Smakken: Fra Fritidsklub til Aktivitets- og læringscenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Smakken: Fra Fritidsklub til Aktivitets- og læringscenter"

Transkript

1 Smakken: Fra Fritidsklub til Aktivitets- og læringscenter Juli 2013 et innovativt udviklingsprojekt i den nye skole i i Næstved. Projektbeskrivelse Et treårigt forsøgsprojekt med fokus på udvikling af nye læringsmetoder gennem naturformidling, lejrskole og cirkusprojekter. Fritidsklubben Smakken Fritidsklubben Smakken Kirkebakken 27 A Kirkebakken DK-4736 Karrebæksminde 27 A Projektleder: Niels Petersen

2 Indledning Ved omlægning af fritidsklubstrukturen i Næstved Kommune i forbindelse med den nye skolereform, har bestyrelsen for AFK ( foreningen Aktiv Fritid Karrebæk ) følgende anbefalinger som vi ønsker med i debatten og vurderinger for fremtidens skole- og fritidstilbud: 1. Etablerer et treårigt forsøgsprojekt ved at omlægge fritidsklubben Smakken og Blå Flag Center Fjordhuset til et samlet Aktivitets- og læringscenter. 2. At der bliver etableret de nødvendige antal SFO 2 pladser på Karrebæk skole (måske 10 til 15 pladser) for at sikre, at der fortsat er et lokalt pasningstilbud specielt til børn på 4. klassetrin. 3. Ungdomsklubben i Karrebæk har altid været meget flittigt besøgt, og betyder meget for områdets unge, da de stadig, efter overbygningen er flyttet til Næstved, har brug for et lokalt samlingssted. Derfor ønsker bestyrelsen fortsat at drive ungdomsklub i området, og tilbyde den til unge allerede fra 5. klassetrin. Vision for et Aktivitets- og læringscenter Det er bestyrelsens ønske at sikre kompetencer og erfaringer, der gennem tiden er blevet opbygget i Fritidsklubben Smakken og Blå Flag Center Fjordhuset, til udnyttelse, glæde og inspiration i den nye skole. Bestyrelsen ser det som en nødvendighed, at det tværfaglige samarbejde med andre faggrupper, bliver en stærk del af den fremtidige skole, for at det er muligt at leve op til intentionerne i den nye skolereform. Det er bestyrelsens vision at lave et udviklingsprojekt, hvor vi omdanner Fritidsklubben Smakken og Blå Flag Center Fjordhuset, til et samlet Aktivitets- og læringscenter for alle skoler i Næstved Kommune. Formål Udviklingsprojektet har til formål at etablere et aktivitets- og læringscenter, hvor det tværfaglige samarbejde med lærere, pædagoger og andre faggrupper, kan udvikle og inspirere til nye spændende og aktive læringsmetoder for børn og unge i Næstved kommunes skoler. Organisering Udviklingsprojektet er organiseret i Foreningen AFK (Aktiv Fritid Karrebæk), som i dag driver Fritidsklubben Smakken og Blå Flag Center Fjordhuset. Kommunale folkeskoler i Næstved kan tegne et institutionsmedlemskab, og derefter benytte alle tilbud gratis. Målgruppe Den primære målgruppe er alle kommunale folkeskoler i Næstved. Derudover vil der fortsat være fokus på Fjordhusets andre samarbejdspartnere, institutioner, foreninger, virksomheder, samt områdets mange turister gennem Blå Flag aktiviteter. Økonomi Budgettet for projektet bliver på ca. kr ,- årligt, hvoraf det forventes at Næstved kommune vil fortsætte det tilskud på i alt kr ,- der i mange år er givet til Fritidsklubben Smakken. 2

3 AFK, Fjordhuset og Friluftsrådet supplerer med resten, hvilket betyder, at udviklingsprojektet bliver driftsmæssigt udgiftsneutralt for Næstved kommune. Etableringsudgifter til ombygning og opgradering af rammerne beløber sig til kr ,- hvoraf der hermed ansøges Næstved kommune om et engangsbeløb på kr ,-. Resten forventes som tilskud fra fonde. Forsøg Udviklingsprojektet etableres som et forsøgsprojekt på tre år, i perioden 1. august 2014 til 1. august Historik Foreningen AFK har siden 1993 drevet Fritidsklubben Smakken i Karrebæksminde med tilskud fra Næstved Kommune. Smakken har i alle årene været et samlings- og udviklingspunkt for lokalområdets børn og unge, og med et særdeles tæt forældresamarbejde, har institutionen desuden været et kulturelt samlingssted, hvor børn, forældre og personale gennem tiden har skabt store fælles oplevelses- og aktivitetsprojekter. Smakken har i mange år, i et samarbejde med Karrebæk skole, afholdt lejrskole for de lokale 5. og 6. klasser med et skikursus i Sverige, hvor forældre hvert år har skabt den økonomiske baggrund. Smakken har, i eget to-mastet cirkustelt, i mange år gennemført store cirkusprojekter ved at skabe det lokale børnecirkus Cirkus Sjowtime, og har derfor stor rutine i cirkusaktivitet som pædagogisk redskab. Smakkens ungdomsklub har 80 % af områdets unge som medlemmer, og er i dag en af de mest besøgte ungdomsklubber i Næstved. Ungdomsklubben har stor betydning for lokalområdet, specielt som lokalt samlingssted for områdets 7. klasse, efter overbygningen er flyttet til Næstved. Foreningen AFK har i mere end 10 år drevet en grejbank med friluftsudstyr, og har i samarbejde med Friluftsrådet udlånt udstyret til skoler og institutioner. Grejbanken er i dag udviklet til et stort Blå Flag Center beliggende i Karrebæksminde. Her er der naturformidlingstilbud til turister gennem Blå Flag aktiviteter, i 2012 med et besøgstal på gæster. Der er tilbud til virksomheder om naturformidling, teambuilding og personaleudflugter, samt et foreningstilbud omkring havkajaksejlads til lokale friluftsinteresserede. Den største aktivitet i Fjordhuset er naturformidling til skoler og institutioner, hvor 12 til 15 skoler aktuelt er tilmeldt og aktive brugere af de forskellige tilbud. Fjordhuset er kompetencecenter vedr. sikkerhed i forhold til sejlads med børn og unge, og udbyder sikkerhedskurser og uddannelser i kano og havkajak for lærere og pædagoger fra hele Sjælland, eksklusiv Københavnsområdet, som har deres eget kompetencecenter Kattinge Værk ved Roskilde Fjord. Derudover hjælper Fjordhuset skoler og institutioner med implementeringen af de nye sikkerhedskrav vedrørende sejlads med børn og unge. I Blå Flag Center Fjordhuset er der ansat en naturvejleder, som støttes økonomisk af Friluftsrådet, og der er tilknyttet flere freelancemedarbejdere med hver deres speciale. Smakkens børn har stor glæde af de mange 3

4 tilbud der er i Fjordhuset, og de to enheder er tæt forbundet med hinanden gennem gensidig personaleudveksling. Et Aktivitets- og læringscenter Det nye Aktivitets- og læringscenter skal i starten tage udgangspunkt i de aktivitetstilbud som pædagoger og personale i Smakken, samt naturvejlederen i Fjordhuset er rigtig gode til. Derfor skal der i samarbejde med skolerne, og den lærerfaglige vinkel, startes en udvikling af nye og spændende læringsmetoder med udgangspunkt i følgende hovedtemaer: 1. Friluftsliv, sejlads og naturformidling. Tilbud til alle skoler i Næstved. 2. Læring omkring dyrehold. Tilbud til alle skoler i Næstved. 3. Smakken indrettes til en lejrskole hvor der kan tilkobles spændende læringskoncepter. Tilbud til alle skoler i Næstved. 4. Smakkecenter, et kulturelt og historisk tema, der i teori og praksis omhandler brugen af smakkejollen i de gamle fiskerimiljøer. 5. Et udvidet samarbejde med den lokale skole, Karrebæk skole. Udviklingsarbejde omkring udeundervisning og lejrskole for alle klassetrin. 6. Cirkusskolen Cirkus Sjowtime. Et tilbud til alle skoler i Næstved. A1. Friluftsliv, sejlads og naturvejledning Ved at benytte vores Blå Flag Center i et aktivitets- og læringscenter, vil der komme en naturlig videreudvikling af det positive samarbejde, vores naturvejleder de seneste år har skabt med skolerne i Næstved. Fjordhuset har udviklet et koncept, takket være støtte fra Friluftsrådet, hvor den enkelte skole kan blive medlem af vores organisation for et beløb der p.t. er på kr ,- om året. Derved har skolerne fri mulighed for at benytte området til ude-undervisning, lejrskole og f.eks. temadage om fjorden. De kan gratis benytte al udstyr i grejbanken som f.eks. kanoer, kajakker, telte og båludstyr. I medlemskabet er også inkluderet et førstehjælpskursus og et sikkerhedskursus i kano eller kajak, og hvis de har behov for det, kan de tilkoble vores naturvejleder, som kan bibringe med spændende formidling. Konceptet har bevirket, at mange skoleklasser nu benytter Fjordhuset, da den enkelte lærer ikke skal tænke i økonomi, men blot skal se at komme af sted, - bus 603 fra Næstved kører lige til døren. Det nye medlemskoncept kan i det nye Aktivitets- og læringscenter udbygges meget, ved at tilbyde skolerne at personale fra Fjordhuset og Smakken, sammen med lærerne, danner teams omkring undervisningen i naturfag, dansk, historie, idræt og andre fag hvor en udendørs ramme kan booste/give læringen en ny dimension, samt kan være med til at inspirerer eleverne til et aktivt fritidsliv. Konceptet vil sikre, at klasserne kommer ud i andre rammer end klasselokalet, fordi lærerne ikke skal tænke på hvad det koster. Ligeledes ønsker vi at sikre, at lærere og pædagoger i fremtiden får de nødvendige kurser og uddannelser, til at kunne gennemføre sejlaktiviteter med børn og unge. Disse kurser og uddannelser skal udbygges i fremtidens medlemskoncept, så økonomien ikke bliver en hæmsko for sikkerheden. Fjordhuset har den nødvendige kompetence og det nødvendige udstyr til, at børn i Næstved kan få et sundt forhold til det at færdes på vandet i småbåde med deres respektive lærere, eller med hjælp fra Fjordhusets personale, hvilket er et vigtigt ansvar at påtage sig, i et land med så mange strande, søer og åer. Fjordhuset har de sidste par år udviklet mange formidlingsforløb vedrørende livet ved vores fjord og kyst, både i vandet og på landjorden. Koncepterne vil være en vigtig brik i et teamarbejde med lærerne, så nye og spændende læringsformer kan opstå. Formidlingsforløbene skal være oplagte for de enkelte lærere at 4

5 vælge, og skal selvfølgelig være en del af medlemskonceptet, hvor alt er betalt. Oplevelser og læring i Næstved Kommunes naturmiljøer er for alle klassetrin. A2. Læring omkring dyrehold Hovedtemaet er mest tænkt til de yngste klassetrin, hvor der er mulighed for at følge årstiderne hos de forskellige dyr i Smakkens dyrehold. Et god måde at lære om dyrene på, er ved at være med til at passe dem med foder, udmugning og pleje, samtidig med at få en teoretisk basisviden om dyrenes levevis. De mest spændende tider i dyreholdet er selvfølge når der kommer kyllinger eller kaninunger, og med kyllingerne i hånden er der ikke langt til en snak om vores fødevarer. En ide til fremtidens dyrehold i det nye aktivitets og læringscenter, kunne være at supplerer med dyr som er oprindelige danske racer, og derved tilkoble læring om landbrug i tidligere tiders samfund. A3. Fritidsklubben Smakken som lejrskole Smakkens bygninger og område kan blive en skøn ramme for lejrskoler. Her er allerede kvadratmeter naturgrund med bålplads, shelter, boldbane og dyrehold, hvor der kan overnattes både i telte på grunden, eller indenfor i den store samlingssal. Lejrskoletilbuddet tænkes udbudt i perioder hvor lokalerne ikke benyttes til andre læringsforløb, eller hvor det kan bygges sammen med et af hovedtemaer. F.eks. kan man låne grejbankens cykler, og cykle til Fjordhuset for at få spændende naturformidling, samtidig med at man er på lejrskole. Der kan også være mulighed for at lære en masse om gamle dages brug af Smakkejollen i fiskeriet, en bådtype der blev flittigt brugt i Karrebæksminde, eller få hjælp fra projektets personale til at gennemfører spændende rollespilsforløb. Lejrskole er i de senere år blevet nedprioriteter på de enkelte skoler, hvilket bevirker, at børnene har mistet en fantastisk mulighed for at styrke sammenholdet i klasserne, og opnå læring på alternative måder. I en lejrskolemodel hvor de fysisk rammer er både trygge, spændende og udfordrerne, og hvor den enkelte klasse og klasseråd ikke skal betale for ophold, er der håb om, at børn i Næstved igen kan få oplevelsen af at være sammen, - bare i to dage, eller måske i en hel uge. 5

6 A4. Smakkejollen i fiskerimiljø Smakkejollen er et oplagt tema for spændende teoretiske og praktiske læringsforløb, da den for bare et par generationer siden, var den mest udbredte jolletype til brug i fiskeriet. Derfor er den en vigtig brik i naturog kulturformidling til børn og unge. Fjordhuset har allerede to fine Smakkejoller i grejbanken, og det er derfor dels muligt at lære hvordan man sejler en Smakkejolle eller f.eks. hvordan man tidligere satte garn og ruser. Der er også mange spændende historiske og kulturelle læringsudfordringer omkring livet ved kysten fra den tid. Hver egn i Danmark havde hvert sin specielle Smakkejolle med sit specielle kendetegn, og jollerne så lidt forskellige ud, alt efter beliggenhed ved fjord eller åben kyst. I Karrebæksminde var smakkejollen en spidsgattet damjolle, der var tomastet med klyver og topsejl, og på Karrebæksminde bådeværft blev der bygget en del smakkejoller til brug i Smålandshavet. Sejlskole i Næstved har allerede givet mange børn i Næstved minder for livet, ved at give dem mulighed for at prøve smakkejollen, og et nyt samarbejde med kompetencepersoner herfra, vil kunne give et optimalt udgangspunkt for opbygningen af et reelt smakkecenter, med stor viden og formidlingskompetence på området. A5. Udviklingsarbejde med den lokale skole Med et Aktivitets- og læringscenter som nabo, ser vi nogle helt unikke muligheder for at Karrebæk skole kan flytte noget af undervisningen ud i nye rammer. Det vil blive meget nemt at følge årstiderne i dyreholdet, benytte området til ude-undervisning, lave længerevarende cirkusaktiviteter og benytte Fjordhusets mange muligheder, som f.eks. musetur for de mindste, fjordsafari, sejlads i kano og kajak, dissektion af blæksprutter og fladfisk og meget andet. Derudover ønsker bestyrelsen i AFK at fortsætte traditionen med at lave lejrskole for 5. og 6. klasse til Sverige, i et tæt samarbejde med forældrene. Lejrskoleideen kan evt. udbygges, så der blev lejrskoletilbud til alle klassetrin, på alle årstider, evt. med overnatninger i Smakken og i Fjordhuset. Ideudviklingen til et udvidet lokalt samarbejde, skal selvfølgelig skabes i dialog mellem børn, forældre, lærere, pædagoger og andre fagpersoner og interessenter med tilknytning til området. 6

7 A6. Cirkusskolen Cirkus Sjowtime Smakken har i mange år arbejdet med cirkusprojekter og gennemført utallige forestillinger med børn i fokus. Med eget to-mastet cirkustelt, 10 meter cirkuskostumer og cirkusrekvisitter til ethvert nummer, er det oplagt at viderebygge de erfaringer til styrkelse af den nye folkeskole. Ideen er at lave en egentlig cirkusskole, hvor folkeskoler har mulighed for at komme så tæt på et rigtigt cirkusmiljø, som det er muligt at skabe. F.eks. kan cirkusteltet hejses hvert år i april og maj måned som ramme for afslutninger og forestillinger som skoler har forberedt igennem en vinterperiode. Det kan bruges i lejrskoleophold eller emneuger med cirkus som tema. Cirkusskolen Cirkus Sjowtime skal være børnenes eget gøglercirkus, hvor de med ildhu kan træne akrobatik, tryllekunster, jonglere, gå på line, lave plakater, sy kostymer, producere cirkusmusik og koordinerer det hele til en festlig forestilling i et rigtigt cirkustelt. I et cirkusprojekt har børnene mulighed for at opleve nye sider af sig selv og ved hinanden, talenter kan udvikles og alle kan være med, da der både skal arbejdes i manegen og bag tæppet. Det forpligtende fællesskab er sund læring for de fleste, og det sociale fællesskab en fantastisk oplevelse. Cirkus aktiviteter som metode i undervisningen, er som de øvrige hovedtemaer et vigtigt redskab til at inkludere alle i læringsprocesserne, og til at skabe rammer, hvor børnene kan se hinanden i nye roller i forhold til den almindelige dagligdag. Noget med at få/opleve hurtig succes, og at det kan smitte af på resten af skoleforløbet. Udvikling af læringskoncepterne Ovennævnte seks hovedtemaer er tænkt som de første grundpiller i forsøgsprojektet omkring udvikling af et aktivitets- og læringscenter med fokus på nye læringsmetoder. Det er temaer, som er valgt fordi Fritidsklubben Smakken og Blå Flag Center Fjordhuset allerede har personale, som er fortrolige med aktiviteterne, og har de nødvendige kompetencer, udstyr og erfaring til at gennemfører dem på en spændende, professionel og tryg måde. For at optimerer den enkelte elevs læringsudbytte, skal der før projektstart etableres et tværfagligt team, hvor lærere fra interesserede skoler er med til at grundudvikle læringsforløbende, og gennem hele projektperioden evaluere og opsamle erfaringer. Det kunne være en ambassadør fra hver skole. Når aktiviteterne konkret skal gennemføres med børn og unge, bliver det i et samarbejde mellem projektets medarbejdere og de enkelte lærere, som har ansvar for undervisningen. e. I de fleste forløb vil der være forberedende aktiviteter, som skal laves i klasserne, inden man kommer til projektet. Ligeledes vil der ofte være en form for efterbearbejdning, men det enkelte forløb justeres og finpudses i fællesskab ud fra den enkelte klasses behov og ønsker. 7

8 Personalekompetencer der er tilknyttet projektet Ud over en solid erfaring med drift af Fritidsklubben Smakken og Fjordhuset, skal nævnes følgende uddannelser som personalet har, og som understøtter projektets samlede kompetencer: Pædagoger, Naturvejleder, Biolog med speciale i formidling, Friluftsvejleder fra Kbh. universitet, Det etårige studie i Nordisk friluftsliv, Havkajakinstruktør, Kanoinstruktør, Snorkelinstruktør, duelighedsprøven til sejlads. Milepæle Idé- og sonderingsfase Politisk beslutning om etablering af et udviklingsprojekt Etablering af et tværfagligt ide- og udviklingsteam Klargøring, etablering og opgradering af de fysiske rammer 2014/ / /17 Opstart af projektet, udarbejdelse af materialer, profilering, PR og information Gennemførelse og afprøvning af pilotforløb med udvalgte skoler Gennemførelse af læringsforløb på fuldt niveu året igennem Evt. ideudvikle nye temaer og afprøve dem Fortsat gennemførelse af læringsforløb Evauering og afklaring om projektets videreførelse og evt. nye milepæle 8

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Erhvervslivet Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvad med faciliteter? 6 Hvad med økonomien? 6 Hvad kan virksomhederne gøre?

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

I Friluftsrådets vurdering af projektet sammenholder vi om aktiviteterne hjælper med at opfylde projektets delmål og formål.

I Friluftsrådets vurdering af projektet sammenholder vi om aktiviteterne hjælper med at opfylde projektets delmål og formål. Vejledning Alle punkter i ansøgningsskemaet skal beskrives. I Friluftsrådets vurdering af projektet sammenholder vi om aktiviteterne hjælper med at opfylde projektets delmål og formål. Se endvidere nedenstående

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Naturvejlederløntilskud

Naturvejlederløntilskud Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20653 Navn naturvejleder: Anne Katrine Blond Navn arbejdsgiver: Fritidscentret AFK Arbejdssted: Blå Flag Center Fjordhuset Adresse: Enø Kystvej

Læs mere

SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015

SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015 Grejbank Klatrevæg Kano Kajak GPS Mountainbike Førstehjælp .... Forord. 3 En dag på vandet 4 En dag på mountainbike 5 En dag på klatrevæggen. 6 GPS skattejagt.

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

En moderne friskole med fokus på helhed, fællesskab og faglighed. Velkommen til Ugelbølle Friskole!

En moderne friskole med fokus på helhed, fællesskab og faglighed. Velkommen til Ugelbølle Friskole! En moderne friskole med fokus på helhed, fællesskab og faglighed Velkommen til Ugelbølle Friskole! Ugelbølle Friskole vil være det foretrukne skolevalg i lokalområdet, kendetegnet ved højt fagligt niveau

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

ROSKILDE VEJLEDNING. Skoler og kulturinstitutioner

ROSKILDE VEJLEDNING. Skoler og kulturinstitutioner ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Skoler og kulturinstitutioner Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvordan samarbejde? 6 Eksempler på aktivitetstyper 7 Hvad med

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

Et nyt samarbejde efter Folkeskolereformen 2013

Et nyt samarbejde efter Folkeskolereformen 2013 HG SPORTSFRITIDSKLUB NÆSTVED DANMARKS SUNDESTE KOMMUNE. FORSLAG TIL FRITIDSTILBUD TIL ALLE BØRN I NÆSTVED Et nyt samarbejde efter Folkeskolereformen 2013 HG Fritidsklub 11. september2013, version 2.0 UDFORDRINGER

Læs mere

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever.

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. På baggrund af den tragiske ulykke på Præstø Fjord i februar 2011 har Søfartsstyrelsen indskærpet sikkerhedsregler og procedurer for skoler og

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag 23. januar 2014 Model 1 Samarbejds- og partnerskabsmodel. Modellen betyder en uændret organisering af fritidsområdet. Der indgås forpligtende samarbejds- og partnerskabsaftaler i forhold til blandt andet

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge

Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge Formål med grundlaget Det pædagogiske grundlag tager udgangspunkt i lovgivning og kommunale beslutninger for skole og fritidsordninger og skal sammen med

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

Business case. Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk

Business case. Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk Business case Projekttitel Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk Skolebestyrelse, forældrebestyrelse, A-med i skolen og på Puk samt ledelse på Puk og Hornbæk Skole, ønsker en ny organisering,

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR

ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR 5. februar 2015 HØRINGSSVAR ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR Folkeskolereformen er en meget omfattende forandringsproces med store konsekvenser for både medarbejdere, børn og forældre på

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Årsrapport 2010: AQUA Sø- og Naturcenter

Årsrapport 2010: AQUA Sø- og Naturcenter Årsrapport 2010: AQUA Sø- og Naturcenter Vandhulsundersøgelse ved Skovens Dag på Klostermølle Naturvejleder Lars Nygaard AQUA Sø- og Naturcenter Vejlsøvej 55 8600 Silkeborg For AQUA Sø- og Naturcenter

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Foreningerne ind i Folkeskolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Foreningerne ind i Folkeskolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Foreningerne ind i Folkeskolen Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 39 Indhold 1. Introduktion......... 40 2. Projektets aktiviteter............ 40 3. Projektets resultater....... 41 4. Projektets

Læs mere

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016 Team- samarbejde &Trivsel Kære forældre I Børne- og Kulturforvaltningen sætter vi i denne udgave af nyhedsbrevet fokus på teamsamarbejde blandt skolens pædagogiske personale og elevtrivsel og gør status

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Ungepolitik Ballerup Kommune

Ungepolitik Ballerup Kommune www.ballerup.dk Ungepolitik Ballerup Kommune Vi satser på mennesker Ny ungepolitik Den 26. januar 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen den nye Ungepolitik Forud var gået en god, lang og grundig proces, hvor

Læs mere

Ny Naturvejlederordning fra 2016

Ny Naturvejlederordning fra 2016 Ny Naturvejlederordning fra 2016 Samarbejdspartnere Center for Børn og Undervisning Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice Center for Teknik og Miljø Østsjællands Museum Stillingen er normeret

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Inviter borgerne på NATURENS DAG

Inviter borgerne på NATURENS DAG Inviter borgerne på NATURENS DAG Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 10. september 2017 Naturens Dag er den årlige mærkedag for naturoplevelser over hele landet Naturens Dag for

Læs mere

Sammen om at lede folkeskolen

Sammen om at lede folkeskolen Sammen om at lede folkeskolen Dialog- og udviklingsmøder om at lede folkeskolen Hanne Bak Lumholt, afdelingschef, KL Erling Pedersen, skoleleder, skolerne i Nord, Odense Kommune 06-11-2015 1 En ny folkeskole

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 19176 Naturvejleder: Michael Schack Arbejdssted: Gram Slot Adresse: Slotsvej 54 Postnummer/By: 6510 Gram Kort resumé af årets vigtigste begivenheder:

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

Virksomheden Levuk 2013

Virksomheden Levuk 2013 Fritidsklub for unge med handicap Levuk tilbyder særligt tilrettelagt undervisning og aktiv fritid for unge over 13 år, der har betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Det kan

Læs mere

Suveræne skoler i Lejre Kommune

Suveræne skoler i Lejre Kommune Suveræne skoler i Lejre Kommune Skolevision 2012 Kære læser Kan du huske, hvordan det var at gå i folkeskole? Hvem din yndlingslærer var, og hvilke fag du havde? Du kan måske huske, hvordan dit klasselokale

Læs mere

Målsætning for Kajakaktiviteter i Korsør Roklub

Målsætning for Kajakaktiviteter i Korsør Roklub Om Klubben Målsætning for Kajakaktiviteter i Korsør Roklub Korsør Roklub er en forening beliggende i Korsør. Roklubbens historie strækker sig mere end 100 år tilbage. Aktiviteterne er baseret på to grupper,

Læs mere

Sejl- og Friluftscentret Thurø. Svendborg Kommune. doc. 12/6856

Sejl- og Friluftscentret Thurø. Svendborg Kommune. doc. 12/6856 Sejl- og Friluftscentret Thurø Svendborg Kommune doc. 12/6856 Sejl- og Friluftscentret Thurø har eksisteret siden 1988, tidligere under navnet Sejladsprojektet, og har været i en kontinuerlig udvikling

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Partnerskabsaftale omkring Projekt Kongelundsfortet i bevægelse DGI Storkøbenhavn og Dragør Kommune

Partnerskabsaftale omkring Projekt Kongelundsfortet i bevægelse DGI Storkøbenhavn og Dragør Kommune Partnerskabsaftale omkring Projekt Kongelundsfortet i bevægelse og Kontakt Jesper Tangbæk Karina Møller +45 3289 0351 +45 3289 0360 jespert@draoger.dk karinamo@dragoer.dk Kirkevej 7 2791 Dragør Kontakt

Læs mere

Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse

Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse Denne projektbeskrivelse dækker udelukkende de aktiviteter, der foregår på skolerne i hverdagene i uge 35 til uge 40. Arrangementer i weekender er ikke

Læs mere

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter Børne- og Ungdomsforvaltningen FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 2016 Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter I Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og -centre og skoler

Læs mere

Ubberud Skole. Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Ubberud Skole. Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Ubberud Skole for dig og dit barn Børne og ungeforvaltningen Skoleafdelingen Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ www.odense.dk/dss Udgivet April 2013 for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen

Læs mere

Signaturskolens mål- og indholdsbeskrivelse på fritidsdelen 2015/2016

Signaturskolens mål- og indholdsbeskrivelse på fritidsdelen 2015/2016 Indhold Indledning:... 2 Signaturskolens mission... 3 Konkrete mål- og indholdsbeskrivelser:... 3 Trivsel og fællesskab:... 3 Krop og bevægelse:... 4 Helhed og overgange:... 4 Læring og Science:... 4 Børn

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C. hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR

Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C. hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR marts 2014 Høring af analyse af fritids- og ungdomsskoleområdet ÅUF takker for invitationen

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen )

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen ) PARTNERSKABSAFTALE Indgået mellem Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby (følgende benævnt DIF ) og Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg (følgende benævnt Kommunen

Læs mere

Naturvejledning i Ballerup kommune Aktiviteter i 2014

Naturvejledning i Ballerup kommune Aktiviteter i 2014 Naturvejledning i Ballerup kommune Aktiviteter i 2014 Arrangementer og ture i 2014 Som det fremgår af tabellerne nedenfor, har der i alt været gennemført 100 ture og arrangementer i 2014, hvoraf ca. 80%

Læs mere

NOTAT. Bilag 1. Center for Dagtilbud og Skoler

NOTAT. Bilag 1. Center for Dagtilbud og Skoler NOTAT Bilag 1 Center for Dagtilbud og Skoler Dagtilbud og Skoler Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsbeh. Morten Colsted Udviklingskonsulent Tlf. 49 28 27 79 mobil: 25 31 27 79 mco37@helsingor.dk

Læs mere

Masterkurser i Friluftsliv

Masterkurser i Friluftsliv det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Masterkurser i Friluftsliv Forskningsbaseret efteruddannelse Derfor master Det er en naturlig, akademisk forlængelse af min hidtidige erfaring.

Læs mere

Hvad er Boys on Track?

Hvad er Boys on Track? Støttet af Hvad er Boys on Track? Boys on Track er et 3 årigt drengeprojekt organiseret i Morsø Ungdomsskole. Projektet er finansieret af VELUX FONDEN og løber fra 1. januar 2015 til 31. december 2017.

Læs mere

Slagelse Kommune og Folkeoplysningsudvalget præsenterer FORENINGSLEDER- OG TRÆNERKURSER 2013-14

Slagelse Kommune og Folkeoplysningsudvalget præsenterer FORENINGSLEDER- OG TRÆNERKURSER 2013-14 Kommune og Folkeoplysningsudvalget præsenterer FORENINGSLEDER- OG TRÆNERKURSER 2013-14 FORORD Udfordringerne for det frivillige foreningsliv, dets ledere og trænere er mange. Der stilles mange forventninger

Læs mere

Beskrivelse af Holstebro Musikskoles musikprofilskole.

Beskrivelse af Holstebro Musikskoles musikprofilskole. Beskrivelse af Holstebro Musikskoles musikprofilskole. 1. Hvornår startede samarbejdet og hvordan. Samarbejdet startede i 2004 med etableringen af Nørrelandsskolens Harmoniorkester (i dag er Nørrelandsskolen

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik

Kultur- og fritidspolitik Kultur- og fritidspolitik Kultur- og Fritidsudvalget i har udformet et forslag til en kultur- og fritidspolitik, der skal sikre, at den enkelte borger får mulighed for at deltage, udfolde sig og præge

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE 0. - 5. ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 1 KRAGELUNDSKOLEN www.kragelundskolen KRAGELUNDSKOLEN

Læs mere

Formål. Målgruppen er skoler, der ikke har valgt model, samt LP-skoler. Modellen kan også benyttes af PALS-skoler.

Formål. Målgruppen er skoler, der ikke har valgt model, samt LP-skoler. Modellen kan også benyttes af PALS-skoler. Herningmodel Skole Baggrund Efterspørgsel fra flere skoler. Herningmodel Skole er inspireret af elementer fra LP, PALS og erfaringer indhentet i kommunen siden 2008. Herningmodel Skole skal understøtte

Læs mere

Skabelon for høringssvar vedr. forebyggelsesplanen

Skabelon for høringssvar vedr. forebyggelsesplanen Skabelon for høringssvar vedr. forebyggelsesplanen Navn: Høringssvaret skal sendes til Anne Christmann Ramsgaard på email: shaar@herning.dk. Deadline er den 18. april 2012 kl. 9.00. Hovedtemaer Konkrete

Læs mere

Projektbeskrivelse: Jolle- og kajakhus

Projektbeskrivelse: Jolle- og kajakhus NAPPEDAM BÅDELAUG Projektbeskrivelse: Jolle- og kajakhus Side!1 NAPPEDAM BÅDELAUG NAPPEDAM BÅDELAUG BYGGER NYE KLUBFACILITETER FOR JOLLE- OG KAJAKAFDELING Baggrundsinformation en bådehavn for foden af

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Skolereformen. Byrådet 28. august 2014

Skolereformen. Byrådet 28. august 2014 Skolereformen Byrådet 28. august 2014 Skolereform disposition Animationsfilmen Lærer/elev skema Understøttende undervisning Lektiecafe SFO og fritidsklubber Den åbne skole Kulturelt læringscenter Kompetenceudvikling

Læs mere

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt PROJEKTLEDELSE Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt Er du en del af et projekt, er der krav fra mange sider, hvad enten du er leder eller deltager. Og kravene omfatter en hel

Læs mere

Tema 5: Læringsledelse. Fase A: Nuværende praksis. 1.2.Hvordan arbejder vi som ledere af læringsprocesser i dag (læringsledelse) de vigtigste punkter?

Tema 5: Læringsledelse. Fase A: Nuværende praksis. 1.2.Hvordan arbejder vi som ledere af læringsprocesser i dag (læringsledelse) de vigtigste punkter? Tema 5: Læringsledelse Fase A: Nuværende praksis 1.2.Hvordan arbejder vi som ledere af læringsprocesser i dag (læringsledelse) de vigtigste punkter? Fase B: Analyse og vurdering Hvad kendetegner jeres

Læs mere

Det brede læringsbånd

Det brede læringsbånd Det brede læringsbånd 1 Udvidet undervisningstid og samarbejde mellem skole og fritidsdel på Seden Skole Det brede læringsbånd På foranledning af Odense Kommunes Børn- og Ungeudvalg er Seden Skole blevet

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

I teksten herunder gives der høringssvar til beslutningsoplægget " Fremtidens fælles folkeskole i Halsnæs og implementeringen af skolereformen 2014.

I teksten herunder gives der høringssvar til beslutningsoplægget  Fremtidens fælles folkeskole i Halsnæs og implementeringen af skolereformen 2014. Halsnæs Kommune Rådhuset Udvalget for Skole, Familie og Børn 30. januar 2014 Høringssvar I teksten herunder gives der høringssvar til beslutningsoplægget " Fremtidens fælles folkeskole i Halsnæs og implementeringen

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Udarbejdet af Lone Sander, Benedicte Aufeldt og Hanne Petersen Indledning: Da der i 2014 kom en ny bekendtgørelse for de pædagogiske

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder Ørebroskolen forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen. Baggrund for tilbagemelding (Se program og bilag for aftenen)

Læs mere

- 1 - Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO. Projekt idrætsklasser

- 1 - Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO. Projekt idrætsklasser Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO Projekt idrætsklasser Status På baggrund af projektbeskrivelse udarbejdet i samarbejde med 6 idrætsklubber startede 5 idrætsklasser på Sønderagerskolen

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Inviter borgerne på NATURENS DAG. - Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 11. september

Inviter borgerne på NATURENS DAG. - Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 11. september Inviter borgerne på NATURENS DAG - Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 11. september Naturens Dag er den årlige mærkedag for naturoplevelser over hele landet. Naturens dag er den

Læs mere

Naturfag. Skolens navn: Agedrup Skole Skoleår: 08-09

Naturfag. Skolens navn: Agedrup Skole Skoleår: 08-09 Naturfag Skolens navn: Agedrup Skole Skoleår: 08-09 Indledning Formålet med denne selvevaluering er at undersøge status og visioner for skolens indsats på det naturfaglige område og at understøtte en refleksions-

Læs mere

Strategi for skolemad

Strategi for skolemad Strategi for skolemad Vores mål 1. Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag 2. Alle har mod til at deltage i verden 3. Alle har en ven i skolen 4. Læringen foregår overvejende eksperimenterende og

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I aarhus KOMMUNE UDGIVET AF: Aarhus Kommune Børn og Unge Læring og Udvikling UDGIVET: 2. udgave, juni 2017 COPYRIGHT: Aarhus Kommune Børn og Unge Læring og

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Denne årsberetning kommer til at omhandle 2 skoleår, hvor vi, som skole har været i en rivende udvikling. Vi er også

Læs mere

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform August 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. Folkeskolereformen er en læringsreform. Det overordnede mål er, at alle elever bliver

Læs mere

Udvikling af social resiliens i læringsmiljøer/praksisfællesskaber

Udvikling af social resiliens i læringsmiljøer/praksisfællesskaber Udvikling af social resiliens i læringsmiljøer/praksisfællesskaber 1 KONFERENCEN: SOCIAL RESILIENS UDVIKLING AF GENSIDIGT FORPLIGTENDE RELATIONER I FÆLLESSKABER MELLEM BØRN OG UNGE 3. OKTOBER, 2017 HANS

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere