ÅRSBERETNING 2013 FORSTADSMUSEET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2013 FORSTADSMUSEET"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013

2 Årsberetning 2013 Forstadsmuseet / Cirkusmuseet Redaktion Lisbeth Hollensen Mikkel Knudsen Anja Olsen Anders Aalund Janus Clausen Layout af Lars Ellgaard Trykt af Rådhustrykkeriet, Hvidovre Kommune Fotos fra Ebbe Forup, Det Danske Filminstitut, Forstadsmuseet og Cirkusmuseet Forsidefoto Bagsidefoto Forstadsmuseeet Alarmpladsen Hvidovre forstadsmuseet.dk Cirkusmuseet Hovedporten Hvidovre cirkusmuseet.dk

3 Forord 4 Forstadsmuseet Indsamling Forskning Formidling Cirkusmuseet Indsamling Forskning Formidling Administation Markedsføring Digitalt Personale Økonomi / Besøgstal Kurser og uddanelse Frivillige INDHOLDSFORTEGNELSE 3

4 FORORD Kære læser Denne årsberetning vidner om, at 2013 har været et ualmindelig betydningsfuldt år for Forstadsmuseet og Cirkusmuseet! Dermed ikke sagt, at tidligere år har været mindre interessante eller ikke har medvirket til store resultater. Det har de helt bestemt! Men 2013 skiller sig ud. Det var ikke til at vide, da vi tog hul på 2013 med en kold og lang januar. Den var præcis som de tidligere års januar. Men så nåede vi ind i februar, hvor Cirkusmuseet åbnede udstillingen om loppecirkus, og så blev vi lagt ned af mediestorm og publikumssucces. Politiken, Tv Lorry, unge og gamle. Alle ville se lopper! Hvad der for 50 år siden var en plage, blev for Cirkusmuseet en succes! Den gode bølge fortsatte, om end på et andet plan. Forstadens kulturarv har længe været under pres, og selv om vi længe har været foran i diskussionerne om bevarelse af nyere tids kulturarv, så er det stadig et komplekst emnefelt. Derfor var det en meget visionær kommunal beslutning at give museumschef, Poul Sverrild, orlov til at skrive Hvidovre Kommunes første PhD. PhD-projektet afdækker forstadens kulturhistoriske vilkår og perspektiver. Det er et længe ventet forskningsværk, der sætter Hvidovre og Brøndby på dagsordenen. PhD-projektet medførte en grundlæggende organisationsforandring, der har berørt hele huset. Ny ledelse, nye ansvarsområder og nye arbejdsopgaver. Og alligevel har 2013 budt på besøgstalsrekord og aktivitetsboom. Vi har afviklet alt fra børnefødselsdage, workshops, rundvisninger, cykelture og foredrag til filmfremstilling, tv-optræden og Avedørelejrens 100 års jubilæum. Det vidner om et museum, der rummer vilje og gejst, glæde og energi, som trods forandringer står på et stærkt fagligt fundament og herfra udvikler mange relevante og tidssvarende tilbud til borgerne. Rigtig god læselyst! Anja Olsen Fg. museumschef 4

5 Afleveringer Det er altid spændende, når Forstadsmuseet får henvendelser fra borgere, foreninger og institutioner. De fleste har gjort sig nogle overvejelser om er det nu også noget?, og det er det da i langt de fleste tilfælde. I alt 114 indkomster vedrørende Hvidovre blev det til i Billedsamlingen blev næsten fordoblet ved en enkelt indkomst omfattende ca dias optaget og registreret af Hans Elsted-Jensen. Elsted-Jensen var en passioneret fotograf og naturelsker. Igennem en menneskealder fotograferede, samlede og systematiserede han flere tusinde fotos med planter og dyreliv i særdeleshed i Hvidovre og Avedøre Holme. Elsted-Jensen afgik desværre ved døden i starten af det nye år (2014), men inden da var hans datter så betænksom at forære hans store diassamling til Forstadsmuseet. Elsted- Jensen spillede i sin tid en stor rolle for Hvidovre Lokalhistoriske Arkiv med løsning af fotoopgaver som frivillig medarbejder. I Brøndby er antallet af afleveringer steget markant, især pga. af det nye formidlingskoncept Det Mobile Museum i Brøndby. Når folk kommer i kulturhusene, bliver de pludselig opmærksomme på, at deres historie i Brøndby også tæller med i historien om Brøndby. Der registreres Hans Elsted-Jensen INDSAMLING Af andre omfangsrige indkomster kan nævnes Hvidovres borgmesterkontors 117 arkivæsker med selvangivelser fra perioden 1904 ca En i Danmark helt unik samling med et uvurderligt forskningspotentiale. Hvidovres tidligere politimester Hermann Langlouis afleverede sin flotte uniform. Desuden er Langlouis også blevet interviewet af en de utrættelige interviewere fra Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. Dette interview er også blandt årets indkomster. 5

6 INDSAMLING Registrering af billeder 2013 var året, hvor øgede resurser gjorde, at indsatsen omkring elektronisk registrering af Forstadsmuseets samling af fotos, negativer og dias kunne intensiveres. Der blev således registreret omkring 3000 billeder i 2013, svarende til 8-10 % af museets billedsamling. Indkøbt software har medført, at flere rutiner omkring billedredigering og nummerering er blevet væsentlig hurtigere og frem for alt sikrere at gennemføre. Værdien af den elektroniske registrering har allerede vist sig ved meget større tilgængelighed, hvilket museets brugere har nydt godt af. Derudover har det været tidsbesparende, når personalet har skullet bruge billedmateriale til artikler o. lign. Mens Pesten raser Af mere kuriøse indkomster kan nævnes fremkomsten af billeder fra stumfilmen Mens Pesten raser fra 1913 optaget på Brøndby Strandhotel. I forbindelse med en tidligere aflevering af avisudklip fra Roskilde Dagblad fremkom der i samlingen en lille notits fra 1913 om, at det gik livligt for sig ude på Brøndby Strand. Nordisk Film var ved at optage til stumfilmen Mens Pesten raser med den dengang verdenskendte skuespillerinde Rita Sacchetto. Lige den dag avisens journalist kom forbi, var man i gang med at optage scener med badende hinduer i Ganges-floden, dvs. en masse mænd klædt ud stående i Køge Bugt med hakkende tænder optagelserne foregik i forsommeren, så vandet har ikke været ret varmt. Filmen er et engelsk kærlighedsdrama, der finder sted i Indien, men som altså er optaget med Brøndby Strandhotel som kulisse, og hvor Køge Bugt udgør Ganges. Brøndby Strandhotel har fint kunnet illustrere engelsk koloniherrebyggestil og med et par palmer sat op her og dér, har man næsten fået fornemmelsen af at være i Indien. Filmen findes desværre ikke længere, men Dansk Filminstitut har orignialprogrammet og stillbilleder, hvilket giver et fint billede af Brøndby Strandhotel anno Stills fra Mens Pesten raser Stills fra Mens Pesten raser

7 Interviewgruppen Interviewgruppen i Hvidovre blev søsat i 2012 som et indsamlingsprojekt, hvor frivillige fra Hvidovre Lokalhistoriske Selskab foretager interviews med borgere i og fra Hvidovre. I løbet af 2013 er gruppen vokset til 5 medlemmer, og yderligere tre kom til ved årsskiftet 2013/2014. Det er en usædvanlig flittig og selvstændig gruppe, der har foretaget intet mindre end ca. 40 interviews i 2013! Gruppens medlemmer finder ofte selv frem til interviewpersonerne, og ofte udvikler interviewene sig til længere føljetoner, hvor de frivillige følger op på historierne, og også får indsamlet billeder, div. artikler, film osv., der knytter sig til interviewene. Interviewpersonerne spænder vidt fra gamle frihedskæmpere over sundhedsplejersker til den tidligere politiinspektør. Alt i alt et rigtig godt og velkørende initiativ, som har stor værdi for Forstadsmuseets samlinger og daglige og fremtidige arbejde. Byggelegeplads i Foto indsamlet af interviewgruppen Interviewgruppen INDSAMLING Arkivforhold For så vidt angår arkivalier med Hvidovre-tilknytning, arbejder Forstadsmuseet på at skaffe forbedrede opbevaringsmuligheder for disse. Det er indtil videre lykkedes at få mulighed for at benytte nogle af By- og Teknikforvaltningens arkivfaciliteter. 7

8 FORSKNING 8 Udsigt fra Store Hus Forstaden, ny by og kulturarv - fra foragt til fredning I foråret 2013 fik Poul Sverrild mulighed for at undersøge perspektiverne i at engagere sig i en PhD-uddannelse indenfor rammerne af ansættelsen på Forstadsmuseet. Der er mange perspektiver i at tilpasse museets formelle uddannelsesniveau til de internationale normer, som i stigende grad også bliver gældende herhjemme, når institutioners niveau skal vurderes, og når der for eksempel skal tildeles fondsbevillinger og findes samarbejdspartnere til større projekter. Sidst på året landede PhD-projektet sin endelige struktur og fik den ovenstående titel. Forskningsprojektet og den efterfølgende afhandling arbejder med Hvidovre Kommune som den geografiske ramme, og tidsmæssigt handler det om de sidste 200 år med hovedvægten på Det tyvende Århundrede. Det er spørgsmål som, hvad der karakteriserer historisk forstadens særlige bylandskab og de måder, vi bruger det på og lever i det. Hvad er det for forhold, der over et 100-årigt forløb, har bestemt forstadens særlige struktur, dens sociale geografi og dens bebyggelse? Og endelig skal der arbejdes med de problemfelter, som forstadens særlige fysik og sociale/kulturelle struktur præsenterer os for i kulturarvs- og bevaringssammenhæng? Projektet gennemføres ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet med professor Mogens Rüdiger som hovedvejleder. Undersøgelserne bag PhD en har Hvidovre Kommune som genstandsfelt, men har naturligvis udblik til dansk og international forstadshistorie i øvrigt. Med projektets vinkel på forstaden som katalysator for udviklingen af en ny og udtalt social geografi i storbylandskabet, muliggør et nedslag i en enkelt forstad at få ny viden om tilblivelsen af nogle af de suburbane bebyggelsesformer, som gennem det 20. århundrede blev fremherskende i Danmark. Projektet forventes gennemført i løbet af 2014 med aflevering og forsvar i vinter/forår 2015.

9 Lokalplaner I løbet af 2013 har Forstadsmuseet atter budt ind med faglig sparring i forbindelse med Brøndby og Hvidovre Kommuners Planafdelingers arbejde med lokalplaner. I Brøndby har Forstadsmuseet bl.a. været med på besigtigelse af en lang række af de gamle gårde, der endnu findes i kommunen, ligesom at museet har givet fagligt input i forbindelse med ny lokalplan i Avedøre Landsby og i flere sager omkring nedrivning/ombygning af huse og bygninger rundt om i Hvidovre. Toftemosegård i Brøndby 1938 FORMIDLING Gammel Køge Landevej I januar 2013 blev et nyt indsamlingsog formidlingsprojekt om sommerlivet i 1900-tallet langs Gammel Køge Landevej søsat. Projektet er et samarbejde mellem Hvidovre Lokalhistoriske Selskab, Lokalhistoriskforening for Brøndby Strand og Forstadsmuseet. Med udgangspunkt i sommerlivet fra sin spæde start i 1900-tallet indtil anlæggelsen af strandparken i 1970 erne indsamler begge foreninger og Forstadsmuseet materiale i Brøndby og Hvidovre. Projektets geografiske udstrækning er Gammel Køge Landevej fra kommunegrænsen mellem København og Hvidovre i den nordlige ende, til kommunegrænsen mellem Brøndby og Vallensbæk i den sydlige ende. Populært sagt fra Flaskekroen til Brøndby Strandhotel. I 2013 modtog vi de første spændende historier og billeder fra badelivet, men det er endnu ikke afgjort, hvad projektet skal munde ud i rent formidlingsmæssigt det kan blive en publikation, en udstilling, en hjemmeside m.m. Gammel Køge Landevej

10 FORMIDLING Det Mobile Museum Siden februar 2013 har Brøndbys borgere kunne møde Forstadsmuseets nye mobile museum i Brøndbys to kulturhuse Brønden og Kilden hver den første tirsdag og onsdag i måneden. Hver måned udstiller Det Mobile Museum nye og spændende historier fra Brøndby. Museumsinspektør Lisbeth Hollensen står hver gang til rådighed med svar på de besøgendes spørgsmål om det gamle Brøndby, og hun hører også meget gerne folks egne historier om livet i forstaden. Folk har taget utroligt godt imod Det Mobile Museum, der er flittig besøgt: I snit kommer der omkring 70 besøgende hver måned, og museet har efterhånden en håndfuld stamkunder. Antallet af afleveringer til museet fra byens borgere er også steget markant, og afleveringerne bidrager væsentligt til bevaringen af Brøndbys historie. Det Mobile Museum i Brøndby 10 Følg Kløverstierne i Brøndby Kløverstier i Brøndby Strand I 2014 skal der åbne nye Kløverstier i Brøndby Strand, og igen sidder Forstadsmuseet med som faglig partner i styregruppen og arbejdsgruppen. De nye Kløverstier tager denne gang udgangspunkt i beboernes egne fortællinger om deres særlige sted eller oplevelse i Brøndby Strand. Fortællingerne bliver til i form af små film. Herefter bliver Kløverstisruterne lagt efter filmenes geografiske placeringer, ligesom de også bliver tilgængelige på nettet er således gået med at lave film sammen med beboere fra Brøndby Strand. Forud var en lang række personer med tilknytning til Brøndby Strand Forstadsmuseet, lærere, pædagoger osv. på facilitatorkursus dels for selv at lære teknikken bag, dels for at lære hvordan man underviser i denne teknik. Efterfølgende er der blevet afholdt en lang række workshops med elever fra skolerne, udvalgte Brøndby Strand borgere, unge og gamle osv., som hver især har lavet deres lille film om Brøndby Strand. Det er i skrivende stund mundet ud i film, hvoraf Forstadsmuseet har været involveret i produktionen af ni af dem.

11 Jubilæum i Avedørelejren D. 29. juni 1913 rykkede hæren ind i Avedørelejren og tog den i brug. D. 29. juni 2013 kunne lejren således fejre 100 års jubilæum, hvilket blev fejret med en markering af rang. Museumsinspektør Bitten Larsen samlede alle trådene, hvilket var et kæmpe arbejde, som hun imidlertid udførte til næsten militaristisk perfektion. Jubilæet blev markeret med en folkefest, hvor en række aktører blev inviteret til at deltage. Det betød, at dagen bød på en række aktiviteter så som voltigeopvisning, foredrag, gudstjeneste, bugtalershow, kagemand og ikke mindst koncert med kendte navne som The Raveonettes og Niels Skousen. Det var muligt takket være en indsats fra den anseelige mængde af aktører og frivillige, der deltog. Derudover havde museet et godt samarbejde med Hvidovres Kultur- og fritidsafdeling, som ikke mindst løftede den store arbejdsbyrde vedrørende afviklingen af koncerterne. Dagen blev en smule beskæmmet af et massivt regnvejr hele formiddagen, der imidlertid blev blæst væk, da musikken startede, så musikkens sidste strofer klingede ud, mens solen skinnede på Alarmpladsen. March ved lejrens jubilæum The Raveonettes FORMIDLING Forstaden.nu Takket være et samarbejde med Greve Museum og et tilskud fra Kulturstyrelsen kunne hjemmesiden blive lanceret i efteråret Hjemmesiden er en forlængelse af det store projekt Køge Bugt på Banen og har som formål at skabe en digital platform for undervisning i velfærdssamfundets historie. Hjemmesiden er rettet mod gymnasieskolen, men kan være nyttig for alle med interesse i velfærdssamfundets historie. Den rummer en række interessante kilder, mens der også er inspiration til elevopgaver. Gymnasielærere og elever fra bl.a. Hvidovre Gymnasium har været med til at udforme siden. åbnede i

12 FORMIDLING Soldater på Vestvolden Den sidste søndag i september blev den årlige Befæstningsdag afviklet. Forstadsmuseet var primus motor i arrangementet, som også havde deltagelse af Buqetten, Fritidsbutikken, Hvidovre Produktionsskole samt skuespiller Svend Erik Engh. Arrangementet bestod af en guidet tur på cykel v. museumsinspektør Lisbeth Hollensen, der havde ca. 50 deltagere med fra Horsedammen i Brøndby og ud til den røde barak i Avedøre. Barakken var også udgangspunktet for rollespillet Spionmysteriet, som var rettet mod børnefamilierne. Ca. 300 deltog og fik en unik oplevelse på volden, hvor tiden var skruet tilbage til Her blev deltagerne udsat for en række prøvelser, inden de til sidst kunne afsløre spionen. At formidlingskonceptet er en succes, vidner de utallige positive tilkendegivelser i brugerundersøgelsen, som alle deltagere udfyldte, om. Soldater på Befæstningsdagen Guidet cykeltur på Befæstningsdagen Brugerundersøgelse Hvordan var spionmysteriet? Meget spændende Spændende Kedelig (Uhyggeligt) Alders fordeling Hvor kommer i fra? Sjælland Jylland Sverige Nordsjælland København Dreng Pige Hvidovre Vestegnen 12

13 Julemanden mødte også op til julemarked i Avedørelejren Julemarked i Avedørelejren Med over 1200 gæster blev julemarkedet d. 8. december det hidtil mest velbesøgte. Takket være et kommunalt tilskud skulle museet ikke selv stå for teltopsætningen, hvilket frigav ressourcer til at gøre markedet endnu bedre for både deltagere og gæster. Markedet blev åbnet af Hvidovres borgmester Helle Adelborg, inden Øglegøglerne satte lattermusklerne i gang med et underholdende gøglershow. James Sampson og Susanne Ørum kælede for øregangene, Fungerende Museumschef Anja Olsen og museumsinspektør Janus Clausen fortalte historier om lejren og cirkus, og i de mange boder kunne gæsterne købe alt fra hæklede madpakker til lokal vin. FORMIDLING Foredrag Som en naturlig del af Forstadsmuseets formidlingsarbejde har kalenderen igen i 2013 været fyldt med foredrag, rundvisninger, busture, cykelture osv. spændende lige fra foreningsarrangementer til fagspecifikke besøg fra udlandet. Af særlig karakter kan i 2013 nævnes Forstadsmuseets medvirken i programrækken Huse der former os, der blev vist på DRK i efteråret. I disse programmer blev der sat spot på hverdagsarkitekturen i form af velfærdsstatens institutionsbyggerier så som skoler og hospitaler. Poul Sverrild var med som historikeren, der gav byggerierne en kulturhistorisk vinkel. I Politiken d. 27. november 2013 lød anmeldelsens overskrift: Huse der former os er forfriskende arkitekturformidling. 13

14 INDSAMLING Registreringer Det har i 2013 været muligt at sætte øget fokus på registrering af afleverede genstande og på Cirkusmuseets samlinger generelt. Det har bl.a. betydet gennemgang og strukturering af nyindkommet materiale, der har mundet ud i en indsamlingspolitik og indsamlingsstrategi. Arbejdet har desuden sat fokus på museets brug af Regin og på håndtering af afleveringer i forbindelse med overdragelser til museet. Fra Nelly Janes fotos Rita Bjarns ved sin cirkusvogn Rita Bjarns i manegen 14 Aflevering fra Rita Bjarns I 2010 modtog Cirkusmuseet en større samling af personligt materiale fra dressøren Kristian Kaptajn Bjarns, hustruen Betty Mundeling og datteren Rita Bjarns. I det forløbne år blev denne, i forvejen meget omfattende sag, suppleret med yderligere materiale med relation til Rita Bjarns og hendes mand Peter Alban Hansen. Materialet indeholder bl.a. personlig korrespondance mellem Rita Bjarns og hendes biologiske polske far og fotografisk materiale, der dokumenterer hendes liv i og udenfor manegen omkring Med den nye aflevering kan museet tegne et detaljeret billede af en artistfamilie, deres karrierer og personlige historier i midten af det 20. århundrede. En historie med tydelige spor af den fælles europæiske historie med både Verdenskrig og Kold Krig, og som flugter med dansk cirkus guldalder fra 1930 erne til midten af 1960 erne. Afleveringen er tilgået museet med hjælp fra medlemmer af Danske Cirkusvenner, der hermed skal have en stor tak for hjælpen.

15 Samlingspolitik I forbindelse med det generelle arbejde med Cirkusmuseets samlinger blev det besluttet at indsamle nye genstande mere målrettet og mere struktureret. Som værktøj til dette udvikledes derfor en samlingspolitik, der skal udstikke retningen for museets samlingsarbejde over de næste år. Centralt i politikken står ønsket om fremover at optage genstande i samlingen, der bidrager med nye aspekter til den danske cirkus- og artisthistorie. Det betyder i praksis, at museets aktive indsamling knyttes til Cirkusmuseets formidlingsarbejde, samt et øget fokus på genstandnes historie og relationer til eksisterende genstande i museets samling i forbindelse med passiv indsamling. Det sidste betyder bl.a. øget research i museets eksisterende samlinger i forbindelse med afleveringer og fokus på bedre beskrivelse og affotografering i Regin. INDSAMLING Kostume fra Steckels Aflevering fra Steckels Da Dina Mama Steckel i 2012 døde, overtog Cirkusmuseet af familien en lang række kostumer og rekvisitter, som havde været brugt i familien Steckels musikalske, akrobatiske og komiske entréer. I det forgangne år modtog museet endnu 20 kostumer. De nye kostumer stammer primært fra akrobatiske numre og klovneentréer fremført omkring 1970 af Heidi og Randi Steckel. Afleveringen giver mulighed for at undersøge, hvordan kostumer skabes og udvikles over tid, ligesom det er muligt at studere kostumets rolle i forhold til et nummers udførelse. 15

16 FORSKNING Loppecirkus i Weekendavisen Forskning i loppecirkus I forbindelse med udstillingen Lopperne kommer! lavede museet en del grundforskning, der dannede baggrund for udstillingens indhold. Forskningen bestod dels i at lokalisere kilder til loppecirkus historie, men også i at definere loppecirkus særegne historie i en bredere kulturhistorisk kontekst. Forskningen berørte emner som dyrevelfærd, iscenesættelse af numre, velfærdsbyggeri og den almene underholdningshistorie. Resultaterne blev formidlet i særudstillingen, via artikler i Weekendavisen og Cirkusbladet, og igennem interviews med bl.a. Radio 24syv, Aftenshowet på DR1 og TV-2 Lorry i forbindelse med åbningen af udstillingen. 16

17 Lopperne kommer! I vinterferien åbnede Cirkusmuseet udstillingen Lopperne kommer!, der fortalte loppecirkussets kulørte og dramatiske historie. Udstillingen var den første større særudstilling siden 2009, hvor museet åbnede i sin nuværende form. Baggrunden for udstillingen var et tilbud fra Tivoli om at låne effekterne fra det loppecirkus, der havde sin plads i Smøgen fra formentlig det sidste forevist i Danmark. Blandt effekterne var linedanserinden Miss Babettes line, kobbertråd til at tøjre rovdyrene, forestillingens manegebord og de skilte, som hang foran det lille cirkus. Udstillingen bugtede sig igennem den faste udstilling, men var særlig gennemgribende i de to aktivitetsrum i stueetagen. Her skabte billedkunstneren Ulrik Schiødt et loppecirkus-univers på væggene, hvor publikum i det ene rum kunne opleve historien om loppecirkus i gigantisk tegneserieform, mens det andet rum gjorde lopperne store og publikum små. Her var det også muligt at få lopperne til at løbe om kap og se, hvem der kunne fange flest lopper med en støvsuger. Udstillingen lukkede med udgangen af året, men Ulrik Schiødts smukke vægge bliver stående nogen tid endnu, ligesom loppekapløbet også bevares. FORMIDLING Marco Assmann Loppeudstilling Formidlingspolitik Cirkusmuseet fik i 2013 en ny formidlingspolitik. Afledt af den nye politik blev der lavet tilbud til alle alderstrin, hvor det fysiske arbejde med cirkus blev integreret. Museets artist spiller naturligvis en stor rolle i den henseende. 17

18 FORMIDLING Tonny Trifolikum i Fægtesalen Vinterferien I forbindelse med åbningen af udstillingen Lopperne Kommer! lykkedes det museet at få fat på den eneste turnerende loppecirkusdirektør i Europa, nemlig tyskeren Marco Assman og hans Flohcirkuz. Marco Assman optrådte tre gange dagligt i vinterferien i sin lille cirkusvogn, hvor maks. 20 gæster ad gangen fik en ganske unik oplevelse med både fodboldspillende og linedansende lopper. I Fægtesalen bød legenden Tonny Trifolikum på klassisk gøgl bl.a. med den tomatspisende Rocker-Kurt. Der var fulde huse ugen igennem. Fastelavn på Cirkusmuseet Museets fastelavnsarrangement er nu blevet en tradition, og flere hundrede gæster fik en fornøjelig dag på museet og i Avedørelejren. Sminkning og kreative aktiviteter kombineret med forestilling med Cirkus Arcus vakte stor begejstring. Hvidovre Produktionsskole afviklede tøndeslagningen på Alarmpladsen, og Grundejerforeningen i Avedørelejren støttede arrangementet økonomisk. Sminkning ved fastelavn 18 Cirkus blev fejret Cirkus har fået sin egen mærkedag verden over, nemlig International Cirkusdag, som finder sted i april. Cirkusmuseet og Danske Cirkusvenner markerede dagen med foredrag med Aase Tribini, forestilling med Cirkus Big og aktiviteter på museet. Både et lidt ældre cirkusinteresseret publikum samt børnefamilier havde stor glæde af dagen, der blev endnu festligere af, at Cirkus Baldoni fik mulighed for at spille forestilling i deres telt på Alarmpladsen midt i lejren. Cirkus Big i Fægtesalen

19 Nablus Circus School Cirkus for de mindste Under Vestegnens Kulturuge kunne museet byde på forestillinger for de 2-4 årige, da Cirkus3 kom forbi med deres forestilling Hjælp jeg mangler en klovn!. Med sit rolige tempo og ufarlige opbygning af klovnekaraktererne kunne børnene være med uden at blive skræmte. Over 450 børn fik glæde af forestillingen. Besøg fra Nablus Takket være en kontakt fra NGO en Spormedia og GlobalKids kunne Cirkusmuseet i august præsentere Nablus Circus School. En lille gruppe fantastisk dygtige og yderst sympatiske unge fra Palæstina gav workshop og en underholdende nycirkusforestilling på museet. Besøget understregede påstanden om, at cirkus er en global kunstform, der kan udøves og forstås af alle. Særligt deltagerne på cirkusworkshoppen fik en stor oplevelse ved at kommunikere med artisterne også selv om, det ofte foregik vha. fagter. Cirkus 3 i Fægtesalen FORMIDLING Cirkus på film Ligeledes under Vestegnens Kulturuge kunne museet præsentere cirkus på film, da Buster filmfestival rykkede ind for en dag. Her blev vist Orla Frøsnapper og en række små finurlige animationsfilm, hvor cirkus agerede ramme. På museets 2. sal kunne publikum selv lave deres egen animationsfilm med lopper i hovedrollen i form af nogle af kunstnerens Ulrik Schiødts fantastiske illustrationer fra udstillingen Lopperne Kommer!. I januar havde museet allerede lagt lokaler til filmfestivalen Oregon for Station Next og Kultur og Fritidsafdelingen og i november besøgte Station Next igen museet, da der blev lagt rammer til en gruppe kræftramte børns filmproduktioner. Animationsværksted på 2. sal 19

20 FORMIDLING Udstilling i teltet Coexistence gæstede Cirkusmuseet Cirkus på kræmmermarked Cirkusmuseet deltog i august måned på Frihedens Kræmmermarked, hvor frivillig Bent Andersen ydede et stort arbejde. Museet havde lavet en udstilling om rariteter, der blev vist i det lille cirkustelt, og arrangerede desuden cirkusworkshops i løbet af markedet. Parakrobatik i topklasse Efterårsferien blev en af de mest velbesøgte, hvilket ikke mindst skyldtes den internationale akrobatiktrup Coexistence, som museet allerede havde fornøjelsen af i 2012, da de optrådte til et meget snefyldt julemarked. Derfor var det oplagt at få dem på museet igen under ordentlige forhold, og det tog publikum i den grad til sig med fem fuldt bookede forestillinger til følge. Julecirkus Det er ved at være en tradition, at Cirkus Baldoni gæster Fægtesalen for at lave julecirkus, hvilket også skete i Her kom de mange hundrede gæster i julestemning, og en god tradition med julecirkus blev holdt i hævd. 20 Foredrag på Cirkusmuseet Cirkusmuseet og Danske Cirkusvenner bød i samarbejde på to foredragsaftener, hvor cirkusinteresserede kunne komme bag facaden på cirkusverdenen. I marts kom Bakkens Pjerrot i form af Kurt Flemming forbi og fortalte om sit liv med Pjerrot figuren. Samtidig fortalte museumsinspektør Janus Clausen og fungerende museumschef Anja Olsen om udstillingen Lopperne Kommer!. I oktober var det Suzanne Berdino, der gav et underholdende og rørende foredrag for en fyldt sal om sit liv i manegen og som en del af en af Danmarks mest kendte cirkusfamilier. Foredrag med Suzanne Berdino

21 Barnevognsparkering ved Powercirkus Cirkusleg Takket være støtten fra Arbejdsmarkedets Feriefond til en artistfaglig formidler, kunne museet tilbyde Cirkusleg for alle hver søndag og alle åbningsdage i ferierne, hvor museets brugere kunne prøve jonglering, linedans, trapez og meget mere. Det blev flittigt benyttet, og særligt i sommerferien steg besøgstallet i forhold til tidligere år markant. Cirkus nu også for mødre I 2013 fik museet hul på konceptet Power Cirkus, som var rettet mod nybagte mødre. Hver tirsdag og torsdag kunne mødrene komme i form med cirkus, og konceptets uforpligtende og rummelige form vandt indpas. Konceptet var så anderledes, at Politiken fattede interesse og bragte en større reportage i deres lørdagstillæg. Power Cirkus fortsætter ufortrødent i Cirkusleg for museets gæster FORMIDLING Cirkusskolens elever træner Den sjoveste skole I foråret, sommeren og efteråret tilbød museet cirkusskole for børn i alderen 4-14 år. Skolerne var et tilløbsstykke og flere end 150 børn deltog. På skolerne var der mulighed for at komme i dybden med cirkusdisciplinerne, men der var også plads til at få nye venskaber og masser af gode grin. For de ældste grupper var skolen i foråret og efteråret en del af Fritid for dig, mens sommerskolen var støttet af Aktiv Ferie. 21

22 FORMIDLING Børnefødselsdag Børnefødselsdage på Cirkusmuseet Masser af grin og glade børn fyldte museet ved de over 100 børnefødselsdage, som museet afholdte i Det var imidlertid ikke kun til børnenes store begejstring, men også til forældrenes, da de med god samvittighed kunne give deres børn en stor oplevelse og samtidig nyde et hjem, der stadig stod efter en børnefødselsdag. Børnefødselsdagene var ikke blot et stort aktiv for museet, men også for Avedørelejren som sådan. Mange af gæsterne kom således fra hele Storkøbenhavn, og det var gængs, at de var overraskede over lejrens smukke rammer og oaselignende præg. Cirkus for seniorer Under Vestegnens Kulturuge lancerede museet for første gang et tilbud til seniorer, hvor det fysiske aspekt af cirkus også var integreret, så seniorer også kunne få glæde af arbejdet med cirkus. Konceptet slog ikke igennem i 2013, men vil blive finpudset og genoptaget i 2014 bl.a. som erstatning for museets seniorrundvisninger. 22 Cirkus for firmaer Cirkus kan udføres af alle uanset alder, kulturel baggrund eller for så vidt position i en organisation. Det måtte bl.a. Hvidovre Hospital sande til et af museets teambuilding-arrangementer. Her blev der arbejdet intenst med tryllekunst, akrobatik, jonglering og klovneri, inden det kulminerede i en festlig forestilling, hvor grænser blev overskredet, og kollegaerne kom til at fremstå i et nyt lys. Museet mærker, at en del virksomheder stadig er tilbageholdende med at lave aktiviteter ud af huset, men fik dog en god håndfuld firmabesøg i Samarbejdet med Belægningen og Café Bataillionen vedrørende arrangementerne fungerede godt og blev løbende udviklet. Teambuilding i Fægtesalen

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15 ÅRSBERETNING 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK JØDISK MUSEUM I 2013 1 Indledning 3 Arbejdsgrundlag 3 Museets formål og emnemæssige indhold 3 Oprettelse 3 Museets ledelse 3 Medlemskab af foreninger og

Læs mere

1. Årsberetning 3. 2. Gennemførte projekter 14. 3. Primære indsatser 25. 4. Personaleoversigt 39. 5. Regnskab 42

1. Årsberetning 3. 2. Gennemførte projekter 14. 3. Primære indsatser 25. 4. Personaleoversigt 39. 5. Regnskab 42 INDHOLD 1. Årsberetning 3 2. Gennemførte projekter 14 3. Primære indsatser 25 Arkæologi Historie H.C. Andersen & Carl Nielsen Kunst Formidling Administration & personale Teknik Bevaring IT-udvikling 4.

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

ODENSE BYS MUSEER. Teknisk Årsberetning 2014

ODENSE BYS MUSEER. Teknisk Årsberetning 2014 ODENSE BYS MUSEER Teknisk Årsberetning 2014 TEKNISK ÅRSBERETNING 2014 Indhold 1. Årsberetning... 2 2. Gennemførte projekter... 22 3. Regnskab... 65 4. Nøgletal... 71 4.1 Besøgstal... 71 4.2 Undervisning...

Læs mere

GENTOFTE BIBLIOTEKERNE

GENTOFTE BIBLIOTEKERNE GENTOFTE BIBLIOTEKERNE Årsberetning for Kultur og Bibliotek 2004 GENTOFTE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Forord............................................................................. 4 Struktur............................................................................

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

KÆRLIGHED FoLKEunIvERsItEtEt præsenterer FEstIvaLEn DRømmEFabRIKKER ERotIK og HjERnEns KEmI EvaLuERInGsRappoRt

KÆRLIGHED FoLKEunIvERsItEtEt præsenterer FEstIvaLEn DRømmEFabRIKKER ERotIK og HjERnEns KEmI EvaLuERInGsRappoRt Folkeuniversitetet præsenterer festivalen KÆRLIGHED drømmefabrikker erotik og hjernens kemi evalueringsrapport Rapport 2013 Rapporten for festivalen KÆRLIGHED drømmefabrikker, erotik og hjernens kemi 2013

Læs mere

FOTO: DEN BLÅ PLANET. ÅRSBERETNING 2012-13

FOTO: DEN BLÅ PLANET. ÅRSBERETNING 2012-13 ÅRSBERETNING 2012-13 FOTO: DEN BLÅ PLANET. 2 Skoletjenestens bestyrelse og direktørkreds pr. 1. april 2014: Pia Allerslev (formand), Borgmester, Børne- og Ungdomsudvalget, Københavns Kommune Malene Barkhus,

Læs mere

ÅRSBERETNING. ARKEN Museum for Moderne Kunst

ÅRSBERETNING. ARKEN Museum for Moderne Kunst ÅRSBERETNING 2001 1 ARKEN Museum for Moderne Kunst ÅRSBERETNING 2001 ARKEN Museum for Moderne Kunst ARKENS VISION Et besøg på ARKEN skal sætte et nyt perspektiv på den besøgendes tilværelse, og gøre den

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

bulletin PortrætInterview Helge Brinch Madsen 1 Plastics Konservatorer på festival vandskader Frederiksstaden hårdt ramt

bulletin PortrætInterview Helge Brinch Madsen 1 Plastics Konservatorer på festival vandskader Frederiksstaden hårdt ramt bulletin # 85 /2011 Nordisk Konservator Forbund Danmark Plastics Konservatorer på festival vandskader Frederiksstaden hårdt ramt Kulturarv www.digitalbevaring.dk PortrætInterview Helge Brinch Madsen 1

Læs mere

MiD Magasin 25. Tema: Smartphones

MiD Magasin 25. Tema: Smartphones MiD Magasin 25 Tema: Smartphones Indhold MiD Magasin nr. 25. Oktober 2011 Tema: Smartphones ISSN: 1904-1721 Museumsformidlere i Danmark, MID www.museumsformidlere.dk Redaktion: Birgit Pedersen (ansv.)

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2013

Museum Lolland-Falster 2013 ÅRSBERETNING 2013 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2013 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-82-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179829 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet.

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet. AMA RØSTEN UDGIVES AF AMAGER ØST LOKALUDVALG 16. ÅRGANG NR. 83 SEPTEMBER 2014 BUDGETFORLIG 2015 GODE NYHEDER PÅ VEJ TIL BORGERNE I AMAGER ØST 32,2 mio. kr. til opgradering og forskønnelse af Amagerbrogade,

Læs mere

rapport 14 Arkitektforeningen

rapport 14 Arkitektforeningen rapport 14 Arkitektforeningen Formandens beretning s. 2 / Politik s. 6 / Konkurrencer s. 14 / Kurser s. 19 / Stud.arch & MAA s. 21 / Kritikerakademi s. 22 / Landet rundt s. 23 formandens beretning I nærværende

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Aktivitetsberetning 2014

Aktivitetsberetning 2014 Aktivitetsberetning 2014 AKTIVITETSBERETNING 2014 Public service aktiviteter, handlingsplansaktiviteter, kundeprojekter, prædrift og kommercielle aktiviteter Indhold AKTIVITETSBERETNING 2014... 5 PUBLIC

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2014

Museum Lolland-Falster 2014 ÅRSBERETNING 2014 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2014 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-86-5 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179867 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Indhold. Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Kulturmødet november 2014. Fotos: DAHLphotography.dk m. fl. Layout: Anja Korsgaard Tryk: TypoGraphic A/S

Indhold. Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Kulturmødet november 2014. Fotos: DAHLphotography.dk m. fl. Layout: Anja Korsgaard Tryk: TypoGraphic A/S Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Indhold Mors stedet for den nødvendige diskussion..................... 3 Kulturmødet 2014 er slut Kulturmødet 2015 er i gang............. 4 Hvad Kulturmødet er......................................

Læs mere

Beretning for 2012. Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen. Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm

Beretning for 2012. Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen. Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm Beretning for 2012 Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm MUSEUMSFORENINGEN og BESTYRELSEN Museumsforeningens medlemstal

Læs mere

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os.

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os. ubilæ Budstikken 25 års jubilæums nummer! Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe Bestyrelsen: Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf. 7559 4059 Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf. 2971 5852

Læs mere

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5.

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige SLØJFEN 35 december 2008 Foto: Simon Fønsbo > Se mere på side 3 til 5 Kunstværker mod kræft > Se side 9 Få penge! > Se side 15 FRA LOKALFORENINGSAFDELINGEN BJARNE

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

FORFATTEREN. Bøger på hjul Litteraturens embedskvinde taler ud 5 skarpe: Kan man sælge bøger i Netto?

FORFATTEREN. Bøger på hjul Litteraturens embedskvinde taler ud 5 skarpe: Kan man sælge bøger i Netto? FORFATTEREN 52013 Bøger på hjul Litteraturens embedskvinde taler ud 5 skarpe: Kan man sælge bøger i Netto? leder siden sidst Bogens stærke brand Der udkommer gode bøger både på små og store forlag og som

Læs mere