Den gule beretning 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den gule beretning 2011"

Transkript

1 Den gule beretning Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger

2 Statistik

3 SdU s Hovedsendemandsmøde 2011 Den gule beretning 2011 side 1

4 Indhold Formandens beretning Badmintonudvalget Bordtennisudvalget Fodboldudvalget Håndboldudvalget Petanqueudvalget Gymnastikudvalget Dans og Musikudvalget Søsportsudvalget Svømmeudvalget Løb med SdU Foreningskulturudvalget - Sommerlejr 2011 Koncertudvalget 50+ udvalget Internationalt udvalg - Voices of Europe - Bürger Europas - FUEN Nordisk udvalg - Nordisk lederskole - Nordisk Ungdomsuge Ungeudvalget RYY (Rock Ya Youngsters) Kunstudvalget Kulturprisen Engelsby Fritidshjem Nystadens Børne- og Ungdomshus Lyksborggades Fritidshjem Sortevejs Fritidshjem Harreslev Fritidshjem Kappel Fritidshjem Slesvig Fritidshjem Egernførde Fritidshjem Rendsborg-Bydelsdorf Fritidshjem Husum Fritidshjem Vesterland Fritidshjem Aktivitetshuset Christianslyst Menighedernes Børne- og Ungdomsarbejde Dansk Spejderkorps Sydslesvig FDF Statistik Den gule beretning 2011 side 2

5 Formandens beretning Arbejdsåret 2011 er ved at være slut, og det kan snart blive den 19. november, hvor vi mødes til Hovedsendemandsmødet. Du sidder nu med den gule beretning og kan læse om SdU s mangfoldige arbejde i de mange beretninger fra styrelsen, udvalg og vore institutioner. Det er en god forberedelse til dette års Hovedsendemandsmøde. Et møde der kommer til at foregå under lidt andre rammer, end vi er vant til, men selvfølgelig med en dagsorden ifølge vedtægterne. Vi i styrelsen mener, det klæder os som ungdomsforening at tænke i nye former og videreudvikle på noget, som derved måske kan blive bedre. Fremtidsværksted I år vil de efterhånden kendte Cafèdrøftelser blive omdannet til et Fremtidsværksted. Det vil igen foregå forud for selve mødet, og vi håber, at I vil tage godt imod det og møde talstærkt op, og på den måde være med til at afstikke den kurs, SdU skal bevæge sig frem mod år Europæisk Frivillighedsår Året 2011 er af EU-Kommissionen udnævnt til Europæisk Frivillighedsår. Hermed ønsker EU blandt andet at anerkende og synliggøre den frivillige indsats rundt omkring i EU. Samtidig skal betingelserne for at udføre frivilligt arbejde styrkes og værdsættes mere. I SdU ydes denne frivillighed hvert år af over 1000 frivillige. En organisation som SdU kunne slet ikke eksistere uden alle de frivillige kræfter. Derfor skal vi alle huske at give dem den anerkendelse, de fortjener. Styrelsesarbejdet På sidste års Hovedsendemandsmøde fik vi valgt en fuldtallig styrelse efter et par år med vakante pladser. Det var rigtig glædeligt, da det jo ikke bare aflaster de enkelte styrelsesmedlemmer, men også giver en bredere diskussion at træffe beslutninger på. Der har været nok at tage fat på, og det har måske for nogle af de nye styrelsesmedlemmer været en stor mundfuld, men alle er gået ind i arbejdet med interesse og engagement. Fritidshjemmene Et af fokuspunkterne i det forløbne år har været vores fritidshjem. En arbejdsgruppe har arbejdet med følgende emner: Overordnet målsætning og pædagogisk målsætning for fritidshjemmene og regler for forældreråd / samarbejdsråd på fritidshjemmene. Det har givet mange gode og givtige diskussioner. Resultataftale 2012/2013 Det har i år været en af de opgaver, der har haft en stor prioritet i styrelsesarbejdet. Netop fordi det er en tidskrævende proces, og SdU er en organisation, hvor det er godt med lidt mere langsigtet planlægning, har vi i år søgt om og fået lov til at lave en toårig resultataftale med Sydslesvigudvalget. Det var den erfaring, vi fik ud af, at SdU allerede har og arbejder ud fra en resultataftale her i Særlige arrangementer Også i år har vi i SdU haft nogle særlige arrangementer, som fortjener en speciel omtale. JEV s Påskeseminar En af de helt store begivenheder i år var, da SdU i dagene fra den 16. april til den 22. april var vært for JEV s Påskeseminar. Ca. 100 unge fra forskellige europæiske mindretal mødtes på Christianslyst til en uge, som stod i frivillighedens tegn. Seminarets tema var The Streets of Voluntariness og med seminaret var ønsket at sætte fokus på vigtigheden af det frivillige arbejde og at anerkende og støtte de unge i deres arbejde. De unge deltagere fik via workshops kendskab til at udvikle metoder, som kunne gavne deres arbejde i deres respektive organisationer. På den måde var seminaret med til at motivere og styrke de unge i deres frivillige arbejde. Her er netop et af de arrangementer, der ikke kunne fungere uden de mange frivilliges engagement. Derfor en ekstra tak til alle jer. Tydal Jamborette 2011 Dansk Spejderkorps Sydslesvig inviterede i dagene den 2. juli til den 10. juli til Jamborette på Tydal under mottoet: Slip din spejder løs. Jamborette er en international spejderlejr og i denne lejr, var der deltagere fra Zambia, Polen, Island, Færøerne, Danmark og selvfølgelig fra Sydslesvig. Ca. 600 deltagere tilbragte en dejlig uge sammen med masser af aktiviteter. Da hele Den gule beretning 2011 side 3

6 Formandens beretning jamboretten var økologisk med undertemaet Fra jord til bord, havde spejderne hele foråret haft travlt med at anlægge en køkkenhave, så man kunne være selvforsynende med kartofler og grøntsager. Her er der endnu et eksempel på, hvor vigtigt de frivilliges engagement er, for at kunne få et sådan arrangement op at stå. I dette projekt har de mange unge ledere været meget ansvarsbevidste og vist deres organisationstalent. DGI s Landsmesterskaber for miniputter i fodbold og i 6-mands petanque. Landsmesterskabet for miniputter, der blev afholdt i Slesvig den juni, er netop et eksempel på det samarbejde, der er mellem SdU s fodbold-udvalg og landsudvalget for fodbold. Et stævne med 29 hold fra Danmark og 3 SdUhold, i alt 425 spillere og ledere, som havde et fint stævne på trods af al den regn, der faldt i Slesvig den weekend. DGI s Landsmesterskab i 6-mands-petanque, som finder sted i Engelsbycentret den sidste weekend i september, er også et eksempel på dette samarbejde. DGI Arbejdet i DGI har i det forløbne år taget meget afsæt i formuleringen af Strategi 2015, som forventes at blive vedtaget på årsmødet i begyndelsen af november. Visionen er: DGI vil være idrætsforeningernes foretrukne samarbejdspartner i forhold til at imødekomme danskernes behov for motion og breddeidræt. I forhold til at omsætte Strategi 2015 er strukturen i de forskellige landsudvalg for aktiviteterne blevet gennemgået. Er den nuværende struktur hensigtsmæssig i forhold til at opnå resultatmålene? Foreløbig er det Senioridræt, Motion og Friluftsliv og Dans og Musik, der er blevet arbejdet med. Arbejdet er ikke færdigt, men det er i høj grad interessant for SdU. Der er rigtig meget samarbejde mellem vores aktivitetsudvalg og landsudvalgene i DGI. Regnskab 2010 Driftsregnskabet for 2010 udviser indtægter på ,17 og udgifter på ,24. Dermed afsluttede vi regnskabsåret med et årsresultat på ,93. Fra dette beløb har vi disponeret i alt ,00 til igangværende og nye planlagte projekter. Regnskabet blev således afsluttet med et overskud på 340,93. Fra Undervisningsministeriet modtog vi ,00 til vores drift. Til aktiviteterne i vore foreninger og udvalg modtog vi fra Kulturministeriet ,96 og fra DGI et tilskud på ,75. Fra offentlig side har vi modtaget ,00, heri er inkluderet vores andel på ,00 af en globalbevilling fra landet Slesvig-Holsten til arbejdet i mindretalsorganisationerne. Regnskabet er blevet revideret af revisionsfirmaerne H. P. O. Wirtschaftspartner og Sønderjyllands Revision. Regnskabet er godkendt af styrelsen på et møde den 3. marts Budgetforhandlinger for Til grundlag for dette års budgetforhandlinger med Sydslesvigudvalget foreligger SdU s resultataftale for 2012/2013. For at kunne realisere denne ligger SdU s budgetansøgning for 2012 på ,-, hvilket svarer til en fremskrivning på 3 % i forhold til bevillingen for Da budgetforhandlingerne finder sted her i september, ved jeg endnu ikke, om vi får det ønskede beløb. Anlægssituationen På dette område er der lidt nyt at fortælle siden min beretning fra sidste år, men der er også projekter, som vi ikke er kommet længere med. Harreslev fritidshjem Den 19. august var det endelig så vidt, at vi i samarbejde med Skoleforeningen kunne lave en officiel indvielse af heldagsskolen og ny/ ombygningen af fritidshjemmet i Harreslev. Efter en meget lang byggefase blev de nye lokaler taget i brug sidste år, men det tager tid, før alt falder på plads, og man har fundet den mest hensigtsmæssige brug af lokalerne. Tønning IF s klubhus Renoveringen af Tønning IF s klubhus er afsluttet. Renoveringen blev muliggjort bl. a. ved hjælp af støtte fra Statens Konjunkturpakke II. Foreningen har taget faciliteterne i brug, og den officielle indvielse blev foretaget den 21. Den gule beretning 2011 side 4

7 Formandens beretning oktober. Slesvig fritidshjem Dette projekt, som jo drejer sig om opførelsen af et nyt fritidshjem ved Hiort Lorenzen-Skolen, er sat i gang. De to bygninger på grunden blev revet ned i sommerferien, og byggeriet af det nye fritidshjem blev påbegyndt midt i september måned. Vi forventer, at byggeriet er afsluttet, så fritidshjemmet kan starte op i de nye omgivelser efter sommerferien Flensborg Roklub Behovet for en totalrenovering / nybygning af klubhuset er der stadig, men da det ikke er lykkedes at finde økonomi til dette formål, besluttede vi at afsætte den nødvendige økonomi til sikring af klubhusets fortsatte drift. Det er især sikkerhedsmæssige forhold, der i løbet af året er blevet rettet op på for at sikre, at foreningens medlemmer fortsat kan bruge klubhuset til deres aktiviteter. Slesvig Roklub Det er en af de opgaver, der er meget presserende, idet skaderne på klubhuset ikke er blevet mindre i det sidste år. Forsøget på at få erstatning fra Slesvig by er opgivet, da det ikke er muligt at få en entydig erklæring om, at skaderne skyldes opbygningen af Landesgartenschau. Slesvig Roklub havde 50 - års jubilæum i juni, og det havde været dejligt, hvis gaven kunne have været et tilsagn om en løsning i form af økonomi til et nyt klubhus. Sammen med foreningens bestyrelse arbejder vi på at få udarbejdet et koncept, som målrettet kan bruges til at søge om økonomisk støtte til opførelse af et nyt klubhus. Træningshallen og Slesvig IF s klubhus Dette projekt ligger stadig på tegnebrættet. På nuværende tidspunkt ligger vi inde med udfordringen om at finde den rette mulighed for finansiering af dette projekt. Spejdergården Tydal Ved branden kort før jul sidste år, hvor lederboligen brændte, opstod der samtidig store skader på nabobygningen (sengeafdelingen). Spejderkorpset har derfor besluttet en genopbygning af både lederboligen og sengeafdelingen. Derudover skal Tydals infrastruktur (vand, kloakeringsforhold, energi m. m.) gennemgå en modernisering, hvilket er forudsætning for Tydals fremtidige drift. Spejderkorpset arbejder her, i tæt samarbejde med SdU, på at finde eksterne finansierings-muligheder til denne opgave. I skrivende stund tegner der sig en positiv udvikling på området. Legatmidler Hvert år har SdU mulighed for at formidle økonomisk hjælp til vore foreninger, landsdelsorganisationernes grupper og institutioner ved hjælp af gaver fra fonde og legater. Det er en stor glæde for SdU, at vi på den måde kan være med til at hjælpe foreningerne med projekter, som de ved egen hjælp ikke kan finansiere. Mølgaards legat Løjtnant Olav Mølgaards og hustru Anna Sophie Mølgaards mindelegat til fordel for Sydslesvig, der støtter særlige kulturelle tiltag i vore foreninger og grupper, er netop en af de legater, som der er mulighed for at søge gennem SdU. Legatportionen på blev af legatbestyrelsen, som består af repræsentanter fra Grænseforeningen og SdU s forretningsudvalg, fordelt på følgende måde: Slesvig Spejderorkester til indkøb af instrumenter 500 Børneklubben Satrup til finansiering af ekskursioner 200 Spejdernes Dige Gruppe til renovering og materialer 500 SdU s Påskeseminar Ungdomslederprisen 18. april-fonden under Grænseforeningen uddeler hvert år den 18. april Ungdomslederprisen til en person, som har ydet en særlig indsats indenfor SdU s ungdomsarbejde. Ungdomslederprisen er ikke en pris, man selv kan søge, den skal man indstilles til. Forretningsudvalget modtager hvert år forslag til kandidater fra SdU s foreninger, det er vi meget glade for, da det jo er jer, der bedst kender de personer, der er egnede til denne pris. I år i anledning af Frivillighedens år valgte 18. april-fonden, efter indstilling fra Forretningsudvalget, ikke at give prisen til en enkelt person, men som en anerkendelse af alle unge frivillige i SdU. Prisen blev uddelt ved åbningen Den gule beretning 2011 side 5

8 Formandens beretning af Påskeseminaret. Denne gestus blev ikke mindre af, at fondens bestyrelse havde tilføjet et ekstra nul til beløbet. Det skal der lyde en stor tak for. Tilskud til højskoleophold SdU har siden 2001 ydet tilskud til unges højskoleophold, og denne mulighed findes stadig, idet vi i SdU gerne vil støtte de unges videreudvikling gennem et højskoleophold. Vi vil gerne give dem mulighed for at søge tilskud til både idrætslige og andre højskolekurser med mindst 16 ugers varighed. Kriterierne for at modtage tilskud kan man læse på SdU s hjemmeside. Vi modtager gerne ansøgninger fra unge, der ønsker at benytte sig af denne mulighed. Afslutning Den sidste del af min beretning vil jeg gerne bruge på at sige tak til alle de mange frivillige, vi har i SdU s udvalg og i vore foreninger og landsdelsorganisationer. I yder alle en stor indsats, og jeres indsats kan vi ikke undvære i det danske børne- og ungdomsarbejde, som SdU står for. I de mange beretninger her i den gule kan vi læse om alle de tilbud og arrangementer, der også i år er blevet til gode oplevelser for mange børn, unge og voksne. Til alle ildsjæle skal der lyde en tak for arbejdsåret SdU har mange kontakter både nord og syd for grænsen både til organisationer og enkeltpersoner. Til dem skal der også lyde en tak for deres støtte og interesse for vores arbejde. Jeg vil gerne sige tak til Sydslesvigudvalget for deres velvillighed overfor SdU. Samarbejdet er præget af den store indsigt og interesse, som de udøver overfor vores arbejde. Jeg vil gerne takke alle i Grænseforeningens ledelse og i lokalforeningerne for deres store indsats for at udbrede kendskabet til vores mindretal og for deres støtte og interesse for SdU s arbejde. Jeg siger tak for samarbejdet med de andre sydslesvigske organisationer. Det har stor betydning og værdi for SdU s arbejde. Også en stor tak til alle SSW-politikere, som er mindretallets talerør på kommunal-, kredsog landsplan. Vi er afhængige af de offentlige tilskud, som i høj grad er afhængige af vore SSW-politikeres engagement. En stor tak skal der også lyde til alle vore ansatte. I yder alle et stort og godt stykke arbejde både ude i vore institutioner og på sekretariatet. Nogle medarbejdere har i løbet af året valgt at forlade os, nye er kommet til. Til de første siger jeg tak for jeres indsats, og de nye ønsker jeg velkommen til. Jeg vil slutte med en tak for godt samarbejde i styrelsen og i forretningsudvalget. Vi har haft mange gode og livlige diskussioner i det sidste år. Styrelsen ser frem til en god og konstruktiv debat på Hovedsendemandsmødet. En debat om hvor SdU skal bevæge sig hen i de kommende år. Vi ses på Hovedsendemandsmødet den 19. november. Inger Marie Christensen formand Den gule beretning 2011 side 6

9 Aktivitetsberetninger 2010/2011 Den gule beretning 2011 side 7

10 Badmintonudvalget Så er der atter gået et år med en aktiv badminton-sæson, der har været præget af mange aktiviteter. Vi har kunnet formå at holde et lille antal møder i udvalget, men altid med stor deltagelse og med en god og konstruktiv debat. Ser vi på DGI har medlemstallet af badmintonspillere i det sidste år været markant faldende, idet der er blevet færre badmintonspillere i DGI fra 2009 til I SdU er der nu 864 badmintonspillere, hvilket er en mindre nedgang. Det positive er dog, at man kan fornemme, at det går fremad med ungdommen, idet der igen dukker flere op til vores arrangementer. Stævner Som i de tidligere år har udvalget afviklet 3 ungdomsstævner for U9 til U15 i løbet af sæsonen: 06. november med 52 deltagere og 98 kampe 05. februar med 83 deltagere og 160 kampe 19. marts med 74 deltagere og 137 kampe Da vi i år inviterede til ungdomsstævne på en enkelt dag er der nu igen overvejelser, om man måske skal splitte stævnerne op på to dage, da vi oplever fremgang i antallet af tilmeldinger. Derudover er det ikke holdbart for alle implicerede med 160 kampe i en hal på 5 hhv. 6 baner, hvor vi så spiller fra tidligt om morgenen til kl. 21. Vi har allerede ved de sidste stævner prøvet på at tilpasse spilleplanen, således at de yngste startede om morgenen og var færdige efter middag, hvor så de ældre først startede med deres første kampe. Men som nævnt vil udvalget se på kommende sæsons stævner og prøve på at finde en løsning. For senior og U17 har der ligeledes været 3 stævner, hvoraf det første blev arrangeret på Sild i samarbejde med VUIF 13. november med 46 deltagere og 97 kampe 29. januar Seniorstævne med 66 deltagere og 135 kampe 05. marts Seniorstævne med 53 deltagere og 103 kampe Både efterårets og forårets afholdte 40+ motionsstævne i Husum var vellykkede og blev godt modtaget af 27 spillere fra 7 foreninger. Mesterskaberne den maj har med 178 spillere været godt besøgt, og der blev i løbet af weekenden afviklet 350 kampe. Badminton i skolen/sfo/fritidshjem Ingo Nielsen har igen været meget aktiv og besøgte i løbet af sæsonen 8 skoler og foreninger. I alt var der 134 børn, som deltog, og tilbagemeldingerne fra børnene har altid været positive, og at børnene altid er glade for arrangementet. Der er flere af børnene, der gerne vil fortsætte med badminton-spillet, men det kniber med at finde instruktører, der kan videreføre aktiviteten i skolen eller i en forening. Familiebadminton Den 2. oktober blev der afholdt familiebadminton i Slesvig, og med 24 tilmeldinger, så det ud til at blive et godt besøgt arrangement. Men der kom desværre sene afbud pga. sygdom fra næsten halvdelen af de tilmeldte, men for de fremmødte var det trods alt igen et godt arrangement. Derudover har SdU Badminton været repræsenteret ved Miniton til Familieaktivitetsdagen i Idrætshallen. Det var Ingo, der instruerede de interesserede, og som efterfølgende meddelte, at det var godt og vigtigt, at badminton var med! Der har været seks hold, der deltog i holdturneringen, dog kom de 3 fra Slesvig. Det kunne være dejligt med en større deltagelse fra andre end de 4 foreninger, der er med. Igen i år måtte K1- og K2- kurset aflyses. På sidste års aktivitetsmøde var der flere der tilkendegav et behov, men det genspejlede sig så ikke i tilmeldingerne, da der kun var to tilmeldte. Badmintoncampen var igen en stor succes med 30 tilmeldte U13- og U15-spillere, der fik en forrygende og aktivitetsfyldt weekend i Slesvig. Som tidligere år blev Tønderstævnet i januar måned gennemført i et fint samarbejde med DGI Sønderjylland. I 2012 satser vi på igen at kunne invitere til dette arrangement, der stadigvæk Den gule beretning 2011 side 8

11 Badmintonudvalget Badmintonstævne i Tinnum på Sild Den gule beretning 2011 side 9

12 Badmintonudvalget har vokseværk. Derudover er der overvejelser om at indgå et samarbejde om talenttræningen. Partnerskabsaftalen med RSL Den aftale, der blev indgået med RSL for 3 år siden, og som udløb med udgangen af sidste sæson, er blevet forlænget, så vi igen bestiller bolde og præmier ad denne vej. Vi i SdU kan kun være tilfredse med denne aftale på trods af, at den selvfølgelig binder meget. Ungdomskvalifikationen Vi har stadigvæk ikke fået en acceptabel løsning på online tilmeldingen, som i starten af sæsonen ikke længere var mulig, da man skiftede over til et nyt system opbygget omkring hjemmesiden Her kræves der betaling via dankort eller kreditkort straks, når man tilmelder. Tilmeldingerne kan her ske individuelt, dvs. hver spiller tilmelder sig selv, derudover kan der ske en samlet tilmelding, hvor træneren tilmelder spillerne fra sin klub. Systemet kan bruges til tilmelding til både vores egne stævner samt til alle de stævner, der spilles i Danmark. Men på grund af vores valuta (Euro) og andre betalingssystemer her syd for grænsen, er det desværre ikke muligt for os at benytte dette online-system. Dette betyder, at vi for tiden er gået tilbage til almindelig papirtilmelding til vore stævner. Men på trods af det vil ungdomsspillerne stadigvæk samle points ved SdU-stævner og kunne klassificere sig i de forskellige rækker. Miniton Der er nogle enkelte foreninger, der er kommet godt i gang med Miniton (badminton for de helt små), og jeg vil gerne opfordre til, at der er flere, der satser noget mere på Miniton. Det er igennem sådanne aktiviteter, at man begejstrer børnene for spillet og sikrer, at der er ungdomsspillere, som kan rykke efter. Derudover viser erfaringerne vi hører om fra DGI, at det er her, I får en rigtig god kontakt til forældre og kan oplære dem i foreningsarbejdet. Nu hvor man kikker lidt tilbage og overvejer, hvad badmintonudvalget alt har sat i gang (og det har atter ikke været for lidt), sidder jeg samtidig og tænker på den kommende sæson, der lige er skudt i gang. Her må jeg konstatere, at jeg er i gang med at overveje, om den kommende sæson måske bliver den sidste for mig, som formand i udvalget. Så interesserede kan jo allerede nu starte med at tænke på næste års aktivitetsmøde, der igen kommer til at ligge i forbindelse med mesterskaberne i starten af maj. Og naturligvis skal der igen lyde en stor tak til alle involverede i badmintonsporten i SdU for deres indsats både på og udenfor banen. På udvalgets vegne Sven Wamser Badminton i Tinnum på Sild Den gule beretning 2011 side 10

13 Bordtennisudvalget Bordtennissæsonen startede med et debatmøde. Mødet blev afholdt på grund af de manglende ressourcer i udvalget. Hver forening blev opfordret til at deltage med minimum én og maksimum to deltagere. De fleste klubber fulgte denne opfordring. Selve mødet blev modereret af Holger Jacobsen som supervisor. Og det blev et godt møde. Resultatet blev, at klubberne fremover overtager praktiske opgaver ved næsten alle arrangementer. Og det lykkedes. Mange tak til Holger for hjælpen. Én af aftalerne ved mødet var, at foreningerne skulle stå for det praktiske arbejde ved bordtennisskoler og søge om disse. Udvalget ville så stå for afviklingen. Desværre var der ingen foreninger, der søgte om en bordtennisskole. Ved aktivitetsmødet sagde vi farvel til Jonas Bo Mansen, som på grund af uddannelse ikke havde ressourcer til at fortsætte udvalgsarbejdet. Endnu engang mange tak til Bo for din indsats. Selve aktivitetsmødet var ikke så godt besøgt. Det skyldtes nok, at debatmødet fandt sted et par dage forinden. For første gang holdt udvalget en arbejdsweekend i starten af sæsonen. Her blev alle arrangementer planlagt så vidt som muligt. Vi lavede en arbejds- og handleplan som gjaldt for hele sæsonen. Dette var en succes, idet vi dermed sparede en masse møder i Holdturneringen startede som sædvanligt efter efterårsferien. 21 hold deltog, og det var meget positivt. Efter to indledende kvalifikationsrunder fulgte tre slutrunder. Den sidste spilledag blev igen afholdt for alle hold i Idrætshallen, hvor vi afsluttede sæsonen med pokaloverrækkelse og traktement. Stor tak til Rainer Hugger, som igen havde lavet spilleplaner og statistik. SdU-mesterskaberne blev traditionen tro afholdt i januar måned i Idrætshallen, desværre med dalende deltagerantal. Det blev dog alligevel et rigtig godt stævne. Foreningerne var, som aftalt på debatmødet, behjælpelige med opbygning og oprydning og havde ledere parate til at tage sig af de unge, hvilket vi tydeligt kunne mærke ved dommerbordet. Vi deltog også i DGI s landsmesterskaber. 8 børn og unge tog af sted for at dyste om medaljer i Vejen. 14 dage forinden havde 16 voksne haft sved på panden i Fuglsø. Pokalturneringen 2011 blev på grund af manglende deltagere aflyst. Vi siger tak til alle foreninger, der har været med til at gøre sæsonen spændende. Og tak for jeres initiativ ved arrangementerne. Med venlig hilsen Bordtennisudvalget Mesterskaber i Idrætshallen Den gule beretning 2011 side 11

14 Bordtennisudvalget Mesterskaber i Idrætshallen Den gule beretning 2011 side 12

15 Fodboldudvalget Det forløbne år har igen været et travlt år for fodboldudvalget. Udover de mange traditionelle aktiviteter er der nemlig også sket mange andre ting, eksempelvis har vi været med til at arrangere LM for miniputter i Slesvig, har været på foreningsbesøg og har været med til at etablere Støtteforeningen til fordel for vore landshold. 5- og 7-mandsturneringer Antal deltagende hold i vore sommerstævner ligger meget konstant. I år deltog der 41 hold i vore 5- og 7-mandsstævner i juni måned. Alle stævner har haft et fint forløb, hvilket bl.a. skyldes gode præstationer af vore egne dommere fra Fodbolddommerklubben. Stævnerne har været godt fordelt: Damer, old boys og veteraner spillede i Engelsby; ungsenior og herresenior samt 5-mands for puslinge og mikropuslinge gennemførtes i Slesvig. Endelig afvikledes junior, drenge, lilleputter og miniputter søndag den 26. juni i Egernførde. Efter en del års pause var det dejligt atter at være i Egernførde, hvor UF og IF i fællesskab stod for et særdeles vellykket stævne. 5-mandsturneringerne for de yngste er meget populære, og det er udvalgets håb, at nogle af SdU s mindre foreninger også får lyst til at prøve og deltage! 11-mandsturneringer For 2. gang gennemførtes i samarbejde med Flensborg Avis en 11-mandsturnering (Flensborg Avis Cup) for SdU s 4 bedste herreseniorhold: DGF, IF Stjernen, Slesvig IF og Tønning IF. IF Stjernen s Verbandsliga-hold vandt for 2. i træk. Derudover blev der i år også gennemført en turnering for klubbernes 2. hold. Begge stævner blev arrangeret umiddelbart inden sæsonstarten, hvilket passer klubberne fint, og der er bred opbakning til at fortsætte med disse stævner. Egernførde IF er i denne sæson rykket op i Kreisliga og vil gerne fremover deltage i 1. holdsturneringen. Det er derfor besluttet, at Egernførde IF og Slesvig IF (som nr. 4 i år) spiller en kvalifikationskamp om at kunne deltage i turneringen for 1. holdene. Taberholdet deltager i stedet i 2. holdsturneringen, der så vil have deltagelse af 4 eller 5 hold. Indefodboldturneringen Med 84 deltagende hold var der igen fin tilslutning til indefodboldturneringen 2010/2011. Også i denne sæson var klubberne godt tilfredse med henholdsvis 2 og 3 spilledage til de yngste årgange samt 1 spilledag til juniorer, damer, herrer og old boys/veteraner. Turneringen for old boys og veteraner gennemførtes for første gang som et SdU Open-stævne. Jægerspris IK fra Sjælland tog imod invitationen og var med deres sublime tekniske spil en stor berigelse for stævnet. Endnu en nyskabelse: Alle spilleplaner og resultater formidles nu elektronisk til klubberne, hvilket klubberne generelt har været glade for. SdU s Fodbolddommerklub Vi har i øjeblikket 20 aktive fodbolddommere, der i løbet af sæsonen på en fin måde har dømt samtlige kampe i vore egne turneringer samt også alle kampe ved DGI s Landsmesterskaber for miniputter i Slesvig. Holger Carstensen er dommerformand og gør et stort stykke arbejde med uddannelse af dommerne, kamppåsætning mm. Tak Holger! Landsmesterskaber Også i denne sæson har vi deltaget med adskillige hold i såvel Ude-LM som Inde-LM. Ved Ude- LM lykkedes det endda at hjembringe nogle meget flotte resultater: Guldmedaljer til Egernførde UF i lilleputrækken, guldmedaljer til DGF i senior old boys-rækken og bronzemedaljer til Vesterland UIF i herreseniorrækken. Et stort tillykke til disse 3 hold og også en tak til vore øvrige deltagende hold for en god indsats ved LM! Hvert år er LM genstand for adskillige diskussioner. I DGI debatteres ofte de stigende omkostninger, dalende kvalitet ved stævnerne samt færre deltagende hold. Disse ting diskuteres også i vore klubber og naturligvis i fodboldudvalget. Derudover er fodboldudvalget blevet opfordret til endnu engang at beskæftige sig med udvalgets retningslinjer for deltagelse i LM ( De ansvarlige ledere og det overvejende antal spillere på holdet er dansktalende ). Den gule beretning 2011 side 13

16 Fodboldudvalget Egernførde UF s gulddrenge DGF s gulddrenge Fodboldskolen i Slesvig Den gule beretning 2011 side 14 Indefodbold i Idrætshallen

17 Fodboldudvalget LM i Slesvig LM for miniputter blev afviklet den juni i Slesvig. Med 32 deltagende hold var der tale om det største LM, vi nogensinde har været værter for. Med spillere, trænere, ledere, forældre og medhjælpere var vi i alt omkring 700 mennesker. Sommeren har jo været en våd affære, og vi blev da heller ikke i LM-weekenden forskånet for masser af regn. Men alle tog det med godt humør, således at det blev et rigtig godt LM. Der skal lyde en kæmpetak til SIF og deres mange medarbejdere for en fantastisk indsats! Desuden en stor tak til vore dommere, samaritterne og SdU s Ungeudvalg for aftenarrangementet! EM-holdene/De sydslesvigske landshold Forberedelserne til EM 2012 hos sorberne i Lausitz-området i Sachsen er i fuld gang. I løbet af året er der blevet spillet testkampe mod SønderjyskE U19, DGF og IF Stjernen. Derudover gennemførtes i juli en 4-holdsturnering i Kruså med deltagelse af Altona 93 (vores gode samarbejdspartner i Hamburg), ETSV Weiche, Hjordkær UIF og vores landshold. Vi håber, at nogle af de næste testkampe kan spilles hos Tønning IF, Slesvig IF og Egernførde IF. Derudover er der planer om en indendørs highlight, idet vi lørdag den 7. januar gennemfører et indefodboldstævne i Förde-Halle med deltagelse af vores landshold, ETSV Weiche, Altona 93 samt også et par attraktive danske hold. U18-holdet har i løbet af sæsonen haft flere træningssamlinger. I marts måned spilledes en fin testkamp med Vejle Boldklub s U17-hold i Slesvig. Derudover er der planer om en testkamp mod Altona 93. Et par af holdets spillere har med succes ved et par lejligheder endda allerede optrådt på vores rigtige landshold. Støtteforeningen I februar lykkedes det at etablere en støtteforening, der skal understøtte holdet med midler til stævner, materialer mm. På den stiftende generalforsamling valgtes Peter Jørgensen som formand, Reinhard Jacobsen som næstformand og Lars Jansen som kasserer. Et medlemskab i Støtteforeningen koster 30 for private og 200 for firmaer. Interesserede er altid velkomne til at kontakte Reinhard Jacobsen, Lars Jansen eller Kaj Andersen. Derudover er der tegnet kontrakt med et sportsmarketingfirma, der hjælper med at finde sponsorer. Fodboldskolen, juli Igen i år blev Fodboldskolen en stor succes. Lynhurtigt var skolen udsolgt, og vores faste instruktørstab sørgede igen for 3 forrygende fodbolddage i Slesvig for de 50 deltagende børn i alderen 8-12 år. Derfor en stor tak til Kim, Daniel, Rune og Michael! Trænerkurser I den forløben sæson har vi afviklet et spotkursus i DGI s nye trænertilbud Trænerguiden. Jeg håber, at vi i den kommende sæson også kan tilbyde vore trænere minimum et kursus. Idrætspladser og haller Vore udendørs stævner gennemføres i Idrætsparken (DGF), Engelsby (IF Stjernen), Tønning, Egernførde, Slesvig og Kejtum. Indefodboldturneringerne finder sted i Idrætshallen, Træningshallen i Slesvig samt i Kejtum-hallen på Sild. Der skal fra udvalget lyde en stor tak til de arrangerende foreninger samt til pedellerne, der overalt sørger for, at vi altid har fine rammer til vore arrangementer. Det kommende år Allerede nu er forberedelserne i gang mht den kommende indefodboldturnering, udefodboldturneringen 2012, LM, Jysk-Fynske-stævner, Fodboldskolen, trænerkurser, EM 2012 og Landsstævne I særlig grad vil vi i den kommende tid sætte fokus på pige- og damefodbold samt pleje og uddannelse af vore dommere. Invitationer og informationer om de mange arrangementer kan ses på Afslutning Til trods for, at det forekommer, at vore turneringer desværre kolliderer med tyske turneringer, har vi et udmærket samarbejde med KFV Schleswig-Flensburg. Som altid har vi også haft et særdeles positivt samarbejde med DGI Sønderjylland. Afsluttende vil jeg gerne takke vore foreninger, trænere, spillere, forældre samt udvalgsmedlemmerne og de ansatte hos SdU for et frugtbart samarbejde. Reinhard Jacobsen Den gule beretning 2011 side 15

18 Håndboldudvalget 2011 blev også et travlt år for SdU Håndbold med mikrostævner, håndboldskoler, LMkvalistævner samt mange hold til LM i Danmark på programmet. Den gule beretning 2011 side 16

19 Petanqueudvalget Udvalget består af 7 medlemmer, som har haft et meget stort program. Der har været mange møder, mange stævner og rigtig mange overvejelser, vi skulle tage stilling til i løbet af året. En hurtig opringning og så var I klar! Derfor vil jeg starte med at sige tak for jeres indsats til alle vore møder og arrangementer. Også en tak til Christel for hendes hjælp. Året startede med en stor oplevelse. Vi havde lejet en boulehal i Hamborg, og den 5. marts tog vi så derned med 48 deltagere for at spille petanque. Der blev spillet en turnering med skiftende makkere, Oke Simons Tarup UF klarede sig bedst. Så han blev vores første vintermester i petanque. En rigtig god optakt på året, og det bliver ikke sidste gang, vi skal til Hamborg. Når vi deltager i stævner nord for grænsen, møder vi altid en forening, der gerne vil herned og se, hvordan vi har det. Sådan var det også i år. Den 30. og 31. maj havde vi Kolt Hasselager på besøg. Det blev til to dage med spil og hygge. En dag spillede vi i Harreslev og den anden dag i Tarup, så de mødte nye spillere begge dage. Udvalget har været repræsenteret ved Familieaktivitetsdagen i Idrætshallen, hvor vi havde tæppecurling med. Der var mange, der blev overraskede over, hvor anstrengende det alligevel er at gennemføre en kamp. I løbet af året har vi givet råd til anlægning af baner i Galwik, Ladelund, og Kejtum. Ved indvielsen af banerne i Galwik, Flensborg var vi til stede, og spillet kom godt i gang. Ladelunds baner bliver indviet den 17. september Ja, så er der vores faste arrangementer: Indoorstævne i Læk, Gløggstævne i Harreslev, Regionsstævne i Give samt Natpetanque i Læk og vore kvalifikationsstævner til LM i single, triple, 4-mands og 6-mands hold. Sommerturneringen (double) kunne gennemføres med 28 hold i A gruppen og 7 hold i B-gruppen. Der blev spillet 312 kampe, før puljevinderne blev fundet. Finalekampene blev spillet i Læk den 6. september 2011 med følgende resultat: SdU-mestre Mikel Heske og Matthias Gaeble, Tarup UF Nr. 2 Wicky Carstens og Helmut Carstens HKUF Nr. 3 Karin Kristensen og Gunnar Kellner HKUF Nr. 4 Claus D. Miese og Niels Hansen Tarup UF Nr. 5 Anni Gyarmaty og Herbert Gyarmaty Tarup UF Nr. 6 Christian Hartwig og Gunnar Jensen Læk UF Nr. 7 Uwe Jacobsen og Bruno Wøhlk, Tarup UF Nr. 8 Aase Pejtersen og Jørgen Pejtersen HKUF Nr. 1 og 2 deltager i LM 2012 hos DGI Storkøbenhavn. B-rækken: Nr. 1 Otto Putzer og Renate Christiansen (reserve for Elke Putzer) HKUF Nr. 2 Bruno Christiansen og Herrmann Klüver, Læk UF Vore øvrige mesterskaber/lm-kvalifikationsstævner: Single: Nr. 1 Nr. 2 Triple: Nr. 1 Nr. 2 4-mands: Helmut Carstens, HKUF Christian Hartwig, Læk UF Helmut Carstens, Wicky Carstens, HKUF og Gunnar Kellner Herbert Jacobs, Solveig Jabobs og Dirk Staack, Læk UF Nr. 1 Christian Hartwig, Gunnar Jensen, Herbert Jacobs og Dirk Staack Læk UF 6-mands: Nr. 1 Thomas Dau Eckert, Jørg Braun, Matthias Gaeble, Rickert Christiansen, Werner Schmidt og Mikel Heske Tarup UF Den gule beretning 2011 side 17

20 Petanqueudvalget Natpetanque ved Landspetanquestævnet i Haarby SdU s deltagere v. LM i single, double og triple i Stokkemarke på Lolland Petanqueskoler med Andreas Creutzberger som instruktør Den gule beretning 2011 side 18

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 1 februar 2012 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Løb med DGI i Vindinge En kold januar aften havde Vindinge Idrætsforening og DGI indkaldt til informationsmøde om opstart

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

INDSIGT. Klubbens indstilling til prisen var: HOG Hinnerup vil gerne indstille klubbens formand, Søren Eriksen, som Årets Ildsjæl.

INDSIGT. Klubbens indstilling til prisen var: HOG Hinnerup vil gerne indstille klubbens formand, Søren Eriksen, som Årets Ildsjæl. NR.17 ANNONCETILLÆG TIL LOKALAVISEN FAVRSKOVPOSTEN UGE 21 ÅR 2015 INDSIGT Formand for Favrskov Idrætssamvirke Gert Jensen overrakte prisen på 5.000 kr. til Søren Eriksen FOTO: Michael Hejlskov Favrskov

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

SOLGT. Hos os får du. Lokal bank i Lystrup. Miniton vil du spille med os? Estate mæglerne Jakob Brandstrup. - din lokale ejendomsmægler

SOLGT. Hos os får du. Lokal bank i Lystrup. Miniton vil du spille med os? Estate mæglerne Jakob Brandstrup. - din lokale ejendomsmægler SIDE 7 Kom til Estate Cup d. 8.-9. marts Vi gentager successen fra sidste år i Lystrup Hallen. Alle medaljer er igen sponsoreret af Estate Mæglerne Jakob Brandstrup SIDE 5 Få et gratis besøg af Talentholdet!

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring JYSK FODBOLD Februar 2010 I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33 Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring har fået mere end 55 seniorspillere tilbage på banen

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

FIRMAIDRÆT. Futsal. Alderen er ingen hindring

FIRMAIDRÆT. Futsal. Alderen er ingen hindring FIRMAIDRÆT Futsal. Alderen er ingen hindring Formandsmøde. Kvinderne på talerstolen 6 Årets leder startede som brokkerøv 8 Invitation til Åbne aktiviteter i DFIF 16 Nr. 1 Januar 2007 Magasinet fra LEDER

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1. 31. årgang Nr. 2 juni 2008. En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton.

BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1. 31. årgang Nr. 2 juni 2008. En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton. BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1 31. årgang Nr. 2 juni 2008 En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton. B r a b r a n d I d r æ t s f o r e n i n g BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

KLUB-NYT TUNE IDRÆTSFORENING 1924

KLUB-NYT TUNE IDRÆTSFORENING 1924 KLUB-NYT TUNE IDRÆTSFORENING 1924 50. ÅRGANG JUNI 2014 NR. 6 90 I anledning af Tune Idrætsforening s 90 års jubilæum afholdes der reception i Tune Hal 3 Fredag d. 20. juni kl. 17-19 Program: 17.00 Velkommen

Læs mere

Bøgebladet. 3. årgang nr. 2 Maj 2011

Bøgebladet. 3. årgang nr. 2 Maj 2011 Bøgebladet 3. årgang nr. 2 Maj 2011 Med nyt fra: Badminton Fodbold Gymnastik Håndbold Volleyball Egnsfesten Bøgebjerghallen Børnehave, SFO og skole Folkemindesamlingen Krage Sø Spejdergruppe Lokalrådet

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

I GREJS-DALEN FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK BADMINTON JIU JITSU LINEDANCE

I GREJS-DALEN FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK BADMINTON JIU JITSU LINEDANCE SPORT FOR LIVET... I GREJS-DALEN Forår/sommer 2012 FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK BADMINTON JIU JITSU LINEDANCE Vigtige datoer Fællesopstart for alle udendørs fodboldhold 24. marts 2012 Gymnastikopvisning

Læs mere

September 2004. Grønt lys for DM stævne i gokart. Pulsen op på arbejdspladserne. Festlig optakt til Firmaidrætsfestival

September 2004. Grønt lys for DM stævne i gokart. Pulsen op på arbejdspladserne. Festlig optakt til Firmaidrætsfestival 8 September 2004 Grønt lys for DM stævne i gokart Pulsen op på arbejdspladserne Festlig optakt til Firmaidrætsfestival 2005 i Aalborg AF PEDER BISGAARD, FORBUNDSFORMAND, DFIF. 3 dage med gode oplevelser

Læs mere

VESTBYAVISEN September 2004 Kvarterløft 2001-2007

VESTBYAVISEN September 2004 Kvarterløft 2001-2007 VESTBYAVISEN September 2004 Kvarterløft 2001-2007 Nyt ansigt i Kvarterløftsekretariatet Kontoret i Sund By butikken har fået ny medarbejder. Den 1. august sagde de ansatte i Sund By Butikken velkommen

Læs mere

Nr. 4 august 2014. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 40. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 4 august 2014. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 40. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 4 august 2014 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 40. årgang www.vindinge-if.dk Leverer smukke buketter til hele Danmark Bestil direkte pr. telefon eller via Facebook og hold øje med Facebook der er

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

Ny formand: Historisk dag for mindretallet

Ny formand: Historisk dag for mindretallet Lørdag, 11. oktober 2014 www.skoleforeningen.de/fokus Bytte viden Bytte viden café på A. P. Møller Skolen har været samlingspunkt for vidensdeling mellem lærere og pædagoger i Sydslesvig. Side 2 Jeg kan

Læs mere

HØJ KVALITET, LAV PRIS

HØJ KVALITET, LAV PRIS 27. ÅRGANG NR. 2-2012 2 Bredgade 20. Mønsted. Tlf 86 64 61 92 Åbningstider: Mandag - fredag kl. 7.30-19.00 Lørdag - søndag kl. 7.30-18.00 Altid billig benzin HØJ KVALITET, LAV PRIS 3 Sparkær Idræt Udgivet

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere