Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 21. januar 2007 på Middelfart Kursuscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 21. januar 2007 på Middelfart Kursuscenter"

Transkript

1 Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 21. januar 2007 på Middelfart Kursuscenter Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Poul Søndergaard Esmat Guindy Henrik Knudsen 1. HK Lars Bech Hansen 2. HK Niels Steen Larsen 3. HK Poul Jacobsen 4. HK Hansjørgen Clausen 5. HK Bjarne Rasmussen 6. HK Aage Olsen 7. HK Jens Riis 8. HK Kasper Wilken Damm 9. HK Morten Fabrin Sekretær Esmat Guindy, Stadionvej 16, 8830 Tjele Tlf

2 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af HB-møderne 27. oktober og 18. november Forretningsudvalgets beretning Medlemskampagne Forslag til ændringer af "Love for Dansk Skak Union" Samarbejdsforholdet til Dansk Skole Skak Tid og sted for næste møde Eventuelt... 9 Oversigt over bilag: Bilag til punkt 4 Ændringer af Love for Dansk Skak Union Side 2 af 9

3 Erik Søbjerg bød velkommen til mødet og særligt til Bjarne Rasmussen, der repræsenterede 5. Hovedkreds i stedet for Jean Mikkelsen. 1. Godkendelse af referat af HB-møderne 27. oktober og 18. november Morten Fabrin fandt det lidt uoverskueligt, at man skulle et stykke ned i referatet for at kunne se, at referatet dækkede to møder. Erik Søbjerg samtykkede men fortalte, at man havde valgt at gøre det sådan, da det andet møde egentlig kun drejede sig om et punkt. 2. Forretningsudvalgets beretning Beretningen er som sædvanligt opdelt i en resultatmæssig og en organisatorisk del. Resultatmæssigt: Lars Bo Hansen, der for tiden er den mest turneringsaktive danske stormester blev delt nr. 6 i Rilton Cup med 6½ af 9 point. Allan Stig Rasmussen er af skakjournalisterne kåret som Årets Skakspiller 2006, og fejrede det ved at vinde den traditionsrige Øbro Nytår med 6 af 7. Klaus Berg blev delt nr. 2 med 6 af 7 i Travemünde Open. Nicolai V. Pedersen blev delt nr. 7. Junior 4-landskampen i Helsingør endte med en dansk sidsteplads efter en noget svingende præstation. Sverige løb med sejren foran Tyskland (Hamborg) og Norge. Årets divisionsturnering er godt i gang og det ser ud til en mere åben kamp om sejren i skakligaen, da de 6-foldige mestre fra Helsinge ikke i vanlig stil har sat sig på turneringen fra start. Carsten Høi og Nicolai V. Pedersen har med tilskud fra Unionens elitemidler deltaget i den stærke turnering Capablanca Memorial på Cuba. Høi klarede sig bedst med en delt 13. plads blandt de 50 deltagere med 5½ af 9. Klaus Berg og Jens Ove Fries Nielsen delte sejren i en lukket IM-turnering i Hamborg med 5½ af 9. Jakob Vang Glud og Emil Hermansson vandt Øbros 70 års jubilæumsturnering med 7 af 9. Organisatorisk: Det er småt med nyheder på den organisatoriske front i den korte periode siden de ekstraordinære HB-møder. Der er kommet godt gang i arbejdet med udviklingen af spilserveren. Den 1. weekend i december holdt Poul Søndergaard og Morten Rasmussen opstartsmøde med Tomas Hutters, og siden da har udviklingsarbejdet været i gang. Kontrakten mangler i skrivende stund endnu nogle detaljer i at kunne underskrives, men der arbejdes som nævnt allerede på fuldt tryk. Side 3 af 9

4 Junior 4-landskampen i Helsingør blev en stor succes og understregede endnu engang det meget positive samarbejde med LO-skolen. Det lover godt for Politiken Cup, som i år også har status af Nordisk Mesterskab. Der er her en uge før fristens udløb kun kommet fire ansøgninger om støtte til internationale turneringer i Fordelingen af tilskud oplyses på HB-mødet. Der er på foranledning af Per Skjoldager lagt en plan for den fremtidige indretning af Unions arkiv på Tjele Efterskole. Svend Novrup har igen evnet at stable et fornemt blindskakarrangement på benene. Denne gang Faaborg-Midtfyn Cup som afvikles på Hvedholm Slot februar. Nordens fire stærkeste stormestre deltager. Herefter fortsatte Erik Søbjerg med den mundtlige del af beretningen: Ledelsen af pokalturneringen overtages i 2007 af Finn Larsen, da Erik G. Andresen ønskede at stoppe efter på bedste vis at have arrangeret turneringen i Stævnet afvikles som vanligt på Hotel Nyborg Strand pinsedag. Seniorskak: Der har været meget få tilbagemeldinger fra klubberne. Derfor bedes hovedkredsene selv undersøge, hvad der foregår af seniorskakaktiviteter i hver deres hovedkreds og melde tilbage til Bent Sørensen eller Erik Søbjerg. Der planlægges et møde om seniorskak i påsken. Efter moden overvejelse stiller FU forslag om, at der på permanent basis gives mulighed for bogføringshjælp til kassererposten indenfor en budgetramme i størrelsesordenen kr. årligt. Beløbet fastsættes af HB som en del af budgettet. Forslaget skal ses i lyset af den uforholdsmæssigt store arbejdsbyrde, der ligger på kassererposten. Det er FU s opfattelse at der ikke bare for den nuværende kasserer, men også med henblik på fremtidige kasserere er behov for en aflastning, så kassereren i højere grad kan være en aktiv deltager i meget af det øvrige FUarbejde. Lars Bech Hansen mente, at arbejdsopgaverne på kassererposten bliver større med de nye medlemstyper. Derfor skal FU have mulighed for at betale sig fra det. Niels Steen Larsen syntes, at vi skulle passe på, at det ikke skrider således, at vi får indført et sekretariat ad bagvejen. Erik Søbjerg oplyste, at FU ikke har planer om at indføre et sekretariat. Jens Riis, Aage Olsen og Morten Fabrin fandt, det bedst at tage punktet op særskilt på påskemødet med en uddybet begrundelse fra FU s side, hvilket forsamlingen enedes om. FU underrettede om, at man havde bevilget følgende turneringer støtte: Bornholm: kr. K 41 s GM-turnering: kr. Vesterhavsturneringen: kr. Politiken Cup er Nordisk Mesterskab og får derfor et samlet beløb på kr. Side 4 af 9

5 Blindskakarrangement, Faaborg-Midtfyn Cup støtter DSU ved at stå for IT-delen. Omkostningerne forventes at blive på ca kr. Lars Bech Hansen, Morten Fabrin og Aage Olsen syntes, at det var fint at støtte blindskakarrangementet, men fandt ikke at det lå under internationale turneringer. Henrik Knudsen konterede blindskakarrangementet som en pr aktivitet. Lars Bech Hansen berettede at skak i dagtimerne for seniorer er en succes og fortsætter. Han opfordrede de hovedkredse med større byer til at sætte noget lignende i værk. Om Politiken Cup informerede han, at seniorturneringen og kvindeturneringen bliver udskilt som to særskilte turneringer. Poul Søndergaard gav en status på spilserverprojektet: Der blev holdt et 2-dages opstartsmøde i december mellem Tomas Hutters, Morten Rasmussen og jeg. Formålet var at gennemgå kravspecifikationen og udbygge og præcisere den på forskellige områder. Den efterfølgende periode har været en afklaringsfase, hvor der er arbejdet med tekniske undersøgelser, skitser og dokumentation. Det er min vurdering er at teamet her har lavet mere, end hvad man kunne forvente i afklaringsfasen. Det kan opveje, at denne fase kommer til at tage længere end det, der oprindelig var regnet med i tilbuddet. Der er etableret et forum på Internettet, hvor udviklingsteamet kan dele diskussioner, filer og andet materiale. FU teamet har også adgang og følger slagets gang fra sidelinien. Der er arbejdet intensivt med design af bræt og brikker. Vedrørende kontrakt har vi fået hjælp fra Lars Kirstein og Else Thygesen, der har valgt en standardkontrakt fra videnskabsministeriet. Den har Tomas Hutters haft under bearbejdning, dvs. han har tilpasset og udfyldt den. Vi har modtaget hans udkast, som dog ikke er færdigt. Aage Olsen spurgte til, hvornår vi kan forvente at se noget. Poul Søndergaard oplyste, at der arbejdes hen mod, at vi i påsken kan vise noget frem, uden at det dog er færdigt. Det vil være en smagsprøve. I fasen inden, vil der kun være mulighed for at kigge på skitser. Lars Bech Hansen var urolig over, at kontrakten ikke var på plads. Erik Søbjerg pointerede, at det indtil videre er Tomas Hutters, der løber risikoen uden kontrakten. Poul Søndergaard orienterede om Elrotel. Det er ikke gået godt, da der kun er kommet få abonnementer fra DSU i 1. kvartal. Elrotel er derfor gået i tænkeboks over om de vil fortsætte aftalen. Han understregede, at vi har opfyldt vores del af aftalen ved at give plads for, at de kunne komme skakbladet og vi har skrevet en artikel. Det har ikke været meningen, at vi skulle reklamere for dem. Side 5 af 9

6 Lars Bech Hansen havde haft svært ved at få overblikket på Elrotel-siden. Herefter blev beretningen godkendt. 3. Medlemskampagne Erik Søbjerg indledte med at konstatere, at vi er i en fase, hvor ideerne kan og gerne skulle springe op. Budgetrammen for medlemskampagnen er under hensyntagen til Unionens økonomi vurderet til at måtte holde sig på kr. Aage Olsen tvivlede på, hvor meget man kan gøre for Han kom med forslag om skak med levende brikker og en konkurrence med input til, hvad man kan lave lokalt i 6. hovedkreds. Han fandt det vigtigt med tv-dækning og højt profilerede arrangementer samt matcher over Internettet. Arrangementerne skal være samlet fysisk og strategisk placeret i forhold til tv2 s regioner. Desuden foreslog han, at man eventuelt kunne betale for at komme højt på Googles søgelister. Han forestillede sig, at man lavede en 2-delt folder, der fortæller om klubberne og skak generelt samt om spilserveren. Som forløber for medlemskampagnen foreslog han en genoplivning af bestyrelsesskak. Morten Fabrin forudså, at det kunne blive svært at få gennemslagskraft, fordi problemet var at få motiveret klubledelserne. Desuden pointerede han vigtigheden i, at klubberne skal være parate, når medlemmerne vil melde sig til og at man kunne udpege en eller flere tutorer i klubberne. Jens Riis mente, at kampagnen i vid udstrækning skal køre via serveren. Han foreslog danskak som portalnavn. Han fandt at hurtigskak for klubbestyrelser var en god måde at få samlet de organisatoriske kræfter på. Lars Bech Hansen så Internetcaféturneringer som en måde at få skudt kampagnen i gang på. Det skal interessere fjernsynet. Kasper Wilken Damm foreslog, at man kunne få en måneds gratis medlemskab, ved at hverve et nyt medlem. Poul Jacobsen mente, at man kunne forsøge at udbrede kendskabet til spilserveren på samme måde som kendskabet til poker er blevet udbredt; nemlig ved henvendelse til fodboldklubber og andre sportsorganisationers fans. Morten Fabrin fortalte, at Viborg og Aalborg har mødtes på skakfronten samtidig med damehåndbold, og foreslog at noget lignende kunne anvendes i forbindelse med lanceringen af spilserveren. Aage Olsen pointerede, at den største opgave lå i at gøre ikke-medlemmer opmærksomme på, at man kan komme ind og spille skak. Derfor er det vigtigt med noget stort og spektakulært, som har mediernes interesse. Som eksempel nævnte han en match mellem Moskva og London og foreslog at involvere Larsen i Argentina. Lars Bech Hansen påpegede, at man kunne få gratis reklame i aviserne i form af skakspalterne. Side 6 af 9

7 Esmat Guindy fortalte, at der for godt et år siden var fokus på, at skak gjorde børn klogere, og at man kunne afholde matcher over serveren mellem børn på forskellige skoler. Poul Søndergaard understregede vigtigheden i, at hele kampagnen fokuserer på lancering af skakserveren, og derved ikke først og fremmest er en markedsføring af skakklubber. Målgruppen er de uorganiserede netspillere, som vi gerne vil have ind på skakserveren. Desuden mente han, at folderne helst skal produceres centralt, så der kan blive en linie i det, som støtter det overordnede formål: At lancere skakserveren. Poul Jacobsen ønskede hovedkredsafhængigt stof og oplyste at, Skaksalget kan udsende folderne hovedkredsafhængigt. Erik Søbjerg fortalte, at FU forestiller sig at arbejde videre med Claus Nordahl og det oplæg til kampagne der tidligere var blevet udviklet, så ideerne og midlerne brugt derpå kan komme til sin ret. Men det tidligere budget var dobbelt så stort som vores nuværende. Erik så gerne lokale initiativer, men understregede vigtigheden af at de blev koordineret med denne kampagne eksempelvis ved en landsdækkende folder, hvor der kunne være lokale sider, hvilket giver genkendelighed. Det er vigtigt at der ikke bliver sideløbende kampagner med forskellige budskaber. Erik oplyste endvidere, at Claus ikke længere er i Schulz, men i eget firma. Aage Olsen ønskede, at den landsdækkende var klar snart. 6. hovedkreds havde i forvejen planlagt en medlemskampagne i forhold til skakklubberne. Lars Bech Hansen ønskede, at Hovedkredsene fik en beskrivelse af, hvilke arrangementer der er teknisk mulige at lave på serveren. 4. Forslag til ændringer af "Love for Dansk Skak Union" Morten Fabrin svarede, adspurgt af formanden, at han ikke havde fundet inkonsekvens i rettelserne (se bilag til punkt 4). Flere nævnte passager i lovene, som enten trængte til opdatering, eller helt skulle slettes. Morten Fabrin understregede, at ændringsforslagene udelukkende var konsekvensrettelser som følge af de nye medlemstyper. Lars Bech Hansen mente, at vi først skal lave yderligere ændringer i afsnittet, når vi har spilserveren. De fleste HB-medlemmer fandt det naturligt, at netmedlemmer har adgang til delegeretmødet uden stemmeret og dermed samme rettigheder som personlige medlemmer. Lovforslagene blev enstemmigt indstillet af HB til vedtagelse på delegeretmødet. 5. Samarbejdsforholdet til Dansk Skole Skak Erik Søbjerg bød velkommen til Jakob Rathlev og Mads Jacobsen fra Dansk Skole Skak (DSS) og ønskede dem tillykke med optagelsen i Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Side 7 af 9

8 Mads Jacobsen og Jakob Rathlev berettede, at man i DSS har skærpet skoleprofilen, da det er i skolen, at de gode historier skabes. Skak ses i DSS ikke som et mål i sig selv, men som et pædagogisk middel. Baggrund for DSS s udmeldelse af Dansk Tankesports-Forbund (DTF) var, at de som børne- og ungdomsorganisation ikke følte samhørighed med voksenforbundene samt, at de ikke betragter skak som en idræt, men derimod som en sport. De forklarede, at DUF ikke har et problem med konkurrence (sport), så længe konkurrencen ikke er det primære, men børnene, der er i fokus. Derimod har DUF et problem med idræt, hvorfor det var problematisk at optage et medlem af DTF, som bejler til Danmarks Idræts Forbund. Som følge af optagelsen i DUF kan visse især københavnske - juniorklubber ikke længere være medlemmer af DSS, da DUF kræver, at alle skoleskakklubber er selvstændige enheder med egen bestyrelse osv. Men der er intet til hinder for personoverlap mellem bestyrelsen i skakklubben og skoleskakklubben. Juniorspillere, der ikke er medlemmer af DSS igennem deres klub kan dog fortsat deltage ved DM i Skoleskak, hvis de melder sig ind hos DSS som enkeltmedlemmer. Mads Jacobsen fortalte, at man havde fået en del midler hos DUF og havde en forventning om, at andelen kunne blive større ad åre. Pengene fra DUF forventer DSS at bruge til at ansætte en person, der bl.a. kan bruges til at kontakte de 98 kommuner og Danmarks skolelederforening for at undersøge, hvilke tilbud, de har for deres børn med særlige behov så som indvandrerbørn for på den baggrund at skabe mere organiseret SFO-skak og skoleskak. DSU s opgave i fremtiden bliver at indfange medlemmerne noget tidligere, da man i DSS oplever, at medlemmerne bliver yngre og yngre. DSS havde følgende ønsker til DSU: Et formaliseret observatørsamarbejde: At DSS kan være observatører ved HB-møderne, mod at DSU kan være observatører ved Landsudvalgsmødet således, at vi kan forbedre samarbejde og fx planlægger vores aktiviteter, så de ikke ligger samtidig. At DSU-klubberne selv tager ansvar i forhold til overgangen fra skoleskak til skakklub. At vi kan skabe et konstruktivt samarbejde i forhold til spilserveren At DSU-medlemmer vil give gaver eller arv til DSS Erik Søbjerg påpegede de nære historiske bånd mellem de to organisationer, eksemplificeret ved at skoleskakken startede i begyndelsen af 1960 erne som et udvalg under DSU, ledet af daværende FU-medlem Børge Borgaa. Erik så et problem for DSU i, at DSS i dag ikke længere har skak som sit vigtigste formål. DSS var enig i, at der gennem de sidste 47 år har eksisteret et frugtbart samarbejde mellem DSU og DSS, men påpegede, at DSS altid har været en selvstændig organisation og ikke en ungdomsafdeling under DSU. DSS har haft sine egne ideer med børnene i fokus og er for langt Side 8 af 9

9 størstedelen blevet opdyrket og drevet af almindelige skolelærere, forældre mv. og ikke af DSUklubber. Derfor har det også været helt logisk, at DSU feks. har afholdt sine egne Junior-DM både individuelt og for hold. Lars Bech Hansen konstaterede, at DSU har undladt at skabe sin egen ungdomsafdeling, hvilket var grelt i københavnsområdet, da der ikke er ret meget skoleskak her. Han spurgte til, om det var noget DSS ville gå ind i. Jakob Rathlev fortalte, at der ikke var et specielt tiltag på vej i forhold til København, men at det var op til de organisatoriske kræfter på lokalplan. Han forklarede, at der ikke er noget problem i at DSU henter deres spillere i skoleskakklubberne, og at skoleskaklederne er behjælpelige med samarbejdet, men det er ofte Tordenskjolds soldater, der er hårdt spændt for i forvejen. Han så det ikke som en DSS opgave, at få skoleskakspillerne videre over til DSU. Aage Olsen bemærkede, at især i storbyerne er der meget sportsledere i skoleskaklederne, når de føler, at de er ved at miste spillere til seniorskakklubben. Her tænker lederne visse steder: hvorfor anbefale mine elever at gå ned i den konkurrerende skakklub? DSS opfattede dog ikke dette som et generelt problem. 6. Tid og sted for næste møde Hotel Hvide Hus i Aalborg, Langfredag 6. april kl Eventuelt Under dette punkt blev der kommenteret på samarbejdet med Dansk Skole Skak. Der var enighed om, at de to organisationers forretningsudvalg skal afholde møder, men uenighed om, hvorvidt DSS skal have observatørstatus til HB-møderne. Erik Søbjerg konkluderede, at FU vil komme med et oplæg om dette til augustmødet. Poul Jacobsen mente, at der var god grund til at overveje fire årlige HB-møder i stedet for kun tre. Referent: Esmat Guindy Side 9 af 9

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Sidste Nyt nr. 4 [28.september 2002] Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet

Sidste Nyt nr. 4 [28.september 2002] Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet Side 5: Skakbladet i nyt design Nyt fra Dansk Skak Union Side 7: Henning Jakobsen sikker vinder af EMT-konkurrencen [artikel ej her]

Læs mere

Skakhåndbogen Version 13.2

Skakhåndbogen Version 13.2 Skakhåndbogen Version 13.2 Copyright September 2004 ved Dansk Skak Union i Denne version 13.2 er en opdatering af Skakhåndbogens 13. udgave i en elektronisk version til nedhentning fra Dansk Skak Unions

Læs mere

Referat af HB-Møde. 22. april 2011

Referat af HB-Møde. 22. april 2011 Referat af HB-Møde 22. april 2011 Referat af HB-Møde Fredag d. 22. april 2011 1. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Godkendelse af referat af HB-mødet 6. februar 2011... 2 3. s beretning...

Læs mere

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Michael.

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Michael. TAKTIK Medlemsblad for Skakklubben K41 Nr. 2 juni 2007 Årg. 42 Eric Jens Niels Sådan! 2.holdet er klar til 1.division Michael Niels Peder Thomas Kasper TAKTIK Udgivet af Skakklubben K41 Mellemtoftevej

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

I FAQ en har vi samlet de oftest stillede spørgsmål om opstart af skoleskak samt svar på disse.

I FAQ en har vi samlet de oftest stillede spørgsmål om opstart af skoleskak samt svar på disse. Læsevejledning I FAQ en har vi samlet de oftest stillede spørgsmål om opstart af skoleskak samt svar på disse. På skoleskak.dk > kontakt finder du telefonnumre og e-mails på en række kontaktpersoner over

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

FYNSK. Nyt fra 3. hovedkreds. NR. 10 22. December 2006 33. Årgang. Det var det sidste nummer, så redaktøren siger farvel og tak for denne gang!!

FYNSK. Nyt fra 3. hovedkreds. NR. 10 22. December 2006 33. Årgang. Det var det sidste nummer, så redaktøren siger farvel og tak for denne gang!! FYNSK SKAK Nyt fra 3. hovedkreds NR. 10 22. December 2006 33. Årgang Det var det sidste nummer, så redaktøren siger farvel og tak for denne gang!! FYNSK SKAK udgives af Fyns Skak Union 10 gange i 2006.

Læs mere

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt Bulletin Nr. 3 - marts 2001 Henning R. Jensen genvalgt DBUs næstformand gennem 11 år, Henning R. Jensen, genvalgt efter kampvalg. Kasserer Torben Mogensen også genvalgt men som et ønske om en anden måde

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere