KURSUSKATALOG. naturligvis 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSUSKATALOG. naturligvis 2016"

Transkript

1 KURSUSKATALOG naturligvis 2016

2

3 INDHOLD 8. marts Arbejdsmiljø 6 Det strategiske lederskab 8 Diskrimination er et fælles fagligt anliggende 10 Farvel til flinkeskolen 12 Farvel til flinkeskolen - del 2 14 FL - København 16 FL - Nordjylland 16 FLUK-reunion - Women deliver 18 Følg en sag i Arbejdsretten 20 Human Ressource Management - med fokus på mangfoldighed 22 Integrationsrepræsentantuddannelsen 24 Kend dine rettigheder! 28 Kommunikation i øjenhøjde 30 Kvindelige ledere 32 Kvindelige meningsdannere 34 Løndannelse, lønforståelse og ligeløn 36 Mangfoldighedskørekort 39 Mangfoldighedsorganiser 48 Mangfoldighedsværksted 50 Mindfulness og mangfoldighed 52 Netværk for tillidsvalgte 54 Netværk for tillidsvalgte med minoritetsbaggrund 58 Netværkstræf for FIU-Ligestillings lokale netværk 61 Organisering og skabelse af nye fællesskaber (på arbejdspladsen) 62 Personalejura i et mangfoldighedsperspektiv 64 Positiv psykologi og klare grænser - i det faglige arbejde 66 Professionalisering af arbejdet mod seksuel chikane 68 Protector of the Danish model 70 Præsentationsglæde - få det godt med at tage ordet 72 Sociale medier i det faglige arbejde 74 Spild ikke tiden - vær lige effektiv 76 Stressvejlederen I 78 Stressvejlederen II 80 Stressvejlederen III 82 Stressvejlederen IV 84 Styrk kommunikationen mellem mænd og kvinder på jobbet 86 Stå fast ved dig selv 88 Temadage om Den Danske Model for fagbevægelsens etniske medlemmer 89 Trivselskonferencen TR-træf for etniske minoriteter 92 Vi finder os ikke i seksuel chikane! 94 Vold i hjemmet 96 Tidsplan - Akademi-uddannelsen i Ledelse 98 NATURLIGVIS

4 - med Naturligvis kursuskatalog Det er 10. gang ligestillingspartnerskabet udgiver Naturligvis Vi har bestræbt os på, at jubilæumskataloget indeholder læringsaktiviteter, der giver mening for tillidsvalgte anno 2016, og giver mulighed for at opnå de kompetencer der skal til, for at håndtere mangfoldigheds- og ligestillingsudfordringerne, der er på arbejdsmarkedet i dag. Der er læringsaktiviteter, der klæder på til integration af minoriteter på arbejdspladsen. Der er læringsaktiviteter, hvor tillidsvalgte får redskaber til at sikre Den Danske Model og en høj organiseringsgrad blandt minoriteter. Har du spørgsmål til ØKONOMI vedr. din eventuelle deltagelse, skal du henvende dig i din egen fagforening. Er du interesseret i, at DELTAGE i en læringsaktivitet, skal ansøgning om deltagelse ske i din egen fagforening/i dit eget forbund. Med ønsket om, at 2016 bliver et år der rykker på ligestillings- og mangfoldighedsområdet. FIU-Ligestillingspartnerskabet* Der er læringsaktiviteter, hvor intentionen er at styrke mangfoldigheden i demokratiet, i fagbevægelsen, på arbejdspladsen og i samfundet. Vi tager fat på udnyttelsen af den nye ligelønslov, de store problemer med seksuel chikane og meget mere. Har du spørgsmål til INDHOLDET på nogle af kursustilbuddene kan du maile til den, der er tovholder på de enkelte aktiviteter. Sommeren 2015 Anders Laubjerg Forbundssekretær, Dansk Metal Mette Kindberg Næstformand, HK Jane Korczak Næstformand, 3F 10 år * FIU-Ligestilling er et partnerskab mellem HK, Dansk Metal og 3F med henblik på at udvikle og udbyde uddannelsesaktiviteter, der fremmer ligestilling bredt set. Partnerskabet har eksisteret siden viser både kursusaktiviteter og noget om historie og opbygning. 4 KURSUSKATALOG

5 8. marts med fokus på seksuel chikane Baggrund: 8. marts har arbejderbevægelsen fejret i over 100 år som Kvindernes internationale kampdag. I FIU-Ligestilling bruger vi stadig denne dag til, at sætte fokus på problemer der især rammer kvinder. I 2016 er fokus på seksuel chikane på arbejdspladsen. Indhold: På konferencen tages fat på et emne, der desværre bliver mere og mere hot, nemlig seksuel chikane. Der er bl.a.: Præsentation af nye materialer med henblik på forebyggelse Tillidsvalgte der beretter om erfaringer fra arbejdslivet Dialog om politiske tiltag Drøftelse af fremtidens handlemuligheder for individet, den tillidsvalgte, fagforeninger og samfundet Målgruppe: Tillidsvalgte og ligestillingsinteresserede. Tillidsvalgte fra alle forbund er velkomne og tilmelding foregår gennem FIU-systemet i den lokale afdeling/fagforening. Deltagere fra andre steder end LO-forbund er også velkomne. Der skal tilmelding ske til Pia Haandbæk, Dansk Metal på mail: Tid og sted: Tirsdag den 8. marts kl F, Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tæt på Hovedbanegården. FIU-nr.: Pris: Gebyrfrit Tovholder: Susanne Fast Jensen, 3F. Spørgsmål kan stilles på mail til: NATURLIGVIS

6 Arbejdsmiljø (AU-fagmodulet) med opmærksomhed på mangfoldighed mulighed for at gå til en kompetencegivende eksamen. et valgfrit modul i Akademiuddannelsen i Ledelse, der giver 10 ECTC. Formål: Du opnår en kompetence, som bygger på forståelse af regulering af arbejdsmiljøområdet og for arbejdsmiljøforhold på arbejdspladsen, således at du vil kunne tage professionel del i planlægning og udførelse af tiltag i forbindelse med arbejdsmiljøarbejdet på din arbejdsplads. Udbytte: Du opnår færdighed til at: Kunne vurdere problemstillinger og opstille samt vælge løsningsmuligheder Kunne formidle problemstillinger og løsningsmuligheder inden for arbejdsmiljø området til kolleger og leder Kunne håndtere udviklingsorienterede situationer inden for arbejdsmiljøområdet Kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde i forbindelse med arbejdsmiljøet Indhold: Arbejdsmiljøreguleringen i Danmark, herunder udviklingen siden arbejdsmiljølovens vedtagelse i Arbejdsmiljøområdet aktørers roller og funktion Arbejdsmiljøorganisationens og arbejdsmiljørepræsentantens roller og ansvar Arbejdspladsvurdering, regler og metoder med opmærksomhed på køn og etnisk baggrund, herunder risikovurdering. Hvad er sikkerhedskultur og hvordan kan der arbejdes med sikkerhedskultur og ulykkesforebyggelsesmetoder Psykisk arbejdsmiljø i forhold til faktorer, der påvirker det psykiske arbejdsmiljø. Her er bl.a. fokus på seksuel chikane Metoder til måling og forebyggelse af det psykiske arbejdsmiljø Målgruppe: Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, valgte og ansatte i fagbevægelsen. 6 KURSUSKATALOG

7 Adgangskrav til eksamen: Du skal have gennemført én af følgende uddannelser: 1. Relevant erhvervsuddannelse 2. Relevant grunduddannelse for voksne (GVU) 3. Gymnasial uddannelse 4. Relevant uddannelse på samme niveau som nr. 1-3 OG du skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen skal fremsendes sammen med kursustilmelding. Såfremt du ikke opfylder ovennævnte, kan uddannelsesinstitutionen, der gennemfører eksamen optage dig ud fra en konkret vurdering, hvis det skønnes, at du har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Det kan f.eks. være en række FIU-kurser. Uddannelsesinstitutionen kan også optage dig efter en individuel kompetencevurdering i henhold til 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne der har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Er du i tvivl, om du opfylder de ovennævnte adgangskrav, skal du så hurtigt som muligt blive tilmeldt, så vil der blive lavet en konkret vurdering og evt. en individuel kompetencevurdering, som højst sandsynligt giver dig adgang til eksamen. Skulle det mod forventning ske, at du ikke kan optages, opkræves der ikke noget kursusgebyr og tilmelding annulleres. Tid og sted: Torsdage: 14. januar, 28. januar, 11. februar, 10. marts, 31. marts, 14. april, 28. april, 12. maj. Alle dage kl Eksamen forventes afholdt torsdag den 26. maj i dagtimerne. Eksamensform: Mundtlig prøve med udgangspunkt i kort projekt, med bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Et kort projekt betyder, at det maksimum må være på 8 normalsider. Det må meget gerne være om din egen arbejdsplads eller et for faget relevant tema du personligt finder spændende. Dansk Metal, Sjællandsbroen 2, 2450 København SV. eller 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V. Ca. 15. minutter fra Hovedbanegården. Undervisere: FIU-Ligestilling indgår aftale med en uddannelsesinstitution, der har kompetence til at gennemføre formel kompetencegivende eksamen. Der tilknyttes ekstern censor. FIU-nr.: Pris: ,00 kr. Tovholder: Susanne Fast Jensen, 3F. Spørgsmål kan stilles på mail til: NATURLIGVIS

8 - med Naturligvis kursuskatalog Det strategiske lederskab (AU-fagmodulet) med fokus på mangfoldighed et forløb med mulighed for kompetencegivende eksamen obligatorisk modul under akademiuddannelsen i ledelse giver 10 ECTS point Baggrund: Det er formålet, at du styrker din ledelsesmæssige handlekraft ved at udvikle evnen til at forstå, forholde dig til, fortolke og formidle det strategiske lederskab. Udbytte: Ud over et eksamensbevis vil dit udbytte være at du SELV bliver en handlekraftigtig og dygtig leder, der kan udvise ledelsesmæssig handlekraft og omsætte strategiske mål til realistiske udviklingsprocesser på baggrund af en forståelse af mangfoldighed. Du kan være en stærk medspiller i forhold til ledelsen af fagforening og arbejdsplads og derigennem kunne bidrage til sammenhængskraften i organisationen. Indhold: viden om strategiske teorier og modeller, herunder forandringsledelse ledelsesprocesser der skaber ejerskab og handling hos medarbejderne strategiske tiltags virkninger, bl.a. for kvinder, mænd og minoriteter, både på det organisatoriske plan og på det personlige. analyse og vurdering af en organisations strategiske situation og udviklingsbehov. Det kan være din arbejdsplads og/eller din fagforening. formidling af problemstillinger og løsningsmuligheder der tager højde for organisationens værdisæt Målgruppe: Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, valgte og ansatte i fagbevægelsen. 10 år 8 KURSUSKATALOG

9 Adgangskrav til eksamen: Du skal have gennemført én af følgende uddannelser: 1. Relevant erhvervsuddannelse 2. Relevant grunduddannelse for voksne (GVU) 3. Gymnasial uddannelse 4. Relevant uddannelse på samme niveau som nr. 1-3 OG du skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen skal fremsendes sammen med kursustilmelding. Såfremt du ikke opfylder ovennævnte, kan uddannelsesinstitutionen, der gennemfører eksamen optage dig ud fra en konkret vurdering, hvis det skønnes, at du har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Det kan f.eks. være en række FIU-kurser. Uddannelsesinstitutionen kan også optage dig efter en individuel kompetencevurdering i henhold til 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne der har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Er du i tvivl, om du opfylder de ovennævnte adgangskrav, skal du så hurtigt som muligt blive tilmeldt, så vil der blive lavet en konkret vurdering og evt. en individuel kompetencevurdering, som højst sandsynligt giver dig adgang til eksamen. Skulle det mod forventning ske, at du ikke kan optages, opkræves der ikke noget kursusgebyr og tilmelding annulleres. Projektet du skal skrive INDEN eksamen må være på maksimum 15 normalsider og gerne tage udgangspunkt i en udfordring eller problemstilling fra din egen arbejdsplads. Har du ikke en sådan, kan det naturligvis være en anden relevant problemstilling. Tid og sted: Torsdage den: 21. januar, 4. februar, 18. februar, 3. marts, 17. marts, 7. april, 21. april, 19. maj, 26. maj, 2. juni. Alle dage kl Eksamen: Onsdag den 15. juni i dagtimerne. Dansk Metal, Sjællandsbroen 2, 2450 København SV. eller 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V. Ca. 15. minutter fra Hovedbanegården. FIU-nr.: Eksamen: Mundtlig eksamen på baggrund af et projekt. Eksamen gennemføres af din underviser (som du kender vældig godt) og en ekstern censor. Pris: ,00 kr. Tovholder: Susanne Fast Jensen, 3F. Eventuelle spørgsmål kan mailes til: NATURLIGVIS

10 Diskrimination er et fælles fagligt anliggende Dagskursus på din arbejdsplads eller i din fagforening? Baggrund: Mange personer med anden etnisk baggrund og udenlandske arbejdstagere kender ikke deres rettigheder på det danske arbejdsmarked herunder retten til at blive beskyttet mod diskrimination og usaglig forskelsbehandling. Det gør, at de risikerer at blive udsat for usaglig forskelsbehandling og diskrimination, hvilket også viser sig i undersøgelser af diskrimination på arbejdsmarkedet f.eks. Voxmeters undersøgelse fra Samtidig føres der meget få sager om usaglig forskelsbehandling og diskrimination med baggrund i etnicitet mm., hvilket vil sige, at der er et stort mørketal, når det kommer til diskrimination af etniske minoriteter på arbejdsmarkedet. Udbytte: Formålet med kurset er at klæde tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, samt fagligt valgte/ansatte på til at kunne forebygge, håndtere og gribe sager om diskrimination og usaglig forskelsbehandling. På kurset arbejdes med: Hvad er diskrimination og usaglig forskelsbehandling? Hvordan forebygge diskrimination ved at arbejde med arbejdspladsens kultur samt interkulturel forståelse og konflikthåndtering? Hvordan skelner man mellem direkte, indirekte, chikane og instruktion i diskrimination? Hvilken beskyttelse er henholdsvis i Forskelsog Ligebehandlingsloven? Hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med diskriminationssager, hvordan? Dokumentation og beviser Konkrete øvelser i at spotte, vurdere og håndtere diskriminationssager Undervisningen består af en kombination af oplæg, øvelser og diskussion. Undervisere: Jurist/ekspert med speciale i Forskelsbehandlingsloven og Ligebehandlingsloven, samt en underviser med viden om diskrimination, kultur og konflikthåndtering. Målgruppe: Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, samt faglige valgte og ansatte. Kurset kan rekvireres gebyrfrit af målgruppen. 10 KURSUSKATALOG

11 - med Naturligvis kursuskatalog Tid og sted: Dette kursus kan du bestille, hvis du kan samle min deltagere. FIU-Ligestilling kommer gerne til dig/jer. Du bestemmer selv hvor kurset skal afholdes. Varighed er ca. 5-8 timer, men kurset kan eventuelt holdes i reduceret længde og format. Der tilbydes gebyrfri forplejning. Tilmelding: Hvis du/i er interesseret i at afholde et dagskursus i samarbejde med FIU-Ligestilling skal du kontakte Kristine Esrom Raunkjær på Pris: Gebyrfrit Tovholder: Susanne Fast Jensen, 3F. Spørgsmål kan stilles til: Susanne Fast Jensen: 10 år NATURLIGVIS

12 - med Naturligvis kursuskatalog Farvel til Flinkeskolen Baggrund: Magt er ikke noget, man får. Det er noget, man tager. For mange kvinder har gået i flinkeskolen. På dette kursus får du inspiration til at vinke farvel til flinkeskolen og sætte din egen dagsorden, så du vinder respekt og bliver taget alvorligt af mennesker omkring dig. På kurset får du inspiration til at: Vinke farvel til flinkeskolen, være mere modig og stå ved dig selv Sætte dagsordenen på den gode måde, så du vinder andre menneskers respekt Kommunikere klart, så du bliver set, hørt og forstået Formulere dig positivt, så du vinder opbakning for dine synspunkter og din mærkesag Sammensætte din egen personlige opskrift på succes i funktionen som tillidsvalgt Indhold: Der arbejdes med: Træning i at overkomme modstand Den anerkendende metode Positiv psykologi Personlig kommunikation og gennemslagskraft Opmærksomheden omkring køn i hverdagen Målgruppe: Kvindelige tillidsvalgte, der vil have det sjovt sammen med andre og drage ud på personlig lærerig opdagelsesrejse i trygge, positive og gode rammer. Deltagere: Minimum 6 max. 10. Du får de andre kursisters positive opbakning, gå-på-mod og masser af gode tricks! 10 år 12 KURSUSKATALOG

13 Undervisere: Berrit Kvorning, Anita Mac og Anne-Mette Michaelsen. Se tillige: Anne-Mette Michaelsen, cand.polit., journalist og stifter af Powerkvinderne bureauet for kvinder, der vil mere. Sammen med Anita Mac har Anne-Mette skrevet bogen: Pæne piger kommer i himlen kloge kvinder vælger selv. Anne-Mette holder fast i kursets røde tråd og giver værktøjer til at kommunikere og håndtere modstand. Berrit Kvorning, skuespiller og performancetræner. Berrit er skuespiller på Det Kongelige Teater og vil træne dit individuelle udtryk og den personlige gennemslagskraft i at stå fast. Se tillige: Anita Mac, lektor i organisation og ledelse fra Roskilde Universitet med arbejdsområder som moderne ledelse, organisationsformer og mødekultur underviser i hvordan du tackler dårlige ledere. Forfatter til bl.a. bogen Fri os fra dårlig ledelse. Tid og sted: Der afholdes to kurser: Kursus 1: Mandag den 14. marts kl onsdag den 16. marts kl (Fyn). Kursus 2: Mandag den 29. august kl onsdag den 31. august kl (Sjælland). På et intimt og hyggeligt sted med forkælelse for krop og gane. FIU-nr.: (Kurset i første halvår). FIU-nr.: (Kurset i andet halvår). Pris: 7.150,00 kr. Tovholder: Susanne Fast Jensen, 3F. Spørgsmål kan mailes til: NATURLIGVIS

14 Farvel til flinkeskolen - del 2 -et opfølgningskursus for deltagere på Farvel til flinkeskolen Baggrund: På kurset Farvel til flinkeskolen vinkede modige kvinder farvel til rollen som pleaser, plantede benene solidt på jorden og trådte i karakter med personlig gennemslagskraft. Her får kvinderne chancen for at deltage i opfølgningskurset Farvel til flinkeskolen del 2, hvor der bliver mulighed for at evaluere og få feedback på, hvad der er sket siden deltagelsen. Samtidig får du ny viden, inspiration og energi til det endelige farvel. På kurset får du yderligere inspiration til at: Være mere modig og stå ved dig selv Sætte dagsordenen på den gode måde Kommunikere klart, så du bliver set, hørt og forstået Formulere dig positivt, så du vinder opbakning for dine synspunkter og din mærkesag Videreudvikle din egen personlige opskrift på at være en succesfuld tillidsvalgt Indhold: Da dette er et Farvel til flinkeskolen del 2, arbejdes der med: Personlig gennemslagskraft Kommunikations-, budskabs- og videotræning Pondus i modvind Succes omkring mødebordet Personlig udvikling Målgruppe: Min. 6 og max. 10 kvindelige tillidsvalgte, der har deltaget på Farvel til flinkeskolen, Find din vej eller Stop dreaming. Undervisere: Berrit Kvorning, Anita Mac og Anne-Mette Michaelsen. Se tillige: og under Farvel til Flinkeskolen. Du får de andre kursisters positive opbakning, gå-på-mod og masser af gode tricks! 14 KURSUSKATALOG

15 - med Naturligvis kursuskatalog Tid og sted: Onsdag den 2. november kl fredag den 4. november kl Et centralt, intimt og hyggeligt sted med forkælelse for krop og gane. Forventeligt på Fyn. FIU-nr.: Pris: 7.150,00 kr. Tovholder: Susanne Fast Jensen, 3F. Spørgsmål kan mailes til: 10 år NATURLIGVIS

16 FL (København og Nordjylland) - med fokus på kvinders ressourcebidrag - herunder deltagelse i Women Deliver Baggrund: FL er et netværk af centralt placerede kvinder i fagbevægelsen der sætter fokus på ligestilling med mange forskellige vinkler. FL 2016 beskæftiger sig med alle de ressourcer samfundet går glip af ved, at kvinder ikke er ligestillet med mænd. I maj 2016 foregår en verdensbegivenhed i Danmark, i det Women deliver foregår I Bella Centret i København. Det deltager FL aktivt i. G20-topmødet i 2014 har besluttet at kvinders øgede erhvervsfrekvens og øget ligestilling er en af vejene til øget velstand. Womenomics er oppe i tiden, altså kvinder som forbrugere og potentiale i økonomi. Hvordan kan denne tænkning bruges til at opnå ligestilling og gode vellønnede job? FL vil, som tidligere år, netværke med kvinder fra fagbevægelsen i andre lande. Udbytte: Du vil få viden om udfordringer og muligheder for kvinder i fremtidens fagbevægelse og kvinder globalt. Du vil få inspiration, støtte og netværk til din egen karriereudvikling. Indhold: Women Deliver Hvad handler det om? Hvordan kan/vil FL bidrage og deltage. Deltagelse i Women Deliver onsdag den 16. lørdag den 19. maj 2016, hvor det forventes, at der kommer deltagere til Danmark Se mere på: Womenomics. Hvad er det? Hvordan kan vi bruge det til ligestillingsarbejdet i fremtidens fagbevægelse? Den internationale fagbevægelses arbejde for/ med ligestilling. Hvad kan gøres /hvad gøres ikke? Hvordan arbejdes der på globalt plan med, at øge kvinders erhvervsfrekvens? Hvordan kan FL støtte hinanden i karriere og netværk FTF og LO samarbejdet. Hvordan kan det blive en styrkelse af ligestillingsarbejdet? Fælles udfordringer for kvinder i de nye fagforeninger i MENA-området. Der forventes etableret et par dialogmøder i henholdsvis Danmark og Jordan, m.m. (hertil er separat tilmelding). Som deltager på FL får du diverse nyheder, pjecer, bøger m.m. Pris: ,00 kr. (Nordjylland). Pris: ,00 kr. (København). 16 KURSUSKATALOG

17 Program: Et fyraftensmøde vil typisk være struktureret sådan: Kl : Ankomst, kaffe, runde med nyt siden sidst Kl : Oplæg fra ekspert, politiker, inspirator, meningsdanner el. lign. Kl : Et let måltid, hvorunder vi drøfter pointer fra eftermiddagens oplæg og hvordan disse kan bruges individuelt og i organisationerne Undervisere: Offentlige debattører, eksperter, meningsdannere og inspirerende kvinder og mænd. Målgruppe: Kvindelige ledere, konsulenter, valgte og ansatte i fagbevægelsen. Det kan være ledere og konsulenter fra forbundshuse og andre institutioner, samt formænd/næstformænd, faglige sekretærer og bestyrelsesmedlemmer i fagforeninger. Tid og sted: Der afholdes to FL-forløb: Et i København og et i Nordjylland. Nordjylland: Onsdage den: 20. januar, 9. marts, 13. april, 1. juni, 28. september og 30. november. Alle dage kl F Midtvendsyssel, Nordens Alle 12, 9700 Brønderslev. København: Torsdage den: 28. januar, 3. marts, 7. april, 2. juni, 29. september og 1. december. Alle dage kl F, Kampmannsgade 4, 1790 København V. Ca. 15. minutter fra Hovedbanegården. FIU-nr.: (Nordjylland). FIU-nr.: (København). Tilmelding til evt. netværksdannelse med kvinder i fagbevægelsen i andre lande foregår med særskilt tilmelding. Tovholder: Der er 6 netværks-møder henover året, samt deltagelse på Women Deliver mandag den 16. maj torsdag den 19. maj. I alt 10 dage. Nordjylland: Laila Stidsborg. Spørgsmål kan mailes til: København: Susanne Fast Jensen, 3F. Spørgsmål kan mailes til: NATURLIGVIS

18 FLUK - reunion Women- deliver Baggrund: Et af målene med FLUK var netværksdannelse med andre fagligt aktive, valgte og ansatte i fagbevægelsen. Netværk internt i FLUK, mellem FLUK hold og med andre i fagbevægelse/andre NGO er der arbejder for ligestilling. Med denne aktivitet, der foregår som en del af den store verdenskonference Women deliver, der afholdes i København i 2016, gives god mulighed for netværksdannelse og ny inspiration. Udbytte: Netværksdannelse. Ny viden. Ny inspiration til eget faglige arbejde. Indhold: Erfaringsudveksling med eget og andre FLUKhold om udfordringer og muligheder i fagbevægelsen lige nu. (Der holdes møde i 3F) Aktiv og individuel deltagelse på Women deliver i Bella Centret og evt. andre steder rundt i byen Se nærmere på: Obligatorisk deltagelse i fagbevægelsens konference/workshop Der er bl.a. mulighed for at: Holde taler på speakers corner Blive klogere i udstillingsområdet, hvor NGO er fra hele verden deltager Høre kronprinsesse Mary og andre kendisser tale om sociale og økonomiske gevinster ved styrkelse af kvinders position, især i 3. verdens lande. Se debatfilm og oplysende film Opleve kulturelle indslag: musik, dans og andre kreative begivenheder, deltage i workshops Målgruppe: Tidligere FLUK-hold. Tid og sted: To forberedelses og infomøder i 2015 (ikke mødepligt): Torsdag den 1. oktober 2015 kl Onsdag den 25. november 2015 kl Selve Women deliver konferencen: Mandag den 16. maj - ca. kl torsdag den 19. maj ca. kl Bella Center. Der indkvarteres på hotel i City og deltagerne får buskort til transport til og fra Bella Center, m.m. Tilmeldingsfrist: Senest søndag den 20. december 2015 (der skal vi kunne se den i FIU-systemet hos os). 18 KURSUSKATALOG

19 - med Naturligvis kursuskatalog FIU-nr.: Starlet/ Victoria/ Nynnerne: FLUK 1: FLUK 2: FLUK 3: FLUK 4: FLUK 5: FLUK 6: FLUK 7: FLUK M/K 1: FLUK M/K 2: FLUK M/K 3: FLUK M/K 4: FLUK M/K 5: FLUK M/K 6: Pris: 8.350,00 kr. Heri er inkluderet konferencegebyr til women deliver (500 dollars), lokal transport i København, overnatning, fortæring, oplevelser, materialer og undervisning. Tovholder: Susanne Fast Jensen, 3F. Spørgsmål kan mailes til: 10 år NATURLIGVIS

20 Følg en sag i Arbejdsretten Baggrund: Èt er teori, noget andet er praksis. Her har du mulighed for begge dele. Ideen er at holdet følger en helt konkret sag, denne belyses teoretisk, overværes i retten og efterfølgende evalueres/ analyseres. Udbytte: Målet er, at du som tillidsvalgt får en grundlæggende og dyb forståelse for processen og forløbet i en sag, med henblik på at du bliver klædt på til din egen ageren i en evt. sag. Indhold: Præsentation og teori af udvalgt relevant sag Overværelse af sag i arbejdsretten Analyse og evaluering Gennemgang af de mange faser af en konkret sag Forstå modpartens argumenter Se arbejdsrettens lokaler og møde procedørerne i sagen (hvis muligt) Målgruppe: Tillidsvalgte, der interesserer sig for arbejdsret og sagsfremstilling. Det er en fordel hvis du har taget faget, personalejura, men det er ikke en nødvendighed. Tid og sted: Kurset varer i alt 5 dage. To dage til præsentation af og teori bag en udvalgt relevant sag: Mandag den 18. januar og mandag den 1. februar kl En dag til overværelse af sagen i Arbejdsretten (dato, ikke fastsat). To dage til evaluering og analyse af sagen og evt. endnu et besøg i Arbejdsretten: Mandag den 9. maj og mandag den 30. maj kl Dansk Metal, Sjællandsbroen 2, 2450 København SV. eller 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V. Ca. 15. minutter fra Hovedbanegården. 20 KURSUSKATALOG

21 - med Naturligvis kursuskatalog Vi gør opmærksom på at det er et kursus med en fleksibel mødestruktur. FIU-Ligestilling er uden indflydelse på hvornår Arbejdsretten behandler sager, herunder om der sker udsættelse. Vi håber på det går glat, men du skal være forberedt på, der kan ske ændringer med de sidste datoer. FIU-nr.: Pris: ,00 kr. Tovholder: Susanne Fast Jensen, 3F. Spørgsmål kan mailes til: 10 år NATURLIGVIS

22 Human Ressource Management - med fokus på mangfoldighed (AU-fagmodulet) et valgfrit modul i Akademiuddannelsen i ledelse mulighed for en kompetencegivende eksamen der giver 10 ECTS. Baggrund: HR-afdelingerne har stor betydning for trivsel og retfærdighed på arbejdspladsen. For at kunne være en offensiv medspiller til HR-afdelingen er det nødvendigt med viden og forståelse for området. Formål: At du opnår en kompetence til at være offensiv medspiller i Human Ressource opgaver og processer på din arbejdsplads eller i din fagforening, med henblik på at tiltrække, fastholde, udvikle og afvikle medarbejdere. Udbytte: Når du er færdig med forløbet kan du: Anvende centrale metoder og redskaber, der knytter sig til beskæftigelse inden for HRM. området Vurdere problemstillinger og opstille samt vælge løsningsmuligheder Formidle problemstillinger og løsningsmuligheder inden for HRM området til kolleger, leder og fagforening Anskue/forholde/relatere/ HR funktioner til de situationer der opstår i din funktion som tillidsvalgt Indhold: Human Ressource Management i strategisk perspektiv Tiltrækning og rekruttering af medarbejdere med fokus på mangfoldighed Udvikling og fastholdelse af medarbejdere, trivsel, plads til alle, personalepolitikker Afvikling af medarbejdere HRM i Global og lokal perspektiv Udbytte: Eksamen er en mundtlig prøve med baggrund i en kort beskrivelse af det du gerne vil arbejde med. Der er ekstern censur og bedømmelse sker efter 7-trinsskalaen. Målgruppe: Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, samt valgte og ansatte i fagforeninger. 22 KURSUSKATALOG

23 Adgangskrav til eksamen: Du skal have gennemført én af følgende uddannelser: 1. Relevant erhvervsuddannelse 2. Relevant grunduddannelse for voksne (GVU) 3. Gymnasial uddannelse 4. Relevant uddannelse på samme niveau som nr. 1-3 OG du skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen skal fremsendes sammen med kursustilmelding. Såfremt du ikke opfylder ovennævnte, kan uddannelsesinstitutionen, der gennemfører eksamen optage dig ud fra en konkret vurdering, hvis det skønnes, at du har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Det kan f.eks. være en række FIU-kurser. Uddannelsesinstitutionen kan også optage dig efter en individuel kompetencevurdering i henhold til 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne der har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Er du i tvivl, om du opfylder de ovennævnte adgangskrav, skal du så hurtigt som muligt blive tilmeldt, så vil der blive lavet en konkret vurdering og evt. en individuel kompetencevurdering, som højst sandsynligt giver dig adgang til eksamen. Skulle det mod forventning ske, at du ikke kan optages, opkræves der ikke noget kursusgebyr og tilmelding annulleres. Undervisere: FIU-Ligestilling indgår aftale med en uddannelsesinstitution der har kompetence til at gennemføre eksamen. Tid og sted: Torsdage: 11. august, 18.august, 25. august, 1. september, 29. september, 13. oktober, 20. oktober, 10. november og 24. november. Alle dage kl Eksamen i dagtimerne forventeligt onsdag den 7. december. Dansk Metal, Sjællandsbroen 2, 2450 København SV. eller 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V. Ca. 15. minutter fra Hovedbanegården. FIU-nr.: Pris: ,00 kr. Tovholder: Susanne Fast Jensen, 3F. Spørgsmål kan stilles på mail til: NATURLIGVIS

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

. Det strategiske lederskab

. Det strategiske lederskab 2016. Det strategiske lederskab (AU-fagmodulet) med fokus på mangfoldighed et forløb med mulighed for kompetencegivende eksamen obligatorisk modul under akademiuddannelsen i ledelse giver 10 ECTS point

Læs mere

Coaching i organisationer

Coaching i organisationer 2015 Coaching i organisationer Med fokus på mangfoldighed. Et kompetencegivende forløb med eksamen. Fagmodulet er på 60 lektioner/10 ECTS point og er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse. FIU-Ligestilling

Læs mere

Stop Dreaming - styrk din personlige handlekraft - og gør dine drømme til virkelighed

Stop Dreaming - styrk din personlige handlekraft - og gør dine drømme til virkelighed 2013 Stop Dreaming - styrk din personlige handlekraft - og gør dine drømme til virkelighed Anne-Mette Michaelsen, Berrit Kvorning og Anita Mac vil med godt humør og stor seriøsitet støtte dig i at udvikle

Læs mere

Med håbet om et år med et aktivt ligestillingsarbejde. FIU-Ligestillingspartnerskabet. August 2013

Med håbet om et år med et aktivt ligestillingsarbejde. FIU-Ligestillingspartnerskabet. August 2013 Kursuskatalog Naturligvis 2014 er FIU-Ligestillings* samlede overblik over kurser, konferencer, dialogmøder og netværk i 2014. Du kan også følge kursusudbuddet på: www.fiu-ligestilling.dk Naturligvis 2014

Læs mere

Kursuskatalog NATURLIGVIS 2015

Kursuskatalog NATURLIGVIS 2015 Kursuskatalog NATURLIGVIS 2015 Efteruddannelsestilbud til dig, der er tillidsvalgt Det er en glæde for os igen i år at præsentere et bredt udbud af kurser, konferencer og netværk, der sætter fokus på ligestilling

Læs mere

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012 Kursusoversigt 2013 Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk August 2012 Oplag: 21.000 Udarbejdet af: TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: Flemming Rasch

Læs mere

NATURLIGVIS 2013. Kursuskatalog

NATURLIGVIS 2013. Kursuskatalog NATURLIGVIS 2013 Kursuskatalog NATURLIGVIS 2013 Kursuskatalog Kursuskatalog 2 Naturligvis 2013 Forord Naturligvis 2013 indeholder som sædvanlig en bred vifte af FIU-kurser, der alle har mangfoldighed og

Læs mere

Kvindelige ledere. På uddannelsen kan du bl.a. glæde dig til at møde: Karen Sjørup Ligestillingsforsker, Roskilde Universitet.

Kvindelige ledere. På uddannelsen kan du bl.a. glæde dig til at møde: Karen Sjørup Ligestillingsforsker, Roskilde Universitet. Kvindelige ledere På uddannelsen kan du bl.a. glæde dig til at møde: Karen Sjørup Ligestillingsforsker, Roskilde Universitet. Kirsten Normann Andersen Formand, FOA Århus. Lise Johansen, Ligestillingskonsulent,

Læs mere

FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder.

FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder. FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder. Et netværk for kvinder, etableret i samarbejde mellem CEVEA og FIU-Ligestilling. 1 FL 2014 er et netværk af kvinder, der i 2014

Læs mere

FL2016. Investering i ligestilling betaler sig

FL2016. Investering i ligestilling betaler sig FL2016 Investering i ligestilling betaler sig Anna Berg Fødevareforbundet NNF FL2016 Velkommen FL er et netværk for centralt placerede kvinder i fagbevægelsen, der sætter fokus på ligestilling med mange

Læs mere

Løndannelse, lønforståelse & ligeløn. Et redskabsgivende kursus for dig der vil arbejde for retfærdig løn på din arbejdsplads

Løndannelse, lønforståelse & ligeløn. Et redskabsgivende kursus for dig der vil arbejde for retfærdig løn på din arbejdsplads Løndannelse, lønforståelse & ligeløn Et redskabsgivende kursus for dig der vil arbejde for retfærdig løn på din arbejdsplads Baggrund: Dette kursus er til dig der har lyst til at dygtiggøre dig og udvikle

Læs mere

Kvindelig Meningsdanner

Kvindelig Meningsdanner Kvindelig Meningsdanner Kursus for kvinder med minoritetsbaggrund 1 På dette kursus kan du møde: Du vil selvfølgelig møde de andre spændende deltagere på kurset. Men ud over dem, vil du også møde en række

Læs mere

FL København. - nye strukturer? nye muligheder. Bridging the Gender gap i fremtidens fagbevægelse? - sammen om ligestilling

FL København. - nye strukturer? nye muligheder. Bridging the Gender gap i fremtidens fagbevægelse? - sammen om ligestilling 2015 FL 2015 - København - sammen om ligestilling - nye strukturer? nye muligheder for kvinder? Bridging the Gender gap i fremtidens fagbevægelse? Baggrund: Fagbevægelsen, og især de kvindedominerede forbund,

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

VOLD i hjemmet. Arbejdspladsens muligheder for at forebygge kønsbestemt vold.

VOLD i hjemmet. Arbejdspladsens muligheder for at forebygge kønsbestemt vold. VOLD i hjemmet Arbejdspladsens muligheder for at forebygge kønsbestemt vold. Fredag den 25. november er FN s mærkedag til bekæmpelse af vold mod kvinder. FIU-Ligestilling støtter som sædvanlig op om dagen

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Mangfoldighedsorganisering. - Idekatalog til tillidsvalgte, ansatte og valgte i afdelingerne

Mangfoldighedsorganisering. - Idekatalog til tillidsvalgte, ansatte og valgte i afdelingerne Mangfoldighedsorganisering - Idekatalog til tillidsvalgte, ansatte og valgte i afdelingerne Organisering handler om at involvere og engagere medlemmerne og gøre fagforeningen til en konkret, nærværende

Læs mere

F agligt netværk. - med fokus på organisering og mangfoldighed

F agligt netværk. - med fokus på organisering og mangfoldighed F agligt netværk - med fokus på organisering og mangfoldighed Vær med i et netværk med andre fagligt interesserede, hvor du på fyraftensmøder får mulighed for at få viden, inspiration og erfaringsudveksling

Læs mere

F agligt netværk. - med fokus på organisering og mangfoldighed

F agligt netværk. - med fokus på organisering og mangfoldighed F agligt netværk Vær med i et netværk med andre fagligt interesserede, hvor du på fyraftensmøder får mulighed for at få viden, inspiration og erfaringsudveksling og et måltid mad FIU-Ligestilling har 19

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 Midt i mulighederne FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORMÅL OG FORVENTET UDBYTTE Lederakademiet skal bidrage til at fastholde eller rekruttere nye ledere

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Akademiuddannelse i ledelse

Akademiuddannelse i ledelse Akademiuddannelse i ledelse STRATEGI. LEDELSE. ANSVAR Kom på niveau med din ledelse Spiller du en central rolle over for dine kollegaer, medarbejdere eller ledelse? Ønsker du at udvikle og styrke dine

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

ORGANISERING. Grundlæggende metoder i organiseringsarbejdet. Procesfacilitering i organiseringsarbejdet. Projektstyring af organiseringsprojekter

ORGANISERING. Grundlæggende metoder i organiseringsarbejdet. Procesfacilitering i organiseringsarbejdet. Projektstyring af organiseringsprojekter ORGANISERING Grundlæggende metoder i organiseringsarbejdet Procesfacilitering i organiseringsarbejdet Projektstyring af organiseringsprojekter International inspiration, kursus i Danmark og studierejse

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Forandringer Forandringer Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Rutiner og stabilitet bliver løbende udfordret gennem løbende forandringsprocesser på alle niveauer i virksomhederne

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune.

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. LEDERAKADEMIET 2013-2014 Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. Lederakademiets deltagere vil efter akademiets afslutning modtage et

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Akademiuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område

Akademiuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område Coaching i organisationer Deltageren udvikler i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis sin samtale- og kommunikationskompetence med særligt fokus på at kunne coache i organisatorisk kontekst.

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

FORENINGSLEDER- AKADEMI. Oktober 2013 marts 2014

FORENINGSLEDER- AKADEMI. Oktober 2013 marts 2014 FORENINGSLEDER- AKADEMI Oktober 2013 marts 2014 FORORD Udfordringerne for det frivillige foreningsliv, dets ledere og trænere er mange. Der stilles mange forventninger og krav bl.a. til at kunne organisere,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

Få succes med forandringer

Få succes med forandringer Få succes med forandringer - Inspiration og værktøjer til mellemlederens rolle som forandringsagent 1 6. - 1 7. m a r t s 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Potentialer, ressourcer

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Udviklingsseminar Styrk dine kompetencer i arbejdet med (lige)løn

Udviklingsseminar Styrk dine kompetencer i arbejdet med (lige)løn Udviklingsseminar Styrk dine kompetencer i arbejdet med (lige)løn For valgte og ansatte i afdelinger, forhandlingssekretære og andre der arbejder med løn og ligeløn Baggrund At sikre lige og retfærdig

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET poli Pers tik nale PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET 2 PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONALEPOLITIKKENS GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Fra forskelsbehandling til fælles trivsel

Fra forskelsbehandling til fælles trivsel Fra forskelsbehandling til fælles trivsel LO-fagbevægelsens holdning til forskelsbehandling og diskrimination på baggrund af etnisk eller national oprindelse, race, tro, religion og hudfarve. Marts 2012

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

Hvis du har brug for at vide mere, er du velkommen til at kontakte kursusleder Merete Andersen, LandboNord på tlf: 9624 1884 eller 2010 6194

Hvis du har brug for at vide mere, er du velkommen til at kontakte kursusleder Merete Andersen, LandboNord på tlf: 9624 1884 eller 2010 6194 Program for lederkursus 2009-10 På denne side finder du en samlet oversigt over modulernes indhold. På de følgende sider findes et detailprogram for hver af dagene. Hvis du har brug for at vide mere, er

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy Positive Devicance Academy Træning og kurser Indholdsfortegnelse 1 Overblik... 1 2 Introduktion til PD som metode... 2 3 Træning i PD praksis... 4 4 Praktiske oplysninger... 7 1 Overblik PD Academy tilbyder

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Retningslinjer for stress Ballerup kommune 25.11.2008. Hans Hvenegaard. TeamArbejdsliv. hhv@teamarbejdsliv.dk

Retningslinjer for stress Ballerup kommune 25.11.2008. Hans Hvenegaard. TeamArbejdsliv. hhv@teamarbejdsliv.dk Retningslinjer for stress Ballerup kommune 25.11.2008 Hans Hvenegaard TeamArbejdsliv hhv@teamarbejdsliv.dk Baggrunden for stressaftalen Arbejdsmarkedets parter i EU: Stressaftale 2004 DK kommunale parter:

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

STYRKELSE AF ARBEJDSMILJØGRUPPENS ROLLE PÅ ARBEJDSPLADSEN. Arbejdsmiljødagene 2017

STYRKELSE AF ARBEJDSMILJØGRUPPENS ROLLE PÅ ARBEJDSPLADSEN. Arbejdsmiljødagene 2017 STYRKELSE AF ARBEJDSMILJØGRUPPENS ROLLE PÅ ARBEJDSPLADSEN Arbejdsmiljødagene 2017 Lidt om mig Lidt om Jer Hvem er her i dag håndsoprækning: Arbejdsmiljørepræsentanter? Arbejdsmiljøledere? Hele arbejdsmiljøgruppen?

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban PROGRAM for: En uddannelse med certificering og kombineret teori og implementering på konkrete bedrifter med mulighed for professionel supervision. Med denne uddannelse får du mulighed for at kombinere

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE

VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE 2017 VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE Styrk dine kompetencer Hej tillidsvalgte Det er med stor glæde, at vi præsenterer vores nye katalog over vores tilbud på videreuddannelsen for tillidsvalgte. Dette

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

NATURLIGVIS 2012. Kursuskatalog

NATURLIGVIS 2012. Kursuskatalog NATURLIGVIS 2012 Kursuskatalog Indhold i det samlede Naturligvis 2012 Forord 2 Indholdsfortegnelse for køn- og ligestillingskurser 3 Køn- og ligestillingskurser 4-53 Indholdsfortegnelse for kurser om integration

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kurser for efteråret 2013 Kære frivillige Velkommen til PTU s kursuskatalog for efteråret 2013. Vi tilbyder igen en række spændende kurser for alle vores dygtige

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Praksisnær Lederuddannelse

Praksisnær Lederuddannelse Praksisnær Lederuddannelse - for ledere i første række t ed - m spunk ng N a g ud i DI is ks pra Efteråret 2014 Et samarbejde mellem Leder i første række Som leder i første række er du en vigtig og synlig

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere