6 ugers selvvalgt uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6 ugers selvvalgt uddannelse"

Transkript

1 kiak Kontakt: Kirsten Kvist - - Tlf: ugers selvvalgt uddannelse Temaer/udviklingsmuligheder/barrierer _ Helen Frost & Peter Hjørnet University College Sjælland I Center for Videreuddannelse har vi I august måned udsendte vi informationsmateriale til 7 udvalgte jobcentre i Region Sjælland. Materialet fortæller kort om mulighederne indenfor Center for Videreuddannelses uddannelsesområde diplom og fagspecifikke kurser samt henvisninger til web-information og kontaktperson Opbygning af web med uddybende beskrivelse af muligheder, oversigt over udbudte fuldtidsdiplommoduler og kontaktpersoner. Kontakt til flere A-kasser indenfor sundheds- pædagog og administrationsområdet med invitation til samarbejde omkring dette felt. Deltagelse i informationsmøde med nyledige indenfor sundhedsområdet. Opdateret informationsmateriale til alle 17 jobcentre i Region Sjælland udsendes i denne uge. Igangværende opsøgende indsats overfor 6 udvalgte jobcentre, med det sigte at få aftalt møder med relevante medarbejdere på disse jobcentre. Her er det målet at vi får informeret om uddannelsesmulighederne for de nyledige. Indsats overfor de nydimitterede studerende på grunduddannelser indenfor sundheds-, pædagogik- og lærerområdet. Efter- og videreuddannelsen på UC Nordjylland har flere afdelinger, som udbyder såvel fagspecifikke kurser, kurser på akademiniveau som diplommoduler. Afdelingerne er Sundhedsfaglige område Notat Side 1

2 Ledelse, teknologi og business (Erhvervsakademierne er en del af UCN) Act2learn Pædagogiske område Ledighedsvolumen i Regionen Nordjylland er sådan, at Efter- og videreuddannelsen, UCN tænker i tværfaglige mulige og tilbud. Det betyder, at især inden for det pædagogiske område og det sundhedsfaglige område knyttes de specifikt faglige tilbud op på eksisterende kursus- og diplommodul muligheder. Afdelingen for ledelse, teknologi og business derimod udbyder særligt tilrettelagte forløb specifikt rettede mod ledige såvel på akademisom diplomniveau. Sundhedsfaglige efter- og videreuddannelser Udbud af fagspecifikke kurser: Tværfaglige rettet mod udvalgte patient/ borgergrupper Monofaglige for hjemmesygeplejersker rettet mod udvalgte patient/ borgergrupper Udbud af diplommoduler i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Udbud i henhold til hjemmesidens udbudsoversigter Pædagogiske efter- og videreuddannelser Udbud af diplommoduler i den pædagogiske diplomuddannelse Udbud i henhold til hjemmesidens udbudsoversigter Ledelse, teknologi og business Her har jeg tilladt mig at indsætte de aktuelle muligheder idet der kontinuerligt kommer nye tiltag: (udklip fra hjemmesiden 8. december 2010: ) Projektledelse & Strategisk ledelse (Diplom) - brug uddannelsesydelse Forløbet henvender sig til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. For TILMELDING - klik på "". Notat Side 2

3 Salgspsykologi (Akademi) - brug uddannelsesydelse Forløbet henvender sig til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. For TILMELDING - klik på "". Ledelse af internationalt samarbejde (Akademi) - brug uddannelsesydelse Forløbet henvender sig til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. For TILMELDING - klik på "". Ledelse og coaching (Diplom) - brug uddannelsesydelse Forløbet henvender sig til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. For TILMELDING - klik på "". Personligt lederskab (Diplom) - brug uddannelsesydelse Forløbet henvender sig til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. For TILMELDING - klik på "". Human Ressource (Akademi) - brug uddannelsesydelse Forløbet henvender sig til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. For TILMELDING - klik på "". Coaching i organisationer (Akademi) - brug uddannelsesydelse Forløbet henvender sig til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. For TILMELDING - klik på "". Projektledelse (Diplom) - brug uddannelsesydelse Notat Side 3

4 Forløbet henvender sig til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. For TILMELDING - klik på "". LEAN ledelse i praksis (Akademi) - brug uddannelsesydelse Forløbet henvender sig til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. For TILMELDING - klik på "". Projektstyring (Akademi) - brug uddannelsesydelse Forløbet henvender sig til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. For TILMELDING - klik på "". Kommunikation i praksis (Akademi) - brug uddannelsesydelse Forløbet henvender sig til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. For TILMELDING - klik på "". UCN har et tæt samarbejde med såvel A-kasser som jobcentre i regionen. UCN er meget interesseret i at arbejde med jobrotation. Herudover opfordres ledige til at kontakte vores studievejledere. Tina Lildal-Jensen DSA Som nævnt på mødet ser vi to hovedområder for vores fremadrettede samarbejde: 1) Vidensniveauet højnes 2) Konkrete kurser Om vidensniveauet Jeg oplever, at de tanker, vi har gjort os om vidensniveauet blandt relevante aktører (skoler, Jobcentre og a-kasser) blev bekræftet på mødet. Vi er af den opfattelse, at vidensniveauet generelt er for lavt i forhold til at give vores medlemmer (skolernes kunder) den bedst mulige service i forhold til retten til seks ugers selvvalgt uddannelse. Notat Side 4

5 Det er altså absolut nødvendigt, at vi sammen sikrer et højere vidensniveau om regler og rammer på tværs af aktørerne. Det er vigtigt, at medlemmerne oplever at kunne få svar i stedet for at blive sendt frem og tilbage. Ambitionen må være, at det skal være let for medlemmet dels at navigere, få information og gennemføre tilmeldings- og godkendelsesproceduren. (Til info har vi ikke oplevet jobcentre, der har afvist betalingen). Vi ser, at FTF har en vigtig rolle i forhold til orientering og viden om uddannelsesmuligheder og regler for repræsentanter i LBR og FTR. i eget regi. Om konkrete kurser I forhold til de konkrete kurser vil vi meget gerne spille med i forhold til etablering af kurser. Indenfor sundhedsområdet er det overordnet sådan, at efteruddannelsesdelen ligger hos foreningerne. Det er derfor også foreningerne, der har kompetencen til at give de konkrete input til fagligt indhold i kurserne. Derudover ser vi arbejdsgiverne som medspillere på denne bane, da de ved, hvilke kompetencer og hvilken viden de efterspørger hos potentielle medarbejdere. Ud over etablering af konkrete relevante kurser skal vi sammen arbejde på, hvordan informationen kommer ud til medlemmerne. Det er særligt på det område, at vores medlemmer oplever, at det er svært at få overblik over mulighederne. Det vi gør på den front nu er, at vi vejleder om regler/rammer for deltagelse i kurserne både på vores site og ved CV- og vejledningsmødet 3 uger inde i ledighedsperioden. Det er vores oplevelse, at medlemmerne er rigtig interesserede i emnet og tager godt imod informationen. Vi har besluttet at udarbejde en liste over de skoler, der udbyder kurser inden for det sundhedsfaglige område, så vi kan linker fra dsa.dk til de enkelte skolers site. Vi har brug for indspil fra skolerne på dette område. Vores ambition er ikke, at vi vil have et katalog over relevante kurser for vores medlemsgruppe, så vores ønske er, at det er let for medlemmerne at finde kurserne på skolernes site, fx under en overskrift, der hedder 6 ugers selvvalgt uddannelse. Ved det enkelte kursus er det vigtigt at vide, hvilket niveau, det er udbudt på. Det skyldes, at vores medlemmer som altovervejende hovedregel kun kan tage kurser om det er udbudt på videregående niveau. Vores tiltag på området Vi har oplevet et sandt boom i interessen for selvvalgt uddannelse. Det betyder, at vi har udarbejdet faktaark med info om ordningen og er i gang med at etablere samarbejde med VIA University College (Midtjylland), UC Sjælland og Metropol (København). I kraft af vores tættere samarbejde med Metropol har vi lige nu forsøgt os med at lægge en nyhed på vores site om to relevante kurser, de har udbudt inden for rammerne af selvvalgt Notat Side 5

6 uddannelse: Samtidig informerer vi konkret om kurserne, når vi har medlemmer til rådighedssamtale. Vi kender endnu ikke effekten af indsatsen, men den evaluerer vi på sammen med Metropol. Vi oplever som nævnt også, at Metropol har været hurtige til at etablere fagligt relevante kurser, hvilket vi ser som en stor styrke i forhold til brugen af ordningen. Diana Rasmussen BUPL-A Vejledning omkring selvvalgt uddannelse fra jobcentrene er for bred og ofte fejlagtig, især når det drejer sig om begrænsninger for de videregående uddannelse, d.v.s. de bliver ikke vejledt om, at de alene kan søge SVU-relaterede uddannelser og at der ikke kan ydes befordringsgodtgørelse. BUPL-A ser regelsammenstødet som en primær faktor for, at der ikke er flere medlemmer, der kan benytte selvvalgt uddannelse. Dels skal kurserne ligge indenfor de første 6/9 måneders ledighed og dels skal de være SVU-relateret, når det gælder de pædagoguddannede ledige. Noget bøvl er også, at der gives befordringsgodtgørelse til AMU/VEU kurser, men ikke til de SVU-relaterede uddannelser. Opfordring til uddannelsesstederne om at tænke i jobrotation Opfording til uddannelsesstederne om at sikre, at de udbudte uddannelser og kurser - som kan tages som selvvalgt uddannelse - er tilgængelige på og og ikke mindst, at det tydeligt fremgår om kurserne er veu eller svu-relaterede. Mange pædagoger efterspørger primært IT-kurser, hvilket de ikke kan deltage i, at det hovedsagelig er kurser på erhvervsniveau, d.v.s. veu-relateret, så hvis det kan arrangeres på videregående udd.niveau, ville det opfylde et udbredt behov. Jesper Skjødt DLF/a Ledige medlemmer af Lærernes a-kasse er meget interesserede i 6 ugers selvvalgt uddannelse. Interessen samler sig om: Diplom-moduler på PD 2-sprogethed Specialpædagogik Notat Side 6

7 Voksenlæring Vejledning Ledelse Læse/matematik-FVU (især det fællespædagogiske modul videnskabsteori og pædagogik) Der er også interesse for det sundhedsfaglige område på diplomniveau Fagspecifikke kurser Der udbydes så vidt vi ved ikke meget, som har interesse for vores medlemmer, selv om vi er opmærksomme på at VIA har lavet forskelligt Gerne hvis der kan tilrettelægges fagfaglige kurser (det sidste nye inden for ernæring og sundhed) Gerne hvis der kan tilrettelægges fagfaglige kurser inden for grundskoleområdet (Særligt natur og teknik) Gerne hvis der kan tilrettelægges noget på IT-området (pædagogisk brug af IT og smartboard) Gerne hvis der kan tilrettelægges noget om start af selvstændig virksomhed Gerne brush-up kurser, der retter sig mod tilbagevenden til undervisning i grundskolen efter fravær. Akademi-moduler Der er også stor interesse for akademi-moduler inden for coaching, kommunikation, projektstyring, og HR-området Dimittender Ønsker IT-kurser Ønsker fagspecifikke kurser inden for undervisning i grundskolen Notat Side 7

8 Specielt PB er i ernæring og sundhed ønsker suppl. kurser i biokemi, fysiologi og statistik mhp. på at opfylde adgangskrav til kandidatuddannelse Synlighed Vi opfordrer til synlighed om selvvalgt uddannelse på professionshøjskolernes hjemmesider. Det store problem for de ledige er at finde frem til hvilke kurser og uddannelser, som berettiger til uddannelsesydelse/selvvalgt uddannelse. Og ikke mindst hvilke der er på videregående niveau og hvilke der kun er for kortuddannede Professionshøjskoler har (meget naturligt) god information om kurser og efter- og videreuddannelse, men der informeres ikke om hvilke kurser der kan benyttes til 6 ugers selvvalgt for ledige. Meget gerne information om dette og med tydelig skelnen mellem eventuel uddannelse for kortuddannede og særskilt angivelse af muligheder på videregående niveau. Vi er opmærksomme på at der er flere hjemmesider med overblik over mulighederne på forskellige uddannelsessteder. Samarbejde Lærernes a-kasse vil rigtig gerne samarbejde med professionshøjskolerne om målrettede 6-ugers kurser for ledige på de beskrevne områder. Der er ingen tvivl om, at særligt IT-kurser kan samle deltagere. Jørgen Hansen UC Lillebælt Fagspecifikke kurser: Kurser fra 1-4 uger, evt. sammenhængende forløb af 4+2 uger, som kan rummes inden for loven på området eller sammenhængende forløb af 3+3 uger, som kan rummes inden for loven. Studieforberedende kurser, som introducerer til vidensforståelse, til at arbejde med fagsprog (overfor hverdagssproget), til argumentation, studieteknik, skriveværksted m.v. som springbræt mod senere diplomuddannelse Børns skriftsproglige udvikling fra pædagogisk lærerplan til trinmål Dansk som fag og undervisning i overbygningen Notat Side 8

9 Den fortsatte læseundervisning et fælles ansvar Litteraturlæsning og litteraturundervisning på mellemtrinnet Matematik og specialundervisning Arbejdsmåder i matematik inspireret af Cooperative Learning Dansk som andetsprog i 0. klasse med sprog for sjov og alvor Specialpædagogisk grunduddannelse modul 2A Specialpædagogisk grunduddannelse modul 2B Specialpædagogisk grunduddannelse modul 3 Specialpædagogisk grunduddannelse modul 5 Teamkoordinatoruddannelsen modul 3 Voksenundervisning Vejledning og vejledningsmetode Det brede sundhedsbegreb og forebyggende sundhedsindsatser Introduktion til konsulentuddannelse Kursus for dagpengemodtagere med en lang eller mellemlang videregående uddannelse, som har interesse i at søge job indenfor arbejdsmarkedsområdet Tab og traume kan målrettes en enkelt profession men kan også rumme en bred målgruppe Socialt udsatte Elementer fra coach- eller supervisionsuddannelse Kurser, som introducerer til lokale indsatsområder, eks.vis for ledige lærere på Langeland kurser i læringsstile, som er indsatsen på den nye storskole, kurser som giver Notat Side 9

10 indsigt i inklusionsprojektet for ledige i Nordfynsområdet, kurser om udsatte børn for pædagoger i Svendborg, Assens m.fl. Diplommoduler: Kommunikation (findes både i pædagogisk, sundhedsfaglig og socialfaglig diplom) Forebyggelse Projekt- og udviklingsarbejde, dokumentation og evaluering (Den sociale diplom og PD) Dokumentation og evaluering (Beskæftigelsesdiplom og PD) Projektstyring (Beskæftigelsesdiplom og PD i projektledelse og organisationsudvikling) Interkulturel vejledning (DUE) Mentorskaber og mentorordninger (DUE) Moduler fra ældrediplom Vejledningsmetodik fra retningen PD i Vejledning og Supervision Vejledning med medier og it fra retningen PD i Medier og Kommunikation Sundhed krop og bevægelse fra PD i Idræt (indgår i Senioridrætskonsulentuddannelsen) Friluftsliv og udemotion fra PD i Idræt (indgår i konsulentuddannelsen i Udeliv og motion) Undersøgelse af pædagogisk praksis (nyt PD-modul fra 1. august, 5 ECTS). Generelt: opfordre alle at arbejde for at retten til seks ugers uddannelse bliver udvidet til 7,5 uger som følge af diplomrevisionen alternativt vil mange moduler være for lange til at den ledige kan vælge dem. Den gamle seks ugers regel matchede diplommoduler af 9 ECTS, men mange nye 10 ECTS-moduler vil ledige være afskåret fra og alene henvist til de nye 5 ECTS-points moduler. UC Lillebælt har fokus på, hvorledes vi kan tilbyde dimittender et kursusforløb (manglende erhvervserfaring) og undersøger muligheden for rotationsprojekter der kan være medvirkende til at tildele dimittenderne en erhvervserfaring og de ældre medarbejdere et efteruddannelsestilbud, eksempelvis lærer/sygeplejeprofessionerne. Notat Side 10

11 Vi er ligeledes opmærksomme på, at der er flere ledige, men at volumen af kursister samtidigt er begrænset. Det vi arbejder på, er de åbne kurser for ledige, og at der opnås en fleksibilitet i forhold til de ledige dvs. vi tilbyder kurser med forskudte startdatoer, så der løbende kan være tilbud. Kursus- og uddannelsestilbud kommunikeres via hvor vi dels har oprettet en side, der samler information om tilbud til ledige, og dels har lavet et kampagnebanner, som allerede fra forsiden viser vej til tilbuddene. Således skal tilbuddene til ledige være let tilgængelige, for den ledige, der søger information om muligheder. I tilknytning hertil tilbyder vi personlig vejledning for alle der ønsker at tale med en vejleder i et personligt møde, via telefonvejledning eller over mail. Karen Frederiksen Metropol Professionshøjskolen Metropol rummer flere efter- og videreuddannelsesafdelinger svarende til institutionens tre uddannelsessøjler: Læring, Ledelse og Socialt arbejde; Teknologi, Ernæring og Sundhed samt Sundhed, Pleje og Rehabilitering. Sundhed, Pleje og Rehabilitering Sundhedsfaglige Efter- og Videreuddannelser Udbud af fagspecifikke kurser Afdelingen for de Sundhedsfaglige Efter- og Videreuddannelser udbyder aktuelt to fagspecifikke kurser af 14 dages varighed under lov om åben uddannelse. Kurserne er udviklet på opfordring af DSR og DSA med henblik på at kunne tilbyde de nyuddannede ledige et meningsfuldt efteruddannelsestilbud, der kan være med til at understøtte deres tilknytning til deres fag. Det ene kursus henvender sig specifikt til sygeplejersker: Sygepleje til mennesker med sår ; det andet kursus henvender sig bredt til personer med en sundhedsfaglig professionsbachelor: Kommunikation i det sundhedsfaglige arbejde. Der er stor søgning på begge kurser. Kursisterne er typisk nyuddannede ledige, som får finansieret kurset under retten til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Derudover udbyder afdelingen en vifte af fagspecifikke kurser i Det vil være muligt for alle ledige med en sundhedsfaglig baggrund at finde relevante faglige kurser hos os i hele Problemstillinger i forhold til de fagspecifikke kurser Notat Side 11

12 De fagspecifikke kurser er et resultat af trepartsforhandlingerne og er kun på finansloven indtil udgangen af Det betyder, at muligheden for at udbyde denne type kurser kan forsvinde. Kurserne er på et videregående niveau. Det betyder, at ledige under 25 år ikke kan få godkendt deltagelse på et fagspecifikt kursus. Vi har aktuelt oplevet, at to tilmeldte kursister til kurset i sårbehandling ikke har fået godkendt deres ansøgning om deltagelse på kurset hos deres jobcenter under henvisning til 25 års reglen. Udbud af SD-diplommoduler Afdelingen for de Sundhedsfaglige Efter- og Videreuddannelser udbyder løbende en vifte af sundhedsfaglige diplommoduler af 6 ugers varighed. Kurserne henvender sig overvejende til sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre. Det vil være muligt for ledige med to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse at blive optaget på disse kurser. Problemstilling i forhold til SD-diplommodulerne Adgangskravet de 2 års erhvervserfaring udelukker dimittender fra at søge disse udbud. Andre tiltag Afdelingen for de Sundhedsfaglige Efter- og Videreuddannelser indledte i marts måned 2010 et samarbejde med DSA om tiltag over for ledige. Vi har et konkret projekt under udvikling i samarbejde med Københavns Kommune. Den 20. januar 2011 afholder vi en konference for ledere fra primær- og sekundærsektoren. Temaet for konferencen er Ledere i krydspres. FTF og DSA er indbudt til at deltage med et indlæg for at belyse beskæftigelsessituationen og de udfordringer, der knytter sig til den; herunder muligheden for jobrotation i forbindelse med kompetenceudvikling. Generel problemstilling Vi oplever, at de ledige, som henvender sig til vores afdeling, ofte er meget forvirrede over modsatrettede vejledninger fra deres A-kasse og deres jobcenter. Hvordan kan en enslydende vejledning sikres? Læring, Ledelse og Socialt arbejde Læreruddannelserne Efter og Videreuddannelse Notat Side 12

13 Afdelingen arbejder aktuelt på at udbyde pædagogiske diplommoduler af 6 ugers varighed, som de ledige lærere med to års erhvervserfaring vil have mulighed for at søge. Teknologi, Ernæring og Sundhed TES Efter- og Videreuddannelse Afdelingen modtager jævnligt ledige kursister, og der kan være problemer forbundet med det. Problemstillinger Afdelingen har erfaringer med følgende problemer ved modtagelse af ledige kursister: henvendelse til os sker få dage før et kursus afholdes, og derfor kan der ikke finde en normal sagsbehandling sted henvendelse til os sker, inden de tager kontakt til A-kassen, og derfor forventer de, at vi kan råde og vejlede dem alle formularer er ikke udfyldt eller mangelfuldt udfyldt og det er forskelligt fra A-kasse til A-kasse, hvilken blanket, de vil have kursisterne vælger IDV-kurser, og disse er for nogens vedkommende godkendt af A-kassen i første omgang efter deltagelse i IDV-kurser trækker A-kassen godkendelsen tilbage og hvem skal så betale? Vi har brug for nogle helt klare og gerne enkle - procedurer, dels for at kunne yde den bedste service over for vores kursister, og dels for at minimere vores timeforbrug. Mathilde Pind Rasmussen - Ingeniørhøjskolen i København Baggrund FTF ønsker en tydeliggørelse af de muligheder, der findes, under rammen for 6-ugers selvvalgt uddannelse for ledige med en videregående uddannelse inden for professionshøjskolernes område. Ingeniørhøjskolen i København Center for Videreuddannelse Ingeniørhøjskolen i København (IHK) Center for Videreuddannelse tilbyder en række kurser som 6-ugers selvvalgt uddannelse. Vi har erfaring med at udbyde kurser for ledige Notat Side 13

14 gennem de seneste 10 år. En stor del af tiden har der primært været efterspørgsel på avancerede IT-kurser med programmeringsindhold, men inden for de senere år har vi oplevet stigende interesse for kurser med ledelsesfagligt indhold, kurser i projektledelse, kurser målrettet grupper af ledige med ingeniørfaglig baggrund og fagspecifikke kurser, som også ledige dimittender kan følge. IHK Center for Videreuddannelse har i flere omgange udviklet kurser for ledige i samarbejde med a-kasser dels som rekvirerede kurser, der opfylder krav til 6-ugers selvvalgt uddannelse, dels som fagspecifikke kurser målrettet ledige dimittender. På nuværende tidspunkt tilbyder Center for Videreuddannelse følgende kurser inden for 6- ugers selvvalgt uddannelse: - Bygge- og anlægsprocesledelse - LEAN ledelse - Projektledelse metoder og værktøjer - Objektorienteret programmering med C# - Objektorienteret programmering med Google Android - Mobilprogrammering med Google Android - Geoinformation og net - Fra Byggebranchen til Anlægsbranchen (opkvalificering af ledige bygningsingeniører - udviklet i samarbejde med IAK) - Digitalt design (fagspecifikt kursus for ledige arkitekter udviklet i samarbejde med Kunstakademiets arkitektskole som et tilbud til dimittender) - Forretningsforståelse for akademikere (udviklet i samarbejde med AAK) Størstedelen af kurserne tager udgangspunkt i de diplomudannelser, IHK Center for Videreuddannelse tilbyder: Diplomuddannelse i Ledelse, Diplomuddannelse i Projektledelse, Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse EBA samt IT-Diplomuddannelsen. Der er således tale om kurser på bachelorniveau, som afsluttes med eksamen. Herved kan de ledige gennemføre reelle kompetencegivende forløb, der har et fagligt fundament i en studieordning/bekendtgørelse for en uddannelse. Notat Side 14

15 Det opfattes positivt hos de ledige, at de kan bruge tiden til at sætte gang i en videreuddannelse, som kan fortsættes med hjælp fra en velvillig arbejdsgiver, når de ledige kommer i arbejde igen. Tilbagemeldingen fra de ledige er, at arbejdsgiverne ligeledes opfatter kurserne udbudt som moduler fra diplomuddannelserne positivt og ser dem som karriereudvikling, der øger den lediges muligheder for at komme i arbejde. Tiltag IHK Center for Videreuddannelse forventer at fortsætte udbuddet af kurser under rammen for 6-ugers selvvalgt uddannelse og arbejder på at udvide spektret af kursusmuligheder for ledige. Vi kan byde ind på områder som f.eks. o Kommunikation o Forhandling o Den Vanskelige Samtale o Konflikthåndtering o Teambuilding o IT-kurser: o IT-færdigheder på brugerniveau o Lærere: IT i undervisningen, Smartboards i undervisningen o Opkvalificering på liniefagsområdet for lærere IHK arbejder allerede med opkvalificering af folkeskolelærere i forbindelse med brobygningsforløb mellem IHK og folkeskoler for både elever og lærere. IHK kunne videreudvikle forløb så de også passer i en 6-ugers sammenhæng for ledige folkeskolelærere. Problemstillinger Begrænsninger i lovgivning og kolliderende regler (f.eks. dimittender, fagspecifikke kurser) Sagsbehandlingstid i a-kasser og jobcentre Notat Side 15

16 Langvarig sagsbehandling (a-kasser i et vist omfang og jobcentre i særdeleshed f.eks. i forbindelse med jobplaner) bremser optag af ledige på kurserne. A-kasser og jobcentre bør være opmærksomme på, at kurser der kan optimere den lediges jobmuligheder ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med den lediges interesser. 6-ugers selvvalgt uddannelse er kompetencegivende og giver mulighed for at opkvalificering, men det skal understreges at der ikke er tale om en omskoling. A-kasser bør være velinformerede om regler, muligheder og forløb. Eksempel: en ledig følger et 6-ugers kursus, og ønsker at fortsætte uddannelsen i aftenforløb, for egne midler. A-kasse afviser at den ledige kan følge kurset og truer med at fratage dagpenge under henvisning til SU. Den ledige klager til Arbejdsmarkedsstyrelsen, som giver medhold. Den ledige kan fortsætte på kurset. Forslag Til udvikling af katalog over mulige 6-ugers kurser vil vi anbefale at eksisterende webkataloger som f.eks. (hvor vi i forvejen er lovmæssigt forpligtet til at offentliggøre Åben Uddannelsesudbud) udvides i stedet for at der udvikles endnu et indtastningskatalog. Derudover anvender vi Blanketter (AR238, AR245) bør kunne udveksles elektronisk mellem instanserne (uddannelsesinstitution, a-kasse, jobcenter) for at lette sagsgang/nedbringe sagsbehandlingstid. Lars Jepsen Professionshøjskolen UUC Som aftalt på mødet om uddannelse for ledige hos FTF d. 27/10 sender vi her en oversigt over Professionshøjskolen UCC's aktuelle udbud af relevante kurser og diplommoduler samt de aktiviteter, der lige nu er under planlægning. Professionsinstitutterne i UCC's efter og videreuddannelsesafdeling har på nuværende tidspunkt planlagt en række udbud af uddannelsesaktiviteter, som alle er tilrettelagt som fuldtidsuddannelse i forløb på seks uger. Hvor intet andet nævnes, har diplommodulerne et omfang på 9 ETCS - point. Videnskabsteori og pædagogik. Udbydes med studiestart i januar. Dette modul er et obligatorisk modul i alle studieretninger indenfor den pædagogiske diplomuddannelse (PD), og kan således indgå i mange efterfølgende kombinationer, hvis dette ønskes. Notat Side 16

17 Børns sprogtilegnelse. Et modul i PD i Pædagogisk arbejde. Udbydes med studiestart i februar Pædagogik i forhold til udsatte grupper. Et modul i PD i Pædagogisk arbejde. Udbydes i foråret 2011, men dato er endnu ikke fastlagt. Projektledelse. Et modul i Diplomuddannelsen i ledelse (LD) Afholdes med start i uge Forandringsledelse. Et modul i LD. Afholdes med start i uge Pædagogisk udviklingsarbejde. Et tværfagligt PD-modul, der er beregnet til at kunne indgå i alle PD-uddannelser. 2 hold, tilrettelagt for ledige, der udbydes med studiestart ultimo januar Ledelse og kommunikation samt Ledelse og coaching. To moduler á 5 ETCS-point i LD. Udbydes med start i januar 2011 med mulighed for gentagelse i marts Ud over de nævnte, allerede planlagte udbud, har UCC nu igangsat planlægning af udbud i form af fagspecifikke kurser af tre eller seks ugers varighed, der evt. vil kunne opgraderes til diplommoduler inden for følgende fagområder: - Æstetik - Naturvidenskab - Tosprogethed og interkulturalitet - Ungdoms - og voksenpædagogik - Vejledning Notat Side 17

18 Udbuddene udvikles nu og vil kunne offentliggøres primo december. Kurserne vil kunne udbydes til afholdelse i foråret I forbindelse med diplommoduler vil UCC kunne tilbyde studieforberedende kurser og skrivekurser, der er udviklet til at hjælpe deltagerne i gang ved at opfriske og forbedre deres studiekompetencer. Ligeledes vil UCC kunne aftale kursus og uddannelsesforløb, der inkluderer fx to coachingsamtaler med hver deltager med henblik på at hjælpe dem videre i deres karriereforløb. Endvidere skal det nævnes, at UCC kan tilbyde ekspertise i jobrotationsmodeller, og at mange af de nævnte uddannelsesaktiviteter kan sættes ind i en jobrotationsramme, hvis dette ønskes. Temaer/ udviklingsmuligheder forløb for ledige UC Nordjylland Efter- og videreuddannelsen på UC Nordjylland har flere afdelinger, som udbyder såvel fagspecifikke kurser, kurser på akademiniveau som diplommoduler. Afdelingerne er Sundhedsfaglige område Ledelse, teknologi og business (Erhvervsakademierne er en del af UCN) Act2learn Pædagogiske område Ledighedsvolumen i Regionen Nordjylland er sådan, at Efter- og videreuddannelsen, UCN tænker i tværfaglige mulige og tilbud. Det betyder, at især inden for det pædagogiske område og det sundhedsfaglige område knyttes de specifikt faglige tilbud op på eksisterende kursus- og diplommodul muligheder. Afdelingen for ledelse, teknologi og business derimod udbyder særligt tilrettelagte forløb specifikt rettede mod ledige såvel på akademi- som diplomniveau. Sundhedsfaglige efter- og videreuddannelser Udbud af fagspecifikke kurser: Tværfaglige rettet mod udvalgte patient/ borgergrupper Monofaglige for hjemmesygeplejersker rettet mod udvalgte patient/ borgergrupper Udbud af diplommoduler i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Notat Side 18

19 Udbud i henhold til hjemmesidens udbudsoversigter Pædagogiske efter- og videreuddannelser Udbud af diplommoduler i den pædagogiske diplomuddannelse Udbud i henhold til hjemmesidens udbudsoversigter Ledelse, teknologi og business Her har jeg tilladt mig at indsætte de aktuelle muligheder idet der kontinuerligt kommer nye tiltag: (udklip fra hjemmesiden 8. december 2010: gr=3 ) Projektledelse & Strategisk ledelse (Diplom) - brug uddannelsesydelse klik på "". Salgspsykologi (Akademi) - brug uddannelsesydelse klik på "". Ledelse af internationalt samarbejde (Akademi) - brug uddannelsesydelse klik på "". Ledelse og coaching (Diplom) - brug uddannelsesydelse klik på "". Personligt lederskab (Diplom) - brug uddannelsesydelse klik på "". Human Ressource (Akademi) - brug uddannelsesydelse klik på "". Coaching i organisationer (Akademi) - brug uddannelsesydelse klik på "". Projektledelse (Diplom) - brug uddannelsesydelse klik på "". LEAN ledelse i praksis (Akademi) - brug uddannelsesydelse klik på "". Projektstyring (Akademi) - brug uddannelsesydelse klik på "". Kommunikation i praksis (Akademi) - brug uddannelsesydelse klik på "". UCN har et tæt samarbejde med såvel A-kasser som jobcentre i regionen. Notat Side 19

20 UCN er meget interesseret i at arbejde med jobrotation. Notat Side 20

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato September 2011 EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Dato 2011-09-23 Udarbejdet af JOAB, DVHA, MAHR

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Virker akutpakkerne?

Virker akutpakkerne? Virker akutpakkerne? De lediges vurderinger af den ekstraordinære indsats til personer med risiko for at miste dagpengeretten Maj 2013 Undersøgelse lavet af Akademikerne i samarbejde med de akademiske

Læs mere

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Inspirationskatalog Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Indhold Forord Inspirationskataloget er lavet til de faglige afdelinger og a-kasser samt LO s repræsentanter i de lokale beskæftigelsesråd,

Læs mere

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne Fleksibilitet og gennemsigtighed Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder HOVEDRAPPORT.

NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder HOVEDRAPPORT. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder på dagtilbudsområdet HOVEDRAPPORT Maj 2010 SERVICESTYRELSEN NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Pædagogers deltagelse i efteruddannelse

Pædagogers deltagelse i efteruddannelse Pædagogers deltagelse i efteruddannelse Annegrethe Ahrenkiel, Jan Frederiksen, Stine Helms og Jimmy Krab 2012 Pædagogers interesser i og barrierer for deltagelse i efteruddannelse. Resultater fra en interviewundersøgelse

Læs mere

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Læse, skrive og regnefærdigheder hos voksne ledige Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Marts 2011 Side 1 Mærsk Nielsen HR

Læs mere

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau 30. november 2012 Evaluering af certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau Udarbejdet af DAMVAD for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte For information

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Forventelig periodedækning: 2009-2014 Bestyrelsen i FSNS anbefaler arbejdsgruppen at mødes kontinuerligt mhp. en løbende opdatering af området.

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 0 1 Evaluering af projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Indhold 1. INDLEDNING 4 1.1 Projektets aktiviteter og indsatsteori

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere