Bliv bioanalytiker. Hvad laver en bioanalytiker?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bliv bioanalytiker. Hvad laver en bioanalytiker?"

Transkript

1 Bliv bioanalytiker Hvad laver en bioanalytiker? Bioanalytikere arbejder typisk på hospitalslaboratorier, hvor de analyserer prøver fra patienter, for eksempel blod- og vævsprøver. Nogle prøver tager bioanalytikeren selv, andre prøver får bioanalytikeren fra hospitalsafdelinger og praktiserende læger. Som bioanalytiker er dine prøveresultater en meget vigtig brik i lægens arbejde, idet resultaterne indgår i lægens vurdering, når der skal stilles en diagnose på en patient. Arbejdet stiller derfor store krav til din viden og ansvarlighed. Du skal både have stor paratviden og analytisk sans, så du selvstændigt kan vurdere resultaterne af dine egne analyser kritisk. Det er også vigtigt, at du har et godt håndelag, da en bioanalytiker udfører præcisionsarbejde, ligesom du allerede under uddannelsen deltager i løsningen af vigtige opgaver på hospitalerne. På hospitalerne er du en del af det team, der behandler patienterne. Derfor møder du også mennesker fra mange forskellige fagområder og kulturer i din hverdag. Det kræver, at du er åben og imødekommende overfor andres evner, holdninger og måder at gøre tingene på. Nogle bioanalytikere arbejder i medicinalindustrien og på laboratorier, hvor de deltager i forskningsarbejde. Udviklingen i professionen går hurtigt, så vi lægger vægt på, at du i løbet af studiet lærer at lære. Du skal indstille dig på at forny din viden hele livet, for eksempel ved senere at bygge videre på uddannelsen. Til gengæld får du et alsidigt arbejde i et dynamisk og levende miljø. Som bioanalytiker har du meget gode muligheder for at få job, idet der er stor mangel på færdiguddannede bioanalytikere. 3

2 Uddannelsens opbygning 3½ år der kombinerer teori og praktik Jeg synes, bioanalytikeruddannelsen er en god vekselvirkning mellem praktik og teori. Og så er vi fra starten orienteret direkte mod jobbet. Uddannelsen har bestemt levet op til mine forventninger og mere til. Når jeg bliver færdig, vil jeg gerne ud at arbejde for Læger uden Grænser. Mette Harboe, studerende på 1. studieår Fjernundervisning Bioanalytikeruddannelsen varer 3½ år og er en professionsbacheloruddannelse. Det betyder, at vi hele tiden kombinerer undervisning på uddannelsen med praktik og undervisningsforløb på hospitalernes uddannelseslaboratorier. Uddannelsen er opbygget af 14 moduler. Hvert modul varer ca. 10 uger, og alle moduler indeholder en praktisk del. Det betyder, at du allerede under uddannelsen kommer til at studere på en rigtig arbejdsplads, og derved får du en masse praktisk erfaring. På studiet vil du også møde fagpersonale fra andre uddannelser, hvilket betyder rigtig meget for samarbejdet og forståelsen for hinandens arbejde. Dette er vigtigt, når du på hospitalerne skal arbejde i teams. Fjernundervisning Som noget nyt udbyder vi hele bioanalytikeruddannelsen som fjernundervisning. Uddannelsen foregår hovedsageligt over internettet. Du tilrettelægger selv din studietid og arbejder med pensum hjemmefra ved computeren. Alligevel er du ikke alene, for mange opgaver laves i samarbejde med andre studerende. På vores elektroniske konferencesystem kan du kommunikere med både dine undervisere og holdkammerater. Alle netstuderende samles flere gange om måneden til fælles samværsdage på uddannelsen i Århus. Her er der traditionel holdundervisning og laboratorieøvelser. Som på den almindelige uddannelse kommer du i praktik på et eller flere hospitaler. Her er I ofte sammen flere studerende fra samme årgang. Hvis du fortryder valget af fjernundervisning, er der undervejs mulighed for at skifte over til den ordinære uddannelse, som foregår i Århus. Dette skal dog ske før begyndelsen af et modul. Læs mere om fjernundervisning på Studieophold i udlandet Du kan vælge at bruge et eller flere af dine valgmoduler i udlandet. Her har du mulighed for at deltage i arbejdet på et hospitalslaboratorium eller følge teoretisk undervisning på en lokal bioanalytikeruddannelse. Du skal være forberedt på, at du selv skal lave en stor del af det opsøgende arbejde, men du kan altid få hjælp, hvis du kontakter vores internationale koordinator. Du tilrettelægger selv din studietid Den netbaserede bioanalytikeruddannelse er for dig, som ønsker en fleksibel uddannelse. Måske bor du langt fra Århus eller også har du stiftet familie og kan se en fordel i, at du selv bestemmer, hvordan studietiden skal indpasses i din hverdag. Som netstuderende arbejder du hjemmefra ved din computer. Kontakten til undervisere og de andre studerende foregår over nettet i vores elektroniske konferencesystem. Her kan alle følge med i fælles diskussioner, men du kan også få individuel hjælp og feedback på opgaver. Hele holdet samles ca. en gang om ugen til fællesdage på uddannelsen i Århus. Her laver I laboratorieøvelser og arbejder i fællesskab med pensum. Til hvert fag er der en undervisningsplan, som du i vid udstrækning kan arbejde med i dit eget tempo. Du planlægger dagen, som det passer dig bedst. Ønsker du at komme i dybden med et enkelt fag eller vil du nå omkring flere forskellige? Du bestemmer og prioriterer selv din indsats, i modsætning til den almindelige uddannelse, hvor studiedagen i langt højere grad er skemalagt. Du skal være opmærksom på, at den netbaserede bioanalytikeruddannelse er et fuldtidsstudie. Uddannelsen over nettet har samme længde og faglige indhold som den almindelige bioanalytikeruddannelse. Undervisning over nettet kræver stor selvstændighed af dig som studerende, og at du selv kan tilrettelægge din studietid. Til gengæld får du større frihed og mulighed for en mere effektiv udnyttelse af din tid. Derfor er den netbaserede bioanalytikeruddannelse et både fleksibelt og forpligtende valg. 4 5

3 Studiemiljø for netstuderende På uddannelse uden skema Jeg valgte bevidst fjernundervisning, fordi det er så fleksibelt, fortæller Susse Andersen. Vi har jo ikke noget dagligt skema. Så du skal selv finde ud af, hvad du skal lave, hvornår du vil gøre det, og hvornår det skal afleveres. Når der er gået en måned, så ved du, om du kan arbejde under den form eller ej. Som uddannet laborant følger Susse en særlig merituddannelse, der kun bliver udbudt som fjernundervisning. Men når man er bosat i Korsør og er eneforsørger, så er det en studieform, der passer godt ind i hverdagen. Jeg har det rigtig fint med at sidde alene. Jeg står tidligt op, sender min dreng i skole, og så sætter jeg mig ind på mit kontor og går i gang ligesom hvis jeg var ansat på en virksomhed. I løbet af ugen bliver det til mange timer foran computeren. Susse tænder for skærmen om morgenen, arbejder dagen lang, nogle gange om aftenen og altid i weekenden. Man vælger jo selv, hvor meget man vil gøre ud af det, siger hun hurtigt. Sådan en som mig laver rub og stub. Det er fordi, jeg godt kan lide faget og synes, det er interessant. For at kunne se hinanden i øjnene mødes Susse med sit hold til fællesdage på uddannelsen i Århus. Det glæder jeg mig altid til. Det er tit meget intensive dage, hvor vi får holdundervisning og næsten glemmer at spise frokost, fordi vi hele tiden er på vej videre til noget andet. Selvom du som netstuderende arbejder hjemmefra, vil der ofte være tæt kontakt med undervisere og de andre studerende over nettet. Mange opgaver laves i grupper, og flere gange om måneden samles I til fællesdage på uddannelsen i Århus med holdundervisning og laboratorieøvelser. En netbaseret uddannelse giver knap så meget social kontakt som den almindelige uddannelse, men når det er sagt, så er de sociale relationer også vigtige, når man bliver undervist over nettet. På fællesdagene er der rig mulighed for at lave sociale arrangementer, der kan styrke sammenholdet med dine medstuderende. Alle arrangementer på bioanalytikeruddannelsen er desuden åbne for både dagstuderende og netstuderende. Afvekslende uddannelse På den netbaserede bioanalytikeruddannelse lærer du ikke kun teori. Undervisningen veksler mellem selvstudie derhjemme, fællesdage med holdundervisning, praktiske øvelser i laboratoriet, undervisning i tværfaglige cases, projektarbejde og forelæsninger på nettet. På uddannelsen i Århus lærer du de grundlæggende laboratoriefærdigheder i vore egne laboratorier. Undervisningslokalerne er lyse og venlige, placeret tæt på laboratorierne. Vi har trådløst netværk overalt, men der er også adgang til computere og printere i vores it-lokale. Du bliver undervist af velkvalificerede og engagerede undervisere både på uddannelsen og på hospitalernes uddannelseslaboratorier. Susse Andersen, studerende på merituddannelsen på 3. studieår 6 7

4 Arbejdet som bioanalytiker En del af et team Jeg blev bioanalytiker, fordi jeg altid har interesseret mig for at gå et skridt dybere med tingene. Jeg har altid godt kunnet lide at fordybe mig i de emner, jeg har kastet mig over. Og det er der rig mulighed for i mit job, fortæller Anni. På afdelingen skal hun blandt andet stå for blodprøvetagning og analyse af disse samt hjertekardiogrammer. Det er fantastisk spændende at være med i et team, som bare fungerer så perfekt, som det gør på Vejle Sygehus. Jeg kan huske første gang, jeg stod med en patient med hjertestop. Da følte jeg mig lidt i vejen og vidste ikke rigtigt, hvor jeg skulle placere mig, og hvad jeg skulle gøre. Men så hjælper kollegaerne hurtigt én på rette vej. I dag er det en fornøjelse at være en del af et professionelt team, hvor alle ved nøjagtigt, hvilke roller de har i de specifikke situationer. Allerede i folkeskolen fattede hun interesse for at blive bioanalytiker, da hun kom i besøgspraktik på Odder Sygehus. Og efter gymnasiet søgte hun direkte ind på uddannelsen i Århus. Det første år var præget af at en masse viden skulle læsses på. Det skal man altså være forberedt på, men når du først har været ude i praktik, begynder puslespillet ligesom bedre at passe sammen. Og du får brug for din viden på det praktiske plan, fortæller hun. Håndarbejde i blodbanken Jeg kan godt lide at være her i blodbanken, for her er en masse stolte mennesker. Det er skam et stolt fag, hvor noget af det bedste er, at man gør en forskel. Katrine Bay Steen omtaler rosende sit job på Klinisk Immunologisk Afdeling. Her har hun været siden starten af 2006, og her har hun tænkt sig at være i rigtig lang tid. Ja, for det er jo et område med stor udvikling og udfordringer i fremtiden. Netop nu er vi ved at forske i genteknologi, hvor man kan blodtypebestemme fostre ved at udtage blod fra moderen. Så der er hele tiden noget nyt på trapperne, som kan fænge, fortæller Katrine. Hun valgte at tage uddannelsen som bioanalytiker, fordi hun altid har interesseret sig for biologi. Og da hun kom ind på uddannelsen, kunne hun hurtigt mærke, at hun havde valgt rigtigt. Det er en hård, men også sjov uddannelse. Jeg havde det godt med at lære en masse nye mennesker at kende, og selve skolen var fin med for eksempel fredagsbar. Og så passede det mig godt med vekselvirkningen mellem skole og praktik. Egentlig kunne Katrine have valgt en uddannelse som sygeplejerske, men det passer hende endnu bedre at kunne kombinere omgangen med patienterne med det at have en pipette i hånden. Jeg har altid godt kunnet lide håndarbejdet ved maskinerne. Jeg føler, at det er et job med daglige nye udfordringer. Ikke en dag ligner den anden. Om fem minutter kan en portør for eksempel komme og bede om ti portioner blod. Og så skal det bare gå stærkt, slutter Katrine, der også nyder at have god tid til analyser på de mere stille dage. Anni Højris Pedersen, Klinisk Biokemisk Afdeling Katrine Bay Steen, Klinisk Immunologisk afdeling 8 9

5 Moduler Jeg var omkring mange forskellige uddannelser, før jeg, valgte at læse til bioanalytiker. Jeg valgte denne uddannelse, fordi den er en god blanding af praktisk arbejde, naturvidenskabelige fag og kontakt til patienter. Det er en god fornemmelse at arbejde med noget konkret og se resultatet af sit arbejde hver dag. Anne Mette Hoff Andersen, studerende på 3. studieår Grundlæggende humanbiologi og bioanalyse på celle-, vævs- og organniveau. Her er fokus på udførelse af bioanalyser, herunder kontrolmetoder, kvalitetssikring, etik samt patientkontakt. Vi vil også arbejde med din faglige identitet og samarbejdsevne. Her sætter vi fokus på den udvidede humanbiologi og på brugen af biomedicinsk analyse i forhold til diagnosticering af forskellige sygdomstilstande. I modulet indgår også anvendelse af radiofysiske principper. Her sættes fokus på anvendelsen af molekylærbiologiske teknikker i bioanalytisk arbejde samt etiske og samfundsmæssige problemstillinger inden for området. Modulet giver dig viden om det humane immunforsvar og dets betydning i forbindelse med sygdomme samt anvendelsen af immunologiske teknikker i bioanalytisk arbejde I dette modul lærer du bl.a. noget om kvalitet og kvalitetssikring. Du lærer også at anvende og kombinere statistiske redskaber i forhold til forsøgsplanlægning. Her kvalificeres du til selvstændigt og videnskabeligt at kunne udvælge, tilrettelægge og gennemføre et udviklingsarbejde indenfor det bioanalytiske arbejdsområde. Modulet afsluttes med et bachelorprojekt. Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Modul 7 Modul 8 Modul 9 Modul 10 Modul 11 Modul 12 Modul 13 Modul 14 Bioanalytikerpraksis Grundlæggende humanbiologi og bioanalyse Grundlæggende biokemi og bioanalyse Bioanalytisk kvalitetssikring Tværprofessionel virksomhed Udvidet humanbiologi og bioanalyse Udvidet biokemi og bioanalyse Molekylærbiologiske og genetiske analyser Valgmoduler Immunkemiske analyser Valgmoduler Bioanalytisk udvikling og kvalitetssikring Valgmoduler Professionsbachelorprojektet Introduktion til bioanalytikeruddannelsen og bioanalytikerprofessionen samt introduktion til kvalitetsbegreber og grundlæggende studieteknik. Udvalgte biokemiske og mikrobiologiske analyser og deres anvendelse i forbindelse med diagnose, prognose og behandling af patienter. Modulet afholdes sammen med andre mellemlange videregående sundhedsuddannelser og sætter fokus på, at alle i sundhedsprofessionerne opnår kompetence til at kunne samarbejde, således at diagnose, behandling, pleje og genoptræning sker med størst mulig kvalitet og sammenhæng for den enkelte patient. Udvalgte biokemiske og mikrobiologiske analyser og deres anvendelse, og nu også fortolkning, i forbindelse med diagnose, prognose og behandling af patienter. Der tages udgangspunkt i udvalgte sygdomsgrupper. I valgmodulerne kan du tone din uddannelse i den retning, som interesserer dig mest. Du kan vælge at uddybe nogle af de emneområder, du allerede har mødt eller du kan supplere med nye relevante områder i forhold til professionsudøvelsen. I ét af de tre valgmoduler kan du vælge et uddannelsesforløb uden for det bioanalytiske fagområde eller du kan vælge at tage valgmodulet i udlandet. * Hele uddannelsen varer 3 1/2 år, og hvert modul varer ca. 10 uger. Jeg har i min praktikperiode fået lov at se og prøve meget. Det faste personale på uddannelseslaboratorierne havde stor tillid til, at jeg kunne det, jeg havde lært på studiet. Når jeg var sammen med patienterne, lærte jeg også, at det er vigtigt at have stor menneskelig forståelse og indfølingsevne. Pernille Uttrup Brandt, studerende på 3. studieår 10 11

6 I løbet af uddannelsen Efter uddannelsen Uddannelsen foregår dels ved VIA University College Bioanalytikeruddannelsen i Århus og dels på hospitalernes uddannelseslaboratorier i Jylland og på Fyn. I løbet af uddannelsen indgår du også i tværfagligt samarbejde med andre sundhedsgrupper, for eksempel sygeplejersker, radiografer, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Der er tre valgfrie moduler, hvor du kan vælge uddannelsesforløb efter egen interesse og dermed tone din uddannelse. Det kan være elementer af en anden sundhedsuddannelse eller du kan søge om at lægge en del af din uddannelse i udlandet. Som bioanalytiker kan du bygge videre på din uddannelse hele livet Jobmuligheder Du har meget gode jobmuligheder efter endt uddannelse; både som bioanalytiker på hospitalslaboratorier, i lægehuse, på fertilitetsklinikker og som forskningsbioanalytiker på universiteterne. Du kan også blive ansat i det private erhvervsliv inden for medicinalindustri og bioteknologi eller som salgskonsulent. Videreuddannelse Du kan også vælge at læse videre. Som professionsbachelor har du mulighed for at videreuddanne dig til bachelor og/eller kandidat i for eksempel biomedicin eller molekylærbiologi ved universiteterne. Efter to års ansættelse som bioanalytiker kan du desuden tage en diplomuddannelse og blive ledende bioanalytiker eller bioanalytikerunderviser. Jeg har, som mange andre bioanalytikere, fået mit første job længe før, min uddannelse er færdig. Jeg skal begynde på en biokemisk afdeling, så snart jeg har afleveret mit bachelorprojekt. En gang i fremtiden kunne jeg måske godt tænke mig at prøve at arbejde som bioanalytiker ved Det Danske Forsvar. Din nye titel Når du er uddannet bioanalytiker, bliver din titel: Professionsbachelor i biomedicinsk Laboratorie-analyse. På engelsk: Degree in Bachelor of Science in Biomedical Laboratory Science. Thomas Ditlev Christiansen, studerende på sidste studieår På bioanalytikeruddannelsen studerer du følgende fagområder: Biomedicinsk laboratorieanalyse: Kemiske, biokemiske, nuklearmedicinske, molekylærbiologiske, genetiske, immunologiske, celle-, mikro- og vævsbiologiske samt fysiologiske organ- og helkropsrelaterede analysemetoder. Sundhedsvidenskabelige fag: Sygdomslære og sygdomsgrupper, patofysiologi, patologisk anatomi, patocytologi, farmakologi og folkesundhedsvidenskab. Naturvidenskabelige fag: Statistik, fysik, kemi, biokemi, molekylærbiologi, genetik, cytologi, anatomi, fysiologi, histologi, immunologi og mikrobiologi. Samfundsvidenskabelige fag: Sundhedsvæsenets organisation, sundhedsøkonomi, sundhedsinformatik, socialpsykologi, kulturforståelse, kommunikation, relevant lov- og regelgrundlag, kvalitativ forskningsmetodik, videnskabsteori og litteratursøgning. Humanistiske fag: Etik og fagetik

7 Adgangskrav til den netbaserede bioanalytikeruddannelse Overvejer du at blive netstuderende? Optagelseskravene til den netbaserede bioanalytikeruddannelse er de samme som til den almindelige uddannelse. Du skal have én af følgende kvalifikationer for at blive optaget: Studentereksamen, hf, hhx eller htx. Alle med matematik og kemi på C-niveau. I kemi og matematik skal du mindst have karakteren 02. Enkeltfag på en gymnasial uddannelse med dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau og matematik, kemi og biologi på C-niveau. Social- og sundhedsassistentuddannelsen med matematik, kemi, dansk, naturfag på C-niveau og engelsk på D-niveau. For fremmedsprogede Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF), med matematik og kemi på C-nivea Begge fag skal være bestået med karakteren 02. Andre Udenlandsk eksamen, der kan sidestilles med en af de ovenstående. Desuden Udenlandske ansøgere skal have bestået Studieprøven i dansk som andet sprog for voksne udlændinge. Optagelse Optagelsen sker gennem den koordinerede tilmelding KOT. På ansøgningsskemaet skriver du, at du søger ind på den netbaserede bioanalytikeruddannelse. Læs mere på og Ansøgningsfrist 15. marts og 5. juli. Studiestart 1. september og 1. februar. Læs mere om optagelseskrav på vores hjemmeside eller kontakt uddannelsens studiesekretærer. Jeg kan godt lide de naturvidenskabelige fag. Så jeg er helt vild med at læse til bioanalytiker, fordi vi både har mikrobiologi, anatomi og fysiolog og mulighed for at arbejde med patienterne. Så er der jo også gode jobmuligheder. Jeg drømmer om at kunne få lov at tage et semester i Tyrkiet, hvor jeg kommer fra. Hvis du tænker på at søge ind på den netbaserede bioanalytikeruddannelse, bør du være glad for at arbejde ved en computer. Den bliver dit primære arbejdsredskab i de 3½ år, uddannelsen varer. Du skal være indstillet på en udfordrende undervisningsform, hvor du selv tager ansvaret for at prioritere din studietid. Meget indlæring foregår som selvstudie, hvor du hjemmefra arbejder med pensum og opgaver. Du behøver ikke være it-ekspert Vi bruger et elektronisk konferencesystem til en stor del af undervisningen, og du vil få en grundig introduktion, når du er blevet optaget på uddannelsen. Det er altså på ingen måde nødvendigt, at du er mere end almindelig it-bruger og kender til begreber som fil, cd-rom, Word, internet, , chat og Messenger. Er du i tvivl? Du kan læse mere om it-udstyr og programmer til uddannelsen på vores hjemmeside. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte underviser Thomas Bendsen på Esra Öztoprak, studerende på 1. studieår Klinisk biokemi 14 15

8 Praktik kalder vi for klinisk undervisning De fem specialer Der er klinisk undervisning i alle 14 moduler. Det vil sige, at du får 14 praktikophold af forskellig varighed i løbet af uddannelsen. Det betyder også, at du i perioder skal undervises på et hospital - måske udenfor din region. Du skal ikke selv finde din praktikplads Til gengæld garanterer vi, at du i hvert modul får en praktikplads på et uddannelseslaboratorium på Fyn Hjørring Thisted eller i Jylland. Du kan ønske at få klinisk undervisning i en bestemt region, men vi kan ikke love, at dit ønske opfyldes, idet antallet af pladser i den enkelte region er begrænset. På kortet kan du se i hvilke byer, der er hospitaler med uddannelseslaboratorier. Frederikshavn Ålborg Klinisk biokemi Præcise analysesvar til brug ved lægernes diagnostik På en klinisk biokemisk afdeling analyseres prøver af kropsvæsker, for eksempel blod, urin, rygmarvs- og ledvæske. Hver morgen går du en runde på hospitalets sengeafdelinger for at tage blodprøver. Andre prøver sender de praktiserende læger og afdelingerne selv. De kommer blandt andet fra patienter med diabetes, hormon- og stofskiftesygdomme. Tilbage på laboratoriet bruger du din viden om biologi og analysemetoder til at undersøge og vurdere resultatet af prøverne. I nogle tilfælde betyder dit svar til lægen liv eller død for patienten, så du skal være meget præcis og omhyggelig også i pressede situationer. Dine analyser kan for eksempel begynde med at fastslå indholdet af salte, glukose, enzymer og proteiner i blodet. Du sammenligner derefter indholdet med værdier for raske mennesker og vurderer selv analyseresultaterne, før du sender det videre til patientens afdeling eller den praktiserende læge. Vævsprøverne støber du først ind i paraffin. Derefter skærer du dem i tynde skiver, som du lægger på glasplader og farver. Celleprøverne stryges ud i et tyndt lag og farves. Når du derefter undersøger celleprøverne i mikroskopet, vurderer du sammensætningen af celler, deres udseende og normalitet. Din opgave er at finde eventuelle abnorme celler så tidligt, at patienterne får den rigtige diagnose. De fleste celleundersøgelser er forebyggende undersøgelser for forstadier til kræft som for eksempel livmoderhalskræft. Patologisk anatomi omfatter også elektronmikroskopi, immunhistokemi og molekylærpatologi. Skive Holstebro Herning Viborg Randers Århus Patologisk anatomi Bliv en del af holdet, der forebygger kræft På en patologisk anatomisk afdeling analyseres prøver af væv og celler. Du får prøverne fra hospitalets afdelinger og operationsafsnit eller fra de praktiserende læger. Du har derfor ikke selv kontakt med patienterne. Patologisk anatomi Silkeborg Horsens Vejle Esbjerg Fredericia Kolding Odense Svendborg Sønderborg Ønsker du at studere til bioanalytiker på Sjælland? Så kan du søge ind på uddannelsen i København ved Professionshøjskolen Metropol eller i Næstved ved University College Sjælland. Klinisk immunologi 16 17

9 Jeg synes, det er dejligt at læse på et forholdsvis lille uddannelsessted, fordi der er et godt socialt liv. Vi mødes ofte, hygger og går for eksempel ud at spise - også selvom vi kan være spredt ud på mange forskellige sygehuse i praktikperioden. Mona Eid studerende på 3. studieår Klinisk immunologi Blodets gang fra donor til patient skal forløbe sikkert for både patient og donor På klinisk immunologisk afdeling arbejder du med materiale fra bloddonorer og patienter. Blodbanken er tilknyttet afdelingen, og her kan du være med til at udføre donortapning. Donorblodet bliver adskilt i plasma, blodplader og røde blodlegemer. Blodkomponenterne bruges i forbindelse med operationer og i behandling af sygdomme, blandt andet blodmangel, blodkræft og bløder-sygdomme. Du er også med til at undersøge donorblodet for smitsom leverbetændelse, HIV og andre vira. På afdelingen finder du også blodtypelaboratoriet. Her udfører du blodtypebestemmelse på både patienter og donorer. Du kan også arbejde i specialelaboratoriet. Her udføres blandt andet undersøgelser af blodprøver fra gravide og nyfødte, samt udredning af eventuelle problematikker i forbindelse med blodtransfusioner. På nogle kliniske immunologiske afdelinger findes desuden et vævstypelaboratorium, hvor du er med til at udføre analyser med henblik på knogle- eller organtransplantation. Klinisk mikrobiologi Bekæmp vira, svampe, bakterier og parasitter På en mikrobiologisk afdeling er du med til at påvise og bekæmpe sygdomme som malaria, meningitis, legionærsyge og klamydiainfektion. Prøvematerialet er for eksempel urin, blod, spinalvæske og podninger fra sår og slimhinder. Materialet kommer fra hospitalet eller de praktiserende læger, så her har du ikke selv kontakt med patienterne. Du kan udføre mikrobiologiske undersøgelser på mange forskellige måder. Valget af metode afhænger i det enkelte tilfælde af lægens formodning om, hvilke mikroorganismer der er årsag til patientens sygdom. En metode er at dyrke prøvematerialet på udvalgte substrater. Hvis der er levende svampe eller bakterier i materialet, formerer de sig og vokser frem som kolonier. Ud fra koloniernes udseende og eventuelt biokemiske analyser kan du identificere mikroorganismerne. Du kan derefter teste hvilke antibiotika, der hæmmer eller dræber dem, så lægen kan sætte patienten i behandling. Klinisk mikrobiologi 18

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

FLERE MÆND I SYGEPLEJEN HVORDAN?

FLERE MÆND I SYGEPLEJEN HVORDAN? Projektrapport 2014 FLERE MÆND I SYGEPLEJEN HVORDAN? Flere mænd i sygeplejen hvordan? Afrapportering af projektet At være mand og sygeplejerske barrierer og muligheder for unge mænd før og efter sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt Det bliver aldrig det samme igen Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt 3 University College Sjælland University College Sjælland er professionshøjskolen

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Rapport: Det skal summe af liv! Humanistisk studiemiljø ved Københavns Universitet, 2006

Rapport: Det skal summe af liv! Humanistisk studiemiljø ved Københavns Universitet, 2006 Rapport: Det skal summe af liv! Humanistisk studiemiljø ved Københavns Universitet, 2006 Rapporten er udarbejdet af Morten Krogh Petersen og Tine Damsholt Center for Kulturanalyse www.centerforkulturanalyse.ku.dk

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Ernæringsassistenter professionelle madhåndværkere gør en forskel

Ernæringsassistenter professionelle madhåndværkere gør en forskel Ernæringsassistenter professionelle madhåndværkere gør en forskel Ernæringsassistenter tilbereder hver dag sund, lækker, velsmagende og ernæringsrigtig mad. Mad, som gør en stor forskel for dem, som spiser

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor gode råd fra forskerne Lær ledelse af Roskilde Festival Ny undersøgelse: Frivillige kræver noget særligt Frivilligledere: Husk ros og humor Ledelseskonsulent: Glem ikke de fastansatte Ledelse af frivillige

Læs mere

Nye kommunikationsformer og deres effekt

Nye kommunikationsformer og deres effekt TEMAHÆFTE 3 Nye kommunikationsformer og deres effekt VIDERE MED UDDANNELSE Projekt Videre med uddannelse udvikler nye veje til kommunikation til og blandt unge om uddannelse. VIDERE MED UDDANNELSE NYE

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Et dokumentationsprojekt af Lena Kim Christensen og Lone Aggerholm Jensen marts 2012 Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Indhold Indledning:... 3 Det særlige for skoleformen...

Læs mere

Hvad tilbyder det gode studiemiljø de studerende?

Hvad tilbyder det gode studiemiljø de studerende? Hvad tilbyder det gode studiemiljø de studerende? DEFF projekt genereret på workshop Kend din bruger Arrangeret af DEFF programgruppen Mødet med Brugeren (MmB) Tirsdag, d. 3. maj 2011 på Aarhus Universitet

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

10 eksempler på udvikling af ny viden til gavn for borgere og uddannelser

10 eksempler på udvikling af ny viden til gavn for borgere og uddannelser 10 eksempler på udvikling af ny viden til gavn for borgere og uddannelser Oktober 2010 Udgivet i fællesskab af: KL, FTF, Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Regioner Ansvarshavende udgiver:

Læs mere