Nyt fra bestyrelsen Af Poul Ammentorp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra bestyrelsen Af Poul Ammentorp"

Transkript

1 0 1

2 Indhold Nyt fra bestyrelsen 3 Wayfarertrading 19 Generalforsamlingensreferat 5 WM 2010 Hvem skal med? 20 W-halvmodel Valdemar Slot 8 Int. Wayfarerrally i Bretagne 21 Nye medlemmer 9 Lokal W-miljø? 25 Kalender 10 Vintersejlads hvordan? 27 Wellness-JA DA 11 SWS DVD oversigt 33 Skovgaard-Mortensen 13 SWS udvalg 34 DM 2009 i Farum 1 14 SWS kontaktpersoner 35 DM 2009 i Farum 2 18 Bestyrelse 35 W-nyt udgives af Skandinavisk Wayfarer Sammenslutning, der er klasseklub for Wayfarersejlere i Skandinavien. Redaktør: Jørgen F. Hansen, Ordrupvej 23, Charlottenlund Layout: Jørgen F. Hansen Materiale til bladet sendes til eller pr. post til redaktøren på ovenstående adresse. Tryk: Vester Kopi A/S, Odense Oplag: 450 eksemplarer. Deadline for næste W-Nyt 1. marts 2010 PR pakker Sekertæren sender gerne en PR-pakke til interesserede, indeholdende et par numre af W-nyt. Sekretærens mail: Medlemskab af SWS opnås ved at indbetale kontingent for 2010 kr. 250,- på SWS girokonto Forsidefoto : Fra Internation Rally i Bretagne Foto: Poul Ammentorp Nyt fra bestyrelsen Af Poul Ammentorp Nu er sejlsæson 2009 ved at være arrangementer, som SSS har afholdt for forbi, og de mest entusiastiske er os, har konstateret stor deltagelse. gået i gang med at sejle vintersejlads. Årsagen til at vælge weekenden før Vores kapsejladssekretær Søren Svarre Rantzausminde til DM er, at det åbner giver i dette nummer gode råd omkring mulighed for at sende en nykåret sikkerhed og påklædning til dem af jer, Danmarksmester til VM i England. som ikke har prøvet dette endnu. Endvidere vil DM give rigtig god Vi kan nu se fremad på aktiviteterne træning med sejlads i store felter, samt som kommer Den største begivenhed sejlads i et område med strøm og er, at der afholdes VM for Wayfarer, bølger, noget som mange af os hvor det UKWA som er vært. Også her søsejlere kan have glæde af at få noget er vores ihærdige kapsejladssekretær erfaring med. Søren Svarre ankermand. Du finder flere Kapsejladssæsonen sluttede af med oplysninger om VM i dette nummer. afdansningsbal i Hellerup Sejlklub, På PR siden har bestyrelsen planer om som med 15 tilmeldte joller også var at deltage i Båd i Bella Centeret pænt besøgt. Udstillingen er berammet til 27. februar Rantzausminde blev lidt af et til den 7. marts. Vi vil få brug for tilløbsstykke i år med omkring 47 joller frivillige entusiastiske Wayfarer sejlere, liggende for svaj udfor campingpladsen. som har lyst til at være med til at få Vejret var rigtigt flot i dagene op til udstillingen op at stå. Hvis du kunne RM, så mon ikke det var det, som fik så tænke dig at give en hånd med så mange til at pakke jollen, familien og kontakt venligst Poul Ammentorp, som campingudstyret og drage tidligt af indtil videre har førertrøjen på mht. at få sted. Jeg har aldrig før set så mange nedsat en arbejdsgruppe omkring Båd i telte allerede fredag, inden det går i Bella. gang søndag. Når sæsonen går på hæld, kan man Der var også i år sørget for et god skue bagud og gøre status. fællestelt, som denne gang havde fået På kapsejladssiden kan vi konstatere den bedst tænkelige placering med en flot fremgang, som kulminerede med udsigt over det skønne Svendborg DM i Farum Sejlklub, hvor der var 34 Sund. Det er en rigtig god beslutning, joller tilmeldt. Vi var i tilmeldte at arrangere et fællestelt med indbygget joller til DM også i Farum Sejlklub, så vi fadølsanlæg, og hvor vi afhold festaften kan konkludere at Wayfarer klassen er med musik og sang. Sangen forsvandt tilbage for fuld kraft. ikke op i den blå luft, den fik teltet og For ikke at miste momentum er stemningen til at løfte sig. næste års DM planlagt i Weekenden Rantzausminde udvalget vil satse på forud for Rantzausminde, hvor Svendborg samme koncept i Sunds Sejlklub (SSS) velvilligt har Generalforsamlingen havde også glæde sagt ja til at være arrangør. Det er vi af teltet, idet en pæn regnbyge trak rigtig glade for fordi, vi fra tidligere henover, imens vi var i fuld gang. 2 3

3 Ved generalforsamlingen var der valg til bestyrelsen, og i denne forbindelse ønskede Charlotte Redin (pigen fra Fyn), at holde en pause fra bestyrelsen, fordi hun gerne vil koncentrere sig om at færdiggøre en efteruddannelse. Der skal lyde stor tak til Charlotte for mange års deltagen i bestyrelsen samt for mange hyggelige heldagsmøder, hvor du har lagt hus og forplejning til. Vi håber, at du har lyst til at være med igen, når du er klar. Charlotte har på eksemplarisk vis fundet en entusiastisk afløser til posten i bestyrelsen, idet hun havde talt med Hanne Voss (også en pige fra Fyn), som gerne ville være med i bestyrelsesarbejdet. Hanne blev efterfølgende valgt på generalforsamlingen, og da hun er medlem af Svendborg Sunds Sejlklub, har hun allerede formået at få DM til Svendborg Sunds Sejlklub, hvilket er rigtigt godt gået! Tak til Hanne fordi du så frisk er trådt ind i bestyrelsen. Referat fra generalforsamlingen kan du finde andetsteds i W-nyt eller på vores hjemmeside. Internationalt Rally 2009 var en stor oplevelse for os som deltog. Hanne Voss har skrevet en beretning med billeder herfra, som du også finder i dette blad. Til slut vil jeg igen minde jer nok om, at vi har et medlemsblad W-nyt samt en hjemmeside, som meget gerne modtager billeder og beretninger fra dig om dine oplevelser. Kvaliteten og interessen for W- nyt og hjemmesiden afhænger meget af hvad henholdsvis redaktøren og Webmasteren modtager fra medlemsskaren. Derfor fat blyanten eller tastaturet og musen og skriv lidt til W-nyt eller hjemmesiden om, hvad du fik ud af sejlsæsonen I ønskes alle en hyggelig vinter, som helt sikkert vil byde på FED sejlads for de ihærdige. Skandinavisk ayfarer Sammenslutning Generalforsamling i SWS, afholdt på Rantzausminde Camping, d. 9/ Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Revideret regnskab for det foregående kalenderår forelægges til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Forslag fra WIC til ændring af Class Rules 6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det følgende år 7. Valg af bestyrelse 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Referat: Ad 1 Bjarne Manstrup fra Samsø blev valgt til dirigent Ad 2 Formandens beretning vedlægges som bilag. Beretningen blev godkendt. Ad 3 Kassereren gennemgik i hovedtræk tallene. Forsamlingen godkendte regnskabet. Ad 4 Ingen forslag modtaget Ad 5 Der er to forslag fra WIC. 1. Ændring af WIC s vedtægter. 2. Ændring af Klasseregler for Wayfarer så de også omfatter MK4. Ændringerne til WIC s vedtægter samt til klassergelerne har kunnet ses på hjemmesiden siden d. 3/ Forslag 1: Poul Ammentorp kommenterede WIC s ændringforslag til WIC s vedtægter med reelt er der tale om en opdatering således at WIC s vedtægter er tidssvarende copyrightholder nævnes ikke mere. bl.a. er stemmereglerne blevet ændret således at UKWA ikke alene kan bestemme. Det gør det mere interessant for andre nationale klasseorganisationer i at engagere sig. De nye regler er godkendt i de øvrige klasseorganisationer Forslag 2.: Chefmåler Jesper Friis redegjorde kort for forløbet omkring klassereglerne, og orienterede forsamlinge om tiltag til at få åbnet for mulighed for at ændre andre modeller af Wayfareren således at man kan opnå samme fordele som ved MK4. Endvidere vil man hvor det er muligt undgå at referere til officielle tegninger som ikke er tilgængelige, men forsøge at erstatte dette med eksakte mål. Pga. kalenderforskydning mht. generalforsamling har SWS s bestyrelse på foreningens vegne godkendt den nye WIC s vedtæg og de nye klasseregler. Generalforsamlingen tilsluttede sig herefter bestyrelsens beslutning omkring WIC s vedtægter samt de ændrede klasseregler. Ad 6 Oplæg til budget, ligesom nyt kontingent på 250,00 kr blev godkendt. Ad 7 Poul Ammentorp,,John Goltermann, Fie Goltermann, Thomas Raun-Petersen, Søren Svarre, Jesper Nothlev, Henrik Nothlev, Heinz Dieter Lützenkirchen blev alle genvalgt Hanne Voss blev valgt, da Charlotte Redin ønskede ikke genvalg. Ad 8 Arne Stahlfest blev genvalgt Hygge i fællesteltet Foto: Søren Svarre Ad 9 Der fremkom fra flere sider kritik af kvaliteten af de nye mk4-joller. Poul Ammentorp opfordrede til, at man klager skriftligt til forhandleren med kopi til bestyrelsen. På denne måde kan SWS bestyrelse få sagligt indblik i hvordan fejlene håndteres og rettes. Slutteligt udtrykte Poul Ammentorp tak Bjarne Manstrup for hverv som ordstyrer, samt tak alle for det store arbejde, der gøres i foreningen, herunder ikke mindst af redaktørerne af wayfarer.dk og W-nyt. Herefter sluttede generalforsamlingen. Referent: Thomas Raun-Petersen 12. juli

4 Bilag 2: Formandens beretning (ved Poul Ammentorp) : Jubelåret 2008 Sidste års Rantzausminde Wayfarer træf var lidt af et tilløbsstykke. Det var jubelåret for Wayfareren (50 år), for SWS (40 år) og for RM (30 år). Det blev fejret på behørig vis med festivitas på Lystfartøjs museet på Valdemar slot for Wayfarerens 50 år, RM 30 år blev fejret om aftenen med 150 personer til middag og fest i det store fællestelt. SWS 40 år blev fejret af et pænt antal sejlere, som på trods af en truende vejrudsigt, var landet på stranden på Nordkysten af Ven. Jeg har tidligere på bestyrelsens vegne udtrykt stor tak til alle som hjalp til med at festliggøre jubelåret. Jeg mangler imidlertid at takke Joel Bøgh for hans poetiske bidrag til festen, hvor han havde lavet endnu en Wayfarer sang: Hvorfor er vinden så lunefuld, så kan I selv gætte melodien, den skal synges på. Joel har lagt mange timer i at få poesien til at hænge sammen, og vi kan nu glæde os over at have endnu en sang, vi kan føje til Wayfarersangbogen. Bedre sent end aldrig, stor tak til Joel Bøgh. Tursejlads: Praktisk Sejlads-weekend I lighed med 2008 er der også i år arrangeret praktisk sejlads weekend op til Rantzausmindetræffet. Det er et af SWS rigtig gode tilbud til nye sejlere og mange har været rigtig glade for at deltage. Selv om det kun er en weekend og man næppe er fuldbefaren skipper når man er kommet igennem denne, så er det alligevel med til at skabe en tryghed og et godt sømandskab omkring Wayfarerjollen. Tak skal der lyde fra bestyrelsen til arrangøren Thomas og til alle som har givet en tjans med som instruktører. Rantzausminde 2009 På generalforsamlingen 2008 var der enighed om, at det var en god ide med et fællestelt, og at teltet ville styrke det sociale liv på pladsen. Bestyrelsens RM udvalg har sørget for at det er blevet en realitet, og så kan vi under eventuelt drøfte om det er noget som skal fortsætte. Vi skal blive bedre til at organisere vores mest samlende aktivitet RM, og sikre at der er kompetente skippere som vil lede vores morgenmøder uden at det behøver at være Tordenskjolds soldater eller bestyrelsen som må holde for! Internationalt Rally august 2009 Afholdes i år i Frankrig, nærmere betegnet i Bretagne. Der er på nuværende tidspunkt 60 personer tilmeldt, og det fordeler sig således: Belgien (2), Canada (2), Danmark (8), Frankrig (11), Holland (16), Storbritannien (17), USA (4) Kapsejlads Vi fik ved sidste generalforsamling valgt Søren Svarre som kapsejladssekretær, og megen ros skal Søren have for at få kapsejladsarrangementerne og kalenderen op at stå i god tid. Nu mangler vi blot, at Søren bakkes op af kapsejlerne således at deltagerantallet igen kommer op på et niveau, hvor det er interessant for klubberne at arrangere kapsejladser for Wayfarer. Situationen med deltagerantal er ikke helt tilfredsstillende, men det går den rigtige vej. DS-DM 2008 Med 12 joller til start kunne vi ikke leve op til kravet i DS statutter, hvor der i mindst én start skal være 15 eller flere joller til start. Andre kapsejlads aktiviteter: Stævne i Herslev 30. august, blev aflyst pga. ingen vind. Kapsejlads træningslejr i Farum (10 Joller) Stævne i Roskilde (12 tilmeldte) SM i Præstø (21 tilmeldte) Tærø rundt (5 deltagere) PR- fronten: SWS har deltaget på bådudstilling i Fredericia. Her blev den nye MK4, udlånt af Skovgaard-Morten, udstillet. Der var rigtig god interesse for Wayfarerjollen i det nye design. Stor tak til arrangører og hjælpere ved udstillingen Wayfarer MK4: Salget ser ud til at gå ganske godt. Der er ifølge Skovgaard Mortensen solgt 16 kapsejlads riggede joller og én tur jolle. WIC. Ændrings forslag til Vedtægt for WIC er blevet godkendt af alle de nationale Wayfarerklasseorganisationer. Ændrings forslag til klasseregler Wayfarer så MK4 er kommet med er også godkendt i alle lande. SWS har i foråret 2009 overdraget sekretærposten (reelt er det en formandspost) til Nordamerika hvor Uncle Al har taget over. Med den nye struktur for WIC som er blevet vedtaget har alle nationale W-organisationer nu to medlemmer. Da meget af WIC s arbejde drejer sig om klasseregler for Wayfarer vil det være naturligt at det er det enkelte lands chefmåler som automatisk bliver medlem af WIC. Revisor. Tak til Arne Stahlfest for den ildhu og det store arbejde som bliver lagt i at sikre at SWS er en solid og økonomisk velfungerende forening. W-nyt og wayfarer.dk Igen vil jeg opfordre alle til at sende beretninger fra Wayfarer aktiviteter eller samlinger det være sig tur eller kapsejlads og meget gerne med billeder til vores redaktør. Hjemmesiden wayfarer.dk udvikler sig hele tide, Vores webmaster Jesper Nothlev har integreret værktøjer så det er nemt at lægge en billede beretning på hjemmesiden. Brug dog Wayfarer Forum, hvor dine forslag og ideer kan bringes frem, som kan være med til at gøre vores forening endnu bedre. Til Slut: Tak til alle som i løbet at året har gjort en indsats for SWS og Wayfarerjollen. Vi forsøger i 2009 med en helgardering ved at afholde DS-DM i Farum Sejlklub hvor der er en hel del aktive kapsejlere. d. 1. juli er der 16 tilmeldte joller hvoraf de 8 er fra Farum. Vi håber på at vi kan komme op på 25 joller til start, så er du til kapsejlads så er det snart sidste udkald for tilmelding til DS-DM i Farum

5 W-halvmodel på Valdemar Slot Af Jens Konge Rasmussen Lars Vibskov, som bl.a. har udført den flotte restaurering af W950 udstillet på Danmarks Museum for Lystsejlads på Valdemar Slot, har længe syntes at der manglede en Wayfarer halvmodel på museet. K.H. Jensen fyldte 80 år i januar, og den anledning har Lars benyttet til at fremstille en halvmodel af W950 som via Ken er overdraget til museet. På billedet ses Ken med den flotte halvmodel. Overdragelsen skete ifm. Rantzausmindetræffet, hvor dagens tursejlads meget belejligt gik til Valdemar Slot. Selvom vinden var i det friske hjørne, var der næsten 20 joller som klarede den friske sejlads frem og tilbage gennem Svendborgsund. De mange Wayfarer på stranden ved Valdemar slot Foto: Jens Konge Rasmussen Velkommen til nye medlemmer Ken med halvmodelle Foto: Jens Konge Rasmussen Esbjerg W Thomas Krogsgaard Esbjerg Jørgen Mathiesen Esbjerg W 5436 Bjarne Lindqvist Fyn W 5440 Allan C.E. Rasmussen Fyn W 3067 Michael Bat Finke Fyn W Jan Bang Toft Fyn W 5831 Stein Andersen Limfjorden W 9452 Poul Pedersen Østjylland W TimoPedersen Østjylland W 4814 Klaus Elias Nielsen Østjylland W 7751 Johnny Johannsen Sydsjælland W 5452 Hans Peter Ravn Vestsjælland W Nicolai Krøjer Westh 8 9

6 Kalender Dato Arrangement Sted Aktivitet Kontakt Telefonr. 3-4/7-10 DM Svendborg Kapsejlads 4-11/7-09 Rantzausmindetræf Svendborg Tursejlads Jens Konge R Generalforsamling Svendborg 17-24/7-10 VM England Kapsejlads Check kalenderen på for flere og opdaterede oplysninger samt for nye arrangementer WELLNESS JA DA Af Jesper Achton Friis Den helt store dille indenfor fritids beskæftigelse er Wellness ophold, som kan fås for priser til mellem 700 og 3000 kr. pr. person for en weekend med morgenmad, frokost, middag med lækre menuer og derudover diverse typer motion, spabad og samvær. Jamen det har vi da kendt til i Wayfarer kredse i årevis, og senest i Præstø sejlklub! Her var en masse ungdommelige mennesker troppet op for at nyde den dejlige natur og den ypperlige service, der blev ydet af glade mennesker fra lokalsamfundet. Der blev serveret stor morgen buffet og frokost pakker med lækre sandwicher og frugt samt konditions fremmende drikkevarer. Derefter var der alskens øvelser i tilrigning, søsætning og sejlads med indlagt spabad og lidt svømning. Efter en stormfuld lørdag dag på land og enkeltes små ture på vandet var der udsøgt middag med rødvin ad libitum (et godt mærke jeg kan anbefale) og sleep-in i forskellige variationer. Søndag oprandt med endnu en dejlig morgen buffet og frokost pakker, og derefter var der sørget for underholdning på vandet hvor teambuilding var det store tema. adresser til sekretæren Til brug for medlemslisten bedes klubbens medlemmer opdatere/oplyse deres adresse. Dette kan ske vil hjemmesiden - menu-punktet medlemskab - Ret adresse m.m. Du kan også sende en til til undertegnede på adressen: I emnefeltet bedes du skrive SWS-medlemsliste Her ses de nye sjællandsmestre forrest og i fin stil 10 11

7 Der var masser af spabad og svømning og øvelser i at få ens båd til at yde det mest utrolige. Efter et stort antal sejladser frem og tilbage på det smukke farvand var der så landgangs- og afrigningsøvelser og forfriskninger samt evaluering af de overståede strabadser. Til forskel fra de gængse Wellness tilbud så var der her desuden præmier til dem der havde gjort sig fortjent til det på den ene eller anden måde. OG ALT DETTE KOSTEDE KUN 350 KR: PR PAR (to personer). Det kan man da kalde konkurrence forvridning eller hva?? Well done Præstø Sejlklub. Sjællandsmesterskab for Wayfarerjoller i Præstø Juni 2009 Resultater Sejlnr. Rorsmand Gast 1. Løb 2. Løb 3. Løb 4. Løb 5. Løb 6. Løb SUM Søren Jensen Anette Hansen 2 [4] Ove Skovgaard- Mortensen Dennis Nielsen [4] Jørgen Overgaard Jens Kaaber 5 7 [7] Kim Søderlund Jesper Achton Friis [7] Tom T. Clausen Bjarne T. Clausen 4 3 [11] Steen Schubert Keld Forchhammer [9] Gert Svane Klaus Petersen [dsq] Poul Ammentorp Hector Robinson [14] Joel Bøgh Jon Kjartansson [11] Anne Jensen Thomas Raun- Petersen [14] Per Kalvig Søren Laursen 9 12 [14] Arne Rasmussen Allan Hansen [15] Elisabeth Geday Ulla Riber [dns] dns dns Stephan Nandrup-Bus Steen Ammentorp [dsq] 8 dnf dnf 8 dns Kim Lindhardt Claus Eriksen [dsq] dnf dns Jesper Strands Jonathan Løwert 8 [dnf] 9 dnf dns dns Claus Dahl Robert Ohlendorf [dns] dns Per Christoffersen Helle Hvorslev [dns] dns dns dns dns dns

8 DM 2009 for Wayfarer. Guld, Sølv og Bronze blev på Furesøen. af Poul Ammentorp Farum Sejlklub var i weekenden august arrangør af DM for Wayfarerjoller, hvor 34 joller deltog. Vejret var det flotteste sensommervejr med sol og kumulusskyer, men vinden var svag til jævn om lørdagen og svag til særdeles svag om søndagen. Den svage vind var med til at skabe spændende, men til tider også noget chancebetonede sejladser. Her kunne alle være med, og spilerne blev flittigt brugt og de gav et flot farvestrålede syn ud over den solbeskinnede Furesø. Trods det chancebetonede, så er det alligevel talentet som tæller, og førstepladsen og andenpladsen var der ikke på noget tidspunkt tvivl om. Guldet gik til Kim Søderlund og Jesper Achton Friis fra Farum Sejlklub, som med samlet 10 point havde sejlet helt suverænt. De nærmeste til at true deres førerposition var tidligere Danmarksmester Søren Jensen og Annette Hansen også fra Farum. De havde 13 point efter at serierne af sejladser var sejlet. Det gav dem sølvet. 4. pladsen gav bronzemedaljer og de gik til en ren pige besætning med Susanne Madsen og Elisabeth Geday fra Yachtklubben Furesøen, idet 3. pladsen gik til Michael og Mark McKechnie fra England, som var taget til Danmark med jollen W10610 med navnet Danegeld 5 for at være med ved Danmarksmesterskabet. I statutterne for DM står, at det kun er danske statsborgere eller personer, som har boet i Danmark i mere end to år, som kan vinde medaljer ved Danmarksmesterskabet. Derfor gik bronzemedaljerne til 4. pladsen. Det sociale samvær prioriteres højt af Wayfarersejlerne, så efter dagens sejladser om lørdagen var der festmiddag på Farum Marina hvor der blev serveret en herlig 3 retters menu med portioner som i størrelse passer til de sultne sejlere, og hvor der blev hygget med musik taler og Wayfarer sange. Vores gæster fra England Michael og Mark McKechnie som sluttede på en flot 3. plads Foto: Jens Fischer Fra præmieoverrækkelsen Guld: Jesper Friis og Kim Søderlund Bronze: Elisabeth Geday og Susanne Madsen Sølv: Anette Hansen og Søren Jensen Hjertingbådens Finn Friis gør spileren klar mens Thomas holder kursen. Bag Kaput ses Wild Lykke med Bronze vinderne Susanne Madsen og Elisabeth Geday Foto: Jens Fischer 14 15

9 16 17 DM i Wayfarer Endelig stilling den kl. 16:15 Overall Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 34, Scoring system: Appendix A Sejlnummer Bådnavn Rorsmand Gast Sejlklub R1 R2 R3 R4 R5 Nett 9355 Whistle Kim Søderlund Jesper Achton Friis Farum Sejlklub Cassiopeia Søren Jensen Annette Hansen Farum Sejlklub Danegeld 5 Michael McKechnie Mark McKechnie Shoreham Sailing Club Vild Lykke Elisabeth Geday Susanne Madsen Yachtklubben Furesøen Tumult Tom Clausen Bjarne Clausen Herslev Strand Sejlklub Woodie Poul Ammentorp Hector Robinsson Farum Sejlklub Wotium Gert Svane Klaus Petersen Kastrup Sejlklub Den Grønne Bjarne Lindquist Jan Stefan Tantholdt Nielsen Ho Bugt Sejlklub Steen Schubert Keld Forchhammer Farum Sejlklub Peter Sigetty Bøje Jonathan Andreas Sigetty Bøje Aarhus Sejlklub DNC Martin Hejlsberg Niels Friedrichsen K.D.Y Flyaway Joel Bøgh Jon Kjartansson Farum Sejlklub 35.0 DNF WIW Flemming Nielsen Henrik Frengler Farum Sejlklub Wilma Mogens Birkov Henrik Boe Pedersen Hellerup Sejlklub DNC Per Kalvig Søren Laursen Roskilde Sejlklub Sorte Slyngel Søren Kragh Jespersen Søren Bo Christiansen Sejlklubben Esrum Sø Way2go Kim Lindhardt Claus Eriksen Farum Sejlklub Stephan Nandrup-Bus Troels Nandrup-Bus Yachtklubben Furesøen DNC Søren Svarre Lauge Phillipsen Roskilde Sejlklub DNC Thomas Krogsgaard Finn Friis Ho Bugt Sejlklub Nausikaá Thomas Raun-Petersen Anne S. Jensen Skovshoved Sejlklub Wip Per Christoffersen Helle Hvorslev Farum Sejlklub Jesper Nothlev Bo Clausen Aarhus Sejlklub Rap Peter Salling Petersen Mads Lund Farum Sejlklub Jan Kjeldsen Jørgen Binzer Herslev Strand Sejlklub Get A Way Finn Bojsen Henrik Fur Andersen Ho Bugt Sejlklub Titotre Jørgen Øllgaard Martin Frandsen Oure OCS Plys Rune Stæhr Henrik Askou Roskilde Sejlklub Jørgen Iversen Thomas Almdal Farum Sejlklub 35.0 DNC DNC Puslingen Klaus Hansen Claus Dahl Roskilde Sejlklub DNC Hobittenbotten John Olsson Jørgen Vekslund Frederikssund Sejlklub DNC Morten Wittenkamp Tor Wittenkamp Farum Sejlklub Frida G Jesper Riege Jesper Bladt Jørgensen Farum Sejlklub Kraka Christian Stormark Lars Lyngeled Birkerød Sejlklub 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNF Scoring codes used Code Description Points DNC Did not come to the starting area 35 DNF Started but did not finish 35 OCS On course side at start or broke rule Sailwave Scoring Software 2.01 build 8

10 Danmarksmesterskab for Wayfarer 2009 Af Finn Friis Vi var 3 både fra Ho Bugt Sejlklub, som d. 21. august satte kursen mod Farum, for at deltage i årets DM for Wayfarer. Finn Bojsen og Henrik Fur i deres båd; Way 2 go, der var Bjarne Lindquist og Jan Nilsen i Den grønne, samt Thomas Krogsgaard med Finn Friis som gast i båden Kaput. Turen gik fra Hjerting fredag morgen for de 2 første hold, og 3. hold tog sig rigtig go' tid og ankom derfor lige til Pizza tid inde i Farum ved 22 tiden. Vejret var fint om fredagen, omend ikke meget vind, men der var håb for lørdagens og søndagens sejlads. Vejrudsigten sagde ca. 6m/s for lørdag, og senere søndag skulle der være ok vind. Vi var 2 hold, som havde tage telt med, og de blev slået op på bakken oppe i skoven ved Farum sejlklubs klubhus. Poul Ammentorp var så flink at komme med en nøgle, så vi alle kunne få adgang til deres klubhus og deres faciliteter. Bjarne og Jan kunne sove i deres autocamper på parkeringspladsen. Der blev rigget både til hele fredag eftermiddag og aften, i god ro og orden, med et par whisky sjusser og nogle medbragte bajere. Efter en god nats søvn var vi klar til start, med 5 sejladser, som skulle afvikles lørdag. Der var god vind den dag og vi klarede os alle ok. Lørdag aften var vi alle med til at holde en super fest, som var arrangeret af mange af Farum sejlklubs medlemmer. Det var en super fest, hvor der blev spist lækker mad og diskuteret og sunget Wayfarer viser med akkompagnement af Wayfarer Stompers forstærket med kor. Søndag stod vi igen op tidlig, til fint vejr, men ikke megen vind rørte sig. Alle de 34 både blev skudt til start kl. 10:30. Men desværre udeblev vinden fuldstændig, så der blev kun sejlet en enkelt sejlads den sidste dag, men DM sejladsen kunne afsluttes som værende gældende, da der dagen i forvejen var afholdt 5 sejladser, ret som der minimum skal være ifølge reglementet. Der blev delt fine præmier ud til alle deltagere ved stævnet, og solen skinnede og vinden tog til. Surt at den først kom så sent på dagen. Vi vil dog alle fra Hjerting gerne udtrykke vor fulde tilfredshed, med et super godt og professionel afviklet DM 2009 sejlads i Farum. Vi vil gerne sige Farum Sejlklub mange tak for deres store gæstfrihed. Turen tilbage fra Sjælland gik fint for os alle, og vi var tilbage i det Vestjyske igen, ved 23 tiden søndag aften... godt trætte, men meget glade for at vi tog til Sjælland og fik os en på opleveren. Wayfarer Trading Thomas Raun-Petersen, Skovgårdsvej 15, 2920 Charlottenlund Tel: , Giro: , Bank: Mast, Proctor,grå Mastespor 270 Mastebolt, stål Ø 8mm 240 Svanehals smal/fast 1.040/400 Mastestol Sallingshorn, blå, pr. stk endestykke, justerbart, pr. stk. 185 Vant og stag, 3mm, pr. stk. 330 Vantbeskytter, 190 cm, pr. stk. 30 Windex 290 Vimpel/ fastgørelse 170/150 Fald Wirefald m. sjækel til storsejl Luge 375 Ageterluge mk I/mk II 3.320/3.400 Faldstrammer til storsejl 220 Lugepakning mk II, gummi/silicone 150/410 Storsejlsfald, 5 mm tov mk I, gummi/silicone 100/250 Wirefald m. sjækel til forsejl 355 Siliconelim 380 Faldstrammer til forsejl 390 Rund forluge med gevind og O-ring slået tovværk som forfang til wirefald 70 - O-ring 70 Bom Proctor, grå Lang slæde til montering af bomnedhal 390 Slæde med øje, til montering af blokke m.m. 140 Endestykke til bom Spiler Spiler Tapered stage, Ø 38mm/Ø 42mm 700/810 Endestykke til stage 210 Kile til ophal 65 Fald 120 Skøde i en længde, afstrømpet i enderne,6/4 mm 370 Wireløkke til parkering af stage 240 Storsejl & forsejl Storsejl m. rude, opdriftslomme, 1 sæt rebeøjer Genua med rude, wire i forlig Genue med rude, snor + løjerter i forlig Fok med wire i forlig Rulle til forsejl (Tromle & topsvirvel) 900 Sejlpinde pr. stk 150 Montering af hurtigreb/opdriftslomme 1.200/900 Tov til hurtigreb 80 Skødning Storsejlsskøde, 8 mm, afstrømpet i enden 280 Centerskødningsblok 900 Centerskødningsblok m. kuglelejer træklods til montering 250 Forsejlsskøde m. skinne, frølår og skødevogn Pressenning Heldækkende mki/mk II cockpit Skift af velcro 800 Vognsøm incl. fastgørelse, pr. stk. 10 Jollevogn Varmgalvaniseret, meget lav Hjul til jollevogn, pr. stk. 360 Sværd Sværd af plywood, 18/20 mm, 4,5 kg Gummipakning til kølbolt, 2 stk., Ø 8/10 mm 50 Bøsning til kølbolt, Ø 8/10 mm 130 Bremse/stopklods 230/150 Ror Rorblad, 15/18/20mm plywood 950 Rorhoved, aluminium, incl. rorbeslag Rorpind aluminium Rorpindsforlænger, 84/103 cm 385 Diverse Dørk, 9 mm ulakeret, plywood, sæt Bundprop med gevind 45 Overtræk til bådruller 200/350 kg 460/550 Bailer 720 Hængestrop 220 Håndtag, plywood/mahogni 195/340 Kølbånd, aluminium, pr. meter 160 Alle priser er i DKK incl. 25% moms. Ret til prisændringer forbeholdes. Pakning og forsendelsesomkostninger er ikke indregnet i priserne. Åbningstid efter aftale. Landevejstrailer udlejes, joller transporteres. Se billeder af varer m.m. på

11 WM 2010 Hvem skal med? Af kapsejladssekretær Søren Svarre. Alle er velkomne, så det er bare med at få gasten, båden og familien klar! I 2010 er det englænderne, som afholder WM. Arrangementet afholdes i Weymouth på Sydkysten, hvor der i 2012 afholdes OL-sejladser. Dvs. vi har virkelig muligheder for at boltre os i nogle fantastiske omgivelser på land og vand. Englændernes ambitioner er store, og alle er velkomne det vil sige man skal ikke kvalificere sig. Der er selvfølgelig lagt op til konkurrence men også til at gøre dette arrangement til en hyggelig begivenhed. Første race dag er 19. juli, men registrering, måling og test race starter Luftfoto af Weymouth på Englands ydkyst fra 17. juli. Selv om der er noget tid endnu til startskuddet lyder, så er det nok nu de enkelte både skal booke pladsen i egen kalender og søge om grønt lys i familieplanlægningen. Jeg vil opfordre de som tænker på gøre turen til at lade sig forhåndsregistrere på Wayfarer.dk. Når vi ser, hvor mange som vil af sted, så vil kapsejladssekretæren forsøge at skaffe nogle fornuftige færgepriser. Ligeledes påtænkes det af vi kan afholde en træningslejr i foråret, hvor vi f.eks. kan prøve kræfter med lidt bølgesejlads og andre spændende sager. Fremkom meget gerne med forslag til mig vedrørende træningslejr, hvis du har noget på hjertet på dette område. Om at være til Internationalt Wayfarer Rally i Bretagne og at gå på bunden af havet Af Hanne Voss Kunne det ikke være spændende at ta med til Internationalt Rally i Bretagne, sagde ham, som sad ved siden af mig til generalforsamlingen på Rantzausminde-træffet. Poul havde lige fortalt, at der stadig var 2 ledige pladser. Jo, helt sikkert, svarede jeg og inden jeg nåede at tænke om det overhovedet kunne lade sig gøre, sagde Hugo som han hed jamen, skal vi så ikke tage sammen derned. Nu har jeg ikke for vane at tage på ferie med fremmede mænd. Men det lød jo godt og en mand, som sejler Wayfarer-jolle er selvfølgelig en helt ok rejsekammerat. Så jeg sagde, ja tak. Træffet startede søndag d. 2. august og varede en uge. Det blev afholdt i Paimpol, en lille havneby nordvest for St. Malo. Det viste sig, at vi begge havde haft en meget naiv ide om, hvor langt der var til Bretagne. Det var ikke bare lige ned til Frankrig og så lidt til højre. Der var km! Men så var der rig lejlighed til at lære hinanden at kende. Hugo medbragte sin jolle W og jeg mine sejl W Vi kørte meget tidligt torsdag morgen. Det gik glat ned igennem Europa med 80 i timen. I Holland kom vi så til at køre lidt for stærkt 4 km viste det sig, for vi blev stoppet af politiet og måtte straks aflevere 20 Euro i bøde. Det siger sig selv, at betjentene ikke var Wayfarersejlere. Efter en overnatning i Lille ankom vi sent fredag eftermiddag til campingpladsen,: Panorama de Rohou. Den levede helt op til sit navn, for der var en fantastisk udsigt over vandet til skær og små klippeøer. Efter vi havde slået teltet op, bredte panikken sig imidlertid. Vi havde hverken mad eller vin. Vinen var næsten det værste. Men det var der heldigvis råd for. Ejeren af campingpladsen, en gæv ældre søulk gik ned i sin cave og fandt en god flaske til os, som vi nød sammen med udsigten over vandet. I løbet af aftenen begyndte vi nu at undre os lidt, for var det ikke, som om de der klippeøer var blevet meget større, siden vi ankom. I løbet af den tid, som det ta r at drikke en flaske rødvin det er selvfølgelig relativt i dette tilfælde, gik det forholdsvis hurtigt, havde vandet trukket sig flere meter tilbage og totalt ændret vores udsigt. Det var et fascinerende scenarie og tidevandet blev et gennemgående tema til forundring og betagelse resten af ugen. Bretagne er meget anderledes end det, de fleste af os nok forbinder med Frankrig. Her er ingen vinstokke, bjerge eller eksotiske sydfranske palmer. Det er landligt og rustikt og præget af beliggenheden ud til Den Engelske Kanal og Atlanterhavet. De typiske huse er stenhuse med skifertag og overalt er der helt fantastisk smukke hortensiaer. Og de blå og lyserøde blomster står smukt til stenfacaderne. Enhver som har bare lidt 20 21

12 kendskab til hortensiaer ved også, at de elsker fugtighed og det får de i Bretagne. Det regner 1 meter om måneden lidt mindre i august, så vi var heldige. Men at hænge tøj til tørre, kan man godt glemme. Lørdag, satte nogle af os jollerne i vandet. Vi kørte ned til havnen og blev mødt af et besynderligt syn. Det var en havn uden vand! Bådene stod på deres køl eller lå på siden og bøjerne stak 10 m op i vejret og vi kunne ved selvsyn konstatere, at der var absolut grund til at respektere de isolerede fareafmærkninger. Vi riggede jollerne til og i mellemtiden var der så kommet vand i havnen. Det var en meget speciel og fremmed oplevelse af sidde der i vores lille Wayfarer og sejle mellem klipper og Tørlagt naturhavn skær i Bretagne. Vi skulle ikke så langt bare lidt ind af floden til sejlerskolen, hvor vi fortøjede jollerne til en mooring. På grund at strømmen måtte vi fortøje både for og agter. Vi var selvfølgelig spændte på at møde de andre Wayfarer-sejlere. De kom fra Frankrig, Holland, England, USA, Canada og Belgiens eneste Wayfarer-sejler var også repræsenteret. Fra Danmark var vi Mette og Bent, Elof og Karen og selvfølgelig Poul og Irene. Vi var ca. 50 deltagere. Og her fik jeg virkelig udvidet min Wayfarerhorisont. Vores jolle kan bruges til at sejle på meget mere end søer og i Svendborgsund. Der var franskmænd, som havde sejlet ved New Foundland og i Venedig her vil jeg klart fortrække Venedig. Og et engelsk par havde da sejlet i Danmark fra Sæby til Læsø og videre til Marstrand og direkte tilbage, altså Marstrand-Sæby 14 timer over Kattegat. Det er altså sejt. Og måske er der faktisk også flere vikingegener i omløb i England end hos os. For englænderne sejlede konsekvent med bare ben, lige meget hvordan vejret var og rigtig varmt var det ikke selv var jeg iført de lange fra Helly Hansen det meste af ugen. Mandag morgen begyndte vi så på en uge med fantastiske sejleroplevelser. Vi mødtes i sejlerklubben og fik dagens instruktioner af Gilles, som med underspillet fransk charme ikke kun stod for hele arrangementet men også hver dag dannede fortrop for de 20 joller og førte os ud på Wayfarereventyr. Hanne, Hugo og Happy Sailing Vi havde gode vindforhold - for det meste en perfekt jævn vind. Så var der selvfølgelig det med fugtigheden nogle dage var det meget fugtigt, men dog med sol indimellem. Vi sejlede i bugten omkring Paimpol mellem klipper og skær og små øer. Det var et smukt sejlfarvand, men det mest fascinerende var strømmen, som der var rigtig meget af på grund af tidevandet. Det gjaldt om at have styr på strømtabellen. Sejlturen gik hver dag ud til en bugt på en af øerne, hvor vi spiste vores medbragte mad. Tiden skulle overholdes for ellers var vandet forsvundet eller kørte den forkerte vej. Vi var der alle til punkt og prikke hver dag. Det gik næsten uhyggeligt hurtigt med tidevandets skiften. Vi var lige sejlet ind i en bugt og jeg hoppede i vandet for at holde jollen og mens Hugo lagde anker ud og tog sejl ned var vandet løbet ud af bugten og Hugo var altså hurtigt. Efter frokosten tog vi så en spadseretur på bunden af havet. Det var en besynderlig oplevelse. Mellem tang og sten sad der østers og muslinger lige til at plukke, hvis man turde. En kølbådsejer benyttede lejligheden til lige at få skrubbet kølen på sin båd det var smart. Og der gik vi så rundt en halv times tid og så det hele fra en lidt anden vinkel indtil vandet kom igen og vi kunne sejle der, hvor vi for lidt siden havde spadseret rundt. En af de sidste dage fik vi en rigtig strømoplevelse. Vi sejlede gennem en passage med klipper på hver side. Der var så meget strøm, at vi bare blev suget igennem. Det var helt vildt. Faktisk krydsede vi, men det var strømmen som skabte vores vind og førte os igennem. Det var en ny og sjov oplevelse. Der var noget ved den måde at sejle på i Bretagne måske tidevandet og strømmen og det, at det var så anderledes end at sejle herhjemme, som gjorde, at vi havde de store smil fremme det meste af tiden. Det var bare rigtig sjov sejlads. Der var naturligvis også indlagt sociale arrangementer i programmet. En aften var vi alle på fiskerestaurant og fik masser af østers og muslinger og lokale fiskespecialiteter. Det var godt! Underholdningen stod the International Wayfarer Stumpers for. Det var Sue fra UK på guitar og vores helt egne Poul, selvfølgelig også på guitar og Elof på klarinet og vi sang med. Det var en rigtig hyggelig aften

13 Et andet højdepunkt var havnefesten i Paimpol, som er den største i hele området. Der var mange tusinde mennesker og hele havnen var pakket med gamle træbåde. Vi gjorde vores Wayfarer-entré på rad og række, da slusen blev åbnet og fik masser af opmærksomhed, da Poul trak trompeten frem og spillede Wayfarerens pris. Vi var også speciel guests i yachtklubben, som bød på en let anretning. En fin oplevelse, hvor der også var mulighed for at høre traditionelle bretonske sange og se de traditionelle danse, som alle generationer deltog i med stor entusiasmen. Den sidste aften var der fare-well Smuk sejlads mod fyret sammenkomst med musik og sang. Det trak ud, så fra min sovepose havde jeg fornøjelsen af at høre samtlige nationer istemme Imellem Esbjerg og Fanø. Det blev afslutningen på en fantastisk dejlig uge med masser af gode og anderledes sejleroplevelser og hyggeligt samvær. Næste år afholdes Internationalt Wayfarer Rally på Isle of Wight. Skal du med?? Hvordan får man gang i det lokale W-miljø? Af Søren Svarre En elefant kom marcherende hen ad edderkoppens fine spind, fandt at vejen var så int'ressant, at den byder op endnu en elefant. Det blev hurtigt til en lang række elefanter på udflugt, men hvordan er opskriften, hvis man gerne vil have gang i det lokale W-miljø og en lang række Wayfarerer ud at sejle? Vi bringer her et punktvis indblik i, hvordan Roskilde kom op i gear. Håbet er, at det kan inspirere andre, således at endnu flere byer kommer på W-landkortet. I Roskilde gik det således til (i nyere tid). En jolle kom til klubben, og savnede liv og kontakt med andre W ere. Et opsøgende arbejde indbefattende udarbejdelse af en mailingliste blev etableret og mails udsendt, for at se om ikke også andre havde disse lyster. En anden jolle kom til, med ønsket om at få gang i kludene. Et samlingsmøde i foråret 2008 blev sat på programmet, og fremmødet var rimeligt. Her debatteredes emner som tur og kapsejlads og generelt, hvordan man kunne lege sammen. I løbet af 2008 sæsonen blev der sejlet torsdagssejladser, og nye mandskaber dukkede frem på havnen for at tilslutte sig de både, som allerede var kommet ud af busken. Nye W-interesserede kom til, end da også folk med begrænset jolleerfaring. Fælles for alle var, at lysten til W-livet var udtalt. Opsummerende har en række elementer været i spil frem til at vi i dag har en 8-10 joller, som dyrker fællesskabet: Afhold et forårsmøde, hvor eksisterende og interesserede W ere indbydes. Aftal hvordan og hvornår der kan sejles sammen. Find en fast dag i ugen (kan være både kap og tur) Lav en mailingliste og lad en person stå for mailing af sejltider til de andre Brug sms til at holde hinanden up to date, når nogen sejler spontant Det er typisk en god idé, at sejle en fast dag, hvor ungdomsafdelingen også er på vandet, idet de sikkert udlægger en bane Aftal en dag eller to, hvor der i årets løb sejles en længere dagstur med madpakker Skriv på og tag billeder til Wayfarer.dk, W-Nyt og det lokale klubblad, så andre få øje på aktiviteten i jeres klub Hjælp nye W ere ind i klubben, mht. plads til jollen og mht. hvordan klubben fungerer Del din viden med sejlere, som du kan hjælpe op i niveau og spørg de, som ved mere end dig Vær opsøgende overfor sejlere, som måske har behov for input til at blive mere erfarne Byt fra tid til anden lidt rundt i jollerne, så de som har brug for erfaring kan lære fra andre 24 25

14 Brug kontaktpersoner i SWS til at finde frem til viden om de udfordringer I har mht. joller og teknik At få flere joller på vandet samtidig er næsten som at skulle sætte et fodboldhold. Dvs. der skal være en eller flere personer, som ringer til de andre for at koordinere og minde alle mand/kvinder om, hvornår der sejles. Det handler ikke om at presse de andre ud at sejle, men om at skabe lyst og stemning Brug din sejlklubs forskellige tilbud. F.eks. et kursus i navigation eller kapsejladsregler Skab tilslutning og lyst til at deltage i SWS aktiviteter som Rantzausminde og kapsejladser Vintersejlads er en oplagt måde at holde liv i sammenholdet gennem vinterhalvåret. Det lyder måske som en tosset idé. Men holder man fast i at sejle Fra DM i Farum Foto: Jens Fischer gennem efteråret, så finder man hurtigt ud af, at det også er muligt at sejle igennem til foråret. Husk dog altid, at være mindst to både på vandet og tænk over påklædning og sikkerhed (se beskrivelse af vintersejlads andet steds i dette W-nyt) Hvis I har lyst til at sejle kapsejlads, så vov at kaste jer ud i denne disciplin. Det er ikke så kompliceret som det umiddelbart kan forekomme. SWS kapsejladssekretæren (undertegnede) kommer gerne til jeres klub for at introducere til hvordan man kommer i gang. Og er der mange nok, som vil i gang med kapsejlads, så afholder vi et week end kapsejladsseminar Du er velkommen til at kontakte os i Roskilde for mere inspiration om hvordan der kan skabes liv i W-klublivet. Mwh. Søren Svarre (skriv gerne til mig via Wayfarer.dk). Hvordan sejler man vintersejlads? Af Søren Svarre Det korte svar er: Lige som man sejler sommersejlads man skal bare have lidt mere tøj på, og tænke ekstra på sikkerheden. Men hvorfor i al verden skulle man dog begive sig ud i jollen, når det bliver koldt? I Roskilde var svaret i 2008 meget enkelt, for vi var en 5-6 joller, som ikke kunne klare os igennem vinteren uden mindst en ugentlige sejltur på fjorden. Vi måtte bare prøve kræfter med vintersejlads. Vi bringer her Roskilde versionen af, hvordan vintersejlads kan realiseres. Det kan selvfølgelig gøres på mange måder, men læs nærværende som generelt input. Som voksenlærlinge ud i faget at sejle jolle, har udgangspunktet for os har været, at man anskaffede sig en forsørgerdragt også kaldet en tørdragt. Heldigvis bød 2008 på mange gode tilbud, så hurtigt lignede hele holdet en flok prof. redningsfolk klar til at stå ud. Under dragten er der god plads til de lange underdrenge og en fleece. Det er vigtigt at have et godt isolerende lag, for det tilfælde, at man skulle ende i vandet. Alle ved selvfølgelig godt, at vand leder varmen væk fra kroppen meget hurtigere end luften, men man bliver alligevel overrasket ved bare at tage en testsvømmetur selv i en tørdragt. Så på med skiundertøjet. Mht. tørdragter, så er det en god idé at være villig til at ofre de penge der skal til for at dragten er åndbar. Er den det, så vil man i stor udstrækning slippe for de værste svedeture, også når dragten bruges i det tidlige for- og efterår. Gummi- eller jolletøvler fungerer fint med tørdragten, men husk for alt i verden skisokkerne. Der er koldt i bunden af båden, og særligt hvis du får fødderne i vandet under søsætningen af jollen. Hovedbeklædning er naturligvis også vigtig. Personligt har jeg haft stor gavn af en skihue med vandafvisende egenskaber, og særligt hvis man sidder på gastepladsen på en blæsende dag med bølgesprøjt, så er vandtætheden rar. Handsker er også et vigtigt punkt. Fra 5-10 grader vil mange sikkert have nok varme i en langfingret neopren vinterhandske. Har man tendens til at fryse om fingrene, hvilket typisk forstærkes når de bliver våde, så se på Magic Marines vandtætte neopren handsker. De virker, og du kan rode rundt i vandet uden at blive våd og kold. Mht. anden form for sikkerhed end beklædning, kan der naturligvis siges mange ting. Vi gør følgende i Roskilde. Sejl med andre både, og aftal at holde lidt øje med hinanden Find om muligt et farvand, som er beskyttet Er det muligt at have en gummibåd med ud som følgebåd, så er det en god ting Træn kæntring og tømning af jollen inden vandet bliver rigtig koldt, så I har procedurerne frisk i erindring. Vær sikker (test), at jollen overholder opdriftkravene 26 27

15 Skulle I ende i vandet, så husk, at man kan bruge opdriften i vesten til at få et løft op i jollen. Når du ligger i vandet ved jollen, så skub dig ned i vandet, hvorefter du hurtigt trækker dig opad igen. Det kan give et hjælpende løft, når man skal op i jollen Lav evt. et par stigbøjler, som sidder i hver side af jollen, så det bliver ekstra let at komme op i jollen Husk en kniv, som gerne må kunne flyde. Vandet er koldt, og man kan blive nød til f.eks. at skære et spilerfald (i toppen), hvis man er kæntret Test din tørdragt fra slæbestedet. Dvs. svøm lidt rundt for at sikre dig, at dragten er tæt og for at fornemme, hvor meget isolering der skal til for at kunne Danmarksmestrene i fuld fart Foto: Jens Fischer ligge i vandet i længere tid Sidst men ikke mindst, sejl sikkert Placer evt. opdrift i storsejlet, så masten ikke går i havbunden efter en kæntring Det var et par ord om erfaringerne fra Roskilde. Hvis du føler anledning til at tilføje eller lignende, så start en tråd på Wayfarer forum. Inden længe vil vi hvis tiden tillader lave en lille inspirationsvideo på web en. S om sikkerhedsrepræsentant er jeg nok kommet til at fokusere meget på sikkerhed og ting som kan gå galt ovenfor. Afslutningsvis skal jeg derfor ikke glemme at fortælle, at vintersejlads ofte er en meget smuk oplevelse uden større prøvelser end dem vi møder om sommeren. God tur! Fra Ventræffet 2008 Foto: Søren Svarre Titel SWS DVD oversigt Tid År DVD nr DVD type + - DM Wayfarer på Ho Bugt, Esbjerg...01: Skandinavisk Mesterskab for Wayfarer-joller : W - DS Klassernesterskab 1988, Esbjerg...01: Wayfarer DM 1990, Egå...00: Wayfarer DM 1994 Egå...00: Wayfarer National & World Championship 1983, Hayling Wayfarer Worlds 1998, Egå...02: Rantzausminde : Rantzausminde : lnternational Wayfarer Rally Rantzausminde : Rantzausminde - Året rundt på campingpladsen...00: Tunø-tur 1992, Barometersejlads 1993:- Tur til Henry : Wayfarer the Movie...01: W-trim - McNamara Canada : Full Speed Ahead - Bånd 1: Mast- og sejlkontrol...02: Full Speed Ahead - Bånd 2: Trim sejl...02: Full Speed Ahead - Bånd 3: Sejladsteknik rundt på banen...01: Full Speed Ahead - Bånd 4: Let vejr, hårdt vejr...01: Summer Cruise, Fra Skotland, over Færøerne til Norge...00: Kapsejladsseminar - Farum 2004, Ian Porter...01: Kapsejlasdseminar - Farum 2000, Mc Namara...00: Du kan finde flere oplysninger på

16 SWS udvalg Tursejladsudvalg: Hanne Voss Skovbostrand 4 E 5700 Svendborg Anne Vibskov, Svendborgvej 311, Højby DK-5260 Odense S, Ebbe Kildsgaard, Alsædtægten 21, st. Darum DK-6740 Bramming, Kapsejladsudvalg: Formand:Søren Svarre Per Christoffersen Bjarne T. Clausen Teknisk udvalg, målere Jesper A. Friis, chefmåler Lillevangsvej 66, 3520 Farum, Poul Meldgård, Skovbrinken 30, DK-3450 Allerød, Jens Konge Rasmussen, Hjortevej 16 DK-6715 Esbjerg N, Jesper Nothlev, se under webmaster Lars Rich Boserupvej 229, 3050 Humlebæk, Per Bigum, Egernvænget 27 Brøderup 4733, em Eivind Norrud, Seljeholtet 33 B N-1344 Haslum, WIC-repræsentant Poul Ammentorp, se bestyrelse Teknisk samling Jens Konge Rasmussen, Webmaster Jesper Nothlev Toftekjærsvej 9, Stjær, 8464 Galten, tlf.: Lån af bomtelt Bo Christensen Mosegårdsvej 68 DK-2820 Gentofte, SWS-Service, salg, PR Thomas Raun-Petersen, Skovgårdsvej 15 DK-2920 Charlottenlund, PR udvalg John Goltermann se bestyrelse. W-Nyt redaktion Se side 2. mail: Kontaktpersoner Aså Rolf Hartvig-Hansen Egå Jørgen Hededal , Esbjerg Jens Konge Rasmussen Esrum Sø Søren Kragh Jespersen / Furesøen Jesper Friis Hellerup Tom Damgaard Sydsjælland Jørgen Overgård Fyn Skive Sletten Skåne Norge Jørgen Gammelgård Nielsen Thorkil B. Mogensen Lars Rich Göran Skoog +46(0) Heinz Dieter Lützenkirchen +47 (6388) 1511 Bestyrelse Formand: Poul Ammentorp, Munkevej 29A, DK-3500 Værløse, tlf.: Næstformand: John Goltermann, Lange-Müllersvej Frederecia Kasserer: Fie Goltermann Lange-Müllersvej Frederecia tlf: Giro: Sekretær, medlemskartotek: Thomas Raun-Petersen Skovgårdsvej 15 DK-2920 Charlottenlund, Kapsejlads Søren Svarre Tursejlads: Hanne Voss Skovbostrand 4 E 5700 Svendborg Øvrige medlemmer: Jesper Nothlev se webmaster Heinz Dieter Lützenkirchen +47 (6388)

17 SWS co. Thomas Raun-Petersen, Skovgårdsvej 15, 2920 Charlottenlund. Danmark 32

Generalforsamling i SWS, afholdt på Rantzausminde Camping, d. 8/7-2010

Generalforsamling i SWS, afholdt på Rantzausminde Camping, d. 8/7-2010 Skandinavisk ayfarer Sammenslutning Generalforsamling i SWS, afholdt på Rantzausminde Camping, d. 8/7-2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Revideret regnskab for det foregående

Læs mere

Generalforsamling i SWS, afholdt på Rantzausminde Camping, d. 10 / 7-2014

Generalforsamling i SWS, afholdt på Rantzausminde Camping, d. 10 / 7-2014 Skandinavisk ayfarer Sammenslutning Generalforsamling i SWS, afholdt på Rantzausminde Camping, d. 10 / 7-2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Revideret regnskab for det foregående

Læs mere

Elof Andersen fra Farum blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamling var lovligt indvarslet.

Elof Andersen fra Farum blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamling var lovligt indvarslet. Skandinavisk ayfarer Sammenslutning Generalforsamling i SWS, afholdt på Rantzausminde Camping, d. 11/7-2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Revideret regnskab for det foregående

Læs mere

Referat fra generalforsamling i SWS, afholdt I Rantzausminde torsdag 10. juli 2008

Referat fra generalforsamling i SWS, afholdt I Rantzausminde torsdag 10. juli 2008 Referat fra generalforsamling i SWS, afholdt I Rantzausminde torsdag 10. juli 2008 1. Elof Andersen Farum blev valgt til dirigent. Elof kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Generalforsamling i SWS, afholdt på Rantzausminde Camping d. 14/ kl. 9:30

Generalforsamling i SWS, afholdt på Rantzausminde Camping d. 14/ kl. 9:30 Skandinavisk ayfarer Sammenslutning Generalforsamling i SWS, afholdt på Rantzausminde Camping d. 14/7-2011 kl. 9:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Revideret regnskab for

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år.

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år. Sommercamp 2015 Årets Sommercamp for unge sejlere fik en rigtig fin optakt. Tilmeldingerne strømmede ind tidligt i år og da vi startede op var der 23 tilmeldte sejlere fra Sejlklubberne KDY, Nappedam,

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Bestyrelsesmøde 7/11 2015 kl. 10.00 Granstuen, Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde

Bestyrelsesmøde 7/11 2015 kl. 10.00 Granstuen, Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde Bestyrelsesmøde 7/11 2015 kl. 10.00 Granstuen, Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde Dagsorden: Deltagere: - Ditte Andreasen - Søren Kæstel - Michael Møller - Flemming Palm - Lars Bræstrup - Bjarne Marcussen

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 VM i 2017 i SVERIGE. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til VM, som afholdes i perioden fra d.26/7-5/8 2016.

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

1. maj - 3. maj 2015

1. maj - 3. maj 2015 INTERNATIONAL H-BOAT CLASS 1. maj - 3. maj 2015 Tro det eller lad vær... Silkeborg Sejlklub afholder i år det fyrretyvende H-båds stævne i træk DET SKAL FEJRES! Vi håber derfor at pensionerede - gamle

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset Sønderborg d.5. feb 17 Sendt til: Bestyrelsen SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset 1. Seneste nyt fra formanden og øvrige a. Idrætshøjskolen køber en Gummibåd, som SYC

Læs mere

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012 Kære Medlemmer i Dansk Ford V8 Klub. Som de fleste af jer sikkert har erfaret, så er klubbladet udeblevet. Dette skyldes at vores formand og redaktør, Hans Pedersen har valgt at trække sig helt ud af klubben

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b Kære Alle, Så er udendørssæsonen kommet godt i gang, og vi har afholdt et vellykket åbent hus arrangement, som også har givet anledning til nogle nye ansigter i klubben. Det er også den tid på året, hvor

Læs mere

A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser

A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser Indbydelse til: Det 5. Sail extre-mas Fredag den 12. til søndag den 14. december 2008 Deltagere: A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser Ideen bag Sail extre-mas Sail extre-mas er ment som en

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter vågner nu op igen og jollerne er pakket ud igen på Jollepladsen ved Frederikssund Lystbådehavn før påsken. Nu

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub

Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub Til Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for BB 10 meter i dagene 13. til 16. august 2014. 1. Regler 1.1 Der sejles

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum Silkeborg Sejlklub fejrer 125 års jubilæum I anledning af Silkeborg Sejlklubs 125 års jubilæum 1. september 2012 inviteres klubbens medlemmer, sponsorer, annoncører, leverandører og samarbejdspartnere

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Bogense Sejlklub Åbent DS-DM for L23. Onsdag den 11. august til lørdag den 14. august 2010 med søndag den 15. august som reservedag

Bogense Sejlklub Åbent DS-DM for L23. Onsdag den 11. august til lørdag den 14. august 2010 med søndag den 15. august som reservedag Bogense Sejlklub Åbent DS-DM for L23. Onsdag den 11. august til lørdag den 14. august 2010 med søndag den 15. august som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

43 hundetosser samlet til flatcoated sommertræf

43 hundetosser samlet til flatcoated sommertræf 43 hundetosser samlet til flatcoated sommertræf Årets flatcoated sommertræf blev afholdt ved Jens Peter og Anette Larsen, i Arden. Tilslutningen var i år rigtig høj, og trods mindre lovende vejrudsigter

Læs mere

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 D A G S O R D E N og referat 1. Valg af dirigent/lars Illemann valgt 2. Bestyrelsens beretning v/formanden 3. Det reviderede regnskab v/kassereren 4. Behandling

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 11/ kl Mødet blev afholdt på adressen Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde

Referat fra bestyrelsesmøde 11/ kl Mødet blev afholdt på adressen Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde Referat fra bestyrelsesmøde 11/11 2017 kl 10.00. Mødet blev afholdt på adressen Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde Dagsorden: 1. Valg af referant Referent Peter Brøgger Referenter næste gange Forårsmøde 2018

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

En tur til det græske øhav.

En tur til det græske øhav. Maj 2015 En tur til det græske øhav. Mange har sikkert prøvet at gå på en havnekaj sydpå, og set ind i den ene lækre båd efter den anden og tænkt, det må være dejligt at sidde i sådan en båd og sejle rundt

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 15. juli 2015 Blad nr. 122 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden Godnatbillede fra Stubbekøbing Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

Sejl og Motorbådsklubben Grønsund og Bogø Sejlklub

Sejl og Motorbådsklubben Grønsund og Bogø Sejlklub Side 1 af 6 Sejl og Motorbådsklubben Grønsund og Bogø Sejlklub indbyder til åbent DS-DM 2013 for IF og L23 Onsdag den 14. august til lørdag den 17. august 2013 med søndag den 18. august som reservedag.

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både Horsens Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Pantaenius DIF-DM 2010 Danmarksmesterskab for H-både 7. - 11. juli 2010 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 2014 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM.

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Lørdag den 1. juni blev Retriever Klubbens DM for hold afholdt af Region Østjylland på Fussingø, ved Randers. Det fynske hold bestod i år af: Anette Hussmann med

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Søndag og mandag kom 15 knarrer til Rørvig for at sejle det traditionelle sommerstævne.

Søndag og mandag kom 15 knarrer til Rørvig for at sejle det traditionelle sommerstævne. Knarr sommerstævne 2011, Rørvig Søndag og mandag kom 15 knarrer til Rørvig for at sejle det traditionelle sommerstævne. Mandag aften var RØS vært ved velkomst middagen i deres dejlige nye klubhus. I høj

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser.

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser. Formandens beretning på generalforsamling den 2. nov. 2011 Men inden jeg går til selve beretningen, vil jeg gerne følge op på min tale fra i lørdags og have lov til at takke alle dem, der på den ene eller

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2015

Referat af generalforsamlingen 2015 Referat af generalforsamlingen 2015 Dagsorden: Valg af dirigent Jan Nielsen blev valgt. Valg af referent Britta Dahl blev valgt Bestyrelsens beretning v/formand Steen Lund Jeg vil starte beretningen i

Læs mere

ZOOM8 EM 2016 PALAMOS FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 EM 2016 PALAMOS FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 EM i 2016 i SPANIEN. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til EM, som afholdes i perioden fra d.19/3-26/3 2016.

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

DANSK VINDØ KLUB. NR. 8 Januar 2004. Vindøtræf i Fåborg

DANSK VINDØ KLUB. NR. 8 Januar 2004. Vindøtræf i Fåborg DANSK VINDØ KLUB NR. 8 Januar 2004 Vindøtræf i Fåborg DANSK VINDØ KLUB NR. 7 December 2002 rigtig mange kom sejlende til. Vi FORMANDEN HAR havde vejret med os, hvilket gav os en pragtfuld grillaften ned

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere