SEPTEMBER Hvordan går det med MinUddannelse på din skole?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEPTEMBER Hvordan går det med MinUddannelse på din skole?"

Transkript

1 SEPTEMBER 2017 Hvordan går det med MinUddannelse på din skole?

2 Side 2 1. Indledning Denne vejledning skal, sammen med den overordnede implementeringsplan, understøtte skoleledelserne i at følge med i ibrugtagning af læringsplatformen MinUddannelse på egen skole. Skolens egen strategi for implementering af læringsplatformen har stor betydning for, hvad man skal lede efter for at følge med i, hvordan det går. Derfor tager vejledningen udgangspunkt i de strategiske overvejelser og gode spørgsmål, der gør det muligt at følge op på brugen af MinUddannelse på egen skole. Skolerne i Aarhus Kommune vil lige nu være på vidt forskellige stadier i forhold til læringsplatformen og det kan derfor være vanskeligt at lave en vejledning, som tilgodeser alle. Vi håber alligevel, at denne vejledning vil understøtte ledelsesarbejdet, uanset om man allerede er rigtig godt i gang eller har svært ved at komme i gang med læringsplatformen. I er velkomne til at henvende jer for spørgsmål og uddybning af vejledningen. Jeppe Dalsgård, Tina Grønborg Jensen, Læring og Udvikling, Børn og Unge

3 Side 3 2. Indhold Lederens tjekliste giver dig et hurtigt overblik over strategiske overvejelser og gode spørgsmål i forhold til at kunne følge op på brugen af MinUddannelse på egen skole. Alle spørgsmål er herefter grundigt uddybet i afsnit 3. Afsnit 4, Hvad kan du se med lederrolle i MinUddannelse, indeholder en teknisk guide til, hvordan du kan benytte ledelsescockpittet i læringsplatformen. For at kunne følge med i ibrugtagningen af MinUddannelse er det ikke nok at kigge i ledelsescockpittet. Du er nødt til også at logge ind med en lærerrolle for at orientere dig yderligere. Afsnit 5, Hvad kan du se med lærerrolle i MinUddannelse, indeholder derfor en teknisk guide til dette. Under Mere viden finder du links til forskellige materialer. 1. Indledning Indhold Lederens tjekliste Lederens tjekliste - uddybet Hvad kan du se med lederrolle i MinUddannelse? Hvad kan du se med lærerrolle i MinUddannelse? Mere viden... 15

4 Side 4 3. Lederens tjekliste 1 Jeg sørger for, at skolens strategi for ibrugtagning af MinUddannelse hele tiden tilpasses Har skolen en klar organisering omkring strategien for brugen af MinUddannelse? Er der et nært samarbejde mellem ledelse, superbrugere og medarbejdere? 2 Jeg sikrer, at skolens forventninger til brugen af MinUddannelse er tydelige for medarbejderne Kender medarbejderne forventningerne til netop deres brug af MinUddannelse? Ved alle medarbejdere, hvor de kan få hjælp? Hvad er kravene/forventningerne til o Planlægning af skoleåret ? o Elevernes brug af MinUddannelse? o Brugen af elevplanen i MinUddannelse i skoleåret ? Hvilket niveau er medarbejderne på ift den tekniske 1 brug af MinUddannelse? Hvilke kanaler bruger skolen ift lektier, ugeplan og beskeder til eleverne/forældrene? 3 Jeg sikrer, at skolens forventninger til forældrenes brug af MinUddannelse er tydelige Hvad er skolens strategi for forældrenes brug af MinUddannelse i skoleåret ? Kender forældrene skolens forventninger? Hvordan benyttes MinUddannelse i forbindelse med skole-hjem samtaler? 4 Jeg følger op på brugen af MinUddannelse på min skole 1. Er der udviklet læringsforløb på årgange, klasser og fag, som forventet? 2. Er der udarbejdet grundlag for UPV inden 1/12? 3. Er der årsplaner på årgange, klasser og fag, som forventet? 4. Er der indhold i læringsforløbene som forventet? 5. Bruges MinUddannelse til elevplaner? 6. Benyttes MinUddannelse ved skole-hjem samtaler? 1 Med teknisk brug menes kendskab de forskellige funktioner i MinUddannelse, altså hvilke knapper, der skal trykkes på

5 Side 5 4. Lederens tjekliste - uddybet 1 Jeg sørger for, at skolens strategi for ibrugtagning af MinUddannelse hele tiden tilpasses Har skolen en klar organisering omkring strategien for brugen af MinUddannelse? Er der et nært samarbejde mellem ledelse, superbrugere og medarbejdere? For at sikre, at MinUddannelse giver mening på din skole hele vejen igennem implementeringsprocessen, anbefales det at involvere medarbejdere og ledere med forskellige funktioner på skolen. I artiklen Skoler inspirerer hinanden til en ny, digital hverdag (BU-Nyt Nr ) kan du finde god inspiration. Du kan booke De32 til at understøtte arbejdet med skolens overordnede strategi. Se under Mere Viden. 2 Jeg sikrer, at skolens forventninger til brugen af MinUddannelse er tydelige for medarbejderne Kender medarbejderne forventningerne til netop deres brug af MinUddannelse? Det er vigtigt at sikre, at skolens strategi for ibrugtagning af MinUddannelse også kendes af medarbejderne. Ved alle medarbejdere, hvor de kan få hjælp? Det er vigtigt at medarbejderne ved, hvem de skal spørge, både i forhold til forventninger og krav, men også til den tekniske eller pædagogiske brug af MinUddannelse. Hvad er kravene/forventningerne til planlægning af skoleåret ? Det handler ikke om at lave en detaljeret årsplan, men at man laver den periodeplan, som man nu er vant til, og i den detaljeringsgrad, det er besluttet på den enkelte skole. Men det nye er altså, at alle benytter MinUddannelse som planlægningsværktøj til dette arbejde. Oftest vil man starte med en ramme af mere eller mindre tomme læringsforløb i årsplanen og tilrette og detaljeplanlægge efterhånden som man er klar til det. I den overordnede plan er kravet, at der skal være 2 eller flere læringsforløb synlige i hver elevs elevplan, så der ligger indhold fra starten af skoleåret. De to forløb kan være fra samme fag eller fra to forskellige fag. Det er op til skolen selv at sætte en mere ambitiøs strategi. Er der en strategi for, hvor lang en periode, der arbejdes med i Årsplanen? (fx 3 måneder eller hele skoleåret?) Er der konkrete krav om indholdet i læringsforløbene? (kun titel og introduktion? skemalagt? Fælles Mål?, Læringsmål?, undervisningsmateriale?) Er der differentiering i fag? (fx store fag vs små fag? fag med elevplanskrav?)

6 Side 6 Er der differentiering i klasser? (fx indskoling, specialområdet?) Er der differentiering på medarbejdere (fx lærer/pædagog, mest motivation? mest tid?) Hvad er kravene/forventningerne til elevernes brug af MinUddannelse? Det er op til skolen selv at sætte en god kadence for, hvor meget eleverne bruger MinUddannelse i starten. Medarbejderne skal selvfølgelig føle sig trygge i at bruge læringsplatformen, inden de opfordrer eleverne til arbejde i systemet. Det væsentlige er elevernes læring, ikke at eleverne arbejder i MinUddannelse! Efterhånden som medarbejderne tager systemet til sig, vil det blive naturligt for eleverne at bruge læringsplatformen. Hvad er kravene/forventningerne til brugen af elevplanen i MinUddannelse? Fra 1. august 2017 skal MinUddannelse bruges til elevplaner. Indholdet i elevplanen hænger sammen med de krav skolen i øvrigt sætter ift brugen af MinUddannelse. Se mere herunder. I øvrigt kan der skeles til de nationale krav til elevplaner. Elevplanen i MinUddannelse er stedet, som opsamler oplysninger om hver elev. I elevplanen er der et overordnet indhold, og et indhold, der tilhører hvert enkelt fag. Se skærmklip herunder. En del af det overordnede indhold kommer automatisk ind i MinUddannelse (fravær, karakterer og senere også nationale tests og trivselsmålinger). Andet overordnet indhold er UPV og noter, som kræver medarbejderes handlinger i systemet. Indholdet for hvert fag ses ved klik på holdet, fx Dansk 8C. Elevplanen i MinUddannelse er dynamisk - indholdet dannes ved brugen af systemet. Bemærk, at der kan dannes indhold i elevplanen, selvom det kun er de pædagogiske medarbejdere, som arbejder i platformen (fx årsplan, læringsmål og noter). Læs mere om elevplanen her. I afsnit 6 ser du, hvordan du selv kan orientere dig i elevplanen for konkrete elever. Her ses elevplanen for en elev. De øverste faner er overordnet indhold, som altid er tilgængeligt. Hvis der ikke ligger indhold på et fag, vil der ikke være en grøn boks for faget. Læs hvorfor her

7 Side 7 Klikker man på et hold, fx Dansk 8C, foldes en ny række faner for det pågældende fag. Dette indhold dannes via det pædagogiske arbejde. Bemærk, at fanerne med det overordnede indhold bliver liggende øverst. Hvilket niveau er medarbejderne på ift den tekniske 2 brug af MinUddannelse? I den overordnede plan for implementering af MinUddannelse er der lagt tre trin med læringsmål ind for medarbejdernes tekniske brug af læringsplatformen. Dette er uddybet i Planen og de tre tilhørende videoer om Planen. Som leder kan man bruge de tre trin til at få en dialog med medarbejderne om deres kendskab til læringsplatformen. Hvilke kanaler bruger skolen ift lektier, ugeplan og beskeder til eleverne/forældrene? Der vil i en periode være overlappende muligheder for kommunikation i Intra og i MinUddannelse. Her er det væsentligt at være opmærksom på, at kommunikationen samstemmes, så forældre og elever ikke skal håndtere flere platforme end nødvendigt. Herunder ses nogle konkrete anbefalinger (udgivet med ugepakken i uge 25), men skolen sætter selv rammen. Beskeder Skema Ugeplan Lektier Almindelige beskeder til forældre gives fortsat i ForældreIntra. Skemaet er, hvor det plejer at være. Der findes ikke skema i MinUddannelse. For skoler, som benytter Ugeplansfunktionen i ForældreIntra, anbefales det at fortsætte med denne. Ugeplansfunktionen i MinUddannelse benyttes så til de opgaver og konkrete aktiviteter, der foregår i undervisningen. Det anbefales indtil videre at lægge lektier i Intra, med mindre andet giver mere mening. Hovedsagen er at undgå forvirring og flere platforme. 2 Med teknisk brug menes kendskab de forskellige funktioner i MinUddannelse, altså hvilke knapper, der skal trykkes på

8 Side 8 3 Jeg sikrer, at skolens forventninger til forældrenes brug af MinUddannelse er tydelige Hvad er skolens strategi for forældrenes brug af MinUddannelse i skoleåret ? Skolerne skal i august-september 2017 officielt lukke forældrene ind i MinUddannelse. Det er i skoleåret helt op til skolerne selv at sætte rammen for, hvornår og hvor meget man vil involvere forældrene og hvilke forventninger, man har til forældrenes brug af MinUddannelse. Har I på din skole taget stilling til, hvor meget forældrene skal involveres? Kender forældrene skolens forventninger? Digitale Børn og Unge har udviklet en række materialer til kommunikationen med forældrene, bl.a. videoer og en præsentation til forældremøder. Som Bünyamin Simsek siger i sin video: Det tager tid at tage en ny læringsplatform i brug, så der vil være stor forskel på, hvordan og hvor meget skolerne og medarbejderne bruger MinUddannelse. Det betyder, at du ikke kan forvente at finde et komplet overblik over dit barns læring her, og der vil være forskel fra skole til skole, fra klasse til klasse, og fra fag til fag. Vær nysgerrig og tag et kig på MinUddannelse. Alle materialerne til forældrekommunikation findes på under Links og materialer. Har skolen informeret forældrene om MinUddannelse? Har skolen gjort forventningerne tydelige for forældrene? Hvordan benyttes MinUddannelse i forbindelse med skole-hjem samtaler? I den overordnede plan er der forventning om, at skolerne så småt begynder at tænke MinUddannelse ind i forbindelse med skole-hjem samtaler i efteråret Skolen beslutter selv hvem, der skal benytte MinUddannelse ved skole-hjem samtaler i efteråret Bestemmer de enkelte medarbejdere selv, om de vil benytte MinUddannelse til skole-hjem samtaler? Bestemmer de enkelte teams selv, om de vil benytte MinUddannelse til skole-hjem samtaler? Skal bestemte fag, klasser eller årgange benytte MinUddannelse til skole-hjem samtaler? 4 Jeg følger op på brugen af MinUddannelse på min skole Dialogen med medarbejderne er nødvendig, når du vil undersøge, hvordan det går med MinUddannelse på din skole. Desuden skal du logge ind i systemet både med lederrolle og med lærerrolle for at kunne danne dig et samlet overblik over om alle er godt i gang, set i forhold til den strategi I har lagt på skolen. I afsnit 4 og 5 finder du tekniske guides til dette. Er der udviklet læringsforløb på årgange, klasser og fag, som forventet? (Lederrolle) Er der udarbejdet grundlag for UPV inden 1/12? (Lederrolle) Er der årsplaner på årgange, klasser og fag, som forventet? (Lærerrolle) Er der indhold i læringsforløbene som forventet? (Lærerrolle) Bruges MinUddannelse til elevplaner? (Dialog samt lærerrolle) Benyttes MinUddannelse ved skole-hjem samtaler? (Dialog)

9 Side 9 5. Hvad kan du se med lederrolle i MinUddannelse? Log ind på med dit UNI-login og vælg lederrollen. Når du er logget ind som leder, kan du se statistik over læringsforløb og læringsmål, samt UPV. Er der udviklet læringsforløb på årgange, klasser og fag, som forventet? I listen over klassetrin kan du se antal læringsforløb. Du kan ikke her vurdere kvaliteten på læringsforløbene. En titel er nok til, at de optræder i listen. Klik på et konkret klassetrin for at undersøge fordelingen af læringsforløbene på klasser og fag. Herunder vises klik på 8. klassetrin.

10 Side 10 Med 8. klasse foldet ud, kan du nu undersøge, om det ser ud som om skolens strategi er overholdt. Her er 8A markeret med gult ved at følge en klasse kan du se, hvor mange forløb denne klasse har. Hver klasse skal have mindst to forløb + skolens egne krav. Du kan dog ikke se, om forløbene kan ses i elevernes elevplan! Et forløb vises først i årsplanen/elevplanen, når det er skemalagt. Læs desuden her, hvordan et hold (og dermed også forløbene i holdets årsplan) bliver synligt for forældrene i elevplanen. Er der udarbejdet grundlag for UPV inden 1/12? Ved klik på ikonet ved ELEVER MED UPV får du overblik over alle elever og kan se, hvem der er parathedsvurderet, samt om de er uddannelsesparate. Dette giver først mening i efteråret 2017, når vurderingen sker i MinUddannelse.

11 Side Hvad kan du se med lærerrolle i MinUddannelse? Dette kan du bruge, hvis du ønsker at se, om skolen er godt på vej i brugen af MinUddannelse set i forhold til den strategi, der er lagt. Hvor mange læringsforløb er der lagt i årsplanerne? Er det de forventede fag? Er der lagt læringsforløb ind i den periode, som skolen ønsker? Det vil altid kun være stikprøver - du kan selvfølgelig ikke kigge alle hold og fag igennem, men danne dig et overblik og ellers tage dialogen med dine medarbejdere. Sådan skifter du til lærerrolle 1. Øverst til højre under dit billede kan du skifte mellem dine forskellige roller i MinUddannelse (her vist i demoudgaven) 2. Vælg lærerrolle på din skole. Herved har du se nøjagtigt det samme i MinUddannelse som dine medarbejdere NB. Hvis du IKKE har en lærerrolle, skal du bede en af dine superbrugere om at skrive til supporten på MinUddannelse. Sådan får du hold under Mine hold 1. Log ind med din lærerrolle i MinUddannelse 2. Klik på Alle Hold 3. Vælg det hold, du ønsker at se - fx Biologi 9C 4. Hvis det er et hold, du jævnligt besøger, kan du vælge det som favorit - herefter vil holdet optræde under Dine hold på din egen lærer-forside.

12 Side 12 Er der årsplaner på årgange, klasser og fag, som forventet? 1. Klik på det hold, du ønsker at se årsplanen for - fx Biologi 9C 2. Du får nu holdets forside. Klik på Årsplan og forløb 3. Du kan nu se holdets årsplan. Dvs. du kan se, hvilke forløb, der ligger i årsplanen og hvilke, der endnu ikke er skemalagte. Kun de læringsforløb, som er skemalagte vil være synlige i elevernes elevplan.

13 Side 13 Er der indhold i læringsforløbene som forventet? Igen kan du bruge dette til at tage stikprøver og dermed danne et overblik over, om det ser ud til, at skolens strategi bliver overholdt. Det vil være alt for detaljeret at kigge rundt overalt, men du kan orientere dig, hvor det er relevant og ellers tage dialogen med medarbejderne/teamene. 1. Klik ind på et hold 2. Vælg Årsplan og forløb 3. Klik ind på et konkret læringsforløb - her Tal og grafer i Biologi 9C. Her kan du være nysgerrig på forskellige parametre på et læringsforløbs indhold. Titel, Lærernoter, Præsentation, Fælles mål, læringsmål, Vis i bibliotek samt undervisningsmaterialer

14 Side 14 Bruges MinUddannelse til elevplaner? Du kan undersøge, hvordan elevplanerne ser ud for konkrete elever. Alle medarbejdere med lærerrolle har denne mulighed. I den forbindelse skal måske nævnes, at alle selvfølgelig er underlagt forvaltningslovens 32: "Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, må ikke i den forbindelse skaffe sig fortrolige oplysninger, som ikke er af betydning for udførelsen af den pågældendes opgaver." 1. Klik på det konkrete hold, hvor eleven går. 2. På holdets forside ser du elevlisten. Klik på elevens navn 3. Klik på Elevplan 4. Du kan nu orientere dig i pågældende elevs elevplan. 5. Klik på Gå til Holdoversigt for at finde elevplanen for de andre af elevens fag. Det er i øvrigt denne forside, forældrene ser, når de logger ind i deres barns elevplan.

15 Side Mere viden Mit Digitale Børn og Unge: Under Nyheder finder du indlæg om MinUddannelse i ugepakker og BU-Nyt Under FAQ sendes du videre til en blog med spørgsmål og svar om MinUddannelse i Aarhus kommune. Bloggen kan du også finde direkte her: Under Video finder du alle de små videoer, som Aarhus Kommune har produceret om læringsplatformen Under Support finder du supportstrukturen samt kontakter og links til support Under Planen finder du info og folderen med den overordnede implementeringsplan Under Links og materialer finder du bl.a. alle materialer til forældrekommunikation Under Kontakt finder du kontakter på systemejere og konsulenter i forvaltningen vi kommer gerne ud til en snak, enten på skolen eller til fx et områdeledermøde. De 32: Læs mere om De32 og hent formularen til at booke en 32er.

16 Side 16 Digitale Børn og Unge: Dette site er Digitale Børn og Unges site rettet mod forældrene. Under MinUddannelse finder forældrene information om læringsplatformen, bl.a. om login samt de to forældrerettede videoer om MinUddannelse.

Elevens forside Opgave Nyhedsfeed Aktuelle læringsmål Vurdering af tegn på læring Forældrenes forside...

Elevens forside Opgave Nyhedsfeed Aktuelle læringsmål Vurdering af tegn på læring Forældrenes forside... Elevplanen elever og forældre Elevplanen i MinUddannelse er et dynamisk værktøj, som samler informationer sammen om eleven ud fra de ting, som sker på holdene. Elevplanen ændres hele tiden i takt med at

Læs mere

Vi har derfor udarbejdet denne folder, der danner udgangspunkt for samarbejdet mellem skole og hjem.

Vi har derfor udarbejdet denne folder, der danner udgangspunkt for samarbejdet mellem skole og hjem. Formål med forældresamarbejdet Vi ønsker at styrke elevernes trivsel, udvikling og læring gennem et godt samarbejde mellem skole og hjem. Vi er sammen forpligtet på at skabe gode rammer for et konstruktivt

Læs mere

Elevplaner i Meebook. Vejledning. Københavns kommune

Elevplaner i Meebook. Vejledning. Københavns kommune Elevplaner i Meebook Vejledning Københavns kommune Vejledning til elevplaner i Meebook 1. Introduktion til vejledningen Denne vejledning søger at guide ledere og pædagogisk personale til, hvordan arbejdet

Læs mere

MEEBOOK FOR FORÆLDRE HVORDAN GØR JEG? Kære forælder

MEEBOOK FOR FORÆLDRE HVORDAN GØR JEG? Kære forælder HVORDAN GØR JEG? 1 AF 13 Kære forælder I denne guide finder du vejledning til de forskellige funktioner i Meebook for forældre. Du kan bl.a. se, hvordan du opretter dig, og hvilke informationer dit barns

Læs mere

Elevplaner i Meebook

Elevplaner i Meebook Elevplaner i Meebook en vejledning til ledere, lærere og pædagoger september 2017 Denne vejledning søger at guide ledere og pædagogisk personale til, hvordan arbejdet med elevplaner i Meebook foregår.

Læs mere

Orientering om implementering af Meebook

Orientering om implementering af Meebook Orientering om implementering af Meebook På skolerne i Esbjerg Kommune har vi fra skoleåret 2018-2019 valgt at anvende læringsplatformen Meebook. Tidligere har læringsplatformen Educa været andvendt. Som

Læs mere

HVORDAN GØR JEG? MEEBOOK FOR FORÆLDRE

HVORDAN GØR JEG? MEEBOOK FOR FORÆLDRE HVORDAN GØR JEG? MEEBOOK FOR FORÆLDRE Kære forældre I denne guide finder du vejledning til de forskellige funktioner i Meebook for forældre. Du kan bl.a. se, hvordan du opretter dig, og hvilke informationer

Læs mere

Distrikt Hjallerup. Klokkerholm Skole. Information til forældre Juni 2018

Distrikt Hjallerup. Klokkerholm Skole. Information til forældre Juni 2018 Klokkerholm Skole Information til forældre Juni 2018 Distrikt Hjallerup Klokkerholm udgør sammen med Hjallerup og Flauenskjold skoler distrikt Hjallerup. På ledelsessiden er der to niveauer distriktsleder

Læs mere

HVORDAN GØR JEG? MEEBOOK FOR FORÆLDRE

HVORDAN GØR JEG? MEEBOOK FOR FORÆLDRE HVORDAN GØR JEG? MEEBOOK FOR FORÆLDRE Kære forældre I denne guide finder du vejledning til de forskellige funktioner i Meebook for forældre. Du kan bl.a. se, hvordan du opretter dig, og hvilke informationer

Læs mere

ForældreIntra. - Sådan kommer du som forælder godt i gang. August 2016, version 1.1 Skolebestyrelsen/ MVT

ForældreIntra. - Sådan kommer du som forælder godt i gang. August 2016, version 1.1 Skolebestyrelsen/ MVT ForældreIntra - Sådan kommer du som forælder godt i gang August 2016, version 1.1 Skolebestyrelsen/ MVT Indhold Indledning... 3 Hvad er ForældreIntra?... 3 Hvad er forskellen på ForældreIntra og Skoleporten?...

Læs mere

Meebook for forældre. Kære forælder

Meebook for forældre. Kære forælder Kære forælder I denne guide finder du vejledning til de forskellige funktioner i Meebook for forældre. Du kan bl.a. se, hvordan du opretter dig, og hvilke informationer dit barns års- og elevplaner indeholder.

Læs mere

Formål... 3 Kommunikationsveje for forældre på Kongevejens Skole... 4 Kommunikationsmodel på Kongevejens Skole... 4 Mundtlig kommunikation...

Formål... 3 Kommunikationsveje for forældre på Kongevejens Skole... 4 Kommunikationsmodel på Kongevejens Skole... 4 Mundtlig kommunikation... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formål... 3 Kommunikationsveje for forældre på Kongevejens Skole... 4 Kommunikationsmodel på Kongevejens Skole... 4 Mundtlig kommunikation... 5 - Hvornår og hvordan

Læs mere

ForældreIntra. - Sådan kommer du som forælder godt i gang. August 2017, version 1.2 Skolebestyrelsen/ MVT

ForældreIntra. - Sådan kommer du som forælder godt i gang. August 2017, version 1.2 Skolebestyrelsen/ MVT ForældreIntra - Sådan kommer du som forælder godt i gang August 2017, version 1.2 Skolebestyrelsen/ MVT Indhold Indledning... 3 Hvad er ForældreIntra?... 3 Hvad er forskellen på ForældreIntra og Skoleporten?...

Læs mere

Sådan vil SkoleIntra se ud efter sommerferien

Sådan vil SkoleIntra se ud efter sommerferien Sådan vil SkoleIntra se ud efter sommerferien Forsiden Dette er forsiden af PersonaleIntra. Menupunkterne er nu at finde foroven, og din egen profil finder du yderst oppe i højre hjørne. Forsiden minder

Læs mere

Fagkompasset den nye visualisering af Fælles Mål. Indhold

Fagkompasset den nye visualisering af Fælles Mål. Indhold Fagkompasset den nye visualisering af Fælles Mål I denne manual finder du to gennemgange af det nye element: Fagkompasset, der er udviklet for at tage de første skridt hen mod en lempet tilgang ift. bindingerne

Læs mere

INFORMATION & KOMMUNIKATION

INFORMATION & KOMMUNIKATION INFORMATION & KOMMUNIKATION PILEGÅRDSSKOLEN INFORMATION OG KOMMUNIKATION MELLEM SKOLE OG HJEM Denne folder er vedtaget af skolebestyrelsen og henvender sig både til personale og forældre på Pilegårdsskolen.

Læs mere

For god ordens skyld har vi valgt at bibeholde årsplanerne fra sidste skoleår, så I fortsat vil kunne bruge disse.

For god ordens skyld har vi valgt at bibeholde årsplanerne fra sidste skoleår, så I fortsat vil kunne bruge disse. Årsplaner De seneste årsplaner findes i en udgave med og uden GeometriFessor. Årsplanerne tager udgangspunkt i årsplaner, men vi tilføjer det materiale, så årsplanerne nu indeholder flere perioder med

Læs mere

IT-handleplan for Toftlund Distriktsskole

IT-handleplan for Toftlund Distriktsskole IT-handleplan for Toftlund Distriktsskole 2016-2018 1 Denne IT-handleplan er udarbejdet for Toftlund Distriktsskole i efteråret 2016. Den tager udgangspunkt i Tønder kommunes IT-strategi og folkeskoleloven.

Læs mere

Læringsplatform og elevens plan - En del af skole/hjem samarbejdet

Læringsplatform og elevens plan - En del af skole/hjem samarbejdet Læringsplatform og elevens plan - En del af skole/hjem samarbejdet Indhold Læringsplatform og elevens plan i Ikast-Brande kommune... 2 Læringsplatformen MOMO... 2 Elevens plan:... 2 Elevplanen er et fælles

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

LØGUMKLOSTER DISTRIKTSSKOLE HANDLEPLAN UPV 7.ÅRGANG UDDANNELSE OG JOB [Vælg en dato]

LØGUMKLOSTER DISTRIKTSSKOLE HANDLEPLAN UPV 7.ÅRGANG UDDANNELSE OG JOB [Vælg en dato] LØGUMKLOSTER DISTRIKTSSKOLE HANDLEPLAN UPV 7.ÅRGANG UDDANNELSE OG JOB 2016-2017 [Vælg en dato] Indeholder en handleplan for det indledende arbejde med Uddannelsesparathedsvurderingen og emnet uddannelse

Læs mere

Princip for Skolehjemsamarbejdet Søndre Skole Maj 2018

Princip for Skolehjemsamarbejdet Søndre Skole Maj 2018 Princip for Skolehjemsamarbejdet Søndre Skole Maj 2018 Et godt skolehjemsamarbejde er med til at skabe gode betingelser for den enkelte elevs læring og trivsel samt for undervisningsmiljøet i klassen og

Læs mere

Hjallerup Skole. Information til forældre Juni 2018 HJALLERUP SKOLE 1

Hjallerup Skole. Information til forældre Juni 2018 HJALLERUP SKOLE 1 Hjallerup Skole Information til forældre Juni 2018 HJALLERUP SKOLE 1 Distrikt Hjallerup Hjallerup udgør sammen med Klokkerholm og Flauenskjold skoler distrikt Hjallerup. På ledelsessiden er der to niveauer

Læs mere

Samarbejde og kommunikation med forældre

Samarbejde og kommunikation med forældre Samarbejde og kommunikation med forældre Skolens teoretiske grundlag På Munkebo Skole arbejder vi med afsæt i systemisk tænkning. Det betyder, at vi ser alle sociale relationer som systemer. Familien,

Læs mere

Et tilbud til alle forældre. Lille vejledning. Ødsted Skole

Et tilbud til alle forældre. Lille vejledning. Ødsted Skole Et tilbud til alle forældre Lille vejledning Ødsted Skole ForældreIntra 1 August 2008 ForældreIntra 2 August 2008 Kære forældre Fra skoleåret 2008/2009 vil vi som noget nyt benytte os af ForældreIntra.

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Tjekliste til organisering af uddannelse - Erfaringer fra kommuner og pilot

Tjekliste til organisering af uddannelse - Erfaringer fra kommuner og pilot Uddannelse i Aula Tjekliste til organisering af uddannelse - Erfaringer fra kommuner og pilot Er superbrugernes rolle klart og tydeligt defineret? Ift. undervisning af kolleger hvordan og hvor meget? Ift.

Læs mere

Intranet på Kongevejens Skole

Intranet på Kongevejens Skole Intranet på Kongevejens Skole På Kongevejen Skole ønsker vi at benytte SkoleIntra som et dynamisk redskab til information, kommunikation og dialog blandt elever, medarbejdere og forældre. Målsætningen

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering i MinUddannelse

Uddannelsesparathedsvurdering i MinUddannelse Uddannelsesparathedsvurdering i MinUddannelse Elever i 8., 9. og 10. klasse skal have en foreløbig vurdering af, om de opfylder de sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en

Læs mere

FORÆLDRENYT. Juni Læs bl.a. om. Skolen holder sommerferie fra d. 24. juni til d. 13. august.

FORÆLDRENYT. Juni Læs bl.a. om. Skolen holder sommerferie fra d. 24. juni til d. 13. august. FORÆLDRENYT Juni 2017 Læs bl.a. om Tak for i år Kortere skoledage Forældretilfredshed MinUddannelse 9. klassernes sidste skoledag Ny SFO struktur Skolen holder sommerferie fra d. 24. juni til d. 13. august.

Læs mere

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf.

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. 5618 2600 Forældreintra 1 September 2007 Vejledning for forældre ForældreIntra

Læs mere

MatematikFessor. Årsplaner NYT NYT NYT

MatematikFessor. Årsplaner NYT NYT NYT MatematikFessor Årsplaner NYT NYT NYT Du kan nu redigere teksten i målbeskrivelserne. OG Sende et link til kolleger og forældre, så de kan se holdets årsplan. De nye årsplaner 15/16 findes i en udgave

Læs mere

Velkommen til Ørebroskolen

Velkommen til Ørebroskolen Velkommen til Ørebroskolen Velkommen i Engen Kære forældre til børn i Engen Velkommen til Ørebroskolen og velkommen i Engen. Med denne lille folder ønsker vi at fortælle om skolegangen i Engen. Fra skoleåret

Læs mere

Mål og principper for Samarbejde mellem skole og hjem på Funder og Kragelund skoler

Mål og principper for Samarbejde mellem skole og hjem på Funder og Kragelund skoler Mål og principper for Samarbejde mellem skole og hjem på Funder og Kragelund skoler Vore værdier Med eleven i centrum sætter vi fokus på samarbejdet mellem skole og hjem, på Funder og Kragelund skoler.

Læs mere

SKOLEREFORM forældreinfo

SKOLEREFORM forældreinfo SKOLEREFORM forældreinfo Toftevangskolen og den nye skolereform Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft på alle folkeskoler. Det betyder også for eleverne på Toftevangskolen, at de vil møde

Læs mere

SkoleIntra release 2 August 2015

SkoleIntra release 2 August 2015 SkoleIntra release 2 August 2015 I juli og august 2015 udrulles næste version af SkoleIntra. Mest bemærkelsesværdige ændring for brugerne er en ny loginside som vil fungere som indgangsside til alle dele

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Et tilbud til alle forældre

Et tilbud til alle forældre Et tilbud til alle forældre Vejledning Bredagerskolen www.bredagerskolen.dk Vejledning ForældreIntra Bredagerskolen 1 December 2008 Kære forældre. Fra januar 2009 vil vi som noget nyt benytte os af ForældreIntra.

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

MIMER. En intelligent læringsplatform

MIMER. En intelligent læringsplatform MIMER En intelligent læringsplatform 2 MIMER 01 INTRODUKTION LÆRINGSPLATFORMEN MIMER Mimer er en intelligent læringsløsning, der henvender sig både til elever, forældre, lærere og skolelederne - en fælles

Læs mere

Få det bedste ud af SkoleIntra og itslearning sammen

Få det bedste ud af SkoleIntra og itslearning sammen Få det bedste ud af SkoleIntra og itslearning sammen 1 Introduktion Med integrationen mellem SkoleIntra og itslearning kan I nemt udvide jeres SkoleIntra-løsning med en læringsplatform. Integrationen giver

Læs mere

Velkommen til SkoleIntra. en quick-guide 1

Velkommen til SkoleIntra. en quick-guide 1 Velkommen til SkoleIntra en quick-guide 1 Første login på skoleintra -Gå ind på www.humbleskole.skoleintra.dk/fi -Indtast brugernavn og adgangskode Brugernavn og kode finder du i intrafolderen som er vedlagt

Læs mere

TRIN FOR TRIN - UNDERVISNINGSMINISTERIETS TRIVSELSVÆRKTØJ

TRIN FOR TRIN - UNDERVISNINGSMINISTERIETS TRIVSELSVÆRKTØJ TRIN FOR TRIN - Denne vejledning hjælper dig til at bruge Undervisningsministeriets Trivselsværktøj. Vejledningen illustrerer en trin-for-trin-guide til systemet og er inddelt efter de sider systemet stiller

Læs mere

Drøftelse af principper for brugen af læringsplatformen MinUddannelse på skolerne SKU

Drøftelse af principper for brugen af læringsplatformen MinUddannelse på skolerne SKU Drøftelse af principper for brugen af læringsplatformen MinUddannelse på skolerne SKU 20.03.2018 Forslag fra Per Clausen at Aalborg Kommune følger eksemplet fra Aarhus Kommune og gør anvendelsen af læringsplatformene

Læs mere

Kort vejledning til Lyngbjerggårdskolens ForældreIntra

Kort vejledning til Lyngbjerggårdskolens ForældreIntra Kort vejledning til Lyngbjerggårdskolens ForældreIntra Kære forældre Det er med stor glæde, at vi her kan præsentere jer for skolens ForældreIntra. ForældreIntra er et internet-baseret kommunikationssystem,

Læs mere

Oprydningsplan. Opbygning og opgavetyper

Oprydningsplan. Opbygning og opgavetyper Oprydningsplan Opbygning og opgavetyper O P R Y D N I N G S P L A N Oprydningsplanens opbygning 21/6 DEADLINE FOR ALLE OPGAVER I PLANEN: 21/6 OPDELT I 5 FASER MED HVER SIN DEADLINE OPDELT I 4 ROLLER: Aula-administrator

Læs mere

Langeland Kommunes skoler er nu godt i gang med det nye værktøj: Fronter. Fronters muligheder bliver indarbejdet i løbet af skoleåret 2009-10.

Langeland Kommunes skoler er nu godt i gang med det nye værktøj: Fronter. Fronters muligheder bliver indarbejdet i løbet af skoleåret 2009-10. Fronter på Humble Skole - en vejledning til Humble Skoles forældre i brug af Fronter, som er vores nye kommunikations og læringsplatform. Langeland Kommunes skoler er nu godt i gang med det nye værktøj:

Læs mere

Skole/hjem samarbejde og kommunikationspolitik på Nyager Skole

Skole/hjem samarbejde og kommunikationspolitik på Nyager Skole R Ø D O V R E K O M M U N E Nyager Skole Skole/hjem samarbejde og kommunikationspolitik på Nyager Skole Skole/hjem samarbejdet og kommunikationspolitikken er formuleret for alle involverede skolens parter.

Læs mere

Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne. 9. september 2017

Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne. 9. september 2017 Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne 9. september 2017 Digitaliserings- og IT-strategi Udgangspunktet: Den innovative folkeskole et 3-årigt projekt med læringsforsøg en grundlæggende

Læs mere

Skole-hjem-samarbejdet for klasse.

Skole-hjem-samarbejdet for klasse. Skole-hjem-samarbejdet for 0.-3. klasse. Formål Skole-hjem-samarbejdet er vigtigt! Skole-hjem-samarbejdet er vigtigt fordi det har stor betydning for elevernes udbytte af deres skolegang både fagligt og

Læs mere

Skolebestyrelsen har udviklet principper for skolehjem- samarbejdet på Gerbrandskolen

Skolebestyrelsen har udviklet principper for skolehjem- samarbejdet på Gerbrandskolen Skolebestyrelsen har udviklet principper for skolehjem- samarbejdet på Gerbrandskolen Formålet med skole hjem-samarbejdet på Gerbrandskolen er at skabe den bedst mulige kontakt mellem skole og hjem til

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

VESTBJERG SKOLE Bakmøllevej 280, 9380 Vestbjerg

VESTBJERG SKOLE Bakmøllevej 280, 9380 Vestbjerg Princip om samarbejde mellem skole og hjem PRINCIPPET: I henhold til folkeskoleloven forventes et tæt og konstruktivt samarbejde mellem skole og hjem. Et samarbejde, der er præget af dialog, medansvar,

Læs mere

Skole-hjemsamarbejde på Blågård Skole

Skole-hjemsamarbejde på Blågård Skole Skole-hjemsamarbejde på Blågård Skole Det skal være sjovt at gå i skole! Blågård Skole Hans Tavsens Gade 4 2200 København N Tlf. 38 77 34 34 mail@blg.kk.dk www.blg.kk.dk Forældrenetværket Brug Folkeskolen

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Præsentation af Aula. Juni 2018

Præsentation af Aula. Juni 2018 Præsentation af Aula Juni 2018 Indhold af præsentation Hvorfor Aula? Alle kan bruge Aula Den lokale skole Teknologi og tilgængelighed Datasikkerhed Tidsplan for Aula Hvorfor Aula? Fra sommeren 2019 bliver

Læs mere

Vejledning til elevplan for elever / side 1

Vejledning til elevplan for elever / side 1 Vejledning til elevplan for elever / side 1 Det her er en introduktion til, hvordan du som elev bruger Elevplan. Det er vigtigt, at du øver dig dagligt i at logge på Elevplan, så du bliver fortrolig med

Læs mere

Forældresamarbejde på Højgårdskolen

Forældresamarbejde på Højgårdskolen Forældresamarbejde på Højgårdskolen Overordnet målsætning: Målet for forældresamarbejdet på Højgårdskolen er gennem samarbejde og dialog mellem skole og hjem at sikre det enkelte barns trivsel og udvikling.

Læs mere

Vejledning til elevplan for elever

Vejledning til elevplan for elever Det her er en introduktion til, hvordan du som elev bruger Elevplan. Det er vigtigt at du øver dig dagligt i at logge på Elevplan, så du bliver fortrolig med at bruge den. I denne vejledning kan du få

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

Implementering af LMS platform. Nibe skole MinUdannelse

Implementering af LMS platform. Nibe skole MinUdannelse Implementering af LMS platform Nibe skole MinUdannelse Ramme for implementering Forventningsramme Superbrugerne Aktiviteter Aktører Procesplan 2016-2017 Forventningsramme I forbindelse med arbejdet som

Læs mere

Fra elevplaner til læringsplaner i Gentofte

Fra elevplaner til læringsplaner i Gentofte Fra elevplaner til læringsplaner i Gentofte Mads-Peter Galtt Konsulent, faglig- og projektleder udi det it-didaktiske og mediepædagogiske virke på 0-18 år. UPS - vi har fået en læringsplatform!!! Djøficeret

Læs mere

FORÆLDRE- SAMARBEJDE. En del af den gode undervisning

FORÆLDRE- SAMARBEJDE. En del af den gode undervisning FORÆLDRE- SAMARBEJDE En del af den gode undervisning I pjecen kan du læse om Nye platforme for samarbejdet Ugeplan og nyhedsbrev På mail med forældre Forældremødet Skole-hjem-samtaler Ændringer i den normale

Læs mere

Teamets årsplan/aktivitetskalender for 7. årgang

Teamets årsplan/aktivitetskalender for 7. årgang Teamets årsplan/aktivitetskalender for 7. årgang 2017-2018 2017 Uge Dato Aktivitet 32 To. 10. aug. Første skoledag. Alle møder 8-15 33 34 35 To.24.aug. Fælles forældremøde 7.-9.årg. Kl. 17-19 36 37 Lø.

Læs mere

Drøftelse af principper for brugen af læringsplatformen Minuddannelse på skolerne

Drøftelse af principper for brugen af læringsplatformen Minuddannelse på skolerne Punkt 5. Drøftelse af principper for brugen af læringsplatformen Minuddannelse på skolerne 2018-015332 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget drøfter, efter anmodning fra Per Clausen, brugen af

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for, at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

LØGUMKLOSTER DISTRIKTSSKOLE HANDLEPLAN UPV 8.ÅRGANG UDDANNELSE OG JOB

LØGUMKLOSTER DISTRIKTSSKOLE HANDLEPLAN UPV 8.ÅRGANG UDDANNELSE OG JOB LØGUMKLOSTER DISTRIKTSSKOLE HANDLEPLAN UPV 8.ÅRGANG UDDANNELSE OG JOB 2016-2017 01-12-2016 Indeholder en handleplan for det indledende arbejde med Uddannelsesparathedsvurderingen og emnet uddannelse og

Læs mere

Forældremøder Fællesdel årgang august 2016

Forældremøder Fællesdel årgang august 2016 Forældremøder Fællesdel 3.-5. årgang august 2016 Dagsorden fællesdel Præsentation af personalet Skolebestyrelsens indlæg Forældretilfredshedsundersøgelsen Trivselsundersøgelse Synlig læring Uddannelsesdag

Læs mere

Integrér widgets fra SkoleIntra til Aula

Integrér widgets fra SkoleIntra til Aula Integrér widgets fra SkoleIntra til Aula Widgets fra SkoleIntra Fra august 2019 har alle folkeskoler i Danmark Aula som kommunikationsplatform og overtager dermed den del, vi i SkoleIntra altid har stået

Læs mere

ELEVSTYREDE FORÆLDRESAMTALER. Læringsmålstyret undervisning Den digitale elevplan ARBEJDSGRUNDLAG

ELEVSTYREDE FORÆLDRESAMTALER. Læringsmålstyret undervisning Den digitale elevplan ARBEJDSGRUNDLAG ELEVSTYREDE FORÆLDRESAMTALER Læringsmålstyret undervisning Den digitale elevplan ARBEJDSGRUNDLAG Indhold 1. Indledning... 3 2. Visionen... 3 3. Formålet... 4 4. Succeskriterier... 4 5. Udviklingsgrundlaget...

Læs mere

Evaluering af det samlede undervisningstilbud på Odder lille friskole

Evaluering af det samlede undervisningstilbud på Odder lille friskole Evaluering af det samlede undervisningstilbud på Odder lille friskole 2016-17 Undervisningen på Odder lille Friskole tager udgangspunkt i de af ministeriets udstukne fælles mål. Evaluering af den samlede

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

FORÆLDRE -INTRA. En lille vejledning

FORÆLDRE -INTRA. En lille vejledning FORÆLDRE -INTRA En lille vejledning Marstrup Skole. Forældreintra 1 Foråret 2007 Gennem de sidste par år har Marstrup Skole, ligesom kommunens øvrige skoler, arbejdet med SkoleIntra til intern kommunikation

Læs mere

INFO OG GUIDE VEDR. TABULEX FOR FORÆLDRE I TRANBJERGSKOLENS SFO

INFO OG GUIDE VEDR. TABULEX FOR FORÆLDRE I TRANBJERGSKOLENS SFO 9. juli 2018 9. juli 2018 INFO OG GUIDE VEDR. TABULEX FOR FORÆLDRE I TRANBJERGSKOLENS SFO Vi har valgt, at børn, forældre og personale skal bruge Tabulex - et elektronisk komme/gå- og stamkortssystem til

Læs mere

Vibeskolen. Afdeling Aunslev Kertemindevej Nyborg. Tlf

Vibeskolen.   Afdeling Aunslev Kertemindevej Nyborg. Tlf Vibeskolen www.vibeskolen.dk vibeskolen@nyborg.dk Afdeling Aunslev Kertemindevej 46 5800 Nyborg Kommunikationspolitik for Vibeskolen Baggrund: I takt med den øgede anvendelse af IT, som det dominerende

Læs mere

Teknisk guide til UPV på skolerne i Aarhus kommune

Teknisk guide til UPV på skolerne i Aarhus kommune 1 Teknisk guide til UPV på skolerne i Aarhus kommune 2016-17 A. Skolen vurderer elevernes personlige og sociale forudsætninger i SkoleIntra... 2 B. Overførsel af skolens vurderinger til Optagelse.dk...

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

1. Princip om skolen som et fælles projekt

1. Princip om skolen som et fælles projekt 1. Princip om skolen som et fælles projekt Alle elever, lærer og forældre deltager aktivt i at gøre skolen til et fælles projekt for at understøtte at alle elever trives og føler sig som en vigtig del

Læs mere

Lær at bruge portalen med små opgaver

Lær at bruge portalen med små opgaver Aktiviteter Under menupunktet Aktiviteter findes s aktivitetsforløb. De færdige aktivitetsforløb er nemme at gå til. Hvert aktivitetsforløb beskrives kort og klart, så man hurtigt kan orientere sig i aktivitetens

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Revideret d. 14. marts 2017 Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores

Læs mere

Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015

Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Indledning For at give alle medarbejdere, elever og forældre et fundament at starte på i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen 2014, har vi udarbejdet

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

MoMo giver tid til læring og trivsel

MoMo giver tid til læring og trivsel 2 TID TIL LÆRING OG TRIVSEL MoMo giver tid til læring og trivsel SYSTEMATIC VIL GØRE EN FORSKEL Derfor er MoMo en helt ny og visionær læringsplatform. Med MoMo opfylder vi ikke kun de forventelige krav,

Læs mere

Absalons Skoles uddannelsesplan for studerende i praktik 2018

Absalons Skoles uddannelsesplan for studerende i praktik 2018 Absalons Skoles uddannelsesplan for studerende i praktik 2018 Grundoplysninger Absalons Skole Absalonsgade 2 4000 Roskilde Tlf: 4631 4150 Mail: absalonsskole@roskilde.dk http://si.absalonsskole.roskilde.dk

Læs mere

Tværfagligt samarbejde i et forebyggelsesperspektiv. Årsmøde 16. marts 2017

Tværfagligt samarbejde i et forebyggelsesperspektiv. Årsmøde 16. marts 2017 Tværfagligt samarbejde i et forebyggelsesperspektiv Årsmøde 16. marts 2017 Mette Elsig, cand.scient.soc. Afdelingsleder for børnesundhedsområdet: tandplejen, sundhedsplejen og sundhedskonsulenter som samarbejder

Læs mere

Sådan samarbejder vi

Sådan samarbejder vi Sådan samarbejder vi Skole-hjem samarbejdet i indskolingen på Sølvgades Skole 1 Velkommen til indskolingen på Sølvgades Skole På Sølvgades Skole ønsker vi et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem skole

Læs mere

Nyhedsbrev Vestre Skole 13. august, 2018

Nyhedsbrev Vestre Skole 13. august, 2018 Nyhedsbrev Vestre Skole 13. august, 2018 Velkommen tilbage efter sommerferien Efter en fantastisk sommer med masser af sol og varme, så kneb det lidt med solstrålerne, da vi mandag kl. 9.00 bød alle elever

Læs mere

Sådan samarbejder vi

Sådan samarbejder vi Sådan samarbejder vi Skole-hjem samarbejdet på mellemtrinet på Sølvgades Skole 1 Velkommen til mellemtrinet på Sølvgades Skole På Sølvgades Skole ønsker vi et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem skole

Læs mere

Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre. 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre.

Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre. 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre. Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre Emne: Forældreråd 1. Organisering af forældreråd Hvem og hvor mange? 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre.

Læs mere