Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET. Årgang 51 nr December - Februar. - er også for de helt små

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET. Årgang 51 nr. 4 2010-11 December - Februar. - er også for de helt små"

Transkript

1 Årgang 51 nr December - Februar Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET - er også for de helt små

2 Der er koldt derude - men vellyd og varme i kirken Julekoncert i Pedersborg Kirke onsdag den 15. december kl. 19 Tag en pause fra hverdagens travlhed og mærk livsglæden, når 40 piger synger julen ind i Pedersborg Kirke. Børnekoret og pigekoret under ledelse af Solveig Bjergkvist byder på korsang, fællessang og luciaoptog. Efter koncerten er der hyggeligt samvær i sognegården. Foto: Anne Marie Høst Mortensen Hellig 3 Kongers arrangement i Bromme Kirke søndag den 2. januar kl. 19 Kirkeensemblet PRISME giver nogle spændende og meget personlige koncerter med en smuk og anderledes instrumentsammensætning, end man sædvanligvis oplever i kirkerummet, og deres musik betegnes ofte som hjertemusik. Det er musik, som taler til hjertet i et enkelt og umiddelbart sprog med plads til ro og fordybelse. Medvirkende: Poul Chr. Balslev, orgel, Janet Vahl, harmonika, Louise Ring Vangsgaard, violin/ bratsch og Anne Marie Høst Mortensen, keltisk harpe. Der indledes med en kort gudstjeneste. Efter koncerten byder Bromme Menighedsråd på en lille forfriskning. Kyndelmissegudstjeneste i Pedersborg Kirke torsdag den 3. februar kl.19 Dagen længes, vinteren strenges Her midt i den mørke og kolde tid holder vi kyndelmisse. I den kristne kirke fejrer vi, at Jesus er kommet til os som verdens lys. Det vil være det gennemgående tema i de fællessalmer, som vi skal synge og det er det, som vi skal høre om i de bibellæsninger, som skal høre, og i de korsange, som kirkens kor vil synge for os. Kirkekoncert i Pedersborg Kirke onsdag den 2. marts kl Smukke toner fra violin og guitar vil fylde kirkerummet. Den tyske violinist Jochen Brusch og den danske guitarist Finn Svitt har spillet over koncerter sammen siden 1992, hvor de dannede deres duo. Jochen Brusch er uddannet fra bl.a. musikkonservatoriet i Hannover og og Royal College of Music i London. Finn Svitt er uddannet fra Nordjysk musikkonservatorium. På programmet står bl.a. værker af J. S. Bach. De helt små synger også Mødre har vidst det i årtusinder. Lydene fra den verden, der venter derude, når ind til barnet i deres mave. De ved også, at lydene påvirker barnet, og at blide og glade toner står højt på hitlisten blandt ufødte. Derfor er babysalmesang i virkeligheden ikke noget nyt for de små, men en god fortsættelse af noget, de godt kender. I foråret 2011 er der babysalmesang i Pedersborg- Café deltagere. Torsdag Bromme pastorat. Det er Sjællands Kirkemusikskole, som holder et kursus for bl.a. organister i Pedersborg Kirke. Vor organist, Solveig Bjergkvist, deltager og har planer om at fortsætte babysalmesangen, når kurset er slut. Det betyder. at der er to instruktører, musikkonsulent Anne-Mette Riis og Solveig Bjergkvist. I kurset indgår praktik med babyer og deres mor eller far 45 min. på mandage kl Første gang er mandag den 7. marts 2011, og det slutter til påske. Tilmelding: Solveig Bjergkvist, tlf Det er gratis at deltage. Det er fællessangen, som er omdrejningspunktet i Sangcaféen i Pedersborg sognegård den første torsdag i måneden. Hver gang synges der en række sange, som er valgt ud fra dagens tema. Der indledes med morgensang og formiddagskaffe, som der betales 10 kr. for. Under kaffen er der tid til en snak med de øvrige Torsdag den 2. december kl. 10: Advent og jul. Torsdag den 6. januar kl. 10: Det store i det små. den 3. februar kl. 10: Bibelhistoriske sange. 2 3

3 Folkekirkemedlemmer i Bromme: 342 Sammen eller alene En ny lov gør det muligt for menighedsråd at slå sig sammen, uden at det mindste råd bliver reduceret kraftigt. De to menighedsråd i Pedersborg og Bromme har der for haft muligheden for en sammenlægning på dagsordenen ikke som beslut ningspunkt, men som en første sondering. Menighedsrådene i Pedersborg og Bromme er i forvejen fælles om de allerfleste af arrangementerne i kirker og sog ne gård og holder af den grund jævnligt fælles mø der. Konklusionen på den første, foreløbige debat om en mulig sammenlæg ning blev, at menighedsrådenes medlemmer vurderer fordele og ulem per ved en sam menlægning og sender deres bud til de to formænd inden næste fællesmøde, hvor drøftelserne fortsæt ter. Til det møde er også inviteret en menig heds råds formand, Hanne Jørgensen, som sidder i spidsen for et sammenlagt råd. Hanne Jørgensen kommer fra det mindste sogn i Tersløse-Skellebjerg-Niløse Sogne, og hun skal fortælle om erfa ringerne med en sammenlægning. (Mødet har ikke fundet sted endnu ved redaktionens slutning). På det første møde taltes om, at det følelsesmæssigt kan være svært at give slip på den sidste aktivitet, der er i Bromme, nemlig menighedsrådet. Modsat sagde an dre, at de føler, at Bromme også er deres kirke, selvom de ikke bor i nærheden, og at sognegården lige så meget er Brommes, som den er Pedersborgs mødested. På det mere administrative plan var der bred enighed om, at det er mere rationelt at være eet menighedsråd. Efter de nye regler må et sam menlagt menigheds råd selv bestemme, hvor mange medlemmer, der skal vælges i hvert af de to valgområder. Selve valget skal stadig foregå både i Pedersborg og i Bromme. Og rådene kan beslutte, at sammen sætningen af et fælles menig hedsråd skal afspejle styrkeforholdet i de to eksiste rende råd og ikke folketallet. Efter de gamle regler var Bromme kun berettiget til et medlem i et fælles råd. Hvis rådene beslutter at anbefale en sammenlægning, skal det først godkendes på et åbent menighedsmøde i begge sognene. Lars Rugaard Folkekirkemedlemmer i Pedersborg: Julen i Pedersborg og Bromme kirker Julefest med mange former men det samme evangelium Mest for børn Vi glæder os til at høre evangeliet om fred på jord sammen med følgende institutioner: Sorø Husholdningsskole torsdag den 2. december. Skovbørnehaven Skovhuset med forældre og bedsteforældre tirsdag den 7. december. Pedersborg skole ved 3 gudstjenester tirsdag den 21. december. De lokale børnehaver onsdag den 22. december. Dagplejebørn onsdag den 22. december. 2. søndag i advent (5. december) kl indbyder Børnenes Pedersborg kirke til børnegudstjeneste for små og store. Mest med musik og sang lyder julens budskab ved børnekorets koncert onsdag den 15. december kl Mest som alle kender det og elsker det Juleaftens eftermiddag holdes de store julegudstjenester i Pedersborg kl og I Bromme kl Mest fred og intens ro er der ved lysgudstjenesten ved midnatstide juleaften i Pedersborg kirke. Mest som i alle verdens andre kirker er det, når vi julemorgen kl holder julegudstjeneste i Bromme kirke Mest i kontakt med hverdagslivet er det, når vi 2. juledag kl i Pedersborg konfronterer verdens ondskab med juleevangeliet. 4 5

4 Sogneaften om sekterisme og tro. Torsdag den 20. januar kl. 18, Først i Pedersborg kirke, siden i sognegården. Middag: 50 kr. Tilmelding til: eller tlf Mit livs omvej Hvorfor valgte Martin Herbst som ung gymnasieelev at ofre familie, venner, uddannelse og en lovende sportskarriere for at gå helhjertet ind i Moonbevægelsen? Hvorfor arbejdede han i døgndrift med pengeindsamling og hvervning af nye medlemmer, og hvorfor blev han ved i næsten 20 år? Hvorfor blev han gift med en tilfældig udvalgt kvinde ved et bunkebryllup i Korea, og hvorfor bortadopterede de deres førstefødte søn til et barnløst par i bevægelsen? Hvorfor besluttede Martin til sidst at bryde med alt det, han havde levet og åndet for, og hvad har han lært af sin tid i Moon-bevægelsen? Hvordan får man en ny begyndelse, når alt det man troede på er styrtet i grus? Hvordan kommer man videre uden bitterhed og uden at gøre sig selv til et offer? Hvordan kan man fortsat være helhjertet, når man opdager, at man er blevet bedraget, og at bedraget mest af alt viste sig at være et selvbedrag? Hvordan kan det være, at man efter alt dette ender som en lykkelig, livsglad og taknemmelig mand? Der er mange spørgsmål at besvare for den mand, der stiller op til den første sogneaften i spørgsmål, der skal afdække, hvordan han havnede på det, han selv omtaler som sit livs omvej. Ifølge Martin Herbst er det ikke kun svage menneske, der tiltrækkes af sekter. En sekts identitet er ofte hængt op på stærke visioner om at garantere sine medlemmer lykke og gøre verden til et bedre sted at leve. Lukker ind - og lukker inde Derved appellerer en sekt i lige så høj grad til visionære og målrettede mennesker, der ønsker et sundt og autentisk liv, hvor de kan tage del i sektens vision om at skabe en bedre verden. En sekt er et trygt og godt sted at være, hvor der tilbydes nemme forklaringer på svære spørgsmål, og hvor der er et veldefineret sæt af rammer og regler for, hvordan man kan opnå sand lykke. Desværre er sekterne ofte blottet for enhver form for selvkritik af frygt for at miste kontrollen over sine medlemmer. I mine øjne er problemet ikke, at unge mennesker går ind i sekterne, men at sekterne ikke giver dem mulighed for at komme videre; de kommer ind i en verden, der er lukket om sig selv, skriver Martin Herbst i sin bog Mit livs omvej *. Derfor sammenligner Martin Herbst ofte sin tid i Moonbevægelsen, som at være i en livmoder en livmoder, hvor man holdes fanget og ikke selv indser sin begrænsede frihed mht. tanke og handling. For folk udenfor sekterne virker denne forenkling og indelukkethed som det rene hjernevask, men ifølge Martin Herbst er den bagvedliggende faktor selve sekterismen, som er en form for hovmodig bedreviden, og som ofte giver sig udtryk i et samfund, hvor lykke er det ultimative mål. Derved retter Martin Herbst en (selv)kritisk finger mod vore eget vestlige samfund. Den selvforglemmende kærlighed For Martin Herbst blev det kristendommen, der førte ham ud af sit selvbedraget - ud af Moonbevægelsens krampagtige forsøg på at bevare kontrollen - og i stedet leve et sundt og sandfærdigt liv, der er rettet udad mod andre i selvforglemmende kærlighed. Der venter alle tilhørere et levende, udfordrende og spændende foredrag, når sognepræst Martin Herbst medvirker ved sogneaftenen den 20. januar. Anders Bo Jørgensen Fakta: Sekten En sekt er en gruppe, der skiller sig ud på en markant - og ofte skismatisk - vis fra en større gruppe og kultur, ikke mindst i forhold til religiøse opfattelser og praksis Ofte skabes der en udpræget os og dem -tankemåde, der fastholder medlemmerne i følelsen af at være specielt udvalgt, og dermed også en overbevisning om at være afsondret fra alle dem udenfor sekten. * Mit livs omvej. En dramatisk rejse til Moonbevægelsens indre, af Jacob Egevang og Martin Herbst, Lindhart og Ringhof,

5 En trædepumpe til kroner har revolutioneret familien Mutintas liv. Familiens høstudbytte er blevet firedoblet, så alle kan få sund og nærende kost. Oveni kan forældrene tjene til børnenes skolegang ved at sælge grøntsager på markedet. Foto: Rune Hansen Sultens onde cirkel kan brydes Søndag d. 13. marts 2011 sender Pedersborg- Bromme pastorat og Folkekirkens Nødhjælp igen indsamlere på gaden for at fortsætte kampen mod sulten i verden ved den årlige sogneindsamling. FN har opgjort, at antallet af ekstremt fattige er faldet fra 1,8 milliarder til 1,4 milliarder mennesker siden Og FNs Fødevare- og Landbrugsorganisation FAO skønner, at antallet af sultende er faldet med 98 millioner mennesker i år. Folkekirkens Nødhjælp synes, det er verdens bedste nyheder. Den store indsats, der allerede er gjort for verden fattigste, har bragt udviklingen på det rette spor. Men der dør fortsat et barn hvert sjette sekund på grund af underernæring, og i år sulter 925 millioner mennesker, så der er stadig meget at gøre. Vil du være med til at give verdens fattigste mulighed for at ændre deres liv? Så meld dig som indsamler den 13. marts hos Morten Hansen på tlf eller Du og skattevæsenet kan hjælpe piger fra fattige indiske familier til skolegang og en ny start i livet Allerede ved nogle få besøg i Pedersborg og Bromme kirke vil man at have opdaget, at et kristent pigehjem i den indiske by Kherwara står stærkt i menighedens bevidsthed. Vi informerer løbende om pigernes hverdag, i 2009 arbejdede to volontører fra vore sogne på hjemmet, og vi har i årets første 10 måneder indsamlet kr. Dermed har vi siden begyndelsen af 2006 kunnet donere ¼ million kroner. I julemåneden er der traditionelt ekstra fokus på at give gaver. Hvem vil ikke gerne give en lille pige et ophold, hvor hun ikke skal arbejde fuldtids i marken som derhjemme. På pigehjemmet kan hun gå i skole, lære noget og så oven i købet have tid til at lege med sine kammerater om eftermiddagen! Det vi taler om, er kort og godt at give pigerne en barndom, skolegang og en Gud i himmelen at holde sig til. Det danske folketing har givet skattefrihed for den slags gaver. Det betyder, at du med fradrag på selvangivelsen kan forhøje dit bidrag. Ordningen gælder en samlet årlig indbetaling til Kherwara på over 500 kr og maksimalt kr. Det tekniske mellemværende med skattevæsenet tager Kherwaramissionen sig af. Du skal blot indbetale din julegave til Kherwaramissionens girokonto (Reg. nr.9570, konto nr ). På indbetalingen skal du i meddelelsesfeltet skrive Pedersborg samt dit navn og personnummer. Så får skattevæsenet besked, du får fradraget og pigerne får pengene. Salmer & tro Store budskaber udtrykkes i treklang Når orgelet fylder kirkerummet med sine smukke klangfarver, så løfter og fremhæver det gudstjenesten som en lovsang og en takkesang til den Gud, der valgte at dele kår og skæbne med alle mennesker - som selv blev menneske, som døde og som opstod for alle menneskers skyld. Musik er nemlig et sprog - et andet, ganske vidst, end det, vi bruger, når vi taler eller snakker med hinanden. Helt tilbage i antikkens tid havde man den overbevisning, at der findes en naturlig forbindelse imellem toner og det menneskelige gemyt - sindet, følelserne og temperamentet. Det kommer heller ikke bag på os, for vi kan jo mærke, at musik påvirker os følelsesmæssigt. Vi besidder netop nogle af de samme egenskaber - for musik er et emotionelt og følelsesmæssigt sprog, som vi bruger, når vi ønsker at markere en sindsstemning, hvadenten vi er til fest eller sørgmodige. Vi bruger musikken til at nå derind, hvor det verbale sprog synes fattigt eller ikke slår til. At musik var og er i stand til at påvirke menneskets sjæl og karakter, finder vi i bibelen - tænk på Saul og David, hvor Davids harpespil ændrede Sauls humør og lindrede hans tungsind. Jeg har af og til stillet mig selv spørgsmålet: Kan vi undvære musik i Gudstjenesten? Om det ikke bare er min egen store glæde ved musik, der får mig til at elske kirkemusikken? Men mit svar bliver altid: Mon ikke vi vil savne den styrke som musikken, der løfter sproget op i én højde, som hverken det skrevne eller talte ord kan gøre det. Når musikken giver det evangeliske sprog vinger, bliver den jo til Kirkemusik. Vores gudstjeneste er en salmemesse - og derudover har vi kirkekoncerter med den musik, som der ikke er plads til i gudstjenesten. Kirkekoncerterne er jo også forkyndende og lovprisende, og mange opfatter dem med deres tekster og vidunderlige musik - f.eks. Bach og Händel - som en gudstjeneste. Vi er blevet beriget af Grundtvig, Brorson, Ingemann og mange flere salmedigtere, og denne ældre, rige sangskat er med tiden udvidet med nye salmer på nutidigt sprog og smukke melodier. Personligt føler jeg, at salmen Måne og sol med tekst af svenske Britta Hallqvist og melodi af norske Egil Hovland siger mig utrolig meget. Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, Herren vor Gud vil vi takke. Herre, vi takker dig. Herre, vi priser dig. Herre, vi synger dit hellige navn. Jesus, Guds søn, levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her, Herren vor Gud vil vi takke etc. Ånden, vor trøst, levende, varm og hellig og stærk, taler om Gud, bærer os frem dag efter dag. Herren vor Gud vil vi takke etc. De tre vers er ganske sigende og vidunderlige - ligesom i den store musik danner de en treklang, som afspejler treenigheden: Gud Fader - Jesus Kristus og Helligånden. Hvert vers peger på, hvad biblen fortæller og at Guds treenige væsen er fortsat aktuelt. Hver gang vi synger denne salme i Pedersborg og Bromme kirker, mærker jeg, at ord og musik er én stor lovsang - en fortolkning af Den apostolske velsignelse - og trosbekendelsen. For sådan er det jo - store budskaber udtrykkes i treklange. Birthe Ringe Schmidt 8 9

6 Kontakt Pedersborg-Bromme Pastorat Sognepræst, provst Lars Poulsen Kirkevænget 2 Tlf Træffes bedst tir.-fre. kl Fax E-post: Sogne- og ungdomspræst Anders Bo Jørgensen Rustkammervej 3 Tlf el Træffes bedst: ti-fr E-post: Organist og korleder for Pedersborg kirkes kor Solveig Bjergkvist Søskovvej 28 Tlf Præstesekretær Helle Holm Christensen Tlf Træffes tir.-tor.-fre Kirkebil til begge kirker Tlf Der er flere informationer på internetsiderne og Kirkebladet udgives af menighedsrådene i Pedersborg og Bromme Redaktionsudvalg: Lisbeth Grove Lundgaard, Anker Lundgaard, Jette Hvidtfeldt, Lars Poulsen, Anders Bo Jørgensen og Lars Rugaard (ansv.). Tryk: Narayana Tryk Svanemærket tryksag Pedersborg sogn Graver John Truelsen Søholm 9 Tlf Træffes tir.-fre. kl på nævnte tlf. eller dagligt på kirkegården. Tlf Menighedsrådsformand Morten Hansen Rustkammervej 70 Tlf Træffes bedst kl E-post: Bromme sogn Graver Niels Larsen Tlf Træffes på alle hverdage Kl Kirkeværge Torben Funck Maglesøvej Munke Bjergby Tlf Menighedsrådsformand Povl Erik Olsen Slagelsevej 57B Tlf Aktivitetsgrupper m.m. Netværket mødested for børnefamilier Henriette Hansen, tlf.: , mail: Kirkebakkebil transport af gangbesværede op til Pedesborg kirke oldermand Mogens Henriksen. Bestilling gennem præsterne Besøgstjeneste koordinator Esther Hancock, tlf.: , mail: Café intro og introsforum Mobil ungdomscafé og samtaleforum for unge om tro og eksistens. Se mere på Kherwara pigehjem i Indien, sponseret af Pedersborg-Bromme kontaktperson Lisbeth Lundgaard, tlf.: , mail: Børneaktiviteter under gudstjenester i Pedersborg koordinator Anette Pind, tlf.: , mail: Børnekor Korundervisning og medvirken ved koncerter og børnegudstjenester. Korleder: Solveig Bjergkvist, tlf.: Teenklubben i Pedersborg For nuværende og foregående års konfirmander og andre teenagere. Kontakt Anders Bo Jørgensen, tlf.: el Bogsalg I sognegården. Gode gaver til døbte børn og voksne. Henriette Hansen, tlf.: , mail: Ideer til børnegudstjenester Interesserede henvender sig til en af præsterne Uddeling af Børnebibler på 4 års dåbsdag Koordinator: Else Janum tlf.: Gudstjenester Pedersborg Bromme December søndag i advent BØRNENES søndag i advent søndag i advent Juleaften 14.00,16.30 og Juledag Gratis kirkebil til Bromme juledag Gratis kirkebil til Pedersborg Januar 1. Nytårsdag Helligtrekongers søndag Musikgudstjeneste søn. e. Helligtrekonger søn. e. Helligtrekonger Dåbslørdag søn. e. Helligtrekonger Uden dåb Sogneaften søn. e. Helligtrekonger Februar 3. Kyndelmissegudstjeneste søn. e. Helligtrekonger Sidste søn. e. Helligtrek Septuagesima Seksagesima Marts 6. Fastelavn BØRNENES Sogneaften Børneaktivitet under en del af gudstjenesten Børnenes Pedersborg kirke Fastelavn er ikke kun udklædning, tøndeslagning og boller. Fastelavn er også en søndag i kirkeåret med fortællingen om dengang, da Jesus selv blev døbt. I Pedersborg blander vi det hele sammen til en eftermiddag for børn og deres voksne. I kirken fortæller vi børnene om dåbens tryghed, og i Sognegården fester vi sådan, som alle børn elsker det. Søndag den 6. marts i Pedersborg kirke kl Det hele er gratis

7 Pedersborg Special shaken, not stirred! En Pedersborg Special var nok den mest populære drink, da Teenklubben i Pedersborg inviterede til Casinoaften. Ungdomspræst Anders Bo Jørgensen mixede drinks, og så stod valget ellers mel lem poker, roulette eller halvtolv. Hyggen og snakken gik højlydt i det røg- og alkoholfrie miljø i Sognegården, som for en kort stund blev afbrudt af The Holy Cows DjaZzz Trio, der sang Fly me to the Muuhn. Derved blev der lagt op til det efterfølgende arrangement i november: Find dit talent -show. Publikum var vist overbevidst om, at visse ledere i dette tilfælde ikke havde fundet deres endnu... Efter aftenens noget kapitalistiske indhold var der til slut en kort andagt, hvor teenagerne blev udfordret til at tænke videre over, hvordan vi kan samle os uforgængelige skatte i himlen i stedet for forgængelig skatte på jorden. Øverst: En Pedersborg Special. Nederst: Der blev gamblet og jublet og sukket når teenagerne gik fra lazaroner til baroner eller omvendt.

KIRKEBLADET. Bromme - Pedersborg. Årgang 54 nr. 2 Juni - august 2013

KIRKEBLADET. Bromme - Pedersborg. Årgang 54 nr. 2 Juni - august 2013 KIRKEBLADET Bromme - Pedersborg Årgang 54 nr. 2 Juni - august 2013 Den spanske maler El Grecos opfattelse af Paulus. Indien Stemmer fra Kherwara De tre søskende under interviewet (fra venstre: Resmikka,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET. Årgang 52 nr. 2 2011 juni - august. Et tilbud for livet Side 2-3

Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET. Årgang 52 nr. 2 2011 juni - august. Et tilbud for livet Side 2-3 Årgang 52 nr. 2 2011 juni - august Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET Et tilbud for livet Side 2-3 Forsiden Mulighed for unge: Tre måneder i Kherwara Der er næsten 9.000 kilometer vej fra Sorø til Kherwara

Læs mere

KIRKEBLADET. En god indgang til kirken. Jagten på en præst Side 10. Farvel fra en præst Side 8-9. Læs om kirkekorene på side 4-7. Bromme - Pedersborg

KIRKEBLADET. En god indgang til kirken. Jagten på en præst Side 10. Farvel fra en præst Side 8-9. Læs om kirkekorene på side 4-7. Bromme - Pedersborg Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET Årgang 56 nr. 3 September - oktober - november 2015 Jagten på en præst Side 10 Farvel fra en præst Side 8-9 En god indgang til kirken Læs om kirkekorene på side 4-7 Danske

Læs mere

KIRKEBLADET. Bromme - Pedersborg. Årgang 54 nr. 4 December 2013 - Januar - Februar 2014

KIRKEBLADET. Bromme - Pedersborg. Årgang 54 nr. 4 December 2013 - Januar - Februar 2014 KIRKEBLADET Bromme - Pedersborg Årgang 54 nr. 4 December 2013 - Januar - Februar 2014 Kyndelmissekoncert Torsdag den 6. februar kl. 19 i Pedersborg Kirke med pigekor, ungdomskor, drengekor og mandskor

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

2007 september - oktober - november

2007 september - oktober - november Pedersborg Bromme KIRKEBLADET Årgang 48 nr. 3 2007 september - oktober - november Nu takker alle Gud med hjerte, mund og hænder, som overflødigt godt os uforskyldt tilsender, som os fra moders liv, og

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET. Årgang 52 nr. 4 2011-12 december - februar. Den største fortælling

Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET. Årgang 52 nr. 4 2011-12 december - februar. Den største fortælling Årgang 52 nr. 4 2011-12 december - februar Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET Den største fortælling Forsiden: Juleevangeliet er en af verdens største fortællinger, og den er er et naturligt hovedtema i dette

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

PEDERSBORG BROMME KIRKEBLADET. Årgang 50 nr. 3-2009 - september - oktober - november

PEDERSBORG BROMME KIRKEBLADET. Årgang 50 nr. 3-2009 - september - oktober - november PEDERSBORG BROMME KIRKEBLADET Årgang 50 nr. 3-2009 - september - oktober - november Bar meteret 2 muldvarpe roder mere end 800 mennesker Hvad ville du sige til at have 800 mennesker til koncert i din have?

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET. Årgang 53 nr. 4 2012 December - Marts. Ingen adgang for slanger Se side 2

Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET. Årgang 53 nr. 4 2012 December - Marts. Ingen adgang for slanger Se side 2 Årgang 53 nr. 4 2012 December - Marts Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET Ingen adgang for slanger Se side 2 Forsidebilledet: Danske kroner som modgift mod slangebid I efteråret fik jeg fornøjelsen at besøge

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Årgang 52 nr. 3 2011 september - november. Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET

Årgang 52 nr. 3 2011 september - november. Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET Årgang 52 nr. 3 2011 september - november Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET Årets høstgudstjenester Selvom vi synes, at regn og sol ikke er blevet delt helt ligeligt denne sommer, vil vi alligevel takke

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET. Årgang 53 nr. 2 2012 juni - august. Forskellig tro hindrer ikke venskab Læs side 6-7

Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET. Årgang 53 nr. 2 2012 juni - august. Forskellig tro hindrer ikke venskab Læs side 6-7 Årgang 53 nr. 2 2012 juni - august Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET Forskellig tro hindrer ikke venskab Læs side 6-7 Kirkelig café i Sorø bymidte Årets sognerejse hedder Sydslesvig fra Østersøen til Nordsøen

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

KIRKEBLADET. Bromme - Pedersborg. Årgang 56 nr. 2 Juni - Juli - August 2015

KIRKEBLADET. Bromme - Pedersborg. Årgang 56 nr. 2 Juni - Juli - August 2015 KIRKEBLADET Bromme - Pedersborg Årgang 56 nr. 2 Juni - Juli - August 2015 Forsiden Ved dåb i Folkekirken bliver man medlem af denne. Nogle har så senere meldt sig ud og ønsker nu genoptagelse, andre er

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET. Årgang 51 nr. 3 2010 sept. - nov. En oase midt i krigen. Se side 2

Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET. Årgang 51 nr. 3 2010 sept. - nov. En oase midt i krigen. Se side 2 Årgang 51 nr. 3 2010 sept. - nov. Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET En oase midt i krigen Se side 2 Per Henriksen serverer i kantinen i Camp Bastion i Afghanistans krigshærgede Helmand-provins. Tro og omsorg

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

ka len der 2014 jan juli

ka len der 2014 jan juli ka len der 2014 jan juli august mar september oktober maj november jul december Kal.juli-dec_2014.indd 1 02/07/14 13.59 JULI 6. Dig, Mig og Gud Homeedition kl. 10.30-12.00 hos Helene & Andreas Mathew Grønnevang

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Godt Nyt. Januar 2006. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Januar 2006. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Januar 2006 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Søndag den 15. januar har vi menighedsmøde efter gudstjenesten. Vi vil bl.a. tale om menighedslejr, budget og praktiske

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad november-december 2014 Vanløse Frikirke 1 Dit kirkeblad Velkommen

Læs mere

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste. Alle Helgen eller Halloween De små synger. November 2013

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste. Alle Helgen eller Halloween De små synger. November 2013 November 2013 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Alle Helgen eller Halloween De små synger Hvem finder jeg hvor? Sognepræst Lyngevej 12,

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 51. årg. 2014/15 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi frem til advent 2015 vil anvende

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup KIRKEBLAD 1/6 30/8 2009 Glesborg Fjellerup Sommerglæder Sommeren er over os. Hele tre måneder har vi at se frem til, og vi, der er så heldige at bo nær skov, strand og vand har masser af muligheder for

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2013 Vi tror på en levende Gud. En Gud som kender os, fordi Han har skabt os - men som ikke stopper ved det! Han ønsker, at vi skal lære sandheden

Læs mere