Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2009"

Transkript

1 DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2009 DjH som Learning Center I uge 43 åbner det nye Learning Center på DjH. Her kan elever søge hjælp og støtte til lektielæsning og projekter. H3-afslutning med robotbesøg En robot har været på besøg i styring og regulering, hvor den blev testet. Den bestod, og er nu fast inventar. Tømrerafdeling på praktikpladsbesøg Da grundforløbseleverne var en uge i praktik tog tre undervisere rundt og besøgte dem i virksomhederne.

2 9 Indhold Siden sidst Energiprojekt DjH som Learning Center Plastafdelingen i Chicago H3-afslutning med robotbesøg Ny certificering på DjH Det er blevet sjovere at gå på arbejde i køkkenet "Tema" på menuen Køkkenet teambuilder Svend og Carsten Plastafdelingens Leonardprojekt Køleafdelingen scorede mål Tømrerafdelingen på praktikpladsbesøg Nyt fra afdelingerne Skolehjemmet Marselis 2009 Arbejdspladsen motionerer Navne Nyt fra personaleafdelingen DjH-koret har plads til flere Plastafdelingen i Chicago På turen blev der både studeret plast og ægte amerikansk campus. Ny certificering på DjH Køleafdelingen har udviklet en ny certificeringsuddannelse hen over sommeren, og forventer høj aktivitet på området Det er blevet sjovere at gå på arbejde i køkkenet Køkkenet har fået ny vaskeafdeling. Det er en ændring, der har givet mærkbar konsekvens for hverdagen på den gode måde. Køleafdelingen scorede mål Grundforløbet har haft en sjov og udfordrende opgave i at producere små mål. 14 af dem står nu på banerne i den lokale fodboldklub HSK. 20

3 af Henrik Øelund Siden sidst Den altoverskyggende begivenhed over sommeren har været, at vi sammen med de øvrige erhvervsskoler og andre kursusudbydere har været i udbud med alle AMUkurser samlet i de respektive Fælles KompetenceBeskrivelser. Udbudsrunden sluttede for skolernes vedkommende 17. juni. Ansøgningsrunden blev denne gang udført elektronisk, og ansøgningerne gjort synlige for alle. Resultatet forelå den 19. august, og det blev en rigtig god dag for DjH. I alt modtog Undervisningsministeriet ansøgninger om godkendelser til FKB, og som forventet var der generelt ikke meget mådehold, hverken i hvad der blev søgt af FKBer eller argumenterne herfor. Umiddelbart efter den 17. juni afgav de faglige udvalg og VEU- Rådet indstilling, og sluttelig blev der givet 684 positive tilbagemeldinger. UVM havde, modigt, på forhånd udmeldt 14. august som dagen, hvor vi ville få besked. Det er dog sjældent, at sådanne processer forløber helt uden sværdslag. Denne gang var ingen undtagelse, så først 19. august kunne de officielle breve sendes ud. Det var en god dag at vente på, for det viste sig, at DjH fik de godkendelser, vi håbede at få: Antal ansøgere FKB (skoler ud over DjH i DjH s nr. godkendelses-område) Navn på FKB Hovedstd Sjælland Syd Midt Nord Godkendte ansøgere 3 ansøgere: (Skive TS: Erhvervsskolen Nordsjælland) 14 ansøgere: (Skive TS; Randers TS; Aarhus TS) 12 ansøgere: (Randers TS; Aarhus TS;) ansøger 2656 Elforsyningsanlæg Bygningers elinstallationer og antennemontage Elektrisk automation på aut.- maskiner og anlæg. Service på hvidevare- og køleautomatik X X X X X DjH eneudbyder DK; X X DjH udbyder i Midtjylland, Odense-Vejle i Sydjylland; Tech College Ålborg i Nordjylland; TEC i Hovedstad/Sjælland DjH udbyder i Midtjylland; Tech College Ålborg i Nordjylland; Odense-Vejle i Sydjylland; EUC Vest i Sydjylland; TEC i Hovedstad/Sjælland X X X X X DjH eneudbyder DK; 3 ansøgere 2757 Plastsvejsning X X DjH udbyder i Midtjylland-Nordjylland; AMU-Syd i Sydjylland; Selandia i Hovedstad/Sjælland 4 ansøgere (Tech College Ålborg) 2 ansøgere (Kbh. Maskinmesterskole) Fremstilling af produkter i plast Køleteknisk område X X X X X X DjH eneudbyder DK; X DjH udbyder i Midtjylland-Nordjylland; AMU-Syd i Sydjylland-Hovedstad-Sjælland Fortsættes næste side DjH Nyt oktober

4 Fortsat fra forrige side Der er flere årsager til, at dét at have udbudsretten på efteruddannelsesområdet er vitalt for DjH. For det første vil det være vanskeligt at opretholde status og niveau som national fag- og brancheskole, hvis vi ikke dækker det område også. For det andet er det typisk sådan, at i de tider, hvor der er høj beskæftigelse, er der mange lærlinge, og mindre aktivitet på efteruddannelsesområdet; og i de tider hvor der er øget ledighed, er der færre lærlinge, men større aktivitet på efteruddannelsen. Derfor supplerer de to områder hinanden særdeles godt set ud fra en DjH beskæftigelses og økonomisk synsvinkel. For det tredje er det vigtigt, at det store serviceapparat vi har, i kraft af kursusejendom, restaurant med videre til vore kursister, også finder anvendelse. Endelig er der i de nye regler for udbud ikke længere mulighed for udlån af godkendelser, og der er strammet kraftigt op i forhold til udlagt undervisning. Det ikke at have udbudsret (og -pligt) vil derfor fremover have en større konsekvens end tidligere. Det er her værd at bemærke, at der ikke er andre godkendte udbydere indenfor vore efteruddannelsesområder i Region Midtjylland som minimum, og at vi på øvrige dækker to eller alle fem regioner. På baggrund af resultatet af udbudsrunden, de nye skærpede regler for udbud og den stigende ledighed må vi forvente, at den øgede aktivitet på efteruddannelsesområdet vi har oplevet i 2009 fortsætter, og endda forøges yderligere i Det betyder nye udfordringer på en lang række områder, herunder er der ingen tvivl om, at kapaciteten på vores kursusejendom i dag er en akilleshæl. På den ene side er det dejligt, at vore kursister værdsætter opholdet på DjH i en sådan grad, at uanset hvad vi ellers kan tilbyde dem af overnatningssteder, når alt er optaget, er det ikke så godt som at være på DjH. På den anden side er det heller ikke tilfredsstillende, hverken for kursisterne eller os, at for mange må anvises overnatning udenfor DjH. Det er også en udfordring, der arbejdes med. Dannelse af VEU-centre I forhold til den geografiske fastlæggelse af VEU-centre i Region Midtjylland er der ikke sket yderligere afklaring siden sidst. For at få en fælles forståelse af, hvad et VEU-Center er for en størrelse, har der været nedsat en arbejdsgruppe, der i et oplæg har beskrevet dette. På et skoleledermøde ultimo august var der bred opbakning til dette billede. Oplægget kan ses på intranettet. Kortlægning I efteråret arbejder vi på en anderledes kortlægning/analyse af vore uddannelsesaktiviteter. Dels for at komme tættere på, hvad de enkelte aktiviteter betyder både kvantitativt og kvalitativt, dels for at forberede os til elementerne i ressourceregnskabsmodellen, som bliver et krav fra Det er heller ikke helt uvæsentligt at sådanne analyser giver os god mod-dokumentation i forhold til de effektiviseringspotentialerapporter, der uden tvivl fortsat vil komme i en lind strøm bestilt af Finansministeriet. 4 DjH Nyt oktober 2009

5 af Henrik Øelund Energiprojekt DjH skriver i efteråret 2009 kontrakt med Energisparefonden, og indgår dermed en såkaldt kurveknækkeraftale. Målet er at reducere forbruget af energi både til el, varme og vand. Forberedelserne til projektet er allerede påbegyndt og de målbare aktiviteter igangsættes fra januar Det overordnede mål for projektet er, gennem en fælles DjH indsats, at reducere energiforbruget på DjH. Energiforbruget er generelt voksende, men energiforbrugs- og omkostningskurven kan knækkes gennem energirigtige indkøb, såkaldte intelligente energioptimeringer og energirigtig adfærd. DjH anvendte i kr. på energiforbrug fordelt med: til el til varme, og til vand. I 2009 forventes slutforbruget at være kr. Målet er at forbruget, på baggrund af 2009 tallene, samlet set reduceres med mellem 3 5% pr. år de kommende 3 år. Der fokuseres i særlig grad på energieffektive løsninger, herunder optimering af eksisterende installationer samt energirigtig adfærd. Det er vigtigt, at såvel arbejdsmiljø- og undervisningsniveau ikke forringes, men tværtimod forbedres i processen. En skriftlig aftale med Energisparefonden er et forpligtende element, hvor vi fastsætter et konkret mål for reduktionerne. Samtidig registreres DjH på Se elforbrug, hvor man løbende kan følge udviklingen. Vi stiller endvidere vore erfaringer til rådighed for øvrige kurveknækkere, ligesom vi har mulighed for at trække på andres erfaringer. Der tilknyttes en fast kontaktperson fra Energisparefonden, som også afholder forskellige temamøder. Organisering Ansvar: Henrik Theager, Henrik Øelund. Styregruppe: Ledelsesgruppen hvor punktet indgår med faste intervaller på ledelsesmøderne. Rådgivningsgruppe: Eksperter/fagpersoner fra DjH, som mødes med faste intervaller. Projektfaser 2009 Projektorganiseringen fastlægges og initieres. Der skabes klarhed over energiforbrug fordelt på områder og særligt energikrævende udstyr. Der indsamles viden om potentielle energispareområder og -projekter. Såvel sikkerhedsgruppe som enkeltpersoner opfordres til at bidrage med forslag. Handlingsplan for 2010 detaljeres på baggrund af ovenstående kortlægning, og projektplan for skitseres. Der indgås, primo december 2009, kontrakt med Elsparefonden og det endelige energisparemål fastsættes. Der oprettes særlig side på intranettet til projektet med henblik på synliggørelse af såvel projektproces som -resultat Handlingsplan for gældende år udføres og ajourføres, og der foretages løbende status. Handlingsplan for kommende år detaljeres. I foråret 2013 foretages endelig status. Handlingsplan Der udarbejdes handlingsplan for hele projekter opdelt på hvert finansår efter gældende standard. DjH Nyt oktober

6 af Henrik Øelund og Frank Gotfredsen DjH som Learning Center DjH ønsker at styrke de elementer, der er med til at skabe gode læringsforløb for vore brugere. I den forbindelse har Undervisningsministeriet bidraget med kr. til udviklingen heraf. Allerede i uge 43 begynder man at kunne se de første aktiviteter i det nye Learning Center. Et vigtigt element i at skabe gode læringsrammer er, at den enkelte elev kan føle sig tryg og inspireret til læring. DjH er kendetegnet ved, at mellem procent af eleverne bor hos os. Derfor kan vi udnytte kostskolens styrker: Undervisning, fritid, bespisning og bofaciliteter på samme adresse; hvilket gør at grænserne mellem de ellers skarpt adskilte elementer kan ophæves - med en positiv synergi til følge - i det, vi kalder 24-timersskolen. I 24-timersskolen indgår (ud over normal undervisning): Åbne lokaler og værksteder Lektiehjælp Assistance i værksteder faglig mentor Ældre hjælper yngre Et bredt udbud af fritids- og sportsaktiviteter Aktivt cafemiljø Formelle forløb og kurser Kostforplejning Samarbejdet mellem disse elementer ønskes styrket gennem et mere formaliseret og systematisk udviklings- og driftssamarbejde. Dermed udbygges de rammer, der er med til at give vore elever et højere niveau både fagligt og socialt, gennem et endnu bredere udvalg af tilbud og pligter. Heri indgår opbygningen af et decideret Learning Center, efter amerikansk mønster, hvor vore elever kan få udfordringer og hjælp i deres søgen efter viden, også som en naturlig del af hverdagen efter den daglige undervisning. Her er vores fokus systematisk at skabe et miljø som virker udfordrende og innovativt for de dygtige samt støttende og givende for de svagere elever. Gennem dette tiltag ønsker vi også at synliggøre overfor vore brugere, det vil sige elever, forældre, virksomheder og myndigheder, hvad de får mere ved at benytte sig af vore tilbud. En væsentlig udfordring i etableringen af DjH som Learning Center er, at også den svage elev ser værdien og mulighederne i konceptet. I den eksisterende 24-timersskole ses det ikke sjældent, at netop de elever, der er mest umodne og ofte de svageste, og som derfor vil have stor gavn af mulighederne, er dem, der anvender aktiviteterne mindst. Målet er at: Udbygge DjH-Campus med Learning Center Øge skolens optag af nye elever Mindske frafald i gruppen af svagt fagligt funderede og/eller umodne elever Forøge synergien mellem stærke og svage elever Forøge 24-timersskolens mulighed for sociale og faglige aktiviteter udenfor normal skoletid Styrke og fortætte kommunikationsniveauet mellem aktørerne på DjH Forøge fokus på kost og motions betydning for læringsparathed Initiativer: Åbne lokaler og værksteder med forøget lærerstøtte (lektievejleder) og ung til ung mentor/tutor Lektiehjælp i formaliserede LC-rammer Formaliseret program hvor ældre elever hjæl- 6 DjH Nyt oktober 2009

7 Tømrer Køl Learning Center El Plast per yngre, herunder ung-mentor uddannelse Et forøget udbud af fritids- og sportsaktiviteter Aktivt cafemiljø Et forøget antal formelle forløb/kurser/ workshops efter normal undervisningstid Opbygning af Learning Center Tanken bag vores Learning Center er, at det skal erstatte nogle af de tilbud, der tidligere har været om lektiehjælp, kurser og mentorordninger i de forskellige afdelinger. Der har det været udbudt på forskellig vis, og eleverne har været lidt i tvivl om, hvornår og hvor de forskellige aktiviteter og mentorordninger foregik. Samtidig er det tanken at opbygge et studiemiljø i Learning Centret, hvor eleverne kan føle sig trygge og velkomne. Et sted, hvor de ved hvornår de har mulighed for at få hjælp eller inspiration efter den daglige undervisning - både for den ressoursestærke og den ikke så stærke elev. Det er også tænkt som et hjælpemiddel for underviserne. Hvis de har en elev, der har brug for lidt ekstra hjælp i et fag eller projekt, kan de aftale et besøg eller et forløb i Learning Centret med eleven. Learning Center åbner i uge 43 og den daglige åbningstid mandag torsdag bliver kl hvor bemandingen er en lektievejleder og to tutorer fra hver afdeling. Centeret bliver placeret på Teknisk Akademi med udgangspunkt i forhallen. Her møder eleven en lektievejleder, som formidler kontakt til en tutor, der vil hjælpe med at løse et teoretisk lektieproblem eller en problemstilling i værkstedet. Frank Gotfredsen har i sparring med Henrik Øelund det overordnede ansvar for projektet, og der er nedsat en styregruppe, der har ansvaret for opbygning af Learning Centret. Ansvarsfordeling Områdeledernes opgave er blandt andet: Sikre en undervisningsplanlægning der imødekommer og udfordrer eleverne til aktivt at bruge Learning Centret. Medvirke til synliggørelse af Learning Center således at Learning Centret indgår som naturlig forlængelse af undervisningen. Inddrage Learning Centret som en naturlig del i beskrivelsen af afdelingens pædagogik. Bidrage til ekstern og intern information om Learning Center. Den daglige koordinators opgave er blandt andet: Være sparringspartner for lektievejledere. Agere kontaktperson for Learning Center, i dagtimerne, i forhold til elever, afdelinger og eksterne interessenter. Sikre information og synlighed vedrørende Learning Centeret, internt og eksternt. Forestå vejledning af nye tutorer forventninger, ekvipering og honorering m.m. Learning Center DjH Fortsættes næste side DjH Nyt oktober

8 Fortsat fra forrige side Lektievejledernes opgave er blandt andet: Bidrage til et godt læringsmiljø i Learning Centret. Koordinere hjælp/lektiehjælp tværfagligt. Udpege/rekruttere tutorer. Være Learning Centrets ansigt i afdelingen og sammen med områdelederen udbrede kendskab til de muligheder, der er i Learning Centret. Sikre relevant informationsdeling og sparring med koordinator og øvrige lektievejledere. Påskønne tutorernes indsats. Ansvar HOE/FG Styregruppe FG/ABR/JKB Områdeledere JKP/ABR/FD/IBJ Daglig koordinator Studievejleder Lektievejleder El: Filip Lektievejleder Plast: Jacob Lektievejleder Køl: Ivan Lektievejleder Tømrer: Niels 4 toturer/elever 4 toturer/elever 4 toturer/elever 4 toturer/elever 8 DjH Nyt oktober 2009

9 af Allan Rasmussen Plastafdelingen i Chicago Plastafdelingen tog turen over Atlanten og vendte hjem både fagligt inspireret og rigere på gode sociale oplevelser. Hvert 3. År afholdes NPE plastmesse i Chicago. Denne er blandt de absolut største messer, hvor leverandører og forhandlere samles, og viser nyt indenfor plastverdenen. I juni måned var det tid for NPE2009, og med støtte fra skolen drog plastafdelingen vestpå for at blive fagligt opdateret, inspireret og socialt vedligeholdt. Vores leder af skolehjemmet Frank Godtfredsen var med på studieturen, da vi udover messebesøgene også havde aftalt møde på Chicagos største universitet UIC. Her så vi hvordan man i USA opbygger Campus, og vi fik et indblik i, hvordan de studerende bor og lever. Plastmessen Et af de store temaer på plastmessen i år var automatisering i og omkring plastproduktionen. Det er tydeligt, at robotterne er en meget væsentlig del af processen i fremtidens produktion, og at den menneskelige indblanding fremover minimeres yderligere, når først maskinerne er igangsat. Genanvendelse af plast, udvikling og integrering af Bioplast var et andet tema, som gik igen på mange af standene på NPE2009. Der var en del udstillere på messen, som udelukkende var repræsenteret for at opkøbe plastaffald med det formål at regenerere og gensælge det til nye plastemner. Vi så desuden engangsflasker fremstillet i bioplast. Hvis disse flasker bliver smidt i naturen, vil de i løbet kort tid blive nedbrudt og helt forsvinde. Dette er naturligvis en fordel, men kan også give nogle dårlige vaner. Affald bør altid indsamles og afleveres på rette sted, og ikke smides i en grøftekant. At der er økonomisk krise i verdenen, viste sig også på messen. Antallet af udstillere var reduceret væsentligt i forhold til for tre år siden, og rundt om i hallerne var der en del tomme stande, hvor tilmeldte udstillere var udeblevet. Campus på amerikansk Besøget på UIC var en stor oplevelse, hvor vi både blev imponerede og inspirerede. Vi blev taget meget vel imod af Nick Ardinger, som er Director for Marketing på UIC s campus, og fik en god rundvisning på deres skolehjem og campusdel. Efterfølgende havde vi møde med direktøren for skolen. Selv om vi størrelsesmæssigt ikke kan sammenligne os med UIC (der er mere end studerende og ca ansatte), var der alligevel en del lighedspunkter med hensyn til filosofierne omkring det at lære, bo, spise og leve på en skole. I forbindelse med vores kommende opbygning af 24-timersskolens Learning Center vil der helt sikkert blive inddraget erfaringer indsamlet på UIC. Både fagligt og socialt var denne studietur til Chicago en succes, som der stadig tales en del om i plastafdelingen. Plastafdelingen og Frank Gotfredsen var i juni i Chicago, hvor de blev inspireret både indenfor plast- og campus området. Turen omfattede besøg på en plastmesse og på UIC der bød på rundvisning på et amerikansk skolehjem. DjH Nyt oktober

10 af Rita Nissen Styring og regulering, elafdelingen, har indkøbt en nyudviklet robot, der før indkøbet blev testet af skolens elever. H3-afslutning med robotbesøg Et forløb med eksperimenter og nytænkning er ved at være slut. Derfor har styrings- og reguleringsfolkene på H3 budt inden for i det store faglokale, hvor de viser deres afsluttende projekter. 10 DjH Nyt oktober 2009

11 Initiativtageren bag arrangementet er underviser Anton Lejsgaard. Ud over elevernes mestre, som normalt inviteres, har han inviteret et par leverandører med til afslutningen. Besøg af en robot I et hjørne vækker en robot opmærksomhed. Det er Anton Lejsgaards tanke, at afdelingen skal investere i den nyudviklede robot, så der inden for specialet styring&regulering i fremtiden kan arbejdes mere med programmering af robotter. Nu har eleverne muligheden for at teste den. Thomas Visti, som er repræsentant for firmaet Universal Robots, demonstrerer den. Det er en såkaldt standard-robot-platform, fortæller Thomas Visti. Den kan løfte op til 5 kg. Og for mindre end kr. kan vi garantere vore kunder en fleksibel og køreklar robot, der snildt kan erstatte en mands monotone arbejde. Lærling, Bjarke Mortensen ser interesseret til, og forklarer det nye : Han viser en robot, som tilhører næste generation af robotter. Den skal ikke afskærmes, fordi den kan føle, når der trykkes mere end 16 kg. Så stopper den automatisk. Og så er den meget mere avanceret end dem, vi i forvejen kender. Den har mere fintfølende censorer. Det giver flere muligheder. Og brugerfladen er ny med grafisk touch screen. Også mestrene, der er kommet fra hele Jylland, er interesserede i at se robotten. For i fremtiden er det deres medarbejdere, der skal have kvalifikationerne til at servicere robotterne. Både fejlfinding og udskiftning af komponenter er elektrikerarbejde, ligesom det er elektrikere, der står for at integrere robotterne med andre maskiner og vejlede i betjening af den grafiske software. Lige ved siden af har en repræsentant fra leverandørfirmaet Rockwell placeret sig. Firmaet leverer Allan Bradley PLC ere til faget. Repræsentanten kender allerede lærlingene på holdet. Han blev involveret i støvsuger-projektet, da gruppen var midt i arbejdet. Vi spurgte dem om hjælp til opgaven, og de har via en af deres amerikanske afdelinger hjulpet med at løse et teknisk problem, forklarer Jens Viborg: De har arbejdet på højtryk for at hjælpe os med få reguleringen til dét, vi kalder at kommunikere rent. Det betyder blandt andet, at vi også kan betjene maskinen via et netværk. Flere Styrings- og reguleringselektrikere Efter et par timer slutter Anton Lejsgaard arrangementet af med en opfordring til mestrene om at lave flere styrings- og reguleringselektrikere: Her er blevet kæmpet kampe for at få det til at fungere, og her er blevet arbejdet med tingene så de bliver knald dygtige, de unge elektrikere Dem skal vi lave flere af. Efterskrift Robotten er indkøbt, og den har allerede spillet en væsentlig rolle i et svendeprøveprojekt, der udløste fem 12-taller. Regulering i takt med tyngdekraften I et andet hjørne præsenterer lærling Jens Viborg et projekt, han har lavet med sin holdkammerat Jess Urban. Jens Viborg fortæller: Vi ville afprøve ideen om, at det kan lade sig gøre at regulere med en hastighed på få sekunder. Så vi har arbejdet med at udvikle en teknik, hvor man kan regulere i takt med tyngdekraften. Jens Viborg viser stolt opstillingen frem. Den illustrerer, hvordan et flow kan reguleres ved hjælp af en almindelig husholdningsstøvsuger: I et gennemsigtigt plasticrør holdes en bordtennisbold svævende på et bestemt niveau. DjH Nyt oktober

12 af Ib Bæk Jensen Ny certificering på DjH Med indførelse af forordning (EF) nr. 303/2008 skal alt arbejde på køleanlæg udføres af autoriseret personale fra en autoriseret virksomhed, det vil sige nu også anlæg under 2,5 kg. Køle- og elafdelingerne har i foråret arbejdet sammen for at finde en model til uddannelse af montører, som kunne godkendes af Miljøstyrelsen. Vi har fået godkendt to uddannelsesmuligheder, og udviklet et nyt kursus hvor man opnår sit certifikat. E413 E419 E417 E420 Jens Sørensen, køleafdelingen og Peter Wittendorf, elafdelingen, har udviklet nyt certificeringskursus og indrettet lokaler til undervisningen. De første to kurser er allerede gennemført. Hermetiske kølefrysesystemer, grundlæggende 10 dage Køleteknik Opbygning og funktion af køleanlæg 10 dage Køl, fejlfinding og håndtering af kølemidler 5 dage Køleteknik Opbygning af enkle el-relæstyringer 5 dage Varmepumper og komfortkøl 10 dage Køleteknik, klargøring og idriftsættelse 3 dage Efter bestået prøve udstedes certifikat som anvendes ved ansøgning om kategori II autorisation hos KMO Peter Wittendorf og Jens Sørensen har udviklet uddannelsen hen over sommeren, og der er indkøbt udstyr og indrettet et nyt lokale til gennemførelse. De første to kurser er gennemført med godt resultat. Det formodes, at der på landsplan er ca montører, der skal have den nye autorisation inden den 4. juli På det tidspunkt udløber de midlertidige autorisationer. Vi forventer derfor en høj aktivitet på området. 12 DjH Nyt oktober 2009

13 af Anne Hansen Aamand Det er blevet sjovere at gå på arbejde i køkkenet Køkkenets nye vaskefaciliteter på 80 m 2 har givet plads til nye køkkenmaskiner, der gør arbejdsdagen lettere. Fortsættes næste side Den nye tunnelopvasker kan tage 160 kurve i timen, den tidligere tog kun 40, men det kan vi slet ikke følge med til, fortæller køkkenchef Flemming Christiansen. Vi kører mellem 60 og 80 kurve i timen, og så er der hele tiden to medarbejdere til at betjene maskinen. Kurvene skal placeres præcist, ellers kommer de i klemme, og det er ikke let at få dem fra hinanden igen. Vasketunnelen er bygget op, så alt det, der skal igennem den, bliver placeret på et transportbånd. Før båndet ruller ind til den automatiske del, er servicet skyllet med en håndbruser. Første zone i maskinen er forvask med en kraftig spuleeffekt installeret. Derpå følger en vaskezone, en slutvask og til sidst en tørrezone. Det går betydeligt hurtigere med at vaske, men der skal til gengæld bruges mere tid på rengøringen, 20 minutter hver aften, så tidsforbruget til opvask er status quo. Nye ovne Flytning af opvaskefaciliteterne har givet mere plads i resten af køkkenet. Vi har fået en ny professionel bageovn, som bageren bager alt i, lige fra rundstykker til tørkager. Så har vi fået en afbrækker (den deler dejen. red.) til rundstykker og er rullebord, hvor Grethe ruller dej ud på, for eksempel til tærtebunde, siger Flemming. Et rullebord er et specialbygget bord med et bånd på, som gør udrulningsprocessen betydelig nemmere end med en gammeldags kagerulle især mængden taget i betragtning. For at fuldende den nye bagerafdeling er et nyt raskeskab et stort ønske. Det er der, rundstykkerne er sat til hæv- DjH Nyt oktober

14 Fortsat fra forrige side ning, der skal være en helt speciel temperatur og fugtighed før rundstykkerne bliver som rundstykker skal være. Det gamle skab driller lidt for tiden, men det er også 15 år gammelt, og det har resulteret i for bløde rundstykker, siger Flemming. Udover bageovnen er der indkøbt tre almindelige ovne. Så almindelige, som de nu kan være i et storkøkken. De tager nemlig hver en reol med 16 plader, lidt mere professionelt kaldet stikket! Ovnene er computerstyret, og har på displayet et hav af spørgsmål, før de kan startes. Til gengæld klarer de så perfekt stegning af et stik saftige hakkebøffer, som steges på otte minutter. Dog først efter at pladerne er sprayet med margarine, bøfferne lagt på og krydret passende, ovnen programmeret og startknappen aktiveret. De nye ovne har bidraget til større overblik og mindre kaos. Med fire store ovne, som køkkenet i dag tæller, bages 70 plader lasagne eller pizza i to omgange. Næste udfordring i den forbindelse er at få strøm nok, men det arbejdes der på. Køl og fedt Hvor der nogen steder i køkkenet er sket en indflytning af nye maskiner flytter andre elementer ud. Alle kølekompressorer, der tidligere har stået på loftet kommer nu ud, hvor de bedre kan få luft. Det er både strømbesparende og livsforlængende, siger Flemming. Endelig er kloakken også blevet set efter i sømmene, og der er indkøbt en ny fedtudskiller i forbindelse med det nye opvaskerum. Den sorterer fedtet fra i spildevandet, hvorefter det samles op i en tank, der tømmes af en slamsuger en gang om måneden, forklarer Flemming. Positivt bidrag Den store pengepung har været åbnet her i køkkenet, og det er alle glade for, siger Flemming. Køkkenudstyr er meget dyrt, men nyt udstyr, der lever op til de krav, der er i et storkøkken, og fungerer efter hensigten, bidrager på positiv vis til arbejdsklimaet i afdelingen. Når tingene fungerer, oplever vi ikke så meget irritation, og det bliver sjovere at gå på arbejde. Alle i køkkenet er glade for de nye tiltag, der er sket i løbet af året, forklarer Flemming. Tema på menuen Flere gange om året er der anderledes madoplevelser i køkkenet. Til glæde for de fleste og undren for få. For at sætte lidt ekstra kulør på menuen tilbyder køkkenet 3-5 gange årligt temauger. Et tema kan for eksempel være hjerteglad mad eller thai mad hvor den mad, der serveres i bistroen og restauranten har afsæt i temaet. Temaugerne kulminerer torsdag aften, hvor køkkenet i samarbejde med skolehjemmet og Frank Gotfredsen arrangerer festaften for eleverne. Så er der dækket op med pynt på bordene, og krav om omklædning før middagen. Langt de fleste elever modtager temaugerne som et friskt og spændende tilbud, men enkelte synes det er mærkeligt at servere thaimad, når de nu har det helt fint med kartofler, sovs og frikadeller. Dialog betaler sig For at komme i konstruktiv dialog med eleverne om maden møder Flemming Christiansen op i klassen, hver gang et nyt hold elever begynder, til en snak om maden på skolen. Her lytter han til de ønsker, eleverne har til menuen. Når skoleopholdet er ved at være til ende, møder han igen eleverne, og eventuelle misforståelser omkring madplaner ryddes af vejen. Denne fremgangsmåde giver tydeligt udslag på evalueringen, der, for tømrerafdelingens vedkommende, er gået fra en karakter på 4,9 til 8,1. 14 DjH Nyt oktober 2009

15 Køkkenet teambuilder Køkkenet sluttede første halvår af med et kursus i førstehjælp og teambuilding i Tørring Action Park ud fra filosofien, at anderledes sociale aktiviteter på arbejdspladsen giver grundlag for sammenhold, når hverdagen er mest hektisk. Efter at være blevet opdateret i førstehjælp og have afprøvet forskellige slukningsmetoder af brændende gryder tog køkkenet sammen med pedelgruppen på teambuilding en dag i begyndelsen af juli. I turen var også indlagt et besøg på Randers Sygehus, hvor der hver dag produceres over kuverter flere gange dagligt. Til sammenligning producerer køkkenet på DjH kuverter dagligt. Fra sygehuset gik turen til AB-catering, der er en af DjH s storleverandører. AB-cartering havde dækket op med den helt store buffet, så til en forandring var det køkkenpersonalets tur til at nyde i stedet for at yde. Så var det tid til de helt store udfordringer. I Tørring Action Park blev køkken-/pedelpersonalet delt op i på to hold, der blev kastet ud i en række forskellige opgaver, hvor samarbejde var højt prioriteret. Dagen bød på aktiviteter som brobygning, svævebane, boldkast i ruchebane og gokartkørsel. Dagen blev afsluttet med grillmad og kåring af vinderen. En kommentar fra køkkenchefen Folk er blevet bedre til at arbejde sammen efter, at vi har været af sted på teambuilding. Det er godt at kende hinanden, når bølgerne i pressede situationer kan gå lidt højt, og der flyver stærke ord gennem luften, konkluderer Flemming Christiansen. Køkkenpersonalet lærte hinanden bedre at kende på teambuilding aktivitet i Tørring Action Park. Det var en god investering, der viser sin værdi, når der til dagligt kan være lidt hektisk i køkkenet. DjH Nyt oktober

16 Svend og af Anne Hansen Aamand Svend Holm underviser på grundforløbet i køleafdelingen og Car Uden for arbejdstiden er Carsten til elektronisk musik håndværksmæssige færdigheder der b Svend Den 1. maj 2009 begyndte Svend Holm, 52 år, som underviser i køleafdelingen. Han kom fra en stilling som produktudvikler hos Skov A/S i Glyngøre, der tilbyder klimaløsninger til landbruget. Svend er uddannet vvs-tekniker og merkonom i markedsføring. I tidligere ansættelser har han forestået produkttræning og undervist i nye produkter, og han har desuden været ansat som jobkonsulent i en periode, hvor han vejledte folk i forhold til deres jobsituation. En indgangsvinkel til andre mennesker der går fint i spænd med Svends nuværende job som underviser i køleafdelingen, hvor han for tiden står for grundforløbet. Ønsket om at være beskæftiget indenfor teknik sammen med en større og større lyst til at undervise førte Svend til DjH. Han erkender, det er anderledes at undervise unge mennesker på en skole end i en privat virksomhed. Men det er spændende, for eleverne responderer på undervisningen prompte, så der er ingen ventetid på bedømmelse af indsatsen. Svend bor sammen med sin kone Kirsten og sønnen Daniel på 19 på en gammel ejendom i den lille by Bjerring ved Bjerringbro. Stuehuset er fra 1878 og kategoriseret som bevaringsværdigt, og familien har brugt otte - ni år på at istandsætte ejendommen. Datteren Theresa er flyttet hjemmefra. På jorden, der hører til ejendommen, har Svend 400 vinstokke. Han har været vinavler i 10 år og producerer årligt flasker rød- og hvidvin. En stor del af Svends fritid handler om vin, da han udover at avle og producere den også bruger ferierne i vinproducerende lande som Tyskland, Frankrig og Italien. For eksempel ligner Alsace klimamæssigt meget Danmark, og Svend får på ferierne inspiration til opbindingsform, planteafstand, trimning af løv, antal af drueklaser pr. stok blandt meget andet. På Dansk Vinskue i Silkeborg i år fik Svend en 4. plads, ud af 35, med en hvidvin produceret på druen Zalas Perle. Vinen blev godkendt med ros. Svend vil gerne springe ud, hvor vandet er dybt og prøve noget nyt. Sådan var det med vinen, hvor en nok gængs opfattelse på et tidspunkt var, at vinavl er umulig i Danmark, og sådan er det også med undervisning. Han finder udfordring i at gøre noget andet, end det man plejer og opnå gode resultater dermed. 16 DjH Nyt oktober 2009

17 Carsten sten Andersen har ansvaret for grundforløbet i plastafdelingen. og Svend til vindyrkning, men begge har de hver især liver manifesteret i renovering af hus. Carsten Carsten Andersen, 32 år, kendte godt til Den jydske Haandværkerskole, før han blev ansat som underviser i plastafdelingen i februar i år. Carsten er udlært plastmager på Nordisk Wavin i januar Han indstillede i 2007 Nordisk Wavin til årets læreplads, og de vandt den lokale konkurrence. Carsten er klasselærer for det nye grundforløb, der begyndte efter sommerferien, men har også undervist H1 i svejsning og skal til efteråret undervise H2. Han har tidligere samlet undervisningserfaring i et projekt for Randers kommune om multimedieundervisning. Aldersrammen var fra omkring otte år til pensionsalderen. Carsten underviste i brug af digitale midler til video og foto, videoredigering med videre. Da projektet lukkede, måtte Carsten finde ud af, hvad han så ville. Det stod klart, at en uddannelse var et godt valg, og med i overvejelserne var autoelektriker, køletekniker eller plastmager, og valget faldt på det sidste. Carsten blev efter sit uddannelsesforløb ansat på Nordisk Wawin, hvor han arbejde på skiftehold. Syv dage på arbejde og fem dage fri skiftende mellem dag, nat og eftermiddag. Et skifteholdsarbejde kan være temmelig belastende for familielivet med kone og tre små børn, så Carsten tog springet til DjH og er nu tilbage i en rolle som underviser. Privat bor han i Spentrup nord for Randers i et parcelhus sammen med Jette og deres børn på to, seks og 11 år. Fritiden er fordelt mellem familien og en aktiv indsats som bestyrelsesmedlem i en lokal juniorklub for børn på klassetrin. Denne tjans betyder møder hver mandag, og inkluderer opgaver som hjælp ved aktiviteter, indkøb, overblik over økonomien og salg af sodavand. Når tiden tillader det, dyrker Carsten gerne sin interesse for elektronisk musik både som udøver og komponist. En interesse der dog for tiden er gemt lidt af vejen. Endelig står huset foran en gennemrenovering, hvor Carsten selv vil stå for det meste. Carsten har 28 km på arbejde. To gange har han cyklet på arbejde, og det tager ham et par timer hver vej. Den ene gang talte mange minutter i regnskabet i kampagnen Arbejdspladsen motionerer, som Carsten sammen med sine kolleger i afdelingen deltager i. Tillader vejr og omstændigheder det, håber han på et par gange mere i løbet af kampagneugerne. DjH Nyt oktober

18 af Allan Rasmussen Plastafdelingens Leonardoprojekt Allan B. Rasmussen sammen med MEP Vladko Panayotov, russisk Nobelpristager og dennes hustru. Vi har nu i knap to år arbejdet med Leonardoprojektet VEEES-WCR (www.plasticsrecycle. eu), hvor formålet er at overføre viden omkring indsamling og genanvendelse af plast. Den viden vi i Danmark har på dette område, skal vi forsøge at indsamle og overføre til Bulgarien. I Danmark bliver ca. 96 % af vores plastaffald indsamlet og genanvendt i en eller anden form. Størsteparten heraf går dog til forbrænding. Dette er blandt andet folier og emballage, som ikke umiddelbart kan opforarbejdes og genanvendes til ny plastgranulat. Plastaffaldet indeholder olie og bidrager til besparelser af yderligere energi i forbindelse med den kontrollerede forbrænding, og er dermed med til at spare på ressourcerne og minimere forurening af miljøet. Tilsvarende er den procentuelle andel af genanvendelse af plast i Bulgarien på kun ca. 15 %. En meget lille procentdel går til forbrænding, mens resten deponeres på lossepladser. En af de væsentlige fordele ved plast er, at det er modstandsdygtig over for de fleste stoffer og kemikalier, og typisk er plast ret vejrbestandigt. Ved deponering på lossepladser går disse ellers gode 18 DjH Nyt oktober 2009

19 Et projekt omkring elsikkerhed i Rumænien er en oplagt mulighed. egenskaber hen og bliver til en ulempe, idet der vil gå mange årtier inden plasten forsvinder. Leonardoprojektet skal være med til at åbne for dialog omkring denne problematik og få myndigheder, politikere og andre beslutningstagere til at se anderledes på mulighederne med plastaffaldet. Konference I juni måned deltog Peter Kjærsgård og jeg i en stor international konference i Bukarest - Rumænien, Balkan Mineral Processing Congress, hvor den foreløbige del af projektet blev præsenteret for en større forsamling. Vores bulgarske projektleder Professor Vladko Panayotov er direktør for skolen i det sydlige Bulgarien, og er ligeledes medlem af EU-parlamentet. Vladko kender en del mere eller mindre prominente personer, og under konferencen i Rumænien blev vi blandt andet introduceret for en tidligere russisk Nobelpristager. Tilbagemeldingerne for projektet i Rumænien var ganske positivt, og vi har siden da videreudviklet herpå. Vi er i skrivende stund i slutfasen af projektet, og er ved at klargøre evalueringen, der foregår ved to store arrangementer i den sydlige region af Bulgarien. Her skal projektet endeligt offentliggøres og fremlægges ved et VIP arrangement og dagen efter ved et arrangement for øvrigheden. Vi har desuden en dansk maskinleverandør med, som i praksis skal vise hvorledes emner i plast kan sprøjtestøbes fra nyt materiale, kværnes, blandes, tilsættes ny farve og sprøjtestøbes igen til nye emner. Vores besøg i Bukarest gav i øvrigt anledning til ideer, hvor elafdelingen på DjH nok vil kunne bidrage positivt i forhold til elsikkerheden og forskønnelse af byen. Det må være oplagt, at der kan etableres et projekt her! DjH Nyt oktober

20 af Anne Hansen Aamand Grundforløbet i køleafdelingen har produceret små mål. 14 af dem står nu på banerne ved HSK, hvor de mindste fodboldspillere får glæde af dem. Målene blev indviet en træningsaften, hvor otte køleelever var med. Køleafdelingen scorede mål Grundforløbet i køleafdelingen har som ny aktivitet øvet sig i bukning af rør og svejsning på små fodboldbål. De står nu på den lokale boldklubs baner til glæde for de mange børnespillere i klubben. Det kan være vanskeligt at forene flere kasketter, men nogle gange sker det, at der pludselig byder sig en mulighed, der får det hele til at gå op i en højere helhed. Ib Bæk Jensen, der til dagligt er uddannelsesleder i køleafdelingen, træner i fritiden Hadsten Sportsklub (HSK) fodbolddrenge årgang 2001, hvor der er tilmeldt mere end 50 drenge og piger. DBU har lavet undersøgelser, der viser, at børn bedst lærer at spille fodbold ved at have så mange boldberøringer og afslutninger på mål som muligt. Derfor spiller man i dag fod- bold på små baner med små mål og 2-5 spillere på hvert hold. Det stiller krav om mange små mål i klubberne. I sin egenskab af fodboldtræner kender Ib til HSK s beholdning af små mål, og har erkendt, at der er for få. Da køleelever på grundforløbet samtidig skal lære at bukke rør og svejse, var der en oplagt chance for at forene disse to ting. HSK blev den 17. september 14 små mål rigere. På hvert mål er monteret et banner med skolens navn, der giver god PR et sted, hvor der ofte står forældre på sidelinien og 20 DjH Nyt oktober 2009

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Den jydske Haandværkerskole

Den jydske Haandværkerskole Udbudspolitik 1. Formål Formålet med udbudspolitikken er at informere s kunder, samarbejdspartnere og øvrige interessenter om strategien for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse indenfor

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

EUC Syd 17. september 2013

EUC Syd 17. september 2013 Referat fra møde i Det Lokale Uddannelsesudvalg for Elektrikere Dagsorden: EUC Syd 17. september 2013 1. Praktikopgaver. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra EVU 4. Orientering fra skolen.

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg. Navn: Skole:

Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg. Navn: Skole: Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg Tømrer Navn: Skole: Velkommen til Teknisk Skole Esbjerg Vi er glade for at se dig på brobygningsforløbet på Teknisk Skole Esbjerg. Her vil du få et indblik i, hvordan det

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN BLIK OG RØR

VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN BLIK OG RØR BLIK OG RØR VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN Uddannelse til VENTILATIONSBRANCHEN Uddannelsen til ventilationstekniker er et speciale på vvs-energiuddannelsen - og er det rigtige

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Uddannelse i Hadsund og Hobro

Uddannelse i Hadsund og Hobro Uddannelse i Hadsund og Hobro Velkommen til Tech College Mariagerfjord Tech College Mariagerfjord er en hyggelig erhvervsskole med to afdelinger den ene skønt beliggende i Hadsund, tæt ved naturområder

Læs mere

Månedsstatistik januar 2012

Månedsstatistik januar 2012 Månedsstatistik januar 2012 EL Statistikken er baseret på de seneste tal fra UNI-C, offentliggjort medio januar og dækkende aktivitet til og med november. Næste statistik offentliggøres medio februar.

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

Indholdsfortegnelse over bilag

Indholdsfortegnelse over bilag Indholdsfortegnelse over bilag Bilag 1: Interview med Helge Bjørneboe Fynsk, Tømrerfaglærer, EUC Syd... 1 Bilag 2: Interview af nyuddannet tømrersvend hos Tømrer-snedkermester Juul Valentin, Simon Borch

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredsundersøgelse peger tydeligt i retning af, at eleverne på erhvervsskolerne ikke får

Læs mere

udtrykket lever i harmoni med stedet

udtrykket lever i harmoni med stedet udtrykket lever i harmoni med stedet Den opmærksomme beskuer vil have iagttaget, at der er sket ting og sager på nogle af skolens gangarealer gennem det sidste halve års tid. Århuskunstneren Niels Rahbæk

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projekttitel: SKP - kvalitet tværfaglighed og skolesamarbejde Formål At etablere et virksomhedslignende

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 03-04-2014 Selandia Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Charlotte Haslund Pet Vedel Helle Lemvig Ellis Jørgensen Niels

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2. VELKOMMEN TIL DjH Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.000 Omsætning: 101.000.000 Etageareal: 32.000 m 2 Måltider

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Vvs-nyhedsbrev - september 2014

Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Tak, fordi du læser EVU s nyhedsbrev. De seneste tre måneder har Det Faglige Udvalg for Vvs-energiuddannelsen arbejdet hårdt med at foretage en masse af de mellemregninger,

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op Indhold Resume Ansættelser Uddannelse Ledelse Erfaring Teknik Resultater Privat Referencer CV et her på siden indeholder på nogle punkter en uddybning af mit CV. Yderligere oplysninger gives gerne, send

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Hvad er Mercantec? Mercantec

Hvad er Mercantec? Mercantec Marts 2013 Mercantec Hvad er Mercantec? En fusioneret selvejet erhvervsskole i Viborg: - et AMU Center - en handelsskole / handelsgymnasium - en teknisk skole / teknisk gymnasium Ca. 3.100 årlige elever

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

FOU-ANSØGNING 2011. Multifagligt og selvstyrende. Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Handelsskole. Skive Tekniske Skole

FOU-ANSØGNING 2011. Multifagligt og selvstyrende. Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Handelsskole. Skive Tekniske Skole FOU-ANSØGNING 2011 Titel: Multifagligt og selvstyrende Ansøger: Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Tekniske Skole 1 Formål: Projektet har til formål at sikre høj indholdsmæssig kvalitet

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro. Skolepraktik Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Hvad er skolepraktik side 3 Skolepraktik

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal

Læs mere

plast mager uddannelsen

plast mager uddannelsen plast mager uddannelsen Hvad er en plastmager? E n plastmager er en håndværker, som arbejder med store computerstyrede maskiner og robotter for at fremstille produkter i plast. Produkterne kan være alt

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

El-nyhedsbrev juni 2014

El-nyhedsbrev juni 2014 El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat El-nyhedsbrev juni 2014 Velkommen til EVU s nyhedsbrev Tak, fordi du læser EVU s nye nyhedsbrev. Nyhedsbrevet holder dig opdateret om nye initiativer, tjenester

Læs mere

Team skole på besøgsdag den 17. april 2012 til EUC Sjælland og Waldemarsbo efterskole. Arr. V. Søren og Gertrud

Team skole på besøgsdag den 17. april 2012 til EUC Sjælland og Waldemarsbo efterskole. Arr. V. Søren og Gertrud UUV den 8.5.2012 Team skole på besøgsdag den 17. april 2012 til EUC Sjælland og Waldemarsbo efterskole. Arr. V. Søren og Gertrud Reportage fra dagen v. Louise: EUC Sjælland Oplæg v/ pædagogisk konsulent

Læs mere

Emil stryger mod svendebrevet HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING

Emil stryger mod svendebrevet HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING Guide: HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Emil stryger mod svendebrevet Direktør: Faglærte bliver en mangelvare Indhold 4

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Valgfag for 7.-9. klasse

Valgfag for 7.-9. klasse Baggesenskolen Beskrivelse af skolens valgfag Valgfag for 7.-9. klasse Boldspil Event Engelsk Fashion, Art & Design Fransk Få dit 12-tal i matematik Hjemkundskab med fokus på sund kost og motion Outdoor

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Der er mange eksempler på at en elev efter endt uddannelse vender tilbage til virksomheden.

Der er mange eksempler på at en elev efter endt uddannelse vender tilbage til virksomheden. Guide til skolebesøg Denne guide er til dig, der får en skoleklasse på besøg, som er opdelt i før, under og efter besøget. Bagerst i guiden finder du en praktisk tjekliste til forberedelse og aftaler med

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Vejledning som kollektivt arrangement Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Roskilde Kongres & Idrætscenter Torsdag d. 7. maj 2015 Rådgiver, Mette Frans Thorsted, meth03@frederiksberg.dk

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Inklusion i Folkeskolen

Inklusion i Folkeskolen Inklusion i Folkeskolen Tekst: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Majbrith Annesen og Inge Grethe Henriksen TV og Personale ved Løgstrup Skole TH I disse år står mange skoler med udfordringer om at

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Skolen have fokus på at få skabt kontakt til virksomhederne og få eleverne ud i enten korte praktikforløb eller også få lavet korttidsaftaler.

Skolen have fokus på at få skabt kontakt til virksomhederne og få eleverne ud i enten korte praktikforløb eller også få lavet korttidsaftaler. HANSENBERG ønsker at skabe et positivt image omring Skolepraktikordningen i et tæt samarbejde med erhvervslivet. Hvad mener I, vi som skole kan iværksætte for at vi kan komme i mål med denne opgave? -Fokusere

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen Til: Viceværterne - Jim Køkken - Karina Montageværksted - Rene Maskinværksted - Tom Pakkehallen Mikael De Grønne Fingre Randi Skovhjælper Claus Grafisk - Søren Cafeladen - Rebecca Suppleant gæst: Toni

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Slut-rapport 1. aug. 2007 1.juli 2008 Indledning: Med støtte fra Det lokale Beskæftigelsesråd har UU Skive gennemført et projekt,

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Referat af møde torsdag d. 27. februar 2014 Deltagere: Søren Christensen, Benedicte Drejer, Jesper Madsen, Thomas Rasmussen, Johnny Jørgensen,

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme Stolthed Fra praktisk håndværk til nørd -teori Elbranchen er stolt af sine unge elektrikere. De er nemlig højt kvalificerede,

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere