KURSUSKATALOG. naturligvis 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSUSKATALOG. naturligvis 2016"

Transkript

1 KURSUSKATALOG naturligvis 2016

2

3 INDHOLD 8. marts Arbejdsmiljø 6 Det strategiske lederskab 8 Diskrimination er et fælles fagligt anliggende 10 Farvel til flinkeskolen 12 Farvel til flinkeskolen - del 2 14 FL - København 16 FL - Nordjylland 16 FLUK-reunion - Women deliver 18 Følg en sag i Arbejdsretten 20 Human Ressource Management - med fokus på mangfoldighed 22 Integrationsrepræsentantuddannelsen 24 Kend dine rettigheder! 28 Kommunikation i øjenhøjde 30 Kvindelige ledere 32 Kvindelige meningsdannere 34 Løndannelse, lønforståelse og ligeløn 36 Mangfoldighedskørekort 39 Mangfoldighedsorganiser 48 Mangfoldighedsværksted 50 Mindfulness og mangfoldighed 52 Netværk for tillidsvalgte 54 Netværk for tillidsvalgte med minoritetsbaggrund 58 Netværkstræf for FIU-Ligestillings lokale netværk 61 Organisering og skabelse af nye fællesskaber (på arbejdspladsen) 62 Personalejura i et mangfoldighedsperspektiv 64 Positiv psykologi og klare grænser - i det faglige arbejde 66 Professionalisering af arbejdet mod seksuel chikane 68 Protector of the Danish model 70 Præsentationsglæde - få det godt med at tage ordet 72 Sociale medier i det faglige arbejde 74 Spild ikke tiden - vær lige effektiv 76 Stressvejlederen I 78 Stressvejlederen II 80 Stressvejlederen III 82 Stressvejlederen IV 84 Styrk kommunikationen mellem mænd og kvinder på jobbet 86 Stå fast ved dig selv 88 Temadage om Den Danske Model for fagbevægelsens etniske medlemmer 89 Trivselskonferencen TR-træf for etniske minoriteter 92 Vi finder os ikke i seksuel chikane! 94 Vold i hjemmet 96 Tidsplan - Akademi-uddannelsen i Ledelse 98 NATURLIGVIS

4 - med Naturligvis kursuskatalog Det er 10. gang ligestillingspartnerskabet udgiver Naturligvis Vi har bestræbt os på, at jubilæumskataloget indeholder læringsaktiviteter, der giver mening for tillidsvalgte anno 2016, og giver mulighed for at opnå de kompetencer der skal til, for at håndtere mangfoldigheds- og ligestillingsudfordringerne, der er på arbejdsmarkedet i dag. Der er læringsaktiviteter, der klæder på til integration af minoriteter på arbejdspladsen. Der er læringsaktiviteter, hvor tillidsvalgte får redskaber til at sikre Den Danske Model og en høj organiseringsgrad blandt minoriteter. Har du spørgsmål til ØKONOMI vedr. din eventuelle deltagelse, skal du henvende dig i din egen fagforening. Er du interesseret i, at DELTAGE i en læringsaktivitet, skal ansøgning om deltagelse ske i din egen fagforening/i dit eget forbund. Med ønsket om, at 2016 bliver et år der rykker på ligestillings- og mangfoldighedsområdet. FIU-Ligestillingspartnerskabet* Der er læringsaktiviteter, hvor intentionen er at styrke mangfoldigheden i demokratiet, i fagbevægelsen, på arbejdspladsen og i samfundet. Vi tager fat på udnyttelsen af den nye ligelønslov, de store problemer med seksuel chikane og meget mere. Har du spørgsmål til INDHOLDET på nogle af kursustilbuddene kan du maile til den, der er tovholder på de enkelte aktiviteter. Sommeren 2015 Anders Laubjerg Forbundssekretær, Dansk Metal Mette Kindberg Næstformand, HK Jane Korczak Næstformand, 3F 10 år * FIU-Ligestilling er et partnerskab mellem HK, Dansk Metal og 3F med henblik på at udvikle og udbyde uddannelsesaktiviteter, der fremmer ligestilling bredt set. Partnerskabet har eksisteret siden viser både kursusaktiviteter og noget om historie og opbygning. 4 KURSUSKATALOG

5 8. marts med fokus på seksuel chikane Baggrund: 8. marts har arbejderbevægelsen fejret i over 100 år som Kvindernes internationale kampdag. I FIU-Ligestilling bruger vi stadig denne dag til, at sætte fokus på problemer der især rammer kvinder. I 2016 er fokus på seksuel chikane på arbejdspladsen. Indhold: På konferencen tages fat på et emne, der desværre bliver mere og mere hot, nemlig seksuel chikane. Der er bl.a.: Præsentation af nye materialer med henblik på forebyggelse Tillidsvalgte der beretter om erfaringer fra arbejdslivet Dialog om politiske tiltag Drøftelse af fremtidens handlemuligheder for individet, den tillidsvalgte, fagforeninger og samfundet Målgruppe: Tillidsvalgte og ligestillingsinteresserede. Tillidsvalgte fra alle forbund er velkomne og tilmelding foregår gennem FIU-systemet i den lokale afdeling/fagforening. Deltagere fra andre steder end LO-forbund er også velkomne. Der skal tilmelding ske til Pia Haandbæk, Dansk Metal på mail: Tid og sted: Tirsdag den 8. marts kl F, Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tæt på Hovedbanegården. FIU-nr.: Pris: Gebyrfrit Tovholder: Susanne Fast Jensen, 3F. Spørgsmål kan stilles på mail til: NATURLIGVIS

6 Arbejdsmiljø (AU-fagmodulet) med opmærksomhed på mangfoldighed mulighed for at gå til en kompetencegivende eksamen. et valgfrit modul i Akademiuddannelsen i Ledelse, der giver 10 ECTC. Formål: Du opnår en kompetence, som bygger på forståelse af regulering af arbejdsmiljøområdet og for arbejdsmiljøforhold på arbejdspladsen, således at du vil kunne tage professionel del i planlægning og udførelse af tiltag i forbindelse med arbejdsmiljøarbejdet på din arbejdsplads. Udbytte: Du opnår færdighed til at: Kunne vurdere problemstillinger og opstille samt vælge løsningsmuligheder Kunne formidle problemstillinger og løsningsmuligheder inden for arbejdsmiljø området til kolleger og leder Kunne håndtere udviklingsorienterede situationer inden for arbejdsmiljøområdet Kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde i forbindelse med arbejdsmiljøet Indhold: Arbejdsmiljøreguleringen i Danmark, herunder udviklingen siden arbejdsmiljølovens vedtagelse i Arbejdsmiljøområdet aktørers roller og funktion Arbejdsmiljøorganisationens og arbejdsmiljørepræsentantens roller og ansvar Arbejdspladsvurdering, regler og metoder med opmærksomhed på køn og etnisk baggrund, herunder risikovurdering. Hvad er sikkerhedskultur og hvordan kan der arbejdes med sikkerhedskultur og ulykkesforebyggelsesmetoder Psykisk arbejdsmiljø i forhold til faktorer, der påvirker det psykiske arbejdsmiljø. Her er bl.a. fokus på seksuel chikane Metoder til måling og forebyggelse af det psykiske arbejdsmiljø Målgruppe: Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, valgte og ansatte i fagbevægelsen. 6 KURSUSKATALOG

7 Adgangskrav til eksamen: Du skal have gennemført én af følgende uddannelser: 1. Relevant erhvervsuddannelse 2. Relevant grunduddannelse for voksne (GVU) 3. Gymnasial uddannelse 4. Relevant uddannelse på samme niveau som nr. 1-3 OG du skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen skal fremsendes sammen med kursustilmelding. Såfremt du ikke opfylder ovennævnte, kan uddannelsesinstitutionen, der gennemfører eksamen optage dig ud fra en konkret vurdering, hvis det skønnes, at du har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Det kan f.eks. være en række FIU-kurser. Uddannelsesinstitutionen kan også optage dig efter en individuel kompetencevurdering i henhold til 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne der har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Er du i tvivl, om du opfylder de ovennævnte adgangskrav, skal du så hurtigt som muligt blive tilmeldt, så vil der blive lavet en konkret vurdering og evt. en individuel kompetencevurdering, som højst sandsynligt giver dig adgang til eksamen. Skulle det mod forventning ske, at du ikke kan optages, opkræves der ikke noget kursusgebyr og tilmelding annulleres. Tid og sted: Torsdage: 14. januar, 28. januar, 11. februar, 10. marts, 31. marts, 14. april, 28. april, 12. maj. Alle dage kl Eksamen forventes afholdt torsdag den 26. maj i dagtimerne. Eksamensform: Mundtlig prøve med udgangspunkt i kort projekt, med bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Et kort projekt betyder, at det maksimum må være på 8 normalsider. Det må meget gerne være om din egen arbejdsplads eller et for faget relevant tema du personligt finder spændende. Dansk Metal, Sjællandsbroen 2, 2450 København SV. eller 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V. Ca. 15. minutter fra Hovedbanegården. Undervisere: FIU-Ligestilling indgår aftale med en uddannelsesinstitution, der har kompetence til at gennemføre formel kompetencegivende eksamen. Der tilknyttes ekstern censor. FIU-nr.: Pris: ,00 kr. Tovholder: Susanne Fast Jensen, 3F. Spørgsmål kan stilles på mail til: NATURLIGVIS

8 - med Naturligvis kursuskatalog Det strategiske lederskab (AU-fagmodulet) med fokus på mangfoldighed et forløb med mulighed for kompetencegivende eksamen obligatorisk modul under akademiuddannelsen i ledelse giver 10 ECTS point Baggrund: Det er formålet, at du styrker din ledelsesmæssige handlekraft ved at udvikle evnen til at forstå, forholde dig til, fortolke og formidle det strategiske lederskab. Udbytte: Ud over et eksamensbevis vil dit udbytte være at du SELV bliver en handlekraftigtig og dygtig leder, der kan udvise ledelsesmæssig handlekraft og omsætte strategiske mål til realistiske udviklingsprocesser på baggrund af en forståelse af mangfoldighed. Du kan være en stærk medspiller i forhold til ledelsen af fagforening og arbejdsplads og derigennem kunne bidrage til sammenhængskraften i organisationen. Indhold: viden om strategiske teorier og modeller, herunder forandringsledelse ledelsesprocesser der skaber ejerskab og handling hos medarbejderne strategiske tiltags virkninger, bl.a. for kvinder, mænd og minoriteter, både på det organisatoriske plan og på det personlige. analyse og vurdering af en organisations strategiske situation og udviklingsbehov. Det kan være din arbejdsplads og/eller din fagforening. formidling af problemstillinger og løsningsmuligheder der tager højde for organisationens værdisæt Målgruppe: Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, valgte og ansatte i fagbevægelsen. 10 år 8 KURSUSKATALOG

9 Adgangskrav til eksamen: Du skal have gennemført én af følgende uddannelser: 1. Relevant erhvervsuddannelse 2. Relevant grunduddannelse for voksne (GVU) 3. Gymnasial uddannelse 4. Relevant uddannelse på samme niveau som nr. 1-3 OG du skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen skal fremsendes sammen med kursustilmelding. Såfremt du ikke opfylder ovennævnte, kan uddannelsesinstitutionen, der gennemfører eksamen optage dig ud fra en konkret vurdering, hvis det skønnes, at du har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Det kan f.eks. være en række FIU-kurser. Uddannelsesinstitutionen kan også optage dig efter en individuel kompetencevurdering i henhold til 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne der har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Er du i tvivl, om du opfylder de ovennævnte adgangskrav, skal du så hurtigt som muligt blive tilmeldt, så vil der blive lavet en konkret vurdering og evt. en individuel kompetencevurdering, som højst sandsynligt giver dig adgang til eksamen. Skulle det mod forventning ske, at du ikke kan optages, opkræves der ikke noget kursusgebyr og tilmelding annulleres. Projektet du skal skrive INDEN eksamen må være på maksimum 15 normalsider og gerne tage udgangspunkt i en udfordring eller problemstilling fra din egen arbejdsplads. Har du ikke en sådan, kan det naturligvis være en anden relevant problemstilling. Tid og sted: Torsdage den: 21. januar, 4. februar, 18. februar, 3. marts, 17. marts, 7. april, 21. april, 19. maj, 26. maj, 2. juni. Alle dage kl Eksamen: Onsdag den 15. juni i dagtimerne. Dansk Metal, Sjællandsbroen 2, 2450 København SV. eller 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V. Ca. 15. minutter fra Hovedbanegården. FIU-nr.: Eksamen: Mundtlig eksamen på baggrund af et projekt. Eksamen gennemføres af din underviser (som du kender vældig godt) og en ekstern censor. Pris: ,00 kr. Tovholder: Susanne Fast Jensen, 3F. Eventuelle spørgsmål kan mailes til: NATURLIGVIS

10 Diskrimination er et fælles fagligt anliggende Dagskursus på din arbejdsplads eller i din fagforening? Baggrund: Mange personer med anden etnisk baggrund og udenlandske arbejdstagere kender ikke deres rettigheder på det danske arbejdsmarked herunder retten til at blive beskyttet mod diskrimination og usaglig forskelsbehandling. Det gør, at de risikerer at blive udsat for usaglig forskelsbehandling og diskrimination, hvilket også viser sig i undersøgelser af diskrimination på arbejdsmarkedet f.eks. Voxmeters undersøgelse fra Samtidig føres der meget få sager om usaglig forskelsbehandling og diskrimination med baggrund i etnicitet mm., hvilket vil sige, at der er et stort mørketal, når det kommer til diskrimination af etniske minoriteter på arbejdsmarkedet. Udbytte: Formålet med kurset er at klæde tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, samt fagligt valgte/ansatte på til at kunne forebygge, håndtere og gribe sager om diskrimination og usaglig forskelsbehandling. På kurset arbejdes med: Hvad er diskrimination og usaglig forskelsbehandling? Hvordan forebygge diskrimination ved at arbejde med arbejdspladsens kultur samt interkulturel forståelse og konflikthåndtering? Hvordan skelner man mellem direkte, indirekte, chikane og instruktion i diskrimination? Hvilken beskyttelse er henholdsvis i Forskelsog Ligebehandlingsloven? Hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med diskriminationssager, hvordan? Dokumentation og beviser Konkrete øvelser i at spotte, vurdere og håndtere diskriminationssager Undervisningen består af en kombination af oplæg, øvelser og diskussion. Undervisere: Jurist/ekspert med speciale i Forskelsbehandlingsloven og Ligebehandlingsloven, samt en underviser med viden om diskrimination, kultur og konflikthåndtering. Målgruppe: Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, samt faglige valgte og ansatte. Kurset kan rekvireres gebyrfrit af målgruppen. 10 KURSUSKATALOG

11 - med Naturligvis kursuskatalog Tid og sted: Dette kursus kan du bestille, hvis du kan samle min deltagere. FIU-Ligestilling kommer gerne til dig/jer. Du bestemmer selv hvor kurset skal afholdes. Varighed er ca. 5-8 timer, men kurset kan eventuelt holdes i reduceret længde og format. Der tilbydes gebyrfri forplejning. Tilmelding: Hvis du/i er interesseret i at afholde et dagskursus i samarbejde med FIU-Ligestilling skal du kontakte Kristine Esrom Raunkjær på Pris: Gebyrfrit Tovholder: Susanne Fast Jensen, 3F. Spørgsmål kan stilles til: Susanne Fast Jensen: 10 år NATURLIGVIS

12 - med Naturligvis kursuskatalog Farvel til Flinkeskolen Baggrund: Magt er ikke noget, man får. Det er noget, man tager. For mange kvinder har gået i flinkeskolen. På dette kursus får du inspiration til at vinke farvel til flinkeskolen og sætte din egen dagsorden, så du vinder respekt og bliver taget alvorligt af mennesker omkring dig. På kurset får du inspiration til at: Vinke farvel til flinkeskolen, være mere modig og stå ved dig selv Sætte dagsordenen på den gode måde, så du vinder andre menneskers respekt Kommunikere klart, så du bliver set, hørt og forstået Formulere dig positivt, så du vinder opbakning for dine synspunkter og din mærkesag Sammensætte din egen personlige opskrift på succes i funktionen som tillidsvalgt Indhold: Der arbejdes med: Træning i at overkomme modstand Den anerkendende metode Positiv psykologi Personlig kommunikation og gennemslagskraft Opmærksomheden omkring køn i hverdagen Målgruppe: Kvindelige tillidsvalgte, der vil have det sjovt sammen med andre og drage ud på personlig lærerig opdagelsesrejse i trygge, positive og gode rammer. Deltagere: Minimum 6 max. 10. Du får de andre kursisters positive opbakning, gå-på-mod og masser af gode tricks! 10 år 12 KURSUSKATALOG

13 Undervisere: Berrit Kvorning, Anita Mac og Anne-Mette Michaelsen. Se tillige: Anne-Mette Michaelsen, cand.polit., journalist og stifter af Powerkvinderne bureauet for kvinder, der vil mere. Sammen med Anita Mac har Anne-Mette skrevet bogen: Pæne piger kommer i himlen kloge kvinder vælger selv. Anne-Mette holder fast i kursets røde tråd og giver værktøjer til at kommunikere og håndtere modstand. Berrit Kvorning, skuespiller og performancetræner. Berrit er skuespiller på Det Kongelige Teater og vil træne dit individuelle udtryk og den personlige gennemslagskraft i at stå fast. Se tillige: Anita Mac, lektor i organisation og ledelse fra Roskilde Universitet med arbejdsområder som moderne ledelse, organisationsformer og mødekultur underviser i hvordan du tackler dårlige ledere. Forfatter til bl.a. bogen Fri os fra dårlig ledelse. Tid og sted: Der afholdes to kurser: Kursus 1: Mandag den 14. marts kl onsdag den 16. marts kl (Fyn). Kursus 2: Mandag den 29. august kl onsdag den 31. august kl (Sjælland). På et intimt og hyggeligt sted med forkælelse for krop og gane. FIU-nr.: (Kurset i første halvår). FIU-nr.: (Kurset i andet halvår). Pris: 7.150,00 kr. Tovholder: Susanne Fast Jensen, 3F. Spørgsmål kan mailes til: NATURLIGVIS

14 Farvel til flinkeskolen - del 2 -et opfølgningskursus for deltagere på Farvel til flinkeskolen Baggrund: På kurset Farvel til flinkeskolen vinkede modige kvinder farvel til rollen som pleaser, plantede benene solidt på jorden og trådte i karakter med personlig gennemslagskraft. Her får kvinderne chancen for at deltage i opfølgningskurset Farvel til flinkeskolen del 2, hvor der bliver mulighed for at evaluere og få feedback på, hvad der er sket siden deltagelsen. Samtidig får du ny viden, inspiration og energi til det endelige farvel. På kurset får du yderligere inspiration til at: Være mere modig og stå ved dig selv Sætte dagsordenen på den gode måde Kommunikere klart, så du bliver set, hørt og forstået Formulere dig positivt, så du vinder opbakning for dine synspunkter og din mærkesag Videreudvikle din egen personlige opskrift på at være en succesfuld tillidsvalgt Indhold: Da dette er et Farvel til flinkeskolen del 2, arbejdes der med: Personlig gennemslagskraft Kommunikations-, budskabs- og videotræning Pondus i modvind Succes omkring mødebordet Personlig udvikling Målgruppe: Min. 6 og max. 10 kvindelige tillidsvalgte, der har deltaget på Farvel til flinkeskolen, Find din vej eller Stop dreaming. Undervisere: Berrit Kvorning, Anita Mac og Anne-Mette Michaelsen. Se tillige: og under Farvel til Flinkeskolen. Du får de andre kursisters positive opbakning, gå-på-mod og masser af gode tricks! 14 KURSUSKATALOG

15 - med Naturligvis kursuskatalog Tid og sted: Onsdag den 2. november kl fredag den 4. november kl Et centralt, intimt og hyggeligt sted med forkælelse for krop og gane. Forventeligt på Fyn. FIU-nr.: Pris: 7.150,00 kr. Tovholder: Susanne Fast Jensen, 3F. Spørgsmål kan mailes til: 10 år NATURLIGVIS

16 FL (København og Nordjylland) - med fokus på kvinders ressourcebidrag - herunder deltagelse i Women Deliver Baggrund: FL er et netværk af centralt placerede kvinder i fagbevægelsen der sætter fokus på ligestilling med mange forskellige vinkler. FL 2016 beskæftiger sig med alle de ressourcer samfundet går glip af ved, at kvinder ikke er ligestillet med mænd. I maj 2016 foregår en verdensbegivenhed i Danmark, i det Women deliver foregår I Bella Centret i København. Det deltager FL aktivt i. G20-topmødet i 2014 har besluttet at kvinders øgede erhvervsfrekvens og øget ligestilling er en af vejene til øget velstand. Womenomics er oppe i tiden, altså kvinder som forbrugere og potentiale i økonomi. Hvordan kan denne tænkning bruges til at opnå ligestilling og gode vellønnede job? FL vil, som tidligere år, netværke med kvinder fra fagbevægelsen i andre lande. Udbytte: Du vil få viden om udfordringer og muligheder for kvinder i fremtidens fagbevægelse og kvinder globalt. Du vil få inspiration, støtte og netværk til din egen karriereudvikling. Indhold: Women Deliver Hvad handler det om? Hvordan kan/vil FL bidrage og deltage. Deltagelse i Women Deliver onsdag den 16. lørdag den 19. maj 2016, hvor det forventes, at der kommer deltagere til Danmark Se mere på: Womenomics. Hvad er det? Hvordan kan vi bruge det til ligestillingsarbejdet i fremtidens fagbevægelse? Den internationale fagbevægelses arbejde for/ med ligestilling. Hvad kan gøres /hvad gøres ikke? Hvordan arbejdes der på globalt plan med, at øge kvinders erhvervsfrekvens? Hvordan kan FL støtte hinanden i karriere og netværk FTF og LO samarbejdet. Hvordan kan det blive en styrkelse af ligestillingsarbejdet? Fælles udfordringer for kvinder i de nye fagforeninger i MENA-området. Der forventes etableret et par dialogmøder i henholdsvis Danmark og Jordan, m.m. (hertil er separat tilmelding). Som deltager på FL får du diverse nyheder, pjecer, bøger m.m. Pris: ,00 kr. (Nordjylland). Pris: ,00 kr. (København). 16 KURSUSKATALOG

17 Program: Et fyraftensmøde vil typisk være struktureret sådan: Kl : Ankomst, kaffe, runde med nyt siden sidst Kl : Oplæg fra ekspert, politiker, inspirator, meningsdanner el. lign. Kl : Et let måltid, hvorunder vi drøfter pointer fra eftermiddagens oplæg og hvordan disse kan bruges individuelt og i organisationerne Undervisere: Offentlige debattører, eksperter, meningsdannere og inspirerende kvinder og mænd. Målgruppe: Kvindelige ledere, konsulenter, valgte og ansatte i fagbevægelsen. Det kan være ledere og konsulenter fra forbundshuse og andre institutioner, samt formænd/næstformænd, faglige sekretærer og bestyrelsesmedlemmer i fagforeninger. Tid og sted: Der afholdes to FL-forløb: Et i København og et i Nordjylland. Nordjylland: Onsdage den: 20. januar, 9. marts, 13. april, 1. juni, 28. september og 30. november. Alle dage kl F Midtvendsyssel, Nordens Alle 12, 9700 Brønderslev. København: Torsdage den: 28. januar, 3. marts, 7. april, 2. juni, 29. september og 1. december. Alle dage kl F, Kampmannsgade 4, 1790 København V. Ca. 15. minutter fra Hovedbanegården. FIU-nr.: (Nordjylland). FIU-nr.: (København). Tilmelding til evt. netværksdannelse med kvinder i fagbevægelsen i andre lande foregår med særskilt tilmelding. Tovholder: Der er 6 netværks-møder henover året, samt deltagelse på Women Deliver mandag den 16. maj torsdag den 19. maj. I alt 10 dage. Nordjylland: Laila Stidsborg. Spørgsmål kan mailes til: København: Susanne Fast Jensen, 3F. Spørgsmål kan mailes til: NATURLIGVIS

18 FLUK - reunion Women- deliver Baggrund: Et af målene med FLUK var netværksdannelse med andre fagligt aktive, valgte og ansatte i fagbevægelsen. Netværk internt i FLUK, mellem FLUK hold og med andre i fagbevægelse/andre NGO er der arbejder for ligestilling. Med denne aktivitet, der foregår som en del af den store verdenskonference Women deliver, der afholdes i København i 2016, gives god mulighed for netværksdannelse og ny inspiration. Udbytte: Netværksdannelse. Ny viden. Ny inspiration til eget faglige arbejde. Indhold: Erfaringsudveksling med eget og andre FLUKhold om udfordringer og muligheder i fagbevægelsen lige nu. (Der holdes møde i 3F) Aktiv og individuel deltagelse på Women deliver i Bella Centret og evt. andre steder rundt i byen Se nærmere på: Obligatorisk deltagelse i fagbevægelsens konference/workshop Der er bl.a. mulighed for at: Holde taler på speakers corner Blive klogere i udstillingsområdet, hvor NGO er fra hele verden deltager Høre kronprinsesse Mary og andre kendisser tale om sociale og økonomiske gevinster ved styrkelse af kvinders position, især i 3. verdens lande. Se debatfilm og oplysende film Opleve kulturelle indslag: musik, dans og andre kreative begivenheder, deltage i workshops Målgruppe: Tidligere FLUK-hold. Tid og sted: To forberedelses og infomøder i 2015 (ikke mødepligt): Torsdag den 1. oktober 2015 kl Onsdag den 25. november 2015 kl Selve Women deliver konferencen: Mandag den 16. maj - ca. kl torsdag den 19. maj ca. kl Bella Center. Der indkvarteres på hotel i City og deltagerne får buskort til transport til og fra Bella Center, m.m. Tilmeldingsfrist: Senest søndag den 20. december 2015 (der skal vi kunne se den i FIU-systemet hos os). 18 KURSUSKATALOG

19 - med Naturligvis kursuskatalog FIU-nr.: Starlet/ Victoria/ Nynnerne: FLUK 1: FLUK 2: FLUK 3: FLUK 4: FLUK 5: FLUK 6: FLUK 7: FLUK M/K 1: FLUK M/K 2: FLUK M/K 3: FLUK M/K 4: FLUK M/K 5: FLUK M/K 6: Pris: 8.350,00 kr. Heri er inkluderet konferencegebyr til women deliver (500 dollars), lokal transport i København, overnatning, fortæring, oplevelser, materialer og undervisning. Tovholder: Susanne Fast Jensen, 3F. Spørgsmål kan mailes til: 10 år NATURLIGVIS

20 Følg en sag i Arbejdsretten Baggrund: Èt er teori, noget andet er praksis. Her har du mulighed for begge dele. Ideen er at holdet følger en helt konkret sag, denne belyses teoretisk, overværes i retten og efterfølgende evalueres/ analyseres. Udbytte: Målet er, at du som tillidsvalgt får en grundlæggende og dyb forståelse for processen og forløbet i en sag, med henblik på at du bliver klædt på til din egen ageren i en evt. sag. Indhold: Præsentation og teori af udvalgt relevant sag Overværelse af sag i arbejdsretten Analyse og evaluering Gennemgang af de mange faser af en konkret sag Forstå modpartens argumenter Se arbejdsrettens lokaler og møde procedørerne i sagen (hvis muligt) Målgruppe: Tillidsvalgte, der interesserer sig for arbejdsret og sagsfremstilling. Det er en fordel hvis du har taget faget, personalejura, men det er ikke en nødvendighed. Tid og sted: Kurset varer i alt 5 dage. To dage til præsentation af og teori bag en udvalgt relevant sag: Mandag den 18. januar og mandag den 1. februar kl En dag til overværelse af sagen i Arbejdsretten (dato, ikke fastsat). To dage til evaluering og analyse af sagen og evt. endnu et besøg i Arbejdsretten: Mandag den 9. maj og mandag den 30. maj kl Dansk Metal, Sjællandsbroen 2, 2450 København SV. eller 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V. Ca. 15. minutter fra Hovedbanegården. 20 KURSUSKATALOG

21 - med Naturligvis kursuskatalog Vi gør opmærksom på at det er et kursus med en fleksibel mødestruktur. FIU-Ligestilling er uden indflydelse på hvornår Arbejdsretten behandler sager, herunder om der sker udsættelse. Vi håber på det går glat, men du skal være forberedt på, der kan ske ændringer med de sidste datoer. FIU-nr.: Pris: ,00 kr. Tovholder: Susanne Fast Jensen, 3F. Spørgsmål kan mailes til: 10 år NATURLIGVIS

22 Human Ressource Management - med fokus på mangfoldighed (AU-fagmodulet) et valgfrit modul i Akademiuddannelsen i ledelse mulighed for en kompetencegivende eksamen der giver 10 ECTS. Baggrund: HR-afdelingerne har stor betydning for trivsel og retfærdighed på arbejdspladsen. For at kunne være en offensiv medspiller til HR-afdelingen er det nødvendigt med viden og forståelse for området. Formål: At du opnår en kompetence til at være offensiv medspiller i Human Ressource opgaver og processer på din arbejdsplads eller i din fagforening, med henblik på at tiltrække, fastholde, udvikle og afvikle medarbejdere. Udbytte: Når du er færdig med forløbet kan du: Anvende centrale metoder og redskaber, der knytter sig til beskæftigelse inden for HRM. området Vurdere problemstillinger og opstille samt vælge løsningsmuligheder Formidle problemstillinger og løsningsmuligheder inden for HRM området til kolleger, leder og fagforening Anskue/forholde/relatere/ HR funktioner til de situationer der opstår i din funktion som tillidsvalgt Indhold: Human Ressource Management i strategisk perspektiv Tiltrækning og rekruttering af medarbejdere med fokus på mangfoldighed Udvikling og fastholdelse af medarbejdere, trivsel, plads til alle, personalepolitikker Afvikling af medarbejdere HRM i Global og lokal perspektiv Udbytte: Eksamen er en mundtlig prøve med baggrund i en kort beskrivelse af det du gerne vil arbejde med. Der er ekstern censur og bedømmelse sker efter 7-trinsskalaen. Målgruppe: Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, samt valgte og ansatte i fagforeninger. 22 KURSUSKATALOG

23 Adgangskrav til eksamen: Du skal have gennemført én af følgende uddannelser: 1. Relevant erhvervsuddannelse 2. Relevant grunduddannelse for voksne (GVU) 3. Gymnasial uddannelse 4. Relevant uddannelse på samme niveau som nr. 1-3 OG du skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen skal fremsendes sammen med kursustilmelding. Såfremt du ikke opfylder ovennævnte, kan uddannelsesinstitutionen, der gennemfører eksamen optage dig ud fra en konkret vurdering, hvis det skønnes, at du har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Det kan f.eks. være en række FIU-kurser. Uddannelsesinstitutionen kan også optage dig efter en individuel kompetencevurdering i henhold til 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne der har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Er du i tvivl, om du opfylder de ovennævnte adgangskrav, skal du så hurtigt som muligt blive tilmeldt, så vil der blive lavet en konkret vurdering og evt. en individuel kompetencevurdering, som højst sandsynligt giver dig adgang til eksamen. Skulle det mod forventning ske, at du ikke kan optages, opkræves der ikke noget kursusgebyr og tilmelding annulleres. Undervisere: FIU-Ligestilling indgår aftale med en uddannelsesinstitution der har kompetence til at gennemføre eksamen. Tid og sted: Torsdage: 11. august, 18.august, 25. august, 1. september, 29. september, 13. oktober, 20. oktober, 10. november og 24. november. Alle dage kl Eksamen i dagtimerne forventeligt onsdag den 7. december. Dansk Metal, Sjællandsbroen 2, 2450 København SV. eller 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V. Ca. 15. minutter fra Hovedbanegården. FIU-nr.: Pris: ,00 kr. Tovholder: Susanne Fast Jensen, 3F. Spørgsmål kan stilles på mail til: NATURLIGVIS

NATURLIGVIS 2013. Kursuskatalog

NATURLIGVIS 2013. Kursuskatalog NATURLIGVIS 2013 Kursuskatalog NATURLIGVIS 2013 Kursuskatalog Kursuskatalog 2 Naturligvis 2013 Forord Naturligvis 2013 indeholder som sædvanlig en bred vifte af FIU-kurser, der alle har mangfoldighed og

Læs mere

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER

MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER an al MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER an MANUAL TIL HR KONSULENTER MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING ual Institut for Menneskerettigheder Tilrettelæggelse

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter August 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Leder ved Annie Schacht...3 Gæstebud: Byrådsmedlem Karen Juul...5 Mentorordning...7 Sudoko...9 En fagforening efter vores hoved...10

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Kurser og efteruddannelser

Kurser og efteruddannelser PISORTATUT ILISIMATUSARFIK Kurser og efteruddannelser FORÅR 2013 Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl Fokus på sundhed Forårets kursusudbud lægger sig naturligt i kølvandet af de

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

Forandring og forankring

Forandring og forankring Forandring og forankring Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden Udarbejdet for Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling NFA Kubix Marts

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere