DMMA. Nummer 5 Oktober 2012 DMMA. I NETUDGAVEN indikerer blå farve hyperlink MAX. DAGPENGESATS 788 KR. OM DAGEN 5 DAGE OM UGEN. Flagdagen 4/9-2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DMMA. Nummer 5 Oktober 2012 DMMA. I NETUDGAVEN indikerer blå farve hyperlink MAX. DAGPENGESATS 788 KR. OM DAGEN 5 DAGE OM UGEN. Flagdagen 4/9-2012"

Transkript

1 ISSN DMMA Nummer 5 Oktober Folketinget vedtager efterlønsordningen. Anker Jørgensen (S) 1999 Krav om 25 års medlemsskab af en a-kasse for efterlønsret samt særskilt kontingent. Poul Nyrup Rasmussen (S) DMMA 2006 Efterlønsalderen hæves. Lars Løkke Rasmussen (V) 2011 Loft over fradrag for faglige kontingenter på kr. årligt. Lars Løkke Rasmussen (V) 2012 Ændring af efterlønsregler og skattefrihed ved udbetaling af efterlønsbidrag. Lars Løkke Rasmussen (V) 2013 Halveret dagpengeret, fordoblet optjeningskrav. Helle Thorning Schmidt (S) I NETUDGAVEN indikerer blå farve hyperlink MAX. DAGPENGESATS KR. OM DAGEN 5 DAGE OM UGEN Flagdagen 4/9-2012

2 Kontor- og foreningslokaler: Mose Alle Rødovre Kontortid: Mandag-torsdag 9-16 Fredag 9-15 Tlf. tid: Mandag-fredag 9-15 Fredag Telefon: Fax: CO-Søfart Formand Ole Philipsen Sekret.ch. John Ibsen Fag. sekr. Ole Strandberg Fag. kons. Chr. Petersen Fag. kons. Kirsten Østergaard Kass./fagl. Corlis Hansen Bogholder Barno Jensen Kontorass. Mohni Bambara adresser: Se hjemmeside Hjemmeside: Søværnets Konstabelforening: Formand Ib Skoubo Forretningsf. Søren Frederiks Inform.medarb. Hanne Hansen adresser: ITF: Jens Fage-Pedersen Mail: Dansk Metal a-kasse Susanne Holmblad fax Mail: Min A-kasse Afdelingerne Mandag + tirsdag Onsdag lukket Torsdag Fredag (adresser m.v. se hjemmeside: 2 Forsidefoto: Søren Frederiksen. Billeder af Herluf Bidstrup - side 2, 20, 21, 25 - bringes med tilladelse fra Lena Bidstrup. R E D A K T I O N E N af dette nummer sluttet den 7. oktober 2012 Næste nummer: afleveres postvæsenet ca. 30. november på nettet (www.co-sea.dk) d. 25. november. Stof til december-nummeret skal være redaktionen i hænde senest den 9/ , eller efter aftale. I N D H O L D Faglige sager og noter... 4 Samsø Linien om Samsø Linien... 7 Bilfærgernes Rederiforening, årsb Fra høker til sætteskipper, Ian Hunter.. 14 DMMA dæk&maskine internt Månedens billede(r) DMMA catering internt og akutpakke Forlaget Nautilus og With-fonden Herluf Bidstrup år Domstolene og Grundloven De kommunale færger 5 - Agersø III Jonatan Leer - Chili Con Carne Jens C. Mohr: Farvel og tak skipper Månedens citat og Albert Engström Ferier Fagblad Ole Philipsen, ansvarshavende red. Ole Strandberg, red. + opsætning Reiner Burgwald (vedr. stof FOA-Søfart) Produktion: Special-Trykkeriet Viborg Oplag: eks. kontrolleret FMK/DF ISSN:

3 DOVNE eller ÆRLIGE Robert På mindre end et døgn blev en ung dansker, Robert Nielsen, kendt i alle afkroge af Danmark. Det skete efter han deltog i en ny udsendelsesserie på DR2 den 9. september, på den 2. side, som er et søndags-tillæg til de kendte deadline-udsendelser. Debatten bogstaveligt rasede i de følgende dage, med stort eftertryk på det umiddelbare øgenavn Dovne Robert. Den 14. september foreslog dagbladet Information i en leder, en forsigtig navneændring til Ærlige Robert og skrev afslutningsvis: Robert Nielsen har blot sagt tingene ligeud. Uanset hvordan man vender og drejer det, er det en kendsgerning, at der ikke er job nok til alle. Nogle søger 100 job og får afslag. Andre siger måske bare, de har søgt 100 job. Det behøver ikke være sandt, men det giver social accept. Samfundsmoralen bliver anfægtet, når en kontanthjælpsmodtager ikke skammer sig behørigt, men langt snarere end at kalde ham Dovne Robert bør man kalde ham Ærlige Robert. Hvad Robert havde formastet sig til var at håne pligt og måske-ret -mantraet og moralen. Han ønskede ikke et job som indebar pligten til at lade sig ydmyge, og han havde lært sig at finde veje til at flyve under radaren, når det gjaldt evnen til at bevare kontanthjælps-retten, ligesom han respekterede repressalier når de lejlighedsvis blev givet. Uden at ryste på hverken stemme eller hænder, udbasunerede han stille og roligt denne hån på landsdækkende TV. Som en Glistrup der fremviste sit nulskatte-kort offentligt, og erklærede skattesnydere for frihedskæmpere - og Danmark blev igen rystet i sin grundvold. Robert fik umiddelbart efter udsendelsen den 9. sept. to passende jobtilbud, og man kan mene at hans TV-optræden repræsenterede den ultimative jobsøgning på hans meget snævre interesse-felt. Hvad mere kan systemet forlange end at han stiller sig frem i al sin nøgenhed og fortæller hvem han er og hvad han vil? Ifølge professor i socialret Kirsten Ketcher, betyder Grundlovens 75 stk. 2, en ubetinget ret til sociale ydelser, hvis en borger ikke kan forsørge sig og sine. En retssag om spørgsmålet, har imidlertid ingen gang på jorden. Statsjuraen har gjort mange af Grundlovens bestemmelser mere eller mindre indholdsløse og hensigtsbetonede. Socialrettens retsbegreb er i dag underordnet pligtbegrebet. Dit håndtryk skal være fast, din påklædning stereotyp, din jobansøgning må ikke give udtryk for den mindste vaklen om at netop dette job er dit livs ønskejob..., ellers mister du retten... Alene når det gælder arbejdsløshedsdagpenge for de forsikrede, fylder den samlede lovgivning for tiden omkring sider. Det meste handler om hvad den arbejdsløse ikke må, så man kan få udstedt et antal repressalier og sparet nogle penge - svarende til et givet reformforslag. De sparede penge kan vi så bruge til at endnu flere kan sidde og administrere hvad den arbejsløse ikke må - og har pligt til. Dagpengeloven for de forsikrede burde kunne skrives på nogle få sider. Hvor længe har den forsikrede en ret og hvordan generhverves retten hvis den mistes. Skrot hele butikken og byg noget nyt, herunder en statue af Robert. Fjern al den gyselige moraliseren som slynger sig rundt i sider. OleS 3

4 LØNSEDLER revision v/ole Strandberg pr. 7/ FAGLIGE SAGER OG NOTER Vores operation lønseddel kampagne stopper for denne gang, men vi vil højst sandsynligt genoptage den til næste sommer. KØJ ARBEJDSSKADESTYRELSEN erhvervssygdomme Vi har i flere omgange forsøgt at få rygskader, opstået på baggrund af det hårde liv til søs, godkendt som en erhvervssygdom. Vores opfordring til medlemmerne i de sidste to numre af fagbladet om at indsende lønsedler for kontrol, er blevet overvældende godt modtaget blandt medlemmerne. Vi har modtaget rigtig mange løn- og arbejdstidsopgørelser til kontrol. Generelt undersøger vi om medlemmerne får den aftalte løn, pension og ferieprocent. Ligeledes kontrolleres diverse tillæg. I flere tilfælde har medlemmerne også bedt os kontrollere deres fridøgnsregnskab, altså forholdet mellem ude- og hjemmedage. Det volder mange medlemmer problemer at følge med i denne saldo, idet rederierne ikke alle opgør dagene pr. kalendermåned, men godt kan opgøre dagene i en skæv periode, f.eks. fra den 15. i en måned til den 14. måneden efter. Hver gang er det blevet afvist under henvisning til almindelig slitage, gigt eller en i forvejen dårlig ryg. På vegne af et medlem, gik vi denne gang ind i en endnu grundigere beskrivelse af arbejdsgangen og de mange daglige løft. Medlemmet har nu fået anerkendt sin ryglidelse som en erhvervssygdom, hvilket giver os håbet om, at vi for fremtiden kan få anerkendt flere sager. Det skal dog tilføjes, at medlemmet ligeledes har arbejdet i mange år på land, hvor medlemmet også havde mange daglige løft. JI Herfra skal lyde en opfordring til medlemmerne om at interessere sig for dette emne, og følge med måned for måned, idet et fridøgn jo har en høj værdi. 4

5 HJERNELØST AFSLAG PÅ fleksjob Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK 742 af 7/7-2009: 70. Jobcenteret giver tilbud om fleksjob til personer, som ikke modtager førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Stk. 2. Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante tilbud efter denne lov samt andre foranstaltninger, herunder eventuelt forsøg på omplacering på arbejdspladsen, har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse. Undtaget herfra er tilfælde, hvor det er åbenbart formålsløst at gennemføre de nævnte foranstaltninger forud for visitationen. Et medlem, tidligere hovmester, blev sygemeldt i marts 2011 efter en blodprop i lungen, hjertesvigt og senere tilstødende problemer med en nedsat nyrefunktion. I en statusattest fra Rigshospitalet 17/ skriver en overlæge: Patienten har en hypertensiv kardiomyopati, og tilstanden kan næppe ventes at forbedres meget. Prognosen er ganske alvorlig med en 5-års dødelighed, som i hvert fald er 10-20%. Vanligvis kan patienter, hvis de forbliver stabile i denne tilstand, passe et ikke-fysisk krævende erhverv på deltid..... En ny statusrapport fra Rigshospitalet 21/ bekræfter oplysningerne fra 17/6 i en lidt anderledes form, Sygdommen er varig og tilstanden kan formentlig ikke bedres medicinsk. Vil således fortsat være betydeligt arbejdsbegrænset og.. ikke kunne varetage et fysisk belastet erhverv, og vil næppe heller kunne varetage et arbejde på fuld tid. Medlemmets egen læge skriver 26/ at lidelsen er kronisk, så det vurderes, at der ikke kan blive tale om et fuldtidsjob på noget tidspunkt. Kommunens lægekonsulent (de kommunale lægekonsulenter har ofte overraskende standpunkter i forhold til specialisterne), bekræfter statusattesterne den 9/ ved at skrive: Funktionsniveauet varigt nedsat. Ved stabilitet i hjertelidelsen kan pgl. klare et ikke fysisk krævende arbejde på deltid, vil have brug for reduceret arbejdstid med mulighed for pause.... Lidelsen er kronisk. Medlemmet har været i arbejdsprøvning som lagermedarbejder fra ultimo januar til primo april Hun har hen over perioden udvidet arbejdstiden til 20 timer om ugen, men med pauser svarende til en reel arbejdstid på 15 timer om ugen. I statusrapporten hedder det at pågældende har høj arbejdsmoral og stærk arbejdsidentitet, og gør en ære ud af at klare sig selv. Konkluderende om fremtiden: Det skønnes derfor meget hjælpsomt for hendes somatiske stabilitet, at hun godkendes til ansættelse på særlige vilkår, og at hendes fremtidige arbejdstid ansættes til maksimalt 20 timer ugentligt, således at risikoen for overbelastninger af hjertet minimeres. Hvad mere skal der til for at opfylde betingelserne for tildeling af fleksjob? Vores medlem er 48 år, ugift og barnløs. Hun ikke bare brænder efter at komme i et skånsomt arbejde, hele hendes liv roterer om arbejdsidentiteten. Man kunne næsten sige, hun med alle midler må forhindres i at tage et fuldtidsarbejde i køkken-branchen, med alvorlige livstruende konsekvenser. Herlev Kommune ser imidlertid anderledes på det. Den 23. august træffes der afgørelse om at medlemmet ikke er berettiget til fleksjob. Kommunen tilsidesætter både rigshospitalets overlæge og egen lægekonsulent og beslutter at:... din arbejdsevne ikke er varigt nedsat i et omfang, der udelukker beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Fortsættes side 6 5

6 Foreningen har anket afgørelsen på vegne af vores medlem den 18/9, og den 28/9 har kommunen meddelt at afgørelsen fastholdes og anken videresendes til Beskæftigelsesankenævnet. Begrundelsen er at medlemmet antages ved et længerevarende revalideringsforløb/virksomhedspraktik vil kunne øge sin arbejdstid yderligere og i en udstrækning som betyder, at... kan opnå selvforsørgelse på normale vilkår. OleS Efterlønsordningen Halvåret hvor det var muligt at melde sig ud af efterlønsordningen, og få eget-bidraget skattefrit tilbage, sluttede 1. oktober, og den foreløbige status er nu udført i a-kasserne. Her er noget oversigt: Dansk Metal * Antal personer tilmeldt ordningen: * Antal personer udmeldt i perioden: svarende til 53% * Kroner udbetalt: * I gennemsnit udbetalt pr. udmeldt: Min A-kasse * Antal personer tilmeldt ordningen: * Antal personer udmeldt i perioden: svarende til 47% * Kroner udbetalt: ca * I gennemsnit udbetalt pr. udmeldt: Alle a-kasser Torsdag 4/10: Seneste tal trukket fra Arbejdsmarkedsstyrelsen viser, at danskerne samlet set har fået udbetalt 26,6 milliarder kroner, og det er 9,1 milliarder kroner mere end forventet. DANSK METAL kongres 2012 Lørdag den 8. september til onsdag den 12. september, afholdt Dansk Metal kongres i Aalborg med 410 delegerede. Dansk Metals Maritime Afdeling (DMMA) deltog med 8 delegerede, som ses herunder, fra venstre mod højre: Henrik Mikkelsen (DFDS), Torben Olsson (BornholmerFærgen), Nya Schultz (DMMA), Dorthe Heide (DFDS), Ole Philipsen (formand DMMA og CO-Søfart), Keld Bækkelund (Dansk Metal, forbundssekretær), Erik Sørensen (Scandlines), Jens Chr. Raassi Andersen (CO-Søfart) 6

7 Claus Jensen, tidligere næstformand, blev valgt til forbundsformand efter Thorkild E. Jensen, der havde valgt at stoppe efter 9 år som formand. Claus Jensen Ny næstformand: Henrik Kjærgaard. Forbundssekretærerne Keld Bækkelund Hansen og Per Påskesen blev genvalgt og som nye forbundssekretærer indvalgt Steffen Hansen og Anders Laubjerg. Hovedkasserer Torben Poulsen genvalgt. Love: Der blev vedtaget lovændringer som er strukturtilpassende, og som skal animere til mere opsøgende arbejde på virksomhederne. Herunder: * Regioner skæres væk * Antal udvalg reduceres * Kongresfrekvensen ændres til 4 år * Antal delegerede reduceres. En særudgave af Metal Magsinet omhandler kongressen, og kan hentes herfra: og%20presse/nyheder/2012/september/kongressen%20lagde%20nye%20spor.aspx SAMSØ LINIEN om SAMSØ LINIEN I forordet skriver direktør og tidligere bestyrelsesformand Peter Berndt, om baggrunden for bogens tilblivelse: "Den blev til i frustration over, at et veldrevet, velkonsolideret lille færgerederi blev offer for et delvis statsejet rederi's ekspansionspolitik og lokale politikeres manglende klarsyn og indsigt i færgedrift". Udgivet: 1/10, 204 sider Forfatter: Journalist Bjarne Jensen Pris: 250 kroner fra: Samsø Linien A/S Strandbakkevej 2, Kolby Kås 8305 Samsø Så er mavefornemmelsen på plads, og der er heller ingen tvivl om at hovedkilderne til bogen er Peter Berndt og direktør Valter Merrild-Hansen. Desværre afslog BHT's direktør Mads Kofod at deltage som kilde, formentlig af egne odiøse grunde. Alle fremtrædende færgefolk, også Peter Berndt, Valter Merrild og Mads Kofod havde i perioden egne stormagtsdrømme for færgefart. Bogen er imidlertid velskrevet og vellæst. Vi fik vores egen Samsø-ekspert, Barno Jensen, til at scanne den, og han giver den relativt pæne karakterer for sanddruelighed. På de følgende sider har vi skrevet et sammendrag, på bogens egne præmisser. Er færgeudbud rent show på storkapitalens betingelser, kommer man let til at tænke. 7

8 8 LOUIS GRAU Flest afgange - laveste priser - korteste sejltid Sådan var mottoet for den entreprenante skibsreder Louis Grau og hans Samsø-rederi, der siden 1966 besejlede Samsø fra Hov i Jylland, syd for Århus, og den korteste vej mellem fastlandet og Samsø. Sejladsen foregik i konkurrence med statsrederiet DSB, som havde besejlet øen siden 1914, med stop i Kolby Kås på ruten mellem Kalundborg og Århus. I 1979 sagde staten (DSB) stop til at stoppe i Kolby Kås, på grund af stadig voksende underskud på ruten, og samsingerne blev rasende, men staten holdt fast og overlod ansvaret for besejling af øen til Århus Amt. I maj 1979 kunne Louis Grau præsentere SAM- SINE, men champagneflasker der ikke ville knuses, varslede stormvejr forude. SAM-SINE var bygget for lånte penge og regnskaberne gav underskud - Grau måtte vandre til amtet med hatten i hånden, og amtet fik flertal i bestyrelsen. Mens Grau s privatøkonomi af flere grunde gik i smulder, blev rederidriften efterhånden, og efter salg af et skib, rentabel. I 1988 skruede amtets revisor en plan sammen hvorefter en nystiftet Samsø-Fonden overtog rederidriften fra en skuffet Grau. DE FØRSTE ÅR Årene blev problematiske fortæller Bjarne Jensen. Skibsfører Ole Schwartz blev udnævnt til direktør men endte med en fyreseddel i december Både han, bestyrelsesformanden og fire kaptajner blev i 1993 idømt bøder for sjusk med sikkerheden. Ex-redaktør Per Rungholm fra Søfart begyndte ivrigt at ville styre færge-debatten fra sit eget blad Sam-Tid ( - hans stemme er aldrig siden ophørt i øens livlige færgedebat), og Sømændenes Forbund beskyldt for at have indgået lokumsaftaler for at sejle en matros for kort. VALTER MERRILD-HANSEN Kunden er chefen I starten af 1993 tiltrådte Valter Merrild-Hansen som rederichef, med henblik på at få strammet op på sikkerheden. Valter Merrild havde mange år til søs bag sig og var forud ansat som skibsinspektør i Søfartsstyrelsen. Merrild lagde sin egen konsekvente ledelsesstil, også med stor involvering af de søfarende bredt set. På øen voksede hans upopularitet imidlertid. På den ene side mistede erhverslivet på Samsø sit monopol på at være leverandører til rederiet, og på den anden side fravalgte Valter Merrild at flytte til Samsø. Han var fra Frederikshavn og prestigeprojektet VESBORG blev bygget på værft i Frederikshavn. Det gav skumlerier om noget der i ø-sprog blev til korruption. Da Valter Merrild og familie endelig overvejede at flytte til øen, gjorde et hadsk læserbrev i SamsøPosten udslaget. Familien skulle ikke udsættes for øboernes luner om færgedriften. Med det større skib VESBORG indsat i 1995, og navneskifte til SAMSØ LINIEN, flyttede sætteskipperne ud af rederidriften og ind kom skibsførerne. Senere markante takststigninger fik ø-debatten til at blusse. DRØMMEN OM ÅRHUS og ruten til Sjælland Det negative befolkningspres på Samsø havde allerede i 1976 givet anledning til en drøm om en direkte rute mellem øen og Århus. Efter et større slagteri på øen blev varslet lukket i 1996 (det blev lukket i 1999) fik planerne ny næring og igen i 2005 og op til nutiden - men prognoserne var hver gang for usikre til projektet. I 1997 blev Storebæltsbroen indviet og Scandlines etableret. Det statslige rederi fik hurtigt stormagtsdrømme om besejling af de danske øer til afløsning for Storebælts-trafikken, men Samsø Linien vandt et udbud ultimo 1997 om ruten Kalundborg-Kolby Kås, til stor fortrydelse for Scandlines der truede med at anlægge retssager mod det lille ø-rederi. En ny færge blev kontraheret ved Ørskov Stålskibsværft i Frederikshavn efter EU-udbud og

9 KYHOLM leveret ultimo Samsø Linien var i festrus. EU SPILLER BOLD og ny bestyrelse I slut-halvfemserne blandede EU sig direkte og indirekte i fragtstøtteordninger og eneretsbesejlingen på Jyllandssiden. Fremtiden blev igen uventet uvis, og amtet mente der skulle ny bestyrelse til med mere søfarts-kompetance. I april 2000 blev Peter Berndt, med 25 års fortid fra DFDS som styrmand/kaptajn og efterfølgende personalechef hos B&W og Scandlines, valgt som bestyrelsesformand med andre sagkyndige nye bestyrelsesmedlemmer. Allerede i maj 2000 accelererede konflikterne om fragtstøtten. Samsø s landmænd blokerede færgerne 12. maj, men nye regnestykker der både skulle få ligningerne til at gå op, og tilfredsstille EU, var vanskelige at få øje på. De næste par år blev der spillet poker på højt plan mellem amt, kommune og rederi for at løse takst- og tilskudsproblematikker, før der blev indgået en aftale med opsigelsesklausul, som samtidig indebar en harmonisering af priser på overfarten til Sjælland og Jylland samt priser over Storebæltsbroen. PASSAGERER ELLER CHARTERGÆSTER En kongside hos Valter Merrild havde været lejlighedsvis brug af en færge til charterformål. I september 2001 medførte en chartertur med ansatte fra Danfoss imidlertid at en snebold rullede sig op til en høj snedjævel. En enkelt eller to chance-bilister var blev efterladt på kajen i Sælvig af en afløserfærge, og det medførte dagen efter en notits i Århus Amtsavis. Bolden rullede og Samsø Kommune brugte anledningen til at nedsætte tilskuddet til rederiet dramatisk. Resultatet var prisstigninger og så var fanden igen løs på øen. TANKEEKSPERIMENT I 2002 lancerede bl.a. Peter Berndt en næsten eksotisk ide om et dansk ø-rederi De Forenede Ø-Emirater. Tanken var rettet mod øerne Ærø, Læsø og Samsø. Samtidig foreslog danske forskere at se hinsidan mod det svenske system, hvor færgetrafikken opfattes som en del af vejnettet, med næsten gratis transport til og fra øerne. Samarbejdet mellem de tre kommuner endte imidlertid i trakasserier om, hvor det ene eller det andet palæ for fælles-rederiet skulle placeres, og Peter Berndt aflivede sin egen ide i mens andre tænkte videre. Ved to licitationer i 2002, fra henholdsvis Samsø Kommune og Trafikstyrelsen, vandt Samsø Linien igen kontrakten på de to ruter for perioden MEDIER OG FAGFORENINGER For ø-boere er færgetrafikken et yndet samtaleog stridsemne - desto mindre ø, desto mere debat og strid. På Samsø er SamsøPosten bannerfører for en bølgende debat om rederi og trafik. Samsø Liniens holdning til debatterne var klart at svare ingen kommentarer, formentlig med henblik på ikke at bære ved til bålet. I 2003 gik det galt under en fagretslig konflikt med Dansk Sø-Restaurations Forening, da Østjyllands Radio var på sporet af noget skandaleagtigt. Efter Valter Merrild havde svaret at han ikke ville kommentere en kendelse før han havde nærlæst den, sendte radioen efterfølgende en række slibrige historier om rederiet, som gav anledning til megen indre tumult. Efter sigende dementerede radioen efterfølgende historierne. OLIETILLÆG OG RABATKORT Rederiet var kendt for at forhandle gode langvarige oliekontrakter hjem, men måtte som andre, fra tid til anden hæve priserne med henvisning til brændstofomkostninger. Da rederiet i 2005 også hævede priserne på 10-turs rabatkort med henvisning til olieprisen, kunne en læser i SamsøPosten håne rederiet med ros for at sikre sig mod oliepriser, på samme vis som kunden havde sikret sig ved et købe et 10-turs-kort mod prisstigninger på disse 10 ture. 9

10 10 I december 2006 tabte rederiet sagen om rabatkort-priser i Forbrugerklagenævnet, men kunne efterfølgende hævne sig da olieprisen faldt. FREM MOD NYT FÆRGEUDBUD Samsø Linien sejlede i alle årene, med en enkelt undtagelse, med overskud og aktiekapitalen var i 2007 på 94 millioner kroner. Økonomien var sund, og det gav også næring til diskussioner på Samsø om hvem fondens midler retteligt tilhørte. Ellers gik livet på Samsø med en blæksprutteagtig diskussion hvor klummeskriveren Per Rungholm (alias Nautilus ) ofte boltrede sig i orkanens centrum, som den uegennyttige sagkyndige kommentator. Diskussionerne handlede om et koordineret udbud for de to ruter, fælleshavn i Kolby Kås, katamaran-færge og dobbeltender-færger, kommune versus amt versus fond versus rederi, kontrollen over Samsø Fonden og et nyt kommunalt rederi Samsøfærgerne A/S. I oktober 2006 overnattede BornholmTrafikkens direktør Mads Kofod på øen, og skrev næste dag et næsten kæresteagtigt brev til Samsø's borgmester. Brevet bebrejdes han senere som overivrigt, men grundlaget var lagt for en ny mulighed, uanset han fik et køligt forretningsbrev tilbage om at læse videre i udbudsbetingelserne. Striden mellem amt og kommune fortsatte og amtsborgmesteren udtalte at på en ø ruller kritik som en snebold, og afstanden fra gadekær til borgmesterkontor er fort kort til at færgeansvaret kan overlades til øen. Imens voksede kritikken mod Valter Merrild på øen, og han blev den centrale syndebuk. Øboerne ønskede ham stadig mere højlydt fyret men han blev fastholdt som direktør for professionalisme, uagtet rederiets bestyrelse kunne ønske han optrådte mere diplomatisk. ET FÆRGEUDBUD DER RYSTEDE Samsø-Jylland ruten blev udbudt af kommunen i licitation 8/ Tre rederier bød ind, nemlig Samsø Linien, BHT og kommunens eget kontrolrederi. Samsø Linien bød ind med den planlagte katamaran-færge og kommunetilskud på 13,2 millioner kroner årligt, mens BHT bød ind med nybygning fra Grækenland og kommunetilskud på 0 kroner. BHT vandt og Samsø Linien forsøgte at genvinde fatningen. Først mente de at kunne besejle Jyllands-ruten på rent kommercielle vilkår i konkurrence med NFS (BHT havde stiftet nyt selskab til driften sammen med Clipper Group under navnet Nordic Ferry Services). De vandt også licitationen på Sjællands-siden, men alle planer smuldrede sammen og det endte med de tilbød NFS samarbejde. KANHAVE KANHÆNDE Danske Færger - som NFS senere kom til at hedde - fik svære startvanskeligheder med besejlingen af ruten til Jylland. Græker-færgen KANHAVE blev mere end et år forsinket fra værftet, hvor strejker og konflikter bølgede frem og tilbage, og først søsat i juni Både den græske historie og det efterfølgende første års sejlads på Samsø var højdramatiske. Intet gik som forventet, og mens Valter Merrild i var øens mest elskede hadefigur, måtte Mads Kofod fra Bornholm efterhånden indtage hans plads. Det gik så vidt at øen, gennem en journalist på SamsøPosten, i en plakat erklærede at de ønskede Valter Merrild tilbage. Tabene på KANHAVE blev opgjort til mere end en kvart milliard kroner. Ruten til Sjælland overtog Danske Færger endeligt fra 1/7-2009, og Samsø Linien måtte lægge 20 millioner oven i aftalen for at slippe ud af kontrakten. Samsø Linien eksisterer fortsat som ejer af et enkelt skib, der er chartret ud for en 10-års periode til Danske Færger. Det er færgen LOL- LAND som i dag besejler Spodsbjerg-Tårsruten. Færgen blev oprindeligt døbt SAMSØ. Her i slutningen af 2012 starter udbudsshowet om besejling af øen igen. Denne gang truer kommunen med for alvor at byde ind med eget rederi. The Show Most Go On. OleS

11 Da Valter Merrild var mest upopulær på øen, udstillede en lokal billedhugger en skulptur ved hovedlandevejens side, som han kaldte "røv med ører". Valter Merrild mistede besindelsen og anlagde sag som han selvfølgelig tabte. Valter Merrild Senere blev det Mads Kofods tur til at blive vredet i maskinen. En journalist fra SamsøPosten er blevet tildelt "æren" for ovenstående plakat. Mads Kofod VESBORG set gennem koøje fra KANHAVE efter afskedsreception for Valter Merrild 27/

12 Diagrammer er hentet fra årsberetningen. Da Bilfærgernes Rederiforening forrige år udgav deres årsberetning , anmeldte vi den på hjemmesiden under overskriften: REGNEKUNST BILFÆRGERNES REDERIFORENING KAN HELLER IKKE REGNE "Heller ikke" var ment som en underfundighed, fordi en repræsentant for Danmarks Rederiforening, kort forinden var "kommet til" at udnævne 10% af Danmarks befolkning som erhvervsaktive i "Det Blå Danmark", på rederiforeningens hjemmeside. "Fejlen" blev efterfølgende rettet uden kommentarer beretningen omhandlede for det meste en beskrivelse af færgedriftens vanskelige situation, efterfulgt af anmodninger om at fjerne sprogkravene til færge-besætningerne, samt give adgang for indenrigsfærgerne til DIS-registret (altså udenlandsk arbejdskraft og nettolønninger). Det mest besynderlige afsnit var imidlertid et afsnit om overenskomsterne som pointerede at de ansatte havde: Kort arbejdstid, flere fridage og god løn. gentaget, og de forkerte lønangivelser blev forsvaret med at der var tale om bruttolønninger. Årsberetning I hovedtrækkene er beretningen ikke meget forskellig fra beretningen Færgefarten har været ramt af "krisen" - som resten af landet - siden For os er det mest interessante afsnittet: Beskæftigelse på danske skibe. Ifølge beretningen er der beskæftiget godt 20% af alle søfarende i den danske handelsflåde, i færgefarten, og langt de fleste er danskere. Umiddelbart efter kommer der et afsnit med teksten: "Det er Bilfærgernes Rederiforenings opfattelse, at brug af engelsk skaber mindst lige så god kommunikation og dermed sikkerhed for passagererne som et skandinavisk sprog. Det er ønskeligt, at dette forhold undersøges nærmere, med henblik på at undgå at sprogkrav bliver en teknisk handelshindring." Beskæftigelsen i: Scandlines + Danske Færger + Mols-Linien + HH Ferries. Vi vender tilbage til substansen om disse arbejdsvilkår, men skal her blot nævne at rederiforeningen dengang skrev, at en ufaglært skibsassistent på tidspunktet tjente kr/måneden i skibe med holddrift og i skibe med mønstret besætning. Efter en ironisk gennemgang på hjemmesiden af bilfærgernes påstande, modtog vi en mærkelig indholdsløs mail fra den ansvarlige, hvor det forkerte regnestykke om arbejdstiden blev 12

13 Lønnen I år er løntallene på sin vis rigtige, men sproget omkring lønnen er tendentiøst. Bruttolønnen, som i blev hævet med nogle tusinde kroner for skønhedens skyld, er principielt rigtig i år når arbejdsgiverens bidrag til pension tillægges. Det er bare ikke den sprogligt korrekte måde at angive en løn på, når man skriver "aflønnes med" - uden at tilføje incl. arbejdsgivers bidrag til pension. Når man skriver "aflønnes med" uden bemærkninger, så er der tale om lønkroner før skat og arbejdsmarkedsbidrag. Arbejdstid og fridage Her gentager rederiforeningen sit påstulatregnestykke om at søfarende både har kortere arbejdstid og flere fridage end arbejdstagere på landjorden. Det er en besynderlig fremturen. For den landansatte er det nøjagtige årlige timetal afhængigt af hvordan de skæve helligdage falder. Her er antal arbejdstimer for tre år: 2011: 1646,5 timer 2012: 1639,1 timer 2013: 1631,7 timer For skibsassistenten er timetallet uafhængigt af årstallet og kan beregnes til: timer. (med teoretisk mulighed for nogle få timers kompensation for arbejde i julen). At den søfarende har flere fridage end den landansatte, modsvares af længere arbejdstid pr. arbejdsdag (12 timer). Man må antage at bilfærgerne fremturer med deres påstande, for at give politikerne indtryk af ekstravagante betingelser for de søfarende. Det er noget forpisket tågesnak. I forhold til majoriteten af passagerernes nationalitet, vil enhver form for fremmedsprog være en yderligere sikkerhedsrisiko i en nødsituation, hvor alle hurtigt bliver paniske i en eller anden udstrækning. Dem der forstår mindst, følger flokken. Hvis flokken er i tvivl om der er rødt eller grønt, går det hele amok. 13

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001 K E N D E L S E Sømændenes Forbund i Danmark (selv) mod 1. Nordjyllands Amt 2. Læsø Kommune (advokat Karl

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle. Pressenævnet Gyldenløvesgade 11, 4. 1600 København V 25. marts 2008 Klage over afslag på anmodning om genmæle Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

DSA er billigst. Kort nyt: SOCIALRÅDGIVNING. Problemer kan blive til ny viden POLITISK UDVIKLING

DSA er billigst. Kort nyt: SOCIALRÅDGIVNING. Problemer kan blive til ny viden POLITISK UDVIKLING DSA Danmarks billigste a-kasse arkiv www.dsa-akasse.dk Skriv til redaktionen Tilmeld 18-12-08 DSA er billigst I Arbejdsdirektoratets årlige benchmarkingrapport, hvor landets a-kasser sammenlignes, dokumenteres

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Kendskab til sociale ydelser

Kendskab til sociale ydelser Kendskab til sociale ydelser Danskere er uvidende om socialt sikkerhedsnet ASE har spurgt et repræsentativt udsnit af danskere om deres kendskab til dagpenge og kontanthjælp. Omkring hver tredje er enten

Læs mere

Svar: Jamen, jeg vil da indlede med at takke Finansudvalget for anledningen til at følge op på samrådet fra april.

Svar: Jamen, jeg vil da indlede med at takke Finansudvalget for anledningen til at følge op på samrådet fra april. Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del Svar på 17 Spørgsmål 11 Offentligt T A L E september 2010 Samråd i FiU den 14. september 2010 kl. 10 om ferie-/efterløn 2010-0003606 Samrådsspørgsmål B til 17: Ministeren

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup Terndrupcentrets torv var næsten ikke stort nok, så mange var mødt frem, da formanden for LO Rebild, Allan Busk, bød velkommen til de mange fremmødte. Men der

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B405700C KWI/LCH/HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 11. februar 2016 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Karen Hald). 5. afd. nr. B-4057-13:

Læs mere

BORGER VS FORVALTNING

BORGER VS FORVALTNING BORGER VS FORVALTNING 8 ADVOKATEN 01 10 / 2 0 1 45 T E M A E T E R S K R E V E T AF HANNE HAUERSLEV FOTO: SIF MEINCKE FORVALT- NINGENS SKØN TIL SERVICE- EFTERSYN Forvaltningens afgørelse om hjemmehjælp,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Voldsomme angreb på dagpengesystemet Sidste år oplevede vi store angreb på de lediges rettigheder. - Halveringen af dagpengeperioden 2 4 - Fordobling af timekrav

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev 26 november 2015 Nr. 10-26. november 2015. Nr. 10 Nøglemedarbejderen på Vanløse skole Redaktionen har været på Vanløse Skole og lavet et portræt af Dorte Christensen, der er ansat i seniorjob som administrativ

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 Sag 493/2007 (1. afdeling) A (advokat Rasmus Larsen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere instans

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Guide: Få styr på dine efterlønspenge

Guide: Få styr på dine efterlønspenge Guide: Få styr på dine efterlønspenge Det er NU, man skal beslutte sig for, om man vil lade efterlønspengene stå eller indkassere dem skattefrit Af Louise Kastberg, september 2012 03 Sidste udkald for

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg?

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Landsforeningen for førtidspensionister Læs bl.a om: Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere - Og hva så? SE DIN LOKALFORENING PÅ BAGSIDEN!! Du er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt KEN nr 11009 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a.

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Januar 2012 Retsregler om tilkendelse af fleksjob Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Protokollat gældende for ansatte i Danske Færger A/S, samt Bornholmstrafikken A/S og Sydfynske A/S

Protokollat gældende for ansatte i Danske Færger A/S, samt Bornholmstrafikken A/S og Sydfynske A/S Protokollat gældende for ansatte i Danske Færger A/S, samt Bornholmstrafikken A/S og Sydfynske A/S Dette protokollat supplerer DAS overenskomsten indgået mellem Bilfærgernes Rederiforening og Metal Søfart

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Efter endt kursus hos Taxa 4x35, ( 2x 750,-kr.) så kan selv gamle chauffører blive høflige chauffører.

Efter endt kursus hos Taxa 4x35, ( 2x 750,-kr.) så kan selv gamle chauffører blive høflige chauffører. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 6. Efter endt kursus hos Taxa 4x35, ( 2x 750,-kr.) så kan selv gamle chauffører blive høflige chauffører. Side 1 Side 2 Ny leder i Taxa 4x35. Taxa 4x35

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016 Sag 16/2016 (1. afdeling) Udlændingenævnet (Kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod A og B (advokat Gunnar Homann for begge) Biintervenient til

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke?

Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke? Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke? Dagens program 1. Den politiske baggrund 2. Hvad går jeg glip af, hvis jeg forlader efterlønsordningen? 3. Hvem kan få efterlønsbidraget udbetalt? 4. Hvordan

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge 2007/2 BSF 142 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. juni 2008 af Thomas Adelskov (S), Lennart Damsbo-Andersen (S), Egil Andersen (SF), Margrethe

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere