Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted"

Transkript

1 Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr marts 2008

2 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december, - uddeles til alle husstande i Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted. Forsiden Jens Larsen, Ravnshøj har tegnet til forsiden og skriver: På sydsiden af mit hus vokser en slyngrose, som har et par gule hyben mellem bladene. Hyben er fine til marmelade. Vinterfuglene er glade for at spise hyben. Redaktion - Alice Schneider, Skærum, - Orla Thomasberg, Ravnshøj, - Linda Rath, Skærum Kirkeby, - Jørgen Steengaard, Ravnshøj. Indlæg til SKRÅ-EN sendes eller afleveres til: Linda Rath, Slustrupvej 5, Skærum Kirkeby, - Tlf.: eller på Stof til næste nummer skal være indleveret fredag den 2. maj Indhold Fra redaktionen... 3 Af Aasted sogns historie... 4 Kvissel pensionistforening... 6 Ravnshøj Idrætsforening... 7 Har I en god idé? - Så har vi pengene!... 9 Generalforsamling i Fællesvirke Vest...10 Annoncer i Skrå-en...11 Lokal-kalenderens faste arrangementer...12 Lokal-kalenderens øvrige begivenheder...14 Jazzkoncert i Kvissel kirke...15 Skærum Sogneforening...16 Floorball i KIF...18 Og nu bor jeg i Ravnshøj...20 Hoppeborg i KIF

3 Fra redaktionen Så er det tiden at vi i redaktionen må tage raslebøssen frem. DESVÆR- RE faldt antallet af frivillige indbetalinger til Skråen sidste år. Vi håber, at kunne vende antallet af indbetalinger i positiv retning. De frivillige indbetalinger er afgørende for, at bladet kan udkomme husk Skråen er det billigste nyhedsmedie i Nordjylland. HELDIGVIS er det faldende antal indbetalinger ikke udtryk for færre læsere. Så vi fortsætter fortrøstningsfuldt. Vi tillader os at vedlægge girokort men vi ved at der er gebyr på indbetaling, så vi har derfor gjort det muligt for dig at kunne indbetalte direkte fra home banking på konto nr Nemmere kan det ikke være. Beløbet er såmænd kun kr. 50 Men skulle du have lyst til at give et par kroner mere, så er du velkommen til det. PÅ FORHÅND tak. I bladet kan du læse om, at der nu kan søges projektmidler fra LAG. Har du en god idé eller blot en tanke, så lad os endelig høre om det. Vi hjælper meget gerne med det praktiske ansøgningsarbejde, bringer ideen videre etc. - Ring blot til Jørgen på Hold dig endelig ikke tilbage. Fødselsdag Fætter-kusine-fest Bryllup Konfirmation Barnedåb Jubilæum ÅRETS SUPERTILBUD Du har nu mulighed for at leje Kvissel Fritidshus til diverse familiefester og sammenkomster. Huset ligger i naturskønt område og indeholder: En stor, lys, nyrenoveret sal med plads til 60 personer. Køkken med alt i service samt hårde hvidevarer. Henvendelse til: BJARNE NIELSEN MEJLINGVEJ 27, KVISSEL

4 Af Aasted sogns historie En afholdsforening - Af Thomasberg, Egnsarkivet For lokalsamfundet er det vigtigt, at der er noget at samles om. Det har de mange foreninger gjort et stort arbejde for, de har så at sige kittet lokalsamfundet sammen. Der har været mange forskellige foreninger i Aasted sogn i tidens løb. De har hver for sig haft deres interesse at beskæftige sig med. Lad os se lidt på en af dem, nemlig Kvissel Afholdsforening, der ikke eksisterer mere. Men den har haft stor betydning for lokalsamfundet, både ved sit egentlige formål og, som vi skal se, som en kulturel faktor. Kvissel Afholdsforening blev stiftet 20. februar Ved stiftelsen var der 14 medlemmer, og dens første formand hed H. Clausen. Medlemmerne betalte et indskud på 50 øre, og kontingentet fastsattes til 1 kr. om året, der kunne betales i rater af 25 øre. I 1886 er foreningens medlemstal på 50, og i 1918 når medlemstallet sit højeste, nemlig 150. Medlemsmøder holdtes på Kvissel Højskole, men der holdtes også møder i private hjem, i Dvergetved og Holmen skoler og enkelte gange i Åsted skole. Møderne trak mange mennesker, ofte 100 personer eller flere. Allerede i 1886 bliver der udover foredraget om afholdssagen også læst et par fortællinger i jysk mundart, som det hedder, og det har stor interesse. Foreningen kombinerer derefter afholdsmøderne med oplæsning af underholdende og oplysende art, ligesom der vises lysbilleder fra andre lande. I 1902 holdes et møde i Holmen skole, hvor man skulle høre en af de nye fonografer. Der var mødt mange op for at høre den, men det blev ikke til noget, da der var fejl ved apparatet. I 1896 opretter foreningen en bogsamling, som også kan bruges af ikke medlemmer, og man udveksler bøger med sognebogsamlingen. I 1921 foreslås det, at man sælger bogsamlingen. Der er åbenbart ikke interesse for den mere begynder man at tale om at bygge sit eget forsamlingshus - det bygges - og i 1903 indvies huset (det nuværende Mejlingvej nr. 10), der har kostet 2220 kr. at bygge. Nu kan man holde basarer, gåse- og andespil og fest med dans. Fra 1907 bruger afholdslogen Filantrop også huset, og 4

5 enkelte andre foreninger lejer sig ind til møder. Huset fungerer frem til 1919, da det bliver for besværligt at holde vedlige, og der tales om at sælge det. I første omgang lejer man huset ud, og i 1921 sælges huset til Chr. Olesen for 5600 kr. Fra 1920 holdes møderne på Kvissel Afholdshotel. Ved generalforsamlingen i 1932 klages der over, at foreningens møder ikke bliver besøgt. Der er åbenbart ikke den samme opbakning, som der var de første mange år. I 1936 reduceres bestyrelsen til 3 medlemmer. Der er nu 14 medlemmer i foreningen, det samme som der var i starten. Der er ikke skrevet i forhandlingsprotokollen fra 1936 til 1942, og efter et bestyrelsesmøde 4. november 1946, hvor man beslutter at holde et medlemsmøde, er der ikke flere noteringer i forhandlingsprotokollen; medlemsmødet blev åbenbart ikke holdt. Foreningen har udspillet sin rolle i lokalsamfundet, og ophører uden at den formelt opløses. Kilde: Forhandlingsprotokoller fra Kvissel Afholdsforening. Vestermarksvej 54, Kvissel - Tlf

6 Kvissel pensionistforening - Af bestyrelsen, Mona Westergaard Pensionistforeningens bestyrelse ønsker jer alle et godt nytår. Vi kom godt ud af 2007 med mange hyggelige timer og godt fremmøde med højt humør. Vores forening vokser stille og roligt med dejlige nye medlemmer. Vi har selvfølgelig også måttet sige farvel til nogle, men på trods af det synes vi, det tegner sig godt, så vi ønsker god vind til både gamle og nye medlemmer i året som ligger foran os. Endnu er det vinter, men snart titter foråret frem. Vi har et spændende forår at se frem imod. Vi skal jo have vores generalforsamling, hvor vi skal finde nye suppleanter og måske finde et nyt navn til foreningen. Men vi skal også slå til tønden, og sådan går det løs i foråret med et par fester mere. 17. maj kommer så den store dag 30 års jubilæum. Det skal være en fest med dans og højt humør. Vi vil arbejde på at alle vil glæde sig til den dag. Foråret slutter som altid med at det bliver sommer, og det betyder selvfølgelig, at vi tager på udflugt, inden vi alle forhåbentlig får en god sommer. Så kun tilbage - på gensyn. 6

7 Ravnshøj Idrætsforening - Fortalt til Jørgen Steengaard Den nye bestyrelse har haft et travlt år. Der kræver altid en ekstra indsats, når der er flere nye i en bestyrelse. Og den indsats har alle i bestyrelsen leveret, siger en tilfreds formand Henrik David. Har man en god bestyrelse og en rigtig god opbakning fra byen til foreningens arrangementer og aktiviteter, så er det den bedst mulige cocktail for en forening. RIF arbejder i højeste gear med en sammenlægning med Kvissel Idrætsforening. Når en sammenlægning er på tapetet, så er det for at være på forkant med udviklingen. Vi kan se, siger Henrik David, at der er en tendens til, at antallet af voksne spillere daler. Det er heller ikke blevet nemmere med tiden at skaffe tilstrækkeligt med hjælpere. Heldigvis har vi i øjeblikket mange hjælpere, MEN der er brug for flere så har du lyst og blot en lille smule tid at give af, så tøv ikke med at rette henvendelse til en snak om tingene, siger Henrik David. Det er blot at slå på tråden tlf Nu starter sæsonen. Rigtig mange børn og unge tripper for at komme i gang. Der venter mange spændende kampe og turneringer, - så vel mødt! 7

8 BORGERNES HUS Skærums kultur- og forsamlingshus Udlejes hele året store lyse lokaler. Nye borde alt i porcelæn og bestik. Køkkenet har alle faciliteter med ny opvaskemaskine. Tlf. nr

9 Har I en god ide? - Så har vi pengene! - Af Frode Thule Jensen, formand for den Lokale AktionsGruppe Vendsyssel LAG Vendsyssel er nu klar til at modtage ansøgninger om støtte til projekter i landdistrikterne. Bestyrelsen har udarbejdet en udviklingsstrategi der fastlægger rammer for, hvilke projekter der kan modtage støtte. Vi har valgt følgende 3 hovedområder: Natur- og kulturarv - Liv og gode rammer - Erhverv og turisme. I det følgende vil jeg kort uddybe 2. hovedområde: Liv og gode rammer: Her har bestyrelsen en målsætning om at LAG Vendsyssel aktivt vil støtte arbejdet med at gøre det mere attraktivt såvel at bo i landdistrikterne, som at gæste landdistrikterne. Det vil vi gøre ved at støtte ildsjæle og aktiviteter i lokalsamfundene. Mere konkret vil vi rette indsatsen mod bl.a. følgende temaer: Uddannelse og kompetenceudvikling, netværksdannelser og aktiviteter for børn og unge. Vi har i bestyrelsen bevidst valgt nogle relativt brede formuleringer af vores hovedområder, så selv om dit projekt i første omgang ikke passer ind i de nævnte temaer, skal du ikke afholde dig fra at rette henvendelse til vores ansatte koordinator Flemming Trinskær. Vi har 4 kvartårlige ansøgningsterminer. Næste ansøgningstermin er den 31. maj. Der skal udfyldes et ansøgningsskema som kan rekvireres, dels på vores sekretariat, dels hentes på vores hjemmeside. LAG Vendsyssel har mulighed for at støtte jeres projekt med op til 50 %, hvis det er tale om et almennyttigt projekt. På vores hjemmeside kan I læse nærmere om, hvilke krav der skal være opfyldt for at jeres ide/projekt kan komme i betragtning. I skrivende stund forventer vi at modtage ansøgningsskema medio februar, tilsvarende vil hjemmesiden også være klar i sidste halvdel af februar. Husk, at skal LAG Vendsyssel støtte jeres lokalområde, skal initiativet komme fra jer! Jeg vil derfor opfordre jer til at tage kontakt til Flemming så tidligt som muligt i jeres projektforløb. - Han træffes på Tlf eller eller pr mail: 9

10 Generalforsamling i Fællesvirke Vest - Af Jørgen Steengaard, formand Med pæn repræsentation af lokalområdets foreninger blev der afholdt generalforsamling i Egnsarkivets lokaler. Aftenens dirigent Alice Schneider sørgede på myndig vis for, at alt forløb som det skulle. I sin beretning kom der fra formanden nogle skud fra boven. Distriktsudvalget, der repræsenterer det samlede opland i Frederikshavn Kommune, tager efter formandens opfattelse ikke tilstrækkeligt fat i de væsentlige spørgsmål som optager oplandet, nemlig spørgsmål som offentlig trafik, bosætning, vedligeholdelse af veje og naturområder ja, forskønnelse i det hele taget. Udvalget er mere optaget af at lokalområderne selv tager hånd om udviklingen ved at søge projektmidler. Den opfattelse er formanden ikke alene om. Vi der også repræsenterer vores område - Svend Brassøe, Ove Christensen, Bent Nygaard Olesen er meget enige i dette synspunkt. Og det er et godt udgangspunkt for, at vi fælles prøver at sætte fokus på det, som vi mener, er vigtigt for oplandet. Også Post Danmark måtte stå for skud. Postvæsenet vil ikke længere servicere oplandet med at bringe lokalblade ud. Kun hvis der er tale et kirkeblad. Heldigvis har vi fået en fornuftig aftale med Nordjysk Distribution om udbringning af Skrå en. Nu blev det nævnt, at lokalområderne selv skal tage hånd om udviklingen og søge midler hertil. Men det er faktisk heller ikke så nemt. Fællesvirke Vest søgte i november 2007 Indenrigsministeriets Landdistriktspulje om midler til et afholdelse af et fælles kultur- og erhvervsarrangement for Kvissel, Skærum, Åsted og Ravnshøj til efteråret. Vi var lovet svar i februar, men hører nu, at det kan blive hen til maj, før vi får besked Finansloven er nemlig ikke vedtaget endnu... Lykkes det at opnå midler, så venter der et spændende projekt, som vi skriver om i næste nummer af Skråen. Økonomien i Fællesvirke Vest er fornuftig. Der er penge til aktiviteter som eksempelvis udgivelse af Skråen. Generalforsamlingen besluttede at regulere foreningskontingentet for de større foreninger fra kr. 380 til kr. 400 kr. og for de små foreninger fra kr. 170 kr. til kr Til forretningsudvalget blev Bent Nygaard, Ove Christensen og Jørgen Steengaard genvalgt. Helle Jørgensen er indtrådt i bestyrelsen som suppleant for Søren Rahbek. Endvidere sidder Anne Mette Holm i bestyrelsen. Som suppleant blev valgt Ninna Hoel. 10

11 Annoncer i Skrå-en - af redaktionen Annoncepriser ¼ side koster 220 kr. for 1 år. - ½ side koster 400 kr. for 1 år. For en merpris på 100 kr. pr. år kan man aftale en fast placering. Helsides- og enkeltannoncer aftales med kassereren. Tegning af nye annoncer kan ske ved henvendelse til kassereren for Fællesvirke Vest Anne Mette Holm, Vestermarksvej 37, Kvissel, 9900 Frederikshavn Tlf.: Ændring af eksisterende annoncer kan ske ved henvendelse til Linda Rath, Slustrupvej 5, Skærum Kirkeby, 9900 Frederikshavn Tlf.: RAVNSHØJ MINIMARKED v/ Preben Bøgeholdt Hjørringvej 222, Ravnshøj 9900 Frederikshavn - Tlf.: TIPS - HÅNDKØB - VAREUDBRINGNING - FRISK BRØD 11

12 Lokal-kalenderen Faste arrangementer Kvissel-Ravnshøj Egnsarkiv Kælderen under Ravnshøj skole. Åbent: september-maj: Hver torsdag kl , Juni-august og i skoleferierne er arkivet lukket. Skærum Lokalhistoriske Arkiv Borgernes Hus, forhuset, 1. sal. Åbent: september-april: Onsdage i ulige uger kl , maj-august: 1. onsdag hver måned kl , samt efter aftale på tlf Kvissel Idrætsforening - håndbold - se evt. ændringer på infokanalen eller på Mandag Pige lilleput (96-97) Pige puslinge (94-95) Drenge puslinge / Drenge (94-95 / 92-93) Dame senior (kun lige uger) Herre ynglinge Onsdag Nybegyndere (00-02) Mini (98-00) Pige puslinge (94-95) Drenge puslinge / Drenge (94-95 / 92-93) Dame senior Torsdag Herre ynglinge Kvissel Gl. Station - Modeljernbanen Hver onsdag kl Alle er velkomne. Sportens venner, Ravnshøj Præmiewhist hver onsdag kl i Væksthuset. 12

13 KFUM-spejderne Ravnshøj/Skærum Skærum - Bævere og Ulve hver torsdag fra kl Ravnshøj - Ulve hver torsdag fra kl Ravnshøj - Spejdere hver mandag fra kl Ravnshøj Centret Hver mandag: Gymnastik. Første tirsdag i måneden: Nørkleklub. Anden tirsdag i måneden: Håndarbejde til "Bazaren". Tredie tirsdag i måneden: Banko. Alle over 60 år er velkomne. Sidste tirsdag i måneden: Gudstjeneste. Hver onsdag: Kortspil og diverse aktiviteter. Hver torsdag form.: Torsdags-chancen. Ravnshøj Gymnastikforening: Tirsdage i gymn.sal: Krudtugler. Piger 4 år t.o.m. bhv.kl. kl Spring, 1. og 2. klasse kl Spring, 3.kl. og opefter kl Tirsdage i hallen: Motionshold M/K kl Onsdage i gymn.sal: Dagmotion kl Funktionel træning M/K fra 16 år kl Torsdage i gymn.sal: Forældre / barn - ca. 2-4 år kl Springlopper. Drenge 4 år - bhv.kl. kl Line Dance M/K fra 16 år kl Husk at meddele redaktionen, når der er ændringer i jeres faste arrangementer, så ingen går forgæves. Se adresse og telefon på side 2. Redaktionen kan ikke påtage sig at rette i de faste arrangementer, hvis ikke foreningerne selv henvender sig. Forårs-under - Gruk af Kumbel (Piet Hein). Man taler om naturens spil... men går det mon naturligt til? At muldjord blir til gule krokus, det er det rene hokus-pokus. 13

14 Lokal-kalenderen Øvrige begivenheder 11. marts 2008, kl Aasted præstegård Vagn på rejse - anekdoter og billeder. 13. marts 2008, kl Skærum Forpremiere på dilettant, for børn og pensionister, i Borgernes Hus. 15. marts 2008, kl Skærum Sæt aldrig din kone på spil i poker. - Dilettant med efterfølgende spisning og dans i Borgernes Hus. Tilmelding forud er nødvendigt. 28. marts 2008, kl Aasted præstegård Fælles menighedsrådsmøde for Kvissel, Aasted og Skærum. 1. april 2008, kl Ravnshøj, Væksthuset Generalforsamling i gymnastikforeningen. Motion fra april 2008, kl Ravnshøj, Hallen Gymnastikforeningens opvisning og afslutning. 8. april 2008, kl Ravnshøj, Gymnastiksalen RGI s sommergymnastik starter. Mulighed for at tage Idrætsmærket. 9. april 2008, kl Aasted præstegård Forårssange ved Jørgen Nabe-Nielsen. 25. april 2008, kl Aasted præstegård Lysbilleder og foredrag ved tidligere Læsøbo, dylæge Mogens Jerver. 17. maj 2008, kl Kvissel Pensionistforeningen afholder 30 års jubilæumsfest. 25. maj 2008, kl Kvissel Jazzkoncert i Kvissel kirke. 14

15 Datoer længere frem kan evt. findes på internet-kalenderen: Hvis du har et nyere internetprogram, kan du også bruge adresserne - Her kan du også finde arrangementer, der er planlagt og annonceret efter Skrå-ens udgivelse og derfor ikke er med her. Brug også lokalnettet til at profilere din forening eller virksomhed. Har bare én i bestyrelsen adgang til internet, kan I selv registrere jeres arrangementer i kalenderen. Dermed kan I undgå sammenfald med andre foreningers arrangementer - og deraf dårligt fremmøde. Sådan gør du: - Gå ind på én af de ovennævnte adresser. - Vælg Aktivitetskalender i oversigten. - Klik på Tilmeld nyt arrangement lige under overskriften. - Udfyld formularen på skærmen og tryk på Godkend og afsend. Jazzkoncert i Kvissel kirke - Af menighedsrådet, Elsebeth Jensen Søndag den 25. maj kl er der jazzkoncert i Kvissel kirke. Det er efterhånden en tradition, at når det bliver forår, så lyder der glade jazztoner i vores kirke. Siden 1996 og til nu er det Søren Pors, som er primus motor i dette arrangement, og han har også flere gange selv medvirket sammen med diverse grupper. Der er ikke sat navne på endnu, så kig efter i den lokale dagspresse, når tiden nærmer sig. 15

16 Skærum Sogneforening - Af bestyrelsen, Alice Schneider Generalforsamling Fredag den 8. februar 2008 afholdt Skærum Sogneforening den ordinære generalforsamling, hvor der mødte ca. 20 medlemmer op. Formandens beretning handlede om alt det, Sogneforeningen havde udøvet gennem hele året - herunder skovfesten som omtalt i Skrå-en nr. 62. Vores sommerarrangementer blev omtalt såsom grillaftener og leg med børnene hver tirsdag fra klokken fem til syv - og også kroketspillet hver onsdag var med. - Til Spis-sammen aften var næsten 90 voksne og børn mødt op, og de tre kokke fik mange roser for den dejlige hjemmelavede mad. Beretningen blev ved håndsoprækning enstemmigt godkendt. Herefter fremlagde kasserer Jesper Mygind det omdelte og reviderede regnskab. Det blev også enstemmigt godkendt. 16

17 Efter det var der valg af nye bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter. Nyvalgt blev Jesper Larsen, Lundegård, og Anne Engmann. Bestyrelsen konstituerer sig den 17. februar i år. Som 1. suppleanter valgtes Randi Schneider, og Asger Christensen blev genvalgt som 2. suppleant. Revisoren Palle Christensen blev genvalgt. Sogneforeningen driver Skærum Lokalhistoriske Arkiv, og arkivleder Linda Rath fortalte om Det bette arkiv s arbejde - og opfordrede samtidig til, at foreningerne indleverer udskrevne protokoller og regnskaber til arkivet, så det bliver bevaret for eftertiden. Arkivet modtager også billeder og dokumenter - evt. bare til låns, så de kan affotograferes. Og så vil Arkivet gerne have flere besøgende! - Årets arkivudflugt i august bliver en byvandring i Skærum - nærmere herom senere. Under evt. foreslog et medlem, at sætte kontingentet op for pensionister. Det kommer måske som forslag til næste års generalforsamling. Sogneforeningen vil bruge eventuelt overskud til legepladsen, og Bent Nygård Olesen oplyste, at Foreningen kunne søge penge fra Distriktsudvalget. Bestyrelsen takkede de to afgående bestyrelsesmedlemmer for et godt og konstruktivt arbejde. Begge to har arbejdet seriøst og positivt for Skærum og Skærum Sogneforening. Ølsmagning Samme aften indbød Sogneforeningen til ølsmagning. Flemming Starke Jensen havde lovet at komme med belgisk øl, men han sendte afbud i sidste øjeblik. Heldigvis bor der en rigtig øl-entusiast i Skærum, så han påtog sig opgaven. Bo Engmann vidste, hvad han snakkede om, og vi fik et rigtig godt indtryk af, hvor godt belgisk øl smager. Der var ti forskellige øl at smage på - blond - bruin - dubbel - trippel og en enkelt juleøl, og den sidste var på 12 % alkohol. Der var ca. 35 deltagere, som smagte på øl og blev lidt klogere på de forskellige typer. Sidst på aftenen bød Sogneforeningen på gullaschsuppe, som en rigtig fin afslutning på en god og underholdende aften, vi sent vil glemme. 17

18 Floorball i KIF - Af Per Fjeldgård Hvem troede for 5 år siden at det skulle blive muligt at spille floorball i hallen, floorball på det tidspunkt var en sport der blev dyrket inde i byen Frederikshavn. Men for 3 år siden lykkedes det at starte ud med ungdoms floorball, ganske vist en spæd start, men det vigtigste var at der blev etableret floorball i hallen. Det kan være svært at starte en ny idrætsgren op fra bunden, og de første 2 sæsoner drejede sig alene om ungdoms floorball. Om end der ikke var den store tilslutning, gav det grundlag for at bygge videre på senior plan. Denne sæson er det ikke lykkedes at komme i gang med floorball for ungdommen - dels af praktiske årsager med at passe det ind i trænerens arbejde, dels p.g.a. nye regler for sammensætningen af ungdomsholdne, hvilket har gjort det svært at bygge videre på de spillere, der har været med fra starten. Men stort tak til spillere og forældre der har været med på sidelinjen. Til gengæld er det lykkedes at starte ud med floorball på herresenior plan, så flot at vi i dag har over 20 spillere til et hold, hvilket betyder der er oversiddere hver gang der spilles kampe. Holdet består i dag af spillere inde fra byen og en del lokale spillere. Vi spiller i 3. division Vest og ligger i øjeblikket til oprykning til 2. division. Det betyder, der kommer nogle tætte kampe sidst i turneringen, der afgør oprykningen, men jeg fornemmer at spillerne har viljen til at vinde denne Gammel Dans(k) - til fest Familiefest - Firmafest - foreningsfest Spillemænd + danseleder tager publikum med på dansegulvet til danse og musik fra den gamle, danske tradition. Festligt og sammenrystende I får Jer rørt og samler ekstra appetit. Kontakt Mogens Holm på

19 sæsons turnering. Jeg ser frem til evalueringen når sæsonen er ovre, og i den forbindelse er målet for næste sæson at ungdomssiden igen skal være med. For seniorer kan der måske allerede nu være tale om at have 2 hold til næste sæson. Floorball er faktisk den sportsgren, der har størst vækst i antal spillere på landsplan, og det er en idræt alle kan være med til. Allerede i børnehave & fritidsordning stifter børnene bekendtskab med floorball, - en sport der kan udøves både ude og indendørs. Derfor er det også vigtig at kunne tilbyde floorball til børnene i næste sæson. Det kunne være rart, hvis det, at skulle til floorball træning i hallen, var et af ugens højdepunkter. Derfor er man meget velkommen til at kontakte mig nu JER FORÆL- DRE, om jeres børn kunne have lyst til at spille næste sæson. Des flere spillere der møder op, des sjovere og bedre træning kan der bygges op. Jeg kan kontaktes under Kvissel Idrætsforening hjemmeside: 19

20 Og nu bor jeg i Ravnshøj - Af Peter Hou, 34 år og skolelærer Jeg er oprindelig frederikshavner, men vi flyttede til Sæby, da jeg var 4 år gammel. Det var nærmest som at flytte på landet, da mine forældre købte hus i et forholdsvis ubebygget område. Der ser helt anderledes ud der i dag. Men dengang var der masser af plads for en bette vild knægt som jeg. Der var en skov, en sø, masser af marker og et område med sandklitter (der hvor stadion ligger i dag) og jeg er nok stort set vokset op ude i naturen. Der tilbragte jeg det meste af min barndom med at bygge huler, skyde med bue og pil og klatre i træer. Jeg tror, jeg har gennemlevet det meste af Danmarkshistorien gennem leg. I 1995 flyttede jeg til Aalborg for at læse til lærer, og i 1999, efter endt eksamen, fik jeg arbejde på Sæby skole samme skole som jeg selv havde gået på. Jeg er stadig lærer der den dag i dag. Men jeg kørte 53 km frem og tilbage hver dag fra Aalborg til Sæby og kunne egentligt ikke se noget problem i det. Turen vænnede man sig hurtigt til; kun når man skulle hjem og solen stod lavt på himlen kunne trætheden finde på at melde sig. Først for et lille års tid siden begyndte jeg at blive træt af turen. Det handlede nok også om, at jeg lavede flere og flere ting i Sæby- og Frederikshavn-området, og da mange af mine venner fra studietiden var flyttet andre steder hen, ja så der var der ikke så meget at komme efter længere. Og da jeg samtidigt var interesseret i at købe et hus, og priserne er ganske umulige for en enlig skolelærer at betale i Aalborg, ja så rettede jeg interessen mod Frederikshavn. Jeg ville gerne en smule uden for Frederikshavn, men helst heller ikke så langt ud at min nabo hedder Lars Tyndskid det skulle gerne være forholdsvis tæt på Frederikshavn. Jeg så først på hus i Gærum og fandt et fint et, men det var der desværre også andre der syntes, og de kom først. Næste sted var Elling, hvor jeg selv syntes jeg havde fundet huset. Da der så var en del ulovlige installationer, som ejeren ikke ville vedkendes, så bad jeg ejendomsmægleren om at undersøge hvad det ville koste hos en elektriker at få udbedret. Den pris ville jeg så selvfølgelig foreslå som afslag. 20

21 Det skulle han nok, og det var intet problem men samtidigt nævnte han lige, at en anden person havde ringet og vist interesse for huset, og at det så nok handlede om hvem der ville give mest. Han sagde faktisk mellem linjerne, at det ikke kunne betale sig at kontakte en elektriker, da de højst sandsynligt godt kunne sælge det med de ulovlige installationer. Det pissede mig i den grad af, men sådan var/er det åbenbart når man skal købe hus. Men jeg var noget arrig da jeg tog hjem til Aalborg, for jeg ville virkeligt gerne have huset. Rent tilfældigt gik jeg endnu en gang på Nettet og checkede boligmarkedet ud. Og der var det! Et lille dejligt hus i Ravnshøj beliggende i skønne omgivelser ud til Åsted Ådal. I weekenden kørte jeg til Ravnshøj og kiggede lidt på det og området udefra, og mandag ringede jeg og lavede en aftale med ejendomsmægleren om onsdagen. Huset var bare perfekt og jeg slog til nærmest med det samme. Der skal laves en masse, men da mine hænder er skruet godt på, kan jeg lave en masse selv, så det var helt perfekt. forts. næste side 21

22 Jeg flyttede ind 15. august og har ikke fortrudt et eneste øjeblik. Allerede den dag jeg ankom, blev jeg mødt af flinke naboer, der bød mig velkommen. Rigtig dejligt. Jeg har haft en del overarbejde på skolen og jeg er samtidigt underviser i Ungdomsskolen i Frederikshavn. Her har jeg 2 hold i buefremstilling, et hold i matematik og jeg er koordinator på Barske Glæder, Adventure, så jeg har endnu ikke nået at lave så meget på huset endnu. Men her er fantastisk at bo. Jeg er vant til at bo inde i Aalborg med masser af larm, og det var simpelthen en befrielse at komme hen til fred og ro. Og Ravnshøj er rigtig dejlig. Grønne områder og flinke mennesker. Så nu glæder jeg mig til lysere tider og til at kunne åbne terrassedøren og gå rundt på min græsplæne i bare tæer, drikke en øl. og arbejde en masse på huset. 22

23 Hoppeborg i KIF - Af Jytte Høyrup Kvissel håndbold tog en vinteraften initiativ til at invitere ALLE børn i området, til Hoppeborgsaften i Ravnshøj Hallen. Arrangementet blev afviklet for overskud fra Rock Party og godt 200 børn, benyttede sig af tilbudet. De små (op til 5år) havde alle 6 hoppeborge/puder for sig selv, den første time. Dernæst blev der åbnet op for de ældre børn. Teorier om, at børn bevæger sig for lidt, blev i allerhøjeste grad gjort til skamme. Overalt var børn med æblerøde kinder i vigør. Masser af forældre fulgte med og gav en hjælpen hånd, hvis det gik lidt for voldsomt for sig med hopperiet - eller hjalp med andre praktiske ting som skulle løses. I cafeteriet var der gratis kaffe og kage - og der var godt gang i salget af drikkevarer, slik og fast food, som gav ny energi til endnu en hoppetur. Mange fandt også tid til at følge herre håndboldidolernes flotte præstation på skærmen - og de trætte ledere, der havde været i sving i mange timer, kunne glæde sig over et rigtig godt arrangement, hvor positive børn og forældre var i centrum. Se billeder på - Håndbold - Galleri - Hoppeborgsdag. 23

24

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 65 - juni 2008 Mælkebøtten hedder også Løvetand SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 59 - december 2006 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13.

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. årgang Hvad finder du i bladet: Gymnastik opvisning. Slå katten af tønden i Brugsen. Dame & Herre aften i Forsamlingshuset. Sogneaften og familiegudstjeneste.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN Esrum Gymnastik TINGBAKKESKOLEN Mandag start den 20.9.10. TINGBAKKEHALLEN 2010-2011. 16.30 17.30 i SALEN Drenge far 5 til 8 år Ved Stig serup Bevægelse og motion i leg med redskaber, der giver sved på

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 85 - juni 2013

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 85 - juni 2013 SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 85 - juni 2013 SKRÅ-EN SKRÅ-en udgives af Fællesvirke Vest og udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december.

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

A n s I F G y m n a s t i k

A n s I F G y m n a s t i k A n s I F G y m n a s t i k O P S T A R T I ANS IF GYMNASTIK 2013/2014 A n s I F G y m n a s t i k Karin Munk Andersen, Økonomiansvarlig Rikke Sloth Mogensen, Instruktøransvarlig Pia Walliser Sehested,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse Af Rikke Ulbrandt Henriksen. Siden nytår har 6. klasse på ABC været igennem en turbulent tid. I februar stod de på de skrå brædder til skolefesten, men efter succesen er klassen næsten halveret. Årsagen

Læs mere

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers 1) Konstatering af antal fremmødte foreninger, samt valg af 3 stemmetællere. 30 foreninger deltog ud af kredsens 70 foreninger. Poul

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 74 - september 2010

Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 74 - september 2010 SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 74 - september 2010 SKRÅ-EN udgives af Fællesvirke Vest udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december

Læs mere

Kære medlemmer. Endnu et år er gået, så det er tid til en ny folder, som orienterer om de aktiviteter vi har planlagt for sæsonen 2015/2016.

Kære medlemmer. Endnu et år er gået, så det er tid til en ny folder, som orienterer om de aktiviteter vi har planlagt for sæsonen 2015/2016. EFTERÅRS- OG FORÅRSPROGRAM 2015-2016 Kære medlemmer Endnu et år er gået, så det er tid til en ny folder, som orienterer om de aktiviteter vi har planlagt for sæsonen 2015/2016. Arrangementer I det forgangne

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere