Nummer april Delfinpigen - elsket af alle s. 3. MSU s årsberetning s. 4. Stik så(r) s Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nummer 12 29. april 2009. Delfinpigen - elsket af alle s. 3. MSU s årsberetning s. 4. Stik så(r) s. 6-7. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC"

Transkript

1 Nummer april 2009 Delfinpigen - elsket af alle s. 3 MSU s årsberetning s. 4 Stik så(r) s. 6-7 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

2 Kær e læ s e r e Af Torben Jessen Vi er det maritime erhvervs foretrukne uddannelses- og videnspartner Vi er en uddannelsesinstitution med det maritime, læring og viden som vores kerneområder Torben Jessen Direktør Sådan lyder vores mission statement. Når jeg læser Rune s beretning fra MSU og artikler i News og Currents, og når jeg tænker på samtaler, jeg har haft med studerende, undervisere og repræsentanter for Det Blå Danmark, så er jeg overbevist om, at vi bevæger os støt og roligt i retning af at leve op til vores mission. Vi har fokus på det maritime og på de problemstillinger i erhvervet, der kunne have en fælles overskrift, nemlig kvalitetsskibsfart. Bag dette begreb gemmer sig alt fra driftsøkonomi, human ressource-elementer, sikkerhed og sundhed til miljø. Især miljøproblematikkerne har stor bevågenhed her i året for afholdelsen af FN s klimakonference i København i december. De maritime uddannelser har sammen med Søfartsstyrelsen sat som mål, at vi op til klimakonferencen vil vise, hvad uddannelserne gør og kan gøre for at øge bevidstheden om, at vi som et maritimt uddannelsessystem bidrager til at gøre det blå mere grønt. Derfor glæder det mig rigtig meget, at flere og flere studerende vælger opgaveemner, der er relevante for Det Blå Danmark. Vi har tidligere i Currents omtalt Projekt Skib - Optimering (Ross, Rune Mai, Søren Hansen og Anders Christiansen) - Natarbejde, vagtarbejde og søvnrytmer for medarbejderne på skibene (Eggers-Lura). Det glæder mig også, at rigtig mange undervisere har en løbende og tæt kontakt med erhvervet og bidrager med deres ekspertise til at løse konkrete og komplicerede opgaver for rederier på blandt andet miljø- og sejladsoptimeringsområdet. SIMACs Projekt Skib kan også komme til at spille en stor rolle i samarbejdet mellem erhvervet og uddannelserne i takt med, at automationsområdets betydning vokser. Det er desuden godt at se, hvordan der både er behov og interesse for at omsætte aktuelle emner behandlet af de studerende i deres opgaver i virkelighedens blå verden. Det bidrager til, at SIMAC får status som videns- og innovationscenter i Det Blå Danmark. Det giver et mere spændende studiemiljø, og det skærper de studerendes interesse for og indsigt i erhvervet. Det pynter på cv erne og dermed på jobmulighederne, og det giver underviserne mulighed for at videndele med kolleger i erhvervet og senere videndele med de studerende. MSU har ydet en meget stor indsats for at skabe muligheder for, at der også finder videndeling sted de studerende imellem. SIMAC har fokus på læring. Det betyder, at SIMAC også har fokus på selv at lære som organisation. MSU skal derfor også have en stor tak for at være med til at fremme fokus på, at SIMAC kun kan blive bedre, hvis brokkeri omsættes til kontinuerlig konstruktiv kritik. Og gerne fremført via MSU-repræsentanterne. SIMAC s værdier: SIMAC - a mile ahead Vi arbejder efter et fælles værdigrundlag og vil kendes for: at vi har et inspirerende studiemiljø at vi har kvalitetssikrede og internationalt anerkendte uddannelser på højt niveau at vi leverer udviklings- og samarbejdsorienterede dimittender at vi arbejder med respekt for hinanden og i åben dialog at vi arbejder professionelt og selvudviklende at vi er en professionel samarbejdspartner, der tager udgangspunkt i branchens behov Redaktionel info: Studerende: Jonas Kristensen Semester: BS4 Kaspar Saltzstein Semester: BS4 Koordinator: Nana Høgsland Kommunikationskoordinator - SIMAC Ansvarshavende: Torben Jessen Direktør - SIMAC Tryk: TrykTeam Grønnemosevej Svendborg Læserbreve o.a. Debatindlæg, læserbreve, artikler o. a. kan indsendes til bladet på Næste udgivelse: Skolebladet udgives 1 gang om måneden. Tidsfrist: Indhold der skal med i næste udgivelse skal være redaktionen i hænde senest 10 dage før næste udgivelse. 2

3 Akt i v i t e t e r April og maj 28. april kl Green Ship of the Future-arrangement i Salen på Graaesvej. 2. maj kl A.P. Møller Kollegiets årlige sommerfest 13. maj kl Svendborgløbet. Udgangspunkt på Landsstævnestadion i Svendborg. 18. maj kl Debat-eftermidddag med tre medlemmer af Europaparlamentet. Sted følger senere. 21. maj fra kl Eventyrløbet. Start og mål ved Odense Idrætspark. Datoer for åbent værksted Der er stadig tre gange åbent værkted tilage på Værkstedsskolen. Mandag den 4. maj Tirsdag den 19. maj Tirsdag den 2. juni Alle tre dage kl Datoer for møde i KFS (Kristeligt Forbund for Studerende) Torsdag den 28. maj Alle tre dage kl til i mødelokale Sierra på Graaesvej. Åbningstider i laboratorierne på A.P. Møllersvej Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Der er nu ansat to studerende som tutorer/laboratorieassistenter, og dermed kan der tilbydes faste åbningstider med vejledning til de studerende, der skal arbejde i laboratorierne. De to studerende, der er ansat som assistenter, er Jens Plesner og Morten Skelmose - begge fra BM6. Derudover er laboratorierne som sædvanligt åbne i alle skolens åbningstimer, og tiderne ovenfor angiver, hvornår der er personale til at vejlede. Følgende medarbejdere har valgt at forlade SIMAC siden sidste udgivelse af SIMAC NEWS: Jens Østergaard Kronland pr Søren Westphal pr Ulla Bjørndal Møller pr Der er tre møder tilbage inden sommerferien. Torsdag den 30. april Torsdag den 14. maj Del f i n p i g e n - e l s k e t af al l e Af Harald Rothe og redaktionen Delfinpigen er placeret uden for hovedindgangen på Graaesvej, så hun er den første man ser, når man ankommer på adressen. Hun er skabt i bronze af kunstneren Erik Cohrt tilbage i 1950erne. Delfinpigen er ifølge Weilbachs kunstnerleksikon formentlig opsat få år efter Navigationsskolens flytning fra Færgevejen til bygningerne på Graaesvej, Harald Rothe der stod færdige i I forbindelse med indvielsen havde man søgt fondsmidler til kunstnerisk udsmykning, og det var i den forbindelse, at Delfinpi- Lektor gen så dagens lys. Meget er sket siden, og mange nye bygninger er skudt op på adressen, men Delfinpigen udsmykker stadig hovedindgangen den dag i dag. Delfinpigen er skabt i bronze af kunstneren Erik Cohrt tilbage i 1950erne. Ved udvidelsen af skolen i 1995 var der penge tilovers i byggeprojektet. Det blev derfor besluttet at bruge pengene på nogle specielle håndtag på skolens døre, der passede til Delfinpigen. Det var her, vi fik de smukke og unikke delfinhåndtag vi har i dag. De blev støbt i nogle specielle forme hos CCJensen. Kunstneren Erik Cohrt var billedhugger og levede fra 1902 til Fra 1935 bosatte han sig på Fyn. Han er blandt andet kendt for sine skulpturer af H.C. Andersens eventyrfigurer. Derudover har han lavet alterbordet i Fredens Kirke i Svendborg (kobberplader udsmykket med forgyldte bronzerelieffer) samt en frise i Stenstrup Kirke. 3

4 MSU s år s b e r e t n i n g Rune Jørgensen SO3 Af Rune Jørgensen I disse dage hvor påsken netop er overstået, og skolen igen er startet, er jeg blevet bedt om at lave et lille review på, hvad der er sket i MSU igennem Hvad er der egentligt sket i MSU? Har vi bare ladet SIMAC være SIMAC, eller er der rent faktisk sket en udvikling? I 2008 har der blandt andet været meget fokus på forbedring af studiemiljøet på SIMAC. Dette var en naturlig forlængelse af resultatet af trivselsundersøgelsen i Derudover bød 2008 på mindeværdige fester med Sygeplejeskolen og ikke mindst Strip og pølser, som alle blev arrangeret i et godt samarbejde mellem Los Lagos og MSU, hvor sygeplejerskerne også har spillet en rolle i planlægningen af festerne. Manglen på grupperum var en af de første større ting, der blev taget op i 2008, hvilket resulterede i leje af den gamle SIDbygning i Ørkildsgade og derefter indretning af denne til grupperum. Yderligere har købet af Graaesvej 25 også øget kapaciteten af grupperum, således at vi også i projektperioder skulle være dækket godt ind. Derudover var det også i 2008, at SIMAC fastslog over for MSU, at der bliver satset 100% på de studerende i forbindelse med simulatorkapaciteten. Der var før tvivl om, hvorvidt man fra SIMACs side ville sælge kurser eller undervise studerende. Det er dog ikke lutter lagkage det hele på trods af, at der er sket meget. Som studerende er det vigtigt, at vi forholder os kritiske og kommer med konstruktive forslag til at forbedre studiet, studiemiljøet og ikke mindst SIMAC. Det må opfordres til, at du som studerende aldrig skal gå og murre i krogene og skabe en dårlig stemning. Derimod skal du komme frem med dine frustrationer i god tid og på en konstruktiv måde, således at der kan blive taget hånd om sagerne, inden de udvikler sig til uløselige konflikter. Da vi ikke kan gøre noget ved en sag, som vi ikke ved noget om, er den eneste måde, vi i MSU kan gøre noget ved sagerne, ved at du som studerende kommer frem med dine punkter til klasserepræsentanten. Derved kan vi tage emnet op på det kommende møde. Undervisningsfaciliteterne er også et emne for sig. Lokalerne 108/109 samt 208/209 er blevet slået sammen for at skabe mere plads til undervisningen på bedst mulig måde. Disse lokaler er yderligere blevet instrumenteret med flere projektorer og tavler. På den måde kan undervisningen foregå, så alle kan følge med i, hvad der sker på tavlen såvel som i PowerPointshows. Indeklimaet var specielt i efteråret 2008 et stort emne, som daværende SO3 bragte på banen. Resultatet af dette er, at der nu er indhentet tilbud på at få lavet udsugning i Salen i forbindelse med renoveringen af Los Lagos, som beklageligvis må siges at have taget væsentligt mere tid end forventet. Det positive ved den sag er dog, at der er lys for enden af tunnelen, og at Lossen genopstår i nye og spændende rammer, som vi alle glæder os meget til. Også mindre ting har været på dagsordenen i Strømstik i kantinen samt i flere af klasselokalerne er blevet realiseret. Der er købt flere licenser til GTS-simulation, og det er blevet muligt at låne bådene på Frederiksøen. Yderligere er MSU i 2008 begyndt at arrangere regelmæssige foredrag for de studerende. Igennem tiden har det været om alt fra pirater til brændselsceller, og fra klassifikationsselskaber til forlis. Emnerne har været bredt fordelt takket være gode idéer og kontakter fra studerende såvel som undervisere, hvilket vi i MSU takker mange gange for. 4

5 Før sk r u e n ko m m e r i va n d e t... Kjartan Ross SO3 Af Kjartan Ross I sidste nummer af SIMAC NEWS beskrev jeg motorproduktionen ved MAN Diesel i Frederikshavn. Produktionen af motorer var dog ikke alt, hvad vi så på, da man også producerer både gear, skrueaksler og skibsskruer altså hele drivlinjer. Det bliver faktisk til en produktion på ca. 170 skruer om året. Produktionen af motorer er i øvrigt på ca. 178 om året, hvoraf ca. 150 er 4-taktsmotorer. Disse tal må dog forventes at falde i forbindelse med den finansielle krise, som med et slag har lagt en kraftig dæmper på rederiernes nybygningsprogrammer. Til gengæld stilles der større og større krav til skibes miljøvenlighed, hvilket sammen med de stadig høje priser på brændstof stiller større krav til maskineriet ombord på skibene. Dette faktum præger tydeligvis MAN Diesel, hvor optimering og effektivisering prioriteres højt. Det ses både i produktionslinjen i Frederikshavn, og ikke mindst i den kraftige udvikling deres produkter har været igennem. Eksempelvis kan man opnå en forbedring på hele 5-7 % af et skibs performance alene ved at udskifte bladene på skibsskruen til det sidste nye design, hvorfor en vigtig del af MAN Diesels forretning ikke kun er nybygninger, men i lige så høj grad er at optimere på eksisterende skibes drivlinjer såvel fra deres egen produktion som fra deres konkurrenters. Vi støder på det med det samme, idet det første vi ser, da vi træder ind i den første af MAN Diesels produktionshaller, er et tydeligvis brugt skrueblad af lidt ældre dato placeret på et stort massivt stålbord, hvor et par mænd er i færd med at opmåle og studere skruebladet nøje. Vores rundviser forklarer, at man gør meget ud af at studere tidligere modeller, som har været i drift, for at se, hvordan disse er blevet slidt. De herigennem gjorte erfaringer kan man måske bruge til at finde nye veje til optimering af form og materialevalg for skruebladene. Skruetøjet, der produceres i Frederikshavn, er alle pitch-skruer altså skruer med vendbare blade - med 4 blade. De støbes af en blanding af nikkel, aluminium og bronze. Det eksakte blandingsforhold kan vi selvfølgelig ikke få at vide, men grunden til lige netop denne blanding af metaller er, at det øger metallets sejhed, hvorved det bliver mere modstandsdygtigt over for vibrationer og de eventuelle slag, en skrue kan få. Nogle skruer leveres også med rustfri stålblade, hvis kunden ønsker dette. Disse er mere slidstærke over for, hvad man kan kalde mere langvarig berøring. Et eksempel på et skib, der med fordel kan benytte skrueblade af rustfrit stål, er en sandsuger eller lignende uddybningsfartøj, hvor det kan forventes, at der kommer meget mudder, sand og andre partikler forbi skruen. Ud over pitch-skruerne producerer MAN Diesel også både skrueaksler og gear til fremdrivningslinjen. I produktionen i Frederikshavn kan man dreje skrueaksler på op til 20 meter i længden. Ikke specielt langt i forhold til det vi nogle gange har på de store containerskibe, tænker jeg, da vi fik det fortalt, men det ser nu alligevel svært imponerende ud, når man står i den ene ende af drejebænken og kigger de 20 meter ned i den anden ende. Det er en lang metalstang at arbejde på, og endnu mere imponerende er det, at den skal gennembores, så den bliver hul. Det foregår ved, at man borer 10 meter ind fra hver ende. Det er præcisionsarbejde, for når de to udboringer mødes midt i akslen, må der ikke være nogen form for overgang eller difference at spore. Er der på en given ordre brug for en skrueaksel på mere end 20 meter i længden, kan MAN Diesel selvfølgelig også levere dette, men akslen vil da blive drejet hos en underleverandør, som er specialiseret i at dreje særlig lange genstande, som eksempelvis skrueaksler. Det går på ingen måde ud over kvaliteten, da mange af underleverandørerne er virksomheder, der betjener mange fabrikanter også MAN Diesels konkurrenter hvilket gør dem meget erfarne inden for lige netop deres felt. Ud over selve akslerne producerer MAN Diesel selvfølgelig også al indmaden til både skrueaksel og nav samt hele styrearrangementet til at kontrollere skruebladenes stilling. Slutteligt produceres der også diverse gear til fremdrivning og udtag til eventuelle akselgeneratorer eller lignende. Det største gear MAN Diesel har på paletten vejer 15 tons. Særligt imponerende er det at se de skråtskårne fræsede tandhjul til gearene, som kan være over en meter i diameter. Vi ser også det nyeste nye inden for maritime gear, som via nyudviklede teknikker fungerer ganske anderledes end et konventionelt gear. De nærmere specifikationer kan vi dog ikke få at vide, ligesom vi heller ikke må fotografere dette unikke gear. Unikke fordi der ifølge vores rundviser, kun findes det ene i verden, som vi står og kikker på. Ligesom med motorerne er reservedelsproduktion og vedligeholdsaftaler for drivlinjerne en vigtig del at MAN Diesels forretning. Faktisk har de også deres egen bedding i Frederikshavn, hvor de kan tage skibe på op til 70 meter. En total udskiftning af et skibs fremdrivningslinje med både motor, aksel og skrue kan klares på en lille måned. Det er typisk 4-taktsmotorer, der udskiftes, da disse normalt har en maksimal levetid på 20 til 25 år. Levetiden afhænger selvfølgelig af, hvor godt maskineriet er blevet vedligeholdt, og er det et fiskerskib, er levetiden ofte kortere, da motorerne her bliver slidt mest. 2-taktsmotorerne kan derimod køre tilnærmelsesvist for evigt, når blot de vedligeholdes korrekt. En dårlig forretning for MAN Diesel kunne man tro, men de skal jo stadig have reservedele og service igennem hele deres levetid. Et meget spændende besøg hos MAN Diesel i Frederikshavn er ved at være slut. Afslutningsvis vil jeg endnu engang lige pointere, at får man engang lejlighed til at se MAN Diesels afdeling i Frederikshavn, så er det bestemt en oplevelse, som man ikke bør lade sin næse gå forbi. 5

6 Sti k så (r) Af Kjartan Ross I uge 8 og 9 havde SIMAC de første af dette semesters SO3ere på sundhedskursus ved Center for Maritim Sundhed (CMS) på Fanø. To ugers intensivt kursus i udvidet førstehjælp og sygdomsbehandling der certificerer folk til at bestride tjansen som sygdomsbehandler ombord på skibe med medicinkiste A. Kjartan Ross SO3 Kurset kom vidt omkring og indbefattede alt lige fra almindelig førstehjælp, genoplivning, anlæggelse af venekanyle og drop, vaccinering, børnefødsler, psykiske sygdomme, anlæggelse af gipsskinner, syning, dødsfald og meget, meget mere. De 2 ugers forløb bestod af en god blanding af teori og praktiske øvelser, hvori nogle blev mere pressede end andre. Ikke alle var lige glade for at blive stukket, ligesom det heller ikke var alle, der kunne stikke uden en smule rysten på hænderne den første gang, de skulle punktere en af deres kammeraters blodårer og hvis nogen nu sidder og tænker lidt over det, så lad mig da blot bekræfte at; nej, det er ikke hensigtsmæssigt at ryste på hænderne, når man skal indføre en nål i andre folk Aftnerne gik for de flestes vedkommende på det udmærkede vandrerhjem i Esbjerg, hvor i særdeleshed aftenskafningen bør fremhæves. En hyggelig bowlingaften blev det også til for hele holdet, og da Esbjerg skulle møde Sønderjyske i Esbjerg Skøjtearena, blev det til et brag af en afslutning på de to uger i det vestjyske. Det, på trods af at Esbjerg tabte med et mål. 6

7 7

8 Så er det tid til A.P. Møller Kollegiets årlige Sommerfest. Denne store begivenhed finder sted lørdag den 2. maj klokken Der vil i løbet af aftenen være Live Musik Menuen: Helstegt pattegris m. tilbehør. 1 gratis fadøl til maden. Drikkevarer: Fadøl 15 kr. Diverse shots 10 kr. Breezer, Smirnoff Ice, Cult Shaker og Somersby 25 kr. Sodavand 10 kr. Pris pr. person for spisning og øl til maden 175 kr. Sidste tilmelding er søndag den 26/4 Billetter kan købes ved følgende: Jonas Møller 48 Kristoffer Andreasen 95 Martin Haugaard Jensen 16 SUMPEN om fredagen. Gyldig billet skal altid kunne fremvises mellem og Efter kl er alle velkommen og der er fri entre Med venlig hilsen Sumpformand Martin Haugaard Jensen 8 Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.

9 Opr y d n i n g er sj o v t Af redaktionen Rengøring og oprydning er sådan en kedelig ting at tale om, men ikke desto mindre er det et emne, vi bliver nødt til at tage op engang imellem. Vi ved ikke helt hvorfor, men opfordringer om oprydning og rengøring har det med at virke rigtig godt, lige når de er kommet for derefter langsomt at gå i glemmebogen. Måske har det noget at gøre med, at det er de samme ting, vores mor altid sagde, da vi var små, og det havde vi bestemt heller ikke lyst til at lytte til. Vi skyndte os dog at rydde op, når hun stod i døren med korslagte arme og kiggede ind på vores rodede værelse, men så snart hun var væk, rodede vi igen. Her på skolen er det dog lidt anderledes, for vores mor er her jo ikke! Så husk derfor at rydde op HVER DAG. For hvis vi ikke husker det, kan rengøringspersonalet ikke komme til at gøre deres arbejde ordentligt, og det kan de ikke være tjent med. Samtidig er det heller ikke deres job at rydde op efter os, og de gør kun rent, hvis de kan komme til. Så her kommer en lille liste med de ting, vi skal huske, og som gælder alle på SIMAC: På tæpper opsamles synligt snavs såsom papir og lignende, som ikke kan støvsuges op. Borde skal ryddes for kaffekrus, aviser, papir og andet skrald Stole skal sættes op Hylder, reoler, vindueskarme og lignende skal være ryddet, når disse ønskes rengjort Edb-skærme slukkes Tastaturer og lignende skal fjernes, når bordfladen ønskes rengjort Der skal generelt være foretaget oprydning således, at rengøringsflader er tilgængelige Overordnet gælder det, at der kun udføres rengøring af frie, lettilgængelige flader. Vi skulle hilse og sige tak på forhånd fra rengøringspersonalet God fornøjelse! Annette Madsen Graaesvej 27 (1. sal og 2. sal) Pushpa Johannesen A. P. Møllersvej (Kælder og stuen) Bente Hjeronimus Graaesvej 25, Graaesvej 27 (Kælder, stuen, 3. sal, 4.sal, 5. sal) og Ørkildsgade Patima Simonsen A. P. Møllersvej (Stuen) og Frederiksøen Kirsten Nordby A. P. Møllersvej (Kælder og stuen) Marianne Andersen Graaesvej 27 (Stuen og 1. sal) 9

10 Boo t 2009 Ver d e n s st ø r s t e bå d m e s s e ho l d e r 40-å r s ju b i l æ u m Kjartan Ross SO3 Af Kjartan Ross Det er onsdag eftermiddag, og jeg skal til mundtlig eksamen i vedligeholdsledelse og styrkelære. Jeg er spændt, og jeg glæder mig lige frem - ikke til eksamenen, men derimod til, at der, når jeg kommer ud fra eksamenslokalet, holder en bil og venter på at køre mig de 750 km. fra Svendborg til Düsseldorf, hvor Boot 2009 bådmessen allerede har været i gang i en lille uges tid. Forventningerne er store, for udover at messen, med sine mere end m2 indendørs udstillingsarealer plus udendørsområderne mellem de i alt 17 messehaller, er uden sammenligning rent størrelsesmæssigt, så er der i år lige det ekstra, at messen har 40-års jubilæum. de er så store og koster så mange penge, har deres ejere heller ikke hverken tid eller lyst til at lære at sejle dem det har de folk til at gøre for sig, og det er her, vi kommer ind i billedet! Når både bliver til små skibe, skal man bruge folk med forstand og uddannelse til at sejle dem, og her er skandinaviske søfolk i høj kurs blandt de rige og berømte. Det handler om prestige, ekstravagance, snobeffekt, overdreven luksus og en form for kompromisløshed, man skal lede længe efter. Et eksempel på dette er, at man inden for motoryachts mellem 45 og 85 fod har haft en norm for bådenes tophastighed, der ligger på omkring 30 til 35 knob. Det er lidt ligesom, at man blandt mange af de tyske bilproducenter på et tidspunkt valgte at begrænse topfarten på deres biler til 250 km/t. Men der er jo altid nogen, der vil mere end de andre Nogen, hvor det skal være vildere Hvor det skal være hurtigere! Derfor har bådmærket Performance nu også i Danmark lanceret deres motorbåde med en topfart på over 60 knob! Og at dømme ud fra videoen på den enorme plasmaskærm ved Performance-standen, så er skrogfaconen så spids i kølen (skrogets V-form), at den kan sejle ved disse høje hastigheder i selv relativ høj sø. fra et par store brovtne V8-motorer uden lyddæmpning - bare frit udblæs - var noget af det dejligste ved en power boat. Nu ved jeg, at hvis det skal blive rigtig godt, så bliver ens power boat simpelthen nød til at være turbinedrevet. De knap 170 knob i Norhtechs båd fremtrylles da også af to hestes turbiner, som ifølge Norhtech i øvrigt er de samme som dem, der sidder på en Apache kamphelikopter. Besætning skal der til Nu ikke mere om det lille sidespring med power boats, for det er jo nogle lidt mere jordnære både, vi er kommet for at se på. De første både vi ser, hvor det tiltænkes, at man har en besætning, er på Princess stand, hvor deres største båd på messen er på 85 fod. På en sådan båd er der plads til 4 besætningsmedlemmer. En kaptajn (det er os), en kok og to dæksdrenge som blandt andet hjælper til med at fortøje, udnytte bådens mange faciliteter (jetski, dykning, jacuzzi, osv.) De serverer til måltiderne samt gør rent og pudser. Måske burde man kalde dem for pudsegaster, for der er meget krom på sådan en båd, og det skal jo skinne SIMACs udsendte foran messens absolute fartdjævel fra Norhtec. De to hestes turbiner giver den en målt topfart på 309 km/t Det er andet år, vi kører derned. Sidste år handlede mest om at se det hele, hvilket alligevel ikke helt lykkedes på trods af, at vi var på messen i to lange dage. Derfor har vi i år valgt kun at fokusere på de områder, som ligger nærmest det, vi kender til inden for den maritime verden. Det betyder, at vi skal ud og se på de virkelig store lystbåde, eller som det så hedder; Yachts, og hvis det skal være endnu vildere; Super Yachts. Vi taler her om både, som de fleste af os sandsynligvis aldrig kommer i nærheden af at eje. Fordi Når det kun handler om fart Men det kan selvfølgelig sagtens blive vildere! Bevares. 60 knob er meget, men som vi også kunne se sidste år, så kan de såkaldte Power Boats fra blandt andre Norhtech levere endnu højere hastigheder, såfremt det er de ønsker, man har. Topmodellen fra Norhtechs skal vi kalde det hverdagsduelige serie har således en cruise-fart på over 100 knob. Bevæger man sig med disse hastigheder, går det ud over komforten, om end man stadig kan indfinde sig ganske godt i de glimrende men også meget tæt omsluttende racerstole, som ikke ligefrem lægger op til en mere henslængt siddestilling. Denne udformning er dog nødvendig, for der er ingen sikkerhedsseler, og topfarten på båden er lige knap 170 knob! Der var engang, hvor jeg syntes at lyden På motorbåde over 80 fod er flybridge med 4-personer jacuzzi helt normalt - her ses en 85 fods Princess Vi besøger også flere konkurrenter til Princess-bådene. Heriblandt dem af mærket Sunseeker. Ud over at være stolte af sine både, som vi får en meget grundig gennemgang af, er man hos Sunseeker også gevaldig stolte af at have lagt både til den sidste nye Agent 007-film Quan- 10

11 tum of Solace, hvor blandt andet deres 86 fods Manhattan model var med. Skulle nogen være i tvivl, så er det vist ikke helt ringe at spille skurk i en James Bond-film (altså ud over det faktum, at man vil lide et sikkert nederlag), for Sunseekers topmodeller er nogle lækre motorbåde, om end ståhøjden er en smule knebent for folk over 190 cm. - som undertegnede. En af messens største både - en Sun Seeker 86 Manhattan Messens største stand Vi besøger også messens største stand. Den er på mere end m2, og er med det hollandske firma Drettmann. Vi taler her om en stand så stor, at der ud over en masse sælgere også vimser flere tjenere rundt med forsyninger fra baren til gæsterne i de store sofagrupper, hvoriblandt der ved et flygel sidder en pianist og underholder. Der mangler ikke noget, og det er tydeligt, at det er overordentligt vigtigt for sælgerne hos Drettmann, at deres kunder ikke kun ser på deres både, men i det hele taget får en rigtig god oplevelse på netop deres stand i Düsseldorf. Det lykkes til fulde, for udover den behagelige atmosfære glimrer Drettmann med en gennemført og overbevisende kvalitet på deres både, som flere af deres konkurrenter måske kunne lære lidt af. Derudover forhandler Drettmann også andre typer af fritidsfartøjer end de almindelige motorbåde i samme stil som ovenstående konkurrenters både. En af disse typer er Banditto-bådene, som i deres skrogfacon mest af alt minder om mindre supply skibe. Disse skibe fås fra 56 fod og op efter og byder på nogle meget gode forhold for såvel skibets passagerer som besætning. Gode forhold for besætningerne Besætningskvartererne har da også fået et gevaldigt løft opad på alle bådtyper, hvilket ifølge flere sælgere skyldes, at det bliver sværere og sværere at holde på de gode besætninger. Derfor er der nu væsentligt større fokus på, at besætningsmedlemmerne også kan trives og bo forholdsvist behageligt ombord. Vi mærker det også ved, at hvor vi på sidste års messe altid skulle spørge til besætningens kabiner, så indgår de i år som en naturlig del af rundvisningen på en båd. Man skal selvfølgelig ikke forvente, at besætningen bor lige så luksuriøst som passagererne, og oftest er man to om et kammer. Man har dog hver sin køje, og det er generelt hyggelige forhold med de samme lækre materialer og tommetykke gulvtæpper som på resten af båden. Besætningens kvarter skal nemlig også i nødstilfælde kunne bruges til passagerer for en kortere periode, når ejeren har mange gæster ombord i havn. I sådanne tilfælde vil besætningen typisk flytte på hotel for så blot at møde på arbejde ombord hver morgen, indtil gæsterne er rejst. Bandidos-bådene udmærkede sig særligt med gode forhold for besætningen - også i maskinrummet, hvor der var forholdsvis god plads Forstand på sejlføring? Ud over diverse store motorbåde er der selvfølgelig også mange sejlbåde på messen. Dog finder vi ikke så mange af de rigtig store både, hvor en besætning vil være normal. Det skyldes bestemt ikke, at sådanne sejlbåde ikke findes, for det gør de i næsten lige så stort antal som motorbådene. Men da sejlbåde har en stor og lang køl, er der en naturlig begrænsning for, hvor store sejlbåde, der kan komme ind til messehallerne i Düsseldorf. Messens største sejlbåd er derfor kun på 65 fod. Det er stort nok til, at den kan indrettes med en kabine til to besætningsmedlemmer. Båden kommer fra den engelske producent Oyster. Oysters 65.5 var messens største sejlbåd. En dejlig båd... De bygger hovedsageligt sejlbåde, som starter ved en størrelse på 46 fod og fortsætter op til deres helt nye topmodel på 125 fod og med flybridge (når en båd er udstyret med flybridge, betyder det, at man har indrettet monkey island med styrepult, solmadrasser o.s.v.). Efter at have set på flere af producenterne af luksussejlbådes stande er det tydeligt, at det på mange af de større sejlbåde vinder frem med en højt placeret bom, så der er plads til flybridge noget der ellers tidligere har været forbeholdt motorbådsverdenen. To dages indblik i en spændende og anderledes verden af luksus er ved at være forbi. Det er en verden fjernt fra vores normale hverdag og en måde at færdes på havet, som ligger langt fra de værdier og normer, vi normalt betragter som gængse. Når det så er sagt, så er det også en meget interessant verden for skibsofficerer af alle slags! Her er jobs og et liv under sydens rolige himmelstrøg at finde 11

12 Akt i v i t e t e r i Sv e n d b o r g Af redaktionen Her på bagsiden vil der fremover (så længe kilder haves) blive foreslået forskellige aktiviteter, der kan udføres i Svendborg, der ikke nødvendigvis skal tilknyttes alkohol, til de mennesker der savner lidt fornuftig tidsfordriv. Grunden til dette er, at vi selv har savnet spændende aktiviteter til såvel hverdag som weekend. Kender du selv en aktivitet, du mener, kan tåle at hente ny interesse fra mennesker, så tøv endelig ikke med at skrive om det til redaktionen, så vi kan få skrevet en artikel til glæde for alle. Kontaktinformationer findes på side 2. Pok e r Som nogen nok allerede har opdaget, er der for nyligt blevet afholdt nogle pokerturneringer her i Svendborg - primært med deltagere fra SIMAC. Vi har valgt at bringe denne artikel, da vi mener, at det er et godt initiativ, og det er særdeles positivt, at det bliver bragt flere sociale aktiviteter til Svendborg. Redaktørerne har selv deltaget i de hidtil afholdte turneringer - nogle med mere held end andre - og vi kan kun tale varmt om arrangementerne. Der bliver taget godt imod alle, hvad enten det er første gang, du spiller, eller du er semi-pro. Der bliver lavet en del forskellige spil med forskellige strukturer og opbygninger, men fælles for dem alle er, at det koster 100 kr. at deltage plus 10 kr. til klubben, som går til indkøb af kort, jetoner etc. Så savner du noget mere spændende, meningsfyldt (og besparende) end den obligatoriske dødsdruk, så tag med til den næste turnering Torsdag d. 30/ For mere information tjek ind på hjemmesiden eller skriv til folkene bag.

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge 36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge Den traditionsrige sejlads, Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe løber af stabelen i næste uge. Med de sidste tilmeldinger er Fyn Rundt nu oppe på 36

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Skolenyt uge 21 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 21 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 21 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter I tirsdags havde vi en rigtig fin eftermiddag sammen i SFO én. Der var fernisering for Nancys flotte vægmaleri. Alt foregik efter kunstens regler

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS PÅ SMUKFEST 2015 HEGNSHOLDET SØGER MEDHJÆLPERE TIL OPSTILLING OG NEDTAGNING HVAD: Vi søger fysisk stærke folk, der ikke er bange for at tage fat og blive beskidte til en hård og drøj

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 1, Udgave 1

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 1, Udgave 1 Nyhedsbrev Årgang 1, Udgave 1 Dette Nyhedsbrev er udgivet mandag d. 4. oktober 2004 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit første nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har

Læs mere

Håber I får nogle dejlige dage i kommende uge.

Håber I får nogle dejlige dage i kommende uge. Hold Øje uge 6 Så er det vinterferie. Håber I får nogle dejlige dage i kommende uge. Måske bliver man hjemme og hygger måske med en god bog Gratis e- bog vinterlæsning https://gratisborneboger.wordpress.com/

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen )

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Hold Øje Uge 22. Kort uge og et kort Hold Øje. I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Vi er så småt

Læs mere

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 Meld dig ind i den lukkede Facebook-gruppe Scleroseforeningen Nordvestsjælland - og del DINE idéer til kommende arrangementer! Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Marts 2006 6. årgang nummer 3

Marts 2006 6. årgang nummer 3 Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: En aktiv måned Februar blev en måned med mange og forskellige aktiviteter på skolen. 8/9. og 9. klasserne havde projektuge og fremlagde deres undersøgelser. Børneseminaret

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Keld har ordet.. Krisen kradser! sagde man i gamle dage

Keld har ordet.. Krisen kradser! sagde man i gamle dage Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet side 4: Brugerundersøgelse side 5: Kalenderen side 6: Skøjtedag side 7: Billeder fra fødselsdagen side 8: Terminsprøver for 9. og 10. side 9: Billeder fra juledagene

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Børnehaven Lauge Koch Lauge Kochs vej 2 8200 Aarhus N Tlf. 87138376 el. 41857489 Email: blr@aarhus.dk Hjemmeside: www.laugekoch.dk

Børnehaven Lauge Koch Lauge Kochs vej 2 8200 Aarhus N Tlf. 87138376 el. 41857489 Email: blr@aarhus.dk Hjemmeside: www.laugekoch.dk Nyhedsbrev december 2014 I går morges kom der et underligt brev til børnehaven. Det var lidt krøllet, og der var lidt mudder på. Det var en underlig skrift, som kun kunne læses foran et spejl. Brevet viste

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE.

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. Vi startede fra Skive den 26/7 2007 KL.6.30 og kørte til Frederikshavn for vi skulle sejle KL10.00 til Gøteborg. Der efter kørte vi til Håverud hvor vi ville se når

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Indbydelse til 8 afd. af MTB-vintercup. Tirsdag den 26. februar 2013 i Odense. Arrangør: PI-Odense

Dansk Politiidrætsforbund. Indbydelse til 8 afd. af MTB-vintercup. Tirsdag den 26. februar 2013 i Odense. Arrangør: PI-Odense Dansk Politiidrætsforbund Indbydelse til 8 afd. af MTB-vintercup Tirsdag den 26. februar 2013 i Odense Arrangør: PI-Odense Velkommen På vegne af Odense Politi Idrætsforening vil jeg gerne byde velkommen

Læs mere

Designmanual PRINSES JULIANA JUNI 2015

Designmanual PRINSES JULIANA JUNI 2015 Designmanual JUNI 2015 Designmanual Brug af designmanual Designmanualen er udarbejdet, for at bibeholde Prinses Julianas retningslinjer for design på trykte- og digitale medier. Designmanualen er udarbejdet

Læs mere

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Fredagsbrev uge 22. . Bestillingerne af DVD'er med musicalen er nu i gang. Tirsdag er sidste frist.

Fredagsbrev uge 22. . Bestillingerne af DVD'er med musicalen er nu i gang. Tirsdag er sidste frist. Fredagsbrev uge 22 Kære forældre Kun fantasien sætter grænser for, hvad man kan på Udefriskolen. Det viste sidste uges musical, som var et enestående projekt, hvor alles kompetencer og ressourcer kom i

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2012

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2012 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2012 Glædelig jul & godt nytår Så blev det december og julen nærmer sig hastigt. Når jeg ser tilbage på året, så har vi lavet rigtig mange ting i klubben.

Læs mere

Flytning af klasselokaler Onsdag og torsdag den juni flyttes der klasselokale for de klasser, der skal have nyt lokale efter sommerferien.

Flytning af klasselokaler Onsdag og torsdag den juni flyttes der klasselokale for de klasser, der skal have nyt lokale efter sommerferien. UGEBREVET DATO: 13. juni 2014 NR.: 39. 18. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kære forældre, personale og elever Skoleåret

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Februar 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindevej

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Ugebrev 24 Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Vinterferie Østerskov Akademiet Vi håber I alle har haft en dejlig vinterferie. Ca. 30 unge mennesker har i hvert fald. De tilbragte ferien til

Læs mere

Velkommen ombord på Tunø Færgen

Velkommen ombord på Tunø Færgen Velkommen ombord på Tunø Færgen I Hou elsker vi synet af den lille, røde Trunte af en færge, når den pløjer sig gesvindt gennem bølgerne og forbinder Tunø med fastlandet et par gange om dagen. Men hvordan

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Find svaret i teksten!

Find svaret i teksten! Find svaret i teksten! Forberedelse til læseopgave 1, modultest 2 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålene. Find svaret i den tekst, der hører til spørgsmålet. 5 minutter. Studieskolen Du har en ven, der vil

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Maj 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Maj 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Maj 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Så er vi i gang med sidste SFO måned for 3. klasserne, inden de skal starte i klubben 1. juni. 2. klasserne får lov at komme

Læs mere

Stensved SFO & Klub Juni & juli 2013

Stensved SFO & Klub Juni & juli 2013 Stensved SFO & Klub Juni & juli 01 Tak til alle der var med til at gøre vores indvielse af vores nye lokaler til en dejlig dag. Heldige var vi med vejret og god stemning var der også, derudover fik vi

Læs mere

Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen.

Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen. Svarskema Undervisningsmiljøundersøgelsen Guldborgsund Ungdomsskole Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen. Enkelte punkter er ikke besvaret og enkelte

Læs mere

Forår 2016 UDRUSTNINGSFOLDER

Forår 2016 UDRUSTNINGSFOLDER Forår 2016 UDRUSTNINGSFOLDER ALPHA Alpha er et forløb for dig, som vil vide mere om den kristne tro. Alpha er for dig, som ikke er kristen, som er ny i troen, eller som bare har lyst til at udforske, hvad

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

VærelZe 313 og Teaterskolen

VærelZe 313 og Teaterskolen syddjurs egnsteater VærelZe 313 og Teaterskolen sæson 2014/15 www.syddjursegnsteater.dk KÆRE UNGE I SYDDJURS KOMMUNE For femte år i træk byder vi velkommen til Ingen kedelige onsdage, på den sidste onsdag

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 2. sep Svanesang To, Ki, Ja,

Læs mere

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen?

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen? Krise er en voldsom hændelse, der ændrer den berørtes opfattelse af sin omverden. Det være sig sorg, følelsen af tab ved f.eks. skilsmisse, sygdom eller en trafikulykke. Hvad er stress? Er lidt stress

Læs mere

Dit næste valg Færøerne

Dit næste valg Færøerne m ø d e r f i r m a r e j s e r k o n f e r e n c e r o p l e v e l s e r Dit næste valg Færøerne ISLAND Tórshavn FÆRØERNE SHETLAND NORGE SKOTLAND ENGLAND DANMARK w w w. g r e e n g at e. f o 2 3 Færøerne

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Efterår 2015 UDRUSTNINGSFOLDER

Efterår 2015 UDRUSTNINGSFOLDER Efterår 2015 UDRUSTNINGSFOLDER ALPHA Alpha er et forløb for dig, som vil vide mere om den kristne tro. Alpha er for dig, som ikke er kristen, som er ny i troen, eller som bare har lyst til at udforske,

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster.

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster. Arbejdet omkring årets tema er i fuld gang, og der arbejdes på højtryk i øjeblikket med at få samlet alle spændende koordineringer, så vi kan få nogle fantastiske dage, den 13.-16. august, hvor Blomsterfestivalen

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod Velkommen Der kan være mange gode grunde til, at du besøger Tornøes Hotel og dejlige Kerteminde. Du kan være på udkig efter oplevelser. Være deltager i et interessant møde med kolleger eller kunder. Være

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 FREDAGSNYT FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 Sidste skoledag Fredag den 24. juni fra kl. 8.05-11.15. Storegruppen møder allerede kl. 7.30 til morgenkaffe med lærerne. Efter morgensang

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

MiniNyt holder sommerferie og udkommer først igen den 1. september. Miniklubben vil gerne ønske alle en god sommer med masser af dejlige oplevelser.

MiniNyt holder sommerferie og udkommer først igen den 1. september. Miniklubben vil gerne ønske alle en god sommer med masser af dejlige oplevelser. SAMUELSGÅRDEN, MINIKLUBBEN, TORPSALLÉ 4, 6840 OKSBØL TLF. 79947295. Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk MiniNyt holder sommerferie og udkommer først igen den 1. september. Miniklubben vil gerne ønske alle

Læs mere

I marts måned 2016 deltog jeg i den årlige Promaxkonference, denne gang i Barcelona.

I marts måned 2016 deltog jeg i den årlige Promaxkonference, denne gang i Barcelona. I marts måned 2016 deltog jeg i den årlige Promaxkonference, denne gang i Barcelona. Vi tog afsted fra København Lufthavn i samlet flok søndag den 13. Jeg glædede mig meget. Ikke kun fordi jeg skulle på

Læs mere

Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011

Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011 Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011 I dette nummer af nyhedsbrevet kan du læse mere om: Lektiecafe Fridas Psykologbureau Påskeferien PC-udvalg Street-Onsdag Lagkagekonkurrence Fastelavn Personalenyt

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB Vi elsker ferie UNGE LIGHED FÆLLESSKAB Vi har festet i 7 Bulgarien Tag med til datingfest 11 2. årgang Nr. 3 September 2015 Vi er glade for inklusion Der bliver snakket meget om folkeskolen for tiden.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Grønne spirers konkurrence. Dagplejen Beder/Malling

Grønne spirers konkurrence. Dagplejen Beder/Malling Grønne spirers konkurrence Dagplejen Beder/Malling Kære Grønne spirer I dagplejen Beder/Malling kan vi i sandhed sige, at vi er vildt begejstrede for udelivet. Vi voksnes glæde ved naturen smitter automatisk

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 13. sept. 2013 Rød alene hjemme

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 13. sept. 2013 Rød alene hjemme Rød alene hjemme En flot, prikket tekande i keramik, skabt af Anna fra 1. kl., præsenteredes stolt på kontoret i mandags. Den strålede i stedet for solen, der havde gemt sig bag et dagsregnvejr. Oles og

Læs mere

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 84 elever har spørgeskemaet. Alle tal er angivet i antal/procent. Er der JA 51. Rum, der særligt tiltaler dig (f.eks. pga. stemningen, farverne eller indretningen)?

Læs mere

Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00

Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00 Greve afdeling Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00 Til stede: Bygge og Anlæg: Sara og Jannick M. Film og Foto: Victor Kvintel, Danni Andersen og Kiwi Jagne Pædagogik

Læs mere

Hold Øje uge 4-2015. God weekend. Hilsen Peter

Hold Øje uge 4-2015. God weekend. Hilsen Peter Hold Øje uge 4-2015 Torsdag formiddag var skolens børn og voksne samlet til projekt- fortællinger. Det går i sin enkelthed ud på, at vi sammen lytter til en af projektgruppernes arbejde fra projekttimerne.

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

Kirsten Steno www.steno.nu

Kirsten Steno www.steno.nu Kirsten Steno www.steno.nu Referencer : 1.500 private boliger : (på 20 år i DK) Ferieboliger: (for danskere i Toscana og Provence) Butikskoncepter: (Invita, Modulia og Tvis) Kataloger: (hands-on og digitalt)

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Året har budt på en del ændringer i IMU og mange store oplevelser sammen med jer. Vi har haft en masse sociale arrangementer, vi har arrangeret koncert med The Dawn,

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere