Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted"

Transkript

1 Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr marts 2008

2 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december, - uddeles til alle husstande i Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted. Forsiden Jens Larsen, Ravnshøj har tegnet til forsiden og skriver: På sydsiden af mit hus vokser en slyngrose, som har et par gule hyben mellem bladene. Hyben er fine til marmelade. Vinterfuglene er glade for at spise hyben. Redaktion - Alice Schneider, Skærum, - Orla Thomasberg, Ravnshøj, - Linda Rath, Skærum Kirkeby, - Jørgen Steengaard, Ravnshøj. Indlæg til SKRÅ-EN sendes eller afleveres til: Linda Rath, Slustrupvej 5, Skærum Kirkeby, - Tlf.: eller på Stof til næste nummer skal være indleveret fredag den 2. maj Indhold Fra redaktionen... 3 Af Aasted sogns historie... 4 Kvissel pensionistforening... 6 Ravnshøj Idrætsforening... 7 Har I en god idé? - Så har vi pengene!... 9 Generalforsamling i Fællesvirke Vest...10 Annoncer i Skrå-en...11 Lokal-kalenderens faste arrangementer...12 Lokal-kalenderens øvrige begivenheder...14 Jazzkoncert i Kvissel kirke...15 Skærum Sogneforening...16 Floorball i KIF...18 Og nu bor jeg i Ravnshøj...20 Hoppeborg i KIF

3 Fra redaktionen Så er det tiden at vi i redaktionen må tage raslebøssen frem. DESVÆR- RE faldt antallet af frivillige indbetalinger til Skråen sidste år. Vi håber, at kunne vende antallet af indbetalinger i positiv retning. De frivillige indbetalinger er afgørende for, at bladet kan udkomme husk Skråen er det billigste nyhedsmedie i Nordjylland. HELDIGVIS er det faldende antal indbetalinger ikke udtryk for færre læsere. Så vi fortsætter fortrøstningsfuldt. Vi tillader os at vedlægge girokort men vi ved at der er gebyr på indbetaling, så vi har derfor gjort det muligt for dig at kunne indbetalte direkte fra home banking på konto nr Nemmere kan det ikke være. Beløbet er såmænd kun kr. 50 Men skulle du have lyst til at give et par kroner mere, så er du velkommen til det. PÅ FORHÅND tak. I bladet kan du læse om, at der nu kan søges projektmidler fra LAG. Har du en god idé eller blot en tanke, så lad os endelig høre om det. Vi hjælper meget gerne med det praktiske ansøgningsarbejde, bringer ideen videre etc. - Ring blot til Jørgen på Hold dig endelig ikke tilbage. Fødselsdag Fætter-kusine-fest Bryllup Konfirmation Barnedåb Jubilæum ÅRETS SUPERTILBUD Du har nu mulighed for at leje Kvissel Fritidshus til diverse familiefester og sammenkomster. Huset ligger i naturskønt område og indeholder: En stor, lys, nyrenoveret sal med plads til 60 personer. Køkken med alt i service samt hårde hvidevarer. Henvendelse til: BJARNE NIELSEN MEJLINGVEJ 27, KVISSEL

4 Af Aasted sogns historie En afholdsforening - Af Thomasberg, Egnsarkivet For lokalsamfundet er det vigtigt, at der er noget at samles om. Det har de mange foreninger gjort et stort arbejde for, de har så at sige kittet lokalsamfundet sammen. Der har været mange forskellige foreninger i Aasted sogn i tidens løb. De har hver for sig haft deres interesse at beskæftige sig med. Lad os se lidt på en af dem, nemlig Kvissel Afholdsforening, der ikke eksisterer mere. Men den har haft stor betydning for lokalsamfundet, både ved sit egentlige formål og, som vi skal se, som en kulturel faktor. Kvissel Afholdsforening blev stiftet 20. februar Ved stiftelsen var der 14 medlemmer, og dens første formand hed H. Clausen. Medlemmerne betalte et indskud på 50 øre, og kontingentet fastsattes til 1 kr. om året, der kunne betales i rater af 25 øre. I 1886 er foreningens medlemstal på 50, og i 1918 når medlemstallet sit højeste, nemlig 150. Medlemsmøder holdtes på Kvissel Højskole, men der holdtes også møder i private hjem, i Dvergetved og Holmen skoler og enkelte gange i Åsted skole. Møderne trak mange mennesker, ofte 100 personer eller flere. Allerede i 1886 bliver der udover foredraget om afholdssagen også læst et par fortællinger i jysk mundart, som det hedder, og det har stor interesse. Foreningen kombinerer derefter afholdsmøderne med oplæsning af underholdende og oplysende art, ligesom der vises lysbilleder fra andre lande. I 1902 holdes et møde i Holmen skole, hvor man skulle høre en af de nye fonografer. Der var mødt mange op for at høre den, men det blev ikke til noget, da der var fejl ved apparatet. I 1896 opretter foreningen en bogsamling, som også kan bruges af ikke medlemmer, og man udveksler bøger med sognebogsamlingen. I 1921 foreslås det, at man sælger bogsamlingen. Der er åbenbart ikke interesse for den mere begynder man at tale om at bygge sit eget forsamlingshus - det bygges - og i 1903 indvies huset (det nuværende Mejlingvej nr. 10), der har kostet 2220 kr. at bygge. Nu kan man holde basarer, gåse- og andespil og fest med dans. Fra 1907 bruger afholdslogen Filantrop også huset, og 4

5 enkelte andre foreninger lejer sig ind til møder. Huset fungerer frem til 1919, da det bliver for besværligt at holde vedlige, og der tales om at sælge det. I første omgang lejer man huset ud, og i 1921 sælges huset til Chr. Olesen for 5600 kr. Fra 1920 holdes møderne på Kvissel Afholdshotel. Ved generalforsamlingen i 1932 klages der over, at foreningens møder ikke bliver besøgt. Der er åbenbart ikke den samme opbakning, som der var de første mange år. I 1936 reduceres bestyrelsen til 3 medlemmer. Der er nu 14 medlemmer i foreningen, det samme som der var i starten. Der er ikke skrevet i forhandlingsprotokollen fra 1936 til 1942, og efter et bestyrelsesmøde 4. november 1946, hvor man beslutter at holde et medlemsmøde, er der ikke flere noteringer i forhandlingsprotokollen; medlemsmødet blev åbenbart ikke holdt. Foreningen har udspillet sin rolle i lokalsamfundet, og ophører uden at den formelt opløses. Kilde: Forhandlingsprotokoller fra Kvissel Afholdsforening. Vestermarksvej 54, Kvissel - Tlf

6 Kvissel pensionistforening - Af bestyrelsen, Mona Westergaard Pensionistforeningens bestyrelse ønsker jer alle et godt nytår. Vi kom godt ud af 2007 med mange hyggelige timer og godt fremmøde med højt humør. Vores forening vokser stille og roligt med dejlige nye medlemmer. Vi har selvfølgelig også måttet sige farvel til nogle, men på trods af det synes vi, det tegner sig godt, så vi ønsker god vind til både gamle og nye medlemmer i året som ligger foran os. Endnu er det vinter, men snart titter foråret frem. Vi har et spændende forår at se frem imod. Vi skal jo have vores generalforsamling, hvor vi skal finde nye suppleanter og måske finde et nyt navn til foreningen. Men vi skal også slå til tønden, og sådan går det løs i foråret med et par fester mere. 17. maj kommer så den store dag 30 års jubilæum. Det skal være en fest med dans og højt humør. Vi vil arbejde på at alle vil glæde sig til den dag. Foråret slutter som altid med at det bliver sommer, og det betyder selvfølgelig, at vi tager på udflugt, inden vi alle forhåbentlig får en god sommer. Så kun tilbage - på gensyn. 6

7 Ravnshøj Idrætsforening - Fortalt til Jørgen Steengaard Den nye bestyrelse har haft et travlt år. Der kræver altid en ekstra indsats, når der er flere nye i en bestyrelse. Og den indsats har alle i bestyrelsen leveret, siger en tilfreds formand Henrik David. Har man en god bestyrelse og en rigtig god opbakning fra byen til foreningens arrangementer og aktiviteter, så er det den bedst mulige cocktail for en forening. RIF arbejder i højeste gear med en sammenlægning med Kvissel Idrætsforening. Når en sammenlægning er på tapetet, så er det for at være på forkant med udviklingen. Vi kan se, siger Henrik David, at der er en tendens til, at antallet af voksne spillere daler. Det er heller ikke blevet nemmere med tiden at skaffe tilstrækkeligt med hjælpere. Heldigvis har vi i øjeblikket mange hjælpere, MEN der er brug for flere så har du lyst og blot en lille smule tid at give af, så tøv ikke med at rette henvendelse til en snak om tingene, siger Henrik David. Det er blot at slå på tråden tlf Nu starter sæsonen. Rigtig mange børn og unge tripper for at komme i gang. Der venter mange spændende kampe og turneringer, - så vel mødt! 7

8 BORGERNES HUS Skærums kultur- og forsamlingshus Udlejes hele året store lyse lokaler. Nye borde alt i porcelæn og bestik. Køkkenet har alle faciliteter med ny opvaskemaskine. Tlf. nr

9 Har I en god ide? - Så har vi pengene! - Af Frode Thule Jensen, formand for den Lokale AktionsGruppe Vendsyssel LAG Vendsyssel er nu klar til at modtage ansøgninger om støtte til projekter i landdistrikterne. Bestyrelsen har udarbejdet en udviklingsstrategi der fastlægger rammer for, hvilke projekter der kan modtage støtte. Vi har valgt følgende 3 hovedområder: Natur- og kulturarv - Liv og gode rammer - Erhverv og turisme. I det følgende vil jeg kort uddybe 2. hovedområde: Liv og gode rammer: Her har bestyrelsen en målsætning om at LAG Vendsyssel aktivt vil støtte arbejdet med at gøre det mere attraktivt såvel at bo i landdistrikterne, som at gæste landdistrikterne. Det vil vi gøre ved at støtte ildsjæle og aktiviteter i lokalsamfundene. Mere konkret vil vi rette indsatsen mod bl.a. følgende temaer: Uddannelse og kompetenceudvikling, netværksdannelser og aktiviteter for børn og unge. Vi har i bestyrelsen bevidst valgt nogle relativt brede formuleringer af vores hovedområder, så selv om dit projekt i første omgang ikke passer ind i de nævnte temaer, skal du ikke afholde dig fra at rette henvendelse til vores ansatte koordinator Flemming Trinskær. Vi har 4 kvartårlige ansøgningsterminer. Næste ansøgningstermin er den 31. maj. Der skal udfyldes et ansøgningsskema som kan rekvireres, dels på vores sekretariat, dels hentes på vores hjemmeside. LAG Vendsyssel har mulighed for at støtte jeres projekt med op til 50 %, hvis det er tale om et almennyttigt projekt. På vores hjemmeside kan I læse nærmere om, hvilke krav der skal være opfyldt for at jeres ide/projekt kan komme i betragtning. I skrivende stund forventer vi at modtage ansøgningsskema medio februar, tilsvarende vil hjemmesiden også være klar i sidste halvdel af februar. Husk, at skal LAG Vendsyssel støtte jeres lokalområde, skal initiativet komme fra jer! Jeg vil derfor opfordre jer til at tage kontakt til Flemming så tidligt som muligt i jeres projektforløb. - Han træffes på Tlf eller eller pr mail: 9

10 Generalforsamling i Fællesvirke Vest - Af Jørgen Steengaard, formand Med pæn repræsentation af lokalområdets foreninger blev der afholdt generalforsamling i Egnsarkivets lokaler. Aftenens dirigent Alice Schneider sørgede på myndig vis for, at alt forløb som det skulle. I sin beretning kom der fra formanden nogle skud fra boven. Distriktsudvalget, der repræsenterer det samlede opland i Frederikshavn Kommune, tager efter formandens opfattelse ikke tilstrækkeligt fat i de væsentlige spørgsmål som optager oplandet, nemlig spørgsmål som offentlig trafik, bosætning, vedligeholdelse af veje og naturområder ja, forskønnelse i det hele taget. Udvalget er mere optaget af at lokalområderne selv tager hånd om udviklingen ved at søge projektmidler. Den opfattelse er formanden ikke alene om. Vi der også repræsenterer vores område - Svend Brassøe, Ove Christensen, Bent Nygaard Olesen er meget enige i dette synspunkt. Og det er et godt udgangspunkt for, at vi fælles prøver at sætte fokus på det, som vi mener, er vigtigt for oplandet. Også Post Danmark måtte stå for skud. Postvæsenet vil ikke længere servicere oplandet med at bringe lokalblade ud. Kun hvis der er tale et kirkeblad. Heldigvis har vi fået en fornuftig aftale med Nordjysk Distribution om udbringning af Skrå en. Nu blev det nævnt, at lokalområderne selv skal tage hånd om udviklingen og søge midler hertil. Men det er faktisk heller ikke så nemt. Fællesvirke Vest søgte i november 2007 Indenrigsministeriets Landdistriktspulje om midler til et afholdelse af et fælles kultur- og erhvervsarrangement for Kvissel, Skærum, Åsted og Ravnshøj til efteråret. Vi var lovet svar i februar, men hører nu, at det kan blive hen til maj, før vi får besked Finansloven er nemlig ikke vedtaget endnu... Lykkes det at opnå midler, så venter der et spændende projekt, som vi skriver om i næste nummer af Skråen. Økonomien i Fællesvirke Vest er fornuftig. Der er penge til aktiviteter som eksempelvis udgivelse af Skråen. Generalforsamlingen besluttede at regulere foreningskontingentet for de større foreninger fra kr. 380 til kr. 400 kr. og for de små foreninger fra kr. 170 kr. til kr Til forretningsudvalget blev Bent Nygaard, Ove Christensen og Jørgen Steengaard genvalgt. Helle Jørgensen er indtrådt i bestyrelsen som suppleant for Søren Rahbek. Endvidere sidder Anne Mette Holm i bestyrelsen. Som suppleant blev valgt Ninna Hoel. 10

11 Annoncer i Skrå-en - af redaktionen Annoncepriser ¼ side koster 220 kr. for 1 år. - ½ side koster 400 kr. for 1 år. For en merpris på 100 kr. pr. år kan man aftale en fast placering. Helsides- og enkeltannoncer aftales med kassereren. Tegning af nye annoncer kan ske ved henvendelse til kassereren for Fællesvirke Vest Anne Mette Holm, Vestermarksvej 37, Kvissel, 9900 Frederikshavn Tlf.: Ændring af eksisterende annoncer kan ske ved henvendelse til Linda Rath, Slustrupvej 5, Skærum Kirkeby, 9900 Frederikshavn Tlf.: RAVNSHØJ MINIMARKED v/ Preben Bøgeholdt Hjørringvej 222, Ravnshøj 9900 Frederikshavn - Tlf.: TIPS - HÅNDKØB - VAREUDBRINGNING - FRISK BRØD 11

12 Lokal-kalenderen Faste arrangementer Kvissel-Ravnshøj Egnsarkiv Kælderen under Ravnshøj skole. Åbent: september-maj: Hver torsdag kl , Juni-august og i skoleferierne er arkivet lukket. Skærum Lokalhistoriske Arkiv Borgernes Hus, forhuset, 1. sal. Åbent: september-april: Onsdage i ulige uger kl , maj-august: 1. onsdag hver måned kl , samt efter aftale på tlf Kvissel Idrætsforening - håndbold - se evt. ændringer på infokanalen eller på Mandag Pige lilleput (96-97) Pige puslinge (94-95) Drenge puslinge / Drenge (94-95 / 92-93) Dame senior (kun lige uger) Herre ynglinge Onsdag Nybegyndere (00-02) Mini (98-00) Pige puslinge (94-95) Drenge puslinge / Drenge (94-95 / 92-93) Dame senior Torsdag Herre ynglinge Kvissel Gl. Station - Modeljernbanen Hver onsdag kl Alle er velkomne. Sportens venner, Ravnshøj Præmiewhist hver onsdag kl i Væksthuset. 12

13 KFUM-spejderne Ravnshøj/Skærum Skærum - Bævere og Ulve hver torsdag fra kl Ravnshøj - Ulve hver torsdag fra kl Ravnshøj - Spejdere hver mandag fra kl Ravnshøj Centret Hver mandag: Gymnastik. Første tirsdag i måneden: Nørkleklub. Anden tirsdag i måneden: Håndarbejde til "Bazaren". Tredie tirsdag i måneden: Banko. Alle over 60 år er velkomne. Sidste tirsdag i måneden: Gudstjeneste. Hver onsdag: Kortspil og diverse aktiviteter. Hver torsdag form.: Torsdags-chancen. Ravnshøj Gymnastikforening: Tirsdage i gymn.sal: Krudtugler. Piger 4 år t.o.m. bhv.kl. kl Spring, 1. og 2. klasse kl Spring, 3.kl. og opefter kl Tirsdage i hallen: Motionshold M/K kl Onsdage i gymn.sal: Dagmotion kl Funktionel træning M/K fra 16 år kl Torsdage i gymn.sal: Forældre / barn - ca. 2-4 år kl Springlopper. Drenge 4 år - bhv.kl. kl Line Dance M/K fra 16 år kl Husk at meddele redaktionen, når der er ændringer i jeres faste arrangementer, så ingen går forgæves. Se adresse og telefon på side 2. Redaktionen kan ikke påtage sig at rette i de faste arrangementer, hvis ikke foreningerne selv henvender sig. Forårs-under - Gruk af Kumbel (Piet Hein). Man taler om naturens spil... men går det mon naturligt til? At muldjord blir til gule krokus, det er det rene hokus-pokus. 13

14 Lokal-kalenderen Øvrige begivenheder 11. marts 2008, kl Aasted præstegård Vagn på rejse - anekdoter og billeder. 13. marts 2008, kl Skærum Forpremiere på dilettant, for børn og pensionister, i Borgernes Hus. 15. marts 2008, kl Skærum Sæt aldrig din kone på spil i poker. - Dilettant med efterfølgende spisning og dans i Borgernes Hus. Tilmelding forud er nødvendigt. 28. marts 2008, kl Aasted præstegård Fælles menighedsrådsmøde for Kvissel, Aasted og Skærum. 1. april 2008, kl Ravnshøj, Væksthuset Generalforsamling i gymnastikforeningen. Motion fra april 2008, kl Ravnshøj, Hallen Gymnastikforeningens opvisning og afslutning. 8. april 2008, kl Ravnshøj, Gymnastiksalen RGI s sommergymnastik starter. Mulighed for at tage Idrætsmærket. 9. april 2008, kl Aasted præstegård Forårssange ved Jørgen Nabe-Nielsen. 25. april 2008, kl Aasted præstegård Lysbilleder og foredrag ved tidligere Læsøbo, dylæge Mogens Jerver. 17. maj 2008, kl Kvissel Pensionistforeningen afholder 30 års jubilæumsfest. 25. maj 2008, kl Kvissel Jazzkoncert i Kvissel kirke. 14

15 Datoer længere frem kan evt. findes på internet-kalenderen: Hvis du har et nyere internetprogram, kan du også bruge adresserne Her kan du også finde arrangementer, der er planlagt og annonceret efter Skrå-ens udgivelse og derfor ikke er med her. Brug også lokalnettet til at profilere din forening eller virksomhed. Har bare én i bestyrelsen adgang til internet, kan I selv registrere jeres arrangementer i kalenderen. Dermed kan I undgå sammenfald med andre foreningers arrangementer - og deraf dårligt fremmøde. Sådan gør du: - Gå ind på én af de ovennævnte adresser. - Vælg Aktivitetskalender i oversigten. - Klik på Tilmeld nyt arrangement lige under overskriften. - Udfyld formularen på skærmen og tryk på Godkend og afsend. Jazzkoncert i Kvissel kirke - Af menighedsrådet, Elsebeth Jensen Søndag den 25. maj kl er der jazzkoncert i Kvissel kirke. Det er efterhånden en tradition, at når det bliver forår, så lyder der glade jazztoner i vores kirke. Siden 1996 og til nu er det Søren Pors, som er primus motor i dette arrangement, og han har også flere gange selv medvirket sammen med diverse grupper. Der er ikke sat navne på endnu, så kig efter i den lokale dagspresse, når tiden nærmer sig. 15

16 Skærum Sogneforening - Af bestyrelsen, Alice Schneider Generalforsamling Fredag den 8. februar 2008 afholdt Skærum Sogneforening den ordinære generalforsamling, hvor der mødte ca. 20 medlemmer op. Formandens beretning handlede om alt det, Sogneforeningen havde udøvet gennem hele året - herunder skovfesten som omtalt i Skrå-en nr. 62. Vores sommerarrangementer blev omtalt såsom grillaftener og leg med børnene hver tirsdag fra klokken fem til syv - og også kroketspillet hver onsdag var med. - Til Spis-sammen aften var næsten 90 voksne og børn mødt op, og de tre kokke fik mange roser for den dejlige hjemmelavede mad. Beretningen blev ved håndsoprækning enstemmigt godkendt. Herefter fremlagde kasserer Jesper Mygind det omdelte og reviderede regnskab. Det blev også enstemmigt godkendt. 16

17 Efter det var der valg af nye bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter. Nyvalgt blev Jesper Larsen, Lundegård, og Anne Engmann. Bestyrelsen konstituerer sig den 17. februar i år. Som 1. suppleanter valgtes Randi Schneider, og Asger Christensen blev genvalgt som 2. suppleant. Revisoren Palle Christensen blev genvalgt. Sogneforeningen driver Skærum Lokalhistoriske Arkiv, og arkivleder Linda Rath fortalte om Det bette arkiv s arbejde - og opfordrede samtidig til, at foreningerne indleverer udskrevne protokoller og regnskaber til arkivet, så det bliver bevaret for eftertiden. Arkivet modtager også billeder og dokumenter - evt. bare til låns, så de kan affotograferes. Og så vil Arkivet gerne have flere besøgende! - Årets arkivudflugt i august bliver en byvandring i Skærum - nærmere herom senere. Under evt. foreslog et medlem, at sætte kontingentet op for pensionister. Det kommer måske som forslag til næste års generalforsamling. Sogneforeningen vil bruge eventuelt overskud til legepladsen, og Bent Nygård Olesen oplyste, at Foreningen kunne søge penge fra Distriktsudvalget. Bestyrelsen takkede de to afgående bestyrelsesmedlemmer for et godt og konstruktivt arbejde. Begge to har arbejdet seriøst og positivt for Skærum og Skærum Sogneforening. Ølsmagning Samme aften indbød Sogneforeningen til ølsmagning. Flemming Starke Jensen havde lovet at komme med belgisk øl, men han sendte afbud i sidste øjeblik. Heldigvis bor der en rigtig øl-entusiast i Skærum, så han påtog sig opgaven. Bo Engmann vidste, hvad han snakkede om, og vi fik et rigtig godt indtryk af, hvor godt belgisk øl smager. Der var ti forskellige øl at smage på - blond - bruin - dubbel - trippel og en enkelt juleøl, og den sidste var på 12 % alkohol. Der var ca. 35 deltagere, som smagte på øl og blev lidt klogere på de forskellige typer. Sidst på aftenen bød Sogneforeningen på gullaschsuppe, som en rigtig fin afslutning på en god og underholdende aften, vi sent vil glemme. 17

18 Floorball i KIF - Af Per Fjeldgård Hvem troede for 5 år siden at det skulle blive muligt at spille floorball i hallen, floorball på det tidspunkt var en sport der blev dyrket inde i byen Frederikshavn. Men for 3 år siden lykkedes det at starte ud med ungdoms floorball, ganske vist en spæd start, men det vigtigste var at der blev etableret floorball i hallen. Det kan være svært at starte en ny idrætsgren op fra bunden, og de første 2 sæsoner drejede sig alene om ungdoms floorball. Om end der ikke var den store tilslutning, gav det grundlag for at bygge videre på senior plan. Denne sæson er det ikke lykkedes at komme i gang med floorball for ungdommen - dels af praktiske årsager med at passe det ind i trænerens arbejde, dels p.g.a. nye regler for sammensætningen af ungdomsholdne, hvilket har gjort det svært at bygge videre på de spillere, der har været med fra starten. Men stort tak til spillere og forældre der har været med på sidelinjen. Til gengæld er det lykkedes at starte ud med floorball på herresenior plan, så flot at vi i dag har over 20 spillere til et hold, hvilket betyder der er oversiddere hver gang der spilles kampe. Holdet består i dag af spillere inde fra byen og en del lokale spillere. Vi spiller i 3. division Vest og ligger i øjeblikket til oprykning til 2. division. Det betyder, der kommer nogle tætte kampe sidst i turneringen, der afgør oprykningen, men jeg fornemmer at spillerne har viljen til at vinde denne Gammel Dans(k) - til fest Familiefest - Firmafest - foreningsfest Spillemænd + danseleder tager publikum med på dansegulvet til danse og musik fra den gamle, danske tradition. Festligt og sammenrystende I får Jer rørt og samler ekstra appetit. Kontakt Mogens Holm på

19 sæsons turnering. Jeg ser frem til evalueringen når sæsonen er ovre, og i den forbindelse er målet for næste sæson at ungdomssiden igen skal være med. For seniorer kan der måske allerede nu være tale om at have 2 hold til næste sæson. Floorball er faktisk den sportsgren, der har størst vækst i antal spillere på landsplan, og det er en idræt alle kan være med til. Allerede i børnehave & fritidsordning stifter børnene bekendtskab med floorball, - en sport der kan udøves både ude og indendørs. Derfor er det også vigtig at kunne tilbyde floorball til børnene i næste sæson. Det kunne være rart, hvis det, at skulle til floorball træning i hallen, var et af ugens højdepunkter. Derfor er man meget velkommen til at kontakte mig nu JER FORÆL- DRE, om jeres børn kunne have lyst til at spille næste sæson. Des flere spillere der møder op, des sjovere og bedre træning kan der bygges op. Jeg kan kontaktes under Kvissel Idrætsforening hjemmeside: 19

20 Og nu bor jeg i Ravnshøj - Af Peter Hou, 34 år og skolelærer Jeg er oprindelig frederikshavner, men vi flyttede til Sæby, da jeg var 4 år gammel. Det var nærmest som at flytte på landet, da mine forældre købte hus i et forholdsvis ubebygget område. Der ser helt anderledes ud der i dag. Men dengang var der masser af plads for en bette vild knægt som jeg. Der var en skov, en sø, masser af marker og et område med sandklitter (der hvor stadion ligger i dag) og jeg er nok stort set vokset op ude i naturen. Der tilbragte jeg det meste af min barndom med at bygge huler, skyde med bue og pil og klatre i træer. Jeg tror, jeg har gennemlevet det meste af Danmarkshistorien gennem leg. I 1995 flyttede jeg til Aalborg for at læse til lærer, og i 1999, efter endt eksamen, fik jeg arbejde på Sæby skole samme skole som jeg selv havde gået på. Jeg er stadig lærer der den dag i dag. Men jeg kørte 53 km frem og tilbage hver dag fra Aalborg til Sæby og kunne egentligt ikke se noget problem i det. Turen vænnede man sig hurtigt til; kun når man skulle hjem og solen stod lavt på himlen kunne trætheden finde på at melde sig. Først for et lille års tid siden begyndte jeg at blive træt af turen. Det handlede nok også om, at jeg lavede flere og flere ting i Sæby- og Frederikshavn-området, og da mange af mine venner fra studietiden var flyttet andre steder hen, ja så der var der ikke så meget at komme efter længere. Og da jeg samtidigt var interesseret i at købe et hus, og priserne er ganske umulige for en enlig skolelærer at betale i Aalborg, ja så rettede jeg interessen mod Frederikshavn. Jeg ville gerne en smule uden for Frederikshavn, men helst heller ikke så langt ud at min nabo hedder Lars Tyndskid det skulle gerne være forholdsvis tæt på Frederikshavn. Jeg så først på hus i Gærum og fandt et fint et, men det var der desværre også andre der syntes, og de kom først. Næste sted var Elling, hvor jeg selv syntes jeg havde fundet huset. Da der så var en del ulovlige installationer, som ejeren ikke ville vedkendes, så bad jeg ejendomsmægleren om at undersøge hvad det ville koste hos en elektriker at få udbedret. Den pris ville jeg så selvfølgelig foreslå som afslag. 20

21 Det skulle han nok, og det var intet problem men samtidigt nævnte han lige, at en anden person havde ringet og vist interesse for huset, og at det så nok handlede om hvem der ville give mest. Han sagde faktisk mellem linjerne, at det ikke kunne betale sig at kontakte en elektriker, da de højst sandsynligt godt kunne sælge det med de ulovlige installationer. Det pissede mig i den grad af, men sådan var/er det åbenbart når man skal købe hus. Men jeg var noget arrig da jeg tog hjem til Aalborg, for jeg ville virkeligt gerne have huset. Rent tilfældigt gik jeg endnu en gang på Nettet og checkede boligmarkedet ud. Og der var det! Et lille dejligt hus i Ravnshøj beliggende i skønne omgivelser ud til Åsted Ådal. I weekenden kørte jeg til Ravnshøj og kiggede lidt på det og området udefra, og mandag ringede jeg og lavede en aftale med ejendomsmægleren om onsdagen. Huset var bare perfekt og jeg slog til nærmest med det samme. Der skal laves en masse, men da mine hænder er skruet godt på, kan jeg lave en masse selv, så det var helt perfekt. forts. næste side 21

22 Jeg flyttede ind 15. august og har ikke fortrudt et eneste øjeblik. Allerede den dag jeg ankom, blev jeg mødt af flinke naboer, der bød mig velkommen. Rigtig dejligt. Jeg har haft en del overarbejde på skolen og jeg er samtidigt underviser i Ungdomsskolen i Frederikshavn. Her har jeg 2 hold i buefremstilling, et hold i matematik og jeg er koordinator på Barske Glæder, Adventure, så jeg har endnu ikke nået at lave så meget på huset endnu. Men her er fantastisk at bo. Jeg er vant til at bo inde i Aalborg med masser af larm, og det var simpelthen en befrielse at komme hen til fred og ro. Og Ravnshøj er rigtig dejlig. Grønne områder og flinke mennesker. Så nu glæder jeg mig til lysere tider og til at kunne åbne terrassedøren og gå rundt på min græsplæne i bare tæer, drikke en øl. og arbejde en masse på huset. 22

23 Hoppeborg i KIF - Af Jytte Høyrup Kvissel håndbold tog en vinteraften initiativ til at invitere ALLE børn i området, til Hoppeborgsaften i Ravnshøj Hallen. Arrangementet blev afviklet for overskud fra Rock Party og godt 200 børn, benyttede sig af tilbudet. De små (op til 5år) havde alle 6 hoppeborge/puder for sig selv, den første time. Dernæst blev der åbnet op for de ældre børn. Teorier om, at børn bevæger sig for lidt, blev i allerhøjeste grad gjort til skamme. Overalt var børn med æblerøde kinder i vigør. Masser af forældre fulgte med og gav en hjælpen hånd, hvis det gik lidt for voldsomt for sig med hopperiet - eller hjalp med andre praktiske ting som skulle løses. I cafeteriet var der gratis kaffe og kage - og der var godt gang i salget af drikkevarer, slik og fast food, som gav ny energi til endnu en hoppetur. Mange fandt også tid til at følge herre håndboldidolernes flotte præstation på skærmen - og de trætte ledere, der havde været i sving i mange timer, kunne glæde sig over et rigtig godt arrangement, hvor positive børn og forældre var i centrum. Se billeder på - Håndbold - Galleri - Hoppeborgsdag. 23

24

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 60 - marts 2007 Krokus - et sikkert forårstegn SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 57 - juni 2006 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 65 - juni 2008 Mælkebøtten hedder også Løvetand SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 54 - september 2005 Bro over Aasted å SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni,

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 66 - september 2008 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Landsby pedeller Jeg har længe gået med den tanke, at når Lyne med succes kan etabler by pedeller og det går rigtig godt, så kan vi også i Sdr.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Ejby IF Gymnastik afdelingen

Ejby IF Gymnastik afdelingen Ejby IF Gymnastik afdelingen Referat af generalforsamling i Ejby Gymnastik den 20. marts 2013 kl. 19.00 i Klubhuset 1. Valg af dirigent Hanne Olesen blev valgt som dirigent. Hanne konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Skolenyt uge 45

Skolenyt uge 45 Skolenyt uge 45 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Endnu en uge er gået. Vi har i denne uge været ramt en del af sygdom både blandt børnene, personalet og personalets børn. Men vi har forsøgt at

Læs mere

A n s I F G y m n a s t i k

A n s I F G y m n a s t i k A n s I F G y m n a s t i k O P S T A R T I ANS IF GYMNASTIK 2013/2014 A n s I F G y m n a s t i k Karin Munk Andersen, Økonomiansvarlig Rikke Sloth Mogensen, Instruktøransvarlig Pia Walliser Sehested,

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Langeskov Kræmmermarked er så kendte for, er selvfølgelig stadig det samme. Vi håber og forventer at de nye tiltag, samt det flotte

Langeskov Kræmmermarked er så kendte for, er selvfølgelig stadig det samme. Vi håber og forventer at de nye tiltag, samt det flotte Beretning 2013 Hvis vi kigger på medlemstallet var det i 2012 på 459 mens det i 2013 var på 400, en lille nedgang, dette skyldes primært at vi har ryddet op i medlemskartoteket og slettet alle der ikke

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Hersom-Bjerregrav Borgerforening

Hersom-Bjerregrav Borgerforening Hersom-Bjerregrav Borgerforening Nyhedsbrev 2013 2014 Arrangementer i 2013 24. november: Kl. 16.00 Kl. 16.30 Tænde juletræ og stjerner efterfulgt af julehygge ved købmanden Salg af gourmet-billetter 2014

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. Søndag d. 22. marts 2015 kl Høng Skole, musiklokalet, Odinsvej 18, 4270 Høng

Referat fra ordinær generalforsamling. Søndag d. 22. marts 2015 kl Høng Skole, musiklokalet, Odinsvej 18, 4270 Høng I SPIL & DANS Vestsjælland mødes spillefolk og dansere, øvede såvel som uøvede, til samvær om musik og dans, der fortrinsvis har rod i den danske folketradition" Referat fra ordinær generalforsamling Søndag

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson Start uge 38 GIF s Vintersæson 2010/2011 Velkommen til en ny sæson. Guldborg IF. byder alle velkommen - både nye og tidligere medlemmer. Vi har et aktivt instruktørteam, der står klar med motion, hyggeligt

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Det sker i vinter. på Jungshoved

Det sker i vinter. på Jungshoved Det sker i vinter på Jungshoved STYREGRUPPEN FOR JUNGSHOVED SKOLE byder alle velkommen til en ny vintersæson 2011-2012 på Jungshoved. Igen i år udkommer folderen som en del af bladet Jungshoved. Se også

Læs mere

--- Storagergaard Fritidshjem --- En Portion Fritter. September 2017

--- Storagergaard Fritidshjem --- En Portion Fritter. September 2017 --- Storagergaard Fritidshjem --- En Portion Fritter September 2017 "Madam Blå" danser "Boogie-Woogie" med børn og forældre Gl. Landevej 15 2620 Albertslund www.storagergaard.dk erik.romer@albertslund.dk

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms)

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms) Sendt: 17. august 2011 11:18 Emne: juniorskak i Jyderup Skakklub Til orientering. Vi starter børne- og juniorskakken torsdag den 25.august kl. 15-16.30 i B-fløjen på Jyderup Kommuneskole. Samt at tidspunktet

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015 Vinterferie. Så er vi nået til uge 7 og skolen holder vinterferie og dermed holder SFO åbent hele dagen. Det har vi annonceret i de sidste par udgaver af Nyhedsbrevet. Vi skal bl.a. i BioHuset og se Min

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere