Dell-servicebeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dell-servicebeskrivelse"

Transkript

1 Dell-servicebeskrivelse Gensalg af it-udstyr med onsite-datarensning - EMEA Indledning Dell er glad for levere gensalg af udstyr og genindvinding-services ( Service(s) ) i henhold til denne servicebeskrivelse ( Servicebeskrivelse ). Dit tilbud, ordreformularen eller andre eller anden gensidigt aftalt faktura, ordrebekræftelse (som relevant, Ordreformularen ) vil indeholde navnet på servicen og tilgængelige servicemuligheder, som du har købt. Hvis du vil have yderligere assistance, eller ønsker at anmode om en kopi af servicekontrakterne, kontakt Dells tekniske support eller din salgsrepræsentant. Omfanget af denne service Dell er glad for at levere servicen. Denne service tilbyder en hensigtsmæssig, miljømæssig og bekvem måde at bortskaffe computerudstyr. Der er fem nøglefunktioner knyttet til servicen: (1) planlægning, (2) onsite-datarensning, (3) afhentning, (4) behandling og (5) rapportering. Definitioner og betingelser Da anvendt i denne servicebeskrivelse, skal følgende definitioner være gældende: a. Anlægsmærke betyder en ydre lageretiket påsat af kunden på en enhed. b. Fragtbrev eller fragtseddel betyder det dokument der leveres, af Dells logistikleverandør, til kunden ved modtagelse af udstyret. Fragtbrevet eller fragtsedlen vil dokumentere logistik-id og serienummer, på alle de enheder der blev afhentet. c. Bekræftelse på bortskaffelse, betyder det dokument der leveres af Dell til kunden, der dokumenterer at alle harddiske er blevet renset eller destrueret i henhold til afsnit 4.f herunder, og bortskaffelse/genindvinding af alle andre udstyrstyper er gennemført i henhold til gældende lokale og nationale love og krav. d. Datarensning betyder en certificeret destruktionsproces hvor en fungerende og korrekt placeret harddisk i systemet gennemgår en tre- (3) faset datarensning, hvor data bliver overskrevet ved brug af et automatiseret script (fx data bliver overskrevet med 0'er og 1-taller), og en sektorverifikation for hver harddisk efterfølgende den tre- (3) fasede datarensning. Onsite-datarensning er ikke tilgængelig under denne servicebeskrivelse for harddiske i servere. e. Datarensningsresumé betyder en serialiseret lageropgørelse for systemet og dets harddiske, der er forsøgt renset af Dell i forbindelse med hvert besøg. f. Dells logistikleverandør betyder logistikleverandøren der handler ud fra instruktioner fra Dell. g. Udstyr betyder alle de enheder som kunden har til bortskaffelse. h. Udstyrsaftalerapport betyder det dokument der leveres af Dell til kunden i forbindelse med afslutning af servicen. Udstyrsaftalerapporten vil indeholde oplysninger om hver af enhederne omfattet af servicen. i. Logistik-id betyder den unikke identifikator af hver enhed, der er afhentet af Dell. j. Afhentning betyder processen for afhentning af udstyr fra lokaliteten. k. Enhed betyder hver stationær- eller transportabel computer (fx laptop, notebook, netbook, etc.), monitor, eller printer. l. Serienummer betyder den unikke identifikator tildelt en enhed af fabrikanten. m. Lokalitet betyder kundens udpegede destination, hvor afhentning skal finde sted. n. System betyder en stationær- eller transportabel computer (fx laptop, notebook, netbook, etc.) indeholdende (i) en fungerende og korrekt placeret harddisk der skal datarenses og (ii) et fungerende og korrekt installeret optisk drev til brug for Dell ved gennemførelsen af datarensningen. System er udtrykkeligt eksklusiv servere. o. UEPP betyder Dells månedlige købsprisliste over brugt udstyr. UEPP er tidsbestemt, og værdierne varierer på månedsbasis. Kontakt Dells account-team for seneste opdaterede UEPP. p. Værdigenerhvervelse betyder kompensation betalt til kunden, for hvert stykke udstyr der er behandlet herunder, og er bestemt af Dell til at være kvalificeret til gensalg. IT Asset Resale with Onsite Data Wipe _February 2014 Page 1 of 8

2 Oversigt over vilkår og betingelser Denne Servicebeskrivelse indgås mellem kunden og den Dell-afdeling, der er anført på kundens faktura ( Dell ). Ved at købe disse services fra Dell erklærer kunden sig indforstået med at være forpligtet af de vilkår og betingelser, der er beskrevet i denne servicebeskrivelse. Læs servicebeskrivelsen omhyggeligt og bemærk, at Dell kan ændre betingelserne i denne servicebeskrivelse til hver en tid, i det omfang det er tilladt i henhold til lokal lovgivning, ved at indlægge en opdatering på 1 Denne service leveres i forbindelse med kundens separat underskrevne hovedserviceaftale med Dell, der udtrykkeligt henviser og autoriserer kunden til at bestille gensalg af udstyr og genindvinding-services i henhold hertil, eller i manglen af en sådan aftale, Dells standardiserede kundesalgsbetingelser ( CTS ) (tilsammen hovedserviceaftalen ), som kan hentes på 1 og er integreret med reference i sin helhed heri. Til trods for disse hovedserviceaftaler, vil kunden, i tilfælde af en uforenelig uoverensstemmelse mellem leverancen beskrevet i denne servicebeskrivelse og den beskrevet i kundens gældende hovedserviceaftale, hermed acceptere, at leverancen beskrevet i denne servicebeskrivelse, og som accepteret efterfølgende de der er gældende i hovedserviceaftalen, skal være den bestemmende. For kunder i Europa, Mellemøsten eller Afrika der køber servicen igennem en forhandler og ikke direkte fra Dell, vil servicebeskrivelser og andre af Dells service-dokumenter, som du måtte modtage fra forhandleren, ikke udgøre en aftale mellem dig og Dell, men skal kun tjene til at beskrive indholdet af den service, som du køber af forhandleren, dine forpligtelser som modtager af servicen og grænser og begrænsninger i en sådan service. Som en konsekvens heraf skal enhver henvisning til kunden i denne servicebeskrivelse og i alle andre Dell-servicedokumenter i denne sammenhæng forstås som en henvisning til dig, mens enhver henvisning til Dell kun skal forstås som en henvisning til Dell som en tjenesteudbyder, der leverer servicen på vegne af forhandleren. Du vil ikke have et direkte kontraktforhold med Dell vedrørende den service, der er beskrevet heri. For at undgå tvivl om nogen betalingsbetingelser eller andre kontraktvilkår, som i sagens natur kun er relevant mellem en køber og en sælger direkte, finder ikke anvendelse for dig, og vil være som aftalt mellem dig og forhandleren. Dells ansvarsområder 1. Planlægning. a. Datarensning. Dell vil kontakte kunden for at planlægge datarensningen for hver lokalitet. Med hensyn til tidspunkt aftales en gensidig acceptabel tid inden for lokal forretningstid, typisk mandag til fredag til (lokal tid). Datarensning vil almindeligvis ikke blive planlagt tidligere end ti (10) arbejdsdage efter datoen for kontakt. b. Afhentning. Dell vil lade sin logistikleverandør sørge for afhentning og transport af udstyr. Dells logistikleverandør vil kontakte kunden for at få bekræftet antal enheder og tidsplan for hver lokalitet. Med hensyn til afhentning aftales en gensidig acceptabel dato inden for lokal forretningstid mandag til fredag til 1700 (lokal tid). Afhentning vil almindeligvis ikke blive planlagt tidligere end tre (3) arbejdsdage efter datoen for kontakt. 2. Datarensning. Dell skal: a. Ved ankomst til kundens destination, kontakte kundens repræsentant og fortsætte til arbejdsstedet for datarensning (som beskrevet under kundens ansvarsområder afsnit 2. b, herunder). b. Registrere følgende oplysninger i et datarensningsresumé for hvert system: fabrikant, modelnummer, serienumre på korrekt placerede og fungerende harddiske. 1 URL-adressen henviser kunden til webstedet for Dells globale servicekontrakt, hvor kunden vælger sit geografiske område, sit eventuelle foretrukne sprog (hvis det foreligger) samt det relevante forretningssegment, hvorfra kunden har købt servicen (f.eks. store virksomheder, små og mellemstore virksomheder og/eller den offentlige sektor.). Kunden vil derefter kunne vælge at gennemse den relevante servicekontrakt. Du kan også kontakte Dells salgsrepræsentant, hvis du har brug for hjælp til at fremskaffe servicekontrakter. IT Asset Resale with Onsite Data Wipe _February 2014 Page 2 of 8

3 c. Udføre datarensning på hvert system. d. For hvert system, på hvilke der er forsøgt en datarensning af harddiske, anføre i datarensningsresuméet om datarensningen var succesfuld ( BESTÅET ) eller den fejlede ( FEJLET ). e. Fjerne de harddiske fra de systemer hvor datarensningen fejlede (fx harddisk kan ikke renses eller overskrivning fejlede), og returnere disse harddiske til kundens repræsentant. Der vil blive placeret et mærke på de fejlende harddiske, der viser dato/tid og årsag til den fejlende datarensning (hvis kendt). f. Returnere alle systemer (eksklusiv harddiske der ikke kunne renses) til et sikkert lagerrum, anvist af kunden, for en senere afhentning. g. Levere en PDF-version af datarensningsresuméet på et USB-flash-drev (som leveres af kunden) inden kundens lokalitet forlades. h. Levere et datarensningsresumé til kundens repræsentant til dennes gennemsyn og underskrift for at verificere at PDF-udgaven af datarensningsresuméet (i trin 2.g ovenfor) korrekt angiver: i. systemharddiske der blev renset ( BESTÅET ) og efterfølgende flyttet af Dell til et sikkert lagerrum, anvist af kunden, for en senere afhentning, og/eller ii. systemharddiske der ikke kunne renses ( FEJLET ) og efterfølgende returneret til kundens repræsentant til opbevaring af kunden. 3. Afhentning. Dells logistikleverandør skal: a. Ved ankomsten til lokaliteten, kontakte kundens repræsentant på stedet og fortsætte til opsamlingsstedet. b. Lave en optegnelse over de unikke logistik-id'er for hver enhed, samt antallet af enheder der afhentes på lokaliteten. c. Bulk-pakke udstyret på paller, paleteringsark, og filmindpakning (Bemærk: udstyret vil ikke blive pakket i individuelle kasser se kundens ansvarsområder). d. Levere et fragtbrev eller fragtseddel til kunden for dennes underskrift inden han forlader stedet, og e. transportere udstyret til Dells behandlingsanlæg. 4. Behandling. Ved ankomsten til Dells behandlingsanlæg vil Dell: a. Audit: i. Journalisere logistik-id'erne for hver enhed i et lageropfølgningssystem. ii. Registrere følgende oplysninger for hver stationær- eller bærbar computer, monitor og printer i udstyrsaftalerapporten: fabrikat, model, fabrikant, serienummer, anlægsmærke (hvis findes) og skærmstørrelse (hvis relevant). iii. Registrere følgende for hver enkelt løse harddisk i udstyrsaftalerapporten: fabrikat, modelnummer, fabrikant, serienummer (hvis findes). iv. Registrere følgende for alle enheder: en tilstrækkelig beskrivelse til at kunne identificere enheden, enhedens tilstand, fabrikant, serienummer (hvis relevant), anlægsmærke (hvis relevant) og enhedens vægt. v. Fjerne eventuelle anlægsmærker. b. Funktionstest: teste og registrere resultaterne for følgende enheder i udstyrsaftalerapporten: i. Stationære- eller bærbare computere: funktionalitet 1. Antal RAM 2. Antal og størrelse på harddiske 3. Processorhastighed 4. CD-Rom eller DVD installeret 5. Visuel inspektion af fungerende LCD (bærbare computere) ii. Monitorer: funktionalitet iii. Printere: funktionalitet iv. Anden it-hardware: funktionalitet IT Asset Resale with Onsite Data Wipe _February 2014 Page 3 of 8

4 c. Kosmetisk rangering: for alt udstyr der er funktionstestet, vil der blive registreret en kosmetisk rangering for hver enhed i udstyrsaftalerapporten, fx som følger: (Bemærk: rangeringsteksten kan variere fra område til område) i. Klasse C : brugt udstyr, komplet og fungerende med normal slidtage. ii. Klasse D : brugt udstyr, manglende komponenter, eller med kosmetiske skader der ligger ud over almindelig slidtage. iii. Klasse S eller Scrap : brugt udstyr, (uanvendeligt til gensalg) til genindvinding eller til brug som reservedele. Inkluderer også udstyr der ikke længere markedsføres, mangler vigtige komponenter, eller er kosmetisk beskadiget, så det ikke er anvendeligt til gensalg. d. Værdioptimering: der vil gøres et forsøg på at optimere værdien af udstyr kvalificeret til gensalg og at opnå værdigenerhvervelse. Kunden accepterer, at for at opnå en maksimal værdigenerhvervelse skal udstyret (a) fungere og indeholde netledninger og andre dele der kræves, for at enheden kan bestå en OEM-funktionstest(s), (b) være i en rimelig kosmetisk stand der ikke kræver mere end en let rengøring, uden krakelerede plastikdele, således, at alt udstyret kan gensælges som fungerende og funktionsdygtigt med en normal slidtage for brugt udstyr. e. Gensalg og værdigenerhvervelse: i. Værdigenerhvervelsen for hver enhed der opfylder retningslinjerne for UEPP, vil blive baseret på en værdi for en sådan enhed opført i UEPP for den måned, hvor udstyret blev behandlet. Værdigenerhvervelsen for enhver enhed der kan gensælges, men som ikke opfylder prisretningslinjerne for UEPP, vil blive bestemt ved at tage værdien for en sådan enhed i UEPP for den måned, hvor enheden blev behandlet, og reducere værdien ud fra de faktorer der forårsager, at enheden ikke opfylder prisretningslinjerne for UEPP. ii. Værdigenerhvervelsen for hver enhed er underlagt sådanne justeringer, som Dell, efter eget skøn, finder rimelige. iii. Værdigenerhvervelsen for hver enhed vil blive opført i udstyrsaftalerapporten, og vil være bindende for kunden. iv. En hver enhed der fejler funktionstesten, eller som klassificeres som klasse S ved den kosmetiske test, vil resultere i at enheden vil blive genanvendt eller bortskaffet af Dell på en sådan måde, at alle lokale og nationale love og krav er imødekommet. v. Hvor kunden er kvalificeret til at modtage værdigenerhvervelse, er det Dells logistikleverandørs ansvar at tilbagebetale kunden ved modtagelse af en gyldig faktura fra Dells kunde. Dell vil levere detaljeret information med hver udstyrsaftalerapport om udarbejdelse af den krævede faktura. vi. Værdigenerhvervelsen er uden skatter, og hver part skal betale egne salgs- og serviceafgifter i henhold til de skyldige betalinger. f. Overdragelse af harddiske: i. Gennemføre en tre- (3) trins datarensning for virkende og korrekt placerede drev i stationære- og bærbare computere eller servere, der er kvalificeret til gensalg. ii. Destruktion og bortskaffelse af alle andre harddiske på en sådan måde, at det opfylder alle gældende lokale og nationale love og krav. g. Bortskaffelse af andet udstyr: alt andet udstyr der ikke opfylder kravene til gensalg, vil blive adskilt og enten genanvendt eller bortskaffet af Dell på en sådan måde, at det opfylder alle gældende lokale og nationale love og krav. 5. Rapportering. Dell vil, inden for femogtredive (35) arbejdsdage 2 regnet fra afhentningsdatoen, levere kunden følgende rapport via a. Udstyrsaftalerapport, og b. bekræftelse på bortskaffelse, og at alle harddiske er blevet renset eller destrueret i henhold til afsnit 4.f ovenfor, og bortskaffelse/genindvinding af alle andre udstyrstyper er gennemført i henhold til gældende lokale og nationale love og krav. 2 Ved afhentning offshore, øer og andre fjernt liggende destinationer vil rapporteringsperioden være længere IT Asset Resale with Onsite Data Wipe _February 2014 Page 4 of 8

5 Kundens ansvar 1. Generelt. KUNDEN SKAL SIKKERHEDSKOPIERE ALLE DATA ELLER SOFTWARE, SOM KUNDEN ØNSKER AT BEHOLDE, FORUD FOR AT UDSTYRET STILLES TIL RÅDIGHED FOR DELL. Service leveret i henhold til denne servicebeskrivelse vil ikke inkludere nogen form for gendannelse af data eller software fra udstyret. 2. Datarensning. Kunden skal: a. Fjerne/deaktivere alle adgangskoder og andre sikkerhedsfunktioner og afslutte en hver form for tyveri-præventivt udstyr eller laptop-sporingsudstyr indeholdt i systemerne, inden Dell ankommer. b. Stille sikker og tilstrækkelig arbejdsplads til rådighed for datarensningsprocessen der som minimum skal indeholde: i. Bord- og skrivebordsplads, stole, stikkontakter og en god arbejdsbelysning. ii. Plads der tilstrækkelig til at stable mindst 20 stationære computere for en fortløbende rensningsproces. iii. Adgang til tilstrækkeligt med strøm c. Samling og placering af alle systemer der skal datarenses i det samme område i nærheden af arbejdsrummet for datarensning. d. Hver dag der er planlagt datarensning, stille en repræsentant til rådighed, som kan vise Dell frem til arbejdsrummet, og som kan udpege de systemer, der skal datarenses. e. Stille monitorer og eksterne strømforsyninger til rådighed til brug for de systemer der skal datarenses (der kræves ikke monitorer ved bærbare computere). f. Stille sikrede lagerrum til rådighed, som er placeret i umiddelbar nærhed af arbejdsrummet, hvor de datarensede systemer kan placeres, indtil de afhentes. g. Gennemse og underskrive bekræftelsesblanketten for datarensningen, for at bekræfte at datarensningsresuméet i PDF-format (som defineret under Dells ansvarsområder, afsnit 2.g, ovenfor) korrekt angiver: (i) systemharddiske der blev succesfuldt datarenset ( BESTÅET ), og efterfølgende flyttet af Dell til det sikrede lagerrum, anvist af kunden, for senere afhentning, og (ii) systemharddiske som ikke kunne datarenses ( FEJLET ) og efterfølgende returneret til kundens repræsentant til opbevaring af kunden, og h. stille et tomt USB-flash-drev til rådighed for Dell til brug for PDF-versionen af datarensningsresuméet, som overdrages af Dell inden de forlader kundens lokalitet. 3. Afhentning. Inden afhentning skal kunden: a. Oplyse, på tidspunktet for planlægning af afhentningen, enhver form for problemer eller restriktioner for tidspunkter ved afhentningsstedet. b. Fjerne alle konfidentielle, proprietære, følsomme eller andre ikke offentlige data og alt tredjeparts software fra alt udstyr (fx harddiske som ikke kunne datarenses, etc.) som ikke blev identificeret af Dell i datarensningsresuméet som værende succesfuldt renset ( BESTÅET ). c. Fjerne og opbevare alle separate datalagringsmedier (fx CD, DVD, ZIP etc.). d. Samle udstyret på hver destination i stueplan hvor det er rimeligt nemt tilgængeligt for Dells logistikleverandør ( Afhentningslokalitet ). e. Oplyse et navn på en modtagerrepræsentant der kan assistere Dells logistikleverandør ved afhentningen. f. Pakke alt udstyr ud og tydeligt adskille sådant udstyr fra udstyr der ikke skal afhentes (bemærk: hvis udstyret er nedpakket eller i kasser ved afhentningen, kan Dell kræve, at der skal aftales et nyt afhentningstidspunkt, for kundens regning). g. Kontrollere, at udstyret kun består af computerhardware og ingen andre produkter, materialer, pakker eller kasser. h. Afslutte eller tilbageføre alle licenser forbundet med tredjeparts software (inkluderet men ikke begrænset til tyveri-præventivt udstyr eller laptop-sporingsudstyr) indeholdt i udstyret. i. Kontrollere, at udstyret er komplet og korrekt samlet, da værdien af udstyr der er blevet adskilt (fx harddiske, hukommelser eller batterier der mangler i udstyret) kan blive reduceret eller frasorteret. IT Asset Resale with Onsite Data Wipe _February 2014 Page 5 of 8

6 4. Kundegaranti. Kunden står for, og garanterer følgende: a) Kunden har adkomst til at sælge udstyret, udstyret er fri og ryddet for alle licenser, erstatningskrav og hæftelser af en hver art. b) Kunden har fjernet alle konfidentielle, proprietære, følsomme eller andre ikke offentlige data fra udstyret. c) Kunden er lovligt autoriseret til at sælge sådant udstyr, og at et sådan salg ikke vil resultere i en krænkelse af nogen aftale eller juridisk binding af kunden. d) Med mindre andet er offentliggjort af kunden og skriftligt godkendt af Dell inden transport, vil udstyret fungere i henhold til fabrikantens offentliggjorte specifikationer ved afleveringen til Dell. Hvis kunden krænker nogen af sine forpligtigelser eller garantier beskrevet i denne servicebeskrivelse, er Dell ikke forpligtet til at levere servicen, og er ikke ansvarlig for nogen skader, der måtte opstå på grund af kundens krænkelser. Alternativt, kan kunden pådrage sig ekstra gebyrer og omkostninger for forbrugt tid eller materialer, tab eller beskadigelser som Dell eller dennes leverandører har pådraget sig. Pris- og betalingsbetingelser Servicen under denne servicebeskrivelse er kun tilgængelig for tyve (20) eller flere systemer per besøgsadresse. En minimums takst ækvivalent til omkostningerne for datarensning af tyve (20) systemer vil blive opkrævet for hvert besøg på hver adresse, hvor datarensningsservicen udføres. Kunden vil blive faktureret på basis af antallet af enheder. Denne service har en mindste ordremængde på tyve (20) enheder (der kan gælde lokale begrænsninger). Stykprisen vil blive beregnet og tilbudt af Dell, og vil inkludere tilhørende kabler, perifert udstyr, dockingstationer, portreplikatorer, eksterne drev, tastaturer og mus. Blandet udstyr vil blive aggregeret, efter vægt og faktureret med en pris for hver 40 lbs eller 18 kg. Afhentning og/eller genindvinding af kundens emballage/kasser er ikke inkluderet i omkostningerne i denne service, og vil medføre ekstra gebyrer. Kunden accepterer hermed at betale prisen for hver enhed i henhold til Dells ordrebekræftelse, ligesom yderligere gebyrer og omkostninger som beskrevet i denne servicebeskrivelse. Kunden anerkender og accepterer at Dell er berettiget til at modregne et beløb skyldigt til Dell i henhold til denne servicebeskrivelse, imod beløbene der ellers skal betales af Dell til kunden, herunder. Ekstra gebyrer Service udført af Dell for enheder, ud over den bestilte mængde, vil blive faktureret med en stykpris for den ydede service. Et standard transportgebyr er inkluderet i servicen. o Enheder der vejer mere end 40 lbs eller 18 Kg, vil medføre et ekstra transportgebyr. o Afhentning offshore, på øer eller andre fjerne destinationer vil medføre ekstra gebyrer. Hvis kunden, lokaliteten og/eller udstyret ikke opfylder kravene beskrevet i denne servicebeskrivelse, vil den relevante service måske skulle replanlægges, og/eller yderligere gebyrer påføres. Ekstra adgangstid eller restriktioner for køretøjer kan medføre ekstra gebyrer. Forgæves afhentningsforsøg fra Dells logistikleverandør, hvor kunden eller udstyret (fx udstyret er pakket af kunden inden afhentning) ikke er klar på det aftalte tidspunkt, kan medføre ekstra gebyrer. Kunden vil være ansvarlig for de ekstra omkostninger, der er forbundet med, at det er forkert udstyr, der er blevet afhentet. IT Asset Resale with Onsite Data Wipe _February 2014 Page 6 of 8

7 Andre vigtige oplysninger Kan ikke overdrages. Denne service kan ikke overdrages af kunden. Dell-partnere. Dell forbeholder sig ret til at overdrage disse serviceydelser, i sit hele eller dele heraf, til tredjepartsleverandører. Ændring af service eller annullering. Der kræves et varsel af kunden på to (2) arbejdsdage forud for en planlagt dato, for ændringer eller aflysninger for at undgå et ekstra gebyr. For at annullere servicen skal der sendes en anmodning til Dells account-team. Hvis afhentning er planlagt direkte med Dells logistikleverandør, skal kunden også annullere afhentningen direkte med Dells logistikleverandør. Ingen returnering. Udstyr kan ikke returneres når først afhentning har fundet sted. Ingen forurenede produkter. Servicen vil ikke blive leveret til udstyr, der er, eller er blevet forurenet, eller er under mistanke om, at det er forurenet med kemikalier, biologiske stoffer, eller andre stoffer der ikke er en integreret del af det originale nye udstyr, eller på anden måde forbundet med normale kontormiljøer. Kunden er ansvarlig for alle omkostninger forbundet med forurenet udstyr, som ikke på forhånd er meddelt Dell. Adkomst og risiko for tab. Dell eller Dells logistikleverandør vil bære risikoen for tab eller beskadigelse af udstyret, efter udstyret er afhentet på lokaliteten. Adkomstdokumentet vil anses som overdraget til Dell eller Dells logistikleverandør, når denne har modtaget, og er i besiddelse af udstyret. Sikkerhedskopiering af software/data. Dell fraskriver sig hermed alt ansvar for gendannelse af data eller software i udstyr (inkluderet på alle USB-flash-drev leveret af kunden). Kommercielt rimelige begrænsninger for omfanget af servicen. Dell kan nægte at levere serviceydelser, hvis det skønnes, at forhold, størrelser eller udstyrets placering frembyder en urimelig risiko for Dell eller Dells tjenesteudbyder, eller disse ligger uden for omfanget af servicen. Dell fraskriver sig ethvert ansvar for fejl eller forsinkelser, der skyldes forhold uden for Dells kontrol. Begrænsninger i datarensning. Ingen datarensningsprocesser efterlader en harddisk så renset for restdata som et sammenligneligt nyt produkt. Dell udsteder ikke (i) anbefalinger med hensyn til krav til kundens datarensning eller (ii) ytringer om effektiviteten af en metode til rensning af data i forhold til en anden metode. Vilkår og betingelser. Da det kun er specifikt relateret til servicen leveret under denne serviceaftale, og på trods af eventuelle konfliktende betingelser i hovedserviceaftalen, er følgende vilkår og betingelser gældende: A. Garanti. Dell garanterer, at de vil udføre servicen udvisende fornuftig omhu. Dell udsteder ingen anden garanti, og fralægger sig alle andre garantier og betingelser, hvad enten de er udtrykt eller er antydet, inklusiv, men ikke begrænset til nogen antydede garantier eller betingelser for salgbarhed og egnethed til bestemte formål. B. Ansvarsbegrænsning. Følgende begrænsninger i forpligtelser er ikke gældende i Tyskland, hvor begrænsningerne i forpligtelser vil være som beskrevet i hovedserviceaftalen. Dells og dennes serviceleverandørers ansvar for services, leveret i henhold til denne servicebeskrivelse, vil altid være underkastet følgende begrænsninger og undtagelser, også selv om oplyst om eventuelle ansvar, underlagt lokal lovgivning: IT Asset Resale with Onsite Data Wipe _February 2014 Page 7 of 8

8 1. Under ingen omstændigheder skal Dell være ansvarlig (hvad enten i kontrakt, skadevoldende handling eller på anden måde) for noget af følgende: I. Tabt fortjeneste, tabte forretninger eller opfyldelse af tredjeparters krav der måtte være gældende til data i udstyret. II. Driftstab, specielle-, indirekte- eller straffemæssige- (hvis gældende) skader. III. IV. Krav fra tredjepart, eller enhver skade hidrørende fra, eller relateret til korruption, tab, offentliggørelse eller brug af data, konfidentiel information, eller tredjeparts software som kunden ikke får fjernet fra udstyret inden det stilles til rådighed for Dell til afhentning. 2. Dells maksimale og hele ansvar (hvad enten i kontrakt, skadevoldende handling eller på anden måde) der opstår som følge af, eller i forbindelse med krav om erstatning for tab af fysiske enheder, skal på ingen måde værre større end de gebyrer, i henhold til denne servicebeskrivelse, som kunden har betalt for bortskaffelses-services for den specifikke enhed. 3. Dells akkumulerede ansvar (hvad enten i kontrakt, skadevoldende handling eller på anden måde) for nogen og alle krav der opstår som følge af, eller i forbindelse med denne servicebeskrivelse i noget som helst kalenderår, skal ikke overstige de totale gebyrer betalt til, eller skyldige til Dell, i henhold til denne servicebeskrivelse, i et sådant kalenderår. Dell begrænser ikke sit ansvar for bedrageri, persontilskadekomst eller død som følge af forsømmelighed, eller noget andet tab der ikke kan begrænses under gældende lov. I tilfælde af, at gældende lov forbyder en begrænsning i ansvarsforpligtelse i nogen dele i denne servicebeskrivelse, skal parterne enes om at sådanne begrænsninger skal modificeres, uden yderligere handling fra nogen af parterne, således, at det bredes set skal være den maksimale konsekvens, der er tilladt under gældende lov, som skal være gældende. IT Asset Resale with Onsite Data Wipe _February 2014 Page 8 of 8

Dell-servicebeskrivelse

Dell-servicebeskrivelse Dell-servicebeskrivelse Genindvending af it-udstyr - EMEA Indledning Dell er glad for levere gensalg af udstyr og genindvinding-services ( Service(s) ) i henhold til denne servicebeskrivelse ( Servicebeskrivelse

Læs mere

Dell-servicebeskrivelse

Dell-servicebeskrivelse Dell-servicebeskrivelse Gensalg af it-udstyr med offsite-datarensning - EMEA Indledning Dell er glad for levere gensalg af udstyr og genindvinding-services ( Service(s) ) i henhold til denne servicebeskrivelse

Læs mere

Dell-servicebeskrivelse

Dell-servicebeskrivelse Dell-servicebeskrivelse IT-udstyrsdonation - EMEA Indledning Dell er glad for levere gensalg af udstyr og genindvinding-services ( Service(s) ) i henhold til denne servicebeskrivelse ( Servicebeskrivelse

Læs mere

Servicebeskrivelse: Dells services til gensalg og genbrug af udstyr - IT-udstyrsdonation

Servicebeskrivelse: Dells services til gensalg og genbrug af udstyr - IT-udstyrsdonation Dell Services Servicebeskrivelse: Dells services til gensalg og genbrug af udstyr - IT-udstyrsdonation Serviceoverblik Dell er glad for at kunne tilbyde en service omfattende gensalg og genbrug af udstyr.

Læs mere

Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Gensalg af it-aktiver med ekstern datasletning

Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Gensalg af it-aktiver med ekstern datasletning Dell Services Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Gensalg af it-aktiver med ekstern datasletning Serviceoversigt Dell tilbyder services til

Læs mere

Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Genbrug af it-aktiver

Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Genbrug af it-aktiver Dell Services Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Genbrug af it-aktiver Serviceoversigt Dell tilbyder services til bortskaffelse af udsstyr.

Læs mere

Servicebeskrivelse: Dell Gensalg og genanvendelse - Gensalg af it-aktiver med onsite-datasletning

Servicebeskrivelse: Dell Gensalg og genanvendelse - Gensalg af it-aktiver med onsite-datasletning Dell Services Servicebeskrivelse: Dell Gensalg og genanvendelse - Gensalg af it-aktiver med onsite-datasletning Serviceoversigt Dell tilbyder services til gendannelse af aktiver. Denne service omfatter

Læs mere

Dell-servicebeskrivelse

Dell-servicebeskrivelse Dell-servicebeskrivelse Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Erhvervskunder Indledning Dell er glad for levere Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Erhvervskunder ( Service(s) ) i

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Serviceoversigt Dell leverer Sporings- og generhvervelsesservice og Service for fjernsletning

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice

Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice Systemet. I forbindelse med denne aftale, er et system identificeret som et Dell-system består af følgende komponenter: skærm, CPU (Central Processing

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt En driftssikker og hurtig ombytningsservice og et økonomisk og praktisk alternativ til onsite reparation. HP tilbyder hurtig ombytning

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser 1. HP s Trade-In and Save-kampagnestruktur I forbindelse med Trade-In and Save-kampagnen betaler HP International Sarl (HP) en passende indbytningsværdi for brugte produkter, som returneres til HP i forbindelse

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S

Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S 244-443181 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar offentliggøres på http://www.ikast-brande.dk

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Kontakt information. Administrationen. WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde. Grafikken. IT-skadestuen

Kontakt information. Administrationen. WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde. Grafikken. IT-skadestuen INFORMATION Kontakt information Administrationen WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde CVR-nr: 31791243 telefon : 45362209 Salg Bogholderi IT-undervisning IT-Service aftale info@webgait.dk telefon

Læs mere

HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader

HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader HP Care Pack Services HP Hardwaresupport i servicecenter er en effektiv dør-til-dør service for visse produkter.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom )

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Betingelser gælder alle ordrer, som er sendt

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse

Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse Version 3.20 Sidste revision: Ejer: Michel Papaiconomou Forfatter: Malcolm Gooding Revideret af: Auguste Lacroix, Andy Wright, Hermann Staub, Nenad Mraovic,

Læs mere

DAFA leverandørhåndbog

DAFA leverandørhåndbog DAFA leverandørhåndbog Kære samhandelspartner Følgeseddel skal indeholde: Vi fremsender hermed vores retningslinjer for vores fremtidige samarbejde. Vi vil bede jer tage godt imod og overholde disse retningslinjer,

Læs mere

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch VILKÅR OG BETINGELSER FOR FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller Programmet ) Under hensyntagen til de forpligtelser, der fremgår af nedenstående, aftaler parterne hermed følgende: Følgende definitioner gælder

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt Effektiv service med HP Returnering/HP Afhentning og returnering til HP inkl. telefonisk support og reparation i Servicecenter.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI Tak for at du har købt et Packard Bell-produkt. Formålet med dette dokument er at oplyse dig om garantibetingelser og vilkår for Packard Bell Begrænset Garanti. 1. DEFINITIONER

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE.

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE. PrimeSupport Aftale PS.UPDR150.1XX.1 Version 1.0 07/2005 Dette dokument indeholder oplysninger om Kundens PrimeSupport Aftale med Sony. Læs venligst dokumentet grundigt. Kunden skal registrere sin indforståelse

Læs mere

Servicebeskrivelse Basic Hardware Service

Servicebeskrivelse Basic Hardware Service Oversigt over vilkår og betingelser Servicebeskrivelse Basic Hardware Service Denne aftale ("aftale" eller "servicebeskrivelse") er indgået mellem kunden ("dig" eller "kunde") og Dell.. Ved at købe disse

Læs mere

Information fra Serviceafdelingen.

Information fra Serviceafdelingen. Information fra Serviceafdelingen. Kære kunde. Serviceafdelingen hos Egedesø A/S og Intercycle A/S har i løbet af den seneste tid gennemgået en del ændringer. Blandt andet er der nu to mand fuld tid til

Læs mere

Vilkår og betingelser ved online handel

Vilkår og betingelser ved online handel Vilkår og betingelser ved online handel Gældende per 24 juni 2015 1. Generelle betingelser Alle aftaler indgås på dansk e-mærket e-handelsfonden har tildelt IKEA e-mærket. Kontroller din ordrebekræftelse

Læs mere

PBS CA Certifikat Center. Generelle vilkår for certifikatindehavere (chipkort) Version 1.1

PBS CA Certifikat Center. Generelle vilkår for certifikatindehavere (chipkort) Version 1.1 Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 PBS CA Certifikat Center

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Denne aftale beskriver supportleverancerne leveret af Compellent til formålene Produktsupport til Dell Compellent hardware og/eller software.

Denne aftale beskriver supportleverancerne leveret af Compellent til formålene Produktsupport til Dell Compellent hardware og/eller software. Tjenestebeskrivelse Copilot vilkår og betingelser for support Tjenesteoversigt Denne Tjenesteoversigt ( Tjenesteoversigt ) er indgået mellem dig, kunden ( du eller Kunde ) og Dell-entiteten, der er identificeret

Læs mere

GROUPON GOODS GLOBAL GMBH GENERELLE VILKÅR

GROUPON GOODS GLOBAL GMBH GENERELLE VILKÅR GROUPON GOODS GLOBAL GMBH GENERELLE VILKÅR Denne side indeholder betingelserne for Groupon Goods salg af varer til dig. 1. KONTRAKT OG OPLYSNINGER OM BESTILLINGSPROCEDUREN 1.1. Parterne i denne aftale:

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager

Læs mere

Compellent Health Check tjenesters omfang

Compellent Health Check tjenesters omfang Tjenestebeskrivelse Dell Compellent SAN Health Check Tjenesteoversigt Denne Tjenesteoversigt ( Tjenesteoversigt ) er indgået mellem dig, kunden ( du eller Kunde ) og Dell-entiteten, der er identificeret

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk.

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. 1 Generelt, de generelle vilkår og betingelsers anvendelsesområde 1.1 Alle leverancer og serviceydelser fra Grohe

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Groupon Goods Global GmbH - Salgsvilkår

Groupon Goods Global GmbH - Salgsvilkår Groupon Goods Global GmbH - Salgsvilkår Denne side fastsætter salgsvilkårene for salg af varer af Groupon Goods til dig. 1. KONTRAKT OG OPLYSNINGER OM BESTILLINGSPROCESSEN 1.1. Parterne i denne kontrakt:

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX 4. december 2007 Tillægsaftale om Grossist Service mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3 3 Parterne...3 4 Tillægsaftalens ikrafttræden...3

Læs mere

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af:

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: LEVERANDØRKONTRAKT Emne Mellem Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR 30 08 94 64 (herefter benævnt Væksthuset ) Og (indsæt navn) (indsæt registreret adresse) (indsæt

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Servicebeskrivelse Batteriudskiftningsservice udenfor garanti (BUS) for indkapslede batterier

Servicebeskrivelse Batteriudskiftningsservice udenfor garanti (BUS) for indkapslede batterier Servicebeskrivelse Batteriudskiftningsservice udenfor garanti (BUS) for indkapslede batterier Introduktion Dell vil med glæde levere batteriudskiftningsservice for indkapslede batterier ("Serviceydelse(r)")

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Salgs- & leveringsbetingelser Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Bestilling Bestilling af varer

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Kommuneservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Kommuneservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Kommuneservice Denne anmodning udfyldes af Systemleverandører forud for tilslutning til NemRefusions systemgrænseflade til kommunale systemer, Kommuneservice.

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser A. HP SPROUT BUY & TRY - Pengene retur-garanti - Programstruktur Indenfor rammerne af HP Buy&Try - Pengene retur-garantikvalificeres man som Deltager ved købet et berettiget HP Sprout by HP (som kan findes

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren)

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) Vilkår for hosting 6. revision 7. maj 2005 CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) CompuSoft A/S, Anderupvej 16, DK 5270 Odense N, Tlf. +45 6318

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

LESSOR til Microsoft Dynamics NAV - Opdaterings- og licensaftale for On-Premises 2/6

LESSOR til Microsoft Dynamics NAV - Opdaterings- og licensaftale for On-Premises 2/6 Betingelser pr. 6. oktober 2014 1. Definition On-Premises benyttes, hvor kunden har installeret produktet på kundens egen server. 2. Licensomfanget 1. Kunden opnår en tidsbegrænset, uoverdragelig og ikke

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Bilag 17 Benchmarking

Bilag 17 Benchmarking Bilag 17 Benchmarking Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 BILAGETS INDHOLD... 3 3 BENCHMARKINGENS OMFANG... 3 4 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 3 5 ANMODNINGEN OM BENCHMARKING...

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Aftalegrundlag Nedenstående bestemmelser er for så vidt ikke andet er skriftligt aftalt gældende for MILA Beslag A/S (MILA) leverancer af varer og går forud

Læs mere

Husk. Når du udfylder følgesedlen. Oplever du problemer, eller har du spørgsmål, skal du være velkommen til at kontakte os på tlf

Husk. Når du udfylder følgesedlen. Oplever du problemer, eller har du spørgsmål, skal du være velkommen til at kontakte os på tlf 112 Husk Når du udfylder følgesedlen er det vigtigt at anføre prioritet At du udfylde fejlbeskrivelsen så nøjagtigt som muligt Oplever du problemer, eller har du spørgsmål, skal du være velkommen til at

Læs mere

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring Kunde(r) Navn: E-mail: Navn: E-mail: Fotograf Navn: Morten Hedemann Karolinesvej 33 P E-mail: Hjemmeside: mortenhedemann.dk 9800 Hjørring 22 77 22 35 Begivenheds information Sted #1: Sted #2: Start/slut

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM 1 Den juridiske person bag VIAVANA.com 1.1. VIAVANA.com er et handelsnavn som benyttes af den juridiske person VIAVANA A/S. 1.2. Oplysninger om VIAVANA

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

SIGNIT.DK VILKÅR INDHOLD

SIGNIT.DK VILKÅR INDHOLD SIGNIT.DK VILKÅR INDHOLD 1. Aftalens parter... 2 2. Servicens indhold... 2 2.1. Du får online adgang til signit.dk herefter kaldet servicen i denne periode... 2 2.2. Servicen giver dig sikkerhed på denne

Læs mere