6 ugers selvvalgt uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6 ugers selvvalgt uddannelse"

Transkript

1 kiak Kontakt: Kirsten Kvist - - Tlf: ugers selvvalgt uddannelse Temaer/udviklingsmuligheder/barrierer _ Helen Frost & Peter Hjørnet University College Sjælland I Center for Videreuddannelse har vi I august måned udsendte vi informationsmateriale til 7 udvalgte jobcentre i Region Sjælland. Materialet fortæller kort om mulighederne indenfor Center for Videreuddannelses uddannelsesområde diplom og fagspecifikke kurser samt henvisninger til web-information og kontaktperson Opbygning af web med uddybende beskrivelse af muligheder, oversigt over udbudte fuldtidsdiplommoduler og kontaktpersoner. Kontakt til flere A-kasser indenfor sundheds- pædagog og administrationsområdet med invitation til samarbejde omkring dette felt. Deltagelse i informationsmøde med nyledige indenfor sundhedsområdet. Opdateret informationsmateriale til alle 17 jobcentre i Region Sjælland udsendes i denne uge. Igangværende opsøgende indsats overfor 6 udvalgte jobcentre, med det sigte at få aftalt møder med relevante medarbejdere på disse jobcentre. Her er det målet at vi får informeret om uddannelsesmulighederne for de nyledige. Indsats overfor de nydimitterede studerende på grunduddannelser indenfor sundheds-, pædagogik- og lærerområdet. Efter- og videreuddannelsen på UC Nordjylland har flere afdelinger, som udbyder såvel fagspecifikke kurser, kurser på akademiniveau som diplommoduler. Afdelingerne er Sundhedsfaglige område Notat Side 1

2 Ledelse, teknologi og business (Erhvervsakademierne er en del af UCN) Act2learn Pædagogiske område Ledighedsvolumen i Regionen Nordjylland er sådan, at Efter- og videreuddannelsen, UCN tænker i tværfaglige mulige og tilbud. Det betyder, at især inden for det pædagogiske område og det sundhedsfaglige område knyttes de specifikt faglige tilbud op på eksisterende kursus- og diplommodul muligheder. Afdelingen for ledelse, teknologi og business derimod udbyder særligt tilrettelagte forløb specifikt rettede mod ledige såvel på akademisom diplomniveau. Sundhedsfaglige efter- og videreuddannelser Udbud af fagspecifikke kurser: Tværfaglige rettet mod udvalgte patient/ borgergrupper Monofaglige for hjemmesygeplejersker rettet mod udvalgte patient/ borgergrupper Udbud af diplommoduler i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Udbud i henhold til hjemmesidens udbudsoversigter Pædagogiske efter- og videreuddannelser Udbud af diplommoduler i den pædagogiske diplomuddannelse Udbud i henhold til hjemmesidens udbudsoversigter Ledelse, teknologi og business Her har jeg tilladt mig at indsætte de aktuelle muligheder idet der kontinuerligt kommer nye tiltag: (udklip fra hjemmesiden 8. december 2010: ) Projektledelse & Strategisk ledelse (Diplom) - brug uddannelsesydelse Forløbet henvender sig til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. For TILMELDING - klik på "". Notat Side 2

3 Salgspsykologi (Akademi) - brug uddannelsesydelse Forløbet henvender sig til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. For TILMELDING - klik på "". Ledelse af internationalt samarbejde (Akademi) - brug uddannelsesydelse Forløbet henvender sig til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. For TILMELDING - klik på "". Ledelse og coaching (Diplom) - brug uddannelsesydelse Forløbet henvender sig til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. For TILMELDING - klik på "". Personligt lederskab (Diplom) - brug uddannelsesydelse Forløbet henvender sig til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. For TILMELDING - klik på "". Human Ressource (Akademi) - brug uddannelsesydelse Forløbet henvender sig til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. For TILMELDING - klik på "". Coaching i organisationer (Akademi) - brug uddannelsesydelse Forløbet henvender sig til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. For TILMELDING - klik på "". Projektledelse (Diplom) - brug uddannelsesydelse Notat Side 3

4 Forløbet henvender sig til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. For TILMELDING - klik på "". LEAN ledelse i praksis (Akademi) - brug uddannelsesydelse Forløbet henvender sig til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. For TILMELDING - klik på "". Projektstyring (Akademi) - brug uddannelsesydelse Forløbet henvender sig til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. For TILMELDING - klik på "". Kommunikation i praksis (Akademi) - brug uddannelsesydelse Forløbet henvender sig til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. For TILMELDING - klik på "". UCN har et tæt samarbejde med såvel A-kasser som jobcentre i regionen. UCN er meget interesseret i at arbejde med jobrotation. Herudover opfordres ledige til at kontakte vores studievejledere. Tina Lildal-Jensen DSA Som nævnt på mødet ser vi to hovedområder for vores fremadrettede samarbejde: 1) Vidensniveauet højnes 2) Konkrete kurser Om vidensniveauet Jeg oplever, at de tanker, vi har gjort os om vidensniveauet blandt relevante aktører (skoler, Jobcentre og a-kasser) blev bekræftet på mødet. Vi er af den opfattelse, at vidensniveauet generelt er for lavt i forhold til at give vores medlemmer (skolernes kunder) den bedst mulige service i forhold til retten til seks ugers selvvalgt uddannelse. Notat Side 4

5 Det er altså absolut nødvendigt, at vi sammen sikrer et højere vidensniveau om regler og rammer på tværs af aktørerne. Det er vigtigt, at medlemmerne oplever at kunne få svar i stedet for at blive sendt frem og tilbage. Ambitionen må være, at det skal være let for medlemmet dels at navigere, få information og gennemføre tilmeldings- og godkendelsesproceduren. (Til info har vi ikke oplevet jobcentre, der har afvist betalingen). Vi ser, at FTF har en vigtig rolle i forhold til orientering og viden om uddannelsesmuligheder og regler for repræsentanter i LBR og FTR. i eget regi. Om konkrete kurser I forhold til de konkrete kurser vil vi meget gerne spille med i forhold til etablering af kurser. Indenfor sundhedsområdet er det overordnet sådan, at efteruddannelsesdelen ligger hos foreningerne. Det er derfor også foreningerne, der har kompetencen til at give de konkrete input til fagligt indhold i kurserne. Derudover ser vi arbejdsgiverne som medspillere på denne bane, da de ved, hvilke kompetencer og hvilken viden de efterspørger hos potentielle medarbejdere. Ud over etablering af konkrete relevante kurser skal vi sammen arbejde på, hvordan informationen kommer ud til medlemmerne. Det er særligt på det område, at vores medlemmer oplever, at det er svært at få overblik over mulighederne. Det vi gør på den front nu er, at vi vejleder om regler/rammer for deltagelse i kurserne både på vores site og ved CV- og vejledningsmødet 3 uger inde i ledighedsperioden. Det er vores oplevelse, at medlemmerne er rigtig interesserede i emnet og tager godt imod informationen. Vi har besluttet at udarbejde en liste over de skoler, der udbyder kurser inden for det sundhedsfaglige område, så vi kan linker fra dsa.dk til de enkelte skolers site. Vi har brug for indspil fra skolerne på dette område. Vores ambition er ikke, at vi vil have et katalog over relevante kurser for vores medlemsgruppe, så vores ønske er, at det er let for medlemmerne at finde kurserne på skolernes site, fx under en overskrift, der hedder 6 ugers selvvalgt uddannelse. Ved det enkelte kursus er det vigtigt at vide, hvilket niveau, det er udbudt på. Det skyldes, at vores medlemmer som altovervejende hovedregel kun kan tage kurser om det er udbudt på videregående niveau. Vores tiltag på området Vi har oplevet et sandt boom i interessen for selvvalgt uddannelse. Det betyder, at vi har udarbejdet faktaark med info om ordningen og er i gang med at etablere samarbejde med VIA University College (Midtjylland), UC Sjælland og Metropol (København). I kraft af vores tættere samarbejde med Metropol har vi lige nu forsøgt os med at lægge en nyhed på vores site om to relevante kurser, de har udbudt inden for rammerne af selvvalgt Notat Side 5

6 uddannelse: Samtidig informerer vi konkret om kurserne, når vi har medlemmer til rådighedssamtale. Vi kender endnu ikke effekten af indsatsen, men den evaluerer vi på sammen med Metropol. Vi oplever som nævnt også, at Metropol har været hurtige til at etablere fagligt relevante kurser, hvilket vi ser som en stor styrke i forhold til brugen af ordningen. Diana Rasmussen BUPL-A Vejledning omkring selvvalgt uddannelse fra jobcentrene er for bred og ofte fejlagtig, især når det drejer sig om begrænsninger for de videregående uddannelse, d.v.s. de bliver ikke vejledt om, at de alene kan søge SVU-relaterede uddannelser og at der ikke kan ydes befordringsgodtgørelse. BUPL-A ser regelsammenstødet som en primær faktor for, at der ikke er flere medlemmer, der kan benytte selvvalgt uddannelse. Dels skal kurserne ligge indenfor de første 6/9 måneders ledighed og dels skal de være SVU-relateret, når det gælder de pædagoguddannede ledige. Noget bøvl er også, at der gives befordringsgodtgørelse til AMU/VEU kurser, men ikke til de SVU-relaterede uddannelser. Opfordring til uddannelsesstederne om at tænke i jobrotation Opfording til uddannelsesstederne om at sikre, at de udbudte uddannelser og kurser - som kan tages som selvvalgt uddannelse - er tilgængelige på og og ikke mindst, at det tydeligt fremgår om kurserne er veu eller svu-relaterede. Mange pædagoger efterspørger primært IT-kurser, hvilket de ikke kan deltage i, at det hovedsagelig er kurser på erhvervsniveau, d.v.s. veu-relateret, så hvis det kan arrangeres på videregående udd.niveau, ville det opfylde et udbredt behov. Jesper Skjødt DLF/a Ledige medlemmer af Lærernes a-kasse er meget interesserede i 6 ugers selvvalgt uddannelse. Interessen samler sig om: Diplom-moduler på PD 2-sprogethed Specialpædagogik Notat Side 6

7 Voksenlæring Vejledning Ledelse Læse/matematik-FVU (især det fællespædagogiske modul videnskabsteori og pædagogik) Der er også interesse for det sundhedsfaglige område på diplomniveau Fagspecifikke kurser Der udbydes så vidt vi ved ikke meget, som har interesse for vores medlemmer, selv om vi er opmærksomme på at VIA har lavet forskelligt Gerne hvis der kan tilrettelægges fagfaglige kurser (det sidste nye inden for ernæring og sundhed) Gerne hvis der kan tilrettelægges fagfaglige kurser inden for grundskoleområdet (Særligt natur og teknik) Gerne hvis der kan tilrettelægges noget på IT-området (pædagogisk brug af IT og smartboard) Gerne hvis der kan tilrettelægges noget om start af selvstændig virksomhed Gerne brush-up kurser, der retter sig mod tilbagevenden til undervisning i grundskolen efter fravær. Akademi-moduler Der er også stor interesse for akademi-moduler inden for coaching, kommunikation, projektstyring, og HR-området Dimittender Ønsker IT-kurser Ønsker fagspecifikke kurser inden for undervisning i grundskolen Notat Side 7

8 Specielt PB er i ernæring og sundhed ønsker suppl. kurser i biokemi, fysiologi og statistik mhp. på at opfylde adgangskrav til kandidatuddannelse Synlighed Vi opfordrer til synlighed om selvvalgt uddannelse på professionshøjskolernes hjemmesider. Det store problem for de ledige er at finde frem til hvilke kurser og uddannelser, som berettiger til uddannelsesydelse/selvvalgt uddannelse. Og ikke mindst hvilke der er på videregående niveau og hvilke der kun er for kortuddannede Professionshøjskoler har (meget naturligt) god information om kurser og efter- og videreuddannelse, men der informeres ikke om hvilke kurser der kan benyttes til 6 ugers selvvalgt for ledige. Meget gerne information om dette og med tydelig skelnen mellem eventuel uddannelse for kortuddannede og særskilt angivelse af muligheder på videregående niveau. Vi er opmærksomme på at der er flere hjemmesider med overblik over mulighederne på forskellige uddannelsessteder. Samarbejde Lærernes a-kasse vil rigtig gerne samarbejde med professionshøjskolerne om målrettede 6-ugers kurser for ledige på de beskrevne områder. Der er ingen tvivl om, at særligt IT-kurser kan samle deltagere. Jørgen Hansen UC Lillebælt Fagspecifikke kurser: Kurser fra 1-4 uger, evt. sammenhængende forløb af 4+2 uger, som kan rummes inden for loven på området eller sammenhængende forløb af 3+3 uger, som kan rummes inden for loven. Studieforberedende kurser, som introducerer til vidensforståelse, til at arbejde med fagsprog (overfor hverdagssproget), til argumentation, studieteknik, skriveværksted m.v. som springbræt mod senere diplomuddannelse Børns skriftsproglige udvikling fra pædagogisk lærerplan til trinmål Dansk som fag og undervisning i overbygningen Notat Side 8

9 Den fortsatte læseundervisning et fælles ansvar Litteraturlæsning og litteraturundervisning på mellemtrinnet Matematik og specialundervisning Arbejdsmåder i matematik inspireret af Cooperative Learning Dansk som andetsprog i 0. klasse med sprog for sjov og alvor Specialpædagogisk grunduddannelse modul 2A Specialpædagogisk grunduddannelse modul 2B Specialpædagogisk grunduddannelse modul 3 Specialpædagogisk grunduddannelse modul 5 Teamkoordinatoruddannelsen modul 3 Voksenundervisning Vejledning og vejledningsmetode Det brede sundhedsbegreb og forebyggende sundhedsindsatser Introduktion til konsulentuddannelse Kursus for dagpengemodtagere med en lang eller mellemlang videregående uddannelse, som har interesse i at søge job indenfor arbejdsmarkedsområdet Tab og traume kan målrettes en enkelt profession men kan også rumme en bred målgruppe Socialt udsatte Elementer fra coach- eller supervisionsuddannelse Kurser, som introducerer til lokale indsatsområder, eks.vis for ledige lærere på Langeland kurser i læringsstile, som er indsatsen på den nye storskole, kurser som giver Notat Side 9

10 indsigt i inklusionsprojektet for ledige i Nordfynsområdet, kurser om udsatte børn for pædagoger i Svendborg, Assens m.fl. Diplommoduler: Kommunikation (findes både i pædagogisk, sundhedsfaglig og socialfaglig diplom) Forebyggelse Projekt- og udviklingsarbejde, dokumentation og evaluering (Den sociale diplom og PD) Dokumentation og evaluering (Beskæftigelsesdiplom og PD) Projektstyring (Beskæftigelsesdiplom og PD i projektledelse og organisationsudvikling) Interkulturel vejledning (DUE) Mentorskaber og mentorordninger (DUE) Moduler fra ældrediplom Vejledningsmetodik fra retningen PD i Vejledning og Supervision Vejledning med medier og it fra retningen PD i Medier og Kommunikation Sundhed krop og bevægelse fra PD i Idræt (indgår i Senioridrætskonsulentuddannelsen) Friluftsliv og udemotion fra PD i Idræt (indgår i konsulentuddannelsen i Udeliv og motion) Undersøgelse af pædagogisk praksis (nyt PD-modul fra 1. august, 5 ECTS). Generelt: opfordre alle at arbejde for at retten til seks ugers uddannelse bliver udvidet til 7,5 uger som følge af diplomrevisionen alternativt vil mange moduler være for lange til at den ledige kan vælge dem. Den gamle seks ugers regel matchede diplommoduler af 9 ECTS, men mange nye 10 ECTS-moduler vil ledige være afskåret fra og alene henvist til de nye 5 ECTS-points moduler. UC Lillebælt har fokus på, hvorledes vi kan tilbyde dimittender et kursusforløb (manglende erhvervserfaring) og undersøger muligheden for rotationsprojekter der kan være medvirkende til at tildele dimittenderne en erhvervserfaring og de ældre medarbejdere et efteruddannelsestilbud, eksempelvis lærer/sygeplejeprofessionerne. Notat Side 10

11 Vi er ligeledes opmærksomme på, at der er flere ledige, men at volumen af kursister samtidigt er begrænset. Det vi arbejder på, er de åbne kurser for ledige, og at der opnås en fleksibilitet i forhold til de ledige dvs. vi tilbyder kurser med forskudte startdatoer, så der løbende kan være tilbud. Kursus- og uddannelsestilbud kommunikeres via hvor vi dels har oprettet en side, der samler information om tilbud til ledige, og dels har lavet et kampagnebanner, som allerede fra forsiden viser vej til tilbuddene. Således skal tilbuddene til ledige være let tilgængelige, for den ledige, der søger information om muligheder. I tilknytning hertil tilbyder vi personlig vejledning for alle der ønsker at tale med en vejleder i et personligt møde, via telefonvejledning eller over mail. Karen Frederiksen Metropol Professionshøjskolen Metropol rummer flere efter- og videreuddannelsesafdelinger svarende til institutionens tre uddannelsessøjler: Læring, Ledelse og Socialt arbejde; Teknologi, Ernæring og Sundhed samt Sundhed, Pleje og Rehabilitering. Sundhed, Pleje og Rehabilitering Sundhedsfaglige Efter- og Videreuddannelser Udbud af fagspecifikke kurser Afdelingen for de Sundhedsfaglige Efter- og Videreuddannelser udbyder aktuelt to fagspecifikke kurser af 14 dages varighed under lov om åben uddannelse. Kurserne er udviklet på opfordring af DSR og DSA med henblik på at kunne tilbyde de nyuddannede ledige et meningsfuldt efteruddannelsestilbud, der kan være med til at understøtte deres tilknytning til deres fag. Det ene kursus henvender sig specifikt til sygeplejersker: Sygepleje til mennesker med sår ; det andet kursus henvender sig bredt til personer med en sundhedsfaglig professionsbachelor: Kommunikation i det sundhedsfaglige arbejde. Der er stor søgning på begge kurser. Kursisterne er typisk nyuddannede ledige, som får finansieret kurset under retten til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Derudover udbyder afdelingen en vifte af fagspecifikke kurser i Det vil være muligt for alle ledige med en sundhedsfaglig baggrund at finde relevante faglige kurser hos os i hele Problemstillinger i forhold til de fagspecifikke kurser Notat Side 11

12 De fagspecifikke kurser er et resultat af trepartsforhandlingerne og er kun på finansloven indtil udgangen af Det betyder, at muligheden for at udbyde denne type kurser kan forsvinde. Kurserne er på et videregående niveau. Det betyder, at ledige under 25 år ikke kan få godkendt deltagelse på et fagspecifikt kursus. Vi har aktuelt oplevet, at to tilmeldte kursister til kurset i sårbehandling ikke har fået godkendt deres ansøgning om deltagelse på kurset hos deres jobcenter under henvisning til 25 års reglen. Udbud af SD-diplommoduler Afdelingen for de Sundhedsfaglige Efter- og Videreuddannelser udbyder løbende en vifte af sundhedsfaglige diplommoduler af 6 ugers varighed. Kurserne henvender sig overvejende til sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre. Det vil være muligt for ledige med to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse at blive optaget på disse kurser. Problemstilling i forhold til SD-diplommodulerne Adgangskravet de 2 års erhvervserfaring udelukker dimittender fra at søge disse udbud. Andre tiltag Afdelingen for de Sundhedsfaglige Efter- og Videreuddannelser indledte i marts måned 2010 et samarbejde med DSA om tiltag over for ledige. Vi har et konkret projekt under udvikling i samarbejde med Københavns Kommune. Den 20. januar 2011 afholder vi en konference for ledere fra primær- og sekundærsektoren. Temaet for konferencen er Ledere i krydspres. FTF og DSA er indbudt til at deltage med et indlæg for at belyse beskæftigelsessituationen og de udfordringer, der knytter sig til den; herunder muligheden for jobrotation i forbindelse med kompetenceudvikling. Generel problemstilling Vi oplever, at de ledige, som henvender sig til vores afdeling, ofte er meget forvirrede over modsatrettede vejledninger fra deres A-kasse og deres jobcenter. Hvordan kan en enslydende vejledning sikres? Læring, Ledelse og Socialt arbejde Læreruddannelserne Efter og Videreuddannelse Notat Side 12

13 Afdelingen arbejder aktuelt på at udbyde pædagogiske diplommoduler af 6 ugers varighed, som de ledige lærere med to års erhvervserfaring vil have mulighed for at søge. Teknologi, Ernæring og Sundhed TES Efter- og Videreuddannelse Afdelingen modtager jævnligt ledige kursister, og der kan være problemer forbundet med det. Problemstillinger Afdelingen har erfaringer med følgende problemer ved modtagelse af ledige kursister: henvendelse til os sker få dage før et kursus afholdes, og derfor kan der ikke finde en normal sagsbehandling sted henvendelse til os sker, inden de tager kontakt til A-kassen, og derfor forventer de, at vi kan råde og vejlede dem alle formularer er ikke udfyldt eller mangelfuldt udfyldt og det er forskelligt fra A-kasse til A-kasse, hvilken blanket, de vil have kursisterne vælger IDV-kurser, og disse er for nogens vedkommende godkendt af A-kassen i første omgang efter deltagelse i IDV-kurser trækker A-kassen godkendelsen tilbage og hvem skal så betale? Vi har brug for nogle helt klare og gerne enkle - procedurer, dels for at kunne yde den bedste service over for vores kursister, og dels for at minimere vores timeforbrug. Mathilde Pind Rasmussen - Ingeniørhøjskolen i København Baggrund FTF ønsker en tydeliggørelse af de muligheder, der findes, under rammen for 6-ugers selvvalgt uddannelse for ledige med en videregående uddannelse inden for professionshøjskolernes område. Ingeniørhøjskolen i København Center for Videreuddannelse Ingeniørhøjskolen i København (IHK) Center for Videreuddannelse tilbyder en række kurser som 6-ugers selvvalgt uddannelse. Vi har erfaring med at udbyde kurser for ledige Notat Side 13

14 gennem de seneste 10 år. En stor del af tiden har der primært været efterspørgsel på avancerede IT-kurser med programmeringsindhold, men inden for de senere år har vi oplevet stigende interesse for kurser med ledelsesfagligt indhold, kurser i projektledelse, kurser målrettet grupper af ledige med ingeniørfaglig baggrund og fagspecifikke kurser, som også ledige dimittender kan følge. IHK Center for Videreuddannelse har i flere omgange udviklet kurser for ledige i samarbejde med a-kasser dels som rekvirerede kurser, der opfylder krav til 6-ugers selvvalgt uddannelse, dels som fagspecifikke kurser målrettet ledige dimittender. På nuværende tidspunkt tilbyder Center for Videreuddannelse følgende kurser inden for 6- ugers selvvalgt uddannelse: - Bygge- og anlægsprocesledelse - LEAN ledelse - Projektledelse metoder og værktøjer - Objektorienteret programmering med C# - Objektorienteret programmering med Google Android - Mobilprogrammering med Google Android - Geoinformation og net - Fra Byggebranchen til Anlægsbranchen (opkvalificering af ledige bygningsingeniører - udviklet i samarbejde med IAK) - Digitalt design (fagspecifikt kursus for ledige arkitekter udviklet i samarbejde med Kunstakademiets arkitektskole som et tilbud til dimittender) - Forretningsforståelse for akademikere (udviklet i samarbejde med AAK) Størstedelen af kurserne tager udgangspunkt i de diplomudannelser, IHK Center for Videreuddannelse tilbyder: Diplomuddannelse i Ledelse, Diplomuddannelse i Projektledelse, Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse EBA samt IT-Diplomuddannelsen. Der er således tale om kurser på bachelorniveau, som afsluttes med eksamen. Herved kan de ledige gennemføre reelle kompetencegivende forløb, der har et fagligt fundament i en studieordning/bekendtgørelse for en uddannelse. Notat Side 14

15 Det opfattes positivt hos de ledige, at de kan bruge tiden til at sætte gang i en videreuddannelse, som kan fortsættes med hjælp fra en velvillig arbejdsgiver, når de ledige kommer i arbejde igen. Tilbagemeldingen fra de ledige er, at arbejdsgiverne ligeledes opfatter kurserne udbudt som moduler fra diplomuddannelserne positivt og ser dem som karriereudvikling, der øger den lediges muligheder for at komme i arbejde. Tiltag IHK Center for Videreuddannelse forventer at fortsætte udbuddet af kurser under rammen for 6-ugers selvvalgt uddannelse og arbejder på at udvide spektret af kursusmuligheder for ledige. Vi kan byde ind på områder som f.eks. o Kommunikation o Forhandling o Den Vanskelige Samtale o Konflikthåndtering o Teambuilding o IT-kurser: o IT-færdigheder på brugerniveau o Lærere: IT i undervisningen, Smartboards i undervisningen o Opkvalificering på liniefagsområdet for lærere IHK arbejder allerede med opkvalificering af folkeskolelærere i forbindelse med brobygningsforløb mellem IHK og folkeskoler for både elever og lærere. IHK kunne videreudvikle forløb så de også passer i en 6-ugers sammenhæng for ledige folkeskolelærere. Problemstillinger Begrænsninger i lovgivning og kolliderende regler (f.eks. dimittender, fagspecifikke kurser) Sagsbehandlingstid i a-kasser og jobcentre Notat Side 15

16 Langvarig sagsbehandling (a-kasser i et vist omfang og jobcentre i særdeleshed f.eks. i forbindelse med jobplaner) bremser optag af ledige på kurserne. A-kasser og jobcentre bør være opmærksomme på, at kurser der kan optimere den lediges jobmuligheder ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med den lediges interesser. 6-ugers selvvalgt uddannelse er kompetencegivende og giver mulighed for at opkvalificering, men det skal understreges at der ikke er tale om en omskoling. A-kasser bør være velinformerede om regler, muligheder og forløb. Eksempel: en ledig følger et 6-ugers kursus, og ønsker at fortsætte uddannelsen i aftenforløb, for egne midler. A-kasse afviser at den ledige kan følge kurset og truer med at fratage dagpenge under henvisning til SU. Den ledige klager til Arbejdsmarkedsstyrelsen, som giver medhold. Den ledige kan fortsætte på kurset. Forslag Til udvikling af katalog over mulige 6-ugers kurser vil vi anbefale at eksisterende webkataloger som f.eks. (hvor vi i forvejen er lovmæssigt forpligtet til at offentliggøre Åben Uddannelsesudbud) udvides i stedet for at der udvikles endnu et indtastningskatalog. Derudover anvender vi Blanketter (AR238, AR245) bør kunne udveksles elektronisk mellem instanserne (uddannelsesinstitution, a-kasse, jobcenter) for at lette sagsgang/nedbringe sagsbehandlingstid. Lars Jepsen Professionshøjskolen UUC Som aftalt på mødet om uddannelse for ledige hos FTF d. 27/10 sender vi her en oversigt over Professionshøjskolen UCC's aktuelle udbud af relevante kurser og diplommoduler samt de aktiviteter, der lige nu er under planlægning. Professionsinstitutterne i UCC's efter og videreuddannelsesafdeling har på nuværende tidspunkt planlagt en række udbud af uddannelsesaktiviteter, som alle er tilrettelagt som fuldtidsuddannelse i forløb på seks uger. Hvor intet andet nævnes, har diplommodulerne et omfang på 9 ETCS - point. Videnskabsteori og pædagogik. Udbydes med studiestart i januar. Dette modul er et obligatorisk modul i alle studieretninger indenfor den pædagogiske diplomuddannelse (PD), og kan således indgå i mange efterfølgende kombinationer, hvis dette ønskes. Notat Side 16

17 Børns sprogtilegnelse. Et modul i PD i Pædagogisk arbejde. Udbydes med studiestart i februar Pædagogik i forhold til udsatte grupper. Et modul i PD i Pædagogisk arbejde. Udbydes i foråret 2011, men dato er endnu ikke fastlagt. Projektledelse. Et modul i Diplomuddannelsen i ledelse (LD) Afholdes med start i uge Forandringsledelse. Et modul i LD. Afholdes med start i uge Pædagogisk udviklingsarbejde. Et tværfagligt PD-modul, der er beregnet til at kunne indgå i alle PD-uddannelser. 2 hold, tilrettelagt for ledige, der udbydes med studiestart ultimo januar Ledelse og kommunikation samt Ledelse og coaching. To moduler á 5 ETCS-point i LD. Udbydes med start i januar 2011 med mulighed for gentagelse i marts Ud over de nævnte, allerede planlagte udbud, har UCC nu igangsat planlægning af udbud i form af fagspecifikke kurser af tre eller seks ugers varighed, der evt. vil kunne opgraderes til diplommoduler inden for følgende fagområder: - Æstetik - Naturvidenskab - Tosprogethed og interkulturalitet - Ungdoms - og voksenpædagogik - Vejledning Notat Side 17

18 Udbuddene udvikles nu og vil kunne offentliggøres primo december. Kurserne vil kunne udbydes til afholdelse i foråret I forbindelse med diplommoduler vil UCC kunne tilbyde studieforberedende kurser og skrivekurser, der er udviklet til at hjælpe deltagerne i gang ved at opfriske og forbedre deres studiekompetencer. Ligeledes vil UCC kunne aftale kursus og uddannelsesforløb, der inkluderer fx to coachingsamtaler med hver deltager med henblik på at hjælpe dem videre i deres karriereforløb. Endvidere skal det nævnes, at UCC kan tilbyde ekspertise i jobrotationsmodeller, og at mange af de nævnte uddannelsesaktiviteter kan sættes ind i en jobrotationsramme, hvis dette ønskes. Temaer/ udviklingsmuligheder forløb for ledige UC Nordjylland Efter- og videreuddannelsen på UC Nordjylland har flere afdelinger, som udbyder såvel fagspecifikke kurser, kurser på akademiniveau som diplommoduler. Afdelingerne er Sundhedsfaglige område Ledelse, teknologi og business (Erhvervsakademierne er en del af UCN) Act2learn Pædagogiske område Ledighedsvolumen i Regionen Nordjylland er sådan, at Efter- og videreuddannelsen, UCN tænker i tværfaglige mulige og tilbud. Det betyder, at især inden for det pædagogiske område og det sundhedsfaglige område knyttes de specifikt faglige tilbud op på eksisterende kursus- og diplommodul muligheder. Afdelingen for ledelse, teknologi og business derimod udbyder særligt tilrettelagte forløb specifikt rettede mod ledige såvel på akademi- som diplomniveau. Sundhedsfaglige efter- og videreuddannelser Udbud af fagspecifikke kurser: Tværfaglige rettet mod udvalgte patient/ borgergrupper Monofaglige for hjemmesygeplejersker rettet mod udvalgte patient/ borgergrupper Udbud af diplommoduler i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Notat Side 18

19 Udbud i henhold til hjemmesidens udbudsoversigter Pædagogiske efter- og videreuddannelser Udbud af diplommoduler i den pædagogiske diplomuddannelse Udbud i henhold til hjemmesidens udbudsoversigter Ledelse, teknologi og business Her har jeg tilladt mig at indsætte de aktuelle muligheder idet der kontinuerligt kommer nye tiltag: (udklip fra hjemmesiden 8. december 2010: gr=3 ) Projektledelse & Strategisk ledelse (Diplom) - brug uddannelsesydelse klik på "". Salgspsykologi (Akademi) - brug uddannelsesydelse klik på "". Ledelse af internationalt samarbejde (Akademi) - brug uddannelsesydelse klik på "". Ledelse og coaching (Diplom) - brug uddannelsesydelse klik på "". Personligt lederskab (Diplom) - brug uddannelsesydelse klik på "". Human Ressource (Akademi) - brug uddannelsesydelse klik på "". Coaching i organisationer (Akademi) - brug uddannelsesydelse klik på "". Projektledelse (Diplom) - brug uddannelsesydelse klik på "". LEAN ledelse i praksis (Akademi) - brug uddannelsesydelse klik på "". Projektstyring (Akademi) - brug uddannelsesydelse klik på "". Kommunikation i praksis (Akademi) - brug uddannelsesydelse klik på "". UCN har et tæt samarbejde med såvel A-kasser som jobcentre i regionen. Notat Side 19

20 UCN er meget interesseret i at arbejde med jobrotation. Notat Side 20

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken Uddannelsesveje i Specialpædagogikken AKT Vejleder Specialpædagogisk vejleder ( det almene område ) Specialpædagogisk vejleder ( det specialiserede område ) Inklusionsvejleder Pædagogisk diplomuddannelse

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen 6 ugers selvvalg - Akademiuddannelsen Brug din ret til uddannelse, mens du er ledig! Vi har udvalgt nogle fag fra Akademiuddannelserne og tilrettelagt dem, så du kan deltage i din første ledighedsperiode

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Idékataloget suppleres af vejledninger om aftalens dækningsområde, sammensætning af beslutningsfora

Idékataloget suppleres af vejledninger om aftalens dækningsområde, sammensætning af beslutningsfora 08-1073 - JOPA - 07.10.2008 Kontakt: Jørgen Pater - jopa@ftf.dk - Tlf: 3336 8816 Idékatalog FTF har udarbejdet et idékatalog om anvendelse af trepartsaftalens kompetenceudviklingsmidler til brug for de

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket

Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket Campus Vejle ledelse CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail AMU nr. Pris Datoer 2012 Anvendt produkt 43559:

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervsog karrierevejledning

Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervsog karrierevejledning Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervsog karrierevejledning Kompetencer til vejledning Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Bliv diplomuddannet vejleder God vejledning spiller

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 245 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder blanketten Rubrik 1: Navn mv. (Udfyldes

Læs mere

2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket

2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket 2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket CPR. nr. Campus Vejle sap Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail AMU nr Pris Datoer Tilmeld (sæt X) 41373 Forretningsforståelse og

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceforløbene for nøglepersoner og koordinatorer går på tværs University College Lillebælt, Konsulenthuset Supervision

Læs mere

Grundlag for trainee 2015-2016

Grundlag for trainee 2015-2016 NOTAT 11-1010 - TODA - 17.11.2014 KONTAKT: Torben D Jensen - TODA@FTF.DK - TLF: 33 36 8850 Grundlag for trainee 2015-2016 Som led i politisk aftale om beskæftigelsesreform afsættes i 2015 og 2016 10,2

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Diplomuddannelse i beskæftigelse

Diplomuddannelse i beskæftigelse Diplomuddannelse i beskæftigelse Kompetencer inden for beskæftigelsesområdet Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedet er afhængigt af en velfungerende beskæftigelsesindsats. Med det enstrengede arbejdsmarkedssystem

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere 2 3 Om uddannelsesforløbet s Kursus- og Udviklings- Center tilbyder et uddannelsesforløb

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Sociale Medier Tilmeldingsblanket

Sociale Medier Tilmeldingsblanket Sociale Medier Tilmeldingsblanket Campus Vejle it Gør din virksomhed mere synlig på nettet CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail Anvendte AMU-fag Pris pr. aften Datoer Tilmeld

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

Kortene udleveres også til studerende i studiepraktik, udleveres til messer og infoaftener og Åbenthus og medsendes med pjecer

Kortene udleveres også til studerende i studiepraktik, udleveres til messer og infoaftener og Åbenthus og medsendes med pjecer At profilere de sundhedsfaglige uddannelser med henblik på øget rekruttering og rigtigt studievalg At uddannelserne i SFH er synlige for interessenter. Strategien udføres i et tæt samarbejde mellem studievejlederne

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Erhvervspædagogisk diplomuddannelse for yrkesfaglærere - og kompetenceløft af lærere og ledere

Erhvervspædagogisk diplomuddannelse for yrkesfaglærere - og kompetenceløft af lærere og ledere Erhvervspædagogisk diplomuddannelse for yrkesfaglærere - og kompetenceløft af lærere og ledere Nasjonalt Råd for lærerutdanning i Norge, maj 2015 NCE / Metropol Side 1 Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Læs mere

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København.

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Work-shop Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Hvad er GVU? GVU: Grundlæggende voksen uddannelse GVU, grunduddannelse for voksne ledige,

Læs mere

Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen

Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen Baggrund for specialuddannelsen I 2006 blev der udarbejdet et forslag til specialuddannelse i kræftsygepleje, der afløste

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015 Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler september 2015 Professionshøjskolen Metropol VIA University College (VIA UC) University College Lillebælt (UCL) University College Sjælland (UCSJ) University

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN

UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN KORT OG GODT OM UCC ucc.dk UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN Hos UCC ved vi, at det BÅDE kræver mod og faglighed at arbejde med læring, pædagogik OG sundhed Indhold PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC I 4 professionsbacheloruddannelser

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige

Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige Tilmeldingsblanket CPR. nr. Campus Vejle iværksætter Navn Post nr. / by Telefon Mobil nr. E-mail Firmaoplysninger Navn (firma) Postnr. / by CVR nr.

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor lønmodtagerne

Læs mere

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4.

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. BAGGRUND Stigende efterspørgsel på uddannelse for at matche de krav, der stilles til os. HVEM ER VI? Louise Bager, klinisk

Læs mere

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Studieordning 1. august 2014 Oprettede hold Uddannelsesretning Modul C Syd VIA N OBLIGATORISKE MODULER Obligatorisk modul Pædagogisk

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Forår 2013

UniQ kompetenceudvikling Forår 2013 UniQ kompetenceudvikling Forår 2013 AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende, Formålet med denne brochure er at give

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011154/2012150 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og

Læs mere

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Centerleder Områdeleder Sektionsleder Institutionsleder Idrætschef Gruppeleder Halinspektør Køkkenleder Pleje- og omsorgsleder Sjakbajs Tilsynsførende

Læs mere

SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI

SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse WWW.UCSJ.DK Socialpsykiatriens

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45 Akademiuddannelsen Akademiuddannelsen er en fleksibel videregående uddannelse med en varighed på typisk 3 år sideløbende med fuldtidsjob. Akademiuddannelsen er bygget op over 7 nedenstående linjer: Ledelse

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

Hvad kræves der for at undervise på EUX?

Hvad kræves der for at undervise på EUX? 27. marts 2014 Hvad kræves der for at undervise på EUX? Først til efteråret kender vi det præcise indhold af den nye EUX og hvilke krav, der stilles til at undervise på den. Derfor er det vanskeligt for

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION KICKSTARTER Brænd igennem som iværksætter INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION Uddybende information om Kickstarter, de bagvedliggende metoder, underviserne samt praktiske informationer. Vi håber, du synes det

Læs mere

Velkommen til NATIONAL UNDERVISER KONFERENCE FACILITERING

Velkommen til NATIONAL UNDERVISER KONFERENCE FACILITERING Velkommen til NATIONAL UNDERVISER KONFERENCE FACILITERING En af vores konkurrenter Dialog 2 og 2 Hvad glæder I jer til i dag? Hvad vil I gerne kunne gå hjem med? Vi er på vej til at skabe Danmarks bedste

Læs mere

Bliv skrap til faglig dokumentation

Bliv skrap til faglig dokumentation Bliv skrap til faglig dokumentation Henover efteråret har du på 16 onsdage muligheden for at blive klædt på til arbejdsmarkedets stigende krav til dokumentation. Kurset giver dig samtidig en unik mulighed

Læs mere

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Centerleder Områdeleder Sektionsleder Institutionsleder Idrætschef Gruppeleder Halinspektør Køkkenleder Pleje- og omsorgsleder Sjakbajs Tilsynsførende

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION KICKSTARTER Brænd igennem som iværksætter INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION Uddybende information om Kickstarter, de bagvedliggende metoder, underviserne samt praktiske informationer. Vi håber, du synes det

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj.

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj. Dagsorden Mødedato: Fredag den 12. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: B 101 Journalnummer:

Læs mere

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Præsentation på workshop om uddannelse på Bornholm Bornholms Akademi 23. april 2014 Agenda

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER

DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER 2012-2015 DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER Styrk dine kompetencer som leder af frivilligt arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige Uddannelsesforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand

Læs mere

Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 1 November 2014 Indhold Samtaler i a-kassen.. 4 Jobstøtteaktiviteter... 5 Jobskema (joblog)... 6 Samtaletyper... 7 Hjælp

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere