Strategi- og handlingsplan. Oplevelsesøkonomi og turisme i Rebild Rold Skov området

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi- og handlingsplan. Oplevelsesøkonomi og turisme i Rebild Rold Skov området"

Transkript

1 Strategi- og handlingsplan Oplevelsesøkonomi og turisme i Rebild Rold Skov området Marts 2012

2 Indhold Forord... 3 Deltagere i projektet... 4 Strategi... 5 Indsatsområde: Branding, markedsføring og digitalisering... 8 Indsatsområde: Erhvervsturisme Indsatsområde: Infoportal Rebild Bakker og Rold Skov Indsatsområde: Store events Indsatsområde: Regan Vest Indsatsområde: Sundhed, adventure og natur Indsatsområde: God mad og lokale råvarer Tids- og handlingsplan Bilag Side 2 af 22

3 Forord Nærværende strategi- og handlingsplan er udarbejdet fra september 2011 til februar 2012 i et samarbejde mellem alle væsentlige aktører inden for turisme i Rebild Rold Skov området, jf. oversigten på næste side. Rebild Rold Skov området skal i denne sammenhæng forstås som et brand og ikke som en geografisk afgrænsning. Alle aktører inden for turisme i og omkring Rebild og Rold Skov er en del af målgruppen for det fremtidige samarbejde, vi hermed lægger op til. Der skal lyde en tak for indsatsen fra alle deltagere herunder især tak til Comwell Rebild Bakker og Rebildhus for stor gæstfrihed i forbindelse med afholdelse af workshops og arbejdsmøder. Formålet med strategi- og handlingsplanen er at skabe et fælles arbejdsdokument for alle aktører i det videre arbejde for at udvikle turismen i Rebild Rold Skov området. Strategi- og handlingsplanen er resultat af et udviklingsforløb, som har været finansieret Den Europæiske Fond for Regionaludvikling via Vækstforum og Visit Nordjylland. I det halve år arbejdet har stået på, har deltagerne fået inspiration på workshops med oplæg om erfaringer og viden fra andre turistområder, fra investorer o. lign. Derudover har været afholdt en række lokale arbejdsmøder, hvor deltagerne i grupper har arbejdet med idéudvikling og konkretisering af vision, værdier, målsætninger og indsatsområder. Forløbet er blevet afsluttet med en konference den 29. februar Strategi- og handlingsplanen er afslutningsvis blevet behandlet og vedtaget af byrådet i marts I samme periode har Rebild Kommune udarbejdet en erhvervs- og turismepolitik. Strategi- og handlingsplanen er en konkretisering af byrådets erhvervs- og turismepolitik inden for turisme. Arbejdet har været faciliteret af COWI A/S (overordnede workshops) samt Bach & Kristensen Projekt (proceskonsulent ved lokale arbejdsmøder). Byrådet, Rebild Kommune, april Side 3 af 22

4 Deltagere i projektet Jørgen Pedersen, Rold Storkro Vivi Schnefeld, Rebild Vandrerhjem Jens Frederik Jensen, Safari Camping Lars Kofoed, Rebild Kanoudlejning Peter Schnefeld, Røverstuen Lene Hjort, Rebildhus Erik Eriksen, Top Karen Niels Moes, Thingbæk Kalkminer Lars Rigborg, Rute 180 Niels J. Østergaard, Spillemands-, Jagt og Skovbrugsmuseet Hans Jørgen Pedersen, Rold Skov Adventure Mette Bonderup, Comwell Rebild Bakker Jane Andersen, Comwell Rebild Bakker Ketty Bisgaard, Rebildselskabet Hanne Vestergaard, Rebildselskabet Helle Jørgensen, Stubhuset Leif Lyngsø, Naturstyrelsen Berit Hvidbjerg Christensen, VisitNordjylland Uffe Westerberg, Rold Skov Natur- og Kulturcenter Niels Larsen, Center HR & Projekt, Rebild Kommune Bodil Christensen, VisitRebild, Rebild Kommune Diverse medarbejdere, Rebild Kommune (ad hoc) Karen Nygaard Kristensen, Bach & Kristensen Projekt (ekstern konsulent) Side 4 af 22

5 Strategi Vision for turisme i Rebild - Rold Skov området er at vi vil udvikle: Kvalitetsrige oplevelser og udfordringer på internationalt niveau Værdier der skal kendetegne aktiviteter og tilbud i Rebild Rold Skov området: Autentisk natur- og kulturmiljø Sundhed og sund livsstil Relationer og fællesskab Ro og fordybelse Målsætning for udvikling af turismen i Rebild Rold Skov området: Omsætning og beskæftigelse i turisterhvervet øges med 10% i perioden Med udgangspunkt i visionen og med afsæt i værdigrundlaget ligger strategiens aktiviteter inden for følgende syv indsatsområder: Branding, markedsføring og digitalisering Erhvervsturisme Infoportal Rebild Rold Skov Regan Vest Store events Sundhed, adventure og natur God mad og lokale råvarer Indsatsområderne er gensidigt afhængige af hinanden og skal derfor ikke ses isolerede. Seks af indsatsområderne beskæftiger sig med udvikling af de specifikke produkter og oplevelser, som turister kan få ved at vælge Rebild Rold Skov området, mens det sidste indsatsområde Branding, markedsføring og digitalisering går på tværs af de øvrige indsatsområder og samler indholdet i pakker og den store fortælling. Målgrupper for turisme i Rebild Rold Skov området ligger inden for de tre højst prioriterede generelt i Nordjylland: Meet Nordjylland (erhvervsturister) Det gode liv (voksne par og grupper, børnefamilier) Sjov, leg og læring (voksne par og grupper, børnefamilier) Markeder. Cirka 42% af turismeforbruget (123 mio. kr.) ligger inden for forretningsrejser. De resterende 58% af turismeforbruget (167 mio. kr.) ligger inden for ferierejser, som fordeler sig med knap halvdelen fra danske turister og godt halvdelen fra udenlandske turister. Turismeforbruget fra danske forretningsrejser udgør sammen med turismeforbruget fra udenlandske ferieturister 214 mio. kr. hvilket svarer til næsten 74 % af det samlede turismeforbrug i området. Side 5 af 22

6 En kombination af danske erhvervsturister og udenlandske ferieturister vil være en hensigtsmæssig strategisk satsning i Rebild Rold Skov området. De to målgrupper supplerer hinanden på en optimal måde, da markedet for udenlandske ferieturister primært ligger i sommermånederne, hvor erhvervsturismen har lavsæson. Der er desuden et internationalt udviklingspotentiale i Infoportalen/ Rebild Bakker og koldkrigsanlægget Regan Vest, som kan have en attraktionsværdi for udenlandske turister på ferie i Jylland. Et tredje relevant segment er danske ferieturister på weekendophold og mindre ferier. De supplerer erhvervsturismen i weekends, helligdage samt skoleferier, hvor der er lavsæson. For yderligere oplysninger om turismens økonomiske betydning henvises til bilag 1. Samlet set kan strategien illustreres som det ses på næste side. Side 6 af 22

7 Side 7 af 22

8 Indsatsområde: Branding, markedsføring og digitalisering Der er mange aktiviteter og tilbud i Rebild Rold Skov området, som retter sig mod både turister og kommunens borgere. Mange aktører yder en stor indsats det gælder både turistvirksomheder, kulturinstitutioner, frivillige foreninger, offentlige myndigheder, ildsjæle mv. En stor del af aktiviteterne hviler på en frivillig indsats. En naturlig følge af frivilligheden er, at det ikke er et kommercielt sigte, der driver de involverede. Motivationen ligger ofte i en dyb kærlighed til musikken, sporten, naturen, kulturhistorien eller lignende. En række aktører driver hjemmesider med information om Rebild Rold Skov området. Det gælder fx VisitRebild ( VisitMariagerfjord ( Rold Skov Natur- og Kulturcenter ( Naturstyrelsen ( Rebild Kommune på kulturområdet ( og Rute 180 ( Hertil kommer muligheden for at få information om Rebild Rold Skov området på VisitRebilds kontor i Skørping. Flere af aktørerne arbejder på at udbygge de digitale informationsmuligheder, så turister vha. fx smartphones kan få information og guidning når de færdes i området. Der er således mange digitale indgange til information, hvilket bidrager til forvirring og uoverskuelighed blandt både turisterhverv og turister. Der er behov for at arbejde hen imod én samlet digital infoportal til Rebild Rold Skov området. Det er således målet at skabe en mere samlet synlighed og markedsføring af Rebild Rold Skov området som ét brand og produkt og øge det kommercielle indhold i de aktiviteter der foregår. Det skal komme både erhvervslivet, lokalområdet og de frivillige foreninger til gode. Formålet med indsatsområdet er at synliggøre Rebild Rold Skov området som ét samlet brand for at fremme turisme, natur- og kulturliv, bosætning og erhvervsliv og dermed skabe meromsætning samt øget indtjening og beskæftigelse i turisterhverv og følgeerhverv. Midlet er et forpligtende samarbejde mellem relevante aktører, der kan medvirke til at professionalisere turismesamarbejdet. Aktiviteter skabe én samlet digital informationsportal til Rebild Rold Skov området (forankret i infoportal Rebild Rold Skov) udvikle digitale løsninger til servicering af turister ude i området profilering af muligheder og events i området, fx via TV-spots visuel profil for Rebild Rold Skov området koordinere aktørernes tilbud (pakkeprodukter) værtsskabs-/ kundskabskurser der kan forankre udviklingstiltagene hos bl.a. frontpersonalet kvalitetstjek af aktørernes produkter og ydelser aktiv og opsøgende salgs- og marketingsindsats Målgrupper Erhvervsturister Side 8 af 22

9 Voksne par og grupper Børnefamilier Side 9 af 22

10 Indsatsområde: Erhvervsturisme Erhvervsturisme er et kerneområde for turisme i Rebild Rold Skov området, og der er potentiale til vækst i årene fremover. Erhvervsturismen bidrager på nuværende tidspunkt med ca. 42 % af turismeforbruget, hvilket gør det til områdets flagskib. Erhvervsturisme i Rebild Rold Skov området ligger markedsmæssigt set i en niche med unikke og karakterfyldte mødesteder. Natur- og kulturmiljøet inspirerer deltagerne og er således et vigtigt led i værdiskabelsen. Denne niche bør fastholdes og udbygges fremover. De største mødesæsoner er hverdage forår og efterår, mens højsæson inden for ferieturisme er skoleferierne, helligdage og weekends. Det giver gode muligheder for høj udnyttelse af de fysiske faciliteter og investeringerne heri ved en kombination af erhvervs- og ferieturisme. Symbiosen mellem erhvervs- og ferieturisme understøttes endvidere af en stadig stærkere tendens til, at erhvervsturister vender tilbage til området på et senere tidspunkt som ferieturister. Det erhvervsmæssige grundlag for erhvervsturisme i Rebild Rold Skov området består i en kombination af udbydere inden for hotel, konference og bespisning samt af udbydere inden for teambuilding, oplevelser og adventure. Øget samarbejde på tværs af aktører udgør et potentiale for vækst i erhvervsturisme. Formålet med indsatsområdet er at udvikle og markedsføre erhvervsturismeprodukter, der kan tiltrække et øget antal virksomhedsmøder, seminarer, events og konferencer til Rebild Rold Skovområdet. Aktiviteter Produktudvikling: udvikle evne til aktiv sparring på kundens planlægning og koordinering af forretningsmøder mødeformer der øger videndeling, kreativitet, dialog, netværk og interaktion mellem deltagerne udvikle active learning processer, der understøtter kundens udbytte af mødearrangementet lokalhistorien brugt som aktiv del af læringen i og rammen om mødearrangementet. unikke sociale aktiviteter, der giver indsigt i og forståelse for lokalområdet Markedsanalyse: konceptbaserede virksomhedsarrangementer til mellemstore virksomheder midtjyske og sjællandske mødearrangører nordjyske vidensmiljøer på sundhedsområdet (fx sygehusene, patientforeninger mv.) Erhvervspartnerskaber: samarbejdsrelationer til det øvrige erhvervsliv etablering af ambassadørkorps udviklingsnetværk, der skal styrke innovationsevne og sammenhængskraft i værdikæden Side 10 af 22

11 forpligtende partnerskaber, der kan løfte opgaver med specifikke forretningsområder og koncepter Indsatsområde: Infoportal Rebild Bakker og Rold Skov Der har i en årrække været arbejdet med at skabe Infoportal Rebild Bakker og Rold Skov til gavn for de mange gæster i området. Formålet med infoportalen er at give de besøgende mulighed for på forhånd at skabe sig en ide om, hvad de ønsker at opleve på turen i bakkerne, skoven og til de øvrige attraktioner og aktiviteter der findes i området. Det er forventningen at infoportalen bliver et arkitektonisk vartegn for området. Derudover skal portalen også skal rumme et overbevisende samlet formidlingskoncept. Målet er at fremstille mange tilsyneladende fragmenterede oplevelser under én paraply, der kan skabe et indtryk af samhørighed, forbindelse og være identitetsskabende for området. Portalen er ikke kun fysisk, men skal også binde stedet sammen virtuelt og mentalt. Der har været gennemført en arkitekt- og formidlingskonkurrence i vinteren 2011/12 og der er fundet et vinderforslag udarbejdet af HP Byg a/s. Efter afslutning af konkurrencen går projektet nu over i en fase, hvor projektets bygningsmæssige såvel som formidlingsmæssige indhold skal konkretiseres i et samarbejde mellem vinderteamet, Rebild Kommune og områdets mange aktører, som har interesse i projektet. Formålet med indsatsområdet er således at konkretisere vinderkonceptet samt realisere byggeriet og det formidlingsmæssige koncept. Aktiviteter fastlægge endelig udformning og projektere byggeriet udforme samlet formidlingskoncept i et samarbejde mellem relevante aktører gennemføre byggeriet etablere formidlingsdelen fysisk og digitalt indvielse af bygningen Side 11 af 22

12 Målgrupper Erhvervsturister Voksne par og grupper Børnefamilier Side 12 af 22

13 Indsatsområde: Store events Rebild Rold Skov området huser i dag en række store årligt tilbagevendende events fx Opera i bakkerne, Rebildfesten (4. juli), Rockfestivallen Aftryk, Giant 24 (mountainbikeløb) og Rebildløbet. Derudover er der events med skiftende indhold fx Bardatræf, Post Danmark Rundt cykelløb, Ballet i bakkerne mv. Der er således en lang række aktører i området, som har viden, erfaringer og netværk, der muliggør planlægning og afvikling af store events. Og vi er kendt for vores events. Grundlaget for den tilstedeværende viden og kompetence inden for de store events er et stærkt og varieret kulturliv med rod i en lang række frivillige foreninger, kommunens kulturhuse, Rebild Bibliotekerne, Rebild Kulturskole og Kinorevyen. Formålet med indsatsområdet er at videreudvikle eksisterende events og udvikle nye. Aktiviteter opbygge et robust samarbejde i et mere formaliseret og bæredygtigt privat-offentligt samarbejde, som kan understøtte udvikling og afvikling at større events og arrangementer bedre organisering af de frivillige foreningers indsats og pleje deres motivation for fortsat at bidrage fx gennem fordelsprogrammer langsigtet finansieringsmodel på området øget beredskab til at kunne handle hurtigt på de muligheder der løbende viser sig udbygge de faste tekniske installationer i området Målgrupper Samlet set skal events i området byde på noget til alle områdets målgrupper: Erhvervsturister Voksne par og grupper Børnefamilier Målgruppen vil dog være mere specifikt afgrænset til hver enkelt event. Side 13 af 22

14 Indsatsområde: Regan Vest Rebild Rold Skov området huser én af nyere tids bedst bevarede statshemmeligheder atombunkeren Regan Vest (REGerings ANlæg VEST). Baggrunden for anlægget er Den Kolde Krig, som i perioden før opførelsen og i årene , hvor anlægget blev bygget, var tæt på en 3. verdenskrig. Regan Vest er speciel derved, at bunkeren er bygget til at være center for den civile og politiske krisestyring under et worst case scenario. Den militære, operative ledelse skulle foregå fra Bunker 7 ved Viborg. Under 60 meter kalk har man bygget et sikringsanlæg i hjertet af Rold Skov, der skulle fungere som det sidste tilholdssted for de civile beslutningstagere, der udgjorde grundstammen i den danske nationalstat, i det tilfælde at atomkrigen skulle bryde ud. Fra og med 2003 blev anlægget lagt i dvale, og der er kun blevet foretaget nødvendig vedligeholdelse frem til i dag. I 2010 udkom bogen Danmarks dybeste hemmelighed, som i detaljer beskriver anlægget dog ikke følsomme tekniske oplysninger og nøjagtig placering. Siden har særlige grupper med tiltagende hyppighed fået fremvist anlægget. En større gruppe journalister var på besøg i november 2011, hvilket ses som et tegn på, at staten er i færd med at forberede en beslutning om at afhænde Regan Vest. Det videre arbejde med projektet forudsætter, at staten dvs. regeringens sikkerhedspolitiske udvalg og finanaudvalget beslutter at Regan Vest skal afhændes til en institution eller offentlig organisation, der vil kunne etablere og drive et museums- og oplevelsescenter. Formålet med indsatsområdet er at arbejde for at virkeliggøre en betydelig turistattraktion baseret på historien om Regan Vest og Den Kolde Krig. Projektet omfatter følgende to centrale elementer: Fysisk indretning af Regan Vest med fast udstilling baseret på moderne formidlingsteknologi og muligheder for publikumsinvolverende aktiviteter. Etablering af en velkomstbygning over jorden i et partnerskab og samarbejde med naboen Rebildcentret kalk, kilder og kunst. Velkomstbygningen skal fx rumme billetsalg, biograf, café, salg af merchandise mv. Aktiviteter udarbejde forretningsplan, businesscase og projektbeskrivelse fundraising til etablering af besøgscenter etablere projektorganisation etablere driftsorganisation myndighedsbehandling af diverse forhold bygge velkomstbygning klargøring af Regan Vest til besøgende (fx modernisering af installationer og sikring af flugtveje) Målgrupper Erhvervsturister Skoler og uddannelsesinstitutioner Militære foreninger Voksne par og grupper Børnefamilier Side 14 af 22

15 planlægge og etablere formidlingen af anlægget salg og markedsføring Side 15 af 22

16 Indsatsområde: Sundhed, adventure og natur Sundhed, motion, adventure og sund livsstil er dele af de grundlæggende værdier og visionen for udvikling af turismen i Rebild Rold Skov området. Der er i dag en række faciliteter, aktiviteter og aktører i området, som kan indgå i udvikling af sundhedsturisme som én af områdets særlige kendetegn. Men først og fremmest det den storslåede natur i området der udgør det største potentiale for udvikling af sundhedsturisme som en særlig del af identiteten i Rebild Rold Skov området. Formålet med indsatsområdet er således at sætte Rebild Rold Skov på landkortet som et hot-spot inden for sundhed baseret på naturen som rum for motion og restitution. Midlet er at relevante aktører på området udbygger deres samarbejde og udarbejder en udviklingsplan for sundhedsturisme, der sætter en lang række initiativer ind i en koordineret indsats. Aktiviteter Kursusvirksomhed endags eller flerdags Ferie med fokus på sportsaktivitet Ferie med fokus på restitution og rehabilitering (kurophold, refugium) Konceptferie inspireret af TV programmer, fx by på skrump, nak og æd, vild med dans, BS og.. mv. Udvikle koncept egnet til TV-produktion Events med fokus på ekstremsport eller adventure races for forskellige grupper Målgrupper Erhvervsturister Patientforeninger Voksne individuelt, par og grupper Side 16 af 22

17 Indsatsområde: God mad og lokale råvarer God mad, lokale råvarer og kulinariske oplevelser er en del af DNA et i Rebild Rold Skov området. Temaet indgår således som en af hjørnestene i en stor del af turismeprodukterne i området. Her er i dag en koncentration af restauranter og spisesteder herunder overnatningssteder med bespisning, og der er en række lokale råvareproducenter i Himmerland. Endelig rummer naturen i området gode muligheder for høst af fx bær, urter, svampe og vildt. Formålet med indsatsområdet er at sætte Rebild/ Rold Skov på landkortet som et kulinarisk gastronomisk hot-spot baseret på det gode liv, det nordiske køkken og lokale råvarer. Midlet er at relevante aktører på området udbygger deres samarbejde og udarbejder en kulinarisk udviklingsplan, der sætter en lang række initiativer ind i en koordineret indsats. Aktiviteter Kulinariske events Madfestival (som i tivoli - lidt á lá marked) Kulinarisk sommerhøjskole Netværk af lokale fødevareproducenter Rold Skov Kogebog Fiskerestaurant og delikatessebutik i Rebild Centret Kødproduktion fra dyr der indgår i naturplejen Kød fra kronvildt og vildsvin i området Picnic kurve Målgrupper Erhvervsturister Voksne par og grupper Børnefamilier Side 17 af 22

18 Tids- og handlingsplan Opgaverne udføres i perioden Nedenfor vises forslag til tids- og handlingsplan. År resten af 2012, 2013, 2014 Måned Mart s April Maj Juni Juli Fase 1 Supplere igangsatte arbejdsgrupper og videreføre arbejdet med de syv indsatsområder Fase 2 Politisk behandling af strategiog handlingsplan i byrådet med henblik på vedtagelse Fase 3 Etablere ny kommunal organisering på erhvervs- og turismeområdet Fase 4 Udarbejde projektansøgning med beskrivelse af opgaver, tidsplan og budget. Søge finansiering til at ansætte en projektkoordinator i en tre-årig periode Fase 4 Organisering af turisterhvervet fx i et netværk eller en forening Fase 6 Hverve medlemmer og sponsorater til finansiering af projektkoordinator Fase 6 Ansætte projektkoordinator Side 18 af 22

19 Bilag 1 Viden om turisme og turismens økonomiske betydning i Rebild Kommune Generelle turistprofiler 1 Det anslåede besøgstal for Rebild-området er gæster om året. Kundesegmenternes profiler i Rebild Bakker er primært følgende: Voksne 40+ uden børn de unge gamle for hvem naturen i samspil med gode gastronomiske oplevelser er centrale rejsemotiver. Store krav til kvalitet og service. 57 % af endagsturisterne er over 40 år, og 72 % af de overnattende hotelgæster er over 50 år. Erhvervsturister med et døgnforbrug, der typisk er 5 gange højere end den almindelige ferieturist. Der er synergi i forhold til ferieturisme, da erhvervsturister ofte vender tilbage med familier og venner. Børnefamilier. 58% af endagsturisterne er på besøg som familie med små og større børn. 27% af hotelgæsterne er familier med børn. Det samlede turismetilbud appellerer primært til de 40+ årige, der søger det gode liv og erhvervsturisterne, der har stort set samme krav til kvalitet og service, og som lægger vægt på kombinationen af attraktive naturområder og god mad. Børnefamilier besøger i mindre grad Rebild som overnattende gæster, da udbuddet af oplevelser og aktiviteter til denne målgruppe er begrænset. Døgnforbrug 2 Døgnforbruget for turister hænger nøje sammen med overnatningsformen. Hotelgæster har det højeste døgnforbrug på gennemsnitligt 1050 kr./ døgn, vandrerhjemsgæster bruger 750 kr. i døgnet, mens campister ligger på et døgnforbrug på 260 kr. Det gennemsnitlige døgnforbrug i Rebild Rold Skov området ligger på 922 kr. Det høje døgnforbrug indikerer, at vægten af erhvervsturister og hotelgæster er tung, hvilket også er tilfældet. Cirka halvdelen af de overnattende gæster i Rebild Rold Skov området er hotelgæster, og 40% af omsætningen kommer fra erhvervskunder. Kerneoplevelsen 3 Ser man på oplevelsesprofilen for Rebild, er kerneoplevelsen natur, aktiviteter med familien og nydelseselementer med fokus på god mad og vin. Rebild tilbyder the simple life med afstressning, menneskelige relationer og kulturlandskabet som vigtige elementer. Turisterne efterspørger i stigende grad historiefortælling og publikumsinvolvering. Aktører, lokalbefolkningen og turisterne peger på behov for bla. flere oplevelser af æstetisk, læringsmæssig og nydelsesmæssig karakter under temaet småt er godt. Der er behov for udvikling af udfordrende aktiviteter, der kan stimulere de besøgende og fastholde deres interesse for området. 1 Infoportal Rebild Bakker og Rold Skov, Dansk Bygningsarv a/s, kapitel 8 2 Infoportal Rebild Bakker og Rold Skov, Dansk Bygningsarv a/s, kapitel 8 3 Infoportal Rebild Bakker og Rold Skov, Dansk Bygningsarv a/s, kapitel 8 Side 19 af 22

20 Tabel 1 Turismeforbrug fordelt på markeder Kilde: Turisme satellit regnskab 2008, VisitDenmark Mio. kr. % I alt Danmark Udlændinge i alt Tyskland Norge Sverige 12 4 Storbritannien 4 2 USA 4 1 Canada 3 1 Holland 1 0 Frankrig 1 0 Øvrige lande 7 3 To tredjedele af turismeforbruget kommer fra danske turister, mens en tredjedel kommer fra udenlandske turister. De to største grupper af udenlandske turister er tyskere og nordmænd, hvis turismeomsætning udgør to tredjedele af alle udlændinges turismeomsætning i Rebild Kommune. Tabel 2 Turismeforbrug fordelt på formål og Danmark/udland Kilde: Turisme satellit regnskab 2008, VisitDenmark I alt Danmark Udland Forretningsrejser Mio. kr % Ferierejser Mio. kr % I alt Mio. kr % Cirka 42% af turismeforbruget ligger inden for forretningsrejser, hvilket svarer til andelen for Danmark generelt. Det er næsten udelukkende danske turister, der tager på forretningsrejse i Rebild Kommune. De resterende 58% af turismeforbruget ligger inden for ferierejser, som fordeler sig med knap halvdelen fra danske turister og godt halvdelen fra udenlandske turister. Turismeforbruget fra danske forretningsrejser udgør sammen med turismeforbruget fra udenlandske ferieturister 214 mio. kr. hvilket svarer til næsten 74 % af det samlede turismeforbrug i området. Figur 1 Ferieturisme. Overnatninger fordelt på nationalitet. Kilde: Turisme satellit regnskab 2008, VisitDenmark Side 20 af 22

21 Ser man på ferieturisme alene udgør over 85 % af overnatningerne danske turister, mens de resterende knap 14 % udgøres af udenlandske turister. Turismeforbruget inden for ferieturisme er 73 mio. kr. fra danske turister og 94 mio. kr. fra udenlandske turister. Det betyder, at under 14 % af overnatningerne inden for ferieturisme bidrager med 56 % af ferieturisternes forbrug. Turismeforbruget for en udenlandsk ferieturist er således langt større end for en dansk ferieturist. En del af forklaringen herpå er formentlig, at der er en stor del af de danske overnatninger, der sker hos familie og venner i området, jf. tabel 4. En kombination af danske erhvervsturister og udenlandske ferieturister vil således være en hensigtsmæssig strategisk satsning i Rebild Rold Skov området. De to målgrupper supplere hinanden på en optimal måde, da markedet for udenlandske ferieturister primært ligger i sommermånederne, hvor erhvervsturismen har lavsæson. Dette understøttes af, at der er et internationalt udviklingspotentiale i Infoportalen/ Rebild Bakker og koldkrigsanlægget Regan Vest, som kan have en attraktionsværdi for udenlandske turister på ferie i Jylland. En tredje relevant målgruppe er danske ferieturister på weekendophold og mindre ferier. De supplerer erhvervsturismen i weekends, helligdage samt skoleferier, hvor der er lavsæson. Tabel 3 Turisme fordelt på overnatning/ endagsturisme samt formål Kilde: Turisme satellit regnskab 2008, VisitDenmark I alt Forretningsrejser Ferierejser Overnattende gæster Mio. kr % af samlet turismeforbrug Endagsturister Mio. kr % af samlet turismeforbrug I alt Mio. kr % af samlet turismeforbrug To tredjedele af turismeforbruget kommer fra overnattende gæster, mens en tredjedel kommer fra endagsturister. 43% af turismeforbruget kommer fra overnattende ferieturister mens 24% kommer fra overnattende forretningsturister. Side 21 af 22

22 Tabel 4 Turismeforbrug fordelt på overnatningsformer Kilde: Turisme satellit regnskab 2008, VisitDenmark Mio. kr. % Kommercielle Hotel ferie Hotel forretning Camping 7 2 Vandrerhjem 1 0 Lejet feriehus 3 1 Bondegårde 1 0 Ikke kommercielle Eget feriehus 2 1 Lånt sommerhus 1 0 Familie/ venner Endagsturister ferie Endagsturister forretning I alt % af turismeforbruget kommer fra kommercielle overnatningsformer. Heraf fylder hotelovernatninger i forbindelse med forretningsrejser 60%, mens hotelovernatninger i forbindelse med ferierejser fylder 30%. De resterende 10% er fordelt på camping, lejet feriehus, vandrerhjem og bondegårde. 60% af turismeforbruget kommer fra ikke kommercielle overnatningsformer. Heraf fylder endagsturister lidt over halvdelen mens familie og venner stort set udgør resten. Tabel 5 Turismeforbrug fordelt på produkter Kilde: Turisme satellit regnskab 2008, VisitDenmark Mio. kr. % Turismeprodukter Overnatning Restaurant Transport Rejseservice Kultur og forlystelser 2 1 Detailhandel Føde- og drikkevarer samt tobak 27 9 Benzin og andet brændstof 16 6 Andet 16 6 Andre produkter 21 7 I alt Næsten tre fjerdedele af turismeforbruget hidrører fra køb af egentlige turismeprodukter som overnatning, restaurant, transport mv. Den meget store andel af turismeforbruget på de typiske turismeprodukter hænger naturligt sammen med den store andel forretningsrejsende Rebild Kommune har. 20% af turismeforbruget hidrører fra køb af detailhandelsvarer. Side 22 af 22

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014 OVERSIGTSTABELLER... 2 Oversigtstabel 1. Roskilde, 2014... 2 Oversigtstabel 2. Samfundsøkonomiske afledte effekter, 2014... 2 SEKTION

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 INDHOLD OVERSIGTSTABELLER... 3 OVERSIGTSTABEL 1. VIBORG KOMMUNE, 2014... 3 OVERSIGTSTABEL 2. SAMFUNDSØKONOMISKE AFLEDTE EFFEKTER, 2014...

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Potentialevurdering af GudenåLandet

Potentialevurdering af GudenåLandet Potentialevurdering af GudenåLandet GudenåSamarbejdet Notat Februar 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto.dk Opsummering Gudenåen

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

Turismen på Sjællands Vestkyst

Turismen på Sjællands Vestkyst Turismen på Sjællands Vestkyst Organisationsdiagram 2016 Adm. Direktør Bogholder Udviklingsansvarlig & Daglig leder Presseansvarlig Online Marketing Ansvarlig Online Marketing Specialist Marketingassistent

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Venstres turismekonference Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Turismen skaber omsætning i Danmark Omsætning: 73 mia. kr. Turismeomsætning fordelt på formål Danske: 36 mia. kr. Udenlandske: 37 mia.

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Modet til at zoome geografisk

Modet til at zoome geografisk Modet til at zoome geografisk Nye strategier for kystturismen, 23. september 2011 Afdelingschef Erik Sejersen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Turismens VÆKSTPOTENTIALE i Region Midtjylland

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger Beslutningsforslag nr. B 88 Folketinget 2011-12 Fremsat den 15. maj 2012 af Hans Kristian Skibby (DF), Karina Adsbøl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune 1. Overnatninger Tabellen nedenfor indeholder de kommercielle overnatningstal for Hjørring Kommune, hvor man kan se, at man i 2014 var tæt på niveauet fra 2008.

Læs mere

Arbejdstitel. MolsUniverset. Delrapport side 1-4. Syddjurs, januar 2015. Natur oplevelser læring. 2015 MolsUniverset

Arbejdstitel. MolsUniverset. Delrapport side 1-4. Syddjurs, januar 2015. Natur oplevelser læring. 2015 MolsUniverset Arbejdstitel Delrapport side 1-4 Syddjurs, januar 2015 Natur oplevelser læring 2015 Delrapport side 1 af 4 Baggrund, formål og proces Molslaboratoriet, DGI Karpenhøj og Naturcenter Syddjurs er 3 selvstændige

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 Overnatningskommentarer for maj 2011 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Totalt Jan-Aug 2010-2015 200.000

Totalt Jan-Aug 2010-2015 200.000 Overnatninger Jan - August 215 Total Camping Hotel Sejlere Total 21 176.537 116.964 25.763 319.264 211 171.31 12.31 21.362 312.973 212 153.615 124.333 21.832 299.78 213 156.975 122.313 18.677 297.965 214

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Bygningskultur Seminar om Kulturarv i planstrategien d. 7. april på Gram slot. side maj 2011

Bygningskultur Seminar om Kulturarv i planstrategien d. 7. april på Gram slot. side maj 2011 Seminar om Kulturarv i planstrategien d. 7. april på Gram slot side 1 Bygningskultur 2015 er en satsning på at kvalificere arbejdet med den danske bygningsarv ud fra 2 overordnede spor: En systematisk

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD KOLOFON Midtjysk Turisme Eventboost er skrevet og udgivet

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning for Region Syddanmark Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark August 2013 Adresse:

Læs mere

Alle høringssvar. Erhvervs- og turismepolitik. Høringssvar Erhvervs- og turismepolitik. af Rebild Erhvervsudviklingsråd ,

Alle høringssvar. Erhvervs- og turismepolitik. Høringssvar Erhvervs- og turismepolitik. af Rebild Erhvervsudviklingsråd , Høringssvar Alle høringssvar 1 af Rebild Erhvervsudviklingsråd, 03.05.12 14:42 Rebild Kommune er kendetegnet ved at have en erhvervsvenlig tilgang, og vi mener det må være erhvervspolitikkens mål at forstærke

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme Juli 2012 Adresse: VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Denmark

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr.

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr. Giro d Italia 2012 RESUME I starten af maj begynder Giro d Italia 2012, og de første tre etaper køres i Herning og Horsens. De deltagende hold præsenteres i Herning d. 4. maj, og de følgende tre dage cykles

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD VISION OG STRATEGI 2017-2022 SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD 1 V s t Vision og strategi 2017-2022 kort version Silkeborg Søhøjlandet - Danmarks Outdoor Hovedstad VisitSilkeborgs vision

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Borgmesterens Afdeling Magistratens 4. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Indstilling om ny organisering

Læs mere

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen Mio. KOMMUNALT TURISMEPOTENTIALE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 32 JULI 2017 ANALYSENOTAT Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen AF ØKONOM JONAS MEYER OG STUDENT KIRSTINE MØLLER JENSEN

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Autentisk og kompetent

Autentisk og kompetent ODSHERRED KOMMUNE VISIT ODSHERRED ODSHERRED ERHVERVSRÅD ODSHERREDS NYE ERHVERVSPOLITIK: Autentisk og kompetent Odsherred som et autentisk og attraktivt oplevelsessted Odsherred som et kompetent og fleksibelt

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme INDHOLD 1. INDLEDNING.1 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI..2 3. DANSK TURISMES UDVIKLING 4 4. DANSK TURISMES KENDETEGN..6 5. DANSK TURISMES

Læs mere

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Kyst- og naturturisme -Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Udgivet af VisitDenmark Februar

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Dør byliv uden butikker? Dør butikker uden byliv? Urban Lab konference den 5. november 2015 Dorthe Bjerre. SYNERGII Når jeg er færdig, så skulle i helst sidde inde

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Tønder, Haderselv, Aabenraa og Sønderborg kommuner VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark 2012

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark 2012 Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Kyst- og naturturisme -Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark 2012 Udgivet af VisitDenmark

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere