ÅRSBERETNING 2013 FORSTADSMUSEET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2013 FORSTADSMUSEET"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013

2 Årsberetning 2013 Forstadsmuseet / Cirkusmuseet Redaktion Lisbeth Hollensen Mikkel Knudsen Anja Olsen Anders Aalund Janus Clausen Layout af Lars Ellgaard Trykt af Rådhustrykkeriet, Hvidovre Kommune Fotos fra Ebbe Forup, Det Danske Filminstitut, Forstadsmuseet og Cirkusmuseet Forsidefoto Bagsidefoto Forstadsmuseeet Alarmpladsen Hvidovre forstadsmuseet.dk Cirkusmuseet Hovedporten Hvidovre cirkusmuseet.dk

3 Forord 4 Forstadsmuseet Indsamling Forskning Formidling Cirkusmuseet Indsamling Forskning Formidling Administation Markedsføring Digitalt Personale Økonomi / Besøgstal Kurser og uddanelse Frivillige INDHOLDSFORTEGNELSE 3

4 FORORD Kære læser Denne årsberetning vidner om, at 2013 har været et ualmindelig betydningsfuldt år for Forstadsmuseet og Cirkusmuseet! Dermed ikke sagt, at tidligere år har været mindre interessante eller ikke har medvirket til store resultater. Det har de helt bestemt! Men 2013 skiller sig ud. Det var ikke til at vide, da vi tog hul på 2013 med en kold og lang januar. Den var præcis som de tidligere års januar. Men så nåede vi ind i februar, hvor Cirkusmuseet åbnede udstillingen om loppecirkus, og så blev vi lagt ned af mediestorm og publikumssucces. Politiken, Tv Lorry, unge og gamle. Alle ville se lopper! Hvad der for 50 år siden var en plage, blev for Cirkusmuseet en succes! Den gode bølge fortsatte, om end på et andet plan. Forstadens kulturarv har længe været under pres, og selv om vi længe har været foran i diskussionerne om bevarelse af nyere tids kulturarv, så er det stadig et komplekst emnefelt. Derfor var det en meget visionær kommunal beslutning at give museumschef, Poul Sverrild, orlov til at skrive Hvidovre Kommunes første PhD. PhD-projektet afdækker forstadens kulturhistoriske vilkår og perspektiver. Det er et længe ventet forskningsværk, der sætter Hvidovre og Brøndby på dagsordenen. PhD-projektet medførte en grundlæggende organisationsforandring, der har berørt hele huset. Ny ledelse, nye ansvarsområder og nye arbejdsopgaver. Og alligevel har 2013 budt på besøgstalsrekord og aktivitetsboom. Vi har afviklet alt fra børnefødselsdage, workshops, rundvisninger, cykelture og foredrag til filmfremstilling, tv-optræden og Avedørelejrens 100 års jubilæum. Det vidner om et museum, der rummer vilje og gejst, glæde og energi, som trods forandringer står på et stærkt fagligt fundament og herfra udvikler mange relevante og tidssvarende tilbud til borgerne. Rigtig god læselyst! Anja Olsen Fg. museumschef 4

5 Afleveringer Det er altid spændende, når Forstadsmuseet får henvendelser fra borgere, foreninger og institutioner. De fleste har gjort sig nogle overvejelser om er det nu også noget?, og det er det da i langt de fleste tilfælde. I alt 114 indkomster vedrørende Hvidovre blev det til i Billedsamlingen blev næsten fordoblet ved en enkelt indkomst omfattende ca dias optaget og registreret af Hans Elsted-Jensen. Elsted-Jensen var en passioneret fotograf og naturelsker. Igennem en menneskealder fotograferede, samlede og systematiserede han flere tusinde fotos med planter og dyreliv i særdeleshed i Hvidovre og Avedøre Holme. Elsted-Jensen afgik desværre ved døden i starten af det nye år (2014), men inden da var hans datter så betænksom at forære hans store diassamling til Forstadsmuseet. Elsted- Jensen spillede i sin tid en stor rolle for Hvidovre Lokalhistoriske Arkiv med løsning af fotoopgaver som frivillig medarbejder. I Brøndby er antallet af afleveringer steget markant, især pga. af det nye formidlingskoncept Det Mobile Museum i Brøndby. Når folk kommer i kulturhusene, bliver de pludselig opmærksomme på, at deres historie i Brøndby også tæller med i historien om Brøndby. Der registreres Hans Elsted-Jensen INDSAMLING Af andre omfangsrige indkomster kan nævnes Hvidovres borgmesterkontors 117 arkivæsker med selvangivelser fra perioden 1904 ca En i Danmark helt unik samling med et uvurderligt forskningspotentiale. Hvidovres tidligere politimester Hermann Langlouis afleverede sin flotte uniform. Desuden er Langlouis også blevet interviewet af en de utrættelige interviewere fra Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. Dette interview er også blandt årets indkomster. 5

6 INDSAMLING Registrering af billeder 2013 var året, hvor øgede resurser gjorde, at indsatsen omkring elektronisk registrering af Forstadsmuseets samling af fotos, negativer og dias kunne intensiveres. Der blev således registreret omkring 3000 billeder i 2013, svarende til 8-10 % af museets billedsamling. Indkøbt software har medført, at flere rutiner omkring billedredigering og nummerering er blevet væsentlig hurtigere og frem for alt sikrere at gennemføre. Værdien af den elektroniske registrering har allerede vist sig ved meget større tilgængelighed, hvilket museets brugere har nydt godt af. Derudover har det været tidsbesparende, når personalet har skullet bruge billedmateriale til artikler o. lign. Mens Pesten raser Af mere kuriøse indkomster kan nævnes fremkomsten af billeder fra stumfilmen Mens Pesten raser fra 1913 optaget på Brøndby Strandhotel. I forbindelse med en tidligere aflevering af avisudklip fra Roskilde Dagblad fremkom der i samlingen en lille notits fra 1913 om, at det gik livligt for sig ude på Brøndby Strand. Nordisk Film var ved at optage til stumfilmen Mens Pesten raser med den dengang verdenskendte skuespillerinde Rita Sacchetto. Lige den dag avisens journalist kom forbi, var man i gang med at optage scener med badende hinduer i Ganges-floden, dvs. en masse mænd klædt ud stående i Køge Bugt med hakkende tænder optagelserne foregik i forsommeren, så vandet har ikke været ret varmt. Filmen er et engelsk kærlighedsdrama, der finder sted i Indien, men som altså er optaget med Brøndby Strandhotel som kulisse, og hvor Køge Bugt udgør Ganges. Brøndby Strandhotel har fint kunnet illustrere engelsk koloniherrebyggestil og med et par palmer sat op her og dér, har man næsten fået fornemmelsen af at være i Indien. Filmen findes desværre ikke længere, men Dansk Filminstitut har orignialprogrammet og stillbilleder, hvilket giver et fint billede af Brøndby Strandhotel anno Stills fra Mens Pesten raser Stills fra Mens Pesten raser

7 Interviewgruppen Interviewgruppen i Hvidovre blev søsat i 2012 som et indsamlingsprojekt, hvor frivillige fra Hvidovre Lokalhistoriske Selskab foretager interviews med borgere i og fra Hvidovre. I løbet af 2013 er gruppen vokset til 5 medlemmer, og yderligere tre kom til ved årsskiftet 2013/2014. Det er en usædvanlig flittig og selvstændig gruppe, der har foretaget intet mindre end ca. 40 interviews i 2013! Gruppens medlemmer finder ofte selv frem til interviewpersonerne, og ofte udvikler interviewene sig til længere føljetoner, hvor de frivillige følger op på historierne, og også får indsamlet billeder, div. artikler, film osv., der knytter sig til interviewene. Interviewpersonerne spænder vidt fra gamle frihedskæmpere over sundhedsplejersker til den tidligere politiinspektør. Alt i alt et rigtig godt og velkørende initiativ, som har stor værdi for Forstadsmuseets samlinger og daglige og fremtidige arbejde. Byggelegeplads i Foto indsamlet af interviewgruppen Interviewgruppen INDSAMLING Arkivforhold For så vidt angår arkivalier med Hvidovre-tilknytning, arbejder Forstadsmuseet på at skaffe forbedrede opbevaringsmuligheder for disse. Det er indtil videre lykkedes at få mulighed for at benytte nogle af By- og Teknikforvaltningens arkivfaciliteter. 7

8 FORSKNING 8 Udsigt fra Store Hus Forstaden, ny by og kulturarv - fra foragt til fredning I foråret 2013 fik Poul Sverrild mulighed for at undersøge perspektiverne i at engagere sig i en PhD-uddannelse indenfor rammerne af ansættelsen på Forstadsmuseet. Der er mange perspektiver i at tilpasse museets formelle uddannelsesniveau til de internationale normer, som i stigende grad også bliver gældende herhjemme, når institutioners niveau skal vurderes, og når der for eksempel skal tildeles fondsbevillinger og findes samarbejdspartnere til større projekter. Sidst på året landede PhD-projektet sin endelige struktur og fik den ovenstående titel. Forskningsprojektet og den efterfølgende afhandling arbejder med Hvidovre Kommune som den geografiske ramme, og tidsmæssigt handler det om de sidste 200 år med hovedvægten på Det tyvende Århundrede. Det er spørgsmål som, hvad der karakteriserer historisk forstadens særlige bylandskab og de måder, vi bruger det på og lever i det. Hvad er det for forhold, der over et 100-årigt forløb, har bestemt forstadens særlige struktur, dens sociale geografi og dens bebyggelse? Og endelig skal der arbejdes med de problemfelter, som forstadens særlige fysik og sociale/kulturelle struktur præsenterer os for i kulturarvs- og bevaringssammenhæng? Projektet gennemføres ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet med professor Mogens Rüdiger som hovedvejleder. Undersøgelserne bag PhD en har Hvidovre Kommune som genstandsfelt, men har naturligvis udblik til dansk og international forstadshistorie i øvrigt. Med projektets vinkel på forstaden som katalysator for udviklingen af en ny og udtalt social geografi i storbylandskabet, muliggør et nedslag i en enkelt forstad at få ny viden om tilblivelsen af nogle af de suburbane bebyggelsesformer, som gennem det 20. århundrede blev fremherskende i Danmark. Projektet forventes gennemført i løbet af 2014 med aflevering og forsvar i vinter/forår 2015.

9 Lokalplaner I løbet af 2013 har Forstadsmuseet atter budt ind med faglig sparring i forbindelse med Brøndby og Hvidovre Kommuners Planafdelingers arbejde med lokalplaner. I Brøndby har Forstadsmuseet bl.a. været med på besigtigelse af en lang række af de gamle gårde, der endnu findes i kommunen, ligesom at museet har givet fagligt input i forbindelse med ny lokalplan i Avedøre Landsby og i flere sager omkring nedrivning/ombygning af huse og bygninger rundt om i Hvidovre. Toftemosegård i Brøndby 1938 FORMIDLING Gammel Køge Landevej I januar 2013 blev et nyt indsamlingsog formidlingsprojekt om sommerlivet i 1900-tallet langs Gammel Køge Landevej søsat. Projektet er et samarbejde mellem Hvidovre Lokalhistoriske Selskab, Lokalhistoriskforening for Brøndby Strand og Forstadsmuseet. Med udgangspunkt i sommerlivet fra sin spæde start i 1900-tallet indtil anlæggelsen af strandparken i 1970 erne indsamler begge foreninger og Forstadsmuseet materiale i Brøndby og Hvidovre. Projektets geografiske udstrækning er Gammel Køge Landevej fra kommunegrænsen mellem København og Hvidovre i den nordlige ende, til kommunegrænsen mellem Brøndby og Vallensbæk i den sydlige ende. Populært sagt fra Flaskekroen til Brøndby Strandhotel. I 2013 modtog vi de første spændende historier og billeder fra badelivet, men det er endnu ikke afgjort, hvad projektet skal munde ud i rent formidlingsmæssigt det kan blive en publikation, en udstilling, en hjemmeside m.m. Gammel Køge Landevej

10 FORMIDLING Det Mobile Museum Siden februar 2013 har Brøndbys borgere kunne møde Forstadsmuseets nye mobile museum i Brøndbys to kulturhuse Brønden og Kilden hver den første tirsdag og onsdag i måneden. Hver måned udstiller Det Mobile Museum nye og spændende historier fra Brøndby. Museumsinspektør Lisbeth Hollensen står hver gang til rådighed med svar på de besøgendes spørgsmål om det gamle Brøndby, og hun hører også meget gerne folks egne historier om livet i forstaden. Folk har taget utroligt godt imod Det Mobile Museum, der er flittig besøgt: I snit kommer der omkring 70 besøgende hver måned, og museet har efterhånden en håndfuld stamkunder. Antallet af afleveringer til museet fra byens borgere er også steget markant, og afleveringerne bidrager væsentligt til bevaringen af Brøndbys historie. Det Mobile Museum i Brøndby 10 Følg Kløverstierne i Brøndby Kløverstier i Brøndby Strand I 2014 skal der åbne nye Kløverstier i Brøndby Strand, og igen sidder Forstadsmuseet med som faglig partner i styregruppen og arbejdsgruppen. De nye Kløverstier tager denne gang udgangspunkt i beboernes egne fortællinger om deres særlige sted eller oplevelse i Brøndby Strand. Fortællingerne bliver til i form af små film. Herefter bliver Kløverstisruterne lagt efter filmenes geografiske placeringer, ligesom de også bliver tilgængelige på nettet er således gået med at lave film sammen med beboere fra Brøndby Strand. Forud var en lang række personer med tilknytning til Brøndby Strand Forstadsmuseet, lærere, pædagoger osv. på facilitatorkursus dels for selv at lære teknikken bag, dels for at lære hvordan man underviser i denne teknik. Efterfølgende er der blevet afholdt en lang række workshops med elever fra skolerne, udvalgte Brøndby Strand borgere, unge og gamle osv., som hver især har lavet deres lille film om Brøndby Strand. Det er i skrivende stund mundet ud i film, hvoraf Forstadsmuseet har været involveret i produktionen af ni af dem.

11 Jubilæum i Avedørelejren D. 29. juni 1913 rykkede hæren ind i Avedørelejren og tog den i brug. D. 29. juni 2013 kunne lejren således fejre 100 års jubilæum, hvilket blev fejret med en markering af rang. Museumsinspektør Bitten Larsen samlede alle trådene, hvilket var et kæmpe arbejde, som hun imidlertid udførte til næsten militaristisk perfektion. Jubilæet blev markeret med en folkefest, hvor en række aktører blev inviteret til at deltage. Det betød, at dagen bød på en række aktiviteter så som voltigeopvisning, foredrag, gudstjeneste, bugtalershow, kagemand og ikke mindst koncert med kendte navne som The Raveonettes og Niels Skousen. Det var muligt takket være en indsats fra den anseelige mængde af aktører og frivillige, der deltog. Derudover havde museet et godt samarbejde med Hvidovres Kultur- og fritidsafdeling, som ikke mindst løftede den store arbejdsbyrde vedrørende afviklingen af koncerterne. Dagen blev en smule beskæmmet af et massivt regnvejr hele formiddagen, der imidlertid blev blæst væk, da musikken startede, så musikkens sidste strofer klingede ud, mens solen skinnede på Alarmpladsen. March ved lejrens jubilæum The Raveonettes FORMIDLING Forstaden.nu Takket være et samarbejde med Greve Museum og et tilskud fra Kulturstyrelsen kunne hjemmesiden blive lanceret i efteråret Hjemmesiden er en forlængelse af det store projekt Køge Bugt på Banen og har som formål at skabe en digital platform for undervisning i velfærdssamfundets historie. Hjemmesiden er rettet mod gymnasieskolen, men kan være nyttig for alle med interesse i velfærdssamfundets historie. Den rummer en række interessante kilder, mens der også er inspiration til elevopgaver. Gymnasielærere og elever fra bl.a. Hvidovre Gymnasium har været med til at udforme siden. åbnede i

12 FORMIDLING Soldater på Vestvolden Den sidste søndag i september blev den årlige Befæstningsdag afviklet. Forstadsmuseet var primus motor i arrangementet, som også havde deltagelse af Buqetten, Fritidsbutikken, Hvidovre Produktionsskole samt skuespiller Svend Erik Engh. Arrangementet bestod af en guidet tur på cykel v. museumsinspektør Lisbeth Hollensen, der havde ca. 50 deltagere med fra Horsedammen i Brøndby og ud til den røde barak i Avedøre. Barakken var også udgangspunktet for rollespillet Spionmysteriet, som var rettet mod børnefamilierne. Ca. 300 deltog og fik en unik oplevelse på volden, hvor tiden var skruet tilbage til Her blev deltagerne udsat for en række prøvelser, inden de til sidst kunne afsløre spionen. At formidlingskonceptet er en succes, vidner de utallige positive tilkendegivelser i brugerundersøgelsen, som alle deltagere udfyldte, om. Soldater på Befæstningsdagen Guidet cykeltur på Befæstningsdagen Brugerundersøgelse Hvordan var spionmysteriet? Meget spændende Spændende Kedelig (Uhyggeligt) Alders fordeling Hvor kommer i fra? Sjælland Jylland Sverige Nordsjælland København Dreng Pige Hvidovre Vestegnen 12

13 Julemanden mødte også op til julemarked i Avedørelejren Julemarked i Avedørelejren Med over 1200 gæster blev julemarkedet d. 8. december det hidtil mest velbesøgte. Takket være et kommunalt tilskud skulle museet ikke selv stå for teltopsætningen, hvilket frigav ressourcer til at gøre markedet endnu bedre for både deltagere og gæster. Markedet blev åbnet af Hvidovres borgmester Helle Adelborg, inden Øglegøglerne satte lattermusklerne i gang med et underholdende gøglershow. James Sampson og Susanne Ørum kælede for øregangene, Fungerende Museumschef Anja Olsen og museumsinspektør Janus Clausen fortalte historier om lejren og cirkus, og i de mange boder kunne gæsterne købe alt fra hæklede madpakker til lokal vin. FORMIDLING Foredrag Som en naturlig del af Forstadsmuseets formidlingsarbejde har kalenderen igen i 2013 været fyldt med foredrag, rundvisninger, busture, cykelture osv. spændende lige fra foreningsarrangementer til fagspecifikke besøg fra udlandet. Af særlig karakter kan i 2013 nævnes Forstadsmuseets medvirken i programrækken Huse der former os, der blev vist på DRK i efteråret. I disse programmer blev der sat spot på hverdagsarkitekturen i form af velfærdsstatens institutionsbyggerier så som skoler og hospitaler. Poul Sverrild var med som historikeren, der gav byggerierne en kulturhistorisk vinkel. I Politiken d. 27. november 2013 lød anmeldelsens overskrift: Huse der former os er forfriskende arkitekturformidling. 13

14 INDSAMLING Registreringer Det har i 2013 været muligt at sætte øget fokus på registrering af afleverede genstande og på Cirkusmuseets samlinger generelt. Det har bl.a. betydet gennemgang og strukturering af nyindkommet materiale, der har mundet ud i en indsamlingspolitik og indsamlingsstrategi. Arbejdet har desuden sat fokus på museets brug af Regin og på håndtering af afleveringer i forbindelse med overdragelser til museet. Fra Nelly Janes fotos Rita Bjarns ved sin cirkusvogn Rita Bjarns i manegen 14 Aflevering fra Rita Bjarns I 2010 modtog Cirkusmuseet en større samling af personligt materiale fra dressøren Kristian Kaptajn Bjarns, hustruen Betty Mundeling og datteren Rita Bjarns. I det forløbne år blev denne, i forvejen meget omfattende sag, suppleret med yderligere materiale med relation til Rita Bjarns og hendes mand Peter Alban Hansen. Materialet indeholder bl.a. personlig korrespondance mellem Rita Bjarns og hendes biologiske polske far og fotografisk materiale, der dokumenterer hendes liv i og udenfor manegen omkring Med den nye aflevering kan museet tegne et detaljeret billede af en artistfamilie, deres karrierer og personlige historier i midten af det 20. århundrede. En historie med tydelige spor af den fælles europæiske historie med både Verdenskrig og Kold Krig, og som flugter med dansk cirkus guldalder fra 1930 erne til midten af 1960 erne. Afleveringen er tilgået museet med hjælp fra medlemmer af Danske Cirkusvenner, der hermed skal have en stor tak for hjælpen.

15 Samlingspolitik I forbindelse med det generelle arbejde med Cirkusmuseets samlinger blev det besluttet at indsamle nye genstande mere målrettet og mere struktureret. Som værktøj til dette udvikledes derfor en samlingspolitik, der skal udstikke retningen for museets samlingsarbejde over de næste år. Centralt i politikken står ønsket om fremover at optage genstande i samlingen, der bidrager med nye aspekter til den danske cirkus- og artisthistorie. Det betyder i praksis, at museets aktive indsamling knyttes til Cirkusmuseets formidlingsarbejde, samt et øget fokus på genstandnes historie og relationer til eksisterende genstande i museets samling i forbindelse med passiv indsamling. Det sidste betyder bl.a. øget research i museets eksisterende samlinger i forbindelse med afleveringer og fokus på bedre beskrivelse og affotografering i Regin. INDSAMLING Kostume fra Steckels Aflevering fra Steckels Da Dina Mama Steckel i 2012 døde, overtog Cirkusmuseet af familien en lang række kostumer og rekvisitter, som havde været brugt i familien Steckels musikalske, akrobatiske og komiske entréer. I det forgangne år modtog museet endnu 20 kostumer. De nye kostumer stammer primært fra akrobatiske numre og klovneentréer fremført omkring 1970 af Heidi og Randi Steckel. Afleveringen giver mulighed for at undersøge, hvordan kostumer skabes og udvikles over tid, ligesom det er muligt at studere kostumets rolle i forhold til et nummers udførelse. 15

16 FORSKNING Loppecirkus i Weekendavisen Forskning i loppecirkus I forbindelse med udstillingen Lopperne kommer! lavede museet en del grundforskning, der dannede baggrund for udstillingens indhold. Forskningen bestod dels i at lokalisere kilder til loppecirkus historie, men også i at definere loppecirkus særegne historie i en bredere kulturhistorisk kontekst. Forskningen berørte emner som dyrevelfærd, iscenesættelse af numre, velfærdsbyggeri og den almene underholdningshistorie. Resultaterne blev formidlet i særudstillingen, via artikler i Weekendavisen og Cirkusbladet, og igennem interviews med bl.a. Radio 24syv, Aftenshowet på DR1 og TV-2 Lorry i forbindelse med åbningen af udstillingen. 16

17 Lopperne kommer! I vinterferien åbnede Cirkusmuseet udstillingen Lopperne kommer!, der fortalte loppecirkussets kulørte og dramatiske historie. Udstillingen var den første større særudstilling siden 2009, hvor museet åbnede i sin nuværende form. Baggrunden for udstillingen var et tilbud fra Tivoli om at låne effekterne fra det loppecirkus, der havde sin plads i Smøgen fra formentlig det sidste forevist i Danmark. Blandt effekterne var linedanserinden Miss Babettes line, kobbertråd til at tøjre rovdyrene, forestillingens manegebord og de skilte, som hang foran det lille cirkus. Udstillingen bugtede sig igennem den faste udstilling, men var særlig gennemgribende i de to aktivitetsrum i stueetagen. Her skabte billedkunstneren Ulrik Schiødt et loppecirkus-univers på væggene, hvor publikum i det ene rum kunne opleve historien om loppecirkus i gigantisk tegneserieform, mens det andet rum gjorde lopperne store og publikum små. Her var det også muligt at få lopperne til at løbe om kap og se, hvem der kunne fange flest lopper med en støvsuger. Udstillingen lukkede med udgangen af året, men Ulrik Schiødts smukke vægge bliver stående nogen tid endnu, ligesom loppekapløbet også bevares. FORMIDLING Marco Assmann Loppeudstilling Formidlingspolitik Cirkusmuseet fik i 2013 en ny formidlingspolitik. Afledt af den nye politik blev der lavet tilbud til alle alderstrin, hvor det fysiske arbejde med cirkus blev integreret. Museets artist spiller naturligvis en stor rolle i den henseende. 17

18 FORMIDLING Tonny Trifolikum i Fægtesalen Vinterferien I forbindelse med åbningen af udstillingen Lopperne Kommer! lykkedes det museet at få fat på den eneste turnerende loppecirkusdirektør i Europa, nemlig tyskeren Marco Assman og hans Flohcirkuz. Marco Assman optrådte tre gange dagligt i vinterferien i sin lille cirkusvogn, hvor maks. 20 gæster ad gangen fik en ganske unik oplevelse med både fodboldspillende og linedansende lopper. I Fægtesalen bød legenden Tonny Trifolikum på klassisk gøgl bl.a. med den tomatspisende Rocker-Kurt. Der var fulde huse ugen igennem. Fastelavn på Cirkusmuseet Museets fastelavnsarrangement er nu blevet en tradition, og flere hundrede gæster fik en fornøjelig dag på museet og i Avedørelejren. Sminkning og kreative aktiviteter kombineret med forestilling med Cirkus Arcus vakte stor begejstring. Hvidovre Produktionsskole afviklede tøndeslagningen på Alarmpladsen, og Grundejerforeningen i Avedørelejren støttede arrangementet økonomisk. Sminkning ved fastelavn 18 Cirkus blev fejret Cirkus har fået sin egen mærkedag verden over, nemlig International Cirkusdag, som finder sted i april. Cirkusmuseet og Danske Cirkusvenner markerede dagen med foredrag med Aase Tribini, forestilling med Cirkus Big og aktiviteter på museet. Både et lidt ældre cirkusinteresseret publikum samt børnefamilier havde stor glæde af dagen, der blev endnu festligere af, at Cirkus Baldoni fik mulighed for at spille forestilling i deres telt på Alarmpladsen midt i lejren. Cirkus Big i Fægtesalen

19 Nablus Circus School Cirkus for de mindste Under Vestegnens Kulturuge kunne museet byde på forestillinger for de 2-4 årige, da Cirkus3 kom forbi med deres forestilling Hjælp jeg mangler en klovn!. Med sit rolige tempo og ufarlige opbygning af klovnekaraktererne kunne børnene være med uden at blive skræmte. Over 450 børn fik glæde af forestillingen. Besøg fra Nablus Takket være en kontakt fra NGO en Spormedia og GlobalKids kunne Cirkusmuseet i august præsentere Nablus Circus School. En lille gruppe fantastisk dygtige og yderst sympatiske unge fra Palæstina gav workshop og en underholdende nycirkusforestilling på museet. Besøget understregede påstanden om, at cirkus er en global kunstform, der kan udøves og forstås af alle. Særligt deltagerne på cirkusworkshoppen fik en stor oplevelse ved at kommunikere med artisterne også selv om, det ofte foregik vha. fagter. Cirkus 3 i Fægtesalen FORMIDLING Cirkus på film Ligeledes under Vestegnens Kulturuge kunne museet præsentere cirkus på film, da Buster filmfestival rykkede ind for en dag. Her blev vist Orla Frøsnapper og en række små finurlige animationsfilm, hvor cirkus agerede ramme. På museets 2. sal kunne publikum selv lave deres egen animationsfilm med lopper i hovedrollen i form af nogle af kunstnerens Ulrik Schiødts fantastiske illustrationer fra udstillingen Lopperne Kommer!. I januar havde museet allerede lagt lokaler til filmfestivalen Oregon for Station Next og Kultur og Fritidsafdelingen og i november besøgte Station Next igen museet, da der blev lagt rammer til en gruppe kræftramte børns filmproduktioner. Animationsværksted på 2. sal 19

20 FORMIDLING Udstilling i teltet Coexistence gæstede Cirkusmuseet Cirkus på kræmmermarked Cirkusmuseet deltog i august måned på Frihedens Kræmmermarked, hvor frivillig Bent Andersen ydede et stort arbejde. Museet havde lavet en udstilling om rariteter, der blev vist i det lille cirkustelt, og arrangerede desuden cirkusworkshops i løbet af markedet. Parakrobatik i topklasse Efterårsferien blev en af de mest velbesøgte, hvilket ikke mindst skyldtes den internationale akrobatiktrup Coexistence, som museet allerede havde fornøjelsen af i 2012, da de optrådte til et meget snefyldt julemarked. Derfor var det oplagt at få dem på museet igen under ordentlige forhold, og det tog publikum i den grad til sig med fem fuldt bookede forestillinger til følge. Julecirkus Det er ved at være en tradition, at Cirkus Baldoni gæster Fægtesalen for at lave julecirkus, hvilket også skete i Her kom de mange hundrede gæster i julestemning, og en god tradition med julecirkus blev holdt i hævd. 20 Foredrag på Cirkusmuseet Cirkusmuseet og Danske Cirkusvenner bød i samarbejde på to foredragsaftener, hvor cirkusinteresserede kunne komme bag facaden på cirkusverdenen. I marts kom Bakkens Pjerrot i form af Kurt Flemming forbi og fortalte om sit liv med Pjerrot figuren. Samtidig fortalte museumsinspektør Janus Clausen og fungerende museumschef Anja Olsen om udstillingen Lopperne Kommer!. I oktober var det Suzanne Berdino, der gav et underholdende og rørende foredrag for en fyldt sal om sit liv i manegen og som en del af en af Danmarks mest kendte cirkusfamilier. Foredrag med Suzanne Berdino

21 Barnevognsparkering ved Powercirkus Cirkusleg Takket være støtten fra Arbejdsmarkedets Feriefond til en artistfaglig formidler, kunne museet tilbyde Cirkusleg for alle hver søndag og alle åbningsdage i ferierne, hvor museets brugere kunne prøve jonglering, linedans, trapez og meget mere. Det blev flittigt benyttet, og særligt i sommerferien steg besøgstallet i forhold til tidligere år markant. Cirkus nu også for mødre I 2013 fik museet hul på konceptet Power Cirkus, som var rettet mod nybagte mødre. Hver tirsdag og torsdag kunne mødrene komme i form med cirkus, og konceptets uforpligtende og rummelige form vandt indpas. Konceptet var så anderledes, at Politiken fattede interesse og bragte en større reportage i deres lørdagstillæg. Power Cirkus fortsætter ufortrødent i Cirkusleg for museets gæster FORMIDLING Cirkusskolens elever træner Den sjoveste skole I foråret, sommeren og efteråret tilbød museet cirkusskole for børn i alderen 4-14 år. Skolerne var et tilløbsstykke og flere end 150 børn deltog. På skolerne var der mulighed for at komme i dybden med cirkusdisciplinerne, men der var også plads til at få nye venskaber og masser af gode grin. For de ældste grupper var skolen i foråret og efteråret en del af Fritid for dig, mens sommerskolen var støttet af Aktiv Ferie. 21

22 FORMIDLING Børnefødselsdag Børnefødselsdage på Cirkusmuseet Masser af grin og glade børn fyldte museet ved de over 100 børnefødselsdage, som museet afholdte i Det var imidlertid ikke kun til børnenes store begejstring, men også til forældrenes, da de med god samvittighed kunne give deres børn en stor oplevelse og samtidig nyde et hjem, der stadig stod efter en børnefødselsdag. Børnefødselsdagene var ikke blot et stort aktiv for museet, men også for Avedørelejren som sådan. Mange af gæsterne kom således fra hele Storkøbenhavn, og det var gængs, at de var overraskede over lejrens smukke rammer og oaselignende præg. Cirkus for seniorer Under Vestegnens Kulturuge lancerede museet for første gang et tilbud til seniorer, hvor det fysiske aspekt af cirkus også var integreret, så seniorer også kunne få glæde af arbejdet med cirkus. Konceptet slog ikke igennem i 2013, men vil blive finpudset og genoptaget i 2014 bl.a. som erstatning for museets seniorrundvisninger. 22 Cirkus for firmaer Cirkus kan udføres af alle uanset alder, kulturel baggrund eller for så vidt position i en organisation. Det måtte bl.a. Hvidovre Hospital sande til et af museets teambuilding-arrangementer. Her blev der arbejdet intenst med tryllekunst, akrobatik, jonglering og klovneri, inden det kulminerede i en festlig forestilling, hvor grænser blev overskredet, og kollegaerne kom til at fremstå i et nyt lys. Museet mærker, at en del virksomheder stadig er tilbageholdende med at lave aktiviteter ud af huset, men fik dog en god håndfuld firmabesøg i Samarbejdet med Belægningen og Café Bataillionen vedrørende arrangementerne fungerede godt og blev løbende udviklet. Teambuilding i Fægtesalen

Beretning den 19. marts 2015

Beretning den 19. marts 2015 GENERALFORSAMLINGEN BERETNING & REFERAT HVIDOVRE LOKALHISTORIE AVEDØRE OG HVIDOVRE Forstadsmuseet / Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 2015 Af Ole Asbjørn Petersen Beretning den 19. marts 2015 Sidste år

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden KULTURKALENDER SEPTEMBER 2015 Det sker i Brøndby Søndag den 13. september kl. 10.00 Kulturløbet 2015 Kulturhuset Brønden Kulturkalender September 2015 Det sker i Brøndby KULTURKALENDER SEPTEMBER 2015 Udstillinger:

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Matematikcenter på 2 minutter

Matematikcenter på 2 minutter Årsberetning 2014 1 Matematikcenter på 2 minutter Lektiehjælp i matematik Til kamp mod manglende matematiske kvalifikationer Gratis og for alle Hvad vil vi? Matematikcenter vil motivere og inspirere danske

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2011 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes.

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes. Til potentielle ansøgere til de ledige stillinger på Mosede Fort, Danmark 1014-18 Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye

Læs mere

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45.

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45. AKTIVITETER 2014/15 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 7 sider DAGENS PROGRAM 11.00 KULTURDAGEN ÅBNES V. borgmester Ole Bondo Christensen 11.15 FANDANGO 2 numre fra sidst opførte forestilling vises

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

CV: Rikke Stokholm Qvist Rasmussen

CV: Rikke Stokholm Qvist Rasmussen CV: Rikke Stokholm Qvist Rasmussen Bosiddende i Odense Opvokset i Solrød Strand på Sjælland Født den 15. oktober 1993 Mobil: +45 27 51 39 95 Mail: rikkesq@hotmail.com www.rikkesq.dk Journalistisk erfaring:

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Teater Nordkrafts PR-afd. Copyright Teater

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013 Børs og katedral - museer som en investering Trondheim 7 oktober 2013 Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Globalisering som

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på Formål: At afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes behov inden for de 4 områder:

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET

VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET DR Koncerthuset i DR Byen har vundet stor international anerkendelse og mange priser for både arkitektur og akustik. Koncerthuset afvikler årligt flere end 250 koncert- og tv-produktioner

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

KREDS 4... IPAs mc-klub i Plonsk deltog også i marchen. Michael Boolsen og Mikkel Ross foran sommerresidensen Wilanow Palace. Af Mikkel R oss, kredsformand i IPA Kreds 4. Jeg valgte sammen med min kone,

Læs mere

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk Lav en avis! Navn: 1 Indhold Job på en avisredaktion 3 Nyhedskriterier 4 Vælg en vinkel 5 Avisens genrer 6 Nyhedsartikel 7 Reportage 8 Baggrund 9 Feature 10 Interview 11 Læserbrev 12 Kronik 13 Leder 14

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Opdateret 04012014. Lars Kjær f. 1974, cand. mag. i historie. Gothersgade 161, 2. th. t: 29 88 00 03. e: lrskjr10/at/hotmail/dot/com

Opdateret 04012014. Lars Kjær f. 1974, cand. mag. i historie. Gothersgade 161, 2. th. t: 29 88 00 03. e: lrskjr10/at/hotmail/dot/com 1 Opdateret 04012014 Lars Kjær f. 1974, cand. mag. i historie Gothersgade 161, 2. th t: 29 88 00 03 e: lrskjr10/at/hotmail/dot/com websider: http://lrskjr.dk/og http://nyhederforbørn.nu/ Kvalifikationer

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

28 maj 2015. Hun forsøder hverdagen med design og kunst Arkitekt og designer Helle Willum Jensen har skabt sit eget seniorjob på Ørestad Plejecenter

28 maj 2015. Hun forsøder hverdagen med design og kunst Arkitekt og designer Helle Willum Jensen har skabt sit eget seniorjob på Ørestad Plejecenter 28 maj 2015 Nr. 5-28. maj 2015. Nr. 5 Hun forsøder hverdagen med design og kunst Arkitekt og designer Helle Willum Jensen har skabt sit eget seniorjob på Ørestad Plejecenter Af Eva Birgitte Jensen Fotos:

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014.

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Succeskriterier for Iværksætterhuset Iværksætterhuset skal: 1) sikre et enstrenget og ensartet erhvervsfremmetilbud for kommunernes

Læs mere

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge Dagtilbudsavisen 4. udgave Gl. Åby Dagtilbud NR. 4 August 2013 Introduktion Ved dagtilbudsleder Tina Haugstrup Andersen Kære alle Velkommen tilbage efter sommerferien sikke

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO Læs om Sommerhold og CAMP LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2015 En tegneevent for voksne er blandt

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

VærelZe 313 og Teaterskolen

VærelZe 313 og Teaterskolen syddjurs egnsteater VærelZe 313 og Teaterskolen sæson 2014/15 www.syddjursegnsteater.dk KÆRE UNGE I SYDDJURS KOMMUNE For femte år i træk byder vi velkommen til Ingen kedelige onsdage, på den sidste onsdag

Læs mere

Kære gymnasielærer, Lærerbrevet indeholder: idéer til elevopgaver i forbindelse med to udvalgte værker relevante artikler, der understøtter opgaverne

Kære gymnasielærer, Lærerbrevet indeholder: idéer til elevopgaver i forbindelse med to udvalgte værker relevante artikler, der understøtter opgaverne Roskilde september 2013 Kære gymnasielærer, Dette lærerbrev er et supplement til inspirationsmaterialet SAMTIDSKUNST - fra relationel æstetik til det radikale demokrati. Materialet henvender sig til gymnasielærere,

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2015

Nyhedsbrev marts 2015 Nyhedsbrev marts 2015 Her kan du læse, at: Filmen Mr. Turner vises i Hvalsø Bio Udstillingen med Poul Ørsted Pedersen samlingen vises i Den Gamle Skole i Kirke Saaby Udstillingen med naivistisk kunst vises

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

FOKUS PÅ HAVEN & ROSENKÅRING 2006

FOKUS PÅ HAVEN & ROSENKÅRING 2006 FOKUS PÅ HAVEN & ROSENKÅRING 2006 Gratis adgang! EKSTRA: STAND UP OPERA VALBYPARKEN søndag den 6. august kl. 11-17 VELKOMMEN til en havekulturel og musikalsk inspirationsdag i Valbyparken søndag den 6.

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere