Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2009"

Transkript

1 DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2009 DjH som Learning Center I uge 43 åbner det nye Learning Center på DjH. Her kan elever søge hjælp og støtte til lektielæsning og projekter. H3-afslutning med robotbesøg En robot har været på besøg i styring og regulering, hvor den blev testet. Den bestod, og er nu fast inventar. Tømrerafdeling på praktikpladsbesøg Da grundforløbseleverne var en uge i praktik tog tre undervisere rundt og besøgte dem i virksomhederne.

2 9 Indhold Siden sidst Energiprojekt DjH som Learning Center Plastafdelingen i Chicago H3-afslutning med robotbesøg Ny certificering på DjH Det er blevet sjovere at gå på arbejde i køkkenet "Tema" på menuen Køkkenet teambuilder Svend og Carsten Plastafdelingens Leonardprojekt Køleafdelingen scorede mål Tømrerafdelingen på praktikpladsbesøg Nyt fra afdelingerne Skolehjemmet Marselis 2009 Arbejdspladsen motionerer Navne Nyt fra personaleafdelingen DjH-koret har plads til flere Plastafdelingen i Chicago På turen blev der både studeret plast og ægte amerikansk campus. Ny certificering på DjH Køleafdelingen har udviklet en ny certificeringsuddannelse hen over sommeren, og forventer høj aktivitet på området Det er blevet sjovere at gå på arbejde i køkkenet Køkkenet har fået ny vaskeafdeling. Det er en ændring, der har givet mærkbar konsekvens for hverdagen på den gode måde. Køleafdelingen scorede mål Grundforløbet har haft en sjov og udfordrende opgave i at producere små mål. 14 af dem står nu på banerne i den lokale fodboldklub HSK. 20

3 af Henrik Øelund Siden sidst Den altoverskyggende begivenhed over sommeren har været, at vi sammen med de øvrige erhvervsskoler og andre kursusudbydere har været i udbud med alle AMUkurser samlet i de respektive Fælles KompetenceBeskrivelser. Udbudsrunden sluttede for skolernes vedkommende 17. juni. Ansøgningsrunden blev denne gang udført elektronisk, og ansøgningerne gjort synlige for alle. Resultatet forelå den 19. august, og det blev en rigtig god dag for DjH. I alt modtog Undervisningsministeriet ansøgninger om godkendelser til FKB, og som forventet var der generelt ikke meget mådehold, hverken i hvad der blev søgt af FKBer eller argumenterne herfor. Umiddelbart efter den 17. juni afgav de faglige udvalg og VEU- Rådet indstilling, og sluttelig blev der givet 684 positive tilbagemeldinger. UVM havde, modigt, på forhånd udmeldt 14. august som dagen, hvor vi ville få besked. Det er dog sjældent, at sådanne processer forløber helt uden sværdslag. Denne gang var ingen undtagelse, så først 19. august kunne de officielle breve sendes ud. Det var en god dag at vente på, for det viste sig, at DjH fik de godkendelser, vi håbede at få: Antal ansøgere FKB (skoler ud over DjH i DjH s nr. godkendelses-område) Navn på FKB Hovedstd Sjælland Syd Midt Nord Godkendte ansøgere 3 ansøgere: (Skive TS: Erhvervsskolen Nordsjælland) 14 ansøgere: (Skive TS; Randers TS; Aarhus TS) 12 ansøgere: (Randers TS; Aarhus TS;) ansøger 2656 Elforsyningsanlæg Bygningers elinstallationer og antennemontage Elektrisk automation på aut.- maskiner og anlæg. Service på hvidevare- og køleautomatik X X X X X DjH eneudbyder DK; X X DjH udbyder i Midtjylland, Odense-Vejle i Sydjylland; Tech College Ålborg i Nordjylland; TEC i Hovedstad/Sjælland DjH udbyder i Midtjylland; Tech College Ålborg i Nordjylland; Odense-Vejle i Sydjylland; EUC Vest i Sydjylland; TEC i Hovedstad/Sjælland X X X X X DjH eneudbyder DK; 3 ansøgere 2757 Plastsvejsning X X DjH udbyder i Midtjylland-Nordjylland; AMU-Syd i Sydjylland; Selandia i Hovedstad/Sjælland 4 ansøgere (Tech College Ålborg) 2 ansøgere (Kbh. Maskinmesterskole) Fremstilling af produkter i plast Køleteknisk område X X X X X X DjH eneudbyder DK; X DjH udbyder i Midtjylland-Nordjylland; AMU-Syd i Sydjylland-Hovedstad-Sjælland Fortsættes næste side DjH Nyt oktober

4 Fortsat fra forrige side Der er flere årsager til, at dét at have udbudsretten på efteruddannelsesområdet er vitalt for DjH. For det første vil det være vanskeligt at opretholde status og niveau som national fag- og brancheskole, hvis vi ikke dækker det område også. For det andet er det typisk sådan, at i de tider, hvor der er høj beskæftigelse, er der mange lærlinge, og mindre aktivitet på efteruddannelsesområdet; og i de tider hvor der er øget ledighed, er der færre lærlinge, men større aktivitet på efteruddannelsen. Derfor supplerer de to områder hinanden særdeles godt set ud fra en DjH beskæftigelses og økonomisk synsvinkel. For det tredje er det vigtigt, at det store serviceapparat vi har, i kraft af kursusejendom, restaurant med videre til vore kursister, også finder anvendelse. Endelig er der i de nye regler for udbud ikke længere mulighed for udlån af godkendelser, og der er strammet kraftigt op i forhold til udlagt undervisning. Det ikke at have udbudsret (og -pligt) vil derfor fremover have en større konsekvens end tidligere. Det er her værd at bemærke, at der ikke er andre godkendte udbydere indenfor vore efteruddannelsesområder i Region Midtjylland som minimum, og at vi på øvrige dækker to eller alle fem regioner. På baggrund af resultatet af udbudsrunden, de nye skærpede regler for udbud og den stigende ledighed må vi forvente, at den øgede aktivitet på efteruddannelsesområdet vi har oplevet i 2009 fortsætter, og endda forøges yderligere i Det betyder nye udfordringer på en lang række områder, herunder er der ingen tvivl om, at kapaciteten på vores kursusejendom i dag er en akilleshæl. På den ene side er det dejligt, at vore kursister værdsætter opholdet på DjH i en sådan grad, at uanset hvad vi ellers kan tilbyde dem af overnatningssteder, når alt er optaget, er det ikke så godt som at være på DjH. På den anden side er det heller ikke tilfredsstillende, hverken for kursisterne eller os, at for mange må anvises overnatning udenfor DjH. Det er også en udfordring, der arbejdes med. Dannelse af VEU-centre I forhold til den geografiske fastlæggelse af VEU-centre i Region Midtjylland er der ikke sket yderligere afklaring siden sidst. For at få en fælles forståelse af, hvad et VEU-Center er for en størrelse, har der været nedsat en arbejdsgruppe, der i et oplæg har beskrevet dette. På et skoleledermøde ultimo august var der bred opbakning til dette billede. Oplægget kan ses på intranettet. Kortlægning I efteråret arbejder vi på en anderledes kortlægning/analyse af vore uddannelsesaktiviteter. Dels for at komme tættere på, hvad de enkelte aktiviteter betyder både kvantitativt og kvalitativt, dels for at forberede os til elementerne i ressourceregnskabsmodellen, som bliver et krav fra Det er heller ikke helt uvæsentligt at sådanne analyser giver os god mod-dokumentation i forhold til de effektiviseringspotentialerapporter, der uden tvivl fortsat vil komme i en lind strøm bestilt af Finansministeriet. 4 DjH Nyt oktober 2009

5 af Henrik Øelund Energiprojekt DjH skriver i efteråret 2009 kontrakt med Energisparefonden, og indgår dermed en såkaldt kurveknækkeraftale. Målet er at reducere forbruget af energi både til el, varme og vand. Forberedelserne til projektet er allerede påbegyndt og de målbare aktiviteter igangsættes fra januar Det overordnede mål for projektet er, gennem en fælles DjH indsats, at reducere energiforbruget på DjH. Energiforbruget er generelt voksende, men energiforbrugs- og omkostningskurven kan knækkes gennem energirigtige indkøb, såkaldte intelligente energioptimeringer og energirigtig adfærd. DjH anvendte i kr. på energiforbrug fordelt med: til el til varme, og til vand. I 2009 forventes slutforbruget at være kr. Målet er at forbruget, på baggrund af 2009 tallene, samlet set reduceres med mellem 3 5% pr. år de kommende 3 år. Der fokuseres i særlig grad på energieffektive løsninger, herunder optimering af eksisterende installationer samt energirigtig adfærd. Det er vigtigt, at såvel arbejdsmiljø- og undervisningsniveau ikke forringes, men tværtimod forbedres i processen. En skriftlig aftale med Energisparefonden er et forpligtende element, hvor vi fastsætter et konkret mål for reduktionerne. Samtidig registreres DjH på Se elforbrug, hvor man løbende kan følge udviklingen. Vi stiller endvidere vore erfaringer til rådighed for øvrige kurveknækkere, ligesom vi har mulighed for at trække på andres erfaringer. Der tilknyttes en fast kontaktperson fra Energisparefonden, som også afholder forskellige temamøder. Organisering Ansvar: Henrik Theager, Henrik Øelund. Styregruppe: Ledelsesgruppen hvor punktet indgår med faste intervaller på ledelsesmøderne. Rådgivningsgruppe: Eksperter/fagpersoner fra DjH, som mødes med faste intervaller. Projektfaser 2009 Projektorganiseringen fastlægges og initieres. Der skabes klarhed over energiforbrug fordelt på områder og særligt energikrævende udstyr. Der indsamles viden om potentielle energispareområder og -projekter. Såvel sikkerhedsgruppe som enkeltpersoner opfordres til at bidrage med forslag. Handlingsplan for 2010 detaljeres på baggrund af ovenstående kortlægning, og projektplan for skitseres. Der indgås, primo december 2009, kontrakt med Elsparefonden og det endelige energisparemål fastsættes. Der oprettes særlig side på intranettet til projektet med henblik på synliggørelse af såvel projektproces som -resultat Handlingsplan for gældende år udføres og ajourføres, og der foretages løbende status. Handlingsplan for kommende år detaljeres. I foråret 2013 foretages endelig status. Handlingsplan Der udarbejdes handlingsplan for hele projekter opdelt på hvert finansår efter gældende standard. DjH Nyt oktober

6 af Henrik Øelund og Frank Gotfredsen DjH som Learning Center DjH ønsker at styrke de elementer, der er med til at skabe gode læringsforløb for vore brugere. I den forbindelse har Undervisningsministeriet bidraget med kr. til udviklingen heraf. Allerede i uge 43 begynder man at kunne se de første aktiviteter i det nye Learning Center. Et vigtigt element i at skabe gode læringsrammer er, at den enkelte elev kan føle sig tryg og inspireret til læring. DjH er kendetegnet ved, at mellem procent af eleverne bor hos os. Derfor kan vi udnytte kostskolens styrker: Undervisning, fritid, bespisning og bofaciliteter på samme adresse; hvilket gør at grænserne mellem de ellers skarpt adskilte elementer kan ophæves - med en positiv synergi til følge - i det, vi kalder 24-timersskolen. I 24-timersskolen indgår (ud over normal undervisning): Åbne lokaler og værksteder Lektiehjælp Assistance i værksteder faglig mentor Ældre hjælper yngre Et bredt udbud af fritids- og sportsaktiviteter Aktivt cafemiljø Formelle forløb og kurser Kostforplejning Samarbejdet mellem disse elementer ønskes styrket gennem et mere formaliseret og systematisk udviklings- og driftssamarbejde. Dermed udbygges de rammer, der er med til at give vore elever et højere niveau både fagligt og socialt, gennem et endnu bredere udvalg af tilbud og pligter. Heri indgår opbygningen af et decideret Learning Center, efter amerikansk mønster, hvor vore elever kan få udfordringer og hjælp i deres søgen efter viden, også som en naturlig del af hverdagen efter den daglige undervisning. Her er vores fokus systematisk at skabe et miljø som virker udfordrende og innovativt for de dygtige samt støttende og givende for de svagere elever. Gennem dette tiltag ønsker vi også at synliggøre overfor vore brugere, det vil sige elever, forældre, virksomheder og myndigheder, hvad de får mere ved at benytte sig af vore tilbud. En væsentlig udfordring i etableringen af DjH som Learning Center er, at også den svage elev ser værdien og mulighederne i konceptet. I den eksisterende 24-timersskole ses det ikke sjældent, at netop de elever, der er mest umodne og ofte de svageste, og som derfor vil have stor gavn af mulighederne, er dem, der anvender aktiviteterne mindst. Målet er at: Udbygge DjH-Campus med Learning Center Øge skolens optag af nye elever Mindske frafald i gruppen af svagt fagligt funderede og/eller umodne elever Forøge synergien mellem stærke og svage elever Forøge 24-timersskolens mulighed for sociale og faglige aktiviteter udenfor normal skoletid Styrke og fortætte kommunikationsniveauet mellem aktørerne på DjH Forøge fokus på kost og motions betydning for læringsparathed Initiativer: Åbne lokaler og værksteder med forøget lærerstøtte (lektievejleder) og ung til ung mentor/tutor Lektiehjælp i formaliserede LC-rammer Formaliseret program hvor ældre elever hjæl- 6 DjH Nyt oktober 2009

7 Tømrer Køl Learning Center El Plast per yngre, herunder ung-mentor uddannelse Et forøget udbud af fritids- og sportsaktiviteter Aktivt cafemiljø Et forøget antal formelle forløb/kurser/ workshops efter normal undervisningstid Opbygning af Learning Center Tanken bag vores Learning Center er, at det skal erstatte nogle af de tilbud, der tidligere har været om lektiehjælp, kurser og mentorordninger i de forskellige afdelinger. Der har det været udbudt på forskellig vis, og eleverne har været lidt i tvivl om, hvornår og hvor de forskellige aktiviteter og mentorordninger foregik. Samtidig er det tanken at opbygge et studiemiljø i Learning Centret, hvor eleverne kan føle sig trygge og velkomne. Et sted, hvor de ved hvornår de har mulighed for at få hjælp eller inspiration efter den daglige undervisning - både for den ressoursestærke og den ikke så stærke elev. Det er også tænkt som et hjælpemiddel for underviserne. Hvis de har en elev, der har brug for lidt ekstra hjælp i et fag eller projekt, kan de aftale et besøg eller et forløb i Learning Centret med eleven. Learning Center åbner i uge 43 og den daglige åbningstid mandag torsdag bliver kl hvor bemandingen er en lektievejleder og to tutorer fra hver afdeling. Centeret bliver placeret på Teknisk Akademi med udgangspunkt i forhallen. Her møder eleven en lektievejleder, som formidler kontakt til en tutor, der vil hjælpe med at løse et teoretisk lektieproblem eller en problemstilling i værkstedet. Frank Gotfredsen har i sparring med Henrik Øelund det overordnede ansvar for projektet, og der er nedsat en styregruppe, der har ansvaret for opbygning af Learning Centret. Ansvarsfordeling Områdeledernes opgave er blandt andet: Sikre en undervisningsplanlægning der imødekommer og udfordrer eleverne til aktivt at bruge Learning Centret. Medvirke til synliggørelse af Learning Center således at Learning Centret indgår som naturlig forlængelse af undervisningen. Inddrage Learning Centret som en naturlig del i beskrivelsen af afdelingens pædagogik. Bidrage til ekstern og intern information om Learning Center. Den daglige koordinators opgave er blandt andet: Være sparringspartner for lektievejledere. Agere kontaktperson for Learning Center, i dagtimerne, i forhold til elever, afdelinger og eksterne interessenter. Sikre information og synlighed vedrørende Learning Centeret, internt og eksternt. Forestå vejledning af nye tutorer forventninger, ekvipering og honorering m.m. Learning Center DjH Fortsættes næste side DjH Nyt oktober

8 Fortsat fra forrige side Lektievejledernes opgave er blandt andet: Bidrage til et godt læringsmiljø i Learning Centret. Koordinere hjælp/lektiehjælp tværfagligt. Udpege/rekruttere tutorer. Være Learning Centrets ansigt i afdelingen og sammen med områdelederen udbrede kendskab til de muligheder, der er i Learning Centret. Sikre relevant informationsdeling og sparring med koordinator og øvrige lektievejledere. Påskønne tutorernes indsats. Ansvar HOE/FG Styregruppe FG/ABR/JKB Områdeledere JKP/ABR/FD/IBJ Daglig koordinator Studievejleder Lektievejleder El: Filip Lektievejleder Plast: Jacob Lektievejleder Køl: Ivan Lektievejleder Tømrer: Niels 4 toturer/elever 4 toturer/elever 4 toturer/elever 4 toturer/elever 8 DjH Nyt oktober 2009

9 af Allan Rasmussen Plastafdelingen i Chicago Plastafdelingen tog turen over Atlanten og vendte hjem både fagligt inspireret og rigere på gode sociale oplevelser. Hvert 3. År afholdes NPE plastmesse i Chicago. Denne er blandt de absolut største messer, hvor leverandører og forhandlere samles, og viser nyt indenfor plastverdenen. I juni måned var det tid for NPE2009, og med støtte fra skolen drog plastafdelingen vestpå for at blive fagligt opdateret, inspireret og socialt vedligeholdt. Vores leder af skolehjemmet Frank Godtfredsen var med på studieturen, da vi udover messebesøgene også havde aftalt møde på Chicagos største universitet UIC. Her så vi hvordan man i USA opbygger Campus, og vi fik et indblik i, hvordan de studerende bor og lever. Plastmessen Et af de store temaer på plastmessen i år var automatisering i og omkring plastproduktionen. Det er tydeligt, at robotterne er en meget væsentlig del af processen i fremtidens produktion, og at den menneskelige indblanding fremover minimeres yderligere, når først maskinerne er igangsat. Genanvendelse af plast, udvikling og integrering af Bioplast var et andet tema, som gik igen på mange af standene på NPE2009. Der var en del udstillere på messen, som udelukkende var repræsenteret for at opkøbe plastaffald med det formål at regenerere og gensælge det til nye plastemner. Vi så desuden engangsflasker fremstillet i bioplast. Hvis disse flasker bliver smidt i naturen, vil de i løbet kort tid blive nedbrudt og helt forsvinde. Dette er naturligvis en fordel, men kan også give nogle dårlige vaner. Affald bør altid indsamles og afleveres på rette sted, og ikke smides i en grøftekant. At der er økonomisk krise i verdenen, viste sig også på messen. Antallet af udstillere var reduceret væsentligt i forhold til for tre år siden, og rundt om i hallerne var der en del tomme stande, hvor tilmeldte udstillere var udeblevet. Campus på amerikansk Besøget på UIC var en stor oplevelse, hvor vi både blev imponerede og inspirerede. Vi blev taget meget vel imod af Nick Ardinger, som er Director for Marketing på UIC s campus, og fik en god rundvisning på deres skolehjem og campusdel. Efterfølgende havde vi møde med direktøren for skolen. Selv om vi størrelsesmæssigt ikke kan sammenligne os med UIC (der er mere end studerende og ca ansatte), var der alligevel en del lighedspunkter med hensyn til filosofierne omkring det at lære, bo, spise og leve på en skole. I forbindelse med vores kommende opbygning af 24-timersskolens Learning Center vil der helt sikkert blive inddraget erfaringer indsamlet på UIC. Både fagligt og socialt var denne studietur til Chicago en succes, som der stadig tales en del om i plastafdelingen. Plastafdelingen og Frank Gotfredsen var i juni i Chicago, hvor de blev inspireret både indenfor plast- og campus området. Turen omfattede besøg på en plastmesse og på UIC der bød på rundvisning på et amerikansk skolehjem. DjH Nyt oktober

10 af Rita Nissen Styring og regulering, elafdelingen, har indkøbt en nyudviklet robot, der før indkøbet blev testet af skolens elever. H3-afslutning med robotbesøg Et forløb med eksperimenter og nytænkning er ved at være slut. Derfor har styrings- og reguleringsfolkene på H3 budt inden for i det store faglokale, hvor de viser deres afsluttende projekter. 10 DjH Nyt oktober 2009

11 Initiativtageren bag arrangementet er underviser Anton Lejsgaard. Ud over elevernes mestre, som normalt inviteres, har han inviteret et par leverandører med til afslutningen. Besøg af en robot I et hjørne vækker en robot opmærksomhed. Det er Anton Lejsgaards tanke, at afdelingen skal investere i den nyudviklede robot, så der inden for specialet styring&regulering i fremtiden kan arbejdes mere med programmering af robotter. Nu har eleverne muligheden for at teste den. Thomas Visti, som er repræsentant for firmaet Universal Robots, demonstrerer den. Det er en såkaldt standard-robot-platform, fortæller Thomas Visti. Den kan løfte op til 5 kg. Og for mindre end kr. kan vi garantere vore kunder en fleksibel og køreklar robot, der snildt kan erstatte en mands monotone arbejde. Lærling, Bjarke Mortensen ser interesseret til, og forklarer det nye : Han viser en robot, som tilhører næste generation af robotter. Den skal ikke afskærmes, fordi den kan føle, når der trykkes mere end 16 kg. Så stopper den automatisk. Og så er den meget mere avanceret end dem, vi i forvejen kender. Den har mere fintfølende censorer. Det giver flere muligheder. Og brugerfladen er ny med grafisk touch screen. Også mestrene, der er kommet fra hele Jylland, er interesserede i at se robotten. For i fremtiden er det deres medarbejdere, der skal have kvalifikationerne til at servicere robotterne. Både fejlfinding og udskiftning af komponenter er elektrikerarbejde, ligesom det er elektrikere, der står for at integrere robotterne med andre maskiner og vejlede i betjening af den grafiske software. Lige ved siden af har en repræsentant fra leverandørfirmaet Rockwell placeret sig. Firmaet leverer Allan Bradley PLC ere til faget. Repræsentanten kender allerede lærlingene på holdet. Han blev involveret i støvsuger-projektet, da gruppen var midt i arbejdet. Vi spurgte dem om hjælp til opgaven, og de har via en af deres amerikanske afdelinger hjulpet med at løse et teknisk problem, forklarer Jens Viborg: De har arbejdet på højtryk for at hjælpe os med få reguleringen til dét, vi kalder at kommunikere rent. Det betyder blandt andet, at vi også kan betjene maskinen via et netværk. Flere Styrings- og reguleringselektrikere Efter et par timer slutter Anton Lejsgaard arrangementet af med en opfordring til mestrene om at lave flere styrings- og reguleringselektrikere: Her er blevet kæmpet kampe for at få det til at fungere, og her er blevet arbejdet med tingene så de bliver knald dygtige, de unge elektrikere Dem skal vi lave flere af. Efterskrift Robotten er indkøbt, og den har allerede spillet en væsentlig rolle i et svendeprøveprojekt, der udløste fem 12-taller. Regulering i takt med tyngdekraften I et andet hjørne præsenterer lærling Jens Viborg et projekt, han har lavet med sin holdkammerat Jess Urban. Jens Viborg fortæller: Vi ville afprøve ideen om, at det kan lade sig gøre at regulere med en hastighed på få sekunder. Så vi har arbejdet med at udvikle en teknik, hvor man kan regulere i takt med tyngdekraften. Jens Viborg viser stolt opstillingen frem. Den illustrerer, hvordan et flow kan reguleres ved hjælp af en almindelig husholdningsstøvsuger: I et gennemsigtigt plasticrør holdes en bordtennisbold svævende på et bestemt niveau. DjH Nyt oktober

12 af Ib Bæk Jensen Ny certificering på DjH Med indførelse af forordning (EF) nr. 303/2008 skal alt arbejde på køleanlæg udføres af autoriseret personale fra en autoriseret virksomhed, det vil sige nu også anlæg under 2,5 kg. Køle- og elafdelingerne har i foråret arbejdet sammen for at finde en model til uddannelse af montører, som kunne godkendes af Miljøstyrelsen. Vi har fået godkendt to uddannelsesmuligheder, og udviklet et nyt kursus hvor man opnår sit certifikat. E413 E419 E417 E420 Jens Sørensen, køleafdelingen og Peter Wittendorf, elafdelingen, har udviklet nyt certificeringskursus og indrettet lokaler til undervisningen. De første to kurser er allerede gennemført. Hermetiske kølefrysesystemer, grundlæggende 10 dage Køleteknik Opbygning og funktion af køleanlæg 10 dage Køl, fejlfinding og håndtering af kølemidler 5 dage Køleteknik Opbygning af enkle el-relæstyringer 5 dage Varmepumper og komfortkøl 10 dage Køleteknik, klargøring og idriftsættelse 3 dage Efter bestået prøve udstedes certifikat som anvendes ved ansøgning om kategori II autorisation hos KMO Peter Wittendorf og Jens Sørensen har udviklet uddannelsen hen over sommeren, og der er indkøbt udstyr og indrettet et nyt lokale til gennemførelse. De første to kurser er gennemført med godt resultat. Det formodes, at der på landsplan er ca montører, der skal have den nye autorisation inden den 4. juli På det tidspunkt udløber de midlertidige autorisationer. Vi forventer derfor en høj aktivitet på området. 12 DjH Nyt oktober 2009

13 af Anne Hansen Aamand Det er blevet sjovere at gå på arbejde i køkkenet Køkkenets nye vaskefaciliteter på 80 m 2 har givet plads til nye køkkenmaskiner, der gør arbejdsdagen lettere. Fortsættes næste side Den nye tunnelopvasker kan tage 160 kurve i timen, den tidligere tog kun 40, men det kan vi slet ikke følge med til, fortæller køkkenchef Flemming Christiansen. Vi kører mellem 60 og 80 kurve i timen, og så er der hele tiden to medarbejdere til at betjene maskinen. Kurvene skal placeres præcist, ellers kommer de i klemme, og det er ikke let at få dem fra hinanden igen. Vasketunnelen er bygget op, så alt det, der skal igennem den, bliver placeret på et transportbånd. Før båndet ruller ind til den automatiske del, er servicet skyllet med en håndbruser. Første zone i maskinen er forvask med en kraftig spuleeffekt installeret. Derpå følger en vaskezone, en slutvask og til sidst en tørrezone. Det går betydeligt hurtigere med at vaske, men der skal til gengæld bruges mere tid på rengøringen, 20 minutter hver aften, så tidsforbruget til opvask er status quo. Nye ovne Flytning af opvaskefaciliteterne har givet mere plads i resten af køkkenet. Vi har fået en ny professionel bageovn, som bageren bager alt i, lige fra rundstykker til tørkager. Så har vi fået en afbrækker (den deler dejen. red.) til rundstykker og er rullebord, hvor Grethe ruller dej ud på, for eksempel til tærtebunde, siger Flemming. Et rullebord er et specialbygget bord med et bånd på, som gør udrulningsprocessen betydelig nemmere end med en gammeldags kagerulle især mængden taget i betragtning. For at fuldende den nye bagerafdeling er et nyt raskeskab et stort ønske. Det er der, rundstykkerne er sat til hæv- DjH Nyt oktober

14 Fortsat fra forrige side ning, der skal være en helt speciel temperatur og fugtighed før rundstykkerne bliver som rundstykker skal være. Det gamle skab driller lidt for tiden, men det er også 15 år gammelt, og det har resulteret i for bløde rundstykker, siger Flemming. Udover bageovnen er der indkøbt tre almindelige ovne. Så almindelige, som de nu kan være i et storkøkken. De tager nemlig hver en reol med 16 plader, lidt mere professionelt kaldet stikket! Ovnene er computerstyret, og har på displayet et hav af spørgsmål, før de kan startes. Til gengæld klarer de så perfekt stegning af et stik saftige hakkebøffer, som steges på otte minutter. Dog først efter at pladerne er sprayet med margarine, bøfferne lagt på og krydret passende, ovnen programmeret og startknappen aktiveret. De nye ovne har bidraget til større overblik og mindre kaos. Med fire store ovne, som køkkenet i dag tæller, bages 70 plader lasagne eller pizza i to omgange. Næste udfordring i den forbindelse er at få strøm nok, men det arbejdes der på. Køl og fedt Hvor der nogen steder i køkkenet er sket en indflytning af nye maskiner flytter andre elementer ud. Alle kølekompressorer, der tidligere har stået på loftet kommer nu ud, hvor de bedre kan få luft. Det er både strømbesparende og livsforlængende, siger Flemming. Endelig er kloakken også blevet set efter i sømmene, og der er indkøbt en ny fedtudskiller i forbindelse med det nye opvaskerum. Den sorterer fedtet fra i spildevandet, hvorefter det samles op i en tank, der tømmes af en slamsuger en gang om måneden, forklarer Flemming. Positivt bidrag Den store pengepung har været åbnet her i køkkenet, og det er alle glade for, siger Flemming. Køkkenudstyr er meget dyrt, men nyt udstyr, der lever op til de krav, der er i et storkøkken, og fungerer efter hensigten, bidrager på positiv vis til arbejdsklimaet i afdelingen. Når tingene fungerer, oplever vi ikke så meget irritation, og det bliver sjovere at gå på arbejde. Alle i køkkenet er glade for de nye tiltag, der er sket i løbet af året, forklarer Flemming. Tema på menuen Flere gange om året er der anderledes madoplevelser i køkkenet. Til glæde for de fleste og undren for få. For at sætte lidt ekstra kulør på menuen tilbyder køkkenet 3-5 gange årligt temauger. Et tema kan for eksempel være hjerteglad mad eller thai mad hvor den mad, der serveres i bistroen og restauranten har afsæt i temaet. Temaugerne kulminerer torsdag aften, hvor køkkenet i samarbejde med skolehjemmet og Frank Gotfredsen arrangerer festaften for eleverne. Så er der dækket op med pynt på bordene, og krav om omklædning før middagen. Langt de fleste elever modtager temaugerne som et friskt og spændende tilbud, men enkelte synes det er mærkeligt at servere thaimad, når de nu har det helt fint med kartofler, sovs og frikadeller. Dialog betaler sig For at komme i konstruktiv dialog med eleverne om maden møder Flemming Christiansen op i klassen, hver gang et nyt hold elever begynder, til en snak om maden på skolen. Her lytter han til de ønsker, eleverne har til menuen. Når skoleopholdet er ved at være til ende, møder han igen eleverne, og eventuelle misforståelser omkring madplaner ryddes af vejen. Denne fremgangsmåde giver tydeligt udslag på evalueringen, der, for tømrerafdelingens vedkommende, er gået fra en karakter på 4,9 til 8,1. 14 DjH Nyt oktober 2009

15 Køkkenet teambuilder Køkkenet sluttede første halvår af med et kursus i førstehjælp og teambuilding i Tørring Action Park ud fra filosofien, at anderledes sociale aktiviteter på arbejdspladsen giver grundlag for sammenhold, når hverdagen er mest hektisk. Efter at være blevet opdateret i førstehjælp og have afprøvet forskellige slukningsmetoder af brændende gryder tog køkkenet sammen med pedelgruppen på teambuilding en dag i begyndelsen af juli. I turen var også indlagt et besøg på Randers Sygehus, hvor der hver dag produceres over kuverter flere gange dagligt. Til sammenligning producerer køkkenet på DjH kuverter dagligt. Fra sygehuset gik turen til AB-catering, der er en af DjH s storleverandører. AB-cartering havde dækket op med den helt store buffet, så til en forandring var det køkkenpersonalets tur til at nyde i stedet for at yde. Så var det tid til de helt store udfordringer. I Tørring Action Park blev køkken-/pedelpersonalet delt op i på to hold, der blev kastet ud i en række forskellige opgaver, hvor samarbejde var højt prioriteret. Dagen bød på aktiviteter som brobygning, svævebane, boldkast i ruchebane og gokartkørsel. Dagen blev afsluttet med grillmad og kåring af vinderen. En kommentar fra køkkenchefen Folk er blevet bedre til at arbejde sammen efter, at vi har været af sted på teambuilding. Det er godt at kende hinanden, når bølgerne i pressede situationer kan gå lidt højt, og der flyver stærke ord gennem luften, konkluderer Flemming Christiansen. Køkkenpersonalet lærte hinanden bedre at kende på teambuilding aktivitet i Tørring Action Park. Det var en god investering, der viser sin værdi, når der til dagligt kan være lidt hektisk i køkkenet. DjH Nyt oktober

16 Svend og af Anne Hansen Aamand Svend Holm underviser på grundforløbet i køleafdelingen og Car Uden for arbejdstiden er Carsten til elektronisk musik håndværksmæssige færdigheder der b Svend Den 1. maj 2009 begyndte Svend Holm, 52 år, som underviser i køleafdelingen. Han kom fra en stilling som produktudvikler hos Skov A/S i Glyngøre, der tilbyder klimaløsninger til landbruget. Svend er uddannet vvs-tekniker og merkonom i markedsføring. I tidligere ansættelser har han forestået produkttræning og undervist i nye produkter, og han har desuden været ansat som jobkonsulent i en periode, hvor han vejledte folk i forhold til deres jobsituation. En indgangsvinkel til andre mennesker der går fint i spænd med Svends nuværende job som underviser i køleafdelingen, hvor han for tiden står for grundforløbet. Ønsket om at være beskæftiget indenfor teknik sammen med en større og større lyst til at undervise førte Svend til DjH. Han erkender, det er anderledes at undervise unge mennesker på en skole end i en privat virksomhed. Men det er spændende, for eleverne responderer på undervisningen prompte, så der er ingen ventetid på bedømmelse af indsatsen. Svend bor sammen med sin kone Kirsten og sønnen Daniel på 19 på en gammel ejendom i den lille by Bjerring ved Bjerringbro. Stuehuset er fra 1878 og kategoriseret som bevaringsværdigt, og familien har brugt otte - ni år på at istandsætte ejendommen. Datteren Theresa er flyttet hjemmefra. På jorden, der hører til ejendommen, har Svend 400 vinstokke. Han har været vinavler i 10 år og producerer årligt flasker rød- og hvidvin. En stor del af Svends fritid handler om vin, da han udover at avle og producere den også bruger ferierne i vinproducerende lande som Tyskland, Frankrig og Italien. For eksempel ligner Alsace klimamæssigt meget Danmark, og Svend får på ferierne inspiration til opbindingsform, planteafstand, trimning af løv, antal af drueklaser pr. stok blandt meget andet. På Dansk Vinskue i Silkeborg i år fik Svend en 4. plads, ud af 35, med en hvidvin produceret på druen Zalas Perle. Vinen blev godkendt med ros. Svend vil gerne springe ud, hvor vandet er dybt og prøve noget nyt. Sådan var det med vinen, hvor en nok gængs opfattelse på et tidspunkt var, at vinavl er umulig i Danmark, og sådan er det også med undervisning. Han finder udfordring i at gøre noget andet, end det man plejer og opnå gode resultater dermed. 16 DjH Nyt oktober 2009

17 Carsten sten Andersen har ansvaret for grundforløbet i plastafdelingen. og Svend til vindyrkning, men begge har de hver især liver manifesteret i renovering af hus. Carsten Carsten Andersen, 32 år, kendte godt til Den jydske Haandværkerskole, før han blev ansat som underviser i plastafdelingen i februar i år. Carsten er udlært plastmager på Nordisk Wavin i januar Han indstillede i 2007 Nordisk Wavin til årets læreplads, og de vandt den lokale konkurrence. Carsten er klasselærer for det nye grundforløb, der begyndte efter sommerferien, men har også undervist H1 i svejsning og skal til efteråret undervise H2. Han har tidligere samlet undervisningserfaring i et projekt for Randers kommune om multimedieundervisning. Aldersrammen var fra omkring otte år til pensionsalderen. Carsten underviste i brug af digitale midler til video og foto, videoredigering med videre. Da projektet lukkede, måtte Carsten finde ud af, hvad han så ville. Det stod klart, at en uddannelse var et godt valg, og med i overvejelserne var autoelektriker, køletekniker eller plastmager, og valget faldt på det sidste. Carsten blev efter sit uddannelsesforløb ansat på Nordisk Wawin, hvor han arbejde på skiftehold. Syv dage på arbejde og fem dage fri skiftende mellem dag, nat og eftermiddag. Et skifteholdsarbejde kan være temmelig belastende for familielivet med kone og tre små børn, så Carsten tog springet til DjH og er nu tilbage i en rolle som underviser. Privat bor han i Spentrup nord for Randers i et parcelhus sammen med Jette og deres børn på to, seks og 11 år. Fritiden er fordelt mellem familien og en aktiv indsats som bestyrelsesmedlem i en lokal juniorklub for børn på klassetrin. Denne tjans betyder møder hver mandag, og inkluderer opgaver som hjælp ved aktiviteter, indkøb, overblik over økonomien og salg af sodavand. Når tiden tillader det, dyrker Carsten gerne sin interesse for elektronisk musik både som udøver og komponist. En interesse der dog for tiden er gemt lidt af vejen. Endelig står huset foran en gennemrenovering, hvor Carsten selv vil stå for det meste. Carsten har 28 km på arbejde. To gange har han cyklet på arbejde, og det tager ham et par timer hver vej. Den ene gang talte mange minutter i regnskabet i kampagnen Arbejdspladsen motionerer, som Carsten sammen med sine kolleger i afdelingen deltager i. Tillader vejr og omstændigheder det, håber han på et par gange mere i løbet af kampagneugerne. DjH Nyt oktober

18 af Allan Rasmussen Plastafdelingens Leonardoprojekt Allan B. Rasmussen sammen med MEP Vladko Panayotov, russisk Nobelpristager og dennes hustru. Vi har nu i knap to år arbejdet med Leonardoprojektet VEEES-WCR (www.plasticsrecycle. eu), hvor formålet er at overføre viden omkring indsamling og genanvendelse af plast. Den viden vi i Danmark har på dette område, skal vi forsøge at indsamle og overføre til Bulgarien. I Danmark bliver ca. 96 % af vores plastaffald indsamlet og genanvendt i en eller anden form. Størsteparten heraf går dog til forbrænding. Dette er blandt andet folier og emballage, som ikke umiddelbart kan opforarbejdes og genanvendes til ny plastgranulat. Plastaffaldet indeholder olie og bidrager til besparelser af yderligere energi i forbindelse med den kontrollerede forbrænding, og er dermed med til at spare på ressourcerne og minimere forurening af miljøet. Tilsvarende er den procentuelle andel af genanvendelse af plast i Bulgarien på kun ca. 15 %. En meget lille procentdel går til forbrænding, mens resten deponeres på lossepladser. En af de væsentlige fordele ved plast er, at det er modstandsdygtig over for de fleste stoffer og kemikalier, og typisk er plast ret vejrbestandigt. Ved deponering på lossepladser går disse ellers gode 18 DjH Nyt oktober 2009

19 Et projekt omkring elsikkerhed i Rumænien er en oplagt mulighed. egenskaber hen og bliver til en ulempe, idet der vil gå mange årtier inden plasten forsvinder. Leonardoprojektet skal være med til at åbne for dialog omkring denne problematik og få myndigheder, politikere og andre beslutningstagere til at se anderledes på mulighederne med plastaffaldet. Konference I juni måned deltog Peter Kjærsgård og jeg i en stor international konference i Bukarest - Rumænien, Balkan Mineral Processing Congress, hvor den foreløbige del af projektet blev præsenteret for en større forsamling. Vores bulgarske projektleder Professor Vladko Panayotov er direktør for skolen i det sydlige Bulgarien, og er ligeledes medlem af EU-parlamentet. Vladko kender en del mere eller mindre prominente personer, og under konferencen i Rumænien blev vi blandt andet introduceret for en tidligere russisk Nobelpristager. Tilbagemeldingerne for projektet i Rumænien var ganske positivt, og vi har siden da videreudviklet herpå. Vi er i skrivende stund i slutfasen af projektet, og er ved at klargøre evalueringen, der foregår ved to store arrangementer i den sydlige region af Bulgarien. Her skal projektet endeligt offentliggøres og fremlægges ved et VIP arrangement og dagen efter ved et arrangement for øvrigheden. Vi har desuden en dansk maskinleverandør med, som i praksis skal vise hvorledes emner i plast kan sprøjtestøbes fra nyt materiale, kværnes, blandes, tilsættes ny farve og sprøjtestøbes igen til nye emner. Vores besøg i Bukarest gav i øvrigt anledning til ideer, hvor elafdelingen på DjH nok vil kunne bidrage positivt i forhold til elsikkerheden og forskønnelse af byen. Det må være oplagt, at der kan etableres et projekt her! DjH Nyt oktober

20 af Anne Hansen Aamand Grundforløbet i køleafdelingen har produceret små mål. 14 af dem står nu på banerne ved HSK, hvor de mindste fodboldspillere får glæde af dem. Målene blev indviet en træningsaften, hvor otte køleelever var med. Køleafdelingen scorede mål Grundforløbet i køleafdelingen har som ny aktivitet øvet sig i bukning af rør og svejsning på små fodboldbål. De står nu på den lokale boldklubs baner til glæde for de mange børnespillere i klubben. Det kan være vanskeligt at forene flere kasketter, men nogle gange sker det, at der pludselig byder sig en mulighed, der får det hele til at gå op i en højere helhed. Ib Bæk Jensen, der til dagligt er uddannelsesleder i køleafdelingen, træner i fritiden Hadsten Sportsklub (HSK) fodbolddrenge årgang 2001, hvor der er tilmeldt mere end 50 drenge og piger. DBU har lavet undersøgelser, der viser, at børn bedst lærer at spille fodbold ved at have så mange boldberøringer og afslutninger på mål som muligt. Derfor spiller man i dag fod- bold på små baner med små mål og 2-5 spillere på hvert hold. Det stiller krav om mange små mål i klubberne. I sin egenskab af fodboldtræner kender Ib til HSK s beholdning af små mål, og har erkendt, at der er for få. Da køleelever på grundforløbet samtidig skal lære at bukke rør og svejse, var der en oplagt chance for at forene disse to ting. HSK blev den 17. september 14 små mål rigere. På hvert mål er monteret et banner med skolens navn, der giver god PR et sted, hvor der ofte står forældre på sidelinien og 20 DjH Nyt oktober 2009

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Mido vil være VVS montør

Mido vil være VVS montør Mido vil være VVS montør Af Hanne Brøndum Mido har været i Danmark i snart tre år. Han lærte dansk på Lærdansk i Odense, og han bestod danskuddannelse 2 i december 2012. I januar 2013 begyndte han på Syddansk

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere Mesterskaber i Skills for unge elektrikere i elbranchen I forbindelse med udvælgelsen af kandidater til DM i Skills for unge elektrikere fastholder Dansk El Forbund og TEKNIQ, at der afholdes udtagelseskonkurrencer

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Ka vi være med? - personer med udviklingshandicap i din idrætsforening

Ka vi være med? - personer med udviklingshandicap i din idrætsforening Hvad gør vi nu? Ka vi være med? - personer med udviklingshandicap i din idrætsforening Hvis ovenstående har givet jeres klub lyst til at starte et Special Olympics-hold eller blot at høre nærmere om indholdet,

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 03-04-2014 Selandia Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Charlotte Haslund Pet Vedel Helle Lemvig Ellis Jørgensen Niels

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

udtrykket lever i harmoni med stedet

udtrykket lever i harmoni med stedet udtrykket lever i harmoni med stedet Den opmærksomme beskuer vil have iagttaget, at der er sket ting og sager på nogle af skolens gangarealer gennem det sidste halve års tid. Århuskunstneren Niels Rahbæk

Læs mere

Opsamling på konferencen den 4. april

Opsamling på konferencen den 4. april Kære alle Oven på den gode dag i Vejle den 4. april med både konference og repræsentantskabsmøde vil jeg her i nyhedsbrevet forsøge at samle op på de overordnede aktiviteter i Uddannelsesbenchmark, hvor

Læs mere

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende.

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Kære elever fra 9. årgang Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Og det gode var dengang, at man også kunne

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling. Jesper Wiehe, Svend Åge Johansen, Peter Hermann Hansen, Jimmie Nielsen, Troels Pilemand

Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling. Jesper Wiehe, Svend Åge Johansen, Peter Hermann Hansen, Jimmie Nielsen, Troels Pilemand Møde: Referat fra Lokalt uddannelsesudvalg struktør og brolægger d. 9.6.2009 Sted: Mødelokalet Glostrup Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling Evt. noter Deltagere: Fra udvalget Fra skolen Ikke mødt

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Juni Kære alle i Jobbanken i Aarhus Sommeren er begyndt og vi ønsker alle

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen

2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Elevtrivselsundersøgelsen Den jydske Haandværkerskole Svarprocent: 93% (533 besvarelser ud af 572 mulige) Elevtrivsel 1 Den jydske Haandværkerskole Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland)

Læs mere

Emne og anvendelsesområde... 2. Referencer... 2. Definitioner... 2. Lokalt uddannelsesudvalg... 2. Udstedelse af certifikat... 3

Emne og anvendelsesområde... 2. Referencer... 2. Definitioner... 2. Lokalt uddannelsesudvalg... 2. Udstedelse af certifikat... 3 Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat på Den jydske

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER

BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER 1 BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER BO-VEST tager samfundsansvar BO-VEST arbejder aktivt på at skabe flere praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Selandia - CEU Svarprocent: 64% (1927 besvarelser ud af 39 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup.

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. DREJEBOG - et arbejdsredskab i udvikling April 2013 Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. 1 DISPOSITION 1. INDLEDNING 2. PARTNERSKAB OM SOCIAL ANSVARLIGHED 3.

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Undervisernes faglige kvalifikationer summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Undervisernes faglige kvalifikationer summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Undervisernes faglige kvalifikationer summary Undersøgelsen viser, at virksomhederne generelt finder de faglige kvalifikationer hos de undervisere,

Læs mere

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro. Skolepraktik Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Hvad er skolepraktik side 3 Skolepraktik

Læs mere

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2. VELKOMMEN TIL DjH Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.000 Omsætning: 101.000.000 Etageareal: 32.000 m 2 Måltider

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten

Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten Afholdt den 6. september 2016 i Børnehaven Planetens daglige leder, Sus, indledte med at fortælle om målet for mødet. Ledelsen har et ønske om at få en forældregruppe,

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Slut-rapport 1. aug. 2007 1.juli 2008 Indledning: Med støtte fra Det lokale Beskæftigelsesråd har UU Skive gennemført et projekt,

Læs mere

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN SSK REFERAT FRA MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 7. JUNI 2012 KL. 10.00-12.30 HOS GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI, BÆKGÅRDSVEJ 40, 6900 SKJERN VI MØDES VED RECEPTIONEN EFTER MØDET ER DER FROKOST

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Indledning... 2. Velkommen til Malene... 3. Skolens principper... 3. Høringer og høringssvar... 3

Indledning... 2. Velkommen til Malene... 3. Skolens principper... 3. Høringer og høringssvar... 3 Skolebestyrelsens årsberetning Marts 2012 Indledning Endnu et år gået, meget er sket i verden og ikke mindst på Blicherskolen. Skolebestyrelsens valgperiode er gået ind i 2. år, og vi nye har nu et bedre

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredsundersøgelse peger tydeligt i retning af, at eleverne på erhvervsskolerne ikke får

Læs mere

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Praktikpladser Det markante fald i beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen som følge af den økonomiske krise har ikke medført, at antallet af indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

International driftsleder

International driftsleder International driftsleder med traineeforløb i Østeuropa VEJLBY LANDBRUGSSKOLE - centret for moderne landbrugsuddannelse I Slovakiet bliver ideerne til virkelighed Jonas Juhl Kristensen blev i foråret spurgt,

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

BILAG 4 TABELRAPPORT INDHOLD

BILAG 4 TABELRAPPORT INDHOLD BILAG 4 TABELRAPPORT INDHOLD 1. TEMA 1 2 1.1 Tiltag 1: Undervisningsforløb med virksomhedstilknytning 2 1.2 Tiltag 2: Working on your skills 7 2. TEMA 2 22 2.1 Tiltag 1: Plakat og signaturret 22 2.2 Tiltag

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg for maler Bygge og anlæg

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg for maler Bygge og anlæg 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg for maler Bygge og anlæg Til stede / afbud / fraværende uden afbud 22-01-2015 Selandia Til stede: Charlotte Haslund Ellis Jørgensen Helle Lemvig Niels

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Hermed følger det første forældrebrev i 2014. Selv om vores ambition er, at forældre-brevet udsendes en gang månedligt, kan indholdet være så begrænset, at en enkelt måned udgår Dette var

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Dagsorden til LUU-møde for plastmageruddannelsen. tirsdag d. 30. august 2011

Dagsorden til LUU-møde for plastmageruddannelsen. tirsdag d. 30. august 2011 Dagsorden til LUU-møde for plastmageruddannelsen. tirsdag d. 30. august 2011 Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidste møde og den udsendte dagsorden Punkt 2: Orientering fra: Skolen Underviser afskediget

Læs mere

En skole af elever- For elever

En skole af elever- For elever En skole af elever- For elever Efter 10 års økonomisk og politisk forsømmelse af vores erhvervsuddannelser er det endeligt gået op for politikerne, at der er brug for en reform. Vi har et behov for øget

Læs mere

Bliv IOP er. - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag TIL MEDARBEJDEREN

Bliv IOP er. - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag TIL MEDARBEJDEREN TIL MEDARBEJDEREN Bliv IOP er - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag Industrioperatøruddannelsen er målrettet den ufaglærte, der ønsker bedre jobmuligheder i industrien. Uddannelsen varer typisk to

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014.

Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014. 24-11-2014 Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014. Selandia Park 8, Demonstrationsstuen, 4100 Ringsted. Referent: Merete Frank Christensen Velkomst/Marianne Frederiksen. FOA har opfordret skolen til at

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT Til stede: Afbud: Claus Agø Hansen, Jannie Arge, Søren Bach-Petersen, Bonnie Blirup, Kirsten Møller Christensen, Henrik Lytsen,

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalg Design

REFERAT Uddannelsesudvalg Design REFERAT Uddannelsesudvalg Design Mødetidspunkt: Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Onsdag den 15 februar Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV SD - 1.1.0.5 LBD Casper Sørensen Elsebeth Gabel

Læs mere

Månedsstatistik januar 2012

Månedsstatistik januar 2012 Månedsstatistik januar 2012 EL Statistikken er baseret på de seneste tal fra UNI-C, offentliggjort medio januar og dækkende aktivitet til og med november. Næste statistik offentliggøres medio februar.

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1)

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Etablering af praktikcentre Praktikcentre er koordinerende enheder på erhvervsskoler. Centrene får ansvar for at sikre den samlede uddannelse for elever,

Læs mere

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne Tryg fritid i en gammel gård med sjæl De rette fysiske rammer til personer med specielle behov Skovridergården ligger midt i

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET

FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENTKONCEPTET Værd at vide om serviceassistentuddannelsen for eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15

EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15 EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15 15. august 2015. 1 INDHOLD OM EVALUERINGEN 3 PROCESBESKRIVELSE AF EVALUERINGEN 4 SAMMENFATNING 5 ER PROJEKT TEAM HERNING 2014/2015 LYKKEDES? 5 HVILKE LANGTIDSVIRKNINGER

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00

Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00 Greve afdeling Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00 Til stede: Bygge og Anlæg: Sara og Jannick M. Film og Foto: Victor Kvintel, Danni Andersen og Kiwi Jagne Pædagogik

Læs mere

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 2015 Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen haft rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad igennem de sidste 3 år. Hvert år er der både nye og

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere