Sådan kom vi igang S.12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan kom vi igang S.12"

Transkript

1 ipad PÅ SKOLEN BYHAVEPROJEKT RECEPTION MELLEMTRIN Forsøg i gang med ipad S. 11 Sådan kom vi igang S.12 Karen fra Stenvad gik på efterløn S.15 Nyt fra mellemtrinnet S.21

2 Vi har også besøgt bedemanden Orla, som fortalte hvad der sker når et menneske dør og han viste os hvordan han gør en kiste klar. I team D7 har vi i efteråret arbejdet med et tema om døden og hvad der sker når et menneske dør. Vi har besøgt forskellige kirkegårde, hvor vi har set på forskellige typer gravsteder. Vi har været i Auning kirke hvor vi bl.a. så det gamle gravkammer i kirken og kirkens kapel. Lige før juleferien var vi ude på Nordre kirkegård i Randers, hvor vi besøgte krematoriet. Her så vi hvordan det foregår når en kiste bliver brændt. På kirkegården så vi også en udstilling af nogle meget specielle gravsten. Løvenholm En dag så vi mausoleet ved Løvenholm slot og skovkirkegården ved Skippershoved i Meilgårdskoven. Natasja, Jesper og Julie skriver: Vi har været på kirkegården og ved bedemanden og se et kapel og set krematoriet og se en rustvogn, vi har set forskellige gravsten, urner og kister. Vi har været på skippers hoved kirkegård og finde skippers hoved. Vi har også besøgt løvnholm slot og set hvor herremanden og hans heste var begravet. Mens vi har arbejdet med emnet, har vi snakket om de tanker og oplevelser vi selv har med døden. Vi har også læst nogle bøger om emnet og vi har skrevet en masse tekst til de billeder vi har taget rundt på alle vores ture. Det hele sidder nu i vores mapper.

3 På Djurs- Landsskolen På Djurslandsskolen har mange af vores elever aktive og deltagende forældre. Det er vi rigtigt glade for. En af disse forældre har gjort os opmærksom på, at den nye tablet-computer ipad kunne være et hjælpemiddel for nogle af eleverne på Djurslandsskolen. Derfor starter vi op med et kommunikationsprojekt omkring 1. februar. Det er vores hensigt at mellem 10 og 15 af de elever, der har allersværest ved at kommunikere, skal lære at bruge en ipad til at gøre opmærksom på hvad de gerne vil, hvilket humør de er i eller hvad de godt kan lide. Der er også tanker om at den kan bruges som kontaktbog. Men det er alt sammen noget vi skal finde ud af i projektperioden. Der er ikke ret mange steder man har arbejdet med den lille tabletcomputer på den måde endnu, så vi vil være blandt de første, der skal have erfaringer på dette område. Når det nummer af Snuden som du sidder med nu udkommer, er vi sikkert godt i gang og det bliver rigtigt spændende at skrive i næste nummer af Snuden om hvor langt vi er kommet. Når vi har gjort os en masse erfaringer (til efteråret 2011), er det muligt at vi vil udvide kredsen af brugere. Så vil forældrene til de elever der kan blive tale om blive kontaktet af enten klasselærer eller kontaktpædagog. Kawa øver på ipad en

4 Djurslandsskolen deltager i år i et projekt sammen med Byhaveskolen i Svendborg. Byhaveskolen er en skole der er for næsten de samme elever som Djurslandsskolen. På Byhaveskolen har de gennem de seneste ca. 10 år opnået gode resultater med især to tiltag i deres undervisning. Artikel af læsevejlederne på Djurslandsskolen Det ene er lydbilledlæsning og det andet er tegnediktat. De fik læseinitiativprisen sidste år og havde i den anledning fint besøg af Prinsesse Mary og Undervisningsministeren. (www.byhaveskolen.dk). Arbejdet med lydbilldlæsning og tegnediktat bliver kaldt Byhavemetoden. Der er fra flere sider stor interesse for at finde ud af om Byhavemetoden virker andre steder end på Byhaveskolen. Derfor opstod der et samarbejde mellem VISO (National Videns- og Specialrådgivningsorganisation), Byhaveskolen og Djurslandsskolen. Samarbejdet blev indledt af Byhaveskolen flere initiativer: Udvælgelse af 19 elever på Djurslandsskolen, Djursvej, så de bedst muligt svarer til deltagende elever på Byhaveskolen. Eleverne skulle helst være fra mellemtrinnet (eller den ældste gruppe i indskolingen) De måtte ikke have brudt læsekoden endnu. Herefter undersøgte talelæreren og den danske ophavsmand til lydbilledlæsning fra Byhaveskolen Jesper Ege (www.donkraft.dk) elevernes læseudvikling. Ved samme besøg undersøgte tegnediktatslærerne de samme elever for hvilket niveau de var på når det gjaldt tegnediktat. Endelig var der en psykolog fra VISO, der undersøgte eleverne med de mere traditionelle test. Lige inden vi startede undervisningen i tegnediktat og lydbilledlæsning d. 1. september, var de deltagende lærere på kursus hos Byhaveskolens lærere. Centeret Byhaven omfatter fire institutioner - nemlig specialskolen Byhaveskolen, fritidshjemmet Kolibrien, døgntilbuddet Børnehuset og aflastningstilbuddet Hus 53 samt Ergo- og Fysioterapien for børn og unge på Sydfyn.

5 Der var blevet lavet 5 hold i lydbilledlæsning og 5 hold i tegne diktat ud fra de undersøgelser lærerne fra Byhaveskolen havde foretaget. Det betød samtidig at vi skulle prøve noget nyt på Djurslandsskolen. I en del af den faglige danskundervisning skulle eleverne ikke længere undervises i deres egen gruppe, fortrinsvis af klasselæreren. Til gengæld skulle eleven være sammen med 2-4 andre elever, som kan ca. lige meget som dem selv. Til trods for at det er et indviklet pusleri at få det til at gå op med lokaler og personale er den måde at organisere undervisningen på indtil videre en succes. Eleverne har lydbilledlæsning i en halv time 3 gange om ugen. Der er tegnediktat i en time én gang om ugen. Sådan er lydbilledlæsning Lydbilledlæsning er en metode, hvor man i første omgang ikke benytter bogstavernes navne. I stedet kalder man bogstaverne og enkle bogstavsammensætniger for lydbilleder. I hedder ikke "i", men iiiiiiiiiiiiii. Altså benævnes det ikke som det ser ud, men som det lyder. De elever, der ikke lige med det samme finder sammenhængen mellem lyd og bogstav, vil ifølge Byhavemetoden kunne have glæde af lydbilledlæsningen. Der hører også en lille dyrehistorie og et dyrenavn til de enkelte lydbilleder. F.eks. egernet Egon og slangen Sussi. Skal man vise tegnet til egernet Egons lyd (eeeeeeeee) er det en svingende pegefinger, som om at man bruger en dirigentstok. Sådan er det i øvrigt med alle vokalerne, som også bliver kaldt sangerne. Slangen Sussi (sssssssssss) bliver vist ved at hånden bugter sig som en slange. Der er altså mange muligheder for at huske lydbilledet: lyden, billedet af dyret, dyrets navn, dyrets historie og håndtegnet. Det er rigtig godt for eleverne at have mange måder at huske lydbillederne. Sådan er materialerne Der er også meget afvekslende aktiviteter i undervisningen efter Byhavemetoden. Der foregår noget på tavlen. Vi har laminerede brikker med de enkelte lydbilleder på og det kan være at eleverne skal sammensætte to lydbilleder til et ord. De kan så have de samme brikker i mindre format, som de skal sætte sammen på bordet foran dem. Det kan være at én elev har ét lydbillede og en anden elev har et andet lydbillede. De bringer så disse to lydbilleder sammen på tavlen og har dannet et ord. Sådan er der mange måder at bringe bevægelse og afveksling ind i undervisningen. Sådan er undervisningen Vi startede med at fortælle om og vise de første 6 lydbilleder, som så ret hurtigt kunne bruges til at lave små ord. Til hvert lydbillede hører en lyd og et håndtegn.

6 Sådan laver vi afveksling Eleverne har også læsebøger, skrivebøger og arbejdsbøger, så her er der endnu en mulighed for afveksling. Lydbilledbrikkerne kan også bruges til forskellige spil som f.eks. vendespil og fisk. Der kan også laves kryds- og tværsopgaver. Undervisningen foregår jo selvfølgelig på mange forskellige niveauer på de forskellige hold og er man dygtigere end de andre på holdet, så rykker man hen på et andet hold. Sådan er tegnediktat. For at kunne modtage undervisning og kunne lære noget i det hele taget, skal man være i stand til at styre sin opmærksomhed. Det er noget, der er meget vanskeligt for mange af Djurslandsskolens elever. Afvekslingen i lydbilledlæsningen er med til at hjælpe eleverne til at kunne holde opmærksomheden. Men vi bruger også tegnediktaten til at træne opmærksomheden. Sådan er reglerne I tegnediktat er det vigtigt at eleverne sidder ved enkeltmandsborde og at bordene vender op mod tavlen, hvor læreren står. Der er ikke mange andre ting end det der foregår på tavlen der kræver elevens opmærksomhed. Det er læreren, der bestemmer hvad der skal tegnes. Eleverne ved i starten ikke hvad de skal tegne, men må gerne gætte undervejs. Eleverne skal lade blyanten ligge på bordet. Læreren viser på tavlen hvor den første streg skal tegnes. Derefter siger læreren til eleverne at nu må de gerne tegne denne streg og dernæst lægge blyanten. Når alle har lagt blyanten viser læreren hvor den næste streg skal tegnes og beder dernæst eleverne om at tegne stregen, hvorefter de skal lægge blyanten igen...osv. På den måde får eleverne tegnet en tegning, som forestiller det samme, men som alligevel er meget forskellige. Sådan kommer vi videre Når tegningen er tegnet, skal eleverne tegne deres tegning op med tuschpen. De skal så vidt muligt følge den samme rækkefølge som da tegningen blev lavet. Når det er gjort, skal der farvelægges. Alle eleverne får et lille bæger med flydende akvarelfarve og de starter med f.eks. blåt til himlen. Det gør alle elever samtidig. Dernæst får de udleveret et lille bæger med grønt til træet og maler det alle sammen. Sådan bliver tegningen færdigmalet og det er et stort øjeblik, når de færdige tegninger skal hænges op. Der er altid mange tegninger hængt op på gangen mellem kontorerne og personalerummet på Djursvej. Sådan lærer eleverne også Når læreren dikterer en tegning, bruges de samme betegnelser hver gang. Dermed bliver mange begreber øvet hos eleven. Størrelserne lille, mellemstor og stor. Positionsbegreberne foran, bagved nedenunder, oven over. Formerne lige, krum og cirkel og endelig linie, cirkel og vinkel. Alle disse elementer bruges senere, når eleverne skal lære at skrive bogstaver. Sådan reagerer eleverne Jeg har flere gange set elever vise de tegninger frem, som de har tegnet og malet for kammerater, ansatte på skolen eller familiemedlemmer på besøg. Eleverne har været meget stolte og ivrige. Det er en ny metode vi benyttet på skolen og der har været forskellige udfordringer med at få det arrangeret på den rigtige måde, men vi bliver dygtigere for hver uge og for de flestes vedkommende er tegnediktat et fag, de gerne vil deltage i og det er med forventning at de hver onsdag kl. 10 sætter sig til bordet, hvor der ligger en tegneplade med et stykke akvarelpapir tapet fast og en blyant ved siden af. Det er også sådan for nogle elevers vedkommende, at vi allerede på nuværende tidspunkt kan se at de er blevet bedre til at koncentrere sig og holde opmærksomheden. I hvert tilfælde i tegnediktat. Sådan måler vi resultatet. Det er ikke en videnskabelig undersøgelse vi deltager i. Men vi har undersøgt nogle ting hos eleverne før vi startede og de samme ting skal undersøges, når vi er færdige med forsøgsperioden til sommer her i Ud fra disse resultater, som VISO også hjælper med at fortolke, skal vi så tage stilling til om Byhavemetoden er en metode vi vil arbejde videre med i fremtiden, eller om vi skal udvikle vores egen Djurslandsskolemetode.

7 [Efter mange år i undervisningsdenen, sagde Karen Overgaard farvel og gik på førtidspension i december 2010] Familiebordet Arbejdskolleger Afd.leder Rudolf Svejstrup Skoleinspektør Jesper Juel Pedersen Den 17. december sluttede Karens lange arbejdsliv i vores skoleverden. Karen Grube Overgaard har været lærer og leder indenfor specialpædagogik siden Særlig har de store elever haft hendes bevågenhed. Det var derfor en stor glæde for os, at Karen valgte Djurslandsskolen som sin arbejdsplads, da heldagsskolerne i Norddjurs kommune lukkede i sommeren Karen var lærer på den daværende Stendysseskole, og hun blev så at sige i sine vante omgivelser, da hun blev lærer på Djurslandsskolens Stenvad afdeling, som jo befinder sig i de samme lokaliteter. Det har været en fornøjelse at få lov til at øse af Karens store pædagogiske erfaring, engagement og overblik. Vi ønsker alle Karen et rigtigt spændende og godt otium. Tak for din indsats hos os. Jesper Juel Pedersen, skoleinspektør.

8 Verdens bedste kontorvindue er nok mit. Jeg kan nemlig følge med i hvad eleverne nu kan på legepladsen, som er et af de steder, hvor Fjellerup afdelingens elever møder deres største udfordringer, også det sted, de drømmer om at være allerbedst til fodbold, at kunne fange alle og have rigtig mange venner. Jeg ser de små komme med Lene eller Helene i hånden, læse på vinduet og prøve at finde ud af hvad et frikvartersskema betyder kan jeg måske få den røde mooncar? Se, hvor ubegribeligt det er for dem, både når heldet er med dem, og de jubler og når verden går dem imod, fordi Mads fik den røde monncar. Her kommer så Fj2 og ser på vinduet, allerede erfarne, har fundet ud af skemaer skaber orden. Ser dem måske i fællesskab med de voksne ærgre sig lidt over, at der kun var plads til fire på fodboldbanen, men helt klar over, at kl.12 er det jo mig, der kan spille. Skal jeg følge med i de lidt større børns frikvarter, må jeg gå lidt rundt hvad der bestemt også er nødvendigt med alle de kroge vores lokaler er fordelt i. Af afdelingsleder Birthe Kofoed Må passe på at ikke blive kørt ned af Waveboards i den periode, det var en dille. På stadion ser jeg et helt fodbold eller rundbold hold med 10 elever, tænk at de kan det nu. Frikvartersskemaer hører med hele vejen op i Fjellerup verdenen det kan der ikke laves om på. Det, der kan laves om på er indholdet, især når man bliver stor hvor mange PC frikvarterer er rimeligt? Hvor meget frisk luft er rimelig? Kan vi ikke få nogen nye spil? De gamle er kedelige. Hos de ældste i Fj C er samling om en gang poker sagen lige nu - (altså uden penge). Kan du ikke gå Birthe? Du forstyrrer Carsten(lærer), så han ikke spiller ordentligt. Engang imellem ser jeg også forældre, især i konferencetiden, som stille står og ser deres børn lege, de skal vise mor eller far hvad de kan. For vores elevers forældre kan det være en dejlig, men ikke en selvfølgelig ting at opleve. Nu er jeg jo altså den allerøverste bestemmer over frikvartersskemaer selv om det er nogen tid siden jeg har haft tid og indsigt nok til at lave dem. Er det helt galt med skemaet, må det jo være, fordi Birthe har bestemt. En ikke helt så svær opgave for mig, som det kan lyde. Disse herlige elever er jo hurtigt videre, eller de går glade med opgaven til dansk timen om at skrive en klage eller en ønske seddel. Med personalets hjælp hitter jeg som regel på en løsning.

9 Januar 2011 årgang 1 Lokalavis for elever i Fjellerup Afdelingen Nyheder..s. 17 Interview...s. 17 Nadjas oplevelser.s. 17 Novelle af Nikolaj Pedersen Fj. 5B..s. 18 Socialfag..s. 19 Århus Festuge.s. 20 Vinter SFO i Fjellerup..s. 20 I Fj. B5 arbejder vi hver anden mandag med avis som et fællesfag. Vi har valgt at arbejde med danskaktiviteter og kommunikation i en anden form, og med det formål at være aktive bidragsydere til skolebladet og /eller vores eget elevblad. Vi har arbejdet med : Fantasi- historier, Anmeldelser af film og spil, Interview. Udvælgelse af billede materiale. Besøg i Århus Festuge og evaluering. Indlæg om hobbyer som vitser og wrestling. Hvorfor arbejder du her? Jeg kan godt lide at være her. Hvornår startede du? For femten år siden. Hvor godt kender du dine kollegaer? Nogle bedre end andre. Hvor arbejdede du før? Andre specialskoler. Uddrag af en Nadjas tanker i forbindelse med hendes farmors død. Jeg var en lykkelig pige da min farmor havde det godt. Men et par måneder senere sad mig og min familie nede i sofaen og så kom der noget fra min mor hun sagde stille til mig og mine søskende Martin, Zandra og Daniels at Farmor havde kræft og hun måske døde af det og så besøgte min mor og hendes mand Ole hende. Det var så mærkeligt at høre at farmor kunde dø af det. min lille søster Zandra sad og var ved at bryde sammen en lille tåre gled ned af hendes kind. Daniel sad og legede med biler han forstår det ikke så godt. Jeg tænker på hende hver dag det er ikke til at forstå at hun ikke lever mere. Nadja skriver videre om farmor: Farmor er det bedste minde i hele verden. Jeg har skrevet det her til dig jeg sidder og rydder dit klædeskab som jeg ved du har åbnet for sidste gang. Jeg står her med lågerne på vid gab mens din radio spiller en sang hilsener fra os alle der også dør en gang og kommer op til dig. Her er Nadjas tankedigt: Alle blomster vokser lige som dig jeg er ked af det hver dag du er det jeg er glad for jeg har aldrig set din søn Ole græde det ønsker jeg heller ikke. Rasmus har en bestemt passion. Han samler på vittigheder. Du finder nogle stykker spredt her i avisen: Alle børnene sprang med faldskærm undtagen Henning, han sprang uden for han elskede spænding.

10 Fjellerup Tidende Januar 2011 årgang 1 Du Weldenvarden er et magisk sted hvor der ikke eksisterer mennesker, heller ikke dværge eller trolde, men elvere. Det bliver regeret af 12 overhoveder, som kaldes ældsterådet, en dronning, der bliver kaldt Islanzadi. Hun var den smukkeste og klogeste af alle elvere. Du Weldenvarden er også en stor skov, fordi elvere ikke dyrker jorden. De lever på bekostning af de frugter, fugle og andre dyr kan undlade som deres levebrød. De fælder heller ikke træerne for at lave krigsmaskiner fordi elvere ikke bekriger hinanden, på nær de allermest fjendtlige stammer i udkanten af Du Weldenvarden, men nok om det, lad os tage fat i den egentlige historie. Der var engang en prins, der hed Peter. Han var førstefødte og kunne gøre krav på sin mors trone når tiden var inde, men han ønskede det slet ikke. Han ønskede sig et liv som eventyrer, der vovede sig ud på farefyldte eventyr hver evig eneste dag, indtil at han var for gammel til eventyr. Først da ville han bestige tronen som konge. Han tog emnet op med sin mor dronningen ved spiseboret den næste dag. Da han havde sagt hvad der var ham på hjerte, gik der et stykke tid før hans mor svarede ham. Hun sagde, at hvis han ønskede at løbe sine kongelige horn af, var han fri til at gøre det. Han takkede i sit mest kontrollerede humør, da dette var den største ting, han nogensinde havde spurgt sin mor om og fået et ja. Da han kom uden for sin mors synsfelt, sagde han yes!! Han glædede sig som et lille barn lillejuleaften, men så huskede han noget hans mor havde sagt tidligere, og det var at alle konger, der ville løbe sine horn af, skulle have en med til at sørge for mad og drikke til hele turen. Så blev det morgen og to timer før solopgang vågnede prinsen, tog et hurtigt bad, klædte sig på og gik hen til stalden. Da han stak hovedet ind, så han at en stalddreng stod klar med to heste og en rygsæk proppet med gryder og pander. Da han fik øje på prinsen bukkede han og sagde, deres højhed og Peter sagde: kald mig bare Peter så længe vi er ude på dette togt. Det accepterede stalddrengen, og stalddrengen skulle lige til at sadle og så sagde Peter, at han hellere ville udforske landet til fods. Det syntes stalddrengen åbenbart var fint nok fordi, at få sekunder senere satte han hestene tilbage i deres bås, og han var glad for, at stalddrengen var ligeglad, fordi at han hadede at ride. Så drog de af sted i østlig retning, og efter et par timers vandring nåede de en flod, krydsede den og slog lejr for natten. Efter et par røgede sild til aftensmad, slog de teltet op og dalede lige så stille ind i drømmeverdenen. Han vågnede med et set, da noget puslede i buskene. Det var en bjergløve, som straks gik til angreb. Han samlede hurtigt en gren op og svingede den i luften efter løven. Men for sent, den havde allerede gnavet sig ind i sin kammerats arm, og den hylede og faldt om på jorden bevidstløs. Da Peter så stalddrengens arm, kunne man se helt ind til knoglen, men han havde ikke sagt en eneste lyd. Han gik hen til sin rygsæk, fandt nogle bandager og begyndte at forbinde sine sår. Efter en hurtig morgenmad drog de videre østpå, og da de passerede Madrid, kunne de se Nordbjergene, en kæde bestående af seks mindre bjerge, der dannede en cirkel om det største af alle bjerge i hele landet. Det blev kaldt Himmelbjerget, fordi at spidsen af bjerget kunne selv ikke elvere med bedre syn se toppen af. Der var kun to, der havde besteget det, og de klarede det kun med nød og næppe fordi bjerget er fyldt til randen med bjergpumaer, bjergbjørne, gribbe, ørne og mange andre farer Prinsen blev revet ud af sine tanker, da hans makker råbte og skreg. Han vendte sig om, og fandt sin ven dybt nede i en ulvegrav i en vild kamp med en anden ulv, der også var faldet i graven. Panikken greb om prinsen. Han vidste godt, at han aldrig ville overleve, hvis stalddrengen døde, så han greb om sit sværd, trak det op af skeden og svingede det i retning af bæstet, men ulven var hurtig og slog sværdet ud af hænderne på ham, og fortsætte med at prøve at få grebet på stalddrengen, som faktisk klarede det temmelig flot. Så flot at ulven til sidst blev sparket op af ulvegraven med ordene: jeg skal koge dig møgkøter, mens at den udstødte en høj klagende tone, der udtrykte høj smerte og pinsel. Den landede på alle fire som en kat, og få sekunder senere sprang den på prinsen, der havde fundet sit sværd igen og svang det lige i tide til at flænse ulven midt over. Stalddrengen fik faktisk lov til at koge den om aftenen med vilde svampe og nogle grøntsager samt et lille udvalg af krydderier Da de havde spist op spurgte Peter hvor han havde lært alt det? Da drengen så uforstående på Peter sagde han: du ved alt det kampsport ulven smagte tidligere, det må da have krævet megen styrke at sparke den ulv op fra ulvegraven? Han tøvede lidt, men så fortalte han, at hans far var ridder i den kongelige livgarde, men at han en dag dræbte en af sine egne venner ved et uheld på slagmarken. Han havde lige hugget halsen over på den sidste ridder af modstandsbevægelsen, og vendte sig om for at fejre det, men hans sværd susede vildt rundt, og endte med at hugge sin vens mave itu. Fem dage senere blev han hængt. Peter følte sympati for drengen, der sad overfor ham, men kunne ikke lade være med at spørge, hvad der så skete, og han svarede et par sekunder senere, da han igen havde fatningen. Efter hans død blev jeg oplært af en gammel, men ualmindelig stærk mand, der havde brugt hele sit liv på at studere kampkunst. De første par uger skulle jeg bare fælde træer, save grenene af, flække træet, og lave bål, som senere skulle bruges til mad og kaffe. Men der var også rengøringen, som jeg selv skulle sørge for. Men efter to til tre uger begyndte han at lære mig op i selvforsvarets svære kunst. Peter var så småt begyndt at fatte efterfølgerne af hans tankegang og handlinger. Hvis det han sagde, var sandt, så ville han have opbygget et hav af muskler, men de eneste muskler han kunne se, var gemt af vejen inde under hans mærkeligt tykke trøje, årstiden taget i betragtning. Det føltes underligt, at sidde og tænke over hvor mange muskler hans følgesvend havde. Han opdagede nu, at han havde siddet og tænkt over det i længere tid, end han havde tænkt sig. Nu så han at han sad og så på ham med lidt forventning i øjnene. Fortsættes s. 19

11 Fjellerup Tidende Januar 2011 årgang 1...fortsat Men der var et spørgsmål, der endnu ikke var blevet besvaret: hvad så med din mor? Han så et lettere udtryk af sorg, der fortalte ham, at det næste ikke ville være en god nyhed. Hun døde kort tid efter, at hun havde født mig. På Djurslandsskolen skemalægger vi ofte med et fag, der hedder social fag. I Fjellerup 2 kalder vi det Social Træning. Her har vi taget udgangspunkt i undervisningsmaterialet Trin For Trin. Vi arbejder med seks grundlæggende følelser, at være vred, - ked af det, - glad, - overrasket, - føle noget er ulækkert og - bange. Eleverne har så selv øvet sig i at vise følelserne og beskrive dem. Hvis man f.eks. er overrasket, så har man stor åben mund, store åbne øjne og løftede øjenbryn. Vi syntes så det kunne være sjovt om der var forskel på elevernes udtryk uden spejl og hvor man så sig selv i et spejl. Vi lavede plancher, der er hængt op på vores gang, hvor eleverne dagligt kommenterer billederne. Døm selv..det var i hvert tilfælde en sjov øvelse. Peter gik lidt i stå. Det var ham, der var tronarving, men han følte alligevel en dyb beundring for denne stalddreng. Ikke alene havde han modtaget megen smerte, uden en eneste lyd, men han havde også udvist mod, styrke og vigtigst af alt en stor beskedenhed. Kort sagt alt det man behøvede for at blive en god konge. En tanke slog pludselig ned i ham. Han havde jo ikke selv lyst til at blive konge. Denne stalddreng var måske bedre egnet til at lede landet end ham selv. Efter en lang tur vendte de tilbage til Islanzadi med en stor nyhed, der blev mødt med forståelse og lidt sorg. Stalddrengen blev fremover kendt som Hans den tredje enearving til kongeriget og titlen som konge. Peter endte som en rejsende, der udforskede verden udeat være afhængig af nogen. Alle børnene gik til time undtagen Christoffer, han røg stoffer. Alle børnene løb væk fra ilden undtagen Willy, det var ham de havde sat ild i. Vits samlet af Rasmus.

12 Fjellerup Stenvad Damgården Ørum Djurs

13 Fjellerup Tidende Januar 2011 årgang 1 Vinter SFO i Fjellerup rhus Fest ge Eleverne i SFO i Fjellerup nyder sneen i god stil. 5 dårlige ting ved festugen. 1. Der var lukket i det tyrkiske felt, bio og musik i slumbyen. 2. At vi ikke så de fjernstyrede skraldespande. 3. Vi havde for kort tid. 4. Nogen syntes skoven var for kunstigt. 5. Togene holdt pause. Vi bruger de gode udenoms rammer, Fjellerup giver os. Morgenfrue-bjerget, der er fantastisk at kælke på, og Havet, der er frosset helt til, og pludselig giver os nye og anderledes oplevelser. Tid til Sne Krig mod de voksne er også det helt store hit. Det er en stor succes, når den voksne får en sne bold i nakken. 5 gode ting ved festugen. 1. Hoppe byen. 2. God ide med grønne ting i midt byen. 3. Alle var i godt humør. 4. Miljø bilerne. 5. Luftbolde på åen. Alle børnene vaskede gulv undtagen Knud, for han blev brugt som klud. Vitser fra Rasmus Alle børnene stod i vand til halsen undtagen Trille, hun var for lille.

14 Det er morgen og vores elever kommer glade ind af døren øj ser, hvor meget det sner Juhuu. De voksne skutter sig det er godt nok koldt i dag sikken et vejr! I dette skoleår har vi ændret på teamstrukturen, der er nu to stor team team C og D - på mellemtrinnet, som er delt i fire stamgrupper. Der holdes i år teammøde hver torsdag og imens har vi organiseret undervisningen sådan, at eleverne har P-fag. Alle elever er inddelt på tværs af mellemtrinnet, og fordelt i små grupper, hvor personalet fra det andet team underviser og er sammen med eleverne. Der er følgende hold: Håndarbejde (pigehold) Billed kunst (pigehold) Sløjd (drengehold) Drengeliv (drengehold) - musik ( blandet) Idræt ( blandet). Det fungerer utroligt godt med drenge og pige hold. Der opstår venskaber, bliver fisket og klatret, grinet, produceret ting i træ og skabt store billedværker, syet dukker, sunget på livet løs og spillet bold til den store guldmedalje. Børnene glæder sig til P-fag og de voksne med. Ja, der er mange glade dygtige elever og ivrige lærer der venter på at komme i gang med dagens undervisning. Vores læseprojekt Byhavemetoden er i fuld gang, med læsediktat og lydbillede læsning. Her er eleverne delt i ind små hold efter niveau. Der bliver tegnet den ene flot kanin, får, klovn osv. efter hinanden. Mit helt eget billede! Har du set det? Det hænger ude på opslagstavlen på gangen og nu kan jeg læse små ord! Lærerne er stolte, nu kan han læse små sætninger og lave regnestykker op til 20. Pædagogerne glæder sig, nu kan de alle sammen selv lyne jakken og har i set hvor gode kammerater de er blevet. Pædagogmedhjælperne smiler tilfredse se hvor gode de er til at hænge deres tøj på plads - hjælpe til med at dække bord og vaske hænder. Vores læsevejleder Lone og Michael vil fortælle mere om dette, se deres indlæg andet steds her i Snuden.

15 Der løbes stærkt teamkoordinatorerne har travlt med at fordele personalet om morgenen. Vikarerne er blevet væk og plejer er næsten borte der lånes personale fra de andre team på Djursvej ved fravær. Strukturen med P-fagene og Byhavemetoden på tværs af mellemtrinnet og indskolingen gør, at der er skabt nye relationer mellem de voksne og elever samt eleverne imellem. I dag er min kære lærer syg, hende jeg har til matematik, men heldigvis kommer hende den søde pædagogmedhjælper der plejer, at hjælpe mig til idræt i stedet for, hende kender jeg jo godt og hun ved hvem jeg er. Vi har afholdt STOP OP DAGEN med temaet børns seksualitet en god og lærerige dag med vores to seksuel vejler, psykolog Lise Wies og pædagog Birgitte Holsegaard. Tak for at så mange af Jer forældre kunne holde Jeres børn hjemme den dag. Nogle elever er kommet i præpubertet med alt, hvad det indebærer af forandringer i kroppen, humørsvingninger mv. Vi er begyndt med seksualundervisning: Hvordan ser vi ud ja og nej følelser hvordan får man børn mv. Fritidsordningen/Fritidsklubben I år er Fritidsordningen/ Fritidsklubben delt ind i storteam, med stamgrupper som i skoledelen - i indskolingen er der to store team team A og B hvor børnene er delt i forhold til niveau og aktiviteter. Mange af vores pædagoger er i år ved, at tage Diplom uddannelse og vi glæder os over den nye viden de får. Tværaktiviteterne musik og bevægelse og fodbold er fortsat hver mandag og torsdag eftermiddag. Paletten starter op efter nytår. Der trænes i social forståelse, hvordan kan vi lege sammen?, fokuseres på selvstændighed og selvhjulpenhed, tales om følelser hvem er jeg? hvad kan jeg lide at lave? der læres nye spil og lege høres musik og slappes af der tumles i puderummet læses historie mv. I Fritidsordningen/ Fritidsklubben kan jeg slappe lidt af - spille på computer eller jeg kan lave en lege aftale med nogle af de andre børn fra et andet team - det er rigtigt dejligt at besøge en ven, så kan vi høre musik sammen eller lege bygge med lego køre på mooncar - og vi må løbe på løbehjul på gangene det er sjovt. Snart får jeg også mit flotte skib! med hjem, som jeg har lavet på træværkstedet. Det er sjovt at være i Fritidsordningen/ Fritidsklubben, mens vi leger bager vores pædagogmedhjælper boller Uhmm vi hjæper selvfølgelig til på skift. Vi har turdag, hvor vi kommer ud og ser nye steder, går en tur på stranden og finder flotte sten eller lign. I disse dage kælker vi på livet løs, dejligt med al den sne, vi har lige fået nye bobslæder. Ungdomsklubben I denne sæson er der 20 ungetilmeldt ungdomsklubben, som er hver torsdag aften på Damgården. Her har de unge mulighed for, at hygge sig med kammeraterne og måske kæreste lidt. Aftensmad laves af vores gode kokke pædagogmedhjælper og os. Vi har holdt en stor fest med mange gæster fra andre ungdomsklubber i Silkeborg og Århus. ( JADAK) foreningen. Det var en rigtig god aften med folkemusik og dans, til sidst var der diskotek i vognporten. Vi har også været til Mortens aften i ungdomsklubben Regnbuen i Århus. Senere skal vi i teateret og måske ind og se en god film. Det er dejligt at have nogle kammerater at gå i byen sammen med. I uge 3 er de ældste elever i ungdomsklubben til Vinter lege i Norge, sammen med andre unge / voksne fra hele Danmark. Vi kører op til Bjorli ca, 397 km nordvest fra Oslo, hvor vi skal boltre os i sneen og hygge / feste om aften. I kan se mere om Vinter lege på hjemmesiden Venlig Hilsen Ingrid Jepsen Afd.leder i SFO / Fritidsklubben og mellemtrinnet.

16 Nyt fra skolebestyrelsen Det er klart, at det har fyldt os en del i skolebestyrelsen, at vi har måttet forholde os til, at skolens budgetter i de seneste år har været under hårdt pres. Så kom der oven i købet her i oktober bud om, at vi skulle spare 5% oveni alt det andet fra Hvordan skulle vi dog finde alle de penge uden at ødelægge vores børns skole- og fritidstilbud? Det har vi talt meget om på de seneste to skolebestyrelsesmøder. Nu foreligger en plan for, hvordan pengene skal findes fra januar jeg er glad for at kunne sige, at selvom sådan en spareøvelse ikke er morsom, så er resultatet ikke så slemt, som de første tal så ud til at gøre det. Med nedenstående besparelser kan 2011 budgettet hænge sammen. Dette skyldes først og fremmest, at vi allerede har foretaget justeringer af det faglige personale skolen i forbindelse med planlægningen af det indeværende skoleår. Baggrund Med kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2011 følger, at Djurslandsskolen skal reducere sit budget med 5 %. Dette indebærer en besparelse på skolen på ca. 3,5 mio. kr. med virkning fra 1. januar. Fra 1. august 2010 har Djurslandsskolens haft ny budgetudmålingsnøgle, og principperne i denne har haft betydning for planlægningen af skoleåret 2010/11. Konsekvenser for planlægning af 2011 Forudsat uændret elevtal og bemanding ses, at skolens pædagog- og lærernormering samt, HK, ledelse og specialistbemanding er i balance, medens pædagog medhjælper normeringen endnu mangler justering. I alt skal der ekstraordinært og varigt findes en god mio. kr. i 2011 budgettet. Skolebestyrelsen har derfor besluttet flg. besparelser for 2011 og frem. Fra 1. august 2011 spares kr på pædagog medhjælpernormering, som nedsættes fra 0,06 pr. elev til 0,055 pr. elev. - Lejrskoleaktiviteter mindskes. Dette betyder, at eleverne kan komme på lejrskole hvert andet år fra og med 6. klasse. Stenvad og Fjellerup afdelingerne har ulige år og Djursvej og Damgården har lige år. Det år, hvor der ingen lejrskole er, tilbydes en enkelt overnatning på skolen. Besparelsesværdi ca Svømning reduceres. Dette indebærer, at alle elever fremover (fra 1. januar 2011) modtager to og et halv års svømning i løbet af deres skoletid. Det skal drøftes nærmere, hvordan denne tid kan/skal fordeles henover skoleårene. Elever med henvisning fra fysioterapeut kan efter godkendelse af ledelsen fortsat modtage svømmeundervisning i uændret omfang. Besparelsesværdi ca kr. - Efter- og videreuddannelsesaktiviteter gennemføres i begrænset omfang i foråret Dette indebærer, at der er stop for diplomuddannelser i denne periode. Fra og med skoleåret 2011/12 kan man igen frit melde sig til diplomuddannelser nu med ét modul om året. I afsluttende år kan man tilmelde modul i henholdsvis efterår og forår. Besparelsesværdi ca kr. - Deltagelse i FEST I VAND aflyses. Herved spares min kr. - Skolefester reduceres med kr. Skolekørsel Skolebestyrelsen har på flere møder drøftet skolekørslen med henblik på at være med til at sikre, at bestyrelsen kan få indflydelse på de betingelser, som skolekørslen skal have, når den snart skal udbydes i licitation. Her i januar sender vi et brev til Norddjurs kommune, hvor vi blandt andet peger på, at ruterne ikke må overstige fem kvarter gerne mindre. Desuden, at vi ønsker at der kan blive mulighed for, at en ledsager kan hjælpe chaufførerne med at sørge for ro i busserne. Et alternativ kan være, at nogle elever kan køre med mindre biler og dermed færre andre børn. Vi ønsker også, at få skrevet ned, at eleverne kan have ekstraudstyr med i busserne, f.eks. i forbindelse med at de er i aflastning. Høring vedrørende omplacering af Djurslandsskolen Skolebestyrelsen har skrevet et høringssvar til Norddjurs Kommunes politikere for at give udtryk for, at vi finder det uhensigtsmæssigt, at Djurslandsskolen i den nye Velfærdsforvaltning er blevet placeret under socialområdet. Djurslandsskolen er en folkeskole og den hører derfor naturligt til sammen med det øvrige skolevæsen. Med venlig hilsen Lone Andersen Skolebestyrelsesformand

17 Djursvej Djursvej Ørum Djurs Damgården Dystrup Tværvej Ørum Djurs Fjellerup Strandvejen Fjellerup 8585 Glesborg Djurslandsskolen er placeret på 4 adresser som anført her på siden. Stenvad Stendyssevej 8-10 Stenvad 8586 Ørum Djurs

18 Godt og vel ankommet til det nye år sender Djurslandsskolen hermed Snuden ud i ny form. Vores skoleblad har fået en afpudsning og et nyt udseende. Indholdet er også blevet lidt anderledes. Fremover vil Snuden være opdelt i fire afsnit. Et for hver afdeling på Djurslandsskolen: Djursvej, Damgården, Fjellerup og Stenvad. Meningen er, at alle elever og deres forældre på den måde både kan se noget om, hvad der sker på hele skolen, men også læse om det, der sker lige nøjagtig på den afdeling man kender bedst. Snuden er skolens forældreblad og omdeles med børnene til alle forældre og medarbejdere. Vi vil bestræbe os på at lave artikler, der viser noget om de aktiviteter, som foregår på skolen. Men vi vil også prøve at skrive lidt mere fagligt om nogle af de ting, som optager personalet i undervisningen og i fritidsordningen. I dette nummer har læsevejleder Michael Juhl Nielsen således skrevet en stor artikel om Byhavemetoden, som er et pædagogisk udviklingsarbejde i år på Djursvej. Vi er spændte på, om denne metode virkelig får eleverne til at lære bedre at koncentrere sig og også til at læse. Foreløbig er både elever og lærere glade for at arbejde efter metoden. Det kan man læse meget mere om i Michaels artikel inde i bladet. Vi er jo godt i gang med skoleåret. Efterårskonferencerne er næsten alle overståede. Der mangler kun nogle få, som er blevet udskudt på grund af aflysninger. Det betyder også, at næsten 170 konferencer er blevet afholdt, og nye planer for hver enkelt elev er blevet drøftet på plads sammen med forældrene. Et af samtaleemnerne til konferencerne har været at snakke om vores nye teamstruktur. Nogle forældre har været lidt urolige for, at den nye organisering af eleverne ville komme til at betyde, at deres barn skulle opleve usikkerhed og komme til at miste overblik. Det er dog vores erfaring efter de første måneder, at børnene i stedet oplever, at, selvom de ofte er sammen med andre voksne end deres kontaktpædagoger og klasselærere, så er det altid de samme forskellige voksne. På den måde har de lært flere voksne at kende, og flere voksne har lært det enkelt barn at kende. Alt i alt her dette været en gevinst netop i form af den tryghed, som overblik og kendskab til hinanden giver. Når vi om ret kort tid derfor begynder at planlægge det næste skoleår, vil vi kunne trække på nogle gode erfaringer, som vi kan bruge, når vi skal finde næste års gode fordelinger af børn og voksne. Selvom skift ikke kan undgås, vil stabilitet og passende udfordringer være nøgleord i ledelsens planlægning. Som alle ved måtte vi skære ned på antallet af pædagoger i forbindelse med det indeværende skoleår. Det var ikke rart, og selvom alle kunne se nødvendigheden af at gøre det på grund af et meget varmt budget, kunne man godt blive mismodig af at tænke, at der nu skete en forringelse af skolens sfo tilbud. Alle har imidlertid arbejdet hårdt på, at elever og forældre ikke skulle opleve denne nedgang som et stort tilbageskridt for deres børns oplevelser i sfo. Jeg er glad for at kunne sige, at dette i mine øjne er lykkedes rigtigt fint. Stemningen i sfoén er meget fin, og det vrimler med tilbud og aktiviteter både indenfor det enkelte team og på tværs af teamene. I efteråret fik vi så et bud om at det kommende 2011 budget skulle skære med 5%. Det er ganske mange penge, og en sådan besparelse må nødvendigvis få konsekvenser for skolens aktiviteter. Vi har drøftet, hvordan vi skulle finde pengene i skolens budget. Medarbejderne har talt med ledelsen, og vi har haft det på skolebestyrelsesmøder i november og december. Resultatet af disse drøftelser kan ses under nyt fra skolebestyrelsen. Med venlig hilsen Jesper Juel Pedersen Skoleinspektør

19 Birthe Thyrre Sørensen Afd. Leder Damgården Når dette nye nummer af Snuden kommer med hjem i elevernes skoletasker er elevkonferencerne overstået og elever, forældre og medarbejdere har udtrykt enighed om målene her og nu og ønsker for fremtiden. Og netop opmærksomhed på elevernes ønsker i fremtiden er benzinen i det daglige arbejde på at lære nyt. P R A K t I K f O R L Ø b Flere elever har haft praktikforløb i dette skoleår,og for dem alle har det betydet, at deres ønsker til fremtiden har taget mere form. Hvilke ting, der skal læres for at kunne nå sine ønsker i fremtiden, er samtidigt blevet mere konkrete for eleverne, og motivationen er blevet styrket. I løbet af foråret vil endnu flere elever i 9. og 10. klasse komme i praktikforløb og 8. klasseeleverne vil få en uge med erhvervsorientering, der kommer til at indbefatte besøg på blandt andet uddannelsessteder med Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. f a k t a Skolens nye organisationsform med den vikarløse skole har ikke betydet så stor en forandring for Damgården, idet vi allerede i to år inden havde valgt ikke at bruge vikarer, men i stedet organisere det sådan i grupperne, at eleverne altid fik kendte voksne i stedet for vikar. Forandringen for os er, at vi nu har to koordinatorer, en lærer og en pædagog, der står for den daglige fordeling af opgaverne, når nogen er syge eller fraværende. Dette betyder et positivt løft i dagligdagen, idet koordinatorerne har fingeren på pulsen omkring, hvordan dette gøres bedst muligt. Op til personalets Stop op dag i oktober blev der lavet 27 videoklip af livet på Damgården. Klippene viser, at elevernes undervisning og fritid byder på en mangfoldighed af oplevelser og læringsrum, hvor alle uanset stor forskellighed udfordres og anerkendes for det, de kan, og det de er i færd med at kunne. Jeg synes,der var flere hjerteåbnere i klippene, som både berørte og bevægede mig. På Stop op dagen arbejdede medarbejderne med at analysere nogle af videoklippene ved at sætte fokus på: hvordan skaber vi bedst mulig rum for elevernes udfoldelse, hvordan fanger vi de unges opmærksomhed gennem kontakt og nærvær, hvordan viser vi de unge verden som rollemodeller, og hvordan støtter vi de unges opmærksomhed på hinanden og deres venskaber. Som I kan læse andet steds i bladet bliver der ikke råd til lejrskoler hvert år. Så her i 2011 aflyses de fire overnatninger, som ellers var planlagt i uge 21 for Damgårdens elever. Som plaster på såret vil medarbejderne planlægge en overnatning eller to på Damgården, eller hvor det ellers måtte være gratis at lave lejrskole. Netop lejrskoler giver de unge gode fælles oplevelser og udfordringer i det sociale liv, som de vokser af, så derfor arbejder vi på muligheden af to overnatninger. Aflysningen af lejrskolen betyder, at vi får flere pædagog - og lærertimer ind i hverdagen. I øjeblikket drøfter vi, hvordan disse timer bruges bedst muligt i det sidste halve år af skoleåret. At styrke arbejdet omkring den enkelte kontaktelev har fokus i denne drøftelse. Alt dette vil I høre mere om.

20 Der var et have-, kantine-, flise-, kreativ-, male- og brændehold. Emneugen handler om at arbejde sammen med sine kammerater og lære at lave Damgården pænere. Det var mega sjovt at arbejde sammen med vores kammerater. Vi havde selv valgt, hvilke hold vi ville på. Det var også sjovt at arbejde sammen med de voksne. Ja, der var stor forskel fra da vi startede med emneugen og til vi var færdige. Det er vigtigt, at vi er med til at holde Damgården pæn og hyggelig at være på. Ellers kan det blive en slidt, kedelig og ulækker skole at gå på.

21 I valghold vælger hver elev, hvad de vil lave de eftermiddage vi har valghold. Man kan fx vælge billedkunst, fitness, tur og bevægelse og udehold. I billedkunst kan man male billeder, lege med ler, lave figurer ud af papmache og meget andet. I fitness løber eller cykler man ned til Ungdomsskolen i Ørum, hvor der er et fitnesscenter, når det er godt vejr, men når det er dårligt vejr, kører vi i bus derned. Dernede kan man styrketræne med forskellige maskiner, for at få store muskler og komme i form. I tur og bevægelse kører vi ture og oplever ting ude i naturen. I udehold er vi ude i det blå. Nogle slår græs med vores havetraktor, andre laver noget andet. Man kan også vælge sig på engelsk, læsehold, musik, massage og motor/ sløjd. I engelsk er der både et hold for nybegyndere og øvede. I engelsk taler man og løser opgaver i engelske bøger. I læsehold læser man bøger og snakker om de bøger, man læser. Vi har også haft en engelsk gæstelærer, der ikke kan snakke eller forstå dansk. I musik synger man forskellige sange, snakker og optræder med de sange, man har øvet med sin ven eller veninder eller en hel anden. Man spiller på instrumenter og hvis der er nogle der kan synge og spille på et specielt instrument, kan man lave et band. I massage bliver man masseret og giver hinanden massage. Og i motor/ sløjd laver man ting fx fuglehuse. Man kan også reparere en havetraktor, bokart og cykler. Vi har valghold for at få mange forskellige fag på tværs af vores grupper. Det er godt, for så er man sammen med nye kammerater og voksne. Og man kan selv være med til at bestemme hvilke fag, der skal være og krydser af på en seddel, hvad vi gerne vi have, de forskellige dage. Det er godt!

22 I Team E1 har vi mange traditioner. En af dem er vores fælles sammenskudsjulefrokost. I ugerne op til festen har vi emneundervisning, hvor vi forbereder teater. Her syr vi kostumer, laver kulisser og øver vores roller. Team E1 er Djurslandsskolens team for elever med multiple funktionsnedsættelser. I år var det Stjerne for en aften, vi havde valgt at optræde med. Uha det var sjovt at finde musiknumre på computeren. Emma valgte at optræde til Lady Gaga, Frida og Nicklas gav den som Barbie Girl med Aqua og Marie optrådte som Abbas Dancing Queen. Til sidst sang alle med på finale nummeret Thank you for the music. Vi var så heldige, at Gitte R ville spille til nogle af vores sange, det lød rigtig godt. Efter det store bifald fra alle tilskuerne gik vi i klassen og spiste lækker mad og hyggede os. Flere billeder på næste side.

elevblad & Årsskrift Tommerup Efterskole www.tommerup-efterskole.dk

elevblad & Årsskrift Tommerup Efterskole www.tommerup-efterskole.dk Tommerup Efterskole www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen og Tommerup efterskole Nr. 4 december 2012 105. årgang elevblad & Årsskrift RUM rummelig rummelighed Rumme rumlig Vi vil gerne tage Jer med en

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

udenfagsnudenfagsnudenfagsnudenfagsnudenfagsnuden

udenfagsnudenfagsnudenfagsnudenfagsnudenfagsnuden udenfagsnudenfagsnudenfagsnudenfagsnudenfagsnuden fag snuden BLAD NO 6 // 9. ÅRGANG // MAJ 2012 Temanummer: ipad i praksis på Djurslandsskolen og andre specialpædagogiske tilbud...fortællinger og refleksioner

Læs mere

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg!

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Artikel fra Nyhedskilden uge 25 2009 Ferie...! Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Team C er på Ahl Hage i dejligt vejr,

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

skoledag Mikkels første For Williams skyld Tæt på thor læs også om: skolestart for børn med udviklingshæmning

skoledag Mikkels første For Williams skyld Tæt på thor læs også om: skolestart for børn med udviklingshæmning September 2012 skolestart for børn med udviklingshæmning Mikkels første skoledag Den første ud af cirka 2000 skoledage kan være en nervepirrende oplevelse både for børnene og for forældrene Se side 4 Se

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Forlaget Flammen. Tommy Krabbe Andersen. ildsjælenes bog

Forlaget Flammen. Tommy Krabbe Andersen. ildsjælenes bog Forlaget Flammen Tommy Krabbe Andersen ildsjælenes bog The most powerful weapon on earth is the human soul on fire. Ferdinand Foch Øverstkommanderende for de allierede styrker på Vestfronten under 1. Verdenskrig.

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

4. årgang juni 2015. Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår

4. årgang juni 2015. Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår 4. årgang juni 2015 Udendørs undervisning Eksamenstid Nyt om kommende skoleår Skolelederens spalte Hannæsskolens skoleår nærmer sig sin afslutning, og vi er i fuld gang med planlægningen af det kommende.

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Ude godt hjemme bedst

Ude godt hjemme bedst Ude godt hjemme bedst fødse 7 helt unikke hjemmefødselshistorier 1 Denne lille bog er lavet som et dejligt minde. Vi har hver især skrevet vores hjemmefødselshistorie, som vi gerne vil dele med dig...

Læs mere

Tranegårdskolen December 2013 VINGESUSET. Jul på Tranegård

Tranegårdskolen December 2013 VINGESUSET. Jul på Tranegård Tranegårdskolen December 2013 VINGESUSET Jul på Tranegård INDHOLD Jul på Tranegård 3 Skolebestyrelsen 3 0. klasse på kontoret 4 GFO og Experimentariet 4 Fasthed i form giver frihed i indhold 5 De 7 Samurai

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt.

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. Årgang 2005 / Nr. 2 Farvel til 10. årgang - goddag til ny bygning 10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. For indskolingens vedkommende

Læs mere

Friskoleavis. Elementernes Sang. Vibeunger går til fastelavnsfest. I mellemrummet. Naturen vågner. Kære skoledagbog. Marts 2013. 3.

Friskoleavis. Elementernes Sang. Vibeunger går til fastelavnsfest. I mellemrummet. Naturen vågner. Kære skoledagbog. Marts 2013. 3. Friskoleavis Elementernes Sang Vibeunger går til fastelavnsfest I mellemrummet Naturen vågner Kære skoledagbog. Marts 2013 3. Udgave Friskoleavisen Marts 2013 Avisen har til formål at informere om nyheder

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Temaer i 2013 Liv i Skolen 2013 God undervisning i skolen I dag ved vi meget om hvad

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE S KABALE Indskoling og mellemtrin Udarbejdet i samarbejde med Astrid Guldhammer og Anne Kleberg Børnekulturhuset i Aarhus Kommune 2 INDHOLD PRAKTISK INFO S

Læs mere

BEKÆMPELSE AF MOBNING. gode eksempler fra grundskolen

BEKÆMPELSE AF MOBNING. gode eksempler fra grundskolen BEKÆMPELSE AF MOBNING gode eksempler fra grundskolen Indhold SIDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indledning 3 Kan lærerens opførsel legalisere mobning? 4 Klostermarksskolen Samhørighed via venskabsordning 6 Hellevad

Læs mere