Der var en... der var to venter på fleksjob

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob"

Transkript

1 Nr. 1 Maj årgang Der var en... der var to venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten på ledighedsydelse. Med andre ord: Omkring mennesker med en eller anden funktionsnedsættelse, der berettiger dem til et fleksjob. Selv om tallet er faldende handler det om mennesker, der gerne vil være en del af arbejdsmarkedet men har meget svært ved at komme til. Mange har stået endog meget længe i køen efter et job. For det kræver en ekstra indsats at finde et job, når man er blevet marginaliseret i forhold til arbejdsmarkedet på grund af sygdom, ulykke eller nedslidning. Selv om arbejdsmarkedet i øjeblikket skriger på arbejdskraft, går det trægt med at formidle job til de ledige, der venter på et fleksjob. Situationen er ikke blevet bedre af den strukturreform, kommuner og statslige organisationer har været gennem ved årsskiftet. Der er skabt nye jobcentre, hvor personale fra de kommunale beskæftigelsesafdelinger og den statslige Arbejdsformidling nu skal arbejde sammen. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen har erkendt, at sammenlægningen har givet et vist produktionstab. Med andre ord: en langsommere sagsbehandling. Chefen for den største beskæftigelsesforvaltning i Region Midtjylland, Vibeke Jensen, Århus Kommune mener, at sammenlægningen har været godt planlagt og at personalet nu er på plads. Samtidig kunne Dagbladet Information for nylig bringe en undersøgelse, der viser at 20 procent af jobkonsulenterne i jobcentrene ikke har nogen uddannelse. Sammenholdt viser tal, undersøgelser og udtalelser, at der fortsat er lang vej for den ventende i fleksjob-køen På samme tid kan Huset Venture i Stavtrup ved Århus dokumentere, at det kan lade sig gøre at få 75 procent af deltagerne i projekt Skab Dig Selv i job, uddannelse eller anden løsning på trods af at otte ud af ti af de henviste til kurset ikke er arbejdsmarkedsparate.

2 Indhold Velkommen til Fleksicurity side 3 Mærkeordningen for tilgængelighed side 4 Nye stole skal besættes i Nordjylland side 5 Integro arbejdslivsglæde side 6 Det går den rigtige vej side 7 Klods Hans-prisen side 7 Handicaporganisationernes egen jobformidling side 8 LAFS side 9 Marselisborg side 10 Markman side 11 Socialøkonomi side 12 Det gror i hele Danmark side 13 Om energifelter side 13 SoftAdvice side 14 Aktieselskabet Naesborg side 15 Arbejde til døve og hørehæmmede side 16 Broen til Erhvervslivet side 18 Amu Syd side pct. skaber sig selv et job side 20 Huset Venture it-rygsæk side 21 Fleksicurity, nr. 1, april 2007 magasin om det rummelige arbejdsmarked Uafhængigt af myndigheder, interesseorganisationer og politiske holdninger vil magasinet medvirke til at være debat- og jobskabende indenfor rammerne af det rummelige arbejdsmarked. Fleksicurity udkommer fire gange om året Ansv. i forhold til presselovgivningen: Direktør Peter Jørgensen, Huset Venture Redaktion: Claus Ormslev I redaktionen: Mikael Hasle, Lars Holstein, Peter Jørgensen, Kjeld Søndergaard Sekretariat: Ingrid Færk, Eva Sloth Grafisk produktion: Huset Venture hv-grafisk Tlf Oplag: Kontakt: Fleksicurity Huset Venture Stavtrupvej 34, 8260 Viby J Telefon: redaktion annoncer Web: Forsidefoto: Springy people fra AB Handic Help kan købes på JobRehab side 22 Ion-gruppen side 23 2

3 Velkommen til Peter Jørgensen, direktør for Huset Venture det første magasin om det rummelige arbejdsmarked Det er med stor glæde jeg kan byde velkommen til Fleksicurity det første magasin om det rummelige arbejdsmarked. Vi håber, at vi med magasinet kan skabe debat om og udvikling af et arbejdsmarked, der har plads til alle. Huset Venture har gennem syv år alene haft det formål at skabe arbejdspladser for mennesker med funktionsnedsættelser. Og vi har været i stand til at gøre det med en sådan succes, at virksomheden siden starten i 2000 er vokset fra fem-seks medarbejdere til i dag at tælle 80 ansatte. Flertallet er ansat i enten fleks- eller skånejob, 20 pct. er ansat på ordinære vilkår I øjeblikket er der brug for arbejdskraft i Danmark. Arbejdsmarkedet efterspørger i stor stil arbejdskraft, men mange virksomheder overser muligheden for at ansætte personale i for eksempel fleksjob. Magasinet er også en invitation til det danske erhvervsliv om dialog, erfaringsudveksling og et spændende samarbejde om udvikling af nye former for arbejdspladser, der ikke bare har et udbytte på bundlinjen - men også har en social effekt og måske kan tilføje direktionsgangene nye perspektiver. Ganske vist er den overvejende del af mennesker med handicap ansat på almindelige vilkår. Men den seneste statistik viser, at der er mere end mennesker herhjemme, der er godkendt til fleksjob men de har intet arbejde og modtager derfor ledighedsydelse. Der er et kæmpe potentiale i disse mennesker. Og det er trist at være vidne til, at mennesker går ledige i flere år, uden at der sker noget aktivt. Flokken tæller også mennesker, der aldrig har været på arbejdsmarkedet. Mange er ikke klar over deres rettigheder for ikke at tale om dem, der slet ikke er klar over, hvorfor de er visiteret til fleksjob. Ved årsskiftet er kommuner blevet nedlagt og andre lagt sammen. Amter er nedlagt og regioner er opstået. En masse jobkonsulenter og sagsbehandlere fra både den statslige Arbejdsformidling og de kommunale beskæftigelsesforvaltninger er blevet ført sammen i nye, store jobcentre. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen meddelte også for nylig, at sammenlægningen har medført et produktionstab. Med andre ord er en stor gruppe mennesker blevet udsat for endnu længere sagsbehandlingstid en nødvendigt. Vi oplever at den lange ventetid ofte er både invaliderende og marginaliserende for mennesker på ledighedsydelse. Jo længere tid de er ledige jo længere fjernes de fra muligheden for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Derfor håber vi at vi med magasinet Fleksicurity og andre aktiviteter, kan være med til at gøre opmærksom på, at når man er godkendt til et fleksjob, har man også en række rettigheder. En af de nyere lovmæssige rettigheder er, at man efter seks måneder på ledighedsydelse, har ret til at blive henvist til en anden aktør end jobcenteret, hvis der ikke er sket noget, der peger i retning af en tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Det åbner muligheder for alternative tilbud. Huset Venture har med projektet Skab Dig selv opnået den rekordstore succes, at 75 procent af deltagerne er kommet videre i job, uddannelse, afklaring eller erkendelse af behovet for pension. Men Huset Venture kan ikke alene løse problemet for de , der venter på job. Derfor arbejder vi i øjeblikket på at starte en række energifelter forskellige steder i landet, der skal forsøge at drive virksomhed på samme måde som os. Velkommen som læser af Fleksicurity og god læselyst. Kontakt er nøglen til succes... OUTBOUND Databaseløsninger: Kampagneopfølgning Analyser & interviews INBOUND Telefonpasning Receptionsfunktion ANDRE SERVICEYDELSER Pakkeopgaver Materialeudsendelse Sekretærbistand 3

4 Mærkeordningen for Tilgængelighed - et mærke, der viser vejen til god adgang for alle! Mærkeordningen for Tilgængelighed er en nationalt anerkendt mærkeordning for tilgængelighed. Mærkeordningen viser vej til steder med god tilgængelighed for borgere med nedsat funktionsevne. Alle oplysninger om mærkede steder findes på Til glæde for alle Et sted er tilgængeligt når man kan bruge det på den måde, det er planlagt uanset funktionsevne. God tilgængelighed er en forudsætning for 10 % af befolkning, en nødvendighed for 30 % af befolkning og en stor fordel for 100 % af befolkningen. Men meget ofte er tilgængeligheden ikke det første man tænker på, når man indretter miljøet. Derfor er information om tilgængelighed også en forudsætning for mange mennesker uden information har de ikke mulighed for at planlægge. Her kan Mærkeordningen for Tilgængelighed hjælpe. Ét mærke syv handicapgrupper Borgere med forskellig funktionsevne har forskellige behov og stiller forskellige krav til tilgængeligheden. Tilgængelighedsmærket registrerer derfor tilgængeligheden for syv handicapgrupper: kørestolsbrugere, gang-, arm og håndhandicappede, synshandicappede, hørehandicappede, astmatikere og allergikere, udviklingshandicappede og mennesker med læsevanskeligheder. Tilgængelighedsmærket for en handicapgruppe kan tildeles steder, der lever op til gruppens minimumskrav. For at få et mærke For at et sted kan få et mærke skal der foretages en professionel registrering af de fysiske forhold på stedet. På baggrund af registreringen tildeles mærker, og der udarbejdes en rapport, som fortæller hvordan tilgængeligheden til stedet er i dag. Rapporten indeholder tillige en plan med forslag til forbedringer og et prisoverslag. Herved bliver det let at overskue, hvad der skal til for at gøre et sted (mere) tilgængeligt. Når stedet er registreret og mærket, vil resultatet blive vist på faktaark på www. godadgang.dk. Derved bliver hverdagen lettere for mennesker med funktionsnedsættelse. Bygninger med offentlig adgang - og nu også arbejdspladser Mærkeordningen for Tilgængelighed dækker stort set alle typer steder og virksomheder. Den blev startet som den officielle mærkeordning for turismevirksomheder, men blev snart også den officielle mærkeordning for bygninger med offentlig adgang. I dag registreres også fodgængerområder, naturområder og transportløsninger, ligesom der er lavet en særlig løsning for registrering af arbejdspladser God adgang til Arbejdspladsen. God adgang til Arbejdspladsen er en frivillig registreringsordning, som arbejdsgivere kan benytte til at kortlægge hvorvidt deres bygninger, arbejdspladser, produktionsudstyr, it-systemer mv. er indrettet, eller kan indrettes, så de er tilgængelige. Samtidig giver registreringsordningen arbejdstagere med funktionsnedsættelse mulighed for selv at danne sig et overblik over tilgængeligheden til de arbejdspladser, der er registreret. Et kvalitetsmærke Tilgængelighedsmærket er et kvalitetsmærke, der er udviklet af Foreningen Tilgængelighed for Alle i samarbejde med Dansk Standard, Dansk Center for Tilgængelighed og De Samvirkende Invalideorganisationer. Brugergrupper, repræsentanter fra handicaporganisationerne og brancheorganisationer har været aktive parter i formuleringen af krav og indhold i mærkeordningen, og ordningen har fuld opbakning fra samtlige handicaporganisationer Bag Mærkeordningen Mærkeordningen for Tilgængelighed drives af Foreningen Tilgængelighed for Alle (FTA). FTA er en nonprofitforening, der ejer og varetager driften af Mærkeordningen for Tilgængelighed, herunder information og rådgivning til virksomheder om mulighederne samt udbredelse af kendskabet til ordningen hos brugere. Læs mere om Mærkeordningen og FTA på Sekretariatet kan træffes på tlf

5 Nye stole skal besættes i Nordjylland Der er travlt i Nørresundby. Her skal de nyindkøbte møbler stilles på plads i de 540 kvadratmeter store, lejede lokaler, så alt er klar, og Huset Venture Nordjylland kan slå dørene op. Møblerne er købt brugt, men de fungerer fint alligevel, og på den måde passer de perfekt til det sted de er indkøbt til. Huset Venture Nordjylland er nemlig en virksomhed, der udelukkende baserer sig på brugte medarbejdere, der af forskellige årsager har brug for et skåne- eller fleksjob. Sammen med den daglige leder, direktør Inger Madsen, og chefkonsulent Anders Dahl skal de i løbet af de næste fire år skabe en virksomhed, der kan løbe rundt som enhver anden. Men helt almindeligt er der nu ikke i Huset Venture Nordjylland. Her er det ikke en fiasko, hvis gode medarbejdere skifter arbejdsplads. I Huset Venture Nordjylland er det tværtimod en succes, hvis de ansatte får beskæftigelse i en anden virksomhed. Vi håber at Huset Venture kan blive et springbræt for mange af medarbejderne, som senere kan udfylde pladser på andre nordjyske virksomheder, siger direktør Inger Madsen. Rejsegilde Inden Huset Venture Nordjylland når så langt, handler det dog om at skabe den rette sammensætning af personer og kompetencer. Der er allerede nu gang i ansættelsen af dem, der skal befolke lokalerne i Nørresundby, og derudover er der sikkerhed for ekstra meget at se til fra starten af august og tre måneder frem. Her får 12 nordjyder på ledighedsydelse muligheden for et få et afklaringskursus med mottoet Skab Dig Selv. Her kan de få styr på, præcist hvor deres kompetencer passer ind i erhvervslivet, og hvor deres fremtid ligger. For en del af dem ligger den ganske givet i Huset Venture Nordjylland, da målet er at have 10 personer ansat i skånejob eller fleksjob inden nytår, mens tallet er 20, hvis man kigger helt frem til slutningen af Direktør Inger Madsen forsøger da heller ikke at nedtone den rolle, afklaringskurset kan få i forhold til et job i virksomheden: Vi har tre måneder, hvor vi ser kursisterne fire dage om ugen, så det giver en god mulighed for at vurdere hvem der passer ind, siger Inger Madsen. Hvis andre vil vurdere Huset Venture Nordjylland, har de muligheden mandag den 30. april 2007 kl. 10:00 14:00. Her er både medarbejdere på arbejdsmarkedscentrene og alle nordjyder på ledighedsydelse velkomne til rejsegilde i lokalerne på Bouet Møllevej 16 i Nørresundby. Her er det selvfølgelig også muligt at afprøve de nye møbler. speciale i tilgængelighed på internettet Hvad hjælper en god hjemmeside, hvis den optræder som volapyk for 10% af brugerne? Hjemmesider Vi leverer løsninger, der kan skaleres fra en enkelt side til større websites. Vi holder fokus på flot grafisk design, brugervenlighed og god kommunikation. Vi kombinerer elementer til alle formål: Præsentationer Gallerier Vidensdatabaser Nyhedsspots Kalender Nyhedsbreve Forum og vidensdeling Butik Få en færdig løsning eller byg selv indholdet op Med et moderne Content Management System er der mulighed for at offentliggøre informationer straks, ved at danne eller vedligeholde informationerne i de skabeloner vi opbygger. Vi leverer både traditionelle løsninger, løsninger i open source CMS-systemer med PHP og løsninger i Dynamic WEB på.netplatformen. Spørg os vi finder den løsning der passer! 5

6 Virksomhedsprofil Integro er en landsdækkende kursus- og rådgivningsvirksomhed og et dynamisk center for udvikling af menneskelige ressourcer. Vi har mere end 13 års erfaring i at få menneskeligt potentiale til at gå op i en højere enhed med erhvervslivets krav og udfordringer. Integro er en af landets førende virksomheder med stor ekspertise og erfaring inden for jobformidling, jobsøgning, afklaring og vejledningsforløb. Virksomhedens formål Vi vil gøre en forskel. Gøre det rigtige, gøre det nødvendige hjælpe uden at overtage dét, som den enkelte selv vil kunne få en succes med at gøre. Udgangspunktet er nemlig hjælp til selvhjælp. Vi motiverer med det det formål at den enkelte tager ansvar for eget liv - og dermed egen situation på arbejdsmarkedet. Vores allervigtigste omdrejningspunkt for alt hvad vi laver, handler om respekt, respekt for det enkelte menneske og respekt for det samfund vi er en del af og her er respekt ikke bare et flot ord, vi har valgt at bruge i tilbuddet nej, det er dybtfølt hos hver eneste medarbejder i alle afkroge af landet. Et andet formål er at skabe arbejdslivsglæde skabe livsglæde i arbejdet for de mennesker, der starter i deres nye job. Ikke bare matche for statistikkernes skyld men fordi det er rigtigt både for arbejdsgiver og tager. Et match der holder og som giver en succes-oplevelse for den der engang var ledig. Virksomhedens mål Vores mål er at skabe resultater med det menneskelige i centrum. At give mennesker fokus på alle deres kvaliteter og ressourcer og vise dem, at det godt kan lade sig gøre også for dem! At styrke deres mulighed for at få sig et job - og dermed blive uafhængige af samfundets pengekasse af offentlige ydelser. Styrke deres frihed til at bestemme selv: For ja, det drejer sig om mennesker og det handler om job! Vi tror på at der er en plads på arbejdsmarkedet til alle i et eller andet omfang. Vi mener i den forbindelse at alle skal have chancen. Virksomhedens kerneydelser Integro er en konsulentvirksomhed med tre kerneydelser: Alle områder, der handler om dét, vi er allerbedst til, nemlig mennesker og job : INTEGRO JOB for ledige tilmeldt AF/de nye jobcentre INTEGRO KOM for sygemeldte borgere, ledige fleksjobbere på ledighedsydelse og ledige kontanthjælpsmodtagere i de nye jobcentre INTEGRO TEAM kurser, teambuilding og coaching til erhvervslivet og offentlige organisationer Integro JOB & KOM I integro vil der altid være stor fokus på, at det jobfokuserende er i centrum - med respekt for den enkelte ledige - og hensynet til lovgivningen og arbejdsmarkedets behov. Konkret er vi rigtig gode til at motivere og hjælpe mennesker til at komme i job og til at finde netop de muligheder i redskabsviften, som er den bedst mulige vej til resultat for den enkelte. Hvad er vi så allerbedst til Integros instruktører er rigtig gode til at få mennesker til at se mulighederne igen. Vi er knalddygtige til at motivere og inspirere mennesker som af den ene eller anden årsag har været langt væk fra arbejdsmarkedet. Disse borgere er ofte kategoriseret i match 4 eller 5, er på ledighedsydelse (venter på et fleksjob) eller har gået lang tid på sygedagpenge. Integro TEAM optimerer danske virksomheders resultater gennem personlig udvikling af virksomhedernes medarbejdere og samarbejdsrelationer. Det handler først og fremmest om at opbygge tillid. Tillid er ikke noget du får, men noget man gør sig fortjent til, blandt andet gennem kommunikationen med andre. Forskellighederne mellem mennesker er både udfordringen og udviklingen. Jo bedre vi er til at forstå og gøre os forståelige i andres verden, jo mere kan vi bringe andres og vore egne talenter i spil, frem for at fokusere på begrænsninger at de andre ikke forstår det samme, som jeg gør. Derfor er du nødt til at vide hvordan du opfattes af andre for ikke at skabe uhensigtsmæssige reaktioner. Integro TEAM-konceptet bygger på gennemprøvede programmer, der belyser adfærd samt afdækker og udvikler vækstpotentiale. Det menneske du tilbringer mest tid sammen med er dig selv. Det menneske det er vigtigst for dig at kunne påvirke og styre er dig selv. Du er din egen opgave. For at hjælpe andre til at udnytte deres fulde potentiale anvender vi coaching, som handler om at hjælpe andre mennesker med at finde ud af hvad de vil, hvordan de når derhen på en god måde og hjælpe andre til at lokalisere forhindringerne og at finde en handlingsplan. Også til afhjælpning af stress anvender vi coaching. Messen Kom ind på vores stand og hør mere om vores metoder og resultater vi er klar. 6

7 Det går den rigtige vej men ting tager tid Med mere end ventende på et fleksjob ved årsskiftet er der ganske vist tegn på at antallet af fleksjobbere på ledighedsydelse er på vej den rigtige vej (nedad). Men det ligner fortsat en stort stykke arbejde, der ligger forude, hvis antallet skal bringes ned på et acceptabelt niveau. Både invalide/handicaporganisationer, beskæftigelsesministeren og politikere overalt i Danmark er opmærksomme på, at der netop i øjeblikket, hvor vi har rekordlav ledighed, burde være mulighed for at skabe nye fleksjob. Vibeke Jensen er chef for den største beskæftigelsesforvaltning i Region Midtjylland, nemlig den i Århus. Fleksicurity har spurgt hende om hendes syn på situationen: Vi kan se, at der er en svag tendens til et vigende antal fleksjobvisiterede på ledighedsydelse, lyder svaret. Samtidig er tilgangen til, hvor mange der bliver visiteret til fleksjob også faldende set over det sidste år. En forklaring på det kan være at virksomhederne er blevet mere opmærksomme på arbejdspladsfastholdelse end tidligere. Det sociale ansvar er kommet på dagsordenen i de danske virksomheder, fastslår beskæftigelseschefen, der samtidig kan konstatere, at der også er færre på kontanthjælp. Som andre steder i landet har den århusianske beskæftigelsesforvaltning netop været igennem en fusion med Arbejdsformidlingen og dermed dannet regionens største jobcenter. Der er ikke første gang, vi har været igennem organisatoriske forandringer og jeg føler, vi har været godt forberedt og nu er ved at være på plads, siger Vibeke Jensen. Nye veje til arbejde og ny modtager af Klods Hans-prisen Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen åbner i forbindelse med messen en mini-konference under temaet Nye veje til arbejde. Alle tidligere modtagere af prisen er inviteret til kort at præsentere deres bud på, hvordan de ser det rummelige arbejdsmarked i fremtiden. Vi har indbudt Thorkild Simonsen, tidligere indenrigsminister og borgmester i Århus, Holger Kallehauge, formand for PTU, Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden, Niels Due Jensen, tidligere koncerndirektør, nu formand for Grundfos bestyrelse og formanden for De Samvirkende Invalideorganisationer, Stig Langvad. Prisuddelingen finder sted efter konferencen og prisen går til tidligere socialminister og formand for Det Centrale Handicapråd, Palle Simonsen. Konferencen finder sted den 9. maj kl I det store H.C. Andersenår 2004 indstiftede Huset Venture Klods Hans-prisen, som gives til personer, der har ydet en utrættelig - ofte livslang - indsats for at bedre de handicappedes vilkår. Den første prismodtager var tidligere Århus-borgmester og indenrigsminister Thorkild Simonsen, som i sin tid som borgmester var medvirkende til at gøre Århus til en god by for handicappede at leve i. I det europæiske handicapår, 2003, var Thorkild Simonsen også protektor for Huset Ventures busprojekt, som kørte landet rundt. Thorkild Simonsen Claus Hjort Frederiksen Stig Langvad Holger Kallehauge Evald Krog Niels Due Jensen 7

8 Handicaporganisationernes egen jobformidling Et målrettet tilbud Jobcenter Østdanmark er et målrettet tilbud, som giver nye muligheder for at hjælpe handicappede ind på arbejdsmarkedet. Jobcentret supplerer de kommunale jobcentres indsats på det rummelige arbejdsmarked. Det er ikke intentionen at Jobcenter Østdanmark skal konkurrere med de lokale jobcentre Jobcenter Østdanmarks formål er at yde den nødvendige hjælp til oprette flere job på særlige vilkår. Jobcenter Østdanmark er et nonprofitsamarbejde mellem 14 handicaporganisationer og patientforeninger, som repræsenterer mennesker med fysiske eller psykiske handicap. Alle 14 organisationer er medlem af De Samvirkende Invalideorganisationer. Jobcentrets arbejde bygger på de erfaringer, som organisationerne og jobcentrets fem jobkonsulenter har med jobsøgning, jobetablering og jobfastholdelse for mennesker med handicap. ber et bredt netværk. Disse forcer retter Jobcenter Østdanmark mod ét fælles mål at hjælpe mennesker med handicap ind på arbejdsmarkedet. God langtidseffekt og høj brugertilfredshed Erfaringerne med langtidsholdbarheden af de job, som Jobcenter Østdanmark er med til at skabe, er særdeles positive: 94 procent af de etablerede job eksisterer stadigvæk et halvt år efter ansættelsens ikrafttrædelse 90 procent af disse job eksisterer stadig et helt år efter ansættelsens påbegyndelse Over 90 procent af samtlige kommuner, virksomheder og borgere er tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet med Jobcenter Østdanmark. Nichekompetence job til mennesker med handicap Jobcenter Østdanmark adskiller sig fra de fleste offentlige og private aktører ved udelukkende at beskæftige sig med mennesker, der har en helbredsbetinget funktionsnedsættelse som den primære grund til at de skal have hjælp til jobsøgning eller jobfastholdelse. Jobcentrets fem jobkonsulenter holdes, gennem daglig anvendelse af relevant lovgivning for én specifik målgruppe, up to date med redskaber, ordninger og kompensationsmuligheder. Samtidig opdaterer jobkonsulenterne løbende deres specialviden om de forskellige handicap, blandt andet via direkte kontakt til de relevante fagpersoner i de 14 handicaporganisationer som er medlemmer af Jobcenter Østdanmark. Denne kombination gør Jobcenter Østdanmark i stand til at navigere sikkert og på et fagligt højt niveau i forhold til jobskabelse for mennesker med handicap. Centrets jobkonsulenter har alle flere års erfaring med jobformidling til målgruppen. Det har givet grobund for skabelse af et fagligt forum og en vidensbank for jobformidling for mennesker med handicap. Samarbejde og faglig sparring skaber synergi. Fem forskellige baggrunde ska- Der er ingen andre der gør det - Skab dig selv et job! Skab Dig Selv er et kursus for ledige fleksjobbere, som har brug for at se nye muligheder. 75% af deltagerne er videre i fleksjob, arbejdsprøvning eller egen virksomhed. 8

9 LAFS Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere er stiftet i oktober 2001 af en række personer der alle selv har erfaringer med ansættelse på særlige vilkår, for eksempel i fleks- eller skånejob (job med løntilskud til førtidspensionister). Gennem vores frivillige arbejde har vi tæt kontakt til personer der er visiteret til fleksjob. Desværre er mange af dem ledige, og det vil LAFS gerne gøre noget ved. Derfor har vi fået tildelt satspuljemidler til at igangsætte projekter til nedbringelse af ledigheden. Det kan vi ikke gøre alene. Derfor ønsker LAFS et tæt samarbejde med jobcentrene, de kommunale myndigheder, arbejdsgiverne, handicaporganisationer, de faglige organisationer og andre der ønsker at bidrage til at nedbringe ledigheden for de fleksjobvisiterede. Hvad kan LAFS tilbyde? I forbindelse med samarbejdet med blandt andre kommunerne har LAFS haft stor succes med at være med som bisidder, når vore medlemmer skulle til møder og lignende. På den baggrund har LAFS besluttet at uddanne så mange bisiddere, at vi kan dække hele landet, så alle der ønsker at have en bisidder med til møder med eksempelvis jobkonsulent, sagsbehandler eller lignende får den mulighed. De bisiddere der bliver udsendt af LAFS har alle gennemgået LAFS bisidderuddannelse, og det er gratis at få en bisidder fra LAFS med til møderne. LAFS ønsker også et tættere samarbejde med arbejdsgiverne. Vi ønsker at styrke indsatsen via møder, hvor der er fokus på hvordan arbejdspladserne kan få glæde af at ansætte en person i fleksjob. Mange, især de mindre arbejdsgivere, kan være betænkelige ved den ekstra arbejdsbyrde papirarbejdet giver når man ansætter en person i fleksjob. Her kan LAFS for eksempel hjælpe med at udfylde papirerne de første par gange, ligesom arbejdsgiveren kan søge hjælp og få svar på de spørgsmål der kan opstå, hvis de ønsker at ansætte en person i fleksjob. L A F S Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere LAFS deltager gerne i møder, kurser m.m. som kommunerne, jobcentrene og andre holder for de ledige fleksjobbere. Det kan være med emner som fleksjobbernes pligter og rettigheder, oprettelse af netværksgrupper eller andre emner der er relevante for de fleksjobvisiterede at kende til. LAFS deltager også gerne i de møder de faglige organisationer afholder for de af deres medlemmer som er visiteret til fleksjob. LAFS vil i løbet af indeværende år oprette lokalafdelinger så mange steder i landet som muligt. Det er vores erfaring at lokalafdelingerne via blandt andet bisidderrollen, sociale netværk og andet udgør en stor ressource, som de ledige fleksjobbere kan profitere af når de skal ud at søge job. Vi ses på REHAB og JOB Merete Hornecker Sekretariatsleder 9

10 Vellykket samarbejde gav kommunen økonomisk gevinst og flere borgere i job Kommunen har sparet penge og det er lykkedes at fastholde flere borgere i fleksjob. Sådan kan resultatet af projektet Fastholdelse i Fleksjob i Horsens gøres op. Fastholdelse i Fleksjob er et aktuelt eksempel på hvordan samarbejde mellem et kommunalt jobcenter og eksterne konsulenter kan gøre vejen til det rummelige arbejdsmarked kortere. Leder af Jobcenter Horsens, Stig Christensen, ridser projektets resultater op: Først og fremmest er mange flere borgere kommet i arbejde og blevet der. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra både borgere og virksomheder i projektet. Derudover giver samarbejdet os nye vinkler på metodeudvikling i de beskæftigelsesfremmende forløb. Det skaber en særlig dynamik, når en stor offentlig institution arbejder sammen med en lille privat virksomhed som Marselisborg, siger han. Projektet er gennemført af Marselisborg Center for Beskæftigelse, Kompetence & Viden og Jobcenter Horsens, som arbejder sammen for at fastholde borgere i fleksjob i Horsens Kommune. Marselisborg Center for Beskæftigelse, Kompetence & Viden blev etableret 1. marts 2002 oprindeligt som en virksomhed under Arbejdsmarkedsstyrelsen. Marselisborg Center for Beskæftigelse, Kompetence & Viden er fra 1. marts 2005 overgået til selvstændig drift, som en selvejende, almennyttig forening, hvis overskud går til udvikling inden for beskæftigelsesområdet. For yderligere information kontakt venligst direktør Michael M. Dyreholt på tlf.: / , eller udviklingschef Ann Tversted på / , Årsagen til succes ligger i tidlig indsats Inden begyndelsen af Projekt Fastholdelse i Fleksjob har Marselisborg gennemført en forundersøgelse. Den viser at problemet med fastholdelsen ligger i selve jobsituationen på arbejdspladsen. Når borgeren har været ansat et stykke tid, bliver der i mindre grad taget de skånehensyn som fleksjobbet ellers skulle sikre. Derfor bliver mange typisk enten sygemeldt eller opsagt, fordi de ikke længere kan håndtere jobbet. I Horsens har konsulenter fra Marselisborg derfor tidligt i ansættelsesforløbet holdt et møde med virksomheden, borgeren og sagsbehandleren, for om nødvendigt at strukturere jobbet anderledes samt for at dokumentere de skånehensyn som jobbet forudsætter. Cost-benefit-analyse dokumenterer effektiviteten Et centralt punkt i projektet har været en cost-benefit-analyse som har dokumenteret, at fastholdelsesgraden er steget markant efter inddragelsen af eksterne konsulenter fra Marselisborg. Samtidig viser de foreløbige resultater at projektet tilmed har været en økonomisk gevinst for kommunen. På den baggrund har Jobcenter Horsens besluttet at forlænge samarbejdet med konsulenterne fra Marselisborg. Vi har i øjeblikket 900 personer i fleksjob i Horsens Kommune. Så det er klart, at det er et indsatsområde vi har fokus på. Når vi har valgt at fortsætte samarbejdet med Marselisborg efter projektperioden, er det fordi vi har fundet en metode som virker. Vi får fastholdt nogle mennesker på arbejdsmarkedet og det er det det handler om, siger Stig Christensen. Marselisborg Center for Beskæftigelse, Kompetence & Viden har efterfølgende lavet en rapport, der opsamler den viden projektet har givet. Rapporten giver anbefalinger til andre kommuner der står i samme situation, og videndeling er derfor også en central del af projektet. Marselisborg Center for Beskæftigelse, Kompetence & Viden Vi arbejder for et rummeligt arbejdsmarked med plads til alle. Marselisborg Center for Beskæftigelse, Kompetence & Viden består af tre enheder et jobcenter, et uddannelsescenter og et udviklingscenter - der hver især fungerer som kompetencecentre med et højt fagligt niveau. Sammen arbejder vi hele tiden på at være Danmarks førende praksisvidencenter inden for beskæftigelsesområdet. Vi omsætter viden til handling og konkrete projekter, der udvider rammerne for det rummelige arbejdsmarked. Besøg os på Rehab Scandinavia, hvor vi vil præsentere vores ydelser og kompetencer målrettet kommuner og jobcentre og med fokus på effektive værktøjer til at skabe beskæftigelse for ældre, handicappede og andre ledige der oplever jobbarrierer. 10

11 I markman hjælper vi borgere tilbage på arbejdsmarkedet! Så kort kan det siges. Det betyder i praksis: Vi har et stort og stærkt netværk af virksomheder, og vores konsulenter er specialister i at matche borgere og virksomheder. Det betyder, at uanset hvilken baggrund du har som borger ja, så kan vi hjælpe dig! Det allervigtigste for os er, at du er i centrum for det er jo dit kommende arbejdsliv, det handler om. Et forløb hos markman begynder altid med tre ugers kursus. Der vil være forskellige oplæg og en tæt personlig dialog med de to konsulenter der altid er tilknyttet et forløb. I løbet af kurset vil du blive klædt på til de fremtidige muligheder og i fællesskab med konsulenterne finde ud af, hvad din erhvervsmæssige fremtid kan bestå af. Hvem? Måske har du været sygemeldt i længere tid og skal have afklaret hvad der skal iværksættes netop for dig. Måske skal du: tilbage til den virksomhed du er sygemeldt fra i ordinært job, men i en anden jobfunktion til en anden virksomhed i ordinært job revalideres, så du kan klare et nyt ordinært job i en anden branche i fleksjob, hvis du har en permanent nedsat arbejdsevne afklares til førtidspension et tre ugers fælles kursus hvor du kan møde: - ligestillede mennesker - en repræsentant fra en virksomhed. - engagerede og kompetente undervisere med forståelse for din situation Gennem forløbet vil du have et meget tæt samarbejde med markman-konsulenterne - det er jo dig og din fremtid, der er i centrum! Måske er du på ledighedsydelse så hjælper vi dig meget gerne med at finde dit kommende fleksjob. Det kan også være, at du er førtidspensionist og har lyst og kræfter til et job med løntilskud til førtidspensionister også kaldet skånejob. Markman har hovedkontorer i Aalborg og Lyngby og afdelinger flere steder rundt i landet. Vi afvikler altid forløbene lokalt i nærheden af borgerne. Du kan læse meget mere om markman og Det rummelige Arbejdsmarked på under fanen markman job/ydelser/det rummelige arbejdsmarked. Kursusforløbene bliver til i samarbejde med dit lokale jobcenter. Vi afvikler altid forløbene lokalt, i nærheden af dig. 11

12 Sociale værdier ind på bundlinien Kjeld Søndergaard At tjene penge er som regel det vigtigste for en virksomhed. Og det er som regel også på evnen til at skabe økonomiske resultater virksomheder bliver målt. En del virksomheder er indenfor de seneste år gået over til at tilføje endnu en værdi udover de økonomiske resultater. De vil også måles på deres bløde værdier. CSR (Corporate Social Responsibility) er blevet et buzz-word. Flere og flere virksomheder tager del i det sociale ansvar. Sociale regnskaber er blevet in. Men der findes kun ganske få virksomheder, der drives efter et socialøkonomisk princip, et nyt begreb på det danske arbejdsmarked. Huset Venture i Stavtrup er en vaskeægte socialøkonomisk virksomhed. Nu er det ikke fordi der hersker socialistiske tilstande i virksomheden. Men Huset Venture er oprettet med et eneste formål for øje: At skabe arbejdspladser til mennesker med funktionsnedsættelser af forskellig art. Afdelingsleder Kjeld Søndergaard er meget begejstret for de tanker der ligger bag det socialøkonomiske begreb: Hvis man på søgemaskinen Google søger på ordene socialøkonomisk virksomhed giver det på dansk kun tre hit (henvisninger til hjemmesider, hvor begrebet optræder). Søger man på Huset Venture giver det 800 henvisninger, så socialøkonomi er altså en ny ting i den danske forståelse af virksomhedsdrift og tankegang. Jeg tør dog godt vædde på, at sådan vil det ikke være om blot et halvt til et helt år, spår Kjeld Søndergaard. Der er hårdt brug for dette tankesæt når det drejer sig om at udvikle både et mere rummeligt arbejdsmarked og ikke mindst nye forretningsinitiativer som tager hensyn både til det sociale og det fysiske miljø. En virksomhed skal opfylde nogle krav, for at kunne kalde sig socialøkonomisk Det er for eksempel: Virksomheden skal have en social mission (ville mere end blot at sælge et produkt eller en service, som kan omsættes). Et overskud skal geninvesteres intet aktionærudbytte, ingen optioner til direktøren Alle aktiviteter skal foregå på markedsvilkår Der skal være et vist niveau af demokratiske værdier både i udpegning af ledelse/ bestyrelsen og i ledelsesarbejdet Virksomheden skal være organisatorisk uafhængig af den offentlige sektor (men må gerne handle med eller modtage støtte til aktiviteter fra en offentlig myndighed - men ledelsen må ikke foregå fra det offentlige) Kjeld Søndergaard ser allerede nu nye virksomheder komme til flokken af de socialøkonomiske, for eksempel frie børnehaver, skoler og plejehjem. Han nævner Jobcenter Marselisborg, der også er et eksempel på denne type virksomhed. Centeret har gjort sig fri af offentlige grundtilskud og ditto indflydelse. Selvom hele produktionen sælges til offentlige myndigheder, så foregår det altså på markedets betingelser, med den frihed til valg af metode og fokusområde en sådan frihed indebærer. Men altså også friheden til at vælge forkert og gå konkurs, understreger Kjeld Søndergaard. Foreløbig kan virksomheden i Stavtrup dog kun se fornuft, fremtid og fordele i den socialøkonomiske model. Vil du arbejde på trods af et handicap? Så er projekt vejen tilbage måske vejen frem. vejen tilbage er et projekt, der kan hjælpe dig med at finde din vej til fremtiden. Du har et fysisk handicap eller en kronisk sygdom, og du vil gerne have afklaret dine ressourcer og muligheder i forhold til uddannelse eller job. 12

13 Det gror i hele Danmark Det tog Huset Venture syv år at vokse fra en lille virksomhed med fire-fem medarbejdere til i dag 80 ansatte. Et godt eksempel på, at ting tager tid. Men også et eksempel på, at hvis de rigtige finder sammen og holder fast i udvikling af ideer og fører dem ud i livet, så kan det lade sig gøre. Sådan vil det også være med udvikling, etablering og start af en stribe lignende virksomheder andre steder i landet. Allerede nu er der forår i luften og aktiviteterne med at videreudvikle planerne i flere regioner ikke alene spirer: De gror Huset Venture har holdt møder med repræsentanter fra de foreløbig fire nye planlagte virksomheder efter Huset Ventures koncept samlet til møde i Middelfart. Målet med møderne var at konkretisere tankerne, finde frem til fælles værdier og aftale en tidsplan der både omfatter finansiering, projektering og udførelse. I første omgang er Ålborg økonomisk inde i varmen med en satspuljebevilling på fire mio. kr. Inger Madsen og Anders Dahl har fundet lokaler og er ved at etablere sig. Ikke til at stoppe Afdelingsleder Kjeld Søndergaard, Huset Venture, understreger betydningen af den ildsjælånd, der er drivkraften i Stavtrup. Samtidig er der på landsplan generelt brug for et løft af revalideringsområdet. Og vi tror i Huset Venture, at vi sidder med nogle af de svar, der kunne bruges på området. Huset Ventures koncept som socialøkonomisk virksomhed drevet på markedsvilkår er nu gennemtænkt og burde kunne udbredes til 4-5 regionale centre. Ud over Ålborg foregår der arbejde i henholdsvis Tønder (Sydjylland og evt. Fyn) og Region Sjælland i Hovedstads-regionen. Der er bred enighed om, at tidspunktet netop nu med den rekordlave ledighed er den helt rigtige for start af ny aktiviteter. Og med Beskæftigelsesministerens ambition om ekstra handicappede i job om året i de kommende år sammen med Ny chance til alle bør der være grobund for et hav af jobmuligheder for både fleks- og skånejobbere. For at kunne imødekomme disse krav, ligger der et stort stykke organisatorisk arbejde og venter når det gælder om at tale det samme sprog, have fælles værdier, værktøjer og mål. Der er fortsat et stykke vej at gå, før man kan tale om et Huset Venture Danmark. Tidsfaktoren er væsentlig i forhold til arbejdet med at få skabt overensstemmelse i en ansøgning om satspuljemidler til finansiering af de kommende aktiviteter. Plads til forskellighed Selv om de nye aktiviteter vil have udgangspunkt i Huset Ventures model, vil de kommende regionale centre ikke blive ens. Lokale forhold som både geografi, befolkningstæthed, det eksisterende erhvervsliv og andre faktorer vil spille ind, når de nye blade folder sig ud. Nogle steder vil der være fokus på håndfast produktion og andre steder vil udgangspunktet ligge et helt andet sted. Spredningen af fleksjobvisiterede er også med til at placere husene. Alene i hovedstadsområdet er der over ledige fleksjobbere. Forskelligheden gør det også nødvendigt, at der laves et stykke arbejde med beskrivelse af det fælles gods, værdier, sprog og en effektiv koordinering af aktiviteter. Om energifelter Ordet energifelt er hentet fra fysikkens verden, og vi har hentet det ind i vores verden for at understøtte forståelsen af visse nødvendige forudsætninger i arbejdet med projektudvikling. I 1980 erne introduceredes det svenske ord ildsjæl i den socialt innovative verden i Danmark. Ildsjæl betegner den flamme, som er forudsætningen for at bryde virkelig ny jord, for for alvor i handling at sætte spørgsmål ved eksisterende praksis og vaner, men erfaringen viser, at ildsjæle har det med at brænde ud. Enten regulær udbrændthed eller også svinger interessen efter nogen tid ovet til noget nyt, som bare er meget mere interessant. Resultatet har været, at mange potentielt interessante og vigtige projekter er løbet ud i sandet, når den daglige virkelige - og i nogle ildsjæles øjne kedelige - dagligdag har meldt sig. De seneste 2-3 årtier har i høj grad været præget af megen innovativ tænkning og handling og dermed af mange ildsjæle i såvel social-, kultur- som undervisningssektoren, og netop problemstillingen med overgang fra udvikling til drift har der været ofret megen opmærksomhed på. Det har vi prøvet at tage ved lære af, og resultatet af vore overvejelser er begrebet energifelter. Når nu konceptet Huset Venture skal spredes ud over landet, så prøver vi at finde et energifelt som samarbejdspartner i hver region. Energifeltet består selvfølgelig af mennesker og naturligvis menesker, som brænder for sagen, men det er vigtigt at have en gruppe, som repræsenterer flere aspekter af projektledelse og udvikling. Ildsjælen er nødvendig men ikke nok. Der skal være nogen, som kan finde ud af tal, af organisation, af politik, af diplomati, og som jeg ser det just nu, er en eksisterende institution som medspiller en afgørende fordel ved implementering af Huset Venture i de resterende tre regioner. Begrebet energifelt er endnu ikke færdigudfoldet. Arbejdet og erfaringerne med de tre energifelter i regionerne Sydjylland/Fyn, Sjælland samt Hovedstaden samt det eksisterende Huset Venture Nordjylland vil tilføre nye elementer af beskrivelsen af begrebet og forhåbentlig være til nytte ved udvikling af andre innovative projekter. Kjeld Søndergaard 13

14 SoftAdvice a/s er specialiseret inden for afklaring, vejledning og match til job for forskellige målgrupper. Vores overordnede tilgang til arbejdet er fokus på målet og dialog med de mennesker vi omgiver os med i kombination med åbenhed over for nye muligheder. Med den underliggende konsekvens vi tilsigter i alle vore handlinger, mener vi at dette skaber de bedste rammer for den tryghed der skal til, for at mennesker skal kunne flytte sig og se sig selv i et nyt lys. På baggrund af ovenstående har vi udviklet en række forløb med henblik på jobskabelse, som du kan høre mere om, hvis du besøger os på vores stand på REHAB Scandinavia ØNSKER DU AT VIDE MERE? Vi vil gerne fortælle dig mere om vore kompetencer, tilbud og ydelser og om, hvordan du og dit jobcenter kan opnå gode resultater. Derfor kan du besøge os på vores messestand på REHAB Scandinavia Har du brug for information allerede nu, så kontakt os på telefon eller læs mere på Vi skræddersyr også forløb, der er tilpasset de specifikke behov, som måtte være blandt de relevante målgrupper. Vi glæder os til at se dig! 14

15 Aktieselskabet Naesborg Aktieselskabet Naesborgs historie går tilbage til 1996, hvor Naesborg som socialministerielt projekt blev etableret i Næstved Kommune og fik til opgave at formidle job på det private arbejdsmarked til ledige kontanthjælpsmodtagere. Senere er alle kategorier af ledige kommet til, og en række andre sydsjællandske kommuner har gennem årene gjort brug af vore mangeartede tilbud på arbejdsmarkedsområdet. I dag tilbyder Aktieselskabet Naesborg en vifte af muligheder til såvel ledige som virksomheder. Derudover har Aktieselskabet Naesborg opnået en landsdækkende rammeaftale i samarbejde med job 4 gruppen ApS. Jobcentre individuelle kontaktforløb og kurser i jobsøgning Etablering af fleksjob samt job under særlige vilkår Mentor til medarbejdere som har behov for særlig hjælp ved indslusning mv. Rekruttering for virksomheder der ønsker assistance ved ansættelser Outplacement for virksomheder der prioriterer seriøsitet ved afskedigelser Coaching grundlæggende uddannelse til coach og individuel coaching Kompetenceafklaring virksomhedsforlagt afdækning af sidekompetencer Jobservice hjælp til jobskifte Det Regionale Netværk Sjælland for virksomheder med socialt engagement Handicapservice til kommuner og handicappede borgere Aktieselskabet Naesborg tilbyder handicapservice til kommuner og handicappede borgere (brugere). Handicapservice indebærer ansættelse af hjælpere til handicappede børn, unge og voksne samt administration af alle løn, ansættelses- og forsikringsforhold. Naesborg lægger vægt på, at alle implicerede brugere såvel som hjælpere og kommuner får en optimal service. Kommune Naesborgs Handicapservice tilbyder blandt andet service på følgende områder indenfor Serviceloven vedrørende handicapkompenserende ydelser: Servicelovens 41: Aflastning til forældre med handicappede børn Servicelovens 84: Afløsning/aflastning i hjemmet af voksne hjemmeboende Servicelovens 95: Personlig hjælp i hjemmet Servicelovens 96: Hjælperordning Servicelovens 97: Ledsagelse til voksne Servicelovens 45: Ledsagelse til unge mellem 16 og 18 år I henhold til kommunens bevilling/visitation tilbyder Naesborg at varetage hjemmebesøg, rekruttering af hjælpere, administration af løn, ansættelses- og forsikringsforhold og opfølgning vedrørende den enkelte ordning samt opfølgning med kommunen. Administrationen kan også omfatte bevillinger kombineret efter flere bestemmelser. Det tilstræbes at brugeren får så få hjælpere som muligt i såvel faste ordninger som kombinationsordninger. Der tilbydes vikarservice dag, aften og weekend. Kontakt os for mere information, Jan Espensen eller Kurt Pedersen, tlf eller besøg vores hjemmeside dk. Vi møder gerne op til en ikke-forpligtende samtale om indholdet af vores tilbud, priser m.v. Bruger Har din kommune bevilget dig hjælper/ ledsager/aflastning efter reglerne i Serviceloven, kan Naesborgs handicapservice tilbyde dig assistance. Dette indebærer blandt andet ansættelse af hjælpere i samarbejde med dig, administration af løn, ansættelses- og forsikringsforhold samt vikarformidling. Forudsætningen for denne service er at der er indgået en samarbejdsaftale mellem Naesborg og din kommune. Du er velkommen til at kontakte en af Naesborgs konsulenter for at høre nærmere, Jan Espensen eller Kurt Pedersen, tlf eller besøg vores hjemmeside Det Regionale Netværk Med den nuværende udvikling på arbejdsmarkedet er det sociale engagement i virksomhederne blevet endnu vigtigere. Beskæftigelsesministeriet har derfor etableret seks regionale netværk. Disse netværk deler viden og erfaringer og udvikler det sociale samfundsansvar, som i dag har betydning for branding af produkter etc. Besøg os på standen og få en snak om, hvordan din virksomhed kan få glæde af at deltage i dette netværk. Kom og mød os i Hal C, stand 2139 Ringstedgade 24-26, Næstved, Tlf.: , Fax:

16 Arbejde til døve og hørehæmmede Hver anden af alle landets døve står udenfor arbejdsmarkedet. Flere end en halv million danskere med høreproblemer kan på sigt risikere at komme i samme situation. Castberggård Job- og Udviklingscenter arbejder som de eneste målrettet med jobskaffelse og jobfastholdelse for de to grupper. Hvis bare arbejdsgiverne vidste, hvor mange kompensationsmuligheder der er, og at det ikke koster noget at bruge dem, ville det være meget lettere at få dem i arbejde. Ovenstående citat er der bred enighed om blandt stort set alle, der arbejder professionelt med at få døve og hørehæmmede ud på arbejdsmarkedet. Det har Castberggård gjort siden begyndelsen af 1990 erne, hvor nuværende Europaparlamentariker Anders Samuelsen var med til at lægge grundstenene til Castberggård Job- og Udviklingscenter det eneste jobcenter i Danmark, der arbejder målrettet med at skaffe døve og hørehæmmede i arbejde og med at sørge for, at de, der har arbejde, kan forblive i beskæftigelse. Prøv kræfter med jobbet En af forretningshemmelighederne bag jobskaffelsesforløbene er praktikperioder, hvor deltagerne får mulighed for at prøve kræfter med drømmejobbet. Her kan arbejdsgiver, kolleger og praktikant se hinanden an og fjerne nogle af de indledende fordomme, der stadig trives omkring døve og hørehæmmede noget, der i mange tilfælde fører til varig tilknytning med arbejdspladsen. I løbet af praktikperioden, som typisk er en måneds tid, er deltageren og virksomheden løbende i kontakt med job- og udviklingskonsulenten fra Castberggård, så indledende misforståelser og knaster bliver høvlet af inden de får lov at vokse sig større. Kortsigtet er vi selvfølgelig stolte af, at vi har succes med at skaffe arbejde til mennesker i vores målgruppe, siger centerleder Niels Nielsen. Det kan være svært at finde det rigtige arbejde til de rigtige mennesker, men der, hvor det virkelig trækker tænder ud er, når de første store problemer melder sig, og der skal findes løsninger, som alle kan være tilfredse med. Virksomhedsservice Derfor er begrebet virksomhedsservice en ikke uvæsentlig del af Castberggård Job- og Udviklingscenters tilbud. Det betyder, at jobcentrets job- og udviklingskonsulenter står til rådighed for virksomheder med døve og hørehæmmede ansatte i op til et 16

17 år efter ansættelsen for at hjælpe med at knuse de problemer, der kan opstå efter det første stykke tid, når dagligdagen melder sig og de daglige rutiner begynder at falde på plads. Vi har oparbejdet så megen erfaring gennem årene, at vores job- og udviklingskonsulenter må regnes for landets bedst kvalificerede problemknusere på arbejdsmarkedet for døve og hørehæmmede, siger Niels Nielsen. Og det er ikke tom snak. Siden 1993 har i gennemsnit 70 procent af de kursister, der har deltaget i jobskaffelseskurser på Castberggård, fået arbejde. Det samme gør sig gældende for de, der har deltaget i kurser for jobbevarelse. Fokus på mennesket ikke på handicappet Døve og hørehæmmede er to meget forskellige grupper at arbejde med med meget forskellige problemer. For døve er en af barriererne ofte, at danskkundskaberne ikke er helt i top; en naturlig følge af, at døve har deres eget sprog tegnsprog som hverken grammatisk eller i sin begrebsverden har ret mange ligheder med talt og skrevet dansk. For mennesker, der mister hørelsen senere i livet, følges kommunikationsproblemerne ofte med træthed, frustration og sorg over at have mistet en væsentlig sans. Alt sammen alvorlige emner, der skal bearbejdes, inden man bliver en velfungerende og stabil arbejdskraft. Det ved de på Castberggård derfor er begreber som handicapaccept og personlig udvikling blandt nøgleordene i både jobskaffelse og jobbevarelse. Landsdækkende tilbud Castberggård Job- og Udviklingscenter har hovedsæde ved døvehøjskolen Castberggård i Urlev mellem Horsens og Vejle. En del af de længerevarende kurser indebærer, at kursisterne opholder sig i de rolige og smukke omgivelser, hvor der er tid og ro til at tage fat om rodfæstede problemer og at bearbejde dem sammen med andre, der er i samme situation. Derudover har jobcenteret en afdeling i Hvidovre, der fungerer som et dagtilbud. Primært for ledige døve. Vi er reelt et landsdækkende tilbud, siger Niels Nielsen. Vi har haft deltagere fra alle egne af landet fra Nordjylland til Bornholm. Og vi kommer overalt, hvis der er brug for os. Nye forløb Castberggård Job- og Udviklingscenters arbejdsmarkedsrettede tilbud har kørt med stor succes i knapt 15 år. Dette forår kommer to nye forløb på programmet. Det drejer sig om forløbene Tilbage på Arbejde for henholdsvis døve og hørehæmmede og udrednings- og afklaringsforløb, der er rettet særligt mod personer, der er langtidssygemeldte på grund af høreproblemer og som har brug for en afklaring på deres situation inden de kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Stand nummer C2134 Niels Nielsen PC - Videotelefoni i Danmark Totalløsninger Som en del af Huset Venture kan vi tilbyde dig den grafiske totalløsning til din virksomhed Bildekoration Skab opmærksomhed om dit firma i trafikken Facader/skiltning Vis hvor din virksomhed bor Streamers/mærkater Dit firmas navn og logo i mange bilers bagruder er et godt blikfang Hos os er kvaliteten i top og priserne konkurrencedygtige så kig ind og få et uforpligtende tilbud Kom og få demonstreret den kommende videotelefontjeneste for døve og hørehæmmede i Danmark Besøg os maj 2007 Hal C, stand 2133 på REHAB-messen Læs mere på Arbejdsmarkedscenter Nord Skejbygårdsvej Risskov Tlf web: 17

18 Projekt Finansieret af: Den Europæiske Socialfond. Projektets løbetid: Broen til Erhvervslivet arbejder med udvikling, afprøvning og implementering af et erhvervs- og uddannelsesrettet tilbud til unge handicappede. Projektet afprøver utraditionelle samarbejdsformer og metoder, i samarbejde med blandt andre EUC-syd, Jobcenter Tønder, Center for Hjælpemidler og Kommunikation og lokale virksomheder. Målet er at skabe et tilbud, der kan hjælpe unge med funktionsnedsættelser eller andre problemer i gang med en uddannelse eller ind på arbejdsmarkedet, samt at opsamle viden og ekspertise indenfor området. Indhold: Grundforløb (afklaring og vejledning) Erhvervsforløb (praktik) Uddannelsesordning Skræddersyede forløb Hybelordning Der arbejdes med udgangspunkt i filosofien om det hele menneske. Kursisternes problemer i forhold til uddannelse og arbejde skyldes ofte en bred vifte af dybere problemer af social, psykologisk og sundhedsmæssig karakter, som kræver en løsning før den unge er i stand til at tage fat på et selvstændigt voksenliv. Der arbejdes derfor med en vifte af vejledningsområder, som spænder over uddannelses- og erhvervsvejledning, kostlære og oplæring i sociale kompetencer. Der arbejdes endvidere med udvikling af nye metoder, SMS-rådgivning, fritidsmentor m.m. og med udvikling af nye samarbejder på tværs af de traditionelle institutions- og faggrænser for bedre at kunne møde den unge, der hvor hun er. Projekt: Udvikling og afprøvning af funktionsuddannelsen Financieret af: Arbejdsmarkedsstyrelsen Projektets løbetid: Formål: Udvikling af en praktisk orienteret uddannelse i afgrænsede kompetencer målrettet personer med problemer i forhold til teoretisk læring, eller personer som har svært ved at finde beskæftigelse, eksempelvis fleksjobberretigede. Indhold: Projektet afholdes i tæt samarbejde med Huset Venture i Århus. Der afvikles pilotprojekter på begge institutioner, hvor en funktionsuddannelse indenfor bogholderi vil blive gennemført. Projekt: Udviklingsprojekt TSBW Husum / Reva Tønder. Udvikling og forankring af et samarbejde på social- og sundhedsområdet mellem Husum og Tønder Financieret af: INTERREG Projektets løbetid: Formål: At udvikle, implementere og forankre et samarbejde mellem Reva Tønder og Theodor Schäfer Berufsbildungswerk Husum. Fokus er på videns- og erfaringsudveksling, kompetenceudvikling, udvekslingsophold for medarbejdere og revalidenter og samkøring af forløb. Derigennem vil man udvikle de to institutioner, øge det interregionale kendskab og den kulturelle forståelse, samt udvikle og styrke arbejdet med brugerne af de to institutioner. Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerk Husum er en erhvervsrettet revalideringsinstitution. Den har til opgave at bibringe unge med fysiske handicaps, hørehandicaps og indlæringsvanskeligheder en grunduddannelse og ydermere at bibringe dem de nødvendige sociale kundskaber. Der uddannes omkring 438 unge i 60 erhverv. Der er tilknyttet et diagnostikcentrum, hvor erhvervsvejledning og erhvervsforberedende foranstaltninger bliver gennemført. TSBW s målgruppe er i høj grad sammenfaldende med Broen til Erhvervslivets. I Danmark findes der ingen institution, der matcher TSBW s indretning og arbejdsmetoder, og samarbejdet er således en enestående chance for at integrere og implementere disse arbejdsmetoder i det danske system. hv-it din professionelle partner Hvis du er virksomhedsejer og har brug for en komplet it-løsning angående rådgivning, viden, kvalitetssikring, drift og vedligeholdelse. Gratis sikkerhedstjek så ingen uvedkommende kan trænge ind i systemet udefra. Vi uddanner også gerne dine ansatte, så du sikrer optimal udnyttelse af virksomhedens investering. Endelig kan vi også sikre, at dine data altid opbevares sikkert og ikke går tabt. 18

19 Virksomhedsprofil AMU-kurser AMU SYD tilbyder voksenuddannelse og har et program med mere end 300 kurser inden for 14 forskellige brancheområder: Elektronik Emballage Fødevarebranchen Gartneri Isolering It/edb Lager/logistik og gaffeltruck Leder- og medarbejderudvikling Metal/spåntagning og svejsning Proces Rengøringsservice Transport Travers- og portalkran Personlig vejledning AMU SYD bistår med at kortlægge kursisternes viden, uddannelsesniveau og øvrige kompetencer, og vi tilrettelægger uddannelsesforløbet i dialog med den enkelte. Også udvikling af de rent menneskelige kompetencer er et af AMU SYDs tilbud: Kommunikation, personlig udvikling til arbejde og uddannelse, personlige ressourcer, teambuilding og konflikthåndtering er nogle af de temaer, vi har kurser inden for. Fleksibel kompetencepartner I kraft af en kompetent og erfaren lærerstab og veludbyggede uddannelsesfaciliteter er AMU SYD den rigtige samarbejdspartner, når det gælder efter- og videreuddannelse, opkvalificering og omskoling. hv-grafisk er et full service reklamebureau, der kan klare stort set alle tænkelige opgaver indenfor grafisk produktion og design. hv-grafisk mestrer alle facetter af effektiv markedsføring! Derfor kan vi tilbyde dig og din virksomhed et optimalt samarbejde resulterende i et stærkt produkt. 19

20 8 ud af 10 er ikke arbejdsmarkedsparate: Men 75 pct. skaber sig selv et job Dyveke Jaspers Der er ikke nogen, der kommer og tilbyder dig et fleksjob, selv om du er fundet egnet og blevet visiteret til et fleksjob. For mange gælder det, at de kan gå fra det ene afklaringsforløb til det andet, fra den ene arbejdsprøvning til den anden, uden at de nærmer sig et job. På projektet Skab Dig Selv har Huset Ventures Projekt- og Uddannelsesafdeling tilsyneladende fundet en kur der dur: 75 pct. af kursisterne på Skab Dig Selv kommer videre i job, uddannelse eller finder en anden løsning, fortæller teamleder Dyveke Jaspers. Sammenlignet med andre afklarings- og jobskabende forløb er dette en ekstrem succes! Otte ud af ti af de fleksjobvisiterede, der bliver henvist til eller selv finder frem til os, er slet ikke arbejdsmarkedsparate. Der kan være tale om følgevirkninger af sygdom, psykisk sårbarhed og manglende selvtillid. Lang ventetid på ledighedsydelse kan også være stærkt invaliderende. Netop derfor er Huset Venture noget særligt, fordi vi her giver kursisterne den tid og ro, de har brug for, til at finde deres egen særlige niche i for eksempel et fleksjob på det rummelige arbejdsmarked. - Men når mennesker er på ledighedsydelse herhjemme, tror jeg også, der er en forklaring. Mange har ventet mere end to år på at nå så langt som at blive henvist til Skab Dig Selv. I det offentlige system kan det være svært at spotte det, den ledige ikke fortæller. De ledige vil jo gerne fremstå som arbejdsmarkedsparate. De kender ikke deres rettigheder, frygter for deres økonomiske situation, har oplevet en række nederlag og er måske ikke afklarede i forhold til deres arbejdsevne. Hvis personalet i jobcentrene ikke har den tilstrækkelige socialfaglige baggrund, er det en meget svær opgave at afklare, hvor den enkelte borger skal hen og hvad vedkommende har mulighed for, mener Dyveke Jaspers. Og dem, vi får henvist til Skab Dig Selv, er de bedste blandt de bedst fungerende fleksjob-visiterede, fortsætter hun. En nylig offentliggjort undersøgelse viser, at 20 procent af jobkonsulenterne ikke har nogen uddannelse. Det kan også være en forklaring på, at så mange bliver yderligere marginaliseret og invalideret af den lange ventetid på ledighedsydelse. Er du visiteret til fleksjob, er der kun lovmæssigt grundlag for, at du kan være på ledighedsydelse i 18 måneder. Med en lovændring er der nu åbnet mulighed for, at personer på ledighedsydelse efter seks måneder kan bede om, at blive henvist til anden aktør. En anden aktør kan være et alternativt forløb, som f.eks. de kurser, Huset Ventures Projekt- og Uddannelsesafdeling tilbyder. For eksempel Skab Dig Selv. Kurset tager udgangspunkt i den enkelte kursists ressourcer og målet et at skabe et job, der netop passer til den enkelte i stedet for at bruge et eksisterende job og så se, om kursisten kan passe ind i det. hv-pc er det naturlige valg hvis du er privat computerbruger hvis du ønsker rådgivning om valg af udstyr og programmer eller service på din computer Vi kan rense din pc for uønskede programmer vi kan reparere den, vi kan bygge en ny til dig levere alt i tilbehør Al service, reparation og salg leveres til favorable priser med hv-pc s kvalitetsgaranti. 20

Nr. 4 Marts 2008 2. årgang. Fra skånejob til direktør På besøg i Tønder Nyt ordblindeprojekt Bogholderi og regnskab Styrket ledelse i Huset Venture

Nr. 4 Marts 2008 2. årgang. Fra skånejob til direktør På besøg i Tønder Nyt ordblindeprojekt Bogholderi og regnskab Styrket ledelse i Huset Venture Nr. 4 Marts 2008 2. årgang Fra skånejob til direktør På besøg i Tønder Nyt ordblindeprojekt Bogholderi og regnskab Styrket ledelse i Huset Venture Indhold Leder side 3 Fleksjobberne står i kø i Tønder

Læs mere

Flexicurity er også et valg

Flexicurity er også et valg Nr. 3 November 2007 1. årgang Flexicurity er også et valg Valg er mere end bare et kryds på en stemmeseddel. Meget tyder på at det danske erhvervsliv har valgt fleksjobberne fra. I hvert fald skriger virksomhederne

Læs mere

Chefen sidder i kørestol Huset Venture Danmark Konference i Århus Festuge Tommy kæmpede sig tilbage Vagabond på særlige vilkår

Chefen sidder i kørestol Huset Venture Danmark Konference i Århus Festuge Tommy kæmpede sig tilbage Vagabond på særlige vilkår Nr. 5 Juni 2008 2. årgang Chefen sidder i kørestol Huset Venture Danmark Konference i Århus Festuge Tommy kæmpede sig tilbage Vagabond på særlige vilkår Indhold Leder side 3 Fremtidens kompetenceudvikling

Læs mere

Nr. 7 Januar 2009 3. årgang STOLTHED RUMMELIGHED LIVSKVALITET INDSIGT

Nr. 7 Januar 2009 3. årgang STOLTHED RUMMELIGHED LIVSKVALITET INDSIGT Nr. 7 Januar 2009 3. årgang RUMMELIGHED STOLTHED LIVSKVALITET INDSIGT 2.500 nye læsere Med dette nummer af Fleksicurity når magasinet ud til yderligere 2.500 læsere. Redaktionen har konstateret, at der

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

lige muligheder for alle altid I job med nedsat syn Glæde over nye fleksjob-ambassadører Blev ansat på ti minutter

lige muligheder for alle altid I job med nedsat syn Glæde over nye fleksjob-ambassadører Blev ansat på ti minutter 2012 Magasin om det rummelige arbejdsmarked Nr. 22 december 6. årgang lige muligheder for alle altid I job med nedsat syn Glæde over nye fleksjob-ambassadører Blev ansat på ti minutter Indhold Fleksicurity

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

lige muligheder for alle altid Stort puslespil om reform Fleksjob bidrager til vækst Løgn om indvandrere

lige muligheder for alle altid Stort puslespil om reform Fleksjob bidrager til vækst Løgn om indvandrere Magasin om det rummelige arbejdsmarked Nr. 19 april 2012 6. årgang lige muligheder for alle altid Stort puslespil om reform Fleksjob bidrager til vækst Løgn om indvandrere Indhold Fleksicurity nr. 19,

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

lige muligheder for alle altid Tidligere hjemløse arbejder som guider Tvivl om kommende fleksjobordning Chef: Mennesker med handicap er mere loyale

lige muligheder for alle altid Tidligere hjemløse arbejder som guider Tvivl om kommende fleksjobordning Chef: Mennesker med handicap er mere loyale Magasin om det rummelige arbejdsmarked Nr. 18 januar 2012 6. årgang lige muligheder for alle altid Tidligere hjemløse arbejder som guider Tvivl om kommende fleksjobordning Chef: Mennesker med handicap

Læs mere

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2 Fleks.nu FleksjobAmbassadørNyt 2 Indhold Indledning 3 Godt begyndt halvt fuldendt 4 Små fleksjob åbner arbejdsmarkedet for ledige, der kun kan arbejde få timer 6 CASE Små fleksjob som springbræt 7 CASE

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien

Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien 3 2007 TEMA: Lov og praksis Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien Sagsbehandlere på shopping Sagsbehandlere skal sammenligne

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

STRESS MAGASINET DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE

STRESS MAGASINET DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE STRESS MAGASINET XXX HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE CLAUS HJORT FREDERIKSEN: DIREKTØRERNE SKAL GÅ FORREST DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS NR. 02 FEBRUAR 2006 1 INDHOLD

Læs mere

Nr. 1. Farvel til vennerne

Nr. 1. Farvel til vennerne Nr. 1 februar 2005 54. årgang Farvel til vennerne Om - fritidstilbud igen Næstved spares Kommune! væk Nedskæringer Side 6-7 underkendt Side 9-13 Uden viden intet job Misbrugsinfo i øjenhøjde Kurser i LEV

Læs mere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Af Simon

Læs mere

Et mangfoldigt offentligt arbejdsmarked hvordan?

Et mangfoldigt offentligt arbejdsmarked hvordan? 02 Hvordan ser tallene ud 02 Hvis du vil vide mere 03 En mangfoldig skole 04 Ud af den onde cirkel som højtuddannet 05 En integrationsstilling & en mentor åbnede døren 06 For demokratiets skyld 08 På begge

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere