Smakken: Fra Fritidsklub til Aktivitets- og læringscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Smakken: Fra Fritidsklub til Aktivitets- og læringscenter"

Transkript

1 Smakken: Fra Fritidsklub til Aktivitets- og læringscenter Juli 2013 et innovativt udviklingsprojekt i den nye skole i i Næstved. Projektbeskrivelse Et treårigt forsøgsprojekt med fokus på udvikling af nye læringsmetoder gennem naturformidling, lejrskole og cirkusprojekter. Fritidsklubben Smakken Fritidsklubben Smakken Kirkebakken 27 A Kirkebakken DK-4736 Karrebæksminde 27 A Projektleder: Niels Petersen

2 Indledning Ved omlægning af fritidsklubstrukturen i Næstved Kommune i forbindelse med den nye skolereform, har bestyrelsen for AFK ( foreningen Aktiv Fritid Karrebæk ) følgende anbefalinger som vi ønsker med i debatten og vurderinger for fremtidens skole- og fritidstilbud: 1. Etablerer et treårigt forsøgsprojekt ved at omlægge fritidsklubben Smakken og Blå Flag Center Fjordhuset til et samlet Aktivitets- og læringscenter. 2. At der bliver etableret de nødvendige antal SFO 2 pladser på Karrebæk skole (måske 10 til 15 pladser) for at sikre, at der fortsat er et lokalt pasningstilbud specielt til børn på 4. klassetrin. 3. Ungdomsklubben i Karrebæk har altid været meget flittigt besøgt, og betyder meget for områdets unge, da de stadig, efter overbygningen er flyttet til Næstved, har brug for et lokalt samlingssted. Derfor ønsker bestyrelsen fortsat at drive ungdomsklub i området, og tilbyde den til unge allerede fra 5. klassetrin. Vision for et Aktivitets- og læringscenter Det er bestyrelsens ønske at sikre kompetencer og erfaringer, der gennem tiden er blevet opbygget i Fritidsklubben Smakken og Blå Flag Center Fjordhuset, til udnyttelse, glæde og inspiration i den nye skole. Bestyrelsen ser det som en nødvendighed, at det tværfaglige samarbejde med andre faggrupper, bliver en stærk del af den fremtidige skole, for at det er muligt at leve op til intentionerne i den nye skolereform. Det er bestyrelsens vision at lave et udviklingsprojekt, hvor vi omdanner Fritidsklubben Smakken og Blå Flag Center Fjordhuset, til et samlet Aktivitets- og læringscenter for alle skoler i Næstved Kommune. Formål Udviklingsprojektet har til formål at etablere et aktivitets- og læringscenter, hvor det tværfaglige samarbejde med lærere, pædagoger og andre faggrupper, kan udvikle og inspirere til nye spændende og aktive læringsmetoder for børn og unge i Næstved kommunes skoler. Organisering Udviklingsprojektet er organiseret i Foreningen AFK (Aktiv Fritid Karrebæk), som i dag driver Fritidsklubben Smakken og Blå Flag Center Fjordhuset. Kommunale folkeskoler i Næstved kan tegne et institutionsmedlemskab, og derefter benytte alle tilbud gratis. Målgruppe Den primære målgruppe er alle kommunale folkeskoler i Næstved. Derudover vil der fortsat være fokus på Fjordhusets andre samarbejdspartnere, institutioner, foreninger, virksomheder, samt områdets mange turister gennem Blå Flag aktiviteter. Økonomi Budgettet for projektet bliver på ca. kr ,- årligt, hvoraf det forventes at Næstved kommune vil fortsætte det tilskud på i alt kr ,- der i mange år er givet til Fritidsklubben Smakken. 2

3 AFK, Fjordhuset og Friluftsrådet supplerer med resten, hvilket betyder, at udviklingsprojektet bliver driftsmæssigt udgiftsneutralt for Næstved kommune. Etableringsudgifter til ombygning og opgradering af rammerne beløber sig til kr ,- hvoraf der hermed ansøges Næstved kommune om et engangsbeløb på kr ,-. Resten forventes som tilskud fra fonde. Forsøg Udviklingsprojektet etableres som et forsøgsprojekt på tre år, i perioden 1. august 2014 til 1. august Historik Foreningen AFK har siden 1993 drevet Fritidsklubben Smakken i Karrebæksminde med tilskud fra Næstved Kommune. Smakken har i alle årene været et samlings- og udviklingspunkt for lokalområdets børn og unge, og med et særdeles tæt forældresamarbejde, har institutionen desuden været et kulturelt samlingssted, hvor børn, forældre og personale gennem tiden har skabt store fælles oplevelses- og aktivitetsprojekter. Smakken har i mange år, i et samarbejde med Karrebæk skole, afholdt lejrskole for de lokale 5. og 6. klasser med et skikursus i Sverige, hvor forældre hvert år har skabt den økonomiske baggrund. Smakken har, i eget to-mastet cirkustelt, i mange år gennemført store cirkusprojekter ved at skabe det lokale børnecirkus Cirkus Sjowtime, og har derfor stor rutine i cirkusaktivitet som pædagogisk redskab. Smakkens ungdomsklub har 80 % af områdets unge som medlemmer, og er i dag en af de mest besøgte ungdomsklubber i Næstved. Ungdomsklubben har stor betydning for lokalområdet, specielt som lokalt samlingssted for områdets 7. klasse, efter overbygningen er flyttet til Næstved. Foreningen AFK har i mere end 10 år drevet en grejbank med friluftsudstyr, og har i samarbejde med Friluftsrådet udlånt udstyret til skoler og institutioner. Grejbanken er i dag udviklet til et stort Blå Flag Center beliggende i Karrebæksminde. Her er der naturformidlingstilbud til turister gennem Blå Flag aktiviteter, i 2012 med et besøgstal på gæster. Der er tilbud til virksomheder om naturformidling, teambuilding og personaleudflugter, samt et foreningstilbud omkring havkajaksejlads til lokale friluftsinteresserede. Den største aktivitet i Fjordhuset er naturformidling til skoler og institutioner, hvor 12 til 15 skoler aktuelt er tilmeldt og aktive brugere af de forskellige tilbud. Fjordhuset er kompetencecenter vedr. sikkerhed i forhold til sejlads med børn og unge, og udbyder sikkerhedskurser og uddannelser i kano og havkajak for lærere og pædagoger fra hele Sjælland, eksklusiv Københavnsområdet, som har deres eget kompetencecenter Kattinge Værk ved Roskilde Fjord. Derudover hjælper Fjordhuset skoler og institutioner med implementeringen af de nye sikkerhedskrav vedrørende sejlads med børn og unge. I Blå Flag Center Fjordhuset er der ansat en naturvejleder, som støttes økonomisk af Friluftsrådet, og der er tilknyttet flere freelancemedarbejdere med hver deres speciale. Smakkens børn har stor glæde af de mange 3

4 tilbud der er i Fjordhuset, og de to enheder er tæt forbundet med hinanden gennem gensidig personaleudveksling. Et Aktivitets- og læringscenter Det nye Aktivitets- og læringscenter skal i starten tage udgangspunkt i de aktivitetstilbud som pædagoger og personale i Smakken, samt naturvejlederen i Fjordhuset er rigtig gode til. Derfor skal der i samarbejde med skolerne, og den lærerfaglige vinkel, startes en udvikling af nye og spændende læringsmetoder med udgangspunkt i følgende hovedtemaer: 1. Friluftsliv, sejlads og naturformidling. Tilbud til alle skoler i Næstved. 2. Læring omkring dyrehold. Tilbud til alle skoler i Næstved. 3. Smakken indrettes til en lejrskole hvor der kan tilkobles spændende læringskoncepter. Tilbud til alle skoler i Næstved. 4. Smakkecenter, et kulturelt og historisk tema, der i teori og praksis omhandler brugen af smakkejollen i de gamle fiskerimiljøer. 5. Et udvidet samarbejde med den lokale skole, Karrebæk skole. Udviklingsarbejde omkring udeundervisning og lejrskole for alle klassetrin. 6. Cirkusskolen Cirkus Sjowtime. Et tilbud til alle skoler i Næstved. A1. Friluftsliv, sejlads og naturvejledning Ved at benytte vores Blå Flag Center i et aktivitets- og læringscenter, vil der komme en naturlig videreudvikling af det positive samarbejde, vores naturvejleder de seneste år har skabt med skolerne i Næstved. Fjordhuset har udviklet et koncept, takket være støtte fra Friluftsrådet, hvor den enkelte skole kan blive medlem af vores organisation for et beløb der p.t. er på kr ,- om året. Derved har skolerne fri mulighed for at benytte området til ude-undervisning, lejrskole og f.eks. temadage om fjorden. De kan gratis benytte al udstyr i grejbanken som f.eks. kanoer, kajakker, telte og båludstyr. I medlemskabet er også inkluderet et førstehjælpskursus og et sikkerhedskursus i kano eller kajak, og hvis de har behov for det, kan de tilkoble vores naturvejleder, som kan bibringe med spændende formidling. Konceptet har bevirket, at mange skoleklasser nu benytter Fjordhuset, da den enkelte lærer ikke skal tænke i økonomi, men blot skal se at komme af sted, - bus 603 fra Næstved kører lige til døren. Det nye medlemskoncept kan i det nye Aktivitets- og læringscenter udbygges meget, ved at tilbyde skolerne at personale fra Fjordhuset og Smakken, sammen med lærerne, danner teams omkring undervisningen i naturfag, dansk, historie, idræt og andre fag hvor en udendørs ramme kan booste/give læringen en ny dimension, samt kan være med til at inspirerer eleverne til et aktivt fritidsliv. Konceptet vil sikre, at klasserne kommer ud i andre rammer end klasselokalet, fordi lærerne ikke skal tænke på hvad det koster. Ligeledes ønsker vi at sikre, at lærere og pædagoger i fremtiden får de nødvendige kurser og uddannelser, til at kunne gennemføre sejlaktiviteter med børn og unge. Disse kurser og uddannelser skal udbygges i fremtidens medlemskoncept, så økonomien ikke bliver en hæmsko for sikkerheden. Fjordhuset har den nødvendige kompetence og det nødvendige udstyr til, at børn i Næstved kan få et sundt forhold til det at færdes på vandet i småbåde med deres respektive lærere, eller med hjælp fra Fjordhusets personale, hvilket er et vigtigt ansvar at påtage sig, i et land med så mange strande, søer og åer. Fjordhuset har de sidste par år udviklet mange formidlingsforløb vedrørende livet ved vores fjord og kyst, både i vandet og på landjorden. Koncepterne vil være en vigtig brik i et teamarbejde med lærerne, så nye og spændende læringsformer kan opstå. Formidlingsforløbene skal være oplagte for de enkelte lærere at 4

5 vælge, og skal selvfølgelig være en del af medlemskonceptet, hvor alt er betalt. Oplevelser og læring i Næstved Kommunes naturmiljøer er for alle klassetrin. A2. Læring omkring dyrehold Hovedtemaet er mest tænkt til de yngste klassetrin, hvor der er mulighed for at følge årstiderne hos de forskellige dyr i Smakkens dyrehold. Et god måde at lære om dyrene på, er ved at være med til at passe dem med foder, udmugning og pleje, samtidig med at få en teoretisk basisviden om dyrenes levevis. De mest spændende tider i dyreholdet er selvfølge når der kommer kyllinger eller kaninunger, og med kyllingerne i hånden er der ikke langt til en snak om vores fødevarer. En ide til fremtidens dyrehold i det nye aktivitets og læringscenter, kunne være at supplerer med dyr som er oprindelige danske racer, og derved tilkoble læring om landbrug i tidligere tiders samfund. A3. Fritidsklubben Smakken som lejrskole Smakkens bygninger og område kan blive en skøn ramme for lejrskoler. Her er allerede kvadratmeter naturgrund med bålplads, shelter, boldbane og dyrehold, hvor der kan overnattes både i telte på grunden, eller indenfor i den store samlingssal. Lejrskoletilbuddet tænkes udbudt i perioder hvor lokalerne ikke benyttes til andre læringsforløb, eller hvor det kan bygges sammen med et af hovedtemaer. F.eks. kan man låne grejbankens cykler, og cykle til Fjordhuset for at få spændende naturformidling, samtidig med at man er på lejrskole. Der kan også være mulighed for at lære en masse om gamle dages brug af Smakkejollen i fiskeriet, en bådtype der blev flittigt brugt i Karrebæksminde, eller få hjælp fra projektets personale til at gennemfører spændende rollespilsforløb. Lejrskole er i de senere år blevet nedprioriteter på de enkelte skoler, hvilket bevirker, at børnene har mistet en fantastisk mulighed for at styrke sammenholdet i klasserne, og opnå læring på alternative måder. I en lejrskolemodel hvor de fysisk rammer er både trygge, spændende og udfordrerne, og hvor den enkelte klasse og klasseråd ikke skal betale for ophold, er der håb om, at børn i Næstved igen kan få oplevelsen af at være sammen, - bare i to dage, eller måske i en hel uge. 5

6 A4. Smakkejollen i fiskerimiljø Smakkejollen er et oplagt tema for spændende teoretiske og praktiske læringsforløb, da den for bare et par generationer siden, var den mest udbredte jolletype til brug i fiskeriet. Derfor er den en vigtig brik i naturog kulturformidling til børn og unge. Fjordhuset har allerede to fine Smakkejoller i grejbanken, og det er derfor dels muligt at lære hvordan man sejler en Smakkejolle eller f.eks. hvordan man tidligere satte garn og ruser. Der er også mange spændende historiske og kulturelle læringsudfordringer omkring livet ved kysten fra den tid. Hver egn i Danmark havde hvert sin specielle Smakkejolle med sit specielle kendetegn, og jollerne så lidt forskellige ud, alt efter beliggenhed ved fjord eller åben kyst. I Karrebæksminde var smakkejollen en spidsgattet damjolle, der var tomastet med klyver og topsejl, og på Karrebæksminde bådeværft blev der bygget en del smakkejoller til brug i Smålandshavet. Sejlskole i Næstved har allerede givet mange børn i Næstved minder for livet, ved at give dem mulighed for at prøve smakkejollen, og et nyt samarbejde med kompetencepersoner herfra, vil kunne give et optimalt udgangspunkt for opbygningen af et reelt smakkecenter, med stor viden og formidlingskompetence på området. A5. Udviklingsarbejde med den lokale skole Med et Aktivitets- og læringscenter som nabo, ser vi nogle helt unikke muligheder for at Karrebæk skole kan flytte noget af undervisningen ud i nye rammer. Det vil blive meget nemt at følge årstiderne i dyreholdet, benytte området til ude-undervisning, lave længerevarende cirkusaktiviteter og benytte Fjordhusets mange muligheder, som f.eks. musetur for de mindste, fjordsafari, sejlads i kano og kajak, dissektion af blæksprutter og fladfisk og meget andet. Derudover ønsker bestyrelsen i AFK at fortsætte traditionen med at lave lejrskole for 5. og 6. klasse til Sverige, i et tæt samarbejde med forældrene. Lejrskoleideen kan evt. udbygges, så der blev lejrskoletilbud til alle klassetrin, på alle årstider, evt. med overnatninger i Smakken og i Fjordhuset. Ideudviklingen til et udvidet lokalt samarbejde, skal selvfølgelig skabes i dialog mellem børn, forældre, lærere, pædagoger og andre fagpersoner og interessenter med tilknytning til området. 6

7 A6. Cirkusskolen Cirkus Sjowtime Smakken har i mange år arbejdet med cirkusprojekter og gennemført utallige forestillinger med børn i fokus. Med eget to-mastet cirkustelt, 10 meter cirkuskostumer og cirkusrekvisitter til ethvert nummer, er det oplagt at viderebygge de erfaringer til styrkelse af den nye folkeskole. Ideen er at lave en egentlig cirkusskole, hvor folkeskoler har mulighed for at komme så tæt på et rigtigt cirkusmiljø, som det er muligt at skabe. F.eks. kan cirkusteltet hejses hvert år i april og maj måned som ramme for afslutninger og forestillinger som skoler har forberedt igennem en vinterperiode. Det kan bruges i lejrskoleophold eller emneuger med cirkus som tema. Cirkusskolen Cirkus Sjowtime skal være børnenes eget gøglercirkus, hvor de med ildhu kan træne akrobatik, tryllekunster, jonglere, gå på line, lave plakater, sy kostymer, producere cirkusmusik og koordinerer det hele til en festlig forestilling i et rigtigt cirkustelt. I et cirkusprojekt har børnene mulighed for at opleve nye sider af sig selv og ved hinanden, talenter kan udvikles og alle kan være med, da der både skal arbejdes i manegen og bag tæppet. Det forpligtende fællesskab er sund læring for de fleste, og det sociale fællesskab en fantastisk oplevelse. Cirkus aktiviteter som metode i undervisningen, er som de øvrige hovedtemaer et vigtigt redskab til at inkludere alle i læringsprocesserne, og til at skabe rammer, hvor børnene kan se hinanden i nye roller i forhold til den almindelige dagligdag. Noget med at få/opleve hurtig succes, og at det kan smitte af på resten af skoleforløbet. Udvikling af læringskoncepterne Ovennævnte seks hovedtemaer er tænkt som de første grundpiller i forsøgsprojektet omkring udvikling af et aktivitets- og læringscenter med fokus på nye læringsmetoder. Det er temaer, som er valgt fordi Fritidsklubben Smakken og Blå Flag Center Fjordhuset allerede har personale, som er fortrolige med aktiviteterne, og har de nødvendige kompetencer, udstyr og erfaring til at gennemfører dem på en spændende, professionel og tryg måde. For at optimerer den enkelte elevs læringsudbytte, skal der før projektstart etableres et tværfagligt team, hvor lærere fra interesserede skoler er med til at grundudvikle læringsforløbende, og gennem hele projektperioden evaluere og opsamle erfaringer. Det kunne være en ambassadør fra hver skole. Når aktiviteterne konkret skal gennemføres med børn og unge, bliver det i et samarbejde mellem projektets medarbejdere og de enkelte lærere, som har ansvar for undervisningen. e. I de fleste forløb vil der være forberedende aktiviteter, som skal laves i klasserne, inden man kommer til projektet. Ligeledes vil der ofte være en form for efterbearbejdning, men det enkelte forløb justeres og finpudses i fællesskab ud fra den enkelte klasses behov og ønsker. 7

8 Personalekompetencer der er tilknyttet projektet Ud over en solid erfaring med drift af Fritidsklubben Smakken og Fjordhuset, skal nævnes følgende uddannelser som personalet har, og som understøtter projektets samlede kompetencer: Pædagoger, Naturvejleder, Biolog med speciale i formidling, Friluftsvejleder fra Kbh. universitet, Det etårige studie i Nordisk friluftsliv, Havkajakinstruktør, Kanoinstruktør, Snorkelinstruktør, duelighedsprøven til sejlads. Milepæle Idé- og sonderingsfase Politisk beslutning om etablering af et udviklingsprojekt Etablering af et tværfagligt ide- og udviklingsteam Klargøring, etablering og opgradering af de fysiske rammer 2014/ / /17 Opstart af projektet, udarbejdelse af materialer, profilering, PR og information Gennemførelse og afprøvning af pilotforløb med udvalgte skoler Gennemførelse af læringsforløb på fuldt niveu året igennem Evt. ideudvikle nye temaer og afprøve dem Fortsat gennemførelse af læringsforløb Evauering og afklaring om projektets videreførelse og evt. nye milepæle 8

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Masterplan. - for en fri grundskole og børnehave i Klitmøller

Masterplan. - for en fri grundskole og børnehave i Klitmøller Masterplan - for en fri grundskole og børnehave i Klitmøller 2 Indhold 1. Vision for børneområdet i Klitmøller... 3 2. Målsætninger... 4 2.1 Skolens målsætning... 4 2.2 Børnehavens målsætning... 4 2.3

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Årsplan 2001 Klubben Søborg Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Indhold: Forord p. 3 Hvem har udarbejdet planen Hvem er målgruppen Formålet med planen Læsevejledning Fakta om klubben p. 4 Historie Normering,

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

MASTERPLAN. fri grundskole og børnehave i Klitmøller

MASTERPLAN. fri grundskole og børnehave i Klitmøller MASTERPLAN fri grundskole og børnehave i Klitmøller 2 Indhold 1. Vision for børneområdet i Klitmøller... 3 2. Målsætninger... 4 2.1 Skolens målsætning... 4 2.2 Børnehavens målsætning... 4 2.3 Målsætning

Læs mere

Udviklingsplan for profilskole 2012 15. Utterslev Skole en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik

Udviklingsplan for profilskole 2012 15. Utterslev Skole en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik Udviklingsplan for profilskole 2012 15 en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik INDHOLD Indledning... 4 Styregruppen... 4 Udviklingsplan for kommunal naturfaglig profilskole...

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Natur og sociale indsatser. Den første nationale konference om sociale indsatser i naturen for udsatte børn, unge og familier. 8.

Natur og sociale indsatser. Den første nationale konference om sociale indsatser i naturen for udsatte børn, unge og familier. 8. v i d e n c e n t e r f o r f r i lu f ts l i v o g naturformidling københavns universitet FOTOGRAF: THOMAS SICK NIELSEN Natur og sociale indsatser Den første nationale konference om sociale indsatser

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Inspirationsmateriale I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Opdateret 19. november 2013 Inspirationsmateriale i forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Udgivet af

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere