Referat af OSK mødet d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af OSK mødet d. 9 1-2005"

Transkript

1 Referat af OSK mødet d Dagsorden. 1. Sindsrobøn 2. Præsentation 3. Beslutningsdygtighed/Stemmeret/Afbud 4. Oplæsning af NA s 12 koncepter for service 5. Godkendelse af sidste referat 6. Valg af betroede tjenere 7. Rapport fra grupperne 8. Rapport fra bestyrelse og underkomiteer 9. Post til OSKNA 10. Aktivitetskonto 11. Oplæg til ændringer af retningslinierne for OSKNA Midtjylland 12. Planlægning af selvransagelse for OSKNA Midtjylland 13. Eventuelt 14. Nyt møde, tid og sted 15. Ny dagsorden 16. Sindsro 2. Anker formand, Michael Obs., Brian GSR Sammen kan vi, Thomas GSR Sindsro, Jan Obs., Kell Reed the books, Jess formand HI, Iver OSR, Kirsten Kasser. 3. Beslutningsdygtighed: Forummet var beslutningsdygtig Stemmeret: Sammen kan vi og Sindsro Afbud: 4. Oplæsning af NA s 12 koncepter for service: v/brian 5. Godkendelse af sidste referat: Godkendt med følgende indsigelser. Pkt. 11 følgende forslag manglede: Bestyrelsen i OSK skal ikke have stemmeret. Desuden var der under samme pkt. ikke en generel enighed om at ophæve tidsbegrænsningen på serviceposterne i OSK s bestyrelse, dette blev blot diskuteret. Onsdagsgruppen gør indsigelser imod klagepunktet ang. Kim blev sendt uden for døren. Dette var en procedurefejl, ikke en principiel diskussion. HI referatet manglede kun i OSK referatet. 6. Valg af betroede tjenere: Ingen nominerede 7. Rapport fra grupperne: Sammen kan vi Onsdag kl , Jægergårdsgade 107, 8000 Århus C. Sekretær Henrik, Kasser Michael, Mødeleder/Supplant Lars/Brian A, GSR/GSS Brian P/Allan, Kaffe M/K 1

2 Tommy, Jeanette, Flemming, Anette og Kim. Litteratur Charlotte, Indkøb af kaffe, krus mm. Gert, Indkøb af litteratur/mønter mm. Kirsten, Børnepasning i Januar Kim og Gert. Hvordan går møderne: Fede møder i December. Emner gruppen vil have op på OSK mødet: Jf. gruppens OSK Rapport, vil blive behandlet under pkt. 13 eventuelt. Gennemsnitsfremmøde: 55, Nykommer 8, Nye i gruppen: 7, Donation: 500 kr. Sindsro, Mandag , Vesterbro beboerhus, 8000 Århus C. Kasser Lotte, Mødeleder Rene, Kaffe Kasper, Henrik, GSR Thomas, Ad-Hoc Hans. Gode møder, dårlig økonomi. 8. Rapport fra bestyrelse og underkomiteer: Jess HI, se HI referatet. ( Bilag 1 ) Thomas OI afløser, se OI referatet. ( Bilag 2 ) Kirsten kasser, se kasser rapporten. ( Bilag 3 ) Iver OSR, aflagde mundtlig referat. OSR blev bedt om at læse et ikke godkendt referat fra RSK mødet August 2004, dette ikke godkendte RSK referat er vedlagt som bilag til OSK referatet. ( Bilag 4 ) 9. Post til OSKNA Midtjylland: Ingen post 10. Aktivitetskonto: Ingen bevægelser 11. Oplæg til ændringer af retningslinierne for OSKNA Midtjylland: Dette punkt udgik da komiteen først mødes d. 20/ Planlægning af selvransagelse for OSKNA Midtjylland: Selvransagelsen vil blive gennemført på OSK mødet d. 6/ Eventuelt: Ang. onsdagsgruppens klagepunkter vedr. Kim, vil OSK ikke tage yderligere stilling til de fremførte klagepunkter, da disse er blevet behandlet og en sag kan kun genoptages af en fra den vindende part, såfremt denne har stemt jf. retningslinierne for OSKNA Midtjylland pkt. 6 stk. k. 14. Nyt møde, tid og sted: Søndag d. 6/2 2005, Jægergårdsgade 2A, 8000 Århus C 2

3 15. Ny dags orden: 1. Sindsrobøn 2. Præsentation 3. Beslutningsdygtighed/Stemmeret/Afbud 4. Oplæsning af NA s 12 koncepter for service 5. Godkendelse af sidste referat 6. Valg af betroede tjenere 7. Rapport fra grupperne 8. Rapport fra bestyrelse og underkomiteer 9. Post til OSKNA 10. Aktivitetskonto 11. Selvransagelse for OSKNA Midtjylland 12. Oplæg til ændringer af retningslinierne for OSKNA Midtjylland 13. Eventuelt 14. Nyt møde, tid og sted 15. Ny dagsorden 16. Sindsrobøn 3

4 Bilag 1. Referat: HI-Komité møde 21 December 2004 (NAOSKMJ) 1. Præsentation af fremmødte: Hanne K, Dion, Jan K og Jes 2. Valg af referent og ordstyrer: Jes 3. Godkendelse af sidste referat og dagsorden: Godkendt 4. Siden sidst: Der har i længere tid ikke været indsatte til H I møderne i Arresten og HI komitéen beslutter at nøjes med at afholde 1 månedligt møde i Århus Arrest. Komitéen vil rette henv. til OI komite ang. kontakt til Psykiatrisk Hospital i Risskov eller Instution Østervang vedr. evt H I møde en af stederne. Planen for H-I møder i januar 1. tirsdag: Arresten i Århus samt komitemøde 19:15 til ca 20:30 2. tirsdag: Kråsiglund Evt.: Hanne K er indtrådt i komitéen som menigt medlem. 6. Næste møde i H-I komitéen: Tirsdag 4 januar kl 19:15 i Frederiksbjerg Beboerhus Café, Sc. Annagade 8000 Århus C. 7. Ny dagsorden: 1. Præsentation af fremmødte: 2. Valg af referent og ordstyrer: 3. Godkendelse af sidste referat og dagsorden: 4. Siden sidst: 5. Evt.: (herunder Valg af betroede tjenere) 6. Næste møde i H-I komitéen og forsalg til ny dagsorden: 4

5 Bilag 2 Referat af NAOI-møde den 18. december Sindsrobøn 2. Tilstede; Allan, medlem; Christina, kasserer; Brian, webmaster; Heidi, medlem; Thomas, sekretær. Afbud: Beninu, formand; Kjeld, medlem. Fraværende uden afbud: Frederikke, Anette. 3. Oplæsning og godkendelse af referat: Punktet udgik. 4. Rapporter: Kasserer rapport blev læst af Christina (se bilag ), webmaster rapport blev læst af Brian (se bilag ). 5. Valg af betroede tjenere: Punktet udgår. 6. Mødelister: Allan og Kjeld var rundt i Odder, Heidi og Thomas var rundt i dele af Århus. Generelt blev der taget godt imod, man bliver genkendt og folk er venligt stemte. 7. Telefon/post: Ingen post. Christina beholder telefonen. En del opkald angående møder. 8. Eventuelt: Forslag om ny post; mødelisteansvarlig (punkt under betroede tjenere på næste dagsorden). Skrivelsen ang. 6.tradition til institutioner m.m vil blive taget med på næste OSK-møde igen, for at skrivelsen igen kan fremlægges for RSK. 9. Nyt møde: den 19. februar 2005, kl i Reden, Sjællandsgade. 10. Ny dagsorden: 1. Sindsro 2. Tilstede/afbud 3. Oplæsning og godkendelse af referat 4. Rapporter 5. Valg af betroede tjenere 6. Mødelister 7. Telefon/post 8. Eventuelt 9. Nyt møde tid og sted 10. Ny dagsorden 11. Sindsro Sindsrobøn 5

6 Hjemmesiden : IT Rapport for NA Midtjylland, 18 December Hjemmesiden køre rigtig godt. Vi har haft ca besøgende i skrivende stund. Vi har i uge 51 haft vores sidste buskampange i år. Vi har fået tilkendegivelse fra Århus Sporveje om buskampange i ( se bilag A ) Kvitering for vores hjemmeside er afleveret til OSK kasser! Kopi til NAOI kasser foreligger. Det er vigtigt at medlemmerne kontakter mig, hvis der er opdateringer af mødelister, nye møder, nedlagte møder, ændrede adresser, tider mm. Har i gode ideer, finder i fejl, mangler eller andet på siden, eller oplysninger om konventer eller lign. er i meget velkomne til at kontakte mig. Husk det er VORES hjemmeside! Med god tro på fremtiden Og i kærlig NA service. Brian P 6

7 Bilag A : Hej Brian. Tusind tak for den meget venlige mail, du har sendt mig. Jeg har fornøjelsen at fortælle, at jeg har reserveret den gratis reklameplads i Århus Sporvejes busser til en reklame for Narcotics Anonymous i følgende perioder i 2005: Uge 03, 2005 Vi har skiltene fra ophængningen i uge 51, De bedes afhentet efter den 28. januar og inden den 11. februar Uge 11, 2005 er desværre optaget. Uge 39, 2005 Uge 41 er optaget - derfor uge 39. Skiltene bedes afleveret senest 21. september, og de bedes afhentet efter 30. september og inden 14. oktober Uge 51, 2005 Skiltene bedes afleveret senest 14. december, og de bedes afhentet efter 30. december 2005 og inden 13. januar Såfremt du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte mig. Med venlig hilsen Pia Moestrup Århus Sporveje 7

8 Kasserapport Bilag til referat af OI møde 18. december 2004 Dato Tekst Bevægelse Saldo 23. okt OVERFØRT SALDO 206,00 UDGIFTER: 23. okt Husleje (oktober) -40, dec Husleje (december) -30, dec Taletid til Info tlf (Orange) -100,00 UDGIFTER I ALT -170,00-170,00 SALDO PR. 31. DEC ,00 Da vi forudser en mindre stigning i udgiften til trykning af mødelister, og i øvrigt med velvilje har modtaget opfordringen fra OSK Midtjylland om at være forudseende omkring forventede udgifter, skal vi således anmode samme forum om udbetaling af kr. 500,00 til supplering af vores rådighedsbeløb. I.S. Christina A Kasserer for NAOI Midtjylland 8

9 Bilag 3 Regnskab for O.S.K. Midt-jylland N.A. DECEMBER 2004 Dato Bilag Beskrivelse Indtægt Udgift Kontantbeholdning fra November ,50 Bankbeholdning fra November ,54 Kontantbeholdning Donation Hold det enkelt 100, Donation Go bedring 300, Transport - Sekretær (udlæg) 200, O.I. (Internet betaling) 517, H.I. Rådighedsbekøb 300, Kaffe 33,00 Kontantbeholdning d.d. 787,00 Bevægelser i bankbeholdning Donation til RSK 1600, Donation fra Sammen kan vi 600,00 Bankbeholdning d.d. 3616,54 Bevægelser i aktivitetskontoen Ingen justeringer Beholdning d.d. 5000,00 O.S.K.N.S s Kontonr.: Reg Kontonr

10 Bilag 4! Referatet Mangler Bilag! 1. SINDSROBØN. Referat af RSKNA DK møde den 14 august OPLÆSNING AF DE 12 KONCEPTER FOR NA SERVICE. 3. PRÆSENTATIONSRUNDE. Tilstede Fra bestyrelsen: Gitte K. (Formand i RSKNA DK) Område Service Repræsentanter og/eller suppleanter: Thomas (OSR, Midtjylland). Svend (OSS, Sydjylland). Lars (OSR, Nordjylland). Torben (OSS, Nordjylland). Mogens (OSR, Storstrøms og Vestsjællands Amt). Tommy (OSR, Fyn). Sanne (OSR, Nordsjælland). Jeppe (OSS, Nordsjælland). Tine (OSR, København). Jack (OSS, København). Tor (OSR Bornholm) Konstitueret sekretær for RSKNA DK: Henrik. (Det skal for god ordens skyld oplyses at den konstituerede sekretær for dette møde ikke har ønsket at lave et referat af dette møde. Referatet er derfor ikke lavet af denne.) Repræsentanter for underkomiteer: Lars M. (Fælleskomiteen RSKNA DK). Niels U. (Oversættelseskomiteen RSKNA DK). Repræsentant for Region Indland NADK: Teis P. Observatører: Kirsten, Hassan, Henrik, Jes, Lars, Christina, Johnny, Lars, Lonnie, Finn, Mette, Jacob og Jan. Ikke tilstede med afbud: Søren (Kasserer). Sverre (Næstformand). Ikke tilstede uden afbud: Ingen. 10

11 Forlod mødet før tid: Ingen. 4. OPLÆSNING OG GODKENDELSE AF REFERATET FRA MØDET DEN 21 JUNI OSR Bornholm gør indsigelser mod dele af referatet. Den konstituerede sekretær fra mødet den 21. juni 2004 og konstitueret sekretær på dette møde gør OSR for Bornholm opmærksom på, at denne ikke var tilstede på mødet den 21. juni OSR Bornholm ønsker kort tid herefter, at den konstituerede sekretær ikke har taleret på mødet. OSR Nordsjælland gør opmærksom på, at man havde meldt afbud til mødet den 21. juni Formanden oplyser OSR Nordsjælland om, at der ikke var modtaget besked om afbud. Formanden gør derefter opmærksom på, at et afbud ikke ændrer ved Punkt V Deltagere i retningslinierne for RSK der siger at Fravær ved 2 på hinanden følgende RSK-møder medfører dette områdes tab af stemmeret i RSK. Det understreges, at man mister stemmeretten ved fravær på 2 på hinanden følgende møder, uanset om der er meldt afbud eller ikke. OSR Nordsjælland ønsker alligevel indsigelsen ført til referat. 5. POST TIL RSKNA DK. Formanden oplyser, at denne har skaffet en ny postadresse for RSKNA DK, og at den nye adresse er gældende fra dags dato. Adressen er: POSTBOKS 146 Indre Ringvej Fredericia Der er modtaget et brev fra NA gruppen Keep it Simple i område Nordsjælland. En repræsentant fra denne gruppe er tilstede, og anmoder formanden om tilladelse til selv at læse brevet op. Anmodningen bliver imødekommet af formanden. Repræsentanten fra NA gruppen Keep it Simple læser herefter brevet op. Se bilag 1. OSS for København stillede herefter spørgsmålstegn ved berettigelsen af, at brevet blev oplæst. OSS for København gør herefter opmærksom på, at han mener, at det er formandens opgave at oplæse alt indkommen post. Det oplyses hertil, at formanden ifølge retningslinierne for RSKNA DK til enhver tid kan imødekomme en anmodning om taleret. I dette tilfælde en tildeling af taleret med henblik på oplæsning af et brev. En sådan tildeling af taleret, til personer der ikke umiddelbart har taleret, kan til enhver tid omstødes af et flertal af de stemmeberettigede repræsentanter for områderne. 11

12 Det konstateres, at der ikke var indvendinger mod tildelingen af denne taleret, da denne blev tildelt. Formanden har derfor handlet helt i overensstemmelse med retningslinierne for RSKNA DK. Repræsentanten for Region Indland gør på dette tidspunkt opmærksom på, at han undrer sig over hvorfor man fokuserer på det bureaukratiske, i stedet for selve brevet og dets indhold. Han mener helt klart, at brevet er at tolke som et råb om hjælp. OSS for Sydjylland mener, at netop baggrunden for den problematik der rejses i brevet fra NA gruppen Keep it simple bør diskuteres. OSR for Bornholm mener, at denne baggrund bør drøftes under et selvstændigt punkt senere. OSR for Nordsjælland ønsker herefter, at den skrivelse der er fremsendt til NA grupperne fra Nordsjælland skal på dagsordenen. Formanden gør opmærksom på, at RSK ikke har modtaget en skrivelse fra Nordsjælland. OSR for Nordsjælland mener, at det ikke er Nordsjællands problem, hvis RSK ikke har modtaget en skrivelse. Formanden gør igen opmærksom på, at der ikke var noget brev fremsendt fra Nordsjælland til RSK i postboksen. OSS for København ønsker at vide hvornår postboksen senest er blevet tømt. Formanden oplyste, at den blev tømt for 4 dage siden onsdag den 10 august VALG AF BETROEDE TJENERE. Sekretær, Web-master, Vice-sekretær, og Vice-kasserer. Ingen nominerede. 7. OSR RAPPORTER. Syd og Vestsjælland: Det oplyses, at det seneste OSK møde var aflyst på grund af sommerferie. Efter sigende skulle det sidste NA møde i Nakskov nu være lukket. Der mangler personer i OSK, der er villige til at lave service i området. Se bilag 2. Sydjylland: OSR for Sydjylland oplyser, at man ikke har været beslutningsdygtige på de seneste OSK møder. Se bilag 3. Nordsjælland: Man mangler en betroet tjener. Det oplyses, at området fungerer godt. Man har overdraget H&I til København. OSK Nordsjælland ønsker, at RSK forholder sig til den kritik der bliver rettet imod RSK. Derudover ønsker Nordsjælland, at Region Indland oplyser, hvilket område de hører til. Se bilag 4. 12

13 Midtjylland: Der mangler nogle få betroede tjenere. Posterne i H&I samt OI komiteerne er besat. Det oplyses videre, at OI komiteen i Midtjylland har formuleret en skrivelse med henblik på fremsendelse til offentligheden. OI komiteen i Midtjylland er blevet opmærksom på, at denne skrivelse har relevans i forhold til den enstemmige beslutning, der blev taget på RSK mødet den 15 marts 2003 om at fremsende en skrivelse til Stat, Amt og Kommuner, for at bringe klarhed over hvad Narcotics Anonymous er, hvad vi kan tilbyde, og for at stoppe den sammenblanding og forvirring der er på området omkring Minnesota behandling og Narcotics Anonymous. OI komiteen for Midtjylland tilbyder, at stille denne skrivelse til rådighed for RSKNA DK. Repræsentanten for Midtjylland oplyser herefter, at denne skrivelse desværre er forsvundet her på dette møde. OSK Midtjylland ønsker i øvrigt, at der fra RSK bliver vedsendt et dementi ved udsendelse af skrivelser, der ikke indeholder dokumentation for de påstande der er i skrivelserne. Webmaster for Midtjylland opfordrer de andre områder til at opdatere mødelister, da han modtager en del forespørgsler om møder i andre dele af landet. (se bilag 5) Nordjylland: Det oplyses at alle poster er besat. Der mangler dog formænd for H&I og PI komiteerne. Nordjylland afholder et konvent i oktober. Området har doneret 4000,00 kr. De er ikke medbragt til mødet, men skulle være på vej. Se bilag 6. København: Alle poster er besatte. Man mangler dog en formand for konventkomiteen. Området fungerer godt, og har fået en ny bestyrelse. Der er Skipper Skræk dag den 22. August Vedrørende spørgsmålet fra Region Indland under punkt 13 Post til komiteen fra mødet den 21 juni 2003 mener OSK København, at det er for omfattende for NA grupperne at tage stilling til. Se bilag 7. Repræsentanten for Region Indland finder det højst besynderligt, at repræsentanterne for OSK København ønskede 2 måneder til at komme med dette svar. Han oplyser, at han på mødet den 21 juni 2004 gentagne gange gjorde OSR og OSS for København opmærksomme på, at hvis der skulle gå 2 måneder før man begyndte at forholde sig til de udokumenterede påstande og usandheder der var udsendt fra OSK Bornholm, ville skaden som disse påstande eventuelt kunne afstedkomme allerede være sket. Hans pointe dengang var netop, at fordi det kræver en gennemgang af flere hundrede sider, vil det være alt for omfattende for NA grupperne at tage stilling til. Han finder det derfor påfaldende, at København nu kommer efter 2 måneder og siger at det er for omfattende for NA grupperne at tage stilling til. Afslutningsvis gør han opmærksom på, at han dog godt kender ordsproget der siger at Hvis en løgn får lov til at leve i 3 dage, har den udført sin mission 13

14 Bornholm: OSR for Bornholm oplæser en længere skrivelse. Se bilag 8. Det oplæste berørte i hovedpunkter de påstande, der tidligere er fremsendt til RSKNA DK og NAWS (WSO) af OSR for Bornholm. Bornholm mener ikke at de danske NA grupper og områder er blevet spurgt i oversættelsesspørgsmålet. Til dette oplyses, at både forslaget til nedsættelse af en oversættelseskomite samt retningslinierne for denne er fremlagt i skriftlig form på behørig vis for RSKNA DK og at alle områder i RSKNA DK enstemmigt har godkendt disse. OSR for Bornholm oplyser, at ifølge hans mening har kun et fåtal af de danske NA grupper været medvirkende i dette. Til dette oplyser repræsentanten for Region Indland at han foran sig på bordet har liggende referater fra områderne i RSKNA DK fra perioden hvor det i RSK blev besluttet at nedsætte en oversættelseskomite, og at disse referater viser, at omkring 60 danske NA grupper var involveret i beslutningen samt godkendelsen af beslutningen omkring nedsættelsen af oversættelseskomiteen i RSK. OSR for Bornholm blev herefter gjort opmærksom på, at der findes dokumentation for, at de utallige beskyldninger af forskellig karakter der gentagne gange er spredt ud i Fællesskabet fra område Bornholm, er usande. OSR for Bornholm blev herefter spurgt, om han kan fremvise dokumentation for, at de beskyldninger han fremsætter er sande? Til dette svarede OSR for Bornholm (citat): Nej, og det behøver jeg heller ikke, da det naturligvis er min subjektive virkelighedsopfattelse. Fyn: Glæder sig over, at der nu endelig efter 15 år er dansk NA litteratur på vej. OSR Fyn foreslog, at man måske skulle overveje at sammenlægge nogle at områderne i RSKNA DK. Repræsentanten for Region Indland spurgte herefter OSR for område Fyn om det er korrekt at man i referatet fra OSK mødet på Fyn den 6. juli 2003 kan læse følgende: Vi bakker op om nedsættelse af en ny oversættelseskomite i RSK-NA. Denne skal samarbejde med Region Indland. Opnås der enighed, skal oversættelseskomiteen have fuldmagt til at godkende endeligt glossary. Er der uenigheder, skal de ord, der er uenighed omkring ud til grupperne til afstemning. Til dette svarer OSR Fyn ja. 14

15 8. KASSERER RAPPORT. Der var afbud fra kassereren. Der fremlægges regnskab på næste møde. 9. RAPPORT FRA UNDERKOMITEER A. Oversættelseskomite: Det oplyses at gruppeoplæsningspapirerne er godkendt og kan bestilles via ESO. Det oplyses det at IPerne nr.7, 16 og 22 er fremsendt til NAWS, og at disse er blevet godkendt. Det oplyses, at Region Indland har foreslået, at man lukker oversættelsesarbejdet op, så alle interesserede NA medlemmer kan deltage i dette arbejde. Det oplyses, at der fra NAWS er blevet fremsendt en ny pamflet omkring sponsorship. Dette har bevirket, at de 2 oversættelseskomiteer er blevet stillet overfor spørgsmålet, om man vil standse fremsendelsen af An Introductory Guide to Narcotics Anonymous, med henblik på at fjerne den nuværende pamflet om sponsorship fra denne, og så oversætte den nye pamflet i stedet for. Nordsjælland ønsker oplyst, hvor mange der pt. deltager i oversættelsesarbejdet. Det oplyses, fra repræsentanten for oversættelseskomiteen i RSK, at der i øjeblikket er 9 personer involveret i oversættelsesarbejdet. Nordsjælland stiller sig undrende overfor dette, og gør opmærksom på, at ifølge retningslinierne for RSKs oversættelseskomite er komiteen lukket for tilgang pr Det oplyses, at der ikke er trukket flere personer ind i selve oversættelseskomiteen i RSKNA DK men, at der er en del personer der hjælper til med oversættelsen. Disse har til opgave at oversætte det uddelegerede materiale i rå form. Dette gøres for at få materialet til at forelægge i elektronisk form, så det er lettere for oversættelses-komiteerne at bearbejde dette. Der stilles spørgsmål fra Nordsjælland angående, om dele af glossariet har været ude i grupperne? Det oplyses, at de i RSKNA DK enstemmigt godkendte retningslinier af gør klart, at komiteen forpligter sig til, og har autoritet til, i samarbejde med Region Indlands oversættelseskomite at indsende samt søge godkendelse af samarbejdet hos såvel WSO som WSC. Repræsentanten for Region Indland finder det beklageligt og trist, at der fra visse kredse fokuseres så negativt og entydigt på ordene addict og addiction. Han forstår ikke, hvorfor visse kredse finder det problematisk at bruge netop disse udtryk, når ord som cleantime, sponsor, sponsorship, sponsee, connection, oldtimer samt mange andre engelske udtryk i NA litteraturen, tilsyneladende ikke volder problemer i visse kredse. OSR Bornholm gør opmærksom på, at han mener at det bør være gruppesamvittigheden der afgør hvilke ord der skal bruges i den danske NA litteratur. Repræsentanten for Region Indland gør opmærksom på, at han er helt enig med OSR for Bornholm i det principielle i dette, men mener, at man så måske skulle starte med at finde ud af hvad en gruppesamvittighed i grunden vil sige. 15

16 OSS for København spørger til, hvad Indlands repræsentant mener med, at man måske skulle starte med at finde ud af hvad en gruppesamvittighed i grunden vil sige? Indlands repræsentant svarer hertil, at hvis det man ønsker er at sende en afstemning ud i grupperne på et stykke papir og så kalde det for en gruppesamvittighed, er der så sandelig behov for en debat om hvad en gruppesamvittighed i grunden er. OSR for Sydjylland stiller herefter spørgsmål til, om de personer der ønsker at sende en afstemning ud i grupperne har overvejet, hvordan de vil gøre dette rent praktisk, samt forhindre at nogle personer ikke stemmer via disse sedler flere gange. Umiddelbart kan han ikke se, hvordan dette skal kunne lade sig gøre rent praktisk. OSR for Sydjylland får dog ikke noget svar på dette spørgsmål. Repræsentanten for Region Indland gør herefter opmærksom på, at han tillader sig at tvivle på, hvorvidt man ønskede visse ord ud i grupperne, hvis oversættelseskomiteerne havde valgt at gøre brug af ordet f.eks. afhængig/afhængighed, og man på forhånd vidste, at en afstemning ville afstedkomme, at der var flertal for ordene addict/addiction. Han spørger herefter, om man stadigvæk ville kræve en afstemning hvis dette var tilfældet? Hertil svarer OSR for København ja! Repræsentanten for Indland gør herefter opmærksom på, at han tillader at stille sig tvivlende overfor, om man nu også ville det. En observatør oplyser herefter, at hun var tilstede på Workshoppen om oversættelse under Europa Konventet i Frankfurt. På denne Workshop var også OSR for København tilstede og stillede spørgsmål til personerne fra NAWS om hvordan man kan stoppe oversættelserne? Der var ingen kommentarer fra OSR for København til dette indlæg fra observatør. Formanden mener her, at debatten kører i ring, og at punktet bør lukkes. Der holdes herefter en kort pause. Efter pausen stiller OSS København forslag om, at man bør lave en køreplan for hvad en gruppesamvittighed er og at dele af glossariet så skal ud i grupperne. Dette forslag bakkes op af OSR for Nordsjælland. OSR for Fyn oplyser København og Nordsjælland om, at man allerede har modtaget besked fra grupperne om hvordan oversættelsen skal forestås. Repræsentanten for Region Indland giver udtryk for, at han finder hele denne situation absurd. Han oplyser, at det vi nu oplever er, at den ene del af personalegruppen fra institutionen Kongens Ø stiller forslag som så bliver bakket op af en anden del af samme personalegruppe fra Kongens Ø. Han udtrykker derefter, at han ligeledes finder det absurd, at en person der er leder af institutionen Sct. Ols sidder her og kalder sig for OSR for område Bornholm. Et område hvor stort set alle hvis ikke alle - i område servicekomiteen består af personale ansat under denne på institutionen Sct. Ols. 16

17 Han finder, at hele absurditeten i denne parodi på et regionalt service møde bliver yderligere udstillet, hvis det opleves i lyset af fortidens hændelser, hvor netop OSR for område Bornholm og institutionen Kongens Ø spillede en ikke uvæsentlig rolle. Han finder det påfaldende, at de nu igen er på banen og, at netop disse 3 områder er de områder der forsøger at stoppe, eller sætte tempoet ned, hvad angår oversættelse samt godkendelse af dansk NA litteratur. OSR for Sydjylland oplyser, at han oplever, at det er tydeligt, at disse 3 områder har talt sammen. En observatør stiller herefter et spørgsmål til OSR for Bornholm. Spørgsmålet lød som følger: Hvis vi sammen gennemgår perioden fra den 8. februar 2003 og fremefter, og det så viser sig, at alt er foregået på korrekt vis omkring oversættelse. At alt har været lagt frem i lyset, og er foregået efter bogen. Hvis en gennemgang viser, at der ikke er noget at sætte en finger på, kan og vil OSR for Bornholm så acceptere den oversættelse der foreligger? Til dette svarede OSR for Bornholm nej. B. Fælleskomiteen: Formanden foreslår, at man lader rapporten fra Fælles Komiteen komme ud sammen med referatet, og at man grundet tidsmangel går videre, og laver en dagsorden, og aftaler tid og sted for næste møde. Under debatten fremkom en lang række forslag til punktet eventuelt. Da det ind imellem kunne være svært at følge med, bliver de sat ind her i den rækkefølge de fremkom. Punkterne var: a. Nordjylland foreslår en debat om brevet udsendt fra Nordsjælland. b. Bornholm foreslår en debat om oversættelse. c. Bornholm foreslår en debat om Region Indlands rolle på RSKNA DK møderne. d. Nordsjælland foreslår en debat om brevet udsendt fra Nordsjælland. e. Bornholm foreslår en debat om rygter. f. Fyn foreslår en debat, om den obstruktion* der foregår af oversættelsesarbejdet. g. Sydjylland foreslår en debat vedrørende visse behandlingsinstitutioners forsøg på at få indflydelse i NA. h. Midtjylland ønsker, at der tages stilling til deres tilbud til RSK angående skrivelse. *Obstruktion: at obstruere, at bekrige, at bekæmpe, at destabilisere, at gøre front imod, at kaste grus i maskineriet, at kæmpe imod, at gøre modstand, at modvirke, at modsætte sig, at sabotere, at stritte imod, at sætte sig imod, at undergrave, at underminere, at lave muldvarpearbejde. (Kilde: Politikens synonym ordbog 10. udgave) 17

18 . 10. SPØRGSMÅL ANGÅENDE NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM. (Udsat) 11. TILFØJELSE TIL RETNINGSLINIER. (Udsat) 12. WEB-KONTAKT. (Udsat) 13. HENVENDELSE TIL NA MEDLEM VEDRØRENDE NA DOKUMENTER. (Udsat) 14. EVENTUELT. (Udsat) 15. DAGSORDEN OG TID OG STED FOR NÆSTE MØDE. Næste RSKNA DK møde afholdes den 9. oktober 2004 kl. 12:00 Vendersgade Fredericia 18

19 DAGSORDEN FOR RSKNA DK MØDE DEN 9 OKTOBER Sindsrobøn. 2. Oplæsning af de 12 koncepter for NA service. 3. Tilstede. 4. Oplæsning og godkendelse af referat. 5. Valg af betroede tjenere. Sekretær, Web-master, Vise-sekretær, Vise-kasserer. 6. Post til RSKNA DK. 7. Kasserer rapport. 8. OSR rapporter. 9. Rapporter fra underkomiteer. a. Rapport fra Oversættelseskomiteen. b. Rapport fra Fælles Komiteen. 10. Spørgsmål angående område Nordsjælland og Bornholm. 11. Tilføjelse til retningslinier. 12. Henvendelse til NA medlem vedrørende NA dokumenter. 13. Punkter der blev sat under punktet Eventuelt på mødet den a. Nordjylland foreslår en debat om brevet udsendt fra Nordsjælland. b. Bornholm foreslår en debat om oversættelse. c. Bornholm foreslår en debat om Region Indlands rolle på RSKNA DK møderne. d. Nordsjælland foreslår en debat om brevet udsendt fra Nordsjælland. e. Bornholm foreslår en debat om rygter. f. Fyn foreslår en debat, om den obstruktion der foregår af oversættelsesarbejdet. g. Sydjylland foreslår en debat vedrørende visse behandlingsinstitutioners forsøg på at få indflydelse i NA. h. Midtjylland ønsker, at der tages stilling til deres tilbud til RSK angående skrivelse. 14. Eventuelt. 15. Dagsorden og tid og sted for næste RSKNA DK møde. 19

20 Bilag til RSK referat: Brev fra NA gruppen : Keep It Simple NA område Nordsjælland DK Til den Regionale Service Komite RSKNA DK Nordsjælland den 13. august 2004 Som medlemmer af NA i Danmark og betroede tjenere på gruppe og regionalt plan, har vi på det seneste oplevet nogle ting, som vi finder alarmerende i dansk NA service. På RSKNA DK mødet den 17 april 2004 i Fredericia oplæste OSR fra vores område en OSK rapport indeholdende en række postulerede hændelser i forbindelse med en telefon samtale imellem 2 NA medlemmer. Forummet spurgte OSR fra vores område, om denne rapport var en OSK rapport fra Område Nordsjælland. Til dette svarede OSR for Nordsjælland: ja, den er besluttet på OSK mødet En tilstedeværende i forummet adspurgte herefter OSR, om den i så fald var lavet på et ekstraordinært OSK møde, da den ikke fremgik af referatet fra det ordinære møde. Til dette svarede OSR tydeligt ja. Dette blev fulgt op af en oplysning fra OSR om, at man havde haft afholdt et ekstraordinært OSK møde i tidsperioden imellem den 5. og 16. april. Dette vakte stor forundring blandt flere i forummet, herunder et medlem af NA gruppen Keep It Simple. Ingen af de tilstedeværende på RSK mødet der har hjemme i område Nordsjælland, havde modtaget besked i deres gruppe om, at et ekstraordinært OSK møde skulle afholdes, eller hørt om at et sådan var blevet afholdt. Det var vores og flere tilstedeværendes opfattelse, at OSR for Nordsjælland fremkom med usande oplysninger overfor RSK forummet. Indholdet i rapporten som OSR for Nordsjælland oplæste, var af en sådan karakter, at RSKNA DK kort tid efter besluttede, at de ikke ville videreformidle denne. OSR for Nordsjælland trak herefter rapporten tilbage. Vi kan oplyse, at førnævnte telefonsamtale blev overværet af to NA medlemmer, hvis troværdighed vi ikke har grund til at betvivle. Disse overværede noget ganske andet, end det der blev fremstillet i rapporten, oplæst af OSR for Nordsjælland på RSK mødet den 17. april

21 På det efterfølgende OSK møde for grupperne i Nordsjælland den 2. maj 2004, deltog en observatør sammen med undertegnede på mødet. På dette møde havde jeg som GSR for gruppen Keep It Simple følgende oplevelser: Der blev på mødet ikke oplæst et referat fra det seneste ordinære OSK møde. Jeg havde naturligvis indvendinger til dette, samt indvendinger til referatet og gjorde bestyrelsen opmærksom herpå. På trods af dette blev referatet godkendt, og jeg blev derefter af formanden for OSK Nordsjælland henvist til at tage eventuelle indvendinger til referatet op under punktet eventuelt? Derefter oplæste OSR for Nordsjælland referatet fra RSK mødet i Fredericia den 17. april Dette blev fulgt af en flere sider lang rapport fra mødet skrevet af OSR. Efterfølgende oplyste OSR at dette var en personlig rapport. Derefter adspurgtes OSR om det var muligt at få en kopi af denne personlige rapport, og om denne ville blive sendt med ud til NA grupperne i området. Til dette svarede OSR i første omgang ja, men kort tid herefter blev det fra OSR oplyst, at det var en personlig rapport og at den derfor ikke skulle med ud til grupperne, hvorefter OSR tilføjede men vi har sendt den til Tor på Bornholm. Jeg havde herefter spørgsmål angående påstanden på RSK mødet i Fredericia den 17. april 2004 om det ekstraordinære OSK møde i Nordsjælland, som OSR for Nordsjælland havde oplyst RSK forummet om havde fundet sted. Til dette svarede OSR at: dette havde været en uheldig bemærkning og formulering på RSK mødet. OSR oplyser altså nu, at der alligevel ikke havde været afholdt et ekstraordinært møde. Som GSR gjorde jeg herefter opmærksom på, at jeg ønskede dette ført til referat hvortil sekretæren for OSK Nordsjælland sagde at det desværre ikke kan lade sig gøre, da dette var et beslutningsreferat. På dette tidspunkt føler GSR for NA gruppen Nøglen trang til at ytre, at GSR for NA gruppen Keep It Simple bør gå hjem og lave nogle trin efterfulgt af et spørgsmål om hvorfor GSR for NA gruppen Keep It Simple og observatør egentlig kom til dette OSK møde, og at vi da måtte føle os uvelkomne samt, at man helst så at vi holdt os væk fremover. Dette følges op med en udtalelse fra kassereren i OSK Nordsjælland om at det virker som om, at når der foregår noget i området, som ikke passer GSR for NA gruppen Keep It Simple, møder denne op på OSK mødet i Nordsjælland med en eller flere observatører. 21

22 Vi var så rystede over det vi havde oplevet, at vi kort tid efter tog til Sverige og opsøgte et NA møde. På det efterfølgende OSK møde i Nordsjælland den 6. juni 2004 var NA gruppen Keep It Simple repræsenteret ved GSS, der var tilstede sammen med et medlem af vores gruppe. Her blev en formandsrapport oplæst, hvis indhold var af en karakter der strider imod alle de NA principper vi kender til. På et tidspunkt under mødet finder OSR Nordsjælland trang til at ytre at observatør Sverre P. skader NA med sin blotte tilstedeværelse og OSR tilføjer henvendt til bestyrelsen at det er svært at vurdere hvor meget jeg kan sige når Sverre er tilstede, da vi jo nødigt skal tages med bukserne nede. Det skal tilføjes, at det ovenstående kun er et lille udpluk af de udtalelser og oplevelser vi har observeret i OSK Nordsjælland på det seneste. Vi ønsker at tilkendegive, at vi som NA medlemmer finder ovenstående observationer i Dansk NA service særdeles alarmerende. Som vi oplever det, er OSKNA Nordsjælland overtaget, og bliver styret af en bestyrelse, i hvilken flertallet er ansat på institutionen Kongens Ø. Vi finder det yderst betænkeligt, at der i øjeblikket fremsendes omfattende skrivelser fra OSK Nordsjælland, og at dette sker under godkendelse af ansatte fra denne institution. Vi mener, at det samme gør sig gældende i det område, der kalder sig for NA Gruppen Område Bornholm. Også fra dette område fremsendes omfattende skrivelser fra OSR, der er leder af institutionen Sct. Ols. Også fra dette område sker godkendelsen via ansatte fra institutionen. Fællesnævneren for OSR Bornholm og institutionen Kongens Ø samt personale herfra er, at de ifølge dokumentationen for fortidens hændelser har spillet en ikke ubetydelig rolle i splittelsen af det danske NA fællesskab. Vi mener, at det danske NA fællesskab i øjeblikket bliver forsøgt manipuleret af NA udenforstående instanser. Vi mener at det er på tide at det danske NA fællesskab forholder sig til dette. At henvise til NAs Tiende og Tolvte Tradition i dette spørgsmål, samt bruge disse som en godkendelse af de ovennævnte handlinger, mener vi, er en fuldstændig misforståelse af disse traditioner samt en fejlopfattelse af formålet med NAs 12 Traditioner. Vi er af den opfattelse, at flere danske NA grupper deler vores oplevelser og opfattelse, og at vi i NA gruppen Keep It Simple i Nordsjælland ønsker at komme i kontakt med disse på officielt niveau. Vi er dog bekendt med, at kun de færreste tør stå frem, af frygt for de konsekvenser dette vil få for disse grupper og deres medlemmer. 22

23 Vi vil anbefale, såfremt der ikke sker en øjeblikkelig holdningsændring omkring denne problematik, at det danske NA fællesskab fremlægger en udførlig beskrivelse af hændelserne igennem de seneste 15 år i det danske NA fællesskab for World Board. Afslutningsvis kan vi tilføje, at vi længe har fundet det paradoksalt, at de onde mennesker fra Region Indland etc. Ikke har noget problem med at fortidens hændelser kommer frem i lyset, men at visse personer med tilknytning til NA udenforstående instanser tilsyneladende er villige til at gøre en stor indsats, for at forhindre at dette kommer frem. Påfaldende nok er det de samme personkredse, der forsøger at forhindre dette, som i en lang årrække er fremkommet med beskyldninger mod Region Indland og personer herfra. På det seneste har vi også oplevet, at der fra samme personkredse nu rettes beskyldninger imod stort set alle NA medlemmer, der har været involveret i dansk NA service på regionalt plan. I service og på vegne af NA gruppen Keep It Simple Stehns Kirke Egevænget Snekkersten GSR Kim H. 23

Referat af OSK møde d. 07-11-2004

Referat af OSK møde d. 07-11-2004 Referat af OSK møde d. 07-11-2004 Dagsorden: 2. Præsentation 3. Beslutningsdygtighed/Stemmeret/Afbud 4. Oplæsning af NA s 12 koncepter for service 5. Godkendelse af sidste referat 6. Valg af betroede tjenere

Læs mere

Referat af OSK-møde den

Referat af OSK-møde den Referat af OSK-møde den 1-5-2005 1. Sindsrobøn 2. Tilstede: Anker; formand, Kim; GSR God Bedring, Frederikke; GSR Keep On Rockin, Kjell; obs, Teis; obs, Iver; OSR, Allan; GSS Sammen kan vi, Henrik; GSR

Læs mere

Område Service Komite møde den 7. august 2005

Område Service Komite møde den 7. august 2005 Område Service Komite møde den 7. august 2005 1. Sindsro 2. Præsentationsrunde. Til stede: Anker (formand), Henrik(GSR Søndagsgruppen), Kim(GSR- God Bedring), Iver (OSR), Jess(HI), Flemming (GSS- Keep

Læs mere

Område Service Komitémøde for NA Midtjylland d. 5-02-2006

Område Service Komitémøde for NA Midtjylland d. 5-02-2006 Område Service Komitémøde for NA Midtjylland d. 5-02-2006 1. Sindsro 2. Præsentationsrunde Brian, Formand og Webmaster. Erik, GSS Keep on Rocking Thomas, Formand OI. Iver, OSR. Gert, GSS Sammen kan Vi.

Læs mere

1. Sindsrobøn. 4. Oplæsning af NA s 12 koncepter: Koncepterne bliv oplæst af Iver.

1. Sindsrobøn. 4. Oplæsning af NA s 12 koncepter: Koncepterne bliv oplæst af Iver. Referat af OSK møde den 4-1-04 Dagsorden: 1. Sindsrobøn 2. Præsentation 3. Beslutningsdygtighed / stemmeret / afbud. 4. Oplæsning af NA s 12 koncepter. 5. Godkendelse af sidste referat. 6. Valg af betroede

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 Pkt. 01: Sindsrobøn. Gennemført. Pkt. 02: Oplæsning af Na s 12 koncepter samt én retningslinjeparagraf

Læs mere

Referat af OI Komité møde 16. april 2005

Referat af OI Komité møde 16. april 2005 Referat af OI Komité møde 16. april 2005 Dagsorden: 1. Sindsrobøn 2. Til stede/afbud 3. Oplæsning og godkendelse ad referat 4. Oplæg fra H&I komité v. Jes B. 5. Rapporter fra Formand, Næstformand, Sekretær,

Læs mere

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 2 November 2008 kl.12.15 15.15

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 2 November 2008 kl.12.15 15.15 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 2 November 2008 kl.12.15 15.15 Pkt. 01: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

MØDEREFERAT. Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 7 December 2008 kl.12.15 15.15

MØDEREFERAT. Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 7 December 2008 kl.12.15 15.15 MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 7 December 2008 kl.12.15 15.15 Pkt. 01: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 3. april 2011 kl.12.15 16.00

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 3. april 2011 kl.12.15 16.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 3. april 2011 kl.12.15 16.00 OSK bestyrelsen: Komiteen mødes og forbereder sig til OSK mødet. Kl.12.00 D.03/04 2011.

Læs mere

Referat af NAOI mødet d. 14 februar 2004

Referat af NAOI mødet d. 14 februar 2004 Referat m. bilag af NAOI mødet 14 februar 2004 Indhold: 1. Referat af NAOI mødet 14 februar 2004 2. Formandens rapport 3. Kassererens rapport 4. IT Rapport Referat af NAOI mødet d. 14 februar 2004 Dagsorden.

Læs mere

Onsdagsgruppen Sammen Kan Vi

Onsdagsgruppen Sammen Kan Vi Onsdagsgruppen Sammen Kan Vi Forretningsmøde onsdag den 5. oktober 2016 Dagsorden: 1. Sindsro 2. Referent & ordstyrer 3. Præsentation 4. Kasserer rapport 5. GSR/GSS rapport 6. Valg af betroede tjenere

Læs mere

OSK Midtjylland Postboks 430 8100 Århus Hjemmeside: www.namidtjylland.dk

OSK Midtjylland Postboks 430 8100 Århus Hjemmeside: www.namidtjylland.dk Område Service Komite møde d. 7. marts 2010 1. Sindsro: 2. Præsentationsrunde: Jannik Formand OSK - Århus Gert L. Webmaster Brian OSR -Midtjyllan Thomas GSR/Litteratur onsdag aften Sammen kan vi - Århus

Læs mere

MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 6 februar 2011 kl.12.15 16.00

MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 6 februar 2011 kl.12.15 16.00 MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 6 februar 2011 kl.12.15 16.00 Pkt. 01: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

NA Midtjylland Referat fra Område Service Komite møde d. 4. marts 2007

NA Midtjylland Referat fra Område Service Komite møde d. 4. marts 2007 NA Referat fra Område Service Komite møde d. 4. marts 2007 1. Sindsro. 2. Præsentationsrunde. Alex observatør Ulla observatør Malene observatør Erik, GSR Mandagsgruppen Sindsro Århus. Line GSR Power Girls

Læs mere

OSK Midtjylland Postboks 430 8100 Århus Hjemmeside: www.namidtjylland.dk

OSK Midtjylland Postboks 430 8100 Århus Hjemmeside: www.namidtjylland.dk Område Service Komite møde d. 1. juni 2008 1. Sindsro. 2. Præsentationsrunde. Brian P, GSS Onsdagsgruppen Sammen kan Vi Århus Og OSS er Brian A, GSR Fredagsgruppen Hold det enkelt Århus. Lonny, Afbud:

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vind Møllen, Fredericia 10. februar kl.12.00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vind Møllen, Fredericia 10. februar kl.12.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vind Møllen, Fredericia 10. februar. 2008 kl.12.00 Pkt. 01: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen, Fredericia 3.juni 2007 kl. 12.00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen, Fredericia 3.juni 2007 kl. 12.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen, Fredericia 3.juni 2007 kl. 12.00 Pkt. 01: Sindsrobøn. Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinjeparagraf

Læs mere

Der var afbud fra Litteratur ansvarlig og Område Service Repræsentanten.

Der var afbud fra Litteratur ansvarlig og Område Service Repræsentanten. Referat af O.S.K.N.A. Midtjylland`s møde den 2. marts 2003. Dagsorden: 1. Sindsrobøn. 2. Præsentation. 3. Beslutningsdygtighed/Stemmeret/Afbud. 4. Oplæsning af N.A.`s 12 koncepter. 5. Oplæsning og godkendelse

Læs mere

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 12 Oktober 2008 kl

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 12 Oktober 2008 kl MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 12 Oktober 2008 kl.13.15 16.15 Pkt. 01: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

Referat af O.S.K.N.A. Midtjylland`s møde den 7. September 2003.

Referat af O.S.K.N.A. Midtjylland`s møde den 7. September 2003. Referat af O.S.K.N.A. Midtjylland`s møde den 7. September 2003. Dagsorden: 1. Sindsrobøn. 2. Præsentation. 3. Beslutningsdygtighed/Stemmeret/Afbud. 4. Oplæsning af N.A.`s 12 koncepter. 5. Oplæsning og

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia kl. 12:00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia kl. 12:00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 30.09-2007 kl. 12:00 Pkt. 01: Sindsrobøn. Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinjeparagraf

Læs mere

MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 3 Januar 2010 kl

MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 3 Januar 2010 kl MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 3 Januar 21 kl.12.15 16. Pkt. 1: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 2: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 12 September 2010 kl

MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 12 September 2010 kl MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 12 September 2010 kl.12.15 16.00 Pkt. 01: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 04: Præsentationsrunde Christian Sekretær,

Læs mere

MØDEREFERAT. Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 14. Sep kl

MØDEREFERAT. Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 14. Sep kl MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 14. Sep. 2008 kl.12.15 15.15 Pkt. 01: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vind Møllen, Fredericia 6. jan. 2008 kl.12.00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vind Møllen, Fredericia 6. jan. 2008 kl.12.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vind Møllen, Fredericia 6. jan. 2008 kl.12.00 Pkt. 01: Sindsrobøn (oplæst ) Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

OSK Midtjylland Postboks 430 8100 Århus Hjemmeside: www.namidtjylland.dk

OSK Midtjylland Postboks 430 8100 Århus Hjemmeside: www.namidtjylland.dk Område Service Komite møde d. 2. Marts 2008 1. Sindsro. 2. Præsentationsrunde. Claudia observatør Thomas, GSR Onsdagsgruppen Sammen kan Vi Århus og næstformand OI. Brian P, GSS Onsdagsgruppen Sammen kan

Læs mere

Onsdagsgruppen Sammen Kan Vi

Onsdagsgruppen Sammen Kan Vi Onsdagsgruppen Sammen Kan Vi Forretningsmøde onsdag den 24. september 2014 1. Sindsrobøn: 2. Valg af referent og ordstyrer: Referent Gert og ordstyrer Gert 3. Præsentationsrunde: Gert, webmaster & Indkøber

Læs mere

Jes, Formand Hospitals,- og Instutions-komiteen ankom klokken 12.50.

Jes, Formand Hospitals,- og Instutions-komiteen ankom klokken 12.50. Referat af O.S.K.N.A. Midtjylland`s møde den 3. August 2003. Dagsorden: 1. Sindsrobøn. 2. Præsentation. 3. Beslutningsdygtighed/Stemmeret/Afbud. 4. Oplæsning af N.A.`s 12 koncepter. 5. Oplæsning og godkendelse

Læs mere

Referat fra OSK-møde i NA-Nordjylland

Referat fra OSK-møde i NA-Nordjylland Referat fra OSK-møde i NA-Nordjylland 5.1.2017 1. Sindsrobøn og oplæsning af koncepter 2. Præsentationsrunde Helene Næstformand Andy Kasserer Carsten Sekretær GSR Jimmy Friheden GSS Anne-Dorte Friheden

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 02-06-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 02-06-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 02-06-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Helge - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Essi, Brian P, Jeanette, Birgitte, Brian A, Allan,

Læs mere

Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007, revideret November 2010

Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007, revideret November 2010 1 Navn: Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007, revideret November 2010 Denne komités navn er: Narcotics Anonymous Nordjyllands Område Service Komité 2 Formål: Denne komités

Læs mere

Referat af NAOI mødet d. 17 april 2004

Referat af NAOI mødet d. 17 april 2004 Referat af NAOI mødet d. 17 april 2004 Dagsorden. 1. Sindsrobønnen 2. tilstede/afbud 3. Oplæsning og godkendelse af referat 4. Rapport fra formand, sekretær, kasser og web-master 5. Valg af betroede tjenere

Læs mere

OSR rapport Region Danmark www.nadanmark.dk Til RSK mødet den 4. & 5.april 2009

OSR rapport Region Danmark www.nadanmark.dk Til RSK mødet den 4. & 5.april 2009 OSR rapport Region Danmark www.nadanmark.dk Til RSK mødet den 4. & 5.april 2009 Område: Midtjylland Hjemmeside: www.namidtjylland.dk Post adresse: OSK.NA Midtjylland Postboks 430 8100 Århus C. Danmark

Læs mere

Referat af O.S.K.N.A. Midtjylland`s møde den 7. December 2003.

Referat af O.S.K.N.A. Midtjylland`s møde den 7. December 2003. Referat af O.S.K.N.A. Midtjylland`s møde den 7. December 2003. Dagsorden: 1. Sindsrobøn. 2. Præsentation. 3. Beslutningsdygtighed/Stemmeret/Afbud. 4. Oplæsning af N.A.`s 12 koncepter. 5. Godkendelse af

Læs mere

Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 1. september 18.30-21.30. Multihuset, Skelagervej 136. 9000 Aalborg.

Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 1. september 18.30-21.30. Multihuset, Skelagervej 136. 9000 Aalborg. Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 1. september 18.30-21.30. Multihuset, Skelagervej 136. 9000 Aalborg. 1. Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. Foretaget og oplæst 2. Præsentationsrunde og afbud.

Læs mere

Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007

Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007 1 Navn: Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007 Denne komités navn er: Narcotics Anonymous Nordjyllands Område Service Komité 2 Formål: Denne komités formål er at administrere

Læs mere

FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE

FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE Retningslinjer FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA København Godkendt den 31-07-2011 1. Navn: Komitéens navn er: Område Service Komité Narcotics Anonymous København i det følgende kaldet OSK. 2. Formål: A) Komitéens

Læs mere

MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 9 August 2009 kl

MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 9 August 2009 kl MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 9 August 29 kl.12.15 16. Pkt. 1: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 2: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

Referat af O.S.K.N.A. Midtjylland`s møde den 2. november 2003.

Referat af O.S.K.N.A. Midtjylland`s møde den 2. november 2003. Referat af O.S.K.N.A. Midtjylland`s møde den 2. november 2003. Dagsorden: 1. Sindsrobøn. 2. Præsentation. 3. Beslutningsdygtighed/Stemmeret/Afbud. 4. Oplæsning af N.A.`s 12 koncepter. 5. Oplæsning og godkendelse

Læs mere

Område Service Komite møde for NA Midtjylland d. 1. april 2007

Område Service Komite møde for NA Midtjylland d. 1. april 2007 Område Service Komite møde for NA d. 1. april 2007 1. Sindsro. 2. Præsentationsrunde. Erik, GSR Mandagsgruppen Sindsro Århus. Line S. GSR Power Girls - Århus Ulla, GSR Tirsdagsgruppen God bedring Århus.

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014. Dagsorden Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter og Traditioner Bemærkninger/godkendelse af referat

Læs mere

Områdeservicekomité Nordjylland. Referat OSK-møde 5. januar 2012

Områdeservicekomité Nordjylland. Referat OSK-møde 5. januar 2012 Områdeservicekomité Nordjylland Referat OSK-møde 5. januar 2012 1. Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. Afholdt og oplæst. 2. Præsentationsrunde og afbud. GSR & GSS: GSR Serenity, Naja GSS Serenity,

Læs mere

Onsdagsgruppen Sammen Kan Vi

Onsdagsgruppen Sammen Kan Vi Onsdagsgruppen Sammen Kan Vi Forretningsmøde onsdag den 4. januar 2017 Dagsorden: 1. Sindsro 2. Referent & ordstyrer 3. Præsentation 4. Kasserer rapport 5. GSR/GSS rapport 6. Valg af betroede tjenere 7.

Læs mere

OSK Midtjylland Postboks 430 8100 Århus Hjemmeside: www.namidtjylland.dk

OSK Midtjylland Postboks 430 8100 Århus Hjemmeside: www.namidtjylland.dk Område Service Komite møde d. 6. april 2008 1. Sindsro. 2. Præsentationsrunde. Brian P, GSS Onsdagsgruppen Sammen kan Vi Århus Og OSS er Brian A, GSR Fredagsgruppen Hold det enkelt Århus. Thomas GSR Søndagsgruppen

Læs mere

OSK Midtjylland Postboks Århus Hjemmeside:

OSK Midtjylland Postboks Århus Hjemmeside: Område Service Komite møde d. 6. Januar 2008 1. Sindsro. 2. Præsentationsrunde. Erik, GSR Mandagsgruppen Sindsro Århus. Keld, GSR Mandagsgruppen og Torsdagsgruppen Free Spirit Viborg. Ulla, GSR Tirsdagsgruppen

Læs mere

Referat af RSK-mødet

Referat af RSK-mødet Formands- og sekretærposterne på t deles op. (pga. mangel på betroede tjenere i RSK) Ordstyrer torsdag aften adminmødet: Ordstyrer lørdag: Steff Ordstyrer søndag: Steff Christian tager sig af referatet

Læs mere

Område Service Komité Narcotics Anonymous - Nordjylland

Område Service Komité Narcotics Anonymous - Nordjylland Referat OSK-møde d. 7. marts kl. 18.30. Multihuset, Skelagervej 1. Sindsrobøn. Afholdt. Service virker 2. Oplæsning af NA s 12 koncepter for service. Oplæst. 3. Velkomst af eventuelle nye betroede tjenere

Læs mere

Referat af RSK-mødet

Referat af RSK-mødet Formands- og sekretærposterne på t deles op. (pga. mangel på betroede tjenere i RSK) Ordstyrer : Mogens Christian tager sig af referatet under hele mødet. Referat af t 1 Dagsorden Dagsorden RSK møde den

Læs mere

OSK Midtjylland Postboks Århus Hjemmeside:

OSK Midtjylland Postboks Århus Hjemmeside: Område Service Komite møde d. 7. juni 2009 1. Sindsro 2. Præsentationsrunde Jannik Formand OSK - Århus Lonny Sekretær OSK - Århus Brian OSR - Århus Gert L Kasserer OSK, Formand konvent komiteen - Århus

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 05. juli 2015.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 05. juli 2015. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 05. juli 2015. Dagsorden OSK møde i SoV, d. 05.7.15 kl. 10:00 på Kornbakken. Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter

Læs mere

OSR rapport. Post adresse: c/o Linie 14 Blågårdsgade 14 2200 København N

OSR rapport. Post adresse: c/o Linie 14 Blågårdsgade 14 2200 København N Region Danmark www.nadanmark.dk OSR rapport Område: København Servicerer Bornholm, Nordsjælland og København Post adresse: c/o Linie 14 Blågårdsgade 14 2200 København N Dato: 23.10.2014 Bestyrelse: Formand:

Læs mere

FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE. Midtjylland. Godkendt den 26.juni 2006. Opdateret OSK mødet hver anden mdr. & postboks adressen, den 11.

FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE. Midtjylland. Godkendt den 26.juni 2006. Opdateret OSK mødet hver anden mdr. & postboks adressen, den 11. FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA Midtjylland Godkendt den 26.juni 2006 Opdateret OSK mødet hver anden mdr. & postboks adressen, den 11.august 2010 Opdateret nyt mødetidspunkt for OSK mødet, den 1. november

Læs mere

13) Hvad skal G.S.R erne have med ud i grupperne?.

13) Hvad skal G.S.R erne have med ud i grupperne?. Dagsorden OSK møde Torsdag 09/09 2010 - kl. 18.30 1) Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. 2) Præsentationsrunde og afbud. 3 ) Godkendelse af referat. 4) Godkendelse af dagsorden. 5) Post til komiteen.

Læs mere

Referat fra NAOI-mødet d kl Sjællandsgade 6, Århus C

Referat fra NAOI-mødet d kl Sjællandsgade 6, Århus C Referat fra NAOI-mødet d. 19-2-2005 kl. 12.30 Sjællandsgade 6, Århus C 1. Sindsrobøn 2. Tilstede; Beninu, formand; Christina, kasserer; Brian, webmaster; Thomas, sekretær; Heidi, medlem; Kjeld, medlem;

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 09. august 2015.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 09. august 2015. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 09. august 2015. Dagsorden OSK møde i SoV, d. 09.8.15 kl. 10:00 på Kornbakken. Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter

Læs mere

Vores beslutning om ikke at støtte forslag om at tage ordliste op, blev ikke medtaget i referatet af uvisse årsager.

Vores beslutning om ikke at støtte forslag om at tage ordliste op, blev ikke medtaget i referatet af uvisse årsager. Referat fra OSK-møde i NA-Nordjylland. 02.08.2012 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde Bestyrelse: Peter, Formand. Thomas, Sekretær. Davis, OSS Stephanie, Kasserer. GSR er: Birgitte, Soulmates Christian,

Læs mere

OSK Midtjylland: Referat den 13. august 2017

OSK Midtjylland: Referat den 13. august 2017 OSK Midtjylland: Referat den 13. august 2017 www.namidtjylland.dk 1. Sindsrobøn. 2. Præsentationsrunde herunder afbud. 3. Oplæsning af de 12 koncepter. 4. Oplæsning af Bare for i dag. 5. 7. tradition 6.

Læs mere

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 7. august 2011 kl.12.15 16.00

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 7. august 2011 kl.12.15 16.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 7. august 2011 kl.12.15 16.00 OSK bestyrelsen: Komiteen mødes og forbereder sig til OSK mødet. Kl.12.00 D.07/08 2011.

Læs mere

Områdeservicekomité Nordjylland. Referat OSK-møde 22.05.2014

Områdeservicekomité Nordjylland. Referat OSK-møde 22.05.2014 Områdeservicekomité Nordjylland Referat OSK-møde 22.05.2014 1. Sindsrobøn afholdt. 2. NA s koncepter oplæst. 3. Præsentationsrunde og afbud. GSR og GSS: GSR Basic Blues: Michael GSR Lyset: Bjørn GSR Soulmates:

Læs mere

Referat af RSK-mødet 22. 24. august 2014

Referat af RSK-mødet 22. 24. august 2014 Referat af t 22. 24. august 2014 Dagsorden 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde 3. Oplæsning af koncepter og NA s visioner for service 4. Oplæsning af dagens tekst og et medlem deler om den 5. Godkendelse

Læs mere

Område Service Komité Narcotics Anonymous - Nordjylland

Område Service Komité Narcotics Anonymous - Nordjylland Referat af OSK-møde d. 4/4-2013 kl. 18.30. Multihuset, Skelagervej 1. Sindsrobøn Afholdt 2. Oplæsning af NA s 12 koncepter for service Oplæst 3. Velkomst til evt. nye betroede tjenere i OSK OK 4. Præsentationsrunde

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA SYDDANMARK

RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA SYDDANMARK 1. Navn og adresse : RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA SYDDANMARK Denne forsamling kaldes Område Service Komité Narcotics Anonymous Syddanmark og kaldes i det følgende for OSKNA-SYDDANMARK Postadressen

Læs mere

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 10. august 2008 kl.12.15 15.15

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 10. august 2008 kl.12.15 15.15 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 10. august 2008 kl.12.15 15.15 Pkt. 01: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 4. august Multihuset, Skelagervej Aalborg.

Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 4. august Multihuset, Skelagervej Aalborg. Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 4. august 18.30-21.30. Multihuset, Skelagervej 136. 9000 Aalborg. 1. Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. 2. Præsentationsrunde og afbud. Afbud: Jens Langkniv,

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 14. juni 2015.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 14. juni 2015. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 14. juni 2015. Dagsorden OSK møde i SoV, d. 14.6.15 kl. 10:00 på Kornbakken. Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. juni 2016.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. juni 2016. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. juni 2016. Dagsorden OSK møde i SoV, d. 12.06.16 kl. 10:00 på Kornbakken. Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 5. april 2015.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 5. april 2015. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 5. april 2015. Dagsorden Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter og Traditioner Bemærkninger/godkendelse af referat

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 2. november 2014.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 2. november 2014. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 2. november 2014. Dagsorden Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter og Traditioner Bemærkninger/godkendelse af referat

Læs mere

Dagsorden OSK møde torsdag 02/06 2011 kl. 18.30! 8) Valg af OSK bestyrelse. (litteratur formand, sekretær)

Dagsorden OSK møde torsdag 02/06 2011 kl. 18.30! 8) Valg af OSK bestyrelse. (litteratur formand, sekretær) Dagsorden OSK møde torsdag 02/06 2011 kl. 18.30! 1) Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. 2) Præsentationsrunde og afbud. 3 ) Godkendelse af referat. 4) Godkendelse af dagsorden. 5) Post til komiteen.

Læs mere

OSK Midtjylland: Referat den 4. december

OSK Midtjylland: Referat den 4. december OSK Midtjylland: Referat den 4. december 2016. www.namidtjylland.dk Dagsorden: 2. Præsentationsrunde herunder afbud. 3. Oplæsning af koncepter. 4. Oplæsning af Bare for i dag. 5. Workshop. 6. Godkendelse

Læs mere

Introduktion til OSK

Introduktion til OSK Narcotics Anonymous OSK Mappe Introduktion til OSK OSK består af repræsentanter; Gruppe Service Repræsentanter- (herefter ), fra grupper indenfor et bestemt område, som mødes månedligt m. det besternte

Læs mere

Referat af RSK-mødet August 2016

Referat af RSK-mødet August 2016 Formandsposten på t varetages af andre medlemmer af administrationskomiteen. (pga. mangel på betroede tjenere i RSK) Referat af t 12. - 14. August 2016 1 Indhold 1. Sindsro bøn... 3 2. Præsentationsrunde

Læs mere

Referat fra RSK-møde 3-4-5. april 2009

Referat fra RSK-møde 3-4-5. april 2009 Referat fra RSK-møde 3-4-5. april 2009 Sted: Servicekonference III, afholdt i Odense 01. Sindsrobøn 02. Oplæsning af koncepter 03. Præsentationsrunde ADMIN Iver Formand Sofie Vicesekretær Thomas Sekretær

Læs mere

Retningslinjer For Område Servicekomité NA København Godkendt den 31-07- 2011 NY DATO

Retningslinjer For Område Servicekomité NA København Godkendt den 31-07- 2011 NY DATO Den skrift med BLÅ foreslås fjernet. Den skrift med RØD foreslås som ny skrift. Den skrift med GRØN er noget vi lige skal tjekke I traditionerne el hos andet NA medlem. Der er endvidere lavet små rettelser

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 11. september 2016.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 11. september 2016. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 11. september 2016. Dagsorden OSK møde i SoV, d. 11.09.16 kl. 10.00 Formalia: Servicebøn: Præsentationsrunde og afbud: Velkommen til nye: Oplæsning af Koncepter og

Læs mere

Referat. Konvent møde den 4. marts 2013. Konvent & camp 2013. At dele fra hjertet

Referat. Konvent møde den 4. marts 2013. Konvent & camp 2013. At dele fra hjertet Referat Konvent møde den 4. marts 2013 Konvent & camp 2013 At dele fra hjertet Hjemmeside www.nakonvent.dk www.namidtjylland.dk www.nadanmark.dk Dagsorden: 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde 3. Valg af

Læs mere

Oversættelsesudvalg (OU)

Oversættelsesudvalg (OU) Region Danmark/OU Oversættelsesudvalg (OU) Referat Region Danmark/OU Mødedato: 25. november 2007 Mødested: Grønnegade 47, Århus Mødetid: Søndag kl. 10 Forkortelser: Eng. Ord: WIP (Work-In-Progres) Igangværende

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 8. marts 2015.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 8. marts 2015. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 8. marts 2015. Dagsorden Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter og Traditioner Bemærkninger/godkendelse af referat

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 3. maj 2015.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 3. maj 2015. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 3. maj 2015. Dagsorden OSK møde i SoV, d. 03.5.15 kl. 10:00 på Kornbakken. Formalia: Sindsrobøn. Præsentationsrunde og afbud. Velkommen til nye. Oplæsning af Koncepter

Læs mere

Referat og ny dagsorden fra OSK-møde i Nordjylland Torsdag den 1. november Kl. 18.30 Multihuset Skelagervej

Referat og ny dagsorden fra OSK-møde i Nordjylland Torsdag den 1. november Kl. 18.30 Multihuset Skelagervej Referat og ny dagsorden fra OSK-møde i Nordjylland Torsdag den 1. november Kl. 18.30 Multihuset Skelagervej 1. Sindsrobøn. 2. Præsentationsrunde og afbud. GSR er: Friheden: GSR Mikkel Lyset: Christian

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 1. februar 2015.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 1. februar 2015. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 1. februar 2015. Dagsorden Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Oplæsning af Koncepter og Traditioner Bemærkninger/godkendelse af referat og beslutningslog

Læs mere

Referat NA Syddanmarks OSK møde den 3. maj 2015

Referat NA Syddanmarks OSK møde den 3. maj 2015 Referat NA Syddanmarks OSK møde den 3. maj 2015 1. Sindsrobøn 2. Koncepter, Visioner og Retningslinjer: Koncepter oplæst af Peter, Visioner oplæst af Lars, og retningslinje 10 oplæst af Leif. 3. Dagens

Læs mere

Retningslinjer for RSK Internetudvalg

Retningslinjer for RSK Internetudvalg Retningslinjer for RSK Internetudvalg Udafbejdet af Internetudvalget d 26. April 2014 1. Navn og adresse: RSK Internetudvalg - Hjemmeside: www.nadanmark.dk Postadresse: Regions Service Komiteen Narcotics

Læs mere

Referat af RSK-mødet 18. - 19. april 2015

Referat af RSK-mødet 18. - 19. april 2015 Formands- og sekretærposterne på t deles op. (pga. mangel på betroede tjenere i RSK) Ordstyrer lørdag: Thomas - Christian Ordstyrer søndag: Brian Mia tager sig af referatet under hele mødet. Referat af

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 03. januar 2016

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 03. januar 2016 Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 03. januar 2016 Dagsorden OSK møde i SoV, d. 03.1.16 kl. 10:00 på Kornbakken. Formalia: Sindsrobøn. Præsentationsrunde og afbud. Velkommen til nye. Oplæsning af Koncepter

Læs mere

Referat. Konvent møde den 12. juli 2010. Konvent & camp 2010. Velkommen hjem

Referat. Konvent møde den 12. juli 2010. Konvent & camp 2010. Velkommen hjem Referat Konvent møde den 12. juli 2010 Konvent & camp 2010 Velkommen hjem Hjemmeside www.nakonvent.dk Dagsorden: 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde 3. Valg af referat & ordstyrer 4. Oplæsning af NA`s

Læs mere

Områdeservicekomité Nordjylland. Referat OSK-møde 1. marts 2012

Områdeservicekomité Nordjylland. Referat OSK-møde 1. marts 2012 Områdeservicekomité Nordjylland Referat OSK-møde 1. marts 2012 1. Sindsrobøn afholdt; NA s koncepter oplæst. 2. Præsentationsrunde og afbud. GSR og GSS: GSS Basic Blues: Kim GSR Håbet: Andy GSS Serenity:

Læs mere

NA OSK København BORNHOLM, NORDSJÆLLAND OG KØBENHAVN

NA OSK København BORNHOLM, NORDSJÆLLAND OG KØBENHAVN Referat OSK møde søndag den 31. januar 2016 1. Velkomst Martin er ordstyrer og der er ingen ændringer i dagsordenen. Præsentationsrunde Sekretær - Helene, GSR Carls Stue - Martin, Kasserer - Jeannie, GSR

Læs mere

Retningslinjer for RSK Internetudvalg

Retningslinjer for RSK Internetudvalg Retningslinjer for RSK Internetudvalg Udarbejdet af Internetudvalget d 25. Oktober 2014 1. Navn og adresse: RSK Internetudvalg - Hjemmeside: www.nadanmark.dk Postadresse: Regions Service Komiteen Narcotics

Læs mere

Retningslinjer for RSK Internetudvalg

Retningslinjer for RSK Internetudvalg Retningslinjer for RSK Internetudvalg Udarbejdet af Internetudvalget d 21. august 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn og adresse 2 2. FORMÅL: 2 3. Betroede tjenere & valg 3 4. SERVICEPOSTERNE: 4 5. ØKONOMI:

Læs mere

RETNINGSLINJER O.S.K NA-MIDTJYLLAND

RETNINGSLINJER O.S.K NA-MIDTJYLLAND RETNINGSLINJER O.S.K NA-MIDTJYLLAND 1 Navn: Denne komités navn er: Narcotics Anonymous Midtjyllands Område Service Komité 2 Formål: Denne komités formål er at administrere og koordinere aktiviteter der

Læs mere

3 Medlemskab af O.S.K:

3 Medlemskab af O.S.K: 1 Navn: Denne komités navn er: Narcotics Anonymous Midtjyllands Område Service Komité. 2 Formål: Denne komités formål er at administrere og koordinere aktiviteter der vedrøre vores fælles velfærd i NA

Læs mere

Referat af RSK-mødet. 21. - 23. august 2015

Referat af RSK-mødet. 21. - 23. august 2015 Formands- og sekretærposterne på t deles op. (pga. mangel på betroede tjenere i RSK) Ordstyrer lørdag: Mia Mogens tager sig af referatet under hele mødet. Referat af t 1 Dagsorden Dagsorden RSK møde den

Læs mere

Referat fra OI-regionsmøde 20-09-2008

Referat fra OI-regionsmøde 20-09-2008 Referat fra OI-regionsmøde 20-09-2008 Tilstede: Karsten (OIK) Louise, Jesper, Nikolaj (SOV) Anita (Syddanmark) Peter, Kenneth (Nordjylland) Thomas (Midtjylland) Johnny (KBH) Afbud: Ingen Ad.1. Ad.2. Ad.3.

Læs mere

Referat. Konvent møde den 1. december 2014. Konvent & camp 2015. Mirakler sker

Referat. Konvent møde den 1. december 2014. Konvent & camp 2015. Mirakler sker Referat Konvent møde den 1. december 2014 Konvent & camp 2015 Mirakler sker www.nakonvent.dk (konventsiden for NA) www.namidtjylland.dk (se link: konvent og camp) www.nadanmark.dk Dagsorden: 1. Sindsrobøn

Læs mere

SGM Servicegruppemøde - REFERAT

SGM Servicegruppemøde - REFERAT SGM Servicegruppemøde - REFERAT Tid: søndag den 30. november kl. 13-16 Sted: Kolding Frivilligcenter. Slotsgade 22 6000 Kolding Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser Servicegruppens

Læs mere

DAGSORDEN TIL KONVENTMØDE MANDAG. DEN 3. december 2007 kl Jægergårdsgade 107 Århus C.

DAGSORDEN TIL KONVENTMØDE MANDAG. DEN 3. december 2007 kl Jægergårdsgade 107 Århus C. DAGSORDEN TIL KONVENTMØDE MANDAG DEN 3. december 2007 kl. 19.00 21.00 Jægergårdsgade 107 Århus C. 1) Velkomst ved formanden. / mødet er røgfrit 2) Navnerunde. Thomas, formand party. Nillie & Kim formænd

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 4. januar 2015.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 4. januar 2015. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 4. januar 2015. Dagsorden Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter og Traditioner Bemærkninger/godkendelse af referat

Læs mere

Thomas oplæste traditionerne og Peter oplæste koncepterne.

Thomas oplæste traditionerne og Peter oplæste koncepterne. Referat fra OI-regionsmøde søndag d. 25. maj 2008 Tilstede: Thomas (Midtjylland), Peter/Kim/Sofie (Nordjylland), Anita (Syddanmark) og Karsten (OIK). Afbud: Louise (SOV) og Johnny (KBH). Ad.1. Karsten

Læs mere