Vækst og innovation. Rettidige og gode generationsskifter skaber fremtidens vindere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækst og innovation. Rettidige og gode generationsskifter skaber fremtidens vindere"

Transkript

1 Tænk, hvor har vi i det danske samfund dog rige muligheder for fortsat vækst hvis bare vi vil. Et citat fra LETTs bog om vækst og innovation gennem rettidige og gode generationsskifter. Som en aktiv deltager i dansk erhvervsliv og som en del af det danske samfund er vi i LETT glade for at medvirke til at sætte yderligere fokus på vækst, innovation og generationsskifter. Ikke blot sætter vi fokus herpå, men vi gør meget for at understøtte og deltage i væsentlige initiativer herom. LETTs ønske er, at vi gennem denne bog med så mange fremragende bidragydere får sat fokus på nytænkning og evnen til eksekvering i virksomhederne, blandt ejere, ledelser og i samfundet generelt. Vi håber, at vi gennem dette er med til at skabe en brændende platform, der kan være grundlaget for de mange muligheder, vi har. Vækst og innovation: Rettidige og gode generationsskifter skaber fremtidens vindere Vækst og innovation Rettidige og gode generationsskifter skaber fremtidens vindere ISBN

2 Danmark har brug for vækst og innovation Vækst og innovation er nøglen til at sikre Danmarks fremtid. Et væsentlig bidrag hertil er gennemførelsen af succesfulde generationsskifter i virksomheder, der kan fremtidssikre et sundt dansk erhvervsliv. Ønsker du en online udgave af denne bog? Scan QR koden eller besøg os på I LETT påtager vi os et vigtigt medansvar for realiseringen af succesfulde generationsskifter, som kan være med til at skabe vækst og udvikling i Danmark. Emnet optager os både som en del af dansk erhvervsliv, som borgere i samfundet og som juridiske rådgivere. I LETT ønsker vi at bidrage aktivt til en fremtidig og sund udvikling af det danske erhvervsliv, så virksomheders ressourcer og potentialer kan udnyttes på bedste vis. Vi bidrager ikke kun med juridisk bistand og holdbare løsninger, men også ved at dele vores viden om resultater og vigtige erfaringer fra konkrete generationsskifter. I denne bog har vi samlet en række indlæg, der på hver deres måde beskriver de mange faktorer, der har indflydelse på gennemførelsen og resultatet af generationsskifter. Indlæggene er suppleret med eksempler og spændende personlige beretninger. Det er vores ambition, at vi med denne bog kan inspirere og samtidig give konkrete bud på, hvordan der kan skabes de bedst mulige rammer for fornyet vækst og innovation i Danmark. This book is also published in English. Contact us or visit growthandinnovation Vores ønske er således, at bogen kan være en inspiration for alle, der interesserer sig for, hvorledes vi skaber vækst og udvikling i dansk erhvervsliv og sikre de bedste vilkår for danske virksomheders udviklingspotentialer. Bogen indeholder spændende perspektiver og bidrag fra førende eksperter og samarbejdspartnere. Vi skylder derfor stor tak til alle, der har støttet op om initiativet og delt vores ønske om at præge vækstdebatten i dansk erhvervsliv. God læselyst. Peter Mejlby Adm. direktør LETT ISBN

3 Indhold Den rette ejer for fremtiden 4 Ejerleder i dag - nyt liv i morgen? 12 Fra innovation til virksomhedsdrift 18 Juridiske modeller og cases Generationsskifte inden for familien 26 Generationsskifte til medarbejder 36 Konsolidering som generationsskifte 44 Fonde og værdiskabelse 48 Et klassisk generationsskifte videreført på NASDAQ OMX 56 Tvunget generationsskifte 62 Færch-sagen 68 Virksomhedens bedste ejer? 72 Salgsmodning 80 Værdiansættelse af virksomheder - den skattemæssige synsvinkel 88 Finansiering af generationsskifter 96 Generationsskifter i landbruget - en umulig opgave? 102 Corporate governance og corporate social responsibility 110 Godt i gang - ledelse i den første tid efter generationsskiftet 118 Familie- og arveretlige forhold i forbindelse med generationsskifte 126 Læren

4 Den rette ejer for fremtiden N.E. Nielsen Partner LETT 4 5

5 Den rette ejer, den rette bestyrelse og direktion til den rette virksomhed på det rette tidspunkt er et emne, som skal stå på ejernes og bestyrelsernes agenda i de kommende år. Nye strukturer, samarbejdsmuligheder og finansieringsformer vil opstå. Som et instrument i denne vigtige proces skal de følgende afsnit tjene som inspirationskilde og måske endda bidrage til at skabe nye ideer. Klokken var næsten 22, da telefonen ringede. Det måtte da være fra USA på dette tidspunkt? Nej, det var smedemesteren: NE, sagde han, jeg har lige set en udsendelse i fjernsynet. Mine børn skal ikke drive virksomheden, de er ikke dygtige nok. Vi skal på Børsen, hente kapital og skabe ny vækst. en konkurrent, til en fond, til nye private ejere, til en private equity fond eller ved børsnotering. Og så er der alle de ledelsesmæssige generationsskifter. Generationsskifteformer, der ligesom de klassiske generationsskifter skaber ny energi og muligheder. Min historie om smedemesteren er også et eksempel på, at et generationsskifte uanset form, forudsætter, at ejeren på det personlige plan når frem til en erkendelse om, at han ikke lever evigt, og at han er nødt til at overveje, hvordan virksomhedens fremtid uden eller efter ham sikres bedst. Men vejen dertil hvad enten man er ejer eller leder af en veletableret virksomhed eller en iværksætter, der skal give slip på sin ide og lade andre tage den til det næste niveau er ikke let, og målet nås ofte ad omveje. For hvem er man så, og hvad skal man bagefter? Jeg sad der i sofaen og tænkte: Godt, at han har forstået det med børnene - men Københavns Fondsbørs?. Det var ganske vist en avanceret metalforarbejdende virksomhed med små 100 ansatte på Sjælland?! Men alligevel. Fremtiden for både smedemesteren, børnene og virksomheden blev dog helt anderledes end det, vi talte om den aften. Og dog har jeg altid set det som et meget fint eksempel på den brede kreds af danske virksomhedsejere, der når det kommer til stykket prioriterer deres virksomheders vækst, muligheder og overlevelse højere end særinteresser af familiemæssig karakter. Og hver dag stiller alle dele af det danske ligesom det internationale forretningsliv det samme spørgsmål: Hvordan sikrer vi vækst og innovation, og hvordan sikrer vi i Danmark, at gode danske virksomheder ikke går tabt i en uforudsigelig global verden, en vanskelig skattestruktur og et svært fungerende kapitalmarked?" Siden 1996, hvor jeg første gang så Nike s megastore i Portland, Oregon, har jeg været en stor beundrer af Nike s slogan: Just do it, ligesom jeg er det af alle de virksomheder, der har været i stand til ikke blot at lave ambitiøse planer for fremtiden, men også at eksekvere dem. Når vi taler vækst og innovation, taler vi oftest om at skabe flere arbejdspladser lokalt i Danmark. Og når vi taler generationsskifte, taler vi oftest om overlevering af en familieejet virksomhed fra en generation af familien til den næste. Men vækst, innovation og generationsskifte er meget mere og langt mere nuanceret. Vækst og innovation er værdiskabelse for os alle, hvad enten det sker ved iværksætteri eller accelereret udvikling af eksisterende virksomheder. Generationsskifter er ikke alene fra far til søn, men også alle de avancerede former for generationsskifter, der sker til en medarbejder, ved sammenlægning med Her er afsnittet Ejerleder i dag nyt liv i morgen? på side 12 et godt bidrag til forståelse af den psykologiske proces. De personlige forhold giver sig også til udtryk, når personer laver testamenter og lign., hvilket er beskrevet i afsnittet Familie og arveretlige forhold i forbindelse med generationsskifte på side 126. Og i en nøgtern beskrivelse af Færch-sagen på side 68, kan man se eksempel på et generationsskifte som ikke er endt lykkeligt for nogen af de involverede. Et vigtigt område for vækst er også de mange små innovative virksomheder med stort potentiale, men hvor ejerne og dermed virksomheden er nødt til at skaffe kapital for at kommercialisere produkterne. At finde finansiering til iværksætteri er ofte en vanskelig opgave, hvor forskellen mellem politiske programerklæringer og kapitalejernes og markedets forventninger er meget tydelige. I disse virksomheder handler generationsskifte ikke om ejernes alder, men om hvilket stadie virksomheden er på. Afsnittet Fra innovation til virksomhedsdrift på side 18 beskriver et sådant innovativt selskabs udvikling og vanskelige historie. Det mest klassiske generationsskifte er dog stadig fra en generation til den næste, og hvis ejeren ikke har børn, da til nære medarbejdere. Udfordringerne ved overdragelse til børn er toleddet. I relation til virksomheden er det væsentligt, at børnene har de nødvendige kompetencer, i hvert fald hvis de skal tage del i driften. Men det er i mange situationer formentlig forhold af mere personlig og privat karakter, der sætter de egentlige rammer for sådanne generationsskifter. For hvad med ejerens ægtefælle, hvad hvis der er flere børn, hvordan skal værdierne fordeles? I afsnittet om Generationsskifte inden for familien på side 26 er der en generel beskrivelse af de forskellige juridiske generationsskiftemodeller. 6 7

6 En industri, som vi i Danmark har en stærk tradition for, som er meget familiepræget, og som er en væsentlig bidragyder til vækst og innovation, er landbruget. Samtidig er det et af de erhverv, der belastes virkelig hårdt ved generationsskifter. Store landbrugsejendomme, store værdier, men illikvide og med et cash flow og en indtjening der i bedste fald er stærkt svingende. Nye overvejelser om, hvorledes sådanne generationsskifter kan gennemføres, så landbrugets værdiskabelse for os alle kan bevares, er et tema i sig selv. Hvad hvis jorden var ejet af en private equity fond og landmændene, der havde forstand på drift, blev udstyret med optioner? I afsnittet Generationsskifte i landbruget en umulig opgave? på side 102 er et godt og reelt eksempel på problemer og løsninger fortalt af landmanden selv. Men især i de mindre virksomheder og i brancher med høj konjunkturfølsomhed kan det være meget vanskeligt overhovedet at finde en ny ejer til virksomheden. Interessen kan være minimal, hvis overhovedet eksisterende på grund af risiko og uforudsigelighed, og finansieringen er af samme årsager meget vanskelig. Hvis der i dette tilfælde ikke er familie, som ejeren kan generationsskifte til, vil de nærmeste til at videreføre virksomheden nok være en eller flere medarbejdere, der har ejerens tillid, og som successivt kan overtage virksomheden. I afsnittet Generationsskifte til medarbejder på side 36 er der nogle rigtige gode eksempler på sådanne generationsskifter. Et andet alternativ er salg af virksomheden til en konkurrent eller kollega, dansk eller udenlandsk eller til en leverandør/samarbejdspartner. Dette vil være et stort og vanskeligt skridt for mange, men i de fleste tilfælde den bedste overlevelsesmulighed for virksomheden og dermed værdibevarende både for ejeren og samfundet. Det er klart, at et sådant skridt kan være psykologisk svært og kræver stor afklaring og forberedelse, særligt hvis konsolideringen sker med en udenlandsk partner. Tid og mangeårige relationer er derfor væsentlige faktorer. I afsnittet Konsolidering som generationsskifte på side 44 er der et godt eksempel på to konkurrerende danske virksomheder, der fandt sammen og gennem et investeringsselskab skabte finansieringen. Når man ser på udviklingen af danske virksomheder, er der ikke noget entydigt billede af, hvilken ejerstruktur der er den ultimative. Mange af de største og ældste danske virksomheder er fonds- og/eller familieejede og har skabt store værdier og yderligere vækst og innovation for dem selv og til samfundet. Sådanne virksomheder har gennem den stabile og især langsigtede ejerstruktur været i stand til at ride storme af og til at udvikle sig med et længere perspektiv end blot næste års eller kvartals indtjening for øje. Beundringsværdigt og værd at huske. I afsnittet Fonde og værdiskabelse på side 48 er forholdene om fondes rammebetingelser og betydning nærmere beskrevet. Ligeledes men med en helt anderledes indfaldsvinkel har private equity fonde, med deres fokus på vækst og værdiskabelse inden for en kort tidshorisont, tilført ny energi og vækstmuligheder til danske virksomheder, også gennem vækst uden for landets grænser. Både direkte, men også som inspiration for andre, har de medvirket til større fokus på umiddelbar værdiskabelse. En del af teknikkerne hertil kan anvendes og har med held været anvendt af andre virksomheder. I afsnittet Virksomhedens bedste ejer? på side 72 er der mange gode råd fra og eksempler på private equity, der kan bruges i alle virksomheder. Indtil for nogle år siden var muligheden for generationsskifte og tilførsel af kapital og ledelse til stede ved børsnotering af små eller mellemstore virksomheder. Dette marked er dog pt. lukket. Om det kommer tilbage, er velsagtens helt afhængig af den globale samfundsudvikling og det nordiske aktiemarked. I øjeblikket taler alle i stedet om erhvervsobligationer som en ny måde til at skaffe langfristet kapital, og NASDAQ OMX har netop oprettet en særlig handelsplads herfor. I afsnittet Et klassisk generationsskifte videreført på NASDAQ OMX på side 56 er eksempler på vellykkede børsnoteringer og virksomheders liv som børsnoterede samt en kort beskrivelse af rammerne for udstedelse af erhvervsobligationer. Vi kan ikke lide at tale om det, men det har ikke desto mindre været en del af hverdagen siden finanskrisen. Uanset hvor ubehageligt et tvangssalg er, vil også sådanne kunne bruges til at gennemføre generationsskifter og på den måde skabe nye muligheder på en dyster baggrund. I afsnittet Tvunget generationsskifte på side 62 er en gennemgang af de relevante regelsæt for håndtering af insolvente virksomheder. 8 9

7 Hvem er virksomhedens bedste ejer? Dette er et spørgsmål, som alle bestyrelser løbende bør have på agendaen og drøfte både med virksomhedens ejere og med sig selv det sidste især, hvis virksomheden er mere af konglomerattypen eller har en vidtspredt ejerkreds og dermed ingen reel ejer. Den rigtige ejer til en virksomhed ændrer sig utvivlsomt over tid, helt afhængigt af både ejernes og virksomhedens udvikling og det miljø, som disse befinder sig i. I afsnittet Virksomhedens bedste ejer? på side 72 er der en beskrivelse af disse vigtige overvejelser, men også flere andre afsnit berører dette væsentlige emne. Særligt ved salg til tredjemand er begrebet salgsmodning et væsentligt element til at skabe værdi for ejerne, men også for at sikre virksomheden den bedst mulige fremtid gennem interne processer og muligheden for at finde den rigtige nye ejer. Salgsmodning er en selvstændig disciplin og kræver meget viden, tid og erfaring. I afsnittet Salgsmodning på side 80 er salgsprocessen og dens mange faser og strategiske overvejelser gennemgået på basis af stor erfaring med sådanne processer. Et er at tale om vækst og generationsskifte, noget helt andet er at eksekvere det i dagligdagen. Det er her, grundlaget for en virksomheds nye fremtid skabes. Der har været skrevet meget om en ny ledelses første 100 dage. I afsnittet Godt i gang - ledelse i den første tid efter generationsskiftet på side 118 har en erfaren proceskonsulent givet sit bud på de afgørende forhold og oftest sete faldgruber. Afsnittet om Læren på side 132 er et forsøg på med få ord at opsummere, hvad denne bogs bidragydere har tilkendegivet hver især, set fra deres indfaldsvinkel. Ansættelse af en virksomheds værdi er som alle ved meget vigtigt i enhver virksomhedshandel. Køber vil betale mindst muligt, og sælger vil have mest muligt. Så enkelt er det ikke i familieoverdragelser, hvor der er en lang række særskatteregler. I afsnittet Værdiansættelse af virksomheder på side 88 gennemgås de mest anvendte medtoder for værdiansættelse i forbindelse med et generationsskifte. Finansiering er en helt fundamental faktor for både vækst og gennemførelse af generationsskifter. Det er derfor også væsentligt, at finansieringskilderne inddrages i overvejelserne på et tidligt tidspunkt, særligt i disse år hvor finansiering er en knap faktor, og alle sidder med et nyt syn på kreditgivning og akkvisitionsfinansiering. I afsnittet Finansiering af generationsskifter på side 96 er der en grundig gennemgang af, hvorledes banker ser på sådan kreditgivning. Det er lærerigt for alle, der går med disse overvejelser, fordi det er vigtigt allerede fra starten at vide, hvad de afgørende parametre er for at opnå den nødvendige og tilstrækkelige kredit. Corporate governance og corporate social resposibility har fortsat status som modeord, men har i dag fået en anderledes positiv klang, end da begreberne først blev introduceret i Danmark. Mange vil velsagtens spørge om, hvad disse begreber har med generationsskifter at gøre. I min verden har det meget stor betydning, at nye ledelser og nye tanker altid måles op mod dette barometer for sund fornuft. Når principperne efterleves, bliver ledere og medarbejdere mere kvalificerede, der sker bedre værdiskabelse og dermed bedre mulighed for finansiering og højere værdiansættelse. I afsnittet på side 110 er der en praktisk gennemgang af begge begreber

8 Ejerleder i dag - nyt liv i morgen? Stig Kjerulf Cand.psych.aut Kjerulf & Partnere A/S 12 13

9 Du står som ejerleder over for en meget vanskelig situation. At gennemføre overdragelse eller salg af din virksomhed. Du har bygget den op, ansat medarbejdere, udviklet forretningen, og nu er tiden kommet til at sige farvel. Og dog du skal først beslutte dig. Vil du overhovedet? Og hvad ønsker du egentlig af dit liv? Du rummer blandede følelser. På den ene side vinker fornemmelsen af frihed, at kunne gøre så meget andet, at få råd til at gøre næsten lige hvad du vil. På den anden side fylder følelsen af tomhed, savn ja endda tristhed. Hvordan skal din fremtidige hverdag gå? Hvad skal fylde den ud? Men lige meget hvordan du end vender og drejer det, så peger alt på, at du skal foretage et livsvigtigt valg at lade barnet flytte hjemmefra. De fleste ejerledere vil helst ikke tænke på den dag, hvor de skal overdrage deres virksomhed deres barn til andre, enten til næste generation eller til nogen helt udefra. Derfor er mange tilbøjelige til at begynde alt for sent på dette arbejde. Men hvis man forbereder sig godt og i god tid går processen meget lettere for ejerlederen selv, næste generation og ikke mindst medarbejderne, der både skal føle sig ordenligt behandlet og være med til at føre virksomheden videre. Valget I første omgang går ejerlederens overvejelser og bekymringer på, hvad et valg vil indebære for ham personligt og for virksomheden hvad skal der blive af den? Det er en stor og krævende beslutning ikke kun rent følelsesmæssigt, men også økonomisk. Og der vil være implikationer for mange involverede parter, familien, medarbejderne, efterfølgerne, kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Dernæst må han planlægge, hvordan det økonomiske skifte med familien kan håndteres uden konflikter og skuffelser. Og hvad med ejerlederens eget liv efter overdragelsen den store forandring og det nye livsindhold med alt, hvad det indebærer? I denne indledende fase må ejerlederen gøre sig klart, hvem hans egentlige netværk er, og derefter gå i dialog med de gode venner, familiemedlemmer og ligestillede kollegaer fra fx VL-grupper etc. Det er nu, disse mennesker skal bringes i spil. Ejerlederen har brug for at vende og dreje de tanker og følelser, som hele tiden popper op og forstyrrer. Og for uden omsvøb og fyld at få feedback på de konsekvenser og valg, som han har spekulationer omkring. Efter at alle disse forberedelser er godt overstået og har ført til afklaring, er ejeren klædt på til at træffe det rette valg. De to spor Efter valget er truffet, fortsætter processen. Ejerlederen følger tilsyneladende den slagne vej, som er en naturlig følge af at ville overdrage sin virksomhed, fx møder med bank, revisor, advokat, igangsættelse af due diligence etc. Det kalder vi det logiske, kognitive spor. Men her skal man være opmærksom på, at der samtidig kører et parallelspor det ulogiske, emotionelle spor hvor det personlige reaktionsmønster svinger som et pendul mellem glæde og optimisme til irritation, vrede og aggression. Pludselig opstår der uventede, negative reaktioner på helt almindelige forslag eller tiltag, eller ejerlederen borer sig irriteret og helt ulogisk dybt ned i enkelte dele og detaljer og kan fx få vredesudbrud over, at en hjælper ikke har den nødvendige kompetence. Disse emotionelle reaktioner følger sædvanligvis et bestemt forløb med faldende og stigende kurver løbende fra tre til fem uger, hvor ting koger op og forsvinder igen uden egentlig logik. Omgivelserne oplever disse reaktioner som deciderede benspænd for processen. Men hvis ejerlederen får hjælp og støtte fra sine omgivelser og netværk, vil dette reaktionsmønster aftage hurtigere. Det kræver, at der er en eller flere personer med meget nær kontakt til ejerlederen, og at den eller disse personer er aktive, tager initiativer, stiller spørgsmål og i det hele taget tør vise følelser, vise respekt og omsorg, men samtidig også være ærlige og have modet til at give feedback på den oplevede adfærd. Det altoverskyggende mål for alle er ønsket om, at livsværket bliver videreført med succes, og at ejerlederen forbereder sig bedst muligt til sin nye livssituation. Korsvejen Tro det eller lad vær. Mange ejerledere har på dette tidspunkt endnu ikke for alvor truffet det endelige valg. Selv om processen er godt i gang i det logiske spor og alt tilsyneladende udvikler sig i den rigtige retning. Men pendulet svinger stadig hos ejerlederen ligesom hos den svømmende and. Anden svømmer majestætisk oven vande, men fødderne trommer af sted i vild fart under overfladen. Først nu går de fulde konsekvenser rigtigt op for ejerlederen. Hvis virksomheden skal overdrages til en søn eller datter eller til medarbejderne, er der chancer for, at alt går lidt lettere i denne fase. For så vil han opleve at være involveret et stykke tid endnu (sandsynligvis til forpestelse af alt og for alle). Men hvorom alting er, vil ejerlederen afprøve, om der findes en let udvej af den følelsesmæssige uro, som plager ham. Hvilket af alle andre kan opleves som om, processen nu går baglæns. Her skal de støttende omgivelser alt efter situationen lægge et mildt eller et hårdere pres, så han kommer ud af sin vildfarelse og ender med at fastholde det rigtige valg

10 Støtten består mere konkret i at indgå i en dialog på bestemte psykologiske præmisser om ikke at overtage problemerne, men at leve sig ind i dem. Ikke ved at give råd, komme med postulater eller egne vurderinger det bremser blot problemløsningen. Men ved at tage udgangspunkt i den aktuelle situation, føre meget klare og tydelige samtaler og uden omsvøb eller fyld at beskrive konsekvenserne og konfrontere realiteterne forbundet ved at undgå eller omgøre et valg. Formen søger bevidst at tænke sammen med ejerlederen og ikke for ham. Det er vigtigt, at der lyttes, og at der er en åbenhed over for de budskaber, ejerlederen har på hjerte. Brug tid på at understrege, at det er naturligt at have det svært, at have modsatrettede følelser som vrede, sorg, glæde og stolthed samtidig og acceptabelt at tale om det. Erkendelsen af at være i det følelsesmæssige spor fører samtidig til erkendelse af den personlige krise, som det er at skulle tage et nyt liv op til overvejelse med alt, hvad det indebærer af tab af det tidligere livsindhold. Nøglen til den endelige afklaring hos ejeren ligger altid i de kvalitative muligheder, som den nye tilværelse byder på. Og summen af de nye muligheder for både ejer og virksomhed afgør, om ejeren skal dreje til højre eller venstre ved korsvejen. Den personlige bearbejdning For langt de fleste ejerledere er afviklingen af virksomheden et springbræt ind i en ny udviklingsfremmende tilstand. Salget er et fortrinligt redskab til personlig udvikling. Krisen sætter fokus på vores etablerede værdisæt og er ofte mere eller mindre brutalt med til at nedbryde vores psykiske, indgroede systemer. Jo mere indkapslede de er, jo større eller dybere skal den nedbrydende krise (det emotionelle spor) være for at få os til at komme videre. Og jo sværere er det for os at takle situationen. Vi har altid svært ved at give slip på det sikre og kendte, men et sådant virksomhedssalg er netop den type situation, som tvinger ejerlederen og alle os andre til at overveje nogle væsentlige spørgsmål om den måde, vi lever vores liv på, om hvem vi selv er og om meningen med livet. Situationen opstår, når virkeligheden forandrer sig, uden at vores følelser og adfærd ændrer sig i overensstemmelse hermed. Hvis virkeligheden ændrer sig, eller hvis der indtræffer begivenheder, som sætter virkeligheden i et andet lys, træder der nogle andre virkeligheder frem end dem, vi med vores nuværende værdisæt kan se. Og dermed opstår der en mental, følelsesmæssig eller psykisk krise. Denne reaktion er en konsekvens af, at vi med vores etablerede værdisæt har svært ved at håndtere sådanne gennemgribende, følelsesmæssige forandringer. Jo mere den nye virkelighed trænger sig på, jo mere fastholder vi vores fokus på den gamle virkelighed. På et tidspunkt sker der en ud af to muligheder: enten indkapsler vi vores følelser, eller også sprænges vores værdisæt, hvorved vi opbygger et nyt og går ud som et mere helt og stærkere menneske. Vi er vokset personlighedsmæssigt. Det er her, ejerlederen skal gribe chancen og få et perspektiv på et nyt, og langt mere spændende, fremtidigt liv. Det nye liv Vær opmærksom på, at det at gå på pension i dybdepsykologien er ensbetydende med den lille død. Derfor kræver en ny tilværelse maksimalt fokus på planlægning og tilvænning. Det går med andre ord ikke med kun at spille golf, fiske eller ordne have. Uanset hvor hyggelige disse aktiviteter kan være i fritiden. Der skal andre aktiviteter til at udfylde tilværelsen for en tidligere travl, igangsættende og aktiv ejerleder. Derfor må han meget nøje planlægge det indhold, han vælger at kaste sig over i tiden efter virksomheden. Livsindholdet skal rumme noget, som er værd at leve for, at stå op til, selv om det er snestorm udenfor. Gerne et indhold med altruistisk perspektiv eller opgaver, som kræver tilstedeværelse, og som giver indflydelse. Som eksempler har jeg set tidligere ejerledere kaste sig over opbygning af CSR-projekter, et galleri, import af afrikanske antikviteter, køb af en vingård etc. Alle aktiviteter, som er livsforlængende, og som skaber livskvalitet, livslyst, humor og glæde. Stig Kjerulf, cand.psych.aut. og psykoanalytiker, er blandt pionererne inden for erhvervspsykologi i Danmark. Han arbejder i spændingsfeltet mellem erhvervspsykologi og forretningsudvikling og fokuserer på at skabe balance mellem det enkelte menneskes behov for personlig og faglig udvikling og organisationers forretningsmæssige krav. Karrieren spænder vidt fra topposten som koncerndirektør i Brdr. Hartmann A/S til at grundlægge konsulenthusene Kjaer & Kjerulf og senest Kjerulf & Partnere A/S, hvor han er adm. dir. Han arbejder som coach for topledere, forelæser, underviser og skriver bøger om coaching, teambuilding, udvikling af lederpersonligheden, talentudvikling samt om fagområderne gruppepsykologi, pædagogisk filosofi og ledelse. Stig Kjerulf har som bestyrelsesformand stået i spidsen for Natteravnene siden etableringen i Danmark samt for Fonden for Socialt ansvar og dermed været ansvarlig for en lang række sociale projekter i Danmark. Kredsen bag Kjerulf & Partnere A/S er en række erfarne konsulenter, der sammen har ønsket at etablere et konsulenthus, som bygger på venskab, professionel respekt og faglig stolthed. Vi lægger vægt på en teoretisk forankring af vores faglighed og på handling og resultater. Kjerulf & Partnere repræsenterer mange års erfaring med at skabe resultater for virksomheder gennem udvikling af organisation og medarbejdere. Fokus er at skabe balance mellem organisationens forretningsmæssige krav og den enkeltes behov for personlig og faglig udvikling

11 Fra innovation til virksomhedsdrift Ulrik Jensen Teknologiinvestor

12 Fra grøn olie til tøjbutik på internettet -historien om SCF Technologies Historien om SCF Technologies er ikke en generationsskiftehistorie i traditionel forstand. Men det er historien om både innovation og det skifte i ledelse, ejerskab, kapitalniveau, og gear som der skal til for at gå fra at være iværksætter til at drive virksomhed i stor scala, med alt hvad det rummer af op- og nedture. Det er også historien om opfindsomhed, vedholdenhed og stort mod. Mod fra iværksætternes side til at springe ud fra etablerede jobs i en stor børsnoteret virksomhed, og mod fra investorernes side til at investere penge i en vision om en ny, banebrydende teknologi, der kunne omdanne affald til grøn olie. Det er også en af de mange historier om manglende succes. Noget der gjorde ondt på alle dem, der var involverede. På iværksætterne der mistede drømmen om det store industrieventyr, på investorerne som umiddelbart mistede de fleste af deres penge, og på medarbejderne som mistede det arbejde, der med en tro på visionen i projektet gav dem en identitet, de kunne lide. Men måske er der håb endnu. Teknologierne lever videre i nye virksomheder, og de vedholdende investorer kan stadig nå at tjene på deres investering i SCF, som i dag har skiftet navn til SmartGuy Group og sælger tøj på internettet. SCF s første år SCF startede som et spinout fra FLS-koncernen, hvor fire medarbejdere overtog rettighederne til en banebrydende, superkritisk teknologi, der kunne anvendes inden for tre meget forskellige områder; som superkritiske anlæg til procesindustrien, udvikling og produktion af nanopartikler samt anlæg til konvertering af affald til olie. Virksomheden var i de første år selvfinansierende via konsulentarbejde og blev i 2006 noteret på First North baseret på en platformsstrategi, hvor virksomheden inden for forskellige forretningsområder ville finde licenstagere til at implementere og sælge teknologien. I 2007 blev SCF noteret på NASDAQ OMX og fokus indsnævret til nanoområdet og affaldtil-olie teknologien. I alt blev der over de to investeringsrunder i 2006 og 2007 rejst ca. kr. 150 mio. i kapital fra private og institutionelle investorer. Inden for nanoområdet arbejdede SCF med udvikling og produktion af nanopartikler til selvrensende overflader. Partiklerne kunne anvendes inden- eller udendørs til eksempelvis selvrensende vinduer eller gulve, der kunne nedbryde snavs og bakterier. Affaldsteknologien kunne omdanne forskellige affaldsog lavværdiprodukter som slam, gylle og eksempelvis rester fra oliven eller sukkerproduktion til en grøn olie, som kunne anvendes til energiproduktion. Jeg selv startede som CEO i november På det tidspunkt var der brugt langt mere tid end forventet på udvikling, kommercialisering mv., og den forventede omsætning var fuldstændig udeblevet. Helt sædvanligt for en tidligfase teknologivirksomhed, men meget atypisk for en virksomhed noteret på NASDAQ OMX, hvis man ser bort fra de noterede biotekvirksomheder. I den første periode efter min ansættelse revurderede vi projekterne og havde alle optioner åbne inklusive muligheden for en solvent likvidation af SCF. Efter at have vurderet det i nogle måneder var konklusionen, at der var reel substans i både nanoområdet og affald-til-olie teknologien, og at der potentielt kunne blive en forretning ud af dem begge. Konklusionen var også, at man ikke kunne fortsætte med to så forskellige forretningsområder i en lille virksomhed som SCF. Enten skulle den ene aktivitet lukkes, eller også skulle en aktivitet spinnes ud i en separat enhed. Beslutningen blev, at SCF fremadrettet skulle fokusere på affald-til-olie teknologien, og at nanoteknologien skulle lægges ud i en separat virksomhed, Photocat A/S, som SCF ville eje sammen med tre medarbejdere fra nanoområdet, der havdet modet til at gå fra funktionæransættelse i SCF til lavtlønnede virksomhedsejere, men med en række spændende partnere, som gav håb. Finansiering af grøn teknologi i 2009 og 2010 Udvikling af en ny procesteknologi som affald-til-olie teknologi tager typisk år. Udviklingen af SCF s teknologi startede omkring årtusindskiftet i FLS-regi med de første små forsøg. Herefter fulgte et stort EU-projekt, opbygningen af et stort pilotanlæg på 12*3 meter i 2006 og Næste skridt var opbygningen af et demonstrationsanlæg til kr mio., som ville kræve yderligere finansiering at realisere. I 2009 begyndte vi at fokusere på den fremadrettede finansiering af SCF og demonstrationsanlægget. Første prioritet var at finde en strategisk partner med ekspertise inden for højtryksprocesanlæg, som var et etableret navn i energibranchen. Her kom SCF i kontakt med Vattenfall, som var positive overfor at bygge og delfinansiere et demonstrationsanlæg. Efter et succesfuldt forprojekt over 12 måneder, hvor økonomi og performance blev verificeret, og hvor der blev opnået tilsagn fra EUDP (et offentligt energiudviklingsprogram) om finansiering af kr. 40 mio., valgte Vattenfall af årsager helt uafhængige af projektets data at træde ud af projektet i sommeren På dette tidspunkt var SCF påbegyndt processen med at rejse penge i markedet til den videre finansiering. I den forbindelse var Vattenfalls udmelding meget dårlig timing

13 I foråret 2010 var der ligeledes opnået positive tilkendegivelser fra et australsk firma, som arbejdede med en tilsvarende teknologi, om køb af SCF, så snart deres egen børsnotering i Canada var på plads i april Denne børsnotering mislykkedes, og opkøbet blev aldrig realiseret. I det hele taget var årene 2009 og 2010 ikke særligt gode år at rejse kapital til et teknologiprojekt der først forventede positivt cash flow inden for 5 år. Men stadig lidt paradoksalt set i lyset af den store fokus de grønne teknologier havde globalt og i særdeleshed i Danmark i de år. Det interessante er, at den store interesse for udvikling af nye grønne teknologier i høj grad kom fra politikere og private. Hos SCF havde vi energiordførerne fra alle politiske partier på nær et på besøg. Alle var positive over for de muligheder, teknologien gav. Projektet opnåede tilskud fra EUDP først på kr. 10 mio. til et forprojekt og efterfølgende på kr. 40 mio. til bygning af et demonstrationsanlæg. På virksomhedsbesøgsdage kunne vi fylde vores haller med op mod 200 besøgende, primært private der var interesserede i at høre mere om teknologien og de perspektiver, den tegnede. Hos de professionelle investorer var interessen i at finansiere lange grønne udviklingsprojekter som SCF s minimal. I forhold til virksomhedens udviklingsstadie ville den naturlige, professionelle investor være en venturevirksomhed, men virksomhedens kapitalbehov var i denne sammenhæng relativt stort. I forhold til SCF s kapitalbehov og placering som børsnoteret ville den naturlige, professionelle investor være et pensionsselskab. I 2006 og 2007, hvor optimismen var stor, var det lykkedes at få en base af institutionelle investorer med som medejere af SCF. Investorer for hvem de beløb, der blev investeret i SCF, var småpenge, men som samtidig heller ikke kunne bruge mange timer på at analysere situationen, når tingene ikke udviklede sig, som de skulle. Efter at Vattenfall var sprunget fra i sommeren 2010, og det EUDP-støttede demonstrationsprojekt var blevet omorganiseret hen over sommeren med nye partnere som bl.a. Alfa Laval, forsøgte SCF sig i efteråret 2010 med en emission af nye aktier. Det så sort ud, da hovedparten af de eksisterende institutionelle investorer ikke var interesserede. Og selvom der var stor interesse fra de private investorer, der tegnede 75 % af minimumsbeløbet, blev emissionen ikke gennemført og SCF s tid som udviklingsvirksomhed var slut. Afvikling og nyt liv Umiddelbart efter den mislykkede emission blev alle medarbejdere afskediget og en salgsproces igangsat. Efter diskussion med flere ind- og udenlandske interessenter blev teknologien i januar 2011 solgt til den tyrkiske virksomhed Altaca, ejet af to brødre. Pilotanlægget, der var opbygget på en stor metalram- me, blev læsset op bag på en stor lastbil og meget symbolsk transporteret ud af landet til Istanbul, hvor to SCF-teknikere satte det i drift i marts Det offentlige Danmark havde stadig stor interesse i teknologien og kontaktede via Invest In Denmark Altaca med tilbud om medfinansiering under forudsætning af, at en del af det videre udviklingsarbejde blev foretaget i Danmark. Men for sent. Teknologien var nu tyrkisk, og videreudviklingen skulle ske i Tyrkiet. Alle øvrige aktiver blev solgt hen over foråret 2011, og herefter startede en næsten 12 måneder lang proces med at finde en ny aktivitet og hovedaktionær til SCF Technologies. Efter diskussion med flere forskellige parter blev det valgt at indgå en aftale med SmartGuy, som i oktober 2012 overførte alle sine aktiviteter til selskabet. Hermed var SCF s transformation fra grønt teknologiselskab til tøjbutik på internettet afsluttet. Det er på mange måder en trist historie, og så alligevel ikke det er jo først og fremmest en iværksætterhistorie. Så selv om det irriterer mig voldsomt, at det ikke lykkedes at få bygget det demonstrationsanlæg, glæder det mig, at teknologierne og investorerne har fået en ny chance. Nanoteknologierne har fået nyt liv i Photocat, som netop har fået de første lidt større kommercielle kunder og en kapitaltilførsel fra CAT til at skalere produktionen. Affald-til-olie teknologien udvikles videre hos Altaca i Tyrkiet og i en ny version i virksomheden SteeperEnergy, som blev startet af SCF s tidligere CTO i 2011 sammen med en canadisk partner. Ja, og de vedholdende investorer i SCF, som mig selv, kan måske endnu nå at tjene deres penge hjem. Ikke pga. SCF s evner til at udvikle grønne løsninger, men pga. iværksættere fra Jyderup, der gennem dytighed og arbejdsomhed over de sidste 10 år er lykkedes med at opbygge Nordens største online tøjbutik. Iværksætteri er uløseligt forbundet med vedholdenhed og evnen til at tilpasse sig virkeligheden omkring. Alt er ikke nødvendigvis tabt, bare fordi tingene udvikler sig anderledes end planlagt. Om ikke andet, så handler SCF-historien om netop det. Ulrik Jensen arbejder med investering og ledelse i små og mellemstore virksomheder. Han har de seneste 10 år primært fokuseret på kombinationen af investering og en meget aktiv deltagelse både operationelt og strategisk i tidligfase teknologivirksomheder. Ulrik Jensen er i øjeblikket investor og/eller arbejdende bestyrelsesformand i en række mindre teknologivirksomheder i Danmark samt en enkelt i Japan/USA

14 Juridiske modeller og cases Indhold Generationsskifte inden for familien Generationsskifte til medarbejder Konsolidering som generationsskifte Fonde og værdiskabelse Et klassisk generationsskifte videreført på NASDAQ OMX Tvunget generationsskifte Færch-sagen

15 Generationsskifte inden for familien Holding Drift Strukturen er også valgt, fordi holdingselskabet kan overdrage aktier i driftsselskabet uden beskatning af avancen, som i stedet kan opsamles (skattefrit) i holdingselskabet, indtil den dag ejeren trækker midler ud til privatforbrug. Rasmus Nørgaard Bek Partner LETT Hvis strukturen ikke er etableret fra begyndelsen, kan den forholdsvis nemt etableres ved en aktieombytning, hvor ejeren (apport)indskyder de personligt ejede aktier i driftsselskabet i holdingselskabet, som betaler for indskuddet ved at udstede aktier i holdingselskabet til ejeren. En sådan ombytning kan under visse betingelser ske skattefrit. Jess Thiersen Partner LETT Holding Drift Drift Det ligger i ordet; den nye generation tager over efter den gamle. Virksomhedsejeren skal som det allerførste gøre sig klart, om et eller flere af børnene overhovedet er interesseret i at tage over. Hvis det er tilfældet, kommer overvejelserne om, hvordan virksomheden bedst bevares og videreudvikles, hvordan overdragelsen gennemføres billigst muligt og med mindst mulig likviditetsbelastning, samt hvordan den ældre generation sikres et økonomisk råderum efter overdragelsen, hvor også øvrige aktiver inklusiv pensioner og forsikringer skal tages med i betragtning. Ejeren kan generationsskifte virksomheden ved at overdrage aktier i holdingselskabet til børnene eller ved, at sikre, at holdingselskabet overdrager aktier i driftsselskabet til børnene. Der er betydelige skattemæssige forskelle mellem de to modeller. Ved de fleste generationsskifter ejer den ene eller begge forældre allerede driftsselskabet gennem et holdingselskab. Denne selskabsstruktur er valgt af mange, fordi udbytte fra et driftsselskab kan udloddes skattefrit til holdingselskabet, mens det, hvis aktierne i et driftsselskab var ejet personligt, ville blive beskattet som aktieindkomst (42 %). Holding Drift 26 27

16 Ud over de skattemæssige muligheder og faldgruber der er ved planlægning af et generationsskifte, er det nødvendigt at tage stilling til en række øvrige forhold, herunder: Hvorvidt overdragelsen skal ske som gave eller ved betaling Hvis det skal ske ved betaling, om der skal ydes kredit Hvis der skal ydes kredit, hvorledes gældsforholdet skal sikres Om der skal indgås ejeraftaler om ledelse, forkøbsret, udbyttepolitik mv., fx hvis der alene overdrages en del af aktierne, eller hvis der overdrages til flere børn, og hvor der således (i en periode) er flere ejere Om overdragelsen giver anledning til at overveje familie- og/eller arveretlige forhold, fx i form af eventuelle krav om at aktierne skal være børnenes særejer og/eller arveforholdene efter børnene Værdiansættelser Overdragelse af aktier fra ejeren til børnene medfører som udgangspunkt, at ejeren beskattes af avancen som aktieindkomst. Beskatningen finder sted på grundlag af aktiernes værdi, og uanset om børnene betaler for aktierne eller helt eller delvist får dem overdraget som gave. Hvis det er holdingselskabet, der overdrager aktier i driftsselskabet til børnene, afgøres skattepligten i holdingselskabet, hvor avance som nævnt er skattefri. Hvis børnene ikke betaler holdingselskabet for aktiernes fulde værdi, anses den manglende betaling som værende sket i forældrenes interesse. Beløbet betragtes som udbytte udloddet fra holdingselskabet til ejeren og videregivet til børnene som gave. Et sådant udbytte beskattes som aktieindkomst, og gaven er gaveafgiftspligtig. Gaveafgiftssatsen er 15 % af beløb ud over den afgiftsfri bundgrænse på kr (2012). Der opstår derved en samlet beskatning af gaven på 57 % (42 % + 15 %), både i det tilfælde hvor ejeren overdrager aktier direkte til børnene, og hvor ejerens holdingselskab overdrager aktier til børnene til en lavere værdi end aktiernes værdi. Det er derfor væsentligt at få fastlagt aktiernes værdi. Aktierne skal overdrages til markedsværdien, forstået som den pris en uafhængig tredjemand vil betale. I mange tilfælde er markedsværdien selvsagt vanskelig at finde, fordi de pågældende aktier ikke er handlet inden for en overskuelig årrække hvis overhovedet. Der er derfor udarbejdet forskellige modeller til fastlæggelsen af værdien, afhængig af hvilken type overdragelse der er tale om. Modellernes resultater er dog kun vejledende. tager udgangspunkt i de historiske oplysninger, og at der ikke tages højde for ikke bogførte merværdier i selskabet. Hvis holdingselskabet overdrager aktier i driftsselskabet til børnene (eller lader børnene tegne nye aktier i driftsselskabet), fastsættes værdien på grundlag af SKATs vejledende anvisninger fra 2000 (hvoraf nogle senere er indarbejdet i ligningsvejledningen) eller SKATs vejledning om værdiansættelse af virksomheder fra Værdiansættelser på baggrund af formueskattekursen eller SKATs vejledninger fra 2000 er baseret på historiske oplysninger og derfor forholdsvise enkle beregninger. De kan foretages (løbende) af selskabets advokat og revisor i samarbejde, og med en forholdsvis høj grad af sikkerhed for, at SKAT vil komme til det samme resultat. Værdiansættelser på baggrund af SKATs vejledning om værdiansættelse af virksomheder fra 2009 er derimod baseret på fremtidige, forventede indtægter ( discounted cash flow-metoden) og kan være ganske komplicerede og kræve et stort arbejde fra virksomheden samt specialiserede rådgivere. Samtidig er der i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt en sådan sikkerhed i anvendelsen af modellen til, at der er stor påregnelighed for, at SKAT vil komme til samme resultat. For en nærmere gennemgang af værdiansættelsesmetoderne henvises til afsnittet om "Værdiansættelser af virksomheder" på side 88. Betaling SKAT vil som udgangspunkt acceptere en overdragelse, der er sket til de beregnede værdier, men de har mulighed for at korrigere og avancebeskatte forældrene og gavebeskatte børnene af den difference, som SKAT mener, der er mellem den aftalte værdi og markedsværdien. En metode til at eliminere beskatningen er at lade børnene erhverve aktierne til den værdi, som SKAT mener, er markedsværdien, men på den måde at børnene betaler for aktierne ved, at ejeren yder børnene et lån på anfordringsvilkår, dvs. ved et gældsbrev, der til enhver tid kan opsiges af kreditor (ejeren) uden varsel til fuld indfrielse. Et sådant gældsbrev kan efter gældende praksis endvidere være rentefrit. Børnene løber her den risiko, at ejeren og/eller ejerens kreditorer på et senere tidspunkt kræver beløbet betalt. Sker dette imidlertid ikke, udskydes beskatningen indtil den dag, hvor ejeren dør, og det enkelt barn arver sit eget gældsbrev. Ved en overdragelse af aktier direkte fra ejeren til børnene vil der ofte være et ønske om at nå frem til så lav en værdi som muligt, hvilket kan ske på grundlag af en beregning af formueskattekursen. Dette skyldes primært, at metoden Det er ikke muligt at benytte et rentefrit gældsbrev på anfordringsvilkår, hvis det er holdingselskabet, der overdrager aktier i driftsselskabet til børnene. En sådan rentefrihed vil blive anset for at være et usædvanligt vilkår, som kun er ydet i forældrenes interesse

17 Succession Anfordringslånet ændrer imidlertid ikke på, at ejeren ved en overdragelse af aktier i holdingselskabet til børnene bliver beskattet af avancen. Avancen er ofte svarende til den beregnede værdi, hvis ejeren har skabt virksomheden fra bunden. Spaltningen kan også konstrueres således, at det selskab (den koncern), som ønskes overdraget til børnene, ikke længere er et finansielt selskab, for at sikre at aktierne kan overdrages med succession. De resterende aktiver, fx udlejningsejendomme, kontanter, obligationer mv., placeres i det andet selskab, som ejeren beholder. Ejeren kan undgå denne realisationsbeskatning ved at overdrage aktierne med skattemæssig succession. Skattemæssig succession betyder, at forældrene ikke bliver beskattet af avancen ved overdragelsen til gengæld for, at børnene overtager ejerens skattegæld. Det sker teknisk ved, at børnene skattemæssigt overtager ejerens oprindelige anskaffelsessum. Selve værdiansættelsen af og betalingen for aktierne foretages på samme måde som beskrevet ovenfor. Ved succession gives der dog et vist nedslag i købesummen, idet en andel betales ved, at børnene overtager ejerens avanceskat. Det sker ved, at skatten, som ejeren skulle have betalt af avancen, værdiansættes og indgår som en del af købesummen. Værdiansættelsen af denne passivpost udgør 22 pct. af den for ejeren beregnede skattepligtige fortjeneste. Da skatteprocenten er 42 %, er anvendelse af denne model derfor mest relevant for de tilfælde, hvor børnene påregner at skulle eje aktierne gennem en længere periode. Overdragelse med skattemæssig succession kan kun finde sted, hvis selskabet ikke er et finansielt selskab. Ved afgørelsen heraf henses der til, om mere end 50 % af balance og resultat i koncernen/selskabet over en 3-årig periode er finansiel aktivitet. Centralt er her dels, at udlejningsejendomme anses for finansiel aktivitet og dels, at aktier ikke anses som finansielle værdipapirer, hvis (holding)selskabet ejer mindst 25 % i det pågældende (drifts)selskab. Særligt ved overdragelse af aktier i holdingselskabet, der jo ofte benyttes til at opsamle likviditet skabt i driftsselskabet, er det derfor væsentligt løbende at opgøre, om ovennævnte krav er opfyldt. Tilpasning af holdingselskabet I en række tilfælde ønsker forældrene at foretage overdragelse med succession, men kun af den del, der vedrører driften af virksomheden, og således ikke (alle) de midler, der i øvrigt måtte være opsparet i holdingselskabet. I nogle tilfælde ønsker forældrene heller ikke at overdrage (hele) bestemmelsesretten (endnu). Der er forskellige løsninger hertil. Der er mulighed for at spalte holdingselskabet, således at ejerskabet til de aktiviteter, som skal overdrages til børnene, udskilles i et selvstændigt selskab. En spaltning af et selskab kan foretages skattefrit. Ønsker ejeren kun at overdrage en del af medbestemmelsesretten, er det en mulighed at opdele selskabskapitalen i aktieklasser med forskellig stemmevægt eller med nogen helt uden stemmeret. En sådan opdeling i aktieklasser skal dog ske, mens ejeren stadig ejer alle aktierne, idet en så væsentlig ændring i aktionærens forvaltningsmæssige beføjelse (som stemmeretten er) skattemæssigt vil blive sidestillet med afhændelse, som skal realisationsbeskattes. Ingen overdragelse af værdier I nogle situationer ønsker ejeren at beholde værdierne, der findes på det tidspunkt, hvor børnene inddrages i virksomheden og alene give børnene adgang til fremtidig værditilvækst. Måden at gøre dette på er at få fastsat virksomhedens værdi og herefter opdele selskabets aktiekapital i A- og B-aktier, hvor A-aktierne tildeles en præferencestilling med forlods ret til udbytte og likvidationsprovenu for et beløb svarende til den for virksomheden fastsatte værdi. Børnene erhverver herefter B-aktier, som først giver adgang til udbytte og likvidationsprovenu på linje med A-aktierne, når A-aktierne har modtaget præferencebeløbet. Her anerkendes det skattemæssigt, at de nyudstedte B-aktier kan erhverves til kurs 100, og således uden at der herved sker overdragelse af værdier. På den måde vil børnene kunne opnå en andel af den fremtidige værdistigning for en beskeden investering. Skatteforbehold og bindende svar Der kan være usikkerhed ved anvendelsen af de ovenfor beskrevne regler, da de indeholder en række skøn. Det gælder særligt for så vidt angår værdiansættelsen, og om selskabet opfylder betingelserne for, at aktierne kan overdrages med succession. Samtidig kan de skattemæssige konsekvenser af at vurdere forkert være betydelige. En ofte anvendt måde at sikre, at der ikke indtræder utilsigtede skattemæssige konsekvenser er at gennemføre overdragelsen med forbehold for SKATs godkendelse og søge om et bindende svar straks efter overdragelsen. Man kan også bede om et bindende svar inden overdragelsen. Hvis SKAT er uenig i værdiansættelsen, kan man let føre transaktionen tilbage eller tilpasse værdiansættelsen, hvis man er enig

18 Case: Nicholaisen A/S Det afgørende succeskriterium var, at Jesper og Thomas kunne danne et godt makkerskab. Dialogen herom blev initieret sammen med selskabets bestyrelse, men foregik herefter direkte mellem Jesper og Thomas under mere private former. Målet var en klar forventningsafstemning og det blev indfriet. Thomas erhvervede i første omgang aktier fra Niels svarende til en ejer-andel på 20 %, men fik samtidig option på frem til 2012 at købe Niels resterende aktier samt nogle aktier fra Jesper, hvorved han kunne øge sin ejerandel til 50 %. Niels ville på den måde blive købt ud og Jesper og Thomas ville herefter være ejermæssigt ligestillet. Vilkårene for optionerne og den fremadrettede regulering af ejerskabet blev fastlagt i en ejeraftale. Jan Snogdal Partner LETT Nicholaisen A/S, som beskæftiger sig med levering og servicering af maskinanlæg, blev stiftet af Niels Nicholaisen i 1993, der valgte at blive selvstændig efter mere end 30 år i branchen. I 2001 overtog sønnen Jesper Nicholaisen den daglige ledelse i virksomheden, og et generationsskifte var sat i søen. Status i begyndelsen af 2008 var, at det økonomiske generationsskifte var tilrettelagt, hvorimod det ledelsesmæssige generationsskifte haltede. For selvom Jesper havde været administrerende direktør siden 2001, havde Niels vanskeligt ved at efterleve den aftalte rollefordeling. Såvel ledelsesstrukturen som vedtagne beslutninger blev gentagne gange undermineret, hvilket skabte problemer i organisationen. Det var ambitionen, at Thomas indtræden i virksomheden skulle skabe ro og balance i lederskabet, men det skete desværre ikke. Bestyrelsen forsøgte at skabe motivation for alignment, men havde til sidst ikke andre muligheder end at opfordre Jesper til et brud med Niels, hvilket Jesper noget modvilligt valgte at imødekomme. Det var selvfølgelig en meget vanskelig beslutning, men omvendt indså Jesper, at det af hensyn til virksomheden var en nødvendig beslutning. Da først beslutningen var truffet og eksekveret, var det på den anden side en forløsning for Jesper. Dermed var der banet vej for en ny tid og et jævnbyrdigt makkerskab mellem Jesper og Thomas. Forløbet illustrerer, hvor svært det kan være for den unge generation, når den ældre generation har vanskeligt ved at give slip og respektere den nye rollefordeling. I en sådan situation får bestyrelsen et særligt ansvar for at støtte den unge generation og sikre gennemførelsen af generationsskiftet, så virksomheden kan komme videre. Jesper blev tiltagende bekymret for situationen og forlangte, at der blev nedsat en professionel bestyrelse. Den nye bestyrelse identificerede to særlige strategiske målsætninger for virksomheden, dels gennemførelsen af generationsskiftet, dels skabelsen af gode rammer for en ny tid for virksomheden. Nogle måneder senere kontaktede Thomas Biehl, der hidtil havde arbejdet hos en konkurrent, selskabet og meddelte, at han var interesseret i at skifte til Nicholaisen A/S, forudsat at han kunne få medejerskab. En mulighed der passede perfekt i forhold til de strategiske målsætninger

19 Case: ICM-ArSiMa A/S Ricki Boye Advokat LETT Herefter blev forskellige løsningsmodeller diskuteret, og det endte med en model, som indebar følgende strukturelle ændringer: Skattefri aktieombytning, hvorved der blev indskudt et nyt holdingselskab mellem ejerens holdingselskab og driftsselskabet Kontant kapitalforhøjelse i ejerens oprindelige holdingselskab ved udstedelse af nye B-anparter (svarende til ca. 23 % af selskabets anpartskapital efter kapitalforhøjelsen) til kurs 100 til børnene Tidsbegrænset ret til forlods udbytte på A-anparterne svarende til værdien af selskabet før kapitalforhøjelsen Lån på anfordringsvilkår fra ejeren til børnene til brug for stiftelse af børnenes fælles holdingselskab Børnenes fælles holdingselskabs tegning af de nye B-anparter i ejerens oprindelige holdingselskab Ved den valgte model opnåede familien den fordel, at børnene blev sikret en andel af den forventede værdistigning. ICM-ArSiMa A/S, som er en væsentlig aktør inden for salg af personligt sikkerhedsudstyr til blandt andet bygge- og vindmøllebranchen, er et 100 % familieejet selskab. I 2010 ønskede den ene af de to oprindelige ejere at overtage hele selskabet, og der blev i den anledning foretaget en værdiansættelse af selskabet. Umiddelbart efter overdragelsen blev fordelene ved et delvist generationsskifte til den fremtidige eneejers børn, der på daværende tidspunkt var umyndige, drøftet. Ejeren havde en klar forventning om, at selskabets værdi over den kommende 10-årige periode ville blive forøget væsentligt, og at man derfor med fordel kunne fremrykke overdragelse af en del af selskabet til ejerens børn. Følgende forudsætninger/krav blev opstillet i forbindelse med generationsskiftet: Ejeren skulle beholde majoriteten af aktierne i selskabet Beslutninger i selskabet skulle fortsat alene kunne træffes af ejeren Generationsskiftet skulle ikke udløse skat på nuværende tidspunkt Generationsskiftet måtte ikke påvirke muligheden for et senere samlet salg af selskabet Generationsskiftet skulle gennemføres med et minimum af finansiering Næste generation skulle ikke være forpligtet til på sigt at overtage selskabet Modellen var endvidere finansieringsvenlig, idet den ikke krævede finansiering i nævneværdig grad, da børnene tegner nye anparter til kurs 100. Børnene får ganske vist ikke med modellen andel i den eksisterende værdi af selskabet, idet denne tilgår ejeren via forlods udbytte fra selskabet, men den fremtidige værdistigning kommer børnene forholdsmæssigt til gode. Da modellen ikke indebærer en overdragelse af den eksisterende værdi af selskabet, udløser den ingen skat eller afgift på overdragelsestidspunktet. For en sikkerheds skyld valgte man, inden generationsskiftet blev iværksat, at indhente bindende svar fra SKAT, hvor det blev bekræftet, at den skitserede løsning ikke udløste nogen form for skattebetaling på overdragelsestidspunktet hverken for ejeren eller børnene. Ejerens fortsatte fulde råderet over selskabet blev sikret via vedtægter og relevante ejeraftaler. Endelig undgik man ved at foretage generationsskiftet på holdingselskabsniveau at afskære sig fra muligheden for et eventuelt senere salg af hele driftsselskabet

20 Generationsskifte til medarbejder sikre værdien til hans egen familie, den nye ejers succes og virksomhedens fortsatte beståen. Jeg har spurgt både ham og Allan Jacobsen (AJ), som var den betroede medarbejder, der trådte i stedet, om deres tanker bag generationsskiftet, og dets gennemførelse og om fremtiden. Hvorfor blev det ikke til et generationsskifte til dine børn? PC: Jeg har kun én datter, Pia, og diskuterede det selvfølgelig med hende. Vi var begge enige om, at det ville være for belastende for hendes familie at være ejer. Jeg havde jo erfaring med, hvor krævende det er at drive en virksomhed med så mange medarbejdere. Vi blev derfor hurtigt enige om, at det ikke var modellen, at hun skulle overtage virksomheden. Nethe Rosa Hjørland Advokat LETT Charles Christensen grundlægger i 1903 eget firma med gulvbelægning på Frederiksberg. Charles søn, Poul Christensen, går som 17- årig i lære i forretningen og overtager i 1939 firmaet fra sin far. I 1969 omdannes familiefirmaet til et aktieselskab. Poul slutter sit virke i firmaet i 1972, hvor sønnen Peter Christensen allerede er direktør. Peter driver først forretningen sammen med sin bror, Claus. Fra 1986 driver han den alene, indtil han i 1995 påbegynder et generationsskifte til Allan Jacobsen, som har været i firmaet siden 1970, hvor han startede som lærling. Generationsskiftet gennemføres over en periode på 10 år. Siden 2005 har Allan drevet virksomheden. Han fik i 2007 en meddirektør, Christian Strøm. Peters datter, Pia, har været ansat i virksomheden siden 1989 og er med i virksomhedens ledergruppe. Generationsskiftet i gulventreprenørvirksomheden Charles Christensen fra tredje familiegeneration til en medarbejder er intet mindre end et mønstergenerationsskifte. Den tidligere ejer, Peter Christensen (PC), har i hele processen haft virksomhedens bedste for øje. Han har været afklaret om sin egen rolle, han har lært fra sig, han har turdet give fra sig, og han har derigennem lykkedes med både at PC: På et tidspunkt i starten af 1990 erne var der mulighed for at lave nogle fusioner eller opkøb af andre grossister, hvor vi sonderede muligheder, men jeg kom til den konklusion, at jeg ikke ville satse butikken på at købe noget andet. De virksomheder, som blev sat til salg, var virksomheder, hvis ejere var tættere på pension end jeg. Da jeg så deres exit fra branchen, hvor mange firmaer forsvandt eller gik konkurs som følge af ejerens alder og måde at behandle virksomheden på, blev jeg bevidst om, at det var vigtigt at sikre virksomheden i god tid. Allan var kommet ind i ledelsen og fungerede som produktionschef på det tidspunkt. AJ: Jeg startede som lærling helt tilbage i 1970 og kom på kontoret i 1985, og så gik der faktisk ikke meget mere end 1½ år, før jeg blev udnævnt som produktionschef. PC: Ja, så vi har jo kendt hinanden det meste af en menneskealder og jeg kunne jo se, at han havde flair for forretningen. Så jeg stak en finger i jorden og spurgte, om han kunne være interesseret i et generationsskifte over en eller anden periode, og det var ret positivt. Blev du overrasket, da Peter kom og spurgte dig? AJ: Der lå vel en halvfærdig plan, da jeg rykkede op i ledelsen. Jeg fungerede jo allerede som Peters forlængede arm i dagligdagen. Det, jeg gik og tænkte på, var, at når Peter gik på pension, så ville jeg rykke et trin højere op ledelsesmæssigt, og med Pia som ejer af virksomheden. Men som jeg har forstået det, havde I i familien talt om, at den der skulle bestemme også skulle have magten. Var det din erfaring fra dit ejerskab sammen med din bror, der havde lært dig, at det var svært at være flere om magten? PC: Jeg var 5 år ældre end min bror og havde været med til at opbygge virk

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld Dit ansvar med vores hjælp. Det handler om familie, virksomhed og formue. Om at lægge spor i takt med, at man bliver afklaret. Om at få inspiration til at blive afklaret. I et generationsskifte vil der

Læs mere

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld Dit ansvar med vores hjælp. Det handler om familie, virksomhed og formue. Om at lægge spor i takt med, at man bliver afklaret. Om at få inspiration til at blive afklaret. I et generationsskifte vil der

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

Tag vækstspringet via ejerskifte. Pluss Leadership A/S Chefkonsulent Jette Poulsen

Tag vækstspringet via ejerskifte. Pluss Leadership A/S Chefkonsulent Jette Poulsen Tag vækstspringet via ejerskifte Pluss Leadership A/S Chefkonsulent Jette Poulsen Lokale ejerskiftegrupper med erfarne rådgivere sætter fokus på ejerskifte Se mere på: www.ejerskftedanmark.dk Vejledning

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Ejer- og generationsskifte

Ejer- og generationsskifte Ejer- og generationsskifte v/ statsautoriseret revisor Freddi Nielsen Dansk Industri 8. april 2014 Generationsskifte hvor børnene skal videreføre virksomheden Vurder kompetencer: Lederevner Lyst og vilje

Læs mere

om ændring af ejerstrukturen i ejerledede virksomheder

om ændring af ejerstrukturen i ejerledede virksomheder om ændring af ejerstrukturen i ejerledede virksomheder FIGUR 0: - om ændring af ejerstrukturen i ejerledede virksomheder samt skattemæssige konsekvenser FIGUR 1: Etablering af holdingselskab Når hverdagen

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Generationsskiftemodeller

Generationsskiftemodeller Generationsskiftemodeller v/advokat Hans Henrik Banke Mandag POWERPOINT d. 2.11.2015 (v2) TEMPLATE TITLE A focused subheading Date Generationsskifte et vidt begreb! Virksomheden Formuen Familien Generationsskiftemodeller

Læs mere

Fra: Waldemar Schmidt. Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør. Dato: 29. juli 2008

Fra: Waldemar Schmidt. Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør. Dato: 29. juli 2008 Fra: Waldemar Schmidt Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør Dato: 29. juli 2008 Tiltrædelsesbrev i forbindelse med etablering af uafhængig bestyrelse for SCE A/S Jeg er meget imponeret over udviklingen

Læs mere

Ejer- og generationsskifte

Ejer- og generationsskifte Ejer- og generationsskifte v/tax partner Ole Møller Lauritzen Dansk Industri 4. juni 2015 Generationsskifte, hvor børnene skal videreføre virksomheden De bløde værdier er vigtige! Vurder kompetencer Lederevner

Læs mere

Vetoret i aktionæroverenskomster (ejeraftaler) - mindretalsbeskyttelse

Vetoret i aktionæroverenskomster (ejeraftaler) - mindretalsbeskyttelse - 1 Vetoret i aktionæroverenskomster (ejeraftaler) - mindretalsbeskyttelse af aktionærer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et salg af aktier i Dong Energy til en udenlandsk investeringsbank

Læs mere

Salgsmodning af virksomheden

Salgsmodning af virksomheden - 1 Salgsmodning af virksomheden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) De store årgange fra efterkrigstiden nærmer sig pensionsalderen. Mange har etableret selvstændig virksomhed, og som følge

Læs mere

Af advokat Nicolai Thorsted

Af advokat Nicolai Thorsted Af advokat Nicolai Thorsted Kontakt info Andersen Partners Telefon: 76 22 22 22 Fax: 76 22 22 01 www.andersen partners.dk Advokat, Partner Nicolai Thorsted nth@andersen partners.dk Dir. tlf. 76 22 22 60

Læs mere

Generationsskifte i din virksomhed økonomi eller psykologi?

Generationsskifte i din virksomhed økonomi eller psykologi? Generationsskifte i din virksomhed økonomi eller psykologi? Af Søren Braskov, erhvervspsykolog og partner i HumanAct Hvem skal føre virksomheden videre og hvordan? Generationsskifte i en familieejet virksomhed

Læs mere

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Kapital til vækst Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Take-away fra de kommende minutter Et par tanker om: 1. Eksterne investorer er det en god idé, og hvordan har finanskrisen ændret spillereglerne?

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaver og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der kommer med jævne mellemrum spørgsmål om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved gaver til børn. Der er på dette område flere

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Ved en familiehandel kan man med fordel benytte skattereglerne om succession. Man har mulighed for succession,

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

RÅDGIVNING FINANSIERING SKAT REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING FINANSIERING SKAT REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING FINANSIERING SKAT REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners April 2016 Rådgivning - økonomisk vejledning Digitalisering

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

De juridiske krav og udfordringer ved klargøring til salg. DFA Konference 20. juni 2014

De juridiske krav og udfordringer ved klargøring til salg. DFA Konference 20. juni 2014 De juridiske krav og udfordringer ved klargøring til salg DFA Konference 20. juni 2014 JURIDISKE UDFORDRINGER Strukturelle juridiske udfordringer ved salg af landbrugsselskaber Juridiske forhold der strukturelt

Læs mere

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession - 1 Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med skatteministerens forslag om skærpelse af den såkaldte pengetankregel kan et generationsskifte

Læs mere

Aktieløn - den nye trend

Aktieløn - den nye trend Aktieløn - den nye trend Lagernummer: 4412050020 Udgivet af Politisk-Økonomisk Sekretariat Januar 2005 Oplag: 5.000 stk. Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon: 33 30 43 43 E-mail: hk@hk.dk

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Skattemæssig omgørelse

Skattemæssig omgørelse - 1 Skattemæssig omgørelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vanskelig skattelovgivning øger risikoen for, at skatteydere mødes med uventede, store skattekrav. Har borgeren taget fejl af loven,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved langsigtet opsparing.

Skattemæssige konsekvenser ved langsigtet opsparing. Skattemæssige konsekvenser ved langsigtet opsparing. Skat og rentes rente har stor betydning for det endelige afkast når man investerer over lang tid. Det giver anledning til nogle overvejelser om hvad

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Dansk konsortium bestående af Axcel, PFA og PKA erhverver majoriteten i Danmarks Skibskredit A/S

Dansk konsortium bestående af Axcel, PFA og PKA erhverver majoriteten i Danmarks Skibskredit A/S Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 1007 København K 28. september 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15, 2016 Dansk konsortium bestående af Axcel, PFA og PKA erhverver majoriteten i Danmarks Skibskredit

Læs mere

Det gode selskab V O N H A L L E R. - nødvendige juridiske overvejelser i forbindelse med VC-finansiering

Det gode selskab V O N H A L L E R. - nødvendige juridiske overvejelser i forbindelse med VC-finansiering Det gode selskab - nødvendige juridiske overvejelser i forbindelse med VC-finansiering Sådan får du IT-venturekapital den 25. oktober 2004 Taler Benjamin Lundström 2 Advokat, LL.M. Partner i Advokatfirmaet

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Dato: 20. december 2010 Årets meddelelse nr.: 28. BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Blue Vision A/S erhverver samtlige aktier i Seaside Holding A/S. Bestyrelsen i Blue Vision A/S har den 17. november

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 206 29. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 206 29. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 206 29. april 2015 Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere - 1 Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med de nye regler for aktieselskaber og anpartsselskaber, der trådte i kraft den 1. marts 2010, er der indført nogle

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Niels Due Jensen s indlæg ved stiftende generalforsamling i OPFINDERFORENINGEN. den 12. marts 2005.

Niels Due Jensen s indlæg ved stiftende generalforsamling i OPFINDERFORENINGEN. den 12. marts 2005. Niels Due Jensen s indlæg ved stiftende generalforsamling i OPFINDERFORENINGEN. den 12. marts 2005. 1. Indledning. Det er mig en glæde at være indbudt til at sige lidt til jer opfindere og iværksættere

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier Bilag 1 Indledning - del 1 Forårspakken er vel modtaget Reduktion af marginalskatterne. Skattefrihed for 10% aktionærer. Disse ændringer styrker lysten til innovation! MEN Nye store problemer skabes for

Læs mere

CAND.MERC.AUD.-STUDIET. Opgave 1 (50 %) Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, Aarhus University. Sommereksamen 2011

CAND.MERC.AUD.-STUDIET. Opgave 1 (50 %) Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, Aarhus University. Sommereksamen 2011 CAND.MERC.AUD.-STUDIET Sommereksamen 2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve: 31088 Skatteret II Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1 (50 %) Anders Andersen (AA) driver virksomheden Investo i personligt

Læs mere

Hvad er skattemæssigt mest fordelagtigt: Overdragelse af aktier og ejendomme i levende live eller ved død?

Hvad er skattemæssigt mest fordelagtigt: Overdragelse af aktier og ejendomme i levende live eller ved død? - 1 Hvad er skattemæssigt mest fordelagtigt: Overdragelse af aktier og ejendomme i levende live eller ved død? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I foråret 2015 er der sket en markant forringelse

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Bona Via Virksomhedshandel www.bonavia.dk

Bona Via Virksomhedshandel www.bonavia.dk Bona Via Virksomhedshandel www.bonavia.dk 1 Indhold 1 INDHOLD...2 2 INDLEDNING...3 3 SALGSMODNING AF VIRKSOMHEDEN...4 4 VÆRDIEN AF VIRKSOMHEDEN...5 4.1 GENERELT...5 4.2 VURDERING...5 5 DEN RETTE KØBER...6

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

Viden til Tiden. Generationsskifte / Ejerskifte. 26. november 2015. Knud Legaard / Henrik Roed Hansen

Viden til Tiden. Generationsskifte / Ejerskifte. 26. november 2015. Knud Legaard / Henrik Roed Hansen Viden til Tiden Generationsskifte / Ejerskifte 26. november 2015 Knud Legaard / Henrik Roed Hansen Agenda Generelt om generationsskifte/ejerskifte Har du den rigtige virksomhedsstruktur Generationsskifte

Læs mere

overvejelser i forbindelse med etablering af

overvejelser i forbindelse med etablering af PKF Munkebo Vindelev Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Accountants & overvejelser i forbindelse med etablering af udviklingsvirksomhed eller spinoff dine kontaktpersoner hos PKF Munkebo Vindelev Hans

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Hvordan italesætter du som rådgiver ejerskifte for ejerlederen?

Hvordan italesætter du som rådgiver ejerskifte for ejerlederen? Ejerskifte Hvordan italesætter du som rådgiver ejerskifte for ejerlederen? 16-11-2011 Steen Witthøfft, PARTNER Advokater Ret&Råd A/S Slide nr. 1 Advokat Steen Witthøfft PARTNER Advokater Ret&Råd A/S Afdelinger

Læs mere

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg Generationsskifte de mulige løsninger Susanne Møberg og Torben Wiborg Disposition Hvad er problemet? Hvad er løsningerne? Hvad er formålet med et generationsskifte? At den unge bliver selvstændig og får

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Nyudnævnt leder og hva så?

Nyudnævnt leder og hva så? Nyudnævnt leder og hva så? Hvordan kan du så blive klædt på til opgaven? Hvad skal du især være opmærksom på? Hvem kan du søge hjælp hos? En ny leder, der på egen hånd skal igennem en årrække af action

Læs mere

Skat. Kapitalmæssigt generationsskifte For dem hvor børnene ikke skal videreføre virksomheden

Skat. Kapitalmæssigt generationsskifte For dem hvor børnene ikke skal videreføre virksomheden Skat Kapitalmæssigt generationsskifte For dem hvor børnene ikke skal videreføre virksomheden Kapitalmæssigt generationsskifte af selskaber er for dem, hvor: børnene ikke skal videreføre virksomheden. man

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 316 Offentligt J.nr. 2011-318-0348 Dato: 28. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 316 af 14. februar

Læs mere

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes?

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? - 1 Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Medierne har i den forløbne uge beskæftiget sig med forældrekøb. Det er herunder særligt anført, at

Læs mere

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 5 ting Forenet Kredit arbejder for Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 1 Verdens bedste boliglån side 6 2 Realkredit også når verden brænder side 8 4 Fair lån til hele Danmark side

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen generationsskifte af næringsvirksomhed med fast ejendom berigtigelse af købesummen ved udlån til børn SKM

Virksomhedsskatteordningen generationsskifte af næringsvirksomhed med fast ejendom berigtigelse af købesummen ved udlån til børn SKM - 1 06.11.2014-06 (20140204) VSO generationsskifte Virksomhedsskatteordningen generationsskifte af næringsvirksomhed med fast ejendom berigtigelse af købesummen ved udlån til børn SKM2014.70.SR Af advokat

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191]

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191] FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191] [26]. november 2014 COMENDO A/S INDGÅR BETINGET AKTIEOVERDRAGELSESAFTALE Comendo A/S ("Comendo") har i dag underskrevet en betinget aftale om salg af alle driftsmæssige aktiviteter

Læs mere

Præsentation. www.firmaovertagelse.socialfonden.net www.detail-innovation.socialfonden.net

Præsentation. www.firmaovertagelse.socialfonden.net www.detail-innovation.socialfonden.net Præsentation Niels Jørgen Sørensen www.firmaovertagelse.socialfonden.net www.detail-innovation.socialfonden.net Program for 13. februar 2007 i Bodø Projekt FIRMAOVERTAGELSE 1. Baggrund 2. Projektplan 3.

Læs mere

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Stay on-bonus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I praksis ses det ikke sjældent, at en virksomhed etablerer en såkaldt stay on bonus vedrørende nøglemedarbejdere. I forbindelse med DONG-sagen

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Gaver til børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Gaver til børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Gaver til børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der overføres hvert år betydelige beløb som gaver til børn. Udover at hjælpe børnene kan der være en del afgiftskroner at spare ved et

Læs mere

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 5 ting Forenet Kredit arbejder for Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 1 Verdens bedste boliglån side 6 2 Realkredit også når verden brænder side 8 4 Fair lån til hele Danmark side

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere