Den gule beretning 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den gule beretning 2011"

Transkript

1 Den gule beretning Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger

2 Statistik

3 SdU s Hovedsendemandsmøde 2011 Den gule beretning 2011 side 1

4 Indhold Formandens beretning Badmintonudvalget Bordtennisudvalget Fodboldudvalget Håndboldudvalget Petanqueudvalget Gymnastikudvalget Dans og Musikudvalget Søsportsudvalget Svømmeudvalget Løb med SdU Foreningskulturudvalget - Sommerlejr 2011 Koncertudvalget 50+ udvalget Internationalt udvalg - Voices of Europe - Bürger Europas - FUEN Nordisk udvalg - Nordisk lederskole - Nordisk Ungdomsuge Ungeudvalget RYY (Rock Ya Youngsters) Kunstudvalget Kulturprisen Engelsby Fritidshjem Nystadens Børne- og Ungdomshus Lyksborggades Fritidshjem Sortevejs Fritidshjem Harreslev Fritidshjem Kappel Fritidshjem Slesvig Fritidshjem Egernførde Fritidshjem Rendsborg-Bydelsdorf Fritidshjem Husum Fritidshjem Vesterland Fritidshjem Aktivitetshuset Christianslyst Menighedernes Børne- og Ungdomsarbejde Dansk Spejderkorps Sydslesvig FDF Statistik Den gule beretning 2011 side 2

5 Formandens beretning Arbejdsåret 2011 er ved at være slut, og det kan snart blive den 19. november, hvor vi mødes til Hovedsendemandsmødet. Du sidder nu med den gule beretning og kan læse om SdU s mangfoldige arbejde i de mange beretninger fra styrelsen, udvalg og vore institutioner. Det er en god forberedelse til dette års Hovedsendemandsmøde. Et møde der kommer til at foregå under lidt andre rammer, end vi er vant til, men selvfølgelig med en dagsorden ifølge vedtægterne. Vi i styrelsen mener, det klæder os som ungdomsforening at tænke i nye former og videreudvikle på noget, som derved måske kan blive bedre. Fremtidsværksted I år vil de efterhånden kendte Cafèdrøftelser blive omdannet til et Fremtidsværksted. Det vil igen foregå forud for selve mødet, og vi håber, at I vil tage godt imod det og møde talstærkt op, og på den måde være med til at afstikke den kurs, SdU skal bevæge sig frem mod år Europæisk Frivillighedsår Året 2011 er af EU-Kommissionen udnævnt til Europæisk Frivillighedsår. Hermed ønsker EU blandt andet at anerkende og synliggøre den frivillige indsats rundt omkring i EU. Samtidig skal betingelserne for at udføre frivilligt arbejde styrkes og værdsættes mere. I SdU ydes denne frivillighed hvert år af over 1000 frivillige. En organisation som SdU kunne slet ikke eksistere uden alle de frivillige kræfter. Derfor skal vi alle huske at give dem den anerkendelse, de fortjener. Styrelsesarbejdet På sidste års Hovedsendemandsmøde fik vi valgt en fuldtallig styrelse efter et par år med vakante pladser. Det var rigtig glædeligt, da det jo ikke bare aflaster de enkelte styrelsesmedlemmer, men også giver en bredere diskussion at træffe beslutninger på. Der har været nok at tage fat på, og det har måske for nogle af de nye styrelsesmedlemmer været en stor mundfuld, men alle er gået ind i arbejdet med interesse og engagement. Fritidshjemmene Et af fokuspunkterne i det forløbne år har været vores fritidshjem. En arbejdsgruppe har arbejdet med følgende emner: Overordnet målsætning og pædagogisk målsætning for fritidshjemmene og regler for forældreråd / samarbejdsråd på fritidshjemmene. Det har givet mange gode og givtige diskussioner. Resultataftale 2012/2013 Det har i år været en af de opgaver, der har haft en stor prioritet i styrelsesarbejdet. Netop fordi det er en tidskrævende proces, og SdU er en organisation, hvor det er godt med lidt mere langsigtet planlægning, har vi i år søgt om og fået lov til at lave en toårig resultataftale med Sydslesvigudvalget. Det var den erfaring, vi fik ud af, at SdU allerede har og arbejder ud fra en resultataftale her i Særlige arrangementer Også i år har vi i SdU haft nogle særlige arrangementer, som fortjener en speciel omtale. JEV s Påskeseminar En af de helt store begivenheder i år var, da SdU i dagene fra den 16. april til den 22. april var vært for JEV s Påskeseminar. Ca. 100 unge fra forskellige europæiske mindretal mødtes på Christianslyst til en uge, som stod i frivillighedens tegn. Seminarets tema var The Streets of Voluntariness og med seminaret var ønsket at sætte fokus på vigtigheden af det frivillige arbejde og at anerkende og støtte de unge i deres arbejde. De unge deltagere fik via workshops kendskab til at udvikle metoder, som kunne gavne deres arbejde i deres respektive organisationer. På den måde var seminaret med til at motivere og styrke de unge i deres frivillige arbejde. Her er netop et af de arrangementer, der ikke kunne fungere uden de mange frivilliges engagement. Derfor en ekstra tak til alle jer. Tydal Jamborette 2011 Dansk Spejderkorps Sydslesvig inviterede i dagene den 2. juli til den 10. juli til Jamborette på Tydal under mottoet: Slip din spejder løs. Jamborette er en international spejderlejr og i denne lejr, var der deltagere fra Zambia, Polen, Island, Færøerne, Danmark og selvfølgelig fra Sydslesvig. Ca. 600 deltagere tilbragte en dejlig uge sammen med masser af aktiviteter. Da hele Den gule beretning 2011 side 3

6 Formandens beretning jamboretten var økologisk med undertemaet Fra jord til bord, havde spejderne hele foråret haft travlt med at anlægge en køkkenhave, så man kunne være selvforsynende med kartofler og grøntsager. Her er der endnu et eksempel på, hvor vigtigt de frivilliges engagement er, for at kunne få et sådan arrangement op at stå. I dette projekt har de mange unge ledere været meget ansvarsbevidste og vist deres organisationstalent. DGI s Landsmesterskaber for miniputter i fodbold og i 6-mands petanque. Landsmesterskabet for miniputter, der blev afholdt i Slesvig den juni, er netop et eksempel på det samarbejde, der er mellem SdU s fodbold-udvalg og landsudvalget for fodbold. Et stævne med 29 hold fra Danmark og 3 SdUhold, i alt 425 spillere og ledere, som havde et fint stævne på trods af al den regn, der faldt i Slesvig den weekend. DGI s Landsmesterskab i 6-mands-petanque, som finder sted i Engelsbycentret den sidste weekend i september, er også et eksempel på dette samarbejde. DGI Arbejdet i DGI har i det forløbne år taget meget afsæt i formuleringen af Strategi 2015, som forventes at blive vedtaget på årsmødet i begyndelsen af november. Visionen er: DGI vil være idrætsforeningernes foretrukne samarbejdspartner i forhold til at imødekomme danskernes behov for motion og breddeidræt. I forhold til at omsætte Strategi 2015 er strukturen i de forskellige landsudvalg for aktiviteterne blevet gennemgået. Er den nuværende struktur hensigtsmæssig i forhold til at opnå resultatmålene? Foreløbig er det Senioridræt, Motion og Friluftsliv og Dans og Musik, der er blevet arbejdet med. Arbejdet er ikke færdigt, men det er i høj grad interessant for SdU. Der er rigtig meget samarbejde mellem vores aktivitetsudvalg og landsudvalgene i DGI. Regnskab 2010 Driftsregnskabet for 2010 udviser indtægter på ,17 og udgifter på ,24. Dermed afsluttede vi regnskabsåret med et årsresultat på ,93. Fra dette beløb har vi disponeret i alt ,00 til igangværende og nye planlagte projekter. Regnskabet blev således afsluttet med et overskud på 340,93. Fra Undervisningsministeriet modtog vi ,00 til vores drift. Til aktiviteterne i vore foreninger og udvalg modtog vi fra Kulturministeriet ,96 og fra DGI et tilskud på ,75. Fra offentlig side har vi modtaget ,00, heri er inkluderet vores andel på ,00 af en globalbevilling fra landet Slesvig-Holsten til arbejdet i mindretalsorganisationerne. Regnskabet er blevet revideret af revisionsfirmaerne H. P. O. Wirtschaftspartner og Sønderjyllands Revision. Regnskabet er godkendt af styrelsen på et møde den 3. marts Budgetforhandlinger for Til grundlag for dette års budgetforhandlinger med Sydslesvigudvalget foreligger SdU s resultataftale for 2012/2013. For at kunne realisere denne ligger SdU s budgetansøgning for 2012 på ,-, hvilket svarer til en fremskrivning på 3 % i forhold til bevillingen for Da budgetforhandlingerne finder sted her i september, ved jeg endnu ikke, om vi får det ønskede beløb. Anlægssituationen På dette område er der lidt nyt at fortælle siden min beretning fra sidste år, men der er også projekter, som vi ikke er kommet længere med. Harreslev fritidshjem Den 19. august var det endelig så vidt, at vi i samarbejde med Skoleforeningen kunne lave en officiel indvielse af heldagsskolen og ny/ ombygningen af fritidshjemmet i Harreslev. Efter en meget lang byggefase blev de nye lokaler taget i brug sidste år, men det tager tid, før alt falder på plads, og man har fundet den mest hensigtsmæssige brug af lokalerne. Tønning IF s klubhus Renoveringen af Tønning IF s klubhus er afsluttet. Renoveringen blev muliggjort bl. a. ved hjælp af støtte fra Statens Konjunkturpakke II. Foreningen har taget faciliteterne i brug, og den officielle indvielse blev foretaget den 21. Den gule beretning 2011 side 4

7 Formandens beretning oktober. Slesvig fritidshjem Dette projekt, som jo drejer sig om opførelsen af et nyt fritidshjem ved Hiort Lorenzen-Skolen, er sat i gang. De to bygninger på grunden blev revet ned i sommerferien, og byggeriet af det nye fritidshjem blev påbegyndt midt i september måned. Vi forventer, at byggeriet er afsluttet, så fritidshjemmet kan starte op i de nye omgivelser efter sommerferien Flensborg Roklub Behovet for en totalrenovering / nybygning af klubhuset er der stadig, men da det ikke er lykkedes at finde økonomi til dette formål, besluttede vi at afsætte den nødvendige økonomi til sikring af klubhusets fortsatte drift. Det er især sikkerhedsmæssige forhold, der i løbet af året er blevet rettet op på for at sikre, at foreningens medlemmer fortsat kan bruge klubhuset til deres aktiviteter. Slesvig Roklub Det er en af de opgaver, der er meget presserende, idet skaderne på klubhuset ikke er blevet mindre i det sidste år. Forsøget på at få erstatning fra Slesvig by er opgivet, da det ikke er muligt at få en entydig erklæring om, at skaderne skyldes opbygningen af Landesgartenschau. Slesvig Roklub havde 50 - års jubilæum i juni, og det havde været dejligt, hvis gaven kunne have været et tilsagn om en løsning i form af økonomi til et nyt klubhus. Sammen med foreningens bestyrelse arbejder vi på at få udarbejdet et koncept, som målrettet kan bruges til at søge om økonomisk støtte til opførelse af et nyt klubhus. Træningshallen og Slesvig IF s klubhus Dette projekt ligger stadig på tegnebrættet. På nuværende tidspunkt ligger vi inde med udfordringen om at finde den rette mulighed for finansiering af dette projekt. Spejdergården Tydal Ved branden kort før jul sidste år, hvor lederboligen brændte, opstod der samtidig store skader på nabobygningen (sengeafdelingen). Spejderkorpset har derfor besluttet en genopbygning af både lederboligen og sengeafdelingen. Derudover skal Tydals infrastruktur (vand, kloakeringsforhold, energi m. m.) gennemgå en modernisering, hvilket er forudsætning for Tydals fremtidige drift. Spejderkorpset arbejder her, i tæt samarbejde med SdU, på at finde eksterne finansierings-muligheder til denne opgave. I skrivende stund tegner der sig en positiv udvikling på området. Legatmidler Hvert år har SdU mulighed for at formidle økonomisk hjælp til vore foreninger, landsdelsorganisationernes grupper og institutioner ved hjælp af gaver fra fonde og legater. Det er en stor glæde for SdU, at vi på den måde kan være med til at hjælpe foreningerne med projekter, som de ved egen hjælp ikke kan finansiere. Mølgaards legat Løjtnant Olav Mølgaards og hustru Anna Sophie Mølgaards mindelegat til fordel for Sydslesvig, der støtter særlige kulturelle tiltag i vore foreninger og grupper, er netop en af de legater, som der er mulighed for at søge gennem SdU. Legatportionen på blev af legatbestyrelsen, som består af repræsentanter fra Grænseforeningen og SdU s forretningsudvalg, fordelt på følgende måde: Slesvig Spejderorkester til indkøb af instrumenter 500 Børneklubben Satrup til finansiering af ekskursioner 200 Spejdernes Dige Gruppe til renovering og materialer 500 SdU s Påskeseminar Ungdomslederprisen 18. april-fonden under Grænseforeningen uddeler hvert år den 18. april Ungdomslederprisen til en person, som har ydet en særlig indsats indenfor SdU s ungdomsarbejde. Ungdomslederprisen er ikke en pris, man selv kan søge, den skal man indstilles til. Forretningsudvalget modtager hvert år forslag til kandidater fra SdU s foreninger, det er vi meget glade for, da det jo er jer, der bedst kender de personer, der er egnede til denne pris. I år i anledning af Frivillighedens år valgte 18. april-fonden, efter indstilling fra Forretningsudvalget, ikke at give prisen til en enkelt person, men som en anerkendelse af alle unge frivillige i SdU. Prisen blev uddelt ved åbningen Den gule beretning 2011 side 5

8 Formandens beretning af Påskeseminaret. Denne gestus blev ikke mindre af, at fondens bestyrelse havde tilføjet et ekstra nul til beløbet. Det skal der lyde en stor tak for. Tilskud til højskoleophold SdU har siden 2001 ydet tilskud til unges højskoleophold, og denne mulighed findes stadig, idet vi i SdU gerne vil støtte de unges videreudvikling gennem et højskoleophold. Vi vil gerne give dem mulighed for at søge tilskud til både idrætslige og andre højskolekurser med mindst 16 ugers varighed. Kriterierne for at modtage tilskud kan man læse på SdU s hjemmeside. Vi modtager gerne ansøgninger fra unge, der ønsker at benytte sig af denne mulighed. Afslutning Den sidste del af min beretning vil jeg gerne bruge på at sige tak til alle de mange frivillige, vi har i SdU s udvalg og i vore foreninger og landsdelsorganisationer. I yder alle en stor indsats, og jeres indsats kan vi ikke undvære i det danske børne- og ungdomsarbejde, som SdU står for. I de mange beretninger her i den gule kan vi læse om alle de tilbud og arrangementer, der også i år er blevet til gode oplevelser for mange børn, unge og voksne. Til alle ildsjæle skal der lyde en tak for arbejdsåret SdU har mange kontakter både nord og syd for grænsen både til organisationer og enkeltpersoner. Til dem skal der også lyde en tak for deres støtte og interesse for vores arbejde. Jeg vil gerne sige tak til Sydslesvigudvalget for deres velvillighed overfor SdU. Samarbejdet er præget af den store indsigt og interesse, som de udøver overfor vores arbejde. Jeg vil gerne takke alle i Grænseforeningens ledelse og i lokalforeningerne for deres store indsats for at udbrede kendskabet til vores mindretal og for deres støtte og interesse for SdU s arbejde. Jeg siger tak for samarbejdet med de andre sydslesvigske organisationer. Det har stor betydning og værdi for SdU s arbejde. Også en stor tak til alle SSW-politikere, som er mindretallets talerør på kommunal-, kredsog landsplan. Vi er afhængige af de offentlige tilskud, som i høj grad er afhængige af vore SSW-politikeres engagement. En stor tak skal der også lyde til alle vore ansatte. I yder alle et stort og godt stykke arbejde både ude i vore institutioner og på sekretariatet. Nogle medarbejdere har i løbet af året valgt at forlade os, nye er kommet til. Til de første siger jeg tak for jeres indsats, og de nye ønsker jeg velkommen til. Jeg vil slutte med en tak for godt samarbejde i styrelsen og i forretningsudvalget. Vi har haft mange gode og livlige diskussioner i det sidste år. Styrelsen ser frem til en god og konstruktiv debat på Hovedsendemandsmødet. En debat om hvor SdU skal bevæge sig hen i de kommende år. Vi ses på Hovedsendemandsmødet den 19. november. Inger Marie Christensen formand Den gule beretning 2011 side 6

9 Aktivitetsberetninger 2010/2011 Den gule beretning 2011 side 7

10 Badmintonudvalget Så er der atter gået et år med en aktiv badminton-sæson, der har været præget af mange aktiviteter. Vi har kunnet formå at holde et lille antal møder i udvalget, men altid med stor deltagelse og med en god og konstruktiv debat. Ser vi på DGI har medlemstallet af badmintonspillere i det sidste år været markant faldende, idet der er blevet færre badmintonspillere i DGI fra 2009 til I SdU er der nu 864 badmintonspillere, hvilket er en mindre nedgang. Det positive er dog, at man kan fornemme, at det går fremad med ungdommen, idet der igen dukker flere op til vores arrangementer. Stævner Som i de tidligere år har udvalget afviklet 3 ungdomsstævner for U9 til U15 i løbet af sæsonen: 06. november med 52 deltagere og 98 kampe 05. februar med 83 deltagere og 160 kampe 19. marts med 74 deltagere og 137 kampe Da vi i år inviterede til ungdomsstævne på en enkelt dag er der nu igen overvejelser, om man måske skal splitte stævnerne op på to dage, da vi oplever fremgang i antallet af tilmeldinger. Derudover er det ikke holdbart for alle implicerede med 160 kampe i en hal på 5 hhv. 6 baner, hvor vi så spiller fra tidligt om morgenen til kl. 21. Vi har allerede ved de sidste stævner prøvet på at tilpasse spilleplanen, således at de yngste startede om morgenen og var færdige efter middag, hvor så de ældre først startede med deres første kampe. Men som nævnt vil udvalget se på kommende sæsons stævner og prøve på at finde en løsning. For senior og U17 har der ligeledes været 3 stævner, hvoraf det første blev arrangeret på Sild i samarbejde med VUIF 13. november med 46 deltagere og 97 kampe 29. januar Seniorstævne med 66 deltagere og 135 kampe 05. marts Seniorstævne med 53 deltagere og 103 kampe Både efterårets og forårets afholdte 40+ motionsstævne i Husum var vellykkede og blev godt modtaget af 27 spillere fra 7 foreninger. Mesterskaberne den maj har med 178 spillere været godt besøgt, og der blev i løbet af weekenden afviklet 350 kampe. Badminton i skolen/sfo/fritidshjem Ingo Nielsen har igen været meget aktiv og besøgte i løbet af sæsonen 8 skoler og foreninger. I alt var der 134 børn, som deltog, og tilbagemeldingerne fra børnene har altid været positive, og at børnene altid er glade for arrangementet. Der er flere af børnene, der gerne vil fortsætte med badminton-spillet, men det kniber med at finde instruktører, der kan videreføre aktiviteten i skolen eller i en forening. Familiebadminton Den 2. oktober blev der afholdt familiebadminton i Slesvig, og med 24 tilmeldinger, så det ud til at blive et godt besøgt arrangement. Men der kom desværre sene afbud pga. sygdom fra næsten halvdelen af de tilmeldte, men for de fremmødte var det trods alt igen et godt arrangement. Derudover har SdU Badminton været repræsenteret ved Miniton til Familieaktivitetsdagen i Idrætshallen. Det var Ingo, der instruerede de interesserede, og som efterfølgende meddelte, at det var godt og vigtigt, at badminton var med! Der har været seks hold, der deltog i holdturneringen, dog kom de 3 fra Slesvig. Det kunne være dejligt med en større deltagelse fra andre end de 4 foreninger, der er med. Igen i år måtte K1- og K2- kurset aflyses. På sidste års aktivitetsmøde var der flere der tilkendegav et behov, men det genspejlede sig så ikke i tilmeldingerne, da der kun var to tilmeldte. Badmintoncampen var igen en stor succes med 30 tilmeldte U13- og U15-spillere, der fik en forrygende og aktivitetsfyldt weekend i Slesvig. Som tidligere år blev Tønderstævnet i januar måned gennemført i et fint samarbejde med DGI Sønderjylland. I 2012 satser vi på igen at kunne invitere til dette arrangement, der stadigvæk Den gule beretning 2011 side 8

11 Badmintonudvalget Badmintonstævne i Tinnum på Sild Den gule beretning 2011 side 9

12 Badmintonudvalget har vokseværk. Derudover er der overvejelser om at indgå et samarbejde om talenttræningen. Partnerskabsaftalen med RSL Den aftale, der blev indgået med RSL for 3 år siden, og som udløb med udgangen af sidste sæson, er blevet forlænget, så vi igen bestiller bolde og præmier ad denne vej. Vi i SdU kan kun være tilfredse med denne aftale på trods af, at den selvfølgelig binder meget. Ungdomskvalifikationen Vi har stadigvæk ikke fået en acceptabel løsning på online tilmeldingen, som i starten af sæsonen ikke længere var mulig, da man skiftede over til et nyt system opbygget omkring hjemmesiden Her kræves der betaling via dankort eller kreditkort straks, når man tilmelder. Tilmeldingerne kan her ske individuelt, dvs. hver spiller tilmelder sig selv, derudover kan der ske en samlet tilmelding, hvor træneren tilmelder spillerne fra sin klub. Systemet kan bruges til tilmelding til både vores egne stævner samt til alle de stævner, der spilles i Danmark. Men på grund af vores valuta (Euro) og andre betalingssystemer her syd for grænsen, er det desværre ikke muligt for os at benytte dette online-system. Dette betyder, at vi for tiden er gået tilbage til almindelig papirtilmelding til vore stævner. Men på trods af det vil ungdomsspillerne stadigvæk samle points ved SdU-stævner og kunne klassificere sig i de forskellige rækker. Miniton Der er nogle enkelte foreninger, der er kommet godt i gang med Miniton (badminton for de helt små), og jeg vil gerne opfordre til, at der er flere, der satser noget mere på Miniton. Det er igennem sådanne aktiviteter, at man begejstrer børnene for spillet og sikrer, at der er ungdomsspillere, som kan rykke efter. Derudover viser erfaringerne vi hører om fra DGI, at det er her, I får en rigtig god kontakt til forældre og kan oplære dem i foreningsarbejdet. Nu hvor man kikker lidt tilbage og overvejer, hvad badmintonudvalget alt har sat i gang (og det har atter ikke været for lidt), sidder jeg samtidig og tænker på den kommende sæson, der lige er skudt i gang. Her må jeg konstatere, at jeg er i gang med at overveje, om den kommende sæson måske bliver den sidste for mig, som formand i udvalget. Så interesserede kan jo allerede nu starte med at tænke på næste års aktivitetsmøde, der igen kommer til at ligge i forbindelse med mesterskaberne i starten af maj. Og naturligvis skal der igen lyde en stor tak til alle involverede i badmintonsporten i SdU for deres indsats både på og udenfor banen. På udvalgets vegne Sven Wamser Badminton i Tinnum på Sild Den gule beretning 2011 side 10

13 Bordtennisudvalget Bordtennissæsonen startede med et debatmøde. Mødet blev afholdt på grund af de manglende ressourcer i udvalget. Hver forening blev opfordret til at deltage med minimum én og maksimum to deltagere. De fleste klubber fulgte denne opfordring. Selve mødet blev modereret af Holger Jacobsen som supervisor. Og det blev et godt møde. Resultatet blev, at klubberne fremover overtager praktiske opgaver ved næsten alle arrangementer. Og det lykkedes. Mange tak til Holger for hjælpen. Én af aftalerne ved mødet var, at foreningerne skulle stå for det praktiske arbejde ved bordtennisskoler og søge om disse. Udvalget ville så stå for afviklingen. Desværre var der ingen foreninger, der søgte om en bordtennisskole. Ved aktivitetsmødet sagde vi farvel til Jonas Bo Mansen, som på grund af uddannelse ikke havde ressourcer til at fortsætte udvalgsarbejdet. Endnu engang mange tak til Bo for din indsats. Selve aktivitetsmødet var ikke så godt besøgt. Det skyldtes nok, at debatmødet fandt sted et par dage forinden. For første gang holdt udvalget en arbejdsweekend i starten af sæsonen. Her blev alle arrangementer planlagt så vidt som muligt. Vi lavede en arbejds- og handleplan som gjaldt for hele sæsonen. Dette var en succes, idet vi dermed sparede en masse møder i Holdturneringen startede som sædvanligt efter efterårsferien. 21 hold deltog, og det var meget positivt. Efter to indledende kvalifikationsrunder fulgte tre slutrunder. Den sidste spilledag blev igen afholdt for alle hold i Idrætshallen, hvor vi afsluttede sæsonen med pokaloverrækkelse og traktement. Stor tak til Rainer Hugger, som igen havde lavet spilleplaner og statistik. SdU-mesterskaberne blev traditionen tro afholdt i januar måned i Idrætshallen, desværre med dalende deltagerantal. Det blev dog alligevel et rigtig godt stævne. Foreningerne var, som aftalt på debatmødet, behjælpelige med opbygning og oprydning og havde ledere parate til at tage sig af de unge, hvilket vi tydeligt kunne mærke ved dommerbordet. Vi deltog også i DGI s landsmesterskaber. 8 børn og unge tog af sted for at dyste om medaljer i Vejen. 14 dage forinden havde 16 voksne haft sved på panden i Fuglsø. Pokalturneringen 2011 blev på grund af manglende deltagere aflyst. Vi siger tak til alle foreninger, der har været med til at gøre sæsonen spændende. Og tak for jeres initiativ ved arrangementerne. Med venlig hilsen Bordtennisudvalget Mesterskaber i Idrætshallen Den gule beretning 2011 side 11

14 Bordtennisudvalget Mesterskaber i Idrætshallen Den gule beretning 2011 side 12

15 Fodboldudvalget Det forløbne år har igen været et travlt år for fodboldudvalget. Udover de mange traditionelle aktiviteter er der nemlig også sket mange andre ting, eksempelvis har vi været med til at arrangere LM for miniputter i Slesvig, har været på foreningsbesøg og har været med til at etablere Støtteforeningen til fordel for vore landshold. 5- og 7-mandsturneringer Antal deltagende hold i vore sommerstævner ligger meget konstant. I år deltog der 41 hold i vore 5- og 7-mandsstævner i juni måned. Alle stævner har haft et fint forløb, hvilket bl.a. skyldes gode præstationer af vore egne dommere fra Fodbolddommerklubben. Stævnerne har været godt fordelt: Damer, old boys og veteraner spillede i Engelsby; ungsenior og herresenior samt 5-mands for puslinge og mikropuslinge gennemførtes i Slesvig. Endelig afvikledes junior, drenge, lilleputter og miniputter søndag den 26. juni i Egernførde. Efter en del års pause var det dejligt atter at være i Egernførde, hvor UF og IF i fællesskab stod for et særdeles vellykket stævne. 5-mandsturneringerne for de yngste er meget populære, og det er udvalgets håb, at nogle af SdU s mindre foreninger også får lyst til at prøve og deltage! 11-mandsturneringer For 2. gang gennemførtes i samarbejde med Flensborg Avis en 11-mandsturnering (Flensborg Avis Cup) for SdU s 4 bedste herreseniorhold: DGF, IF Stjernen, Slesvig IF og Tønning IF. IF Stjernen s Verbandsliga-hold vandt for 2. i træk. Derudover blev der i år også gennemført en turnering for klubbernes 2. hold. Begge stævner blev arrangeret umiddelbart inden sæsonstarten, hvilket passer klubberne fint, og der er bred opbakning til at fortsætte med disse stævner. Egernførde IF er i denne sæson rykket op i Kreisliga og vil gerne fremover deltage i 1. holdsturneringen. Det er derfor besluttet, at Egernførde IF og Slesvig IF (som nr. 4 i år) spiller en kvalifikationskamp om at kunne deltage i turneringen for 1. holdene. Taberholdet deltager i stedet i 2. holdsturneringen, der så vil have deltagelse af 4 eller 5 hold. Indefodboldturneringen Med 84 deltagende hold var der igen fin tilslutning til indefodboldturneringen 2010/2011. Også i denne sæson var klubberne godt tilfredse med henholdsvis 2 og 3 spilledage til de yngste årgange samt 1 spilledag til juniorer, damer, herrer og old boys/veteraner. Turneringen for old boys og veteraner gennemførtes for første gang som et SdU Open-stævne. Jægerspris IK fra Sjælland tog imod invitationen og var med deres sublime tekniske spil en stor berigelse for stævnet. Endnu en nyskabelse: Alle spilleplaner og resultater formidles nu elektronisk til klubberne, hvilket klubberne generelt har været glade for. SdU s Fodbolddommerklub Vi har i øjeblikket 20 aktive fodbolddommere, der i løbet af sæsonen på en fin måde har dømt samtlige kampe i vore egne turneringer samt også alle kampe ved DGI s Landsmesterskaber for miniputter i Slesvig. Holger Carstensen er dommerformand og gør et stort stykke arbejde med uddannelse af dommerne, kamppåsætning mm. Tak Holger! Landsmesterskaber Også i denne sæson har vi deltaget med adskillige hold i såvel Ude-LM som Inde-LM. Ved Ude- LM lykkedes det endda at hjembringe nogle meget flotte resultater: Guldmedaljer til Egernførde UF i lilleputrækken, guldmedaljer til DGF i senior old boys-rækken og bronzemedaljer til Vesterland UIF i herreseniorrækken. Et stort tillykke til disse 3 hold og også en tak til vore øvrige deltagende hold for en god indsats ved LM! Hvert år er LM genstand for adskillige diskussioner. I DGI debatteres ofte de stigende omkostninger, dalende kvalitet ved stævnerne samt færre deltagende hold. Disse ting diskuteres også i vore klubber og naturligvis i fodboldudvalget. Derudover er fodboldudvalget blevet opfordret til endnu engang at beskæftige sig med udvalgets retningslinjer for deltagelse i LM ( De ansvarlige ledere og det overvejende antal spillere på holdet er dansktalende ). Den gule beretning 2011 side 13

16 Fodboldudvalget Egernførde UF s gulddrenge DGF s gulddrenge Fodboldskolen i Slesvig Den gule beretning 2011 side 14 Indefodbold i Idrætshallen

17 Fodboldudvalget LM i Slesvig LM for miniputter blev afviklet den juni i Slesvig. Med 32 deltagende hold var der tale om det største LM, vi nogensinde har været værter for. Med spillere, trænere, ledere, forældre og medhjælpere var vi i alt omkring 700 mennesker. Sommeren har jo været en våd affære, og vi blev da heller ikke i LM-weekenden forskånet for masser af regn. Men alle tog det med godt humør, således at det blev et rigtig godt LM. Der skal lyde en kæmpetak til SIF og deres mange medarbejdere for en fantastisk indsats! Desuden en stor tak til vore dommere, samaritterne og SdU s Ungeudvalg for aftenarrangementet! EM-holdene/De sydslesvigske landshold Forberedelserne til EM 2012 hos sorberne i Lausitz-området i Sachsen er i fuld gang. I løbet af året er der blevet spillet testkampe mod SønderjyskE U19, DGF og IF Stjernen. Derudover gennemførtes i juli en 4-holdsturnering i Kruså med deltagelse af Altona 93 (vores gode samarbejdspartner i Hamburg), ETSV Weiche, Hjordkær UIF og vores landshold. Vi håber, at nogle af de næste testkampe kan spilles hos Tønning IF, Slesvig IF og Egernførde IF. Derudover er der planer om en indendørs highlight, idet vi lørdag den 7. januar gennemfører et indefodboldstævne i Förde-Halle med deltagelse af vores landshold, ETSV Weiche, Altona 93 samt også et par attraktive danske hold. U18-holdet har i løbet af sæsonen haft flere træningssamlinger. I marts måned spilledes en fin testkamp med Vejle Boldklub s U17-hold i Slesvig. Derudover er der planer om en testkamp mod Altona 93. Et par af holdets spillere har med succes ved et par lejligheder endda allerede optrådt på vores rigtige landshold. Støtteforeningen I februar lykkedes det at etablere en støtteforening, der skal understøtte holdet med midler til stævner, materialer mm. På den stiftende generalforsamling valgtes Peter Jørgensen som formand, Reinhard Jacobsen som næstformand og Lars Jansen som kasserer. Et medlemskab i Støtteforeningen koster 30 for private og 200 for firmaer. Interesserede er altid velkomne til at kontakte Reinhard Jacobsen, Lars Jansen eller Kaj Andersen. Derudover er der tegnet kontrakt med et sportsmarketingfirma, der hjælper med at finde sponsorer. Fodboldskolen, juli Igen i år blev Fodboldskolen en stor succes. Lynhurtigt var skolen udsolgt, og vores faste instruktørstab sørgede igen for 3 forrygende fodbolddage i Slesvig for de 50 deltagende børn i alderen 8-12 år. Derfor en stor tak til Kim, Daniel, Rune og Michael! Trænerkurser I den forløben sæson har vi afviklet et spotkursus i DGI s nye trænertilbud Trænerguiden. Jeg håber, at vi i den kommende sæson også kan tilbyde vore trænere minimum et kursus. Idrætspladser og haller Vore udendørs stævner gennemføres i Idrætsparken (DGF), Engelsby (IF Stjernen), Tønning, Egernførde, Slesvig og Kejtum. Indefodboldturneringerne finder sted i Idrætshallen, Træningshallen i Slesvig samt i Kejtum-hallen på Sild. Der skal fra udvalget lyde en stor tak til de arrangerende foreninger samt til pedellerne, der overalt sørger for, at vi altid har fine rammer til vore arrangementer. Det kommende år Allerede nu er forberedelserne i gang mht den kommende indefodboldturnering, udefodboldturneringen 2012, LM, Jysk-Fynske-stævner, Fodboldskolen, trænerkurser, EM 2012 og Landsstævne I særlig grad vil vi i den kommende tid sætte fokus på pige- og damefodbold samt pleje og uddannelse af vore dommere. Invitationer og informationer om de mange arrangementer kan ses på Afslutning Til trods for, at det forekommer, at vore turneringer desværre kolliderer med tyske turneringer, har vi et udmærket samarbejde med KFV Schleswig-Flensburg. Som altid har vi også haft et særdeles positivt samarbejde med DGI Sønderjylland. Afsluttende vil jeg gerne takke vore foreninger, trænere, spillere, forældre samt udvalgsmedlemmerne og de ansatte hos SdU for et frugtbart samarbejde. Reinhard Jacobsen Den gule beretning 2011 side 15

18 Håndboldudvalget 2011 blev også et travlt år for SdU Håndbold med mikrostævner, håndboldskoler, LMkvalistævner samt mange hold til LM i Danmark på programmet. Den gule beretning 2011 side 16

19 Petanqueudvalget Udvalget består af 7 medlemmer, som har haft et meget stort program. Der har været mange møder, mange stævner og rigtig mange overvejelser, vi skulle tage stilling til i løbet af året. En hurtig opringning og så var I klar! Derfor vil jeg starte med at sige tak for jeres indsats til alle vore møder og arrangementer. Også en tak til Christel for hendes hjælp. Året startede med en stor oplevelse. Vi havde lejet en boulehal i Hamborg, og den 5. marts tog vi så derned med 48 deltagere for at spille petanque. Der blev spillet en turnering med skiftende makkere, Oke Simons Tarup UF klarede sig bedst. Så han blev vores første vintermester i petanque. En rigtig god optakt på året, og det bliver ikke sidste gang, vi skal til Hamborg. Når vi deltager i stævner nord for grænsen, møder vi altid en forening, der gerne vil herned og se, hvordan vi har det. Sådan var det også i år. Den 30. og 31. maj havde vi Kolt Hasselager på besøg. Det blev til to dage med spil og hygge. En dag spillede vi i Harreslev og den anden dag i Tarup, så de mødte nye spillere begge dage. Udvalget har været repræsenteret ved Familieaktivitetsdagen i Idrætshallen, hvor vi havde tæppecurling med. Der var mange, der blev overraskede over, hvor anstrengende det alligevel er at gennemføre en kamp. I løbet af året har vi givet råd til anlægning af baner i Galwik, Ladelund, og Kejtum. Ved indvielsen af banerne i Galwik, Flensborg var vi til stede, og spillet kom godt i gang. Ladelunds baner bliver indviet den 17. september Ja, så er der vores faste arrangementer: Indoorstævne i Læk, Gløggstævne i Harreslev, Regionsstævne i Give samt Natpetanque i Læk og vore kvalifikationsstævner til LM i single, triple, 4-mands og 6-mands hold. Sommerturneringen (double) kunne gennemføres med 28 hold i A gruppen og 7 hold i B-gruppen. Der blev spillet 312 kampe, før puljevinderne blev fundet. Finalekampene blev spillet i Læk den 6. september 2011 med følgende resultat: SdU-mestre Mikel Heske og Matthias Gaeble, Tarup UF Nr. 2 Wicky Carstens og Helmut Carstens HKUF Nr. 3 Karin Kristensen og Gunnar Kellner HKUF Nr. 4 Claus D. Miese og Niels Hansen Tarup UF Nr. 5 Anni Gyarmaty og Herbert Gyarmaty Tarup UF Nr. 6 Christian Hartwig og Gunnar Jensen Læk UF Nr. 7 Uwe Jacobsen og Bruno Wøhlk, Tarup UF Nr. 8 Aase Pejtersen og Jørgen Pejtersen HKUF Nr. 1 og 2 deltager i LM 2012 hos DGI Storkøbenhavn. B-rækken: Nr. 1 Otto Putzer og Renate Christiansen (reserve for Elke Putzer) HKUF Nr. 2 Bruno Christiansen og Herrmann Klüver, Læk UF Vore øvrige mesterskaber/lm-kvalifikationsstævner: Single: Nr. 1 Nr. 2 Triple: Nr. 1 Nr. 2 4-mands: Helmut Carstens, HKUF Christian Hartwig, Læk UF Helmut Carstens, Wicky Carstens, HKUF og Gunnar Kellner Herbert Jacobs, Solveig Jabobs og Dirk Staack, Læk UF Nr. 1 Christian Hartwig, Gunnar Jensen, Herbert Jacobs og Dirk Staack Læk UF 6-mands: Nr. 1 Thomas Dau Eckert, Jørg Braun, Matthias Gaeble, Rickert Christiansen, Werner Schmidt og Mikel Heske Tarup UF Den gule beretning 2011 side 17

20 Petanqueudvalget Natpetanque ved Landspetanquestævnet i Haarby SdU s deltagere v. LM i single, double og triple i Stokkemarke på Lolland Petanqueskoler med Andreas Creutzberger som instruktør Den gule beretning 2011 side 18

Petanque. sæson 2014. www.sdu.de

Petanque. sæson 2014. www.sdu.de Petanque sæson 2014 www.sdu.de SdU Petanqueudvalg Formand Irmi Rerup 0461-8406726, imripurer@googlemail.com Næstformand Dierk Clausen 0461-61402, clausen-liers@versanet.de Udvalgsmedlemmer Gunnar Jensen

Læs mere

Protokol over styrelsesmødet den 25. oktober 2012 i Idrætshallen. x x

Protokol over styrelsesmødet den 25. oktober 2012 i Idrætshallen. x x Protokol over styrelsesmødet den 25. oktober 2012 i Idrætshallen Tilstede: Styrelsen: Ansatte: formand Inger Marie Christensen x forretningsfører Horst Schneider x 1. næstformand Flemming Birkemose x økonomichef

Læs mere

De sydslesvigske fodboldlandshold

De sydslesvigske fodboldlandshold De sydslesvigske fodboldlandshold Indhold Historien om holdet 4 Sportsligt koncept for Sydslesvigs landshold 5-6 Budget 7 Støtteforeningen 8 Medier/Pressespiegel 9-10 Billedkavalkade 11 Fakta 12 Fodbold

Læs mere

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 Landsmesterskaberne afholdes igen i denne sæson samlet for alle spillere fredag/søndag d. 10. 12. april 2015 i Vejen Idrætscenter. Deltagelse er kun mulig med overnatning

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub:

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Formandsberetning Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Klubben har til tider summet af aktivitet med distinkte højdepunkter omkring

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen 1.Orientering fra bestyrelsen I Front Deltagerne i I Front har afsluttet kurset. Der har været meget stor tilfredshed med

Læs mere

Årsregnskab 2013. Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger

Årsregnskab 2013. Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger Årsregnskab 2013 Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger Indholdsfortegnelse: side Ledelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2-3 Ledelsens beretning 4-6 Anvendt regnskabspraksis 7-9 Resultatopgørelse 10-15 Balance

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB MÅLØV BADMINTON CLUB Formand: Karsten Friis Tlf.: 4465 4645, kfriis@kfriis.com Kasserer: Birte Bachmann Tlf.: 4465 4645, birte@kfriis.com Banefordeler: Jakob Jespersen Tlf.: 2072 7957, jjj@maalov.dk e-mail:

Læs mere

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN!

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2012/2013 i Taastrup Gymnastik Forening Det er allerede blevet tid til at gøre klar til en ny sæson i TGF. En sæson der sikkert bliver lige så begivenhedsrig

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN Esrum Gymnastik TINGBAKKESKOLEN Mandag start den 20.9.10. TINGBAKKEHALLEN 2010-2011. 16.30 17.30 i SALEN Drenge far 5 til 8 år Ved Stig serup Bevægelse og motion i leg med redskaber, der giver sved på

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Langeskov Badminton Klub 5550 Langeskov

Langeskov Badminton Klub 5550 Langeskov Referat af generalforsamlingen den 24. februar 2015 Deltagere: Johnny Klint, Susanne Lyskjær, Carsten Johansen, Arne Lind og Hardy Käehne (bestyrelsen), derudover deltog 14 medlemmer samt dirigenten. Dagsorden:

Læs mere

DGI PETANQUE STORKØBENHAVN SPILLEKALENDER

DGI PETANQUE STORKØBENHAVN SPILLEKALENDER DGI PETANQUE STORKØBENHAVN SPILLEKALENDER 2014 Nytårshilsen fra formanden. Så kan vi igen begynde at glæde os til en forhåbentlig hyggelig petanquesæson. Gamle bekendtskaber og venskaber skal fornys på

Læs mere

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen 1.11.2011 AMI/Oe Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen Til stede: Åse Jørgensen, Andreas André Pastorff, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, Lars Wichmann,

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Børne og unge klubben / Næstformand

Børne og unge klubben / Næstformand Bestyrelsesmøde i KIF d. 11-3-2014 Punkt 1. Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Martin Kramer Frandsen Jesper Skjold Holm Britta Janne Konni Brandt Afbud : Sigrid Andersen Suzanne Tone Hansen Michael Kvistgaard

Læs mere

Nyheder oktober 09 30/10

Nyheder oktober 09 30/10 Nyheder oktober 09 30/10 Husk at deltage i fremstillingen af julegrønt, til årets julesalg. Det foregår lørdag den 7. november kl. 13. I forbindelse med arrangementet tilbydes fællesspisning efterfølgende,

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 HG Badmintons generalforsamling blev afholdt i mødelokale M1+M2 og der var fremmøde af: Søren Lorentzen, Bent Lund, Lasse Lowater, Brian Vahlkvist, Hans Jørgen

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9)

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Gymnastik i Hornum Gymnastik er udfordringer til alle i alle aldre. Bevægelse er sjovt og sundt. PROGRAM 2014/2015 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Velkommen til en ny sæson i

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Genopslag: INVITATION TIL FYRAFTENSMØDE - for foreninger og selvorganiserede

Genopslag: INVITATION TIL FYRAFTENSMØDE - for foreninger og selvorganiserede NYT FRA IDRÆTS- OG FRITIDSKONSULENT JESPER THERKILDSEN jesper.therkildsen@kalundborg.dk - tlf.24 94 38 09 IDRÆTS- OG FRITIDSKONSULENTEN TAKKER FOR 3 GODE ÅR I KALUNDBORG Jeg starter som udviklingskonsulent

Læs mere

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 1 SPRINGEREN Aug. 2010 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Al begyndelse er svær. Det må den nye redaktør sande. Men kampen med edb-programmet har foreløbig resulteret

Læs mere

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 3. Beretning fra udvalgene. 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK.

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK. Beretning 2013 Dette er status over det forgangne år i BTK. Da jeg ringede til Søren Beck, med en forsigtig forespørgsel om han kom på tirsdag, og vi kunne foreslå ham som dirigent, svarede han:.. at det..

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2010 kl. 17.30

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2010 kl. 17.30 Deltagende: Lene Sørensen, Jonas Niebling, Kristian Nielsen, Christian Thrysøe og Martin Andersen. Fraværende: Niels Monsen, Signe Baldvinsson 0. Godkendelse af referat. - Referat fra 25. november 2009

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD CUP LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

BIF FORMANDSBERETNING 2013

BIF FORMANDSBERETNING 2013 BIF FORMANDSBERETNING 2013 JEG VIL STARTE DENNE BERETNING MED AT SIGE TAK TIL ALLE JER DER I ÅRETS LØB HAR YDET EN INDSATS I BIF. DET ER FANTASTISK AT SE DEN OPBAKNING DER ER I BIF UANSET HVILKEN OPGAVE

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse Af Rikke Ulbrandt Henriksen. Siden nytår har 6. klasse på ABC været igennem en turbulent tid. I februar stod de på de skrå brædder til skolefesten, men efter succesen er klassen næsten halveret. Årsagen

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2011 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tromborg vælges 22. Marts,

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund Dansk Fægte-Forbund Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008 Sommerferien overstået Pst!! er nu tilbage igen efter en dejlig sommerferie, hvor tiden er blevet brugt til at finde nye måder, hvor på information

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af Referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning 4. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Darum den 19. februar 2015 Referat af Ros/ris møde, Krocketudvalget DGI Sydvest

Darum den 19. februar 2015 Referat af Ros/ris møde, Krocketudvalget DGI Sydvest Darum den 19. februar 2015 Referat af Ros/ris møde, Krocketudvalget DGI Sydvest Sted: Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 19. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere:

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Long Track Speed Skating

Long Track Speed Skating Long Track Speed Skating Talentudvikling og elitesatsning DANSK SKØJTE UNION 2015-2016 Opdateret August 2015 Indhold 1.0 Formålet med dokumentet... 2 2.0 Baggrund... 2 3.0 DIF projekt... 2 3.1 DIF Junior...

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere