Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009"

Transkript

1 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune

2 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet side 5 Arbejdsskader side 6 Sygefravær g persnalemsætning side 7 Status på arbejdsmiljøet i 2009 side 8 Opfølgning på arbejdsmiljøtiltag i 2009 side 10 Anbefalinger til arbejdsmiljøtiltag 2010 side 11 Sektrudvalgenes arbejdsmiljøregnskaber, side Børn, Familie & Uddannelse side 13 Erhverv, Kultur & Beskæftigelse side 15 Fællesfrvaltningen side 18 Scial, Sundhed & Omsrg side 20 Teknik & Miljø side 21 2

3 Indledning Denne arbejdsmiljøberetning mfatter sikkerhedslederens pgørelser ver krise- g psyklgisk rådgivning, Arbejdstilsynets besøg, arbejdsulykker g sygefravær, en status på arbejdsmiljøet i 2009 g frslag til arbejdsmiljøtiltag i Herefter følger arbejdsmiljøregnskaberne fra de 5 sektrudvalg, sm er udarbejdet på baggrund af arbejdsmiljøberetninger fra alle arbejdspladserne. Der er indsendt i alt 101 arbejdsmiljøberetninger, sm kan læses på medarbejderprtal under MEDrganisatinen/Årsberetninger. Strt set alle arbejdsmiljøberetningerne var indsendt indenfr en uge efter tidsfristen, en psitiv fremgang i frhld til sidste år. Kun t arbejdspladser har ikke afleveret en arbejdsmiljøberetning.. så vi har faktisk i flere år gjrt det, sm nu bliver et krav i den varslede ændring af lv m arbejdsmiljø. Der er ændringer af arbejdsmiljølven på vej, sm ventes at træde i kraft ktber Det betyder bl.a. ngle nye regler fr sikkerhedsrganisatinen (læs MED-rganisatinen): Sikkerhed ændres til arbejdsmiljø - så fremver får vi arbejdsmiljøgrupper g arbejdsmiljørepræsentanter men stadig MED-rganisatinen g MED-udvalg Årlig drøftelse m arbejdsmiljøet Og det er j det, sm arbejdspladserne allerede gør i frbindelse med udarbejdelse af den årlige arbejdsmiljøberetning Uddannelse af arbejdsmiljøgruppen - Den 5-dages bligatriske uddannelse bliver til 3 dage + 2 dage efter max. 9 måneder - 1 ½ dags supplerende efteruddannelse skal hvert år tilbydes alle arbejdsmiljøgrupper - Kmpetenceplan fr aktører i MED-rganisatinen Der tages højde fr disse ændringer i den evaluering af vres MED-aftale sm pågår i øjeblikket. Sammenskrevet af Sikkerhedsleder Annette Balling, 26. marts

4 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning Faxe Kmmune har frtsat et abnnement hs Falck Healthcare. Aftalen er lavet fr at sikre akut prfessinel krisehjælp, hvis det skønnes nødvendigt i frbindelse med vldsmme hændelse på arbejdspladsen. I 2009 har Falck Healthcare været benyttet i 26 sager (28 sager i 2008). Kriserådgivningen har handlet m vldsmme hændelser, stress, akut dødsfald, sygdm g private prblemer. Fruden Falck Healthcare benytter arbejdspladserne gså andre rådgivere til kriserådgivning, såsm Trivselspsyklgerne g Kmpetenceudvikling v. Bente Hlm. Udgifter i 2008 til krisehjælp g -rådgivning: Falck Healthcare kr kr. i årligt abnnement Andre knsulenter ca kr. Derudver kan der selvfølgelig være arbejdspladser, sm har benyttet knsulenter til krisehjælp g -rådgivning, sm vi centralt ikke har kendskab til. Vi har ikke fundet g fået etableret en alternativ rdning til Falck Healthcare. Aftalen med Falck Healthcare er derfr genaftalt indtil , men kan psiges med 3 måneders varsel. Den annyme telefnrådgivning I frbindelse med vedtagelsen af vres retningslinjer fr trivsel g stresshåndtering sidste år blev det besluttet at afprøve en telefnrådgivning sm et knkret tilbud til alle medarbejdere. Frmålet var, at enhver medarbejder g leder i Faxe Kmmune, der plever stress- eller andre belastningssymptmer kunne få annym telefnisk rådgivning. Fra 1. maj 2009 er der 68 medarbejdere med i alt 99 samtaler, der har benyttet den annyme telefnrådgivning. Ordningen har i 2009 kstet kr. Skulle de fleste af disse medarbejdere i stedet fr telefnrådgivningen have haft knsultatin hs en psyklgisk rådgiver, så var mkstningen mindst blevet det dbbelte. Henvendelserne frdelt på frvaltningerne Børn, familie g Uddannelse 33 Scial, Sundhed g Omsrg 21 Teknik & Miljø 3 Erhverv, Kultur g Beskæftigelse 3 Fællesfrvaltningen 3 Årsagerne til henvendelserne Stress (krav/ressurcer) 27 Samarbejde (ledelse, kllegaer) 12 Mbning (ledelse, kllegaer) 2 Vldsm hændelse/vld (brgerrelateret) 6 Privat 16 Da telefnrådgivningen j er annym, er det ikke muligt med en egentlig evaluering af rdningen. Det, sm Persnaleafdelingen hører m den annyme telefnrådgivning fra ledere, medarbejdere g eksterne samarbejdspartnere: Et rigtig gdt/flt tilbud til medarbejderne i Faxe Kmmune Gdt sm leder eller kllega at kunne freslå en medarbejder/kllega at benytte telefnrådgivningen Har fået meget psitiv tilkendegivelse fra enkelte, der selv har benyttet telefnrådgivningen De t rådgivere vurderer, at de fleste persner, der har benyttet telefnrådgivningen, er blevet rådgivet, således at de er kmmet videre på en psitiv måde g har undgået en frværring af deres situatin. Tilbuddet m annym telefnrådgivning ser således ud til at leve p til frmålet m, at medarbejdere, der plever stresspåvirkning eller andre belastningssymptmer, får mulighed fr at få talt m sin situatin g få hjælp til at finde veje til at ændre på sin situatin. På det grundlag besluttede Hvedudvalget, at tilbuddet m telefnrådgivning frtsætter i

5 Tilsyn fra Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har i 2009 fretaget screenings- g tilsynsbesøg på 15 arbejdspladser: Grøn smiley til Rllingen, Spjellppen, Rllsklen, Faxe Familiecenter, Bfællesskabet Rådhusvej 67, Faxe Brandvæsen, Haslev Museum g Vandrerhjemmet, sm betyder, at de ikke har nget udestående med Arbejdstilsynet. Gul smiley til følgende arbejdspladser fr et eller flere påbud m frbedringer: Faxe Musikskle - Udarbejdelse af arbejdspladsvurdering Terslev Klubben - Akustikfrhld Karise Børnehus - Håndtering af krybber Karise Skle - Støj fra ventilatin, akustikfrhld i faglkale, træk fra vinduer, skimmelsvamp B g Beskæftigelse Vest - Arbejdspladsvurdering, håndtering af vasketøj, fri passage af nødudgang/flugtvej, transprt på trappe Park g Vej - Håndtering ved transprt af minigraver Rød smiley til Hyllehlt Skle fr påbud med rådgiverpåbud vedr. Skimmelsvamp Kun Karise Skle g Hyllehlt Skle mangler at efterkmme påbuddene; her pågår planlægning g renvering af skimmelsvamp. Pr. 25.marts 2010 har Faxe Kmmune 20 grønne smileys, 3 gule smileys g 1 rød smiley Se mere på Arbejdstilsynets hjemmeside (indtast cvr-nummer ) Arbejdstilsynets særlige tilsyn, sm de fretg i indenfr plejemrådet medfører ikke tildeling af en smiley. Selvm tilsynet gav påbud med enten en gul eller rød smiley til følge, så får arbejdspladsen ikke sm ved de øvrige tilsyn en grøn smiley, når man har efterkmmet påbuddene. Derfr har Hjemmeplejemråderne, Hyllehltcenteret, Frederiksgadecenteret, Lindevejscenteret g Bligerne Kildebakken ikke en grøn smiley, selvm de har handlet på påbuddene. I 2010 er Arbejdstilsynets særlige tilsyn rettet md børne- g ungeinstitutiner. Indsatsen mfatter vuggestuer, børnehaver, SFOer, fritidshjem, aldersintegrerede institutiner, fritidsg ungdmsklubber, samt døgninstitutiner fr børn g unge. (læs mere m indsatsen på medarbejderprtalen) ) 5

6 Arbejdsskader Arbejdsulykker i Faxe Kmmune i 2009 I 2009 er der blevet anmeldt i alt 176 arbejdsulykker md 172 i 2008 g 116 i Scial, Sundhed g Omsrg har 106 ulykker, nget mere end i 2008 (71). Stigningen ses både på de fysiske ulykker g på vld/trusler fra brgere. De 10 skader under uheld/udsættelse fr smitterisik/kemi mfatter 7 stikskader, smitte af fnat, stænk af sprit. Indenfr Børn, Familie g Uddannelse er der et pænt fald i antallet af arbejdsulykker. Både af de fysiske ulykker g de psykiske ulykker sm knytter sig til vld/trusler fra elever. Sidste år var der dg en enkelt hændelser der alene udløste 12 anmeldelse på vld/trusler. Knap 100 af de 176 ulykker er heldigvis mindre hændelser, sm ikke har medført sygefravær g sm ikke ser ud til at give varige mén. Ca. 20 af de anmeldte ulykker har medført et sygefravær på ver 1 måned. 18 sikkerhedsgrupper vervejende fra SSO mrådet g Teknik g Miljø har deltaget i temamøder m ulykkesfrebyggelse, sm Frsikringsenheden g arbejdsmiljøknsulenten har afhldt. Temamøderne har fkus på at analysere ulykker g vurdere på risikfaktrer mhp. at frebygge gentagelser. Der udbydes yderligere t temamøder m ulykkesfrebyggelse i Antal anmeldte arbejdsulykkerne i 2009 frdelt på Frvaltninger g årsagskategrier (tallene i parentes er fr 2008): Scial, Sund. Børn, Fam. Teknik & Fælles Fr. Erhverv, Typer af ulykker Omsrg Udd. Miljø Kultur, Besk. ialt Fysiske ulykker, bl.a fald/snublen, løft 32 (18) 38 (59) 5 (8) 1 (2) 3 (1) 79 (88) Vld, fysisk/psykisk Psykisk traume 29 (17) 17 (28) 1 (3) 47 (48) Persnfrflytning g håndtering 32 (36) 32 (36) Uheld/udsættelse fr smitterisik/kemi 9 9 Håndtering af værktøj/maskiner Alt 106 (71) 55 (87) 9 (8) 1 (2) 5 (4) 176 (172) Frmdede erhvervsbetingede lidelser De frmdede erhvervsbetingede lidelser (nedslidning ver længere peride) bliver sm regel anmeldt af egen læge eller f.eks. Arbejdsmedicinsk Klinik. Sikkerhedslederen har henvist 10 medarbejder fra Ledelsessekretariatet i SSO til Arbejdsmedicinsk Klinik mhp. en vurdering af sammenhængen medarbejdernes helbred g den knstaterede skimmelsvamp i bygningen. Antal anmeldte erhvervssygdmme i 2007: Lidelsesart Astma, rhintis, allergi mv Hudlidelse Psykisk lidelse 4 2 Sygdmme i bevægeapparatet Andre lidelser 1 7 Symptmer, gener, uklar diagnse I alt Kilde: Arbejdsmarkedets erhvervssygdmssikring v/atp s aktuar Bemærk, at diagnsegrupperne: "Psykiske lidelser", "Sygdmme i bevægeapparatet" samt "Symptmer, gener, uklar diagnse" er slået sammen til en gruppe. Andre lidelser dækker typisk ver psykiske lidelser, sm er afviste sager. 6

7 Sygefravær Den samlede fraværsstatistik, sm er sendt ud fra Persnaleafdelingen viser et gennemsnitligt antal sygedage på 15,2 fr hele Faxe Kmmune i 2009 (Kilde KMD). I 2008 havde vi 14,6 sygedage i gennemsnit. Statistikken frdelt på Frvaltningerne viser: - Fællesfrvaltningen, 9,7 sygedage i gennemsnit ( 6,9 i 2008) - Erhverv, Kultur & Beskæftigelse 16,0 (10,5 i 2008) - Børn, Familie & Uddannelse 15,3 (14,2 i 2008) - Teknik & Miljø 15,4 (14,8 i 2008) - Scial, Sundhed & Omsrg 16,0 (17,1 i 2008) Der er ikke en samlet fraværsstatistik på landsplan fr 2009, sm vi kan sammenligne s med. Fraværsstatistik fr 2008 fra Det Fælleskmmunale Løndatakntr (FLD) ses på nedenstående figur g viser, at Faxe Kmmune ligger i den høje ende sammen med en str del af de øvrige kmmuner på Sjælland. Faxe ligger med 0,6 sygedage mere end gennemsnittet fr alle kmmuner. Kilde: FLD s fraværsstatistik 2008, tjenestemænd g verenskmstansatte Niveauet i sygefraværet indikerer, at vi må frmde, at nget af fraværet relaterer sig til arbejdet i frm af fysiske, psykiske eller sciale belastninger. Persnalemsætning Det har ikke været muligt at få et verblik ver den samlede persnalemsætning fr Faxe Kmmune. Det, at der har været begrundet ansættelsesstp halvdelen af året vil gså påvirke persnalemsætningen, således at der har været flere psigelser end ansættelser. 7

8 Status på arbejdsmiljøet i 2009 Det fysiske arbejdsmiljø Det er frtsat indeklimaet, støjfrhldene g de fysiske rammer sm er udfrdringen på mange arbejdspladser: - Der bliver løbende arbejdet med få vedligehldt g renveret de kmmunale bygninger; der er bl.a. udført en del skimmelsvampsrenveringer, g flere steder pågå sådanne renveringspgaver. - Mange arbejdspladser plever et dårligt indeklima med en dårlig luftkvalitet på grund af utilstrækkelig ventilatin, men gså pga. manglende praksis fr udluftning i løbet af dagen. Fr meget papir, bøger, legetøj g andet sm hber sig p, utilstrækkelig rengøring g fr høj temperatur er faktrer, sm medvirker til en dårligere luftkvalitet. - Støjbelastningen er en løbende udfrdring på især daginstitutinerne, men gså i strrumskntrerne pleves støj sm en belastning. Flere institutiner laver løbende frbedringer i frm af psætning af akustikdæmpende lft- g vægplader samt gennem støjdæmpende inventar, duge, stle- g brddupper m.m. Kantinen på Rådhuset har fået akustikdæmpende lft, hvilket har hjulpet meget på støjbelastningen. - Fr pleje- g msrgsarbejde, servicearbejde g køkken-/kantinearbejde er der løbende fkus på de fysiske belastninger på bevægeapparatet. SSO-mrådet har desværre det sidste halve år ikke haft ngen krdinerende faglig medarbejder til at vedligehlde g udvikle frflytningsrdningen g rådgive generelt på det ergnmiske mråde. - Park g Vej har især haft fkus på en registrering, srtering af alle deres kemiske stffer, g har fretaget en vurdering mhp. at erstatte med mindre sundhedsskadelige stffer. Det psykiske arbejdsmiljø Besparelser, frandringer g usikkerhed m ændringer i rganisatinen fylder stadig meget på de fleste arbejdspladser i Kmmunen g er med til at påvirke arbejdsmiljøet g trivslen. Sektrudvalgene psummerer, at - Arbejdspladserne er meget præget af de besparelser, der ver tid har været gennemført, g de stp fr indkøb, ansættelse g anlæg, der ligeledes har været tilbagevendende driftsvilkår fr sektren g fr hele Faxe Kmmune de seneste år. - Medarbejderne plever prblemer med et stadigt stigende arbejdspres g deraf følgende stress. Der er fretaget en del pgaverkeringer, sm yderligere har bidraget til den øgede arbejdsbyrde. - Der pleves et stigende arbejdspres, dels på grund af færre ressurcer g pres fra de andre frvaltninger. Medarbejderne plever en usikkerhed ved besparelserne, g snakken m rganisatinsændringerne - På enkelte arbejdspladser har mrganiseringer, afskedigelser g ændringer i arbejdspgaver påvirket det psykiske arbejdsmiljø negativ med deraf følgende lav arbejdsglæde, samarbejdsvanskeligheder g sygefravær. - På mange arbejdspladser er vld g trusler et arbejdsvilkår, g servicefrringelser g medarbejdere med mindre verskud kan ufrvarende øge risiken fr uverensstemmelser, knflikter g dermed fr vld g trusler fra brgere g intern mbning g chikane. 8

9 På trds af venstående rapprteres der gså m mange psitive lkale initiativer, sm læsningen af de enkelte arbejdsmiljøberetninger vidner m - Med små midler gøres der meget ude på de enkelte arbejdspladser fr at have fkus på trivsel g psykisk arbejdsmiljø, på faglig udvikling, gd serviceydelse. - F.eks. frtæller flere af plejemrådernes arbejdsmiljøberetninger m en psitiv udvikling i den faglige udvikling, trivselen g samarbejdet. Eksempler på arbejdsmiljøaktiviteter g -prjekter sm er iværksat i 2009 Sklerne 4 skler fra Faxe deltager sammen med 4 skler fra Københavns Kmmune i et Frskningsprjekt Engagement eller Mistillid, sm udføres af NFA (Det Natinale Frskningscenter fr Arbejdsmiljø) g TeamArbejdsliv. Frmålet er at undersøge sammenhængen mellem den sciale kapital (det psykiske arbejdsmiljø) g håndtering af de øgede krav til dkumentatin g evaluering. Fr de øvrige 8 skler, sm i frbindelse med frskningsprjektet gså fik gennemført en trivselsundersøgelse, blev der iværksat et prjekt, sm har til frmål at understøtte sklerne i at kmme fra trivselsmålinger ver handleplaner til knkrete tiltag. Prjektet kster kr., sm finansieres af Persnaleafdelingen (Hvedudvalget) med 50 % tilskud fra Arbejdstilsynet. Der har været dialgmøder på 7 skler i efteråret 2009 g der er i fråret 2010 planlagt frskellige knkrete aktiviteter på sklerne. prjektet frventes afsluttet til september 2010 med en afsluttende læringsdag fr alle sklernes MED-udvalg. Plejemrådet: En arbejdsgruppe indenfr plejemrådet har i samarbejde med SOSU-sklen i Næstved udarbejdet et frslag til en efteruddannelse af plejepersnalet. Frmålet er en pkvalificering af medarbejdernes kmpetencer i frhld til anerkendende dialg, knflikthåndtering, den faglige rlle, m det persnlige g det prfessinelle, etik, magt sv. Et pilt-uddannelsesfrløb Dialg med brgerne g kllegial sparring bliver gennemført i maj/april Der er udarbejdet frslag til tjeklister til vurdering af arbejdsfrhldene i brgernes hjem, sm kan benyttes af hele plejemrådet. Brgerservice g Ydelseskntret: En arbejdsgruppe fra disse t arbejdspladser har med løbende invlvering af medarbejderne fået udarbejdet en handleplan til frebyggelse af vld g trusler. Trivselsundersøgelser Alle kmmunale arbejdspladser er frpligtiget til, mindst hver tredje år, at fretage målinger af medarbejdernes tilfredshed g trivsel, herunder det psykiske arbejdsmiljø. Hvedudvalget har besluttet, at der er metdefrihed fr den enkelte arbejdsplads. Det er vigtigt, at den enkelte arbejdsplads vælger den metde, der passer til deres kultur, g giver mening i frhld til deres arbejde med at skabe et gdt arbejde g en gd arbejdsplads. I disse ressurceknappe tider er det vigtigt, at Kmmunen ikke selv medvirker til at pålægge arbejdspladserne pgaver, sm ikke giver mening fr dem. Hvis Kmmunen valgte at alle 103 arbejdspladser skulle benytte det samme elektrniske spørgeskema, siger alle erfaringer, at en str del af arbejdspladserne g medarbejderne ikke vil kunne se meningen med spørgeskemaet, da de ikke selv har været invlveret i beslutningsprcessen. Der vil være meget lidt succes med, at få resultaterne af en sådan centralt iværksat undersøgelse msat til knkrete trivselsfrbedringer på den enkelte arbejdsplads. 9

10 Arbejdspladserne blev bedt m i deres årsberetning at beskrive, hvrnår g hvrdan de vil fretage en undersøgelse/evaluering af medarbejdernes trivsel. Undersøgelsen skal sikre, at alle medarbejder er blevet hørt m hvrdan de trives. Undersøgelsen skal senest fretages i løbet af 2010, medmindre de allerede i 2009 havde fretaget en sådan evaluering. Flere arbejdspladser har allerede i 2009 g ngle arbejdspladser har i flere år gennemført spørgeskemaundersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, sm deres afsæt fr en dialg m frbedringer. En del arbejdspladser, gså ngle med relativ få medarbejdere, har skrevet, at de vil fretage en undersøgelse af trivselen med et spørgeskema i Husk det er ikke et krav at bruge et spørgeskema. Der skal være ver 12 medarbejdere helst ver 20 før en annym spørgeskemaundersøgelse er valid, dvs. før den kan bruges til sammenligning ved gentagelser. Der skal være et mål med at undersøge trivselen/arbejdsmiljøet, - at der er nget man gerne vil frandre g gøre bedre. Frandringer g frbedringer specielt på det psykiske mråde kræver, at ledere g medarbejdere taler m frhldene g bliver enige m, hvad der skal frandres. En struktureret dialg på et persnalemøde kan gdt gøre det ud fr en undersøgelse/evaluering af trivselen/det psykiske arbejdsmiljø hvis ledelse g medarbejderne er enig m det. Opfølgning på arbejdsmiljøtiltag i 2009 Hvad fik vi gennemført i 2009 Minimere risik fr arbejdsulykker. Frsikringsenheden g sikkerhedslederen har afhldt t temamøder m ulykkesfrebyggelse fr sikkerhedsgrupperne. Der udbydes yderligere t temamøder m emnet i Vld g trusler En arbejdsgruppe under Hvedudvalget blev nedsat g igangsat mhp. at udarbejde et frslag til retningslinjer fr en samlet indsats, der frebygger, identificerer g håndterer prblemer med vld, mbning g chikane på arbejdspladsen. Frslaget præsenteres på Hvedudvalgets møde den 7. april Med-uddannelsen Der blev gennemført 12 kurser i 2009 med ca. 240 deltagere. Deltagerevalueringerne er meget psitive: undervisningen er afvekslende, giver gd inspiratin til MED-arbejdet g det pleves inspirerende at være sammen med medarbejdere g ledere fra mange frskellige arbejdspladser. Der er planlagt 5 MED-uddannelser i Der er afhldt 2 arbejdsmiljøuddannelser fr nye ledere g sikkerhedsrepræsentanter. Hvad fik vi ikke gennemført i 2009 Frbedring af indeklimaet Frslaget m at tilbyde sikkerhedsgrupperne g servicemedarbejderne pkvalificering i at vurdere bygningers g lkalers tilstand, så de kan handle tidligt g dermed frebygge arbejdsmiljøprblemer sm følge at dårlige bygninger, blev ikke gennemført. Nedbringelse af sygefraværet har været i fkus på mange arbejdspladser, men der har ikke været iværksat ngen verrdnede initiativer på mrådet. Persnaleafdelingen har afhldt t temadage fr ledere g tillidsrepræsentanter m Den svære samtale. 10

11 Ledernes eget arbejdsmiljø Frslaget m gså at have fkus på ledernes arbejdsvilkår g lave en trivselsundersøgelse fr lederne i 2009 g igen i 2010 er ikke iværksat. Opgaven har været drøftet på en chefgruppemøde i efteråret 2009, g sikkerhedslederen g undervisningschefen har fået pgaven at kmme med et plæg til et prcesfrløb m ledernes arbejdsmiljø. I frbindelse med implementering af retningslinjerne fr trivsel g stresshåndtering skulle Persnaleafdelingen udbyde temadage m stresshåndtering til sikkerhedsgrupperne. Det er ikke sket. Anbefalinger til arbejdsmiljøtiltag i 2010 Sektrudvalgene har sm anbefalinger, at der skal være fkus på at skabe balancen mellem krav g ressurcer: - afstemning af frventninger ift. pgaver g ressurcer - arbejde med prces g implementering af mstruktureringer - fkus på arbejdsgange, gennemgå arbejdsmængde g frventningsafstemme Anbefalingerne fra sektrudvalget fr Børn, Familie g Uddannelse beskrive rigtig gdt de frestående pgaver, sm kan være med til at bibehlde ngle engagerede g mtiverede medarbejdere, der kan yde en kvalificeret service til brgerne: - At der i perider med pres på ressurcerne ikke gås på kmprmis med behvet fr efteruddannelse g kmpetenceudvikling. Fagligheden er under frandring i lyset af de stramme rammer, g i den situatin er det verrdentligt betydningsfuldt at medarbejderne plever, at der er mulighed fr løbende kmpetenceudvikling. Kmpetenceudvikling er samtidig en frudsætning fr, at vi kan løse flere g mere kmplicerede pgaver i eget regi. - At plitikerne påtager sig ansvaret fr at kmmunikere til brgere g brugere, at serviceniveauet i Faxe Kmmune er lavt, g at der derfr er mange ting, man ikke kan frvente at få. - At medarbejderne inddrages mest muligt i arbejdet med at finde nye veje at gå, når der skal reduceres i ressurcerne - At Faxe Kmmune gennemfører en intern afbureaukratisering, sm bygger på mest mulig medarbejderinddragelse. - At Faxe Kmmune sænker sine målsætninger på væsentlige mråder, så der er balance mellem mål g ressurcer. De centrale ressurcer i Persnaleafdelingen g ledelsessekretariaterne, sm kan afsættes, anbefales at bruges til at understøtte arbejdspladserne med knkrete aktiviteter på mråderne: Få en frnuftig balance mellem mål g ressurcer. Nget m f.eks. fælles afklaring af mål g pgaver, pririteringer, andre arbejdsgange, udvikling af nye måder, kun at gøre det der giver mening (afbureaukratisere, trimme), fasthlde medarbejdernes engagement på kernepgaven, det skal gså være sjvt sv. Være med til at hlde løbende fkus på trivsel g stresshåndtering. Vld g trusler fra brgere, der f.eks. er syge eller i en afmagtssituatin, kan være frståeligt, men det er aldrig acceptabelt at blive udsat fr vld eller trusler på sin arbejdsplads. Derfr skal vi have implementeret den nye retningslinje fr frebyggelse af vld g trusler, sm kan pstå mellem medarbejdere g brgere. Arbejdspladserne skal rådgives i udarbejdelse af deres egen handleplan på mrådet At undgå mbning g chikane på arbejdspladsen ved at sætte emnet på dagsrdenen g lave interne aftaler m gd adfærd. Den nye retningslinje fr frebyggelse af den mbning g chikane, sm kan pstå mellem kllegaer g mellem medarbejdere g kllegaer skal drøftes på alle arbejdspladser. 11

12 Initiativer i frhld til at minimere sygefraværet. Støtte de enkelte arbejdspladser ved at finde g iværksætte knkrete initiativer, sm kan nedbringe antallet af de medarbejdere, der bliver syge på grund af belastninger på deres arbejdsplads. Sikre den nødvendige vedligehldelse g renvering af de kmmunale bygninger. Vi kender alt fr gdt de øknmiske g menneskelige mkstninger når bygninger frfalder. Knsekvenserne er bl.a. et dårligt indeklima med træk, kulde g specielt skimmelsvamp, sm kan give helbredsprblemer. Eksempler på arbejdsmiljøaktiviteter g -prjekter sm er iværksat eller freslået i 2010 Køkkenet i Frederiksgade vil Minimere risiken fr muskelskelet-besvær. Gennem et fælles prjekt lave en vurdering af belastningsniveauet på alle arbejdspgaverne, Frmålet er at finde varige frbedringer gennem at se på arbejdsteknik, arbejdsgange, arbejdsfrdeling, indflydelse, handlemuligheder, indretning, g værktøjer. Tandplejen har søgt m tilskud i Trygfnden til et prjekt Fut g Fællesskab. Frmålet er at finde nye måder at undgå fysiske gener i skulder/nakke g arme. Tandplejearbejdet har ngle belastende arbejdsstillinger fr specielt skulder/nakke g arme, sm ikke alle kan fjernes ved ændringer i indretning g rganisering. Erhvervskilden vil Gå mdstanden i møde med et prjekt, sm de har søgt m tilskud til i Trygfnden. Frmålet er at bidrage til at styrke medarbejdernes daglige håndtering g inkludering af deres brgere, styrke den enkelte medarbejder i sin faglige rlle g bidrage til at øge respekten g anerkendelsen fr kllegaers fag g pgaver. Teknik g Miljø Administratinen er i gang med et teamuddannelsesfrløb fr alle medarbejderne. Ledelse g sikkerhedsrepræsentanter har sat sig fr med knsulentrådgivning at handle i frhld til at frbedre det psykiske arbejdsmiljø. Faxe Sundhedsfremme g Frebyggelse har søgt Frebyggelsesfnden til et prjekt Faxe Kmmune Sund, Sjv g Grøn, sm invlverer de administrative medarbejdere i sundhedsaktiviteter med fkus på kst g mtin. Med deltagelse fra Park&Vej, Heimdal/Myreb g Frøgården har rådgivningsvirksmhederne Alectia g Grntmij-CarlBr søgt Frebyggelsesfnden til et prjekt Fra fejlfinder til udvikler fr at afprøve nye metder i arbejdsmiljøarbejdet, der bidrager til nyt liv g engagement via den anerkende tilgang men uden at give køb på den prblemløsende del. Der er mange steder, hvr man kan søge m tilskud til aktiviteter g prjekter sm har til frmål at skabe ngle bedre arbejdsmiljøfrhld. Se på medarbejderprtalen under MED-rganisatinen I kan kntakte Sikkerhedslederen fr yderligere rådgivning g hjælp til ansøgning. 12

13 Sektrudvalgenes arbejdsmiljøregnskaber Arbejdsmiljøregnskab fr Børn, Familie g Uddannelse 2009 Der er ingen tvivl m, at det verrdnede billede fr frvaltningsmrådets årsberetninger fra de decentrale virksmheder g afdelinger er meget præget af de besparelser, der ver tid har været gennemført, g de stp fr indkøb, ansættelse g anlæg, der ligeledes har været tilbagevendende driftsvilkår fr sektren g fr hele Faxe Kmmune de seneste år. Årsberetningerne fra virksmhederne under BFU bør derfr læses med den kntekst in mind. De tilbagevendende stp g de løbende besparelser betyder, at det udviklingsfkus, der er så mange medarbejdere g ledere, der gerne vil bruge deres tid på, er under vldsmt pres. Signalet fra virksmhederne er derfr, at særligt plitikerne må kmmunikere tydeligt g klart m niveauet fr den service, g den kerneydelse, der er mulig at levere fr den ressurce, der er til rådighed indenfr sektren g i Faxe Kmmune. Der iagttages en verrdnet stigning i fraværet særligt på dagtilbudsmrådet. Dels belaster det den enkelte medarbejder g den enkelte arbejdsplads, men det er samtidig det første signal m, at der er en grænse fr, hvr meget ressurcen på de stre velfærdsmråder kan presses yderligere. SektrMED er bekymret fr stigningen i sygefraværet på dagtilbudsmrådet, g bekymret fr m samme udvikling vil vise sig på de øvrige mråder. SektrMED skal derfr helt verrdnet pfrdre til, at der dels findes knkrete frslag til håndtering g nedbringning af sygefraværet, g dels pfrdre til at sektren undgår yderligere besparelser Faxe Kmmunes fremtid er børn g unge, g de må pririteres så højt sm verhvedet muligt. SektrMED pfrdrer til, at der ptages drøftelser mellem plitikere g MED-rganisatinen m en revurdering g justering af de mange ambitiøse plitiske målsætninger, så der bringes balance mellem antallet g niveauet af målsætningerne g den ressurce, der er til at løse pgaven. Her freslår SektrMED knkret at Faxe Kmmune ser på målsætningen m antallet af unge, der påbegynder g gennemfører en ungdmsuddannelse skal være 95 % sm Regeringen fr Flketinget ønsker det. Er det realistisk inden 2015? Der kunne være andre målsætninger, der ligeledes med frdel burde ses på g sm frmentlig kunne justeres i nedadgående retning. Overrdnede tilkendegivelser fra SektrMED Ud fra samtlige årsberetninger fra de decentrale virksmheder g afdelinger kan følgende hvedfkuspunkter uddrages: 1. Der er generelt strt fkus på trivsel g det psykiske arbejdsmiljø. Der er mange lkale initiativer i gang, der alle sammen medvirker til at fkusere på balancen mellem det prfessinelle g det persnlige, således at medarbejdere g ledere via dialgen bruger de værktøjer, der er nødvendige fr at frebygge risiken fr udbrændthed g stress, g fr at fremme trivsel g arbejdsglæde. 2. Der er ligeledes strt fkus på hvrdan man fasthlder g udvikler det faglige fkus i arbejdet under pres. 3. At der gøres meget fr små midler i frhld til efter- g videreuddannelse g kmpetenceudvikling 4. At der på ngle mråder er (fr) mange trusler md medarbejderne, når de udfører deres pgaver. 13

14 Anbefalinger Ud fra venstående har SektrMED fr Børn, Familie g Uddannelse følgende anbefalinger: 1. At der i perider med pres på ressurcerne ikke gås på kmprmis med behvet fr efteruddannelse g kmpetenceudvikling. Fagligheden er under frandring i lyset af de stramme rammer, g i den situatin er det verrdentligt betydningsfuldt at medarbejderne plever, at der er mulighed fr løbende kmpetenceudvikling. Kmpetenceudvikling er samtidig en frudsætning fr, at vi kan løse flere g mere kmplicerede pgaver i eget regi. 2. At plitikerne påtager sig ansvaret fr at kmmunikere til brgere g brugere, at serviceniveauet i Faxe Kmmune er lavt, g at der derfr er mange ting, man ikke kan frvente at få. 3. At medarbejderne inddrages mest muligt i arbejdet med at finde nye veje at gå, når der skal reduceres i ressurcerne 4. At Faxe Kmmune gennemfører en intern afbureaukratisering, sm bygger på mest mulig medarbejderinddragelse. 5. At Faxe Kmmune sænker sine målsætninger på væsentlige mråder, så der er balance mellem mål g ressurcer. På Sektrudvalgets vegne Eik Møller Thyge Pind Frmand Næstfrmand 14

15 Arbejdsmiljøregnskab fr Erhverv, Kultur & Beskæftigelse 2009 Ifølge MED-aftalens 8 skal det enkelte sektrudvalg udarbejde et samlet arbejdsmiljøregnskab med udgangspunkt i de respektive arbejdspladsers årsberetninger. Sektrudvalget fr Erhverv, Kultur & Beskæftigelse dækker arbejdspladserne: Brgerservice, Kultur & Fritid, Erhverv & Plan, Jbcenter Faxe, Ydelseskntret, Erhvervskilden, Biblitekerne, Musiksklen, Haslev Svømmehal g UU Sjælland Syd. Arbejdspladserne er således meget frskellige både i størrelse g pgavevaretagelse. Arbejdsmiljøregnskabet indehlder: Væsentlige arbejdsmiljøfrhld g aktuelle prblemstillinger psykisk g fysisk arbejdsmiljø Arbejdsskader antal, typer, mkstninger mv. Arbejdstilsynet besøg g knsekvenser Sygefravær Persnalemsætning Knklusin Frslag til frebyggende initiativer sm sektrudvalget vil iværksætte Arbejdsmiljømaterialet indgår i det samlede arbejdsmiljøregnskab til drøftelser i Hvedudvalget. Vedlagt dette sammendrag er en versigt ver de enkelte arbejdspladsers årsberetninger fr arbejdsmiljøet. Beskrivelse af væsentlige arbejdsmiljøfrhld g aktuelle prblemstillinger Psykiske arbejdsfrhld: Prblemer: Medarbejderne plever prblemer med et stadigt stigende arbejdspres g deraf følgende stress. Der er fretaget en del pgaverkeringer, sm yderligere har bidraget til den øgede arbejdsbyrde. I de myndighedsbærende afdelinger er vld g trusler et arbejdsvilkår, der skaber utryghed i hverdagen. Prblemet pleves sm en cirkulær tendens, idet den stigende arbejdsbyrde gør det sværere fr medarbejderne at yde en ptimal service, sm skaber en dårligere brgerkntakt g dermed mere frustrerede brgere. Ligeledes gør arbejdspresset, at medarbejderne har mindre verskud til at tackle de svære situatiner. Kmmunens budgetstramninger nævnes sm en frringelse af arbejdsvilkårene. Flere nævner, at så længe man sm medarbejder knstant skal nå det hele på den halve tid, vil serviceniveauet blive derefter. Mange plever denne situatin sm bidragende til en reduktin af arbejdsglæden. Iværksatte initiativer på de psykiske arbejdsfrhld: Ekstern rganisatinspsyklg Lean => klare rammer => bedre arbejdsvilkår Planlægningstavle Frbedring af fysiske rammer Fejltlerance dvs. frventnings g ressurceafstemning Dialg både prfessinelt g persnligt Udfrdringer på det psykiske arbejdsmiljø: Da flere af afdelingerne melder m øget arbejdspres g deraf følgende stressede medarbejdere, vil en yderligere indsats fr at reducere g frebygge stress være et vigtigt mråde fr stre dele af frvaltningen. Fr de medarbejdere, der plever vld g trusler i hverdagen på arbejdspladsen, vil en indsats til frebyggelse af trusler g vld være et plagt mråde. Måder til at frebygge de farlige situatiner kunne mfatte uddannelse af medarbejderne i krisehåndtering g håndtering af brgere med udfarende adfærd. 15

16 Mange af frvaltningens medarbejdere arbejder i åbne kntrlandskaber. Derfr kunne det være et plagt indsatsmråde at fkusere på at skabe en regulær Strrumskultur, hvr man i det daglige tager mere hensyn til sine klleger ift. larm, g der skal måske endda udarbejdes retningslinjer på mrådet. Da frvaltningen er spredt gegrafisk, g ngle afdelinger yderligere er pdelt, kunne man fra frvaltningens side både centralt g decentralt frsøge at skabe fkus på en fælles kultur. Mange af afdelingerne gennemgår frandringsprcesser g vil kmme til det fremver, så der er grbund fr en indsats i frhld til at skabe en følelse af helhed i frvaltningen. Fysiske arbejdsfrhld: Prblemer: Et gennemgående tema er støj. Støjgenerne varierer dg fra mråde til mråde. Ngle steder er det strrumskntrerne, der giver en støjfyldt arbejdsdag, andre steder sm fx på musiksklen er støj et eksistensvilkår. Ligeledes er standen af ngle af frvaltningens bygninger ringe der er fx prblemer med: Skimmelsvamp Kulde Varme Dårlig ventilatin Ngle medarbejdere sidder i tidligere rygerum, sm lugter dårligt Ngle steder er der prblemer med manglende rengøring, andre steder er prblemet, at der gøres rent i arbejdstiden/åbningstiden til fare fr både medarbejdere g brgere, idet gulvene bliver meget glatte. Langsmmeligt IT g deraf følgende frustratin er et prblem flere steder i frvaltningen. Det handler både m langsmmelige systemer g ind imellem prblemer med hurtigt at kmme igennem til servicedesk. Iværksatte initiativer på det fysiske arbejdsmiljø: Flere steder har en mrkering af de eksisterende arbejdspladser løst de akutte prblemer med det fysiske arbejdsmiljø. Fx har man et sted skiftet placering af printerne, således at medarbejderne ikke generes af den dårlige luft, de skaber. Flere medarbejdere har fået hæve/sænkebrde, g der er flere steder etableret ngle støjdæmpende tiltag fx skillevægge. Der er stedvis frbedret på ventilatin g varmeregulering, men der er stadig mange steder, hvr der trænger. Frvaltningens medarbejdere i Haslev nyder glæde af de frbedrede kantinefaciliteter. I begyndelsen af 2010 er der gså iværksat renvering af kantinen i Faxe. Udfrdringer på det fysiske arbejdsmiljø: Fkus på støj reduktin af støj Vinduer der sidder løst/fast reparatiner Generelt gamle/slidte arbejdsmgivelser Frbedring af fysiske rammer Fleksibilitet i arbejdssted Arbejdsmiljøpgaver afdelingerne ikke selv kan løfte: Prblemet med delte afdelinger (sm primært nævnes af Brgerservice) er ikke et prblem afdelingen selv kan løse, idet det er en plitisk beslutning, hvr i kmmunen, der skal være brgerservice. 16

17 Arbejdsskader Der er ikke mange anmeldte fysiske arbejdsskader (2 stk. begge på Erhvervskilden), men flere nævner uanmeldte faldulykker i frbindelse med gulvvask i arbejdstiden (7 i alt). Derfr skal der gøre nget ved dette frhld snarest. Derimd er der mange anmeldte psykiske ulykker/trusler g vld (7 stk. i ydelseskntret, 1 stk. på Erhvervskilden). Der udtrykkes et behv fr retningslinjer fr, hvrnår en trussel er en trussel hvr går man hen, hvrnår? Hvem fastsætter tlerancetærskel? Arbejdstilsynet Kun musiksklen har haft besøg af arbejdstilsynet i Dette medførte et påbud m at udbedre mangler i APV en. Påbuddet er efterkmmet. Sygefravær Sygefraværet svinger meget fra afdeling til afdeling i frvaltningen. Dette skyldes, at der er tale m svært sammenlignelige afdelinger. Ngle har megen brgerkntakt med brgergrupper, der har svære vilkår (jbcenter, til dels brgerservice, ydelseskntret, erhvervskilden). Andre afdelinger er kun i kntakt med brgere, der selv har valgt tilbuddet til (ex musiksklen, svømmehallen g bibliteket), ngle har ingen brgerkntakt verhvedet. Der ses en tendens til, at de steder, der har myndighedsudøvelse er plaget af højere sygefravær. Eksempelvis ligger Erhvervskildens sygefraværsprcent på 10,1% g Jbcentrets på 7,2%, hvr musiksklens ligger på 0,6% g ledelsessekretariatets på 3%. Der er gennemgående enighed m, at der skal ydes rettidig mhu på dette mråde fr på den måde at frbygge langtidssygdm. Persnalemsætning På persnalemsætningen ses samme mønster sm det venfr skitserede med sygefravær. De afdelinger, der har den tunge brgerkntakt myndighedsudøvelsen har en højere persnalemsætning. Dg er der gså andre grunde til udskiftning i persnalet en aldrende medarbejderstab betyder udskiftning ved naturlig afgang g der er gså medarbejdere, der slet g ret har søgt nye udfrdringer andre steder. Knklusin Der er løbende arbejdet med både det fysiske g psykiske arbejdsmiljø i De fysiske rammer er frbedret mange steder, men der er stadig arbejde, der skal gøres på den knt fremadrettet. Flere steder er det arbejde enten igangsat eller prjekteret. På det psykiske arbejdsmiljø er MUS-samtaler g APV-undersøgelser gennemført, g en reel trivselsmåling vil blive iværksat i 2010 fr de fleste afdelingers vedkmmende. Frslag til frebyggende initiativer sm udvalget vil iværksætte Mtin i arbejdstiden klarere retningslinjer mkring dette Trivselsmåling fælles fr frvaltningen eller decentralt Fkus på vld g trusler Fkus på psykisk arbejdsmiljø Strrumskntrer - kulturændring Afstemning af frventninger ift. pgaver g ressurcer Fravær frebyggelse g rettidig mhu Brgerservice samling/afklaring Temadag i smmerhalvåret fr hele frvaltningen sm ryste-sammen-redskab 17

18 Arbejdsmiljøregnskab fr Fællesfrvaltningen 2009 Sektrudvalget fr Fællesfrvaltningen skal ifølge MED-aftalens 8, udarbejde et samlet arbejdsmiljøregnskab med udgangspunkt i de respektive arbejdspladsers årsberetninger. I løbet af 2009 bestd Fællesfrvaltningen af følgende afdelinger: - Kmmunikatin & Kvalitet - Persnaleafdelingen - Øknmiafdelingen - Ledelsessekretariatet - Plitisk Administrativt Sekretariat - IT-afdelingen - Serviceafdelingen Ultim 2009 blev Kmmunikatin & Kvalitet sammenlagt med Ledelsessekretariatet, grundet besparelser i administratinen. Arbejdspladserne varierer i størrelse g har administrativt arbejde, sm deres primære pgavevaretagelse. En undtagelse er dg Serviceafdelingen sm har mange frskellige pgaver lige fra administratin til rengøring. Fælles fr afdelingerne er, at de servicerer afdelinger i alle de andre frvaltningen. Arbejdsmiljøfrbedringer i 2009 Knkrete initiativer: Flere afdelinger har hldt temadage. Indhldet har været frskelligt, enten fr at styrke sundheden eller det sciale g faglige fællesskab. Der er flere afdelinger der har lagt vægt på sciale arrangementer i afdelingerne, fr at skabe et bedre scialt miljø. Tre afdelinger har gennemført APV undersøgelser, g 1 afdeling har gennemført en trivselsundersøgelse. Fysiske frhld: De fleste afdelinger i Fællesfrvaltningen har taget gdt imd den nye massagerdning, med delvis egenbetaling. I de større afdelinger er der fretaget en række tiltag der skal hjælpe til at frbedre de fysiske frhld, samt støj på arbejdspladsen. Fr Rengøringsafdelingen skal det nævnes at der er kmmet nye pvaskemaskiner i kantinerne i Rønnede g på Tingvej i Haslev. Psykiske frhld Der pleves et stigende arbejdspres, dels på grund af færre ressurcer g pres fra de andre frvaltninger. Medarbejderne plever en usikkerhed ved besparelserne, g snakken m rganisatinsændringerne. Ikke gennemførte pgaver/igangværende pgaver: Tre afdelinger har fået nye kntrfaciliteter i løbet af 2009, g har derfr valgt at se brt fra de hidtidige udfrdringer i de fysiske frhld. Dg er der ønsker til frbedringer af de nye kntrer. En afdeling ønsker bedre islering g et vindfang, en anden ønsker frbedrede tiletfaciliteter, herunder udluftning g ABDL dør. Der er støj fra et ventilatinsanlæg g utætte vinduer. Fr rengøringsafdelingen er det især et prblem at der er mødelkaler på anden sal i Frederiksgade, på grund af manglende elevatr. T afdelinger nævner, at det har været svært at frbedre venstående i løbet af året, grundet indkøbsstp i kmmunen. 18

19 Der har været usikkerhed hs ngen i frhld til den mtalte besparelserne på persnalemrådet har fået. Ngle afdelinger skal til at se på mulighederne fr at blive bedre til at verlappe hinanden pgavemæssigt. Arbejdsskader: Der har været t arbejdsskader i årets løb: En i Serviceafdelingen (fysisk) g en i IT-afdelingen (psykisk). Sygefravær: Sygefraværet fr hele Fællesfrvaltningen er fr 2009 på 3,8 % (uden barselsrlv m.v.), hvilket er en stigning på 1,1 % i frhld til Til sammenligning var hele Faxe Kmmunes sygefravær i 2009 i gennemsnit på 6,0 %, hvilket er en stigning på 0,2 % i frhld til Sammenlignet med kmmunens øvrige frvaltninger, viser den samlede fraværsstatik, at Fællesfrvaltningen har et meget lavt sygefravær. Trds usikkerhed, yder medarbejderne en str indsats, hvilket gså afspejler sig i sygefraværet. Mål g planer fr 2010: Frene t afdelinger/frskellige kulturer (K&K g Ledelsessekretariatet) Sætte fkus på arbejdsgange g arbejdspgaver Frbedre det psykiske g fysiske miljø gennem dialg g knkrete tiltag Gennemføre frventningsafstemningsmøder Gennemgå pgavemængde Gennemføre trivselsundersøgelse Fkus på arbejdsglæde, stresshåndtering, sundhed, trivsel m.m. Flere fællesarrangementer fr de afdelinger hvr medarbejdere er spredt ver hele kmmunen Bedre islering i den gamle del af rådhuset Fremhæve gde eksempler, sm fr eksempel 1-2 gange gymnastik, suppleret med en mailservice fr at mtivere medarbejderne. Andre eksempler i frvaltningen er blandt andet ugentlig løbedag, g massagerdning Mødelkalerne på anden sal flyttes til direktørarbejdsrummet, fr at sikre adgang fr gangbesværede g fr at løse arbejdsmiljøprblemerne fr servicepersnalet Synliggørelse af pgaveprtefølje på medarbejderprtalen Knklusin: Tre afdelinger i Fællesfrvaltningen har pr. 1. januar 2010 skiftet kntrer. Det betyder at de alle har valgt at se brt fra deres tidligere lkaler. Andre afdelinger har på grund af besparelser, ikke haft mulighed fr at frbedre gener sm lys, støj g varme. Flere afdelinger har været påvirkede af den megen mtale, persnalebesparelserne har fået i løbet af året. Alt i alt har de fleste frbedret især det sciale miljø, hvilket skaber arbejdsglæde g bedre trivsel. 19

20 Arbejdsmiljøregnskab fr Scial, Sundhed g Omsrg 2009 Sammenskriv af arbejdsmiljørapprter på Sundhedsmrådet Generelt tilfredse medarbejdere i alle 3 afdelinger Frustratin/stress i afdelingerne ver, at pgaver ikke kan nås (køkken timereduktin men stadig den samme madprduktin) (træning øget antal visiteringer/gppere) (sundhedsafd. manglende verblik ver deadlines/kampagner) Omstruktureringer g timereduktiner/fyringer har i 2 afdelinger skabt frustratin blandt medarbejderne Prblemer med støj i de 2 afdelinger hvr der er strrumskntrer Træk/kulde/varmeprblemer i de afdelinger der lejer sig ind i lkaler tilhørende Fakse Sygehus Alle afdelinger har fkus på dialg g kmmunikatin samt trivsel (sm j er blevet pålagt s centralt fra) Fravær: Sundhedsfremme: 2,2%, 5,7dage Træning g aktivitet: 2,8% 7,2 dage Køkken:5,0%, 12,7 dage Arbejdsskader/-ulykker: Sundhedsfremme: 0 Træning g aktivitet: 2 - Fald p.g.a. islag udenfr Fakse Sygehus - Fald p.g.a. glat gulv på Kngsted Ældrecenter Køkken: 2 - Vrid i knæ ved fald - Hånd i klemme i mellem varebur g væg, på grund ag dårlige hjul på leverandørens bure. Sammenskriv af arbejdsmiljørapprter på Omsrgsmrådet 2009: Gennemførelse af trivselsundersøgelse i 2010 Sikre de fysiske g psykiske arbejdsvilkår Sikre vedligehldelse af inventar g materiel Supervisin Kmpetenceudvikling Herunder frsætte arbejde med msrg / anerkendelse / samhørighed g faglighed Redskaber til at kunne håndtere virksmhedens målgruppe. Intrduktin til nyansatte g brush-up - kurser til fastansatte Vidensdeling Klare mål g frventninger Synlighed. Sikre det psykiske arbejdsmiljø i rganisatinen. Sammenskriv af arbejdsmiljørapprter på Plejemrådet 2009: Der er generelt et højt sygefravær Man ønskedes fcus på trivselsundersøgelser Man ønskede bedre IT-udstyr, herunder Cmmunicatrer. Der er meget få arbejdsskader på mrådet g et lille persnaleflw, det blev dg fremhævet at der var stre følelsesmæssige krav g trusler m vld. En løsning af dette kunne være ekstern supervisin især i tilfælde med meget tunge klienter. Mulighedserklæringer g hyppige samtaler ved sygdm, syntes gdt implementeret. Der var enighed i alle grupper m, at det havde været en gd måde at gennemgå skemaerne på, men at man gdt ville have mere tid næste år. Plan fr arbejdsmiljøet i Scial, Sundhed g Omsrg 2010: Trivselsundersøgelse Fkus på sygefravær med henblik på at det nedbringes Prces g implementering af mstruktureringer Vld g trusler 20

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

Udarbejdet på inspirations- og arbejdsseminar 2 om folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune.

Udarbejdet på inspirations- og arbejdsseminar 2 om folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune. Scenarier fr skleåret 2014/2015 Udarbejdet på inspiratins- g arbejdsseminar 2 m flkesklerefrm 2014 i Vrdingbrg Kmmune. Scenarie fra gruppe: Indskling 1 Christina S. Mrtensen, Anne Rasmussen, Karin Hansen,

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar --

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar -- Overvejelser m rapprtering af samfundsansvar -- 16. december 2008 vedtg Flketinget, at alle større virksmheder i Danmark skal supplere deres ledelsesberetning med en redegørelse fr virksmhedens samfundsansvar.

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Udarbejdet af Arbejdsmiljø & HR på vegne af HovedMED. Godkendt af HovedMED 7. juni 2012. Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk

Læs mere

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008 Cntents Appendix 1 The Cmplete NCD Framewrk... 2 Appendix 2 The 11 Interviews in AAS... 7 Appendix 3 List f Innvatin Frum Members... 8 Appendix 4 Future Wrkshp Plan & Manuscript... 9 Appendix 5 Future

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Danmark som attraktivt luftfartsland

Danmark som attraktivt luftfartsland Erhvervs-, Vækst- g Eksprtudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 237 Offentligt Danmark sm attraktivt Branchefreningen Dansk Luftfart 4. maj 2015 Dansk Luftfart Danmark sm attraktivt Udgivet af Branchefreningen

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere