Strategi- og handlingsplan. Oplevelsesøkonomi og turisme i Rebild Rold Skov området

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi- og handlingsplan. Oplevelsesøkonomi og turisme i Rebild Rold Skov området"

Transkript

1 Strategi- og handlingsplan Oplevelsesøkonomi og turisme i Rebild Rold Skov området Marts 2012

2 Indhold Forord... 3 Deltagere i projektet... 4 Strategi... 5 Indsatsområde: Branding, markedsføring og digitalisering... 8 Indsatsområde: Erhvervsturisme Indsatsområde: Infoportal Rebild Bakker og Rold Skov Indsatsområde: Store events Indsatsområde: Regan Vest Indsatsområde: Sundhed, adventure og natur Indsatsområde: God mad og lokale råvarer Tids- og handlingsplan Bilag Side 2 af 22

3 Forord Nærværende strategi- og handlingsplan er udarbejdet fra september 2011 til februar 2012 i et samarbejde mellem alle væsentlige aktører inden for turisme i Rebild Rold Skov området, jf. oversigten på næste side. Rebild Rold Skov området skal i denne sammenhæng forstås som et brand og ikke som en geografisk afgrænsning. Alle aktører inden for turisme i og omkring Rebild og Rold Skov er en del af målgruppen for det fremtidige samarbejde, vi hermed lægger op til. Der skal lyde en tak for indsatsen fra alle deltagere herunder især tak til Comwell Rebild Bakker og Rebildhus for stor gæstfrihed i forbindelse med afholdelse af workshops og arbejdsmøder. Formålet med strategi- og handlingsplanen er at skabe et fælles arbejdsdokument for alle aktører i det videre arbejde for at udvikle turismen i Rebild Rold Skov området. Strategi- og handlingsplanen er resultat af et udviklingsforløb, som har været finansieret Den Europæiske Fond for Regionaludvikling via Vækstforum og Visit Nordjylland. I det halve år arbejdet har stået på, har deltagerne fået inspiration på workshops med oplæg om erfaringer og viden fra andre turistområder, fra investorer o. lign. Derudover har været afholdt en række lokale arbejdsmøder, hvor deltagerne i grupper har arbejdet med idéudvikling og konkretisering af vision, værdier, målsætninger og indsatsområder. Forløbet er blevet afsluttet med en konference den 29. februar Strategi- og handlingsplanen er afslutningsvis blevet behandlet og vedtaget af byrådet i marts I samme periode har Rebild Kommune udarbejdet en erhvervs- og turismepolitik. Strategi- og handlingsplanen er en konkretisering af byrådets erhvervs- og turismepolitik inden for turisme. Arbejdet har været faciliteret af COWI A/S (overordnede workshops) samt Bach & Kristensen Projekt (proceskonsulent ved lokale arbejdsmøder). Byrådet, Rebild Kommune, april Side 3 af 22

4 Deltagere i projektet Jørgen Pedersen, Rold Storkro Vivi Schnefeld, Rebild Vandrerhjem Jens Frederik Jensen, Safari Camping Lars Kofoed, Rebild Kanoudlejning Peter Schnefeld, Røverstuen Lene Hjort, Rebildhus Erik Eriksen, Top Karen Niels Moes, Thingbæk Kalkminer Lars Rigborg, Rute 180 Niels J. Østergaard, Spillemands-, Jagt og Skovbrugsmuseet Hans Jørgen Pedersen, Rold Skov Adventure Mette Bonderup, Comwell Rebild Bakker Jane Andersen, Comwell Rebild Bakker Ketty Bisgaard, Rebildselskabet Hanne Vestergaard, Rebildselskabet Helle Jørgensen, Stubhuset Leif Lyngsø, Naturstyrelsen Berit Hvidbjerg Christensen, VisitNordjylland Uffe Westerberg, Rold Skov Natur- og Kulturcenter Niels Larsen, Center HR & Projekt, Rebild Kommune Bodil Christensen, VisitRebild, Rebild Kommune Diverse medarbejdere, Rebild Kommune (ad hoc) Karen Nygaard Kristensen, Bach & Kristensen Projekt (ekstern konsulent) Side 4 af 22

5 Strategi Vision for turisme i Rebild - Rold Skov området er at vi vil udvikle: Kvalitetsrige oplevelser og udfordringer på internationalt niveau Værdier der skal kendetegne aktiviteter og tilbud i Rebild Rold Skov området: Autentisk natur- og kulturmiljø Sundhed og sund livsstil Relationer og fællesskab Ro og fordybelse Målsætning for udvikling af turismen i Rebild Rold Skov området: Omsætning og beskæftigelse i turisterhvervet øges med 10% i perioden Med udgangspunkt i visionen og med afsæt i værdigrundlaget ligger strategiens aktiviteter inden for følgende syv indsatsområder: Branding, markedsføring og digitalisering Erhvervsturisme Infoportal Rebild Rold Skov Regan Vest Store events Sundhed, adventure og natur God mad og lokale råvarer Indsatsområderne er gensidigt afhængige af hinanden og skal derfor ikke ses isolerede. Seks af indsatsområderne beskæftiger sig med udvikling af de specifikke produkter og oplevelser, som turister kan få ved at vælge Rebild Rold Skov området, mens det sidste indsatsområde Branding, markedsføring og digitalisering går på tværs af de øvrige indsatsområder og samler indholdet i pakker og den store fortælling. Målgrupper for turisme i Rebild Rold Skov området ligger inden for de tre højst prioriterede generelt i Nordjylland: Meet Nordjylland (erhvervsturister) Det gode liv (voksne par og grupper, børnefamilier) Sjov, leg og læring (voksne par og grupper, børnefamilier) Markeder. Cirka 42% af turismeforbruget (123 mio. kr.) ligger inden for forretningsrejser. De resterende 58% af turismeforbruget (167 mio. kr.) ligger inden for ferierejser, som fordeler sig med knap halvdelen fra danske turister og godt halvdelen fra udenlandske turister. Turismeforbruget fra danske forretningsrejser udgør sammen med turismeforbruget fra udenlandske ferieturister 214 mio. kr. hvilket svarer til næsten 74 % af det samlede turismeforbrug i området. Side 5 af 22

6 En kombination af danske erhvervsturister og udenlandske ferieturister vil være en hensigtsmæssig strategisk satsning i Rebild Rold Skov området. De to målgrupper supplerer hinanden på en optimal måde, da markedet for udenlandske ferieturister primært ligger i sommermånederne, hvor erhvervsturismen har lavsæson. Der er desuden et internationalt udviklingspotentiale i Infoportalen/ Rebild Bakker og koldkrigsanlægget Regan Vest, som kan have en attraktionsværdi for udenlandske turister på ferie i Jylland. Et tredje relevant segment er danske ferieturister på weekendophold og mindre ferier. De supplerer erhvervsturismen i weekends, helligdage samt skoleferier, hvor der er lavsæson. For yderligere oplysninger om turismens økonomiske betydning henvises til bilag 1. Samlet set kan strategien illustreres som det ses på næste side. Side 6 af 22

7 Side 7 af 22

8 Indsatsområde: Branding, markedsføring og digitalisering Der er mange aktiviteter og tilbud i Rebild Rold Skov området, som retter sig mod både turister og kommunens borgere. Mange aktører yder en stor indsats det gælder både turistvirksomheder, kulturinstitutioner, frivillige foreninger, offentlige myndigheder, ildsjæle mv. En stor del af aktiviteterne hviler på en frivillig indsats. En naturlig følge af frivilligheden er, at det ikke er et kommercielt sigte, der driver de involverede. Motivationen ligger ofte i en dyb kærlighed til musikken, sporten, naturen, kulturhistorien eller lignende. En række aktører driver hjemmesider med information om Rebild Rold Skov området. Det gælder fx VisitRebild (www.visitrebild.dk), VisitMariagerfjord (www.visitmariagerfjord.dk) Rold Skov Natur- og Kulturcenter (www.roldskov.dk), Naturstyrelsen (www.nst.dk), Rebild Kommune på kulturområdet (www.kulturen.net) og Rute 180 (www.rute180.dk). Hertil kommer muligheden for at få information om Rebild Rold Skov området på VisitRebilds kontor i Skørping. Flere af aktørerne arbejder på at udbygge de digitale informationsmuligheder, så turister vha. fx smartphones kan få information og guidning når de færdes i området. Der er således mange digitale indgange til information, hvilket bidrager til forvirring og uoverskuelighed blandt både turisterhverv og turister. Der er behov for at arbejde hen imod én samlet digital infoportal til Rebild Rold Skov området. Det er således målet at skabe en mere samlet synlighed og markedsføring af Rebild Rold Skov området som ét brand og produkt og øge det kommercielle indhold i de aktiviteter der foregår. Det skal komme både erhvervslivet, lokalområdet og de frivillige foreninger til gode. Formålet med indsatsområdet er at synliggøre Rebild Rold Skov området som ét samlet brand for at fremme turisme, natur- og kulturliv, bosætning og erhvervsliv og dermed skabe meromsætning samt øget indtjening og beskæftigelse i turisterhverv og følgeerhverv. Midlet er et forpligtende samarbejde mellem relevante aktører, der kan medvirke til at professionalisere turismesamarbejdet. Aktiviteter skabe én samlet digital informationsportal til Rebild Rold Skov området (forankret i infoportal Rebild Rold Skov) udvikle digitale løsninger til servicering af turister ude i området profilering af muligheder og events i området, fx via TV-spots visuel profil for Rebild Rold Skov området koordinere aktørernes tilbud (pakkeprodukter) værtsskabs-/ kundskabskurser der kan forankre udviklingstiltagene hos bl.a. frontpersonalet kvalitetstjek af aktørernes produkter og ydelser aktiv og opsøgende salgs- og marketingsindsats Målgrupper Erhvervsturister Side 8 af 22

9 Voksne par og grupper Børnefamilier Side 9 af 22

10 Indsatsområde: Erhvervsturisme Erhvervsturisme er et kerneområde for turisme i Rebild Rold Skov området, og der er potentiale til vækst i årene fremover. Erhvervsturismen bidrager på nuværende tidspunkt med ca. 42 % af turismeforbruget, hvilket gør det til områdets flagskib. Erhvervsturisme i Rebild Rold Skov området ligger markedsmæssigt set i en niche med unikke og karakterfyldte mødesteder. Natur- og kulturmiljøet inspirerer deltagerne og er således et vigtigt led i værdiskabelsen. Denne niche bør fastholdes og udbygges fremover. De største mødesæsoner er hverdage forår og efterår, mens højsæson inden for ferieturisme er skoleferierne, helligdage og weekends. Det giver gode muligheder for høj udnyttelse af de fysiske faciliteter og investeringerne heri ved en kombination af erhvervs- og ferieturisme. Symbiosen mellem erhvervs- og ferieturisme understøttes endvidere af en stadig stærkere tendens til, at erhvervsturister vender tilbage til området på et senere tidspunkt som ferieturister. Det erhvervsmæssige grundlag for erhvervsturisme i Rebild Rold Skov området består i en kombination af udbydere inden for hotel, konference og bespisning samt af udbydere inden for teambuilding, oplevelser og adventure. Øget samarbejde på tværs af aktører udgør et potentiale for vækst i erhvervsturisme. Formålet med indsatsområdet er at udvikle og markedsføre erhvervsturismeprodukter, der kan tiltrække et øget antal virksomhedsmøder, seminarer, events og konferencer til Rebild Rold Skovområdet. Aktiviteter Produktudvikling: udvikle evne til aktiv sparring på kundens planlægning og koordinering af forretningsmøder mødeformer der øger videndeling, kreativitet, dialog, netværk og interaktion mellem deltagerne udvikle active learning processer, der understøtter kundens udbytte af mødearrangementet lokalhistorien brugt som aktiv del af læringen i og rammen om mødearrangementet. unikke sociale aktiviteter, der giver indsigt i og forståelse for lokalområdet Markedsanalyse: konceptbaserede virksomhedsarrangementer til mellemstore virksomheder midtjyske og sjællandske mødearrangører nordjyske vidensmiljøer på sundhedsområdet (fx sygehusene, patientforeninger mv.) Erhvervspartnerskaber: samarbejdsrelationer til det øvrige erhvervsliv etablering af ambassadørkorps udviklingsnetværk, der skal styrke innovationsevne og sammenhængskraft i værdikæden Side 10 af 22

11 forpligtende partnerskaber, der kan løfte opgaver med specifikke forretningsområder og koncepter Indsatsområde: Infoportal Rebild Bakker og Rold Skov Der har i en årrække været arbejdet med at skabe Infoportal Rebild Bakker og Rold Skov til gavn for de mange gæster i området. Formålet med infoportalen er at give de besøgende mulighed for på forhånd at skabe sig en ide om, hvad de ønsker at opleve på turen i bakkerne, skoven og til de øvrige attraktioner og aktiviteter der findes i området. Det er forventningen at infoportalen bliver et arkitektonisk vartegn for området. Derudover skal portalen også skal rumme et overbevisende samlet formidlingskoncept. Målet er at fremstille mange tilsyneladende fragmenterede oplevelser under én paraply, der kan skabe et indtryk af samhørighed, forbindelse og være identitetsskabende for området. Portalen er ikke kun fysisk, men skal også binde stedet sammen virtuelt og mentalt. Der har været gennemført en arkitekt- og formidlingskonkurrence i vinteren 2011/12 og der er fundet et vinderforslag udarbejdet af HP Byg a/s. Efter afslutning af konkurrencen går projektet nu over i en fase, hvor projektets bygningsmæssige såvel som formidlingsmæssige indhold skal konkretiseres i et samarbejde mellem vinderteamet, Rebild Kommune og områdets mange aktører, som har interesse i projektet. Formålet med indsatsområdet er således at konkretisere vinderkonceptet samt realisere byggeriet og det formidlingsmæssige koncept. Aktiviteter fastlægge endelig udformning og projektere byggeriet udforme samlet formidlingskoncept i et samarbejde mellem relevante aktører gennemføre byggeriet etablere formidlingsdelen fysisk og digitalt indvielse af bygningen Side 11 af 22

12 Målgrupper Erhvervsturister Voksne par og grupper Børnefamilier Side 12 af 22

13 Indsatsområde: Store events Rebild Rold Skov området huser i dag en række store årligt tilbagevendende events fx Opera i bakkerne, Rebildfesten (4. juli), Rockfestivallen Aftryk, Giant 24 (mountainbikeløb) og Rebildløbet. Derudover er der events med skiftende indhold fx Bardatræf, Post Danmark Rundt cykelløb, Ballet i bakkerne mv. Der er således en lang række aktører i området, som har viden, erfaringer og netværk, der muliggør planlægning og afvikling af store events. Og vi er kendt for vores events. Grundlaget for den tilstedeværende viden og kompetence inden for de store events er et stærkt og varieret kulturliv med rod i en lang række frivillige foreninger, kommunens kulturhuse, Rebild Bibliotekerne, Rebild Kulturskole og Kinorevyen. Formålet med indsatsområdet er at videreudvikle eksisterende events og udvikle nye. Aktiviteter opbygge et robust samarbejde i et mere formaliseret og bæredygtigt privat-offentligt samarbejde, som kan understøtte udvikling og afvikling at større events og arrangementer bedre organisering af de frivillige foreningers indsats og pleje deres motivation for fortsat at bidrage fx gennem fordelsprogrammer langsigtet finansieringsmodel på området øget beredskab til at kunne handle hurtigt på de muligheder der løbende viser sig udbygge de faste tekniske installationer i området Målgrupper Samlet set skal events i området byde på noget til alle områdets målgrupper: Erhvervsturister Voksne par og grupper Børnefamilier Målgruppen vil dog være mere specifikt afgrænset til hver enkelt event. Side 13 af 22

14 Indsatsområde: Regan Vest Rebild Rold Skov området huser én af nyere tids bedst bevarede statshemmeligheder atombunkeren Regan Vest (REGerings ANlæg VEST). Baggrunden for anlægget er Den Kolde Krig, som i perioden før opførelsen og i årene , hvor anlægget blev bygget, var tæt på en 3. verdenskrig. Regan Vest er speciel derved, at bunkeren er bygget til at være center for den civile og politiske krisestyring under et worst case scenario. Den militære, operative ledelse skulle foregå fra Bunker 7 ved Viborg. Under 60 meter kalk har man bygget et sikringsanlæg i hjertet af Rold Skov, der skulle fungere som det sidste tilholdssted for de civile beslutningstagere, der udgjorde grundstammen i den danske nationalstat, i det tilfælde at atomkrigen skulle bryde ud. Fra og med 2003 blev anlægget lagt i dvale, og der er kun blevet foretaget nødvendig vedligeholdelse frem til i dag. I 2010 udkom bogen Danmarks dybeste hemmelighed, som i detaljer beskriver anlægget dog ikke følsomme tekniske oplysninger og nøjagtig placering. Siden har særlige grupper med tiltagende hyppighed fået fremvist anlægget. En større gruppe journalister var på besøg i november 2011, hvilket ses som et tegn på, at staten er i færd med at forberede en beslutning om at afhænde Regan Vest. Det videre arbejde med projektet forudsætter, at staten dvs. regeringens sikkerhedspolitiske udvalg og finanaudvalget beslutter at Regan Vest skal afhændes til en institution eller offentlig organisation, der vil kunne etablere og drive et museums- og oplevelsescenter. Formålet med indsatsområdet er at arbejde for at virkeliggøre en betydelig turistattraktion baseret på historien om Regan Vest og Den Kolde Krig. Projektet omfatter følgende to centrale elementer: Fysisk indretning af Regan Vest med fast udstilling baseret på moderne formidlingsteknologi og muligheder for publikumsinvolverende aktiviteter. Etablering af en velkomstbygning over jorden i et partnerskab og samarbejde med naboen Rebildcentret kalk, kilder og kunst. Velkomstbygningen skal fx rumme billetsalg, biograf, café, salg af merchandise mv. Aktiviteter udarbejde forretningsplan, businesscase og projektbeskrivelse fundraising til etablering af besøgscenter etablere projektorganisation etablere driftsorganisation myndighedsbehandling af diverse forhold bygge velkomstbygning klargøring af Regan Vest til besøgende (fx modernisering af installationer og sikring af flugtveje) Målgrupper Erhvervsturister Skoler og uddannelsesinstitutioner Militære foreninger Voksne par og grupper Børnefamilier Side 14 af 22

15 planlægge og etablere formidlingen af anlægget salg og markedsføring Side 15 af 22

16 Indsatsområde: Sundhed, adventure og natur Sundhed, motion, adventure og sund livsstil er dele af de grundlæggende værdier og visionen for udvikling af turismen i Rebild Rold Skov området. Der er i dag en række faciliteter, aktiviteter og aktører i området, som kan indgå i udvikling af sundhedsturisme som én af områdets særlige kendetegn. Men først og fremmest det den storslåede natur i området der udgør det største potentiale for udvikling af sundhedsturisme som en særlig del af identiteten i Rebild Rold Skov området. Formålet med indsatsområdet er således at sætte Rebild Rold Skov på landkortet som et hot-spot inden for sundhed baseret på naturen som rum for motion og restitution. Midlet er at relevante aktører på området udbygger deres samarbejde og udarbejder en udviklingsplan for sundhedsturisme, der sætter en lang række initiativer ind i en koordineret indsats. Aktiviteter Kursusvirksomhed endags eller flerdags Ferie med fokus på sportsaktivitet Ferie med fokus på restitution og rehabilitering (kurophold, refugium) Konceptferie inspireret af TV programmer, fx by på skrump, nak og æd, vild med dans, BS og.. mv. Udvikle koncept egnet til TV-produktion Events med fokus på ekstremsport eller adventure races for forskellige grupper Målgrupper Erhvervsturister Patientforeninger Voksne individuelt, par og grupper Side 16 af 22

17 Indsatsområde: God mad og lokale råvarer God mad, lokale råvarer og kulinariske oplevelser er en del af DNA et i Rebild Rold Skov området. Temaet indgår således som en af hjørnestene i en stor del af turismeprodukterne i området. Her er i dag en koncentration af restauranter og spisesteder herunder overnatningssteder med bespisning, og der er en række lokale råvareproducenter i Himmerland. Endelig rummer naturen i området gode muligheder for høst af fx bær, urter, svampe og vildt. Formålet med indsatsområdet er at sætte Rebild/ Rold Skov på landkortet som et kulinarisk gastronomisk hot-spot baseret på det gode liv, det nordiske køkken og lokale råvarer. Midlet er at relevante aktører på området udbygger deres samarbejde og udarbejder en kulinarisk udviklingsplan, der sætter en lang række initiativer ind i en koordineret indsats. Aktiviteter Kulinariske events Madfestival (som i tivoli - lidt á lá marked) Kulinarisk sommerhøjskole Netværk af lokale fødevareproducenter Rold Skov Kogebog Fiskerestaurant og delikatessebutik i Rebild Centret Kødproduktion fra dyr der indgår i naturplejen Kød fra kronvildt og vildsvin i området Picnic kurve Målgrupper Erhvervsturister Voksne par og grupper Børnefamilier Side 17 af 22

18 Tids- og handlingsplan Opgaverne udføres i perioden Nedenfor vises forslag til tids- og handlingsplan. År resten af 2012, 2013, 2014 Måned Mart s April Maj Juni Juli Fase 1 Supplere igangsatte arbejdsgrupper og videreføre arbejdet med de syv indsatsområder Fase 2 Politisk behandling af strategiog handlingsplan i byrådet med henblik på vedtagelse Fase 3 Etablere ny kommunal organisering på erhvervs- og turismeområdet Fase 4 Udarbejde projektansøgning med beskrivelse af opgaver, tidsplan og budget. Søge finansiering til at ansætte en projektkoordinator i en tre-årig periode Fase 4 Organisering af turisterhvervet fx i et netværk eller en forening Fase 6 Hverve medlemmer og sponsorater til finansiering af projektkoordinator Fase 6 Ansætte projektkoordinator Side 18 af 22

19 Bilag 1 Viden om turisme og turismens økonomiske betydning i Rebild Kommune Generelle turistprofiler 1 Det anslåede besøgstal for Rebild-området er gæster om året. Kundesegmenternes profiler i Rebild Bakker er primært følgende: Voksne 40+ uden børn de unge gamle for hvem naturen i samspil med gode gastronomiske oplevelser er centrale rejsemotiver. Store krav til kvalitet og service. 57 % af endagsturisterne er over 40 år, og 72 % af de overnattende hotelgæster er over 50 år. Erhvervsturister med et døgnforbrug, der typisk er 5 gange højere end den almindelige ferieturist. Der er synergi i forhold til ferieturisme, da erhvervsturister ofte vender tilbage med familier og venner. Børnefamilier. 58% af endagsturisterne er på besøg som familie med små og større børn. 27% af hotelgæsterne er familier med børn. Det samlede turismetilbud appellerer primært til de 40+ årige, der søger det gode liv og erhvervsturisterne, der har stort set samme krav til kvalitet og service, og som lægger vægt på kombinationen af attraktive naturområder og god mad. Børnefamilier besøger i mindre grad Rebild som overnattende gæster, da udbuddet af oplevelser og aktiviteter til denne målgruppe er begrænset. Døgnforbrug 2 Døgnforbruget for turister hænger nøje sammen med overnatningsformen. Hotelgæster har det højeste døgnforbrug på gennemsnitligt 1050 kr./ døgn, vandrerhjemsgæster bruger 750 kr. i døgnet, mens campister ligger på et døgnforbrug på 260 kr. Det gennemsnitlige døgnforbrug i Rebild Rold Skov området ligger på 922 kr. Det høje døgnforbrug indikerer, at vægten af erhvervsturister og hotelgæster er tung, hvilket også er tilfældet. Cirka halvdelen af de overnattende gæster i Rebild Rold Skov området er hotelgæster, og 40% af omsætningen kommer fra erhvervskunder. Kerneoplevelsen 3 Ser man på oplevelsesprofilen for Rebild, er kerneoplevelsen natur, aktiviteter med familien og nydelseselementer med fokus på god mad og vin. Rebild tilbyder the simple life med afstressning, menneskelige relationer og kulturlandskabet som vigtige elementer. Turisterne efterspørger i stigende grad historiefortælling og publikumsinvolvering. Aktører, lokalbefolkningen og turisterne peger på behov for bla. flere oplevelser af æstetisk, læringsmæssig og nydelsesmæssig karakter under temaet småt er godt. Der er behov for udvikling af udfordrende aktiviteter, der kan stimulere de besøgende og fastholde deres interesse for området. 1 Infoportal Rebild Bakker og Rold Skov, Dansk Bygningsarv a/s, kapitel 8 2 Infoportal Rebild Bakker og Rold Skov, Dansk Bygningsarv a/s, kapitel 8 3 Infoportal Rebild Bakker og Rold Skov, Dansk Bygningsarv a/s, kapitel 8 Side 19 af 22

20 Tabel 1 Turismeforbrug fordelt på markeder Kilde: Turisme satellit regnskab 2008, VisitDenmark Mio. kr. % I alt Danmark Udlændinge i alt Tyskland Norge Sverige 12 4 Storbritannien 4 2 USA 4 1 Canada 3 1 Holland 1 0 Frankrig 1 0 Øvrige lande 7 3 To tredjedele af turismeforbruget kommer fra danske turister, mens en tredjedel kommer fra udenlandske turister. De to største grupper af udenlandske turister er tyskere og nordmænd, hvis turismeomsætning udgør to tredjedele af alle udlændinges turismeomsætning i Rebild Kommune. Tabel 2 Turismeforbrug fordelt på formål og Danmark/udland Kilde: Turisme satellit regnskab 2008, VisitDenmark I alt Danmark Udland Forretningsrejser Mio. kr % Ferierejser Mio. kr % I alt Mio. kr % Cirka 42% af turismeforbruget ligger inden for forretningsrejser, hvilket svarer til andelen for Danmark generelt. Det er næsten udelukkende danske turister, der tager på forretningsrejse i Rebild Kommune. De resterende 58% af turismeforbruget ligger inden for ferierejser, som fordeler sig med knap halvdelen fra danske turister og godt halvdelen fra udenlandske turister. Turismeforbruget fra danske forretningsrejser udgør sammen med turismeforbruget fra udenlandske ferieturister 214 mio. kr. hvilket svarer til næsten 74 % af det samlede turismeforbrug i området. Figur 1 Ferieturisme. Overnatninger fordelt på nationalitet. Kilde: Turisme satellit regnskab 2008, VisitDenmark Side 20 af 22

21 Ser man på ferieturisme alene udgør over 85 % af overnatningerne danske turister, mens de resterende knap 14 % udgøres af udenlandske turister. Turismeforbruget inden for ferieturisme er 73 mio. kr. fra danske turister og 94 mio. kr. fra udenlandske turister. Det betyder, at under 14 % af overnatningerne inden for ferieturisme bidrager med 56 % af ferieturisternes forbrug. Turismeforbruget for en udenlandsk ferieturist er således langt større end for en dansk ferieturist. En del af forklaringen herpå er formentlig, at der er en stor del af de danske overnatninger, der sker hos familie og venner i området, jf. tabel 4. En kombination af danske erhvervsturister og udenlandske ferieturister vil således være en hensigtsmæssig strategisk satsning i Rebild Rold Skov området. De to målgrupper supplere hinanden på en optimal måde, da markedet for udenlandske ferieturister primært ligger i sommermånederne, hvor erhvervsturismen har lavsæson. Dette understøttes af, at der er et internationalt udviklingspotentiale i Infoportalen/ Rebild Bakker og koldkrigsanlægget Regan Vest, som kan have en attraktionsværdi for udenlandske turister på ferie i Jylland. En tredje relevant målgruppe er danske ferieturister på weekendophold og mindre ferier. De supplerer erhvervsturismen i weekends, helligdage samt skoleferier, hvor der er lavsæson. Tabel 3 Turisme fordelt på overnatning/ endagsturisme samt formål Kilde: Turisme satellit regnskab 2008, VisitDenmark I alt Forretningsrejser Ferierejser Overnattende gæster Mio. kr % af samlet turismeforbrug Endagsturister Mio. kr % af samlet turismeforbrug I alt Mio. kr % af samlet turismeforbrug To tredjedele af turismeforbruget kommer fra overnattende gæster, mens en tredjedel kommer fra endagsturister. 43% af turismeforbruget kommer fra overnattende ferieturister mens 24% kommer fra overnattende forretningsturister. Side 21 af 22

22 Tabel 4 Turismeforbrug fordelt på overnatningsformer Kilde: Turisme satellit regnskab 2008, VisitDenmark Mio. kr. % Kommercielle Hotel ferie Hotel forretning Camping 7 2 Vandrerhjem 1 0 Lejet feriehus 3 1 Bondegårde 1 0 Ikke kommercielle Eget feriehus 2 1 Lånt sommerhus 1 0 Familie/ venner Endagsturister ferie Endagsturister forretning I alt % af turismeforbruget kommer fra kommercielle overnatningsformer. Heraf fylder hotelovernatninger i forbindelse med forretningsrejser 60%, mens hotelovernatninger i forbindelse med ferierejser fylder 30%. De resterende 10% er fordelt på camping, lejet feriehus, vandrerhjem og bondegårde. 60% af turismeforbruget kommer fra ikke kommercielle overnatningsformer. Heraf fylder endagsturister lidt over halvdelen mens familie og venner stort set udgør resten. Tabel 5 Turismeforbrug fordelt på produkter Kilde: Turisme satellit regnskab 2008, VisitDenmark Mio. kr. % Turismeprodukter Overnatning Restaurant Transport Rejseservice Kultur og forlystelser 2 1 Detailhandel Føde- og drikkevarer samt tobak 27 9 Benzin og andet brændstof 16 6 Andet 16 6 Andre produkter 21 7 I alt Næsten tre fjerdedele af turismeforbruget hidrører fra køb af egentlige turismeprodukter som overnatning, restaurant, transport mv. Den meget store andel af turismeforbruget på de typiske turismeprodukter hænger naturligt sammen med den store andel forretningsrejsende Rebild Kommune har. 20% af turismeforbruget hidrører fra køb af detailhandelsvarer. Side 22 af 22

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Tønder, Haderselv, Aabenraa og Sønderborg kommuner VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

Turismestrategi 2015-2017

Turismestrategi 2015-2017 Turismestrategi 2015-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse

Læs mere

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Kyst- og naturturisme -Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Udgivet af VisitDenmark Februar

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013

Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013 Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Aarhus Kommune Juli 2015 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning for Region Syddanmark Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark August 2013 Adresse:

Læs mere

- oplevelser med indhold...

- oplevelser med indhold... Design & opsætning: DUETdesign.dk Udgiver: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 info@vesthimmerland.dk Turistpolitik i Vesthimmerland 2010 2013 - oplevelser med indhold...

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012 Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Region Sjælland August 2014 Adresse:

Læs mere

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme INDHOLD 1. INDLEDNING.1 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI..2 3. DANSK TURISMES UDVIKLING 4 4. DANSK TURISMES KENDETEGN..6 5. DANSK TURISMES

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme August 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Rebildcentret. Regan Vest Kalk, Kilder og Kunst

Rebildcentret. Regan Vest Kalk, Kilder og Kunst Rebildcentret Regan Vest Kalk, Kilder og Kunst Projektbeskrivelse 9. oktober 2012 Projekttitel Rebildcentret Regan Vest, Kalk, Kilder & Kunst Forprojekt Baggrund Rebildcentret med Thingbæk Kalkmine er

Læs mere

Destination Fyn. Vi vil Fyn!

Destination Fyn. Vi vil Fyn! Vi vil Fyn! Vision: Destination Fyn skal gennem en tydelig identitet være kendt nationalt og internationalt for eventyrlige kvalitetsoplevelser og unikke former for kystturisme. Vision: Destination Fyn

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012

Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Viborg September 2014 Adresse: VisitDenmark Islands

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Turismestrategi 2015-17

Turismestrategi 2015-17 Turismestrategi 2015-17 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Miljø og Plan Plan og Erhverv Lyngby Rådhus Lyngby Torv 17 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 24 90 24 25 www.ltk.dk erhverv@ltk.dk April 2015 Turismestrategi

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Strategi og handlingsplan for VisitHerning 2013

Strategi og handlingsplan for VisitHerning 2013 Strategi og handlingsplan for VisitHerning 2013 Indledning: Bestyrelsen arbejder ud fra en mission for VisitHerning, som er: Turismen skaber resultater for byen, regionen ved at positionere Herning som

Læs mere

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Skive Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Billedet er udlånt af Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Forfattere:

Læs mere

Turismestrategi 2013-2020

Turismestrategi 2013-2020 STRATEGI Turismestrategi 2013-2020 Frederikssund Kommune vil være destinationen hvor danske og svenske familier på ferie og udflugt tager hen for at få aktive oplevelser med udgangspunkt i naturen, kulturen

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Vejle Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Bro over Vejle Fjord DenmarkMediaCenter Fotograf: Cees van Roeden

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Udgivet af: VisitDenmark for Esbjerg,

Læs mere

Drømmen Made in Denmark

Drømmen Made in Denmark Drømmen Made in Denmark En drøm eller en mulighed? Jeg mener det er en drøm af en mulighed Citat, Lars Larsen. Informationsmøde d. 27. november 2012. Visionen præsenteres for lokale, regionale og nationale

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2015 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-11-8

Læs mere

Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012

Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012 Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning på Lolland-Falster 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Business Lolland-Falster September

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark Oktober

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark juni 2015

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune

Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune Udgivet af: VisitDenmark for Aarhus Kommune Juni 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Ringkøbing-Skjern Kommune. Udgivet af: VisitDenmark for Ringkøbing Fjord Turisme Juni 2013

Turismens økonomiske betydning i Ringkøbing-Skjern Kommune. Udgivet af: VisitDenmark for Ringkøbing Fjord Turisme Juni 2013 Turismens økonomiske betydning i Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivet af: VisitDenmark for Ringkøbing Fjord Turisme Juni 2013 Adresse: VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde Kommuner VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Udgivet af: VisitDenmark April 2013 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-87393-92-8

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Torsdag den 11. december 2014 Mødested: Sønderup Landkøkken, Gammelholmvej 4, 9531 Suldrup Praktiske oplysninger: Kl. 16.00-18.00 (fra kl. 18 er der arrangeret

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark Marts 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forfattere: Christian Ørsted Brandt, cand.oecon.agro Chefkonsulent i VisitDenmark

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Turismens

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere