ÅRSBERETNING 2013 FORSTADSMUSEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2013 FORSTADSMUSEET"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013

2 Årsberetning 2013 Forstadsmuseet / Cirkusmuseet Redaktion Lisbeth Hollensen Mikkel Knudsen Anja Olsen Anders Aalund Janus Clausen Layout af Lars Ellgaard Trykt af Rådhustrykkeriet, Hvidovre Kommune Fotos fra Ebbe Forup, Det Danske Filminstitut, Forstadsmuseet og Cirkusmuseet Forsidefoto Bagsidefoto Forstadsmuseeet Alarmpladsen Hvidovre forstadsmuseet.dk Cirkusmuseet Hovedporten Hvidovre cirkusmuseet.dk

3 Forord 4 Forstadsmuseet Indsamling Forskning Formidling Cirkusmuseet Indsamling Forskning Formidling Administation Markedsføring Digitalt Personale Økonomi / Besøgstal Kurser og uddanelse Frivillige INDHOLDSFORTEGNELSE 3

4 FORORD Kære læser Denne årsberetning vidner om, at 2013 har været et ualmindelig betydningsfuldt år for Forstadsmuseet og Cirkusmuseet! Dermed ikke sagt, at tidligere år har været mindre interessante eller ikke har medvirket til store resultater. Det har de helt bestemt! Men 2013 skiller sig ud. Det var ikke til at vide, da vi tog hul på 2013 med en kold og lang januar. Den var præcis som de tidligere års januar. Men så nåede vi ind i februar, hvor Cirkusmuseet åbnede udstillingen om loppecirkus, og så blev vi lagt ned af mediestorm og publikumssucces. Politiken, Tv Lorry, unge og gamle. Alle ville se lopper! Hvad der for 50 år siden var en plage, blev for Cirkusmuseet en succes! Den gode bølge fortsatte, om end på et andet plan. Forstadens kulturarv har længe været under pres, og selv om vi længe har været foran i diskussionerne om bevarelse af nyere tids kulturarv, så er det stadig et komplekst emnefelt. Derfor var det en meget visionær kommunal beslutning at give museumschef, Poul Sverrild, orlov til at skrive Hvidovre Kommunes første PhD. PhD-projektet afdækker forstadens kulturhistoriske vilkår og perspektiver. Det er et længe ventet forskningsværk, der sætter Hvidovre og Brøndby på dagsordenen. PhD-projektet medførte en grundlæggende organisationsforandring, der har berørt hele huset. Ny ledelse, nye ansvarsområder og nye arbejdsopgaver. Og alligevel har 2013 budt på besøgstalsrekord og aktivitetsboom. Vi har afviklet alt fra børnefødselsdage, workshops, rundvisninger, cykelture og foredrag til filmfremstilling, tv-optræden og Avedørelejrens 100 års jubilæum. Det vidner om et museum, der rummer vilje og gejst, glæde og energi, som trods forandringer står på et stærkt fagligt fundament og herfra udvikler mange relevante og tidssvarende tilbud til borgerne. Rigtig god læselyst! Anja Olsen Fg. museumschef 4

5 Afleveringer Det er altid spændende, når Forstadsmuseet får henvendelser fra borgere, foreninger og institutioner. De fleste har gjort sig nogle overvejelser om er det nu også noget?, og det er det da i langt de fleste tilfælde. I alt 114 indkomster vedrørende Hvidovre blev det til i Billedsamlingen blev næsten fordoblet ved en enkelt indkomst omfattende ca dias optaget og registreret af Hans Elsted-Jensen. Elsted-Jensen var en passioneret fotograf og naturelsker. Igennem en menneskealder fotograferede, samlede og systematiserede han flere tusinde fotos med planter og dyreliv i særdeleshed i Hvidovre og Avedøre Holme. Elsted-Jensen afgik desværre ved døden i starten af det nye år (2014), men inden da var hans datter så betænksom at forære hans store diassamling til Forstadsmuseet. Elsted- Jensen spillede i sin tid en stor rolle for Hvidovre Lokalhistoriske Arkiv med løsning af fotoopgaver som frivillig medarbejder. I Brøndby er antallet af afleveringer steget markant, især pga. af det nye formidlingskoncept Det Mobile Museum i Brøndby. Når folk kommer i kulturhusene, bliver de pludselig opmærksomme på, at deres historie i Brøndby også tæller med i historien om Brøndby. Der registreres Hans Elsted-Jensen INDSAMLING Af andre omfangsrige indkomster kan nævnes Hvidovres borgmesterkontors 117 arkivæsker med selvangivelser fra perioden 1904 ca En i Danmark helt unik samling med et uvurderligt forskningspotentiale. Hvidovres tidligere politimester Hermann Langlouis afleverede sin flotte uniform. Desuden er Langlouis også blevet interviewet af en de utrættelige interviewere fra Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. Dette interview er også blandt årets indkomster. 5

6 INDSAMLING Registrering af billeder 2013 var året, hvor øgede resurser gjorde, at indsatsen omkring elektronisk registrering af Forstadsmuseets samling af fotos, negativer og dias kunne intensiveres. Der blev således registreret omkring 3000 billeder i 2013, svarende til 8-10 % af museets billedsamling. Indkøbt software har medført, at flere rutiner omkring billedredigering og nummerering er blevet væsentlig hurtigere og frem for alt sikrere at gennemføre. Værdien af den elektroniske registrering har allerede vist sig ved meget større tilgængelighed, hvilket museets brugere har nydt godt af. Derudover har det været tidsbesparende, når personalet har skullet bruge billedmateriale til artikler o. lign. Mens Pesten raser Af mere kuriøse indkomster kan nævnes fremkomsten af billeder fra stumfilmen Mens Pesten raser fra 1913 optaget på Brøndby Strandhotel. I forbindelse med en tidligere aflevering af avisudklip fra Roskilde Dagblad fremkom der i samlingen en lille notits fra 1913 om, at det gik livligt for sig ude på Brøndby Strand. Nordisk Film var ved at optage til stumfilmen Mens Pesten raser med den dengang verdenskendte skuespillerinde Rita Sacchetto. Lige den dag avisens journalist kom forbi, var man i gang med at optage scener med badende hinduer i Ganges-floden, dvs. en masse mænd klædt ud stående i Køge Bugt med hakkende tænder optagelserne foregik i forsommeren, så vandet har ikke været ret varmt. Filmen er et engelsk kærlighedsdrama, der finder sted i Indien, men som altså er optaget med Brøndby Strandhotel som kulisse, og hvor Køge Bugt udgør Ganges. Brøndby Strandhotel har fint kunnet illustrere engelsk koloniherrebyggestil og med et par palmer sat op her og dér, har man næsten fået fornemmelsen af at være i Indien. Filmen findes desværre ikke længere, men Dansk Filminstitut har orignialprogrammet og stillbilleder, hvilket giver et fint billede af Brøndby Strandhotel anno Stills fra Mens Pesten raser Stills fra Mens Pesten raser

7 Interviewgruppen Interviewgruppen i Hvidovre blev søsat i 2012 som et indsamlingsprojekt, hvor frivillige fra Hvidovre Lokalhistoriske Selskab foretager interviews med borgere i og fra Hvidovre. I løbet af 2013 er gruppen vokset til 5 medlemmer, og yderligere tre kom til ved årsskiftet 2013/2014. Det er en usædvanlig flittig og selvstændig gruppe, der har foretaget intet mindre end ca. 40 interviews i 2013! Gruppens medlemmer finder ofte selv frem til interviewpersonerne, og ofte udvikler interviewene sig til længere føljetoner, hvor de frivillige følger op på historierne, og også får indsamlet billeder, div. artikler, film osv., der knytter sig til interviewene. Interviewpersonerne spænder vidt fra gamle frihedskæmpere over sundhedsplejersker til den tidligere politiinspektør. Alt i alt et rigtig godt og velkørende initiativ, som har stor værdi for Forstadsmuseets samlinger og daglige og fremtidige arbejde. Byggelegeplads i Foto indsamlet af interviewgruppen Interviewgruppen INDSAMLING Arkivforhold For så vidt angår arkivalier med Hvidovre-tilknytning, arbejder Forstadsmuseet på at skaffe forbedrede opbevaringsmuligheder for disse. Det er indtil videre lykkedes at få mulighed for at benytte nogle af By- og Teknikforvaltningens arkivfaciliteter. 7

8 FORSKNING 8 Udsigt fra Store Hus Forstaden, ny by og kulturarv - fra foragt til fredning I foråret 2013 fik Poul Sverrild mulighed for at undersøge perspektiverne i at engagere sig i en PhD-uddannelse indenfor rammerne af ansættelsen på Forstadsmuseet. Der er mange perspektiver i at tilpasse museets formelle uddannelsesniveau til de internationale normer, som i stigende grad også bliver gældende herhjemme, når institutioners niveau skal vurderes, og når der for eksempel skal tildeles fondsbevillinger og findes samarbejdspartnere til større projekter. Sidst på året landede PhD-projektet sin endelige struktur og fik den ovenstående titel. Forskningsprojektet og den efterfølgende afhandling arbejder med Hvidovre Kommune som den geografiske ramme, og tidsmæssigt handler det om de sidste 200 år med hovedvægten på Det tyvende Århundrede. Det er spørgsmål som, hvad der karakteriserer historisk forstadens særlige bylandskab og de måder, vi bruger det på og lever i det. Hvad er det for forhold, der over et 100-årigt forløb, har bestemt forstadens særlige struktur, dens sociale geografi og dens bebyggelse? Og endelig skal der arbejdes med de problemfelter, som forstadens særlige fysik og sociale/kulturelle struktur præsenterer os for i kulturarvs- og bevaringssammenhæng? Projektet gennemføres ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet med professor Mogens Rüdiger som hovedvejleder. Undersøgelserne bag PhD en har Hvidovre Kommune som genstandsfelt, men har naturligvis udblik til dansk og international forstadshistorie i øvrigt. Med projektets vinkel på forstaden som katalysator for udviklingen af en ny og udtalt social geografi i storbylandskabet, muliggør et nedslag i en enkelt forstad at få ny viden om tilblivelsen af nogle af de suburbane bebyggelsesformer, som gennem det 20. århundrede blev fremherskende i Danmark. Projektet forventes gennemført i løbet af 2014 med aflevering og forsvar i vinter/forår 2015.

9 Lokalplaner I løbet af 2013 har Forstadsmuseet atter budt ind med faglig sparring i forbindelse med Brøndby og Hvidovre Kommuners Planafdelingers arbejde med lokalplaner. I Brøndby har Forstadsmuseet bl.a. været med på besigtigelse af en lang række af de gamle gårde, der endnu findes i kommunen, ligesom at museet har givet fagligt input i forbindelse med ny lokalplan i Avedøre Landsby og i flere sager omkring nedrivning/ombygning af huse og bygninger rundt om i Hvidovre. Toftemosegård i Brøndby 1938 FORMIDLING Gammel Køge Landevej I januar 2013 blev et nyt indsamlingsog formidlingsprojekt om sommerlivet i 1900-tallet langs Gammel Køge Landevej søsat. Projektet er et samarbejde mellem Hvidovre Lokalhistoriske Selskab, Lokalhistoriskforening for Brøndby Strand og Forstadsmuseet. Med udgangspunkt i sommerlivet fra sin spæde start i 1900-tallet indtil anlæggelsen af strandparken i 1970 erne indsamler begge foreninger og Forstadsmuseet materiale i Brøndby og Hvidovre. Projektets geografiske udstrækning er Gammel Køge Landevej fra kommunegrænsen mellem København og Hvidovre i den nordlige ende, til kommunegrænsen mellem Brøndby og Vallensbæk i den sydlige ende. Populært sagt fra Flaskekroen til Brøndby Strandhotel. I 2013 modtog vi de første spændende historier og billeder fra badelivet, men det er endnu ikke afgjort, hvad projektet skal munde ud i rent formidlingsmæssigt det kan blive en publikation, en udstilling, en hjemmeside m.m. Gammel Køge Landevej

