6 ugers selvvalgt uddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6 ugers selvvalgt uddannelse"

Transkript

1 kiak Kontakt: Kirsten Kvist - - Tlf: ugers selvvalgt uddannelse Temaer/udviklingsmuligheder/barrierer _ Helen Frost & Peter Hjørnet University College Sjælland I Center for Videreuddannelse har vi I august måned udsendte vi informationsmateriale til 7 udvalgte jobcentre i Region Sjælland. Materialet fortæller kort om mulighederne indenfor Center for Videreuddannelses uddannelsesområde diplom og fagspecifikke kurser samt henvisninger til web-information og kontaktperson Opbygning af web med uddybende beskrivelse af muligheder, oversigt over udbudte fuldtidsdiplommoduler og kontaktpersoner. Kontakt til flere A-kasser indenfor sundheds- pædagog og administrationsområdet med invitation til samarbejde omkring dette felt. Deltagelse i informationsmøde med nyledige indenfor sundhedsområdet. Opdateret informationsmateriale til alle 17 jobcentre i Region Sjælland udsendes i denne uge. Igangværende opsøgende indsats overfor 6 udvalgte jobcentre, med det sigte at få aftalt møder med relevante medarbejdere på disse jobcentre. Her er det målet at vi får informeret om uddannelsesmulighederne for de nyledige. Indsats overfor de nydimitterede studerende på grunduddannelser indenfor sundheds-, pædagogik- og lærerområdet. Efter- og videreuddannelsen på UC Nordjylland har flere afdelinger, som udbyder såvel fagspecifikke kurser, kurser på akademiniveau som diplommoduler. Afdelingerne er Sundhedsfaglige område Notat Side 1

2 Ledelse, teknologi og business (Erhvervsakademierne er en del af UCN) Act2learn Pædagogiske område Ledighedsvolumen i Regionen Nordjylland er sådan, at Efter- og videreuddannelsen, UCN tænker i tværfaglige mulige og tilbud. Det betyder, at især inden for det pædagogiske område og det sundhedsfaglige område knyttes de specifikt faglige tilbud op på eksisterende kursus- og diplommodul muligheder. Afdelingen for ledelse, teknologi og business derimod udbyder særligt tilrettelagte forløb specifikt rettede mod ledige såvel på akademisom diplomniveau. Sundhedsfaglige efter- og videreuddannelser Udbud af fagspecifikke kurser: Tværfaglige rettet mod udvalgte patient/ borgergrupper Monofaglige for hjemmesygeplejersker rettet mod udvalgte patient/ borgergrupper Udbud af diplommoduler i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Udbud i henhold til hjemmesidens udbudsoversigter Pædagogiske efter- og videreuddannelser Udbud af diplommoduler i den pædagogiske diplomuddannelse Udbud i henhold til hjemmesidens udbudsoversigter Ledelse, teknologi og business Her har jeg tilladt mig at indsætte de aktuelle muligheder idet der kontinuerligt kommer nye tiltag: (udklip fra hjemmesiden 8. december 2010: ) Projektledelse & Strategisk ledelse (Diplom) - brug uddannelsesydelse Forløbet henvender sig til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. For TILMELDING - klik på "". Notat Side 2

3 Salgspsykologi (Akademi) - brug uddannelsesydelse Forløbet henvender sig til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. For TILMELDING - klik på "". Ledelse af internationalt samarbejde (Akademi) - brug uddannelsesydelse Forløbet henvender sig til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. For TILMELDING - klik på "". Ledelse og coaching (Diplom) - brug uddannelsesydelse Forløbet henvender sig til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. For TILMELDING - klik på "". Personligt lederskab (Diplom) - brug uddannelsesydelse Forløbet henvender sig til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. For TILMELDING - klik på "". Human Ressource (Akademi) - brug uddannelsesydelse Forløbet henvender sig til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. For TILMELDING - klik på "". Coaching i organisationer (Akademi) - brug uddannelsesydelse Forløbet henvender sig til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. For TILMELDING - klik på "". Projektledelse (Diplom) - brug uddannelsesydelse Notat Side 3

4 Forløbet henvender sig til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. For TILMELDING - klik på "". LEAN ledelse i praksis (Akademi) - brug uddannelsesydelse Forløbet henvender sig til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. For TILMELDING - klik på "". Projektstyring (Akademi) - brug uddannelsesydelse Forløbet henvender sig til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. For TILMELDING - klik på "". Kommunikation i praksis (Akademi) - brug uddannelsesydelse Forløbet henvender sig til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. For TILMELDING - klik på "". UCN har et tæt samarbejde med såvel A-kasser som jobcentre i regionen. UCN er meget interesseret i at arbejde med jobrotation. Herudover opfordres ledige til at kontakte vores studievejledere. Tina Lildal-Jensen DSA Som nævnt på mødet ser vi to hovedområder for vores fremadrettede samarbejde: 1) Vidensniveauet højnes 2) Konkrete kurser Om vidensniveauet Jeg oplever, at de tanker, vi har gjort os om vidensniveauet blandt relevante aktører (skoler, Jobcentre og a-kasser) blev bekræftet på mødet. Vi er af den opfattelse, at vidensniveauet generelt er for lavt i forhold til at give vores medlemmer (skolernes kunder) den bedst mulige service i forhold til retten til seks ugers selvvalgt uddannelse. Notat Side 4

5 Det er altså absolut nødvendigt, at vi sammen sikrer et højere vidensniveau om regler og rammer på tværs af aktørerne. Det er vigtigt, at medlemmerne oplever at kunne få svar i stedet for at blive sendt frem og tilbage. Ambitionen må være, at det skal være let for medlemmet dels at navigere, få information og gennemføre tilmeldings- og godkendelsesproceduren. (Til info har vi ikke oplevet jobcentre, der har afvist betalingen). Vi ser, at FTF har en vigtig rolle i forhold til orientering og viden om uddannelsesmuligheder og regler for repræsentanter i LBR og FTR. i eget regi. Om konkrete kurser I forhold til de konkrete kurser vil vi meget gerne spille med i forhold til etablering af kurser. Indenfor sundhedsområdet er det overordnet sådan, at efteruddannelsesdelen ligger hos foreningerne. Det er derfor også foreningerne, der har kompetencen til at give de konkrete input til fagligt indhold i kurserne. Derudover ser vi arbejdsgiverne som medspillere på denne bane, da de ved, hvilke kompetencer og hvilken viden de efterspørger hos potentielle medarbejdere. Ud over etablering af konkrete relevante kurser skal vi sammen arbejde på, hvordan informationen kommer ud til medlemmerne. Det er særligt på det område, at vores medlemmer oplever, at det er svært at få overblik over mulighederne. Det vi gør på den front nu er, at vi vejleder om regler/rammer for deltagelse i kurserne både på vores site og ved CV- og vejledningsmødet 3 uger inde i ledighedsperioden. Det er vores oplevelse, at medlemmerne er rigtig interesserede i emnet og tager godt imod informationen. Vi har besluttet at udarbejde en liste over de skoler, der udbyder kurser inden for det sundhedsfaglige område, så vi kan linker fra dsa.dk til de enkelte skolers site. Vi har brug for indspil fra skolerne på dette område. Vores ambition er ikke, at vi vil have et katalog over relevante kurser for vores medlemsgruppe, så vores ønske er, at det er let for medlemmerne at finde kurserne på skolernes site, fx under en overskrift, der hedder 6 ugers selvvalgt uddannelse. Ved det enkelte kursus er det vigtigt at vide, hvilket niveau, det er udbudt på. Det skyldes, at vores medlemmer som altovervejende hovedregel kun kan tage kurser om det er udbudt på videregående niveau. Vores tiltag på området Vi har oplevet et sandt boom i interessen for selvvalgt uddannelse. Det betyder, at vi har udarbejdet faktaark med info om ordningen og er i gang med at etablere samarbejde med VIA University College (Midtjylland), UC Sjælland og Metropol (København). I kraft af vores tættere samarbejde med Metropol har vi lige nu forsøgt os med at lægge en nyhed på vores site om to relevante kurser, de har udbudt inden for rammerne af selvvalgt Notat Side 5

6 uddannelse: Samtidig informerer vi konkret om kurserne, når vi har medlemmer til rådighedssamtale. Vi kender endnu ikke effekten af indsatsen, men den evaluerer vi på sammen med Metropol. Vi oplever som nævnt også, at Metropol har været hurtige til at etablere fagligt relevante kurser, hvilket vi ser som en stor styrke i forhold til brugen af ordningen. Diana Rasmussen BUPL-A Vejledning omkring selvvalgt uddannelse fra jobcentrene er for bred og ofte fejlagtig, især når det drejer sig om begrænsninger for de videregående uddannelse, d.v.s. de bliver ikke vejledt om, at de alene kan søge SVU-relaterede uddannelser og at der ikke kan ydes befordringsgodtgørelse. BUPL-A ser regelsammenstødet som en primær faktor for, at der ikke er flere medlemmer, der kan benytte selvvalgt uddannelse. Dels skal kurserne ligge indenfor de første 6/9 måneders ledighed og dels skal de være SVU-relateret, når det gælder de pædagoguddannede ledige. Noget bøvl er også, at der gives befordringsgodtgørelse til AMU/VEU kurser, men ikke til de SVU-relaterede uddannelser. Opfordring til uddannelsesstederne om at tænke i jobrotation Opfording til uddannelsesstederne om at sikre, at de udbudte uddannelser og kurser - som kan tages som selvvalgt uddannelse - er tilgængelige på og og ikke mindst, at det tydeligt fremgår om kurserne er veu eller svu-relaterede. Mange pædagoger efterspørger primært IT-kurser, hvilket de ikke kan deltage i, at det hovedsagelig er kurser på erhvervsniveau, d.v.s. veu-relateret, så hvis det kan arrangeres på videregående udd.niveau, ville det opfylde et udbredt behov. Jesper Skjødt DLF/a Ledige medlemmer af Lærernes a-kasse er meget interesserede i 6 ugers selvvalgt uddannelse. Interessen samler sig om: Diplom-moduler på PD 2-sprogethed Specialpædagogik Notat Side 6

7 Voksenlæring Vejledning Ledelse Læse/matematik-FVU (især det fællespædagogiske modul videnskabsteori og pædagogik) Der er også interesse for det sundhedsfaglige område på diplomniveau Fagspecifikke kurser Der udbydes så vidt vi ved ikke meget, som har interesse for vores medlemmer, selv om vi er opmærksomme på at VIA har lavet forskelligt Gerne hvis der kan tilrettelægges fagfaglige kurser (det sidste nye inden for ernæring og sundhed) Gerne hvis der kan tilrettelægges fagfaglige kurser inden for grundskoleområdet (Særligt natur og teknik) Gerne hvis der kan tilrettelægges noget på IT-området (pædagogisk brug af IT og smartboard) Gerne hvis der kan tilrettelægges noget om start af selvstændig virksomhed Gerne brush-up kurser, der retter sig mod tilbagevenden til undervisning i grundskolen efter fravær. Akademi-moduler Der er også stor interesse for akademi-moduler inden for coaching, kommunikation, projektstyring, og HR-området Dimittender Ønsker IT-kurser Ønsker fagspecifikke kurser inden for undervisning i grundskolen Notat Side 7

8 Specielt PB er i ernæring og sundhed ønsker suppl. kurser i biokemi, fysiologi og statistik mhp. på at opfylde adgangskrav til kandidatuddannelse Synlighed Vi opfordrer til synlighed om selvvalgt uddannelse på professionshøjskolernes hjemmesider. Det store problem for de ledige er at finde frem til hvilke kurser og uddannelser, som berettiger til uddannelsesydelse/selvvalgt uddannelse. Og ikke mindst hvilke der er på videregående niveau og hvilke der kun er for kortuddannede Professionshøjskoler har (meget naturligt) god information om kurser og efter- og videreuddannelse, men der informeres ikke om hvilke kurser der kan benyttes til 6 ugers selvvalgt for ledige. Meget gerne information om dette og med tydelig skelnen mellem eventuel uddannelse for kortuddannede og særskilt angivelse af muligheder på videregående niveau. Vi er opmærksomme på at der er flere hjemmesider med overblik over mulighederne på forskellige uddannelsessteder. Samarbejde Lærernes a-kasse vil rigtig gerne samarbejde med professionshøjskolerne om målrettede 6-ugers kurser for ledige på de beskrevne områder. Der er ingen tvivl om, at særligt IT-kurser kan samle deltagere. Jørgen Hansen UC Lillebælt Fagspecifikke kurser: Kurser fra 1-4 uger, evt. sammenhængende forløb af 4+2 uger, som kan rummes inden for loven på området eller sammenhængende forløb af 3+3 uger, som kan rummes inden for loven. Studieforberedende kurser, som introducerer til vidensforståelse, til at arbejde med fagsprog (overfor hverdagssproget), til argumentation, studieteknik, skriveværksted m.v. som springbræt mod senere diplomuddannelse Børns skriftsproglige udvikling fra pædagogisk lærerplan til trinmål Dansk som fag og undervisning i overbygningen Notat Side 8

9 Den fortsatte læseundervisning et fælles ansvar Litteraturlæsning og litteraturundervisning på mellemtrinnet Matematik og specialundervisning Arbejdsmåder i matematik inspireret af Cooperative Learning Dansk som andetsprog i 0. klasse med sprog for sjov og alvor Specialpædagogisk grunduddannelse modul 2A Specialpædagogisk grunduddannelse modul 2B Specialpædagogisk grunduddannelse modul 3 Specialpædagogisk grunduddannelse modul 5 Teamkoordinatoruddannelsen modul 3 Voksenundervisning Vejledning og vejledningsmetode Det brede sundhedsbegreb og forebyggende sundhedsindsatser Introduktion til konsulentuddannelse Kursus for dagpengemodtagere med en lang eller mellemlang videregående uddannelse, som har interesse i at søge job indenfor arbejdsmarkedsområdet Tab og traume kan målrettes en enkelt profession men kan også rumme en bred målgruppe Socialt udsatte Elementer fra coach- eller supervisionsuddannelse Kurser, som introducerer til lokale indsatsområder, eks.vis for ledige lærere på Langeland kurser i læringsstile, som er indsatsen på den nye storskole, kurser som giver Notat Side 9

10 indsigt i inklusionsprojektet for ledige i Nordfynsområdet, kurser om udsatte børn for pædagoger i Svendborg, Assens m.fl. Diplommoduler: Kommunikation (findes både i pædagogisk, sundhedsfaglig og socialfaglig diplom) Forebyggelse Projekt- og udviklingsarbejde, dokumentation og evaluering (Den sociale diplom og PD) Dokumentation og evaluering (Beskæftigelsesdiplom og PD) Projektstyring (Beskæftigelsesdiplom og PD i projektledelse og organisationsudvikling) Interkulturel vejledning (DUE) Mentorskaber og mentorordninger (DUE) Moduler fra ældrediplom Vejledningsmetodik fra retningen PD i Vejledning og Supervision Vejledning med medier og it fra retningen PD i Medier og Kommunikation Sundhed krop og bevægelse fra PD i Idræt (indgår i Senioridrætskonsulentuddannelsen) Friluftsliv og udemotion fra PD i Idræt (indgår i konsulentuddannelsen i Udeliv og motion) Undersøgelse af pædagogisk praksis (nyt PD-modul fra 1. august, 5 ECTS). Generelt: opfordre alle at arbejde for at retten til seks ugers uddannelse bliver udvidet til 7,5 uger som følge af diplomrevisionen alternativt vil mange moduler være for lange til at den ledige kan vælge dem. Den gamle seks ugers regel matchede diplommoduler af 9 ECTS, men mange nye 10 ECTS-moduler vil ledige være afskåret fra og alene henvist til de nye 5 ECTS-points moduler. UC Lillebælt har fokus på, hvorledes vi kan tilbyde dimittender et kursusforløb (manglende erhvervserfaring) og undersøger muligheden for rotationsprojekter der kan være medvirkende til at tildele dimittenderne en erhvervserfaring og de ældre medarbejdere et efteruddannelsestilbud, eksempelvis lærer/sygeplejeprofessionerne. Notat Side 10

11 Vi er ligeledes opmærksomme på, at der er flere ledige, men at volumen af kursister samtidigt er begrænset. Det vi arbejder på, er de åbne kurser for ledige, og at der opnås en fleksibilitet i forhold til de ledige dvs. vi tilbyder kurser med forskudte startdatoer, så der løbende kan være tilbud. Kursus- og uddannelsestilbud kommunikeres via hvor vi dels har oprettet en side, der samler information om tilbud til ledige, og dels har lavet et kampagnebanner, som allerede fra forsiden viser vej til tilbuddene. Således skal tilbuddene til ledige være let tilgængelige, for den ledige, der søger information om muligheder. I tilknytning hertil tilbyder vi personlig vejledning for alle der ønsker at tale med en vejleder i et personligt møde, via telefonvejledning eller over mail. Karen Frederiksen Metropol Professionshøjskolen Metropol rummer flere efter- og videreuddannelsesafdelinger svarende til institutionens tre uddannelsessøjler: Læring, Ledelse og Socialt arbejde; Teknologi, Ernæring og Sundhed samt Sundhed, Pleje og Rehabilitering. Sundhed, Pleje og Rehabilitering Sundhedsfaglige Efter- og Videreuddannelser Udbud af fagspecifikke kurser Afdelingen for de Sundhedsfaglige Efter- og Videreuddannelser udbyder aktuelt to fagspecifikke kurser af 14 dages varighed under lov om åben uddannelse. Kurserne er udviklet på opfordring af DSR og DSA med henblik på at kunne tilbyde de nyuddannede ledige et meningsfuldt efteruddannelsestilbud, der kan være med til at understøtte deres tilknytning til deres fag. Det ene kursus henvender sig specifikt til sygeplejersker: Sygepleje til mennesker med sår ; det andet kursus henvender sig bredt til personer med en sundhedsfaglig professionsbachelor: Kommunikation i det sundhedsfaglige arbejde. Der er stor søgning på begge kurser. Kursisterne er typisk nyuddannede ledige, som får finansieret kurset under retten til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Derudover udbyder afdelingen en vifte af fagspecifikke kurser i Det vil være muligt for alle ledige med en sundhedsfaglig baggrund at finde relevante faglige kurser hos os i hele Problemstillinger i forhold til de fagspecifikke kurser Notat Side 11

12 De fagspecifikke kurser er et resultat af trepartsforhandlingerne og er kun på finansloven indtil udgangen af Det betyder, at muligheden for at udbyde denne type kurser kan forsvinde. Kurserne er på et videregående niveau. Det betyder, at ledige under 25 år ikke kan få godkendt deltagelse på et fagspecifikt kursus. Vi har aktuelt oplevet, at to tilmeldte kursister til kurset i sårbehandling ikke har fået godkendt deres ansøgning om deltagelse på kurset hos deres jobcenter under henvisning til 25 års reglen. Udbud af SD-diplommoduler Afdelingen for de Sundhedsfaglige Efter- og Videreuddannelser udbyder løbende en vifte af sundhedsfaglige diplommoduler af 6 ugers varighed. Kurserne henvender sig overvejende til sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre. Det vil være muligt for ledige med to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse at blive optaget på disse kurser. Problemstilling i forhold til SD-diplommodulerne Adgangskravet de 2 års erhvervserfaring udelukker dimittender fra at søge disse udbud. Andre tiltag Afdelingen for de Sundhedsfaglige Efter- og Videreuddannelser indledte i marts måned 2010 et samarbejde med DSA om tiltag over for ledige. Vi har et konkret projekt under udvikling i samarbejde med Københavns Kommune. Den 20. januar 2011 afholder vi en konference for ledere fra primær- og sekundærsektoren. Temaet for konferencen er Ledere i krydspres. FTF og DSA er indbudt til at deltage med et indlæg for at belyse beskæftigelsessituationen og de udfordringer, der knytter sig til den; herunder muligheden for jobrotation i forbindelse med kompetenceudvikling. Generel problemstilling Vi oplever, at de ledige, som henvender sig til vores afdeling, ofte er meget forvirrede over modsatrettede vejledninger fra deres A-kasse og deres jobcenter. Hvordan kan en enslydende vejledning sikres? Læring, Ledelse og Socialt arbejde Læreruddannelserne Efter og Videreuddannelse Notat Side 12

13 Afdelingen arbejder aktuelt på at udbyde pædagogiske diplommoduler af 6 ugers varighed, som de ledige lærere med to års erhvervserfaring vil have mulighed for at søge. Teknologi, Ernæring og Sundhed TES Efter- og Videreuddannelse Afdelingen modtager jævnligt ledige kursister, og der kan være problemer forbundet med det. Problemstillinger Afdelingen har erfaringer med følgende problemer ved modtagelse af ledige kursister: henvendelse til os sker få dage før et kursus afholdes, og derfor kan der ikke finde en normal sagsbehandling sted henvendelse til os sker, inden de tager kontakt til A-kassen, og derfor forventer de, at vi kan råde og vejlede dem alle formularer er ikke udfyldt eller mangelfuldt udfyldt og det er forskelligt fra A-kasse til A-kasse, hvilken blanket, de vil have kursisterne vælger IDV-kurser, og disse er for nogens vedkommende godkendt af A-kassen i første omgang efter deltagelse i IDV-kurser trækker A-kassen godkendelsen tilbage og hvem skal så betale? Vi har brug for nogle helt klare og gerne enkle - procedurer, dels for at kunne yde den bedste service over for vores kursister, og dels for at minimere vores timeforbrug. Mathilde Pind Rasmussen - Ingeniørhøjskolen i København Baggrund FTF ønsker en tydeliggørelse af de muligheder, der findes, under rammen for 6-ugers selvvalgt uddannelse for ledige med en videregående uddannelse inden for professionshøjskolernes område. Ingeniørhøjskolen i København Center for Videreuddannelse Ingeniørhøjskolen i København (IHK) Center for Videreuddannelse tilbyder en række kurser som 6-ugers selvvalgt uddannelse. Vi har erfaring med at udbyde kurser for ledige Notat Side 13

14 gennem de seneste 10 år. En stor del af tiden har der primært været efterspørgsel på avancerede IT-kurser med programmeringsindhold, men inden for de senere år har vi oplevet stigende interesse for kurser med ledelsesfagligt indhold, kurser i projektledelse, kurser målrettet grupper af ledige med ingeniørfaglig baggrund og fagspecifikke kurser, som også ledige dimittender kan følge. IHK Center for Videreuddannelse har i flere omgange udviklet kurser for ledige i samarbejde med a-kasser dels som rekvirerede kurser, der opfylder krav til 6-ugers selvvalgt uddannelse, dels som fagspecifikke kurser målrettet ledige dimittender. På nuværende tidspunkt tilbyder Center for Videreuddannelse følgende kurser inden for 6- ugers selvvalgt uddannelse: - Bygge- og anlægsprocesledelse - LEAN ledelse - Projektledelse metoder og værktøjer - Objektorienteret programmering med C# - Objektorienteret programmering med Google Android - Mobilprogrammering med Google Android - Geoinformation og net - Fra Byggebranchen til Anlægsbranchen (opkvalificering af ledige bygningsingeniører - udviklet i samarbejde med IAK) - Digitalt design (fagspecifikt kursus for ledige arkitekter udviklet i samarbejde med Kunstakademiets arkitektskole som et tilbud til dimittender) - Forretningsforståelse for akademikere (udviklet i samarbejde med AAK) Størstedelen af kurserne tager udgangspunkt i de diplomudannelser, IHK Center for Videreuddannelse tilbyder: Diplomuddannelse i Ledelse, Diplomuddannelse i Projektledelse, Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse EBA samt IT-Diplomuddannelsen. Der er således tale om kurser på bachelorniveau, som afsluttes med eksamen. Herved kan de ledige gennemføre reelle kompetencegivende forløb, der har et fagligt fundament i en studieordning/bekendtgørelse for en uddannelse. Notat Side 14

15 Det opfattes positivt hos de ledige, at de kan bruge tiden til at sætte gang i en videreuddannelse, som kan fortsættes med hjælp fra en velvillig arbejdsgiver, når de ledige kommer i arbejde igen. Tilbagemeldingen fra de ledige er, at arbejdsgiverne ligeledes opfatter kurserne udbudt som moduler fra diplomuddannelserne positivt og ser dem som karriereudvikling, der øger den lediges muligheder for at komme i arbejde. Tiltag IHK Center for Videreuddannelse forventer at fortsætte udbuddet af kurser under rammen for 6-ugers selvvalgt uddannelse og arbejder på at udvide spektret af kursusmuligheder for ledige. Vi kan byde ind på områder som f.eks. o Kommunikation o Forhandling o Den Vanskelige Samtale o Konflikthåndtering o Teambuilding o IT-kurser: o IT-færdigheder på brugerniveau o Lærere: IT i undervisningen, Smartboards i undervisningen o Opkvalificering på liniefagsområdet for lærere IHK arbejder allerede med opkvalificering af folkeskolelærere i forbindelse med brobygningsforløb mellem IHK og folkeskoler for både elever og lærere. IHK kunne videreudvikle forløb så de også passer i en 6-ugers sammenhæng for ledige folkeskolelærere. Problemstillinger Begrænsninger i lovgivning og kolliderende regler (f.eks. dimittender, fagspecifikke kurser) Sagsbehandlingstid i a-kasser og jobcentre Notat Side 15

16 Langvarig sagsbehandling (a-kasser i et vist omfang og jobcentre i særdeleshed f.eks. i forbindelse med jobplaner) bremser optag af ledige på kurserne. A-kasser og jobcentre bør være opmærksomme på, at kurser der kan optimere den lediges jobmuligheder ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med den lediges interesser. 6-ugers selvvalgt uddannelse er kompetencegivende og giver mulighed for at opkvalificering, men det skal understreges at der ikke er tale om en omskoling. A-kasser bør være velinformerede om regler, muligheder og forløb. Eksempel: en ledig følger et 6-ugers kursus, og ønsker at fortsætte uddannelsen i aftenforløb, for egne midler. A-kasse afviser at den ledige kan følge kurset og truer med at fratage dagpenge under henvisning til SU. Den ledige klager til Arbejdsmarkedsstyrelsen, som giver medhold. Den ledige kan fortsætte på kurset. Forslag Til udvikling af katalog over mulige 6-ugers kurser vil vi anbefale at eksisterende webkataloger som f.eks. (hvor vi i forvejen er lovmæssigt forpligtet til at offentliggøre Åben Uddannelsesudbud) udvides i stedet for at der udvikles endnu et indtastningskatalog. Derudover anvender vi Blanketter (AR238, AR245) bør kunne udveksles elektronisk mellem instanserne (uddannelsesinstitution, a-kasse, jobcenter) for at lette sagsgang/nedbringe sagsbehandlingstid. Lars Jepsen Professionshøjskolen UUC Som aftalt på mødet om uddannelse for ledige hos FTF d. 27/10 sender vi her en oversigt over Professionshøjskolen UCC's aktuelle udbud af relevante kurser og diplommoduler samt de aktiviteter, der lige nu er under planlægning. Professionsinstitutterne i UCC's efter og videreuddannelsesafdeling har på nuværende tidspunkt planlagt en række udbud af uddannelsesaktiviteter, som alle er tilrettelagt som fuldtidsuddannelse i forløb på seks uger. Hvor intet andet nævnes, har diplommodulerne et omfang på 9 ETCS - point. Videnskabsteori og pædagogik. Udbydes med studiestart i januar. Dette modul er et obligatorisk modul i alle studieretninger indenfor den pædagogiske diplomuddannelse (PD), og kan således indgå i mange efterfølgende kombinationer, hvis dette ønskes. Notat Side 16

17 Børns sprogtilegnelse. Et modul i PD i Pædagogisk arbejde. Udbydes med studiestart i februar Pædagogik i forhold til udsatte grupper. Et modul i PD i Pædagogisk arbejde. Udbydes i foråret 2011, men dato er endnu ikke fastlagt. Projektledelse. Et modul i Diplomuddannelsen i ledelse (LD) Afholdes med start i uge Forandringsledelse. Et modul i LD. Afholdes med start i uge Pædagogisk udviklingsarbejde. Et tværfagligt PD-modul, der er beregnet til at kunne indgå i alle PD-uddannelser. 2 hold, tilrettelagt for ledige, der udbydes med studiestart ultimo januar Ledelse og kommunikation samt Ledelse og coaching. To moduler á 5 ETCS-point i LD. Udbydes med start i januar 2011 med mulighed for gentagelse i marts Ud over de nævnte, allerede planlagte udbud, har UCC nu igangsat planlægning af udbud i form af fagspecifikke kurser af tre eller seks ugers varighed, der evt. vil kunne opgraderes til diplommoduler inden for følgende fagområder: - Æstetik - Naturvidenskab - Tosprogethed og interkulturalitet - Ungdoms - og voksenpædagogik - Vejledning Notat Side 17

18 Udbuddene udvikles nu og vil kunne offentliggøres primo december. Kurserne vil kunne udbydes til afholdelse i foråret I forbindelse med diplommoduler vil UCC kunne tilbyde studieforberedende kurser og skrivekurser, der er udviklet til at hjælpe deltagerne i gang ved at opfriske og forbedre deres studiekompetencer. Ligeledes vil UCC kunne aftale kursus og uddannelsesforløb, der inkluderer fx to coachingsamtaler med hver deltager med henblik på at hjælpe dem videre i deres karriereforløb. Endvidere skal det nævnes, at UCC kan tilbyde ekspertise i jobrotationsmodeller, og at mange af de nævnte uddannelsesaktiviteter kan sættes ind i en jobrotationsramme, hvis dette ønskes. Temaer/ udviklingsmuligheder forløb for ledige UC Nordjylland Efter- og videreuddannelsen på UC Nordjylland har flere afdelinger, som udbyder såvel fagspecifikke kurser, kurser på akademiniveau som diplommoduler. Afdelingerne er Sundhedsfaglige område Ledelse, teknologi og business (Erhvervsakademierne er en del af UCN) Act2learn Pædagogiske område Ledighedsvolumen i Regionen Nordjylland er sådan, at Efter- og videreuddannelsen, UCN tænker i tværfaglige mulige og tilbud. Det betyder, at især inden for det pædagogiske område og det sundhedsfaglige område knyttes de specifikt faglige tilbud op på eksisterende kursus- og diplommodul muligheder. Afdelingen for ledelse, teknologi og business derimod udbyder særligt tilrettelagte forløb specifikt rettede mod ledige såvel på akademi- som diplomniveau. Sundhedsfaglige efter- og videreuddannelser Udbud af fagspecifikke kurser: Tværfaglige rettet mod udvalgte patient/ borgergrupper Monofaglige for hjemmesygeplejersker rettet mod udvalgte patient/ borgergrupper Udbud af diplommoduler i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Notat Side 18

19 Udbud i henhold til hjemmesidens udbudsoversigter Pædagogiske efter- og videreuddannelser Udbud af diplommoduler i den pædagogiske diplomuddannelse Udbud i henhold til hjemmesidens udbudsoversigter Ledelse, teknologi og business Her har jeg tilladt mig at indsætte de aktuelle muligheder idet der kontinuerligt kommer nye tiltag: (udklip fra hjemmesiden 8. december 2010: gr=3 ) Projektledelse & Strategisk ledelse (Diplom) - brug uddannelsesydelse klik på "". Salgspsykologi (Akademi) - brug uddannelsesydelse klik på "". Ledelse af internationalt samarbejde (Akademi) - brug uddannelsesydelse klik på "". Ledelse og coaching (Diplom) - brug uddannelsesydelse klik på "". Personligt lederskab (Diplom) - brug uddannelsesydelse klik på "". Human Ressource (Akademi) - brug uddannelsesydelse klik på "". Coaching i organisationer (Akademi) - brug uddannelsesydelse klik på "". Projektledelse (Diplom) - brug uddannelsesydelse klik på "". LEAN ledelse i praksis (Akademi) - brug uddannelsesydelse klik på "". Projektstyring (Akademi) - brug uddannelsesydelse klik på "". Kommunikation i praksis (Akademi) - brug uddannelsesydelse klik på "". UCN har et tæt samarbejde med såvel A-kasser som jobcentre i regionen. Notat Side 19

20 UCN er meget interesseret i at arbejde med jobrotation. Notat Side 20

Uddannelsesforløb på hjerneskadeområdet

Uddannelsesforløb på hjerneskadeområdet Uddannelsesforløb på hjerneskadeområdet Uddannelsesperiode 2 Diplomuddannelse Uddannelsesforløb på hjerneskadeområdet Information om tilmeldingsprocedure mv. Denne pjece indeholder vigtig information om

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere. KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011

DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere. KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011 DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011 1 DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere KL og Dansk Socialrådgiverforening er enige om, at diplomuddannelser indenfor det

Læs mere

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken Uddannelsesveje i Specialpædagogikken AKT Vejleder Specialpædagogisk vejleder ( det almene område ) Specialpædagogisk vejleder ( det specialiserede område ) Inklusionsvejleder Pædagogisk diplomuddannelse

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken

Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling www.viauc.dk Uddannelsesveje i

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014.

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014. Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014. Om evalueringsundersøgelsen Spørgeskemaet er sendt til 44 studerende på mail den 3. juli 2014. Der er udsendt rykkere

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland Tirsdag d. 14. januar 2014 Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland I følgende notat præsenterer University College Sjælland (UCSJ) en række initiativer, der alle positivt vil bidrage

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

VEJEN TIL AT BLIVE LOGOPÆD

VEJEN TIL AT BLIVE LOGOPÆD via.dk/efter-og-videreuddannelse VEJEN TIL AT BLIVE LOGOPÆD - nutidens talepædagog VEJEN TIL AT BLIVE LOGOPÆD I Danmark findes to veje til at kvalificere sig til at søge et job som logopæd. Enten kan man

Læs mere

Uddannelsesordningen

Uddannelsesordningen er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge er opbrugt i perioden mellem den 30. december 2012 og den 30. juni 2013 Uddannelsesordningen styrker dine jobmuligheder Bliv gearet

Læs mere

Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervsog karrierevejledning

Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervsog karrierevejledning Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervsog karrierevejledning Kompetencer til vejledning Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Bliv diplomuddannet vejleder God vejledning spiller

Læs mere

Rollups. Er du forberedt? På finder du alt om skoleledelse

Rollups. Er du forberedt? På  finder du alt om skoleledelse Messeudstyr Rollups Nr. R2 Læs din Pædagogiske diplomuddannelse på Metropol En praksisnær uddannelse, der udvikler dine kompetencer til at håndtere nye udfordringer Professionel kompetenceudvikling PD

Læs mere

Social inklusion - udvikling af fællesskaber

Social inklusion - udvikling af fællesskaber Pædagogisk diplomuddannelse (PD) Social inklusion - udvikling af fællesskaber 7 ugers videreuddannelse af pædagoger i Svendborg Kommune Forår 2012 Bliv videreuddannet med fokus på social inklusion Ønsker

Læs mere

Specialpædagogiske kompetencer

Specialpædagogiske kompetencer Specialpædagogiske kompetencer I lærer- og pædagoguddannelsen fra 2007 Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Disposition 1. Specialpædagogik i læreruddannelsen 2. Specialpædagogik

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Karaktergennemsnit UCN act2learn 2016

Karaktergennemsnit UCN act2learn 2016 Karaktergennemsnit UCN act2learn 2016 Akademiuddannelser Automation og drift Finansiel rådgivning Afgangsprojekt finansiel rådgivning - bank og real 12 8,6 Afgangsprojekt finansiel rådgivning - ejendomsmægl

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler Tabelrapport 1 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 2 Indhold Indledning s. 4 Indledende spørgsmål s. 5 Meritansøgningen s. 5 Resultat af

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 74 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 74 Offentligt Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 74 Offentligt Notat Til Forskningsudvalget Folketinget Den 1. december 2014 Orientering om udbud af efter- og videreuddannelse til grundskolens lærere Som opfølgning

Læs mere

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen 6 ugers selvvalg - Akademiuddannelsen Brug din ret til uddannelse, mens du er ledig! Vi har udvalgt nogle fag fra Akademiuddannelserne og tilrettelagt dem, så du kan deltage i din første ledighedsperiode

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

VIDEREUDDANNELSEN OG LEDELSESAKADEMIET I UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Erhvervsuddannelser. reform og kompetenceudvikling

VIDEREUDDANNELSEN OG LEDELSESAKADEMIET I UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Erhvervsuddannelser. reform og kompetenceudvikling VIDEREUDDANNELSEN OG LEDELSESAKADEMIET I UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Erhvervsuddannelser reform og kompetenceudvikling Erhvervsskolereform Erhvervsskolereform muligheder og udfordringer Erhvervsskolereformen

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet Er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge eller ret til uddannelsesydelse er opbrugt i 2. halvår 2013 UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER Bliv gearet til arbejdsmarkedet

Læs mere

DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER

DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: - DIPLOMMODULET - DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER 10 ECTS POINT - skræddersyet til EUD-reformen BLIV EN DEL AF DETTE UNIKKE

Læs mere

I UhIIIIIIIIIIIIIIIH. Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse påjobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 237

I UhIIIIIIIIIIIIIIIH. Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse påjobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 237 Pædagogmedhjælper UhH AR 237 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse påjobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 237-01-2015 Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 1 November 2014 Indhold Samtaler i a-kassen.. 4 Jobstøtteaktiviteter... 5 Jobskema (joblog)... 6 Samtaletyper... 7 Hjælp

Læs mere

Supplerende læreruddannelse - forsøg. SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse

Supplerende læreruddannelse - forsøg. SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse Supplerende læreruddannelse - forsøg SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse Forsøget med supplerende læreruddannelse er udviklet i tæt samarbejde mellem University College Lillebælt pg Syddansk Universitet

Læs mere

læg spor til dit næste job et kursusudbud til ledige

læg spor til dit næste job et kursusudbud til ledige læg spor til dit næste job et kursusudbud til ledige WWW.VIAUC.DK/VIDEREUDDANNELSE kursusudbud til ledige 02 VIA udbyder nu et unikt koncept, Læg spor til dit næste job, for dig, der er ledig og har ret

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse (vvu) i Sundhedspraksis Kort videregående uddannelsesniveau Uddannelsen giver kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner og

Læs mere

DELTAGERE I DE ERHVERVS- RETTEDE UDDANNELSER

DELTAGERE I DE ERHVERVS- RETTEDE UDDANNELSER PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: - DIPLOMMODULET - DELTAGERE I DE ERHVERVS- RETTEDE UDDANNELSER 10 ECTS POINT - skræddersyet til EUD-reformen BLIV EN DEL AF DETTE UNIKKE DIPLOMMODUL!

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceforløbene for nøglepersoner og koordinatorer går på tværs University College Lillebælt, Konsulenthuset Supervision

Læs mere

Idékataloget suppleres af vejledninger om aftalens dækningsområde, sammensætning af beslutningsfora

Idékataloget suppleres af vejledninger om aftalens dækningsområde, sammensætning af beslutningsfora 08-1073 - JOPA - 07.10.2008 Kontakt: Jørgen Pater - jopa@ftf.dk - Tlf: 3336 8816 Idékatalog FTF har udarbejdet et idékatalog om anvendelse af trepartsaftalens kompetenceudviklingsmidler til brug for de

Læs mere

Uddannelsesforløb på hjerneskadeområdet

Uddannelsesforløb på hjerneskadeområdet Uddannelsesforløb på hjerneskadeområdet Uddannelsesperiode 2 Akademiuddannelse Uddannelsesforløb på hjerneskadeområdet Information om tilmeldingsprocedure mv. Denne pjece indeholder vigtig information

Læs mere

Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket

Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket Campus Vejle ledelse CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail AMU nr. Pris Datoer 2012 Anvendt produkt 43559:

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN Modulbeskrivelse 7. semester Modul 13 Professionsbachelor i sygepleje Efterårssemesteret 2017/18 Indhold MODUL 13 2 TEMA: VALGMODUL SYGEPLEJE PRAKSIS-, UDVIKLINGS- OG FORSKNINGSVIDEN

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere 2 3 Om uddannelsesforløbet s Kursus- og Udviklings- Center tilbyder et uddannelsesforløb

Læs mere

Notat - Uddannelsestilbud til ledige

Notat - Uddannelsestilbud til ledige Notat - Uddannelsestilbud til ledige Bilag til mødesag vedrørende uddannelsestilbud til ledige Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. september 2013. Notatet redegør nærmere om hvilke uddannelsestilbud de

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet Er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge eller ret til uddannelsesydelse er opbrugt i 2. halvår 2013 UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER Bliv gearet til arbejdsmarkedet

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE STAR. ucsyd.dk. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

VIDEREUDDANNELSE STAR. ucsyd.dk. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering VIDEREUDDANNELSE STAR Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ucsyd.dk Medarbejdere i jobcentre og a-kasser kan tage udvalgte moduler på professionshøjskolerne med tilskud Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Adjunktprogrammet i UCL

Adjunktprogrammet i UCL Adjunktprogrammet i UCL 2016-2017 Indholdsfortegnelse Adjunktprogrammet i UCL 2016-2017... 1 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Struktur og indhold... 4 3.1 Introduktionsdag... 4 3.2 Kursusdage... 4

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 245 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder blanketten Rubrik 1: Navn mv. (Udfyldes

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Februar 2014 University

Læs mere

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København.

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Work-shop Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Hvad er GVU? GVU: Grundlæggende voksen uddannelse GVU, grunduddannelse for voksne ledige,

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - Akademiuddannelser

Kursuskatalog Speditørskolen - Akademiuddannelser Kursuskatalog Speditørskolen - Akademiuddannelser Akademilederuddannelse Gennem et intensivt forløb over 4 moduler styrker du dine personlige og ledelsesfaglige kompetencer, og skaber dermed bedre resultater.

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Notat vedr. videreuddannelse indenfor palliation til sundhedsprofessionelle med en mellemlang videregående uddannelse

Notat vedr. videreuddannelse indenfor palliation til sundhedsprofessionelle med en mellemlang videregående uddannelse Notat vedr. videreuddannelse indenfor palliation til sundhedsprofessionelle med en mellemlang videregående uddannelse Baggrund Fire af Danmarks syv professionshøjskoler / University College udbyder Sundhedsfaglig

Læs mere

Optaget på de videregående uddannelser 2011

Optaget på de videregående uddannelser 2011 11-0731 Jørgen Pater - 10.08.2011 Kontakt: jopa@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Optaget på de videregående uddannelser 2011 Optaget på de videregående uddannelser i 2011 viser en rekordstor stigning. Gennemsnitlig

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Grundlag for trainee 2015-2016

Grundlag for trainee 2015-2016 NOTAT 11-1010 - TODA - 17.11.2014 KONTAKT: Torben D Jensen - TODA@FTF.DK - TLF: 33 36 8850 Grundlag for trainee 2015-2016 Som led i politisk aftale om beskæftigelsesreform afsættes i 2015 og 2016 10,2

Læs mere

Ledelse i Region Syddanmark. - et diplommodul for mellemledere i Region Syddanmark

Ledelse i Region Syddanmark. - et diplommodul for mellemledere i Region Syddanmark Ledelse i Region Syddanmark - et diplommodul for mellemledere i Region Syddanmark Starter 23. februar 2009 Et bidrag til kvalitet i ledelse Ledelse i Region Syddanmark skal være med til at sikre kvalitet

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017 Søgning 2017 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 20. marts, 2017 2. udgave, revideret 23. marts 2017 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer

Læs mere

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Centerleder Områdeleder Sektionsleder Institutionsleder Idrætschef Gruppeleder Halinspektør Køkkenleder Pleje- og omsorgsleder Sjakbajs Tilsynsførende

Læs mere

Velkommen til uddannelse i virkeligheden

Velkommen til uddannelse i virkeligheden Nyhedsbrev for UCN Professionshøjskolen University College Nordjylland Særnummer Februar 2009 Velkommen til uddannelse i virkeligheden Af: Niels Horsted, rektor Kære nye studerende > Nyhedsbrev for UCN

Læs mere

Diplomuddannelse i beskæftigelse

Diplomuddannelse i beskæftigelse Diplomuddannelse i beskæftigelse Kompetencer inden for beskæftigelsesområdet Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedet er afhængigt af en velfungerende beskæftigelsesindsats. Med det enstrengede arbejdsmarkedssystem

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Pædagogisk læreruddannelse. på Tech College Aalborg

Pædagogisk læreruddannelse. på Tech College Aalborg Pædagogisk læreruddannelse på Tech College Aalborg Indhold Velkommen til din nye pædagogiske rejse... 2 Hvad er en pædagogisk diplomuddannelse (PD)?... 2 Formålet med uddannelsen.... 2 PD er en gevinst

Læs mere

Behov for samfundsfaglige akademiuddannelser på Sjælland

Behov for samfundsfaglige akademiuddannelser på Sjælland Behov for samfundsfaglige akademiuddannelser på Sjælland University College Sjælland udbyder i dag en lang række professionsbacheloruddannelser og diplomuddannelser inden for de sundheds-, lærer-, pædagog-,

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere Pædagogmedhjælper 1111 111111 liii AR 237 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder

Læs mere

Studievalgsprocessen. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalgsprocessen. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalgsprocessen Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Program Studievalgs vejledningsprogram Uddannelsessystemet Dvs erhvervsakademi-, professionsbachelor- & universitetsuddannelser Hvordan

Læs mere

Oversigt - messeudstyr

Oversigt - messeudstyr Oversigt - messeudstyr Nr. Type Mål og foto Beskrivelse Standvæg side Ligger i F1 e. F2 Få del i vores viden R2 Roll-Up Pædagogisk diplomuddannelse På metropol R3 Roll-Up Skoleledelse Nye overenskomster

Læs mere

E F T E R U D D A N N E L S E

E F T E R U D D A N N E L S E 2016 EFTERUDDANNELSE S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T A L T K A N L A D E S I G G Ø R E F O R S K N I N G S B A S E R E T E F T E R U D D A N N E L S E REDAKTIO N Michael Dichow Lund, fuldmægtig Anne

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor lønmodtagerne

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere