Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009"

Transkript

1 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune

2 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet side 5 Arbejdsskader side 6 Sygefravær g persnalemsætning side 7 Status på arbejdsmiljøet i 2009 side 8 Opfølgning på arbejdsmiljøtiltag i 2009 side 10 Anbefalinger til arbejdsmiljøtiltag 2010 side 11 Sektrudvalgenes arbejdsmiljøregnskaber, side Børn, Familie & Uddannelse side 13 Erhverv, Kultur & Beskæftigelse side 15 Fællesfrvaltningen side 18 Scial, Sundhed & Omsrg side 20 Teknik & Miljø side 21 2

3 Indledning Denne arbejdsmiljøberetning mfatter sikkerhedslederens pgørelser ver krise- g psyklgisk rådgivning, Arbejdstilsynets besøg, arbejdsulykker g sygefravær, en status på arbejdsmiljøet i 2009 g frslag til arbejdsmiljøtiltag i Herefter følger arbejdsmiljøregnskaberne fra de 5 sektrudvalg, sm er udarbejdet på baggrund af arbejdsmiljøberetninger fra alle arbejdspladserne. Der er indsendt i alt 101 arbejdsmiljøberetninger, sm kan læses på medarbejderprtal under MEDrganisatinen/Årsberetninger. Strt set alle arbejdsmiljøberetningerne var indsendt indenfr en uge efter tidsfristen, en psitiv fremgang i frhld til sidste år. Kun t arbejdspladser har ikke afleveret en arbejdsmiljøberetning.. så vi har faktisk i flere år gjrt det, sm nu bliver et krav i den varslede ændring af lv m arbejdsmiljø. Der er ændringer af arbejdsmiljølven på vej, sm ventes at træde i kraft ktber Det betyder bl.a. ngle nye regler fr sikkerhedsrganisatinen (læs MED-rganisatinen): Sikkerhed ændres til arbejdsmiljø - så fremver får vi arbejdsmiljøgrupper g arbejdsmiljørepræsentanter men stadig MED-rganisatinen g MED-udvalg Årlig drøftelse m arbejdsmiljøet Og det er j det, sm arbejdspladserne allerede gør i frbindelse med udarbejdelse af den årlige arbejdsmiljøberetning Uddannelse af arbejdsmiljøgruppen - Den 5-dages bligatriske uddannelse bliver til 3 dage + 2 dage efter max. 9 måneder - 1 ½ dags supplerende efteruddannelse skal hvert år tilbydes alle arbejdsmiljøgrupper - Kmpetenceplan fr aktører i MED-rganisatinen Der tages højde fr disse ændringer i den evaluering af vres MED-aftale sm pågår i øjeblikket. Sammenskrevet af Sikkerhedsleder Annette Balling, 26. marts

4 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning Faxe Kmmune har frtsat et abnnement hs Falck Healthcare. Aftalen er lavet fr at sikre akut prfessinel krisehjælp, hvis det skønnes nødvendigt i frbindelse med vldsmme hændelse på arbejdspladsen. I 2009 har Falck Healthcare været benyttet i 26 sager (28 sager i 2008). Kriserådgivningen har handlet m vldsmme hændelser, stress, akut dødsfald, sygdm g private prblemer. Fruden Falck Healthcare benytter arbejdspladserne gså andre rådgivere til kriserådgivning, såsm Trivselspsyklgerne g Kmpetenceudvikling v. Bente Hlm. Udgifter i 2008 til krisehjælp g -rådgivning: Falck Healthcare kr kr. i årligt abnnement Andre knsulenter ca kr. Derudver kan der selvfølgelig være arbejdspladser, sm har benyttet knsulenter til krisehjælp g -rådgivning, sm vi centralt ikke har kendskab til. Vi har ikke fundet g fået etableret en alternativ rdning til Falck Healthcare. Aftalen med Falck Healthcare er derfr genaftalt indtil , men kan psiges med 3 måneders varsel. Den annyme telefnrådgivning I frbindelse med vedtagelsen af vres retningslinjer fr trivsel g stresshåndtering sidste år blev det besluttet at afprøve en telefnrådgivning sm et knkret tilbud til alle medarbejdere. Frmålet var, at enhver medarbejder g leder i Faxe Kmmune, der plever stress- eller andre belastningssymptmer kunne få annym telefnisk rådgivning. Fra 1. maj 2009 er der 68 medarbejdere med i alt 99 samtaler, der har benyttet den annyme telefnrådgivning. Ordningen har i 2009 kstet kr. Skulle de fleste af disse medarbejdere i stedet fr telefnrådgivningen have haft knsultatin hs en psyklgisk rådgiver, så var mkstningen mindst blevet det dbbelte. Henvendelserne frdelt på frvaltningerne Børn, familie g Uddannelse 33 Scial, Sundhed g Omsrg 21 Teknik & Miljø 3 Erhverv, Kultur g Beskæftigelse 3 Fællesfrvaltningen 3 Årsagerne til henvendelserne Stress (krav/ressurcer) 27 Samarbejde (ledelse, kllegaer) 12 Mbning (ledelse, kllegaer) 2 Vldsm hændelse/vld (brgerrelateret) 6 Privat 16 Da telefnrådgivningen j er annym, er det ikke muligt med en egentlig evaluering af rdningen. Det, sm Persnaleafdelingen hører m den annyme telefnrådgivning fra ledere, medarbejdere g eksterne samarbejdspartnere: Et rigtig gdt/flt tilbud til medarbejderne i Faxe Kmmune Gdt sm leder eller kllega at kunne freslå en medarbejder/kllega at benytte telefnrådgivningen Har fået meget psitiv tilkendegivelse fra enkelte, der selv har benyttet telefnrådgivningen De t rådgivere vurderer, at de fleste persner, der har benyttet telefnrådgivningen, er blevet rådgivet, således at de er kmmet videre på en psitiv måde g har undgået en frværring af deres situatin. Tilbuddet m annym telefnrådgivning ser således ud til at leve p til frmålet m, at medarbejdere, der plever stresspåvirkning eller andre belastningssymptmer, får mulighed fr at få talt m sin situatin g få hjælp til at finde veje til at ændre på sin situatin. På det grundlag besluttede Hvedudvalget, at tilbuddet m telefnrådgivning frtsætter i

5 Tilsyn fra Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har i 2009 fretaget screenings- g tilsynsbesøg på 15 arbejdspladser: Grøn smiley til Rllingen, Spjellppen, Rllsklen, Faxe Familiecenter, Bfællesskabet Rådhusvej 67, Faxe Brandvæsen, Haslev Museum g Vandrerhjemmet, sm betyder, at de ikke har nget udestående med Arbejdstilsynet. Gul smiley til følgende arbejdspladser fr et eller flere påbud m frbedringer: Faxe Musikskle - Udarbejdelse af arbejdspladsvurdering Terslev Klubben - Akustikfrhld Karise Børnehus - Håndtering af krybber Karise Skle - Støj fra ventilatin, akustikfrhld i faglkale, træk fra vinduer, skimmelsvamp B g Beskæftigelse Vest - Arbejdspladsvurdering, håndtering af vasketøj, fri passage af nødudgang/flugtvej, transprt på trappe Park g Vej - Håndtering ved transprt af minigraver Rød smiley til Hyllehlt Skle fr påbud med rådgiverpåbud vedr. Skimmelsvamp Kun Karise Skle g Hyllehlt Skle mangler at efterkmme påbuddene; her pågår planlægning g renvering af skimmelsvamp. Pr. 25.marts 2010 har Faxe Kmmune 20 grønne smileys, 3 gule smileys g 1 rød smiley Se mere på Arbejdstilsynets hjemmeside (indtast cvr-nummer ) Arbejdstilsynets særlige tilsyn, sm de fretg i indenfr plejemrådet medfører ikke tildeling af en smiley. Selvm tilsynet gav påbud med enten en gul eller rød smiley til følge, så får arbejdspladsen ikke sm ved de øvrige tilsyn en grøn smiley, når man har efterkmmet påbuddene. Derfr har Hjemmeplejemråderne, Hyllehltcenteret, Frederiksgadecenteret, Lindevejscenteret g Bligerne Kildebakken ikke en grøn smiley, selvm de har handlet på påbuddene. I 2010 er Arbejdstilsynets særlige tilsyn rettet md børne- g ungeinstitutiner. Indsatsen mfatter vuggestuer, børnehaver, SFOer, fritidshjem, aldersintegrerede institutiner, fritidsg ungdmsklubber, samt døgninstitutiner fr børn g unge. (læs mere m indsatsen på medarbejderprtalen) ) 5

6 Arbejdsskader Arbejdsulykker i Faxe Kmmune i 2009 I 2009 er der blevet anmeldt i alt 176 arbejdsulykker md 172 i 2008 g 116 i Scial, Sundhed g Omsrg har 106 ulykker, nget mere end i 2008 (71). Stigningen ses både på de fysiske ulykker g på vld/trusler fra brgere. De 10 skader under uheld/udsættelse fr smitterisik/kemi mfatter 7 stikskader, smitte af fnat, stænk af sprit. Indenfr Børn, Familie g Uddannelse er der et pænt fald i antallet af arbejdsulykker. Både af de fysiske ulykker g de psykiske ulykker sm knytter sig til vld/trusler fra elever. Sidste år var der dg en enkelt hændelser der alene udløste 12 anmeldelse på vld/trusler. Knap 100 af de 176 ulykker er heldigvis mindre hændelser, sm ikke har medført sygefravær g sm ikke ser ud til at give varige mén. Ca. 20 af de anmeldte ulykker har medført et sygefravær på ver 1 måned. 18 sikkerhedsgrupper vervejende fra SSO mrådet g Teknik g Miljø har deltaget i temamøder m ulykkesfrebyggelse, sm Frsikringsenheden g arbejdsmiljøknsulenten har afhldt. Temamøderne har fkus på at analysere ulykker g vurdere på risikfaktrer mhp. at frebygge gentagelser. Der udbydes yderligere t temamøder m ulykkesfrebyggelse i Antal anmeldte arbejdsulykkerne i 2009 frdelt på Frvaltninger g årsagskategrier (tallene i parentes er fr 2008): Scial, Sund. Børn, Fam. Teknik & Fælles Fr. Erhverv, Typer af ulykker Omsrg Udd. Miljø Kultur, Besk. ialt Fysiske ulykker, bl.a fald/snublen, løft 32 (18) 38 (59) 5 (8) 1 (2) 3 (1) 79 (88) Vld, fysisk/psykisk Psykisk traume 29 (17) 17 (28) 1 (3) 47 (48) Persnfrflytning g håndtering 32 (36) 32 (36) Uheld/udsættelse fr smitterisik/kemi 9 9 Håndtering af værktøj/maskiner Alt 106 (71) 55 (87) 9 (8) 1 (2) 5 (4) 176 (172) Frmdede erhvervsbetingede lidelser De frmdede erhvervsbetingede lidelser (nedslidning ver længere peride) bliver sm regel anmeldt af egen læge eller f.eks. Arbejdsmedicinsk Klinik. Sikkerhedslederen har henvist 10 medarbejder fra Ledelsessekretariatet i SSO til Arbejdsmedicinsk Klinik mhp. en vurdering af sammenhængen medarbejdernes helbred g den knstaterede skimmelsvamp i bygningen. Antal anmeldte erhvervssygdmme i 2007: Lidelsesart Astma, rhintis, allergi mv Hudlidelse Psykisk lidelse 4 2 Sygdmme i bevægeapparatet Andre lidelser 1 7 Symptmer, gener, uklar diagnse I alt Kilde: Arbejdsmarkedets erhvervssygdmssikring v/atp s aktuar Bemærk, at diagnsegrupperne: "Psykiske lidelser", "Sygdmme i bevægeapparatet" samt "Symptmer, gener, uklar diagnse" er slået sammen til en gruppe. Andre lidelser dækker typisk ver psykiske lidelser, sm er afviste sager. 6

7 Sygefravær Den samlede fraværsstatistik, sm er sendt ud fra Persnaleafdelingen viser et gennemsnitligt antal sygedage på 15,2 fr hele Faxe Kmmune i 2009 (Kilde KMD). I 2008 havde vi 14,6 sygedage i gennemsnit. Statistikken frdelt på Frvaltningerne viser: - Fællesfrvaltningen, 9,7 sygedage i gennemsnit ( 6,9 i 2008) - Erhverv, Kultur & Beskæftigelse 16,0 (10,5 i 2008) - Børn, Familie & Uddannelse 15,3 (14,2 i 2008) - Teknik & Miljø 15,4 (14,8 i 2008) - Scial, Sundhed & Omsrg 16,0 (17,1 i 2008) Der er ikke en samlet fraværsstatistik på landsplan fr 2009, sm vi kan sammenligne s med. Fraværsstatistik fr 2008 fra Det Fælleskmmunale Løndatakntr (FLD) ses på nedenstående figur g viser, at Faxe Kmmune ligger i den høje ende sammen med en str del af de øvrige kmmuner på Sjælland. Faxe ligger med 0,6 sygedage mere end gennemsnittet fr alle kmmuner. Kilde: FLD s fraværsstatistik 2008, tjenestemænd g verenskmstansatte Niveauet i sygefraværet indikerer, at vi må frmde, at nget af fraværet relaterer sig til arbejdet i frm af fysiske, psykiske eller sciale belastninger. Persnalemsætning Det har ikke været muligt at få et verblik ver den samlede persnalemsætning fr Faxe Kmmune. Det, at der har været begrundet ansættelsesstp halvdelen af året vil gså påvirke persnalemsætningen, således at der har været flere psigelser end ansættelser. 7

8 Status på arbejdsmiljøet i 2009 Det fysiske arbejdsmiljø Det er frtsat indeklimaet, støjfrhldene g de fysiske rammer sm er udfrdringen på mange arbejdspladser: - Der bliver løbende arbejdet med få vedligehldt g renveret de kmmunale bygninger; der er bl.a. udført en del skimmelsvampsrenveringer, g flere steder pågå sådanne renveringspgaver. - Mange arbejdspladser plever et dårligt indeklima med en dårlig luftkvalitet på grund af utilstrækkelig ventilatin, men gså pga. manglende praksis fr udluftning i løbet af dagen. Fr meget papir, bøger, legetøj g andet sm hber sig p, utilstrækkelig rengøring g fr høj temperatur er faktrer, sm medvirker til en dårligere luftkvalitet. - Støjbelastningen er en løbende udfrdring på især daginstitutinerne, men gså i strrumskntrerne pleves støj sm en belastning. Flere institutiner laver løbende frbedringer i frm af psætning af akustikdæmpende lft- g vægplader samt gennem støjdæmpende inventar, duge, stle- g brddupper m.m. Kantinen på Rådhuset har fået akustikdæmpende lft, hvilket har hjulpet meget på støjbelastningen. - Fr pleje- g msrgsarbejde, servicearbejde g køkken-/kantinearbejde er der løbende fkus på de fysiske belastninger på bevægeapparatet. SSO-mrådet har desværre det sidste halve år ikke haft ngen krdinerende faglig medarbejder til at vedligehlde g udvikle frflytningsrdningen g rådgive generelt på det ergnmiske mråde. - Park g Vej har især haft fkus på en registrering, srtering af alle deres kemiske stffer, g har fretaget en vurdering mhp. at erstatte med mindre sundhedsskadelige stffer. Det psykiske arbejdsmiljø Besparelser, frandringer g usikkerhed m ændringer i rganisatinen fylder stadig meget på de fleste arbejdspladser i Kmmunen g er med til at påvirke arbejdsmiljøet g trivslen. Sektrudvalgene psummerer, at - Arbejdspladserne er meget præget af de besparelser, der ver tid har været gennemført, g de stp fr indkøb, ansættelse g anlæg, der ligeledes har været tilbagevendende driftsvilkår fr sektren g fr hele Faxe Kmmune de seneste år. - Medarbejderne plever prblemer med et stadigt stigende arbejdspres g deraf følgende stress. Der er fretaget en del pgaverkeringer, sm yderligere har bidraget til den øgede arbejdsbyrde. - Der pleves et stigende arbejdspres, dels på grund af færre ressurcer g pres fra de andre frvaltninger. Medarbejderne plever en usikkerhed ved besparelserne, g snakken m rganisatinsændringerne - På enkelte arbejdspladser har mrganiseringer, afskedigelser g ændringer i arbejdspgaver påvirket det psykiske arbejdsmiljø negativ med deraf følgende lav arbejdsglæde, samarbejdsvanskeligheder g sygefravær. - På mange arbejdspladser er vld g trusler et arbejdsvilkår, g servicefrringelser g medarbejdere med mindre verskud kan ufrvarende øge risiken fr uverensstemmelser, knflikter g dermed fr vld g trusler fra brgere g intern mbning g chikane. 8

9 På trds af venstående rapprteres der gså m mange psitive lkale initiativer, sm læsningen af de enkelte arbejdsmiljøberetninger vidner m - Med små midler gøres der meget ude på de enkelte arbejdspladser fr at have fkus på trivsel g psykisk arbejdsmiljø, på faglig udvikling, gd serviceydelse. - F.eks. frtæller flere af plejemrådernes arbejdsmiljøberetninger m en psitiv udvikling i den faglige udvikling, trivselen g samarbejdet. Eksempler på arbejdsmiljøaktiviteter g -prjekter sm er iværksat i 2009 Sklerne 4 skler fra Faxe deltager sammen med 4 skler fra Københavns Kmmune i et Frskningsprjekt Engagement eller Mistillid, sm udføres af NFA (Det Natinale Frskningscenter fr Arbejdsmiljø) g TeamArbejdsliv. Frmålet er at undersøge sammenhængen mellem den sciale kapital (det psykiske arbejdsmiljø) g håndtering af de øgede krav til dkumentatin g evaluering. Fr de øvrige 8 skler, sm i frbindelse med frskningsprjektet gså fik gennemført en trivselsundersøgelse, blev der iværksat et prjekt, sm har til frmål at understøtte sklerne i at kmme fra trivselsmålinger ver handleplaner til knkrete tiltag. Prjektet kster kr., sm finansieres af Persnaleafdelingen (Hvedudvalget) med 50 % tilskud fra Arbejdstilsynet. Der har været dialgmøder på 7 skler i efteråret 2009 g der er i fråret 2010 planlagt frskellige knkrete aktiviteter på sklerne. prjektet frventes afsluttet til september 2010 med en afsluttende læringsdag fr alle sklernes MED-udvalg. Plejemrådet: En arbejdsgruppe indenfr plejemrådet har i samarbejde med SOSU-sklen i Næstved udarbejdet et frslag til en efteruddannelse af plejepersnalet. Frmålet er en pkvalificering af medarbejdernes kmpetencer i frhld til anerkendende dialg, knflikthåndtering, den faglige rlle, m det persnlige g det prfessinelle, etik, magt sv. Et pilt-uddannelsesfrløb Dialg med brgerne g kllegial sparring bliver gennemført i maj/april Der er udarbejdet frslag til tjeklister til vurdering af arbejdsfrhldene i brgernes hjem, sm kan benyttes af hele plejemrådet. Brgerservice g Ydelseskntret: En arbejdsgruppe fra disse t arbejdspladser har med løbende invlvering af medarbejderne fået udarbejdet en handleplan til frebyggelse af vld g trusler. Trivselsundersøgelser Alle kmmunale arbejdspladser er frpligtiget til, mindst hver tredje år, at fretage målinger af medarbejdernes tilfredshed g trivsel, herunder det psykiske arbejdsmiljø. Hvedudvalget har besluttet, at der er metdefrihed fr den enkelte arbejdsplads. Det er vigtigt, at den enkelte arbejdsplads vælger den metde, der passer til deres kultur, g giver mening i frhld til deres arbejde med at skabe et gdt arbejde g en gd arbejdsplads. I disse ressurceknappe tider er det vigtigt, at Kmmunen ikke selv medvirker til at pålægge arbejdspladserne pgaver, sm ikke giver mening fr dem. Hvis Kmmunen valgte at alle 103 arbejdspladser skulle benytte det samme elektrniske spørgeskema, siger alle erfaringer, at en str del af arbejdspladserne g medarbejderne ikke vil kunne se meningen med spørgeskemaet, da de ikke selv har været invlveret i beslutningsprcessen. Der vil være meget lidt succes med, at få resultaterne af en sådan centralt iværksat undersøgelse msat til knkrete trivselsfrbedringer på den enkelte arbejdsplads. 9

10 Arbejdspladserne blev bedt m i deres årsberetning at beskrive, hvrnår g hvrdan de vil fretage en undersøgelse/evaluering af medarbejdernes trivsel. Undersøgelsen skal sikre, at alle medarbejder er blevet hørt m hvrdan de trives. Undersøgelsen skal senest fretages i løbet af 2010, medmindre de allerede i 2009 havde fretaget en sådan evaluering. Flere arbejdspladser har allerede i 2009 g ngle arbejdspladser har i flere år gennemført spørgeskemaundersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, sm deres afsæt fr en dialg m frbedringer. En del arbejdspladser, gså ngle med relativ få medarbejdere, har skrevet, at de vil fretage en undersøgelse af trivselen med et spørgeskema i Husk det er ikke et krav at bruge et spørgeskema. Der skal være ver 12 medarbejdere helst ver 20 før en annym spørgeskemaundersøgelse er valid, dvs. før den kan bruges til sammenligning ved gentagelser. Der skal være et mål med at undersøge trivselen/arbejdsmiljøet, - at der er nget man gerne vil frandre g gøre bedre. Frandringer g frbedringer specielt på det psykiske mråde kræver, at ledere g medarbejdere taler m frhldene g bliver enige m, hvad der skal frandres. En struktureret dialg på et persnalemøde kan gdt gøre det ud fr en undersøgelse/evaluering af trivselen/det psykiske arbejdsmiljø hvis ledelse g medarbejderne er enig m det. Opfølgning på arbejdsmiljøtiltag i 2009 Hvad fik vi gennemført i 2009 Minimere risik fr arbejdsulykker. Frsikringsenheden g sikkerhedslederen har afhldt t temamøder m ulykkesfrebyggelse fr sikkerhedsgrupperne. Der udbydes yderligere t temamøder m emnet i Vld g trusler En arbejdsgruppe under Hvedudvalget blev nedsat g igangsat mhp. at udarbejde et frslag til retningslinjer fr en samlet indsats, der frebygger, identificerer g håndterer prblemer med vld, mbning g chikane på arbejdspladsen. Frslaget præsenteres på Hvedudvalgets møde den 7. april Med-uddannelsen Der blev gennemført 12 kurser i 2009 med ca. 240 deltagere. Deltagerevalueringerne er meget psitive: undervisningen er afvekslende, giver gd inspiratin til MED-arbejdet g det pleves inspirerende at være sammen med medarbejdere g ledere fra mange frskellige arbejdspladser. Der er planlagt 5 MED-uddannelser i Der er afhldt 2 arbejdsmiljøuddannelser fr nye ledere g sikkerhedsrepræsentanter. Hvad fik vi ikke gennemført i 2009 Frbedring af indeklimaet Frslaget m at tilbyde sikkerhedsgrupperne g servicemedarbejderne pkvalificering i at vurdere bygningers g lkalers tilstand, så de kan handle tidligt g dermed frebygge arbejdsmiljøprblemer sm følge at dårlige bygninger, blev ikke gennemført. Nedbringelse af sygefraværet har været i fkus på mange arbejdspladser, men der har ikke været iværksat ngen verrdnede initiativer på mrådet. Persnaleafdelingen har afhldt t temadage fr ledere g tillidsrepræsentanter m Den svære samtale. 10

11 Ledernes eget arbejdsmiljø Frslaget m gså at have fkus på ledernes arbejdsvilkår g lave en trivselsundersøgelse fr lederne i 2009 g igen i 2010 er ikke iværksat. Opgaven har været drøftet på en chefgruppemøde i efteråret 2009, g sikkerhedslederen g undervisningschefen har fået pgaven at kmme med et plæg til et prcesfrløb m ledernes arbejdsmiljø. I frbindelse med implementering af retningslinjerne fr trivsel g stresshåndtering skulle Persnaleafdelingen udbyde temadage m stresshåndtering til sikkerhedsgrupperne. Det er ikke sket. Anbefalinger til arbejdsmiljøtiltag i 2010 Sektrudvalgene har sm anbefalinger, at der skal være fkus på at skabe balancen mellem krav g ressurcer: - afstemning af frventninger ift. pgaver g ressurcer - arbejde med prces g implementering af mstruktureringer - fkus på arbejdsgange, gennemgå arbejdsmængde g frventningsafstemme Anbefalingerne fra sektrudvalget fr Børn, Familie g Uddannelse beskrive rigtig gdt de frestående pgaver, sm kan være med til at bibehlde ngle engagerede g mtiverede medarbejdere, der kan yde en kvalificeret service til brgerne: - At der i perider med pres på ressurcerne ikke gås på kmprmis med behvet fr efteruddannelse g kmpetenceudvikling. Fagligheden er under frandring i lyset af de stramme rammer, g i den situatin er det verrdentligt betydningsfuldt at medarbejderne plever, at der er mulighed fr løbende kmpetenceudvikling. Kmpetenceudvikling er samtidig en frudsætning fr, at vi kan løse flere g mere kmplicerede pgaver i eget regi. - At plitikerne påtager sig ansvaret fr at kmmunikere til brgere g brugere, at serviceniveauet i Faxe Kmmune er lavt, g at der derfr er mange ting, man ikke kan frvente at få. - At medarbejderne inddrages mest muligt i arbejdet med at finde nye veje at gå, når der skal reduceres i ressurcerne - At Faxe Kmmune gennemfører en intern afbureaukratisering, sm bygger på mest mulig medarbejderinddragelse. - At Faxe Kmmune sænker sine målsætninger på væsentlige mråder, så der er balance mellem mål g ressurcer. De centrale ressurcer i Persnaleafdelingen g ledelsessekretariaterne, sm kan afsættes, anbefales at bruges til at understøtte arbejdspladserne med knkrete aktiviteter på mråderne: Få en frnuftig balance mellem mål g ressurcer. Nget m f.eks. fælles afklaring af mål g pgaver, pririteringer, andre arbejdsgange, udvikling af nye måder, kun at gøre det der giver mening (afbureaukratisere, trimme), fasthlde medarbejdernes engagement på kernepgaven, det skal gså være sjvt sv. Være med til at hlde løbende fkus på trivsel g stresshåndtering. Vld g trusler fra brgere, der f.eks. er syge eller i en afmagtssituatin, kan være frståeligt, men det er aldrig acceptabelt at blive udsat fr vld eller trusler på sin arbejdsplads. Derfr skal vi have implementeret den nye retningslinje fr frebyggelse af vld g trusler, sm kan pstå mellem medarbejdere g brgere. Arbejdspladserne skal rådgives i udarbejdelse af deres egen handleplan på mrådet At undgå mbning g chikane på arbejdspladsen ved at sætte emnet på dagsrdenen g lave interne aftaler m gd adfærd. Den nye retningslinje fr frebyggelse af den mbning g chikane, sm kan pstå mellem kllegaer g mellem medarbejdere g kllegaer skal drøftes på alle arbejdspladser. 11

12 Initiativer i frhld til at minimere sygefraværet. Støtte de enkelte arbejdspladser ved at finde g iværksætte knkrete initiativer, sm kan nedbringe antallet af de medarbejdere, der bliver syge på grund af belastninger på deres arbejdsplads. Sikre den nødvendige vedligehldelse g renvering af de kmmunale bygninger. Vi kender alt fr gdt de øknmiske g menneskelige mkstninger når bygninger frfalder. Knsekvenserne er bl.a. et dårligt indeklima med træk, kulde g specielt skimmelsvamp, sm kan give helbredsprblemer. Eksempler på arbejdsmiljøaktiviteter g -prjekter sm er iværksat eller freslået i 2010 Køkkenet i Frederiksgade vil Minimere risiken fr muskelskelet-besvær. Gennem et fælles prjekt lave en vurdering af belastningsniveauet på alle arbejdspgaverne, Frmålet er at finde varige frbedringer gennem at se på arbejdsteknik, arbejdsgange, arbejdsfrdeling, indflydelse, handlemuligheder, indretning, g værktøjer. Tandplejen har søgt m tilskud i Trygfnden til et prjekt Fut g Fællesskab. Frmålet er at finde nye måder at undgå fysiske gener i skulder/nakke g arme. Tandplejearbejdet har ngle belastende arbejdsstillinger fr specielt skulder/nakke g arme, sm ikke alle kan fjernes ved ændringer i indretning g rganisering. Erhvervskilden vil Gå mdstanden i møde med et prjekt, sm de har søgt m tilskud til i Trygfnden. Frmålet er at bidrage til at styrke medarbejdernes daglige håndtering g inkludering af deres brgere, styrke den enkelte medarbejder i sin faglige rlle g bidrage til at øge respekten g anerkendelsen fr kllegaers fag g pgaver. Teknik g Miljø Administratinen er i gang med et teamuddannelsesfrløb fr alle medarbejderne. Ledelse g sikkerhedsrepræsentanter har sat sig fr med knsulentrådgivning at handle i frhld til at frbedre det psykiske arbejdsmiljø. Faxe Sundhedsfremme g Frebyggelse har søgt Frebyggelsesfnden til et prjekt Faxe Kmmune Sund, Sjv g Grøn, sm invlverer de administrative medarbejdere i sundhedsaktiviteter med fkus på kst g mtin. Med deltagelse fra Park&Vej, Heimdal/Myreb g Frøgården har rådgivningsvirksmhederne Alectia g Grntmij-CarlBr søgt Frebyggelsesfnden til et prjekt Fra fejlfinder til udvikler fr at afprøve nye metder i arbejdsmiljøarbejdet, der bidrager til nyt liv g engagement via den anerkende tilgang men uden at give køb på den prblemløsende del. Der er mange steder, hvr man kan søge m tilskud til aktiviteter g prjekter sm har til frmål at skabe ngle bedre arbejdsmiljøfrhld. Se på medarbejderprtalen under MED-rganisatinen I kan kntakte Sikkerhedslederen fr yderligere rådgivning g hjælp til ansøgning. 12

13 Sektrudvalgenes arbejdsmiljøregnskaber Arbejdsmiljøregnskab fr Børn, Familie g Uddannelse 2009 Der er ingen tvivl m, at det verrdnede billede fr frvaltningsmrådets årsberetninger fra de decentrale virksmheder g afdelinger er meget præget af de besparelser, der ver tid har været gennemført, g de stp fr indkøb, ansættelse g anlæg, der ligeledes har været tilbagevendende driftsvilkår fr sektren g fr hele Faxe Kmmune de seneste år. Årsberetningerne fra virksmhederne under BFU bør derfr læses med den kntekst in mind. De tilbagevendende stp g de løbende besparelser betyder, at det udviklingsfkus, der er så mange medarbejdere g ledere, der gerne vil bruge deres tid på, er under vldsmt pres. Signalet fra virksmhederne er derfr, at særligt plitikerne må kmmunikere tydeligt g klart m niveauet fr den service, g den kerneydelse, der er mulig at levere fr den ressurce, der er til rådighed indenfr sektren g i Faxe Kmmune. Der iagttages en verrdnet stigning i fraværet særligt på dagtilbudsmrådet. Dels belaster det den enkelte medarbejder g den enkelte arbejdsplads, men det er samtidig det første signal m, at der er en grænse fr, hvr meget ressurcen på de stre velfærdsmråder kan presses yderligere. SektrMED er bekymret fr stigningen i sygefraværet på dagtilbudsmrådet, g bekymret fr m samme udvikling vil vise sig på de øvrige mråder. SektrMED skal derfr helt verrdnet pfrdre til, at der dels findes knkrete frslag til håndtering g nedbringning af sygefraværet, g dels pfrdre til at sektren undgår yderligere besparelser Faxe Kmmunes fremtid er børn g unge, g de må pririteres så højt sm verhvedet muligt. SektrMED pfrdrer til, at der ptages drøftelser mellem plitikere g MED-rganisatinen m en revurdering g justering af de mange ambitiøse plitiske målsætninger, så der bringes balance mellem antallet g niveauet af målsætningerne g den ressurce, der er til at løse pgaven. Her freslår SektrMED knkret at Faxe Kmmune ser på målsætningen m antallet af unge, der påbegynder g gennemfører en ungdmsuddannelse skal være 95 % sm Regeringen fr Flketinget ønsker det. Er det realistisk inden 2015? Der kunne være andre målsætninger, der ligeledes med frdel burde ses på g sm frmentlig kunne justeres i nedadgående retning. Overrdnede tilkendegivelser fra SektrMED Ud fra samtlige årsberetninger fra de decentrale virksmheder g afdelinger kan følgende hvedfkuspunkter uddrages: 1. Der er generelt strt fkus på trivsel g det psykiske arbejdsmiljø. Der er mange lkale initiativer i gang, der alle sammen medvirker til at fkusere på balancen mellem det prfessinelle g det persnlige, således at medarbejdere g ledere via dialgen bruger de værktøjer, der er nødvendige fr at frebygge risiken fr udbrændthed g stress, g fr at fremme trivsel g arbejdsglæde. 2. Der er ligeledes strt fkus på hvrdan man fasthlder g udvikler det faglige fkus i arbejdet under pres. 3. At der gøres meget fr små midler i frhld til efter- g videreuddannelse g kmpetenceudvikling 4. At der på ngle mråder er (fr) mange trusler md medarbejderne, når de udfører deres pgaver. 13

14 Anbefalinger Ud fra venstående har SektrMED fr Børn, Familie g Uddannelse følgende anbefalinger: 1. At der i perider med pres på ressurcerne ikke gås på kmprmis med behvet fr efteruddannelse g kmpetenceudvikling. Fagligheden er under frandring i lyset af de stramme rammer, g i den situatin er det verrdentligt betydningsfuldt at medarbejderne plever, at der er mulighed fr løbende kmpetenceudvikling. Kmpetenceudvikling er samtidig en frudsætning fr, at vi kan løse flere g mere kmplicerede pgaver i eget regi. 2. At plitikerne påtager sig ansvaret fr at kmmunikere til brgere g brugere, at serviceniveauet i Faxe Kmmune er lavt, g at der derfr er mange ting, man ikke kan frvente at få. 3. At medarbejderne inddrages mest muligt i arbejdet med at finde nye veje at gå, når der skal reduceres i ressurcerne 4. At Faxe Kmmune gennemfører en intern afbureaukratisering, sm bygger på mest mulig medarbejderinddragelse. 5. At Faxe Kmmune sænker sine målsætninger på væsentlige mråder, så der er balance mellem mål g ressurcer. På Sektrudvalgets vegne Eik Møller Thyge Pind Frmand Næstfrmand 14

15 Arbejdsmiljøregnskab fr Erhverv, Kultur & Beskæftigelse 2009 Ifølge MED-aftalens 8 skal det enkelte sektrudvalg udarbejde et samlet arbejdsmiljøregnskab med udgangspunkt i de respektive arbejdspladsers årsberetninger. Sektrudvalget fr Erhverv, Kultur & Beskæftigelse dækker arbejdspladserne: Brgerservice, Kultur & Fritid, Erhverv & Plan, Jbcenter Faxe, Ydelseskntret, Erhvervskilden, Biblitekerne, Musiksklen, Haslev Svømmehal g UU Sjælland Syd. Arbejdspladserne er således meget frskellige både i størrelse g pgavevaretagelse. Arbejdsmiljøregnskabet indehlder: Væsentlige arbejdsmiljøfrhld g aktuelle prblemstillinger psykisk g fysisk arbejdsmiljø Arbejdsskader antal, typer, mkstninger mv. Arbejdstilsynet besøg g knsekvenser Sygefravær Persnalemsætning Knklusin Frslag til frebyggende initiativer sm sektrudvalget vil iværksætte Arbejdsmiljømaterialet indgår i det samlede arbejdsmiljøregnskab til drøftelser i Hvedudvalget. Vedlagt dette sammendrag er en versigt ver de enkelte arbejdspladsers årsberetninger fr arbejdsmiljøet. Beskrivelse af væsentlige arbejdsmiljøfrhld g aktuelle prblemstillinger Psykiske arbejdsfrhld: Prblemer: Medarbejderne plever prblemer med et stadigt stigende arbejdspres g deraf følgende stress. Der er fretaget en del pgaverkeringer, sm yderligere har bidraget til den øgede arbejdsbyrde. I de myndighedsbærende afdelinger er vld g trusler et arbejdsvilkår, der skaber utryghed i hverdagen. Prblemet pleves sm en cirkulær tendens, idet den stigende arbejdsbyrde gør det sværere fr medarbejderne at yde en ptimal service, sm skaber en dårligere brgerkntakt g dermed mere frustrerede brgere. Ligeledes gør arbejdspresset, at medarbejderne har mindre verskud til at tackle de svære situatiner. Kmmunens budgetstramninger nævnes sm en frringelse af arbejdsvilkårene. Flere nævner, at så længe man sm medarbejder knstant skal nå det hele på den halve tid, vil serviceniveauet blive derefter. Mange plever denne situatin sm bidragende til en reduktin af arbejdsglæden. Iværksatte initiativer på de psykiske arbejdsfrhld: Ekstern rganisatinspsyklg Lean => klare rammer => bedre arbejdsvilkår Planlægningstavle Frbedring af fysiske rammer Fejltlerance dvs. frventnings g ressurceafstemning Dialg både prfessinelt g persnligt Udfrdringer på det psykiske arbejdsmiljø: Da flere af afdelingerne melder m øget arbejdspres g deraf følgende stressede medarbejdere, vil en yderligere indsats fr at reducere g frebygge stress være et vigtigt mråde fr stre dele af frvaltningen. Fr de medarbejdere, der plever vld g trusler i hverdagen på arbejdspladsen, vil en indsats til frebyggelse af trusler g vld være et plagt mråde. Måder til at frebygge de farlige situatiner kunne mfatte uddannelse af medarbejderne i krisehåndtering g håndtering af brgere med udfarende adfærd. 15

16 Mange af frvaltningens medarbejdere arbejder i åbne kntrlandskaber. Derfr kunne det være et plagt indsatsmråde at fkusere på at skabe en regulær Strrumskultur, hvr man i det daglige tager mere hensyn til sine klleger ift. larm, g der skal måske endda udarbejdes retningslinjer på mrådet. Da frvaltningen er spredt gegrafisk, g ngle afdelinger yderligere er pdelt, kunne man fra frvaltningens side både centralt g decentralt frsøge at skabe fkus på en fælles kultur. Mange af afdelingerne gennemgår frandringsprcesser g vil kmme til det fremver, så der er grbund fr en indsats i frhld til at skabe en følelse af helhed i frvaltningen. Fysiske arbejdsfrhld: Prblemer: Et gennemgående tema er støj. Støjgenerne varierer dg fra mråde til mråde. Ngle steder er det strrumskntrerne, der giver en støjfyldt arbejdsdag, andre steder sm fx på musiksklen er støj et eksistensvilkår. Ligeledes er standen af ngle af frvaltningens bygninger ringe der er fx prblemer med: Skimmelsvamp Kulde Varme Dårlig ventilatin Ngle medarbejdere sidder i tidligere rygerum, sm lugter dårligt Ngle steder er der prblemer med manglende rengøring, andre steder er prblemet, at der gøres rent i arbejdstiden/åbningstiden til fare fr både medarbejdere g brgere, idet gulvene bliver meget glatte. Langsmmeligt IT g deraf følgende frustratin er et prblem flere steder i frvaltningen. Det handler både m langsmmelige systemer g ind imellem prblemer med hurtigt at kmme igennem til servicedesk. Iværksatte initiativer på det fysiske arbejdsmiljø: Flere steder har en mrkering af de eksisterende arbejdspladser løst de akutte prblemer med det fysiske arbejdsmiljø. Fx har man et sted skiftet placering af printerne, således at medarbejderne ikke generes af den dårlige luft, de skaber. Flere medarbejdere har fået hæve/sænkebrde, g der er flere steder etableret ngle støjdæmpende tiltag fx skillevægge. Der er stedvis frbedret på ventilatin g varmeregulering, men der er stadig mange steder, hvr der trænger. Frvaltningens medarbejdere i Haslev nyder glæde af de frbedrede kantinefaciliteter. I begyndelsen af 2010 er der gså iværksat renvering af kantinen i Faxe. Udfrdringer på det fysiske arbejdsmiljø: Fkus på støj reduktin af støj Vinduer der sidder løst/fast reparatiner Generelt gamle/slidte arbejdsmgivelser Frbedring af fysiske rammer Fleksibilitet i arbejdssted Arbejdsmiljøpgaver afdelingerne ikke selv kan løfte: Prblemet med delte afdelinger (sm primært nævnes af Brgerservice) er ikke et prblem afdelingen selv kan løse, idet det er en plitisk beslutning, hvr i kmmunen, der skal være brgerservice. 16

17 Arbejdsskader Der er ikke mange anmeldte fysiske arbejdsskader (2 stk. begge på Erhvervskilden), men flere nævner uanmeldte faldulykker i frbindelse med gulvvask i arbejdstiden (7 i alt). Derfr skal der gøre nget ved dette frhld snarest. Derimd er der mange anmeldte psykiske ulykker/trusler g vld (7 stk. i ydelseskntret, 1 stk. på Erhvervskilden). Der udtrykkes et behv fr retningslinjer fr, hvrnår en trussel er en trussel hvr går man hen, hvrnår? Hvem fastsætter tlerancetærskel? Arbejdstilsynet Kun musiksklen har haft besøg af arbejdstilsynet i Dette medførte et påbud m at udbedre mangler i APV en. Påbuddet er efterkmmet. Sygefravær Sygefraværet svinger meget fra afdeling til afdeling i frvaltningen. Dette skyldes, at der er tale m svært sammenlignelige afdelinger. Ngle har megen brgerkntakt med brgergrupper, der har svære vilkår (jbcenter, til dels brgerservice, ydelseskntret, erhvervskilden). Andre afdelinger er kun i kntakt med brgere, der selv har valgt tilbuddet til (ex musiksklen, svømmehallen g bibliteket), ngle har ingen brgerkntakt verhvedet. Der ses en tendens til, at de steder, der har myndighedsudøvelse er plaget af højere sygefravær. Eksempelvis ligger Erhvervskildens sygefraværsprcent på 10,1% g Jbcentrets på 7,2%, hvr musiksklens ligger på 0,6% g ledelsessekretariatets på 3%. Der er gennemgående enighed m, at der skal ydes rettidig mhu på dette mråde fr på den måde at frbygge langtidssygdm. Persnalemsætning På persnalemsætningen ses samme mønster sm det venfr skitserede med sygefravær. De afdelinger, der har den tunge brgerkntakt myndighedsudøvelsen har en højere persnalemsætning. Dg er der gså andre grunde til udskiftning i persnalet en aldrende medarbejderstab betyder udskiftning ved naturlig afgang g der er gså medarbejdere, der slet g ret har søgt nye udfrdringer andre steder. Knklusin Der er løbende arbejdet med både det fysiske g psykiske arbejdsmiljø i De fysiske rammer er frbedret mange steder, men der er stadig arbejde, der skal gøres på den knt fremadrettet. Flere steder er det arbejde enten igangsat eller prjekteret. På det psykiske arbejdsmiljø er MUS-samtaler g APV-undersøgelser gennemført, g en reel trivselsmåling vil blive iværksat i 2010 fr de fleste afdelingers vedkmmende. Frslag til frebyggende initiativer sm udvalget vil iværksætte Mtin i arbejdstiden klarere retningslinjer mkring dette Trivselsmåling fælles fr frvaltningen eller decentralt Fkus på vld g trusler Fkus på psykisk arbejdsmiljø Strrumskntrer - kulturændring Afstemning af frventninger ift. pgaver g ressurcer Fravær frebyggelse g rettidig mhu Brgerservice samling/afklaring Temadag i smmerhalvåret fr hele frvaltningen sm ryste-sammen-redskab 17

18 Arbejdsmiljøregnskab fr Fællesfrvaltningen 2009 Sektrudvalget fr Fællesfrvaltningen skal ifølge MED-aftalens 8, udarbejde et samlet arbejdsmiljøregnskab med udgangspunkt i de respektive arbejdspladsers årsberetninger. I løbet af 2009 bestd Fællesfrvaltningen af følgende afdelinger: - Kmmunikatin & Kvalitet - Persnaleafdelingen - Øknmiafdelingen - Ledelsessekretariatet - Plitisk Administrativt Sekretariat - IT-afdelingen - Serviceafdelingen Ultim 2009 blev Kmmunikatin & Kvalitet sammenlagt med Ledelsessekretariatet, grundet besparelser i administratinen. Arbejdspladserne varierer i størrelse g har administrativt arbejde, sm deres primære pgavevaretagelse. En undtagelse er dg Serviceafdelingen sm har mange frskellige pgaver lige fra administratin til rengøring. Fælles fr afdelingerne er, at de servicerer afdelinger i alle de andre frvaltningen. Arbejdsmiljøfrbedringer i 2009 Knkrete initiativer: Flere afdelinger har hldt temadage. Indhldet har været frskelligt, enten fr at styrke sundheden eller det sciale g faglige fællesskab. Der er flere afdelinger der har lagt vægt på sciale arrangementer i afdelingerne, fr at skabe et bedre scialt miljø. Tre afdelinger har gennemført APV undersøgelser, g 1 afdeling har gennemført en trivselsundersøgelse. Fysiske frhld: De fleste afdelinger i Fællesfrvaltningen har taget gdt imd den nye massagerdning, med delvis egenbetaling. I de større afdelinger er der fretaget en række tiltag der skal hjælpe til at frbedre de fysiske frhld, samt støj på arbejdspladsen. Fr Rengøringsafdelingen skal det nævnes at der er kmmet nye pvaskemaskiner i kantinerne i Rønnede g på Tingvej i Haslev. Psykiske frhld Der pleves et stigende arbejdspres, dels på grund af færre ressurcer g pres fra de andre frvaltninger. Medarbejderne plever en usikkerhed ved besparelserne, g snakken m rganisatinsændringerne. Ikke gennemførte pgaver/igangværende pgaver: Tre afdelinger har fået nye kntrfaciliteter i løbet af 2009, g har derfr valgt at se brt fra de hidtidige udfrdringer i de fysiske frhld. Dg er der ønsker til frbedringer af de nye kntrer. En afdeling ønsker bedre islering g et vindfang, en anden ønsker frbedrede tiletfaciliteter, herunder udluftning g ABDL dør. Der er støj fra et ventilatinsanlæg g utætte vinduer. Fr rengøringsafdelingen er det især et prblem at der er mødelkaler på anden sal i Frederiksgade, på grund af manglende elevatr. T afdelinger nævner, at det har været svært at frbedre venstående i løbet af året, grundet indkøbsstp i kmmunen. 18

19 Der har været usikkerhed hs ngen i frhld til den mtalte besparelserne på persnalemrådet har fået. Ngle afdelinger skal til at se på mulighederne fr at blive bedre til at verlappe hinanden pgavemæssigt. Arbejdsskader: Der har været t arbejdsskader i årets løb: En i Serviceafdelingen (fysisk) g en i IT-afdelingen (psykisk). Sygefravær: Sygefraværet fr hele Fællesfrvaltningen er fr 2009 på 3,8 % (uden barselsrlv m.v.), hvilket er en stigning på 1,1 % i frhld til Til sammenligning var hele Faxe Kmmunes sygefravær i 2009 i gennemsnit på 6,0 %, hvilket er en stigning på 0,2 % i frhld til Sammenlignet med kmmunens øvrige frvaltninger, viser den samlede fraværsstatik, at Fællesfrvaltningen har et meget lavt sygefravær. Trds usikkerhed, yder medarbejderne en str indsats, hvilket gså afspejler sig i sygefraværet. Mål g planer fr 2010: Frene t afdelinger/frskellige kulturer (K&K g Ledelsessekretariatet) Sætte fkus på arbejdsgange g arbejdspgaver Frbedre det psykiske g fysiske miljø gennem dialg g knkrete tiltag Gennemføre frventningsafstemningsmøder Gennemgå pgavemængde Gennemføre trivselsundersøgelse Fkus på arbejdsglæde, stresshåndtering, sundhed, trivsel m.m. Flere fællesarrangementer fr de afdelinger hvr medarbejdere er spredt ver hele kmmunen Bedre islering i den gamle del af rådhuset Fremhæve gde eksempler, sm fr eksempel 1-2 gange gymnastik, suppleret med en mailservice fr at mtivere medarbejderne. Andre eksempler i frvaltningen er blandt andet ugentlig løbedag, g massagerdning Mødelkalerne på anden sal flyttes til direktørarbejdsrummet, fr at sikre adgang fr gangbesværede g fr at løse arbejdsmiljøprblemerne fr servicepersnalet Synliggørelse af pgaveprtefølje på medarbejderprtalen Knklusin: Tre afdelinger i Fællesfrvaltningen har pr. 1. januar 2010 skiftet kntrer. Det betyder at de alle har valgt at se brt fra deres tidligere lkaler. Andre afdelinger har på grund af besparelser, ikke haft mulighed fr at frbedre gener sm lys, støj g varme. Flere afdelinger har været påvirkede af den megen mtale, persnalebesparelserne har fået i løbet af året. Alt i alt har de fleste frbedret især det sciale miljø, hvilket skaber arbejdsglæde g bedre trivsel. 19

20 Arbejdsmiljøregnskab fr Scial, Sundhed g Omsrg 2009 Sammenskriv af arbejdsmiljørapprter på Sundhedsmrådet Generelt tilfredse medarbejdere i alle 3 afdelinger Frustratin/stress i afdelingerne ver, at pgaver ikke kan nås (køkken timereduktin men stadig den samme madprduktin) (træning øget antal visiteringer/gppere) (sundhedsafd. manglende verblik ver deadlines/kampagner) Omstruktureringer g timereduktiner/fyringer har i 2 afdelinger skabt frustratin blandt medarbejderne Prblemer med støj i de 2 afdelinger hvr der er strrumskntrer Træk/kulde/varmeprblemer i de afdelinger der lejer sig ind i lkaler tilhørende Fakse Sygehus Alle afdelinger har fkus på dialg g kmmunikatin samt trivsel (sm j er blevet pålagt s centralt fra) Fravær: Sundhedsfremme: 2,2%, 5,7dage Træning g aktivitet: 2,8% 7,2 dage Køkken:5,0%, 12,7 dage Arbejdsskader/-ulykker: Sundhedsfremme: 0 Træning g aktivitet: 2 - Fald p.g.a. islag udenfr Fakse Sygehus - Fald p.g.a. glat gulv på Kngsted Ældrecenter Køkken: 2 - Vrid i knæ ved fald - Hånd i klemme i mellem varebur g væg, på grund ag dårlige hjul på leverandørens bure. Sammenskriv af arbejdsmiljørapprter på Omsrgsmrådet 2009: Gennemførelse af trivselsundersøgelse i 2010 Sikre de fysiske g psykiske arbejdsvilkår Sikre vedligehldelse af inventar g materiel Supervisin Kmpetenceudvikling Herunder frsætte arbejde med msrg / anerkendelse / samhørighed g faglighed Redskaber til at kunne håndtere virksmhedens målgruppe. Intrduktin til nyansatte g brush-up - kurser til fastansatte Vidensdeling Klare mål g frventninger Synlighed. Sikre det psykiske arbejdsmiljø i rganisatinen. Sammenskriv af arbejdsmiljørapprter på Plejemrådet 2009: Der er generelt et højt sygefravær Man ønskedes fcus på trivselsundersøgelser Man ønskede bedre IT-udstyr, herunder Cmmunicatrer. Der er meget få arbejdsskader på mrådet g et lille persnaleflw, det blev dg fremhævet at der var stre følelsesmæssige krav g trusler m vld. En løsning af dette kunne være ekstern supervisin især i tilfælde med meget tunge klienter. Mulighedserklæringer g hyppige samtaler ved sygdm, syntes gdt implementeret. Der var enighed i alle grupper m, at det havde været en gd måde at gennemgå skemaerne på, men at man gdt ville have mere tid næste år. Plan fr arbejdsmiljøet i Scial, Sundhed g Omsrg 2010: Trivselsundersøgelse Fkus på sygefravær med henblik på at det nedbringes Prces g implementering af mstruktureringer Vld g trusler 20

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune Persnaleafdelingen Arbejdsmiljøberetning 2011 fr Faxe Kmmune Et gdt arbejdsmiljø en gd vej at gå! 1 Indhld Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 12 Krisehjælp g psyklgisk

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område Direktinssekretariatet Ntat Til: Udvalget fr Vksne g Sundhed Sagsnr.: 2010/02794 Dat: 17-05-2010 Sag: Sagsbehandler: Udkast til plitiske mål inden fr Udvalget fr Vksne g Sundheds mråde Helle Hagemann Olsen

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier.

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier. Ntat Til Scialudvalgsmøde d. 29.10.2015 Til Orientering Kpi til Følgende ntat indehlder; 1) Status på Mødrehjælpens prjekt Ud af vldens skygge 2) Scialfrvaltningens bemærkninger i frhld til børns behv

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Beskæftigelsesgrader september 2007

Beskæftigelsesgrader september 2007 Beskæftigelsesgrader september 2007 29. nvember 2007 Indhld 1 Beskæftigelsesgrader 3 - g stillingsgrupper 5 - g gegrafi 5 - g alder 6 - g køn 7 - g flere ansættelsesfrhld 8 Metde Beskæftigelsesgrader fr

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012 ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012 Marbæksklen i Skibby, nvember 2012 Sklebestyrelsens sammensætning i skleåret 2011/2012 efter nyvalg april 2010: Frældrerepræsentanter: Bjarne Rasmussen Frmand Jette Christensen

Læs mere

Sygefravær som indsatsområde i

Sygefravær som indsatsområde i Hanne Sørensen Juni 2014 Sygefravær sm indsatsmråde i 2014-2016 Indledning Hved MED-udvalget besluttede i januar 2014, at sygefravær skal være et særligt indsatsmråde i 2014-16. Baggrunden herfr er, at

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 31. juli 2007 Indstilling m rganisatinsændring af Brgmesterens Afdeling Århus Kmmune IT g Organisatinsafdelingen Brgmesterens Afdeling

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødedato Mødested Møde start/slut Senir- g Scialfrvaltningen Stab fr Rådgivningsmrådet Referat Der indkaldes til møde m Udsatterådet Møde nr. Dat 13.01.2015 Udsendt af Lene Kristin Kamp Lene Kristin Kamp Mødedat Mødested Møde start/slut

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Krydsfeltet mellem bestiller og leverandør

Krydsfeltet mellem bestiller og leverandør Krydsfeltet mellem bestiller g leverandør Fkus på effekt g peratinelle mål Stine Flye Jarl Teamchef, Handicapteamet, Frederiksberg Kmmune Rammen: Frederiksberg Kmmunes tilbud til vksne Plitisk beslutning

Læs mere

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark Odense d. 20/12-2010 Opfølgning på prjektet Ny afdeling Nye veje sm er afhldt fr midler bevilget fra pulje til Persnaleplitiske prjekter, Regin Syddanmark Klinisk Genetisk Afdeling, OUH har fået bevilget

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen Frrd Ved Kmmunaldirektør Nich Bendtsen Ledelsesgrundlaget har til frmål at skabe et fælles billede af rammerne fr ledelse i Syddjurs Kmmune g tydeliggøre, hvad brgere, virksmheder, plitikere g medarbejdere

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Katalog. Fælles personalepolitikker. HovedMED-udvalget

Katalog. Fælles personalepolitikker. HovedMED-udvalget Katalg Fælles persnaleplitikker HvedMED-udvalget Senest pdateret marts 2016 Vi rykker tæt sammen Persnaleplitikken i Brnhlms Reginskmmune handler m at fremme trivslen på arbejdspladsen. Vi ønsker en gd

Læs mere

Indstilling. Nyt storkøkken til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg - forøget anskaffelsessum. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Nyt storkøkken til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg - forøget anskaffelsessum. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed g Omsrg Den 18. juli 2007 Århus Kmmune Bygningsafdelingen Sundhed g Omsrg Nyt strkøkken til Magistratsafdelingen fr Sundhed g Omsrg - frøget anskaffelsessum

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 22. juni 2015, kl. 8.30-10.00 2641-130 IT Undervisningslokale LAMU Økonomi og Bygninger

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 22. juni 2015, kl. 8.30-10.00 2641-130 IT Undervisningslokale LAMU Økonomi og Bygninger Møde den: 22. juni 2015, kl. 8.30-10.00 2641-130 IT Undervisningslkale LAMU Øknmi g Bygninger Dagsrden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skv, Berit Krnbæk Bisen, Carsten Pahl Jensen, Esther S.

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

Notat. Teknisk budgetlægning - nye principper for budgetlægning og årlig budgetregulering på børn og ungeområdet samt voksen og ældreområdet

Notat. Teknisk budgetlægning - nye principper for budgetlægning og årlig budgetregulering på børn og ungeområdet samt voksen og ældreområdet Løn g Øknmi - Team Øknmi Middelfart Kmmune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte 8888 5038 cvr.: 29189684 Dat: 7. juli 2015 Sagsnr.: 2015-007700-1 Mads.SandagerHansen@middelfart.dk

Læs mere

Stressbehandlingskonference

Stressbehandlingskonference Stressbehandlingsknference 2016 8. januar 2016 Scialrådgiver, tidligere prjektleder Stresssygemeldt tilbage til arbejdet Vivi Imer Hansen Frmål med prjekt Stresssygemeldt tilbage til arbejdet Tidlig, krdineret,

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Supplerende beredsskabskatalog

Supplerende beredsskabskatalog NOTAT Haderslev Kmmune Øknmi & Udbud - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 27 11 /2 37 20 31 1 slr@haderslev.dk 02-05-2016 Sagsident: 16/2129 Sagsbehandler:

Læs mere

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab Mange måder at lære på Et frskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kmmune g Universe Research Lab Resumé December 2009 Sønderbrg, Danmark 1 Universe Research Lab Alsin 2 DK - 6400 Sønderbrg Telefn

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling Inspiratinsntat nr. 7b til arbejdet i MED-Hvedudvalg 2.11.2009 Vejledning m retningslinje fr persnaleplitiske vilkår ved mstilling Anbefalinger Kravet m en prcedureretningslinje fr mstilling, herunder

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere