Nummer april Delfinpigen - elsket af alle s. 3. MSU s årsberetning s. 4. Stik så(r) s Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nummer 12 29. april 2009. Delfinpigen - elsket af alle s. 3. MSU s årsberetning s. 4. Stik så(r) s. 6-7. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC"

Transkript

1 Nummer april 2009 Delfinpigen - elsket af alle s. 3 MSU s årsberetning s. 4 Stik så(r) s. 6-7 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

2 Kær e læ s e r e Af Torben Jessen Vi er det maritime erhvervs foretrukne uddannelses- og videnspartner Vi er en uddannelsesinstitution med det maritime, læring og viden som vores kerneområder Torben Jessen Direktør Sådan lyder vores mission statement. Når jeg læser Rune s beretning fra MSU og artikler i News og Currents, og når jeg tænker på samtaler, jeg har haft med studerende, undervisere og repræsentanter for Det Blå Danmark, så er jeg overbevist om, at vi bevæger os støt og roligt i retning af at leve op til vores mission. Vi har fokus på det maritime og på de problemstillinger i erhvervet, der kunne have en fælles overskrift, nemlig kvalitetsskibsfart. Bag dette begreb gemmer sig alt fra driftsøkonomi, human ressource-elementer, sikkerhed og sundhed til miljø. Især miljøproblematikkerne har stor bevågenhed her i året for afholdelsen af FN s klimakonference i København i december. De maritime uddannelser har sammen med Søfartsstyrelsen sat som mål, at vi op til klimakonferencen vil vise, hvad uddannelserne gør og kan gøre for at øge bevidstheden om, at vi som et maritimt uddannelsessystem bidrager til at gøre det blå mere grønt. Derfor glæder det mig rigtig meget, at flere og flere studerende vælger opgaveemner, der er relevante for Det Blå Danmark. Vi har tidligere i Currents omtalt Projekt Skib - Optimering (Ross, Rune Mai, Søren Hansen og Anders Christiansen) - Natarbejde, vagtarbejde og søvnrytmer for medarbejderne på skibene (Eggers-Lura). Det glæder mig også, at rigtig mange undervisere har en løbende og tæt kontakt med erhvervet og bidrager med deres ekspertise til at løse konkrete og komplicerede opgaver for rederier på blandt andet miljø- og sejladsoptimeringsområdet. SIMACs Projekt Skib kan også komme til at spille en stor rolle i samarbejdet mellem erhvervet og uddannelserne i takt med, at automationsområdets betydning vokser. Det er desuden godt at se, hvordan der både er behov og interesse for at omsætte aktuelle emner behandlet af de studerende i deres opgaver i virkelighedens blå verden. Det bidrager til, at SIMAC får status som videns- og innovationscenter i Det Blå Danmark. Det giver et mere spændende studiemiljø, og det skærper de studerendes interesse for og indsigt i erhvervet. Det pynter på cv erne og dermed på jobmulighederne, og det giver underviserne mulighed for at videndele med kolleger i erhvervet og senere videndele med de studerende. MSU har ydet en meget stor indsats for at skabe muligheder for, at der også finder videndeling sted de studerende imellem. SIMAC har fokus på læring. Det betyder, at SIMAC også har fokus på selv at lære som organisation. MSU skal derfor også have en stor tak for at være med til at fremme fokus på, at SIMAC kun kan blive bedre, hvis brokkeri omsættes til kontinuerlig konstruktiv kritik. Og gerne fremført via MSU-repræsentanterne. SIMAC s værdier: SIMAC - a mile ahead Vi arbejder efter et fælles værdigrundlag og vil kendes for: at vi har et inspirerende studiemiljø at vi har kvalitetssikrede og internationalt anerkendte uddannelser på højt niveau at vi leverer udviklings- og samarbejdsorienterede dimittender at vi arbejder med respekt for hinanden og i åben dialog at vi arbejder professionelt og selvudviklende at vi er en professionel samarbejdspartner, der tager udgangspunkt i branchens behov Redaktionel info: Studerende: Jonas Kristensen Semester: BS4 Kaspar Saltzstein Semester: BS4 Koordinator: Nana Høgsland Kommunikationskoordinator - SIMAC Ansvarshavende: Torben Jessen Direktør - SIMAC Tryk: TrykTeam Grønnemosevej Svendborg Læserbreve o.a. Debatindlæg, læserbreve, artikler o. a. kan indsendes til bladet på Næste udgivelse: Skolebladet udgives 1 gang om måneden. Tidsfrist: Indhold der skal med i næste udgivelse skal være redaktionen i hænde senest 10 dage før næste udgivelse. 2

3 Akt i v i t e t e r April og maj 28. april kl Green Ship of the Future-arrangement i Salen på Graaesvej. 2. maj kl A.P. Møller Kollegiets årlige sommerfest 13. maj kl Svendborgløbet. Udgangspunkt på Landsstævnestadion i Svendborg. 18. maj kl Debat-eftermidddag med tre medlemmer af Europaparlamentet. Sted følger senere. 21. maj fra kl Eventyrløbet. Start og mål ved Odense Idrætspark. Datoer for åbent værksted Der er stadig tre gange åbent værkted tilage på Værkstedsskolen. Mandag den 4. maj Tirsdag den 19. maj Tirsdag den 2. juni Alle tre dage kl Datoer for møde i KFS (Kristeligt Forbund for Studerende) Torsdag den 28. maj Alle tre dage kl til i mødelokale Sierra på Graaesvej. Åbningstider i laboratorierne på A.P. Møllersvej Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Der er nu ansat to studerende som tutorer/laboratorieassistenter, og dermed kan der tilbydes faste åbningstider med vejledning til de studerende, der skal arbejde i laboratorierne. De to studerende, der er ansat som assistenter, er Jens Plesner og Morten Skelmose - begge fra BM6. Derudover er laboratorierne som sædvanligt åbne i alle skolens åbningstimer, og tiderne ovenfor angiver, hvornår der er personale til at vejlede. Følgende medarbejdere har valgt at forlade SIMAC siden sidste udgivelse af SIMAC NEWS: Jens Østergaard Kronland pr Søren Westphal pr Ulla Bjørndal Møller pr Der er tre møder tilbage inden sommerferien. Torsdag den 30. april Torsdag den 14. maj Del f i n p i g e n - e l s k e t af al l e Af Harald Rothe og redaktionen Delfinpigen er placeret uden for hovedindgangen på Graaesvej, så hun er den første man ser, når man ankommer på adressen. Hun er skabt i bronze af kunstneren Erik Cohrt tilbage i 1950erne. Delfinpigen er ifølge Weilbachs kunstnerleksikon formentlig opsat få år efter Navigationsskolens flytning fra Færgevejen til bygningerne på Graaesvej, Harald Rothe der stod færdige i I forbindelse med indvielsen havde man søgt fondsmidler til kunstnerisk udsmykning, og det var i den forbindelse, at Delfinpi- Lektor gen så dagens lys. Meget er sket siden, og mange nye bygninger er skudt op på adressen, men Delfinpigen udsmykker stadig hovedindgangen den dag i dag. Delfinpigen er skabt i bronze af kunstneren Erik Cohrt tilbage i 1950erne. Ved udvidelsen af skolen i 1995 var der penge tilovers i byggeprojektet. Det blev derfor besluttet at bruge pengene på nogle specielle håndtag på skolens døre, der passede til Delfinpigen. Det var her, vi fik de smukke og unikke delfinhåndtag vi har i dag. De blev støbt i nogle specielle forme hos CCJensen. Kunstneren Erik Cohrt var billedhugger og levede fra 1902 til Fra 1935 bosatte han sig på Fyn. Han er blandt andet kendt for sine skulpturer af H.C. Andersens eventyrfigurer. Derudover har han lavet alterbordet i Fredens Kirke i Svendborg (kobberplader udsmykket med forgyldte bronzerelieffer) samt en frise i Stenstrup Kirke. 3

4 MSU s år s b e r e t n i n g Rune Jørgensen SO3 Af Rune Jørgensen I disse dage hvor påsken netop er overstået, og skolen igen er startet, er jeg blevet bedt om at lave et lille review på, hvad der er sket i MSU igennem Hvad er der egentligt sket i MSU? Har vi bare ladet SIMAC være SIMAC, eller er der rent faktisk sket en udvikling? I 2008 har der blandt andet været meget fokus på forbedring af studiemiljøet på SIMAC. Dette var en naturlig forlængelse af resultatet af trivselsundersøgelsen i Derudover bød 2008 på mindeværdige fester med Sygeplejeskolen og ikke mindst Strip og pølser, som alle blev arrangeret i et godt samarbejde mellem Los Lagos og MSU, hvor sygeplejerskerne også har spillet en rolle i planlægningen af festerne. Manglen på grupperum var en af de første større ting, der blev taget op i 2008, hvilket resulterede i leje af den gamle SIDbygning i Ørkildsgade og derefter indretning af denne til grupperum. Yderligere har købet af Graaesvej 25 også øget kapaciteten af grupperum, således at vi også i projektperioder skulle være dækket godt ind. Derudover var det også i 2008, at SIMAC fastslog over for MSU, at der bliver satset 100% på de studerende i forbindelse med simulatorkapaciteten. Der var før tvivl om, hvorvidt man fra SIMACs side ville sælge kurser eller undervise studerende. Det er dog ikke lutter lagkage det hele på trods af, at der er sket meget. Som studerende er det vigtigt, at vi forholder os kritiske og kommer med konstruktive forslag til at forbedre studiet, studiemiljøet og ikke mindst SIMAC. Det må opfordres til, at du som studerende aldrig skal gå og murre i krogene og skabe en dårlig stemning. Derimod skal du komme frem med dine frustrationer i god tid og på en konstruktiv måde, således at der kan blive taget hånd om sagerne, inden de udvikler sig til uløselige konflikter. Da vi ikke kan gøre noget ved en sag, som vi ikke ved noget om, er den eneste måde, vi i MSU kan gøre noget ved sagerne, ved at du som studerende kommer frem med dine punkter til klasserepræsentanten. Derved kan vi tage emnet op på det kommende møde. Undervisningsfaciliteterne er også et emne for sig. Lokalerne 108/109 samt 208/209 er blevet slået sammen for at skabe mere plads til undervisningen på bedst mulig måde. Disse lokaler er yderligere blevet instrumenteret med flere projektorer og tavler. På den måde kan undervisningen foregå, så alle kan følge med i, hvad der sker på tavlen såvel som i PowerPointshows. Indeklimaet var specielt i efteråret 2008 et stort emne, som daværende SO3 bragte på banen. Resultatet af dette er, at der nu er indhentet tilbud på at få lavet udsugning i Salen i forbindelse med renoveringen af Los Lagos, som beklageligvis må siges at have taget væsentligt mere tid end forventet. Det positive ved den sag er dog, at der er lys for enden af tunnelen, og at Lossen genopstår i nye og spændende rammer, som vi alle glæder os meget til. Også mindre ting har været på dagsordenen i Strømstik i kantinen samt i flere af klasselokalerne er blevet realiseret. Der er købt flere licenser til GTS-simulation, og det er blevet muligt at låne bådene på Frederiksøen. Yderligere er MSU i 2008 begyndt at arrangere regelmæssige foredrag for de studerende. Igennem tiden har det været om alt fra pirater til brændselsceller, og fra klassifikationsselskaber til forlis. Emnerne har været bredt fordelt takket være gode idéer og kontakter fra studerende såvel som undervisere, hvilket vi i MSU takker mange gange for. 4

5 Før sk r u e n ko m m e r i va n d e t... Kjartan Ross SO3 Af Kjartan Ross I sidste nummer af SIMAC NEWS beskrev jeg motorproduktionen ved MAN Diesel i Frederikshavn. Produktionen af motorer var dog ikke alt, hvad vi så på, da man også producerer både gear, skrueaksler og skibsskruer altså hele drivlinjer. Det bliver faktisk til en produktion på ca. 170 skruer om året. Produktionen af motorer er i øvrigt på ca. 178 om året, hvoraf ca. 150 er 4-taktsmotorer. Disse tal må dog forventes at falde i forbindelse med den finansielle krise, som med et slag har lagt en kraftig dæmper på rederiernes nybygningsprogrammer. Til gengæld stilles der større og større krav til skibes miljøvenlighed, hvilket sammen med de stadig høje priser på brændstof stiller større krav til maskineriet ombord på skibene. Dette faktum præger tydeligvis MAN Diesel, hvor optimering og effektivisering prioriteres højt. Det ses både i produktionslinjen i Frederikshavn, og ikke mindst i den kraftige udvikling deres produkter har været igennem. Eksempelvis kan man opnå en forbedring på hele 5-7 % af et skibs performance alene ved at udskifte bladene på skibsskruen til det sidste nye design, hvorfor en vigtig del af MAN Diesels forretning ikke kun er nybygninger, men i lige så høj grad er at optimere på eksisterende skibes drivlinjer såvel fra deres egen produktion som fra deres konkurrenters. Vi støder på det med det samme, idet det første vi ser, da vi træder ind i den første af MAN Diesels produktionshaller, er et tydeligvis brugt skrueblad af lidt ældre dato placeret på et stort massivt stålbord, hvor et par mænd er i færd med at opmåle og studere skruebladet nøje. Vores rundviser forklarer, at man gør meget ud af at studere tidligere modeller, som har været i drift, for at se, hvordan disse er blevet slidt. De herigennem gjorte erfaringer kan man måske bruge til at finde nye veje til optimering af form og materialevalg for skruebladene. Skruetøjet, der produceres i Frederikshavn, er alle pitch-skruer altså skruer med vendbare blade - med 4 blade. De støbes af en blanding af nikkel, aluminium og bronze. Det eksakte blandingsforhold kan vi selvfølgelig ikke få at vide, men grunden til lige netop denne blanding af metaller er, at det øger metallets sejhed, hvorved det bliver mere modstandsdygtigt over for vibrationer og de eventuelle slag, en skrue kan få. Nogle skruer leveres også med rustfri stålblade, hvis kunden ønsker dette. Disse er mere slidstærke over for, hvad man kan kalde mere langvarig berøring. Et eksempel på et skib, der med fordel kan benytte skrueblade af rustfrit stål, er en sandsuger eller lignende uddybningsfartøj, hvor det kan forventes, at der kommer meget mudder, sand og andre partikler forbi skruen. Ud over pitch-skruerne producerer MAN Diesel også både skrueaksler og gear til fremdrivningslinjen. I produktionen i Frederikshavn kan man dreje skrueaksler på op til 20 meter i længden. Ikke specielt langt i forhold til det vi nogle gange har på de store containerskibe, tænker jeg, da vi fik det fortalt, men det ser nu alligevel svært imponerende ud, når man står i den ene ende af drejebænken og kigger de 20 meter ned i den anden ende. Det er en lang metalstang at arbejde på, og endnu mere imponerende er det, at den skal gennembores, så den bliver hul. Det foregår ved, at man borer 10 meter ind fra hver ende. Det er præcisionsarbejde, for når de to udboringer mødes midt i akslen, må der ikke være nogen form for overgang eller difference at spore. Er der på en given ordre brug for en skrueaksel på mere end 20 meter i længden, kan MAN Diesel selvfølgelig også levere dette, men akslen vil da blive drejet hos en underleverandør, som er specialiseret i at dreje særlig lange genstande, som eksempelvis skrueaksler. Det går på ingen måde ud over kvaliteten, da mange af underleverandørerne er virksomheder, der betjener mange fabrikanter også MAN Diesels konkurrenter hvilket gør dem meget erfarne inden for lige netop deres felt. Ud over selve akslerne producerer MAN Diesel selvfølgelig også al indmaden til både skrueaksel og nav samt hele styrearrangementet til at kontrollere skruebladenes stilling. Slutteligt produceres der også diverse gear til fremdrivning og udtag til eventuelle akselgeneratorer eller lignende. Det største gear MAN Diesel har på paletten vejer 15 tons. Særligt imponerende er det at se de skråtskårne fræsede tandhjul til gearene, som kan være over en meter i diameter. Vi ser også det nyeste nye inden for maritime gear, som via nyudviklede teknikker fungerer ganske anderledes end et konventionelt gear. De nærmere specifikationer kan vi dog ikke få at vide, ligesom vi heller ikke må fotografere dette unikke gear. Unikke fordi der ifølge vores rundviser, kun findes det ene i verden, som vi står og kikker på. Ligesom med motorerne er reservedelsproduktion og vedligeholdsaftaler for drivlinjerne en vigtig del at MAN Diesels forretning. Faktisk har de også deres egen bedding i Frederikshavn, hvor de kan tage skibe på op til 70 meter. En total udskiftning af et skibs fremdrivningslinje med både motor, aksel og skrue kan klares på en lille måned. Det er typisk 4-taktsmotorer, der udskiftes, da disse normalt har en maksimal levetid på 20 til 25 år. Levetiden afhænger selvfølgelig af, hvor godt maskineriet er blevet vedligeholdt, og er det et fiskerskib, er levetiden ofte kortere, da motorerne her bliver slidt mest. 2-taktsmotorerne kan derimod køre tilnærmelsesvist for evigt, når blot de vedligeholdes korrekt. En dårlig forretning for MAN Diesel kunne man tro, men de skal jo stadig have reservedele og service igennem hele deres levetid. Et meget spændende besøg hos MAN Diesel i Frederikshavn er ved at være slut. Afslutningsvis vil jeg endnu engang lige pointere, at får man engang lejlighed til at se MAN Diesels afdeling i Frederikshavn, så er det bestemt en oplevelse, som man ikke bør lade sin næse gå forbi. 5

6 Sti k så (r) Af Kjartan Ross I uge 8 og 9 havde SIMAC de første af dette semesters SO3ere på sundhedskursus ved Center for Maritim Sundhed (CMS) på Fanø. To ugers intensivt kursus i udvidet førstehjælp og sygdomsbehandling der certificerer folk til at bestride tjansen som sygdomsbehandler ombord på skibe med medicinkiste A. Kjartan Ross SO3 Kurset kom vidt omkring og indbefattede alt lige fra almindelig førstehjælp, genoplivning, anlæggelse af venekanyle og drop, vaccinering, børnefødsler, psykiske sygdomme, anlæggelse af gipsskinner, syning, dødsfald og meget, meget mere. De 2 ugers forløb bestod af en god blanding af teori og praktiske øvelser, hvori nogle blev mere pressede end andre. Ikke alle var lige glade for at blive stukket, ligesom det heller ikke var alle, der kunne stikke uden en smule rysten på hænderne den første gang, de skulle punktere en af deres kammeraters blodårer og hvis nogen nu sidder og tænker lidt over det, så lad mig da blot bekræfte at; nej, det er ikke hensigtsmæssigt at ryste på hænderne, når man skal indføre en nål i andre folk Aftnerne gik for de flestes vedkommende på det udmærkede vandrerhjem i Esbjerg, hvor i særdeleshed aftenskafningen bør fremhæves. En hyggelig bowlingaften blev det også til for hele holdet, og da Esbjerg skulle møde Sønderjyske i Esbjerg Skøjtearena, blev det til et brag af en afslutning på de to uger i det vestjyske. Det, på trods af at Esbjerg tabte med et mål. 6

7 7

8 Så er det tid til A.P. Møller Kollegiets årlige Sommerfest. Denne store begivenhed finder sted lørdag den 2. maj klokken Der vil i løbet af aftenen være Live Musik Menuen: Helstegt pattegris m. tilbehør. 1 gratis fadøl til maden. Drikkevarer: Fadøl 15 kr. Diverse shots 10 kr. Breezer, Smirnoff Ice, Cult Shaker og Somersby 25 kr. Sodavand 10 kr. Pris pr. person for spisning og øl til maden 175 kr. Sidste tilmelding er søndag den 26/4 Billetter kan købes ved følgende: Jonas Møller 48 Kristoffer Andreasen 95 Martin Haugaard Jensen 16 SUMPEN om fredagen. Gyldig billet skal altid kunne fremvises mellem og Efter kl er alle velkommen og der er fri entre Med venlig hilsen Sumpformand Martin Haugaard Jensen 8 Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.

9 Opr y d n i n g er sj o v t Af redaktionen Rengøring og oprydning er sådan en kedelig ting at tale om, men ikke desto mindre er det et emne, vi bliver nødt til at tage op engang imellem. Vi ved ikke helt hvorfor, men opfordringer om oprydning og rengøring har det med at virke rigtig godt, lige når de er kommet for derefter langsomt at gå i glemmebogen. Måske har det noget at gøre med, at det er de samme ting, vores mor altid sagde, da vi var små, og det havde vi bestemt heller ikke lyst til at lytte til. Vi skyndte os dog at rydde op, når hun stod i døren med korslagte arme og kiggede ind på vores rodede værelse, men så snart hun var væk, rodede vi igen. Her på skolen er det dog lidt anderledes, for vores mor er her jo ikke! Så husk derfor at rydde op HVER DAG. For hvis vi ikke husker det, kan rengøringspersonalet ikke komme til at gøre deres arbejde ordentligt, og det kan de ikke være tjent med. Samtidig er det heller ikke deres job at rydde op efter os, og de gør kun rent, hvis de kan komme til. Så her kommer en lille liste med de ting, vi skal huske, og som gælder alle på SIMAC: På tæpper opsamles synligt snavs såsom papir og lignende, som ikke kan støvsuges op. Borde skal ryddes for kaffekrus, aviser, papir og andet skrald Stole skal sættes op Hylder, reoler, vindueskarme og lignende skal være ryddet, når disse ønskes rengjort Edb-skærme slukkes Tastaturer og lignende skal fjernes, når bordfladen ønskes rengjort Der skal generelt være foretaget oprydning således, at rengøringsflader er tilgængelige Overordnet gælder det, at der kun udføres rengøring af frie, lettilgængelige flader. Vi skulle hilse og sige tak på forhånd fra rengøringspersonalet God fornøjelse! Annette Madsen Graaesvej 27 (1. sal og 2. sal) Pushpa Johannesen A. P. Møllersvej (Kælder og stuen) Bente Hjeronimus Graaesvej 25, Graaesvej 27 (Kælder, stuen, 3. sal, 4.sal, 5. sal) og Ørkildsgade Patima Simonsen A. P. Møllersvej (Stuen) og Frederiksøen Kirsten Nordby A. P. Møllersvej (Kælder og stuen) Marianne Andersen Graaesvej 27 (Stuen og 1. sal) 9

10 Boo t 2009 Ver d e n s st ø r s t e bå d m e s s e ho l d e r 40-å r s ju b i l æ u m Kjartan Ross SO3 Af Kjartan Ross Det er onsdag eftermiddag, og jeg skal til mundtlig eksamen i vedligeholdsledelse og styrkelære. Jeg er spændt, og jeg glæder mig lige frem - ikke til eksamenen, men derimod til, at der, når jeg kommer ud fra eksamenslokalet, holder en bil og venter på at køre mig de 750 km. fra Svendborg til Düsseldorf, hvor Boot 2009 bådmessen allerede har været i gang i en lille uges tid. Forventningerne er store, for udover at messen, med sine mere end m2 indendørs udstillingsarealer plus udendørsområderne mellem de i alt 17 messehaller, er uden sammenligning rent størrelsesmæssigt, så er der i år lige det ekstra, at messen har 40-års jubilæum. de er så store og koster så mange penge, har deres ejere heller ikke hverken tid eller lyst til at lære at sejle dem det har de folk til at gøre for sig, og det er her, vi kommer ind i billedet! Når både bliver til små skibe, skal man bruge folk med forstand og uddannelse til at sejle dem, og her er skandinaviske søfolk i høj kurs blandt de rige og berømte. Det handler om prestige, ekstravagance, snobeffekt, overdreven luksus og en form for kompromisløshed, man skal lede længe efter. Et eksempel på dette er, at man inden for motoryachts mellem 45 og 85 fod har haft en norm for bådenes tophastighed, der ligger på omkring 30 til 35 knob. Det er lidt ligesom, at man blandt mange af de tyske bilproducenter på et tidspunkt valgte at begrænse topfarten på deres biler til 250 km/t. Men der er jo altid nogen, der vil mere end de andre Nogen, hvor det skal være vildere Hvor det skal være hurtigere! Derfor har bådmærket Performance nu også i Danmark lanceret deres motorbåde med en topfart på over 60 knob! Og at dømme ud fra videoen på den enorme plasmaskærm ved Performance-standen, så er skrogfaconen så spids i kølen (skrogets V-form), at den kan sejle ved disse høje hastigheder i selv relativ høj sø. fra et par store brovtne V8-motorer uden lyddæmpning - bare frit udblæs - var noget af det dejligste ved en power boat. Nu ved jeg, at hvis det skal blive rigtig godt, så bliver ens power boat simpelthen nød til at være turbinedrevet. De knap 170 knob i Norhtechs båd fremtrylles da også af to hestes turbiner, som ifølge Norhtech i øvrigt er de samme som dem, der sidder på en Apache kamphelikopter. Besætning skal der til Nu ikke mere om det lille sidespring med power boats, for det er jo nogle lidt mere jordnære både, vi er kommet for at se på. De første både vi ser, hvor det tiltænkes, at man har en besætning, er på Princess stand, hvor deres største båd på messen er på 85 fod. På en sådan båd er der plads til 4 besætningsmedlemmer. En kaptajn (det er os), en kok og to dæksdrenge som blandt andet hjælper til med at fortøje, udnytte bådens mange faciliteter (jetski, dykning, jacuzzi, osv.) De serverer til måltiderne samt gør rent og pudser. Måske burde man kalde dem for pudsegaster, for der er meget krom på sådan en båd, og det skal jo skinne SIMACs udsendte foran messens absolute fartdjævel fra Norhtec. De to hestes turbiner giver den en målt topfart på 309 km/t Det er andet år, vi kører derned. Sidste år handlede mest om at se det hele, hvilket alligevel ikke helt lykkedes på trods af, at vi var på messen i to lange dage. Derfor har vi i år valgt kun at fokusere på de områder, som ligger nærmest det, vi kender til inden for den maritime verden. Det betyder, at vi skal ud og se på de virkelig store lystbåde, eller som det så hedder; Yachts, og hvis det skal være endnu vildere; Super Yachts. Vi taler her om både, som de fleste af os sandsynligvis aldrig kommer i nærheden af at eje. Fordi Når det kun handler om fart Men det kan selvfølgelig sagtens blive vildere! Bevares. 60 knob er meget, men som vi også kunne se sidste år, så kan de såkaldte Power Boats fra blandt andre Norhtech levere endnu højere hastigheder, såfremt det er de ønsker, man har. Topmodellen fra Norhtechs skal vi kalde det hverdagsduelige serie har således en cruise-fart på over 100 knob. Bevæger man sig med disse hastigheder, går det ud over komforten, om end man stadig kan indfinde sig ganske godt i de glimrende men også meget tæt omsluttende racerstole, som ikke ligefrem lægger op til en mere henslængt siddestilling. Denne udformning er dog nødvendig, for der er ingen sikkerhedsseler, og topfarten på båden er lige knap 170 knob! Der var engang, hvor jeg syntes at lyden På motorbåde over 80 fod er flybridge med 4-personer jacuzzi helt normalt - her ses en 85 fods Princess Vi besøger også flere konkurrenter til Princess-bådene. Heriblandt dem af mærket Sunseeker. Ud over at være stolte af sine både, som vi får en meget grundig gennemgang af, er man hos Sunseeker også gevaldig stolte af at have lagt både til den sidste nye Agent 007-film Quan- 10

11 tum of Solace, hvor blandt andet deres 86 fods Manhattan model var med. Skulle nogen være i tvivl, så er det vist ikke helt ringe at spille skurk i en James Bond-film (altså ud over det faktum, at man vil lide et sikkert nederlag), for Sunseekers topmodeller er nogle lækre motorbåde, om end ståhøjden er en smule knebent for folk over 190 cm. - som undertegnede. En af messens største både - en Sun Seeker 86 Manhattan Messens største stand Vi besøger også messens største stand. Den er på mere end m2, og er med det hollandske firma Drettmann. Vi taler her om en stand så stor, at der ud over en masse sælgere også vimser flere tjenere rundt med forsyninger fra baren til gæsterne i de store sofagrupper, hvoriblandt der ved et flygel sidder en pianist og underholder. Der mangler ikke noget, og det er tydeligt, at det er overordentligt vigtigt for sælgerne hos Drettmann, at deres kunder ikke kun ser på deres både, men i det hele taget får en rigtig god oplevelse på netop deres stand i Düsseldorf. Det lykkes til fulde, for udover den behagelige atmosfære glimrer Drettmann med en gennemført og overbevisende kvalitet på deres både, som flere af deres konkurrenter måske kunne lære lidt af. Derudover forhandler Drettmann også andre typer af fritidsfartøjer end de almindelige motorbåde i samme stil som ovenstående konkurrenters både. En af disse typer er Banditto-bådene, som i deres skrogfacon mest af alt minder om mindre supply skibe. Disse skibe fås fra 56 fod og op efter og byder på nogle meget gode forhold for såvel skibets passagerer som besætning. Gode forhold for besætningerne Besætningskvartererne har da også fået et gevaldigt løft opad på alle bådtyper, hvilket ifølge flere sælgere skyldes, at det bliver sværere og sværere at holde på de gode besætninger. Derfor er der nu væsentligt større fokus på, at besætningsmedlemmerne også kan trives og bo forholdsvist behageligt ombord. Vi mærker det også ved, at hvor vi på sidste års messe altid skulle spørge til besætningens kabiner, så indgår de i år som en naturlig del af rundvisningen på en båd. Man skal selvfølgelig ikke forvente, at besætningen bor lige så luksuriøst som passagererne, og oftest er man to om et kammer. Man har dog hver sin køje, og det er generelt hyggelige forhold med de samme lækre materialer og tommetykke gulvtæpper som på resten af båden. Besætningens kvarter skal nemlig også i nødstilfælde kunne bruges til passagerer for en kortere periode, når ejeren har mange gæster ombord i havn. I sådanne tilfælde vil besætningen typisk flytte på hotel for så blot at møde på arbejde ombord hver morgen, indtil gæsterne er rejst. Bandidos-bådene udmærkede sig særligt med gode forhold for besætningen - også i maskinrummet, hvor der var forholdsvis god plads Forstand på sejlføring? Ud over diverse store motorbåde er der selvfølgelig også mange sejlbåde på messen. Dog finder vi ikke så mange af de rigtig store både, hvor en besætning vil være normal. Det skyldes bestemt ikke, at sådanne sejlbåde ikke findes, for det gør de i næsten lige så stort antal som motorbådene. Men da sejlbåde har en stor og lang køl, er der en naturlig begrænsning for, hvor store sejlbåde, der kan komme ind til messehallerne i Düsseldorf. Messens største sejlbåd er derfor kun på 65 fod. Det er stort nok til, at den kan indrettes med en kabine til to besætningsmedlemmer. Båden kommer fra den engelske producent Oyster. Oysters 65.5 var messens største sejlbåd. En dejlig båd... De bygger hovedsageligt sejlbåde, som starter ved en størrelse på 46 fod og fortsætter op til deres helt nye topmodel på 125 fod og med flybridge (når en båd er udstyret med flybridge, betyder det, at man har indrettet monkey island med styrepult, solmadrasser o.s.v.). Efter at have set på flere af producenterne af luksussejlbådes stande er det tydeligt, at det på mange af de større sejlbåde vinder frem med en højt placeret bom, så der er plads til flybridge noget der ellers tidligere har været forbeholdt motorbådsverdenen. To dages indblik i en spændende og anderledes verden af luksus er ved at være forbi. Det er en verden fjernt fra vores normale hverdag og en måde at færdes på havet, som ligger langt fra de værdier og normer, vi normalt betragter som gængse. Når det så er sagt, så er det også en meget interessant verden for skibsofficerer af alle slags! Her er jobs og et liv under sydens rolige himmelstrøg at finde 11

12 Akt i v i t e t e r i Sv e n d b o r g Af redaktionen Her på bagsiden vil der fremover (så længe kilder haves) blive foreslået forskellige aktiviteter, der kan udføres i Svendborg, der ikke nødvendigvis skal tilknyttes alkohol, til de mennesker der savner lidt fornuftig tidsfordriv. Grunden til dette er, at vi selv har savnet spændende aktiviteter til såvel hverdag som weekend. Kender du selv en aktivitet, du mener, kan tåle at hente ny interesse fra mennesker, så tøv endelig ikke med at skrive om det til redaktionen, så vi kan få skrevet en artikel til glæde for alle. Kontaktinformationer findes på side 2. Pok e r Som nogen nok allerede har opdaget, er der for nyligt blevet afholdt nogle pokerturneringer her i Svendborg - primært med deltagere fra SIMAC. Vi har valgt at bringe denne artikel, da vi mener, at det er et godt initiativ, og det er særdeles positivt, at det bliver bragt flere sociale aktiviteter til Svendborg. Redaktørerne har selv deltaget i de hidtil afholdte turneringer - nogle med mere held end andre - og vi kan kun tale varmt om arrangementerne. Der bliver taget godt imod alle, hvad enten det er første gang, du spiller, eller du er semi-pro. Der bliver lavet en del forskellige spil med forskellige strukturer og opbygninger, men fælles for dem alle er, at det koster 100 kr. at deltage plus 10 kr. til klubben, som går til indkøb af kort, jetoner etc. Så savner du noget mere spændende, meningsfyldt (og besparende) end den obligatoriske dødsdruk, så tag med til den næste turnering Torsdag d. 30/ For mere information tjek ind på hjemmesiden eller skriv til folkene bag.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS PÅ SMUKFEST 2015 HEGNSHOLDET SØGER MEDHJÆLPERE TIL OPSTILLING OG NEDTAGNING HVAD: Vi søger fysisk stærke folk, der ikke er bange for at tage fat og blive beskidte til en hård og drøj

Læs mere

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Ugebrev 24 Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Vinterferie Østerskov Akademiet Vi håber I alle har haft en dejlig vinterferie. Ca. 30 unge mennesker har i hvert fald. De tilbragte ferien til

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Kirsten Steno www.steno.nu

Kirsten Steno www.steno.nu Kirsten Steno www.steno.nu Referencer : 1.500 private boliger : (på 20 år i DK) Ferieboliger: (for danskere i Toscana og Provence) Butikskoncepter: (Invita, Modulia og Tvis) Kataloger: (hands-on og digitalt)

Læs mere

GUIDE. Hold skolen ren!

GUIDE. Hold skolen ren! GUIDE Hold skolen ren! En miniguide om rengøring på skoler Det er god ide at sætte rengøring på dagsordenen en gang imellem. For hvis skolen er ren, bliver indeklimaet bedre, trivslen stiger, og det betyder

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 1, Udgave 1

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 1, Udgave 1 Nyhedsbrev Årgang 1, Udgave 1 Dette Nyhedsbrev er udgivet mandag d. 4. oktober 2004 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit første nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD CUP LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE

Læs mere

Den Frie Tænkebox April Juni 2015

Den Frie Tænkebox April Juni 2015 Den Frie Tænkebox April Juni 2015 I dette nummer: Lederen Pusling Tumling Sæsonafslutning Sommerlejr Billeder fra Kredsweekenden Pilt Væbner og seniorvæbner Senior Generalforsamling Kontaktoplysninger

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

INTRODUKTION til. Kirsten Steno www.steno.nu

INTRODUKTION til. Kirsten Steno www.steno.nu INTRODUKTION til Kirsten Steno www.steno.nu Jeg har en drøm. at skabe hyggelige Feriehuse med hjerte. Behovet er de huse vi udlejer, som ikke giver næring til sjælen. Lad os sammen opfylde drømmen om hyggelige

Læs mere

LIGABOLD TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser!

LIGABOLD TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! Pantone LIGABOLD TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD Kære fodboldvenner! Ligabold.com giver

Læs mere

VærelZe 313 og Teaterskolen

VærelZe 313 og Teaterskolen syddjurs egnsteater VærelZe 313 og Teaterskolen sæson 2014/15 www.syddjursegnsteater.dk KÆRE UNGE I SYDDJURS KOMMUNE For femte år i træk byder vi velkommen til Ingen kedelige onsdage, på den sidste onsdag

Læs mere

Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011

Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011 Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011 I dette nummer af nyhedsbrevet kan du læse mere om: Lektiecafe Fridas Psykologbureau Påskeferien PC-udvalg Street-Onsdag Lagkagekonkurrence Fastelavn Personalenyt

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

BygSelv; Byg subwooferen på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Part 2

BygSelv; Byg subwooferen på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Part 2 BygSelv; Byg subwooferen på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Part 2 Fredag fyraften: Smut forbi byggemarkedet og få skåret pladerne groft til på mål. Til eksemplet her, PCA

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Jeg hedder Charlotte Jeg er fra Aage-grenen - I kan læse mere om mig på side 346 Jeg hedder Camilla Jeg er også fra Aage-grenen, men jeg er også fra Ludvig-grenen

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

power to the sea integrerede elektriske løsninger

power to the sea integrerede elektriske løsninger power to the sea integrerede elektriske løsninger fra det store overblik til de små detaljer vi gør det komplicerede enkelt for dig hvor svært skal det være? Der er noget specielt over det maritime. Noget

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC Affald Bag TAP1 er der opstillet affalds- og flaskecontainere til opsamling af affald. Herudover bliver der opstilet affaldskurve rundt om på selve udstillingsarealet. Affald sorteres i pap, brandbart

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Cykler - Udstyr - Rejser - Træning Brochure 2015 Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Vest: 24. og 25. oktober Arena Midt Kjellerup Øst: 7. og 8. november Roskilde Kongrescenter

Læs mere

Dit næste valg Færøerne

Dit næste valg Færøerne m ø d e r f i r m a r e j s e r k o n f e r e n c e r o p l e v e l s e r Dit næste valg Færøerne ISLAND Tórshavn FÆRØERNE SHETLAND NORGE SKOTLAND ENGLAND DANMARK w w w. g r e e n g at e. f o 2 3 Færøerne

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

marineservice.com ... move on!

marineservice.com ... move on! marineservice.com... move on! Vi betragter opgaven som fuldført i det øjeblik, vores kunde er klar til at...... move on! Skibsreparationer 2 Skibsreparationer 2 Totalentreprise 3 Motorarbejde / Renovering

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

MESSE C, FREDERICIA - WWW.BOATSHOW.DK VELKOMMEN OMBORD

MESSE C, FREDERICIA - WWW.BOATSHOW.DK VELKOMMEN OMBORD MESSE C, FREDERICIA - WWW.BOATSHOW.DK VELKOMMEN OMBORD PÅ RETTE KURS I 2015 kan alle bådinteresserede igen lave en samlet pejling på årets spændende bådnyheder og alt det nyeste indenfor tilbehør, når

Læs mere

Selvbyg; Kom godt fra start part 2

Selvbyg; Kom godt fra start part 2 Selvbyg; Kom godt fra start part 2 Subwooferen, byg den på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Fredag fyraften: Smut forbi byggemarkedet og få skåret pladerne groft til på mål.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 DGI petanque Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 Kursus og sightseeing ved La Ciotat La Ciotat ligger 25 km øst for Marseille, og det er her petanquespillet startede i 1910. Turen indeholder bl.a.:

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV 1 MAJ 2011 REDAKTIONEN: EMILIE 3.A. EMILIE 4.A. YASMIN 4A. (ORLOV) SOFIE N. 4.A. SIMON 5.A. (FREE LANCE)

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Velkommen til MC-Hedetroldene

Velkommen til MC-Hedetroldene Velkommen til MC-Hedetroldene BESTYRELSE Formand: Paco 97 19 45 45 22 84 54 50 Pacolene@gmail.com Næstformand: Sus 50 40 73 26 s.bossen@tdcadsl.dk Kasser / Webmaster: Lindy 97 37 14 80 50 74 83 25 Lindykpetersen@mail.dk

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.)

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.) Hammerum, den 27. marts 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Fredag d. 28. februar var der stor fest på skolen, da diskoteksudvalget afholdt diskofest for 0.-8. klasse. Efter en festlig intro fra forældreudvalget

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

AXA Powers motionsaktiviteter

AXA Powers motionsaktiviteter AXA Powers motionsaktiviteter AM:2011 8. november, 2011 Nyborg Strand 8.-10. June 2009 Motion på arbejdspladsen, den korte version Faktum Alle er enige om, at 30 minutters motion om dagen er sundt Synspunkt

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

MARITIMUS 2008 MARITIMUS. Fyns første 5-stjernede oplevelsesattraktion levende branding af den blå industri MARITIMUS, 2008

MARITIMUS 2008 MARITIMUS. Fyns første 5-stjernede oplevelsesattraktion levende branding af den blå industri MARITIMUS, 2008 Fyns første 5-stjernede oplevelsesattraktion levende branding af den blå industri, 2008 Fyns første 5-stjernede oplevelsesattraktion levende branding af den blå industri 2008 SYDFYNS NAVLE Frederiksøen

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde Mødetavle.indd 1 08-09-2011 21:28:44 Indhold Rulles sammen med tryksiden udad Intro Emne Resultat Check-in Tid Start / slut Pause / pauser

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor...

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Sommer 2013 Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... 2 4 6 2 Weser Maraton maj 2013 Til at starte med var der

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere