LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE"

Transkript

1 LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret

2 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse... 5 Formanden... 5 Kassereren... 5 Regnskab... 5 Budget... 5 Fordeling af lokalforeningstilskud... 5 Årsplan... 6 Aktiviteter og aktivitetsniveau... 6 Information om arrangementer... 6 Rapportering i forhold til DUF... 7 Sekretariat og lokalforening... 8 Inspiration til lokalforeningsarrangementer... 8 Informationsmøde... 8 Madaften... 9 Spilleaften... 9 Friluftstur Alkoholpolitik Transport i forbindelse med lokalforeningsarrangementer Bilag 1: Refusionsblanket Bilag 2: Eksempel på lokalforeningsregnskab Bilag 3: DUFs regler fra Tipsregler, kap Bilag 4: Uddrag fra FAQ på DUFs hjemmeside (pr ) Bilag 5: Vedtægter Bilag 6: Eksempel på vedtægter for en lokalforening

3 Bilag 7: Eksempel på årsplan Bilag 8: Oversigt over lokale aktiviteter FAQ

4 Forord Uden Dansk ICYE ingen lokalforeninger, og uden lokalforeninger ingen Dansk ICYE. Så kort kan det siges om forholdet mellem lokalforeningerne og landsorganisationen Dansk ICYE. Rigtig mange ICYEere er startet som aktive gennem et af lokalforeningernes arrangementer, flere endnu møder for første gang et ansigt fra Dansk ICYE gennem lokalforeningernes informations- og medlemsmøder, og de sociale bånd binder ofte længe efter at en karriere som frivillig i et af Dansk ICYE s udvalg er afsluttet. Dansk ICYE s økonomi afhænger i høj grad også af at der er aktive og uafhængige lokalforeninger rundt om i landet. Udover et krav om mere end 300 medlemmer på landsplan, skal vi nemlig også have mindst 4 aktive lokalforeninger i mindst 4 af landets 5 regioner for overhovedet at kunne søge DUF om støtte gennem tipsmidlerne. Alene i 2010 udgjorde DUF støtten omkring 25% af Dansk ICYE s samlede brutto indtægt, og er derfor af vital betydning for organisationens drift og mulighed for udvikling. Denne håndbog er både ment som en hjælp til det nye medlem i lokalforeningen, som inspiration til erfarne medlemmer og som en huskeliste i forhold til de opgaver lokalforeningen har i løbet af året. Lokalforeninger fordelt på postnumre Postnummer Lokalforening Hovedstaden Sjælland og Syddanmark og Midtjylland Nordjylland Lokalforeningens formål Lokalforeningerne kan i høj grad selv definere deres rolle i ICYE og beslutte, hvad de vil beskæftige sig med. Dog skal visse minimumskrav være opfyldt i forhold til Dansk ICYE og ikke mindst reglerne formuleret af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Se bilag 3 for DUFs regler. Det er vigtigt med et vist antal lokalforeningsaktiviteter afholdt regelmæssigt over året. Lokalforeningsaktiviteterne skal være for alle medlemmer i lokalforeningen. Derfor skal der også være ordentlige invitationer hertil. Opslag forinden i Internus er tilstrækkeligt og klart anbefalelsesværdigt. Desuden er det en god idé at udsende mails til medlemmerne. Dette kan lokalforeningen enten selv stå for eller lade sekretariatet varetage. Der skal som hovedregel være et ICYE-relateret formål med aktiviteterne. Der skal samles en form for dokumentation for arrangementets afholdelse, bl.a. i form af mødeindkaldelser, mødereferater, billeder, kvitteringer, fakturaer, etc. Der skal afholdes en årlig generalforsamling, hvor man vælger lokalforeningens bestyrelse og gennemgår årsregnskabet. Lokalforeningen kan vælge selv at forvalte sin økonomi, eller lade kontoret stå for bogføringen. Dog skal der under alle omstændigheder fremlægges årsregnskab på generalforsamlingen. Dette er minimumskrav. Disse er altid lettere at opfylde, og som regel også sjovere at arbejde med når man er flere om at organisere sagerne. Det egentlige ICYE relaterede formål med lokalforeningerne er at være Dansk ICYE s lokale agent, dvs. hjælpe til med de ICYE aktiviteter, som foreningens værdier bygger på. Hvordan dette præcis skal foregå er meget op til lokalforeningens medlemmers egne interesser. Sidst i dette skrift giver vi inspiration til forskellige typer lokalforeningsarrangementer. Generalforsamling 4

5 Der er en del formelle krav til generalforsamlingen, som du kan se mere om i din lokalforenings vedtægter. De vigtigste er at få indkaldt i god tid, samt at få gennemført dagsordenen som beskrevet i vedtægterne. Der skal tages referat af generalforsamlingen. Referatet underskrives af formand og kasser, og en kopi sendes til sekretariatet. Se også punkt 7 i bilag 5 Vedtægter Lokalforeningen har et sæt vedtægter, som naturligvis skal overholdes. Formanden i lokalforeningen bør ligge inde med et eksemplar og tilse at de er tidssvarende. Eventuelle ændringer skal vedtages på generalforsamlingen. Det er en god idé at skrive værdigrundlaget for og formålet med lokalforeningen ind i vedtægterne. Se bilag 5 for overordnet liste over vedtægternes indhold og bilag 6 for eksempel på eksisterende lokalforeningsvedtægter. Lokalforeningens bestyrelse Bestyrelsen defineres af lokalforeningens vedtægter og består af minimum en formand og en kasserer. Medlemmer til bestyrelsen vælges på lokalforeningens ordinære generalforsamling. Husk at give sekretariatet besked om nye medlemmer i bestyrelsen Formanden Formanden er ofte kontaktleddet mellem Dansk ICYE og lokalforeningen, og er også garanten for at de forskellige skal opgaver bliver udført i løbet af året. Det er for eksempel registrering af lokalforeningsarrangementer og aktiviteter, information til medlemmerne om kommende arrangementer, afholdelse af generalforsamling mm. Kassereren Kassereren sørger for at der laves regnskab. Sekretariatet laver også et regnskab for de enkelte lokalforeninger, og sørger for på lokalforeningens vegne at refundere medlemmernes udgifter i forbindelse med lokalforeningsarrangementer, møder mm. For at få refunderet eventuelle udgifter indsendes en refusions blanket (se bilag 1), sammen med dokumentation på afholdte udgifter (bon, kvittering eller lignende) til sekretariatet. Regnskab I forbindelse med udarbejdelse af lokalforeningens regnskab, sender sekretariatet en kopi af alle bilag samt et kontoudskrift til kasserer og formand. I bilag 2 kan du se et eksempel på opstilling af et lokalforeningsregnskab. Du kan altid kontakte sekretariatet hvis du ønsker hjælp til opstilling af regnskabet. Regnskabet følger kalenderåret og skal fremlægges på generalforsamlingen. Kopi af regnskab med påtegning af revisor sendes til sekretariatet. Budget Det er en god idé at lægge et budget for det kommende år i lokalforeningen, så I er sikre på at der er penge til de aktiviteter I planlægger. Fordeling af lokalforeningstilskud Lokalforeningerne modtager en gang årligt et tilskud. Lokalforeningstilskuddet fordeles således at lokalforeningerne får betaling pr medlem og exchangee. Et tilskud bliver også givet pr. godkendt lokalforeningsarrangement. 5

6 Model for fordeling af lokalforeningstilskud: Grundtilskud: Exchangee: Medlem: Lokalforeningsarrangement: kr. 150 kr. pr. exchangee 10 kr. pr. medlem 450 kr. pr. godkendt arrangement Lokalforeningerne kan ansøge om ekstra bevilling ved ICYE s forretningsudvalg. Årsplan I forbindelse med budgetlægningen vil det være hensigtsmæssigt at lægge en årsplan for lokalforeningens aktiviteter og arrangementer. Denne årsplan kan med fordel sendes til lokalforeningens medlemmer, så de kan krydse af i kalenderen, samt byde ind med deres hjælp til arrangementerne. Planlæg også gerne bestyrelsesmøderne som åbne arrangementer og plot dem i årsplanen. Det giver interesserede medlemmer mulighed for at deltage på møderne. Se bilag 7 som et eksempel på en årsplan. Aktiviteter og aktivitetsniveau Det er afgørende, at der er regelmæssige, dokumenterbare aktiviteter i den enkelte lokalforening, for at den kan tælle som aktiv lokalforening i forhold til Tipsungdomsnævnets lokalforeningsdefinition. Hvad der helt præcist menes med regelmæssige aktiviteter fremgår ikke klart af DUFs definition, men som tommelfingerregel skal der afholdes arrangementer med højst 2 måneders mellemrum. Se bilag 4 for kort diskussion af begrebet regelmæssig og aktivitetsniveau. Kontoret skal være orienteret om aktiviteterne og have tilsendt dokumentationen, bl.a. en kopi af invitationen til lokalforeningsmedlemmerne. Det er Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), der uddeler tipstilskuddet og tilser at vi opfylder reglerne. Se bilag 3 for reglerne formuleret af DUF. Arrangementer behøver ikke nødvendigvis være organiseret af Lokalforeningen. Dermed tæller det som et lokalforeningsarrangement, hvis lokalforeningen inviterer til et foredrag, en workshop eller lign., som forestås af en anden part end Dansk ICYE. Information om arrangementer Vær opmærksom på at ALLE arrangementer skal slås op på Dansk ICYE s Facebook side. Hvis I fra lokalforeningen vil have adgang til at kunne lægge begivenheder på ICYE s side, kan I få administrator rettigheder ved at henvende jer til sekretariatet. Hvorfor den officielle facebook-side? Alle skal kunne se arrangementet, uanset om de er medlemmer/medlemmer af en lokalforening eller ej. I kan ikke regne med, at medlemmerne i jeres lokalområder er medlem af jeres facebook-grupper og undersider, og det er derfor rigtig vigtigt, at I også får lagt begivenheder ind på den officielle facebook-side. Det smarte ved den officielle facebook-side er, at den automatisk synkroniseres med (- og opdaterer) kalenderen på hjemmesiden to gange om ugen. Hvis det haster, kan I altid skrive til Uffe, som kan opdatere den manuelt med det samme. 6

7 Især værtsfamilier og projekter efterlyser jævnligt oversigter over kommende events, og de henvises altid til hjemmesiden. Vi beder også interesserede holde øje med information om fx infomøderne her, og nye medlemmer kan her nemt overskue, hvilke arrangementer ICYE tilbyder både lokalt og nationalt. Hvornår skal den officielle facebook-side opdateres? Hurtigst muligt! Så snart I har en dato for et (lokalforenings)arrangement, skal I oprette et event på den officielle facebook-side; også selvom detaljerne ikke er på plads! I kan sagtens opdatere begivenheden løbende, og når arrangementet nærmer sig, kan i genopslå det på forsiden og minde om tilmelding. Det samme gør vi med fx informationsmøder og lejre. Informationer om tid og sted skal være opdaterede senest 14 dage inden arrangementets afholdelse. Hvordan får man lagt en begivenhed på den officielle facebook-side? I har to muligheder: 1. I kan sende informationer om indhold, tid og sted (evt. gerne med et billede I vil have på begivenheden) til Uffe eller Pia, og så opretter vi en begivenhed for jer. 2. Lokalforeningsformænd/kvinder kan blive administratorer på den officielle facebook-side, så I selv kan oprette, redigere og opdatere jeres Facebook begivenheder. Tips og tricks - Lav altid oplægget både på engelsk og dansk, hvis I ønsker at exchangees deltager - Find et billede, der repræsenterer begivenheden - Inviter de medlemmer, I selv er venner med på Facebook (Uffe og Pia kan IKKE invitere specifikke personer men kun sende link til begivenheden pr. mail) - Undgå indforståethed (tænk altid, at alle udefra skal kunne forstå informationerne) - Hold gerne liv i begivenheden ved at lave opslags-teasere undervejs Rapportering i forhold til DUF I forhold til DUF og ansøgningen om tipsmidler er det afgørende at aktiviteter og arrangementer kan dokumenteres. Først og fremmest skal lokalforeningen lave en liste over arrangementer og aktiviteter og sende til sekretariatet. Dokumentation er for eksempel: Indkaldelse til lokalforeningsmøder i Internus, direkte til medlemmerne eller lignende. Bilag på udgifter i forbindelse med arrangement eller aktivitet. Mailkorrespondance Det er vigtigt at skelne mellem arrangementer der tæller med i forhold til DUFs definition af regelmæssig aktivitetsniveau. Et informationsmøde med fortælleraften hvor medlemmer kommer med rejsefortællinger eller fortællinger om det at være værtsfamilie, og hvor medlemmer i lokalforeningsområdet er inviteret f.eks. gennem Internus eller direkte ved mail tæller med. En åben debataften hvor temaer som f.eks. livet som flygtning eller Hvad er kulturmøde diskuteres er også et godkendt lokalforeningsarrangement. Det samme gælder for et socialt arrangement som f.eks. Spilleaften eller en tur i biffen med lokalforeningen. Man må også gerne lave et arrangement som mest er henvendt til en bestemt gruppe af 7

8 lokalforeningsmedlemmerne. Det kunne være et arrangement hvor der tilbydes hjælp til fondsansøgninger for dem der skal ud at rejse, eller et arrangement for kommende og nuværende værtsfamilier, eller. Det der ikke tæller med, er f.eks. bestyrelsesmøder, generalforsamlinger, møder hvor der ikke i forvejen har været en indkaldelse og arrangementer der ikke falder ind under landsorganisationens og lokalforeningens formålsparagraf. Disse aktiviteter skal dog stadig registreres, da de er med til at give et samlet billede af lokalforeningens aktivitetsniveau. Der er ikke noget krav om deltager registrering i forbindelse med de enkelte aktiviteter, men da det er en af de oplysninger DUF gerne vil have, er det en god idé at registrere antal deltagere i forbindelse med arrangementer og møder. I bilag 8 kan du se et eksempel på en registrering af lokalforeningens aktivitetsniveau. Sekretariat og lokalforening Du kan altid spørge sekretariatet til råds hvis der noget du er kommet i tvivl om i forbindelse med dit lokalforeningsarbejde. Sekretariatet er også behjælpelig med fremskaffelse af opdaterede medlemslister, udsendelse af invitationer til lokalforeningsmedlemmer, udsendelse af information om kommende informationsmøder til interesserede kandidater, uddannelsesinstitutioner mm. Sekretariatet fungerer også som lokalforeningens eksterne hukommelse, da vi gemmer alt materiale i forbindelse med dokumentation af lokalforeningsarrangementer mm. Lokalforeningerne kan vælge at have sekretariatet til at stå for bogføring og regnskab. Det er dog vigtigt at pointere, at økonomi og ansvaret for denne er lokalforeningens. Inspiration til lokalforeningsarrangementer Informationsmøde Formål: Informationsmøderne, som arrangeres af lokalforeningerne, spiller en stor rolle i promoveringen af Dansk ICYE s programmer. Planlægning: Der er minimum en person og typisk to eller tre personer til at afholde et informationsmøde. Et informationsmøde kan typisk arrangeres en hverdagsaften. Det varer omkring 1½-2 timer. Sted: Det varierer meget hvor mange der dukker op til informationsmøderne, men sørg for at der er plads til personer. I Århus kan man bruge U-huset, Klosterport 4A, 3.sal, hvor sekretariatet holder til. I København er Støberiet, Blågårdsplads 3, ofte blevet brugt, i Odense er Kulturmaskinen, Farvegården 7 og i Roskilde er Gimle, Helligkorsvej 2 ofte brugt. Invitation: Datoen for informationsmødet skal sendes til sekretariatet, som så laver et opslag på hjemmesiden samt invitation til skoler osv. i nærheden. 8

9 Indkøb: Der købes the, kaffe, kage osv. ind til aftenen, som selvfølgelig refunderes (husk at gemme kvitteringen). Afholdelse: På informationsmøderne fortælles der om ICYE og om de fire programmer, vi udbyder, samt om egne rejseoplevelser med Dansk ICYE. Til dette kan man med fordel kontakte sekretariatet og få tilsendt et færdiglavet power point show med tilhørende guide. Madaften Formål: Det primære formål med madaftenerne er ofte at styrke fællesskabet blandt de frivillige, men det kan også være af en mere kulturel karakter (såsom Afrika aften, hvor man laver mad fra Afrika). Planlægning: De fleste madaftener bliver afholdt som nogle hyggelige hverdagsaftener. Alle, der har lyst, kan afholde en madaften. Som lokalforening kan man eksempelvis tage kontakt til nogle af de gamle ICYE ere, eller man kan selv arrangere en aften. Sted: Ofte kommer der omkring 6-10 mennesker. Madaftener kan afholdes hjemme hos arrangøren eller andetsteds alt efter aktiviteter og ønske. Invitation: Der kan laves en event på Facebook, hvor folk kan melde sig til, og man skal huske at sende lidt tekst til Internus. Husk at tilføje en tilmeldingsfrist til invitationen samt kontaktoplysninger til den person, der tager imod tilmeldingerne. Eventen må helst ikke hedde noget med årstiderne (i forhold til DUF). Indkøb: Udgifterne for mad dækkes af lokalforeningen. Kvitteringerne sendes til sekretariatet. Husk at lægge en refusionsblanket (bilag 1) ved kvitteringerne hvor der står, hvem der har betalt, hvor pengene skal overføres til og at det var i forbindelse med et lokalforeningsarrangement. Normalt bliver der kun drukket meget lidt alkohol på madaftener, da det er en hverdag. Det er OK at afholde en madaften, hvor folk selv står for at tager drikkevarer med. Se punktet Alkoholpolitik herunder. Afholdelse: Man kan lave mad sammen, eller man kan selv forberede maden. Det er op til arrangøren. Spilleaften Formål: Formålet med en spilleaften er at fremme det sociale sammenhold i foreningen. Planlægning: Spilleaftener kan ligesom madaftener planlægges som en hyggelig hverdagsaften. Der skal selvfølgelig være nogle gode spil eller planlægges lege. 9

10 Sted: Spilleaftenen kan afholdes hjemme ved den volontør, der arrangerer aftenen. Invitation: Du kan vælge selv at sende invitation ud til medlemmerne, eller du kan vælge at sende en invitation til sekretariatet, som så sørger for at den kommer i Internus eller sender den direkte til medlemmerne. Indkøb: Der kan eventuelt købes ind til the og kaffe og eventuelle rekvisitter til lege. Udgifterne refunderes af lokalforeningen - husk at gemme kvitteringerne. Friluftstur I både 2010 og 2011 har Lokalforening Hovedstaden arrangeret en friluftstur den første weekend i juni begge gange en stor succes! Til inspiration følger hermed en oversigt over hvordan friluftsturen 2011 blev planlagt og afviklet. Formål: Tænk over formålet med turen. Skal det eksempelvis være en hygge-tur, teambuilding-tur, overlevelses-tur etc. Man kan evt. også finde på et tema til turen. Planlægning: På lokalforeningens første møde i december blev der udarbejdet en foreløbig kalender over det kommende års aktiviteter/arrangementer i lokalforeningen herunder friluftsturen. - Find ud af hvem der er tovholder(e) på arrangementet og fastlæg en dato for friluftsturen. Rammerne og omfanget af aktiviteterne på friluftsturen er helt op til arrangørerne. Det er oplagt at have minimum en overnatning, men det afhænger selvfølgelig af arrangørerne. - Find ud af hvilke elementer friluftsturen skal indeholde og hvem der står for at planlægge og afvikle dem. Flere aktiviteter stiller krav til koordinering og antallet af co-workere, der hjælper til. Både i 2010 og 2011 har lokalforeningen fået hjælp af en gammel ICYE er, Kristian Jepsen, som er ved at uddanne sig til Naturvejleder på Naturskolen i Nødebo. I 2011 lavede Kristian et GPS-løb i skoven, parterede et rådyr til aftensmaden lørdag og stod for kanotur om søndagen. Dette krævede meget og grundig planlægning. Sted: Begge gange der er blevet afholdt friluftstur, har turen foregået i Nødebo/Gribskov nord for København. Man kan komme til Nødebo ved at tage S-toget fra København til Hillerød. I Hillerød kører man med bus til Nødebo. Skal turen være med overnatning og i så fald hvordan (telt, shelters, privat indkvartering)? På Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside kan man finde en oversigt over lejrpladser i hele landet: - ved mindre arrangementer kig eventuelt efter de primitive overnatningspladser. OBS: Nogle lejrpladser skal reserveres i forvejen. Invitation: 10

11 Lige så snart datoen er på plads, sender man en mail til kontoret, så arrangementet kan blive uploadet på Dansk ICYE s hjemmeside. Man kan med fordel også oprette en facebook-event helst både på dansk og engelsk. Selv om det konkrete indhold af turen ikke er på plads, er det godt at reklamere for turen i god tid! Detaljerne for arrangementet kan tilføjes løbende eller til sidst når alt er på plads. Husk tilmeldingsfrist! Hvem skal inviteres? Kun lokalforeningsmedlemmer? Eller som i 2011, hvor alle Dansk ICYE s medlemmer i hele landet blev inviteret via Internus og Facebook. Hvis turen er med overnatning, så husk at skrive i invitationen hvis deltagerne skal medbringe sovepose og liggeunderlag. Afhængig af årstiden er MYGGESPRAY også en rigtig god idé! Indkøb/budget: - Indkøb gøres forud for turen med mindre der er et supermarked i nærheden. Lokalforeningen betaler også drikkevarer. Se eventuelt punktet Alkoholpolitik nedenfor. - Dækker lokalforeningen transporten til og fra arrangementet? - Vi valgte at dække transporten for alle deltagere, der krydsede Storebælt. Vi ville gerne have så mange af udvekslingsvolontørerne med, og da de ofte klager over hvor dyr offentlig transport er i DK, tilbød vi at dække deres transportudgifter. Offentlig transport ER dyrt vær derfor opmærksom på om lokalforeningens budget kan bære det inden, I lover noget til nogen! Da turen i princippet foregik uden for hovedstads-området, kunne vi med fordel arrangere den i samarbejde med Lokalforening Sjælland, hvis de var interesserede i dette og ville være med til at dele udgifterne til turen. I 2011 stod LF Hovedstaden udelukkende for planlægning og afvikling og så delte vi udgifterne med LF Sjælland. Alle udgifter refunderes ved at sende fyldestgørende bilag til kontoret efter arrangementet. Afholdelse: Madlavning + oprydning i skoven/over bål tager ofte længere tid end planlagt, så vær opmærksom på det i forhold til ikke at lægge et for stramt program med mange aktiviteter. Evaluering af friluftsturen: ris og ros fra deltagere og internt mellem arrangørerne. Alkoholpolitik Som udgangspunkt betaler lokalforeningen ikke for alkohol. Der kan dog forekomme undtagelser, hvis det tjener et bestemt formål. Man bør så tænke over signalværdien i at købe/servere alkohol til arrangementerne. Til diverse arrangementer kan man vælge at skrive i invitationen, at alkohol er for egen regning. Transport i forbindelse med lokalforeningsarrangementer Som grundregel betales transporten i hvert fald for de ICYE co-workers, der arrangerer og hjælper til med lokalforeningsarrangement. Derudover kan det overvejes, om man vil tilbyde at betale transport for øvrige deltagere. Det er her vigtigt at holde øje med, om der er plads i budgettet til det. Samtidig er det vigtigt at holde sig for øje, at sekretariatet IKKE kan påtage sig at refundere transportomkostninger for nogle - heller ikke for EVS ere. Det skal altid fremgå klart og tydeligt på invitationen/opslaget, hvad der gør sig gældende med hensyn til refusion af transport til jeres arrangement. 11

12 Det skal således fremgå både hvis: Alle får fuld refusion af transport Alle får delvis refusion af transport og i så fald hvor meget der refunderes/hvor stor egenbetalingen er Ingen får refunderet deres transport Nogle får refunderet deres transport og andre gør ikke i så fald skal det fremgå tydeligt, hvem der får refusion (fx alle fra egen lokalforening men ingen andre) 12

13 Bilag 1: Refusionsblanket Refusion ved udlæg: Alle beløb skal dokumenters ved medsendelse/vedhæftning af kvitteringer, billetter, screendumps og lignende. Please send documentation for all your expenses. Navn/Name Adresse/Address Beskriv hvad du vil have refunderet/ Describe what you wish to get reimbursed Beløb/Amount Ved kørsel i egen bil betales 1,50 kr. pr. kørt km. Husk at medsende ruteplan (f.eks. fra KRAK.dk) som dokumentation. Traveling by car: We reimburse 1.50 DKK pr. kilometer Antal km/indicate kilometers: I alt kr./in total DKK x1,50 kr. Beløbet bedes overført til min konto i bank: Reg: Konto/account: _ Klosterport 4A, 3.sal DK 8000 Århus C tlf CVR

14 Retningslinier for refusion af udlæg i Dansk ICYE Transport i Dansk ICYE Alle frivillige i Dansk ICYE rejser med offentlig transport på standard. Rabatordninger som ungbilletter, orangebilletter og lignende benyttes i så vidt muligt omfang. Bemærk at det også er muligt at benytte ekspres busruter mellem de større byer i Danmark til en favorabel pris. Se bla. rødbillet.dk og abildskou.dk Pladsbilletter refunderes ikke. Personer under 26 år eller på SU køber et DSB-wildcard, hvis dette medfører en samlet besparelse på rejseomkostningerne. Ved kørsel i egen bil betales 1,50 kr. pr. kørt km. Der refunderes dog ikke et større beløb end prisen på en standard togbillet for den samme rejse pr. person i bilen. Refusionssedlen og billetten sendes til sekretariatet: Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Aarhus C, eller mailes (scan) til Dette skal ske hurtigst muligt og senest to uger efter arrangementets afholdelse. Forplejning Der kan refunderes udgifter til forplejning til møder/arrangementer, såfremt dette er budgetteret. Til møder/arrangementer på mindst tre timer kan der købes forplejning for højst 50 kr. per person. Til heldagsmøder/-arrangementer på mindst syv timer kan der købes forplejning for højst 150 kr. pr. person. Forplejning til sociale aktiviteter uden fagligt indhold bliver som udgangspunkt ikke refunderet. Der gøres i så høj grad som muligt brug af økologiske fødevarer. Udgifter til alkohol refunderes som udgangspunkt ikke Deltagergebyr Ved deltagelse i sociale arrangementer betaler ikke-medlemmer et deltagergebyr på 100 kr. Indsendelse af refusionssedler Refusionssedler og kvitteringer (- eller billetter) sendes til sekretariatet: Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Aarhus C, eller mailes (scan) til Dette skal ske hurtigst muligt og senest to uger efter arrangementets afholdelse. Dispensation Man kan til enhver tid ansøge bestyrelsen om dispensation fra disse retningslinjer. 14

15 Bilag 2: Eksempel på lokalforeningsregnskab Lokalforening Hovedstaden Indtægter Saldo pr ,05 Lokalforeningstilskud Hovedstaden 4.000,00 Indtægter total ,05 Udgifter Rasmus H. ref. julefrokost 09 99,25 Lok. Hovedstaden ref. Kristoffer15/9 118,5 Kulturmadklub Maja 187,7 Madklub kultur Caroline V 177 Infomøde lok. Hovedstaden 555 Infomøde leje Støberiet 235 Pr møde CBS - bio billetter 160 LF Hovedstaden arr. Søgaard 203 Dina ref. julefrokost Madindkøb frokost Kbh tur - intro 760,3 KBH tur madindkøb Søgård 588,2 KBH tur - entre rundetårn +Vor Frelsers Kirke 460 Møde LF Hovedstaden Søgård 203 Leje Støberiet infomøde KBH 150 Mad julearrangement mm Hovedstaden 1288,6 Sophie Szilas div ref. Hovedstaden 55 Udgifter total ,55 Saldo pr ,50 Årets resultat udgør kr ,50, som foreslås overført til næste år. Underskrift Formand + kasserer + evt. godkendelse på generalforsamling 15

16 Bilag 3: DUFs regler fra Tipsregler, kap. 2 Samfundsengagerende organisationer baseret på individuelle medlemskaber 11. For at være tilskudsberettiget efter dette kapitel skal organisationen opfylde samtlige følgende kriterier: 1) Have mindst en lokalforening, jf. 13, i mindst 4 af de 5 regioner. 13. Som lokalforeninger defineres foreninger, der 1) består af mindst 10 medlemmer under 30 år, 2) er godkendt af den landsorganisation, hvorunder lokalforeningen hører, 3) har en selvstændig økonomi og har eksisteret som lokalforening i landsorganisationen i hele det forud for ansøgningsåret afsluttede regnskabsår (minimum 12 måneder) og 4) har regelmæssige aktiviteter i overensstemmelse med landsorganisationens vedtægter. Stk. 2. Ingen lokalforening kan indgå i tilskudsgrundlaget i mere end én tilskudsberettiget landsorganisation. 16

17 Bilag 4: Uddrag fra FAQ på DUFs hjemmeside (pr ) Hvor mange aktiviteter skal en lokalforening have for at kunne tælle med i ansøgningen? Den præcise ordlyd i tipsreglerne på dette område er regelmæssig aktivitet. Organisationens egen registrerede eller statsautoriserede revisor skal undersøge, om der foregår regelmæssig aktivitet og skriver i sin revisorerklæring under på, at dette krav er opfyldt. Organisationen skriver ligeledes under på tro og love, at de lokalforeninger, der indgår i ansøgningen om driftstilskud, har haft regelmæssige aktiviteter i overensstemmelse med organisationens struktur og vedtægter. Når der i reglerne anvendes et udtryk som regelmæssige aktiviteter skal det ses i lyset af, at tilskudsordningen omfatter mange forskellige foreninger med vidt forskellig kultur og traditioner eller med andre ord foreningens egenart. Der vil f.eks. typisk være hyppigere aktiviteter hos spejderne end hos de politiske, som igen typisk vil have hyppigere aktiviteter end handicaporganisationerne. Endvidere vil der i en række foreninger typisk være hyppigere aktivitet i de større byer end i de mindre. 17

18 Bilag 5: Vedtægter Nedskrevne vedtægter for lokalforeningen er en betingelse for, at søge fonde og kommuner om støtte. Vedtægter er desuden et udtryk for foreningens holdninger og målsætninger. Vedtægter kan kaldes "foreningens spilleregler", for det er her, alle væsentlige regler for foreningens virke er fastlagt. Vedtægtsarbejde er ikke formålet med foreningsarbejdet, men kun et middel til at få det sat på skinner, derfor skal lokalforeningen sikre sig, at vedtægterne som minimum indeholder bestemmelser om: 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål og medlemskreds 3. Foreningens eventuelle relation til en hovedorganisation 4. Kontingent- og regnskabsåret 5. Den daglige ledelse 6. Tegningsregler 7. Generalforsamling 8. Ekstraordinær generalforsamling 9. Vedtægtsændringer 10. Opløsning 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn og evt. forkortelser skal fremgå af vedtægterne. Det gælder også foreningens hjemsted dvs. adressen, da hjemstedet bl.a. er bestemmende for, hvilken kommune foreningen kan søge tilskud hos m.v. 2. FORENINGENS FORMÅL OG MEDLEMSKREDS: Da det er relativt besværligt at ændre i vedtægterne må man i sin formulering af formål derfor finde balancen mellem at fastslå formålet så præcist, at det giver et retvisende indtryk af formålet, og så bredt, at man ikke afskærer sig fra at lave en naturlig udvidelse af foreningens virke. Ved fastlæggelse af, hvem der kan blive medlemmer af foreningen, skal der tages stilling til, om der bør gælde særlige krav om f.eks. alder, bopæl, osv. 3. FORENINGENS EVT. RELATION TIL EN HOVEDORGANISATION: Normalt stilles der visse krav til udformningen af de lokale vedtægter, når den lokale forening er under en hovedorganisation. 4. KONTINGENT- OG REGNSKABSÅR: Kontingent- og regnskabsåret er den periode, for hvilken der opkræves kontingent og udarbejdes årsregnskab for. Typisk vil det være kalenderåret, men der er intet krav herom. ICYE som hovedorganisation står for kontingent opkrævningen og regnskab dermed. 18

19 Lokalforeningen skal selv føre regnskab med egne indtægter og udgifter. 5. DEN DAGLIGE LEDELSE: Af vedtægterne skal det fremgå, hvem der varetager foreningens "daglige ledelse". Det er typisk bestyrelsen. I mange foreninger arbejdes der meget bevidst med at udvide medlemsdemokratiet ved f.eks. at uddelegere bestyrelsens opgaver til udvalg og arbejdsgrupper. En sådan adgang til uddelegering bør fremgå af vedtægterne. Det skal desuden fremgå af vedtægterne, hvor mange medlemmer der er i bestyrelsen. 6. TEGNINGSREGLER: Foreningens tegningsregler fastlægger, hvem der udadtil kan binde (tegne) foreningen juridisk - f.eks. ved oprettelse af check- eller girokonto eller ved indgåelse af købs- eller låneaftaler. Vælg en kasserer. Det er yderst vigtigt at få diskuteret nedennævnte forhold igennem, når vedtægterne skrives. Det gælder om, at finde en balance, der på en og samme tid sikrer mod misbrug og uhensigtsmæssigheder, men som heller ikke gør det ufleksibelt og umuligt at lede foreningen i det daglige. 7. GENERALFORSAMLING: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og alene af den grund bør det i vedtægterne være velbeskrevet, hvornår og hvordan den skal afvikles. Vedtægternes bestemmelser om generalforsamlingen bør tage højde for: - Hvornår generalforsamlingen skal afholdes. - Med hvilket varsel den skal indkaldes (en måned). - Hvordan den skal indvarsles (f.eks. brev, annonce m.v.). -Hvem der har stemmeret (f.eks. alle medlemmer, der har betalt kontingent senest otte dage før generalforsamlingen). - Hvem der er valgbare, dvs. kan vælges til formand, bestyrelse m.v. - Efter hvilken dagsorden generalforsamlingen skal afvikles. - Hvordan man fremsætter forslag til behandling på generalforsamlingen. Ved valg af formand, bør det tilstræbes at det er en "stationær" person, så der ikke er ustandselig udskiftning på denne post. 8. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING: Der kan opstå behov for en ekstraordinær generalforsamling f.eks. fordi der i medlemskredsen opstår stor utilfredshed med bestyrelsen - eller fordi bestyrelsen ønsker at høre medlemmernes mening i en vigtig sag. Vedtægterne bør derfor indeholde klare regler om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af enten bestyrelsen eller et bestemt antal medlemmer. Dette tal kan udtrykkes ved et absolut tal eller en brøk. 19

20 9. VEDTÆGTSÆNDRINGER: Vedtægtsændringer kan kun foretages af en generalforsamling. Ved fastlæggelse af proceduren for vedtægtsændringer bør man overveje følgende: - Forslag til nye vedtægter og i givet fald, hvad de går ud på skal fremgå af dagsordenen til den ordinære generalforsamling. - Forslag til vedtægtsændring med en begrundelse herfor, skal være bestyrelsen i hænde senest en måned før den ordinære generalforsamling. - Endelig skal det fremgå tydeligt, hvor høj stemmeprocenten skal være for at kunne foretage en vedtægtsændring. I langt de fleste foreninger skal der være 2/3 flertal blandt de fremmødte ved vedtægtsændringer. 10. OPLØSNING: Årsagen til at en forening opløses kan skyldes mange ting. Uanset årsagen vil den sjældent kunne forudses ved foreningens stiftelse. Alligevel bør vedtægterne tage højde for det. - Det skal fastlægges efter hvilke regler opløsningen kan finde sted. Det er kun på en generalforsamling, der kan ske en opløsning. For det meste kræves det, at opløsningen skal vedtages på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med kvalificeret flertal blandt de fremmødte. - I vedtægterne bør det fremgå, hvad der skal ske med foreningens midler og aktiver. - Vær opmærksom på at nogle hovedorganisationer har bestemmelser for at lokalforeningernes midler skal tilfalde hovedorganisationen. Omvendt stiller en del kommuner krav om, at f.eks. materialer, som foreningen har erhvervet med kommunal støtte, skal tilfalde kommunen, hvis foreningen ophører. 20

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 16.03.2016 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

Støtteforeningen TUBAs Venner

Støtteforeningen TUBAs Venner UDKAST VEDTÆGTER FOR Støtteforeningen TUBAs Venner 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Støtteforeningen TUBAs Venner, forkortet TUBAs Venner. Den har hjemsted i Silkeborg Kommune. Hovedadressen er hos

Læs mere

Vedtægter for SmerteDanmark

Vedtægter for SmerteDanmark Vedtægter for SmerteDanmark Indhold Vedtægter for... 1 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskab... 2 4 Organisation... 3 5 Bestyrelsens kompetence... 3 6 Generalforsamlingen... 3 7 Regnskab og

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted:

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted: Vedtægter for Hasle Fællesråd Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Hasle Fællesråd og har hjemsted i Århus Kommune. Hasle Fællesråd ledes til dagligt af en bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling.

Læs mere

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt.

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt. Vedtægter for Torskehalerne 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er: Torskehalerne. Foreningens hjemsted er: [Den til enhver tid siddende formands adresse] Slåenvej 24.2. 2 Formål. Stk.1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Badminton Club

Vedtægter for Glostrup Badminton Club Vedtægter for Glostrup Badminton Club 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Glostrup Badminton Club Stk. 2. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. 2 Foreningens formål Stk. 1. Det er Glostrup

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg

Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister Esbjerg. Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er en selvstændig del af landsorganisationen

Læs mere

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening 1. Foreningens navn og formål. Stk. 1. Foreningens navn er Nørrebro Musicalteater Teaterforening. Stk. 2. Foreningens formål er på amatørbasis

Læs mere

Vejledning til oprettelse af en forening

Vejledning til oprettelse af en forening Vejledning til oprettelse af en forening Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan foreningens arbejde og organisation er struktureret.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. Foreningen er en videreførelse af projektet Ud af røret af 1995 2 Foreningens hjemsted:

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER VEDTÆGTER 1 Navn og organisation Foreningens navn er: Kulturhavn Gillelejes Venner. Foreningen er stiftet af en kreds af frivillige og er en almennyttig forening

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg.

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. Vedtægter for Enhedslisten Esbjerg 1 Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. stk. 2 Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for Grimstrup IF

Vedtægter for Grimstrup IF Vedtægter for Grimstrup IF 1. Foreningens navn og hjemsted A. Foreningens navn er Grimstrup Idrætsforening (forkortet Grimstrup IF). Foreningen er stiftet under navnet Grimstrup-Hjortkær-Roust Idrætsforening

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den Dansk e-damper Forening Vedtægter af den 13.11.2015 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Dansk e-damper Forening eller forkortet DADAFO. Den forkortede version har lige gyldighed med det fulde navn.

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR)

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn 1 Foreningens navn, hjemsted og tilsynsforhold Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) OR er en forening, der drives af private personer med

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN 1 Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN (herefter omtalt som Foreningen) er stiftet den 13. juni 1979 og omfatter

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening

Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening 1. Navn og hjemsted Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening 2830 Virum 2. Formål a. Foreningen har til formål at sikre borgernes, virksomhedernes,

Læs mere

VEDTÆGTER. for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD)

VEDTÆGTER. for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) VEDTÆGTER for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) Vedtaget på generalforsamlingen den 05.10.2009. Seneste ændring vedtaget på generalforsamlingen den 21.11.2013 VERSION 1.3 SIDE 1 AF 5 1. Navn Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER 1: Foreningens navn, hjemsted og stiftelse. Foreningens navn er Sjov Senior Motion med hjemsted i Lejre kommune. Foreningen er stiftet den 29. august 2000. 2: Foreningens formål. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Omfanget af samarbejdet er beskrevet i en særskilt samarbejdsaftale.

Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Omfanget af samarbejdet er beskrevet i en særskilt samarbejdsaftale. KIU's vedtægter Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Patientforeningen for kvinder, der har eller har haft kræft i underlivet. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er KIU

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub Holger indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 11. februar 2017 kl. 10.00 i Slangerup

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. 2 Medlemsskab Menighedsråd inden for de i 1 omtalte provstier kan optages som medlemmer.

Vedtægter. 2 Medlemsskab Menighedsråd inden for de i 1 omtalte provstier kan optages som medlemmer. Distriktsforeningen af menighedsråd i Greve-Solrød, Køge, Lejre og Roskilde provstier Vedtægter 1 Distriktsforeningen af Menighedsråd i Greve-Solrød, Køge, Lejre og Roskilde provstier: er en forening af

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling Som vedtaget på landsmødet den 5. maj 2013 1 Foreningens navn Foreningens navn er Amnesty International, dansk afdeling (i det følgende kaldet foreningen).

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

VEDTÆGTER DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD)

VEDTÆGTER DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) VEDTÆGTER for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) Vedtaget på generalforsamlingen den xx.xx.2009. 1. Navn Foreningens navn er Danish Software Testing Board (DSTB). 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter Familieidræt København

Vedtægter Familieidræt København Vedtægter Familieidræt København 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Familieidræt København. 1.2 Foreningen hører hjemme i Københavns Kommune. 1.3 Foreningen er medlem af DGI. 2. Formål 2.1

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget 24.8.2016 1: Foreningen Foreningens navn er Havet og Fjordens Hus. Foreningen er stiftet i Thorsminde den 2.5.2015, og har hjemsted i Holstebro Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TUSINDFRYD

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TUSINDFRYD VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TUSINDFRYD 1. NAVN a. Foreningens navn er Foreningen Tusindfryd. b. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2. FORMÅL a. Foreningens formål er at danne rammen om et fællesejet kulturmiljø

Læs mere

Vedtægter for Humlegårdens og Humlum Skoles Venner

Vedtægter for Humlegårdens og Humlum Skoles Venner Vedtægter for Humlegårdens og Humlum Skoles Venner 1 Stk.1: Foreningens navn er Humlegårdens og Humlum Skoles Venner (HHSV). Foreningen hører hjemme i Humlum i Struer kommune. 2 Stk.1: Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring

VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring Ændret 10-10-2016 Vedtægter for LILLE SKOLE for VOKSNE i HJØRRING. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Lille Skole for Voksne i Hjørring, forkortet

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vejledning Udarbejdelse af en vedtægt for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i Bornholms Regionskommune

Vejledning Udarbejdelse af en vedtægt for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i Bornholms Regionskommune Vejledning Udarbejdelse af en vedtægt for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i Bornholms Regionskommune Godkendelse sker efter reglerne i folkeoplysningsloven. I folkeoplysningslovens 4, stk. 3

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg Vedtægter Foreningens navn er Fægteklubben Niels Juel, Svendborg Foreningen er hjemmehørende i Svendborg Kommune. 1. 2. Foreningens formål er, at fremme interessen for fægtningen på Sydfyn og omliggende

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Nivå Kajakklub

Vedtægter for Nivå Kajakklub Vedtægter for Nivå Kajakklub Nuværende 1 Navn og hjemsted. Nivå Kajakklub, der har hjemsted i Karlebo Kommune, er stiftet d. 27. Maj 2002. 2 Formål. Foreningens formål er at dyrke kajakroning, og med udgangspunkt

Læs mere

Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002.

Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002. Hillerød Hundevenners vedtægter, 2014 version 1 Navn og hjemsted Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere