Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009"

Transkript

1 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune

2 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet side 5 Arbejdsskader side 6 Sygefravær g persnalemsætning side 7 Status på arbejdsmiljøet i 2009 side 8 Opfølgning på arbejdsmiljøtiltag i 2009 side 10 Anbefalinger til arbejdsmiljøtiltag 2010 side 11 Sektrudvalgenes arbejdsmiljøregnskaber, side Børn, Familie & Uddannelse side 13 Erhverv, Kultur & Beskæftigelse side 15 Fællesfrvaltningen side 18 Scial, Sundhed & Omsrg side 20 Teknik & Miljø side 21 2

3 Indledning Denne arbejdsmiljøberetning mfatter sikkerhedslederens pgørelser ver krise- g psyklgisk rådgivning, Arbejdstilsynets besøg, arbejdsulykker g sygefravær, en status på arbejdsmiljøet i 2009 g frslag til arbejdsmiljøtiltag i Herefter følger arbejdsmiljøregnskaberne fra de 5 sektrudvalg, sm er udarbejdet på baggrund af arbejdsmiljøberetninger fra alle arbejdspladserne. Der er indsendt i alt 101 arbejdsmiljøberetninger, sm kan læses på medarbejderprtal under MEDrganisatinen/Årsberetninger. Strt set alle arbejdsmiljøberetningerne var indsendt indenfr en uge efter tidsfristen, en psitiv fremgang i frhld til sidste år. Kun t arbejdspladser har ikke afleveret en arbejdsmiljøberetning.. så vi har faktisk i flere år gjrt det, sm nu bliver et krav i den varslede ændring af lv m arbejdsmiljø. Der er ændringer af arbejdsmiljølven på vej, sm ventes at træde i kraft ktber Det betyder bl.a. ngle nye regler fr sikkerhedsrganisatinen (læs MED-rganisatinen): Sikkerhed ændres til arbejdsmiljø - så fremver får vi arbejdsmiljøgrupper g arbejdsmiljørepræsentanter men stadig MED-rganisatinen g MED-udvalg Årlig drøftelse m arbejdsmiljøet Og det er j det, sm arbejdspladserne allerede gør i frbindelse med udarbejdelse af den årlige arbejdsmiljøberetning Uddannelse af arbejdsmiljøgruppen - Den 5-dages bligatriske uddannelse bliver til 3 dage + 2 dage efter max. 9 måneder - 1 ½ dags supplerende efteruddannelse skal hvert år tilbydes alle arbejdsmiljøgrupper - Kmpetenceplan fr aktører i MED-rganisatinen Der tages højde fr disse ændringer i den evaluering af vres MED-aftale sm pågår i øjeblikket. Sammenskrevet af Sikkerhedsleder Annette Balling, 26. marts

4 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning Faxe Kmmune har frtsat et abnnement hs Falck Healthcare. Aftalen er lavet fr at sikre akut prfessinel krisehjælp, hvis det skønnes nødvendigt i frbindelse med vldsmme hændelse på arbejdspladsen. I 2009 har Falck Healthcare været benyttet i 26 sager (28 sager i 2008). Kriserådgivningen har handlet m vldsmme hændelser, stress, akut dødsfald, sygdm g private prblemer. Fruden Falck Healthcare benytter arbejdspladserne gså andre rådgivere til kriserådgivning, såsm Trivselspsyklgerne g Kmpetenceudvikling v. Bente Hlm. Udgifter i 2008 til krisehjælp g -rådgivning: Falck Healthcare kr kr. i årligt abnnement Andre knsulenter ca kr. Derudver kan der selvfølgelig være arbejdspladser, sm har benyttet knsulenter til krisehjælp g -rådgivning, sm vi centralt ikke har kendskab til. Vi har ikke fundet g fået etableret en alternativ rdning til Falck Healthcare. Aftalen med Falck Healthcare er derfr genaftalt indtil , men kan psiges med 3 måneders varsel. Den annyme telefnrådgivning I frbindelse med vedtagelsen af vres retningslinjer fr trivsel g stresshåndtering sidste år blev det besluttet at afprøve en telefnrådgivning sm et knkret tilbud til alle medarbejdere. Frmålet var, at enhver medarbejder g leder i Faxe Kmmune, der plever stress- eller andre belastningssymptmer kunne få annym telefnisk rådgivning. Fra 1. maj 2009 er der 68 medarbejdere med i alt 99 samtaler, der har benyttet den annyme telefnrådgivning. Ordningen har i 2009 kstet kr. Skulle de fleste af disse medarbejdere i stedet fr telefnrådgivningen have haft knsultatin hs en psyklgisk rådgiver, så var mkstningen mindst blevet det dbbelte. Henvendelserne frdelt på frvaltningerne Børn, familie g Uddannelse 33 Scial, Sundhed g Omsrg 21 Teknik & Miljø 3 Erhverv, Kultur g Beskæftigelse 3 Fællesfrvaltningen 3 Årsagerne til henvendelserne Stress (krav/ressurcer) 27 Samarbejde (ledelse, kllegaer) 12 Mbning (ledelse, kllegaer) 2 Vldsm hændelse/vld (brgerrelateret) 6 Privat 16 Da telefnrådgivningen j er annym, er det ikke muligt med en egentlig evaluering af rdningen. Det, sm Persnaleafdelingen hører m den annyme telefnrådgivning fra ledere, medarbejdere g eksterne samarbejdspartnere: Et rigtig gdt/flt tilbud til medarbejderne i Faxe Kmmune Gdt sm leder eller kllega at kunne freslå en medarbejder/kllega at benytte telefnrådgivningen Har fået meget psitiv tilkendegivelse fra enkelte, der selv har benyttet telefnrådgivningen De t rådgivere vurderer, at de fleste persner, der har benyttet telefnrådgivningen, er blevet rådgivet, således at de er kmmet videre på en psitiv måde g har undgået en frværring af deres situatin. Tilbuddet m annym telefnrådgivning ser således ud til at leve p til frmålet m, at medarbejdere, der plever stresspåvirkning eller andre belastningssymptmer, får mulighed fr at få talt m sin situatin g få hjælp til at finde veje til at ændre på sin situatin. På det grundlag besluttede Hvedudvalget, at tilbuddet m telefnrådgivning frtsætter i

5 Tilsyn fra Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har i 2009 fretaget screenings- g tilsynsbesøg på 15 arbejdspladser: Grøn smiley til Rllingen, Spjellppen, Rllsklen, Faxe Familiecenter, Bfællesskabet Rådhusvej 67, Faxe Brandvæsen, Haslev Museum g Vandrerhjemmet, sm betyder, at de ikke har nget udestående med Arbejdstilsynet. Gul smiley til følgende arbejdspladser fr et eller flere påbud m frbedringer: Faxe Musikskle - Udarbejdelse af arbejdspladsvurdering Terslev Klubben - Akustikfrhld Karise Børnehus - Håndtering af krybber Karise Skle - Støj fra ventilatin, akustikfrhld i faglkale, træk fra vinduer, skimmelsvamp B g Beskæftigelse Vest - Arbejdspladsvurdering, håndtering af vasketøj, fri passage af nødudgang/flugtvej, transprt på trappe Park g Vej - Håndtering ved transprt af minigraver Rød smiley til Hyllehlt Skle fr påbud med rådgiverpåbud vedr. Skimmelsvamp Kun Karise Skle g Hyllehlt Skle mangler at efterkmme påbuddene; her pågår planlægning g renvering af skimmelsvamp. Pr. 25.marts 2010 har Faxe Kmmune 20 grønne smileys, 3 gule smileys g 1 rød smiley Se mere på Arbejdstilsynets hjemmeside (indtast cvr-nummer ) Arbejdstilsynets særlige tilsyn, sm de fretg i indenfr plejemrådet medfører ikke tildeling af en smiley. Selvm tilsynet gav påbud med enten en gul eller rød smiley til følge, så får arbejdspladsen ikke sm ved de øvrige tilsyn en grøn smiley, når man har efterkmmet påbuddene. Derfr har Hjemmeplejemråderne, Hyllehltcenteret, Frederiksgadecenteret, Lindevejscenteret g Bligerne Kildebakken ikke en grøn smiley, selvm de har handlet på påbuddene. I 2010 er Arbejdstilsynets særlige tilsyn rettet md børne- g ungeinstitutiner. Indsatsen mfatter vuggestuer, børnehaver, SFOer, fritidshjem, aldersintegrerede institutiner, fritidsg ungdmsklubber, samt døgninstitutiner fr børn g unge. (læs mere m indsatsen på medarbejderprtalen) ) 5

6 Arbejdsskader Arbejdsulykker i Faxe Kmmune i 2009 I 2009 er der blevet anmeldt i alt 176 arbejdsulykker md 172 i 2008 g 116 i Scial, Sundhed g Omsrg har 106 ulykker, nget mere end i 2008 (71). Stigningen ses både på de fysiske ulykker g på vld/trusler fra brgere. De 10 skader under uheld/udsættelse fr smitterisik/kemi mfatter 7 stikskader, smitte af fnat, stænk af sprit. Indenfr Børn, Familie g Uddannelse er der et pænt fald i antallet af arbejdsulykker. Både af de fysiske ulykker g de psykiske ulykker sm knytter sig til vld/trusler fra elever. Sidste år var der dg en enkelt hændelser der alene udløste 12 anmeldelse på vld/trusler. Knap 100 af de 176 ulykker er heldigvis mindre hændelser, sm ikke har medført sygefravær g sm ikke ser ud til at give varige mén. Ca. 20 af de anmeldte ulykker har medført et sygefravær på ver 1 måned. 18 sikkerhedsgrupper vervejende fra SSO mrådet g Teknik g Miljø har deltaget i temamøder m ulykkesfrebyggelse, sm Frsikringsenheden g arbejdsmiljøknsulenten har afhldt. Temamøderne har fkus på at analysere ulykker g vurdere på risikfaktrer mhp. at frebygge gentagelser. Der udbydes yderligere t temamøder m ulykkesfrebyggelse i Antal anmeldte arbejdsulykkerne i 2009 frdelt på Frvaltninger g årsagskategrier (tallene i parentes er fr 2008): Scial, Sund. Børn, Fam. Teknik & Fælles Fr. Erhverv, Typer af ulykker Omsrg Udd. Miljø Kultur, Besk. ialt Fysiske ulykker, bl.a fald/snublen, løft 32 (18) 38 (59) 5 (8) 1 (2) 3 (1) 79 (88) Vld, fysisk/psykisk Psykisk traume 29 (17) 17 (28) 1 (3) 47 (48) Persnfrflytning g håndtering 32 (36) 32 (36) Uheld/udsættelse fr smitterisik/kemi 9 9 Håndtering af værktøj/maskiner Alt 106 (71) 55 (87) 9 (8) 1 (2) 5 (4) 176 (172) Frmdede erhvervsbetingede lidelser De frmdede erhvervsbetingede lidelser (nedslidning ver længere peride) bliver sm regel anmeldt af egen læge eller f.eks. Arbejdsmedicinsk Klinik. Sikkerhedslederen har henvist 10 medarbejder fra Ledelsessekretariatet i SSO til Arbejdsmedicinsk Klinik mhp. en vurdering af sammenhængen medarbejdernes helbred g den knstaterede skimmelsvamp i bygningen. Antal anmeldte erhvervssygdmme i 2007: Lidelsesart Astma, rhintis, allergi mv Hudlidelse Psykisk lidelse 4 2 Sygdmme i bevægeapparatet Andre lidelser 1 7 Symptmer, gener, uklar diagnse I alt Kilde: Arbejdsmarkedets erhvervssygdmssikring v/atp s aktuar Bemærk, at diagnsegrupperne: "Psykiske lidelser", "Sygdmme i bevægeapparatet" samt "Symptmer, gener, uklar diagnse" er slået sammen til en gruppe. Andre lidelser dækker typisk ver psykiske lidelser, sm er afviste sager. 6

7 Sygefravær Den samlede fraværsstatistik, sm er sendt ud fra Persnaleafdelingen viser et gennemsnitligt antal sygedage på 15,2 fr hele Faxe Kmmune i 2009 (Kilde KMD). I 2008 havde vi 14,6 sygedage i gennemsnit. Statistikken frdelt på Frvaltningerne viser: - Fællesfrvaltningen, 9,7 sygedage i gennemsnit ( 6,9 i 2008) - Erhverv, Kultur & Beskæftigelse 16,0 (10,5 i 2008) - Børn, Familie & Uddannelse 15,3 (14,2 i 2008) - Teknik & Miljø 15,4 (14,8 i 2008) - Scial, Sundhed & Omsrg 16,0 (17,1 i 2008) Der er ikke en samlet fraværsstatistik på landsplan fr 2009, sm vi kan sammenligne s med. Fraværsstatistik fr 2008 fra Det Fælleskmmunale Løndatakntr (FLD) ses på nedenstående figur g viser, at Faxe Kmmune ligger i den høje ende sammen med en str del af de øvrige kmmuner på Sjælland. Faxe ligger med 0,6 sygedage mere end gennemsnittet fr alle kmmuner. Kilde: FLD s fraværsstatistik 2008, tjenestemænd g verenskmstansatte Niveauet i sygefraværet indikerer, at vi må frmde, at nget af fraværet relaterer sig til arbejdet i frm af fysiske, psykiske eller sciale belastninger. Persnalemsætning Det har ikke været muligt at få et verblik ver den samlede persnalemsætning fr Faxe Kmmune. Det, at der har været begrundet ansættelsesstp halvdelen af året vil gså påvirke persnalemsætningen, således at der har været flere psigelser end ansættelser. 7

8 Status på arbejdsmiljøet i 2009 Det fysiske arbejdsmiljø Det er frtsat indeklimaet, støjfrhldene g de fysiske rammer sm er udfrdringen på mange arbejdspladser: - Der bliver løbende arbejdet med få vedligehldt g renveret de kmmunale bygninger; der er bl.a. udført en del skimmelsvampsrenveringer, g flere steder pågå sådanne renveringspgaver. - Mange arbejdspladser plever et dårligt indeklima med en dårlig luftkvalitet på grund af utilstrækkelig ventilatin, men gså pga. manglende praksis fr udluftning i løbet af dagen. Fr meget papir, bøger, legetøj g andet sm hber sig p, utilstrækkelig rengøring g fr høj temperatur er faktrer, sm medvirker til en dårligere luftkvalitet. - Støjbelastningen er en løbende udfrdring på især daginstitutinerne, men gså i strrumskntrerne pleves støj sm en belastning. Flere institutiner laver løbende frbedringer i frm af psætning af akustikdæmpende lft- g vægplader samt gennem støjdæmpende inventar, duge, stle- g brddupper m.m. Kantinen på Rådhuset har fået akustikdæmpende lft, hvilket har hjulpet meget på støjbelastningen. - Fr pleje- g msrgsarbejde, servicearbejde g køkken-/kantinearbejde er der løbende fkus på de fysiske belastninger på bevægeapparatet. SSO-mrådet har desværre det sidste halve år ikke haft ngen krdinerende faglig medarbejder til at vedligehlde g udvikle frflytningsrdningen g rådgive generelt på det ergnmiske mråde. - Park g Vej har især haft fkus på en registrering, srtering af alle deres kemiske stffer, g har fretaget en vurdering mhp. at erstatte med mindre sundhedsskadelige stffer. Det psykiske arbejdsmiljø Besparelser, frandringer g usikkerhed m ændringer i rganisatinen fylder stadig meget på de fleste arbejdspladser i Kmmunen g er med til at påvirke arbejdsmiljøet g trivslen. Sektrudvalgene psummerer, at - Arbejdspladserne er meget præget af de besparelser, der ver tid har været gennemført, g de stp fr indkøb, ansættelse g anlæg, der ligeledes har været tilbagevendende driftsvilkår fr sektren g fr hele Faxe Kmmune de seneste år. - Medarbejderne plever prblemer med et stadigt stigende arbejdspres g deraf følgende stress. Der er fretaget en del pgaverkeringer, sm yderligere har bidraget til den øgede arbejdsbyrde. - Der pleves et stigende arbejdspres, dels på grund af færre ressurcer g pres fra de andre frvaltninger. Medarbejderne plever en usikkerhed ved besparelserne, g snakken m rganisatinsændringerne - På enkelte arbejdspladser har mrganiseringer, afskedigelser g ændringer i arbejdspgaver påvirket det psykiske arbejdsmiljø negativ med deraf følgende lav arbejdsglæde, samarbejdsvanskeligheder g sygefravær. - På mange arbejdspladser er vld g trusler et arbejdsvilkår, g servicefrringelser g medarbejdere med mindre verskud kan ufrvarende øge risiken fr uverensstemmelser, knflikter g dermed fr vld g trusler fra brgere g intern mbning g chikane. 8

9 På trds af venstående rapprteres der gså m mange psitive lkale initiativer, sm læsningen af de enkelte arbejdsmiljøberetninger vidner m - Med små midler gøres der meget ude på de enkelte arbejdspladser fr at have fkus på trivsel g psykisk arbejdsmiljø, på faglig udvikling, gd serviceydelse. - F.eks. frtæller flere af plejemrådernes arbejdsmiljøberetninger m en psitiv udvikling i den faglige udvikling, trivselen g samarbejdet. Eksempler på arbejdsmiljøaktiviteter g -prjekter sm er iværksat i 2009 Sklerne 4 skler fra Faxe deltager sammen med 4 skler fra Københavns Kmmune i et Frskningsprjekt Engagement eller Mistillid, sm udføres af NFA (Det Natinale Frskningscenter fr Arbejdsmiljø) g TeamArbejdsliv. Frmålet er at undersøge sammenhængen mellem den sciale kapital (det psykiske arbejdsmiljø) g håndtering af de øgede krav til dkumentatin g evaluering. Fr de øvrige 8 skler, sm i frbindelse med frskningsprjektet gså fik gennemført en trivselsundersøgelse, blev der iværksat et prjekt, sm har til frmål at understøtte sklerne i at kmme fra trivselsmålinger ver handleplaner til knkrete tiltag. Prjektet kster kr., sm finansieres af Persnaleafdelingen (Hvedudvalget) med 50 % tilskud fra Arbejdstilsynet. Der har været dialgmøder på 7 skler i efteråret 2009 g der er i fråret 2010 planlagt frskellige knkrete aktiviteter på sklerne. prjektet frventes afsluttet til september 2010 med en afsluttende læringsdag fr alle sklernes MED-udvalg. Plejemrådet: En arbejdsgruppe indenfr plejemrådet har i samarbejde med SOSU-sklen i Næstved udarbejdet et frslag til en efteruddannelse af plejepersnalet. Frmålet er en pkvalificering af medarbejdernes kmpetencer i frhld til anerkendende dialg, knflikthåndtering, den faglige rlle, m det persnlige g det prfessinelle, etik, magt sv. Et pilt-uddannelsesfrløb Dialg med brgerne g kllegial sparring bliver gennemført i maj/april Der er udarbejdet frslag til tjeklister til vurdering af arbejdsfrhldene i brgernes hjem, sm kan benyttes af hele plejemrådet. Brgerservice g Ydelseskntret: En arbejdsgruppe fra disse t arbejdspladser har med løbende invlvering af medarbejderne fået udarbejdet en handleplan til frebyggelse af vld g trusler. Trivselsundersøgelser Alle kmmunale arbejdspladser er frpligtiget til, mindst hver tredje år, at fretage målinger af medarbejdernes tilfredshed g trivsel, herunder det psykiske arbejdsmiljø. Hvedudvalget har besluttet, at der er metdefrihed fr den enkelte arbejdsplads. Det er vigtigt, at den enkelte arbejdsplads vælger den metde, der passer til deres kultur, g giver mening i frhld til deres arbejde med at skabe et gdt arbejde g en gd arbejdsplads. I disse ressurceknappe tider er det vigtigt, at Kmmunen ikke selv medvirker til at pålægge arbejdspladserne pgaver, sm ikke giver mening fr dem. Hvis Kmmunen valgte at alle 103 arbejdspladser skulle benytte det samme elektrniske spørgeskema, siger alle erfaringer, at en str del af arbejdspladserne g medarbejderne ikke vil kunne se meningen med spørgeskemaet, da de ikke selv har været invlveret i beslutningsprcessen. Der vil være meget lidt succes med, at få resultaterne af en sådan centralt iværksat undersøgelse msat til knkrete trivselsfrbedringer på den enkelte arbejdsplads. 9

10 Arbejdspladserne blev bedt m i deres årsberetning at beskrive, hvrnår g hvrdan de vil fretage en undersøgelse/evaluering af medarbejdernes trivsel. Undersøgelsen skal sikre, at alle medarbejder er blevet hørt m hvrdan de trives. Undersøgelsen skal senest fretages i løbet af 2010, medmindre de allerede i 2009 havde fretaget en sådan evaluering. Flere arbejdspladser har allerede i 2009 g ngle arbejdspladser har i flere år gennemført spørgeskemaundersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, sm deres afsæt fr en dialg m frbedringer. En del arbejdspladser, gså ngle med relativ få medarbejdere, har skrevet, at de vil fretage en undersøgelse af trivselen med et spørgeskema i Husk det er ikke et krav at bruge et spørgeskema. Der skal være ver 12 medarbejdere helst ver 20 før en annym spørgeskemaundersøgelse er valid, dvs. før den kan bruges til sammenligning ved gentagelser. Der skal være et mål med at undersøge trivselen/arbejdsmiljøet, - at der er nget man gerne vil frandre g gøre bedre. Frandringer g frbedringer specielt på det psykiske mråde kræver, at ledere g medarbejdere taler m frhldene g bliver enige m, hvad der skal frandres. En struktureret dialg på et persnalemøde kan gdt gøre det ud fr en undersøgelse/evaluering af trivselen/det psykiske arbejdsmiljø hvis ledelse g medarbejderne er enig m det. Opfølgning på arbejdsmiljøtiltag i 2009 Hvad fik vi gennemført i 2009 Minimere risik fr arbejdsulykker. Frsikringsenheden g sikkerhedslederen har afhldt t temamøder m ulykkesfrebyggelse fr sikkerhedsgrupperne. Der udbydes yderligere t temamøder m emnet i Vld g trusler En arbejdsgruppe under Hvedudvalget blev nedsat g igangsat mhp. at udarbejde et frslag til retningslinjer fr en samlet indsats, der frebygger, identificerer g håndterer prblemer med vld, mbning g chikane på arbejdspladsen. Frslaget præsenteres på Hvedudvalgets møde den 7. april Med-uddannelsen Der blev gennemført 12 kurser i 2009 med ca. 240 deltagere. Deltagerevalueringerne er meget psitive: undervisningen er afvekslende, giver gd inspiratin til MED-arbejdet g det pleves inspirerende at være sammen med medarbejdere g ledere fra mange frskellige arbejdspladser. Der er planlagt 5 MED-uddannelser i Der er afhldt 2 arbejdsmiljøuddannelser fr nye ledere g sikkerhedsrepræsentanter. Hvad fik vi ikke gennemført i 2009 Frbedring af indeklimaet Frslaget m at tilbyde sikkerhedsgrupperne g servicemedarbejderne pkvalificering i at vurdere bygningers g lkalers tilstand, så de kan handle tidligt g dermed frebygge arbejdsmiljøprblemer sm følge at dårlige bygninger, blev ikke gennemført. Nedbringelse af sygefraværet har været i fkus på mange arbejdspladser, men der har ikke været iværksat ngen verrdnede initiativer på mrådet. Persnaleafdelingen har afhldt t temadage fr ledere g tillidsrepræsentanter m Den svære samtale. 10

11 Ledernes eget arbejdsmiljø Frslaget m gså at have fkus på ledernes arbejdsvilkår g lave en trivselsundersøgelse fr lederne i 2009 g igen i 2010 er ikke iværksat. Opgaven har været drøftet på en chefgruppemøde i efteråret 2009, g sikkerhedslederen g undervisningschefen har fået pgaven at kmme med et plæg til et prcesfrløb m ledernes arbejdsmiljø. I frbindelse med implementering af retningslinjerne fr trivsel g stresshåndtering skulle Persnaleafdelingen udbyde temadage m stresshåndtering til sikkerhedsgrupperne. Det er ikke sket. Anbefalinger til arbejdsmiljøtiltag i 2010 Sektrudvalgene har sm anbefalinger, at der skal være fkus på at skabe balancen mellem krav g ressurcer: - afstemning af frventninger ift. pgaver g ressurcer - arbejde med prces g implementering af mstruktureringer - fkus på arbejdsgange, gennemgå arbejdsmængde g frventningsafstemme Anbefalingerne fra sektrudvalget fr Børn, Familie g Uddannelse beskrive rigtig gdt de frestående pgaver, sm kan være med til at bibehlde ngle engagerede g mtiverede medarbejdere, der kan yde en kvalificeret service til brgerne: - At der i perider med pres på ressurcerne ikke gås på kmprmis med behvet fr efteruddannelse g kmpetenceudvikling. Fagligheden er under frandring i lyset af de stramme rammer, g i den situatin er det verrdentligt betydningsfuldt at medarbejderne plever, at der er mulighed fr løbende kmpetenceudvikling. Kmpetenceudvikling er samtidig en frudsætning fr, at vi kan løse flere g mere kmplicerede pgaver i eget regi. - At plitikerne påtager sig ansvaret fr at kmmunikere til brgere g brugere, at serviceniveauet i Faxe Kmmune er lavt, g at der derfr er mange ting, man ikke kan frvente at få. - At medarbejderne inddrages mest muligt i arbejdet med at finde nye veje at gå, når der skal reduceres i ressurcerne - At Faxe Kmmune gennemfører en intern afbureaukratisering, sm bygger på mest mulig medarbejderinddragelse. - At Faxe Kmmune sænker sine målsætninger på væsentlige mråder, så der er balance mellem mål g ressurcer. De centrale ressurcer i Persnaleafdelingen g ledelsessekretariaterne, sm kan afsættes, anbefales at bruges til at understøtte arbejdspladserne med knkrete aktiviteter på mråderne: Få en frnuftig balance mellem mål g ressurcer. Nget m f.eks. fælles afklaring af mål g pgaver, pririteringer, andre arbejdsgange, udvikling af nye måder, kun at gøre det der giver mening (afbureaukratisere, trimme), fasthlde medarbejdernes engagement på kernepgaven, det skal gså være sjvt sv. Være med til at hlde løbende fkus på trivsel g stresshåndtering. Vld g trusler fra brgere, der f.eks. er syge eller i en afmagtssituatin, kan være frståeligt, men det er aldrig acceptabelt at blive udsat fr vld eller trusler på sin arbejdsplads. Derfr skal vi have implementeret den nye retningslinje fr frebyggelse af vld g trusler, sm kan pstå mellem medarbejdere g brgere. Arbejdspladserne skal rådgives i udarbejdelse af deres egen handleplan på mrådet At undgå mbning g chikane på arbejdspladsen ved at sætte emnet på dagsrdenen g lave interne aftaler m gd adfærd. Den nye retningslinje fr frebyggelse af den mbning g chikane, sm kan pstå mellem kllegaer g mellem medarbejdere g kllegaer skal drøftes på alle arbejdspladser. 11

12 Initiativer i frhld til at minimere sygefraværet. Støtte de enkelte arbejdspladser ved at finde g iværksætte knkrete initiativer, sm kan nedbringe antallet af de medarbejdere, der bliver syge på grund af belastninger på deres arbejdsplads. Sikre den nødvendige vedligehldelse g renvering af de kmmunale bygninger. Vi kender alt fr gdt de øknmiske g menneskelige mkstninger når bygninger frfalder. Knsekvenserne er bl.a. et dårligt indeklima med træk, kulde g specielt skimmelsvamp, sm kan give helbredsprblemer. Eksempler på arbejdsmiljøaktiviteter g -prjekter sm er iværksat eller freslået i 2010 Køkkenet i Frederiksgade vil Minimere risiken fr muskelskelet-besvær. Gennem et fælles prjekt lave en vurdering af belastningsniveauet på alle arbejdspgaverne, Frmålet er at finde varige frbedringer gennem at se på arbejdsteknik, arbejdsgange, arbejdsfrdeling, indflydelse, handlemuligheder, indretning, g værktøjer. Tandplejen har søgt m tilskud i Trygfnden til et prjekt Fut g Fællesskab. Frmålet er at finde nye måder at undgå fysiske gener i skulder/nakke g arme. Tandplejearbejdet har ngle belastende arbejdsstillinger fr specielt skulder/nakke g arme, sm ikke alle kan fjernes ved ændringer i indretning g rganisering. Erhvervskilden vil Gå mdstanden i møde med et prjekt, sm de har søgt m tilskud til i Trygfnden. Frmålet er at bidrage til at styrke medarbejdernes daglige håndtering g inkludering af deres brgere, styrke den enkelte medarbejder i sin faglige rlle g bidrage til at øge respekten g anerkendelsen fr kllegaers fag g pgaver. Teknik g Miljø Administratinen er i gang med et teamuddannelsesfrløb fr alle medarbejderne. Ledelse g sikkerhedsrepræsentanter har sat sig fr med knsulentrådgivning at handle i frhld til at frbedre det psykiske arbejdsmiljø. Faxe Sundhedsfremme g Frebyggelse har søgt Frebyggelsesfnden til et prjekt Faxe Kmmune Sund, Sjv g Grøn, sm invlverer de administrative medarbejdere i sundhedsaktiviteter med fkus på kst g mtin. Med deltagelse fra Park&Vej, Heimdal/Myreb g Frøgården har rådgivningsvirksmhederne Alectia g Grntmij-CarlBr søgt Frebyggelsesfnden til et prjekt Fra fejlfinder til udvikler fr at afprøve nye metder i arbejdsmiljøarbejdet, der bidrager til nyt liv g engagement via den anerkende tilgang men uden at give køb på den prblemløsende del. Der er mange steder, hvr man kan søge m tilskud til aktiviteter g prjekter sm har til frmål at skabe ngle bedre arbejdsmiljøfrhld. Se på medarbejderprtalen under MED-rganisatinen I kan kntakte Sikkerhedslederen fr yderligere rådgivning g hjælp til ansøgning. 12

13 Sektrudvalgenes arbejdsmiljøregnskaber Arbejdsmiljøregnskab fr Børn, Familie g Uddannelse 2009 Der er ingen tvivl m, at det verrdnede billede fr frvaltningsmrådets årsberetninger fra de decentrale virksmheder g afdelinger er meget præget af de besparelser, der ver tid har været gennemført, g de stp fr indkøb, ansættelse g anlæg, der ligeledes har været tilbagevendende driftsvilkår fr sektren g fr hele Faxe Kmmune de seneste år. Årsberetningerne fra virksmhederne under BFU bør derfr læses med den kntekst in mind. De tilbagevendende stp g de løbende besparelser betyder, at det udviklingsfkus, der er så mange medarbejdere g ledere, der gerne vil bruge deres tid på, er under vldsmt pres. Signalet fra virksmhederne er derfr, at særligt plitikerne må kmmunikere tydeligt g klart m niveauet fr den service, g den kerneydelse, der er mulig at levere fr den ressurce, der er til rådighed indenfr sektren g i Faxe Kmmune. Der iagttages en verrdnet stigning i fraværet særligt på dagtilbudsmrådet. Dels belaster det den enkelte medarbejder g den enkelte arbejdsplads, men det er samtidig det første signal m, at der er en grænse fr, hvr meget ressurcen på de stre velfærdsmråder kan presses yderligere. SektrMED er bekymret fr stigningen i sygefraværet på dagtilbudsmrådet, g bekymret fr m samme udvikling vil vise sig på de øvrige mråder. SektrMED skal derfr helt verrdnet pfrdre til, at der dels findes knkrete frslag til håndtering g nedbringning af sygefraværet, g dels pfrdre til at sektren undgår yderligere besparelser Faxe Kmmunes fremtid er børn g unge, g de må pririteres så højt sm verhvedet muligt. SektrMED pfrdrer til, at der ptages drøftelser mellem plitikere g MED-rganisatinen m en revurdering g justering af de mange ambitiøse plitiske målsætninger, så der bringes balance mellem antallet g niveauet af målsætningerne g den ressurce, der er til at løse pgaven. Her freslår SektrMED knkret at Faxe Kmmune ser på målsætningen m antallet af unge, der påbegynder g gennemfører en ungdmsuddannelse skal være 95 % sm Regeringen fr Flketinget ønsker det. Er det realistisk inden 2015? Der kunne være andre målsætninger, der ligeledes med frdel burde ses på g sm frmentlig kunne justeres i nedadgående retning. Overrdnede tilkendegivelser fra SektrMED Ud fra samtlige årsberetninger fra de decentrale virksmheder g afdelinger kan følgende hvedfkuspunkter uddrages: 1. Der er generelt strt fkus på trivsel g det psykiske arbejdsmiljø. Der er mange lkale initiativer i gang, der alle sammen medvirker til at fkusere på balancen mellem det prfessinelle g det persnlige, således at medarbejdere g ledere via dialgen bruger de værktøjer, der er nødvendige fr at frebygge risiken fr udbrændthed g stress, g fr at fremme trivsel g arbejdsglæde. 2. Der er ligeledes strt fkus på hvrdan man fasthlder g udvikler det faglige fkus i arbejdet under pres. 3. At der gøres meget fr små midler i frhld til efter- g videreuddannelse g kmpetenceudvikling 4. At der på ngle mråder er (fr) mange trusler md medarbejderne, når de udfører deres pgaver. 13

14 Anbefalinger Ud fra venstående har SektrMED fr Børn, Familie g Uddannelse følgende anbefalinger: 1. At der i perider med pres på ressurcerne ikke gås på kmprmis med behvet fr efteruddannelse g kmpetenceudvikling. Fagligheden er under frandring i lyset af de stramme rammer, g i den situatin er det verrdentligt betydningsfuldt at medarbejderne plever, at der er mulighed fr løbende kmpetenceudvikling. Kmpetenceudvikling er samtidig en frudsætning fr, at vi kan løse flere g mere kmplicerede pgaver i eget regi. 2. At plitikerne påtager sig ansvaret fr at kmmunikere til brgere g brugere, at serviceniveauet i Faxe Kmmune er lavt, g at der derfr er mange ting, man ikke kan frvente at få. 3. At medarbejderne inddrages mest muligt i arbejdet med at finde nye veje at gå, når der skal reduceres i ressurcerne 4. At Faxe Kmmune gennemfører en intern afbureaukratisering, sm bygger på mest mulig medarbejderinddragelse. 5. At Faxe Kmmune sænker sine målsætninger på væsentlige mråder, så der er balance mellem mål g ressurcer. På Sektrudvalgets vegne Eik Møller Thyge Pind Frmand Næstfrmand 14

15 Arbejdsmiljøregnskab fr Erhverv, Kultur & Beskæftigelse 2009 Ifølge MED-aftalens 8 skal det enkelte sektrudvalg udarbejde et samlet arbejdsmiljøregnskab med udgangspunkt i de respektive arbejdspladsers årsberetninger. Sektrudvalget fr Erhverv, Kultur & Beskæftigelse dækker arbejdspladserne: Brgerservice, Kultur & Fritid, Erhverv & Plan, Jbcenter Faxe, Ydelseskntret, Erhvervskilden, Biblitekerne, Musiksklen, Haslev Svømmehal g UU Sjælland Syd. Arbejdspladserne er således meget frskellige både i størrelse g pgavevaretagelse. Arbejdsmiljøregnskabet indehlder: Væsentlige arbejdsmiljøfrhld g aktuelle prblemstillinger psykisk g fysisk arbejdsmiljø Arbejdsskader antal, typer, mkstninger mv. Arbejdstilsynet besøg g knsekvenser Sygefravær Persnalemsætning Knklusin Frslag til frebyggende initiativer sm sektrudvalget vil iværksætte Arbejdsmiljømaterialet indgår i det samlede arbejdsmiljøregnskab til drøftelser i Hvedudvalget. Vedlagt dette sammendrag er en versigt ver de enkelte arbejdspladsers årsberetninger fr arbejdsmiljøet. Beskrivelse af væsentlige arbejdsmiljøfrhld g aktuelle prblemstillinger Psykiske arbejdsfrhld: Prblemer: Medarbejderne plever prblemer med et stadigt stigende arbejdspres g deraf følgende stress. Der er fretaget en del pgaverkeringer, sm yderligere har bidraget til den øgede arbejdsbyrde. I de myndighedsbærende afdelinger er vld g trusler et arbejdsvilkår, der skaber utryghed i hverdagen. Prblemet pleves sm en cirkulær tendens, idet den stigende arbejdsbyrde gør det sværere fr medarbejderne at yde en ptimal service, sm skaber en dårligere brgerkntakt g dermed mere frustrerede brgere. Ligeledes gør arbejdspresset, at medarbejderne har mindre verskud til at tackle de svære situatiner. Kmmunens budgetstramninger nævnes sm en frringelse af arbejdsvilkårene. Flere nævner, at så længe man sm medarbejder knstant skal nå det hele på den halve tid, vil serviceniveauet blive derefter. Mange plever denne situatin sm bidragende til en reduktin af arbejdsglæden. Iværksatte initiativer på de psykiske arbejdsfrhld: Ekstern rganisatinspsyklg Lean => klare rammer => bedre arbejdsvilkår Planlægningstavle Frbedring af fysiske rammer Fejltlerance dvs. frventnings g ressurceafstemning Dialg både prfessinelt g persnligt Udfrdringer på det psykiske arbejdsmiljø: Da flere af afdelingerne melder m øget arbejdspres g deraf følgende stressede medarbejdere, vil en yderligere indsats fr at reducere g frebygge stress være et vigtigt mråde fr stre dele af frvaltningen. Fr de medarbejdere, der plever vld g trusler i hverdagen på arbejdspladsen, vil en indsats til frebyggelse af trusler g vld være et plagt mråde. Måder til at frebygge de farlige situatiner kunne mfatte uddannelse af medarbejderne i krisehåndtering g håndtering af brgere med udfarende adfærd. 15

16 Mange af frvaltningens medarbejdere arbejder i åbne kntrlandskaber. Derfr kunne det være et plagt indsatsmråde at fkusere på at skabe en regulær Strrumskultur, hvr man i det daglige tager mere hensyn til sine klleger ift. larm, g der skal måske endda udarbejdes retningslinjer på mrådet. Da frvaltningen er spredt gegrafisk, g ngle afdelinger yderligere er pdelt, kunne man fra frvaltningens side både centralt g decentralt frsøge at skabe fkus på en fælles kultur. Mange af afdelingerne gennemgår frandringsprcesser g vil kmme til det fremver, så der er grbund fr en indsats i frhld til at skabe en følelse af helhed i frvaltningen. Fysiske arbejdsfrhld: Prblemer: Et gennemgående tema er støj. Støjgenerne varierer dg fra mråde til mråde. Ngle steder er det strrumskntrerne, der giver en støjfyldt arbejdsdag, andre steder sm fx på musiksklen er støj et eksistensvilkår. Ligeledes er standen af ngle af frvaltningens bygninger ringe der er fx prblemer med: Skimmelsvamp Kulde Varme Dårlig ventilatin Ngle medarbejdere sidder i tidligere rygerum, sm lugter dårligt Ngle steder er der prblemer med manglende rengøring, andre steder er prblemet, at der gøres rent i arbejdstiden/åbningstiden til fare fr både medarbejdere g brgere, idet gulvene bliver meget glatte. Langsmmeligt IT g deraf følgende frustratin er et prblem flere steder i frvaltningen. Det handler både m langsmmelige systemer g ind imellem prblemer med hurtigt at kmme igennem til servicedesk. Iværksatte initiativer på det fysiske arbejdsmiljø: Flere steder har en mrkering af de eksisterende arbejdspladser løst de akutte prblemer med det fysiske arbejdsmiljø. Fx har man et sted skiftet placering af printerne, således at medarbejderne ikke generes af den dårlige luft, de skaber. Flere medarbejdere har fået hæve/sænkebrde, g der er flere steder etableret ngle støjdæmpende tiltag fx skillevægge. Der er stedvis frbedret på ventilatin g varmeregulering, men der er stadig mange steder, hvr der trænger. Frvaltningens medarbejdere i Haslev nyder glæde af de frbedrede kantinefaciliteter. I begyndelsen af 2010 er der gså iværksat renvering af kantinen i Faxe. Udfrdringer på det fysiske arbejdsmiljø: Fkus på støj reduktin af støj Vinduer der sidder løst/fast reparatiner Generelt gamle/slidte arbejdsmgivelser Frbedring af fysiske rammer Fleksibilitet i arbejdssted Arbejdsmiljøpgaver afdelingerne ikke selv kan løfte: Prblemet med delte afdelinger (sm primært nævnes af Brgerservice) er ikke et prblem afdelingen selv kan løse, idet det er en plitisk beslutning, hvr i kmmunen, der skal være brgerservice. 16

17 Arbejdsskader Der er ikke mange anmeldte fysiske arbejdsskader (2 stk. begge på Erhvervskilden), men flere nævner uanmeldte faldulykker i frbindelse med gulvvask i arbejdstiden (7 i alt). Derfr skal der gøre nget ved dette frhld snarest. Derimd er der mange anmeldte psykiske ulykker/trusler g vld (7 stk. i ydelseskntret, 1 stk. på Erhvervskilden). Der udtrykkes et behv fr retningslinjer fr, hvrnår en trussel er en trussel hvr går man hen, hvrnår? Hvem fastsætter tlerancetærskel? Arbejdstilsynet Kun musiksklen har haft besøg af arbejdstilsynet i Dette medførte et påbud m at udbedre mangler i APV en. Påbuddet er efterkmmet. Sygefravær Sygefraværet svinger meget fra afdeling til afdeling i frvaltningen. Dette skyldes, at der er tale m svært sammenlignelige afdelinger. Ngle har megen brgerkntakt med brgergrupper, der har svære vilkår (jbcenter, til dels brgerservice, ydelseskntret, erhvervskilden). Andre afdelinger er kun i kntakt med brgere, der selv har valgt tilbuddet til (ex musiksklen, svømmehallen g bibliteket), ngle har ingen brgerkntakt verhvedet. Der ses en tendens til, at de steder, der har myndighedsudøvelse er plaget af højere sygefravær. Eksempelvis ligger Erhvervskildens sygefraværsprcent på 10,1% g Jbcentrets på 7,2%, hvr musiksklens ligger på 0,6% g ledelsessekretariatets på 3%. Der er gennemgående enighed m, at der skal ydes rettidig mhu på dette mråde fr på den måde at frbygge langtidssygdm. Persnalemsætning På persnalemsætningen ses samme mønster sm det venfr skitserede med sygefravær. De afdelinger, der har den tunge brgerkntakt myndighedsudøvelsen har en højere persnalemsætning. Dg er der gså andre grunde til udskiftning i persnalet en aldrende medarbejderstab betyder udskiftning ved naturlig afgang g der er gså medarbejdere, der slet g ret har søgt nye udfrdringer andre steder. Knklusin Der er løbende arbejdet med både det fysiske g psykiske arbejdsmiljø i De fysiske rammer er frbedret mange steder, men der er stadig arbejde, der skal gøres på den knt fremadrettet. Flere steder er det arbejde enten igangsat eller prjekteret. På det psykiske arbejdsmiljø er MUS-samtaler g APV-undersøgelser gennemført, g en reel trivselsmåling vil blive iværksat i 2010 fr de fleste afdelingers vedkmmende. Frslag til frebyggende initiativer sm udvalget vil iværksætte Mtin i arbejdstiden klarere retningslinjer mkring dette Trivselsmåling fælles fr frvaltningen eller decentralt Fkus på vld g trusler Fkus på psykisk arbejdsmiljø Strrumskntrer - kulturændring Afstemning af frventninger ift. pgaver g ressurcer Fravær frebyggelse g rettidig mhu Brgerservice samling/afklaring Temadag i smmerhalvåret fr hele frvaltningen sm ryste-sammen-redskab 17

18 Arbejdsmiljøregnskab fr Fællesfrvaltningen 2009 Sektrudvalget fr Fællesfrvaltningen skal ifølge MED-aftalens 8, udarbejde et samlet arbejdsmiljøregnskab med udgangspunkt i de respektive arbejdspladsers årsberetninger. I løbet af 2009 bestd Fællesfrvaltningen af følgende afdelinger: - Kmmunikatin & Kvalitet - Persnaleafdelingen - Øknmiafdelingen - Ledelsessekretariatet - Plitisk Administrativt Sekretariat - IT-afdelingen - Serviceafdelingen Ultim 2009 blev Kmmunikatin & Kvalitet sammenlagt med Ledelsessekretariatet, grundet besparelser i administratinen. Arbejdspladserne varierer i størrelse g har administrativt arbejde, sm deres primære pgavevaretagelse. En undtagelse er dg Serviceafdelingen sm har mange frskellige pgaver lige fra administratin til rengøring. Fælles fr afdelingerne er, at de servicerer afdelinger i alle de andre frvaltningen. Arbejdsmiljøfrbedringer i 2009 Knkrete initiativer: Flere afdelinger har hldt temadage. Indhldet har været frskelligt, enten fr at styrke sundheden eller det sciale g faglige fællesskab. Der er flere afdelinger der har lagt vægt på sciale arrangementer i afdelingerne, fr at skabe et bedre scialt miljø. Tre afdelinger har gennemført APV undersøgelser, g 1 afdeling har gennemført en trivselsundersøgelse. Fysiske frhld: De fleste afdelinger i Fællesfrvaltningen har taget gdt imd den nye massagerdning, med delvis egenbetaling. I de større afdelinger er der fretaget en række tiltag der skal hjælpe til at frbedre de fysiske frhld, samt støj på arbejdspladsen. Fr Rengøringsafdelingen skal det nævnes at der er kmmet nye pvaskemaskiner i kantinerne i Rønnede g på Tingvej i Haslev. Psykiske frhld Der pleves et stigende arbejdspres, dels på grund af færre ressurcer g pres fra de andre frvaltninger. Medarbejderne plever en usikkerhed ved besparelserne, g snakken m rganisatinsændringerne. Ikke gennemførte pgaver/igangværende pgaver: Tre afdelinger har fået nye kntrfaciliteter i løbet af 2009, g har derfr valgt at se brt fra de hidtidige udfrdringer i de fysiske frhld. Dg er der ønsker til frbedringer af de nye kntrer. En afdeling ønsker bedre islering g et vindfang, en anden ønsker frbedrede tiletfaciliteter, herunder udluftning g ABDL dør. Der er støj fra et ventilatinsanlæg g utætte vinduer. Fr rengøringsafdelingen er det især et prblem at der er mødelkaler på anden sal i Frederiksgade, på grund af manglende elevatr. T afdelinger nævner, at det har været svært at frbedre venstående i løbet af året, grundet indkøbsstp i kmmunen. 18

19 Der har været usikkerhed hs ngen i frhld til den mtalte besparelserne på persnalemrådet har fået. Ngle afdelinger skal til at se på mulighederne fr at blive bedre til at verlappe hinanden pgavemæssigt. Arbejdsskader: Der har været t arbejdsskader i årets løb: En i Serviceafdelingen (fysisk) g en i IT-afdelingen (psykisk). Sygefravær: Sygefraværet fr hele Fællesfrvaltningen er fr 2009 på 3,8 % (uden barselsrlv m.v.), hvilket er en stigning på 1,1 % i frhld til Til sammenligning var hele Faxe Kmmunes sygefravær i 2009 i gennemsnit på 6,0 %, hvilket er en stigning på 0,2 % i frhld til Sammenlignet med kmmunens øvrige frvaltninger, viser den samlede fraværsstatik, at Fællesfrvaltningen har et meget lavt sygefravær. Trds usikkerhed, yder medarbejderne en str indsats, hvilket gså afspejler sig i sygefraværet. Mål g planer fr 2010: Frene t afdelinger/frskellige kulturer (K&K g Ledelsessekretariatet) Sætte fkus på arbejdsgange g arbejdspgaver Frbedre det psykiske g fysiske miljø gennem dialg g knkrete tiltag Gennemføre frventningsafstemningsmøder Gennemgå pgavemængde Gennemføre trivselsundersøgelse Fkus på arbejdsglæde, stresshåndtering, sundhed, trivsel m.m. Flere fællesarrangementer fr de afdelinger hvr medarbejdere er spredt ver hele kmmunen Bedre islering i den gamle del af rådhuset Fremhæve gde eksempler, sm fr eksempel 1-2 gange gymnastik, suppleret med en mailservice fr at mtivere medarbejderne. Andre eksempler i frvaltningen er blandt andet ugentlig løbedag, g massagerdning Mødelkalerne på anden sal flyttes til direktørarbejdsrummet, fr at sikre adgang fr gangbesværede g fr at løse arbejdsmiljøprblemerne fr servicepersnalet Synliggørelse af pgaveprtefølje på medarbejderprtalen Knklusin: Tre afdelinger i Fællesfrvaltningen har pr. 1. januar 2010 skiftet kntrer. Det betyder at de alle har valgt at se brt fra deres tidligere lkaler. Andre afdelinger har på grund af besparelser, ikke haft mulighed fr at frbedre gener sm lys, støj g varme. Flere afdelinger har været påvirkede af den megen mtale, persnalebesparelserne har fået i løbet af året. Alt i alt har de fleste frbedret især det sciale miljø, hvilket skaber arbejdsglæde g bedre trivsel. 19

20 Arbejdsmiljøregnskab fr Scial, Sundhed g Omsrg 2009 Sammenskriv af arbejdsmiljørapprter på Sundhedsmrådet Generelt tilfredse medarbejdere i alle 3 afdelinger Frustratin/stress i afdelingerne ver, at pgaver ikke kan nås (køkken timereduktin men stadig den samme madprduktin) (træning øget antal visiteringer/gppere) (sundhedsafd. manglende verblik ver deadlines/kampagner) Omstruktureringer g timereduktiner/fyringer har i 2 afdelinger skabt frustratin blandt medarbejderne Prblemer med støj i de 2 afdelinger hvr der er strrumskntrer Træk/kulde/varmeprblemer i de afdelinger der lejer sig ind i lkaler tilhørende Fakse Sygehus Alle afdelinger har fkus på dialg g kmmunikatin samt trivsel (sm j er blevet pålagt s centralt fra) Fravær: Sundhedsfremme: 2,2%, 5,7dage Træning g aktivitet: 2,8% 7,2 dage Køkken:5,0%, 12,7 dage Arbejdsskader/-ulykker: Sundhedsfremme: 0 Træning g aktivitet: 2 - Fald p.g.a. islag udenfr Fakse Sygehus - Fald p.g.a. glat gulv på Kngsted Ældrecenter Køkken: 2 - Vrid i knæ ved fald - Hånd i klemme i mellem varebur g væg, på grund ag dårlige hjul på leverandørens bure. Sammenskriv af arbejdsmiljørapprter på Omsrgsmrådet 2009: Gennemførelse af trivselsundersøgelse i 2010 Sikre de fysiske g psykiske arbejdsvilkår Sikre vedligehldelse af inventar g materiel Supervisin Kmpetenceudvikling Herunder frsætte arbejde med msrg / anerkendelse / samhørighed g faglighed Redskaber til at kunne håndtere virksmhedens målgruppe. Intrduktin til nyansatte g brush-up - kurser til fastansatte Vidensdeling Klare mål g frventninger Synlighed. Sikre det psykiske arbejdsmiljø i rganisatinen. Sammenskriv af arbejdsmiljørapprter på Plejemrådet 2009: Der er generelt et højt sygefravær Man ønskedes fcus på trivselsundersøgelser Man ønskede bedre IT-udstyr, herunder Cmmunicatrer. Der er meget få arbejdsskader på mrådet g et lille persnaleflw, det blev dg fremhævet at der var stre følelsesmæssige krav g trusler m vld. En løsning af dette kunne være ekstern supervisin især i tilfælde med meget tunge klienter. Mulighedserklæringer g hyppige samtaler ved sygdm, syntes gdt implementeret. Der var enighed i alle grupper m, at det havde været en gd måde at gennemgå skemaerne på, men at man gdt ville have mere tid næste år. Plan fr arbejdsmiljøet i Scial, Sundhed g Omsrg 2010: Trivselsundersøgelse Fkus på sygefravær med henblik på at det nedbringes Prces g implementering af mstruktureringer Vld g trusler 20

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune Persnaleafdelingen Arbejdsmiljøberetning 2011 fr Faxe Kmmune Et gdt arbejdsmiljø en gd vej at gå! 1 Indhld Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 12 Krisehjælp g psyklgisk

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen Frrd Ved Kmmunaldirektør Nich Bendtsen Ledelsesgrundlaget har til frmål at skabe et fælles billede af rammerne fr ledelse i Syddjurs Kmmune g tydeliggøre, hvad brgere, virksmheder, plitikere g medarbejdere

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vesthimmerlands Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vesthimmerlands Kommune Aftale m medindflydelse g medbestemmelse i Vesthimmerlands Kmmune Indhldsfrtegnelse Rammeaftalen 3 Frrd 3 Område 4 Frmål 5 MEDindflydelse, MEDbestemmelse g MEDansvar 5 Kmpetence 6 Frm g Struktur 6 Minimumsfrretningsrden

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København Tekniske Skle Kent

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Høringssvar vedrørende sundhedspolitik og idræts- og fritidspolitik:

Høringssvar vedrørende sundhedspolitik og idræts- og fritidspolitik: Høringssvar vedrørende sundhedsplitik g idræts- g fritidsplitik: Der er indkmmet 21 høringssvar Høringssvar primært i frhld til Sundhedsplitik (markeret med FED) Høringssvar primært i frhld til Idræts-

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Stress hos ledere i Danmark

Stress hos ledere i Danmark Stress hs ledere i Danmark 16. ktber 2002 1 Indledning Lederjbbet er præget af høje krav g stre persnlige udfrdringer. Det er netp det, der gør lederjbbet til et jb, sm mange ledere er yderst tilfredse

Læs mere

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune Samlet versigt ver Plitikker, strategier, retningslinjer g administratinsgrundlag i Næstved Kmmune Udarbejdet g fastlagt af MED-Hvedudvalget Næstved Kmmune December 2011 Gældende pr. 1. januar 2012 Frrd

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet Psyklghjælp betaler sig fr den enkelte g fr samfundet Af Danske Patienter g Danske Handicaprganisatiner Alle kan i dag få gratis hjælp til fysiske sygdmme sm en brækket arm g galdesten. Men ikke til psykiske

Læs mere

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Scialøknmiske Virksmheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Henning Bach, Senirfrsker, Ph.D. Afdeling fr Beskæftigelse g Integratin SFI Det Natinale Frskningscenter fr Velfærd Frmålet med SFI s undersøgelse

Læs mere

ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014

ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014 1 ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014 Emne Side Ældrerådet 2 Lvgrundlaget g Scialministeriets vejledning m Ældreråd 2 Ældrerådet i relatin til frvaltningslven 3 Ældrerådets funktin 3 Minimumskrav

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Tjekliste Rett syndrom

Tjekliste Rett syndrom Tjekliste Rett syndrm Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighed fr lønkmpensatin/tabt arbejdsfrtjeneste Pasning: specialtilbud/fritidstilbud/aflastning Rådgivning m hjælpemidler

Læs mere

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug Stine Finne Jakbsen & Katrine Schepelern Jhansen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug Publikatinen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug kan hentes fra

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere