Den gule beretning 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den gule beretning 2011"

Transkript

1 Den gule beretning Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger

2 Statistik

3 SdU s Hovedsendemandsmøde 2011 Den gule beretning 2011 side 1

4 Indhold Formandens beretning Badmintonudvalget Bordtennisudvalget Fodboldudvalget Håndboldudvalget Petanqueudvalget Gymnastikudvalget Dans og Musikudvalget Søsportsudvalget Svømmeudvalget Løb med SdU Foreningskulturudvalget - Sommerlejr 2011 Koncertudvalget 50+ udvalget Internationalt udvalg - Voices of Europe - Bürger Europas - FUEN Nordisk udvalg - Nordisk lederskole - Nordisk Ungdomsuge Ungeudvalget RYY (Rock Ya Youngsters) Kunstudvalget Kulturprisen Engelsby Fritidshjem Nystadens Børne- og Ungdomshus Lyksborggades Fritidshjem Sortevejs Fritidshjem Harreslev Fritidshjem Kappel Fritidshjem Slesvig Fritidshjem Egernførde Fritidshjem Rendsborg-Bydelsdorf Fritidshjem Husum Fritidshjem Vesterland Fritidshjem Aktivitetshuset Christianslyst Menighedernes Børne- og Ungdomsarbejde Dansk Spejderkorps Sydslesvig FDF Statistik Den gule beretning 2011 side 2

5 Formandens beretning Arbejdsåret 2011 er ved at være slut, og det kan snart blive den 19. november, hvor vi mødes til Hovedsendemandsmødet. Du sidder nu med den gule beretning og kan læse om SdU s mangfoldige arbejde i de mange beretninger fra styrelsen, udvalg og vore institutioner. Det er en god forberedelse til dette års Hovedsendemandsmøde. Et møde der kommer til at foregå under lidt andre rammer, end vi er vant til, men selvfølgelig med en dagsorden ifølge vedtægterne. Vi i styrelsen mener, det klæder os som ungdomsforening at tænke i nye former og videreudvikle på noget, som derved måske kan blive bedre. Fremtidsværksted I år vil de efterhånden kendte Cafèdrøftelser blive omdannet til et Fremtidsværksted. Det vil igen foregå forud for selve mødet, og vi håber, at I vil tage godt imod det og møde talstærkt op, og på den måde være med til at afstikke den kurs, SdU skal bevæge sig frem mod år Europæisk Frivillighedsår Året 2011 er af EU-Kommissionen udnævnt til Europæisk Frivillighedsår. Hermed ønsker EU blandt andet at anerkende og synliggøre den frivillige indsats rundt omkring i EU. Samtidig skal betingelserne for at udføre frivilligt arbejde styrkes og værdsættes mere. I SdU ydes denne frivillighed hvert år af over 1000 frivillige. En organisation som SdU kunne slet ikke eksistere uden alle de frivillige kræfter. Derfor skal vi alle huske at give dem den anerkendelse, de fortjener. Styrelsesarbejdet På sidste års Hovedsendemandsmøde fik vi valgt en fuldtallig styrelse efter et par år med vakante pladser. Det var rigtig glædeligt, da det jo ikke bare aflaster de enkelte styrelsesmedlemmer, men også giver en bredere diskussion at træffe beslutninger på. Der har været nok at tage fat på, og det har måske for nogle af de nye styrelsesmedlemmer været en stor mundfuld, men alle er gået ind i arbejdet med interesse og engagement. Fritidshjemmene Et af fokuspunkterne i det forløbne år har været vores fritidshjem. En arbejdsgruppe har arbejdet med følgende emner: Overordnet målsætning og pædagogisk målsætning for fritidshjemmene og regler for forældreråd / samarbejdsråd på fritidshjemmene. Det har givet mange gode og givtige diskussioner. Resultataftale 2012/2013 Det har i år været en af de opgaver, der har haft en stor prioritet i styrelsesarbejdet. Netop fordi det er en tidskrævende proces, og SdU er en organisation, hvor det er godt med lidt mere langsigtet planlægning, har vi i år søgt om og fået lov til at lave en toårig resultataftale med Sydslesvigudvalget. Det var den erfaring, vi fik ud af, at SdU allerede har og arbejder ud fra en resultataftale her i Særlige arrangementer Også i år har vi i SdU haft nogle særlige arrangementer, som fortjener en speciel omtale. JEV s Påskeseminar En af de helt store begivenheder i år var, da SdU i dagene fra den 16. april til den 22. april var vært for JEV s Påskeseminar. Ca. 100 unge fra forskellige europæiske mindretal mødtes på Christianslyst til en uge, som stod i frivillighedens tegn. Seminarets tema var The Streets of Voluntariness og med seminaret var ønsket at sætte fokus på vigtigheden af det frivillige arbejde og at anerkende og støtte de unge i deres arbejde. De unge deltagere fik via workshops kendskab til at udvikle metoder, som kunne gavne deres arbejde i deres respektive organisationer. På den måde var seminaret med til at motivere og styrke de unge i deres frivillige arbejde. Her er netop et af de arrangementer, der ikke kunne fungere uden de mange frivilliges engagement. Derfor en ekstra tak til alle jer. Tydal Jamborette 2011 Dansk Spejderkorps Sydslesvig inviterede i dagene den 2. juli til den 10. juli til Jamborette på Tydal under mottoet: Slip din spejder løs. Jamborette er en international spejderlejr og i denne lejr, var der deltagere fra Zambia, Polen, Island, Færøerne, Danmark og selvfølgelig fra Sydslesvig. Ca. 600 deltagere tilbragte en dejlig uge sammen med masser af aktiviteter. Da hele Den gule beretning 2011 side 3

6 Formandens beretning jamboretten var økologisk med undertemaet Fra jord til bord, havde spejderne hele foråret haft travlt med at anlægge en køkkenhave, så man kunne være selvforsynende med kartofler og grøntsager. Her er der endnu et eksempel på, hvor vigtigt de frivilliges engagement er, for at kunne få et sådan arrangement op at stå. I dette projekt har de mange unge ledere været meget ansvarsbevidste og vist deres organisationstalent. DGI s Landsmesterskaber for miniputter i fodbold og i 6-mands petanque. Landsmesterskabet for miniputter, der blev afholdt i Slesvig den juni, er netop et eksempel på det samarbejde, der er mellem SdU s fodbold-udvalg og landsudvalget for fodbold. Et stævne med 29 hold fra Danmark og 3 SdUhold, i alt 425 spillere og ledere, som havde et fint stævne på trods af al den regn, der faldt i Slesvig den weekend. DGI s Landsmesterskab i 6-mands-petanque, som finder sted i Engelsbycentret den sidste weekend i september, er også et eksempel på dette samarbejde. DGI Arbejdet i DGI har i det forløbne år taget meget afsæt i formuleringen af Strategi 2015, som forventes at blive vedtaget på årsmødet i begyndelsen af november. Visionen er: DGI vil være idrætsforeningernes foretrukne samarbejdspartner i forhold til at imødekomme danskernes behov for motion og breddeidræt. I forhold til at omsætte Strategi 2015 er strukturen i de forskellige landsudvalg for aktiviteterne blevet gennemgået. Er den nuværende struktur hensigtsmæssig i forhold til at opnå resultatmålene? Foreløbig er det Senioridræt, Motion og Friluftsliv og Dans og Musik, der er blevet arbejdet med. Arbejdet er ikke færdigt, men det er i høj grad interessant for SdU. Der er rigtig meget samarbejde mellem vores aktivitetsudvalg og landsudvalgene i DGI. Regnskab 2010 Driftsregnskabet for 2010 udviser indtægter på ,17 og udgifter på ,24. Dermed afsluttede vi regnskabsåret med et årsresultat på ,93. Fra dette beløb har vi disponeret i alt ,00 til igangværende og nye planlagte projekter. Regnskabet blev således afsluttet med et overskud på 340,93. Fra Undervisningsministeriet modtog vi ,00 til vores drift. Til aktiviteterne i vore foreninger og udvalg modtog vi fra Kulturministeriet ,96 og fra DGI et tilskud på ,75. Fra offentlig side har vi modtaget ,00, heri er inkluderet vores andel på ,00 af en globalbevilling fra landet Slesvig-Holsten til arbejdet i mindretalsorganisationerne. Regnskabet er blevet revideret af revisionsfirmaerne H. P. O. Wirtschaftspartner og Sønderjyllands Revision. Regnskabet er godkendt af styrelsen på et møde den 3. marts Budgetforhandlinger for Til grundlag for dette års budgetforhandlinger med Sydslesvigudvalget foreligger SdU s resultataftale for 2012/2013. For at kunne realisere denne ligger SdU s budgetansøgning for 2012 på ,-, hvilket svarer til en fremskrivning på 3 % i forhold til bevillingen for Da budgetforhandlingerne finder sted her i september, ved jeg endnu ikke, om vi får det ønskede beløb. Anlægssituationen På dette område er der lidt nyt at fortælle siden min beretning fra sidste år, men der er også projekter, som vi ikke er kommet længere med. Harreslev fritidshjem Den 19. august var det endelig så vidt, at vi i samarbejde med Skoleforeningen kunne lave en officiel indvielse af heldagsskolen og ny/ ombygningen af fritidshjemmet i Harreslev. Efter en meget lang byggefase blev de nye lokaler taget i brug sidste år, men det tager tid, før alt falder på plads, og man har fundet den mest hensigtsmæssige brug af lokalerne. Tønning IF s klubhus Renoveringen af Tønning IF s klubhus er afsluttet. Renoveringen blev muliggjort bl. a. ved hjælp af støtte fra Statens Konjunkturpakke II. Foreningen har taget faciliteterne i brug, og den officielle indvielse blev foretaget den 21. Den gule beretning 2011 side 4

7 Formandens beretning oktober. Slesvig fritidshjem Dette projekt, som jo drejer sig om opførelsen af et nyt fritidshjem ved Hiort Lorenzen-Skolen, er sat i gang. De to bygninger på grunden blev revet ned i sommerferien, og byggeriet af det nye fritidshjem blev påbegyndt midt i september måned. Vi forventer, at byggeriet er afsluttet, så fritidshjemmet kan starte op i de nye omgivelser efter sommerferien Flensborg Roklub Behovet for en totalrenovering / nybygning af klubhuset er der stadig, men da det ikke er lykkedes at finde økonomi til dette formål, besluttede vi at afsætte den nødvendige økonomi til sikring af klubhusets fortsatte drift. Det er især sikkerhedsmæssige forhold, der i løbet af året er blevet rettet op på for at sikre, at foreningens medlemmer fortsat kan bruge klubhuset til deres aktiviteter. Slesvig Roklub Det er en af de opgaver, der er meget presserende, idet skaderne på klubhuset ikke er blevet mindre i det sidste år. Forsøget på at få erstatning fra Slesvig by er opgivet, da det ikke er muligt at få en entydig erklæring om, at skaderne skyldes opbygningen af Landesgartenschau. Slesvig Roklub havde 50 - års jubilæum i juni, og det havde været dejligt, hvis gaven kunne have været et tilsagn om en løsning i form af økonomi til et nyt klubhus. Sammen med foreningens bestyrelse arbejder vi på at få udarbejdet et koncept, som målrettet kan bruges til at søge om økonomisk støtte til opførelse af et nyt klubhus. Træningshallen og Slesvig IF s klubhus Dette projekt ligger stadig på tegnebrættet. På nuværende tidspunkt ligger vi inde med udfordringen om at finde den rette mulighed for finansiering af dette projekt. Spejdergården Tydal Ved branden kort før jul sidste år, hvor lederboligen brændte, opstod der samtidig store skader på nabobygningen (sengeafdelingen). Spejderkorpset har derfor besluttet en genopbygning af både lederboligen og sengeafdelingen. Derudover skal Tydals infrastruktur (vand, kloakeringsforhold, energi m. m.) gennemgå en modernisering, hvilket er forudsætning for Tydals fremtidige drift. Spejderkorpset arbejder her, i tæt samarbejde med SdU, på at finde eksterne finansierings-muligheder til denne opgave. I skrivende stund tegner der sig en positiv udvikling på området. Legatmidler Hvert år har SdU mulighed for at formidle økonomisk hjælp til vore foreninger, landsdelsorganisationernes grupper og institutioner ved hjælp af gaver fra fonde og legater. Det er en stor glæde for SdU, at vi på den måde kan være med til at hjælpe foreningerne med projekter, som de ved egen hjælp ikke kan finansiere. Mølgaards legat Løjtnant Olav Mølgaards og hustru Anna Sophie Mølgaards mindelegat til fordel for Sydslesvig, der støtter særlige kulturelle tiltag i vore foreninger og grupper, er netop en af de legater, som der er mulighed for at søge gennem SdU. Legatportionen på blev af legatbestyrelsen, som består af repræsentanter fra Grænseforeningen og SdU s forretningsudvalg, fordelt på følgende måde: Slesvig Spejderorkester til indkøb af instrumenter 500 Børneklubben Satrup til finansiering af ekskursioner 200 Spejdernes Dige Gruppe til renovering og materialer 500 SdU s Påskeseminar Ungdomslederprisen 18. april-fonden under Grænseforeningen uddeler hvert år den 18. april Ungdomslederprisen til en person, som har ydet en særlig indsats indenfor SdU s ungdomsarbejde. Ungdomslederprisen er ikke en pris, man selv kan søge, den skal man indstilles til. Forretningsudvalget modtager hvert år forslag til kandidater fra SdU s foreninger, det er vi meget glade for, da det jo er jer, der bedst kender de personer, der er egnede til denne pris. I år i anledning af Frivillighedens år valgte 18. april-fonden, efter indstilling fra Forretningsudvalget, ikke at give prisen til en enkelt person, men som en anerkendelse af alle unge frivillige i SdU. Prisen blev uddelt ved åbningen Den gule beretning 2011 side 5

8 Formandens beretning af Påskeseminaret. Denne gestus blev ikke mindre af, at fondens bestyrelse havde tilføjet et ekstra nul til beløbet. Det skal der lyde en stor tak for. Tilskud til højskoleophold SdU har siden 2001 ydet tilskud til unges højskoleophold, og denne mulighed findes stadig, idet vi i SdU gerne vil støtte de unges videreudvikling gennem et højskoleophold. Vi vil gerne give dem mulighed for at søge tilskud til både idrætslige og andre højskolekurser med mindst 16 ugers varighed. Kriterierne for at modtage tilskud kan man læse på SdU s hjemmeside. Vi modtager gerne ansøgninger fra unge, der ønsker at benytte sig af denne mulighed. Afslutning Den sidste del af min beretning vil jeg gerne bruge på at sige tak til alle de mange frivillige, vi har i SdU s udvalg og i vore foreninger og landsdelsorganisationer. I yder alle en stor indsats, og jeres indsats kan vi ikke undvære i det danske børne- og ungdomsarbejde, som SdU står for. I de mange beretninger her i den gule kan vi læse om alle de tilbud og arrangementer, der også i år er blevet til gode oplevelser for mange børn, unge og voksne. Til alle ildsjæle skal der lyde en tak for arbejdsåret SdU har mange kontakter både nord og syd for grænsen både til organisationer og enkeltpersoner. Til dem skal der også lyde en tak for deres støtte og interesse for vores arbejde. Jeg vil gerne sige tak til Sydslesvigudvalget for deres velvillighed overfor SdU. Samarbejdet er præget af den store indsigt og interesse, som de udøver overfor vores arbejde. Jeg vil gerne takke alle i Grænseforeningens ledelse og i lokalforeningerne for deres store indsats for at udbrede kendskabet til vores mindretal og for deres støtte og interesse for SdU s arbejde. Jeg siger tak for samarbejdet med de andre sydslesvigske organisationer. Det har stor betydning og værdi for SdU s arbejde. Også en stor tak til alle SSW-politikere, som er mindretallets talerør på kommunal-, kredsog landsplan. Vi er afhængige af de offentlige tilskud, som i høj grad er afhængige af vore SSW-politikeres engagement. En stor tak skal der også lyde til alle vore ansatte. I yder alle et stort og godt stykke arbejde både ude i vore institutioner og på sekretariatet. Nogle medarbejdere har i løbet af året valgt at forlade os, nye er kommet til. Til de første siger jeg tak for jeres indsats, og de nye ønsker jeg velkommen til. Jeg vil slutte med en tak for godt samarbejde i styrelsen og i forretningsudvalget. Vi har haft mange gode og livlige diskussioner i det sidste år. Styrelsen ser frem til en god og konstruktiv debat på Hovedsendemandsmødet. En debat om hvor SdU skal bevæge sig hen i de kommende år. Vi ses på Hovedsendemandsmødet den 19. november. Inger Marie Christensen formand Den gule beretning 2011 side 6

9 Aktivitetsberetninger 2010/2011 Den gule beretning 2011 side 7

10 Badmintonudvalget Så er der atter gået et år med en aktiv badminton-sæson, der har været præget af mange aktiviteter. Vi har kunnet formå at holde et lille antal møder i udvalget, men altid med stor deltagelse og med en god og konstruktiv debat. Ser vi på DGI har medlemstallet af badmintonspillere i det sidste år været markant faldende, idet der er blevet færre badmintonspillere i DGI fra 2009 til I SdU er der nu 864 badmintonspillere, hvilket er en mindre nedgang. Det positive er dog, at man kan fornemme, at det går fremad med ungdommen, idet der igen dukker flere op til vores arrangementer. Stævner Som i de tidligere år har udvalget afviklet 3 ungdomsstævner for U9 til U15 i løbet af sæsonen: 06. november med 52 deltagere og 98 kampe 05. februar med 83 deltagere og 160 kampe 19. marts med 74 deltagere og 137 kampe Da vi i år inviterede til ungdomsstævne på en enkelt dag er der nu igen overvejelser, om man måske skal splitte stævnerne op på to dage, da vi oplever fremgang i antallet af tilmeldinger. Derudover er det ikke holdbart for alle implicerede med 160 kampe i en hal på 5 hhv. 6 baner, hvor vi så spiller fra tidligt om morgenen til kl. 21. Vi har allerede ved de sidste stævner prøvet på at tilpasse spilleplanen, således at de yngste startede om morgenen og var færdige efter middag, hvor så de ældre først startede med deres første kampe. Men som nævnt vil udvalget se på kommende sæsons stævner og prøve på at finde en løsning. For senior og U17 har der ligeledes været 3 stævner, hvoraf det første blev arrangeret på Sild i samarbejde med VUIF 13. november med 46 deltagere og 97 kampe 29. januar Seniorstævne med 66 deltagere og 135 kampe 05. marts Seniorstævne med 53 deltagere og 103 kampe Både efterårets og forårets afholdte 40+ motionsstævne i Husum var vellykkede og blev godt modtaget af 27 spillere fra 7 foreninger. Mesterskaberne den maj har med 178 spillere været godt besøgt, og der blev i løbet af weekenden afviklet 350 kampe. Badminton i skolen/sfo/fritidshjem Ingo Nielsen har igen været meget aktiv og besøgte i løbet af sæsonen 8 skoler og foreninger. I alt var der 134 børn, som deltog, og tilbagemeldingerne fra børnene har altid været positive, og at børnene altid er glade for arrangementet. Der er flere af børnene, der gerne vil fortsætte med badminton-spillet, men det kniber med at finde instruktører, der kan videreføre aktiviteten i skolen eller i en forening. Familiebadminton Den 2. oktober blev der afholdt familiebadminton i Slesvig, og med 24 tilmeldinger, så det ud til at blive et godt besøgt arrangement. Men der kom desværre sene afbud pga. sygdom fra næsten halvdelen af de tilmeldte, men for de fremmødte var det trods alt igen et godt arrangement. Derudover har SdU Badminton været repræsenteret ved Miniton til Familieaktivitetsdagen i Idrætshallen. Det var Ingo, der instruerede de interesserede, og som efterfølgende meddelte, at det var godt og vigtigt, at badminton var med! Der har været seks hold, der deltog i holdturneringen, dog kom de 3 fra Slesvig. Det kunne være dejligt med en større deltagelse fra andre end de 4 foreninger, der er med. Igen i år måtte K1- og K2- kurset aflyses. På sidste års aktivitetsmøde var der flere der tilkendegav et behov, men det genspejlede sig så ikke i tilmeldingerne, da der kun var to tilmeldte. Badmintoncampen var igen en stor succes med 30 tilmeldte U13- og U15-spillere, der fik en forrygende og aktivitetsfyldt weekend i Slesvig. Som tidligere år blev Tønderstævnet i januar måned gennemført i et fint samarbejde med DGI Sønderjylland. I 2012 satser vi på igen at kunne invitere til dette arrangement, der stadigvæk Den gule beretning 2011 side 8

11 Badmintonudvalget Badmintonstævne i Tinnum på Sild Den gule beretning 2011 side 9

12 Badmintonudvalget har vokseværk. Derudover er der overvejelser om at indgå et samarbejde om talenttræningen. Partnerskabsaftalen med RSL Den aftale, der blev indgået med RSL for 3 år siden, og som udløb med udgangen af sidste sæson, er blevet forlænget, så vi igen bestiller bolde og præmier ad denne vej. Vi i SdU kan kun være tilfredse med denne aftale på trods af, at den selvfølgelig binder meget. Ungdomskvalifikationen Vi har stadigvæk ikke fået en acceptabel løsning på online tilmeldingen, som i starten af sæsonen ikke længere var mulig, da man skiftede over til et nyt system opbygget omkring hjemmesiden Her kræves der betaling via dankort eller kreditkort straks, når man tilmelder. Tilmeldingerne kan her ske individuelt, dvs. hver spiller tilmelder sig selv, derudover kan der ske en samlet tilmelding, hvor træneren tilmelder spillerne fra sin klub. Systemet kan bruges til tilmelding til både vores egne stævner samt til alle de stævner, der spilles i Danmark. Men på grund af vores valuta (Euro) og andre betalingssystemer her syd for grænsen, er det desværre ikke muligt for os at benytte dette online-system. Dette betyder, at vi for tiden er gået tilbage til almindelig papirtilmelding til vore stævner. Men på trods af det vil ungdomsspillerne stadigvæk samle points ved SdU-stævner og kunne klassificere sig i de forskellige rækker. Miniton Der er nogle enkelte foreninger, der er kommet godt i gang med Miniton (badminton for de helt små), og jeg vil gerne opfordre til, at der er flere, der satser noget mere på Miniton. Det er igennem sådanne aktiviteter, at man begejstrer børnene for spillet og sikrer, at der er ungdomsspillere, som kan rykke efter. Derudover viser erfaringerne vi hører om fra DGI, at det er her, I får en rigtig god kontakt til forældre og kan oplære dem i foreningsarbejdet. Nu hvor man kikker lidt tilbage og overvejer, hvad badmintonudvalget alt har sat i gang (og det har atter ikke været for lidt), sidder jeg samtidig og tænker på den kommende sæson, der lige er skudt i gang. Her må jeg konstatere, at jeg er i gang med at overveje, om den kommende sæson måske bliver den sidste for mig, som formand i udvalget. Så interesserede kan jo allerede nu starte med at tænke på næste års aktivitetsmøde, der igen kommer til at ligge i forbindelse med mesterskaberne i starten af maj. Og naturligvis skal der igen lyde en stor tak til alle involverede i badmintonsporten i SdU for deres indsats både på og udenfor banen. På udvalgets vegne Sven Wamser Badminton i Tinnum på Sild Den gule beretning 2011 side 10

13 Bordtennisudvalget Bordtennissæsonen startede med et debatmøde. Mødet blev afholdt på grund af de manglende ressourcer i udvalget. Hver forening blev opfordret til at deltage med minimum én og maksimum to deltagere. De fleste klubber fulgte denne opfordring. Selve mødet blev modereret af Holger Jacobsen som supervisor. Og det blev et godt møde. Resultatet blev, at klubberne fremover overtager praktiske opgaver ved næsten alle arrangementer. Og det lykkedes. Mange tak til Holger for hjælpen. Én af aftalerne ved mødet var, at foreningerne skulle stå for det praktiske arbejde ved bordtennisskoler og søge om disse. Udvalget ville så stå for afviklingen. Desværre var der ingen foreninger, der søgte om en bordtennisskole. Ved aktivitetsmødet sagde vi farvel til Jonas Bo Mansen, som på grund af uddannelse ikke havde ressourcer til at fortsætte udvalgsarbejdet. Endnu engang mange tak til Bo for din indsats. Selve aktivitetsmødet var ikke så godt besøgt. Det skyldtes nok, at debatmødet fandt sted et par dage forinden. For første gang holdt udvalget en arbejdsweekend i starten af sæsonen. Her blev alle arrangementer planlagt så vidt som muligt. Vi lavede en arbejds- og handleplan som gjaldt for hele sæsonen. Dette var en succes, idet vi dermed sparede en masse møder i Holdturneringen startede som sædvanligt efter efterårsferien. 21 hold deltog, og det var meget positivt. Efter to indledende kvalifikationsrunder fulgte tre slutrunder. Den sidste spilledag blev igen afholdt for alle hold i Idrætshallen, hvor vi afsluttede sæsonen med pokaloverrækkelse og traktement. Stor tak til Rainer Hugger, som igen havde lavet spilleplaner og statistik. SdU-mesterskaberne blev traditionen tro afholdt i januar måned i Idrætshallen, desværre med dalende deltagerantal. Det blev dog alligevel et rigtig godt stævne. Foreningerne var, som aftalt på debatmødet, behjælpelige med opbygning og oprydning og havde ledere parate til at tage sig af de unge, hvilket vi tydeligt kunne mærke ved dommerbordet. Vi deltog også i DGI s landsmesterskaber. 8 børn og unge tog af sted for at dyste om medaljer i Vejen. 14 dage forinden havde 16 voksne haft sved på panden i Fuglsø. Pokalturneringen 2011 blev på grund af manglende deltagere aflyst. Vi siger tak til alle foreninger, der har været med til at gøre sæsonen spændende. Og tak for jeres initiativ ved arrangementerne. Med venlig hilsen Bordtennisudvalget Mesterskaber i Idrætshallen Den gule beretning 2011 side 11

14 Bordtennisudvalget Mesterskaber i Idrætshallen Den gule beretning 2011 side 12

15 Fodboldudvalget Det forløbne år har igen været et travlt år for fodboldudvalget. Udover de mange traditionelle aktiviteter er der nemlig også sket mange andre ting, eksempelvis har vi været med til at arrangere LM for miniputter i Slesvig, har været på foreningsbesøg og har været med til at etablere Støtteforeningen til fordel for vore landshold. 5- og 7-mandsturneringer Antal deltagende hold i vore sommerstævner ligger meget konstant. I år deltog der 41 hold i vore 5- og 7-mandsstævner i juni måned. Alle stævner har haft et fint forløb, hvilket bl.a. skyldes gode præstationer af vore egne dommere fra Fodbolddommerklubben. Stævnerne har været godt fordelt: Damer, old boys og veteraner spillede i Engelsby; ungsenior og herresenior samt 5-mands for puslinge og mikropuslinge gennemførtes i Slesvig. Endelig afvikledes junior, drenge, lilleputter og miniputter søndag den 26. juni i Egernførde. Efter en del års pause var det dejligt atter at være i Egernførde, hvor UF og IF i fællesskab stod for et særdeles vellykket stævne. 5-mandsturneringerne for de yngste er meget populære, og det er udvalgets håb, at nogle af SdU s mindre foreninger også får lyst til at prøve og deltage! 11-mandsturneringer For 2. gang gennemførtes i samarbejde med Flensborg Avis en 11-mandsturnering (Flensborg Avis Cup) for SdU s 4 bedste herreseniorhold: DGF, IF Stjernen, Slesvig IF og Tønning IF. IF Stjernen s Verbandsliga-hold vandt for 2. i træk. Derudover blev der i år også gennemført en turnering for klubbernes 2. hold. Begge stævner blev arrangeret umiddelbart inden sæsonstarten, hvilket passer klubberne fint, og der er bred opbakning til at fortsætte med disse stævner. Egernførde IF er i denne sæson rykket op i Kreisliga og vil gerne fremover deltage i 1. holdsturneringen. Det er derfor besluttet, at Egernførde IF og Slesvig IF (som nr. 4 i år) spiller en kvalifikationskamp om at kunne deltage i turneringen for 1. holdene. Taberholdet deltager i stedet i 2. holdsturneringen, der så vil have deltagelse af 4 eller 5 hold. Indefodboldturneringen Med 84 deltagende hold var der igen fin tilslutning til indefodboldturneringen 2010/2011. Også i denne sæson var klubberne godt tilfredse med henholdsvis 2 og 3 spilledage til de yngste årgange samt 1 spilledag til juniorer, damer, herrer og old boys/veteraner. Turneringen for old boys og veteraner gennemførtes for første gang som et SdU Open-stævne. Jægerspris IK fra Sjælland tog imod invitationen og var med deres sublime tekniske spil en stor berigelse for stævnet. Endnu en nyskabelse: Alle spilleplaner og resultater formidles nu elektronisk til klubberne, hvilket klubberne generelt har været glade for. SdU s Fodbolddommerklub Vi har i øjeblikket 20 aktive fodbolddommere, der i løbet af sæsonen på en fin måde har dømt samtlige kampe i vore egne turneringer samt også alle kampe ved DGI s Landsmesterskaber for miniputter i Slesvig. Holger Carstensen er dommerformand og gør et stort stykke arbejde med uddannelse af dommerne, kamppåsætning mm. Tak Holger! Landsmesterskaber Også i denne sæson har vi deltaget med adskillige hold i såvel Ude-LM som Inde-LM. Ved Ude- LM lykkedes det endda at hjembringe nogle meget flotte resultater: Guldmedaljer til Egernførde UF i lilleputrækken, guldmedaljer til DGF i senior old boys-rækken og bronzemedaljer til Vesterland UIF i herreseniorrækken. Et stort tillykke til disse 3 hold og også en tak til vore øvrige deltagende hold for en god indsats ved LM! Hvert år er LM genstand for adskillige diskussioner. I DGI debatteres ofte de stigende omkostninger, dalende kvalitet ved stævnerne samt færre deltagende hold. Disse ting diskuteres også i vore klubber og naturligvis i fodboldudvalget. Derudover er fodboldudvalget blevet opfordret til endnu engang at beskæftige sig med udvalgets retningslinjer for deltagelse i LM ( De ansvarlige ledere og det overvejende antal spillere på holdet er dansktalende ). Den gule beretning 2011 side 13

16 Fodboldudvalget Egernførde UF s gulddrenge DGF s gulddrenge Fodboldskolen i Slesvig Den gule beretning 2011 side 14 Indefodbold i Idrætshallen

17 Fodboldudvalget LM i Slesvig LM for miniputter blev afviklet den juni i Slesvig. Med 32 deltagende hold var der tale om det største LM, vi nogensinde har været værter for. Med spillere, trænere, ledere, forældre og medhjælpere var vi i alt omkring 700 mennesker. Sommeren har jo været en våd affære, og vi blev da heller ikke i LM-weekenden forskånet for masser af regn. Men alle tog det med godt humør, således at det blev et rigtig godt LM. Der skal lyde en kæmpetak til SIF og deres mange medarbejdere for en fantastisk indsats! Desuden en stor tak til vore dommere, samaritterne og SdU s Ungeudvalg for aftenarrangementet! EM-holdene/De sydslesvigske landshold Forberedelserne til EM 2012 hos sorberne i Lausitz-området i Sachsen er i fuld gang. I løbet af året er der blevet spillet testkampe mod SønderjyskE U19, DGF og IF Stjernen. Derudover gennemførtes i juli en 4-holdsturnering i Kruså med deltagelse af Altona 93 (vores gode samarbejdspartner i Hamburg), ETSV Weiche, Hjordkær UIF og vores landshold. Vi håber, at nogle af de næste testkampe kan spilles hos Tønning IF, Slesvig IF og Egernførde IF. Derudover er der planer om en indendørs highlight, idet vi lørdag den 7. januar gennemfører et indefodboldstævne i Förde-Halle med deltagelse af vores landshold, ETSV Weiche, Altona 93 samt også et par attraktive danske hold. U18-holdet har i løbet af sæsonen haft flere træningssamlinger. I marts måned spilledes en fin testkamp med Vejle Boldklub s U17-hold i Slesvig. Derudover er der planer om en testkamp mod Altona 93. Et par af holdets spillere har med succes ved et par lejligheder endda allerede optrådt på vores rigtige landshold. Støtteforeningen I februar lykkedes det at etablere en støtteforening, der skal understøtte holdet med midler til stævner, materialer mm. På den stiftende generalforsamling valgtes Peter Jørgensen som formand, Reinhard Jacobsen som næstformand og Lars Jansen som kasserer. Et medlemskab i Støtteforeningen koster 30 for private og 200 for firmaer. Interesserede er altid velkomne til at kontakte Reinhard Jacobsen, Lars Jansen eller Kaj Andersen. Derudover er der tegnet kontrakt med et sportsmarketingfirma, der hjælper med at finde sponsorer. Fodboldskolen, juli Igen i år blev Fodboldskolen en stor succes. Lynhurtigt var skolen udsolgt, og vores faste instruktørstab sørgede igen for 3 forrygende fodbolddage i Slesvig for de 50 deltagende børn i alderen 8-12 år. Derfor en stor tak til Kim, Daniel, Rune og Michael! Trænerkurser I den forløben sæson har vi afviklet et spotkursus i DGI s nye trænertilbud Trænerguiden. Jeg håber, at vi i den kommende sæson også kan tilbyde vore trænere minimum et kursus. Idrætspladser og haller Vore udendørs stævner gennemføres i Idrætsparken (DGF), Engelsby (IF Stjernen), Tønning, Egernførde, Slesvig og Kejtum. Indefodboldturneringerne finder sted i Idrætshallen, Træningshallen i Slesvig samt i Kejtum-hallen på Sild. Der skal fra udvalget lyde en stor tak til de arrangerende foreninger samt til pedellerne, der overalt sørger for, at vi altid har fine rammer til vore arrangementer. Det kommende år Allerede nu er forberedelserne i gang mht den kommende indefodboldturnering, udefodboldturneringen 2012, LM, Jysk-Fynske-stævner, Fodboldskolen, trænerkurser, EM 2012 og Landsstævne I særlig grad vil vi i den kommende tid sætte fokus på pige- og damefodbold samt pleje og uddannelse af vore dommere. Invitationer og informationer om de mange arrangementer kan ses på Afslutning Til trods for, at det forekommer, at vore turneringer desværre kolliderer med tyske turneringer, har vi et udmærket samarbejde med KFV Schleswig-Flensburg. Som altid har vi også haft et særdeles positivt samarbejde med DGI Sønderjylland. Afsluttende vil jeg gerne takke vore foreninger, trænere, spillere, forældre samt udvalgsmedlemmerne og de ansatte hos SdU for et frugtbart samarbejde. Reinhard Jacobsen Den gule beretning 2011 side 15

18 Håndboldudvalget 2011 blev også et travlt år for SdU Håndbold med mikrostævner, håndboldskoler, LMkvalistævner samt mange hold til LM i Danmark på programmet. Den gule beretning 2011 side 16

19 Petanqueudvalget Udvalget består af 7 medlemmer, som har haft et meget stort program. Der har været mange møder, mange stævner og rigtig mange overvejelser, vi skulle tage stilling til i løbet af året. En hurtig opringning og så var I klar! Derfor vil jeg starte med at sige tak for jeres indsats til alle vore møder og arrangementer. Også en tak til Christel for hendes hjælp. Året startede med en stor oplevelse. Vi havde lejet en boulehal i Hamborg, og den 5. marts tog vi så derned med 48 deltagere for at spille petanque. Der blev spillet en turnering med skiftende makkere, Oke Simons Tarup UF klarede sig bedst. Så han blev vores første vintermester i petanque. En rigtig god optakt på året, og det bliver ikke sidste gang, vi skal til Hamborg. Når vi deltager i stævner nord for grænsen, møder vi altid en forening, der gerne vil herned og se, hvordan vi har det. Sådan var det også i år. Den 30. og 31. maj havde vi Kolt Hasselager på besøg. Det blev til to dage med spil og hygge. En dag spillede vi i Harreslev og den anden dag i Tarup, så de mødte nye spillere begge dage. Udvalget har været repræsenteret ved Familieaktivitetsdagen i Idrætshallen, hvor vi havde tæppecurling med. Der var mange, der blev overraskede over, hvor anstrengende det alligevel er at gennemføre en kamp. I løbet af året har vi givet råd til anlægning af baner i Galwik, Ladelund, og Kejtum. Ved indvielsen af banerne i Galwik, Flensborg var vi til stede, og spillet kom godt i gang. Ladelunds baner bliver indviet den 17. september Ja, så er der vores faste arrangementer: Indoorstævne i Læk, Gløggstævne i Harreslev, Regionsstævne i Give samt Natpetanque i Læk og vore kvalifikationsstævner til LM i single, triple, 4-mands og 6-mands hold. Sommerturneringen (double) kunne gennemføres med 28 hold i A gruppen og 7 hold i B-gruppen. Der blev spillet 312 kampe, før puljevinderne blev fundet. Finalekampene blev spillet i Læk den 6. september 2011 med følgende resultat: SdU-mestre Mikel Heske og Matthias Gaeble, Tarup UF Nr. 2 Wicky Carstens og Helmut Carstens HKUF Nr. 3 Karin Kristensen og Gunnar Kellner HKUF Nr. 4 Claus D. Miese og Niels Hansen Tarup UF Nr. 5 Anni Gyarmaty og Herbert Gyarmaty Tarup UF Nr. 6 Christian Hartwig og Gunnar Jensen Læk UF Nr. 7 Uwe Jacobsen og Bruno Wøhlk, Tarup UF Nr. 8 Aase Pejtersen og Jørgen Pejtersen HKUF Nr. 1 og 2 deltager i LM 2012 hos DGI Storkøbenhavn. B-rækken: Nr. 1 Otto Putzer og Renate Christiansen (reserve for Elke Putzer) HKUF Nr. 2 Bruno Christiansen og Herrmann Klüver, Læk UF Vore øvrige mesterskaber/lm-kvalifikationsstævner: Single: Nr. 1 Nr. 2 Triple: Nr. 1 Nr. 2 4-mands: Helmut Carstens, HKUF Christian Hartwig, Læk UF Helmut Carstens, Wicky Carstens, HKUF og Gunnar Kellner Herbert Jacobs, Solveig Jabobs og Dirk Staack, Læk UF Nr. 1 Christian Hartwig, Gunnar Jensen, Herbert Jacobs og Dirk Staack Læk UF 6-mands: Nr. 1 Thomas Dau Eckert, Jørg Braun, Matthias Gaeble, Rickert Christiansen, Werner Schmidt og Mikel Heske Tarup UF Den gule beretning 2011 side 17

20 Petanqueudvalget Natpetanque ved Landspetanquestævnet i Haarby SdU s deltagere v. LM i single, double og triple i Stokkemarke på Lolland Petanqueskoler med Andreas Creutzberger som instruktør Den gule beretning 2011 side 18

Petanque. sæson 2014. www.sdu.de

Petanque. sæson 2014. www.sdu.de Petanque sæson 2014 www.sdu.de SdU Petanqueudvalg Formand Irmi Rerup 0461-8406726, imripurer@googlemail.com Næstformand Dierk Clausen 0461-61402, clausen-liers@versanet.de Udvalgsmedlemmer Gunnar Jensen

Læs mere

Petanque. Sæsonplan

Petanque. Sæsonplan Petanque Sæsonplan 2017 www.sdu.de 2016 Doublevindere 2016 single vindere i Ringe SdU Petanqueudvalg Formand Gerhard Kristensen 04631-9339015, gk@club-maritim09.de Næstformand Herbert Gyarmaty 0461-61406,

Læs mere

Petanque. Sommerturnering 2017 Spilleplan.

Petanque. Sommerturnering 2017 Spilleplan. Petanque Sommerturnering 2017 Spilleplan www.sdu.de Turneringsregler Der spilles efter DGI s petanque regler. Der må godt spilles med weekendkugler. Hjemmehold ringer til gæsterne i god tid og aftaler

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Petanque. Sommerturnering 2016 Spilleplan.

Petanque. Sommerturnering 2016 Spilleplan. Petanque Sommerturnering 2016 Spilleplan www.sdu.de Turneringsregler Der spilles efter DGI s petanque regler. Der må godt spilles med weekendkugler. Hjemmehold ringer til gæsterne i god tid og aftaler

Læs mere

Landsmesterskaber for ungdom

Landsmesterskaber for ungdom Landsmesterskaber 2011 Landsmesterskaber for ungdom Landsmesterskaberne for ungdomsspillere samler alle ungdomsspillere fra de yngste minipuslinge til de ældste juniorspillere til en sjov og spændende

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Indledningsvis bemærkes det, at denne beretning ikke behandles som et selvstændigt emne på aktivitetsmødets dagsorden. Spørgsmål, kommentarer og uddybninger til

Læs mere

ROLFSTED IDRÆTSFORENING

ROLFSTED IDRÆTSFORENING ROLFSTED IDRÆTSFORENING PROGRAM FOR EFTERÅR OG VINTER 2015/2016 Efter sommerferien slår Rolfsted IF atter dørene op for en efterårs- og vintersæson, som byder på mange muligheder for sved på panden, fysiske

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Det er igen tid til at gøre status i forhold til Børne- og Ungeudvalgets arbejde her i kredsen. Det har på mange måder været et godt år med forandringer, succes, glade spillere og trænere som hoved indtryk.

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 9.00, bemærk starttidspunkt. Dagsorden*

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Tilstedeværende: Formand - Pia Arendt Forretningsfører - Jette Schmidt Næstformand - Klaus Pontoppidan Forretningsudvalg - Mette K. Skjold Forretnings- og sponsorudvalg

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 Landsmesterskaberne afholdes igen i denne sæson samlet for alle spillere fredag/søndag d. 10. 12. april 2015 i Vejen Idrætscenter. Deltagelse er kun mulig med overnatning

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2013-2014

FORMANDSBERETNING 2013-2014 FORMANDSBERETNING 2013-2014 Så er året ved at være gået og det har igen været et rigtig godt år for BGF. Vi har i år 180 medlemmer. Heraf ca. 95 børnegymnaster. Det er omkring det samme antal som sidste

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

GYMNASTIK i Landsbyhuset SÆSONPROGRAM

GYMNASTIK i Landsbyhuset SÆSONPROGRAM GYMNASTIK i Landsbyhuset SÆSONPROGRAM 2014/15 Så er vi tilbage med endnu en udgave af vores aktivitetsprogram for den kommende gymnastik-sæson. Folderen indeholder en beskrivelse af de hold som Øster Lindet

Læs mere

BORDTENNIS. Landsmesterskaber 2015.

BORDTENNIS. Landsmesterskaber 2015. BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015. Landsmesterskaberne afholdes igen i denne sæson samlet for alle spillere fredag/søndag d. 10. 12. april 2015 i Vejen Idrætscenter. Bemærk: Deltagelse er kun mulig med

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Pia A meddelte at Poul Duch har valgt at gå af som formand for svømning og festudvalg. Han fortsætter som almindeligt medlem i begge afdelinger.

Pia A meddelte at Poul Duch har valgt at gå af som formand for svømning og festudvalg. Han fortsætter som almindeligt medlem i begge afdelinger. Bestyrelsesmøde i AIF torsdag den 23-10-2014 Tilstedeværende: Formand - Pia Arendt Forretningsfører - Jette Schmidt Næstformand - Klaus Pontoppidan Forretningsudvalg - Mette K. Skjold Forretnings- og sponsorudvalg

Læs mere

Formandens Beretning

Formandens Beretning Formandens Beretning Evaluering af sæsonen 2012 + intro til sæsonen 2013 2012 Masser af fodbold i 2012 Stadig positiv udvikling i børne/ungdomsafdelingen Kontinuitet i seniorafdelingen Masser af aktiviteter

Læs mere

De sydslesvigske fodboldlandshold

De sydslesvigske fodboldlandshold De sydslesvigske fodboldlandshold Indhold Historien om holdet 4 Sportsligt koncept for Sydslesvigs landshold 5-6 Budget 7 Støtteforeningen 8 Medier/Pressespiegel 9-10 Billedkavalkade 11 Fakta 12 Fodbold

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Ejby IF Gymnastik afdelingen

Ejby IF Gymnastik afdelingen Ejby IF Gymnastik afdelingen Referat af generalforsamling i Ejby Gymnastik den 20. marts 2013 kl. 19.00 i Klubhuset 1. Valg af dirigent Hanne Olesen blev valgt som dirigent. Hanne konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året.

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. #1, 2013/14 Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. I dette

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget Gymnastik for Alle Lørdag den 24. oktober 2015 kl. 15.30 Dagsorden 1. Velkomst

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

Børne- Ungeudvalget. Udvalget: U-4,U

Børne- Ungeudvalget. Udvalget: U-4,U Endnu en sæson er ved at være afsluttet. Igen har vi måtte konstatere nedgang i antallet af spillere. Det er foruroligende. Årsagen hertil skal sikkert findes med baggrund i forskellige faktorer. Nogen

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 24. september 2015 Deltagere: Claus Svendsen Jette Nielsen, Ingrid Svendsen, Flemming Larsen, Marie M. Haar Vad, Mike Charnock, Martin Frandsen, Dorthe Augustesen og Stine Lindblad

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson Start uge 38 GIF s Vintersæson 2010/2011 Velkommen til en ny sæson. Guldborg IF. byder alle velkommen - både nye og tidligere medlemmer. Vi har et aktivt instruktørteam, der står klar med motion, hyggeligt

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

Oktober Gæt et udvalg med 20 år på bagsmækken

Oktober Gæt et udvalg med 20 år på bagsmækken Oktober 2017 Gæt et udvalg med 20 år på bagsmækken GYMNASTIKUDVALGET Parasport Danmark Gymnastik dhif.gymnastik@gmail.com Formand Bibiana Gade Tvedvej 197, Tved 5700 Svendborg Mobil: 50 57 45 22 Ansvarsområde:

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Så går vi videre med den ordinære generalforsamling og også velkommen til den. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne

Læs mere

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har.

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har. KTU beretning 2017. Medlemstal og klubber: KTU består nu af 14 klubber, og i 2015 er medlemstallet 10.329. Det er en fremgang på 57 medlemmer. HIK er dog gået 265 tilbage. FTU er gået fremad med 45 medlemmer.

Læs mere

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs DGI Midtjylland fodbold - Koncept for Indendørs Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse i DGI Midtjylland... 3 Terminer... 3 Rækker... 4 Puljenummerering... 6 Puljeinddeling... 6 Placeringer...

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 2000 Blovstrød IF Fodboldafdeling Et fodboldår har igen fundet sin vejs ende, og vi er gået ind i et nyt årtusinde. Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004 Vedr. Referat af bestyrelsesmødet den 12. august Fraværende: Gitte 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 22. august 13 2. Orientering ved formanden. Kim Tønder (KT) fortalte, at de 4 fodboldklubber var

Læs mere

Protokol over styrelsesmødet den 25. oktober 2012 i Idrætshallen. x x

Protokol over styrelsesmødet den 25. oktober 2012 i Idrætshallen. x x Protokol over styrelsesmødet den 25. oktober 2012 i Idrætshallen Tilstede: Styrelsen: Ansatte: formand Inger Marie Christensen x forretningsfører Horst Schneider x 1. næstformand Flemming Birkemose x økonomichef

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE Beretning til foreningsgeneralforsamling 31. marts 2014 1 Præsentation 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 Floorball

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

4. Februar 2016, kl. 19:00

4. Februar 2016, kl. 19:00 4. Februar 2016, kl. 19:00 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Formandens beretning 1/6: Endnu et år er gået for Vordingborg svømmeklub og det er tid til

Læs mere

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB MÅLØV BADMINTON CLUB Formand: Karsten Friis Tlf.: 4465 4645, kfriis@kfriis.com Kasserer: Birte Bachmann Tlf.: 4465 4645, birte@kfriis.com Banefordeler: Jakob Jespersen Tlf.: 2072 7957, jjj@maalov.dk e-mail:

Læs mere

KBs julefrokost afholdes 21. nov.

KBs julefrokost afholdes 21. nov. KBs julefrokost afholdes 21. nov. Tilmelding skal ske i Tutten OBS begrænset antal pladser først til mølle! Så hvis du vil være sikker på en plads, så skynd dig at tilmelde og betale hos Hanne i Tutten!

Læs mere

INVITATION TIL. LANDSMESTERSKAB for single, double og triple. den 7.-8. september 2013 i Kolt/Hasselager. Vindere 2012

INVITATION TIL. LANDSMESTERSKAB for single, double og triple. den 7.-8. september 2013 i Kolt/Hasselager. Vindere 2012 INVITATION TIL Vindere 2012 LANDSMESTERSKAB for single, double og triple den 7.-8. september 2013 i Kolt/Hasselager DGI petanque, DGI Østjylland og KHIF Petanque klub inviterer hermed til landsmesterskaber

Læs mere

Børne og unge klubben / Næstformand

Børne og unge klubben / Næstformand Bestyrelsesmøde i KIF d. 11-3-2014 Punkt 1. Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Martin Kramer Frandsen Jesper Skjold Holm Britta Janne Konni Brandt Afbud : Sigrid Andersen Suzanne Tone Hansen Michael Kvistgaard

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION Kl. 19.00 Velkomst AGENDA FOR AFTENEN AGENDA FOR AFTENEN Kl. 19.00 Velkomst Kl. 19.10 Årsberetning fra Motionsudvalget - Højdepunkter fra året der gik i BIF Motion

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015.

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Hørve Idrætsforening Grundlagt 1901 18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Tilstede: Kim Buurskov, Marianne Hoffmann, Palle Petersen og Kasper Skau. Fraværende: Casper Jensen,

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Velkommen til landsmesterskab hos DGI I har kvalificeret jer til at deltage i landsmesterskab i DGI. Tillykke med

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

GYMNASTIK. i Landsbyhuset SÆSONPROGRAM 2015/16

GYMNASTIK. i Landsbyhuset SÆSONPROGRAM 2015/16 GYMNASTIK i Landsbyhuset SÆSONPROGRAM 2015/16 Velkommen til en ny sæson vi glæder os til at se jer, og håber I møder talstærkt frem, så vi også i fremtiden kan tilbyde gymnastik for alle aldre og være

Læs mere

Børneudvalgets beretning 2015

Børneudvalgets beretning 2015 Børneudvalgets beretning 2015 Foråret står for døren, og traditionen tro er det blevet tid til at kigge tilbage på den forgangne sæson. Trænere og repræsentanter fra klubbestyrelserne var indbudt til opstartsmøde

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Årsberetning 2013-14 AVGIF gymnastik Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Vi er takket være vores 29 kompetente og succesfulde

Læs mere

TAK FOR SPONSORATET 2016

TAK FOR SPONSORATET 2016 TAK FOR SPONSORATET 2016 Vi vil gerne takke for jeres sponsorat her i 2016, og vil lige runde badminton sæsonen af med en oversigt over året der gik i RIF Badminton. Det har været et fantastisk år med

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub:

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Formandsberetning Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Klubben har til tider summet af aktivitet med distinkte højdepunkter omkring

Læs mere

TEAM RG Katalog over aktiviteter 2016/2017

TEAM RG Katalog over aktiviteter 2016/2017 TEAM RG Katalog over aktiviteter 2016/2017 Oversigt over Team RG kataloget - Hvad er Team RG 2 - Team RG volleyball 3 - Team RG håndbold 4 - Team RG badminton 5 - Team RG Indendørs fodbold 6 - Team RG

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev

Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev Set fra kanten Horsens Svømmeklub har i den forgangne weekend deltaget i DM for hold 4 division vest. Vi vandt 4. Division vest og blev samlet nr. 3 på landsplan klubben er

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Formandens beretning 2010

Formandens beretning 2010 Formandens beretning 2010 Så har vi igen fået en ny kalender med et nyt årstal på, og det betyder at formanden skal have gjort status på det år som er gået. Der skal kigges i referater og klubblade for

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

KOFUNKAN WORLD CUP 2014

KOFUNKAN WORLD CUP 2014 KOFUNKAN WORLD CUP 2014 Torsdag den 10. april tog en trup bestående af 7 kæmpere (Sebastian, Viktor, Mathias J, Mathias H, Nikoline, Monika, Jeppe, Marcus), 3 coaches (Sensei Jonas, Sempai Peter og Sempai

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Nyhedsbrev - Roskilde Gymnastikforening - Juni 2017

Nyhedsbrev - Roskilde Gymnastikforening - Juni 2017 ROSKILDE GYMNASTIKFORENING TRÆNING & TRIVSEL Nyhedsbrev - Roskilde Gymnastikforening - Juni 2017 I dette nyhedsbrev kan du læse om Frivillig på festivallen Instruktører og hjælpere søges Nye hold i foreningen

Læs mere

INVITATION INDEFODBOLD 2015/2016

INVITATION INDEFODBOLD 2015/2016 INVITATION INDEFODBOLD 2015/2016 Hermed udsendes indbydelse til DGI Midtjyllands indendørs fodboldturnering 2015/2016. ONLINE tilmelding skal ske via http://foreningsportalen.dgi.dk Koden til foreningsportalen

Læs mere