10 FORMIDLING Det Mobile Museum Siden februar 2013 har Brøndbys borgere kunne møde Forstadsmuseets nye mobile museum i Brøndbys to kulturhuse Brønden og Kilden hver den første tirsdag og onsdag i måneden. Hver måned udstiller Det Mobile Museum nye og spændende historier fra Brøndby. Museumsinspektør Lisbeth Hollensen står hver gang til rådighed med svar på de besøgendes spørgsmål om det gamle Brøndby, og hun hører også meget gerne folks egne historier om livet i forstaden. Folk har taget utroligt godt imod Det Mobile Museum, der er flittig besøgt: I snit kommer der omkring 70 besøgende hver måned, og museet har efterhånden en håndfuld stamkunder. Antallet af afleveringer til museet fra byens borgere er også steget markant, og afleveringerne bidrager væsentligt til bevaringen af Brøndbys historie. Det Mobile Museum i Brøndby 10 Følg Kløverstierne i Brøndby Kløverstier i Brøndby Strand I 2014 skal der åbne nye Kløverstier i Brøndby Strand, og igen sidder Forstadsmuseet med som faglig partner i styregruppen og arbejdsgruppen. De nye Kløverstier tager denne gang udgangspunkt i beboernes egne fortællinger om deres særlige sted eller oplevelse i Brøndby Strand. Fortællingerne bliver til i form af små film. Herefter bliver Kløverstisruterne lagt efter filmenes geografiske placeringer, ligesom de også bliver tilgængelige på nettet er således gået med at lave film sammen med beboere fra Brøndby Strand. Forud var en lang række personer med tilknytning til Brøndby Strand Forstadsmuseet, lærere, pædagoger osv. på facilitatorkursus dels for selv at lære teknikken bag, dels for at lære hvordan man underviser i denne teknik. Efterfølgende er der blevet afholdt en lang række workshops med elever fra skolerne, udvalgte Brøndby Strand borgere, unge og gamle osv., som hver især har lavet deres lille film om Brøndby Strand. Det er i skrivende stund mundet ud i film, hvoraf Forstadsmuseet har været involveret i produktionen af ni af dem.

11 Jubilæum i Avedørelejren D. 29. juni 1913 rykkede hæren ind i Avedørelejren og tog den i brug. D. 29. juni 2013 kunne lejren således fejre 100 års jubilæum, hvilket blev fejret med en markering af rang. Museumsinspektør Bitten Larsen samlede alle trådene, hvilket var et kæmpe arbejde, som hun imidlertid udførte til næsten militaristisk perfektion. Jubilæet blev markeret med en folkefest, hvor en række aktører blev inviteret til at deltage. Det betød, at dagen bød på en række aktiviteter så som voltigeopvisning, foredrag, gudstjeneste, bugtalershow, kagemand og ikke mindst koncert med kendte navne som The Raveonettes og Niels Skousen. Det var muligt takket være en indsats fra den anseelige mængde af aktører og frivillige, der deltog. Derudover havde museet et godt samarbejde med Hvidovres Kultur- og fritidsafdeling, som ikke mindst løftede den store arbejdsbyrde vedrørende afviklingen af koncerterne. Dagen blev en smule beskæmmet af et massivt regnvejr hele formiddagen, der imidlertid blev blæst væk, da musikken startede, så musikkens sidste strofer klingede ud, mens solen skinnede på Alarmpladsen. March ved lejrens jubilæum The Raveonettes FORMIDLING Forstaden.nu Takket være et samarbejde med Greve Museum og et tilskud fra Kulturstyrelsen kunne hjemmesiden blive lanceret i efteråret Hjemmesiden er en forlængelse af det store projekt Køge Bugt på Banen og har som formål at skabe en digital platform for undervisning i velfærdssamfundets historie. Hjemmesiden er rettet mod gymnasieskolen, men kan være nyttig for alle med interesse i velfærdssamfundets historie. Den rummer en række interessante kilder, mens der også er inspiration til elevopgaver. Gymnasielærere og elever fra bl.a. Hvidovre Gymnasium har været med til at udforme siden. åbnede i

12 FORMIDLING Soldater på Vestvolden Den sidste søndag i september blev den årlige Befæstningsdag afviklet. Forstadsmuseet var primus motor i arrangementet, som også havde deltagelse af Buqetten, Fritidsbutikken, Hvidovre Produktionsskole samt skuespiller Svend Erik Engh. Arrangementet bestod af en guidet tur på cykel v. museumsinspektør Lisbeth Hollensen, der havde ca. 50 deltagere med fra Horsedammen i Brøndby og ud til den røde barak i Avedøre. Barakken var også udgangspunktet for rollespillet Spionmysteriet, som var rettet mod børnefamilierne. Ca. 300 deltog og fik en unik oplevelse på volden, hvor tiden var skruet tilbage til Her blev deltagerne udsat for en række prøvelser, inden de til sidst kunne afsløre spionen. At formidlingskonceptet er en succes, vidner de utallige positive tilkendegivelser i brugerundersøgelsen, som alle deltagere udfyldte, om. Soldater på Befæstningsdagen Guidet cykeltur på Befæstningsdagen Brugerundersøgelse Hvordan var spionmysteriet? Meget spændende Spændende Kedelig (Uhyggeligt) Alders fordeling Hvor kommer i fra? Sjælland Jylland Sverige Nordsjælland København Dreng Pige Hvidovre Vestegnen 12

13 Julemanden mødte også op til julemarked i Avedørelejren Julemarked i Avedørelejren Med over 1200 gæster blev julemarkedet d. 8. december det hidtil mest velbesøgte. Takket være et kommunalt tilskud skulle museet ikke selv stå for teltopsætningen, hvilket frigav ressourcer til at gøre markedet endnu bedre for både deltagere og gæster. Markedet blev åbnet af Hvidovres borgmester Helle Adelborg, inden Øglegøglerne satte lattermusklerne i gang med et underholdende gøglershow. James Sampson og Susanne Ørum kælede for øregangene, Fungerende Museumschef Anja Olsen og museumsinspektør Janus Clausen fortalte historier om lejren og cirkus, og i de mange boder kunne gæsterne købe alt fra hæklede madpakker til lokal vin. FORMIDLING Foredrag Som en naturlig del af Forstadsmuseets formidlingsarbejde har kalenderen igen i 2013 været fyldt med foredrag, rundvisninger, busture, cykelture osv. spændende lige fra foreningsarrangementer til fagspecifikke besøg fra udlandet. Af særlig karakter kan i 2013 nævnes Forstadsmuseets medvirken i programrækken Huse der former os, der blev vist på DRK i efteråret. I disse programmer blev der sat spot på hverdagsarkitekturen i form af velfærdsstatens institutionsbyggerier så som skoler og hospitaler. Poul Sverrild var med som historikeren, der gav byggerierne en kulturhistorisk vinkel. I Politiken d. 27. november 2013 lød anmeldelsens overskrift: Huse der former os er forfriskende arkitekturformidling. 13

14 INDSAMLING Registreringer Det har i 2013 været muligt at sætte øget fokus på registrering af afleverede genstande og på Cirkusmuseets samlinger generelt. Det har bl.a. betydet gennemgang og strukturering af nyindkommet materiale, der har mundet ud i en indsamlingspolitik og indsamlingsstrategi. Arbejdet har desuden sat fokus på museets brug af Regin og på håndtering af afleveringer i forbindelse med overdragelser til museet. Fra Nelly Janes fotos Rita Bjarns ved sin cirkusvogn Rita Bjarns i manegen 14 Aflevering fra Rita Bjarns I 2010 modtog Cirkusmuseet en større samling af personligt materiale fra dressøren Kristian Kaptajn Bjarns, hustruen Betty Mundeling og datteren Rita Bjarns. I det forløbne år blev denne, i forvejen meget omfattende sag, suppleret med yderligere materiale med relation til Rita Bjarns og hendes mand Peter Alban Hansen. Materialet indeholder bl.a. personlig korrespondance mellem Rita Bjarns og hendes biologiske polske far og fotografisk materiale, der dokumenterer hendes liv i og udenfor manegen omkring Med den nye aflevering kan museet tegne et detaljeret billede af en artistfamilie, deres karrierer og personlige historier i midten af det 20. århundrede. En historie med tydelige spor af den fælles europæiske historie med både Verdenskrig og Kold Krig, og som flugter med dansk cirkus guldalder fra 1930 erne til midten af 1960 erne. Afleveringen er tilgået museet med hjælp fra medlemmer af Danske Cirkusvenner, der hermed skal have en stor tak for hjælpen.

15 Samlingspolitik I forbindelse med det generelle arbejde med Cirkusmuseets samlinger blev det besluttet at indsamle nye genstande mere målrettet og mere struktureret. Som værktøj til dette udvikledes derfor en samlingspolitik, der skal udstikke retningen for museets samlingsarbejde over de næste år. Centralt i politikken står ønsket om fremover at optage genstande i samlingen, der bidrager med nye aspekter til den danske cirkus- og artisthistorie. Det betyder i praksis, at museets aktive indsamling knyttes til Cirkusmuseets formidlingsarbejde, samt et øget fokus på genstandnes historie og relationer til eksisterende genstande i museets samling i forbindelse med passiv indsamling. Det sidste betyder bl.a. øget research i museets eksisterende samlinger i forbindelse med afleveringer og fokus på bedre beskrivelse og affotografering i Regin. INDSAMLING Kostume fra Steckels Aflevering fra Steckels Da Dina Mama Steckel i 2012 døde, overtog Cirkusmuseet af familien en lang række kostumer og rekvisitter, som havde været brugt i familien Steckels musikalske, akrobatiske og komiske entréer. I det forgangne år modtog museet endnu 20 kostumer. De nye kostumer stammer primært fra akrobatiske numre og klovneentréer fremført omkring 1970 af Heidi og Randi Steckel. Afleveringen giver mulighed for at undersøge, hvordan kostumer skabes og udvikles over tid, ligesom det er muligt at studere kostumets rolle i forhold til et nummers udførelse. 15

16 FORSKNING Loppecirkus i Weekendavisen Forskning i loppecirkus I forbindelse med udstillingen Lopperne kommer! lavede museet en del grundforskning, der dannede baggrund for udstillingens indhold. Forskningen bestod dels i at lokalisere kilder til loppecirkus historie, men også i at definere loppecirkus særegne historie i en bredere kulturhistorisk kontekst. Forskningen berørte emner som dyrevelfærd, iscenesættelse af numre, velfærdsbyggeri og den almene underholdningshistorie. Resultaterne blev formidlet i særudstillingen, via artikler i Weekendavisen og Cirkusbladet, og igennem interviews med bl.a. Radio 24syv, Aftenshowet på DR1 og TV-2 Lorry i forbindelse med åbningen af udstillingen. 16

17 Lopperne kommer! I vinterferien åbnede Cirkusmuseet udstillingen Lopperne kommer!, der fortalte loppecirkussets kulørte og dramatiske historie. Udstillingen var den første større særudstilling siden 2009, hvor museet åbnede i sin nuværende form. Baggrunden for udstillingen var et tilbud fra Tivoli om at låne effekterne fra det loppecirkus, der havde sin plads i Smøgen fra formentlig det sidste forevist i Danmark. Blandt effekterne var linedanserinden Miss Babettes line, kobbertråd til at tøjre rovdyrene, forestillingens manegebord og de skilte, som hang foran det lille cirkus. Udstillingen bugtede sig igennem den faste udstilling, men var særlig gennemgribende i de to aktivitetsrum i stueetagen. Her skabte billedkunstneren Ulrik Schiødt et loppecirkus-univers på væggene, hvor publikum i det ene rum kunne opleve historien om loppecirkus i gigantisk tegneserieform, mens det andet rum gjorde lopperne store og publikum små. Her var det også muligt at få lopperne til at løbe om kap og se, hvem der kunne fange flest lopper med en støvsuger. Udstillingen lukkede med udgangen af året, men Ulrik Schiødts smukke vægge bliver stående nogen tid endnu, ligesom loppekapløbet også bevares. FORMIDLING Marco Assmann Loppeudstilling Formidlingspolitik Cirkusmuseet fik i 2013 en ny formidlingspolitik. Afledt af den nye politik blev der lavet tilbud til alle alderstrin, hvor det fysiske arbejde med cirkus blev integreret. Museets artist spiller naturligvis en stor rolle i den henseende. 17

18 FORMIDLING Tonny Trifolikum i Fægtesalen Vinterferien I forbindelse med åbningen af udstillingen Lopperne Kommer! lykkedes det museet at få fat på den eneste turnerende loppecirkusdirektør i Europa, nemlig tyskeren Marco Assman og hans Flohcirkuz. Marco Assman optrådte tre gange dagligt i vinterferien i sin lille cirkusvogn, hvor maks. 20 gæster ad gangen fik en ganske unik oplevelse med både fodboldspillende og linedansende lopper. I Fægtesalen bød legenden Tonny Trifolikum på klassisk gøgl bl.a. med den tomatspisende Rocker-Kurt. Der var fulde huse ugen igennem. Fastelavn på Cirkusmuseet Museets fastelavnsarrangement er nu blevet en tradition, og flere hundrede gæster fik en fornøjelig dag på museet og i Avedørelejren. Sminkning og kreative aktiviteter kombineret med forestilling med Cirkus Arcus vakte stor begejstring. Hvidovre Produktionsskole afviklede tøndeslagningen på Alarmpladsen, og Grundejerforeningen i Avedørelejren støttede arrangementet økonomisk. Sminkning ved fastelavn 18 Cirkus blev fejret Cirkus har fået sin egen mærkedag verden over, nemlig International Cirkusdag, som finder sted i april. Cirkusmuseet og Danske Cirkusvenner markerede dagen med foredrag med Aase Tribini, forestilling med Cirkus Big og aktiviteter på museet. Både et lidt ældre cirkusinteresseret publikum samt børnefamilier havde stor glæde af dagen, der blev endnu festligere af, at Cirkus Baldoni fik mulighed for at spille forestilling i deres telt på Alarmpladsen midt i lejren. Cirkus Big i Fægtesalen

19 Nablus Circus School Cirkus for de mindste Under Vestegnens Kulturuge kunne museet byde på forestillinger for de 2-4 årige, da Cirkus3 kom forbi med deres forestilling Hjælp jeg mangler en klovn!. Med sit rolige tempo og ufarlige opbygning af klovnekaraktererne kunne børnene være med uden at blive skræmte. Over 450 børn fik glæde af forestillingen. Besøg fra Nablus Takket være en kontakt fra NGO en Spormedia og GlobalKids kunne Cirkusmuseet i august præsentere Nablus Circus School. En lille gruppe fantastisk dygtige og yderst sympatiske unge fra Palæstina gav workshop og en underholdende nycirkusforestilling på museet. Besøget understregede påstanden om, at cirkus er en global kunstform, der kan udøves og forstås af alle. Særligt deltagerne på cirkusworkshoppen fik en stor oplevelse ved at kommunikere med artisterne også selv om, det ofte foregik vha. fagter. Cirkus 3 i Fægtesalen FORMIDLING Cirkus på film Ligeledes under Vestegnens Kulturuge kunne museet præsentere cirkus på film, da Buster filmfestival rykkede ind for en dag. Her blev vist Orla Frøsnapper og en række små finurlige animationsfilm, hvor cirkus agerede ramme. På museets 2. sal kunne publikum selv lave deres egen animationsfilm med lopper i hovedrollen i form af nogle af kunstnerens Ulrik Schiødts fantastiske illustrationer fra udstillingen Lopperne Kommer!. I januar havde museet allerede lagt lokaler til filmfestivalen Oregon for Station Next og Kultur og Fritidsafdelingen og i november besøgte Station Next igen museet, da der blev lagt rammer til en gruppe kræftramte børns filmproduktioner. Animationsværksted på 2. sal 19

20 FORMIDLING Udstilling i teltet Coexistence gæstede Cirkusmuseet Cirkus på kræmmermarked Cirkusmuseet deltog i august måned på Frihedens Kræmmermarked, hvor frivillig Bent Andersen ydede et stort arbejde. Museet havde lavet en udstilling om rariteter, der blev vist i det lille cirkustelt, og arrangerede desuden cirkusworkshops i løbet af markedet. Parakrobatik i topklasse Efterårsferien blev en af de mest velbesøgte, hvilket ikke mindst skyldtes den internationale akrobatiktrup Coexistence, som museet allerede havde fornøjelsen af i 2012, da de optrådte til et meget snefyldt julemarked. Derfor var det oplagt at få dem på museet igen under ordentlige forhold, og det tog publikum i den grad til sig med fem fuldt bookede forestillinger til følge. Julecirkus Det er ved at være en tradition, at Cirkus Baldoni gæster Fægtesalen for at lave julecirkus, hvilket også skete i Her kom de mange hundrede gæster i julestemning, og en god tradition med julecirkus blev holdt i hævd. 20 Foredrag på Cirkusmuseet Cirkusmuseet og Danske Cirkusvenner bød i samarbejde på to foredragsaftener, hvor cirkusinteresserede kunne komme bag facaden på cirkusverdenen. I marts kom Bakkens Pjerrot i form af Kurt Flemming forbi og fortalte om sit liv med Pjerrot figuren. Samtidig fortalte museumsinspektør Janus Clausen og fungerende museumschef Anja Olsen om udstillingen Lopperne Kommer!. I oktober var det Suzanne Berdino, der gav et underholdende og rørende foredrag for en fyldt sal om sit liv i manegen og som en del af en af Danmarks mest kendte cirkusfamilier. Foredrag med Suzanne Berdino

21 Barnevognsparkering ved Powercirkus Cirkusleg Takket være støtten fra Arbejdsmarkedets Feriefond til en artistfaglig formidler, kunne museet tilbyde Cirkusleg for alle hver søndag og alle åbningsdage i ferierne, hvor museets brugere kunne prøve jonglering, linedans, trapez og meget mere. Det blev flittigt benyttet, og særligt i sommerferien steg besøgstallet i forhold til tidligere år markant. Cirkus nu også for mødre I 2013 fik museet hul på konceptet Power Cirkus, som var rettet mod nybagte mødre. Hver tirsdag og torsdag kunne mødrene komme i form med cirkus, og konceptets uforpligtende og rummelige form vandt indpas. Konceptet var så anderledes, at Politiken fattede interesse og bragte en større reportage i deres lørdagstillæg. Power Cirkus fortsætter ufortrødent i Cirkusleg for museets gæster FORMIDLING Cirkusskolens elever træner Den sjoveste skole I foråret, sommeren og efteråret tilbød museet cirkusskole for børn i alderen 4-14 år. Skolerne var et tilløbsstykke og flere end 150 børn deltog. På skolerne var der mulighed for at komme i dybden med cirkusdisciplinerne, men der var også plads til at få nye venskaber og masser af gode grin. For de ældste grupper var skolen i foråret og efteråret en del af Fritid for dig, mens sommerskolen var støttet af Aktiv Ferie. 21

22 FORMIDLING Børnefødselsdag Børnefødselsdage på Cirkusmuseet Masser af grin og glade børn fyldte museet ved de over 100 børnefødselsdage, som museet afholdte i Det var imidlertid ikke kun til børnenes store begejstring, men også til forældrenes, da de med god samvittighed kunne give deres børn en stor oplevelse og samtidig nyde et hjem, der stadig stod efter en børnefødselsdag. Børnefødselsdagene var ikke blot et stort aktiv for museet, men også for Avedørelejren som sådan. Mange af gæsterne kom således fra hele Storkøbenhavn, og det var gængs, at de var overraskede over lejrens smukke rammer og oaselignende præg. Cirkus for seniorer Under Vestegnens Kulturuge lancerede museet for første gang et tilbud til seniorer, hvor det fysiske aspekt af cirkus også var integreret, så seniorer også kunne få glæde af arbejdet med cirkus. Konceptet slog ikke igennem i 2013, men vil blive finpudset og genoptaget i 2014 bl.a. som erstatning for museets seniorrundvisninger. 22 Cirkus for firmaer Cirkus kan udføres af alle uanset alder, kulturel baggrund eller for så vidt position i en organisation. Det måtte bl.a. Hvidovre Hospital sande til et af museets teambuilding-arrangementer. Her blev der arbejdet intenst med tryllekunst, akrobatik, jonglering og klovneri, inden det kulminerede i en festlig forestilling, hvor grænser blev overskredet, og kollegaerne kom til at fremstå i et nyt lys. Museet mærker, at en del virksomheder stadig er tilbageholdende med at lave aktiviteter ud af huset, men fik dog en god håndfuld firmabesøg i Samarbejdet med Belægningen og Café Bataillionen vedrørende arrangementerne fungerede godt og blev løbende udviklet. Teambuilding i Fægtesalen

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Til Kulturstyrelsen Ang. J.nr. 2011-7.42.03-0022 Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Greve Museum d. 25. oktober 2013 På Greve Museum modtog vi i 2011 tilsagn

Læs mere

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Side 1 af 7 Samlinger Indledning Den store indsamling af institutioner og skolearkiver i hele Frederikshavn kommune i 2012, har givet Stadsarkivet mulighed for

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Beretning den 19. marts 2015

Beretning den 19. marts 2015 GENERALFORSAMLINGEN BERETNING & REFERAT HVIDOVRE LOKALHISTORIE AVEDØRE OG HVIDOVRE Forstadsmuseet / Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 2015 Af Ole Asbjørn Petersen Beretning den 19. marts 2015 Sidste år

Læs mere

Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling

Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling 1 Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling Da dette er Lokalhistorisk forenings 10. generalforsamling vil beretningen blive anderledes end tidligere års beretninger.

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Ø-LEJREN PÅ LYØ 1970 I 40 ÅR 2010

Ø-LEJREN PÅ LYØ 1970 I 40 ÅR 2010 Ø-LEJREN PÅ LYØ 1970 I 40 ÅR 2010 Udstilling på Lyø Kultur- og Besøgscenter 27. juni 8. august 2010 DET HELE STARTEDE MED MØLLEN PÅ LYØ Når man får Lyø ind i sjælen! 1970 gav Kulturministeriet tilskud

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 05.12.2013 Tid 16:00 Sted Mødelokale 2, Rådmandshaven Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Lindy Nymark Christensen Søren Drost Broegaard Svend C. Dahl Mie

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Der var ved sidste års begyndelse store planer for en nyindretning af arkivlokalerne på 1. salen i Bregninge, og ommøbleringen var faktisk påbegyndt med flytningen af nogle store

Læs mere

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 Vi begyndte 2011 med at 20 Bydelsmødre-grupper fra hele landet stiftede Bydelsmødrenes Landsorganisation. Siden da er mange nye Bydelsmødre blevet uddannet, mange nye Bydelsmødre-grupper

Læs mere

Information om udviklingsprojektet på Østre skole i Grenaa Norddjurs Kommune

Information om udviklingsprojektet på Østre skole i Grenaa Norddjurs Kommune Information om udviklingsprojektet på Østre skole i Grenaa Norddjurs Kommune Mobil læring i autentiske rum understøttet af mobiler, ipads og andre tablets Projektet sætter fokus på læring i autentiske

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

En november med tryk på!

En november med tryk på! Kildeskolenyt! En november med tryk på! Så gik november måned med en masse forskellige aktiviteter, som du kan læse om her i årets sidste nummer af Kildeskolenyt! December 2010 10. årgang nummer 10 Husk

Læs mere

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 Svendborg Den 28. februar 2010 PROJEKTBESKRIVELSE Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 STYREGRUPPEN: Birgitte Karmann Roslev, Svendborg Bibliotek samt Svendborg Rotary Klub Erik

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter

Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter 2012 Dagens fangst studeres nøje! Redigeret af Lars Nygaard 1 Generelt: Kan gode naturoplevelser, spændende formidling og kvalificeret naturfagsundervisning

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Nyhedsbrev November 2011

Nyhedsbrev November 2011 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev November 2011 VIKINGERNES JELLING Tirsdag den 15. november kl. 19.30 vil ledende arkæolog ved Vejle Museum RASMUS B. IVERSEN samle trådene i de sidste års

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013

Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013 Tirsdag d. 5. marts 2013 Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013 Jan Skriver s fotoudstilling på Nordkraft blev en stor suces: Udstillingen åbnede officielt med fernisering søndag d. 10. februar kl. 16.00. Mange

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR

DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR TEXTILFORUM HISTORIEN SKABER VÆRDI Velkommen som sponsor i Det nye Textilforum. Vi inviterer erhvervslivet ind som partnere, og i fællesskab kan vi gøre brug af

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Side 1 af 5 Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Bestyrelsens beretning om 2015 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 15. marts 2016 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder:

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

Kulturhuset Brønden. 20. august 17. september. Det sker i Brøndby MEET TODAY S GLOBAL ART...

Kulturhuset Brønden. 20. august 17. september. Det sker i Brøndby MEET TODAY S GLOBAL ART... KULTURKALENDER AUGUST 2016 Det sker i Brøndby MEET TODAY S GLOBAL ART... 2016... en international udstilling, hvor kunstnere mødes med publikum gennem nutidig global kunst. Kulturhuset Brønden 20. august

Læs mere

INDHOLD VELKOMMEN INDHOLD. Fængselsmuseet. Til et "SUPER FEDT museum " VELKOMMEN

INDHOLD VELKOMMEN INDHOLD. Fængselsmuseet. Til et SUPER FEDT museum  VELKOMMEN SOMMER/EFTERÅR 2013 VELKOMMEN INDHOLD Til et "SUPER FEDT museum " Fængselsmuseet VELKOMMEN Den 17. maj i år kunne Fængselsmuseet fejre 1 års fødselsdag. Og hvilket år det har været! Interessen har været

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster.

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster. Arbejdet omkring årets tema er i fuld gang, og der arbejdes på højtryk i øjeblikket med at få samlet alle spændende koordineringer, så vi kan få nogle fantastiske dage, den 13.-16. august, hvor Blomsterfestivalen

Læs mere

Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab... 6

Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab... 6 NOTAT Studietur til Napoli i forbindelse med Ny Trelleborg Center for Kultur og Fritid Jesper Rønn Kristiansen jespr@slagelse.dk 9. Maj 2012 Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab...

Læs mere

Efterårsprogram 2013

Efterårsprogram 2013 Efterårsprogram 2013 Tilmelding til aktiviteter Tilmelding og betaling til efterårs- og vinteraktiviteterne sker på følgende dage i Netværkshuset på. Tirsdag d. 17. og 24. september kl. 18:30-20:30 Onsdag

Læs mere

Formålet med projektet var at gøre museet til en attraktiv fritidsressource for unge borgere mellem

Formålet med projektet var at gøre museet til en attraktiv fritidsressource for unge borgere mellem 12011 modtog J.F. Willumsen midler fra Formidlingspulje 1 til projekt Vision Ung på Willumsens. Afrapportering: Projekt Vision Ung på Willumsens Periode: september 2011 til september 2013. Baggrund og

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Lektier Online GYM: Bilag 1

Lektier Online GYM: Bilag 1 Statsbiblioteket Lektier Online GYM: Bilag 1 Aktiviteter i projektet Pernille Holm Lindhardt 18-12-2013 Indhold Indhold... 1 Aktiviteter i projektet... 1 Rekruttering af frivillige lektiehjælpere... 1

Læs mere

Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening

Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening www.lokalhistorisk-forening-aabyhoj.dk Program for juni 2011 til marts 2012. Mandag den 6. juni kl. 18.30. Bemærk tidspunktet. Byvandring. Den nordvestlige del af

Læs mere

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS MEDLEMSBLADET KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS Musikeren og komponisten Louise Eckardt Jensen beskrives som en af de nyskabende kunstnere inden for eksperimentel musik. Hun bryder gerne normer og modsætter

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

Familien Kaputskis cirkus

Familien Kaputskis cirkus BilagKFU_120306_pkt.04_20 Familien Kaputskis cirkus Cirkusmuseet Familien Kaputskis cirkus Cirkusmuseet 2011 Tryk: HvidovreRådhusTrykkeri 2011 Ide, tekst og layout: Museumsinspektør Mikkel Knudsen Fotos

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården Rudersdal Museer Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014 Mothsgården 23. april 2013 januar 2014 Efterår 2013 9. juni 2013 samt efterår 2013, forår 2014 og efterår 2014 To før sommer 2013, tre efter

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

Beretning årsmøde 2016

Beretning årsmøde 2016 Beretning årsmøde 2016 Vores 150 års jubilæum var en særlig oplevelse. Det er stort at blive 150 år og det blev fejret på allerbedste Kochs maner, hvor alle børn og voksne arbejdede sammen i ugen op til

Læs mere

STRAFFESPARK, SORTKRUDT & SØRULLER

STRAFFESPARK, SORTKRUDT & SØRULLER STRAFFESPARK, SORTKRUDT & SØRULLER kend din by - find din slægt APRIL - JULI 2015 APRIL Rundvisninger i Apotekersamlingen Tirsdage: 7. april, 5. maj, 2. juni, alle dage kl. 19.00-20.00 Se den enestående

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2014

Nyhedsbrev Marts 2014 Kastellets Venner & Historiske Samling Gl. Hovedvagt Kastellet 1 2100 København Nyhedsbrev Marts 2014 V. 1 06-03-2014 Kære medlemmer! Vi er nu gået ind i 2014, 350 året for Kastellets ibrugtagning den

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013 Fælles info Indsamling. I aften kulminerer de mange indsamlingsaktiviteter når DR åbner op for tvshowet den store Danmarksindsamling. Et af de fremstød vi lavede var salg af brød & kaffe i vores morgenåbning.

Læs mere

NR. 136 December 2006

NR. 136 December 2006 NR. 136 December 2006 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Revy 2007 Det første tekstmøde er afholdt. Vi var en halv snes stykker, der var mødt op. Både nogle af skuespillerne

Læs mere

BØRNEKULTUR NYT juni 2013

BØRNEKULTUR NYT juni 2013 BØRNEKULTUR NYT juni 2013 UNGE BØRN FAMILIER Kultur- og Fritidsafdelingen Levende Ungekultur - Levende Byrum Silkeborg Street Festival Lørdag den 24. august bliver en dag fyldt med overraskelser og anderledes

Læs mere

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber INVITATION Kulturens Laboratorium æstetiske læreprocesser i partnerskaber Hvor: Magasinet/Kulturmaskinen, 5000 Odense Hvornår: 8. juni 2017 Arrangør: Kulturens Laboratorium, Kulturregion Fyn Pris: 625.-/725.-

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev sommer 2014 2013 Sommeren er for længst gået på hæld og efteråret er over os med gyldne farver, blæst og regn. Men vi har haft en dejlig sommer og som I kan se af dette

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015 Assens Kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget att.: Thomas Barfoed Assens, den 27. april 2015 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Succes gennem samarbejde

Succes gennem samarbejde Gulddysse Kulturgård Succes gennem samarbejde Som politiker er man nødt til at nå sine mål gennem andre mennesker men det kræver, at man tør give rum for nytænkende initiativer. Det turde man i Gundsø,

Læs mere

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Idébank til aktiviteter i udstillingen side 1 Indholdsforetegnelse Indledning side 3 Platforme i udstillingen side 4 Samarbejdspartnere og målgrupper side 5 Ideer til brug af kulturarvscruiseren

Læs mere

NæstvedArkivernes Årsberetning 2015

NæstvedArkivernes Årsberetning 2015 NæstvedArkivernes Årsberetning 2015 Vognmand Rudolf Petersen. Foto: K. Knudsen, 1942 Jette Madsen (th.) ved sin 25. landskamp den 12. dec. under VM i 1973. Foto: Casper Thorsøe Næstved Rådhus under opbygning,

Læs mere

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Horsens Kunstmuseum Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Introduktion Horsens Kunstmuseum - et museum for nyere kunst Horsens Kunstmuseum fokuserer på den moderne kunst. Udgangspunktet

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

PROGRAM BILLUND CENTRET OG BILLUND KIRKE 40 ÅRS JUBILÆUM

PROGRAM BILLUND CENTRET OG BILLUND KIRKE 40 ÅRS JUBILÆUM PROGRAM BILLUND CENTRET OG BILLUND KIRKE 40 ÅRS JUBILÆUM Mandag d.15. april - Lørdag d. 20. april. 2013 Foto: Livstræet af NORLYS FOTO Jubilæumsskrift i anledning af Billund Centrets 40 års jubilæum Jørgen

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Medlemsbrev & program efterår 2015. Medlemsbrev som mail Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands medlemsbrev udsendes denne gang ikke som normalt med post sammen

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

Hvem er vi & hvad gør vi?

Hvem er vi & hvad gør vi? Hvem er vi & hvad gør vi? KULTUR- OG SKOLETJENESTEN KULTUR- OG SKOLETJENESTEN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS OPGAVER Kultur- og Skoletjenesten Midt- og Vestsjælland informerer om undervisningsmaterialer, pædagogiske

Læs mere

Nyhedsbrev Juli 2015

Nyhedsbrev Juli 2015 Nyhedsbrev Juli 2015 Indhold Siden sidst fra jan juli 2015.... 3 Nyt fra bestyrelsen... 4 Kreativ linjetur til København... 5 Smid tøjet... 6 Sculpture by the River... 7 Renovering af den gamle biblioteksgang...

Læs mere

L o k a L a r k i v e r n e

L o k a L a r k i v e r n e L o k a l a r k i v e r n e - hvem er vi? 3 Forord - hvorfor dette hæfte? De danske lokalhistoriske arkiver har gennem de sidste mange år op levet en stigende interesse for den lokale historie. Dermed

Læs mere

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden KULTURKALENDER SEPTEMBER 2014 Det sker i Brøndby Lørdag den 27. september kl. 14.00 Sisse Fisker - fra aktiv superkvinde til invalid tudeprinsesse og retur igen Kulturhuset Brønden Kulturkalender September

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Kan dit arkiv bruge bogen Trap Danmark topografisk atlas?

Kan dit arkiv bruge bogen Trap Danmark topografisk atlas? LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Styrelsens næste møde er planlagt til

Læs mere

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Forord Powerjobsøgerne er en nonprofit-netværksgruppe for aktive og engagerede jobsøgere og er åbent for alle jobsøgere, som har lyst til at deltage aktivt og

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Frivilligcenterets Nyhedsbrev

Frivilligcenterets Nyhedsbrev NYHEDSBREV DECEMBER 2016 Nr. 4/2016 Frivilligcenterets Nyhedsbrev Udsendt til medlemmer og øvrige interessenter af Frivilligcenteret Indholdsfortegnelse Nyt fra Frivilligcenteret... 2 Årsmødet 2016 kickstartede

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 20.09.2011 Tid 17:00 Sted NæstvedArkiverne, Amtmandsstien 1, 4700 Næstved Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Bertel Hansen Lindy Nymark Christensen Søren Drost Broegaard

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk VARDES KULTURELLE RYGSÆK 1 Vardes Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk,

Læs mere

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK. Årsrapport og strategi, 2009-2010

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK. Årsrapport og strategi, 2009-2010 NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK www.redbarnet.dk/natur Årsrapport og strategi, 2009-2010 INDHOLD Forord ved Mimi Jakobsen 3 Indledning 4

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Erindringsportalen Giv det videre! åbner snart alle kan være partnere

Erindringsportalen Giv det videre! åbner snart alle kan være partnere Skal en livshistorie fra jeres samling på DR TV? Erindringsportalen Giv det videre! åbner snart alle kan være partnere Søren Bitsch Christensen, ODA Kulturarv, 31. januar 2017 DR efterlyser livshistorier

Læs mere

Jelling Friskole år 2

Jelling Friskole år 2 -------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev nr. 22 oktober 2014 -------------------------------------------------------------------------- Kære alle. Jelling Friskole

Læs mere

Specialpædagogisk messe fik værdierne frem

Specialpædagogisk messe fik værdierne frem Specialpædagogisk messe fik værdierne frem Ringsted Kommunes første specialpædagogiske messe fik vist kommunens tilbud og værdierne bag frem. Det fik ikke andre kommuner til lommerne, men til gengæld blev

Læs mere

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Mødet med Dansen Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Bonnie Spliid Jeg er uddannet lærer med liniefag i billedkunst og

Læs mere

Velkommen i vores forening

Velkommen i vores forening 2 Tur - Folder 2015-16 Tur - Folder 2015-16: For Brøndby & Hvidovre Udgiver: Cyklistforbundet Rømersgade 5 33 32 31 21 www.cyklistforbundet.dk Redaktion: Finn Ivo Heller, Trykkeri: Rådhustrykkeriet, Hvidovre.

Læs mere

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 7 sider DAGENS PROGRAM 11.00 KULTURDAGEN ÅBNES V. borgmester Ole Bondo Christensen 11.15 FANDANGO 2 numre fra sidst opførte forestilling vises

Læs mere

Evaluering, Ledelse af reform og forandring E14

Evaluering, Ledelse af reform og forandring E14 du planlægningen af modulet? du modulets relevans for dig? du modulets faglige indhold? 1 08.02.2015/Lis Carlsen du modulets pædagogiske indhold? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet:

Læs mere

Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge

Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge Af Linda Nørgaard Andersen, Skoletjenesten Arbejdermuseet Uanset hvilket linjefag

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere