DEN SELVFORTÆLLENDE ORGANISATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN SELVFORTÆLLENDE ORGANISATION"

Transkript

1 DEN SELVFORTÆLLENDE ORGANISATION Af Ask Agger Er I fuldstændig vanvittige!. Du sidder i kundesupport med en rasende kunde i røret, der nægter at betale 25 kroner i omkostninger for et brev, han har underfrankeret med 25 øre. Du ved af erfaring, at det tager mindst 20 minutter at få afsluttet samtalen. Der er travlt i dag, så du overvejer at lade ham slippe for at spare tid og hovedpine. Hvad gør du? Post Danmark bruger i dag læringsspil i deres interne personale- og lederudvikling. Det gælder både formidling af konkret faglig viden, men også, som i eksemplet ovenfor, i arbejdet med hverdagens hårde valg og dilemmaer. Gennem spillets fiktive handlingsforløb kan f.eks. en sektionsleder få en konkret forståelse af medarbejdernes hverdag i øjenhøjde med kunderne. Post Danmark er i dag kun én af mange virksomheder, der bruger læringsspil, herunder rollespil, til at udvikle organisationen. Intro Den moderne organisation er under belejring. Både internt og eksternt accelererer en udvikling, der på én gang underminerer gamle ledelsesværktøjer og afføder nye krav til organisationen. Hver dag bliver det sværere og sværere at få overblik og at navigere, mens kunderne og medarbejderne gradvist bliver immune overfor traditionelle redskaber som branding og værdibaseret ledelse. Den moderne leder står i et paradoks, hvor egenart er blevet fællesnævner, og hvor magt går hånd i hånd med afmagt. Denne artikel beskriver tre udfordringer hos den moderne organisation, der alle kan bekæmpes med anvendelse af elementer fra rollespil. I denne sammenhæng tænkes på teknikker og strukturer fra rollespil frem for rollespil, som det konkret udøves som ungdomskultur 1. Det er således spilredskaber til organisationsudvikling med et fagligt fokus, frem for rollespil som ungdomshobby, der er artiklens omdrejningspunkt. 1 Der er sket en løbende udvikling i betydningen af betegnelsen rollespil i offentligheden og i erhvervslivet. Fra at være ukendt i 80 erne blev ordet relativt velkendt og respekteret i slutningen af 90 erne, og det var ikke længere nødvendigt at indlede en præsentation med: Du har måske hørt om Dungeons & Dragons. De sidste par år er udviklingen dog skiftet igen grundet den store succes inden for fantasy live-rollespil. I dag er ordet rollespil i de flestes øjne blevet synonymt med brynjeklædte knægte, der med papsværd i hånd leger røvere og soldater i de danske skove. 1

2 Artiklens teoretiske afsæt er Luhmanns systemteori, der kombineres med erfaringer fra konkrete opgaver for mere end 50 virksomheder og organisationer. Foruden konkrete rådgivnings- og designopgaver bygger artiklen også på diskussioner med en lang række ledere og forskere. Artiklens tilgang er således ikke så meget en teoretisk eller analytisk afhandling som en opsummering af konkrete erfaringer fra marken, forklaret med assistance fra den tyske systemteoretiker Niklas Luhmanns begrebsapparat. Artiklens fokus er private virksomheder, men de beskrevne dynamikker og muligheder gælder alle komplekse organisationer. 2

3 Tre hovedpiner tre udfordringer Den moderne leder har det ikke let, foruden hans golfhandicap har en række problemer og udfordringer meldt deres ankomst. Både organisationen og omverdenen er blevet ekstremt kompleks og foranderlig, og kravene til både innovation, markedsføring og medarbejderengagement er benhårde. Før vi dykker ned i ormegården, så lad lige se på tre drivkræfter bag udviklingen. Drivkræfter: Hyperkompleksitet Det moderne samfund er blevet hyperkomplekst 2. Det er blevet næsten umuligt at forudsige udviklingen bare få måneder ud i fremtiden. Tænk blot på hele dotcom boblen, hvor alle de dygtigste konsulenter og regnedrenge blev taget på sengen af udviklingen. I dag er enhver beslutning forbundet med risiko 3. Situationen er ikke noget nyt fænomen, men resultatet af en lang evolutionær udvikling, der gennem århundreder har affødt det moderne globaliserede verdenssamfund og den moderne organisation med en høj grad af specialisering. I udviklingen ligger et iboende paradoks ved at organisationer for at kapere omverdenens ekstreme kompleksitet selv bliver mere og mere komplekse internt. Brandingtolerance Markedsføringen af produkter (både fysiske og symbolske) har nået en kvalmegrænse, hvor forbrugerne er blevet næsten resistente over for selv de mest udspekulerede markedsføringstricks. Traditionel branding virker ganske enkelt ikke meget længere. I år 2000 måtte man bruge 97 reklamespots på tv i USA for at opnå samme effekt, som man havde med 3 reklamespots blot fem år tidligere 4. Siden er forbrugerne blot blevet endnu mere uopnåelige. Autenticitet og narcissisme I dag jagter vi autenticitet og mening i et kapløb om at være unikke og enestående individer. Vi hævder et monopol på at realisere os selv som unikke, men indfanges i vores stræben efter egenart i et paradoks, hvor det netop er vores stræben efter forskellighed, der gør os ens. Vi konkurrerer om at stå uden for konkurrence og ligner derfor hinanden mere og mere. De nævnte drivkræfter er del af en udvikling, som har kastet den moderne virksomhed og organisation ud i et ukendt farvand, hvor traditionelle redskaber har svært ved at slå til. 2 Kompleksitet er et nøglebegreb i Luhmanns systemteori. Begrebet hyperkompleksitet er herhjemme blevet brugt af særligt Lars Qvortrup, der har flere glimrende bøger om emnet på samvittigheden. 3 Jvf. Ulrich Bechs teori om Risikosamfundet. 4 jvf. en analyse fra Willard Bishop Consulting Group. 3

4 Tre konkrete udfordringer: Navigationsevne Hvordan bliver vi bedre til at navigere, lægge strategier og træffe beslutninger? Hvordan sikrer vi os det bedst mulige billede af vores omverden, således at vi har det optimale landkort til rådighed? Hvordan fremmer vi en dynamisk organisationskultur, hvor der er mod til at tage chancer, og hvor kompleksiteten ikke fanger os i handlingslammelse og apati? Engagement Hvordan trænger vi igennem brandingens sandstorm og skaber engagement og tilknytning til medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere? Hvordan tilvejebringer vi den eftertragtede autenticitet og identifikation i kampen med tusinder af konkurrenter, der ligeledes forsøger at sælge mening? Og hvordan sikrer vi, at engagementet holder over tid? At indholdet ikke udvandes, så snart den umiddelbare nyhedsværdi og begejstring har lagt sig? Reproduktion af tillid Hvordan fordrer vi tillid i en organisation? Tillid er en central forudsætning i enhver moderne organisation. I en organisation med en høj grad af specialisering og selvstyrende enheder er det tilliden, der underbygger det nødvendige mod til at tage ansvar og være innovativ. Tilliden er vores primære våben i en verden af risiko. 4

5 Kort om Luhmanns systemteori Et kort blik på Luhmanns systemteori. Niklas Luhmann ( ) var en tysk sociolog, der med sin systemteori præsenterede det hidtil mest ambitiøse bud på at lave en almen grand theory inden for sociologien. Kort før sin død i 1998 afrundede Luhmann sit teoretiske livsværk med hovedværket Die Gesellschaft der Gesellschaft, der afsluttede et ekstremt produktivt forfatterskab på mere end 70 bøger og flere hundrede videnskabelige artikler. Luhmanns teori og tilgang får større og større udbredelse og anvendes bl.a. inden for pædagogik, organisationsteori, retshistorie og religionsvidenskab. Det kræver et vist tilløb at komme i gang med Luhmanns ekstremt sofistikerede og nuancerede teorikonstruktion. Lad os se lidt nærmere på to af Luhmanns centrale begreber 5. Anden Ordens Kybernetik Et centralt begreb er Anden Ordens Kybernetik, der af Luhmann bruges om en metode, hvor man iagttager iagttagelse. Alle systemer bruger et iagttagende skel (eller kode), når de iagttager deres omverden (f.eks. bruger retssystemet skellet ret/uret), og dette skel er vi selv blinde for. Vi kan så at sige ikke selv se, hvordan vores fordomme farver vores verdensopfattelse, vores blinde punkt. Anden Ordens Kybernetik er en metode, hvor vi iagttager hinandens blinde punkter. Jeg kan ikke se mine egne fordomme, men ved at iagttage andres fordomme kan jeg blive bevidst om, hvordan fordomme (inkl. mine egne) farver den måde, omverdenen bliver opfattet. Luhmanns teori er i sig selv et eksempel på Anden Ordens Kybernetik, idet hele teorien er baseret på, hvordan systemer iagttager deres omgivelser gennem skellet system/omverden. Autopoiesis Dette begreb fra biologiens verden dækker over den mekanisme, hvorved systemer, f.eks. en organisation, etablerer selvforståelse gennem en selvrefererende proces. Organisationen går så at sige i selvsving og lukker af over for sin omverden ved at danne sine egne koder for, hvad der er relevant, og hvad der ikke er. Autopoiesis er en slags selvforsvarsmekanisme, som træder til, når systemer udsættes for en omverden med stor kompleksitet. I autopoiesen ligger et indbygget paradoks, når f.eks. retssystemet lukker sig om sig selv ved, at ret bliver, hvad retten siger er ret. Man kan så at sige kun forstå et systems indre logik og selvforståelse inde fra systemet selv og med systemets eget sprog. Begrebet har Luhmann hentet fra biologen Maturana, og ordet betyder direkte selvskabelse. 5 For en generel introduktion til Luhmanns teoridannelse anbefales: Niklas Luhmann introduktion til teorien om sociale systemer af George Kneer & Armin Nassehi, glimrende oversat af Nils Mortensen (Hans Reitzels Forlag 1999). 5

6 Organisationen som fortælling Enhver organisation kan opfattes som en levende fortælling, der gennem autopoiesisk selvreference reproducerer sin egen mening. Organisationen fører så at sige en diskursiv diskussion med sig selv, hvor den løbende definerer og redefinerer sig selv og sin omverden. Luhmann har skrevet meget om disse processer, men vi kender dem også selv fra hverdagen i de situationer, hvor vi træder ind i en fremmed organisation og observerer et indre liv, som det er næsten umuligt at forstå som udefrakommende. Organisationen har sit eget sprog og en usagt kultur med et net af forventninger, dogmer og fordomme. Luk øjnene Lad os tage filmselskabet Zentropa som eksempel. Luk øjnene og tænk på Zentropa, få et billede på det indre lærred af Lars von Trier, Peter Aalbæk med cigaren og hele dogme-showet. Ikke noget med at smugkigge! Luk øjnene helt! Tænk på de positive ting og de negative. De gode film, de dårlige og måske de frække Åbn øjnene igen. Hvis ordene Zentropa, Trier, Peter Aalbæk eller dogme sagde dig noget, fremkaldte et eller andet billede bag de lukkede øjne, så er du en af de tusinder, ja millioner af medfortællere, der hver dag er med til at skabe fortællingen om filmselskabet. Når vi lukker øjnene, er der kun fortællingen tilbage. Bad man hundrede danskere om at lave den lille øvelse med at lukke øjnene, som du lige har leget, så vil de indre forestillinger om Zentropa være både ens og forskellige. Det vil være forskellige udlægninger af den samme fortælling. Der vil være forskelle, men også store ligheder. Fortællingen om Zentropa er den samlede sum af alle de mennesker, der kender til selskabet. Alle medarbejdere, tidligere medarbejdere, biografgængere, eller blot dem, der har læst de farverige beretninger i pressen. Det er en kollektiv fortælling, der reproduceres og udvikles tusinder, ja millioner af gange dagligt. Hver enkel lille reproduktion er flygtig og kan skifte på et øjeblik, men den samlede fælles fortælling er en relativt konservativ og konstant størrelse. Fortællingen i en organisation er ikke noget som dikteres fra direktionsgangen eller fremmanes gennem branding og marketing. Det er en levende konstruktion med sit eget liv, der dagligt påvirkes tusinder af gange af et utal af aktører. 6

7 Hvad bærer fortællingen? Hvad er det, som bærer fortællingen i en organisation? Hvor er kulturen nedlejret? Er det i logoet, listerne med værdier på hjemmesiden eller det mundrette slogan på kaffekoppen? Vores påstand er, at det er noget helt andet. Det er de små daglige ritualer, de usagte traditioner, hverdagens symboler og sproget. Hvordan giver vi ris og ros? Hvordan fejrer vi sejrene eller kommer os over nederlagene? Hvordan siger vi velkommen til nye kollegaer, og hvordan tager vi afsked med dem, der forlader os? Den daglige reproduktion af organisationens fortælling struktureres af de små ting, og skal kulturen ændres, er det på hverdagens mikroplan, der skal sættes ind. Kanal Virkeligheden Organisation (system) Helhed (omverden) Den indre omverden Ovenstående tegning er et forsøg på at illustrere den moderne organisations kamp mod kompleksiteten. Organisationen (systemet) flyder i et hav af uendelig kompleksitet, som vi kan kalde helhed (Luhmann ville sige omverden). Organisationen kan ikke forholde sig direkte til helheden, så i stedet skaber organisationen en indre omverden, en slags forenklet mini-udgave af den store helhed. Lad os kalde den for virkelighed (tænk på ordet virkelighed: virker-lighelhed). Organisationens indre virkelighed er den krystalkugle, som organisationen bruger til at forstå sig selv og sin omverden. Det er denne krystalkugle, som organisationen kigger dybt i, når man vil forudsige fremtiden, aflæse kundernes krav og forstå sin egen situation. Vi navigerer så at sige i helhedens hav med virkeligheden som kort. Der går en kanal mellem helheden og virkeligheden, som løbende filtrerer og fortolker de elementer fra den hyperkomplekse omverden, der kommer gennem nåleøjet. 7

8 Den diskursive proces, hvorved organisationen løbende opdaterer kortet (den indre virkelighed) og derved reproducerer sin selvforståelse og opfattelse af sin omverden, er, hvad Luhmann betegner autopoiesis. Det store problem er, at vi ikke kan se forskel på helheden og virkeligheden. Faktisk bilder vi os selv ind, at virkeligheden er lig med helheden. Vi mangler erkendelse af, at vores verdensopfattelse er subjektiv og farvet af fordomme, forventninger og fortolkninger. Vi kan ikke se, hvad vi ikke kan se. Og vi kan ikke se, at der er noget, vi ikke ser. Det er denne blindhed, som Luhmann mener, at metoden Anden Ordens Kybernetik kan være med til at afdække. Så længe der er en rimelig sammenhæng mellem helhed og virelighed, gør det ikke så meget, at organisationen forveksler havet og kortet. Vi kan stadigvæk navigere uden at støde på de værste skær. Problemet bliver først livstruende for organisationen, når kortet ikke længere passer. Hvad med dig selv? Ovenstående beskrivelse gælder en organisation, men det forholder sig på samme måde med dig selv. Hvad er du? Ja, faktisk er du blot et par kilo gråligt fedtvæv med en række lighedstræk med et blomkålshoved. Din hjerne ligger og flyder i mørket, kun forbundet til sin omverden gennem nervebanernes signaler om sanseindtryk. Kan hjernen forstå hele sin omverden? Nej, det er umuligt. Men ud fra nerveimpulserne forestiller hjernen sig, hvordan omverdenen er. Vi bruger hvert vores subjektive indre kort, når vi forsøger at forstå vores omverden og navigere i den. Og på samme måde som organisationen er blind for, at der er forskel på kortet og på havet, således bilder vi også os selv ind, at vores forestilling af verden er lig med vores egen fordomsfulde virkelighedsopfattelse. Forkalkningens forbandelse Da instruktøren Ridley Scott lavede sin science fiction film Blade Runner i 1982, valgte han at bruge reklamer i filmen fra en håndfuld store velkonsoliderede firmaer. Han ønskede, at fremtidens publikum også ville kunne nikke genkendende til firmanavnene i hans film. Kort efter var en lang række af disse firmaer faldet bag om dansen i konkurs e.l. Det gjaldt bl.a. Bell, Pan-Am og Atari. Fænomenet blev kaldt Blade Runnerforbandelsen og er et eksempel på, hvad alle analyser er enige om nemlig at de færreste virksomheder formår at fastholde succes på lang sigt, og at det er lige meget, om de virker 8

9 nok så velkonsoliderede 6. Herhjemme behøver vi blot tænke på ØK, B&W, Nordisk Fjer, Memory Card og Hafnia. Det, der går galt, er, at organisationen bliver for lukket i sin autopoiesis. At selvreferencen bliver fanget i en dysfunktionel spiral, hvor organisationen mister sin fornemmelse af omverdenen og fanges af traditioner, rutiner og en forældet selvforståelse. Kanalen mellem den indre virkelighed og omverdenens helhed kalker til, og pludselig navigerer organisationen med et forældet kort. Blade Runnerforbandelsen illustrerer den skæbne, som overgår de fleste organisationer på lang sigt. I starten af organisationens liv fungerer kortet fint, og organisationen kan navigere effektivt. Men som tiden går, begynder forkalkningen, og langsomt bliver kortet forældet. Historien ender som regel med et skibbrud, når organisationen pludselig knuses mod skær, der ikke er med på det forældede kort. Vi havde for et par år siden en udenlandsk kunde i telebranchen. Organisationen havde oplevet et skift fra at være et statsligt monopol til pludselig at skulle agere på et frit liberaliseret marked. Omvæltningerne blotlagde en kulturel kløft i organisationens selvforståelse, rutiner og sprog. Man manglede simpelthen begreber som service, kundeorientering og konkurrence i organisationens ordbog. På kort tid måtte man opdatere den indre virkelighedsopfattelse, der var kommet et årti eller to bagud i forhold til resten af samfundet. Lidt mindre dramatisk kan forkalkningen også medføre, at organisationen overser nye muligheder i markedet eller potentialer for innovation. Man glider bag om dansen. 9 6 Se f.eks. Storytelling in Organizations: Facts, Fictions, and Fantasies af Yiannis Gabriel.

10 Rollespil som refleksionsredskab Rollespil tilbyder sammen med andre simuleringsværktøjer et unikt værktøj i arbejdet med organisationsudvikling. Lad os se på et par af de væsentligste forcer ved metoden. Perspektivskift Rollespil handler om at skifte perspektiv. I spillet påtager man sig en fremmed identitet og handler, diskuterer og agerer ud fra andre værdier, holdninger og fordomme, end man plejer. Man leger så at sige med virkelighedsopfattelser. Rollespil er i Luhmanns terminologi Anden Ordens Kybernetik, for spillet handler netop om at træde et skridt væk fra sig selv og iagttage verden fra en ny vinkel. Rollespil lader os ikke direkte iagttage vores egne fordomme, men simulationen kan styrke vores evne til at forstå og respektere fremmede virkelighedsopfattelser samt skærpe vores generelle forståelse af fordommenes betydning, ikke mindst vores egne. SimCorp Den danske software koncern samlede i 2001 godt 500 medarbejdere i Malmø til præsentationen af virksomhedens nye strategi og værdier. Arrangementets centrale omdrejningspunkt var et enormt rollespil, hvor samtlige medarbejdere over en dag trådte i karakter som 28 konkurrerende filmhold. Med filmproduktionen som ramme arbejdede deltagerne sammen om konkrete udfordringer, der satte den nye vision og værdierne på dagsordenen. Arrangementet var et enormt logistisk set-up med både helikopter, stuntfolk, westernheste, special effects og mere end 100 crewfolk. Hele Sjælland var blevet støvsuget for filmudstyr til begivenheden. Konkret kan det give ny viden og inspiration i en organisation, når man gennem simulerede forløb bytter rundt på de vante kasketter. Det kan give et nyt og konstruktivt indspark til strategiprocessen, når ledelsen pludselig spiller sin egen værste konkurrent i kampen om at dominere markedet. Og det kan løsne op for interne konflikter, når kollegaer i et spil prøver at bytte jobfunktioner og får en førstehåndsoplevelse af hinandens udfordringer og behov. Simuleret relevans 7 Rollespil kan hjælpe os med at lære. Vi mennesker husker ganske lidt, og vores hjerne er faktisk ganske selektiv med, hvad den ønsker at holde fast ved. Kort sagt sorterer hjernen mellem, hvad der er essentielt at huske/lære, og hvad den mener er ligegyldigheder, som vi nok ikke får brug for igen. En god mekanisme fra vores fortid som abe, hvor vi husker de ting, som hjælper i overlevelsen, f.eks. at det var en fed idé at klatre op i et træ, da løven kom forbi. I dag er der få løver, og derfor er det de færreste, som kan huske særlig meget fra studietidens utallige forelæsninger eller de smarte ord, som er blevet serveret med powerpointslides på sidste konference. Hjernen tror ikke på, at det har betydning for vores overlevelse 8. 7 Se f.eks. artiklen Spil er en kampplads for viden af Max Møller og Svend Ask Larsen. 8 Se evt. Hans Henrik Knoops "Leg og læring" eller Mihaly Cziksentmihalyis "Flow" for nogle gode betragtninger på dette område. 10

11 Det sjove ved hjernen er, at den ikke kan se forskel på ægte relevans og simuleret relevans. Vi husker lige godt, hvad enten løven var virkelig, eller den blot var simuleret i et spil. Spil og simuleringer lader os således skabe virtuelle oplevelser og erfaringer, som vi gennem simuleret relevans har nemt ved at huske og genkalde. Det kræver selvfølgelig, at spillet er velkomponeret og byder på en troværdig indlevelse, men er den forudsætning på plads, kan selv den mest røvkedelige eller knastørre viden indlæres effektivt gennem simulation. Medejerskab Rollespil er en social øvelse, hvor deltagerne i fællesskab skaber en historie. Alle er medforfattere og medejere af historien. På denne måde har rollespil et iboende demokratisk islæt, når spillet introducerer centrale spørgsmål, som alle er med til at finde svarene på. I en organisation kan spillets brede ejerskab anvendes til at skabe dialog og åbenhed omkring organisationsændringer og nye initiativer. Nye virksomhedsværdier eller en ny forretningsplan kan gennem et spil formidles til hele organisationen i en involverende form, hvor ledelsen frem for at prædike entydige svar lægger op til debat og en fælles jagt på de bedste svar. Det er vores erfaring, at de fleste ledere i dag er meget villige til at involvere medarbejderne i beslutningsprocesser og strategiudvikling. Det største problem er at finde en effektiv ramme til medarbejderinddragelsen, og her viser spil sig meget effektive. Hvis du ikke tror på effekten af simuleret alvor, så prøv at bede en knøs, der spiller hobbyrollespil, om at genfortælle sit sidste eventyr. Du vil møde et Celebration X I forbindelse med det danske EUformandsskab i 2002 blev der arrangeret en stor ungdomskonference om europæiske visioner i DGI-byen i København. Mere end 300 politisk engagerede unge var samlet fra hele Europa for at nytænke debatten om fremtidens Europa. Som anslag til konferencen producerede vi det politiske rollespil Celebration X, der iscenesatte en fiktiv krise i Europa anno Spillet lod deltagerne diskutere EU fra helt nye vinkler i en simuleret krisesituation, hvor konflikter blev trukket skarpt op, og hvor der var direkte sammenhæng mellem valg og konsekvens. Spillets simulation var relativt troværdig og gennemført, f.eks. spillede en amerikansk diplomat den amerikanske ambassadør, og rigtige embedsmænd og eksperter i bl.a. sikkerhedspolitik deltog ligeledes. Undervisningsministeriet og Dansk Ungdoms Fællesråd stod bag arrangementet. vandfald af røverhistorier og gamle legender. Enhver, der har spillet rollespil som hobby har oplevet, hvordan den fiktive historie er ekstremt effektiv til at bjergtage hukommelsen de fleste har ligefrem drømt om deres rollespilsoplevelser. Vidensdeling & innovation Rollespil tilbyder sig også som et stærkt redskab til at facilitere vidensdeling og innovation i organisationer og opsamle erfaringer med best practice. Vidensdeling er kommet på dagsordenen i de fleste organisationer, og mange steder har man brugt formuer på komplekse IT-løsninger, som ingen efterfølgende bruger. 11

12 Det store problem er som oftest, at man beder medarbejderne om personligt at beskrive den viden, de selv ligger inde med, hvilket er ekstremt svært. Det er omstændigt at lave fyldestgørende beskrivelser, det er vanskeligt at gætte, hvad der vil være relevant for fremtidige læsere, og den nedfældede viden bliver hurtigt forældet og irrelevant. Risikovillighed er generelt understimuleret i danske virksomheder og organisationer, hvilket er et stort problem både ledelsesmæssigt og strategisk. Rollespil kan med den rette faglige vinkling hjælpe organisationer med at opøve nysgerrighed og innovation. I et spil kan der etableres simulerede udfordringer og opgaver, der ansporer og motiverer kollegaer til i fællesskab at forene deres viden og tænke nyt. Simulationen giver mulighed for at eksperimentere, afprøve en bred vifte af løsninger og berøre de tabuer og dogmer, som alle organisationer slæber rundt på. Det er muligt at blande alvor og leg i en form, hvor det er virtuelle matadorpenge, der er på spil, frem for virkelighedens hårdttjente kontanter. Det er ikke spillet, der giver deltagerne ny viden; spillets funktion er at etablere rammer for en proces, hvor deltagerne beriger hinanden med viden og idéer. Det er dog en forudsætning for et positivt udbytte, at spildesignet Wallbreakers Et spil om forandringsledelse, der oprindeligt designet til intern lederudvikling i CSC. Spillet fokuserer på modstand mod forandringer og hvordan man ledelsesmæssigt håndtere de forskellige typer af modstand. Spillet anvendes bl.a. af Danfoss, DSB, Dell og Nykredit. målrettes meget stramt mod et fagligt udbytte, således at oplevelsen ikke forfalder til almen hygge og leg, der kan være god teambuilding, men som hverken giver varig innovation eller vidensdeling. 12

13 Rituelle overgange Sidst men ikke mindst, kan rollespil bruges til at facilitere rituelle overgange i organisationer. Store organisationsændringer, f.eks. i forbindelse med fusioner eller nye strategier, efterlader alt for ofte gabende ar i organisationens kultur. Der opstår en kløft mellem før og nu, og mange medarbejdere føler sig koblet af processen og oplever, at der ikke er respekt for deres erfaringer og ønsker. Disse problemer er fremvoksende i dag, hvor mange ledere føler et stadigt stigende behov for at markere forandringsparathed og fornyelse. Det er ingen let opgave at forandre gamle traditioner, forventninger og fordomme i organisationer. Kun gennem afbalancerede overgangsritualer, hvor fortiden genfortælles konstruktivt og med respekt i en ny selvforståelse, kan forandringerne gennemføres, uden at kulturen trækkes i stykker. Værdier i Spil Post Danmark introducerede i starten af 2004 fire nye værdier for koncernen. For at hjælpe med at involvere samtlige medarbejdere over hele landet blev der designet et spilværktøj, kaldet Værdier i Spil. Spillet rummer en række opgaver og udfordringer, deriblandt en række øvelser med elementer fra rollespil, hvor deltagerne diskuterer konkrete dilemmaer, hvor værdierne omsættes til hverdagens praksis. Spildesignet er fleksibelt og kan tilpasses organisationens mange divisioner og faggrupper. Rollespil kan i denne forbindelse bidrage som et redskab til at lave kollektive overgangsritualer. Rollespil formidler nye tiltag i en demokratisk form, hvor medarbejderne spiller hovedrollen. Spillets dialog giver mulighed for at sammenknytte tradition og nyskabelse og etablere en positiv genfortælling af organisations-kulturen (arbejdet med rituelle overgange i organisationer forudsætter dog, at ledelsen er villig til at tage medarbejderne med på råd og er lydhør over for både den positive og negative feedback). Det handler ikke om events og ren iscenesættelse, det handler om at etablere et fælles fundament i organisationen, der er baseret på kollektive oplevelser og erfaringer. Dét er forskellen på, at direktøren hævder, at den gamle organisationsform ikke længere er tidssvarende, og at alle medarbejdere gennem et spil er nået frem til den fælles erkendelse, at organisationen har et uudforsket potentiale for innovation. 13

14 Konkret anvendelighed Lad os vende tilbage til de tre udfordringer og se på, hvordan simuleringsværktøjer fra rollespil tilbyder sig som nyttige værktøjer. Navigationsevne Som beskrevet tidligere har organisationer svært ved at navigere i dag. Det er svært at forudsige udviklingen, enhver beslutning er forbundet med risiko, og usikkerheden medfører ofte handlingslammelse. Lad os bruge billedet fra tidligere med kortet. Organisationerne har for dårlige kort, der alt for hurtigt forældes, og som kun kan tydes af ganske få i organisationen. Rollespil kan hjælpe os med at lave bedre kort og læse dem bedre. For det første kan spillets metode (Anden Ordens Kybernetik) bistå med at skærpe organisationens opfattelse af både sig selv og sin omverden. Man kan afprøve alternative fremtidsscenarier og stille de nødvendige kritiske spørgsmål i en tryg ramme, hvor dialogen er konstruktiv. Organisationen kan f.eks. simulere de langsigtede konsekvenser af tre alternative strategioplæg og gennemspille forskellige forløb alt afhængigt af konkurrenternes strategier. Netop gennem et perspektivskifte, f.eks. at påtage sig rollen som organisationens egen værste konkurrent, kan der etableres ny viden og høstes dyrebare erfaringer. Stjerneskibet I foråret 2002 arrangerede HK Handel et kursus om samarbejde, forhandlingsteknik og personlig formidling. Rammen om kurset var science fictionrollespillet Stjerneskibet, hvor de godt 50 deltagere trådte ind i et dystopisk fremtidsunivers, der kørte non-stop i to døgn. Før spilstarten havde deltagerne fået intensiv undervisning i bl.a. retorik, forhandlingsteknik og formidling. Disse nyerhvervede færdigheder blev sat på prøve i spillets handling, der var bygget op om en række store konflikter og udfordringer, der krævede både samarbejde, overtalelsesevner og benhårde forhandlinger. Spilrammen var meget troværdigt opbygget i et gammelt bunkeranlæg på Amager og bød bl.a. på videodagbøger, en talende androide og et muteret rummonster. Yderligere gør spilværktøjer det muligt at inddrage en større kreds i beslutningsprocesser og strategiudvikling. Mange medforfattere tilføjer dels flere erfaringer til processen, men giver også efterfølgende et engagerende medejerskab, når beslutningerne skal implementeres. Jo flere aktører i processen, der tør stille spørgsmål og foreslå alternativer, desto mindre er risikoen for, at organisationen dør af forkalkning. Flere skarpe øjne bidrager meget til arbejdet med at tyde kortet. Engagement Den anden udfordring, vi har taget op, er problemerne med at fastholde engagement og loyalitet hos medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere. Hver dag møder vi utallige tillokkende tilbud, der falbyder autenticitet, identifikation, mening og livsindhold. Hvorfor i alverden gider vi identificere os med noget så røvkedeligt som vores arbejdsplads? Især hvis vi har haft det samme job i en årrække. 14

15 Rollespil giver en mulighed for at give folk medejerskab. Frem for traditionel kommunikation og branding, der sælger færdigpakkede historier til et passivt publikum, giver spillets kollektive oplevelse mulighed for at lægge initiativet over til folk selv - at føre dem ind i en historie, hvor de selv er hovedpersonen. Og hvis der er noget, folk efterspørger i dag, så er det at føle sig som hovedpersoner i deres eget liv. Rollespil er en dialog, og dialog forpligter. Man anspores til at blive for at følge samtalen til dørs og venter i spænding på, hvilken drejning historien tager næste gang. Når det gælder om at fastholde engagementet, kan rollespillet også hjælpe. Dagligdagen i de fleste organisationer opleves af medarbejderne som en uendelig proces uden pauser. Der er sjældent tid til at stoppe op, se på resultatet og fejre sejrene (eller komme sig over nederlagene). Det er meget svært at identificere sig alene med processen - vi behøver konsekvens, resultater og produkter, som vi kan spejle os selv i og bruge som samlende symboler. Rollespil giver mulighed for at opsamle diskussioner og forløb i konkrete produkter, der har konsekvens, og som forpligter kollektivt. Erfaringer og overvejelser fra et simuleret spilforløb kan sammenfattes i et slutprodukt, der er et stærkt værktøj i efterfølgende refleksion og evaluering. Reproduktion af tillid Tillid er den smøringsolie, der får alle moderne organisationer til at fungere 9. Det er tilliden, der giver os modet til at tænke nyt og innovativt, og det er tilliden, der får os til at åbne munden, når vi opdager, at resten af organisationen læser kortet på hovedet. Niveauet af tillid i en organisation kan ikke dikteres af ledelsen, det kan ikke tilføjes med et smart tryllekneb eller et flashy kick-off. Tillid tager tid, og tillid er noget, som opbygges dynamisk i det daglige samspil mellem folk. Tillid kræver frie rammer. I den forbindelse tilbyder rollespil som dialogværktøj en mulighed for at fordre den sociale interaktion i organisationen. Spillet giver mulighed for at lave struktureret frihed, således at tilliden kan oparbejdes på et fokuseret område, f.eks. i forbindelse med vidensdeling eller innovation. Tillid bunder i social gavegivning af symbolsk karakter. Man udviser tillid, håber at den ikke bliver misbrugt og måske senere gengældt. Rollespil giver deltagerne mulighed for bonding gennem virtuel gavegivning og skaber relationer, der forpligter til videre samarbejde og dialog. 9 Tillid er et meget centralt begreb i Luhmanns teori. Hans lille bog om tillid fra 1968, oversat til dansk i 1999, kan varmt anbefales. 15

16 Perspektivering Én ting er teori, noget andet praksis. Det er ingen let sag at navigere en stor organisation, og de fleste gode hensigter kuldsejler hurtigt i mødet med hverdagens travlhed. Den væsentligste forudsætning for succesfuld anvendelse af simuleringsværktøjer er, at spildesignet målrettes meget specifikt til opgaven, samt at der er ledelsesmæssig opbakning og commitment til at følge op på processen. Intet sender et dårligere signal end at indbyde medarbejderne til dialog gennem et spil for efterfølgende at ignorere deres bidrag og fortsætte med gammel praksis. Hvis man viser de andre kortet, må man også lytte til, hvad de siger. Et spil uden opfølgning, efterfølgende perspektivering og refleksion er spild af både tid og energi. Det er vores erfaring, at det langsigtede udbytte af et læringsspil afhænger mindst lige så meget af den efterfølgende opfølgning som af selve spiloplevelsen. Et typisk problem ved anvendelse af rollespil i organisationer er, at der går for meget leg i den. At den barnlige begejstring over at prøve noget nyt overskygger det faglige fokus og alvoren. Selvfølgelig har fri leg sin berettigelse i teambuilding, men på det plan er rollespil hverken bedre eller dårligere end f.eks. rapelling, go-cartræs eller bowling. Rollespil kan andet og mere. Det er derfor vigtigt, at der bliver stillet høje og præcise krav til spilværktøjernes resultat, og at opfølgningen ikke forenkles til, at det var en god proces. Min erfaring er, at anvendelse af spilværktøjer i organisationsudvikling og læring har et stort potentiale, og at der er en voksende villighed til at tage disse nye redskaber i brug. Den største udfordring ligger i at opsamle teori og erfaringer, samt at supplere den indledende begejstring over mulighederne med solidt og fagligt håndværk. Rollespil er ikke blot et forfriskende alternativ til gængse lærings- og udviklingsværktøjer. Det er potentielt en helt ny værktøjskasse, der er egnet til de udfordringer, som møder fremtidens organisationsformer. 16

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA KONFERENCEN FOR LEDERE OG MELLEMLEDERE PÅ KOLDKÆRGÅRD TORSDAG DEN 15. MARTS 2016 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland Oplag 300

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

rolle og redskaber Psykologens

rolle og redskaber Psykologens Psykologens rolle og redskaber Organisationspsykologernes force er den teoretiske forankring. den platform, der giver redskaberne liv og mening, og som gør, at de kan forvalte redskabsbrugen både effektivt

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Ledelse, der gør en forskel. Anette Kureer

Ledelse, der gør en forskel. Anette Kureer April, 2016 , Cand. psych. Har arbejdet i den offentlige forvaltning i 25 år - Heraf de seneste 15 som leder og forvaltningschef Things work out best for those who make the best of how things work out

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Storytelling - et ledelsesværktøj til at skabe forandringer

Storytelling - et ledelsesværktøj til at skabe forandringer Storytelling - et ledelsesværktøj til at skabe forandringer Der var engang... Jeg husker ikke hans navn. Men jeg husker hans historie. Min lederkollega, som jeg arbejdede sammen med for en del år siden.

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Er det vi stræber efter! Vi ved vores vision er ambitiøs, men vi er overbeviste om, at vores store kundefokus i fremtiden vil blive en afgørende fakto

Er det vi stræber efter! Vi ved vores vision er ambitiøs, men vi er overbeviste om, at vores store kundefokus i fremtiden vil blive en afgørende fakto 1 Er det vi stræber efter! Vi ved vores vision er ambitiøs, men vi er overbeviste om, at vores store kundefokus i fremtiden vil blive en afgørende faktor. Vi skal sammen sikre, at det netop er Elgiganten

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen!

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Den dynamiske trio SL Østjylland Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Hvad skal vi? Se samarbejdet mellem TR/AMR og ledelse i et nyt perspektiv. Blive klogere på muligheder og begrænsninger

Læs mere

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER HISTORIER DER FLYTTER MENNESKER STORYTELLING I FORANDRINGER KARENLUMHOLT.DK LSKOMMUNIKATION.DK 1 HVAD SIGER HISTORIERNE OS? Historierne er udtryk for organisationens kultur,

Læs mere

Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10

Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10 Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10 Familiearbejde er et tilbud til familier, der potentielt kan komme til at fungere tilfredsstillende ved hjælp af råd og vejledning, evt. kombineret med

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Til møde i MED-Hovedudvalget den 4. oktober 2016 Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Alle pakker realiseres på en måde, der understøtter det fremmende perspektiv på arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Forandring, dogmer og livsduelighed. Lars Goldschmidt

Forandring, dogmer og livsduelighed. Lars Goldschmidt Forandring, dogmer og livsduelighed Lars Goldschmidt Disposition Forandring som livsvilkår Forny eller forsvind Forny eller bryd sammen Vi har selv skabt skandalen Forandring kræver udgangspunkt, mål,

Læs mere

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d.

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d. Introduktion til systemisk tænkning & praksis Reinhard Stelter Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk Program til dagen 09.15 Kaffe og morgenbrød 09.30 Systemet mellem stabilitet og forandring Kort

Læs mere

Fokus på tværfagligt samarbejde. Årsdag i DMCG-PAL Dorit Simonsen Hospiceleder Hospice Djursland

Fokus på tværfagligt samarbejde. Årsdag i DMCG-PAL Dorit Simonsen Hospiceleder Hospice Djursland Fokus på tværfagligt samarbejde Årsdag i DMCG-PAL 2016 Dorit Simonsen Hospiceleder Hospice Djursland En af livets hemmeligheder er at gøre snublesten til trædesten Amerikansk ordsprog At gøre det som før

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

Vil du arbejde videre med dit brand?

Vil du arbejde videre med dit brand? Vil du arbejde videre med dit brand? Inspirationsforedrag Det stærke brand Den gode vision Inspiration til din kommunes vision Inspiration til realisering af dit brand Foredrag med forfatter og branding-ekspert

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Kursus i teknologi samarbejde

Kursus i teknologi samarbejde 1 Kursus i teknologi samarbejde Hvorfor er sådan et en god idé Cremans kurser i teknologisamarbejde fokuserer på samarbejdet mellem erhvervslivet og et teknisk universitet. Det er et velkendt problem,

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Hvad bruger den excellente leder sin tid på?

Hvad bruger den excellente leder sin tid på? Hvad bruger den excellente leder sin tid på? De fleste ledere, jeg taler med, bruger en stor del af ugen på deres arbejde. Mange af dem forklarer det med, at det er en del af jobbet og, at det jo er det,

Læs mere

Har du talt med dine medarbejdere i dag? om at kommunikere forandringer

Har du talt med dine medarbejdere i dag? om at kommunikere forandringer Har du talt med dine medarbejdere i dag? om at kommunikere forandringer Stik fingeren i jorden! Tal med dine medarbejdere om forandringerne. Hør hvad der optager dem. Og kommunikér ud fra, hvad situationen

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Hvad vil du høre om? Hvad er dine

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Få succes med forandringer

Få succes med forandringer Få succes med forandringer - Inspiration og værktøjer til mellemlederens rolle som forandringsagent 1 6. - 1 7. m a r t s 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Potentialer, ressourcer

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Høring af medborgerskabspolitik

Høring af medborgerskabspolitik Høring af medborgerskabspolitik Den 9. november inviterede til borgermøde vedrørende høring af Aarhus nye medborgerskabspolitik. Tretten aarhusborgere deltog. Dette dokument indeholder vores indspil til

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Vi introduceres til innovation som begreb og ideen om innovative krydsfelter.

Vi introduceres til innovation som begreb og ideen om innovative krydsfelter. Innovation som arbejdsmetode Underviser: Pia Pinkowsky Dag 1 10.00 Velkomst og præsentationer Mundtlig forventningsafklaring: Hvorfor er vi her? Vi ekspliciterer kursets formål og form for at: motivere

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Storytelling. et ledelsesværktøj til at skabe forandringer

Storytelling. et ledelsesværktøj til at skabe forandringer Storytelling et ledelsesværktøj til at skabe forandringer Der var engang... Jeg husker ikke hans navn. Men jeg husker hans historie. Min lederkollega, som jeg arbejdede sammen med for en del år siden.

Læs mere

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER 14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER UDBYTTE Du får overblik over, hvor du allerede er godt med, og hvor du med fordel kan sætte ind for at styrke din virksomhed.

Læs mere

Visuel og kreativ formidling af budskabet

Visuel og kreativ formidling af budskabet Visuel og kreativ formidling af budskabet Visuel og kreativ formidling af budskabet Sæt billeder på dine budskaber, og inspirér dit publikum Kreative virkemidler inspirerer dit publikum Effektiv formidling

Læs mere

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD START 3 INDLEDNING Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Derudover henvender

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Meditation er hjernefitness - og kan skabe bro mellem arbejdsliv og fritid.

Meditation er hjernefitness - og kan skabe bro mellem arbejdsliv og fritid. Henning Daverne Ejer af kursusvirksomheden Lotusheart Meditation er hjernefitness - og kan skabe bro mellem arbejdsliv og fritid. T E B B JO På Magasinet for Medarbejdernes Trivsel, Sundhed og Velvære

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Udviklingssamtalen er i live og har det godt

Udviklingssamtalen er i live og har det godt Udviklingssamtalen er i live og har det godt Ole Hou, specialkonsulent i ledelse og organisation Region Syddanmarks Ledelsesakademi, november 2011 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling gennem dialog...1

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Innovation i historieundervisningen. Kirsten Lauta / Københavns åbne Gymnasium og INNOVATIONSFABRIKKEN

Innovation i historieundervisningen. Kirsten Lauta / Københavns åbne Gymnasium og INNOVATIONSFABRIKKEN Innovation i historieundervisningen Kirsten Lauta / Københavns åbne Gymnasium og INNOVATIONSFABRIKKEN Uddannelsens formål stx. Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes

Læs mere

Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget 1 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland God ledelse hvad er det? 4-5 Ledelsesgrundlaget 6-7 Ledelse op 8-9 Ledelse ned 10-13 Ledelse på tværs

Læs mere

14 U l r i c h B e c k

14 U l r i c h B e c k En eftermiddag, da Ulrich Beck som ung førsteårs jurastuderende gik rundt i den sydtyske universitetsby Freiburg og tænkte over virkelighedens beskaffenhed, slog det ham pludselig, at det egentlig ikke

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen den 28/4-15 Præsentation af Mælkevejen Mælkevejen er en daginstitution i Frederikshavn Kommune for børn mellem 0 6 år. Vi ønsker først og fremmest, at

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

At sætte bevægelse i en organisation. - 3 vektorer, der gør en forskel

At sætte bevægelse i en organisation. - 3 vektorer, der gør en forskel At sætte bevægelse i en organisation - 3 vektorer, der gør en forskel Af Christoffer Rude, Arbejdstilsynet juni 2009 Kan systemteori levere praktiske og konstruktive værktøjer til det komplekse kommunikationsarbejde?

Læs mere

Grundlov FOR. Vanløse Skole

Grundlov FOR. Vanløse Skole Grundlov FOR Vanløse Skole 2 Hvorfor en Grundlov? - Grundloven er Vanløse Skoles DNA. Det er den man kan se, høre og mærke når man er en del af Vanløse Skole - hvad enten det er som elev, forældre eller

Læs mere

Redskaber til god kommunikation med frivillige

Redskaber til god kommunikation med frivillige Køb bøgerne i dag Redskaber til god kommunikation med frivillige Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Nytænkning og udvikling

Nytænkning og udvikling Køb bøgerne i dag Nytænkning og udvikling D. 10. nov. 2014 Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Citater fra ledelseskommissionens medlemmer

Citater fra ledelseskommissionens medlemmer Citater fra ledelseskommissionens medlemmer 15. marts 2017 Allan Søgaard Larsen Offentlig ledelse er noget andet end privat ledelse. Kompleksiteten er højere, og entydigheden lavere, og det stiller særlige

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Helhedsorienteret Projektledelse

Helhedsorienteret Projektledelse Helhedsorienteret Projektledelse I århundreder har vi spillet ludo og dygtiggøre os i spillet. Moderne ledelsesudvikling - dans på bordene Gode ledere tør og har evnerne til at sætte sig mål, som andre

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Skab kraft i fortællingen

Skab kraft i fortællingen Skab kraft i fortællingen Dette er et værktøj for dig, som vil: - Brænde igennem med dine budskaber på små som store møder. - Gøre dine ord og billeder til en del af dine medarbejderes forståelse. - Skabe

Læs mere