LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE"

Transkript

1 LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret

2 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse... 5 Formanden... 5 Kassereren... 5 Regnskab... 5 Budget... 5 Fordeling af lokalforeningstilskud... 5 Årsplan... 6 Aktiviteter og aktivitetsniveau... 6 Information om arrangementer... 6 Rapportering i forhold til DUF... 7 Sekretariat og lokalforening... 8 Inspiration til lokalforeningsarrangementer... 8 Informationsmøde... 8 Madaften... 9 Spilleaften... 9 Friluftstur Alkoholpolitik Transport i forbindelse med lokalforeningsarrangementer Bilag 1: Refusionsblanket Bilag 2: Eksempel på lokalforeningsregnskab Bilag 3: DUFs regler fra Tipsregler, kap Bilag 4: Uddrag fra FAQ på DUFs hjemmeside (pr ) Bilag 5: Vedtægter Bilag 6: Eksempel på vedtægter for en lokalforening

3 Bilag 7: Eksempel på årsplan Bilag 8: Oversigt over lokale aktiviteter FAQ

4 Forord Uden Dansk ICYE ingen lokalforeninger, og uden lokalforeninger ingen Dansk ICYE. Så kort kan det siges om forholdet mellem lokalforeningerne og landsorganisationen Dansk ICYE. Rigtig mange ICYEere er startet som aktive gennem et af lokalforeningernes arrangementer, flere endnu møder for første gang et ansigt fra Dansk ICYE gennem lokalforeningernes informations- og medlemsmøder, og de sociale bånd binder ofte længe efter at en karriere som frivillig i et af Dansk ICYE s udvalg er afsluttet. Dansk ICYE s økonomi afhænger i høj grad også af at der er aktive og uafhængige lokalforeninger rundt om i landet. Udover et krav om mere end 300 medlemmer på landsplan, skal vi nemlig også have mindst 4 aktive lokalforeninger i mindst 4 af landets 5 regioner for overhovedet at kunne søge DUF om støtte gennem tipsmidlerne. Alene i 2010 udgjorde DUF støtten omkring 25% af Dansk ICYE s samlede brutto indtægt, og er derfor af vital betydning for organisationens drift og mulighed for udvikling. Denne håndbog er både ment som en hjælp til det nye medlem i lokalforeningen, som inspiration til erfarne medlemmer og som en huskeliste i forhold til de opgaver lokalforeningen har i løbet af året. Lokalforeninger fordelt på postnumre Postnummer Lokalforening Hovedstaden Sjælland og Syddanmark og Midtjylland Nordjylland Lokalforeningens formål Lokalforeningerne kan i høj grad selv definere deres rolle i ICYE og beslutte, hvad de vil beskæftige sig med. Dog skal visse minimumskrav være opfyldt i forhold til Dansk ICYE og ikke mindst reglerne formuleret af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Se bilag 3 for DUFs regler. Det er vigtigt med et vist antal lokalforeningsaktiviteter afholdt regelmæssigt over året. Lokalforeningsaktiviteterne skal være for alle medlemmer i lokalforeningen. Derfor skal der også være ordentlige invitationer hertil. Opslag forinden i Internus er tilstrækkeligt og klart anbefalelsesværdigt. Desuden er det en god idé at udsende mails til medlemmerne. Dette kan lokalforeningen enten selv stå for eller lade sekretariatet varetage. Der skal som hovedregel være et ICYE-relateret formål med aktiviteterne. Der skal samles en form for dokumentation for arrangementets afholdelse, bl.a. i form af mødeindkaldelser, mødereferater, billeder, kvitteringer, fakturaer, etc. Der skal afholdes en årlig generalforsamling, hvor man vælger lokalforeningens bestyrelse og gennemgår årsregnskabet. Lokalforeningen kan vælge selv at forvalte sin økonomi, eller lade kontoret stå for bogføringen. Dog skal der under alle omstændigheder fremlægges årsregnskab på generalforsamlingen. Dette er minimumskrav. Disse er altid lettere at opfylde, og som regel også sjovere at arbejde med når man er flere om at organisere sagerne. Det egentlige ICYE relaterede formål med lokalforeningerne er at være Dansk ICYE s lokale agent, dvs. hjælpe til med de ICYE aktiviteter, som foreningens værdier bygger på. Hvordan dette præcis skal foregå er meget op til lokalforeningens medlemmers egne interesser. Sidst i dette skrift giver vi inspiration til forskellige typer lokalforeningsarrangementer. Generalforsamling 4

5 Der er en del formelle krav til generalforsamlingen, som du kan se mere om i din lokalforenings vedtægter. De vigtigste er at få indkaldt i god tid, samt at få gennemført dagsordenen som beskrevet i vedtægterne. Der skal tages referat af generalforsamlingen. Referatet underskrives af formand og kasser, og en kopi sendes til sekretariatet. Se også punkt 7 i bilag 5 Vedtægter Lokalforeningen har et sæt vedtægter, som naturligvis skal overholdes. Formanden i lokalforeningen bør ligge inde med et eksemplar og tilse at de er tidssvarende. Eventuelle ændringer skal vedtages på generalforsamlingen. Det er en god idé at skrive værdigrundlaget for og formålet med lokalforeningen ind i vedtægterne. Se bilag 5 for overordnet liste over vedtægternes indhold og bilag 6 for eksempel på eksisterende lokalforeningsvedtægter. Lokalforeningens bestyrelse Bestyrelsen defineres af lokalforeningens vedtægter og består af minimum en formand og en kasserer. Medlemmer til bestyrelsen vælges på lokalforeningens ordinære generalforsamling. Husk at give sekretariatet besked om nye medlemmer i bestyrelsen Formanden Formanden er ofte kontaktleddet mellem Dansk ICYE og lokalforeningen, og er også garanten for at de forskellige skal opgaver bliver udført i løbet af året. Det er for eksempel registrering af lokalforeningsarrangementer og aktiviteter, information til medlemmerne om kommende arrangementer, afholdelse af generalforsamling mm. Kassereren Kassereren sørger for at der laves regnskab. Sekretariatet laver også et regnskab for de enkelte lokalforeninger, og sørger for på lokalforeningens vegne at refundere medlemmernes udgifter i forbindelse med lokalforeningsarrangementer, møder mm. For at få refunderet eventuelle udgifter indsendes en refusions blanket (se bilag 1), sammen med dokumentation på afholdte udgifter (bon, kvittering eller lignende) til sekretariatet. Regnskab I forbindelse med udarbejdelse af lokalforeningens regnskab, sender sekretariatet en kopi af alle bilag samt et kontoudskrift til kasserer og formand. I bilag 2 kan du se et eksempel på opstilling af et lokalforeningsregnskab. Du kan altid kontakte sekretariatet hvis du ønsker hjælp til opstilling af regnskabet. Regnskabet følger kalenderåret og skal fremlægges på generalforsamlingen. Kopi af regnskab med påtegning af revisor sendes til sekretariatet. Budget Det er en god idé at lægge et budget for det kommende år i lokalforeningen, så I er sikre på at der er penge til de aktiviteter I planlægger. Fordeling af lokalforeningstilskud Lokalforeningerne modtager en gang årligt et tilskud. Lokalforeningstilskuddet fordeles således at lokalforeningerne får betaling pr medlem og exchangee. Et tilskud bliver også givet pr. godkendt lokalforeningsarrangement. 5

6 Model for fordeling af lokalforeningstilskud: Grundtilskud: Exchangee: Medlem: Lokalforeningsarrangement: kr. 150 kr. pr. exchangee 10 kr. pr. medlem 450 kr. pr. godkendt arrangement Lokalforeningerne kan ansøge om ekstra bevilling ved ICYE s forretningsudvalg. Årsplan I forbindelse med budgetlægningen vil det være hensigtsmæssigt at lægge en årsplan for lokalforeningens aktiviteter og arrangementer. Denne årsplan kan med fordel sendes til lokalforeningens medlemmer, så de kan krydse af i kalenderen, samt byde ind med deres hjælp til arrangementerne. Planlæg også gerne bestyrelsesmøderne som åbne arrangementer og plot dem i årsplanen. Det giver interesserede medlemmer mulighed for at deltage på møderne. Se bilag 7 som et eksempel på en årsplan. Aktiviteter og aktivitetsniveau Det er afgørende, at der er regelmæssige, dokumenterbare aktiviteter i den enkelte lokalforening, for at den kan tælle som aktiv lokalforening i forhold til Tipsungdomsnævnets lokalforeningsdefinition. Hvad der helt præcist menes med regelmæssige aktiviteter fremgår ikke klart af DUFs definition, men som tommelfingerregel skal der afholdes arrangementer med højst 2 måneders mellemrum. Se bilag 4 for kort diskussion af begrebet regelmæssig og aktivitetsniveau. Kontoret skal være orienteret om aktiviteterne og have tilsendt dokumentationen, bl.a. en kopi af invitationen til lokalforeningsmedlemmerne. Det er Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), der uddeler tipstilskuddet og tilser at vi opfylder reglerne. Se bilag 3 for reglerne formuleret af DUF. Arrangementer behøver ikke nødvendigvis være organiseret af Lokalforeningen. Dermed tæller det som et lokalforeningsarrangement, hvis lokalforeningen inviterer til et foredrag, en workshop eller lign., som forestås af en anden part end Dansk ICYE. Information om arrangementer Vær opmærksom på at ALLE arrangementer skal slås op på Dansk ICYE s Facebook side. Hvis I fra lokalforeningen vil have adgang til at kunne lægge begivenheder på ICYE s side, kan I få administrator rettigheder ved at henvende jer til sekretariatet. Hvorfor den officielle facebook-side? Alle skal kunne se arrangementet, uanset om de er medlemmer/medlemmer af en lokalforening eller ej. I kan ikke regne med, at medlemmerne i jeres lokalområder er medlem af jeres facebook-grupper og undersider, og det er derfor rigtig vigtigt, at I også får lagt begivenheder ind på den officielle facebook-side. Det smarte ved den officielle facebook-side er, at den automatisk synkroniseres med (- og opdaterer) kalenderen på hjemmesiden to gange om ugen. Hvis det haster, kan I altid skrive til Uffe, som kan opdatere den manuelt med det samme. 6

7 Især værtsfamilier og projekter efterlyser jævnligt oversigter over kommende events, og de henvises altid til hjemmesiden. Vi beder også interesserede holde øje med information om fx infomøderne her, og nye medlemmer kan her nemt overskue, hvilke arrangementer ICYE tilbyder både lokalt og nationalt. Hvornår skal den officielle facebook-side opdateres? Hurtigst muligt! Så snart I har en dato for et (lokalforenings)arrangement, skal I oprette et event på den officielle facebook-side; også selvom detaljerne ikke er på plads! I kan sagtens opdatere begivenheden løbende, og når arrangementet nærmer sig, kan i genopslå det på forsiden og minde om tilmelding. Det samme gør vi med fx informationsmøder og lejre. Informationer om tid og sted skal være opdaterede senest 14 dage inden arrangementets afholdelse. Hvordan får man lagt en begivenhed på den officielle facebook-side? I har to muligheder: 1. I kan sende informationer om indhold, tid og sted (evt. gerne med et billede I vil have på begivenheden) til Uffe eller Pia, og så opretter vi en begivenhed for jer. 2. Lokalforeningsformænd/kvinder kan blive administratorer på den officielle facebook-side, så I selv kan oprette, redigere og opdatere jeres Facebook begivenheder. Tips og tricks - Lav altid oplægget både på engelsk og dansk, hvis I ønsker at exchangees deltager - Find et billede, der repræsenterer begivenheden - Inviter de medlemmer, I selv er venner med på Facebook (Uffe og Pia kan IKKE invitere specifikke personer men kun sende link til begivenheden pr. mail) - Undgå indforståethed (tænk altid, at alle udefra skal kunne forstå informationerne) - Hold gerne liv i begivenheden ved at lave opslags-teasere undervejs Rapportering i forhold til DUF I forhold til DUF og ansøgningen om tipsmidler er det afgørende at aktiviteter og arrangementer kan dokumenteres. Først og fremmest skal lokalforeningen lave en liste over arrangementer og aktiviteter og sende til sekretariatet. Dokumentation er for eksempel: Indkaldelse til lokalforeningsmøder i Internus, direkte til medlemmerne eller lignende. Bilag på udgifter i forbindelse med arrangement eller aktivitet. Mailkorrespondance Det er vigtigt at skelne mellem arrangementer der tæller med i forhold til DUFs definition af regelmæssig aktivitetsniveau. Et informationsmøde med fortælleraften hvor medlemmer kommer med rejsefortællinger eller fortællinger om det at være værtsfamilie, og hvor medlemmer i lokalforeningsområdet er inviteret f.eks. gennem Internus eller direkte ved mail tæller med. En åben debataften hvor temaer som f.eks. livet som flygtning eller Hvad er kulturmøde diskuteres er også et godkendt lokalforeningsarrangement. Det samme gælder for et socialt arrangement som f.eks. Spilleaften eller en tur i biffen med lokalforeningen. Man må også gerne lave et arrangement som mest er henvendt til en bestemt gruppe af 7

8 lokalforeningsmedlemmerne. Det kunne være et arrangement hvor der tilbydes hjælp til fondsansøgninger for dem der skal ud at rejse, eller et arrangement for kommende og nuværende værtsfamilier, eller. Det der ikke tæller med, er f.eks. bestyrelsesmøder, generalforsamlinger, møder hvor der ikke i forvejen har været en indkaldelse og arrangementer der ikke falder ind under landsorganisationens og lokalforeningens formålsparagraf. Disse aktiviteter skal dog stadig registreres, da de er med til at give et samlet billede af lokalforeningens aktivitetsniveau. Der er ikke noget krav om deltager registrering i forbindelse med de enkelte aktiviteter, men da det er en af de oplysninger DUF gerne vil have, er det en god idé at registrere antal deltagere i forbindelse med arrangementer og møder. I bilag 8 kan du se et eksempel på en registrering af lokalforeningens aktivitetsniveau. Sekretariat og lokalforening Du kan altid spørge sekretariatet til råds hvis der noget du er kommet i tvivl om i forbindelse med dit lokalforeningsarbejde. Sekretariatet er også behjælpelig med fremskaffelse af opdaterede medlemslister, udsendelse af invitationer til lokalforeningsmedlemmer, udsendelse af information om kommende informationsmøder til interesserede kandidater, uddannelsesinstitutioner mm. Sekretariatet fungerer også som lokalforeningens eksterne hukommelse, da vi gemmer alt materiale i forbindelse med dokumentation af lokalforeningsarrangementer mm. Lokalforeningerne kan vælge at have sekretariatet til at stå for bogføring og regnskab. Det er dog vigtigt at pointere, at økonomi og ansvaret for denne er lokalforeningens. Inspiration til lokalforeningsarrangementer Informationsmøde Formål: Informationsmøderne, som arrangeres af lokalforeningerne, spiller en stor rolle i promoveringen af Dansk ICYE s programmer. Planlægning: Der er minimum en person og typisk to eller tre personer til at afholde et informationsmøde. Et informationsmøde kan typisk arrangeres en hverdagsaften. Det varer omkring 1½-2 timer. Sted: Det varierer meget hvor mange der dukker op til informationsmøderne, men sørg for at der er plads til personer. I Århus kan man bruge U-huset, Klosterport 4A, 3.sal, hvor sekretariatet holder til. I København er Støberiet, Blågårdsplads 3, ofte blevet brugt, i Odense er Kulturmaskinen, Farvegården 7 og i Roskilde er Gimle, Helligkorsvej 2 ofte brugt. Invitation: Datoen for informationsmødet skal sendes til sekretariatet, som så laver et opslag på hjemmesiden samt invitation til skoler osv. i nærheden. 8

9 Indkøb: Der købes the, kaffe, kage osv. ind til aftenen, som selvfølgelig refunderes (husk at gemme kvitteringen). Afholdelse: På informationsmøderne fortælles der om ICYE og om de fire programmer, vi udbyder, samt om egne rejseoplevelser med Dansk ICYE. Til dette kan man med fordel kontakte sekretariatet og få tilsendt et færdiglavet power point show med tilhørende guide. Madaften Formål: Det primære formål med madaftenerne er ofte at styrke fællesskabet blandt de frivillige, men det kan også være af en mere kulturel karakter (såsom Afrika aften, hvor man laver mad fra Afrika). Planlægning: De fleste madaftener bliver afholdt som nogle hyggelige hverdagsaftener. Alle, der har lyst, kan afholde en madaften. Som lokalforening kan man eksempelvis tage kontakt til nogle af de gamle ICYE ere, eller man kan selv arrangere en aften. Sted: Ofte kommer der omkring 6-10 mennesker. Madaftener kan afholdes hjemme hos arrangøren eller andetsteds alt efter aktiviteter og ønske. Invitation: Der kan laves en event på Facebook, hvor folk kan melde sig til, og man skal huske at sende lidt tekst til Internus. Husk at tilføje en tilmeldingsfrist til invitationen samt kontaktoplysninger til den person, der tager imod tilmeldingerne. Eventen må helst ikke hedde noget med årstiderne (i forhold til DUF). Indkøb: Udgifterne for mad dækkes af lokalforeningen. Kvitteringerne sendes til sekretariatet. Husk at lægge en refusionsblanket (bilag 1) ved kvitteringerne hvor der står, hvem der har betalt, hvor pengene skal overføres til og at det var i forbindelse med et lokalforeningsarrangement. Normalt bliver der kun drukket meget lidt alkohol på madaftener, da det er en hverdag. Det er OK at afholde en madaften, hvor folk selv står for at tager drikkevarer med. Se punktet Alkoholpolitik herunder. Afholdelse: Man kan lave mad sammen, eller man kan selv forberede maden. Det er op til arrangøren. Spilleaften Formål: Formålet med en spilleaften er at fremme det sociale sammenhold i foreningen. Planlægning: Spilleaftener kan ligesom madaftener planlægges som en hyggelig hverdagsaften. Der skal selvfølgelig være nogle gode spil eller planlægges lege. 9

10 Sted: Spilleaftenen kan afholdes hjemme ved den volontør, der arrangerer aftenen. Invitation: Du kan vælge selv at sende invitation ud til medlemmerne, eller du kan vælge at sende en invitation til sekretariatet, som så sørger for at den kommer i Internus eller sender den direkte til medlemmerne. Indkøb: Der kan eventuelt købes ind til the og kaffe og eventuelle rekvisitter til lege. Udgifterne refunderes af lokalforeningen - husk at gemme kvitteringerne. Friluftstur I både 2010 og 2011 har Lokalforening Hovedstaden arrangeret en friluftstur den første weekend i juni begge gange en stor succes! Til inspiration følger hermed en oversigt over hvordan friluftsturen 2011 blev planlagt og afviklet. Formål: Tænk over formålet med turen. Skal det eksempelvis være en hygge-tur, teambuilding-tur, overlevelses-tur etc. Man kan evt. også finde på et tema til turen. Planlægning: På lokalforeningens første møde i december blev der udarbejdet en foreløbig kalender over det kommende års aktiviteter/arrangementer i lokalforeningen herunder friluftsturen. - Find ud af hvem der er tovholder(e) på arrangementet og fastlæg en dato for friluftsturen. Rammerne og omfanget af aktiviteterne på friluftsturen er helt op til arrangørerne. Det er oplagt at have minimum en overnatning, men det afhænger selvfølgelig af arrangørerne. - Find ud af hvilke elementer friluftsturen skal indeholde og hvem der står for at planlægge og afvikle dem. Flere aktiviteter stiller krav til koordinering og antallet af co-workere, der hjælper til. Både i 2010 og 2011 har lokalforeningen fået hjælp af en gammel ICYE er, Kristian Jepsen, som er ved at uddanne sig til Naturvejleder på Naturskolen i Nødebo. I 2011 lavede Kristian et GPS-løb i skoven, parterede et rådyr til aftensmaden lørdag og stod for kanotur om søndagen. Dette krævede meget og grundig planlægning. Sted: Begge gange der er blevet afholdt friluftstur, har turen foregået i Nødebo/Gribskov nord for København. Man kan komme til Nødebo ved at tage S-toget fra København til Hillerød. I Hillerød kører man med bus til Nødebo. Skal turen være med overnatning og i så fald hvordan (telt, shelters, privat indkvartering)? På Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside kan man finde en oversigt over lejrpladser i hele landet: - ved mindre arrangementer kig eventuelt efter de primitive overnatningspladser. OBS: Nogle lejrpladser skal reserveres i forvejen. Invitation: 10

11 Lige så snart datoen er på plads, sender man en mail til kontoret, så arrangementet kan blive uploadet på Dansk ICYE s hjemmeside. Man kan med fordel også oprette en facebook-event helst både på dansk og engelsk. Selv om det konkrete indhold af turen ikke er på plads, er det godt at reklamere for turen i god tid! Detaljerne for arrangementet kan tilføjes løbende eller til sidst når alt er på plads. Husk tilmeldingsfrist! Hvem skal inviteres? Kun lokalforeningsmedlemmer? Eller som i 2011, hvor alle Dansk ICYE s medlemmer i hele landet blev inviteret via Internus og Facebook. Hvis turen er med overnatning, så husk at skrive i invitationen hvis deltagerne skal medbringe sovepose og liggeunderlag. Afhængig af årstiden er MYGGESPRAY også en rigtig god idé! Indkøb/budget: - Indkøb gøres forud for turen med mindre der er et supermarked i nærheden. Lokalforeningen betaler også drikkevarer. Se eventuelt punktet Alkoholpolitik nedenfor. - Dækker lokalforeningen transporten til og fra arrangementet? - Vi valgte at dække transporten for alle deltagere, der krydsede Storebælt. Vi ville gerne have så mange af udvekslingsvolontørerne med, og da de ofte klager over hvor dyr offentlig transport er i DK, tilbød vi at dække deres transportudgifter. Offentlig transport ER dyrt vær derfor opmærksom på om lokalforeningens budget kan bære det inden, I lover noget til nogen! Da turen i princippet foregik uden for hovedstads-området, kunne vi med fordel arrangere den i samarbejde med Lokalforening Sjælland, hvis de var interesserede i dette og ville være med til at dele udgifterne til turen. I 2011 stod LF Hovedstaden udelukkende for planlægning og afvikling og så delte vi udgifterne med LF Sjælland. Alle udgifter refunderes ved at sende fyldestgørende bilag til kontoret efter arrangementet. Afholdelse: Madlavning + oprydning i skoven/over bål tager ofte længere tid end planlagt, så vær opmærksom på det i forhold til ikke at lægge et for stramt program med mange aktiviteter. Evaluering af friluftsturen: ris og ros fra deltagere og internt mellem arrangørerne. Alkoholpolitik Som udgangspunkt betaler lokalforeningen ikke for alkohol. Der kan dog forekomme undtagelser, hvis det tjener et bestemt formål. Man bør så tænke over signalværdien i at købe/servere alkohol til arrangementerne. Til diverse arrangementer kan man vælge at skrive i invitationen, at alkohol er for egen regning. Transport i forbindelse med lokalforeningsarrangementer Som grundregel betales transporten i hvert fald for de ICYE co-workers, der arrangerer og hjælper til med lokalforeningsarrangement. Derudover kan det overvejes, om man vil tilbyde at betale transport for øvrige deltagere. Det er her vigtigt at holde øje med, om der er plads i budgettet til det. Samtidig er det vigtigt at holde sig for øje, at sekretariatet IKKE kan påtage sig at refundere transportomkostninger for nogle - heller ikke for EVS ere. Det skal altid fremgå klart og tydeligt på invitationen/opslaget, hvad der gør sig gældende med hensyn til refusion af transport til jeres arrangement. 11

12 Det skal således fremgå både hvis: Alle får fuld refusion af transport Alle får delvis refusion af transport og i så fald hvor meget der refunderes/hvor stor egenbetalingen er Ingen får refunderet deres transport Nogle får refunderet deres transport og andre gør ikke i så fald skal det fremgå tydeligt, hvem der får refusion (fx alle fra egen lokalforening men ingen andre) 12

13 Bilag 1: Refusionsblanket Refusion ved udlæg: Alle beløb skal dokumenters ved medsendelse/vedhæftning af kvitteringer, billetter, screendumps og lignende. Please send documentation for all your expenses. Navn/Name Adresse/Address Beskriv hvad du vil have refunderet/ Describe what you wish to get reimbursed Beløb/Amount Ved kørsel i egen bil betales 1,50 kr. pr. kørt km. Husk at medsende ruteplan (f.eks. fra KRAK.dk) som dokumentation. Traveling by car: We reimburse 1.50 DKK pr. kilometer Antal km/indicate kilometers: I alt kr./in total DKK x1,50 kr. Beløbet bedes overført til min konto i bank: Reg: Konto/account: _ Klosterport 4A, 3.sal DK 8000 Århus C tlf CVR

14 Retningslinier for refusion af udlæg i Dansk ICYE Transport i Dansk ICYE Alle frivillige i Dansk ICYE rejser med offentlig transport på standard. Rabatordninger som ungbilletter, orangebilletter og lignende benyttes i så vidt muligt omfang. Bemærk at det også er muligt at benytte ekspres busruter mellem de større byer i Danmark til en favorabel pris. Se bla. rødbillet.dk og abildskou.dk Pladsbilletter refunderes ikke. Personer under 26 år eller på SU køber et DSB-wildcard, hvis dette medfører en samlet besparelse på rejseomkostningerne. Ved kørsel i egen bil betales 1,50 kr. pr. kørt km. Der refunderes dog ikke et større beløb end prisen på en standard togbillet for den samme rejse pr. person i bilen. Refusionssedlen og billetten sendes til sekretariatet: Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Aarhus C, eller mailes (scan) til Dette skal ske hurtigst muligt og senest to uger efter arrangementets afholdelse. Forplejning Der kan refunderes udgifter til forplejning til møder/arrangementer, såfremt dette er budgetteret. Til møder/arrangementer på mindst tre timer kan der købes forplejning for højst 50 kr. per person. Til heldagsmøder/-arrangementer på mindst syv timer kan der købes forplejning for højst 150 kr. pr. person. Forplejning til sociale aktiviteter uden fagligt indhold bliver som udgangspunkt ikke refunderet. Der gøres i så høj grad som muligt brug af økologiske fødevarer. Udgifter til alkohol refunderes som udgangspunkt ikke Deltagergebyr Ved deltagelse i sociale arrangementer betaler ikke-medlemmer et deltagergebyr på 100 kr. Indsendelse af refusionssedler Refusionssedler og kvitteringer (- eller billetter) sendes til sekretariatet: Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Aarhus C, eller mailes (scan) til Dette skal ske hurtigst muligt og senest to uger efter arrangementets afholdelse. Dispensation Man kan til enhver tid ansøge bestyrelsen om dispensation fra disse retningslinjer. 14

15 Bilag 2: Eksempel på lokalforeningsregnskab Lokalforening Hovedstaden Indtægter Saldo pr ,05 Lokalforeningstilskud Hovedstaden 4.000,00 Indtægter total ,05 Udgifter Rasmus H. ref. julefrokost 09 99,25 Lok. Hovedstaden ref. Kristoffer15/9 118,5 Kulturmadklub Maja 187,7 Madklub kultur Caroline V 177 Infomøde lok. Hovedstaden 555 Infomøde leje Støberiet 235 Pr møde CBS - bio billetter 160 LF Hovedstaden arr. Søgaard 203 Dina ref. julefrokost Madindkøb frokost Kbh tur - intro 760,3 KBH tur madindkøb Søgård 588,2 KBH tur - entre rundetårn +Vor Frelsers Kirke 460 Møde LF Hovedstaden Søgård 203 Leje Støberiet infomøde KBH 150 Mad julearrangement mm Hovedstaden 1288,6 Sophie Szilas div ref. Hovedstaden 55 Udgifter total ,55 Saldo pr ,50 Årets resultat udgør kr ,50, som foreslås overført til næste år. Underskrift Formand + kasserer + evt. godkendelse på generalforsamling 15

16 Bilag 3: DUFs regler fra Tipsregler, kap. 2 Samfundsengagerende organisationer baseret på individuelle medlemskaber 11. For at være tilskudsberettiget efter dette kapitel skal organisationen opfylde samtlige følgende kriterier: 1) Have mindst en lokalforening, jf. 13, i mindst 4 af de 5 regioner. 13. Som lokalforeninger defineres foreninger, der 1) består af mindst 10 medlemmer under 30 år, 2) er godkendt af den landsorganisation, hvorunder lokalforeningen hører, 3) har en selvstændig økonomi og har eksisteret som lokalforening i landsorganisationen i hele det forud for ansøgningsåret afsluttede regnskabsår (minimum 12 måneder) og 4) har regelmæssige aktiviteter i overensstemmelse med landsorganisationens vedtægter. Stk. 2. Ingen lokalforening kan indgå i tilskudsgrundlaget i mere end én tilskudsberettiget landsorganisation. 16

17 Bilag 4: Uddrag fra FAQ på DUFs hjemmeside (pr ) Hvor mange aktiviteter skal en lokalforening have for at kunne tælle med i ansøgningen? Den præcise ordlyd i tipsreglerne på dette område er regelmæssig aktivitet. Organisationens egen registrerede eller statsautoriserede revisor skal undersøge, om der foregår regelmæssig aktivitet og skriver i sin revisorerklæring under på, at dette krav er opfyldt. Organisationen skriver ligeledes under på tro og love, at de lokalforeninger, der indgår i ansøgningen om driftstilskud, har haft regelmæssige aktiviteter i overensstemmelse med organisationens struktur og vedtægter. Når der i reglerne anvendes et udtryk som regelmæssige aktiviteter skal det ses i lyset af, at tilskudsordningen omfatter mange forskellige foreninger med vidt forskellig kultur og traditioner eller med andre ord foreningens egenart. Der vil f.eks. typisk være hyppigere aktiviteter hos spejderne end hos de politiske, som igen typisk vil have hyppigere aktiviteter end handicaporganisationerne. Endvidere vil der i en række foreninger typisk være hyppigere aktivitet i de større byer end i de mindre. 17

18 Bilag 5: Vedtægter Nedskrevne vedtægter for lokalforeningen er en betingelse for, at søge fonde og kommuner om støtte. Vedtægter er desuden et udtryk for foreningens holdninger og målsætninger. Vedtægter kan kaldes "foreningens spilleregler", for det er her, alle væsentlige regler for foreningens virke er fastlagt. Vedtægtsarbejde er ikke formålet med foreningsarbejdet, men kun et middel til at få det sat på skinner, derfor skal lokalforeningen sikre sig, at vedtægterne som minimum indeholder bestemmelser om: 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål og medlemskreds 3. Foreningens eventuelle relation til en hovedorganisation 4. Kontingent- og regnskabsåret 5. Den daglige ledelse 6. Tegningsregler 7. Generalforsamling 8. Ekstraordinær generalforsamling 9. Vedtægtsændringer 10. Opløsning 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn og evt. forkortelser skal fremgå af vedtægterne. Det gælder også foreningens hjemsted dvs. adressen, da hjemstedet bl.a. er bestemmende for, hvilken kommune foreningen kan søge tilskud hos m.v. 2. FORENINGENS FORMÅL OG MEDLEMSKREDS: Da det er relativt besværligt at ændre i vedtægterne må man i sin formulering af formål derfor finde balancen mellem at fastslå formålet så præcist, at det giver et retvisende indtryk af formålet, og så bredt, at man ikke afskærer sig fra at lave en naturlig udvidelse af foreningens virke. Ved fastlæggelse af, hvem der kan blive medlemmer af foreningen, skal der tages stilling til, om der bør gælde særlige krav om f.eks. alder, bopæl, osv. 3. FORENINGENS EVT. RELATION TIL EN HOVEDORGANISATION: Normalt stilles der visse krav til udformningen af de lokale vedtægter, når den lokale forening er under en hovedorganisation. 4. KONTINGENT- OG REGNSKABSÅR: Kontingent- og regnskabsåret er den periode, for hvilken der opkræves kontingent og udarbejdes årsregnskab for. Typisk vil det være kalenderåret, men der er intet krav herom. ICYE som hovedorganisation står for kontingent opkrævningen og regnskab dermed. 18

19 Lokalforeningen skal selv føre regnskab med egne indtægter og udgifter. 5. DEN DAGLIGE LEDELSE: Af vedtægterne skal det fremgå, hvem der varetager foreningens "daglige ledelse". Det er typisk bestyrelsen. I mange foreninger arbejdes der meget bevidst med at udvide medlemsdemokratiet ved f.eks. at uddelegere bestyrelsens opgaver til udvalg og arbejdsgrupper. En sådan adgang til uddelegering bør fremgå af vedtægterne. Det skal desuden fremgå af vedtægterne, hvor mange medlemmer der er i bestyrelsen. 6. TEGNINGSREGLER: Foreningens tegningsregler fastlægger, hvem der udadtil kan binde (tegne) foreningen juridisk - f.eks. ved oprettelse af check- eller girokonto eller ved indgåelse af købs- eller låneaftaler. Vælg en kasserer. Det er yderst vigtigt at få diskuteret nedennævnte forhold igennem, når vedtægterne skrives. Det gælder om, at finde en balance, der på en og samme tid sikrer mod misbrug og uhensigtsmæssigheder, men som heller ikke gør det ufleksibelt og umuligt at lede foreningen i det daglige. 7. GENERALFORSAMLING: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og alene af den grund bør det i vedtægterne være velbeskrevet, hvornår og hvordan den skal afvikles. Vedtægternes bestemmelser om generalforsamlingen bør tage højde for: - Hvornår generalforsamlingen skal afholdes. - Med hvilket varsel den skal indkaldes (en måned). - Hvordan den skal indvarsles (f.eks. brev, annonce m.v.). -Hvem der har stemmeret (f.eks. alle medlemmer, der har betalt kontingent senest otte dage før generalforsamlingen). - Hvem der er valgbare, dvs. kan vælges til formand, bestyrelse m.v. - Efter hvilken dagsorden generalforsamlingen skal afvikles. - Hvordan man fremsætter forslag til behandling på generalforsamlingen. Ved valg af formand, bør det tilstræbes at det er en "stationær" person, så der ikke er ustandselig udskiftning på denne post. 8. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING: Der kan opstå behov for en ekstraordinær generalforsamling f.eks. fordi der i medlemskredsen opstår stor utilfredshed med bestyrelsen - eller fordi bestyrelsen ønsker at høre medlemmernes mening i en vigtig sag. Vedtægterne bør derfor indeholde klare regler om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af enten bestyrelsen eller et bestemt antal medlemmer. Dette tal kan udtrykkes ved et absolut tal eller en brøk. 19

20 9. VEDTÆGTSÆNDRINGER: Vedtægtsændringer kan kun foretages af en generalforsamling. Ved fastlæggelse af proceduren for vedtægtsændringer bør man overveje følgende: - Forslag til nye vedtægter og i givet fald, hvad de går ud på skal fremgå af dagsordenen til den ordinære generalforsamling. - Forslag til vedtægtsændring med en begrundelse herfor, skal være bestyrelsen i hænde senest en måned før den ordinære generalforsamling. - Endelig skal det fremgå tydeligt, hvor høj stemmeprocenten skal være for at kunne foretage en vedtægtsændring. I langt de fleste foreninger skal der være 2/3 flertal blandt de fremmødte ved vedtægtsændringer. 10. OPLØSNING: Årsagen til at en forening opløses kan skyldes mange ting. Uanset årsagen vil den sjældent kunne forudses ved foreningens stiftelse. Alligevel bør vedtægterne tage højde for det. - Det skal fastlægges efter hvilke regler opløsningen kan finde sted. Det er kun på en generalforsamling, der kan ske en opløsning. For det meste kræves det, at opløsningen skal vedtages på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med kvalificeret flertal blandt de fremmødte. - I vedtægterne bør det fremgå, hvad der skal ske med foreningens midler og aktiver. - Vær opmærksom på at nogle hovedorganisationer har bestemmelser for at lokalforeningernes midler skal tilfalde hovedorganisationen. Omvendt stiller en del kommuner krav om, at f.eks. materialer, som foreningen har erhvervet med kommunal støtte, skal tilfalde kommunen, hvis foreningen ophører. 20

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10)

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) Dansk ICYE s ordinære generalforsamling Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) U-huset Klosterport 4A, 3. sal. 8000 Arhus C Klosterport 4A, 3.sal DK 8000 Århus C tlf. +45 8618 0715 icye@icye.dk

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Kasserervejledning. For ungdomskredsene i. Luthersk Missions Unge

Kasserervejledning. For ungdomskredsene i. Luthersk Missions Unge Kasserervejledning For ungdomskredsene i Luthersk Missions Unge Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Kassereropgaver en oversigt... 3 1.1. Tjekliste... 4 2. Medlemsregistrering... 5 2.1. Hvem kan være medlem?...

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde 4. til 6. april 2014 Pædagoguddannelsen i Odense Pædagogstuderendes Landssammenslutning Årsmøde 4. - 6. april 2013 2 Indhold Indhold PLS årsmøde 2014 4 Praktisk

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS

HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS 1. Lions Clubs International 1.1. Generel information om lions 1.2. Historie 1.3. Logo 1.4. Hensigten med sammenslutningen 1.5. Lions formål

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave,

Læs mere

Skakhåndbogen Version 13.2

Skakhåndbogen Version 13.2 Skakhåndbogen Version 13.2 Copyright September 2004 ved Dansk Skak Union i Denne version 13.2 er en opdatering af Skakhåndbogens 13. udgave i en elektronisk version til nedhentning fra Dansk Skak Unions

Læs mere

Årsregnskab Lyngby Volley

Årsregnskab Lyngby Volley Årsregnskab Lyngby Volley Konto Tekst Budget 2009 Resultat 2009 Budget 2010 1000 Indtægter 1010 Kont o.25 115.000,00 107.640,00 125.000,00 1012 Kont u.25 85.000,00 90.000,00 85.000,00 1020 Ekstra kont.

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere