ISSN nr. 2 juni årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom"

Transkript

1 ISSN nr. 2 juni årgang A

2 redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon kl og hvortil alle spørgsmål vedr. annoncer bedes rettet. Læs lidt om, hvad din støtte går til på side 39 i bladet. redaktion Sofie M. Vasegaard Nørreballe Skals tekst til bladet Hvis du ønsker noget bragt i rett nyt, skal du sende det til redaktionen. ansvarsfraskrivelse Læserbreve og udklip fra andre publikationer bragt i rett nyt er nødvendigvis ikke udtryk for Rett Foreningens holdning og politik. Redaktionen forbeholder sig ret til at beskære, redigere eller udelade tilsendte læserbreve eller udklip. september. 16 Dette blad har jeg givet overskriften den gode historie. Det er fyldt med gode oplevelser: Sidsel har fået en hest via Ønskefonden, Erika har været på en god ferie, vi var en del, som havde en rigtig hyggelig weekend i Vejle hvor vi hørte formanden synge. Jeg har også modtaget rigtig mange indlæg og håber bare der bliver plads til dem alle. Og særligt for dette blad er program og tilmelding til weekendkurset, som er på midtersiderne. Jeg synes det bliver spændende med et nyt sted, som vi har helt for os selv. Så jeg håber vi ses til september. Jeg har valgt, at det godkendte regnskab ikke bliver trykt i bladet, men det kan rekvireres ved kontakt til kassereren. Har i flere gode historie modtager jeg dem meget gerne. God læsning, til en snart forestående sommerferie og på forhåbentlig gensyn i indhold deadlines 2014 Blad nr. 3 Blad nr. 4 forsidefoto Camilla, 16 år. 27. august 2. november 2 Redaktionen 3 Nyt fra bestyrelsen Aktivitetskalender Referat af generalforsamlingen 7 Bestyrelsens beretning 13 Information om undervisningsdage 23 Ferieberetning 25 Rett Education UK Sommerhusudlejning 27 Center for Rett Syndrom Medarbejdere Siden sidst Ny vejledning Resumé af artikel spørgsmål 37 Fødselsdagshilsner 16 Ønskefonden 17 Søskende-siden 38 Bestyrelsen Kontaktliste Oplysninger til annoncørerne 19 Indbydelse til weekendkursus 40 Kriterier for Rett syndrom

3 nyt fra bestyrelsen LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM Så står sommeren snart for døren og hvor blev det første halv år dog af! Vi er sikkert mange der har haft nogle måneder med op- og ned ture, men forhåbenligt mest nogle måneder som, når vi ser tilbage, har budt på oplevelser som har gjort os stærkere I RETT regi har vi jo haft endnu engang en super dejlig og hyggelig weekend på Munkebjerg ved Vejle. Hvor som altid det er hyggen, og erfaringer der vægtes højt. Vi har haft besøg af Linda Burkhart, som var i Køge og fortælle om RETT og kommunikation. Hun mindede OS om, at det er vigtigt at give pigerne et sprog, således at vi giver dem mulighed for at kunne kommunikere med andre. Rigtig god dag og med flot deltagelse selvom det var en søndag. Nu vil jeg ønske jer alle en rigtig god sommer og så ses vi i Odder til september, hvor vi håber på rigtig god opbakning så vi sammen kan give vores piger og dreng nogle gode oplevelser. Samt at vi som forældre får mulighed for at dele erfaringer samt få NY viden og ikke mindst, at RETT pigerne/dreng s søskende har mulighed for at finde venskaber som de kan bruge i tiden fremover, og ikke mindst har de raske børn mulighed for at føle sig som en helt almindelig familie sammen med andre der er i samme båd. På bestyrrelsens vegne Sisse Holm Husk at reservere plads i kalenderen Center for Rett Syndrom og afholder et spændende kursus om Rett syndrom onsdag den 29. oktober i Horsens onsdag den 5. november i Køge Læs kursusbeskrivelsen på side 13 juli Sommerlejr i Sæby arrangeret af den norske Rett Forening august 10. Bestyrelsesmøde Rett-bestyrelsen september Weekend kursus landsforeningen Rett Syndrom oktober aktivitetskalender 2014 november 29. Undervisningsdag i Horsens 5. Undervisningsdag i Køge 3

4 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM Referat af ordinær generalforsamling 2014 Tid: 5. april 2014, kl Sted: Munkebjerg Hotel Velkomst ved Martin. Lars blev valgt til ordstyrer. Lars konstaterede, at generalforsamlinger er Lovligt indkaldt. Jesper er referent. Martin aflagde beretning. 1. Valg af dirigent: Lars blev valgt. 2. Bestyrelsens beretning (udsendt), Martin. Kommentarer fra salen: Ingen, beretningen blev godkendt. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab (udsendt), Iben. Det fremlagte regnskab var opdateret i forhold til det udsendte, da der manglede nogle tal. Det endelige regnskab blev godkendt. 4. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Foreningen fastholder kontingentet på det nuværende niveau. 5. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER På valg er: Jørgen Askholm ønsker ikke genvalg Iben Hjarsø ønsker ikke genvalg Sofie Vasegaard ønsker genvalg Opgave-listen det er det bestyrelsen laver. Der kan komme nye punkter på og gamle af. Opgaverne veksler mellem medlemmerne i bestyrelsen. Vi holder 4 6 møder pr. år. Bruger Drop Box til udveksling af dokumenter. Man starter i det små for at komme i gang. Iben der har kasserer opgaven stopper, så vi kommer til at mangle en til at varetage denne funktion. Kasserer behøver ikke at være medlem af bestyrelsen. Marlene melder sig som bestyrelsesmedlem. VALG AF SUPPLEANTER: På valg er: Karsten Larsen Mads melder sig som suppleant. Dvs. bestyrelsesmedlemmer er: Martin, Sisse, Marlene, Sofie og Jesper Suppleanter er: Mads, Mayiabritt 6. VALG AF REVISORER: Preben Sindt og Kurt Lund blev genvalgt. 7. FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER Ingen. 8. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG Ingen (skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen) 9. EVENTUELT Kan ikke vedtage noget her. (klap klap) Gave til Iben og Jørgen for alle de år og det store arbejde de har lagt i Rett foreningen. Herefter til noget helt andet. Med venlig hilsen Jesper Koed 5

5 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM Bestyrelsens beretning 2013/14 Medlemmerne i bestyrelsen består som mange af medlemmerne i foreningen, af forældre til piger med Rett Syndrom. Vi udfører frivilligt arbejde som ind imellem overskygges lidt af, hvor meget der sker for os privat. Vi har mange drømme, ambitioner og visioner i bestyrelsen. Vi ville ønske, at vi havde meget mere tid til at arbejde med vores ideer og projekter. Vi sætter pris på al den hjælp vi kan få fra medlemmerne. I fællesskab kan vi nå meget. Så byd gerne ind på opgaver det kommer vores piger (og dreng) samt alle familierne til gode. Aktiviteter i bestyrelsen MØDER Vi har siden sidst (september 13) afholdt 2 bestyrelsesmøder. Vi har denne gang sagt farvel til Winnie og Dea og god dag til Mayiabritt og Jesper. Vi måtte desværre også sige farvel til Karsten, som efter lang tids sygdom gik bort, æret være hans minde. Arbejdet med at tilrettelægge og arrangere vores konferencer og weekender tager en stor del af tiden i bestyrelsesarbejdet, men der er mange andre opgaver vi arbejder med og endnu flere vi gerne vil arbejde med. Da vi har haft udskiftning og da vi ved, at der kommer til at ske en udskiftning har vi selvfølgelig forberedt os en del på det. Vi har listet alle vores opgaver op, så alle kan se hvilke opgaver vi mangler ressourcer til og hvilke opgaver man som medlem gerne vil byde ind på. Det har givet en vis arbejdsro til vores møder, da mange af vores faste opgaver nu er fordelt. Opgaverne er et billede af hvad vi laver og det er præget af meget faste punkter, derudover har vi også nye tiltag og andre visioner vi gerne vil føre ud i livet, og som vi håber at få ressourcer til. KASSERER Iben varetager kassér funktionen og har haft rigtig mange opgaver i forhold til vores økonomi. Vi har dog valgt at outsource nogle af de praktiske opgaver så som bogføring, rykning af betalinger etc. Dette er gjort, da Iben udtræder af bestyrelsen og da vi ikke har fået nogen positive henvendelser på vores jobannonce i Rett Nyt. Vi har været nødt til at arbejde med en plan B, hvis ikke der er en der melder sig til denne opgave. For at kunne få udnyttet vores ressourcer rigtigt og realisere nogle af de idéer vi har, er vi begyndt at kigge på en form for outsourcing af opgaver, som vi sidder med i bestyrelsen. Ovenfor har vi nævnt flere kassereropgaver, som er flyttet og samtidig har vi opgaver med vores hjemmeside, som også er flyttet udenfor bestyrelses arbejdet. Det skulle gerne resultere i nogle flere og spændende tiltag i fremtiden. Følgende nye tiltag er sat i gang: NYE FAMILIER En opgave vi har talt meget om er håndteringen af nye medlemmer. Vi har siden 14. august 2013 fået 4 nye familier og vi har budt dem alle sammen velkommen, men vi har aldrig rigtig haft en plan for, hvordan vi gør og hvad vi kan tilbyde dem. Vi har derfor fået vendt det i bestyrelsen og har lavet en fremgangsmåde på, hvordan vi kontakter dem. Formanden laver den indledende kontakt kort tid efter deres indmeldelse i foreningen. I løbet af den samtale tilbydes et udgående besøg af en fra bestyrelsen eller en ressourceperson, hvor man så kan drøfte mere specifikke problemstillinger eller blot få en yderligere snak. Vi har brugt denne fremgangsmåde 4 gange og alle har takket ja til udgående besøg. FOKUS PÅ SØSKENDE Vi har forsøgt med et gennemgående tema i år, der omhandler søskende. Sofie har lanceret en stafet i bladet, som I er velkommen til at tage og fortælle lidt om hvad I som søskende har på hjertet og så andre eventuelt kan få inspiration fra disse. Vi kombinerer det med en seance på vores familieweekend lørdag formiddag, hvor vi med hjælp fra Malene Gerd vil lave nogle workshops målrettet søskende i forskellige aldersgrupper. Det kommer der mere om, når vi har fastlagt programmet. Vores mål er at kunne tilbyde søskende kurser i Jylland og på Sjælland evt. med en ekstern konsulent. AMBASSADØR Vi har længe søgt efter en ambassadør vi kan bruge i forskellige situationer, så vi på den måde kan få øget fokus på Rett Syndrom. Vi er nu kommet i kontakt med Frank Høj (tidl. cykelrytter), som har meldt sig som ambassadør for os. Han er lige blevet ansat som landstræner for det paraolympiske cykelhold, og er i det hele taget meget interesseret i handicapområdet. Vi er nu i gang med at undersøge, hvordan vi kan bruge ham bedst muligt og nogle af vores idéer går ud på, at medlemmer af Rett Foreningen deltager i nogle cykelløb med Frank som træner. Til dette hold skal vi have fundet nogle sponsorer og noget mediedækning og vi håber, at vi kan få lov til at lade alle vores cyklende Rett piger og dreng starte løbet f.eks. med en æresrunde eller lignende. Overskuddet fra dette/disse løb og sponsorerne skal så gå til f.eks. vores Rett Fond eller til foreningen. 7

