FOCUS pa AUDIO-GRUPPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOCUS pa AUDIO-GRUPPEN"

Transkript

1 NR.1 2. FEBRUAR ARGANG Entusasme og begejstrng præger lvet audo-gruppen. Her dskuteres vrgt reklameaktvteten for de nye produkter, hvoraf et -radoen står mdt på bordet. Fra venstre: PeterThesen, Jesper Poulsen, Helge Svendsen, Jette FOlkmar, Hennng Udengaard, Ole Wernberg, Jan Alslev og Preben Hjort. UTRADITIONELT TEAM-WORK Audo-gruppen Phlps Rado, der ledes af produktchef Jesper Poulsen, har ansvaret for markedsførngen af alle lydprodukter. Tl at hjælpe sg har han fre produktassstenter, der hver har st produktområde, Jan Alslev tager sg af radoer og højttalere, Peter Thesen af båndoptagere og kasse tteradoer, Preben Hjort af blradoer og Hennng Udengaard af pladespllere, transstorradoer samt clock-radoer. På det teknske område tager Helge Svendsen sg af båndoptagere, pladespllere,transstorradoer samt clock-radoer og Ole Wernberg har ansvaret for en transportabel rado, nemlg 2 x 3 watt pen har også en elev, der først og fremmest arbejder med blradoer, men også er med de øvrge aktvteter. Det er for tden Bo Larsen, der netop har afløst Ole Mansa. Og som det eneste kvtndelge slæt denne mandsverden tager Jette Folkmar sg af reklameaktvteten. Gruppens gennemsntsalder er kke særlg høj. Og det sætter st præg på omgangstonen og arbejdsformen. Tngene blver sagt lge ud, og der er kke noget med rød lampe. Her føres den åbne dørs poltk. Man skulle nødgt blve stopklods for andre. Afgørelserne skal træffes på stedet. Men det kræver også dscpln. Man skal være godt forberedt og have alle relevante oplysnnger parat. Gruppen mener, at det er nsprerende og øger effektvteten at spørge hnanden tl råds, så man kan få et tp eller en kommentar tl det, man sdder og arbejder med. De spørger ofte hnanden tl råds gruppen. Her får Peter Thesen (tl venstre) en kommentar om en ny båndoptager fra Preben Hjort. Entusasme gver effektv markedsførng Mens»Phlskopet«talte med Jesper Poulsen kom en af produktassstenterne for lge at vse en nyhed, netop hjemkommet fra Holland. Den blev præsenteret med en sådan entusasme og begejstrng, at man blev fuldstændg overbevst om, at det var totalt umulgt at leve uden netop det produkt. Jesper Poulsen fortalte bagefter, at det er noget, der kendetegner hele gruppen. De føler sg alle engagerede deres arbejde og produkterne. Lever med begejstrng, når noget lykkedes, og hænger med næbet, når der engang mellem er noget, som kkser. Gruppen føler, at det er en af de tng, der er helt afgørende for en effektv marv=dstørtnq. Utradtonelle møder Audo-gr,uppen er også kendt for at gå nye veje og afholde utradtonelle møder. Da oplægget tl ntroduktonen af det nye 1978 pro" gram skulle laves, flyttede hele gruppen op Jesper Poulsens sommerhus. Fjernt fra telefonerne blev det tl en hård dags organseret bran-stormng. Da gruppen gjorde resultatet op, var udbyttet blevet en fantastsk masse deer, flere end man nogensnde tdlgere I de kommende uger holder personaleforenngerne deres generalforsamlnger. Det kan blve nteressante sammenkomster, hvs medlemmerne aktvt vl gå nd debatten om de oplæg, deres bestyrelser gver. Formændene for to af de store forennger har år bdraget tl denne debat ved på forhånd at fortælle, hvad de synes, skal debatteres. Det kan» Phlskopet-s læsere stfte bekendtskab med her. De to forennger, hvs formænd skrver, er PPR, hvs medlemmer er funktonærer Phlps Elapparat, Phlps Elektronk Industr, Phlps Rado og Phlps Servce og PAP,hvs medlemmer er medarbejdere på Industrgårdsområdet - dog undtaget de forholdsvs ny tlkomne medarbejdere Phlps Rado og Phlps Elapparat. PAP har generalforsamlng trsdag den 21. februar og PPR fredag den 24. februar. Læs på sde 2, hvad formændene skrver FOCUS pa AUDIO-GRUPPEN Se også artklerne sde~ havde haft. Så nu er gruppen overbevst om, at det er vgtgt at så mange som mulgt må have adgang tl at komme med deer på begyndelsesstadet. HN Teknske detaljer den nye køkken-clock-rado skuteres af Hennng Udengaard (tl venstre) Helge Svendsen. dog

2 GENERALFORSAMLINGERNE STAR FOR DØREN - HER ER FORMÆNDENES KUN DEBAT OM MEDARBEJDER MALSÆTNING EN FORENING? Af Helge Svendsen, PPR PAP og PPR har årets løb arbejdet sammen om at få arbejdstden nedsat og at få bedre betngelser for handel personalebutkken. Det blev dskuteret på en fælles debataften, hvor samrådsudvalgene også var på programmet. Jeg føler, at samarbejdet om dsse emner er gået vrkelg godt. Men beslutnngerne er ldt svære at få truffet, ford der skal refereres tl to bestyrelser. Spørgsmålet er nu: Skal det være personaleforenngerne, der tager sg af dsse problemer, eller skal de behandles af andre organsatoner? Måske kunne det gå gennem Fællesrådet, hvor alle personaleforenngerne er repræsenterede, og som så kan fremlægge problemerne for ledelsen. Sker det, blver der for personaleforenngerne kun tlbage at arrangere fester og lgnende. Gør PAP og PPR det godt nok? I formålsparagraffen for personaleforenngerne står, at de skal varetage det kollegale samvær samt medlemmernes fælles faglge og økonomske nteresser. Gør de det godt nok, eller kan det gøres bedre? Jeg synes spørgsmålet sær kan stlles tl PAP og PPR. For ldt mere end et år sden var dsse forennger adsklt geografsk. PAP var på Industrgården og PPR Jenagade. Man løste lokale problemer og festede og hyggede sg hver for sg. Nu, hvor mere end en tredjedel af PPR's medlemmer er flyttet tllndustrgården, er problemerne blevet mere fælles. Også rent ko 1- OPLÆG Af Alfredo Pedn, PAP Helge Svendsen, A. Pedn legalt er PAP's og PPR's medlemmer blevet ntegreret. Derfor stller jeg spørgsmålet: Er det praktsk det lange løb med to personaleforennger, der arbejder med de samme tng? En eller anden form for tæhere samarbejde Det problem kunne måske klares, hvs de PPR-medlemmer, der nu er på Industrgården, meldte sg nd PAP, og PPR så kørte vdere som hdtl. Men det fnder jeg uheldgt, det en af personaleforenngernes vgtgste opgaver er at fremme det kollegale forhold. Forstået på den måde, at det sær er mellem de kolleger, der det daglge har kontakt med hnanden. Når v betragter det forhold, er det kke skarpt geografsk afgrænset, tværtmod. Mange på Industrgården har kontakt med udeafdelnger og omvendt. Derfor vl det måske være bedre med en eller anden form for tættere samarbejdef.eks. en sammenlægnng af forenngernehvs v effektvt skal formdle medlemmernes problemer tl ledelsen. Det kunne etableres form af en bestyrelse med et medlem fra hvert bfrma. Der er skkert også andre måder at angrbe problematkken på. Kom nu frem med jeres mennger! NYE UNDERVISNINGSLOKALER I JENAGADE: Phlps ansatte har mange år deltaget nterne kurser. De er foregået mange steder og lokaler, som var omdannet tl formålet for en kort perode. Men nu har v fået nogle lokaler, der udelukkende skal bruges tl undervsnngsformål for samtlge selskaber. De lgger på 2. sal Halskov-bygnngen Jenagade. Lokalerne er holdt lyse og venlge farver og veludstyret med teknske hjælpemdler. Der er et stort undervsnngslokale (blledet) og fre mndre, som skal bruges tl gruppe-arbejde. Her ses en stuaton fra et skkerhedskursus, som blev kørt under ledelse af P.E. Jensen. På PAP's generalforsamlng vl der beretnngen være en llle overraskelse. Men den skal kke røbes her. V håber, der kommer mange deltagere år, som kan gve bestyrelsen mpulser om, hvad der rører sg blandt medlemmerne, og hvor bestyrelsen kan høre medlemmernes synspunkter og mennger om de emner, bestyrelsen fremlægger. Det drejer sg år blandt andet om den MALSÆTNING FOR DANSK PHILIPS, som efteråret blev sendt tl alle medarbejdere, og hvor afsnttet»rnedarbejdermålsætnnq«har vor nteresse. V v I også følge op, hvordan det er gået med de etablerede samrådsudvalg og udveksle erfarnger, som eventuelt kan anvendes de grupper, hvor man fortsat tænker på at oprette samrådsudvalg. Dernæst vl v høre medlemmernes menng om og erfarng med arbejdsløshedskasser og begrebet»frynseqoder«. I forbndelse med ndkaldelsen er alle medlemmer blevet opfordret tl at ndsende forslag t I emner, der ønskes behandlet på generalforsamlngen. Der kan derfor godt dukke flere spændende tng op. ÆNDRINGER I KONCERN-LEDELSEN Medlem af præsdet Phlps-koncernens øverste ledelse, Raad van Bestuur, D. Noordhof, går tl efteråret på penson efter 37 år koncernens tjeneste. Vcepræsdent Noordhof blev medlem af Raad van Bestuur 1968 og af præsdet På generalforsamlngen Endhoven den 9. maj vl M. Kulmann blve foreslået som nyt medlem af koncernledelsen. M. Kulmann, 52, kom tl Phlps Han blev øverste teknske chef for den braslanske Phlps-organsaton 1970 og overtog en tlsvarende stllng den engelske organsaton VICEPRÆSIDENT DØD Efter redaktonens slutnng ndløb meddelelsen om, at L. J. Wjns, medlem af præsdet for Raad van Bestuur, pludselg var død søndag den 29. januar. Vcepræsdent Wjns, der kun blev 58 år, startede 1942 sn Phlps-karrere Belgen, hvor han var født. I 1969 blev han medlem af Raad van Bestuur og 1977 af præsdet. 2

3 MANDLIG MEDARBEJDER SØGES Det stod annoncen, nu allgevel jobbet men Jette fk r den avs løse perode sdste forår gk Jette Folkmar og var grumme træt af st daværende job på et reklamebureau. Hun vlle gerne fnde sg noget andet. Men de annoncer, der kom avserne, var næsten alle henvendt tl mænd. Jette lod sg kke slå ud.»hun«søgte smpelthen jobbet som reklameassstent på audo-sden hos Phlps, selvom der annoncen stod: Mandlg medarbejder søges... Og efter to ntervews var jobbet hendes. Check på tngene Jette har en fortd som telegrafst. I tre år sejlede hun havene tynde, men så syntes hun, det kunne være nok. Ved et tlfælde havnede hun reklamebranchen. Seks år på et reklamebureau gav hende praktske erfarnger og td tl at tage merkonom-eksamen. Detgjorde hun for tre år sden. Og nu er hun altså reklameassstent hos Phlps. - Du ta' r dg af alle reklameaktvteter, der har relaton tl audo-sden? - Ja, og jeg syntes, at mt job er alle tders. Tmerne flyver af sted, og jeg har svært ved at slppe jobbet selv efter arbejdstd. Det er hektsk, men det passer tl mt temperament. Det tør slqes. Telefonerne kmer, Jette afgver ordrertl bureauet, tl fotografer o.s.v. Vrsser ldt af en kollega over samtaleanlægget og mumler noget om mænd... Men hun har check på tngene.. T.. G. HENRIC EGNELL FEJRET I EINDHOVEN Det var kke alene på Prags Boulevard, drektør G. Henrc EgnelI blev fejret anlednng af st 25 års jublæum Phlps-koncernen. Også Endhoven havde man ønsket at markere denne mlepæl hans karrere, der jo bl.a. omfatter seks år som chef for Phlps Data Systems Apeldoorn. Ved receptonen Endhoven den 15. december blev G. Henrc EgnelI og frue lykønsket af koncernens præsdent, dr. N. Rodenburg (blledet herover), af andre medlemmer af koncernledelsen og af venner, kolleger og tdlgere medarbejdere fra hans td Holland. Blandt gaverne var et guldarmbåndsur, der blev overrakt af vcepræsdent L. J. Wjns (blledet herunder). - Hvordan går dn arbejdsdag? - Der er aldrg to ens dage. Heldgvs. Men en meget stor del af mn td går med kontakten tl reklamebureauet. Der skal hele tden udarbejdes brochurerog kampagner, takt med at de nye produkter ntroduceres. V lægger en lnje. Derefter brefes bureauet, der så kommer med et oplæg form af tekstforslag, \.. JeHe's lob er meget udadvendt Her er hun på trykkeret nb-offset I samtale med Arne Bramsted forud for godkendelsen af den nye HI-FI brochure. lay-out osv. I nogle tlfælde bl'r der korrgeret det uendelge, andre tlfælde går oplægget næsten uændret gennem. Det lgger lgeledes jobbet at sørge for annoncerngen dag-, fag- og ugeblade. Bureauet udarbejder en plan for annoncendryknnger, der derefter godkendes af os. Det er en af de tng, der skal køre på sknner. Jeg har megen kontakt ud af huset, og det er med tl at gøre jobbet levende. - Hvad får du ellers tden tl at gå med? - Indlæg tl vore salgs- og forhandlermøder om reklameaktvteterne. Og møder med produktfolk. De har nogle gange meget svært ved at forstå at tngene skal godkendes her og nu. Undertden føles det, som om jeg erto tmer bagud, men på en eller anden uforklarlg måde så nås tngene allgevel tl tden. - Når jeg har td, og det er kke så ofte, som jeg kunne ønske det, så ta' r jeg ud tl forhandlerne og sludrer med dem om reklame materalet. Det g'r nye mpulser. Normalt får man ngen response. Den fås kun ved at»gå ud marken«, - Du har været otte måneder hos Phlps nu. Hvad er dt ndtryk af huset og menneskene det? - Først vrkede det hele noget støvet og stft. Det var noget af en omvæltnng, når man kommer fra et reklamebureau. Men efterhånden fnder man jo ud af, at det er mennesker af kød og blod, der omg'r en. Jeg har fået en fantastsk modtagelse, og jeg kan kke få bedre kolleger, end dem jeg arbejder sammen med audogruppen, slutter Jette. Layta 3

4 LYN-PORTRÆT AF PHILIPS RADIO Phlps Rado A/S blev oprettet Aret efter sendte selskabet den første model på markedet. Og år har det altså SO års produkt-jublæum. Selskabets 60 medarbejdere har ledelse fælles med Phlps Elapparat A/S og Phlps Servce AIS. Den består af underdrektør Jørgen Skel bæk (salg) og underdrektør Hans H. Olsen (admnstraton). Marketngchef Stg Dreslng har ansvaret for rado-f rmaets daglge kommercelle ledelse. Phlps Rado består dag af to produktgrupper: Audo-gruppen og Vdeo-gruppen. Begge navne stammer fra latn. Audo betyder»jeg hører- og vdeo» jeg ser«, Desuden består organsatonen af salgsafdelng, sales promotonafdelng, marketng-servce samt admnstraton. VI HAR HA'FT PROBLEMER pa AUD'IO-M ER VI SNART HELT FREMME I FORRESTE F Phlps Rado ntroducerer 1978 et helt nyt audo-program, der passer tl det cl Af Henrk Nørregaard 50 år efter, at Ph tps sendte sn første rado model på det danske marked, har»phltskopet-spurqt produktchefen for audo-gruppen Phlps Rado A/S, Jesper Poulsen, hvordan han nu bedømmer vore audo-produkters poston på dette marked. - Meget postvt hvs v kgger fremefter. Men det skal kke være nogen hemmelghed, at v har haft store problemer de sdste år. Det er kke kvalteten, der har været dårlg. Det, som er nden apparaterne, specfkatonerne samt holdbarheden, har hele tden været topklasse. Men materalevalg, desgn og mekansk kvaltet har kke været tlpasset det danske marked så høj grad, som v kunne have ønsket det. - Er det et soleret dansk problem? - Nej, men Danmark er et udpræget kvalttetsmarked. Og som følge deraf har v nok mærket det først og størst omfang. - Hvordan har forhandlerne reageret? - Det har været svært for os at stå dstancen. Men da v vdste, at v løbet af 1978 vlle få et helt nyt produkt-program, satte v os to mål: at holde vor markedsposton, tl nyhederne kom, og at gve forhandlerne troen på, at Phlps kunne og vlle komme med det rgtge. Og det er stort set lykkedes. V begyndte allerede august sdste år at vse forhandlerne vort PHILIPS - DET ER SUND FORNUFT - V vl skre os en ledg og troværdg plads audo-forbrugernes sger produktchef Jesper Poulsen, Phlps Rado deres respektve reklamebudgettet reklamebureauer, Udsnt af.annonce For et års td sden ændrede Phlps Rado struktur. Der blev oprettet to selvstændge produktgrupper: Vdeo og Audlo. De fk hver for sg det totale ansvar for markedsførngen af produkter. Samtdg blev delt op på to forskellge ford de to produktgrup- for»sund tornutt«. I Q <;»Phlskopet«har bedt produktchef Jesper Poulsen fortælle om flosofen bag dette tema. - Det var vgtgt for os at fnde frem tl en poston forbrugernes bevdsthed. Den skulle være ledg. Og lge så vgtgt: Den skulle være troværdg - en, v kunne stå nde for. Efter omfattende undersøgelser og overvejelser fandt v frem tl begrebet»sund fornutt«, Det var noget, v kunne stå for. Vore produkter er af god kvaltet, tl meget fornuftge prser. V er et stort frma, der også vl være repræsenteret på markedet om fem, t og tyve år. V har en veludbygget servce-organsaton, så forbrugeren kan få reservedele og få foretaget reparatoner ud fremtden. Forbrugeren kan trygt købe Phlps uden at dumme sg. -' e PHILIPS -det er sund fornuft 4 per er så forskellge og postonen på markedet lgeså. Kort efter begyndte audlo-gruppen at markedsføre sne produkter under temaet Phlps- det er sund fornuft«. Top-kvaltet kan godt være sund fornuft - Er»sund fornuft- et tema, I kan bruge, når det drejer sg om top-h-f? - Det føler v os overbevst om, at v kan. Hvs v kgger på markedet og ser, hvad der sker lge øjeblkket, blver det endnu mere tydelgt. Der er en fantastsk masse mærker, som markedsfører det, v kalder top-h-f. I forsøg på at komme hd på markedet sætter mange af dsse mærker en kunstg høj prs på varen for at skaffe plads tl en meget høj forhand- bevdsthed, leravance. Det er bl.a, fagbladene blevet opmærksomme på. De advarer artkler deres læsere mod de kunstgt høje prser og gør opmærksom på, at man med fordel kan holde sg tl de store og anerkendte mærker. Med andre ord, man kan godt købe top-kvaltet, så det stadg er sund fornuft branchefolk skal se de nye produkter - I løbet af 1978 får I et helt nyt produktprogram. Hvordan skal det ntroduceres? - V er allerede tyvstartet. V har øjeblkket kontakt med en række store forhandlere og I Phlps Rado blev 1978 startet med et nternt HI-F kursus

5 RKEDET - MEN NU ÆKKE IGEN anske kvaltets-marked Der er 50 år mellem de to anlæg. Jan Alslev vser med stolthed den nye h-f kombnaton frem. Tl højre står den radomodtager og højttaler, som var Phlps Rado's første produkt på det danske marked. Jesper Poulsen fortæller med begejstrng om de nye produkter, som hans gruppe Introducerer år. nye program, således at v var skre på, at de også vlle satse på Phlps fremtden. -I holdt altså markedsandelen 1977? - Stort set ja - men v må erkende, at vor kæder. V vser dem et lysblledshow med hele produktprogrammet og laver årsaftaler med dem. Men den vrkelgt store og brede præsentaton fnder først sted aprl/maj måned. Så rejser v landet rundt med et stort præsentatonsshow og får på den måde kontakt med branchefolk. V lægger stor vægt på at komme ud og fortælle forhandlerne og deres personale om det nye program. For det, man kender godt, sælger man som regel også godt. Med bedre produkter måtte v også blve bedre selv - Når I bevæger jer nd et om råde, hvor I kke har været repræsenteret før, hvad gør I så? -I takt med at v fk mere og mere avancerede produkter, stod det os klart, at v også måtte blve bedre selv. V måtte uddanne os, så v bedre var stand tl at tale med forhandlernes I hvor Ole Wernberg, bl.a. fortalte "klassen" andel med hensyn tl specelt H-F radoer er en del under, hvad v normalt har radlobranchen. -I løbet af 1978 blver helevort audoprogram udskftet. Det v kommer med er et helt nyt desgn og helt andre materaler. De nye apparater vl være præget af træ og metal, og det eret stort skft fra det tdlgere plastk-desgn. De fleste af apparaterne blver af den frontbetjente type - altså med den glatte metalplade på fronten, hvor alle betjenngsfunktoner er samlet. - Hvad med den mekanske kvaltet? - Den blver orden. F. eks. er alle knapper nu forsynet med metal aksler stedet for plastkaksler, hvlket gver en helt anden fornemmelse af kvaltet, når man drejer på dem. Ap- specalster. Derfor gennemførte v januar et H-F-kursus for ca. 25 medarbejdere. - Hvordan får forbrugerne kendskab tl de nye Phlps-produkter? - Når v tl efteråret har fået udskftet hele programmet, vl v gennemføre en meget omfattende annoncekampagne dag- og fagblade. Så skal det nok komme forbrugerne for øre, at Phlps har fået nogle nye, spændende produkter, der hænger sammen. V gennemfører også en vndueskampagne, og v regner med, at 500 tl 600 udstllngsvnduer hos radohandlerne vl være præget af Phlps. V ønsker nemlg at skre os, at forhandlerne også er med tl at trække vognen. Forbndelsen fra os tl forbrugeren vl blve kortere, når alle arbejder med samme mål for øje. Derfor vl v støtte forhandlernes lokalannoncerng baseret på temaet -sund fornuft". om forskellge højttaler-prncpper de nye modeller. HN paraterne blver også tungere og vrker meget mere gedgne. - Det kan man meget let tro, når man ser på vsse af de nye produkter, hvor det er metalpladerne på fronten af apparaterne, der falder øjnene. Men det bunder jo en de nemlg at man har en række produkter, der passer sammen desgn, og som alle betjenes på fronten. V tror at denne stl er kommet for at blve. Og v føler os overbevste om, at man nden for en kortere årrække vl se frontbetjente apparater fra næsten alle europæske fabrkker. - Kommer de forskellge apparat-typer tl at passe bedre sammen? - En td lang hængte vore produkter jo kke rgtg sammen, når v stllede dem ved sden af hnanden. Men der er store bestræbelser gmg for at få apparaterne tl at passe sammen på tværs. Og en overskuelg fremtd vl det være gennemført. - Vl Phlps nu lægge vægt på at have sn egen stl? - V må huske på, at de apparater Phlps producerer, skal kunne sælges hele Europa. Det afgørende er, at v fnder frem tl et desgn, en produkt-kvaltet og nogle prser, som tltaler forbrugerne. V får nu de frontbetjente apparater, og om dem kan man godt sge, at de lgner mange andre mærker. V går nd for denne de med frontbetjenng. Men lge så skkert er det, at v vl lave vores eget særpræg på apparaterne og på den måde adsklle os fra konkurrenterne. Blver stærke på alle fronter - Hvlken del af markedet dækker de nye produkter? - Som noget nyt kommer v med produkter over en bred front. Vores stærke sde har hdtl været nede den bllgere ende af markedet, den populære prsklasse og op tl mdten af skalaen. Men nu får v også produkter som desgn, specfkatoner og kvaltet absolut hører hjemme top-h-p-klassen. Det er noget, v glæder os tl. At blve stærke på alle fronter. - Hordan var radofaghandelens ndtryk af de nye produkter? - Den var absolut meget postv. Det var afgørende for dem, at de kunne fornemme, hvordan der vrkelg skete noget nyt hos Phlps. - Vokser træerne nu nd hmlen, Jesper? - Med de meget omfattende produktudvklnger, der øjeblkket gennemføres, føler jeg mg helt overbevst om, at Phlps nu også fnder frem forreste række, når det drejer sg om audo-produkter. Rom blev jo kke bygget på en dag. Men jeg er overbevst om, at v kke behøver lang td, før Phlps er med fremme, og får den samme poston her, som v har det med hensyn tl de transportable produkter og farve-tv. 5

6 HVAD ER EN Te-MAND? - og hvad får han tden tl at gå med? vi Henrk Nørregaard, lokal Afdelngen for Audo-Vsuelle Systemer har fejret nytår med den første ordre på farve-tv-studet VIDEO 80. Det er solgt tl Døveskolen Frederca og skal bl.a. bruges tl at producere undervsnngsprogrammer. Men det skal også ndgå drekte undervsnngen på den måde, at man optager de døve, mens de taler. Så kan de selv se deres egen udtale bagefter. Phlps Lampe har blandet sg et verdensmesterskab, nærmere bestemt VM håndbold 1978, som Danmark er vært for. I den forbndelse har v modernseret lysanlægget Odense Idrætshal, så der nu kan optages farve-tv. Der er mange sportshaller Danmark, hvor Phlps har haft en fnger med spllet. Her på det sdste har Phlps Lampe også føjet Gladsaxe Skøjtehal tl lsten. Nu kan personalet lavprsvarehuset Blka Århus fnde hnanden. Afdelng for Audo-Vsuelle Systemer har nemlg leveret et personsøgeanlæg. Det består af tre betjenngspulte og 60 lommemodtagere, der både kan sende og modtage. Det blver svært at vælge TV-program, hvs man bor Antwerpen Belgen. I løbet af 1978 får byen et nyt kabel-tv-anlæg med 13 forskellge programmer: Fre belgske, tre tyske, tre franske, to hollandske og et fra Luxembourg. Senere er det menngen at tlføje tre engelske programmer. Tl dette store projekt skal Phlps Elektronk Industr Jenagade levere 48 specalbyggede kabel- TV-sendere. Afdelng for Industr og Forsknng fk år alle tders julegave form af ordrer på to elektron-mkroskoper tl henholdsvs Århus Amts Sygehus og Århus Kommune Hosptal. Ordrerne blev skret skarp konkurrence med et japansk frma. Afdelngen for Audo-Vsuelle Systemer har nu fået den første sendng af tekstbehandlngsanlæg, WP 5000, hjem fra U.SA De er nu alle opstllet på prøve en række offentlge nsttutoner og prvate frmaer. Som den første kunde har Albertslund Kommune afgvet ordre på en WP Den skal hovedsagelg bruges tl opbygnng af dagsordenen for de forskellge poltske udvalg, men også tl standardskrvelser og almndelge breve. Phlps Telekommunkaton har solgt telefoncentral nr af samme type, som den v selv har fået nstalleret på Industrgården. Gentral nr. 10 skal gennem K.T.A.S. leveres tl Amtssygehuset Gentofte. Samtdg er der kommet ordre fra Fyns Kommunale Telefonselskab på en central af en mndre type. Den blver den første her landet og skal bruges på hotel Nyborg Strand. Dansk Håndbold Forbund har tden op tl verdensmesterskabet haft stor glæde af det vdeoanlæg, som de har fået leveret af AfdeIl1g for Audo-Vsuelle Systemer. Det har man brugt tl at optage både egne konkurrenters kampe, så man bagefter kunne studere teknk og spllestl. Det har også været en fordel, at man kunne udveksle TV-bånd med Norge og Sverge, der lgeledes har anskaffet TV-båndoptagere fra Phlps I Phlps-koncernens sprog vrmler det med forkortelser. En af dem er»tgmand«, der oversat betyder: Teknsk kommercel medarbejder. - Hvad beskæftger en teknsk-kommercel medarbejder sg så med? spørger v Ole Wernberg, TGmand på H-F-sden Phlps Rado A/S. Ole har snart været ansat hos Phlps to år. Han kom fra et job som værkstedsleder en af de største kædeforretnnger. Et job, som efter hans menng tog for meget af hans frtd. Hos Phlps vlle det blve anderledes. Alt vlle være lagt faste rammer. Man blev en brk en stor mosak. Troede Ole... Spændende og vareret job - Hvad går størstedelen af dn td med? -Jeg beskæftger mg først og fremmest med de nye produkter, der skal ntroduceres på det danske marked. Det hele starter ca. et år tør, produkterne skal ntroduceres herhjemme. På det tdspunkt samles TG-medarbejdere fra de fleste europæske lande tl et møde Holland, hvor de nye produkter præsenteres. Derefter fortsætter arbejdet for mt vedkommende her Danmark. Der skal foretages afprøvnnger, udarbejdes specfkatoner, brugsanvsnnger og teknske data, og konkurrenceforhold skal undersøges. - Så har du jo rgelg td tl andre tng? - Det skal der være. Opstår der problemer hos forhandlerne, ta'r jeg ud og taler med dem. Jeg deltager pressemøder, og skal den forbndelse udarbejde teknske oversgter over produkterne. Ind mellem bl'r det også tl et par artkler fagbladene, og kommer der udstllnger, gver jeg et nap med der. - Du må da også have andet at lave? - Åh ja, med jobbet som TG-mand for Phlps følger jo også, at jeg optræder samme funkton for Pope, som jeg for resten har et fortræffelgt samarbejde med. I efteråret var jeg f. eks. med ved en lang række DUX-forhandlermøder. Det var en sjov opgave... Det morsomme ved jobbet er, at man kan forme det, som man har lyst tl. Sådan er vores arbejdsfacon. V har meget stor frhed jobbet. For at sælge et produkt må man vde, hvad det står for - V har vst talt om den teknske sde af sagen. Hvor kommer den kommercelle sde nd blledet? - En af mne opgaver er at holde de kommercelle medarbejdere Phlps Rado, vore kolleger Phlps Servce samt konsulenter og reklamefolk nformerede om produkternes specfkatoner. Jeg har netop den forbndelse kørt et ku rsus for de kommercelle medarbejdere, hvor jeg gennemgk de nye produkter teknsk set. For at kunne sælge et produkt må man vde, hvad det står for. - Det lyder, som om du trves, skønt dt job kke blev lagt de faste rammer, du drømte om? - Ja bestemt. Aldrg har jeg haft så travlt, aldrg har jeg tjent så ldt, og aldrg har jeg haft det så godt som nu. Layla En stor del af Ole Wernbergs td går med at afprøve de nye produkter, som skal ntroduceres på det danske marked. Her er det den nye modtager 753, som ntroduceres tl foråret, der er på bordet. EN TEKNISK LØSNING Som alle TG-folk er Ole Wernberg ekspert at fnde teknske løsnnger på de problemer, som kan opstå fra td tl anden. Under en rejse Sverge kom Ole en yderst uheldg stuaton: Da han steg ud af taxaen foran hotellet, revnede hans bukser! Gode råd va r dyre. Han sneg sg op på hotelværelset og undersøgte de forhåndenværende mulgheder. Gardnerne blev undersøgt for evt. rynketråde - men uden held. Men der var jo TV på værelset, og kobbertrådene antennen vlle være fortrnlge tl at udbedre skaden. En af kobbertrådene blev resolut syet bukserne med en bøjet modstand, og vola... Ole var gen så god som ny.. Han tænkte kke mere over den sag. Ikke før på hjemvejen, da han pludselg stod under en hylende detektor lufthavnen med mstænksomme blkke rettet mod sg fra alle sder. Hans forklarng om kobbertråden troede lufthavnspersonalet kke på. Ikk~ før en grundg nspekton havde bevst, at Ole faktsk talte sandt. Se, det var hstoren om en rgtg teknker. V andre vlle jo. ha' bedt receptonen om at ordne den sag.

7 vi Henrk Nørregaard, lokal 2372 Phlps Holland skal samarbejde med L.M. Ercsson (Sverge) og Bel/ Canada Consottum udbygge telefonnettet Saud Araben med nye lednnger. Installatonen af det nye telefonnet, ndretnngen af centraler og leverancen af anden elektronk deles lgelgt mellem Phlps og L.M. Ercsson. Denne del af ordren har en værd af 2 mllarder dollars. Bell Canada skal være ansvarlg for vedlgeholdelsen af systemet en perode på Sår. Det amerkanske blad» Fortune«har lavet en lste over de frmaer verden, som beskæftger flest mennesker. Med medarbejdere er Phlps-koncernen den tredestørste arbejdsgver I verden - kun overgået af General Motors og Ford. Rumforsknngs-Iaboratoret på Utrecht Unverstet Holland har bestlt Phlps-udstyr tl det eneste europæske forsøg, som en amerkansk røntgen-satellt skal udføre Udstyret ndgår et teleskop, der skal under. søge eksplosoner på solens overflade. Verdens første radokæde, der anvender solen som energklde, er under opbygnng Australen. Det er vor australske søsterorgansaton, som skal levere solcellerne tl de alt 13 relæ-statoner. Når radokæden er færdg, vl den have en kapactet på telefonsamtaler. Den østrgske Phlps-organsaton har sat verdensrekord med hensyn tl den største ordre på samtaleanlæg: skal der nstalleres over apparater på et hosptal Wen. Som noget helt specelt skal anlægget forsynes med nødbatterer, så det kan vrke op tl 30 mnutter, hvs den normale strøm skulle svgte. ARNE JENSENS 25 ARS JUBILÆUM: Fredag den 6. januar blev lagerarbejder Arne Jensen fejret ved en recepton Jenagade. På blledet herover er han og fru Else Jensen omgvet af kollegerne på lageret (fra venstre:) Carl Johansen, Pehr Olsen, 011IJoklehto, Helge Jeppesen, Esther Press, Wllam Rasmussen, Uffe Sterlov, Henrk Petersen, Klara Aahøj, Knud Jensen og Holger Munkesø. På det llle bllede står jublaren og hans kone sammen med S. Janlev, Sv. Loft - der kom med kassettebåndoptager fra mange kolleger og med vn og blomster fra Fællesklubben, Arbejdsmændenes Klub og SID - samt P. Rgbolt, der lykønskede fra Værkstedsfunktonærernes Sekton. Fra de nærmeste kolleger var der tllge to stole. UDNÆVNELSER Salgsngenør John Erk Bech, Afdelng for Audo-Vsuelle systemer, er udnænt tl salgsleder. Salgsassstent Poul Brandt Clausen, Afdelng for Audo-Vsuelle Systemer, er udnævnt tl konsulent. Assstent Flemmng Green, Mnwatt, er udnævnt tl overassstent. Assstent Carsten Ojen, Phlps Servce, er udnævnt tl overassstent. Servceteknker Henrk B. Pedersen, Professonel Servce, er udnævnt tloverteknker. PHILIPS DELTOG TAK Tl alle, der var med tl at gøre mt jublæum tl en festlg dag for mg, vl jeg gerne gennem»phlskopet«sge en.hjertelg tak" Gaverne var-jeg meget glad for. I»ERHVERVSDAGcc Arne Jensen pa TARNBY-KOMMUNESKOLE Tårnby Kommunes skolevæsen havde gen år taget et prsværdgt ntatv for at fortælle om erhvervslvet. Alle 1100 elever fra skolernes afgangsklasser var nvterettl en»erhvervsdag«på Nordregaardskolen, hvor de kunne vælge at stfte bekendtskab med ndtl tre fag, som de måske vlle vælge som arbejde, når skolegangen var overstået. I år havde Phlps Elektronk Industr opstllet tre arbejdspladser fra kanalvælgerproduktonen. Det var et trmmebord, et montagebord og en Jacobstge. Mere end halvdelen af drengene -og næsten ngen pger- besøgte denne arbejdende arbejdsplads. Herover fortæller Svend Aage Nelsen (forrest blledet) om produktonen, mens eleverne nteresseret følger Anne Jacobsens arbejde. FERIE I SKÆRGARDEN? På øen Amto G ryts skærgård et godt stykke syd for Stockholm har den svenske Phlpskoncern et meget populært ferested for koncernmedarbejdere. Og de vl også gerne se danske kolleger deroppe! Der er fre huse på øen. Man kan enten bo hovedbygnngen, der hr otte soverum med alt 24 senge, eller annex-bygnnger. Det koster6 sv.kr. pr. nat at bo hovedbygnngen og 4 sv. kr. pr. nat annex-bygnngerne. Der tages halv prs for børn. Derer fuldt udlejet jul måned, men tl forårseiler efterårsferen er der mange ledge pladser. De, der har lysttl at holde fere hnsdan, kan få yderlgere oplysnnger hos Kerstn Grahn, Phlps Nordkopng, telefon: Hun tager også mod bestllnger. 7

8 o N r 'T'[. Pl'.,1...,'[ )ll'i\ll~i'i~ SPORTEN SPORTEN v/layla,lokal;2369 Layla, lokal 2369, og Henrk, lokal 2372 Hvad de dog fnder på: Phlps Rado har netop ntroduceret en ny kassetterado, 080, der foruden båndoptager og rado også har ndbygget ur. Det kan tænde og slukke, både for radoen og båndoptageren, og man kan derfor optage, selvom man kke er hjemme. Vejledende forbrugerprs 895 kr. Nu kan man få stereo overalt: I løbet af februar kommer der en ny kassetterado, 774, der spller stereo på FM og fra den ndbyggede båndoptager. Udgangseffekten er stor for en transportabel rado, nemlg 2 x3 watt snus. Vejledende forbrugerprs kr. Det blver nemmere og nemmere: Phlps Telekommunkaton har fået en ny cffersender programmet, Mult Call 63, der kan huske op tl 62 telefonnumre. Man trykker blot på en knap, så klarer den selv resten, og man behøver først at løfte røret, når forbndelsen er etableret. Mult Call vrker også som en normal telefon med trykknapper. Som en smart detalje husker den det telefonnummer, man sdst har trykket nd, så man kke behøver atgentage det, hvs nummeret eroptaget. Vækkeur en mnature: Et ny vækkeur fra Phlps vejer kun 65 g og er halvt så stort som en pakke cgaretter. Det er derfor også meget velegnet som rejsevækkeur, og der medfølger et rejseetu. Uret afvger højst 30 sekunder på et helt år. Uret drves af et enkelt llle batter, der kun skal udskftes en gang om året. Vejledende forbrugerprs er kr. 218,-. DE ØVER SIG TIL SKITUREN: 40 sk-entusaster sk samlet trop. Og dagene februar vl langrend Oslo. Som optakt tl dsse aktvteter Prags Boulevard med skmoton. Ved at deltage lerne, når det gør løs sneen. Her herser Preben BOWLING-PIGE KRONER på Phlps vl den kommende td ta' tl Sverge og stå på 10 af dem deltage de nordske Phlps-mesterskaber trænes der mandag tl torsdag motonslokalerne på denne moton undgår man at overanstrenge benmusklaudrup med Krsten Hansen og Eva Rasmussen. VANDT Det var gen en af vore pger, Inger Hansen, som ydede den bedste præstaton KBU's jublæumsturnerng. Hun bowlede sg frem tl en første plads og modtog kr. præme.. Første halvdel af sæsonen har øvrgt været præget af meget fne resultater enkeltmandsturnerngerne. Elsebeth Blyme, Inger Hansen, Alce Bojsen, Molly Lund, Mnna Møller, Jacob Bojsen og Bernh. Henrksen havde alle fået stllet øjemålet så godt nd, at de kunne gå hjem med præmer form af tnkrus, krystalvaser, sengetøj og bowlngkugler. I KFIU's holdturnerng lgger vort bedste dame- og herrehold på 2. pladsen, medens resultaterne KBU's holdturnerng ndtl nu har været langt under sdste års. Det skyldes sær, at 5 af vore bedste bowlere forlod afdelngen på grund af manglede td. Hvs nogen skulle ha' lyst tl at bowle, så er der stadg mulghed for at være med. Nærmere oplysnnger kan fås hos Bernh. Henrksen på telefon (01) Bernhard Henrksen BADMINTON-MESTERSKAB Alle medarbejdere, der spller badmnton, eler som hardyrket denne sport, ndbydes tl at deltage Phlps' badmnton-mesterskaber. De afholdes ABC-hallen Markmandsgade, søndag den 12. marts kl. 13,00. Der vl blve spllet fre rækker samt en old-boys række. Reserver dagen allerede nu! I KFIU's holdturnerng har 1. holdet spllet tre kampe. Holdet, der består af Jørgen Dtlevsen, Erk Wbrand, Jens Munch Chrstensen og Nels Pelle samt Lnda og Else Skov, har klaret sg pænt. De har vundet to kampe og tabt en. 2. holdet, der består af Jan Chrstensen, Jørgen Jensen, Mchael Jørgensen, Jørgen PÆN BRUGT BARNEVOGN ØNSKES. Henvendelse va Gerda Frederksen på lokal Dahm og Karn Ramussen, har spllet fre kampe, hvor to blev tabt, en vundet og en sp IIet uafgjort. Phlps-spllerne har desuden deltaget KFIU's enkeltmandsturnerng. Her vandt Jens Munch Chrstensen C-rækken herresngle, og både Jens Munck Chrstensen og Jørgen Dtlevsen spllede sg frem tl semfnalen B-rækken. Nels Pelle NR.2 I HANDBOLD Det lykkedes kke Ph lps' håndboldhold at gå 1. halvdel af turnerngen gennem uden nederlag. Efter 7 kampe lå holdet på 2. pladsen med 11 ponts. Et unødvendgt nederlag tl RIF (Rådhusets Idræts Forenng) bragte os yderlgere to ponts efter Handelsbanken, som fører rækken. Selvom de efterfølgende tre kampe er blevet vundet, resterer endnu tre meget stærke modstandere. Holdet mangler lgesom noget af den rytme og»fandenlvoldske«selvtlld som resulterede mesterskabet sdste år men det kan nå at komme tl sdst. Vort old-boys hold klarer sg heller kke så godt som sdste år. Det er blevet tl otte ponts for lge så mange kampe, og en beskeden fjerde plads med mulghed for yderlgere fald stllngen førturnerngen sluttes. Preben Lundberg PHILISKOPET UDGIVET AF PHILIPS INDUSTRI OG HANDELS AIS Prags Boulevard 80, 2300 København S Redgeret af: Nels Jørgensen (ansvarh.), Hennng Bjerno, Layla Enevoldsen og Henrk Nørregaard. Lay-out: Steen Pou Isen Bladudvalg: John Jensen, John Erk Jensen, Anne Margr. Jeppesen, P. Laudrup, Sv. Loft, V. K. Nyberg, Vlhelm Nygaard, Swenn Poulsen og Helge Svendsen. Næste nummer udkommer torsdag den 2. marts Stof må være redaktonen hænde senest mandag den 13, februar PHILIPS TRYK

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

22.ÅRGANG. Rona Ryvard er sekretær og telefondame. Men er der travlt i butikken, gi'r hun et nap med, som her på billedet.

22.ÅRGANG. Rona Ryvard er sekretær og telefondame. Men er der travlt i butikken, gi'r hun et nap med, som her på billedet. NR.9 24. NOVEMBER 1977 22.ÅRGANG o PA BESØG I DET SYDJYSKE - V har megen personlg kontakt med kunderne, udtaler Kurt Køhn, Phlps Servce Center Haderslev Ved ndkørslen tl ndustrkvarteret Haderslev - mdt

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Trsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende

Læs mere

Ligeløn-stilling blandt dimittender

Ligeløn-stilling blandt dimittender Lgeløn-stllng blandt dmttender For fjerde år træk vser DJs dmttendstatstk, at der prakss stort set er lønmæssg lgestllng blandt nyuddannede. Lge mange mænd og kvnder får næsten det samme løn. Startløn

Læs mere

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM BEMÆRK: Højttalerne (medfølger kke) kan være forskellge fra dem, der er vst denne betjenngsvejlednng. model RNV70 HI-FI-KOMPONENTSYSTEM Vedlgeholdelse og teknske data Læs betjenngsvejlednngen, før du tager

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod Lars Provstgaard,

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Flere job. Gennem nye alliancer og samarbejde

Flere job. Gennem nye alliancer og samarbejde Et magasn om udfordrngerne på arbejdsmarkedet et regonalt perspektv. Med fokus på nytænkende samarbejder på tværs af erhvervs-, uddannelses- og beskæftgelsesndsatser. Når vden omsættes tl vækst. 2015 TEMA

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Når klimakteriet tager magten Fokus

Når klimakteriet tager magten Fokus Når klmakteret tager magten Fokus For Bente Skytthe var det en lang og opsldende proces at komme gennem klmakteret, der blandt andet bød på hjertebanken, hedeture og voldsomme blødnnger. Overgangsalder

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære?

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære? SåDAn GØR VI Februar 2014 KLASSELEDELSE Hvad skal eleverne lære? Fagudvalgene har fået en central rolle Sofendalskolens arbejde med klasseledelse og struktur relaton tl folkeskolereformen. Klasserumsledelse

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør Nr. 1, 2006 Sden sdst den sdste nyhedsbrev har ABSALON lgget ved såvel Flådestaton Korsør som Flådestaton Frederkshavn, for at få nstalleret mere mltært udstyr om bord. Installatonerne blev afsluttet den

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Krkeblad Krkelg vejvser Vestre krke Graver krketjener: Morten Gert Hansen Krkevej 18, 7560 tlf. 21 20 27 43 mal: hjermvkrkegaard@gmal.com Snepræst: Jonas Serner-Pedersen Krkevej 9, 7560 tlf. 97 46 41 14

Læs mere

er ikke kun for voksne

er ikke kun for voksne junor Coacng Coacng er kke kun for voksne Fre ungdomsryttere fra Sanrum Rklub aft mulged for at møs med en coac. Koort været at booste troen egne evner Tekst og foto: Tet R asmussen D e fleste nesker forbnr

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Væk bonden og oplev landbolvet Benyt museets mange fleksble tlbud eller sammensæt selv et program tl dagsbesøget eller lejrskoleturen. Aktvtet engagement fordybelse

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Personfnidder blokerer for politiske reformer

Personfnidder blokerer for politiske reformer Personfndder blokerer for poltske reformer Danskernes dom er klar: mededæknng Danmark blver for høj grad domneret af personspørgsmål. En ny Cevea-undersøgelse vser, at de mange personsager dansk poltk

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

i l\ri"* vi/ v'+ d' - '"= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r "'; *,,{ Agenda u"=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t

i l\ri* vi/ v'+ d' - '= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r '; *,,{ Agenda u=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t bt (*, U t \ ct') c, (r..j )\d $,rr\ f ),l ) \uu -J lott, rt,, t{' ' [#, fur $rt",'t (,t_ { r'. \ t 1.T, tf,l \ wt '1${ r rj ^lr t;.\4 t} Crh d /\ -":.-,, Uu! 1futrfurt,? /r!.j{ j f- 1l,t' n\up :,/ JY

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ Sporene på Svnø og Avnø Indhold Sde Ldt om Svnø og Avnø 4-5 Avnø Naturcenter 6-7 Rødt spor: Det åbne land 8-9 Strandengens mange lyde 10-11 Blåt spor: Frluftslvet 12-13 Gult spor:

Læs mere

- 3 - sa? JA, DET KUNNE VÆRE MERE NÆRLIGGENDE, ALLIGEVEL VIL JEG MENE, AT DET ER FOR TIDLIGT AT SIGE NOGET OM DET. KÆRE NB'ERE

- 3 - sa? JA, DET KUNNE VÆRE MERE NÆRLIGGENDE, ALLIGEVEL VIL JEG MENE, AT DET ER FOR TIDLIGT AT SIGE NOGET OM DET. KÆRE NB'ERE KÆRE NB'ERE DET VAR EN STOR OG GLÆDELG OVERRASKELSE AT FORBNDELSE MED MT JUBLÆUM MØDTE MED DET FARVERGE OPTOG DET GLÆDEDE MG SPECELT, AT HAVDE FAET DE SMA PGER OG DRENGE MED BØRN HAR EN FANTASTSK GOD MADE

Læs mere

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116.

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116. MAJ 116. DEN NR. 3 STJERNE 1967 ÅRG. D 20 686 E hmlen. I løssalg Danmark DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 3- Maj 1967-116. Arg. INDHOLD Det ædleste kald lvet. Af Præsdent

Læs mere

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn Brugerhåndbog Del IX Formodel tl beregnng af udlandsskøn September 1999 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 3 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 1. Indlednng FUSK er en Formodel tl beregnng af UdlandsSKøn.

Læs mere

STJERNE DEIV. budskab. Det. inspirerende INDHOLDSFORTEGNELSE AF SIDSTE DAGES HELLIGE

STJERNE DEIV. budskab. Det. inspirerende INDHOLDSFORTEGNELSE AF SIDSTE DAGES HELLIGE lt ø- 4 det Independence, gang Krkens at søgen hmmelen en Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE RICHARD L. EVANS af De Tolvs Råd Der er frstelser overalt. Mulghederne for at øve det onde eller for at gøre godt

Læs mere

Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlighed.

Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlighed. Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlghed. Kjaerulff 1 Development A/S C.F. Tetgens Boulevard 19 5220 Odense SØ Danmark Tlf. 66 13 54 80 www.loewe.dk Loewe Opta GmbH Industrestraße 11 96317 Kronach

Læs mere

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden.

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden. Forbnd dn opvaskemaskne med fremtden. Home onnect. En app tl det hele. Home onnect er den første app, som vasker og tørrer, skyller, bager, brygger kaffe og kgger køleskabet for dg. Forskellge husholdnngsapparater,

Læs mere

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com Skruekompressorer SM-seren Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,0 tl,0m/mn, Tryk www.kaeser.com Hvad forventer forbrugerne af et trykluftsystem? De forventer maksmal drftsskkerhed og ydeevne. Dette

Læs mere

Er det rigtigt at forskellen imellem den jyske og fynske måde at danse på er som følger:

Er det rigtigt at forskellen imellem den jyske og fynske måde at danse på er som følger: RHEINLÆNDER-POLKA. På Læsø kaldes dansen en jysk-fynsk. I Jylland bruger man udtrykket "en fynbo". Her på Fyn sger v en rhenlænder-polka - hvad mon dansen hedder rhen-landet? Dansen går march-tempo. På

Læs mere

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter Kpetenceråde Efter klassetrn Efter 7. klassetrn Efter 9. klassetrn Mundtlg deltage korte og enkle samtaler konkrete hverdagsemner på deltage kortere samtaler og gve korte, fremstllnger af almndelge stuatoner

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Fraværende med afbud: Bjarne Vogt Dagsorden for mødet er:

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger Udvklngen de kommunale udlgnngsordnnger af Svend Lundtorp AKF Forlaget Jun 2004 Forord Dette Memo er skrevet de sdste måneder af 2003, altså før strukturkommssonens betænknng og før Indenrgsmnsterets

Læs mere

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an ;..... ' an IWMMh f,, N DEI STJERNE Jul 1972 121. Årgang Nummer 7 I det fængsel dag de langt Guds stedet stedet krg Nummer Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE WILLIAM H. BENNETT, assstent tl De Tolvs Råd

Læs mere

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg)

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg) afholdes en Fælles Generalforsamlng sammen med HGU, Dagl Brugsen, Dn Egen Forenng og Dagsorden: 1. Valg af drgent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretnng og fremlæggelse af vsoner for fremtden

Læs mere

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Handlngsplanens aktvteter struktureres ndenfor strategens temaer: Regon er et attraktvt sted at bo, arbejde og drve vrksomhed De rette kompetencer styrker væksten Innovaton og store anlægsnvesternger skaber

Læs mere

2. Sandsynlighedsregning

2. Sandsynlighedsregning 2. Sandsynlghedsregnng 2.1. Krav tl sandsynlgheder (Sandsynlghedens aksomer) Hvs A og B er hændelser, er en sandsynlghed, hvs: 1. 0 ( A) 1 n 2. ( A ) 1 1 3. ( A B) ( A) + ( B), hvs A og B ngen udfald har

Læs mere

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141 Hovedgård Skole... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 5 Indsatsområder og resultater... 5 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 8 ndsatsområder...

Læs mere

Analytisk modellering af 2D Halbach permanente magneter

Analytisk modellering af 2D Halbach permanente magneter Analytsk modellerng af 2D Halbach permanente magneter Kaspar K. Nelsen kak@dtu.dk, psjq@dtu.dk DTU Energ Konverterng og -Lagrng Danmarks Teknske Unverstet Frederksborgvej 399 4000, Rosklde, Danmark 17.

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Beboeren. Sommerlandet. Ildsjæle. Vinderen er fundet. Teater og debat. Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden i boligafdelingerne

Beboeren. Sommerlandet. Ildsjæle. Vinderen er fundet. Teater og debat. Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden i boligafdelingerne Beboeren Jun 2011 Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden bolgafdelngerne Bolger støbeskeen Der er mange nye bolger på vej KAB-fællesskabet sde 6 sde 8 Fede klpper, bål og blødende f ngre

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen.~,I-,, ~,. I. NYBORG KOMMUNE Teknsk forvaltnng 1992 2. oplag, august 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund og ndhold Forholdet tl andet planlægnng

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 4. september2012 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www almenboaarhus.dk

Læs mere

BFN-Nyt 1/2016. Foreningens aktiviteter oktober 2016 januar Naturoplevelser i 2015 og 2016 Onsdag d. 12. oktober 2016, kl i Hummerhuset.

BFN-Nyt 1/2016. Foreningens aktiviteter oktober 2016 januar Naturoplevelser i 2015 og 2016 Onsdag d. 12. oktober 2016, kl i Hummerhuset. .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND BFN-Nyt 1/2016 Bologsk Forenng for Nordvestjylland Ørhagevej 189, Kltmøller, 7700 Thsted www.bfn-nyt.dk Forenngens formål er at øge kendskabet tl og nteressen

Læs mere

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide Forbnd dt husholdnngsapparat med fremtden. Quck start-gude 1 Fremtden begynder fra nu af dn husholdnng! ejlgt, at du benytter Home onnect * Hjertelgt tllykke med dt fremtdsrettede husholdnngsapparat, som

Læs mere