Nummer april Delfinpigen - elsket af alle s. 3. MSU s årsberetning s. 4. Stik så(r) s Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nummer 12 29. april 2009. Delfinpigen - elsket af alle s. 3. MSU s årsberetning s. 4. Stik så(r) s. 6-7. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC"

Transkript

1 Nummer april 2009 Delfinpigen - elsket af alle s. 3 MSU s årsberetning s. 4 Stik så(r) s. 6-7 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

2 Kær e læ s e r e Af Torben Jessen Vi er det maritime erhvervs foretrukne uddannelses- og videnspartner Vi er en uddannelsesinstitution med det maritime, læring og viden som vores kerneområder Torben Jessen Direktør Sådan lyder vores mission statement. Når jeg læser Rune s beretning fra MSU og artikler i News og Currents, og når jeg tænker på samtaler, jeg har haft med studerende, undervisere og repræsentanter for Det Blå Danmark, så er jeg overbevist om, at vi bevæger os støt og roligt i retning af at leve op til vores mission. Vi har fokus på det maritime og på de problemstillinger i erhvervet, der kunne have en fælles overskrift, nemlig kvalitetsskibsfart. Bag dette begreb gemmer sig alt fra driftsøkonomi, human ressource-elementer, sikkerhed og sundhed til miljø. Især miljøproblematikkerne har stor bevågenhed her i året for afholdelsen af FN s klimakonference i København i december. De maritime uddannelser har sammen med Søfartsstyrelsen sat som mål, at vi op til klimakonferencen vil vise, hvad uddannelserne gør og kan gøre for at øge bevidstheden om, at vi som et maritimt uddannelsessystem bidrager til at gøre det blå mere grønt. Derfor glæder det mig rigtig meget, at flere og flere studerende vælger opgaveemner, der er relevante for Det Blå Danmark. Vi har tidligere i Currents omtalt Projekt Skib - Optimering (Ross, Rune Mai, Søren Hansen og Anders Christiansen) - Natarbejde, vagtarbejde og søvnrytmer for medarbejderne på skibene (Eggers-Lura). Det glæder mig også, at rigtig mange undervisere har en løbende og tæt kontakt med erhvervet og bidrager med deres ekspertise til at løse konkrete og komplicerede opgaver for rederier på blandt andet miljø- og sejladsoptimeringsområdet. SIMACs Projekt Skib kan også komme til at spille en stor rolle i samarbejdet mellem erhvervet og uddannelserne i takt med, at automationsområdets betydning vokser. Det er desuden godt at se, hvordan der både er behov og interesse for at omsætte aktuelle emner behandlet af de studerende i deres opgaver i virkelighedens blå verden. Det bidrager til, at SIMAC får status som videns- og innovationscenter i Det Blå Danmark. Det giver et mere spændende studiemiljø, og det skærper de studerendes interesse for og indsigt i erhvervet. Det pynter på cv erne og dermed på jobmulighederne, og det giver underviserne mulighed for at videndele med kolleger i erhvervet og senere videndele med de studerende. MSU har ydet en meget stor indsats for at skabe muligheder for, at der også finder videndeling sted de studerende imellem. SIMAC har fokus på læring. Det betyder, at SIMAC også har fokus på selv at lære som organisation. MSU skal derfor også have en stor tak for at være med til at fremme fokus på, at SIMAC kun kan blive bedre, hvis brokkeri omsættes til kontinuerlig konstruktiv kritik. Og gerne fremført via MSU-repræsentanterne. SIMAC s værdier: SIMAC - a mile ahead Vi arbejder efter et fælles værdigrundlag og vil kendes for: at vi har et inspirerende studiemiljø at vi har kvalitetssikrede og internationalt anerkendte uddannelser på højt niveau at vi leverer udviklings- og samarbejdsorienterede dimittender at vi arbejder med respekt for hinanden og i åben dialog at vi arbejder professionelt og selvudviklende at vi er en professionel samarbejdspartner, der tager udgangspunkt i branchens behov Redaktionel info: Studerende: Jonas Kristensen Semester: BS4 Kaspar Saltzstein Semester: BS4 Koordinator: Nana Høgsland Kommunikationskoordinator - SIMAC Ansvarshavende: Torben Jessen Direktør - SIMAC Tryk: TrykTeam Grønnemosevej Svendborg Læserbreve o.a. Debatindlæg, læserbreve, artikler o. a. kan indsendes til bladet på Næste udgivelse: Skolebladet udgives 1 gang om måneden. Tidsfrist: Indhold der skal med i næste udgivelse skal være redaktionen i hænde senest 10 dage før næste udgivelse. 2

3 Akt i v i t e t e r April og maj 28. april kl Green Ship of the Future-arrangement i Salen på Graaesvej. 2. maj kl A.P. Møller Kollegiets årlige sommerfest 13. maj kl Svendborgløbet. Udgangspunkt på Landsstævnestadion i Svendborg. 18. maj kl Debat-eftermidddag med tre medlemmer af Europaparlamentet. Sted følger senere. 21. maj fra kl Eventyrløbet. Start og mål ved Odense Idrætspark. Datoer for åbent værksted Der er stadig tre gange åbent værkted tilage på Værkstedsskolen. Mandag den 4. maj Tirsdag den 19. maj Tirsdag den 2. juni Alle tre dage kl Datoer for møde i KFS (Kristeligt Forbund for Studerende) Torsdag den 28. maj Alle tre dage kl til i mødelokale Sierra på Graaesvej. Åbningstider i laboratorierne på A.P. Møllersvej Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Der er nu ansat to studerende som tutorer/laboratorieassistenter, og dermed kan der tilbydes faste åbningstider med vejledning til de studerende, der skal arbejde i laboratorierne. De to studerende, der er ansat som assistenter, er Jens Plesner og Morten Skelmose - begge fra BM6. Derudover er laboratorierne som sædvanligt åbne i alle skolens åbningstimer, og tiderne ovenfor angiver, hvornår der er personale til at vejlede. Følgende medarbejdere har valgt at forlade SIMAC siden sidste udgivelse af SIMAC NEWS: Jens Østergaard Kronland pr Søren Westphal pr Ulla Bjørndal Møller pr Der er tre møder tilbage inden sommerferien. Torsdag den 30. april Torsdag den 14. maj Del f i n p i g e n - e l s k e t af al l e Af Harald Rothe og redaktionen Delfinpigen er placeret uden for hovedindgangen på Graaesvej, så hun er den første man ser, når man ankommer på adressen. Hun er skabt i bronze af kunstneren Erik Cohrt tilbage i 1950erne. Delfinpigen er ifølge Weilbachs kunstnerleksikon formentlig opsat få år efter Navigationsskolens flytning fra Færgevejen til bygningerne på Graaesvej, Harald Rothe der stod færdige i I forbindelse med indvielsen havde man søgt fondsmidler til kunstnerisk udsmykning, og det var i den forbindelse, at Delfinpi- Lektor gen så dagens lys. Meget er sket siden, og mange nye bygninger er skudt op på adressen, men Delfinpigen udsmykker stadig hovedindgangen den dag i dag. Delfinpigen er skabt i bronze af kunstneren Erik Cohrt tilbage i 1950erne. Ved udvidelsen af skolen i 1995 var der penge tilovers i byggeprojektet. Det blev derfor besluttet at bruge pengene på nogle specielle håndtag på skolens døre, der passede til Delfinpigen. Det var her, vi fik de smukke og unikke delfinhåndtag vi har i dag. De blev støbt i nogle specielle forme hos CCJensen. Kunstneren Erik Cohrt var billedhugger og levede fra 1902 til Fra 1935 bosatte han sig på Fyn. Han er blandt andet kendt for sine skulpturer af H.C. Andersens eventyrfigurer. Derudover har han lavet alterbordet i Fredens Kirke i Svendborg (kobberplader udsmykket med forgyldte bronzerelieffer) samt en frise i Stenstrup Kirke. 3

4 MSU s år s b e r e t n i n g Rune Jørgensen SO3 Af Rune Jørgensen I disse dage hvor påsken netop er overstået, og skolen igen er startet, er jeg blevet bedt om at lave et lille review på, hvad der er sket i MSU igennem Hvad er der egentligt sket i MSU? Har vi bare ladet SIMAC være SIMAC, eller er der rent faktisk sket en udvikling? I 2008 har der blandt andet været meget fokus på forbedring af studiemiljøet på SIMAC. Dette var en naturlig forlængelse af resultatet af trivselsundersøgelsen i Derudover bød 2008 på mindeværdige fester med Sygeplejeskolen og ikke mindst Strip og pølser, som alle blev arrangeret i et godt samarbejde mellem Los Lagos og MSU, hvor sygeplejerskerne også har spillet en rolle i planlægningen af festerne. Manglen på grupperum var en af de første større ting, der blev taget op i 2008, hvilket resulterede i leje af den gamle SIDbygning i Ørkildsgade og derefter indretning af denne til grupperum. Yderligere har købet af Graaesvej 25 også øget kapaciteten af grupperum, således at vi også i projektperioder skulle være dækket godt ind. Derudover var det også i 2008, at SIMAC fastslog over for MSU, at der bliver satset 100% på de studerende i forbindelse med simulatorkapaciteten. Der var før tvivl om, hvorvidt man fra SIMACs side ville sælge kurser eller undervise studerende. Det er dog ikke lutter lagkage det hele på trods af, at der er sket meget. Som studerende er det vigtigt, at vi forholder os kritiske og kommer med konstruktive forslag til at forbedre studiet, studiemiljøet og ikke mindst SIMAC. Det må opfordres til, at du som studerende aldrig skal gå og murre i krogene og skabe en dårlig stemning. Derimod skal du komme frem med dine frustrationer i god tid og på en konstruktiv måde, således at der kan blive taget hånd om sagerne, inden de udvikler sig til uløselige konflikter. Da vi ikke kan gøre noget ved en sag, som vi ikke ved noget om, er den eneste måde, vi i MSU kan gøre noget ved sagerne, ved at du som studerende kommer frem med dine punkter til klasserepræsentanten. Derved kan vi tage emnet op på det kommende møde. Undervisningsfaciliteterne er også et emne for sig. Lokalerne 108/109 samt 208/209 er blevet slået sammen for at skabe mere plads til undervisningen på bedst mulig måde. Disse lokaler er yderligere blevet instrumenteret med flere projektorer og tavler. På den måde kan undervisningen foregå, så alle kan følge med i, hvad der sker på tavlen såvel som i PowerPointshows. Indeklimaet var specielt i efteråret 2008 et stort emne, som daværende SO3 bragte på banen. Resultatet af dette er, at der nu er indhentet tilbud på at få lavet udsugning i Salen i forbindelse med renoveringen af Los Lagos, som beklageligvis må siges at have taget væsentligt mere tid end forventet. Det positive ved den sag er dog, at der er lys for enden af tunnelen, og at Lossen genopstår i nye og spændende rammer, som vi alle glæder os meget til. Også mindre ting har været på dagsordenen i Strømstik i kantinen samt i flere af klasselokalerne er blevet realiseret. Der er købt flere licenser til GTS-simulation, og det er blevet muligt at låne bådene på Frederiksøen. Yderligere er MSU i 2008 begyndt at arrangere regelmæssige foredrag for de studerende. Igennem tiden har det været om alt fra pirater til brændselsceller, og fra klassifikationsselskaber til forlis. Emnerne har været bredt fordelt takket være gode idéer og kontakter fra studerende såvel som undervisere, hvilket vi i MSU takker mange gange for. 4

5 Før sk r u e n ko m m e r i va n d e t... Kjartan Ross SO3 Af Kjartan Ross I sidste nummer af SIMAC NEWS beskrev jeg motorproduktionen ved MAN Diesel i Frederikshavn. Produktionen af motorer var dog ikke alt, hvad vi så på, da man også producerer både gear, skrueaksler og skibsskruer altså hele drivlinjer. Det bliver faktisk til en produktion på ca. 170 skruer om året. Produktionen af motorer er i øvrigt på ca. 178 om året, hvoraf ca. 150 er 4-taktsmotorer. Disse tal må dog forventes at falde i forbindelse med den finansielle krise, som med et slag har lagt en kraftig dæmper på rederiernes nybygningsprogrammer. Til gengæld stilles der større og større krav til skibes miljøvenlighed, hvilket sammen med de stadig høje priser på brændstof stiller større krav til maskineriet ombord på skibene. Dette faktum præger tydeligvis MAN Diesel, hvor optimering og effektivisering prioriteres højt. Det ses både i produktionslinjen i Frederikshavn, og ikke mindst i den kraftige udvikling deres produkter har været igennem. Eksempelvis kan man opnå en forbedring på hele 5-7 % af et skibs performance alene ved at udskifte bladene på skibsskruen til det sidste nye design, hvorfor en vigtig del af MAN Diesels forretning ikke kun er nybygninger, men i lige så høj grad er at optimere på eksisterende skibes drivlinjer såvel fra deres egen produktion som fra deres konkurrenters. Vi støder på det med det samme, idet det første vi ser, da vi træder ind i den første af MAN Diesels produktionshaller, er et tydeligvis brugt skrueblad af lidt ældre dato placeret på et stort massivt stålbord, hvor et par mænd er i færd med at opmåle og studere skruebladet nøje. Vores rundviser forklarer, at man gør meget ud af at studere tidligere modeller, som har været i drift, for at se, hvordan disse er blevet slidt. De herigennem gjorte erfaringer kan man måske bruge til at finde nye veje til optimering af form og materialevalg for skruebladene. Skruetøjet, der produceres i Frederikshavn, er alle pitch-skruer altså skruer med vendbare blade - med 4 blade. De støbes af en blanding af nikkel, aluminium og bronze. Det eksakte blandingsforhold kan vi selvfølgelig ikke få at vide, men grunden til lige netop denne blanding af metaller er, at det øger metallets sejhed, hvorved det bliver mere modstandsdygtigt over for vibrationer og de eventuelle slag, en skrue kan få. Nogle skruer leveres også med rustfri stålblade, hvis kunden ønsker dette. Disse er mere slidstærke over for, hvad man kan kalde mere langvarig berøring. Et eksempel på et skib, der med fordel kan benytte skrueblade af rustfrit stål, er en sandsuger eller lignende uddybningsfartøj, hvor det kan forventes, at der kommer meget mudder, sand og andre partikler forbi skruen. Ud over pitch-skruerne producerer MAN Diesel også både skrueaksler og gear til fremdrivningslinjen. I produktionen i Frederikshavn kan man dreje skrueaksler på op til 20 meter i længden. Ikke specielt langt i forhold til det vi nogle gange har på de store containerskibe, tænker jeg, da vi fik det fortalt, men det ser nu alligevel svært imponerende ud, når man står i den ene ende af drejebænken og kigger de 20 meter ned i den anden ende. Det er en lang metalstang at arbejde på, og endnu mere imponerende er det, at den skal gennembores, så den bliver hul. Det foregår ved, at man borer 10 meter ind fra hver ende. Det er præcisionsarbejde, for når de to udboringer mødes midt i akslen, må der ikke være nogen form for overgang eller difference at spore. Er der på en given ordre brug for en skrueaksel på mere end 20 meter i længden, kan MAN Diesel selvfølgelig også levere dette, men akslen vil da blive drejet hos en underleverandør, som er specialiseret i at dreje særlig lange genstande, som eksempelvis skrueaksler. Det går på ingen måde ud over kvaliteten, da mange af underleverandørerne er virksomheder, der betjener mange fabrikanter også MAN Diesels konkurrenter hvilket gør dem meget erfarne inden for lige netop deres felt. Ud over selve akslerne producerer MAN Diesel selvfølgelig også al indmaden til både skrueaksel og nav samt hele styrearrangementet til at kontrollere skruebladenes stilling. Slutteligt produceres der også diverse gear til fremdrivning og udtag til eventuelle akselgeneratorer eller lignende. Det største gear MAN Diesel har på paletten vejer 15 tons. Særligt imponerende er det at se de skråtskårne fræsede tandhjul til gearene, som kan være over en meter i diameter. Vi ser også det nyeste nye inden for maritime gear, som via nyudviklede teknikker fungerer ganske anderledes end et konventionelt gear. De nærmere specifikationer kan vi dog ikke få at vide, ligesom vi heller ikke må fotografere dette unikke gear. Unikke fordi der ifølge vores rundviser, kun findes det ene i verden, som vi står og kikker på. Ligesom med motorerne er reservedelsproduktion og vedligeholdsaftaler for drivlinjerne en vigtig del at MAN Diesels forretning. Faktisk har de også deres egen bedding i Frederikshavn, hvor de kan tage skibe på op til 70 meter. En total udskiftning af et skibs fremdrivningslinje med både motor, aksel og skrue kan klares på en lille måned. Det er typisk 4-taktsmotorer, der udskiftes, da disse normalt har en maksimal levetid på 20 til 25 år. Levetiden afhænger selvfølgelig af, hvor godt maskineriet er blevet vedligeholdt, og er det et fiskerskib, er levetiden ofte kortere, da motorerne her bliver slidt mest. 2-taktsmotorerne kan derimod køre tilnærmelsesvist for evigt, når blot de vedligeholdes korrekt. En dårlig forretning for MAN Diesel kunne man tro, men de skal jo stadig have reservedele og service igennem hele deres levetid. Et meget spændende besøg hos MAN Diesel i Frederikshavn er ved at være slut. Afslutningsvis vil jeg endnu engang lige pointere, at får man engang lejlighed til at se MAN Diesels afdeling i Frederikshavn, så er det bestemt en oplevelse, som man ikke bør lade sin næse gå forbi. 5

6 Sti k så (r) Af Kjartan Ross I uge 8 og 9 havde SIMAC de første af dette semesters SO3ere på sundhedskursus ved Center for Maritim Sundhed (CMS) på Fanø. To ugers intensivt kursus i udvidet førstehjælp og sygdomsbehandling der certificerer folk til at bestride tjansen som sygdomsbehandler ombord på skibe med medicinkiste A. Kjartan Ross SO3 Kurset kom vidt omkring og indbefattede alt lige fra almindelig førstehjælp, genoplivning, anlæggelse af venekanyle og drop, vaccinering, børnefødsler, psykiske sygdomme, anlæggelse af gipsskinner, syning, dødsfald og meget, meget mere. De 2 ugers forløb bestod af en god blanding af teori og praktiske øvelser, hvori nogle blev mere pressede end andre. Ikke alle var lige glade for at blive stukket, ligesom det heller ikke var alle, der kunne stikke uden en smule rysten på hænderne den første gang, de skulle punktere en af deres kammeraters blodårer og hvis nogen nu sidder og tænker lidt over det, så lad mig da blot bekræfte at; nej, det er ikke hensigtsmæssigt at ryste på hænderne, når man skal indføre en nål i andre folk Aftnerne gik for de flestes vedkommende på det udmærkede vandrerhjem i Esbjerg, hvor i særdeleshed aftenskafningen bør fremhæves. En hyggelig bowlingaften blev det også til for hele holdet, og da Esbjerg skulle møde Sønderjyske i Esbjerg Skøjtearena, blev det til et brag af en afslutning på de to uger i det vestjyske. Det, på trods af at Esbjerg tabte med et mål. 6

7 7

8 Så er det tid til A.P. Møller Kollegiets årlige Sommerfest. Denne store begivenhed finder sted lørdag den 2. maj klokken Der vil i løbet af aftenen være Live Musik Menuen: Helstegt pattegris m. tilbehør. 1 gratis fadøl til maden. Drikkevarer: Fadøl 15 kr. Diverse shots 10 kr. Breezer, Smirnoff Ice, Cult Shaker og Somersby 25 kr. Sodavand 10 kr. Pris pr. person for spisning og øl til maden 175 kr. Sidste tilmelding er søndag den 26/4 Billetter kan købes ved følgende: Jonas Møller 48 Kristoffer Andreasen 95 Martin Haugaard Jensen 16 SUMPEN om fredagen. Gyldig billet skal altid kunne fremvises mellem og Efter kl er alle velkommen og der er fri entre Med venlig hilsen Sumpformand Martin Haugaard Jensen 8 Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.

9 Opr y d n i n g er sj o v t Af redaktionen Rengøring og oprydning er sådan en kedelig ting at tale om, men ikke desto mindre er det et emne, vi bliver nødt til at tage op engang imellem. Vi ved ikke helt hvorfor, men opfordringer om oprydning og rengøring har det med at virke rigtig godt, lige når de er kommet for derefter langsomt at gå i glemmebogen. Måske har det noget at gøre med, at det er de samme ting, vores mor altid sagde, da vi var små, og det havde vi bestemt heller ikke lyst til at lytte til. Vi skyndte os dog at rydde op, når hun stod i døren med korslagte arme og kiggede ind på vores rodede værelse, men så snart hun var væk, rodede vi igen. Her på skolen er det dog lidt anderledes, for vores mor er her jo ikke! Så husk derfor at rydde op HVER DAG. For hvis vi ikke husker det, kan rengøringspersonalet ikke komme til at gøre deres arbejde ordentligt, og det kan de ikke være tjent med. Samtidig er det heller ikke deres job at rydde op efter os, og de gør kun rent, hvis de kan komme til. Så her kommer en lille liste med de ting, vi skal huske, og som gælder alle på SIMAC: På tæpper opsamles synligt snavs såsom papir og lignende, som ikke kan støvsuges op. Borde skal ryddes for kaffekrus, aviser, papir og andet skrald Stole skal sættes op Hylder, reoler, vindueskarme og lignende skal være ryddet, når disse ønskes rengjort Edb-skærme slukkes Tastaturer og lignende skal fjernes, når bordfladen ønskes rengjort Der skal generelt være foretaget oprydning således, at rengøringsflader er tilgængelige Overordnet gælder det, at der kun udføres rengøring af frie, lettilgængelige flader. Vi skulle hilse og sige tak på forhånd fra rengøringspersonalet God fornøjelse! Annette Madsen Graaesvej 27 (1. sal og 2. sal) Pushpa Johannesen A. P. Møllersvej (Kælder og stuen) Bente Hjeronimus Graaesvej 25, Graaesvej 27 (Kælder, stuen, 3. sal, 4.sal, 5. sal) og Ørkildsgade Patima Simonsen A. P. Møllersvej (Stuen) og Frederiksøen Kirsten Nordby A. P. Møllersvej (Kælder og stuen) Marianne Andersen Graaesvej 27 (Stuen og 1. sal) 9

10 Boo t 2009 Ver d e n s st ø r s t e bå d m e s s e ho l d e r 40-å r s ju b i l æ u m Kjartan Ross SO3 Af Kjartan Ross Det er onsdag eftermiddag, og jeg skal til mundtlig eksamen i vedligeholdsledelse og styrkelære. Jeg er spændt, og jeg glæder mig lige frem - ikke til eksamenen, men derimod til, at der, når jeg kommer ud fra eksamenslokalet, holder en bil og venter på at køre mig de 750 km. fra Svendborg til Düsseldorf, hvor Boot 2009 bådmessen allerede har været i gang i en lille uges tid. Forventningerne er store, for udover at messen, med sine mere end m2 indendørs udstillingsarealer plus udendørsområderne mellem de i alt 17 messehaller, er uden sammenligning rent størrelsesmæssigt, så er der i år lige det ekstra, at messen har 40-års jubilæum. de er så store og koster så mange penge, har deres ejere heller ikke hverken tid eller lyst til at lære at sejle dem det har de folk til at gøre for sig, og det er her, vi kommer ind i billedet! Når både bliver til små skibe, skal man bruge folk med forstand og uddannelse til at sejle dem, og her er skandinaviske søfolk i høj kurs blandt de rige og berømte. Det handler om prestige, ekstravagance, snobeffekt, overdreven luksus og en form for kompromisløshed, man skal lede længe efter. Et eksempel på dette er, at man inden for motoryachts mellem 45 og 85 fod har haft en norm for bådenes tophastighed, der ligger på omkring 30 til 35 knob. Det er lidt ligesom, at man blandt mange af de tyske bilproducenter på et tidspunkt valgte at begrænse topfarten på deres biler til 250 km/t. Men der er jo altid nogen, der vil mere end de andre Nogen, hvor det skal være vildere Hvor det skal være hurtigere! Derfor har bådmærket Performance nu også i Danmark lanceret deres motorbåde med en topfart på over 60 knob! Og at dømme ud fra videoen på den enorme plasmaskærm ved Performance-standen, så er skrogfaconen så spids i kølen (skrogets V-form), at den kan sejle ved disse høje hastigheder i selv relativ høj sø. fra et par store brovtne V8-motorer uden lyddæmpning - bare frit udblæs - var noget af det dejligste ved en power boat. Nu ved jeg, at hvis det skal blive rigtig godt, så bliver ens power boat simpelthen nød til at være turbinedrevet. De knap 170 knob i Norhtechs båd fremtrylles da også af to hestes turbiner, som ifølge Norhtech i øvrigt er de samme som dem, der sidder på en Apache kamphelikopter. Besætning skal der til Nu ikke mere om det lille sidespring med power boats, for det er jo nogle lidt mere jordnære både, vi er kommet for at se på. De første både vi ser, hvor det tiltænkes, at man har en besætning, er på Princess stand, hvor deres største båd på messen er på 85 fod. På en sådan båd er der plads til 4 besætningsmedlemmer. En kaptajn (det er os), en kok og to dæksdrenge som blandt andet hjælper til med at fortøje, udnytte bådens mange faciliteter (jetski, dykning, jacuzzi, osv.) De serverer til måltiderne samt gør rent og pudser. Måske burde man kalde dem for pudsegaster, for der er meget krom på sådan en båd, og det skal jo skinne SIMACs udsendte foran messens absolute fartdjævel fra Norhtec. De to hestes turbiner giver den en målt topfart på 309 km/t Det er andet år, vi kører derned. Sidste år handlede mest om at se det hele, hvilket alligevel ikke helt lykkedes på trods af, at vi var på messen i to lange dage. Derfor har vi i år valgt kun at fokusere på de områder, som ligger nærmest det, vi kender til inden for den maritime verden. Det betyder, at vi skal ud og se på de virkelig store lystbåde, eller som det så hedder; Yachts, og hvis det skal være endnu vildere; Super Yachts. Vi taler her om både, som de fleste af os sandsynligvis aldrig kommer i nærheden af at eje. Fordi Når det kun handler om fart Men det kan selvfølgelig sagtens blive vildere! Bevares. 60 knob er meget, men som vi også kunne se sidste år, så kan de såkaldte Power Boats fra blandt andre Norhtech levere endnu højere hastigheder, såfremt det er de ønsker, man har. Topmodellen fra Norhtechs skal vi kalde det hverdagsduelige serie har således en cruise-fart på over 100 knob. Bevæger man sig med disse hastigheder, går det ud over komforten, om end man stadig kan indfinde sig ganske godt i de glimrende men også meget tæt omsluttende racerstole, som ikke ligefrem lægger op til en mere henslængt siddestilling. Denne udformning er dog nødvendig, for der er ingen sikkerhedsseler, og topfarten på båden er lige knap 170 knob! Der var engang, hvor jeg syntes at lyden På motorbåde over 80 fod er flybridge med 4-personer jacuzzi helt normalt - her ses en 85 fods Princess Vi besøger også flere konkurrenter til Princess-bådene. Heriblandt dem af mærket Sunseeker. Ud over at være stolte af sine både, som vi får en meget grundig gennemgang af, er man hos Sunseeker også gevaldig stolte af at have lagt både til den sidste nye Agent 007-film Quan- 10

11 tum of Solace, hvor blandt andet deres 86 fods Manhattan model var med. Skulle nogen være i tvivl, så er det vist ikke helt ringe at spille skurk i en James Bond-film (altså ud over det faktum, at man vil lide et sikkert nederlag), for Sunseekers topmodeller er nogle lækre motorbåde, om end ståhøjden er en smule knebent for folk over 190 cm. - som undertegnede. En af messens største både - en Sun Seeker 86 Manhattan Messens største stand Vi besøger også messens største stand. Den er på mere end m2, og er med det hollandske firma Drettmann. Vi taler her om en stand så stor, at der ud over en masse sælgere også vimser flere tjenere rundt med forsyninger fra baren til gæsterne i de store sofagrupper, hvoriblandt der ved et flygel sidder en pianist og underholder. Der mangler ikke noget, og det er tydeligt, at det er overordentligt vigtigt for sælgerne hos Drettmann, at deres kunder ikke kun ser på deres både, men i det hele taget får en rigtig god oplevelse på netop deres stand i Düsseldorf. Det lykkes til fulde, for udover den behagelige atmosfære glimrer Drettmann med en gennemført og overbevisende kvalitet på deres både, som flere af deres konkurrenter måske kunne lære lidt af. Derudover forhandler Drettmann også andre typer af fritidsfartøjer end de almindelige motorbåde i samme stil som ovenstående konkurrenters både. En af disse typer er Banditto-bådene, som i deres skrogfacon mest af alt minder om mindre supply skibe. Disse skibe fås fra 56 fod og op efter og byder på nogle meget gode forhold for såvel skibets passagerer som besætning. Gode forhold for besætningerne Besætningskvartererne har da også fået et gevaldigt løft opad på alle bådtyper, hvilket ifølge flere sælgere skyldes, at det bliver sværere og sværere at holde på de gode besætninger. Derfor er der nu væsentligt større fokus på, at besætningsmedlemmerne også kan trives og bo forholdsvist behageligt ombord. Vi mærker det også ved, at hvor vi på sidste års messe altid skulle spørge til besætningens kabiner, så indgår de i år som en naturlig del af rundvisningen på en båd. Man skal selvfølgelig ikke forvente, at besætningen bor lige så luksuriøst som passagererne, og oftest er man to om et kammer. Man har dog hver sin køje, og det er generelt hyggelige forhold med de samme lækre materialer og tommetykke gulvtæpper som på resten af båden. Besætningens kvarter skal nemlig også i nødstilfælde kunne bruges til passagerer for en kortere periode, når ejeren har mange gæster ombord i havn. I sådanne tilfælde vil besætningen typisk flytte på hotel for så blot at møde på arbejde ombord hver morgen, indtil gæsterne er rejst. Bandidos-bådene udmærkede sig særligt med gode forhold for besætningen - også i maskinrummet, hvor der var forholdsvis god plads Forstand på sejlføring? Ud over diverse store motorbåde er der selvfølgelig også mange sejlbåde på messen. Dog finder vi ikke så mange af de rigtig store både, hvor en besætning vil være normal. Det skyldes bestemt ikke, at sådanne sejlbåde ikke findes, for det gør de i næsten lige så stort antal som motorbådene. Men da sejlbåde har en stor og lang køl, er der en naturlig begrænsning for, hvor store sejlbåde, der kan komme ind til messehallerne i Düsseldorf. Messens største sejlbåd er derfor kun på 65 fod. Det er stort nok til, at den kan indrettes med en kabine til to besætningsmedlemmer. Båden kommer fra den engelske producent Oyster. Oysters 65.5 var messens største sejlbåd. En dejlig båd... De bygger hovedsageligt sejlbåde, som starter ved en størrelse på 46 fod og fortsætter op til deres helt nye topmodel på 125 fod og med flybridge (når en båd er udstyret med flybridge, betyder det, at man har indrettet monkey island med styrepult, solmadrasser o.s.v.). Efter at have set på flere af producenterne af luksussejlbådes stande er det tydeligt, at det på mange af de større sejlbåde vinder frem med en højt placeret bom, så der er plads til flybridge noget der ellers tidligere har været forbeholdt motorbådsverdenen. To dages indblik i en spændende og anderledes verden af luksus er ved at være forbi. Det er en verden fjernt fra vores normale hverdag og en måde at færdes på havet, som ligger langt fra de værdier og normer, vi normalt betragter som gængse. Når det så er sagt, så er det også en meget interessant verden for skibsofficerer af alle slags! Her er jobs og et liv under sydens rolige himmelstrøg at finde 11

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

The Silver Edition s. Nye havnefaciliteter s. Den der smører godt, kører godt s. SIMAC NEWS The Silver Edition

The Silver Edition s. Nye havnefaciliteter s. Den der smører godt, kører godt s. SIMAC NEWS The Silver Edition Nummer 4 23. november 2007 Nummer 12 29. april 2009 Nummer 21 31. maj 2010 Nummer 13 15. juni 2009 Studentertilfredshedsundersøgelse Nummer 17 14. december 2009 Nummer 2 26. september 2007 SIMAC på øvelse

Læs mere

TEMAER. Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM. El-installatør eller ej? s. 7. Firmaet Greensteam s. 18

TEMAER. Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM. El-installatør eller ej? s. 7. Firmaet Greensteam s. 18 Nummer 27 19. september 2011 TEMAER Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM El-installatør eller ej? s. 7 Firmaet Greensteam s. 18 Engelsk som fællessprog - fordele eller ulempe s. 22 Skoleblad for

Læs mere

Den maritime havarikommission s. 10. Kristian bor om bord s. 14. Den blå konference s. 22. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Den maritime havarikommission s. 10. Kristian bor om bord s. 14. Den blå konference s. 22. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 29 27. februar 2012 Den maritime havarikommission s. 10 Kristian bor om bord s. 14 Den blå konference s. 22 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør Netværk,

Læs mere

Outsourcing af arbejdskraft s. 4. SIMAC på øvelse s. 8. Inspektionsskibet Thetis s. 16. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Outsourcing af arbejdskraft s. 4. SIMAC på øvelse s. 8. Inspektionsskibet Thetis s. 16. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 22 13. september 2010 Outsourcing af arbejdskraft s. 4 SIMAC på øvelse s. 8 Inspektionsskibet Thetis s. 16 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC En ti d i fo r a n d r i n g... Henrik Sloth

Læs mere

Succesfuld uddannelses- messe s. 5 Billeder fra sygeplejerske- festen s. 8 + 9 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Succesfuld uddannelses- messe s. 5 Billeder fra sygeplejerske- festen s. 8 + 9 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 5 14. december 2007 Succesfuld uddannelsesmesse s. 5 Billeder fra sygeplejerskefesten s. 8 + 9 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Ordentlig oplæring HR-partner og eventmager Det Blå Danmark

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører

Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører UDDANNELSER 2013 Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører Bladet Søfart Foreningen til Søfartens Fremme udgiver bladet Søfart. Det er det maritime Danmarks brancheblad og udkommer 43 gange om året.

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

JUNI 2009 20. ÅRGANG NR. 2

JUNI 2009 20. ÅRGANG NR. 2 JUNI 2009 20. ÅRGANG NR. 2 REDAKTØRENS LEDER BESTYRELSEN Formand: Bitten Hollænder Bram Næstformand: Rasmus Hachmann Kasserer: Pia Brix PR minister: Mike Pedersen Redaktør: Karina Skovgaard Så er det endelig

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

DANMARK UDDANNELSER 2015

DANMARK UDDANNELSER 2015 DANMARK UDDANNELSER 2015 Det blå Danmark UddannelseR 2015 Det Blå Danmark - uddannelse 2015 ISSN 1395-4466 Oplag: 15.000 DANMARK UDDANNELSER 2015 Foto: Niels Winther Shipping Ansvarshavende redaktør René

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

fiasko med fjeldstad + LÆS OM: DEn USYNLIGE uafhængighed undersøgelse AF HåNDBOLDSPILLERES UDDANNELSESNIVEAU DET NORSKE håndbold-helvede

fiasko med fjeldstad + LÆS OM: DEn USYNLIGE uafhængighed undersøgelse AF HåNDBOLDSPILLERES UDDANNELSESNIVEAU DET NORSKE håndbold-helvede 10. ÅRGANG DECEMBER 2008 NR. 4 håndboldspillernes EgEt magasin Spillernyt: fiasko med fjeldstad På rekordtid gik Skive fhs 1. divisionskvinder fra harmoni og succes til splittelse og krise. I dag har flere

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

FAMILIELØB. Fremad - Valby. Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr. lørdag 6. september 2014

FAMILIELØB. Fremad - Valby. Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr. lørdag 6. september 2014 Profilavis MAJ 2014 Boldklubben Fremad - Valby Side 7 Klubikonet Ole B. med Fremad Valbys flag foran klubhuset Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr Side 8 Pigefodbolden er kommet for

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

VOXPOP MED KOMMENDE TILVALGSSTUDERENDE

VOXPOP MED KOMMENDE TILVALGSSTUDERENDE ISSN 1603 7979 SPROGPSYKOLOGI OG FREMTIDEN INTERVIEW MED INSTITUTLEDEREN VOXPOP MED KOMMENDE TILVALGSSTUDERENDE SPROGPSYKOLOGISK INFORMATION OG DEBAT 8. ÅRGANG, 1. NUMMER, MAJ 2008 SPINDET MAJ 2008 INDHOLD

Læs mere

DEC. 2007 18. ÅRGANG NR. 4

DEC. 2007 18. ÅRGANG NR. 4 DEC. 2007 18. ÅRGANG NR. 4 INDHOLD BESTYRELSEN Formand: Sune Blinkenberg Næstformand: Jacob Melsted Thomsem Kasserer: Inge Ø. Jensen PR minister: Mads Sander Sportsminister: Rune G. Henvig Bådformand:

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

SEPTEMBER NR. 9 2009 TEMA: ELEVER FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND

SEPTEMBER NR. 9 2009 TEMA: ELEVER FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND SEPTEMBER NR. 9 2009 TEMA: ELEVER FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND Det arbejder dit forbund med lige nu! Mestrene skal blive bedre Jette Damgaard har talt med forbundsformand

Læs mere

marts 2015 // nr. 1 Tema: DEMENS Lisbet Dahl har været med til at nedbryde tabuer om demens Aarhus kommune

marts 2015 // nr. 1 Tema: DEMENS Lisbet Dahl har været med til at nedbryde tabuer om demens Aarhus kommune marts 2015 // nr. 1 Tema: DEMENS Lisbet Dahl har været med til at nedbryde tabuer om demens Aarhus kommune Hjemmeplejen aarhus Kommune altid I nærheden Hjemmeplejen aarhus Kommune tilbyder kompetent og

Læs mere