6 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM Vi har desuden haft kontakt til en anden tidligere sportsudøver, som også har vist interesse, men der er vi ikke helt i mål endnu. VISIONSDAG I og med vi fra i dag af får en helt ny bestyrelse eller et nyt set-up i bestyrelsen har vi planlagt en mødelørdag, hvor vi kan få rystet den nye bestyrelse sammen og arbejde med lidt teambuilding. Dagen skal også bidrage til at få vendt vores visioner for de kommende år. Sjældne Diagnoser og LEV SJÆLDNE DIAGNOSER Susanne Nielsen repræsenterer foreningen hos Sjældne Diagnoser, så hun står for samarbejdet med dem og deltager i deres møder og repræsentantskabsmøder. Preben Sindt sidder i repræsentantskabet for SD. Vi er meget glade for både Susanne og Prebens deltagelse i dette. LEV Jørgen repræsenterer Landsforeningen Rett Syndrom hos LEV og sidder i LEV s hovedbestyrelse og deltager i alle deres møder. Jørgen træder i år ud af bestyrelsen, men har tilbudt fortsat at være Rett foreningens repræsentant i LEV. Det er vi meget glade for i bestyrelsen. Medlemmer STATUS Vi er 260 medlemskaber 78 blad, 4 interesse, 69 enkelt og 109 familier. Der er kommet 16 nye medlemmer siden sidst. Vi byder de nye medlemmer hjertelige velkomne i vores forening. NYE MEDLEMMER Michael og Betina Winther (Ressourceperson i foreningen) står for nye medlemmer samt udlejning af Rett-materiale og vil fremover også have Bogen om Rett Syndrom, som kan rekvireres herfra. Økonomi Vores kassér Iben vil redegøre nærmere for vores økonomi i foreningen under generalforsamlingen. Regnskabet er løbende gennemgået på vores seneste bestyrelsesmøde og vi har et tæt samarbejde med vores revisorer. Generelt kan vi sige, at vi stadig har en fornuftig økonomi og at vi er meget bevidst om at overholde vores budgetter og samtidig sørge for at pengene går til det at opfylde foreningens formål. I forhold til fondsansøgninger har Sisse fået ansvaret for dette, og så snart vi har programmet for vores familieweekend klar begynder vi at søge til denne. Vi kan desuden søge til vores forårskonference, som vi netop har fået på plads. Generalforsamling/hyggewekend og undervisningsdage er sværere at få støtte til, så der bruger vi af de midler vi får ind fra andre bidragsydere, så som Handicappuljen, hvor vi har fået ca kr. og Tips- og lotto midlerne, hvor vi får kr. Beløbet fra Tips og lottomidlerne er faldet fra 2013 til 2014, da man har valgt at fordele millionen ligeligt mellem de enkelte foreninger i SD. Ferieboligprojektet / Fond Martin Jagd, Søren Hjarsø og Preben Sindt arbejder fortsat videre med Rett Fonden. Der er ikke sket så meget siden september sidste år, men vi har planer for at der i 2014 kommer skred i fondsansøgningerne, så vi forhåbentlig kan stå her om et år og fortælle at vi har fået flere penge til fonden. Temadage / konferencer / weekendkursus mm. NORDISK MØDE Vi har deltaget i nordisk møde i Maastricht, som primært var en præsenta- tion af de enkelte lande, da både Finland og Island deltog for første gang. Mht. nordiske møder så støttes disse fortsat økonomisk af Nordisk Råd (NSH Nordisk Samarbejdsorganisation for Helse spørgsmål). Næste møde er ikke planlagt endnu, men bliver højst sandsynligt i Oslo i oktober. SVERIGE OG NORGES ÅRLIGE KONFERENCER Vi deltog ikke i Norges konference i efteråret, men har deltaget i Sveriges årsmøde, hvor der er blevet skabt kontakt til Susan Novell og Hector Minto, som vi håber at kunne præsentere til næste års forårskonference. OBS!!! Husk at man som medlem kan ansøge om op til 2000 kr. til deltagelse i relevante konferencer der har relation til Rett Syndrom. Der er flere der har gjort brug af denne mulighed RSE Der blev afholdt ét møde i Maastricht Vi støtter stadig op omkring de spørgsmål de har og deltager også i de spørgeskema undersøgelse de sender ud. Desuden støtter vi det økonomisk, da vi mener, at det på sigt er godt at have et fælles stærkt samlet Rett samarbejde i Europa. FORÆLDRE HYGGE ARRANGEMENT I efteråret 2013 blev der igen afholdt et arrangement i Vejle, for forældre, hvor der denne gang var lagt op til en stor lancering af vores nye bog om Rett Syndrom. Den blev desværre ikke klar til dagen, men et enkelt eksemplar fik vi lavet så I kunne se omfanget af bogen og det næsten færdige layout. Resten af weekenden var sat af til erfaringsudveksling og forældre hygge samt en genopstanden af Elvis, som underholdt os i godt en time. Denne weekend vil fremover ligge i foråret sammen med generalforsamlingen og vi kigger på om vi skal finde et hotel på Sjælland, som vi kan skifte 9

7 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM imellem. Vi holder dog ved at der ikke skal være ret meget fagligt denne dag, men vi har prioriteret erfaringsudvekslingen og forældre hyggen højt. Dette er også en god anledning for vores nye medlemmer til at få en snak med andre forældre i fred og ro. UDDANNELSESDAG Vi vil igen i år afholde en uddannelsesdag om Rett Syndrom. Dagene kommer til at ligge i slutningen af oktober og starten af november, og det bliver igen Rett Centeret der kommer til at stå for dette. Da det til den tid er ca. 1½ siden vi sidst har holdt et, vurderer vi, at det stadig er relevant med et grundkursus i Rett Syndrom om formiddagen koblet sammen med et fagligt relevant indlæg om eftermiddagen. Stederne ligger ikke fast endnu, men vi holder fast ved et kursus i Jylland og et på Sjælland. FORÅRSKONFERENCE I 2013 afholdt vi en jubilæumskonference med over 100 tilmeldte, vi forsøger os igen i år med konference i maj måned, som I netop har fået indbydelse til via Rett Nyt. Vi blev kontaktet af Linda Burchart, som er i Danmark i den periode og vi slog til med det samme. Vi var lidt bekymret, da det er en søndag, men vi ville ikke lade muligheden for at få hende hertil forpasse. Derfor vil vi opfordre jer til at få spredt denne konference til så mange i jeres netværk som muligt. Det er en enestående mulighed for at høre et foredrag om alternativ kommunikation, og for at få en forståelse for de ting, der gør det svært for personer med Rett syndrom at kommunikere og ikke mindst en måde at lære de symptomer at kende. Vi håber, at vi kan samle min. 50 personer, det er vores målsætning, men vi vil gerne have mange flere. WEEKENDKURSUS; Vi er ved at lægge sidste hånd på vores årlige weekendkursus med fokus på socialt samvær, faglige input, underholdning og aktiviteter for rett personerne, søskende og forældre/hjælpere. De sidste 2 år har vi været i Korsør med lidt blandede tilbagemeldinger, så vi har i år valgt at afholde det i Odder, på Odder Park Hotel. Vi får hele hotellet for os selv, og de har nogle fantastiske rammer. Vi vil igen i år starte med at byde velkommen, og laver igen i år en speciel velkomst/ informationsmøde til nye familier. Der vil være foredrag med Frank Høj fredag samt Rett Centeret lørdag. Vi har ikke kunnet finde plads til ridning i år, da vi har fået mulighed for at leje et badeland specielt tilpasset handicappede, bl.a. med elevator til rutchebane og lift i hele bassinet samt hæve/sænke bund. Det årlige og traditionsrige Rett løb holder vi også ved inden vi efter en god buffet slutter lørdag aften af med lidt underholdning i form af jukebox til de unge og lidt piano og sang til de gamle. Søndag vil vi se om vi kan få samlet nogle leverandører til en mini rehab messe, hvor vi bedre kan gå fra og til mens vi pakker bilerne. I skrivende stund har vi accept fra 2 leverandører, men er endnu ikke begyndt at spørge bredt. Vi slutter selvfølgelig af med pølsevognen igen, den var et stort hit sidste år. Information om rett syndrom Vi har sidste år fået opdateret stort set alt vores informationsmateriale. Vi har nye små pjecer, vi har en stor flot bog, vi har en pjece om scoliose, bestilt flere dvd er med Juli Roberts, Silent Angel og har stadig både dvd om Rett syndrom og vores CD med Silent Angel sangen. Alt dette gør, at vi nu er rigtig godt stillet i fremtiden. Vi skal ikke opdatere dette foreløbig, og har på den måde frigjort ressourcer både tidsmæssigt i bestyrelsen og økonomisk. Noget af dette informationsmateriale skal vi have tænkt ind i vores plan med vores ambassadør strategi, så vi får det spredt ud til så mange som mulig. Vi håber, at vi fortsat kan skabe opmærksomhed omkring Rett Syndrom med vores informationsmateriale. Vores facebookgruppe er der kommet godt gang i. Der er 214 medlemmer og den bliver flittigt anvendt til gode råd og en form for forum, hvor man kan udveksle erfaringer. Mayiabritt har fået ansvaret for at få lagt indbydelser, remindere og andet informationsmateriale fra bestyrelsen ind. Jeg ved, at der er nogle af de nyere familier, der har haft stor gavn af dette forum, så bliv ved med at stille spørgsmål og hjælp hinanden med at løse de problemer, der evt. opstår. Vi vil opfordre jer til at få andre relevante personer til at melde sig til denne gruppe, så vi også den vej kan skabe opmærksomhed om Rett Syndrom og så vi kan hjælpe hinanden. Vi vil selvfølgelig stadig sende nyhedsmails ud, så der er I også velkommen til at tilmelde jer. Vi har en opdateret kontaktliste hvor relevante personer har meldt ind, at de har en kompetence inden for et område. På den måde kan vi bedre give den rette hjælp. Hvis du gerne vil stå på listen så ret henvendelse til os. Hvis I støder på andet relevant materiale, som I tror medlemmerne kan have glæde af så hjælp os med at gøre os opmærksom på dette så kan vi eventuelt få det oversat. Hjemmeside Jan Nielsen har overtaget ansvaret og hvervet som webmaster og er i fuld gang med at lære hele det bagvedliggende system at kende. Han arbejder hårdt og I vil opleve, at der fremover kommer til at ske opdateringer hurtigere og løbende i forhold til tidligere. En stor tak til Jan for at have meldt sig til dette. Rett Nyt Vi samarbejder stadig med Rosengrenen og får kr. pr. blad, vi har råderet over sider alt efter behov. Sofie ligger et stort arbejde i dette og har lavet 11

8 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM et par nye tiltag som tidligere nævnt. Jeg vil igen anbefale jer at sende indlæg og det kan være alt fra feriebeskrivelser, til nye hjælpemidler, gode idéer til APPS, tøj, legetøj, hjælpemidler etc. De sidste 3 år har vi udsendt en Rett Kalender i samarbejde med Dansk Blad Service dette gør vi også i år. Vi tjener kr på at udsende kalenderen. Center for Rett Syndrom (RC) Vi har fortsat et godt samarbejde med RC, bl.a. i forbindelse med vores uddannelsesdage i foråret og vores weekendkursus. Vi holder evalueringsmøder med dem efter hvert arrangement de har været på. Det har ikke været helt optimalt at have dem på om søndagen i vores familieweekend, da det oftest er lidt kaotisk med at få pakket bilerne og tjekket ud. De bruger en del tid på forberedelse og vi vil egentlig gerne høre det, men har ikke rigtig tid. Det har vi lavet om i år, da de får hele lørdag formiddag til deres indlæg, workshop eller hvad de nu finder på. Rett Centeret har også faste indlæg i vores blad, så vi på den måde får for- midlet sidste nyt inden for forskning og viden om Rett Syndrom. Der er ansat flere nye på Centret ligesom nogle af de gamle er holdt op så hold øje med deres hjemmeside for updates. PÅ BESTYRELSENS VEGNE Martin Jagd Nielsen April 2014 Information om efterårets undervisningsdage onsdag den 29. oktober i Horsens onsdag den 5. november i Køge (nærmere info følger) Center for Rett syndrom og Landsforeningen Rett Syndrom afholder et spændende kursus om Rett syndrom Undervisningsdagen vil indeholde emner om: Hvad er Rett syndrom? ved Center for Rett syndrom o Basis og nyeste viden fra internationale konferencer o Hvad er pigernes potentiale i forhold til kommunikation og motorik? Hvordan fremmes kommunikationen bedst muligt? Hvordan motiveres pigerne til egenaktivitet? Sund kost til personer med Rett syndrom ved diætist Janne Meedom Hermansen o Hvilke særlige forhold er gældende for kost til personer med Rett syndrom? o Undervægt og overvægt hos de danske personer med Rett syndrom o Indtag af sufficient ernæring Kost og livskvalitet ved pædagogisk psykologisk rådgiver Jane Lunding Larsen o Den sociale madkultur o Hvordan har maden betydning for livskvaliteten? Sund kost til alle o Hvordan ser den sundeste kostpyramide ud i 2014? o Hvad ved vi om kostens betydning for det gode liv? Ovenstående er appetitvækker til undervisningsdagene Det endelige program vil blive annonceret senest den 27/ på hjemmesiderne: og 13

9 Ida Sofie 20 spørgsmål til 1) Dit navn? Ida Sofie. 2) Hvornår blev du født? 28. maj ) Hvor bor du? Ringsted. 4) Hvad hedder din mor og far? Lise og Carsten. 5) Har du søskende hvem? Ja, min skønne storebror Laurits på 8 år. 6) Har du bedsteforældre? Ja, mormor og morfar og farmor og farfar. 7) Bor du nogen gange et andet sted (aflastning)? Ja, hver anden weekend fra lørdag til søndag er jeg hos Hanne og Brian. 8) Kan du gå selv? Nej. 9) Har du epilepsi? Nej. 10) Din beskæftigelse? Min fantastiske børnehave hvor jeg elsker at være. 11) Går du til noget i fritiden? Ja, jeg går til svømmefys. 1 gang om ugen. 12) Hvad kan du lide at lave derhjemme? Hygge med familien, lege med mit legetøj, gynge i min kanogynge, se fjernsyn eller gå en tur i min klapvogn. 13) Hvad kan gøre dig glad? Når der kommer gæster eller når min storebror har lyst til at lege med mig eller når mor eller far giver mig kildeture 14) Hvad kan gøre dig vred? Når mine omgivelser ikke forstår mine behov. 15) Hvad er din yndlingsmusik? Alt børnemusik. 16) Hvilken film/fjernsynsprogram kan du bedst lide at se? Jeg har ikke noget ynglings program men kan godt lide at se Disneysjov, Den lille prinsesse, Elefantvask med Johanne og Rebecca. 17) Har du et kæledyr? Nej, men jeg er glad for dyr. 18) Hvad er din livret? Pommesfrites og kyllingenuggets. 19) Din bedste ferie hvor var det henne? Det var da vi var på Mallorca i Det var virkelig skønt! 20) Har du et godt billede af dig selv, som vi må se? Ja, det kan i tro. 15

10 FAKTA: Vi havde set ridestolen i et rett blad og var sikker på at sådan en ville hjælpe Sidsel og hendes scoliose. Men lige meget hvor man spurgte, var der ingen der ville bevillige den. Det kom vi så til at snakke med Martin og Trine om. De syntes bestemt vil skulle skrive til ønskefonden, de havde selv fået et ønske opfyldt igennem dem. Vi gik derfor ind på ønskefondens hjemmeside og udfyldte et skema. De skulle derudover også have en lægeudtalelse. Der gik ikke mange dage, så ringede de til os. De ville rigtig gerne komme på besøg og møde Sidsel. Da de kom skulle vi have 3 ønsker klar, så der var lidt at vælge imellem. Vores ønsker var nr.1 ridestolen. 2. et drivhus/ pavillon. 3. en Christiania cykel. Det var et hyggeligt møde, vi havde lidt video af Sidsel hvor hun prøver ridestolen oppe på skolen, så kunne de se hvor fedt hun syntes det var. De var meget imponeret. Så var det jo bare at vente, og håbe på at et af ønskerne blev opfyldt. Der gik lidt over en måned, hvor de så ringede og fortalte, at de gerne ville opfylde Sidsels ønske om en ridestol. På familiens vegne John og Helle Nielsen Make-A-Wish Ønskefonden Danmark blev etableret d. 24. april 1999 under navnet Landsforeningen Ønskefonden. Foreningen opfyldte det første danske ønske i Vi har til dato opfyldt lidt over ønsker for børn i Danmark. Alene i 2012 opfyldte Make-A-Wish Ønskefonden 140 børns højeste ønske. Foreningens arbejde udføres af de lidt over 100 frivillige over hele landet. Ønskerne varierer meget og kan være alt fra en rejse med familien til varmere himmelstrøg eller det populære Disneyland ved Paris - en rejse, der kan være med til at skabe et frirum for familien efter lang tids sygdom eller isolation; det kan være et kæledyr, en PC der kan være med til at fastholde kontakten til venner og kammerater; det kan være at møde et idol som en fodboldspiller, skuespiller eller musiker; det kan være at selv være en anden for en dag, som dyrepasser eller brandmand eller det kan være at få en cykel, der igen kan bringe smilet frem hos barnet. Forskning viser, at positive oplevelser har en direkte indflydelse på livskvaliteten hos et sygt barn, og derudover er det en helt uvurderlig opmuntring for resten af familien, som også er ramt hårdt. 16

11 SØSKENDESTAFETTEN Mig og min søster Kunne du tænke dig at fortælle mere om det? Er lige gået ud af folkeskolen, så nok ikke til min klasse, men når jeg kommer på efterskole vil jeg klart fortælle dem det. Er der andre i din klasse, der har en bror eller søster, som er handicappet? Der er en, men han har aldrig rigtigt snakket om det. Mathilde og Nicoline Dig og din familie: Hvad er dit navn? Mathilde. Hvad er dine interesser? Jeg bruger meget tid på skolen, venner og veninder, One Direction, neglelak og make-up. Hvem har Rett? Min lillesøster Nicoline på 13 år. Bor familien sammen og bor din søster hjemme? Ja vi bor sammen på en gård alle sammen, men min søster er i aflastning hver anden weekend og hver onsdag hos en super sød familie. Når folk spørger: Hvis nogen spørger dig: Hvad er der egentlig med din søster?, hvad svarer du så? At hun er multihandicappet og har noget der hedder Rett syndrom. Hun kan ikke det samme som os andre, men forstår klart mere end man tror! Er det træls når folk spørger? Det sker ikke så tit, men når det sker, gør det ikke noget. Skolen og Rett syndrom: Ved din klasse noget om Rett syndrom? Ikke rigtigt. Men nogle af mine tætteste venner ved dog noget. Hvem har fortalt dem det? Det har jeg selv. Fordele og ulemper ved at have en søster med handicap: Fordele Man oplever nogle ting som andre familier ikke gør. Man kan bedre forstå andre med en handicappet bror/ søster. Man kommer på Rett weekend og ser andre i samme situation. Man har altid en at snakke med, som ikke siger det videre. Ulemper Man kan ikke tage nogen steder hen spontant som andre familier kan. Folk kigger meget, når man er nogle steder. Man er nødt til hele tiden at holde øje med hende. Hun tager meget opmærksomhed fra mor og far. Rett-weekenden: Har du været med: Ja. Hvad synes du er godt? Man ser nogle andre Rett piger og kan måske se, hvordan ens søster vil udvikle sig. Man møder andre søskende og andre familier, som har det på samme måde. Hvad synes du skal være anderledes? Det kunne være godt hvis der blev holdt et form for foredrag for søskende, sådan at vi måske kunne finde lidt mere ud af hvad Rett egentlig er. Søskendestafetten gives videre til Adam Bøtkjær 17

12 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM s weekendkursus i Odder september 2014 Indbydelse Rett Foreningens weekendkursus bliver i år afholdt i Odder. Særligt for i år, er at vi har hele hotellet for os selv. Fredag Vi vil gerne byde nye familier velkommen i foreningen og opfordre jer til at komme til info mødet fredag kl Familier som har deltaget i weekenden sidste år eller tidligere er selvfølgelig også velkommen, hvis man ønsker info eller har spørgsmål til programmet for weekenden. Fredag aften er der officiel velkomst, middag og foredrag med Frank Høj. Derefter er der erfaringsudvekling, Sparke dæk (se på biler) og musik med jukebox. Lørdag Der er ændret lidt på programmet i år i forhold til tidligere år særligt lørdag. Rett Centret vil lørdag formiddag fortælle om hvad de laver, afholde workshop og drop in ved Sagsbehandler Karina Kragerup. Sideløbende er der workshop for søskende med Malene Gerd. Efter frokost er der det traditionelle rett-løb. Efter en anstrengende løbe/gåtur, kan man hoppe i baljen i Svømmehallen Vandhalla, som vi har lejet i 2 timer kun til os - og som er særligt indrettet til handicappet med diverse lifte og meget andet. For dem som ikke ønsker svømning er der fys/afslapningsrum til rådighed og en musik terapeut i 2 x ½time. Lørdag aften spiser vi på samme tid kl Klokken er der musik med pianist og en jukebox. Søndag Søndag er der mini rehab messe med udstilling af hjælpemidler fra forskellige leverandører. Vi slutter af med pølsevogn, så i ikke skal kører hjem på tom mave, samt et på gensyn til næste år. Vi anbefaler at du kigger på hotellets og svømmehallen Vandhalla hjemmeside. / - hvor du kan læse mere om alle de fantastiske faciliteter Med venlig hilsen Bestyrelsen for Sæt kryds i kalenderen allerede nu

13 Program FREDAG: 5. SEPTEMBER Ankomst og indskrivning. Modtagelse af en fra bestyrelsen Information til nye/nyere familier v. Sofie Middag, Buffet ingen fast mødetid Officiel velkomst Foredrag med Frank Høj. Om struktur på hverdagen, og det at arbejde målrettet efter noget uanset om det er vedr. sport, karriere eller arbejdet med vores børn Spørgsmål ? Erfaringsudveksling og musik v. jukebox. LØRDAG: 6. SEPTEMBER 2014 Fra 7.30 Morgenmad Rett Centeret Hvad laver vi for tiden på Center for Rett syndrom? Ved Anne-Marie m.fl. Igangværende projekter. Fremtidige projekter Workshop A og B. Workshop A: Tobii Hvad så? Ved Jane Lunding Larsen. Ideer til en god start når Tobiien er i hus. Workshop B: Ud af kørestolen og hvad så? Ved Michelle Stahlhut og Birgit Syhler. Ideer til aktiviteter på gulv både for gående og ikkegående Workshop A og B gentages Sideløbende med ovenstående workshops vil der være mulighed for Drop-in hos Karina Kragerup - Ideer til hvordan sagen kommer videre i kommunen Søskende workshop med Malene Gerd Frokost Rett Løb Aktiviteter for og med Rett pigerne og søskende: Svømning, Vandhalla. Fys/afslapningsrum hele dagen. Musikterapi for Rett pigerne v. Anne Mæng 2 x ½ time, afhængig af tilmeldinger Middag vi mødes og spiser på samme tid denne aften Musik: pianist og jukebox. SØNDAG: 7. SEPTEMBER 2014 Fra kl Morgenmad Mini rehab messe med udstilling af hjælpemidler fra forskellige leverandører Pølsevogn inden afgang.

14 Information om Rett Foreningens weekendkursus Tilmelding NAVN PÅ SAMTLIGE DELTAGERE Rett-pige/dreng: dato 5. september - 7. september 2014 kursussted Montra Odder Parkhotel Torvald Køhlsvej 25, 8300 Odder deltagere Kurset er tilrettelagt for familier til piger/dreng med Rett syndrom. Andre interesserede er velkomne i det omfang, der er plads. priser Børn til og med 2 år 11 mdr. er gratis. Personer med Rett syndrom over 3 år, forældre, hjemmeboende søskende og 1 hjælper kr. 300,00 pr. person, for hele weekenden. For andre interesserede samt ekstra hjælpere betales: Kr pr. pers. for hele weekenden. mad Der vil være buffet morgen, middag og aften. tilmeldingen Vi ser frem til en hyggelig weekend og beder jer sende tilmeldingen til Sofie M. Vasegaard senest den 31/ på mail til dk det kan evt. være et billede af håndskreven tilmelding, som du tager med ipad eller mobil og sender. Du må også sende det i en mail, men HUSK at få ALLE oplysninger med, det letter det efterfølgende arbejde. Fødselsdato og år Kørestolsbruger: Ja Nej Forældre: Forældre: Navn på hjemmeboende søskende samt alder: Hjælper: Ønsker hjælper at bo med RETT pige/dreng: Ja Nej Andre: Familiens adresse: Tlf. nr. AKTIVITETER FOR LØRDAG: UDFYLD GERNE ALLE FELTER MED ANTAL Søskende workshop: navne og alder Musikterapi gruppesessioner (Kun for Rett personer og en forælder eller hjælper) Svømning i Vandhalla: antal RETT LØB navn anslået tid navn anslået tid OBS i uge 29 og 30 svarer jeg ikke eller sender kvitteringsmail, der er jeg på ferie men i skal nok hører fra mig. navn anslået tid navn anslået tid navn anslået tid navn anslået tid Deltagerliste vil blive tilsendt ca. 14 dage før kurset. navn anslået tid Fortsættes næste side

15 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM SPECIALKOST: Børnemenu ønskes, antal: allergivenlig kost, antal: Hvilken (eks. glutenfri) Andet INDKVARTERING Der findes ingen hoteller i Danmark som kan tilgodese alle vores handicap og behov, men vi bestræber os hvert år på at fordele værelserne efter bedste evne. Derfor bedes i anføre hvordan i ønsker værelserne fordelt. De har enkelt, dobbelt og nogle værelser hvor der er plads til 4 pers. (heraf 2 opredninger). Hvis I ønsker at hjælperen får værelse ved siden af Jeres, så skriv det nedenfor. Ønsker: Navn og alder Eksempel: værelse 1 Sofie 40, Jack 42, Otto 4 værelse 2 Viktor 13, Hugo 7 værelse 3 Alma 11 og hjælper Værelse 1 Værelse 2 Værelse 3 Værelse 4 Medbragte hjælpemidler: Vi vil som altid opfordre Jer til at notere Jeres . Dette giver os mulighed for at opdatere mail kartoteket, hvis der har været ændringer. Endvidere vil det kunne spare os for en del omkostninger og tid, hvis vi kan sende deltagerlister mm. på i stedet for pr. post. På forhånd tak! Er den ny/ændret, sæt kryds: Tilmeldingssedlerne sendes til: Senest den Må rett nyt s redaktør bruge navn og fødselsdato på Rett person til at bringe lykønskninger i rett nyt? Ja Nej

16 Ferieberetning Dejlig ferie i Sydafrika. Min hjælper Mette som også er på Granbohus, hvor jeg er i aflastning var med os. Her leger og træner jeg på den store bold. Elsker at svømme. Her er jeg i poolen sammen med min far, og vandet var dejligt varmt. Inden rejsen til Sydafrika var jeg i Dubai her ved sejlet sammen med min mor og far. Så er jeg på vej til Sydafrika. Dejligt med en god film på flyveren. Så var der hygge sammen med hushjælpen Presious. Hende var jeg meget interesseret i, og jeg syntes hun snakkede sjovt. Dejligt med en pause efter en svømmetur i poolen. 23

17 Hi Martin I hope that you dont mind me contacting on here but I have some really exciting news. The organising committee welcome you to the first ever education event in the UK aimed at children and adults with Rett Syndrome. We are delighted to have attracted the internationally renowned lecturer and education practitioner, Susan Norwell as our inaugural keynote speaker. Susan works in every corner of the globe, both teaching students in SEN and working at the ground level with families, schools and therapists. The focus of this year s conference will be eyegaze and eyetracking technology. Tobii Technology have sponsored this event and will reveal the methodologies developed for Rett Syndrome in professional partnership with Susan and other interested professionals. Please look at our website to see the other professional speakers on the day. We have a day for professionals on Friday 11th July and a day for parents on the 12th July I hope that this is of interest to your website it would be lovely to hear from you or if you would like to to share with parents and professionals. It would be lovely to hear from you. Many Thanks Kim Founder/Event Co-ordinator Lej Lærkereden på Djursland hele året Lærkereden består af et dejligt handicap-egnet hus til 6 personer samt et anneks til 5 personer. Huset, som kan bruges hele året, har brede døre, så kørestole kan komme ind, og et værelse med to hospitalssenge. Både hus og anneks har toiletter og brusebad og er udstyret med moderne bekvemmeligheder. Det udlejes på ugebasis, men kan også lejes for en weekend. Ring og hør om ledige perioder hos: Ole Keller, Naurvej 20, 7500 Holstebro, t , Pris for en weekend kr plus kr i depositum, strøm efter forbrug Pris for en uge kr plus kr i depositum, strøm efter forbrug 25

18 Center for Rett Syndrom MEDARBEJDERE ANNE-MARIE BISGAARD Overlæge, ph.d. Telefon regionh.dk Lægelige spørgsmål angående Rett syndrom. MICHELLE STAHLHUT Specialist i pædiatrisk fysioterapi, M.Sc. Telefon Spørgsmål angående fysioterapi og forskning POSTADRESSE Center for Rett Syndrom Kennedy Centret Gl. Landevej Glostrup Telefon BIRGIT SYHLER Fysioterapeut Telefon Spørgsmål angående fysioterapi ved Rett syndrom. VAKANT JANE LUNDING LARSEN Cand. pæd. i pædagogisk psykologi Telefon Rådgivning til familierne, samt spørgsmål vedr. kognition og kommunikation ved Rett syndrom. KARINA KRAGERUP Socialformidler (fælles med Center for PKU og Center for Fragilt X) Telefon regionh.dk Spørgsmål ang. socialfaglige problemstillinger. METTE JØRGENSEN Sekretær (fælles med Center for PKU) Telefon Ændring af booking, praktiske spørgsmål om centret, overnatning m.v. 26

19 SIDEN SIDST... Nyt fra Center for Rett Syndrom (CRS) Den største nyhed hos os her til sommer er, at Michelle Stahlhut 1.juni starter i en 4-årig stilling som forskningsfysioterapeut og ph.d studerende. Hendes ph.d har titlen: Living an active life with Rett syndrome Focusing on daily physical activity, sedentary behavior, every-day participation and the well-being of girls and women with Rett syndrome in Denmark Den skal bestå af 4 studier og bliver et dansk arbejde med samarbejdspartnere i Sverige, Holland og Australien. I kommer til at høre mere om studierne, og mange af jer vil også få mulighed for at deltage aktivt i et eller flere af projekterne. Vi vil også gerne have mere fokus på voksne med Rett syndrom. I den forbindelse søger vi nu en læge til den 1-årige stilling som videnskabelig medarbejder. Det er planen, at vedkommende bl.a. skal se på de voksnes funktionsniveau, adfærd og livskvalitet. Projektgruppen skal endvidere bestå af Birgit Syhler, Jane Lunding Larsen samt undertegnede. Området kommunikation er også i fokus hos os i år og da også i årene fremover. Jane har deltaget i svenskernes kursus med bl.a. Susan Norwell og er deltager i kursus med Linda Burkhart i Danmark. Den årlige amerikanske konference for Rett syndrom finder sted i slutningen af juni i Washington. Michelle og jeg tager derover, og vi regner bestemt med at have ny viden med hjem, der kan komme jer til gavn. Personalemæssigt er vi ved at ansætte en ny sygeplejerske, da Marie Louise har sagt op. Vi ser meget frem til Rett weekenden i september samt undervisningsdagene/ temadagene 29. oktober og 5. november. Se program andet sted i bladet. Vi håber at se mange af jer. Dagene vil være relevante også for de af jer familier og fag professionelle -, der tidligere har deltaget. GOD SOMMER På vegne af alle i Center for Rett syndrom Anne-Marie Bisgaard 17. juni 2014 Center for Rett Syndrom Kennedy Centret Gl. Landevej Glostrup Telefon

20 Center for Rett Syndrom ARTIKEL Hvordan får vi kommunikationen på gled? en beretning fra en workshop med Susan Norwell I slutningen af marts i år afholdte RSIS (den svenske forældreforening) en workshop med amerikaneren Susan Norwell. Susan er et stort navn inde for Rettverdenen og kommunikation, og derfor tog jeg turen til Göteborg for at høre, hvad hun havde at sige om piger med Rett syndrom og deres kommunikation. Det var med stor forventning, jeg tog af sted, og jeg blev bestemt ikke skuffet. Susans oplæg var interessant, inspirerende og opløftende. I denne artikel vil jeg skrive om blot nogle af de mange ting, som hun snakkede om. Susan er uddannet speciallærer og har arbejdet inden for specialområdet i 37 år. I 24 år har hun haft sin egen private praksis. Her startede hun med at arbejde med børn med autisme og deres kommunikation, men ved et tilfælde fik hun en pige med Rett syndrom ind i sin praksis. Hen over årene er der kommet mange flere til, så på nuværende tidspunkt er det de børn, hun har flest af i sin praksis, og derfor har hun udviklet en stor viden om piger med Rett syndrom og deres kommunikation. På workshoppen snakkede hun om kommunikation generelt hos piger med Rett syndrom, hvor hun kom ind på baggrunden for deres kommunikation og deres kommunikative udvikling, samtidig med hun viste forskellige praktiske eksempler fra sit arbejde, på træningen af kommunikationen og forskellige lege og sociale interaktioner, som hun brugte i den sammenhæng. Hun bruger øjenstyringscomputeren til rigtig mange ting i hendes praksis, både til den første kommunikation, til hyggesnak, til at tale følelser, til dialogisk læsning og meget andet, og hun bruger den til piger helt ned til 3-5 års alderen. Derfor fyldte øjenstyringscomputeren naturligvis også meget i workshoppen. PIGERNES FORUDSÆTNINGER FOR AT UDVIKLE KOMMUNIKATION Noget af det første, Susan kom ind på, var, at vi bør forstå pigerne som kompetente ift. kommunikation. De er meget sociale, hvilket er en forudsætning for at kommunikere, og de har gode læringsog kommunikationspotentialer. Hvis man forstår dem som kompetente, vil man også lede efter og kunne se deres potentiale. Hvis man ikke tror på eller forventer kompetence hos dem, vil man ikke lede efter det og/eller kunne se det. Piger med Rett syndrom har en anderledes måde at kommunikere på og nogle andre forudsætninger for at udvikle kommunikationen, hvilket bør have en betydning for den måde, hvorpå man tilrettelægger kommunikationsudviklingen. I undervisningen (nok særligt i USA), har fokusset i lærerens planlægning gennem mange år været: Hvad kan jeg lære dem? Men pga. de anderledes Kommunikationsudviklingen er ikke en lineær udvikling, men en proces fuld af fejl, så for at hjælpe den bedst mulig på vej, skal man anerkende et hvert forsøg på kommunikation og gøre alt for at skabe en mening ud af det, de forsøger at sige. forudsætninger piger med Rett syndrom har, bør spørgsmålet i stedet for lyde: Hvad kan jeg lære af dem, for at kunne undervise dem?. Det betyder, at når man har med piger med Rett syndrom at gøre, skal man starte med at se på deres forudsætninger og deres potentialer, for først derefter at finde ud af hvad man skal lære dem og hvordan. Arbejdet, der skal gøres for at kunne være med til at udvikle deres kommunikation, går således ud på at aflæse deres signaler og deres måder at kommunikere på. Man skal arbejde for at forstå det, de vil sige, og så skal man være en meningsskaber. Som meningsskaber er det vigtigt at: man tillægger hver handling en mening. man sætter ord på deres følelser og deres oplevelser. man giver anerkendelse til alle former for kommunikation. man er deres stemme. 29

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Foredrag med Jerk W. Langer. Bedsteforældre og pårørendedag i Horsens og Køge. Billeder fra familiekursus i Odder. Landsforeningen Rett Syndrom

Foredrag med Jerk W. Langer. Bedsteforældre og pårørendedag i Horsens og Køge. Billeder fra familiekursus i Odder. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 3 oktober 2014 26. årgang Foredrag med Jerk W. Langer Bedsteforældre og pårørendedag i Horsens og Køge Billeder fra familiekursus i Odder redaktionen Igen et blad hvor jeg har fået mange

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 4 december 2010 22. årgang

ISSN 1901-1717. nr. 4 december 2010 22. årgang ISSN 1901-1717 A nr. 4 december 2010 22. årgang Kære alle rett nyt læsere! redaktionen annoncesalg og grafisk tilrettelæggelse: Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A Postboks 16 5540 Ullerslev Telefon

Læs mere

nr. 1 2013 ..se bagsiden..

nr. 1 2013 ..se bagsiden.. nr. 1 2013..se bagsiden.. Om Isaac-Danmark Formand: Sissel Madsen Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, Odense Tlf.: 63 14 05 67 e-mail: sissel.madsen@soc.regionsyddanmark.dk CVR nr. 29948445

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

nr. 1+2 2012 Indhold ISAAC nyt 2012 1+2 Side 1

nr. 1+2 2012 Indhold ISAAC nyt 2012 1+2 Side 1 nr. 1+2 2012 Indhold Om Isaac-Danmark... 2 Sissel Summer... 3 Redaktørens hjørne... 3 Bestyrelsesarbejdet... 4 UPS... 5 Referat af generalforsamling... 6 Bestyrelsens beretning for 2011... 7 ISAAC konferencen

Læs mere

PWS NYT PWS. Nr. 4 / 2007 NOVEMBER ÅRGANG 21

PWS NYT PWS. Nr. 4 / 2007 NOVEMBER ÅRGANG 21 PWS NYT LANDSFORENINGEN FOR PWS PRADER-WILLI SYNDROM Ny arvelov Referat fra generalforsamling Botilbud i Næstved At flytte hjemmefra Referat fra årsmøde i USA Nadja - en solstrålehistorie Nr. 4 / 2007

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

decibelbladet JUNI 2011 l NUMMER 1

decibelbladet JUNI 2011 l NUMMER 1 decibelbladet JUNI 2011 l NUMMER 1 FM i klasseværelset aldrig har det været så let! Som enhver anden forælder, ønsker du at dit barn skal vokse op og være lykkelig, dygtig og uafhængig. Og jo bedre man

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

tema foreningen af unge med gigt DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM

tema foreningen af unge med gigt DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 150 oktober 2013 29. årgang tema DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM Er din reumatolog god til at kommunikere? SIDE 6 Ikke rigtig voksne, ikke rigtig børn

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Læs artiklen om idrætspædagogik på side 12-17. Hvem skal sidde på taburetterne de næste 4 år valget er dit!

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Læs artiklen om idrætspædagogik på side 12-17. Hvem skal sidde på taburetterne de næste 4 år valget er dit! MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 7 September 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Det var så den (meget våde) sommer... 2 n Højt til loftet i Helsingør... 4 n Den Nationale Autismekonference

Læs mere

Vejledning til sagsbehandlere Huntingtons sygdom

Vejledning til sagsbehandlere Huntingtons sygdom ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 32. årgang Forår Nr. 1 Vejledning til sagsbehandlere Huntingtons sygdom Se side 29 Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk

Læs mere

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet.

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet. Tema: Omsorg Hvad er Evangelisk Børnemission? Evangelisk Børnemission er en tværkirkelig organisation, hvis mål er at nå børnene med evangeliet, undervise dem i Guds ord og lede dem ind i en lokal kirke.

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015. Modetema skabte debat. side 8. Tema om nærhed:

INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015. Modetema skabte debat. side 8. Tema om nærhed: INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015 Modetema skabte debat side 8 Tema om nærhed: Vi skal huske hinanden side 23 Bøgh & Helstrup Tlf. 3811 3835 www.bhbr.dk Bøgh & Helstrup A/S Dronning Olgas

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N Foreningen for voksne CI-brugere N Y H E D S B L A D J U N I 2 0 1 0 9. Å R G A N G N R. 1 Fra netværkskurset. Fra Cafemødet med Decibel. Fra netværksmødet

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Nyhedsbrev Nr. 64 Oktober 2007 Foto: Bjarne Stæhr Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Indhold: Kære medlemmer... 3 Projektet At være ung med Marfan

Læs mere

Mennesker med udviklingshæmning

Mennesker med udviklingshæmning ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. april. 2013 62. årgang Mennesker med udviklingshæmning halter efter på it-området bladet Fire iværksættere laver søskendekurser Lønnen er glæden

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere