en platform for et nyt fællesskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "en platform for et nyt fællesskab"

Transkript

1 Projektintroduktion januar 2012 Etape 1 Byggeri m2 og 4 ha landskab 32 mio. Etape 2 8 ha læringslandskab 10 mio. Etape 3 Rekreativ vandrerute fra Holmegård Mose til Ravnstrup Sø en platform for et nyt fællesskab Nunatakken en klippe midt i isen Vores projekt er inspireret af nunataq, hvilket er et grønlandsk ord der betegner en klippe top, der lige titter op over iskappen, og som for vandreren bliver et pejlemærke. Den iøjnefaldende og femtakkede stjernebygning, der vokser sig op af landskabet og slutter med et klippemassiv med en lodret klatreflade på 15 meter, leder tankerne direkte hen på en ægte nunataq. Landskabet omkring Nunatakken er formgivet af Istidens voldsomme bevægelser, og det er med afsæt i disse, vi vil forme en menneskeskabt kulisse i landskabet, der kan skabe en formidlings og oplevelsesmæssig kobling mellem Istid og Nutid og mellem Hverdag og det Åbne landskab. En port til natur og friluftsoplevelser midt i hverdagens sammenflydende aktiviteter et pejlemærke for den der er på vandring.

2 Et sted på ruten Nunatakken er udviklet med m2 formgivet læringslandskab, en fysisk facilitet på m2, et bredtfavnende organisatorisk partnerskab, og båret af et stærkt aktivitetsmæssigt fundament. Placeringen er midt mellem Herlufmagle og Gelsted, få kilometer nord for Næstved, og som et støttepunkt lige midt på den kommende rekreative forbindelsessti, besluttet i Næstved Kommunes nye Kommuneplan. Projektets vision Nunatakken skal være en nyskabende platform for et fællesskab, der har fokus på børn og unges leg og læring igennem et aktivt natur og friluftsliv. Fællesskabet er båret af attraktive aktiviteter, det baserer sig på en stærk lokal forankring, og det formår samtidig at byde den forbipasserende med ind. Projektets formål Der er en række formål med Nunatakken, som tilsammen understøtter en holistisk fællesskabsplatform: Aktivitetsplatform for børn og unges leg og læring, hvor et aktivt friluftsliv i naturen er det centrale omdrejningspunkt. Aktiviteterne er attraktive og i en form, så både stedets faste, tilbagevendende og forbipasserende brugere får en relevant naturoplevelse. Sammenkædning af det uformelle og formelle læringsrum omkring børn og unges uddannelse, gennem en styrkelse af den naturvidenskabelige faglighed. Vi ønsker at skabe et lettilgængeligt udeskoletilbud og en mulighed for lejrskoleophold i den lokale natur. Sammenhængskraften i vores lokale landdistriktsområde styrkes gennem et aktivitetsbåret og meningsfyldt fællesskab og baseres på en meget høj grad af frivillighed og gennemsigtighed. Vi ønsker at skabe et klubtilbud for lokalområdets unge mellem 12 og 18 år i eftermiddags og aftentimerne, og understøttet af frivillige voksenkræfter. Vi vil skabe attraktive levevilkår på landet for de lokale borgere i Herlufmagleområdet gennem et ambitiøst fyrtårnsprojekt, der samtidig kan tiltrække børn, unge og voksne fra Næstved by og fra store dele af Sjælland igennem en stærk formidling af områdets naturmæssige værdi. Nunatakkens læringslandskab og de fysiske faciliteter udformes med en ikonografisk og æstetisk slagkraft, der samtidig baserer sig på en høj grad af bæredygtighed, og i sig selv skaber en oplevelse. 2

3 Baggrunden for projektet KFUM Spejderne i Herlufmagle har taget initiativ til projektet i foråret Spejdergruppens nuværende mødehytte er udtjent og ligger på en lejet grund, der ejes af Næstved Kommune og udgør ca m2 i det ene hjørne af Nunatakkens landskabsplan. Spejderne har et ønske om at spille en mere aktiv rolle som bindeled imellem aktører i lokalsamfundet for at skabe liv, udvikling og oplevelser. På den baggrund indledtes et større arbejde med at opsøge mulige samarbejdspartnere der ville arbejde for den samme vision. Vi gennemførte workshops med fokus på behovsafklaring og tog en inspirationstur i bus rundt i landet for at se på andre spektakulære fritidsbyggerier. I marts 2009 gennemførte vi en prækvalifikationsrunde blandt arkitekter for at skaffe kandidater til en arkitektkonkurrence. Blandt 35 ansøgende konsortier af tegnestuer, landskabsarkitekter, ingeniører og øvrige rådgivere, faldt valget på N5VA, White og Aart. Disse tre deltagere afleverede i juni 2009 deres projektforslag som resultat af et meget frugtbart dialogbaseret konkurrenceforløb. Dommerkomiteen udpegede Aart s forslag som vinder. I september 2009 indgik Byrådet i Næstved Kommune budgetforlig, der indeholder 4 mio. anlægskroner til opførelse af Nunatakken i 2012, ligesom Byrådet stiller de m2 jord til rådighed på fordelagtige lejevilkår. I januar 2010 modtog projektet tilsagn om støtte på 1,2 mio. kr. fra LAG Næstved og i september 2010 yderligere 1 mio. kr. i tilsagn fra Friluftsrådet. Lokale og Anlægsfonden har tilkendegivet at ville bidrage med 20% medfinansiering, men behandler først en konkret ansøgning, når byggeriet er detailprojekteret. Det samlede anlægsbudget er på 42 mio. kr. Målgrupper Foreninger med vægt på børn, unge, natur/ leg/læring/friluftsliv 21 skoler (Udeskole og lejrskole) 3 unge voluntører Foreninger med vægt på børn, unge, bevægelse/sundhed/friluftsliv Uorganiserede grupper med interesse for natur og friluftsliv Vandrere, børnefamilier, børnefødselsdage, enkeltpersoner Lokale unge (klub, skole og SFO) Klatreentusiaster fra hele Sjælland Førskolebørn Udsatte børn og unge der ønsker et kursus/aktivitets/sommerferietilbud Natur og teambuilding for medarbejdere i lokale virksomheder Andre brugere Projektets indhold Det samlede Nunatakken Projekt omfatter opførelsen af en bygning på m2 og udformningen af et læringslandskab på 12 ha. I et efterfølgende selvstændigt projekt vil vi i et bredt partnerskab forsøge at få den rekreative stiforbindelse fra Holmegaards Mose til Ravnstrup Sø etableret. 3

4 Læringslandskabet I forbindelse med projektet er udformet en helhedsplan, der tager afsæt i istidens udformning af landskabets topografiske bevægelse. Historien, kulturen og landskabets dannelse/topografi udgør tilsammen landskabets genius logi, der er med til at skabe udgangspunktet for Nunatakken. Nunatakkens store historie baserer sig derfor på fortællingen om landskabets topografiske dannelse, isen og smeltevandet, der har skubbet og formet bakker og dale, og som spejles i den nye bygning, der er formet ved en bevægelse fra NØ og SV. Bevægelsen tolkes som en stor sten, der skubbes gennem landskabet og markeres ved det 15 meter høje klatretårn. Den planlagte rekreative forbindelsessti vandreruten, vil føre lige gennem Nunatakkens læringslandskab og udformes som en hovedsti, der slår et naturligt sving op til fundamentet af det bygningsmæssige volumen. Som en sten på vejen, eller en passende forstyrrelse, der giver anledning til et hvil eller en fordybelse i stedets aktivitet for den vandrende. Læringsspottene er forskellige og fortæller hver sin historie om landskabets dannelse, den kulturhistoriske arv i området, Susåens betydning som vandvej og fødekilde osv. Området byder på volumener af vildtagre med plantesammensætninger, som enten tiltrækker hjortevildt, harer eller fuglevildt. Beplantningen består af hjemmehørende arter i Danmark, for at understrege landskabets samhørighed tilbage til istiden. På området etableres en sø, der muligvis forbindes med Vinkælderrenden, ligesom der etableres et rodzoneanlæg. Jorden, som graves op, placeres på søens kanter og danner små volde til at klatre på. Den stjerneformede bygning Landskabets historie og markante linjer har inspireret til dannelsen af et bygningsvolumen, der i en dynamisk bevægelse skubbes op af terrænet og eskalerer i den markante klatreklippe mod nord, der formmæssigt integreres i voluminet og danner et karakteristisk, skarpt bygningssnit. Bygningen består af fem blokke og et fælles atrium. Stjernerummet er bygningens hjerte, velkomst og cirkulationssted. Klatreklippen tårner sig 15 meter op i landskabet og udvendigt kan stedets brugere klatre op ad klippen eller rappelle ned fra den platform, der findes på bygningens top, og som kan nås ad en indvendig trappe, der passerer op igennem de to etager med teknikgalleriet for alternativ energi. Inde i Stjernerummet bliver det ligeledes muligt at klatre op i 8 10 meters højde. Klippen rummer desuden depotrum til klatregrej og kontorfaciliteter til bygningens drift. Den store udvendige klippeblok udformes med en bearbejdet betonoverflade, så den fremstår som en svensk eller bornholmsk klippe med revner og sprækker mv. Der planlægges et antal ruter af stigende sværhedsgrad og det bemærkes, at der ikke monteres klatregreb. 4

5 Blokken med overnatningsfaciliteter er en selvstændig enhed med en isoleret yderkerne og tæt sammenhæng indadtil til det uopvarmede stjernerum og bygningens øvrige funktioner. Blokken rummer de tunge installationer med vand, afløb mv. og det er her bade og toiletfaciliteter til samtlige af stedets brugere placeres. Der vil blive fire grupperum, der dels fungerer som soverum i forbindelse med overnatning for 24 personer, men som samtidig kan fungere som mødelokaler for mindre grupper, når køjesengene slås op ad væggen. Rummene kan åbnes med skillevægge, så der er to større lokaler. Der etableres et lederlokale med to køjer, så bygningen er tilpasset en spejdergruppe, en forening eller en skoleklasse. Mod øst placeres en lejlighed med plads til tre frivillige som en selvstændig enhed men med tæt kontakt til soveområdet for at skabe tryggest mulige rammer. Voluntørerne vil opholde sig i lejligheden i 3 6 måneder og have til opgave at facilitere de mange brugeres oplevelse i og omkring Nunatakken. Der er derfor brug for både at skabe et privat rum og samtidig give mulighed for at de kan overskue områdets aktiviteter f.eks. for at undgå hærværk i aftentimerne. Lejligheden disponeres med et fælles opholdsrum med et tekøkken, bad og toilet samt tre soveværelser. Køkkenet madværkstedet indrettes med depotfaciliteter og køle/fryserum samt store ovenlys og skrankemulighed mod stjernerummet. Køkkenet har tæt kontakt til Stjernerummet, fællesrummene og grupperummene, så det kan bruges fleksibelt og med simpel logistik i forbindelse med bespisning evt. af flere på samme tid. Udekøkkenet placeres under tag umiddelbart udenfor, så depotfaciliteterne kan benyttes fælles. Her er stenovn, grill og godt med køkkenbordsplads med rindende vand. I blokken findes desuden yderligere depotrum og fordelingsareal. Mod vest placeres ungdomsskolens klub i et selvstændigt afsnit med omklædning, toilet, depotfaciliteter og musikrum. I fællesrummet er der mulighed for samling af 150 personer til større arrangementer, som kan afvikles eksempelvis samtidig med at ungdomsskolen, grupperummene og værkstedet er i brug til noget andet. Rummet er i kraft af proportioner, god loftshøjde og placering i byggeriet, fleksibelt til brug i rigtig mange forskellige sammenhænge. Foldevægge kan åbnes så rummet flyder sammen med stjernerummet. 5

6 Grupperummene placeres så der også her er mulighed for sammenlægning/opdeling. Der findes endnu et grupperum/møderum som er mindre og forsynet med depotrum. Længst mod syd placeres værkstedet med udgang til overdækket huggegård. Der er ligeledes depotrum flere steder indenfor og udenfor så grej og materialer er lige ved hånden for at understøtte aktivitetssituationerne, hvad enten grejet har bedst af at ligge i uopvarmede eller opvarmede rum. Fra alle opholdsrum og soverum er der direkte udgang til overdækkede udearealer, så indendørs og udendørs aktiviteter naturligt kan flyde sammen. Dette udvider fleksibiliteten i rummenes anvendelighed og muligheden for udeophold uanset vejrlig og årstid grænsen mellem ude og inde udviskes. Materialer og alternativ energi Bygningen udføres primært i træ og med facadebeklædning i kompositplader i en varm jordfarve, der er fremstillet af genanvendt polyuretan med små mængder aluminium og glasfiber. Terrasser under udhæng udføres i træ. Taget udføres i tagpap og længst mod syd ved amfiteatret delvist dækket med tørv, så man får oplevelsen af, at bygningen gror frem af terrænet. Bygningen opføres som en lavenergi bygning (Klasse 1 eller bedre) med maksimal udnyttelse af passiv solvarme, LED lys og elforbrugende apparater med lavest muligt energibehov. Der arbejdes med minimering af spildevand, etablering af et rodzoneanlæg, opvarmning gennem et jordvarmeanlæg, elforsyning fra solcellepaneller, varmt brugsvand via solfangere og materialer der generelt reducerer ressourceforbrug i bygningens drift mest muligt. Samtidig skal alle disse elementer være fuldt synlige i de to etager i teknikgalleriet i klatreklippen, så formidling af alternativ energi overfor Nunatakken brugere kan laves så visuelt og let forståelig som muligt. Tidsplan Finansieringsarbejde > juli 2012 Detailprojektering og tilladelser januar 2012 januar 2013 Byggeri og terrænarbejde marts 2013 oktober 2013 Ibrugtagning oktober 2013 Projektets organisering KFUM spejderne i Herlufmagle er den juridisk og økonomisk ansvarlige for projektets forberedende faser. Efterfølgende oprettes en ny selvejende institution, der skal eje, vedligeholde og drive de fysiske faciliteter i projektet. Den selvejende institution lejer jorden af Næstved Kommune på fordelagtige vilkår, og ledes af en bestyrelse, med repræsentanter for brugerne. Den selvejende institution foretager en frivillig momsregistrering, hvorved moms vedr. hele byggeriet kan fradrages, mens der samtidig skal tillægges 25% moms på alle lejeindtægter efterfølgende. Nunatakken drives udelukkende af frivillige, ulønnede kræfter. Eneste undtagelse herfra vedrører rengøring og græsslåning mv., som er for driftstunge til at basere på frivillighed. Grundet de mange bæredygtige løsninger forventes Nunatakkens samlede årlige driftsbudget at kunne holdes under kr., der finansieres gennem brugerbetaling. Partnerskabet bag projektet KFUM Spejderne i Herlufmagle Fugleværnsfondens arbejdsgruppe ved Ravnstrup Sø Klatrefolk og astronomer i Næstvedområdet Næstved Ungdomsskole, lokalafdeling i området Capionskolen, Herlufmagle afdeling og SFO 1+2 KFUM Spejderne i Herlufmagle v. Gruppeleder Torben Stenstrup Ålehusvej 22, Ravnstrup 4160 Herlufmagle Tlf Mail: CVR. nr

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER SPIRERIET I NYKØBING FALSTER Spireriet i Nykøbing Falster Udarbejdet af Kuben Management A/S i samarbejde med GivRum for Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Rådhuset Parkvej 37 4800 Nykøbing F Projektleder

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Brønshøj Spejderhus * 1968. Kammeratskab Lokale initiativer Aktiviteter

Brønshøj Spejderhus * 1968. Kammeratskab Lokale initiativer Aktiviteter Brønshøj Spejderhus * 1968 2015 Kammeratskab Lokale initiativer Aktiviteter Kultur- og Fritidsudvalget Københavns Kommune Københavns Rådhus 1599 København V borgmesteren@kff.kk.dk 19. august 2014 Ansøgning

Læs mere

Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport

Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport Danmarks mest fysisk aktive og lærende fællesskab Baggrund En række forhold øger behovet for at styrke tilbuddet til borgere, studerende og besøgende

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup.

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. ERFARINGSKATALOG Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. Erfaringskatalog Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt

Læs mere

Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE

Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE MALTESEJE Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE 1 Indledning 1.1 Resume og bærende principper 2 Aktørerne og deres behov 7 2.1 Sportsrideklubben 7 2.1.1 Om klubben 7

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Boliger og hjem for særligt udsatte

Boliger og hjem for særligt udsatte Boliger og hjem for særligt udsatte Evalueringsrapport September 2004 Bascon A/S CASA Boliger og hjem for særligt udsatte September 2004 Publikationen kan læses på Socialministeriets hjemmeside: www.sm.dk

Læs mere

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land Høringsmateriale Det kan du læse om Du kan give din mening til kende, side 1 Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land, side 3 Målsætninger for Nationalpark

Læs mere

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Opsamling på indkomne forslag til drøftelse i Byrådet. 1 Indhold Læsevejledning s. 3 Hvad kan Helsingør få ud af Værftshallerne? s. 5 Hvad kan Værftshallerne

Læs mere

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011 PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG 1 Frederiksbjergbyggeriet August - december 2011 2 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4 Byrådsindstilling...6 Pædagogisk

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

NaturStationen på Århus Friskole. Århus Friskole Søholmvej 13 8260 Viby J Tlf. 86 28 33 54 kontor@aarhus-friskole.dk www.aarhusfriskole.

NaturStationen på Århus Friskole. Århus Friskole Søholmvej 13 8260 Viby J Tlf. 86 28 33 54 kontor@aarhus-friskole.dk www.aarhusfriskole. NaturStationen på Århus Friskole Århus Friskole Søholmvej 13 8260 Viby J Tlf. 86 28 33 54 kontor@aarhus-friskole.dk www.aarhusfriskole.dk Århus Friskole Århus Friskole er en lilleskole fra 1952 med omkring

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING November 2012 TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING TimeLine revitalisering af halvanden kilometer lukket landevej med fokus på bevægelse, oplevelser og forbindelser. 1 INDHOLD s. 3 Introduktion

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle]

MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle] MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle] Musholmfonden Konkurrenceprogram august 2012 MUSHOLM FERIECENTER KONKURRENCEPROGRAM 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDBYDELSE OG FORMÅL...4 2. KONKURRENCENS

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED BIBLIOTEK FORLØB KOLOFON THISTED BIBLIOTEK - ET FORLØB Opdragsgiver: Realdania Kulturstyrelsen

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Gentofte Kommune 21. september 2014

Gentofte Kommune 21. september 2014 Gentofte Kommune 21. september 2014 Budgetaftale Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre har den 21. september 2014 indgået en aftale om budgettet for Gentofte

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling 2 2 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Indhold Forord...5 Mange aktører - en vision...8 Arkitekturen...18 Modernisering og nye boligtyper

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere