. Det er bestyrelsens vision at lave et udviklingsprojekt, hvor vi omdanner Fritidsklubben Smakken og Blå Flag Center Fjordhuset, til et samlet Aktivitets- og læringscenter for alle skoler i Næstved Kommune. Formål Udviklingsprojektet har til formål at etablere et aktivitets- og læringscenter, hvor det tværfaglige samarbejde med lærere, pædagoger og andre faggrupper, kan udvikle og inspirere til nye spændende og aktive læringsmetoder for børn og unge i Næstved kommunes skoler. Organisering Udviklingsprojektet er organiseret i Foreningen AFK (Aktiv Fritid Karrebæk), som i dag driver Fritidsklubben Smakken og Blå Flag Center Fjordhuset. Kommunale folkeskoler i Næstved kan tegne et institutionsmedlemskab, og derefter benytte alle tilbud gratis. Målgruppe Den primære målgruppe er alle kommunale folkeskoler i Næstved. Derudover vil der fortsat være fokus på Fjordhusets andre samarbejdspartnere, institutioner, foreninger, virksomheder, samt områdets mange turister gennem Blå Flag aktiviteter. Økonomi Budgettet for projektet bliver på ca. kr ,- årligt, hvoraf det forventes at Næstved kommune vil fortsætte det tilskud på i alt kr ,- der i mange år er givet til Fritidsklubben Smakken. 2

3 AFK, Fjordhuset og Friluftsrådet supplerer med resten, hvilket betyder, at udviklingsprojektet bliver driftsmæssigt udgiftsneutralt for Næstved kommune. Etableringsudgifter til ombygning og opgradering af rammerne beløber sig til kr ,- hvoraf der hermed ansøges Næstved kommune om et engangsbeløb på kr ,-. Resten forventes som tilskud fra fonde. Forsøg Udviklingsprojektet etableres som et forsøgsprojekt på tre år, i perioden 1. august 2014 til 1. august Historik Foreningen AFK har siden 1993 drevet Fritidsklubben Smakken i Karrebæksminde med tilskud fra Næstved Kommune. Smakken har i alle årene været et samlings- og udviklingspunkt for lokalområdets børn og unge, og med et særdeles tæt forældresamarbejde, har institutionen desuden været et kulturelt samlingssted, hvor børn, forældre og personale gennem tiden har skabt store fælles oplevelses- og aktivitetsprojekter. Smakken har i mange år, i et samarbejde med Karrebæk skole, afholdt lejrskole for de lokale 5. og 6. klasser med et skikursus i Sverige, hvor forældre hvert år har skabt den økonomiske baggrund. Smakken har, i eget to-mastet cirkustelt, i mange år gennemført store cirkusprojekter ved at skabe det lokale børnecirkus Cirkus Sjowtime, og har derfor stor rutine i cirkusaktivitet som pædagogisk redskab. Smakkens ungdomsklub har 80 % af områdets unge som medlemmer, og er i dag en af de mest besøgte ungdomsklubber i Næstved. Ungdomsklubben har stor betydning for lokalområdet, specielt som lokalt samlingssted for områdets 7. klasse, efter overbygningen er flyttet til Næstved. Foreningen AFK har i mere end 10 år drevet en grejbank med friluftsudstyr, og har i samarbejde med Friluftsrådet udlånt udstyret til skoler og institutioner. Grejbanken er i dag udviklet til et stort Blå Flag Center beliggende i Karrebæksminde. Her er der naturformidlingstilbud til turister gennem Blå Flag aktiviteter, i 2012 med et besøgstal på gæster. Der er tilbud til virksomheder om naturformidling, teambuilding og personaleudflugter, samt et foreningstilbud omkring havkajaksejlads til lokale friluftsinteresserede. Den største aktivitet i Fjordhuset er naturformidling til skoler og institutioner, hvor 12 til 15 skoler aktuelt er tilmeldt og aktive brugere af de forskellige tilbud. Fjordhuset er kompetencecenter vedr. sikkerhed i forhold til sejlads med børn og unge, og udbyder sikkerhedskurser og uddannelser i kano og havkajak for lærere og pædagoger fra hele Sjælland, eksklusiv Københavnsområdet, som har deres eget kompetencecenter Kattinge Værk ved Roskilde Fjord. Derudover hjælper Fjordhuset skoler og institutioner med implementeringen af de nye sikkerhedskrav vedrørende sejlads med børn og unge. I Blå Flag Center Fjordhuset er der ansat en naturvejleder, som støttes økonomisk af Friluftsrådet, og der er tilknyttet flere freelancemedarbejdere med hver deres speciale. Smakkens børn har stor glæde af de mange 3

4 tilbud der er i Fjordhuset, og de to enheder er tæt forbundet med hinanden gennem gensidig personaleudveksling. Et Aktivitets- og læringscenter Det nye Aktivitets- og læringscenter skal i starten tage udgangspunkt i de aktivitetstilbud som pædagoger og personale i Smakken, samt naturvejlederen i Fjordhuset er rigtig gode til. Derfor skal der i samarbejde med skolerne, og den lærerfaglige vinkel, startes en udvikling af nye og spændende læringsmetoder med udgangspunkt i følgende hovedtemaer: 1. Friluftsliv, sejlads og naturformidling. Tilbud til alle skoler i Næstved. 2. Læring omkring dyrehold. Tilbud til alle skoler i Næstved. 3. Smakken indrettes til en lejrskole hvor der kan tilkobles spændende læringskoncepter. Tilbud til alle skoler i Næstved. 4. Smakkecenter, et kulturelt og historisk tema, der i teori og praksis omhandler brugen af smakkejollen i de gamle fiskerimiljøer. 5. Et udvidet samarbejde med den lokale skole, Karrebæk skole. Udviklingsarbejde omkring udeundervisning og lejrskole for alle klassetrin. 6. Cirkusskolen Cirkus Sjowtime. Et tilbud til alle skoler i Næstved. A1. Friluftsliv, sejlads og naturvejledning Ved at benytte vores Blå Flag Center i et aktivitets- og læringscenter, vil der komme en naturlig videreudvikling af det positive samarbejde, vores naturvejleder de seneste år har skabt med skolerne i Næstved. Fjordhuset har udviklet et koncept, takket være støtte fra Friluftsrådet, hvor den enkelte skole kan blive medlem af vores organisation for et beløb der p.t. er på kr ,- om året. Derved har skolerne fri mulighed for at benytte området til ude-undervisning, lejrskole og f.eks. temadage om fjorden. De kan gratis benytte al udstyr i grejbanken som f.eks. kanoer, kajakker, telte og båludstyr. I medlemskabet er også inkluderet et førstehjælpskursus og et sikkerhedskursus i kano eller kajak, og hvis de har behov for det, kan de tilkoble vores naturvejleder, som kan bibringe med spændende formidling. Konceptet har bevirket, at mange skoleklasser nu benytter Fjordhuset, da den enkelte lærer ikke skal tænke i økonomi, men blot skal se at komme af sted, - bus 603 fra Næstved kører lige til døren. Det nye medlemskoncept kan i det nye Aktivitets- og læringscenter udbygges meget, ved at tilbyde skolerne at personale fra Fjordhuset og Smakken, sammen med lærerne, danner teams omkring undervisningen i naturfag, dansk, historie, idræt og andre fag hvor en udendørs ramme kan booste/give læringen en ny dimension, samt kan være med til at inspirerer eleverne til et aktivt fritidsliv. Konceptet vil sikre, at klasserne kommer ud i andre rammer end klasselokalet, fordi lærerne ikke skal tænke på hvad det koster. Ligeledes ønsker vi at sikre, at lærere og pædagoger i fremtiden får de nødvendige kurser og uddannelser, til at kunne gennemføre sejlaktiviteter med børn og unge. Disse kurser og uddannelser skal udbygges i fremtidens medlemskoncept, så økonomien ikke bliver en hæmsko for sikkerheden. Fjordhuset har den nødvendige kompetence og det nødvendige udstyr til, at børn i Næstved kan få et sundt forhold til det at færdes på vandet i småbåde med deres respektive lærere, eller med hjælp fra Fjordhusets personale, hvilket er et vigtigt ansvar at påtage sig, i et land med så mange strande, søer og åer. Fjordhuset har de sidste par år udviklet mange formidlingsforløb vedrørende livet ved vores fjord og kyst, både i vandet og på landjorden. Koncepterne vil være en vigtig brik i et teamarbejde med lærerne, så nye og spændende læringsformer kan opstå. Formidlingsforløbene skal være oplagte for de enkelte lærere at 4

5 vælge, og skal selvfølgelig være en del af medlemskonceptet, hvor alt er betalt. Oplevelser og læring i Næstved Kommunes naturmiljøer er for alle klassetrin. A2. Læring omkring dyrehold Hovedtemaet er mest tænkt til de yngste klassetrin, hvor der er mulighed for at følge årstiderne hos de forskellige dyr i Smakkens dyrehold. Et god måde at lære om dyrene på, er ved at være med til at passe dem med foder, udmugning og pleje, samtidig med at få en teoretisk basisviden om dyrenes levevis. De mest spændende tider i dyreholdet er selvfølge når der kommer kyllinger eller kaninunger, og med kyllingerne i hånden er der ikke langt til en snak om vores fødevarer. En ide til fremtidens dyrehold i det nye aktivitets og læringscenter, kunne være at supplerer med dyr som er oprindelige danske racer, og derved tilkoble læring om landbrug i tidligere tiders samfund. A3. Fritidsklubben Smakken som lejrskole Smakkens bygninger og område kan blive en skøn ramme for lejrskoler. Her er allerede kvadratmeter naturgrund med bålplads, shelter, boldbane og dyrehold, hvor der kan overnattes både i telte på grunden, eller indenfor i den store samlingssal. Lejrskoletilbuddet tænkes udbudt i perioder hvor lokalerne ikke benyttes til andre læringsforløb, eller hvor det kan bygges sammen med et af hovedtemaer. F.eks. kan man låne grejbankens cykler, og cykle til Fjordhuset for at få spændende naturformidling, samtidig med at man er på lejrskole. Der kan også være mulighed for at lære en masse om gamle dages brug af Smakkejollen i fiskeriet, en bådtype der blev flittigt brugt i Karrebæksminde, eller få hjælp fra projektets personale til at gennemfører spændende rollespilsforløb. Lejrskole er i de senere år blevet nedprioriteter på de enkelte skoler, hvilket bevirker, at børnene har mistet en fantastisk mulighed for at styrke sammenholdet i klasserne, og opnå læring på alternative måder. I en lejrskolemodel hvor de fysisk rammer er både trygge, spændende og udfordrerne, og hvor den enkelte klasse og klasseråd ikke skal betale for ophold, er der håb om, at børn i Næstved igen kan få oplevelsen af at være sammen, - bare i to dage, eller måske i en hel uge. 5

6 A4. Smakkejollen i fiskerimiljø Smakkejollen er et oplagt tema for spændende teoretiske og praktiske læringsforløb, da den for bare et par generationer siden, var den mest udbredte jolletype til brug i fiskeriet. Derfor er den en vigtig brik i naturog kulturformidling til børn og unge. Fjordhuset har allerede to fine Smakkejoller i grejbanken, og det er derfor dels muligt at lære hvordan man sejler en Smakkejolle eller f.eks. hvordan man tidligere satte garn og ruser. Der er også mange spændende historiske og kulturelle læringsudfordringer omkring livet ved kysten fra den tid. Hver egn i Danmark havde hvert sin specielle Smakkejolle med sit specielle kendetegn, og jollerne så lidt forskellige ud, alt efter beliggenhed ved fjord eller åben kyst. I Karrebæksminde var smakkejollen en spidsgattet damjolle, der var tomastet med klyver og topsejl, og på Karrebæksminde bådeværft blev der bygget en del smakkejoller til brug i Smålandshavet. Sejlskole i Næstved har allerede givet mange børn i Næstved minder for livet, ved at give dem mulighed for at prøve smakkejollen, og et nyt samarbejde med kompetencepersoner herfra, vil kunne give et optimalt udgangspunkt for opbygningen af et reelt smakkecenter, med stor viden og formidlingskompetence på området. A5. Udviklingsarbejde med den lokale skole Med et Aktivitets- og læringscenter som nabo, ser vi nogle helt unikke muligheder for at Karrebæk skole kan flytte noget af undervisningen ud i nye rammer. Det vil blive meget nemt at følge årstiderne i dyreholdet, benytte området til ude-undervisning, lave længerevarende cirkusaktiviteter og benytte Fjordhusets mange muligheder, som f.eks. musetur for de mindste, fjordsafari, sejlads i kano og kajak, dissektion af blæksprutter og fladfisk og meget andet. Derudover ønsker bestyrelsen i AFK at fortsætte traditionen med at lave lejrskole for 5. og 6. klasse til Sverige, i et tæt samarbejde med forældrene. Lejrskoleideen kan evt. udbygges, så der blev lejrskoletilbud til alle klassetrin, på alle årstider, evt. med overnatninger i Smakken og i Fjordhuset. Ideudviklingen til et udvidet lokalt samarbejde, skal selvfølgelig skabes i dialog mellem børn, forældre, lærere, pædagoger og andre fagpersoner og interessenter med tilknytning til området. 6

7 A6. Cirkusskolen Cirkus Sjowtime Smakken har i mange år arbejdet med cirkusprojekter og gennemført utallige forestillinger med børn i fokus. Med eget to-mastet cirkustelt, 10 meter cirkuskostumer og cirkusrekvisitter til ethvert nummer, er det oplagt at viderebygge de erfaringer til styrkelse af den nye folkeskole. Ideen er at lave en egentlig cirkusskole, hvor folkeskoler har mulighed for at komme så tæt på et rigtigt cirkusmiljø, som det er muligt at skabe. F.eks. kan cirkusteltet hejses hvert år i april og maj måned som ramme for afslutninger og forestillinger som skoler har forberedt igennem en vinterperiode. Det kan bruges i lejrskoleophold eller emneuger med cirkus som tema. Cirkusskolen Cirkus Sjowtime skal være børnenes eget gøglercirkus, hvor de med ildhu kan træne akrobatik, tryllekunster, jonglere, gå på line, lave plakater, sy kostymer, producere cirkusmusik og koordinerer det hele til en festlig forestilling i et rigtigt cirkustelt. I et cirkusprojekt har børnene mulighed for at opleve nye sider af sig selv og ved hinanden, talenter kan udvikles og alle kan være med, da der både skal arbejdes i manegen og bag tæppet. Det forpligtende fællesskab er sund læring for de fleste, og det sociale fællesskab en fantastisk oplevelse. Cirkus aktiviteter som metode i undervisningen, er som de øvrige hovedtemaer et vigtigt redskab til at inkludere alle i læringsprocesserne, og til at skabe rammer, hvor børnene kan se hinanden i nye roller i forhold til den almindelige dagligdag. Noget med at få/opleve hurtig succes, og at det kan smitte af på resten af skoleforløbet. Udvikling af læringskoncepterne Ovennævnte seks hovedtemaer er tænkt som de første grundpiller i forsøgsprojektet omkring udvikling af et aktivitets- og læringscenter med fokus på nye læringsmetoder. Det er temaer, som er valgt fordi Fritidsklubben Smakken og Blå Flag Center Fjordhuset allerede har personale, som er fortrolige med aktiviteterne, og har de nødvendige kompetencer, udstyr og erfaring til at gennemfører dem på en spændende, professionel og tryg måde. For at optimerer den enkelte elevs læringsudbytte, skal der før projektstart etableres et tværfagligt team, hvor lærere fra interesserede skoler er med til at grundudvikle læringsforløbende, og gennem hele projektperioden evaluere og opsamle erfaringer. Det kunne være en ambassadør fra hver skole. Når aktiviteterne konkret skal gennemføres med børn og unge, bliver det i et samarbejde mellem projektets medarbejdere og de enkelte lærere, som har ansvar for undervisningen. e. I de fleste forløb vil der være forberedende aktiviteter, som skal laves i klasserne, inden man kommer til projektet. Ligeledes vil der ofte være en form for efterbearbejdning, men det enkelte forløb justeres og finpudses i fællesskab ud fra den enkelte klasses behov og ønsker. 7

8 Personalekompetencer der er tilknyttet projektet Ud over en solid erfaring med drift af Fritidsklubben Smakken og Fjordhuset, skal nævnes følgende uddannelser som personalet har, og som understøtter projektets samlede kompetencer: Pædagoger, Naturvejleder, Biolog med speciale i formidling, Friluftsvejleder fra Kbh. universitet, Det etårige studie i Nordisk friluftsliv, Havkajakinstruktør, Kanoinstruktør, Snorkelinstruktør, duelighedsprøven til sejlads. Milepæle Idé- og sonderingsfase Politisk beslutning om etablering af et udviklingsprojekt Etablering af et tværfagligt ide- og udviklingsteam Klargøring, etablering og opgradering af de fysiske rammer 2014/ / /17 Opstart af projektet, udarbejdelse af materialer, profilering, PR og information Gennemførelse og afprøvning af pilotforløb med udvalgte skoler Gennemførelse af læringsforløb på fuldt niveu året igennem Evt. ideudvikle nye temaer og afprøve dem Fortsat gennemførelse af læringsforløb Evauering og afklaring om projektets videreførelse og evt. nye milepæle 8

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever.

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. På baggrund af den tragiske ulykke på Præstø Fjord i februar 2011 har Søfartsstyrelsen indskærpet sikkerhedsregler og procedurer for skoler og

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C. hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR

Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C. hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR marts 2014 Høring af analyse af fritids- og ungdomsskoleområdet ÅUF takker for invitationen

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Statusnotat DGI Karpenhøj juni 2014

Statusnotat DGI Karpenhøj juni 2014 Statusnotat DGI Karpenhøj juni 2014 Faciliteter...1 Omsætning 2013...2 Budget 2014...2 Medarbejderstatus...2 Indhold...3 Mission...4 Aktiviteter...4 Overnatning på shelterplads og i lavo...5 Grejbank...5

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist 2011 Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist Der tegnes blad struktur i Brejning. Dieter Toftkjær Sørensen Vejle Kommune 01-01-2011 Tekst: Naturvejleder Dieter Toftkjær Sørensen, Geolog

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Skolereformen. Byrådet 28. august 2014

Skolereformen. Byrådet 28. august 2014 Skolereformen Byrådet 28. august 2014 Skolereform disposition Animationsfilmen Lærer/elev skema Understøttende undervisning Lektiecafe SFO og fritidsklubber Den åbne skole Kulturelt læringscenter Kompetenceudvikling

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Hvad er Boys on Track?

Hvad er Boys on Track? Støttet af Hvad er Boys on Track? Boys on Track er et 3 årigt drengeprojekt organiseret i Morsø Ungdomsskole. Projektet er finansieret af VELUX FONDEN og løber fra 1. januar 2015 til 31. december 2017.

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam

Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam Netværksudvikling for de regionale netværk Der er i dag kommet et øget fokus på naturen og aktiviteter i naturen. Naturen er med andre ord efterspurgt og

Læs mere

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Til Friluftsrådet Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Gl. Skovfogedbolig Roustvej 111, 6800 Varde Tlf. 75222250 www.naturkulturvarde.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Velkommen til Lindebjergskolen

Velkommen til Lindebjergskolen Velkommen til Lindebjergskolen Lindebjergskolen Lindebjergskolen ligger i Gundsølille i dejlig natur med grønne områder og gode legefaciliteter. Vi har nært samarbejde med vores nabo Gundsølillehallen,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Ansvaret for deltagerne i forbindelse med aktiviteter i området er alt afhængig af omstændighederne placeret mellem tre forhold: 1. Naturskolen Åløkkestedet

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Lockout perioden, og derefter nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014. Folkeskole reform, og hermed afledte effekter på os

Lockout perioden, og derefter nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014. Folkeskole reform, og hermed afledte effekter på os Årsmøde den 10. oktober 2013 Årsberetning Vi fejrede i august skolens 147 års fødselsdag blandt andet med den nyere tradition, fælles kaffebord for forældre og ansatte inden alle øvrige aktiviteter. I

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav

Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav Idéen: Den overordnede idé er at bruge Det Sydfynske Øhav som destination for lejrskoler, primært for danske folkeskoler, men sekundært også for andre klassetrin,

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Børn og unges læring og trivsel i en global verden

Børn og unges læring og trivsel i en global verden September 2011 Børn og unges læring og trivsel i en global verden 3. Tids- og procesplan I dette afsnit skitseres tids- og procesplanen for projektets fase 1 overordnet. Nedenstående tabel viser måned

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

- 1 - Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO. Projekt idrætsklasser

- 1 - Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO. Projekt idrætsklasser Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO Projekt idrætsklasser Status På baggrund af projektbeskrivelse udarbejdet i samarbejde med 6 idrætsklubber startede 5 idrætsklasser på Sønderagerskolen

Læs mere

KFD s programmer: Overordnet vision:

KFD s programmer: Overordnet vision: KFD s programmer: Overordnet vision: KFD s samlede programmer har til formål at give KFD identitet og legitimitet, fælleskab for KFD s medlemmer samt skabe de muligheder for KFD s dommere, som vore samarbejdspartnere

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd

Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd Klubben er børnenes fristed. Børn skal have et rum, hvor de har det sjovt - samtidig med at de har mulighed for at blive bedre til nogle konkrete ting:

Læs mere

Taarbæk Skoles Fritidscenter. Fritidsklub og Ungdomsklub

Taarbæk Skoles Fritidscenter. Fritidsklub og Ungdomsklub Taarbæk Skoles Fritidscenter Fritidsklub og Ungdomsklub Hvem er vi? Centerets personale består af 3 uddannede pædagoger, som er: Kristina Hammer Lorentzen Sebastian Andersen Nadja Dellgren Hvor bor vi

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt Projektbeskrivelse Undervandsstier i Lillebælt Undervandsstier en del af et større kystformidlingsprojekt i forbindelse med dels Naturpark Lillebælt og dels med etablering af Danmarks største stenrev omkring

Læs mere

For det første, så skal man se den nye folkeskoleopbygning og begrebet den åbne skole, som lidt af et paradigmeskifte.

For det første, så skal man se den nye folkeskoleopbygning og begrebet den åbne skole, som lidt af et paradigmeskifte. Analyse af mulighederne og udfordringerne for samarbejde imellem folkeskoler, fritidsordninger og billardklubber, henset til den nye folkeskolelov og den åbne skole. Hvordan kan man i DDBU regi udnytte

Læs mere

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Idéseminar tirsdag d. 27. maj 2014 afholdt i Ulbjerg Kultur og Fritidscenter Referat inkl. pdf fil med slides Programmet:

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole PULS - meget mere krop, sundhed og læring Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole Udviklingsprojektet starter august 2011 og er berammet til 3 år. Udviklingsprojektet evalueres løbende med

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

N.J. Fjordsgades Skole

N.J. Fjordsgades Skole N.J. Fjordsgades Skole ------------ ------------------ --- Nyhedsbrev fra fremtidens folkeskole I dette nummer 1 CAMP-ister i fremtidens folkeskole 1 Foranderlighed som udfordring 2 Opblødning af traditionelle

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Sagsnr 14-9734 Doknr 136620-14 Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag.

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Bemærk, at I kan ansøge, selvom I endnu ikke har fundet jeres netværkspartnere. 1. Grundoplysninger om ansøger A. Ansøger: Kategori (afkrydsning sæt kryds

Læs mere

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard De tre mål for folkeskolereformen og fritidsinstitutionerne At alle børn blive så dygtige som muligt. At reducere

Læs mere

Fakta Skolens værdigrundlag

Fakta Skolens værdigrundlag Job- og personprofilen Job- og personprofilen er udarbejdet på grundlag af samtaler mellem en række nøglepersoner blandt personalet og bestyrelsen samt tidligere udarbejdet materiale. Job- og personprofilen

Læs mere