Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET. Årgang 51 nr December - Februar. - er også for de helt små

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET. Årgang 51 nr. 4 2010-11 December - Februar. - er også for de helt små"

Transkript

1 Årgang 51 nr December - Februar Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET - er også for de helt små

2 Der er koldt derude - men vellyd og varme i kirken Julekoncert i Pedersborg Kirke onsdag den 15. december kl. 19 Tag en pause fra hverdagens travlhed og mærk livsglæden, når 40 piger synger julen ind i Pedersborg Kirke. Børnekoret og pigekoret under ledelse af Solveig Bjergkvist byder på korsang, fællessang og luciaoptog. Efter koncerten er der hyggeligt samvær i sognegården. Foto: Anne Marie Høst Mortensen Hellig 3 Kongers arrangement i Bromme Kirke søndag den 2. januar kl. 19 Kirkeensemblet PRISME giver nogle spændende og meget personlige koncerter med en smuk og anderledes instrumentsammensætning, end man sædvanligvis oplever i kirkerummet, og deres musik betegnes ofte som hjertemusik. Det er musik, som taler til hjertet i et enkelt og umiddelbart sprog med plads til ro og fordybelse. Medvirkende: Poul Chr. Balslev, orgel, Janet Vahl, harmonika, Louise Ring Vangsgaard, violin/ bratsch og Anne Marie Høst Mortensen, keltisk harpe. Der indledes med en kort gudstjeneste. Efter koncerten byder Bromme Menighedsråd på en lille forfriskning. Kyndelmissegudstjeneste i Pedersborg Kirke torsdag den 3. februar kl.19 Dagen længes, vinteren strenges Her midt i den mørke og kolde tid holder vi kyndelmisse. I den kristne kirke fejrer vi, at Jesus er kommet til os som verdens lys. Det vil være det gennemgående tema i de fællessalmer, som vi skal synge og det er det, som vi skal høre om i de bibellæsninger, som skal høre, og i de korsange, som kirkens kor vil synge for os. Kirkekoncert i Pedersborg Kirke onsdag den 2. marts kl Smukke toner fra violin og guitar vil fylde kirkerummet. Den tyske violinist Jochen Brusch og den danske guitarist Finn Svitt har spillet over koncerter sammen siden 1992, hvor de dannede deres duo. Jochen Brusch er uddannet fra bl.a. musikkonservatoriet i Hannover og og Royal College of Music i London. Finn Svitt er uddannet fra Nordjysk musikkonservatorium. På programmet står bl.a. værker af J. S. Bach. De helt små synger også Mødre har vidst det i årtusinder. Lydene fra den verden, der venter derude, når ind til barnet i deres mave. De ved også, at lydene påvirker barnet, og at blide og glade toner står højt på hitlisten blandt ufødte. Derfor er babysalmesang i virkeligheden ikke noget nyt for de små, men en god fortsættelse af noget, de godt kender. I foråret 2011 er der babysalmesang i Pedersborg- Café deltagere. Torsdag Bromme pastorat. Det er Sjællands Kirkemusikskole, som holder et kursus for bl.a. organister i Pedersborg Kirke. Vor organist, Solveig Bjergkvist, deltager og har planer om at fortsætte babysalmesangen, når kurset er slut. Det betyder. at der er to instruktører, musikkonsulent Anne-Mette Riis og Solveig Bjergkvist. I kurset indgår praktik med babyer og deres mor eller far 45 min. på mandage kl Første gang er mandag den 7. marts 2011, og det slutter til påske. Tilmelding: Solveig Bjergkvist, tlf Det er gratis at deltage. Det er fællessangen, som er omdrejningspunktet i Sangcaféen i Pedersborg sognegård den første torsdag i måneden. Hver gang synges der en række sange, som er valgt ud fra dagens tema. Der indledes med morgensang og formiddagskaffe, som der betales 10 kr. for. Under kaffen er der tid til en snak med de øvrige Torsdag den 2. december kl. 10: Advent og jul. Torsdag den 6. januar kl. 10: Det store i det små. den 3. februar kl. 10: Bibelhistoriske sange. 2 3

3 Folkekirkemedlemmer i Bromme: 342 Sammen eller alene En ny lov gør det muligt for menighedsråd at slå sig sammen, uden at det mindste råd bliver reduceret kraftigt. De to menighedsråd i Pedersborg og Bromme har der for haft muligheden for en sammenlægning på dagsordenen ikke som beslut ningspunkt, men som en første sondering. Menighedsrådene i Pedersborg og Bromme er i forvejen fælles om de allerfleste af arrangementerne i kirker og sog ne gård og holder af den grund jævnligt fælles mø der. Konklusionen på den første, foreløbige debat om en mulig sammenlæg ning blev, at menighedsrådenes medlemmer vurderer fordele og ulem per ved en sam menlægning og sender deres bud til de to formænd inden næste fællesmøde, hvor drøftelserne fortsæt ter. Til det møde er også inviteret en menig heds råds formand, Hanne Jørgensen, som sidder i spidsen for et sammenlagt råd. Hanne Jørgensen kommer fra det mindste sogn i Tersløse-Skellebjerg-Niløse Sogne, og hun skal fortælle om erfa ringerne med en sammenlægning. (Mødet har ikke fundet sted endnu ved redaktionens slutning). På det første møde taltes om, at det følelsesmæssigt kan være svært at give slip på den sidste aktivitet, der er i Bromme, nemlig menighedsrådet. Modsat sagde an dre, at de føler, at Bromme også er deres kirke, selvom de ikke bor i nærheden, og at sognegården lige så meget er Brommes, som den er Pedersborgs mødested. På det mere administrative plan var der bred enighed om, at det er mere rationelt at være eet menighedsråd. Efter de nye regler må et sam menlagt menigheds råd selv bestemme, hvor mange medlemmer, der skal vælges i hvert af de to valgområder. Selve valget skal stadig foregå både i Pedersborg og i Bromme. Og rådene kan beslutte, at sammen sætningen af et fælles menig hedsråd skal afspejle styrkeforholdet i de to eksiste rende råd og ikke folketallet. Efter de gamle regler var Bromme kun berettiget til et medlem i et fælles råd. Hvis rådene beslutter at anbefale en sammenlægning, skal det først godkendes på et åbent menighedsmøde i begge sognene. Lars Rugaard Folkekirkemedlemmer i Pedersborg: Julen i Pedersborg og Bromme kirker Julefest med mange former men det samme evangelium Mest for børn Vi glæder os til at høre evangeliet om fred på jord sammen med følgende institutioner: Sorø Husholdningsskole torsdag den 2. december. Skovbørnehaven Skovhuset med forældre og bedsteforældre tirsdag den 7. december. Pedersborg skole ved 3 gudstjenester tirsdag den 21. december. De lokale børnehaver onsdag den 22. december. Dagplejebørn onsdag den 22. december. 2. søndag i advent (5. december) kl indbyder Børnenes Pedersborg kirke til børnegudstjeneste for små og store. Mest med musik og sang lyder julens budskab ved børnekorets koncert onsdag den 15. december kl Mest som alle kender det og elsker det Juleaftens eftermiddag holdes de store julegudstjenester i Pedersborg kl og I Bromme kl Mest fred og intens ro er der ved lysgudstjenesten ved midnatstide juleaften i Pedersborg kirke. Mest som i alle verdens andre kirker er det, når vi julemorgen kl holder julegudstjeneste i Bromme kirke Mest i kontakt med hverdagslivet er det, når vi 2. juledag kl i Pedersborg konfronterer verdens ondskab med juleevangeliet. 4 5

4 Sogneaften om sekterisme og tro. Torsdag den 20. januar kl. 18, Først i Pedersborg kirke, siden i sognegården. Middag: 50 kr. Tilmelding til: eller tlf Mit livs omvej Hvorfor valgte Martin Herbst som ung gymnasieelev at ofre familie, venner, uddannelse og en lovende sportskarriere for at gå helhjertet ind i Moonbevægelsen? Hvorfor arbejdede han i døgndrift med pengeindsamling og hvervning af nye medlemmer, og hvorfor blev han ved i næsten 20 år? Hvorfor blev han gift med en tilfældig udvalgt kvinde ved et bunkebryllup i Korea, og hvorfor bortadopterede de deres førstefødte søn til et barnløst par i bevægelsen? Hvorfor besluttede Martin til sidst at bryde med alt det, han havde levet og åndet for, og hvad har han lært af sin tid i Moon-bevægelsen? Hvordan får man en ny begyndelse, når alt det man troede på er styrtet i grus? Hvordan kommer man videre uden bitterhed og uden at gøre sig selv til et offer? Hvordan kan man fortsat være helhjertet, når man opdager, at man er blevet bedraget, og at bedraget mest af alt viste sig at være et selvbedrag? Hvordan kan det være, at man efter alt dette ender som en lykkelig, livsglad og taknemmelig mand? Der er mange spørgsmål at besvare for den mand, der stiller op til den første sogneaften i spørgsmål, der skal afdække, hvordan han havnede på det, han selv omtaler som sit livs omvej. Ifølge Martin Herbst er det ikke kun svage menneske, der tiltrækkes af sekter. En sekts identitet er ofte hængt op på stærke visioner om at garantere sine medlemmer lykke og gøre verden til et bedre sted at leve. Lukker ind - og lukker inde Derved appellerer en sekt i lige så høj grad til visionære og målrettede mennesker, der ønsker et sundt og autentisk liv, hvor de kan tage del i sektens vision om at skabe en bedre verden. En sekt er et trygt og godt sted at være, hvor der tilbydes nemme forklaringer på svære spørgsmål, og hvor der er et veldefineret sæt af rammer og regler for, hvordan man kan opnå sand lykke. Desværre er sekterne ofte blottet for enhver form for selvkritik af frygt for at miste kontrollen over sine medlemmer. I mine øjne er problemet ikke, at unge mennesker går ind i sekterne, men at sekterne ikke giver dem mulighed for at komme videre; de kommer ind i en verden, der er lukket om sig selv, skriver Martin Herbst i sin bog Mit livs omvej *. Derfor sammenligner Martin Herbst ofte sin tid i Moonbevægelsen, som at være i en livmoder en livmoder, hvor man holdes fanget og ikke selv indser sin begrænsede frihed mht. tanke og handling. For folk udenfor sekterne virker denne forenkling og indelukkethed som det rene hjernevask, men ifølge Martin Herbst er den bagvedliggende faktor selve sekterismen, som er en form for hovmodig bedreviden, og som ofte giver sig udtryk i et samfund, hvor lykke er det ultimative mål. Derved retter Martin Herbst en (selv)kritisk finger mod vore eget vestlige samfund. Den selvforglemmende kærlighed For Martin Herbst blev det kristendommen, der førte ham ud af sit selvbedraget - ud af Moonbevægelsens krampagtige forsøg på at bevare kontrollen - og i stedet leve et sundt og sandfærdigt liv, der er rettet udad mod andre i selvforglemmende kærlighed. Der venter alle tilhørere et levende, udfordrende og spændende foredrag, når sognepræst Martin Herbst medvirker ved sogneaftenen den 20. januar. Anders Bo Jørgensen Fakta: Sekten En sekt er en gruppe, der skiller sig ud på en markant - og ofte skismatisk - vis fra en større gruppe og kultur, ikke mindst i forhold til religiøse opfattelser og praksis Ofte skabes der en udpræget os og dem -tankemåde, der fastholder medlemmerne i følelsen af at være specielt udvalgt, og dermed også en overbevisning om at være afsondret fra alle dem udenfor sekten. * Mit livs omvej. En dramatisk rejse til Moonbevægelsens indre, af Jacob Egevang og Martin Herbst, Lindhart og Ringhof,

5 En trædepumpe til kroner har revolutioneret familien Mutintas liv. Familiens høstudbytte er blevet firedoblet, så alle kan få sund og nærende kost. Oveni kan forældrene tjene til børnenes skolegang ved at sælge grøntsager på markedet. Foto: Rune Hansen Sultens onde cirkel kan brydes Søndag d. 13. marts 2011 sender Pedersborg- Bromme pastorat og Folkekirkens Nødhjælp igen indsamlere på gaden for at fortsætte kampen mod sulten i verden ved den årlige sogneindsamling. FN har opgjort, at antallet af ekstremt fattige er faldet fra 1,8 milliarder til 1,4 milliarder mennesker siden Og FNs Fødevare- og Landbrugsorganisation FAO skønner, at antallet af sultende er faldet med 98 millioner mennesker i år. Folkekirkens Nødhjælp synes, det er verdens bedste nyheder. Den store indsats, der allerede er gjort for verden fattigste, har bragt udviklingen på det rette spor. Men der dør fortsat et barn hvert sjette sekund på grund af underernæring, og i år sulter 925 millioner mennesker, så der er stadig meget at gøre. Vil du være med til at give verdens fattigste mulighed for at ændre deres liv? Så meld dig som indsamler den 13. marts hos Morten Hansen på tlf eller Du og skattevæsenet kan hjælpe piger fra fattige indiske familier til skolegang og en ny start i livet Allerede ved nogle få besøg i Pedersborg og Bromme kirke vil man at have opdaget, at et kristent pigehjem i den indiske by Kherwara står stærkt i menighedens bevidsthed. Vi informerer løbende om pigernes hverdag, i 2009 arbejdede to volontører fra vore sogne på hjemmet, og vi har i årets første 10 måneder indsamlet kr. Dermed har vi siden begyndelsen af 2006 kunnet donere ¼ million kroner. I julemåneden er der traditionelt ekstra fokus på at give gaver. Hvem vil ikke gerne give en lille pige et ophold, hvor hun ikke skal arbejde fuldtids i marken som derhjemme. På pigehjemmet kan hun gå i skole, lære noget og så oven i købet have tid til at lege med sine kammerater om eftermiddagen! Det vi taler om, er kort og godt at give pigerne en barndom, skolegang og en Gud i himmelen at holde sig til. Det danske folketing har givet skattefrihed for den slags gaver. Det betyder, at du med fradrag på selvangivelsen kan forhøje dit bidrag. Ordningen gælder en samlet årlig indbetaling til Kherwara på over 500 kr og maksimalt kr. Det tekniske mellemværende med skattevæsenet tager Kherwaramissionen sig af. Du skal blot indbetale din julegave til Kherwaramissionens girokonto (Reg. nr.9570, konto nr ). På indbetalingen skal du i meddelelsesfeltet skrive Pedersborg samt dit navn og personnummer. Så får skattevæsenet besked, du får fradraget og pigerne får pengene. Salmer & tro Store budskaber udtrykkes i treklang Når orgelet fylder kirkerummet med sine smukke klangfarver, så løfter og fremhæver det gudstjenesten som en lovsang og en takkesang til den Gud, der valgte at dele kår og skæbne med alle mennesker - som selv blev menneske, som døde og som opstod for alle menneskers skyld. Musik er nemlig et sprog - et andet, ganske vidst, end det, vi bruger, når vi taler eller snakker med hinanden. Helt tilbage i antikkens tid havde man den overbevisning, at der findes en naturlig forbindelse imellem toner og det menneskelige gemyt - sindet, følelserne og temperamentet. Det kommer heller ikke bag på os, for vi kan jo mærke, at musik påvirker os følelsesmæssigt. Vi besidder netop nogle af de samme egenskaber - for musik er et emotionelt og følelsesmæssigt sprog, som vi bruger, når vi ønsker at markere en sindsstemning, hvadenten vi er til fest eller sørgmodige. Vi bruger musikken til at nå derind, hvor det verbale sprog synes fattigt eller ikke slår til. At musik var og er i stand til at påvirke menneskets sjæl og karakter, finder vi i bibelen - tænk på Saul og David, hvor Davids harpespil ændrede Sauls humør og lindrede hans tungsind. Jeg har af og til stillet mig selv spørgsmålet: Kan vi undvære musik i Gudstjenesten? Om det ikke bare er min egen store glæde ved musik, der får mig til at elske kirkemusikken? Men mit svar bliver altid: Mon ikke vi vil savne den styrke som musikken, der løfter sproget op i én højde, som hverken det skrevne eller talte ord kan gøre det. Når musikken giver det evangeliske sprog vinger, bliver den jo til Kirkemusik. Vores gudstjeneste er en salmemesse - og derudover har vi kirkekoncerter med den musik, som der ikke er plads til i gudstjenesten. Kirkekoncerterne er jo også forkyndende og lovprisende, og mange opfatter dem med deres tekster og vidunderlige musik - f.eks. Bach og Händel - som en gudstjeneste. Vi er blevet beriget af Grundtvig, Brorson, Ingemann og mange flere salmedigtere, og denne ældre, rige sangskat er med tiden udvidet med nye salmer på nutidigt sprog og smukke melodier. Personligt føler jeg, at salmen Måne og sol med tekst af svenske Britta Hallqvist og melodi af norske Egil Hovland siger mig utrolig meget. Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, Herren vor Gud vil vi takke. Herre, vi takker dig. Herre, vi priser dig. Herre, vi synger dit hellige navn. Jesus, Guds søn, levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her, Herren vor Gud vil vi takke etc. Ånden, vor trøst, levende, varm og hellig og stærk, taler om Gud, bærer os frem dag efter dag. Herren vor Gud vil vi takke etc. De tre vers er ganske sigende og vidunderlige - ligesom i den store musik danner de en treklang, som afspejler treenigheden: Gud Fader - Jesus Kristus og Helligånden. Hvert vers peger på, hvad biblen fortæller og at Guds treenige væsen er fortsat aktuelt. Hver gang vi synger denne salme i Pedersborg og Bromme kirker, mærker jeg, at ord og musik er én stor lovsang - en fortolkning af Den apostolske velsignelse - og trosbekendelsen. For sådan er det jo - store budskaber udtrykkes i treklange. Birthe Ringe Schmidt 8 9

6 Kontakt Pedersborg-Bromme Pastorat Sognepræst, provst Lars Poulsen Kirkevænget 2 Tlf Træffes bedst tir.-fre. kl Fax E-post: Sogne- og ungdomspræst Anders Bo Jørgensen Rustkammervej 3 Tlf el Træffes bedst: ti-fr E-post: Organist og korleder for Pedersborg kirkes kor Solveig Bjergkvist Søskovvej 28 Tlf Præstesekretær Helle Holm Christensen Tlf Træffes tir.-tor.-fre Kirkebil til begge kirker Tlf Der er flere informationer på internetsiderne og Kirkebladet udgives af menighedsrådene i Pedersborg og Bromme Redaktionsudvalg: Lisbeth Grove Lundgaard, Anker Lundgaard, Jette Hvidtfeldt, Lars Poulsen, Anders Bo Jørgensen og Lars Rugaard (ansv.). Tryk: Narayana Tryk Svanemærket tryksag Pedersborg sogn Graver John Truelsen Søholm 9 Tlf Træffes tir.-fre. kl på nævnte tlf. eller dagligt på kirkegården. Tlf Menighedsrådsformand Morten Hansen Rustkammervej 70 Tlf Træffes bedst kl E-post: Bromme sogn Graver Niels Larsen Tlf Træffes på alle hverdage Kl Kirkeværge Torben Funck Maglesøvej Munke Bjergby Tlf Menighedsrådsformand Povl Erik Olsen Slagelsevej 57B Tlf Aktivitetsgrupper m.m. Netværket mødested for børnefamilier Henriette Hansen, tlf.: , mail: Kirkebakkebil transport af gangbesværede op til Pedesborg kirke oldermand Mogens Henriksen. Bestilling gennem præsterne Besøgstjeneste koordinator Esther Hancock, tlf.: , mail: Café intro og introsforum Mobil ungdomscafé og samtaleforum for unge om tro og eksistens. Se mere på Kherwara pigehjem i Indien, sponseret af Pedersborg-Bromme kontaktperson Lisbeth Lundgaard, tlf.: , mail: Børneaktiviteter under gudstjenester i Pedersborg koordinator Anette Pind, tlf.: , mail: Børnekor Korundervisning og medvirken ved koncerter og børnegudstjenester. Korleder: Solveig Bjergkvist, tlf.: Teenklubben i Pedersborg For nuværende og foregående års konfirmander og andre teenagere. Kontakt Anders Bo Jørgensen, tlf.: el Bogsalg I sognegården. Gode gaver til døbte børn og voksne. Henriette Hansen, tlf.: , mail: Ideer til børnegudstjenester Interesserede henvender sig til en af præsterne Uddeling af Børnebibler på 4 års dåbsdag Koordinator: Else Janum tlf.: Gudstjenester Pedersborg Bromme December søndag i advent BØRNENES søndag i advent søndag i advent Juleaften 14.00,16.30 og Juledag Gratis kirkebil til Bromme juledag Gratis kirkebil til Pedersborg Januar 1. Nytårsdag Helligtrekongers søndag Musikgudstjeneste søn. e. Helligtrekonger søn. e. Helligtrekonger Dåbslørdag søn. e. Helligtrekonger Uden dåb Sogneaften søn. e. Helligtrekonger Februar 3. Kyndelmissegudstjeneste søn. e. Helligtrekonger Sidste søn. e. Helligtrek Septuagesima Seksagesima Marts 6. Fastelavn BØRNENES Sogneaften Børneaktivitet under en del af gudstjenesten Børnenes Pedersborg kirke Fastelavn er ikke kun udklædning, tøndeslagning og boller. Fastelavn er også en søndag i kirkeåret med fortællingen om dengang, da Jesus selv blev døbt. I Pedersborg blander vi det hele sammen til en eftermiddag for børn og deres voksne. I kirken fortæller vi børnene om dåbens tryghed, og i Sognegården fester vi sådan, som alle børn elsker det. Søndag den 6. marts i Pedersborg kirke kl Det hele er gratis

7 Pedersborg Special shaken, not stirred! En Pedersborg Special var nok den mest populære drink, da Teenklubben i Pedersborg inviterede til Casinoaften. Ungdomspræst Anders Bo Jørgensen mixede drinks, og så stod valget ellers mel lem poker, roulette eller halvtolv. Hyggen og snakken gik højlydt i det røg- og alkoholfrie miljø i Sognegården, som for en kort stund blev afbrudt af The Holy Cows DjaZzz Trio, der sang Fly me to the Muuhn. Derved blev der lagt op til det efterfølgende arrangement i november: Find dit talent -show. Publikum var vist overbevidst om, at visse ledere i dette tilfælde ikke havde fundet deres endnu... Efter aftenens noget kapitalistiske indhold var der til slut en kort andagt, hvor teenagerne blev udfordret til at tænke videre over, hvordan vi kan samle os uforgængelige skatte i himlen i stedet for forgængelig skatte på jorden. Øverst: En Pedersborg Special. Nederst: Der blev gamblet og jublet og sukket når teenagerne gik fra lazaroner til baroner eller omvendt.

2007 september - oktober - november

2007 september - oktober - november Pedersborg Bromme KIRKEBLADET Årgang 48 nr. 3 2007 september - oktober - november Nu takker alle Gud med hjerte, mund og hænder, som overflødigt godt os uforskyldt tilsender, som os fra moders liv, og

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Egå Kirkeblad. Julen i Egå Kirke. Det moderne menneskes fristelse. Billeder fra rollespillet Luthers Nøgle. Nr. 54-2014 December Januar Februar

Egå Kirkeblad. Julen i Egå Kirke. Det moderne menneskes fristelse. Billeder fra rollespillet Luthers Nøgle. Nr. 54-2014 December Januar Februar Nr. 54-2014 December Januar Februar Julen i Egå Kirke Det moderne menneskes fristelse Billeder fra rollespillet Luthers Nøgle Kirkekontoret Kordegn Anette Ingvartsen Tlf.: 86 22 79 66 ain@km.dk Kirketjener

Læs mere

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg.

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg. Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet I denne søde juletid af Aage Arbjerg, 2011 (olie på lærred). Selv om det ikke altid er nemt at være menneske, så er det kristendommens pointe, at vi må glæde

Læs mere

December - januar - februar - marts - vinter 2014-15. Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12

December - januar - februar - marts - vinter 2014-15. Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12 Risskov Kirke December - januar - februar - marts - vinter 2014-15 Ulla Bille udstiller landskaber fra Færøerne, Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12 Salmeleg for dig og mig - se side 8 Velsignet

Læs mere

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR VEJLE VEST NR 4 17. Årgang 2007 1 NOVEMBER DECEMBER JANUAR Jul i din kirke 10. klasses egen skole Mange arrangementer AAB i 75 år 2 FRA REDAKTØREN Leder af Birgit Flindt Tillykke Et stort tillykke skal

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Balle Sogns Kirkeblad

Balle Sogns Kirkeblad Balle Sogns Kirkeblad December januar februar 2009/2010 Balle Sogn Balle Bygade 3 8600 Silkeborg www.ballesogn.dk 1 Redaktionen Kirkekontoret: Balle Bygade 3 tlf. 8681 2755, fax. 8681 2690 Åbent man.-fre.

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 TEMA: BEGRAVELSE LÆS OGSÅ OM: Alle Helgens Aften Spil Dansk Dagen Gud og Spaghetti Tirsdags Café - og meget mere TERSLØSE SKELLEBJERG NILØSE RUDS VEDBY FILADELFIA

Læs mere

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET Glostrup DECEMBER 2013 JANUAR FEBRUAR 2014 Forsidebilledet Forsidebilledet er et vintermotiv af den gamle middelalderkirke, taget fra en usædvanlig vinkel. Billedet

Læs mere

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL SOGNEBLADET Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL L E D E R Nyt fra Redaktionsudvalget FORSIDEN: Malerierne er lavet af Mette Enevolds konfirmander Af REDAKTIONSUDVALGET I denne udgave af sognebladet

Læs mere

ullerød sogns kirkeblad

ullerød sogns kirkeblad Farshad Kholghi: Verden er et land Høstgudstjeneste m. brunch og dans Kirkelig kalender særlige gudstjenester arrangementer Gør kirkedøren høj og UDSIGTEN vid babysalmesang og de små synger Billedkavalkade

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

Varde Kirkeblad 1 2013

Varde Kirkeblad 1 2013 Varde Kirkeblad 1 2013 Jul Om julemanden og alt hans væsen Vitaminer til parforholdet? Møder og meddelelser Gudstjenester Jan van Gossaert Kongernes tilbedelse Omkring 1510 Om julemanden og alt hans væsen

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1 SogneNYT Godt nytår Vi skal hen sidst i januar, så begynder man at ku mærke det. Sådan siger min 90-årige svigermor., som tager sig en lille

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

Damefrokost med manér sif side 4

Damefrokost med manér sif side 4 Søvangs nye månebil søvang side 25 Damefrokost med manér sif side 4 Når kun det bedste er godt nok side 2 #2 DECEMBER 2011 Stilling-gram-tvaers.dk I dette nummer: lokalportræt af Freja s. 20 og EDC s.

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR 2011/12. NR. 1

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR 2011/12. NR. 1 KIRKE+SOGN 3 Julens billeder 4 Sogneaftener og onsdagssammenkomster 5 Nyt fra menighedsrådet 6 Ny bog om Thisted kirkegårde 7 Vox-pop om ønsker til kirken 8 Om natkirke og om at være frivillig 9 Personalet

Læs mere

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 SOGN & 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 K IRKE Inde i bladet Hvor kommer drømmene mon fra Med livet i hænderne Filmaften og litteraturkreds Konfirmandernes gospeldag 30032_Kirkeblad_nr1_julen_2014.indd 1 Sangaften

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013 SKIBET SOGN Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 februar 2013 94. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes

Læs mere