DMMA. Nummer 5 Oktober 2012 DMMA. I NETUDGAVEN indikerer blå farve hyperlink MAX. DAGPENGESATS 788 KR. OM DAGEN 5 DAGE OM UGEN. Flagdagen 4/9-2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DMMA. Nummer 5 Oktober 2012 DMMA. I NETUDGAVEN indikerer blå farve hyperlink MAX. DAGPENGESATS 788 KR. OM DAGEN 5 DAGE OM UGEN. Flagdagen 4/9-2012"

Transkript

1 ISSN DMMA Nummer 5 Oktober Folketinget vedtager efterlønsordningen. Anker Jørgensen (S) 1999 Krav om 25 års medlemsskab af en a-kasse for efterlønsret samt særskilt kontingent. Poul Nyrup Rasmussen (S) DMMA 2006 Efterlønsalderen hæves. Lars Løkke Rasmussen (V) 2011 Loft over fradrag for faglige kontingenter på kr. årligt. Lars Løkke Rasmussen (V) 2012 Ændring af efterlønsregler og skattefrihed ved udbetaling af efterlønsbidrag. Lars Løkke Rasmussen (V) 2013 Halveret dagpengeret, fordoblet optjeningskrav. Helle Thorning Schmidt (S) I NETUDGAVEN indikerer blå farve hyperlink MAX. DAGPENGESATS KR. OM DAGEN 5 DAGE OM UGEN Flagdagen 4/9-2012

2 Kontor- og foreningslokaler: Mose Alle Rødovre Kontortid: Mandag-torsdag 9-16 Fredag 9-15 Tlf. tid: Mandag-fredag 9-15 Fredag Telefon: Fax: CO-Søfart Formand Ole Philipsen Sekret.ch. John Ibsen Fag. sekr. Ole Strandberg Fag. kons. Chr. Petersen Fag. kons. Kirsten Østergaard Kass./fagl. Corlis Hansen Bogholder Barno Jensen Kontorass. Mohni Bambara adresser: Se hjemmeside Hjemmeside: Søværnets Konstabelforening: Formand Ib Skoubo Forretningsf. Søren Frederiks Inform.medarb. Hanne Hansen adresser: ITF: Jens Fage-Pedersen Mail: Dansk Metal a-kasse Susanne Holmblad fax Mail: Min A-kasse Afdelingerne Mandag + tirsdag Onsdag lukket Torsdag Fredag (adresser m.v. se hjemmeside: 2 Forsidefoto: Søren Frederiksen. Billeder af Herluf Bidstrup - side 2, 20, 21, 25 - bringes med tilladelse fra Lena Bidstrup. R E D A K T I O N E N af dette nummer sluttet den 7. oktober 2012 Næste nummer: afleveres postvæsenet ca. 30. november på nettet (www.co-sea.dk) d. 25. november. Stof til december-nummeret skal være redaktionen i hænde senest den 9/ , eller efter aftale. I N D H O L D Faglige sager og noter... 4 Samsø Linien om Samsø Linien... 7 Bilfærgernes Rederiforening, årsb Fra høker til sætteskipper, Ian Hunter.. 14 DMMA dæk&maskine internt Månedens billede(r) DMMA catering internt og akutpakke Forlaget Nautilus og With-fonden Herluf Bidstrup år Domstolene og Grundloven De kommunale færger 5 - Agersø III Jonatan Leer - Chili Con Carne Jens C. Mohr: Farvel og tak skipper Månedens citat og Albert Engström Ferier Fagblad Ole Philipsen, ansvarshavende red. Ole Strandberg, red. + opsætning Reiner Burgwald (vedr. stof FOA-Søfart) Produktion: Special-Trykkeriet Viborg Oplag: eks. kontrolleret FMK/DF ISSN:

3 DOVNE eller ÆRLIGE Robert På mindre end et døgn blev en ung dansker, Robert Nielsen, kendt i alle afkroge af Danmark. Det skete efter han deltog i en ny udsendelsesserie på DR2 den 9. september, på den 2. side, som er et søndags-tillæg til de kendte deadline-udsendelser. Debatten bogstaveligt rasede i de følgende dage, med stort eftertryk på det umiddelbare øgenavn Dovne Robert. Den 14. september foreslog dagbladet Information i en leder, en forsigtig navneændring til Ærlige Robert og skrev afslutningsvis: Robert Nielsen har blot sagt tingene ligeud. Uanset hvordan man vender og drejer det, er det en kendsgerning, at der ikke er job nok til alle. Nogle søger 100 job og får afslag. Andre siger måske bare, de har søgt 100 job. Det behøver ikke være sandt, men det giver social accept. Samfundsmoralen bliver anfægtet, når en kontanthjælpsmodtager ikke skammer sig behørigt, men langt snarere end at kalde ham Dovne Robert bør man kalde ham Ærlige Robert. Hvad Robert havde formastet sig til var at håne pligt og måske-ret -mantraet og moralen. Han ønskede ikke et job som indebar pligten til at lade sig ydmyge, og han havde lært sig at finde veje til at flyve under radaren, når det gjaldt evnen til at bevare kontanthjælps-retten, ligesom han respekterede repressalier når de lejlighedsvis blev givet. Uden at ryste på hverken stemme eller hænder, udbasunerede han stille og roligt denne hån på landsdækkende TV. Som en Glistrup der fremviste sit nulskatte-kort offentligt, og erklærede skattesnydere for frihedskæmpere - og Danmark blev igen rystet i sin grundvold. Robert fik umiddelbart efter udsendelsen den 9. sept. to passende jobtilbud, og man kan mene at hans TV-optræden repræsenterede den ultimative jobsøgning på hans meget snævre interesse-felt. Hvad mere kan systemet forlange end at han stiller sig frem i al sin nøgenhed og fortæller hvem han er og hvad han vil? Ifølge professor i socialret Kirsten Ketcher, betyder Grundlovens 75 stk. 2, en ubetinget ret til sociale ydelser, hvis en borger ikke kan forsørge sig og sine. En retssag om spørgsmålet, har imidlertid ingen gang på jorden. Statsjuraen har gjort mange af Grundlovens bestemmelser mere eller mindre indholdsløse og hensigtsbetonede. Socialrettens retsbegreb er i dag underordnet pligtbegrebet. Dit håndtryk skal være fast, din påklædning stereotyp, din jobansøgning må ikke give udtryk for den mindste vaklen om at netop dette job er dit livs ønskejob..., ellers mister du retten... Alene når det gælder arbejdsløshedsdagpenge for de forsikrede, fylder den samlede lovgivning for tiden omkring sider. Det meste handler om hvad den arbejdsløse ikke må, så man kan få udstedt et antal repressalier og sparet nogle penge - svarende til et givet reformforslag. De sparede penge kan vi så bruge til at endnu flere kan sidde og administrere hvad den arbejsløse ikke må - og har pligt til. Dagpengeloven for de forsikrede burde kunne skrives på nogle få sider. Hvor længe har den forsikrede en ret og hvordan generhverves retten hvis den mistes. Skrot hele butikken og byg noget nyt, herunder en statue af Robert. Fjern al den gyselige moraliseren som slynger sig rundt i sider. OleS 3

4 LØNSEDLER revision v/ole Strandberg pr. 7/ FAGLIGE SAGER OG NOTER Vores operation lønseddel kampagne stopper for denne gang, men vi vil højst sandsynligt genoptage den til næste sommer. KØJ ARBEJDSSKADESTYRELSEN erhvervssygdomme Vi har i flere omgange forsøgt at få rygskader, opstået på baggrund af det hårde liv til søs, godkendt som en erhvervssygdom. Vores opfordring til medlemmerne i de sidste to numre af fagbladet om at indsende lønsedler for kontrol, er blevet overvældende godt modtaget blandt medlemmerne. Vi har modtaget rigtig mange løn- og arbejdstidsopgørelser til kontrol. Generelt undersøger vi om medlemmerne får den aftalte løn, pension og ferieprocent. Ligeledes kontrolleres diverse tillæg. I flere tilfælde har medlemmerne også bedt os kontrollere deres fridøgnsregnskab, altså forholdet mellem ude- og hjemmedage. Det volder mange medlemmer problemer at følge med i denne saldo, idet rederierne ikke alle opgør dagene pr. kalendermåned, men godt kan opgøre dagene i en skæv periode, f.eks. fra den 15. i en måned til den 14. måneden efter. Hver gang er det blevet afvist under henvisning til almindelig slitage, gigt eller en i forvejen dårlig ryg. På vegne af et medlem, gik vi denne gang ind i en endnu grundigere beskrivelse af arbejdsgangen og de mange daglige løft. Medlemmet har nu fået anerkendt sin ryglidelse som en erhvervssygdom, hvilket giver os håbet om, at vi for fremtiden kan få anerkendt flere sager. Det skal dog tilføjes, at medlemmet ligeledes har arbejdet i mange år på land, hvor medlemmet også havde mange daglige løft. JI Herfra skal lyde en opfordring til medlemmerne om at interessere sig for dette emne, og følge med måned for måned, idet et fridøgn jo har en høj værdi. 4

5 HJERNELØST AFSLAG PÅ fleksjob Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK 742 af 7/7-2009: 70. Jobcenteret giver tilbud om fleksjob til personer, som ikke modtager førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Stk. 2. Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante tilbud efter denne lov samt andre foranstaltninger, herunder eventuelt forsøg på omplacering på arbejdspladsen, har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse. Undtaget herfra er tilfælde, hvor det er åbenbart formålsløst at gennemføre de nævnte foranstaltninger forud for visitationen. Et medlem, tidligere hovmester, blev sygemeldt i marts 2011 efter en blodprop i lungen, hjertesvigt og senere tilstødende problemer med en nedsat nyrefunktion. I en statusattest fra Rigshospitalet 17/ skriver en overlæge: Patienten har en hypertensiv kardiomyopati, og tilstanden kan næppe ventes at forbedres meget. Prognosen er ganske alvorlig med en 5-års dødelighed, som i hvert fald er 10-20%. Vanligvis kan patienter, hvis de forbliver stabile i denne tilstand, passe et ikke-fysisk krævende erhverv på deltid..... En ny statusrapport fra Rigshospitalet 21/ bekræfter oplysningerne fra 17/6 i en lidt anderledes form, Sygdommen er varig og tilstanden kan formentlig ikke bedres medicinsk. Vil således fortsat være betydeligt arbejdsbegrænset og.. ikke kunne varetage et fysisk belastet erhverv, og vil næppe heller kunne varetage et arbejde på fuld tid. Medlemmets egen læge skriver 26/ at lidelsen er kronisk, så det vurderes, at der ikke kan blive tale om et fuldtidsjob på noget tidspunkt. Kommunens lægekonsulent (de kommunale lægekonsulenter har ofte overraskende standpunkter i forhold til specialisterne), bekræfter statusattesterne den 9/ ved at skrive: Funktionsniveauet varigt nedsat. Ved stabilitet i hjertelidelsen kan pgl. klare et ikke fysisk krævende arbejde på deltid, vil have brug for reduceret arbejdstid med mulighed for pause.... Lidelsen er kronisk. Medlemmet har været i arbejdsprøvning som lagermedarbejder fra ultimo januar til primo april Hun har hen over perioden udvidet arbejdstiden til 20 timer om ugen, men med pauser svarende til en reel arbejdstid på 15 timer om ugen. I statusrapporten hedder det at pågældende har høj arbejdsmoral og stærk arbejdsidentitet, og gør en ære ud af at klare sig selv. Konkluderende om fremtiden: Det skønnes derfor meget hjælpsomt for hendes somatiske stabilitet, at hun godkendes til ansættelse på særlige vilkår, og at hendes fremtidige arbejdstid ansættes til maksimalt 20 timer ugentligt, således at risikoen for overbelastninger af hjertet minimeres. Hvad mere skal der til for at opfylde betingelserne for tildeling af fleksjob? Vores medlem er 48 år, ugift og barnløs. Hun ikke bare brænder efter at komme i et skånsomt arbejde, hele hendes liv roterer om arbejdsidentiteten. Man kunne næsten sige, hun med alle midler må forhindres i at tage et fuldtidsarbejde i køkken-branchen, med alvorlige livstruende konsekvenser. Herlev Kommune ser imidlertid anderledes på det. Den 23. august træffes der afgørelse om at medlemmet ikke er berettiget til fleksjob. Kommunen tilsidesætter både rigshospitalets overlæge og egen lægekonsulent og beslutter at:... din arbejdsevne ikke er varigt nedsat i et omfang, der udelukker beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Fortsættes side 6 5

6 Foreningen har anket afgørelsen på vegne af vores medlem den 18/9, og den 28/9 har kommunen meddelt at afgørelsen fastholdes og anken videresendes til Beskæftigelsesankenævnet. Begrundelsen er at medlemmet antages ved et længerevarende revalideringsforløb/virksomhedspraktik vil kunne øge sin arbejdstid yderligere og i en udstrækning som betyder, at... kan opnå selvforsørgelse på normale vilkår. OleS Efterlønsordningen Halvåret hvor det var muligt at melde sig ud af efterlønsordningen, og få eget-bidraget skattefrit tilbage, sluttede 1. oktober, og den foreløbige status er nu udført i a-kasserne. Her er noget oversigt: Dansk Metal * Antal personer tilmeldt ordningen: * Antal personer udmeldt i perioden: svarende til 53% * Kroner udbetalt: * I gennemsnit udbetalt pr. udmeldt: Min A-kasse * Antal personer tilmeldt ordningen: * Antal personer udmeldt i perioden: svarende til 47% * Kroner udbetalt: ca * I gennemsnit udbetalt pr. udmeldt: Alle a-kasser Torsdag 4/10: Seneste tal trukket fra Arbejdsmarkedsstyrelsen viser, at danskerne samlet set har fået udbetalt 26,6 milliarder kroner, og det er 9,1 milliarder kroner mere end forventet. DANSK METAL kongres 2012 Lørdag den 8. september til onsdag den 12. september, afholdt Dansk Metal kongres i Aalborg med 410 delegerede. Dansk Metals Maritime Afdeling (DMMA) deltog med 8 delegerede, som ses herunder, fra venstre mod højre: Henrik Mikkelsen (DFDS), Torben Olsson (BornholmerFærgen), Nya Schultz (DMMA), Dorthe Heide (DFDS), Ole Philipsen (formand DMMA og CO-Søfart), Keld Bækkelund (Dansk Metal, forbundssekretær), Erik Sørensen (Scandlines), Jens Chr. Raassi Andersen (CO-Søfart) 6

7 Claus Jensen, tidligere næstformand, blev valgt til forbundsformand efter Thorkild E. Jensen, der havde valgt at stoppe efter 9 år som formand. Claus Jensen Ny næstformand: Henrik Kjærgaard. Forbundssekretærerne Keld Bækkelund Hansen og Per Påskesen blev genvalgt og som nye forbundssekretærer indvalgt Steffen Hansen og Anders Laubjerg. Hovedkasserer Torben Poulsen genvalgt. Love: Der blev vedtaget lovændringer som er strukturtilpassende, og som skal animere til mere opsøgende arbejde på virksomhederne. Herunder: * Regioner skæres væk * Antal udvalg reduceres * Kongresfrekvensen ændres til 4 år * Antal delegerede reduceres. En særudgave af Metal Magsinet omhandler kongressen, og kan hentes herfra: og%20presse/nyheder/2012/september/kongressen%20lagde%20nye%20spor.aspx SAMSØ LINIEN om SAMSØ LINIEN I forordet skriver direktør og tidligere bestyrelsesformand Peter Berndt, om baggrunden for bogens tilblivelse: "Den blev til i frustration over, at et veldrevet, velkonsolideret lille færgerederi blev offer for et delvis statsejet rederi's ekspansionspolitik og lokale politikeres manglende klarsyn og indsigt i færgedrift". Udgivet: 1/10, 204 sider Forfatter: Journalist Bjarne Jensen Pris: 250 kroner fra: Samsø Linien A/S Strandbakkevej 2, Kolby Kås 8305 Samsø Så er mavefornemmelsen på plads, og der er heller ingen tvivl om at hovedkilderne til bogen er Peter Berndt og direktør Valter Merrild-Hansen. Desværre afslog BHT's direktør Mads Kofod at deltage som kilde, formentlig af egne odiøse grunde. Alle fremtrædende færgefolk, også Peter Berndt, Valter Merrild og Mads Kofod havde i perioden egne stormagtsdrømme for færgefart. Bogen er imidlertid velskrevet og vellæst. Vi fik vores egen Samsø-ekspert, Barno Jensen, til at scanne den, og han giver den relativt pæne karakterer for sanddruelighed. På de følgende sider har vi skrevet et sammendrag, på bogens egne præmisser. Er færgeudbud rent show på storkapitalens betingelser, kommer man let til at tænke. 7

8 8 LOUIS GRAU Flest afgange - laveste priser - korteste sejltid Sådan var mottoet for den entreprenante skibsreder Louis Grau og hans Samsø-rederi, der siden 1966 besejlede Samsø fra Hov i Jylland, syd for Århus, og den korteste vej mellem fastlandet og Samsø. Sejladsen foregik i konkurrence med statsrederiet DSB, som havde besejlet øen siden 1914, med stop i Kolby Kås på ruten mellem Kalundborg og Århus. I 1979 sagde staten (DSB) stop til at stoppe i Kolby Kås, på grund af stadig voksende underskud på ruten, og samsingerne blev rasende, men staten holdt fast og overlod ansvaret for besejling af øen til Århus Amt. I maj 1979 kunne Louis Grau præsentere SAM- SINE, men champagneflasker der ikke ville knuses, varslede stormvejr forude. SAM-SINE var bygget for lånte penge og regnskaberne gav underskud - Grau måtte vandre til amtet med hatten i hånden, og amtet fik flertal i bestyrelsen. Mens Grau s privatøkonomi af flere grunde gik i smulder, blev rederidriften efterhånden, og efter salg af et skib, rentabel. I 1988 skruede amtets revisor en plan sammen hvorefter en nystiftet Samsø-Fonden overtog rederidriften fra en skuffet Grau. DE FØRSTE ÅR Årene blev problematiske fortæller Bjarne Jensen. Skibsfører Ole Schwartz blev udnævnt til direktør men endte med en fyreseddel i december Både han, bestyrelsesformanden og fire kaptajner blev i 1993 idømt bøder for sjusk med sikkerheden. Ex-redaktør Per Rungholm fra Søfart begyndte ivrigt at ville styre færge-debatten fra sit eget blad Sam-Tid ( - hans stemme er aldrig siden ophørt i øens livlige færgedebat), og Sømændenes Forbund beskyldt for at have indgået lokumsaftaler for at sejle en matros for kort. VALTER MERRILD-HANSEN Kunden er chefen I starten af 1993 tiltrådte Valter Merrild-Hansen som rederichef, med henblik på at få strammet op på sikkerheden. Valter Merrild havde mange år til søs bag sig og var forud ansat som skibsinspektør i Søfartsstyrelsen. Merrild lagde sin egen konsekvente ledelsesstil, også med stor involvering af de søfarende bredt set. På øen voksede hans upopularitet imidlertid. På den ene side mistede erhverslivet på Samsø sit monopol på at være leverandører til rederiet, og på den anden side fravalgte Valter Merrild at flytte til Samsø. Han var fra Frederikshavn og prestigeprojektet VESBORG blev bygget på værft i Frederikshavn. Det gav skumlerier om noget der i ø-sprog blev til korruption. Da Valter Merrild og familie endelig overvejede at flytte til øen, gjorde et hadsk læserbrev i SamsøPosten udslaget. Familien skulle ikke udsættes for øboernes luner om færgedriften. Med det større skib VESBORG indsat i 1995, og navneskifte til SAMSØ LINIEN, flyttede sætteskipperne ud af rederidriften og ind kom skibsførerne. Senere markante takststigninger fik ø-debatten til at blusse. DRØMMEN OM ÅRHUS og ruten til Sjælland Det negative befolkningspres på Samsø havde allerede i 1976 givet anledning til en drøm om en direkte rute mellem øen og Århus. Efter et større slagteri på øen blev varslet lukket i 1996 (det blev lukket i 1999) fik planerne ny næring og igen i 2005 og op til nutiden - men prognoserne var hver gang for usikre til projektet. I 1997 blev Storebæltsbroen indviet og Scandlines etableret. Det statslige rederi fik hurtigt stormagtsdrømme om besejling af de danske øer til afløsning for Storebælts-trafikken, men Samsø Linien vandt et udbud ultimo 1997 om ruten Kalundborg-Kolby Kås, til stor fortrydelse for Scandlines der truede med at anlægge retssager mod det lille ø-rederi. En ny færge blev kontraheret ved Ørskov Stålskibsværft i Frederikshavn efter EU-udbud og

9 KYHOLM leveret ultimo Samsø Linien var i festrus. EU SPILLER BOLD og ny bestyrelse I slut-halvfemserne blandede EU sig direkte og indirekte i fragtstøtteordninger og eneretsbesejlingen på Jyllandssiden. Fremtiden blev igen uventet uvis, og amtet mente der skulle ny bestyrelse til med mere søfarts-kompetance. I april 2000 blev Peter Berndt, med 25 års fortid fra DFDS som styrmand/kaptajn og efterfølgende personalechef hos B&W og Scandlines, valgt som bestyrelsesformand med andre sagkyndige nye bestyrelsesmedlemmer. Allerede i maj 2000 accelererede konflikterne om fragtstøtten. Samsø s landmænd blokerede færgerne 12. maj, men nye regnestykker der både skulle få ligningerne til at gå op, og tilfredsstille EU, var vanskelige at få øje på. De næste par år blev der spillet poker på højt plan mellem amt, kommune og rederi for at løse takst- og tilskudsproblematikker, før der blev indgået en aftale med opsigelsesklausul, som samtidig indebar en harmonisering af priser på overfarten til Sjælland og Jylland samt priser over Storebæltsbroen. PASSAGERER ELLER CHARTERGÆSTER En kongside hos Valter Merrild havde været lejlighedsvis brug af en færge til charterformål. I september 2001 medførte en chartertur med ansatte fra Danfoss imidlertid at en snebold rullede sig op til en høj snedjævel. En enkelt eller to chance-bilister var blev efterladt på kajen i Sælvig af en afløserfærge, og det medførte dagen efter en notits i Århus Amtsavis. Bolden rullede og Samsø Kommune brugte anledningen til at nedsætte tilskuddet til rederiet dramatisk. Resultatet var prisstigninger og så var fanden igen løs på øen. TANKEEKSPERIMENT I 2002 lancerede bl.a. Peter Berndt en næsten eksotisk ide om et dansk ø-rederi De Forenede Ø-Emirater. Tanken var rettet mod øerne Ærø, Læsø og Samsø. Samtidig foreslog danske forskere at se hinsidan mod det svenske system, hvor færgetrafikken opfattes som en del af vejnettet, med næsten gratis transport til og fra øerne. Samarbejdet mellem de tre kommuner endte imidlertid i trakasserier om, hvor det ene eller det andet palæ for fælles-rederiet skulle placeres, og Peter Berndt aflivede sin egen ide i mens andre tænkte videre. Ved to licitationer i 2002, fra henholdsvis Samsø Kommune og Trafikstyrelsen, vandt Samsø Linien igen kontrakten på de to ruter for perioden MEDIER OG FAGFORENINGER For ø-boere er færgetrafikken et yndet samtaleog stridsemne - desto mindre ø, desto mere debat og strid. På Samsø er SamsøPosten bannerfører for en bølgende debat om rederi og trafik. Samsø Liniens holdning til debatterne var klart at svare ingen kommentarer, formentlig med henblik på ikke at bære ved til bålet. I 2003 gik det galt under en fagretslig konflikt med Dansk Sø-Restaurations Forening, da Østjyllands Radio var på sporet af noget skandaleagtigt. Efter Valter Merrild havde svaret at han ikke ville kommentere en kendelse før han havde nærlæst den, sendte radioen efterfølgende en række slibrige historier om rederiet, som gav anledning til megen indre tumult. Efter sigende dementerede radioen efterfølgende historierne. OLIETILLÆG OG RABATKORT Rederiet var kendt for at forhandle gode langvarige oliekontrakter hjem, men måtte som andre, fra tid til anden hæve priserne med henvisning til brændstofomkostninger. Da rederiet i 2005 også hævede priserne på 10-turs rabatkort med henvisning til olieprisen, kunne en læser i SamsøPosten håne rederiet med ros for at sikre sig mod oliepriser, på samme vis som kunden havde sikret sig ved et købe et 10-turs-kort mod prisstigninger på disse 10 ture. 9

10 10 I december 2006 tabte rederiet sagen om rabatkort-priser i Forbrugerklagenævnet, men kunne efterfølgende hævne sig da olieprisen faldt. FREM MOD NYT FÆRGEUDBUD Samsø Linien sejlede i alle årene, med en enkelt undtagelse, med overskud og aktiekapitalen var i 2007 på 94 millioner kroner. Økonomien var sund, og det gav også næring til diskussioner på Samsø om hvem fondens midler retteligt tilhørte. Ellers gik livet på Samsø med en blæksprutteagtig diskussion hvor klummeskriveren Per Rungholm (alias Nautilus ) ofte boltrede sig i orkanens centrum, som den uegennyttige sagkyndige kommentator. Diskussionerne handlede om et koordineret udbud for de to ruter, fælleshavn i Kolby Kås, katamaran-færge og dobbeltender-færger, kommune versus amt versus fond versus rederi, kontrollen over Samsø Fonden og et nyt kommunalt rederi Samsøfærgerne A/S. I oktober 2006 overnattede BornholmTrafikkens direktør Mads Kofod på øen, og skrev næste dag et næsten kæresteagtigt brev til Samsø's borgmester. Brevet bebrejdes han senere som overivrigt, men grundlaget var lagt for en ny mulighed, uanset han fik et køligt forretningsbrev tilbage om at læse videre i udbudsbetingelserne. Striden mellem amt og kommune fortsatte og amtsborgmesteren udtalte at på en ø ruller kritik som en snebold, og afstanden fra gadekær til borgmesterkontor er fort kort til at færgeansvaret kan overlades til øen. Imens voksede kritikken mod Valter Merrild på øen, og han blev den centrale syndebuk. Øboerne ønskede ham stadig mere højlydt fyret men han blev fastholdt som direktør for professionalisme, uagtet rederiets bestyrelse kunne ønske han optrådte mere diplomatisk. ET FÆRGEUDBUD DER RYSTEDE Samsø-Jylland ruten blev udbudt af kommunen i licitation 8/ Tre rederier bød ind, nemlig Samsø Linien, BHT og kommunens eget kontrolrederi. Samsø Linien bød ind med den planlagte katamaran-færge og kommunetilskud på 13,2 millioner kroner årligt, mens BHT bød ind med nybygning fra Grækenland og kommunetilskud på 0 kroner. BHT vandt og Samsø Linien forsøgte at genvinde fatningen. Først mente de at kunne besejle Jyllands-ruten på rent kommercielle vilkår i konkurrence med NFS (BHT havde stiftet nyt selskab til driften sammen med Clipper Group under navnet Nordic Ferry Services). De vandt også licitationen på Sjællands-siden, men alle planer smuldrede sammen og det endte med de tilbød NFS samarbejde. KANHAVE KANHÆNDE Danske Færger - som NFS senere kom til at hedde - fik svære startvanskeligheder med besejlingen af ruten til Jylland. Græker-færgen KANHAVE blev mere end et år forsinket fra værftet, hvor strejker og konflikter bølgede frem og tilbage, og først søsat i juni Både den græske historie og det efterfølgende første års sejlads på Samsø var højdramatiske. Intet gik som forventet, og mens Valter Merrild i var øens mest elskede hadefigur, måtte Mads Kofod fra Bornholm efterhånden indtage hans plads. Det gik så vidt at øen, gennem en journalist på SamsøPosten, i en plakat erklærede at de ønskede Valter Merrild tilbage. Tabene på KANHAVE blev opgjort til mere end en kvart milliard kroner. Ruten til Sjælland overtog Danske Færger endeligt fra 1/7-2009, og Samsø Linien måtte lægge 20 millioner oven i aftalen for at slippe ud af kontrakten. Samsø Linien eksisterer fortsat som ejer af et enkelt skib, der er chartret ud for en 10-års periode til Danske Færger. Det er færgen LOL- LAND som i dag besejler Spodsbjerg-Tårsruten. Færgen blev oprindeligt døbt SAMSØ. Her i slutningen af 2012 starter udbudsshowet om besejling af øen igen. Denne gang truer kommunen med for alvor at byde ind med eget rederi. The Show Most Go On. OleS

11 Da Valter Merrild var mest upopulær på øen, udstillede en lokal billedhugger en skulptur ved hovedlandevejens side, som han kaldte "røv med ører". Valter Merrild mistede besindelsen og anlagde sag som han selvfølgelig tabte. Valter Merrild Senere blev det Mads Kofods tur til at blive vredet i maskinen. En journalist fra SamsøPosten er blevet tildelt "æren" for ovenstående plakat. Mads Kofod VESBORG set gennem koøje fra KANHAVE efter afskedsreception for Valter Merrild 27/

12 Diagrammer er hentet fra årsberetningen. Da Bilfærgernes Rederiforening forrige år udgav deres årsberetning , anmeldte vi den på hjemmesiden under overskriften: REGNEKUNST BILFÆRGERNES REDERIFORENING KAN HELLER IKKE REGNE "Heller ikke" var ment som en underfundighed, fordi en repræsentant for Danmarks Rederiforening, kort forinden var "kommet til" at udnævne 10% af Danmarks befolkning som erhvervsaktive i "Det Blå Danmark", på rederiforeningens hjemmeside. "Fejlen" blev efterfølgende rettet uden kommentarer beretningen omhandlede for det meste en beskrivelse af færgedriftens vanskelige situation, efterfulgt af anmodninger om at fjerne sprogkravene til færge-besætningerne, samt give adgang for indenrigsfærgerne til DIS-registret (altså udenlandsk arbejdskraft og nettolønninger). Det mest besynderlige afsnit var imidlertid et afsnit om overenskomsterne som pointerede at de ansatte havde: Kort arbejdstid, flere fridage og god løn. gentaget, og de forkerte lønangivelser blev forsvaret med at der var tale om bruttolønninger. Årsberetning I hovedtrækkene er beretningen ikke meget forskellig fra beretningen Færgefarten har været ramt af "krisen" - som resten af landet - siden For os er det mest interessante afsnittet: Beskæftigelse på danske skibe. Ifølge beretningen er der beskæftiget godt 20% af alle søfarende i den danske handelsflåde, i færgefarten, og langt de fleste er danskere. Umiddelbart efter kommer der et afsnit med teksten: "Det er Bilfærgernes Rederiforenings opfattelse, at brug af engelsk skaber mindst lige så god kommunikation og dermed sikkerhed for passagererne som et skandinavisk sprog. Det er ønskeligt, at dette forhold undersøges nærmere, med henblik på at undgå at sprogkrav bliver en teknisk handelshindring." Beskæftigelsen i: Scandlines + Danske Færger + Mols-Linien + HH Ferries. Vi vender tilbage til substansen om disse arbejdsvilkår, men skal her blot nævne at rederiforeningen dengang skrev, at en ufaglært skibsassistent på tidspunktet tjente kr/måneden i skibe med holddrift og i skibe med mønstret besætning. Efter en ironisk gennemgang på hjemmesiden af bilfærgernes påstande, modtog vi en mærkelig indholdsløs mail fra den ansvarlige, hvor det forkerte regnestykke om arbejdstiden blev 12

13 Lønnen I år er løntallene på sin vis rigtige, men sproget omkring lønnen er tendentiøst. Bruttolønnen, som i blev hævet med nogle tusinde kroner for skønhedens skyld, er principielt rigtig i år når arbejdsgiverens bidrag til pension tillægges. Det er bare ikke den sprogligt korrekte måde at angive en løn på, når man skriver "aflønnes med" - uden at tilføje incl. arbejdsgivers bidrag til pension. Når man skriver "aflønnes med" uden bemærkninger, så er der tale om lønkroner før skat og arbejdsmarkedsbidrag. Arbejdstid og fridage Her gentager rederiforeningen sit påstulatregnestykke om at søfarende både har kortere arbejdstid og flere fridage end arbejdstagere på landjorden. Det er en besynderlig fremturen. For den landansatte er det nøjagtige årlige timetal afhængigt af hvordan de skæve helligdage falder. Her er antal arbejdstimer for tre år: 2011: 1646,5 timer 2012: 1639,1 timer 2013: 1631,7 timer For skibsassistenten er timetallet uafhængigt af årstallet og kan beregnes til: timer. (med teoretisk mulighed for nogle få timers kompensation for arbejde i julen). At den søfarende har flere fridage end den landansatte, modsvares af længere arbejdstid pr. arbejdsdag (12 timer). Man må antage at bilfærgerne fremturer med deres påstande, for at give politikerne indtryk af ekstravagante betingelser for de søfarende. Det er noget forpisket tågesnak. I forhold til majoriteten af passagerernes nationalitet, vil enhver form for fremmedsprog være en yderligere sikkerhedsrisiko i en nødsituation, hvor alle hurtigt bliver paniske i en eller anden udstrækning. Dem der forstår mindst, følger flokken. Hvis flokken er i tvivl om der er rødt eller grønt, går det hele amok. 13

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle. Pressenævnet Gyldenløvesgade 11, 4. 1600 København V 25. marts 2008 Klage over afslag på anmodning om genmæle Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Voldsomme angreb på dagpengesystemet Sidste år oplevede vi store angreb på de lediges rettigheder. - Halveringen af dagpengeperioden 2 4 - Fordobling af timekrav

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

Kendskab til sociale ydelser

Kendskab til sociale ydelser Kendskab til sociale ydelser Danskere er uvidende om socialt sikkerhedsnet ASE har spurgt et repræsentativt udsnit af danskere om deres kendskab til dagpenge og kontanthjælp. Omkring hver tredje er enten

Læs mere

BORGER VS FORVALTNING

BORGER VS FORVALTNING BORGER VS FORVALTNING 8 ADVOKATEN 01 10 / 2 0 1 45 T E M A E T E R S K R E V E T AF HANNE HAUERSLEV FOTO: SIF MEINCKE FORVALT- NINGENS SKØN TIL SERVICE- EFTERSYN Forvaltningens afgørelse om hjemmehjælp,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål:

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål: Fra: Sendt: 26. oktober 2014 20:52 Til: 'ask@ask.dk' Emne: Tilføjelse til klage - 14-641-0043 Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 9. december 2010 i faglig voldgiftssag FV 2010.173: 3F Privat Service, Hotel og Restauration Metal Søfart 3F Sømændenes Forbund 3F Transportgruppen (faglig sekretær Bent

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens Ifølge retsbogsudskrift af 16. april 2012 fra Retten i Horsens blev den mellem parterne verserende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Arbejds- og ansættelsesret

Arbejds- og ansættelsesret Arbejds- og ansættelsesret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Advokat Morten Ulrich 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent (Ny) EFTERLØN Samira Ottosen Specialkonsulent Formålet med i dag. Overblik over de generelle efterlønsregler, herunder Ændringerne i hovedtræk Din efterlønsalder Pensionsmodregning Skattefri præmie Fravalg

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende

Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende Søfartsstyrelsen har registreret følgende aftaler i hovedoverenskomster, særoverenskomster og i lokale

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

D O M. Sagen angår en prøvelse af Ankestyrelsens afgørelse af 23. september 2011.

D O M. Sagen angår en prøvelse af Ankestyrelsens afgørelse af 23. september 2011. D O M Afsagt den 30. september 2014 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ejler Bruun, Ole Dybdahl og Martin Broms (kst.)). 3. afd. nr. B-659-13: 3F som mandatar for A (advokat Mads Krøger Pramming)

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt:

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt: www.per-olof.dk email til Per-Olof Johansson Blog En ærlig Grundlov Per-Olof Johansson [Læserbrev trykt i Jyllands-Posten 19.9.1969], på Internet her: En ærlig Grundlov Hjulpet af nutidens teknik har jeg

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

8) Er en kommune pligtig til at offentliggøre grundlaget for udmåling af tilskud (budgettet) til a. løn, jf. bekendtgørelsens 5,

8) Er en kommune pligtig til at offentliggøre grundlaget for udmåling af tilskud (budgettet) til a. løn, jf. bekendtgørelsens 5, 1) Hvad forstås ved løn under sygdom, jf. BPA-bekendtgørelsens (herefter bekendtgørelsen) 5, stk. 4? Er det a. fuld påregnelig løn (i overensstemmelse med vagtplanen), inkl. tillæg og pension b. grundløn

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere