ISSN nr. 2 juni årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom"

Transkript

1 ISSN nr. 2 juni årgang A

2 redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon kl og hvortil alle spørgsmål vedr. annoncer bedes rettet. Læs lidt om, hvad din støtte går til på side 39 i bladet. redaktion Sofie M. Vasegaard Nørreballe Skals tekst til bladet Hvis du ønsker noget bragt i rett nyt, skal du sende det til redaktionen. ansvarsfraskrivelse Læserbreve og udklip fra andre publikationer bragt i rett nyt er nødvendigvis ikke udtryk for Rett Foreningens holdning og politik. Redaktionen forbeholder sig ret til at beskære, redigere eller udelade tilsendte læserbreve eller udklip. september. 16 Dette blad har jeg givet overskriften den gode historie. Det er fyldt med gode oplevelser: Sidsel har fået en hest via Ønskefonden, Erika har været på en god ferie, vi var en del, som havde en rigtig hyggelig weekend i Vejle hvor vi hørte formanden synge. Jeg har også modtaget rigtig mange indlæg og håber bare der bliver plads til dem alle. Og særligt for dette blad er program og tilmelding til weekendkurset, som er på midtersiderne. Jeg synes det bliver spændende med et nyt sted, som vi har helt for os selv. Så jeg håber vi ses til september. Jeg har valgt, at det godkendte regnskab ikke bliver trykt i bladet, men det kan rekvireres ved kontakt til kassereren. Har i flere gode historie modtager jeg dem meget gerne. God læsning, til en snart forestående sommerferie og på forhåbentlig gensyn i indhold deadlines 2014 Blad nr. 3 Blad nr. 4 forsidefoto Camilla, 16 år. 27. august 2. november 2 Redaktionen 3 Nyt fra bestyrelsen Aktivitetskalender Referat af generalforsamlingen 7 Bestyrelsens beretning 13 Information om undervisningsdage 23 Ferieberetning 25 Rett Education UK Sommerhusudlejning 27 Center for Rett Syndrom Medarbejdere Siden sidst Ny vejledning Resumé af artikel spørgsmål 37 Fødselsdagshilsner 16 Ønskefonden 17 Søskende-siden 38 Bestyrelsen Kontaktliste Oplysninger til annoncørerne 19 Indbydelse til weekendkursus 40 Kriterier for Rett syndrom

3 nyt fra bestyrelsen LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM Så står sommeren snart for døren og hvor blev det første halv år dog af! Vi er sikkert mange der har haft nogle måneder med op- og ned ture, men forhåbenligt mest nogle måneder som, når vi ser tilbage, har budt på oplevelser som har gjort os stærkere I RETT regi har vi jo haft endnu engang en super dejlig og hyggelig weekend på Munkebjerg ved Vejle. Hvor som altid det er hyggen, og erfaringer der vægtes højt. Vi har haft besøg af Linda Burkhart, som var i Køge og fortælle om RETT og kommunikation. Hun mindede OS om, at det er vigtigt at give pigerne et sprog, således at vi giver dem mulighed for at kunne kommunikere med andre. Rigtig god dag og med flot deltagelse selvom det var en søndag. Nu vil jeg ønske jer alle en rigtig god sommer og så ses vi i Odder til september, hvor vi håber på rigtig god opbakning så vi sammen kan give vores piger og dreng nogle gode oplevelser. Samt at vi som forældre får mulighed for at dele erfaringer samt få NY viden og ikke mindst, at RETT pigerne/dreng s søskende har mulighed for at finde venskaber som de kan bruge i tiden fremover, og ikke mindst har de raske børn mulighed for at føle sig som en helt almindelig familie sammen med andre der er i samme båd. På bestyrrelsens vegne Sisse Holm Husk at reservere plads i kalenderen Center for Rett Syndrom og afholder et spændende kursus om Rett syndrom onsdag den 29. oktober i Horsens onsdag den 5. november i Køge Læs kursusbeskrivelsen på side 13 juli Sommerlejr i Sæby arrangeret af den norske Rett Forening august 10. Bestyrelsesmøde Rett-bestyrelsen september Weekend kursus landsforeningen Rett Syndrom oktober aktivitetskalender 2014 november 29. Undervisningsdag i Horsens 5. Undervisningsdag i Køge 3

4 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM Referat af ordinær generalforsamling 2014 Tid: 5. april 2014, kl Sted: Munkebjerg Hotel Velkomst ved Martin. Lars blev valgt til ordstyrer. Lars konstaterede, at generalforsamlinger er Lovligt indkaldt. Jesper er referent. Martin aflagde beretning. 1. Valg af dirigent: Lars blev valgt. 2. Bestyrelsens beretning (udsendt), Martin. Kommentarer fra salen: Ingen, beretningen blev godkendt. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab (udsendt), Iben. Det fremlagte regnskab var opdateret i forhold til det udsendte, da der manglede nogle tal. Det endelige regnskab blev godkendt. 4. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Foreningen fastholder kontingentet på det nuværende niveau. 5. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER På valg er: Jørgen Askholm ønsker ikke genvalg Iben Hjarsø ønsker ikke genvalg Sofie Vasegaard ønsker genvalg Opgave-listen det er det bestyrelsen laver. Der kan komme nye punkter på og gamle af. Opgaverne veksler mellem medlemmerne i bestyrelsen. Vi holder 4 6 møder pr. år. Bruger Drop Box til udveksling af dokumenter. Man starter i det små for at komme i gang. Iben der har kasserer opgaven stopper, så vi kommer til at mangle en til at varetage denne funktion. Kasserer behøver ikke at være medlem af bestyrelsen. Marlene melder sig som bestyrelsesmedlem. VALG AF SUPPLEANTER: På valg er: Karsten Larsen Mads melder sig som suppleant. Dvs. bestyrelsesmedlemmer er: Martin, Sisse, Marlene, Sofie og Jesper Suppleanter er: Mads, Mayiabritt 6. VALG AF REVISORER: Preben Sindt og Kurt Lund blev genvalgt. 7. FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER Ingen. 8. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG Ingen (skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen) 9. EVENTUELT Kan ikke vedtage noget her. (klap klap) Gave til Iben og Jørgen for alle de år og det store arbejde de har lagt i Rett foreningen. Herefter til noget helt andet. Med venlig hilsen Jesper Koed 5

5 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM Bestyrelsens beretning 2013/14 Medlemmerne i bestyrelsen består som mange af medlemmerne i foreningen, af forældre til piger med Rett Syndrom. Vi udfører frivilligt arbejde som ind imellem overskygges lidt af, hvor meget der sker for os privat. Vi har mange drømme, ambitioner og visioner i bestyrelsen. Vi ville ønske, at vi havde meget mere tid til at arbejde med vores ideer og projekter. Vi sætter pris på al den hjælp vi kan få fra medlemmerne. I fællesskab kan vi nå meget. Så byd gerne ind på opgaver det kommer vores piger (og dreng) samt alle familierne til gode. Aktiviteter i bestyrelsen MØDER Vi har siden sidst (september 13) afholdt 2 bestyrelsesmøder. Vi har denne gang sagt farvel til Winnie og Dea og god dag til Mayiabritt og Jesper. Vi måtte desværre også sige farvel til Karsten, som efter lang tids sygdom gik bort, æret være hans minde. Arbejdet med at tilrettelægge og arrangere vores konferencer og weekender tager en stor del af tiden i bestyrelsesarbejdet, men der er mange andre opgaver vi arbejder med og endnu flere vi gerne vil arbejde med. Da vi har haft udskiftning og da vi ved, at der kommer til at ske en udskiftning har vi selvfølgelig forberedt os en del på det. Vi har listet alle vores opgaver op, så alle kan se hvilke opgaver vi mangler ressourcer til og hvilke opgaver man som medlem gerne vil byde ind på. Det har givet en vis arbejdsro til vores møder, da mange af vores faste opgaver nu er fordelt. Opgaverne er et billede af hvad vi laver og det er præget af meget faste punkter, derudover har vi også nye tiltag og andre visioner vi gerne vil føre ud i livet, og som vi håber at få ressourcer til. KASSERER Iben varetager kassér funktionen og har haft rigtig mange opgaver i forhold til vores økonomi. Vi har dog valgt at outsource nogle af de praktiske opgaver så som bogføring, rykning af betalinger etc. Dette er gjort, da Iben udtræder af bestyrelsen og da vi ikke har fået nogen positive henvendelser på vores jobannonce i Rett Nyt. Vi har været nødt til at arbejde med en plan B, hvis ikke der er en der melder sig til denne opgave. For at kunne få udnyttet vores ressourcer rigtigt og realisere nogle af de idéer vi har, er vi begyndt at kigge på en form for outsourcing af opgaver, som vi sidder med i bestyrelsen. Ovenfor har vi nævnt flere kassereropgaver, som er flyttet og samtidig har vi opgaver med vores hjemmeside, som også er flyttet udenfor bestyrelses arbejdet. Det skulle gerne resultere i nogle flere og spændende tiltag i fremtiden. Følgende nye tiltag er sat i gang: NYE FAMILIER En opgave vi har talt meget om er håndteringen af nye medlemmer. Vi har siden 14. august 2013 fået 4 nye familier og vi har budt dem alle sammen velkommen, men vi har aldrig rigtig haft en plan for, hvordan vi gør og hvad vi kan tilbyde dem. Vi har derfor fået vendt det i bestyrelsen og har lavet en fremgangsmåde på, hvordan vi kontakter dem. Formanden laver den indledende kontakt kort tid efter deres indmeldelse i foreningen. I løbet af den samtale tilbydes et udgående besøg af en fra bestyrelsen eller en ressourceperson, hvor man så kan drøfte mere specifikke problemstillinger eller blot få en yderligere snak. Vi har brugt denne fremgangsmåde 4 gange og alle har takket ja til udgående besøg. FOKUS PÅ SØSKENDE Vi har forsøgt med et gennemgående tema i år, der omhandler søskende. Sofie har lanceret en stafet i bladet, som I er velkommen til at tage og fortælle lidt om hvad I som søskende har på hjertet og så andre eventuelt kan få inspiration fra disse. Vi kombinerer det med en seance på vores familieweekend lørdag formiddag, hvor vi med hjælp fra Malene Gerd vil lave nogle workshops målrettet søskende i forskellige aldersgrupper. Det kommer der mere om, når vi har fastlagt programmet. Vores mål er at kunne tilbyde søskende kurser i Jylland og på Sjælland evt. med en ekstern konsulent. AMBASSADØR Vi har længe søgt efter en ambassadør vi kan bruge i forskellige situationer, så vi på den måde kan få øget fokus på Rett Syndrom. Vi er nu kommet i kontakt med Frank Høj (tidl. cykelrytter), som har meldt sig som ambassadør for os. Han er lige blevet ansat som landstræner for det paraolympiske cykelhold, og er i det hele taget meget interesseret i handicapområdet. Vi er nu i gang med at undersøge, hvordan vi kan bruge ham bedst muligt og nogle af vores idéer går ud på, at medlemmer af Rett Foreningen deltager i nogle cykelløb med Frank som træner. Til dette hold skal vi have fundet nogle sponsorer og noget mediedækning og vi håber, at vi kan få lov til at lade alle vores cyklende Rett piger og dreng starte løbet f.eks. med en æresrunde eller lignende. Overskuddet fra dette/disse løb og sponsorerne skal så gå til f.eks. vores Rett Fond eller til foreningen. 7

6 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM Vi har desuden haft kontakt til en anden tidligere sportsudøver, som også har vist interesse, men der er vi ikke helt i mål endnu. VISIONSDAG I og med vi fra i dag af får en helt ny bestyrelse eller et nyt set-up i bestyrelsen har vi planlagt en mødelørdag, hvor vi kan få rystet den nye bestyrelse sammen og arbejde med lidt teambuilding. Dagen skal også bidrage til at få vendt vores visioner for de kommende år. Sjældne Diagnoser og LEV SJÆLDNE DIAGNOSER Susanne Nielsen repræsenterer foreningen hos Sjældne Diagnoser, så hun står for samarbejdet med dem og deltager i deres møder og repræsentantskabsmøder. Preben Sindt sidder i repræsentantskabet for SD. Vi er meget glade for både Susanne og Prebens deltagelse i dette. LEV Jørgen repræsenterer Landsforeningen Rett Syndrom hos LEV og sidder i LEV s hovedbestyrelse og deltager i alle deres møder. Jørgen træder i år ud af bestyrelsen, men har tilbudt fortsat at være Rett foreningens repræsentant i LEV. Det er vi meget glade for i bestyrelsen. Medlemmer STATUS Vi er 260 medlemskaber 78 blad, 4 interesse, 69 enkelt og 109 familier. Der er kommet 16 nye medlemmer siden sidst. Vi byder de nye medlemmer hjertelige velkomne i vores forening. NYE MEDLEMMER Michael og Betina Winther (Ressourceperson i foreningen) står for nye medlemmer samt udlejning af Rett-materiale og vil fremover også have Bogen om Rett Syndrom, som kan rekvireres herfra. Økonomi Vores kassér Iben vil redegøre nærmere for vores økonomi i foreningen under generalforsamlingen. Regnskabet er løbende gennemgået på vores seneste bestyrelsesmøde og vi har et tæt samarbejde med vores revisorer. Generelt kan vi sige, at vi stadig har en fornuftig økonomi og at vi er meget bevidst om at overholde vores budgetter og samtidig sørge for at pengene går til det at opfylde foreningens formål. I forhold til fondsansøgninger har Sisse fået ansvaret for dette, og så snart vi har programmet for vores familieweekend klar begynder vi at søge til denne. Vi kan desuden søge til vores forårskonference, som vi netop har fået på plads. Generalforsamling/hyggewekend og undervisningsdage er sværere at få støtte til, så der bruger vi af de midler vi får ind fra andre bidragsydere, så som Handicappuljen, hvor vi har fået ca kr. og Tips- og lotto midlerne, hvor vi får kr. Beløbet fra Tips og lottomidlerne er faldet fra 2013 til 2014, da man har valgt at fordele millionen ligeligt mellem de enkelte foreninger i SD. Ferieboligprojektet / Fond Martin Jagd, Søren Hjarsø og Preben Sindt arbejder fortsat videre med Rett Fonden. Der er ikke sket så meget siden september sidste år, men vi har planer for at der i 2014 kommer skred i fondsansøgningerne, så vi forhåbentlig kan stå her om et år og fortælle at vi har fået flere penge til fonden. Temadage / konferencer / weekendkursus mm. NORDISK MØDE Vi har deltaget i nordisk møde i Maastricht, som primært var en præsenta- tion af de enkelte lande, da både Finland og Island deltog for første gang. Mht. nordiske møder så støttes disse fortsat økonomisk af Nordisk Råd (NSH Nordisk Samarbejdsorganisation for Helse spørgsmål). Næste møde er ikke planlagt endnu, men bliver højst sandsynligt i Oslo i oktober. SVERIGE OG NORGES ÅRLIGE KONFERENCER Vi deltog ikke i Norges konference i efteråret, men har deltaget i Sveriges årsmøde, hvor der er blevet skabt kontakt til Susan Novell og Hector Minto, som vi håber at kunne præsentere til næste års forårskonference. OBS!!! Husk at man som medlem kan ansøge om op til 2000 kr. til deltagelse i relevante konferencer der har relation til Rett Syndrom. Der er flere der har gjort brug af denne mulighed RSE Der blev afholdt ét møde i Maastricht Vi støtter stadig op omkring de spørgsmål de har og deltager også i de spørgeskema undersøgelse de sender ud. Desuden støtter vi det økonomisk, da vi mener, at det på sigt er godt at have et fælles stærkt samlet Rett samarbejde i Europa. FORÆLDRE HYGGE ARRANGEMENT I efteråret 2013 blev der igen afholdt et arrangement i Vejle, for forældre, hvor der denne gang var lagt op til en stor lancering af vores nye bog om Rett Syndrom. Den blev desværre ikke klar til dagen, men et enkelt eksemplar fik vi lavet så I kunne se omfanget af bogen og det næsten færdige layout. Resten af weekenden var sat af til erfaringsudveksling og forældre hygge samt en genopstanden af Elvis, som underholdt os i godt en time. Denne weekend vil fremover ligge i foråret sammen med generalforsamlingen og vi kigger på om vi skal finde et hotel på Sjælland, som vi kan skifte 9

7 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM imellem. Vi holder dog ved at der ikke skal være ret meget fagligt denne dag, men vi har prioriteret erfaringsudvekslingen og forældre hyggen højt. Dette er også en god anledning for vores nye medlemmer til at få en snak med andre forældre i fred og ro. UDDANNELSESDAG Vi vil igen i år afholde en uddannelsesdag om Rett Syndrom. Dagene kommer til at ligge i slutningen af oktober og starten af november, og det bliver igen Rett Centeret der kommer til at stå for dette. Da det til den tid er ca. 1½ siden vi sidst har holdt et, vurderer vi, at det stadig er relevant med et grundkursus i Rett Syndrom om formiddagen koblet sammen med et fagligt relevant indlæg om eftermiddagen. Stederne ligger ikke fast endnu, men vi holder fast ved et kursus i Jylland og et på Sjælland. FORÅRSKONFERENCE I 2013 afholdt vi en jubilæumskonference med over 100 tilmeldte, vi forsøger os igen i år med konference i maj måned, som I netop har fået indbydelse til via Rett Nyt. Vi blev kontaktet af Linda Burchart, som er i Danmark i den periode og vi slog til med det samme. Vi var lidt bekymret, da det er en søndag, men vi ville ikke lade muligheden for at få hende hertil forpasse. Derfor vil vi opfordre jer til at få spredt denne konference til så mange i jeres netværk som muligt. Det er en enestående mulighed for at høre et foredrag om alternativ kommunikation, og for at få en forståelse for de ting, der gør det svært for personer med Rett syndrom at kommunikere og ikke mindst en måde at lære de symptomer at kende. Vi håber, at vi kan samle min. 50 personer, det er vores målsætning, men vi vil gerne have mange flere. WEEKENDKURSUS; Vi er ved at lægge sidste hånd på vores årlige weekendkursus med fokus på socialt samvær, faglige input, underholdning og aktiviteter for rett personerne, søskende og forældre/hjælpere. De sidste 2 år har vi været i Korsør med lidt blandede tilbagemeldinger, så vi har i år valgt at afholde det i Odder, på Odder Park Hotel. Vi får hele hotellet for os selv, og de har nogle fantastiske rammer. Vi vil igen i år starte med at byde velkommen, og laver igen i år en speciel velkomst/ informationsmøde til nye familier. Der vil være foredrag med Frank Høj fredag samt Rett Centeret lørdag. Vi har ikke kunnet finde plads til ridning i år, da vi har fået mulighed for at leje et badeland specielt tilpasset handicappede, bl.a. med elevator til rutchebane og lift i hele bassinet samt hæve/sænke bund. Det årlige og traditionsrige Rett løb holder vi også ved inden vi efter en god buffet slutter lørdag aften af med lidt underholdning i form af jukebox til de unge og lidt piano og sang til de gamle. Søndag vil vi se om vi kan få samlet nogle leverandører til en mini rehab messe, hvor vi bedre kan gå fra og til mens vi pakker bilerne. I skrivende stund har vi accept fra 2 leverandører, men er endnu ikke begyndt at spørge bredt. Vi slutter selvfølgelig af med pølsevognen igen, den var et stort hit sidste år. Information om rett syndrom Vi har sidste år fået opdateret stort set alt vores informationsmateriale. Vi har nye små pjecer, vi har en stor flot bog, vi har en pjece om scoliose, bestilt flere dvd er med Juli Roberts, Silent Angel og har stadig både dvd om Rett syndrom og vores CD med Silent Angel sangen. Alt dette gør, at vi nu er rigtig godt stillet i fremtiden. Vi skal ikke opdatere dette foreløbig, og har på den måde frigjort ressourcer både tidsmæssigt i bestyrelsen og økonomisk. Noget af dette informationsmateriale skal vi have tænkt ind i vores plan med vores ambassadør strategi, så vi får det spredt ud til så mange som mulig. Vi håber, at vi fortsat kan skabe opmærksomhed omkring Rett Syndrom med vores informationsmateriale. Vores facebookgruppe er der kommet godt gang i. Der er 214 medlemmer og den bliver flittigt anvendt til gode råd og en form for forum, hvor man kan udveksle erfaringer. Mayiabritt har fået ansvaret for at få lagt indbydelser, remindere og andet informationsmateriale fra bestyrelsen ind. Jeg ved, at der er nogle af de nyere familier, der har haft stor gavn af dette forum, så bliv ved med at stille spørgsmål og hjælp hinanden med at løse de problemer, der evt. opstår. Vi vil opfordre jer til at få andre relevante personer til at melde sig til denne gruppe, så vi også den vej kan skabe opmærksomhed om Rett Syndrom og så vi kan hjælpe hinanden. Vi vil selvfølgelig stadig sende nyhedsmails ud, så der er I også velkommen til at tilmelde jer. Vi har en opdateret kontaktliste hvor relevante personer har meldt ind, at de har en kompetence inden for et område. På den måde kan vi bedre give den rette hjælp. Hvis du gerne vil stå på listen så ret henvendelse til os. Hvis I støder på andet relevant materiale, som I tror medlemmerne kan have glæde af så hjælp os med at gøre os opmærksom på dette så kan vi eventuelt få det oversat. Hjemmeside Jan Nielsen har overtaget ansvaret og hvervet som webmaster og er i fuld gang med at lære hele det bagvedliggende system at kende. Han arbejder hårdt og I vil opleve, at der fremover kommer til at ske opdateringer hurtigere og løbende i forhold til tidligere. En stor tak til Jan for at have meldt sig til dette. Rett Nyt Vi samarbejder stadig med Rosengrenen og får kr. pr. blad, vi har råderet over sider alt efter behov. Sofie ligger et stort arbejde i dette og har lavet 11

8 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM et par nye tiltag som tidligere nævnt. Jeg vil igen anbefale jer at sende indlæg og det kan være alt fra feriebeskrivelser, til nye hjælpemidler, gode idéer til APPS, tøj, legetøj, hjælpemidler etc. De sidste 3 år har vi udsendt en Rett Kalender i samarbejde med Dansk Blad Service dette gør vi også i år. Vi tjener kr på at udsende kalenderen. Center for Rett Syndrom (RC) Vi har fortsat et godt samarbejde med RC, bl.a. i forbindelse med vores uddannelsesdage i foråret og vores weekendkursus. Vi holder evalueringsmøder med dem efter hvert arrangement de har været på. Det har ikke været helt optimalt at have dem på om søndagen i vores familieweekend, da det oftest er lidt kaotisk med at få pakket bilerne og tjekket ud. De bruger en del tid på forberedelse og vi vil egentlig gerne høre det, men har ikke rigtig tid. Det har vi lavet om i år, da de får hele lørdag formiddag til deres indlæg, workshop eller hvad de nu finder på. Rett Centeret har også faste indlæg i vores blad, så vi på den måde får for- midlet sidste nyt inden for forskning og viden om Rett Syndrom. Der er ansat flere nye på Centret ligesom nogle af de gamle er holdt op så hold øje med deres hjemmeside for updates. PÅ BESTYRELSENS VEGNE Martin Jagd Nielsen April 2014 Information om efterårets undervisningsdage onsdag den 29. oktober i Horsens onsdag den 5. november i Køge (nærmere info følger) Center for Rett syndrom og Landsforeningen Rett Syndrom afholder et spændende kursus om Rett syndrom Undervisningsdagen vil indeholde emner om: Hvad er Rett syndrom? ved Center for Rett syndrom o Basis og nyeste viden fra internationale konferencer o Hvad er pigernes potentiale i forhold til kommunikation og motorik? Hvordan fremmes kommunikationen bedst muligt? Hvordan motiveres pigerne til egenaktivitet? Sund kost til personer med Rett syndrom ved diætist Janne Meedom Hermansen o Hvilke særlige forhold er gældende for kost til personer med Rett syndrom? o Undervægt og overvægt hos de danske personer med Rett syndrom o Indtag af sufficient ernæring Kost og livskvalitet ved pædagogisk psykologisk rådgiver Jane Lunding Larsen o Den sociale madkultur o Hvordan har maden betydning for livskvaliteten? Sund kost til alle o Hvordan ser den sundeste kostpyramide ud i 2014? o Hvad ved vi om kostens betydning for det gode liv? Ovenstående er appetitvækker til undervisningsdagene Det endelige program vil blive annonceret senest den 27/ på hjemmesiderne: og 13

9 Ida Sofie 20 spørgsmål til 1) Dit navn? Ida Sofie. 2) Hvornår blev du født? 28. maj ) Hvor bor du? Ringsted. 4) Hvad hedder din mor og far? Lise og Carsten. 5) Har du søskende hvem? Ja, min skønne storebror Laurits på 8 år. 6) Har du bedsteforældre? Ja, mormor og morfar og farmor og farfar. 7) Bor du nogen gange et andet sted (aflastning)? Ja, hver anden weekend fra lørdag til søndag er jeg hos Hanne og Brian. 8) Kan du gå selv? Nej. 9) Har du epilepsi? Nej. 10) Din beskæftigelse? Min fantastiske børnehave hvor jeg elsker at være. 11) Går du til noget i fritiden? Ja, jeg går til svømmefys. 1 gang om ugen. 12) Hvad kan du lide at lave derhjemme? Hygge med familien, lege med mit legetøj, gynge i min kanogynge, se fjernsyn eller gå en tur i min klapvogn. 13) Hvad kan gøre dig glad? Når der kommer gæster eller når min storebror har lyst til at lege med mig eller når mor eller far giver mig kildeture 14) Hvad kan gøre dig vred? Når mine omgivelser ikke forstår mine behov. 15) Hvad er din yndlingsmusik? Alt børnemusik. 16) Hvilken film/fjernsynsprogram kan du bedst lide at se? Jeg har ikke noget ynglings program men kan godt lide at se Disneysjov, Den lille prinsesse, Elefantvask med Johanne og Rebecca. 17) Har du et kæledyr? Nej, men jeg er glad for dyr. 18) Hvad er din livret? Pommesfrites og kyllingenuggets. 19) Din bedste ferie hvor var det henne? Det var da vi var på Mallorca i Det var virkelig skønt! 20) Har du et godt billede af dig selv, som vi må se? Ja, det kan i tro. 15

10 FAKTA: Vi havde set ridestolen i et rett blad og var sikker på at sådan en ville hjælpe Sidsel og hendes scoliose. Men lige meget hvor man spurgte, var der ingen der ville bevillige den. Det kom vi så til at snakke med Martin og Trine om. De syntes bestemt vil skulle skrive til ønskefonden, de havde selv fået et ønske opfyldt igennem dem. Vi gik derfor ind på ønskefondens hjemmeside og udfyldte et skema. De skulle derudover også have en lægeudtalelse. Der gik ikke mange dage, så ringede de til os. De ville rigtig gerne komme på besøg og møde Sidsel. Da de kom skulle vi have 3 ønsker klar, så der var lidt at vælge imellem. Vores ønsker var nr.1 ridestolen. 2. et drivhus/ pavillon. 3. en Christiania cykel. Det var et hyggeligt møde, vi havde lidt video af Sidsel hvor hun prøver ridestolen oppe på skolen, så kunne de se hvor fedt hun syntes det var. De var meget imponeret. Så var det jo bare at vente, og håbe på at et af ønskerne blev opfyldt. Der gik lidt over en måned, hvor de så ringede og fortalte, at de gerne ville opfylde Sidsels ønske om en ridestol. På familiens vegne John og Helle Nielsen Make-A-Wish Ønskefonden Danmark blev etableret d. 24. april 1999 under navnet Landsforeningen Ønskefonden. Foreningen opfyldte det første danske ønske i Vi har til dato opfyldt lidt over ønsker for børn i Danmark. Alene i 2012 opfyldte Make-A-Wish Ønskefonden 140 børns højeste ønske. Foreningens arbejde udføres af de lidt over 100 frivillige over hele landet. Ønskerne varierer meget og kan være alt fra en rejse med familien til varmere himmelstrøg eller det populære Disneyland ved Paris - en rejse, der kan være med til at skabe et frirum for familien efter lang tids sygdom eller isolation; det kan være et kæledyr, en PC der kan være med til at fastholde kontakten til venner og kammerater; det kan være at møde et idol som en fodboldspiller, skuespiller eller musiker; det kan være at selv være en anden for en dag, som dyrepasser eller brandmand eller det kan være at få en cykel, der igen kan bringe smilet frem hos barnet. Forskning viser, at positive oplevelser har en direkte indflydelse på livskvaliteten hos et sygt barn, og derudover er det en helt uvurderlig opmuntring for resten af familien, som også er ramt hårdt. 16

11 SØSKENDESTAFETTEN Mig og min søster Kunne du tænke dig at fortælle mere om det? Er lige gået ud af folkeskolen, så nok ikke til min klasse, men når jeg kommer på efterskole vil jeg klart fortælle dem det. Er der andre i din klasse, der har en bror eller søster, som er handicappet? Der er en, men han har aldrig rigtigt snakket om det. Mathilde og Nicoline Dig og din familie: Hvad er dit navn? Mathilde. Hvad er dine interesser? Jeg bruger meget tid på skolen, venner og veninder, One Direction, neglelak og make-up. Hvem har Rett? Min lillesøster Nicoline på 13 år. Bor familien sammen og bor din søster hjemme? Ja vi bor sammen på en gård alle sammen, men min søster er i aflastning hver anden weekend og hver onsdag hos en super sød familie. Når folk spørger: Hvis nogen spørger dig: Hvad er der egentlig med din søster?, hvad svarer du så? At hun er multihandicappet og har noget der hedder Rett syndrom. Hun kan ikke det samme som os andre, men forstår klart mere end man tror! Er det træls når folk spørger? Det sker ikke så tit, men når det sker, gør det ikke noget. Skolen og Rett syndrom: Ved din klasse noget om Rett syndrom? Ikke rigtigt. Men nogle af mine tætteste venner ved dog noget. Hvem har fortalt dem det? Det har jeg selv. Fordele og ulemper ved at have en søster med handicap: Fordele Man oplever nogle ting som andre familier ikke gør. Man kan bedre forstå andre med en handicappet bror/ søster. Man kommer på Rett weekend og ser andre i samme situation. Man har altid en at snakke med, som ikke siger det videre. Ulemper Man kan ikke tage nogen steder hen spontant som andre familier kan. Folk kigger meget, når man er nogle steder. Man er nødt til hele tiden at holde øje med hende. Hun tager meget opmærksomhed fra mor og far. Rett-weekenden: Har du været med: Ja. Hvad synes du er godt? Man ser nogle andre Rett piger og kan måske se, hvordan ens søster vil udvikle sig. Man møder andre søskende og andre familier, som har det på samme måde. Hvad synes du skal være anderledes? Det kunne være godt hvis der blev holdt et form for foredrag for søskende, sådan at vi måske kunne finde lidt mere ud af hvad Rett egentlig er. Søskendestafetten gives videre til Adam Bøtkjær 17

12 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM s weekendkursus i Odder september 2014 Indbydelse Rett Foreningens weekendkursus bliver i år afholdt i Odder. Særligt for i år, er at vi har hele hotellet for os selv. Fredag Vi vil gerne byde nye familier velkommen i foreningen og opfordre jer til at komme til info mødet fredag kl Familier som har deltaget i weekenden sidste år eller tidligere er selvfølgelig også velkommen, hvis man ønsker info eller har spørgsmål til programmet for weekenden. Fredag aften er der officiel velkomst, middag og foredrag med Frank Høj. Derefter er der erfaringsudvekling, Sparke dæk (se på biler) og musik med jukebox. Lørdag Der er ændret lidt på programmet i år i forhold til tidligere år særligt lørdag. Rett Centret vil lørdag formiddag fortælle om hvad de laver, afholde workshop og drop in ved Sagsbehandler Karina Kragerup. Sideløbende er der workshop for søskende med Malene Gerd. Efter frokost er der det traditionelle rett-løb. Efter en anstrengende løbe/gåtur, kan man hoppe i baljen i Svømmehallen Vandhalla, som vi har lejet i 2 timer kun til os - og som er særligt indrettet til handicappet med diverse lifte og meget andet. For dem som ikke ønsker svømning er der fys/afslapningsrum til rådighed og en musik terapeut i 2 x ½time. Lørdag aften spiser vi på samme tid kl Klokken er der musik med pianist og en jukebox. Søndag Søndag er der mini rehab messe med udstilling af hjælpemidler fra forskellige leverandører. Vi slutter af med pølsevogn, så i ikke skal kører hjem på tom mave, samt et på gensyn til næste år. Vi anbefaler at du kigger på hotellets og svømmehallen Vandhalla hjemmeside. / - hvor du kan læse mere om alle de fantastiske faciliteter Med venlig hilsen Bestyrelsen for Sæt kryds i kalenderen allerede nu

13 Program FREDAG: 5. SEPTEMBER Ankomst og indskrivning. Modtagelse af en fra bestyrelsen Information til nye/nyere familier v. Sofie Middag, Buffet ingen fast mødetid Officiel velkomst Foredrag med Frank Høj. Om struktur på hverdagen, og det at arbejde målrettet efter noget uanset om det er vedr. sport, karriere eller arbejdet med vores børn Spørgsmål ? Erfaringsudveksling og musik v. jukebox. LØRDAG: 6. SEPTEMBER 2014 Fra 7.30 Morgenmad Rett Centeret Hvad laver vi for tiden på Center for Rett syndrom? Ved Anne-Marie m.fl. Igangværende projekter. Fremtidige projekter Workshop A og B. Workshop A: Tobii Hvad så? Ved Jane Lunding Larsen. Ideer til en god start når Tobiien er i hus. Workshop B: Ud af kørestolen og hvad så? Ved Michelle Stahlhut og Birgit Syhler. Ideer til aktiviteter på gulv både for gående og ikkegående Workshop A og B gentages Sideløbende med ovenstående workshops vil der være mulighed for Drop-in hos Karina Kragerup - Ideer til hvordan sagen kommer videre i kommunen Søskende workshop med Malene Gerd Frokost Rett Løb Aktiviteter for og med Rett pigerne og søskende: Svømning, Vandhalla. Fys/afslapningsrum hele dagen. Musikterapi for Rett pigerne v. Anne Mæng 2 x ½ time, afhængig af tilmeldinger Middag vi mødes og spiser på samme tid denne aften Musik: pianist og jukebox. SØNDAG: 7. SEPTEMBER 2014 Fra kl Morgenmad Mini rehab messe med udstilling af hjælpemidler fra forskellige leverandører Pølsevogn inden afgang.

14 Information om Rett Foreningens weekendkursus Tilmelding NAVN PÅ SAMTLIGE DELTAGERE Rett-pige/dreng: dato 5. september - 7. september 2014 kursussted Montra Odder Parkhotel Torvald Køhlsvej 25, 8300 Odder deltagere Kurset er tilrettelagt for familier til piger/dreng med Rett syndrom. Andre interesserede er velkomne i det omfang, der er plads. priser Børn til og med 2 år 11 mdr. er gratis. Personer med Rett syndrom over 3 år, forældre, hjemmeboende søskende og 1 hjælper kr. 300,00 pr. person, for hele weekenden. For andre interesserede samt ekstra hjælpere betales: Kr pr. pers. for hele weekenden. mad Der vil være buffet morgen, middag og aften. tilmeldingen Vi ser frem til en hyggelig weekend og beder jer sende tilmeldingen til Sofie M. Vasegaard senest den 31/ på mail til dk det kan evt. være et billede af håndskreven tilmelding, som du tager med ipad eller mobil og sender. Du må også sende det i en mail, men HUSK at få ALLE oplysninger med, det letter det efterfølgende arbejde. Fødselsdato og år Kørestolsbruger: Ja Nej Forældre: Forældre: Navn på hjemmeboende søskende samt alder: Hjælper: Ønsker hjælper at bo med RETT pige/dreng: Ja Nej Andre: Familiens adresse: Tlf. nr. AKTIVITETER FOR LØRDAG: UDFYLD GERNE ALLE FELTER MED ANTAL Søskende workshop: navne og alder Musikterapi gruppesessioner (Kun for Rett personer og en forælder eller hjælper) Svømning i Vandhalla: antal RETT LØB navn anslået tid navn anslået tid OBS i uge 29 og 30 svarer jeg ikke eller sender kvitteringsmail, der er jeg på ferie men i skal nok hører fra mig. navn anslået tid navn anslået tid navn anslået tid navn anslået tid Deltagerliste vil blive tilsendt ca. 14 dage før kurset. navn anslået tid Fortsættes næste side

15 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM SPECIALKOST: Børnemenu ønskes, antal: allergivenlig kost, antal: Hvilken (eks. glutenfri) Andet INDKVARTERING Der findes ingen hoteller i Danmark som kan tilgodese alle vores handicap og behov, men vi bestræber os hvert år på at fordele værelserne efter bedste evne. Derfor bedes i anføre hvordan i ønsker værelserne fordelt. De har enkelt, dobbelt og nogle værelser hvor der er plads til 4 pers. (heraf 2 opredninger). Hvis I ønsker at hjælperen får værelse ved siden af Jeres, så skriv det nedenfor. Ønsker: Navn og alder Eksempel: værelse 1 Sofie 40, Jack 42, Otto 4 værelse 2 Viktor 13, Hugo 7 værelse 3 Alma 11 og hjælper Værelse 1 Værelse 2 Værelse 3 Værelse 4 Medbragte hjælpemidler: Vi vil som altid opfordre Jer til at notere Jeres . Dette giver os mulighed for at opdatere mail kartoteket, hvis der har været ændringer. Endvidere vil det kunne spare os for en del omkostninger og tid, hvis vi kan sende deltagerlister mm. på i stedet for pr. post. På forhånd tak! Er den ny/ændret, sæt kryds: Tilmeldingssedlerne sendes til: Senest den Må rett nyt s redaktør bruge navn og fødselsdato på Rett person til at bringe lykønskninger i rett nyt? Ja Nej

16 Ferieberetning Dejlig ferie i Sydafrika. Min hjælper Mette som også er på Granbohus, hvor jeg er i aflastning var med os. Her leger og træner jeg på den store bold. Elsker at svømme. Her er jeg i poolen sammen med min far, og vandet var dejligt varmt. Inden rejsen til Sydafrika var jeg i Dubai her ved sejlet sammen med min mor og far. Så er jeg på vej til Sydafrika. Dejligt med en god film på flyveren. Så var der hygge sammen med hushjælpen Presious. Hende var jeg meget interesseret i, og jeg syntes hun snakkede sjovt. Dejligt med en pause efter en svømmetur i poolen. 23

17 Hi Martin I hope that you dont mind me contacting on here but I have some really exciting news. The organising committee welcome you to the first ever education event in the UK aimed at children and adults with Rett Syndrome. We are delighted to have attracted the internationally renowned lecturer and education practitioner, Susan Norwell as our inaugural keynote speaker. Susan works in every corner of the globe, both teaching students in SEN and working at the ground level with families, schools and therapists. The focus of this year s conference will be eyegaze and eyetracking technology. Tobii Technology have sponsored this event and will reveal the methodologies developed for Rett Syndrome in professional partnership with Susan and other interested professionals. Please look at our website to see the other professional speakers on the day. We have a day for professionals on Friday 11th July and a day for parents on the 12th July I hope that this is of interest to your website it would be lovely to hear from you or if you would like to to share with parents and professionals. It would be lovely to hear from you. Many Thanks Kim Founder/Event Co-ordinator Lej Lærkereden på Djursland hele året Lærkereden består af et dejligt handicap-egnet hus til 6 personer samt et anneks til 5 personer. Huset, som kan bruges hele året, har brede døre, så kørestole kan komme ind, og et værelse med to hospitalssenge. Både hus og anneks har toiletter og brusebad og er udstyret med moderne bekvemmeligheder. Det udlejes på ugebasis, men kan også lejes for en weekend. Ring og hør om ledige perioder hos: Ole Keller, Naurvej 20, 7500 Holstebro, t , Pris for en weekend kr plus kr i depositum, strøm efter forbrug Pris for en uge kr plus kr i depositum, strøm efter forbrug 25

18 Center for Rett Syndrom MEDARBEJDERE ANNE-MARIE BISGAARD Overlæge, ph.d. Telefon regionh.dk Lægelige spørgsmål angående Rett syndrom. MICHELLE STAHLHUT Specialist i pædiatrisk fysioterapi, M.Sc. Telefon Spørgsmål angående fysioterapi og forskning POSTADRESSE Center for Rett Syndrom Kennedy Centret Gl. Landevej Glostrup Telefon BIRGIT SYHLER Fysioterapeut Telefon Spørgsmål angående fysioterapi ved Rett syndrom. VAKANT JANE LUNDING LARSEN Cand. pæd. i pædagogisk psykologi Telefon Rådgivning til familierne, samt spørgsmål vedr. kognition og kommunikation ved Rett syndrom. KARINA KRAGERUP Socialformidler (fælles med Center for PKU og Center for Fragilt X) Telefon regionh.dk Spørgsmål ang. socialfaglige problemstillinger. METTE JØRGENSEN Sekretær (fælles med Center for PKU) Telefon Ændring af booking, praktiske spørgsmål om centret, overnatning m.v. 26

19 SIDEN SIDST... Nyt fra Center for Rett Syndrom (CRS) Den største nyhed hos os her til sommer er, at Michelle Stahlhut 1.juni starter i en 4-årig stilling som forskningsfysioterapeut og ph.d studerende. Hendes ph.d har titlen: Living an active life with Rett syndrome Focusing on daily physical activity, sedentary behavior, every-day participation and the well-being of girls and women with Rett syndrome in Denmark Den skal bestå af 4 studier og bliver et dansk arbejde med samarbejdspartnere i Sverige, Holland og Australien. I kommer til at høre mere om studierne, og mange af jer vil også få mulighed for at deltage aktivt i et eller flere af projekterne. Vi vil også gerne have mere fokus på voksne med Rett syndrom. I den forbindelse søger vi nu en læge til den 1-årige stilling som videnskabelig medarbejder. Det er planen, at vedkommende bl.a. skal se på de voksnes funktionsniveau, adfærd og livskvalitet. Projektgruppen skal endvidere bestå af Birgit Syhler, Jane Lunding Larsen samt undertegnede. Området kommunikation er også i fokus hos os i år og da også i årene fremover. Jane har deltaget i svenskernes kursus med bl.a. Susan Norwell og er deltager i kursus med Linda Burkhart i Danmark. Den årlige amerikanske konference for Rett syndrom finder sted i slutningen af juni i Washington. Michelle og jeg tager derover, og vi regner bestemt med at have ny viden med hjem, der kan komme jer til gavn. Personalemæssigt er vi ved at ansætte en ny sygeplejerske, da Marie Louise har sagt op. Vi ser meget frem til Rett weekenden i september samt undervisningsdagene/ temadagene 29. oktober og 5. november. Se program andet sted i bladet. Vi håber at se mange af jer. Dagene vil være relevante også for de af jer familier og fag professionelle -, der tidligere har deltaget. GOD SOMMER På vegne af alle i Center for Rett syndrom Anne-Marie Bisgaard 17. juni 2014 Center for Rett Syndrom Kennedy Centret Gl. Landevej Glostrup Telefon

20 Center for Rett Syndrom ARTIKEL Hvordan får vi kommunikationen på gled? en beretning fra en workshop med Susan Norwell I slutningen af marts i år afholdte RSIS (den svenske forældreforening) en workshop med amerikaneren Susan Norwell. Susan er et stort navn inde for Rettverdenen og kommunikation, og derfor tog jeg turen til Göteborg for at høre, hvad hun havde at sige om piger med Rett syndrom og deres kommunikation. Det var med stor forventning, jeg tog af sted, og jeg blev bestemt ikke skuffet. Susans oplæg var interessant, inspirerende og opløftende. I denne artikel vil jeg skrive om blot nogle af de mange ting, som hun snakkede om. Susan er uddannet speciallærer og har arbejdet inden for specialområdet i 37 år. I 24 år har hun haft sin egen private praksis. Her startede hun med at arbejde med børn med autisme og deres kommunikation, men ved et tilfælde fik hun en pige med Rett syndrom ind i sin praksis. Hen over årene er der kommet mange flere til, så på nuværende tidspunkt er det de børn, hun har flest af i sin praksis, og derfor har hun udviklet en stor viden om piger med Rett syndrom og deres kommunikation. På workshoppen snakkede hun om kommunikation generelt hos piger med Rett syndrom, hvor hun kom ind på baggrunden for deres kommunikation og deres kommunikative udvikling, samtidig med hun viste forskellige praktiske eksempler fra sit arbejde, på træningen af kommunikationen og forskellige lege og sociale interaktioner, som hun brugte i den sammenhæng. Hun bruger øjenstyringscomputeren til rigtig mange ting i hendes praksis, både til den første kommunikation, til hyggesnak, til at tale følelser, til dialogisk læsning og meget andet, og hun bruger den til piger helt ned til 3-5 års alderen. Derfor fyldte øjenstyringscomputeren naturligvis også meget i workshoppen. PIGERNES FORUDSÆTNINGER FOR AT UDVIKLE KOMMUNIKATION Noget af det første, Susan kom ind på, var, at vi bør forstå pigerne som kompetente ift. kommunikation. De er meget sociale, hvilket er en forudsætning for at kommunikere, og de har gode læringsog kommunikationspotentialer. Hvis man forstår dem som kompetente, vil man også lede efter og kunne se deres potentiale. Hvis man ikke tror på eller forventer kompetence hos dem, vil man ikke lede efter det og/eller kunne se det. Piger med Rett syndrom har en anderledes måde at kommunikere på og nogle andre forudsætninger for at udvikle kommunikationen, hvilket bør have en betydning for den måde, hvorpå man tilrettelægger kommunikationsudviklingen. I undervisningen (nok særligt i USA), har fokusset i lærerens planlægning gennem mange år været: Hvad kan jeg lære dem? Men pga. de anderledes Kommunikationsudviklingen er ikke en lineær udvikling, men en proces fuld af fejl, så for at hjælpe den bedst mulig på vej, skal man anerkende et hvert forsøg på kommunikation og gøre alt for at skabe en mening ud af det, de forsøger at sige. forudsætninger piger med Rett syndrom har, bør spørgsmålet i stedet for lyde: Hvad kan jeg lære af dem, for at kunne undervise dem?. Det betyder, at når man har med piger med Rett syndrom at gøre, skal man starte med at se på deres forudsætninger og deres potentialer, for først derefter at finde ud af hvad man skal lære dem og hvordan. Arbejdet, der skal gøres for at kunne være med til at udvikle deres kommunikation, går således ud på at aflæse deres signaler og deres måder at kommunikere på. Man skal arbejde for at forstå det, de vil sige, og så skal man være en meningsskaber. Som meningsskaber er det vigtigt at: man tillægger hver handling en mening. man sætter ord på deres følelser og deres oplevelser. man giver anerkendelse til alle former for kommunikation. man er deres stemme. 29

CdL Foreningens nyhedsbrev

CdL Foreningens nyhedsbrev CdL Foreningens nyhedsbrev nr. 2-2015 Kære medlem af CdL Foreningen. Nu sidder du med CdL Foreningens nyhedsbrev. Det er sendt til dig som medlem eller hvis du har en tilknytning til foreningen. Det er

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009 LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Juni 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Køb / salg / bytte side 2 Tag med til Fun World - Esbjerg side 3 Referat fra generalforsamling 2009 side 4+5 Bestyrelses /

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Generalforsamlingen blev afholdt den 28. februar 2009 på Odense Danhostel kl. 13.00. 8 familier var repræsenteret. Dagsorden:

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst.

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst. E-mail nyhedsbrev nr. 56 Cafe aften på Café Tower, kl. 18.00-20.00 Stürups Plads 1, dør 230 i Helsingør 3. marts 2016 Hver d. første torsdag i en måned er vi velkomne på restauranten til en cafeáften,

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Odense, den 13. marts 2014 Kære Forældre- og Skolekreds ved FCO Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Dagsorden:

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 FORSA Generalforsamling 2015 (Kl. 16.15-18.00) Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Indkomne forslag Regnskab 2014 Kommentarer fra kritisk

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

UniqueDanmark DEN LANDSDÆKKENDE FORENING. For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser. Læs i dette nummer om bla. : Nr.

UniqueDanmark DEN LANDSDÆKKENDE FORENING. For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser. Læs i dette nummer om bla. : Nr. Nr. 3 November 2007 DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser Læs i dette nummer om bla. : - Nyt fra bestyrelsen - Søskende kursus - Lalandia - Sjælden

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 Meld dig ind i den lukkede Facebook-gruppe Scleroseforeningen Nordvestsjælland - og del DINE idéer til kommende arrangementer! Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling ADHD Medlemsblad nr. 11 2008 Nordsjællands lokalafdeling Indhold side 5 side 7 side 9-13 Gode råd før du går til socialforvaltningen 5 Kursusoversigt 7 Søskendekursus 9-13 Forælderkursus 15-19 ADHD 21

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Nyhedsbrev Januar 2017 Aktivitetskalender 1. kvartal 2017 Torsdagscafé

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

rettnyt:03 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:03 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:03 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 Røremaskiner 5L - 200L Wodschow & co. A/S Kirkebjerg Søpark 6 2605 Brøndby Telefon 43 44 22 88 www.bearvarimixer.dk RETT NYT INDHOLD nr. 3 2015 6 4 Redaktionen

Læs mere

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8)

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8) Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen (kit, nummer 8) 1) En beskrivelse af idéen 2) Et storyboard 3) En 3D model 4) En film af hver gruppe 5) Et podie til hver gruppe Alle elementer vedrørende hver gruppe samlet

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole.

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. 1. Del omhandler efterskoleopholdet generelt. 2. Del omhandler undervisningen på Hardsyssel efterskole. 3. Del omhandler skolens værdigrundlag. 1. del 1. Hvor

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Februar 2010 Til dig som bor hos plejefamilie 6-12 år Februar 2010 Udgivet af: Grønlands Selvstyre 2010 Departementet for Sociale

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat fra forældremøde d. 24/9-2013 kl. 19 på Cafe Klare. 3. Præsentation af nye forældre/ pårørende

Referat fra forældremøde d. 24/9-2013 kl. 19 på Cafe Klare. 3. Præsentation af nye forældre/ pårørende Referat fra forældremøde d. 24/9-2013 kl. 19 på Cafe Klare 1. Velkomst Rigtig flot fremmøde af forældre. 2. Valg af referent & ordstyrer Referent: Michelle, ordstyrer: Elin 3. Præsentation af nye forældre/

Læs mere

Kære forældre. Tiden er inde til et nyhedsbrev. Et af de længere..

Kære forældre. Tiden er inde til et nyhedsbrev. Et af de længere.. Kære forældre. Tiden er inde til et nyhedsbrev. Et af de længere.. Først vil jeg gerne sige, alle jer der deltog i forældrekaffe mandag den 11. april tak for en hyggelig eftermiddag. Den første rigtige

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

VærelZe 313 og Teaterskolen

VærelZe 313 og Teaterskolen syddjurs egnsteater VærelZe 313 og Teaterskolen sæson 2014/15 www.syddjursegnsteater.dk KÆRE UNGE I SYDDJURS KOMMUNE For femte år i træk byder vi velkommen til Ingen kedelige onsdage, på den sidste onsdag

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Deltagere: Liselotte W. Andersen, Pia Damgaard, Pia-Merethe Jacobsen, Randi V. Jensen, Kirsten Bertel, Susanne Pedersen og Dines Hansen Liselotte bød

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED 1 Jeg synes, at hvis man fik sådan et tilbud, så skulle man sige ja. Nicklas, Learning Kid 2013 Det har

Læs mere

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent.

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent. Referat af ungdomsudvalgsmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 17 20:00 Høreforeningen, Handicaporganisationernes hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup (Lige ved Høje Tåstrup station, http://handicaporganisationerneshus.dk/)

Læs mere