Bliv bioanalytiker. Hvad laver en bioanalytiker?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bliv bioanalytiker. Hvad laver en bioanalytiker?"

Transkript

1 Bliv bioanalytiker Hvad laver en bioanalytiker? Bioanalytikere arbejder typisk på hospitalslaboratorier, hvor de analyserer prøver fra patienter, for eksempel blod- og vævsprøver. Nogle prøver tager bioanalytikeren selv, andre prøver får bioanalytikeren fra hospitalsafdelinger og praktiserende læger. Som bioanalytiker er dine prøveresultater en meget vigtig brik i lægens arbejde, idet resultaterne indgår i lægens vurdering, når der skal stilles en diagnose på en patient. Arbejdet stiller derfor store krav til din viden og ansvarlighed. Du skal både have stor paratviden og analytisk sans, så du selvstændigt kan vurdere resultaterne af dine egne analyser kritisk. Det er også vigtigt, at du har et godt håndelag, da en bioanalytiker udfører præcisionsarbejde, ligesom du allerede under uddannelsen deltager i løsningen af vigtige opgaver på hospitalerne. På hospitalerne er du en del af det team, der behandler patienterne. Derfor møder du også mennesker fra mange forskellige fagområder og kulturer i din hverdag. Det kræver, at du er åben og imødekommende overfor andres evner, holdninger og måder at gøre tingene på. Nogle bioanalytikere arbejder i medicinalindustrien og på laboratorier, hvor de deltager i forskningsarbejde. Udviklingen i professionen går hurtigt, så vi lægger vægt på, at du i løbet af studiet lærer at lære. Du skal indstille dig på at forny din viden hele livet, for eksempel ved senere at bygge videre på uddannelsen. Til gengæld får du et alsidigt arbejde i et dynamisk og levende miljø. Som bioanalytiker har du meget gode muligheder for at få job, idet der er stor mangel på færdiguddannede bioanalytikere. 3

2 Uddannelsens opbygning 3½ år der kombinerer teori og praktik Jeg synes, bioanalytikeruddannelsen er en god vekselvirkning mellem praktik og teori. Og så er vi fra starten orienteret direkte mod jobbet. Uddannelsen har bestemt levet op til mine forventninger og mere til. Når jeg bliver færdig, vil jeg gerne ud at arbejde for Læger uden Grænser. Mette Harboe, studerende på 1. studieår Fjernundervisning Bioanalytikeruddannelsen varer 3½ år og er en professionsbacheloruddannelse. Det betyder, at vi hele tiden kombinerer undervisning på uddannelsen med praktik og undervisningsforløb på hospitalernes uddannelseslaboratorier. Uddannelsen er opbygget af 14 moduler. Hvert modul varer ca. 10 uger, og alle moduler indeholder en praktisk del. Det betyder, at du allerede under uddannelsen kommer til at studere på en rigtig arbejdsplads, og derved får du en masse praktisk erfaring. På studiet vil du også møde fagpersonale fra andre uddannelser, hvilket betyder rigtig meget for samarbejdet og forståelsen for hinandens arbejde. Dette er vigtigt, når du på hospitalerne skal arbejde i teams. Fjernundervisning Som noget nyt udbyder vi hele bioanalytikeruddannelsen som fjernundervisning. Uddannelsen foregår hovedsageligt over internettet. Du tilrettelægger selv din studietid og arbejder med pensum hjemmefra ved computeren. Alligevel er du ikke alene, for mange opgaver laves i samarbejde med andre studerende. På vores elektroniske konferencesystem kan du kommunikere med både dine undervisere og holdkammerater. Alle netstuderende samles flere gange om måneden til fælles samværsdage på uddannelsen i Århus. Her er der traditionel holdundervisning og laboratorieøvelser. Som på den almindelige uddannelse kommer du i praktik på et eller flere hospitaler. Her er I ofte sammen flere studerende fra samme årgang. Hvis du fortryder valget af fjernundervisning, er der undervejs mulighed for at skifte over til den ordinære uddannelse, som foregår i Århus. Dette skal dog ske før begyndelsen af et modul. Læs mere om fjernundervisning på Studieophold i udlandet Du kan vælge at bruge et eller flere af dine valgmoduler i udlandet. Her har du mulighed for at deltage i arbejdet på et hospitalslaboratorium eller følge teoretisk undervisning på en lokal bioanalytikeruddannelse. Du skal være forberedt på, at du selv skal lave en stor del af det opsøgende arbejde, men du kan altid få hjælp, hvis du kontakter vores internationale koordinator. Du tilrettelægger selv din studietid Den netbaserede bioanalytikeruddannelse er for dig, som ønsker en fleksibel uddannelse. Måske bor du langt fra Århus eller også har du stiftet familie og kan se en fordel i, at du selv bestemmer, hvordan studietiden skal indpasses i din hverdag. Som netstuderende arbejder du hjemmefra ved din computer. Kontakten til undervisere og de andre studerende foregår over nettet i vores elektroniske konferencesystem. Her kan alle følge med i fælles diskussioner, men du kan også få individuel hjælp og feedback på opgaver. Hele holdet samles ca. en gang om ugen til fællesdage på uddannelsen i Århus. Her laver I laboratorieøvelser og arbejder i fællesskab med pensum. Til hvert fag er der en undervisningsplan, som du i vid udstrækning kan arbejde med i dit eget tempo. Du planlægger dagen, som det passer dig bedst. Ønsker du at komme i dybden med et enkelt fag eller vil du nå omkring flere forskellige? Du bestemmer og prioriterer selv din indsats, i modsætning til den almindelige uddannelse, hvor studiedagen i langt højere grad er skemalagt. Du skal være opmærksom på, at den netbaserede bioanalytikeruddannelse er et fuldtidsstudie. Uddannelsen over nettet har samme længde og faglige indhold som den almindelige bioanalytikeruddannelse. Undervisning over nettet kræver stor selvstændighed af dig som studerende, og at du selv kan tilrettelægge din studietid. Til gengæld får du større frihed og mulighed for en mere effektiv udnyttelse af din tid. Derfor er den netbaserede bioanalytikeruddannelse et både fleksibelt og forpligtende valg. 4 5

3 Studiemiljø for netstuderende På uddannelse uden skema Jeg valgte bevidst fjernundervisning, fordi det er så fleksibelt, fortæller Susse Andersen. Vi har jo ikke noget dagligt skema. Så du skal selv finde ud af, hvad du skal lave, hvornår du vil gøre det, og hvornår det skal afleveres. Når der er gået en måned, så ved du, om du kan arbejde under den form eller ej. Som uddannet laborant følger Susse en særlig merituddannelse, der kun bliver udbudt som fjernundervisning. Men når man er bosat i Korsør og er eneforsørger, så er det en studieform, der passer godt ind i hverdagen. Jeg har det rigtig fint med at sidde alene. Jeg står tidligt op, sender min dreng i skole, og så sætter jeg mig ind på mit kontor og går i gang ligesom hvis jeg var ansat på en virksomhed. I løbet af ugen bliver det til mange timer foran computeren. Susse tænder for skærmen om morgenen, arbejder dagen lang, nogle gange om aftenen og altid i weekenden. Man vælger jo selv, hvor meget man vil gøre ud af det, siger hun hurtigt. Sådan en som mig laver rub og stub. Det er fordi, jeg godt kan lide faget og synes, det er interessant. For at kunne se hinanden i øjnene mødes Susse med sit hold til fællesdage på uddannelsen i Århus. Det glæder jeg mig altid til. Det er tit meget intensive dage, hvor vi får holdundervisning og næsten glemmer at spise frokost, fordi vi hele tiden er på vej videre til noget andet. Selvom du som netstuderende arbejder hjemmefra, vil der ofte være tæt kontakt med undervisere og de andre studerende over nettet. Mange opgaver laves i grupper, og flere gange om måneden samles I til fællesdage på uddannelsen i Århus med holdundervisning og laboratorieøvelser. En netbaseret uddannelse giver knap så meget social kontakt som den almindelige uddannelse, men når det er sagt, så er de sociale relationer også vigtige, når man bliver undervist over nettet. På fællesdagene er der rig mulighed for at lave sociale arrangementer, der kan styrke sammenholdet med dine medstuderende. Alle arrangementer på bioanalytikeruddannelsen er desuden åbne for både dagstuderende og netstuderende. Afvekslende uddannelse På den netbaserede bioanalytikeruddannelse lærer du ikke kun teori. Undervisningen veksler mellem selvstudie derhjemme, fællesdage med holdundervisning, praktiske øvelser i laboratoriet, undervisning i tværfaglige cases, projektarbejde og forelæsninger på nettet. På uddannelsen i Århus lærer du de grundlæggende laboratoriefærdigheder i vore egne laboratorier. Undervisningslokalerne er lyse og venlige, placeret tæt på laboratorierne. Vi har trådløst netværk overalt, men der er også adgang til computere og printere i vores it-lokale. Du bliver undervist af velkvalificerede og engagerede undervisere både på uddannelsen og på hospitalernes uddannelseslaboratorier. Susse Andersen, studerende på merituddannelsen på 3. studieår 6 7

4 Arbejdet som bioanalytiker En del af et team Jeg blev bioanalytiker, fordi jeg altid har interesseret mig for at gå et skridt dybere med tingene. Jeg har altid godt kunnet lide at fordybe mig i de emner, jeg har kastet mig over. Og det er der rig mulighed for i mit job, fortæller Anni. På afdelingen skal hun blandt andet stå for blodprøvetagning og analyse af disse samt hjertekardiogrammer. Det er fantastisk spændende at være med i et team, som bare fungerer så perfekt, som det gør på Vejle Sygehus. Jeg kan huske første gang, jeg stod med en patient med hjertestop. Da følte jeg mig lidt i vejen og vidste ikke rigtigt, hvor jeg skulle placere mig, og hvad jeg skulle gøre. Men så hjælper kollegaerne hurtigt én på rette vej. I dag er det en fornøjelse at være en del af et professionelt team, hvor alle ved nøjagtigt, hvilke roller de har i de specifikke situationer. Allerede i folkeskolen fattede hun interesse for at blive bioanalytiker, da hun kom i besøgspraktik på Odder Sygehus. Og efter gymnasiet søgte hun direkte ind på uddannelsen i Århus. Det første år var præget af at en masse viden skulle læsses på. Det skal man altså være forberedt på, men når du først har været ude i praktik, begynder puslespillet ligesom bedre at passe sammen. Og du får brug for din viden på det praktiske plan, fortæller hun. Håndarbejde i blodbanken Jeg kan godt lide at være her i blodbanken, for her er en masse stolte mennesker. Det er skam et stolt fag, hvor noget af det bedste er, at man gør en forskel. Katrine Bay Steen omtaler rosende sit job på Klinisk Immunologisk Afdeling. Her har hun været siden starten af 2006, og her har hun tænkt sig at være i rigtig lang tid. Ja, for det er jo et område med stor udvikling og udfordringer i fremtiden. Netop nu er vi ved at forske i genteknologi, hvor man kan blodtypebestemme fostre ved at udtage blod fra moderen. Så der er hele tiden noget nyt på trapperne, som kan fænge, fortæller Katrine. Hun valgte at tage uddannelsen som bioanalytiker, fordi hun altid har interesseret sig for biologi. Og da hun kom ind på uddannelsen, kunne hun hurtigt mærke, at hun havde valgt rigtigt. Det er en hård, men også sjov uddannelse. Jeg havde det godt med at lære en masse nye mennesker at kende, og selve skolen var fin med for eksempel fredagsbar. Og så passede det mig godt med vekselvirkningen mellem skole og praktik. Egentlig kunne Katrine have valgt en uddannelse som sygeplejerske, men det passer hende endnu bedre at kunne kombinere omgangen med patienterne med det at have en pipette i hånden. Jeg har altid godt kunnet lide håndarbejdet ved maskinerne. Jeg føler, at det er et job med daglige nye udfordringer. Ikke en dag ligner den anden. Om fem minutter kan en portør for eksempel komme og bede om ti portioner blod. Og så skal det bare gå stærkt, slutter Katrine, der også nyder at have god tid til analyser på de mere stille dage. Anni Højris Pedersen, Klinisk Biokemisk Afdeling Katrine Bay Steen, Klinisk Immunologisk afdeling 8 9

5 Moduler Jeg var omkring mange forskellige uddannelser, før jeg, valgte at læse til bioanalytiker. Jeg valgte denne uddannelse, fordi den er en god blanding af praktisk arbejde, naturvidenskabelige fag og kontakt til patienter. Det er en god fornemmelse at arbejde med noget konkret og se resultatet af sit arbejde hver dag. Anne Mette Hoff Andersen, studerende på 3. studieår Grundlæggende humanbiologi og bioanalyse på celle-, vævs- og organniveau. Her er fokus på udførelse af bioanalyser, herunder kontrolmetoder, kvalitetssikring, etik samt patientkontakt. Vi vil også arbejde med din faglige identitet og samarbejdsevne. Her sætter vi fokus på den udvidede humanbiologi og på brugen af biomedicinsk analyse i forhold til diagnosticering af forskellige sygdomstilstande. I modulet indgår også anvendelse af radiofysiske principper. Her sættes fokus på anvendelsen af molekylærbiologiske teknikker i bioanalytisk arbejde samt etiske og samfundsmæssige problemstillinger inden for området. Modulet giver dig viden om det humane immunforsvar og dets betydning i forbindelse med sygdomme samt anvendelsen af immunologiske teknikker i bioanalytisk arbejde I dette modul lærer du bl.a. noget om kvalitet og kvalitetssikring. Du lærer også at anvende og kombinere statistiske redskaber i forhold til forsøgsplanlægning. Her kvalificeres du til selvstændigt og videnskabeligt at kunne udvælge, tilrettelægge og gennemføre et udviklingsarbejde indenfor det bioanalytiske arbejdsområde. Modulet afsluttes med et bachelorprojekt. Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Modul 7 Modul 8 Modul 9 Modul 10 Modul 11 Modul 12 Modul 13 Modul 14 Bioanalytikerpraksis Grundlæggende humanbiologi og bioanalyse Grundlæggende biokemi og bioanalyse Bioanalytisk kvalitetssikring Tværprofessionel virksomhed Udvidet humanbiologi og bioanalyse Udvidet biokemi og bioanalyse Molekylærbiologiske og genetiske analyser Valgmoduler Immunkemiske analyser Valgmoduler Bioanalytisk udvikling og kvalitetssikring Valgmoduler Professionsbachelorprojektet Introduktion til bioanalytikeruddannelsen og bioanalytikerprofessionen samt introduktion til kvalitetsbegreber og grundlæggende studieteknik. Udvalgte biokemiske og mikrobiologiske analyser og deres anvendelse i forbindelse med diagnose, prognose og behandling af patienter. Modulet afholdes sammen med andre mellemlange videregående sundhedsuddannelser og sætter fokus på, at alle i sundhedsprofessionerne opnår kompetence til at kunne samarbejde, således at diagnose, behandling, pleje og genoptræning sker med størst mulig kvalitet og sammenhæng for den enkelte patient. Udvalgte biokemiske og mikrobiologiske analyser og deres anvendelse, og nu også fortolkning, i forbindelse med diagnose, prognose og behandling af patienter. Der tages udgangspunkt i udvalgte sygdomsgrupper. I valgmodulerne kan du tone din uddannelse i den retning, som interesserer dig mest. Du kan vælge at uddybe nogle af de emneområder, du allerede har mødt eller du kan supplere med nye relevante områder i forhold til professionsudøvelsen. I ét af de tre valgmoduler kan du vælge et uddannelsesforløb uden for det bioanalytiske fagområde eller du kan vælge at tage valgmodulet i udlandet. * Hele uddannelsen varer 3 1/2 år, og hvert modul varer ca. 10 uger. Jeg har i min praktikperiode fået lov at se og prøve meget. Det faste personale på uddannelseslaboratorierne havde stor tillid til, at jeg kunne det, jeg havde lært på studiet. Når jeg var sammen med patienterne, lærte jeg også, at det er vigtigt at have stor menneskelig forståelse og indfølingsevne. Pernille Uttrup Brandt, studerende på 3. studieår 10 11

6 I løbet af uddannelsen Efter uddannelsen Uddannelsen foregår dels ved VIA University College Bioanalytikeruddannelsen i Århus og dels på hospitalernes uddannelseslaboratorier i Jylland og på Fyn. I løbet af uddannelsen indgår du også i tværfagligt samarbejde med andre sundhedsgrupper, for eksempel sygeplejersker, radiografer, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Der er tre valgfrie moduler, hvor du kan vælge uddannelsesforløb efter egen interesse og dermed tone din uddannelse. Det kan være elementer af en anden sundhedsuddannelse eller du kan søge om at lægge en del af din uddannelse i udlandet. Som bioanalytiker kan du bygge videre på din uddannelse hele livet Jobmuligheder Du har meget gode jobmuligheder efter endt uddannelse; både som bioanalytiker på hospitalslaboratorier, i lægehuse, på fertilitetsklinikker og som forskningsbioanalytiker på universiteterne. Du kan også blive ansat i det private erhvervsliv inden for medicinalindustri og bioteknologi eller som salgskonsulent. Videreuddannelse Du kan også vælge at læse videre. Som professionsbachelor har du mulighed for at videreuddanne dig til bachelor og/eller kandidat i for eksempel biomedicin eller molekylærbiologi ved universiteterne. Efter to års ansættelse som bioanalytiker kan du desuden tage en diplomuddannelse og blive ledende bioanalytiker eller bioanalytikerunderviser. Jeg har, som mange andre bioanalytikere, fået mit første job længe før, min uddannelse er færdig. Jeg skal begynde på en biokemisk afdeling, så snart jeg har afleveret mit bachelorprojekt. En gang i fremtiden kunne jeg måske godt tænke mig at prøve at arbejde som bioanalytiker ved Det Danske Forsvar. Din nye titel Når du er uddannet bioanalytiker, bliver din titel: Professionsbachelor i biomedicinsk Laboratorie-analyse. På engelsk: Degree in Bachelor of Science in Biomedical Laboratory Science. Thomas Ditlev Christiansen, studerende på sidste studieår På bioanalytikeruddannelsen studerer du følgende fagområder: Biomedicinsk laboratorieanalyse: Kemiske, biokemiske, nuklearmedicinske, molekylærbiologiske, genetiske, immunologiske, celle-, mikro- og vævsbiologiske samt fysiologiske organ- og helkropsrelaterede analysemetoder. Sundhedsvidenskabelige fag: Sygdomslære og sygdomsgrupper, patofysiologi, patologisk anatomi, patocytologi, farmakologi og folkesundhedsvidenskab. Naturvidenskabelige fag: Statistik, fysik, kemi, biokemi, molekylærbiologi, genetik, cytologi, anatomi, fysiologi, histologi, immunologi og mikrobiologi. Samfundsvidenskabelige fag: Sundhedsvæsenets organisation, sundhedsøkonomi, sundhedsinformatik, socialpsykologi, kulturforståelse, kommunikation, relevant lov- og regelgrundlag, kvalitativ forskningsmetodik, videnskabsteori og litteratursøgning. Humanistiske fag: Etik og fagetik

7 Adgangskrav til den netbaserede bioanalytikeruddannelse Overvejer du at blive netstuderende? Optagelseskravene til den netbaserede bioanalytikeruddannelse er de samme som til den almindelige uddannelse. Du skal have én af følgende kvalifikationer for at blive optaget: Studentereksamen, hf, hhx eller htx. Alle med matematik og kemi på C-niveau. I kemi og matematik skal du mindst have karakteren 02. Enkeltfag på en gymnasial uddannelse med dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau og matematik, kemi og biologi på C-niveau. Social- og sundhedsassistentuddannelsen med matematik, kemi, dansk, naturfag på C-niveau og engelsk på D-niveau. For fremmedsprogede Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF), med matematik og kemi på C-nivea Begge fag skal være bestået med karakteren 02. Andre Udenlandsk eksamen, der kan sidestilles med en af de ovenstående. Desuden Udenlandske ansøgere skal have bestået Studieprøven i dansk som andet sprog for voksne udlændinge. Optagelse Optagelsen sker gennem den koordinerede tilmelding KOT. På ansøgningsskemaet skriver du, at du søger ind på den netbaserede bioanalytikeruddannelse. Læs mere på og Ansøgningsfrist 15. marts og 5. juli. Studiestart 1. september og 1. februar. Læs mere om optagelseskrav på vores hjemmeside eller kontakt uddannelsens studiesekretærer. Jeg kan godt lide de naturvidenskabelige fag. Så jeg er helt vild med at læse til bioanalytiker, fordi vi både har mikrobiologi, anatomi og fysiolog og mulighed for at arbejde med patienterne. Så er der jo også gode jobmuligheder. Jeg drømmer om at kunne få lov at tage et semester i Tyrkiet, hvor jeg kommer fra. Hvis du tænker på at søge ind på den netbaserede bioanalytikeruddannelse, bør du være glad for at arbejde ved en computer. Den bliver dit primære arbejdsredskab i de 3½ år, uddannelsen varer. Du skal være indstillet på en udfordrende undervisningsform, hvor du selv tager ansvaret for at prioritere din studietid. Meget indlæring foregår som selvstudie, hvor du hjemmefra arbejder med pensum og opgaver. Du behøver ikke være it-ekspert Vi bruger et elektronisk konferencesystem til en stor del af undervisningen, og du vil få en grundig introduktion, når du er blevet optaget på uddannelsen. Det er altså på ingen måde nødvendigt, at du er mere end almindelig it-bruger og kender til begreber som fil, cd-rom, Word, internet, , chat og Messenger. Er du i tvivl? Du kan læse mere om it-udstyr og programmer til uddannelsen på vores hjemmeside. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte underviser Thomas Bendsen på Esra Öztoprak, studerende på 1. studieår Klinisk biokemi 14 15

8 Praktik kalder vi for klinisk undervisning De fem specialer Der er klinisk undervisning i alle 14 moduler. Det vil sige, at du får 14 praktikophold af forskellig varighed i løbet af uddannelsen. Det betyder også, at du i perioder skal undervises på et hospital - måske udenfor din region. Du skal ikke selv finde din praktikplads Til gengæld garanterer vi, at du i hvert modul får en praktikplads på et uddannelseslaboratorium på Fyn Hjørring Thisted eller i Jylland. Du kan ønske at få klinisk undervisning i en bestemt region, men vi kan ikke love, at dit ønske opfyldes, idet antallet af pladser i den enkelte region er begrænset. På kortet kan du se i hvilke byer, der er hospitaler med uddannelseslaboratorier. Frederikshavn Ålborg Klinisk biokemi Præcise analysesvar til brug ved lægernes diagnostik På en klinisk biokemisk afdeling analyseres prøver af kropsvæsker, for eksempel blod, urin, rygmarvs- og ledvæske. Hver morgen går du en runde på hospitalets sengeafdelinger for at tage blodprøver. Andre prøver sender de praktiserende læger og afdelingerne selv. De kommer blandt andet fra patienter med diabetes, hormon- og stofskiftesygdomme. Tilbage på laboratoriet bruger du din viden om biologi og analysemetoder til at undersøge og vurdere resultatet af prøverne. I nogle tilfælde betyder dit svar til lægen liv eller død for patienten, så du skal være meget præcis og omhyggelig også i pressede situationer. Dine analyser kan for eksempel begynde med at fastslå indholdet af salte, glukose, enzymer og proteiner i blodet. Du sammenligner derefter indholdet med værdier for raske mennesker og vurderer selv analyseresultaterne, før du sender det videre til patientens afdeling eller den praktiserende læge. Vævsprøverne støber du først ind i paraffin. Derefter skærer du dem i tynde skiver, som du lægger på glasplader og farver. Celleprøverne stryges ud i et tyndt lag og farves. Når du derefter undersøger celleprøverne i mikroskopet, vurderer du sammensætningen af celler, deres udseende og normalitet. Din opgave er at finde eventuelle abnorme celler så tidligt, at patienterne får den rigtige diagnose. De fleste celleundersøgelser er forebyggende undersøgelser for forstadier til kræft som for eksempel livmoderhalskræft. Patologisk anatomi omfatter også elektronmikroskopi, immunhistokemi og molekylærpatologi. Skive Holstebro Herning Viborg Randers Århus Patologisk anatomi Bliv en del af holdet, der forebygger kræft På en patologisk anatomisk afdeling analyseres prøver af væv og celler. Du får prøverne fra hospitalets afdelinger og operationsafsnit eller fra de praktiserende læger. Du har derfor ikke selv kontakt med patienterne. Patologisk anatomi Silkeborg Horsens Vejle Esbjerg Fredericia Kolding Odense Svendborg Sønderborg Ønsker du at studere til bioanalytiker på Sjælland? Så kan du søge ind på uddannelsen i København ved Professionshøjskolen Metropol eller i Næstved ved University College Sjælland. Klinisk immunologi 16 17

9 Jeg synes, det er dejligt at læse på et forholdsvis lille uddannelsessted, fordi der er et godt socialt liv. Vi mødes ofte, hygger og går for eksempel ud at spise - også selvom vi kan være spredt ud på mange forskellige sygehuse i praktikperioden. Mona Eid studerende på 3. studieår Klinisk immunologi Blodets gang fra donor til patient skal forløbe sikkert for både patient og donor På klinisk immunologisk afdeling arbejder du med materiale fra bloddonorer og patienter. Blodbanken er tilknyttet afdelingen, og her kan du være med til at udføre donortapning. Donorblodet bliver adskilt i plasma, blodplader og røde blodlegemer. Blodkomponenterne bruges i forbindelse med operationer og i behandling af sygdomme, blandt andet blodmangel, blodkræft og bløder-sygdomme. Du er også med til at undersøge donorblodet for smitsom leverbetændelse, HIV og andre vira. På afdelingen finder du også blodtypelaboratoriet. Her udfører du blodtypebestemmelse på både patienter og donorer. Du kan også arbejde i specialelaboratoriet. Her udføres blandt andet undersøgelser af blodprøver fra gravide og nyfødte, samt udredning af eventuelle problematikker i forbindelse med blodtransfusioner. På nogle kliniske immunologiske afdelinger findes desuden et vævstypelaboratorium, hvor du er med til at udføre analyser med henblik på knogle- eller organtransplantation. Klinisk mikrobiologi Bekæmp vira, svampe, bakterier og parasitter På en mikrobiologisk afdeling er du med til at påvise og bekæmpe sygdomme som malaria, meningitis, legionærsyge og klamydiainfektion. Prøvematerialet er for eksempel urin, blod, spinalvæske og podninger fra sår og slimhinder. Materialet kommer fra hospitalet eller de praktiserende læger, så her har du ikke selv kontakt med patienterne. Du kan udføre mikrobiologiske undersøgelser på mange forskellige måder. Valget af metode afhænger i det enkelte tilfælde af lægens formodning om, hvilke mikroorganismer der er årsag til patientens sygdom. En metode er at dyrke prøvematerialet på udvalgte substrater. Hvis der er levende svampe eller bakterier i materialet, formerer de sig og vokser frem som kolonier. Ud fra koloniernes udseende og eventuelt biokemiske analyser kan du identificere mikroorganismerne. Du kan derefter teste hvilke antibiotika, der hæmmer eller dræber dem, så lægen kan sætte patienten i behandling. Klinisk mikrobiologi 18

De Socialfaglige Diplomuddannelser og andre socialfaglige kurser

De Socialfaglige Diplomuddannelser og andre socialfaglige kurser De Socialfaglige Diplomuddannelser og andre socialfaglige kurser Bioanalytiker uddannelsen 2008 VIA UNIVERSITY COLLEGE 2008 5 Velkommen Velkommen til Via University College Bioanalytikeruddannelsen - du

Læs mere

Bioanalytiker uddannelsen

Bioanalytiker uddannelsen Bioanalytiker uddannelsen Velkommen til Bioanalytikeruddannelsen, VIA University College Bioanalytikeruddannelsen er en del af Professionshøjskolen VIA University College, og uddannelsen hører hjemme i

Læs mere

Bioanalytiker uddannelsen

Bioanalytiker uddannelsen Bioanalytiker uddannelsen Biologisk detektiv Her bor vi Vil du: have en intensiv hverdag? arbejde analytisk og selvstændigt? beskæftige dig med den nyeste teknologi? være med til at finde de afgørende

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur. søgedatabaser.

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur. søgedatabaser. Natur- og Ved modulets afslutning kan den Litteratursøgning i udvalgte sundhedsvidenskab samt studerende: søgedatabaser. Samfundsvidenskab: selvstændigt udvælge, diskutere og Håndtering af i Videnskabsteori,

Læs mere

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen Obligatorisk Modulbeskrivelse præsenterer de studerende til bioanalytikerprofessionen og har fokus på basale laboratoriefærdigheder herunder den til grundlæggende naturvidenskabelige teori. Undervisningen

Læs mere

SUNDHEDSFAGLIGE DIPLOMMODULER FOR BIOANALYTIKERE

SUNDHEDSFAGLIGE DIPLOMMODULER FOR BIOANALYTIKERE SUNDHEDSFAGLIGE DIPLOMMODULER FOR BIOANALYTIKERE BLIV KLAR TIL NYE OPGAVER I FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN Et samarbejde mellem University College Syddanmark, University College Lillebælt og University College

Læs mere

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025 Bioanalytikeruddannelsen Uddannelsen skal, i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling og samfundets behov, kvalificere den studerende inden for ydelser i det biomedicinske

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

juli 2009 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse

juli 2009 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse juli 2009 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse 1 Denne studieordning er udstedt i medfør af 12 i bekendtgørelse nr. 652 af 29. juni 2009 om uddannelsen

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen Obligatorisk Beskrivelse fokuserer på kvalitetssikring inden for den bioanalytiske praksis, etik samt kontakt med patient og/eller donor. Undervisningen på modul 4 foregår på UCL i de første to uger og

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKER UDDANNELSEN 3. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKER UDDANNELSEN 3. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKER UDDANNELSEN 3. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: Bioanalytikeruddannelsen 3. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 1. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 1. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 1. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: Bioanalytikeruddannelsen 1. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Modul 11 Klinisk modul

Modul 11 Klinisk modul Valgfrit modul I modul 11 vælger den studerende ét af følgende kliniske specialer: - Klinisk biokemi - Klinisk fysiologi og nuklearmedicin - Klinisk immunologi - Klinisk mikrobiologi - Klinisk neurofysiologi

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN IOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER Professions højskolen Absalon 21. Uddannelsesplan: ioanalytikeruddannelsen. 4. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 10: Immunkemiske analyser. 1. Modulbetegnelse Immunkemiske analyser

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 10: Immunkemiske analyser. 1. Modulbetegnelse Immunkemiske analyser Modulbeskrivelse Modul 10: Immunkemiske analyser Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Immunkemiske analyser 2. Beskrivelse I modulet skal du arbejde med grundlæggende immunologi og immunkemiske

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE JEG LÆSER OGSÅ TIL LÆRER I SKIVE LÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSEN I SKIVE ER TÆT PÅ SKOLENS HVERDAG! VIAUC.

LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE JEG LÆSER OGSÅ TIL LÆRER I SKIVE LÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSEN I SKIVE ER TÆT PÅ SKOLENS HVERDAG! VIAUC. LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE JEG LÆSER OGSÅ TIL LÆRER I SKIVE LÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSEN I SKIVE ER TÆT PÅ SKOLENS HVERDAG! Giver dig et fremtidigt fundament Og åbner op for nye muligheder... VIAUC.DK/LAERERISKIVE

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse BEK nr 652 af 29/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. j.nr. 159.924.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

BESTÅELSESPROCENT OG KARAKTERGENNEMSNIT - VIA UNIVERSITY COLLEGE - STUDIEÅR 2016/17 VIA SUNDHED

BESTÅELSESPROCENT OG KARAKTERGENNEMSNIT - VIA UNIVERSITY COLLEGE - STUDIEÅR 2016/17 VIA SUNDHED BESTÅELSESPROCENT OG KARAKTERGENNEMSNIT - VIA UNIVERSITY COLLEGE - STUDIEÅR 2016/17 VIA SUNDHED Sygeplejerske Holstebro 1. semester 95 83 87% 95 6,25 2. semester 37 35 95% 37 7,65 Modul 10: Akut og kritisk

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Nuklearmedicinsk studieretning

Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 10N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. november 2015 1 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt. Modulbeskrivelse er primært tænkt

Læs mere

Merituddannelsen til pædagog - for dig som arbejder i Københavns Kommune

Merituddannelsen til pædagog - for dig som arbejder i Københavns Kommune Merituddannelsen til pædagog - for dig som arbejder i Københavns Kommune Infomøde: 16. august 2010 kl. 17-1830 sydhavns plads 4 PÆDAGOGUDDANNELSEN NORDSJÆLLAND i samarbejde med Københavns Kommunes Børne-

Læs mere

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde merituddannelsen til pædagog - færøerne MOD For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde WWW.UCC.DK/meritpædagog 1 merituddannelse til pædagog - på færøerne Vi har tilrettelagt en professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Pædagoguddannelsen - en unik platform for dit kommende arbejdsliv

Pædagoguddannelsen - en unik platform for dit kommende arbejdsliv Pædagoguddannelsen - en unik platform for dit kommende arbejdsliv De tre pædagogiske områder Mere pædagog i silhouetterne Pædagoguddannelsen ruster dig til at arbejde med mennesker inden for mange forskellige

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik BEK nr 500 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Viderergående Uddannelser,

Læs mere

SUNDHEDSFAGLIGE DIPLOMMODULER FOR BIOANALYTIKERE

SUNDHEDSFAGLIGE DIPLOMMODULER FOR BIOANALYTIKERE SUNDHEDSFAGLIGE DIPLOMMODULER FOR BIOANALYTIKERE BLIV KLAR TIL NYE OPGAVER I FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN Et samarbejde mellem University College Syddanmark, University College Lillebælt og University College

Læs mere

Oversigt over digitale evalueringsformer på modulniveau - arbejdsdokument

Oversigt over digitale evalueringsformer på modulniveau - arbejdsdokument Side 1 17-06-2008 Oversigt over digitale evalueringsformer på modulniveau - arbejdsdokument Lise Marie Steinmüller @ventures Rammer for opstillingen af forslag til digital evaluering på Bioanalytikeruddannelse...2

Læs mere

have- og parkingeniør

have- og parkingeniør have- og parkingeniør Praktisk og fagligt studie Have- og parkingeniør er en professionsbachelor for dig, der vil arbejde med byens grønne områder på et højt niveau. Uddannelsen har både et praktisk og

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 13 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 13 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 13 Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytisk Praksis-, Udviklings- og Forskningsviden Gældende for hold SB513 Rev. Af Aino Elmegaard Larsen Bioanalytikeruddannelsen UCL Juni 2016

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet Biokemi 1 kemi bioteknologi bioinformatik laboratoriearbejde

Læs mere

D. 15 06 2011. J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me. Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige

D. 15 06 2011. J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me. Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me D. 15 06 2011 Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Har du interesse for det sunde liv?

Har du interesse for det sunde liv? Har du interesse for det sunde liv? Farmakonom betyder lægemiddelkyndig Farmakonomer er apotekets største personalegruppe Tre-årig sundhedsuddannelse med løn Farmakonomuddannelsen Har du interesse for

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

Merituddannelsen til pædagog - Færøerne.

Merituddannelsen til pædagog - Færøerne. Merituddannelsen til pædagog - Færøerne MOD www.ucc.dk/paedagog 1 Vi har tilrettelagt en professionsbacheloruddannelse som pædagog, hvor undervisningen foregår på nettet, samt på dag-/weekendseminarer

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 Særligt tilrettelagt forløb for studerende med SSA uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, september 2016 Godkendt

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

Færdigheder den studerende kan under vejledning og med en vis grad af selvstændighed planlægge, udføre, dokumentere og begrunde biokemiske

Færdigheder den studerende kan under vejledning og med en vis grad af selvstændighed planlægge, udføre, dokumentere og begrunde biokemiske Modulbeskrivelse Modul 7: Udvidet biokemi og bioanalyse Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Udvidet biokemi og bioanalyse 2. Beskrivelse I modulets teoretiske og kliniske undervisning skal

Læs mere

LTERN TIVER TIL PSYKOLOGISTUDIET

LTERN TIVER TIL PSYKOLOGISTUDIET V LTERN TIVER TIL V PSYKOLOGISTUDIET sfortegnelse PSYKOLOGI... 3... 3... 3 Afklaring... 3 Professionsbacheloruddannelser (3½-4 år)... 4 Afspændingspædagog... 4 Ergoterapeut... 4 Folkeskolelærer... 4 Fysioterapeut...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring. 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring. 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring Modulbeskrivelse Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring 2. Beskrivelse I modulet skal du arbejde med teori fra de foregående

Læs mere

Merituddannelsen til pædagog.

Merituddannelsen til pædagog. Merituddannelsen til pædagog www.ucc.dk/paedagog 1 Vi har tilrettelagt en professionsbacheloruddannelse som pædagog, hvor undervisningen udelukkende foregår på weekendseminarer og på nettet. Uddannelsen

Læs mere

Studievalgsprocessen. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalgsprocessen. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalgsprocessen Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Program Studievalgs vejledningsprogram Uddannelsessystemet Dvs erhvervsakademi-, professionsbachelor- & universitetsuddannelser Hvordan

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder VIA University College Campus Aarhus C Ceresbyen 24 8000 Aarhus C Tlf.: 87 55 30 00 VIA.DK VIA University College Læreruddannelsen Aarhus Optagelse med andet

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 5 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 5 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 5 Bioanalytikeruddannelsen Tværprofessionel Virksomhed Studieaktiviteter for modul 5 Indhold Modulet, der afholdes i et samarbejde mellem flere mellemlange videregående sundhedsuddannelser,

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Survey. Bio08 modul 7: Udvidet biokemi og bioanalyse. Forfatter: KMO. Publiceret: :59:09. Beskrivelse: N/A. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Bio08 modul 7: Udvidet biokemi og bioanalyse. Forfatter: KMO. Publiceret: :59:09. Beskrivelse: N/A. Forventet: Påbegyndt: Survey Bio08 modul 7: Udvidet biokemi og bioanalyse Forfatter: KMO Publiceret: 13-04-2010 09:59:09 Beskrivelse: N/A Forventet: 16 Påbegyndt: 8 Færdiggjort: 8 1 TEKST / BILLEDE CONTENT N/A N/A N/A N/A 2

Læs mere

studieguide hvem vil du være?

studieguide hvem vil du være? studieguide hvem vil du være? 1 velkommen til UnIVERSIty CollEgE SJÆLlAnD Med 10 forskellige professionsbacheloruddannelser og 8300 studerende fordelt på seks uddannelsessteder i Region Sjælland er University

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN Modulbeskrivelse 7. semester Modul 13 Professionsbachelor i sygepleje Efterårssemesteret 2017/18 Indhold MODUL 13 2 TEMA: VALGMODUL SYGEPLEJE PRAKSIS-, UDVIKLINGS- OG FORSKNINGSVIDEN

Læs mere

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biologi-bioteknologi Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder Biologi-bioteknologi 1 2 LÆS BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

Kvinde 6 75,0% Mand 2 25,0% I alt 8 100,0% 18-21 0 0,0% 22-25 4 50,0% 26-30 4 50,0% 31-35 0 0,0% 36-40 0 0,0% 41-45 0 0,0% 46-50 0 0,0% 51-0 0,0%

Kvinde 6 75,0% Mand 2 25,0% I alt 8 100,0% 18-21 0 0,0% 22-25 4 50,0% 26-30 4 50,0% 31-35 0 0,0% 36-40 0 0,0% 41-45 0 0,0% 46-50 0 0,0% 51-0 0,0% Er du kvinde eller mand? Kvinde 6 75,0% Mand 2 25,0% Din alder 18-21 0 0,0% 22-25 4 50,0% 26-30 4 50,0% 31-35 0 0,0% 36-40 0 0,0% 41-45 0 0,0% 46-50 0 0,0% 51-0 0,0% Hvor bor du på nuværende tidspunkt?

Læs mere

National studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark

National studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark National studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark November 2006 National studieordning Projektets formål Udarbejde en national studieordning, der tager højde for udviklingen på det sundhedsfaglige

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Erg511 August 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 1 Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

SYGEPLEJERSKE. Mennesker, mod og medfølelse

SYGEPLEJERSKE. Mennesker, mod og medfølelse SYGEPLEJERSKE Mennesker, mod og medfølelse HVORFOR SYGEPLEJERSKE? SYGEPLEJE ER ET FAG: Med ansvar, afveksling, udfordring og udvikling Hvor du kan hjælpe andre og gøre en forskel Som giver et hav af job-

Læs mere

SKOV- OG LANDSKABSINGENIØR

SKOV- OG LANDSKABSINGENIØR SKOV- OG LANDSKABSINGENIØR FAGLIGT FOKUS OG BREDDE Skov- og landskabsingeniør er en professionsbachelor for dig, der vil arbejde med drift og forvaltning af skove, landskaber og bynær natur på et højt

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT Campus Esbjerg MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB En fremtid i miljøets tjeneste Interesserer du dig for miljøet og de udfordringer, som vi står over for nu og i

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER HOSPITALSTEKNISK ASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER HOSPITALSTEKNISK ASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER HOSPITALSTEKNISK ASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX Uddannelsen EUX Hospitalsteknisk assistent giver dig det bedste fra

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense 3-årig Bacheloruddannelse Miljøplanlægning Statskundskab SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Genvej til magtens korridorer Er du interesseret i politik, og kan du lide at diskutere, så er statskundskab noget

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Bliv ergoterapeut. Gør det umulige muligt

Bliv ergoterapeut. Gør det umulige muligt Bliv ergoterapeut Gør det umulige muligt 1 Ergoterapeutuddannelsen I Holstebro og Århus Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro og Århus giver dig mange forskellige jobmuligheder. Du kan for eksempel arbejde

Læs mere

LTERN TIVER TIL MEDICINSTUDIET

LTERN TIVER TIL MEDICINSTUDIET V LTERN TIVER TIL V MEDICINSTUDIET sfortegnelse Medicin/lægevidenskab... 3... 3... 3 Afklaring... 3 Alternativer til Madicin/lægevidenskab Erhvervsakademiuddannelser (2 år)... 4 Ernæringsteknolog... 4

Læs mere

Til patienter og pårørende. Blodtransfusion. Vælg billede. Vælg farve. Syddansk Transfusionsvæsen

Til patienter og pårørende. Blodtransfusion. Vælg billede. Vælg farve. Syddansk Transfusionsvæsen Til patienter og pårørende Blodtransfusion Vælg billede Vælg farve Syddansk Transfusionsvæsen Samtykke til blodtransfusion Sygehuset er forpligtet til at give dig den nødvendige information og indhente

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? En EUX Elektriker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Pharmakon. Farmakonomuddannelsen

Pharmakon. Farmakonomuddannelsen Farmakonomuddannelsen Struktur kursusuger og fokus Antal kursusuger 1. år I prøvetiden Kursus 1-3 uger Kursus 2-3 uger Fokus Opbygning af basisviden Kursus 3-3 uger 2. år Kursus 4-3 uger Kursus 5-3 uger

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

Der henvises til Beskrivelse af professionsbachelorprojektet for nærmere oplysninger om forløb, retningslinjer for projektet mv.

Der henvises til Beskrivelse af professionsbachelorprojektet for nærmere oplysninger om forløb, retningslinjer for projektet mv. Modulbeskrivelse Modul 14: Professionsbachelorprojekt Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Professionsbachelorprojekt (herefter PBP) 2. Beskrivelse I dette modul arbejder du i en gruppe

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER INDUSTRITEKNIKER KLEJNSMED VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER INDUSTRITEKNIKER KLEJNSMED VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER INDUSTRITEKNIKER KLEJNSMED VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? EUX Industritekniker og EUX Klejnsmed kombinerer det bedste fra

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Bio0908 modul 2: Grundlæggende humanbiologi og bi. Evaluering af modul 2: <br>bio0908, vinter 2008

Bio0908 modul 2: Grundlæggende humanbiologi og bi. Evaluering af modul 2: <br>bio0908, vinter 2008 Survey Bio0908 modul 2: Grundlæggende humanbiologi og bi Forfatter: Karen-Marie Olesen Publiceret: 01-02-2009 12:05:06 Beskrivelse: Evaluering af modul 2: bio0908, vinter 2008 Forventet: 18 Påbegyndt:

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN Bachelor i digitale medier og design itu.dk/bachelor Bliv bachelor i Digitale medier og design Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

I n f o r m a t i o n s f o l d e r. læs mere på www.sygehuslillebaelt.dk UDDANNELSEN

I n f o r m a t i o n s f o l d e r. læs mere på www.sygehuslillebaelt.dk UDDANNELSEN I n f o r m a t i o n s f o l d e r læs mere på www.sygehuslillebaelt.dk UDDANNELSEN LÆGESE Kan du huske hende der lægesekretæren nede i lægehuset? Hende den pæne dame i skranken, hende der taler i telefon,

Læs mere

RADIOGRAF. Se det andre ikke ser

RADIOGRAF. Se det andre ikke ser RADIOGRAF Se det andre ikke ser SE DET ANDRE IKKE SER Som radiograf kommer du til at undersøge og behandle mennesker med mange forskellige sygdomme og skader. Du bliver ekspert i at bruge det højteknologiske

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning Modulbeskrivelse modul 4 Overgangsordning Efteråret 2016 1 1.0 Generelt Deltagelse i undervisningen på modulet forudsætter, at den studerende har fulgt undervisning i modul 1-3. 2.0 Introduktion til modulet:

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? En EUX Elektriker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

NÆSTVED OG KØGE

NÆSTVED OG KØGE TEKNISK GYM NASIUM NÆSTVED OG KØGE WWW.EUCSJ.DK/HTX 1 VEL MØDT TIL NØRDERI PÅ DEN FEDE MÅDE Drømmer du også om en fremtid inden for naturvidenskab, teknologi, IT, kreativitet og innovation? Så er det en

Læs mere

Nuklearmedicinsk studieretning

Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 11N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. November 2015 Revideret af laje november 2015 1 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt.

Læs mere

Omsæt nysgerrighed til viden og færdigheder på Teknisk Gymnasium TÆTTERE PÅ VIRKLIGHEDEN EUCNORD.DK

Omsæt nysgerrighed til viden og færdigheder på Teknisk Gymnasium TÆTTERE PÅ VIRKLIGHEDEN EUCNORD.DK Omsæt nysgerrighed til viden og færdigheder på Teknisk Gymnasium TÆTTERE PÅ VIRKLIGHEDEN EUCNORD.DK % 2 3X Velkommen til Teknisk Gymnasium Teknisk Gymnasium Hjørring tilbyder dig en studentereksamen efter

Læs mere

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener og kontekster, som

Læs mere

Erhvervsuddannelse med ekstra bonus. Vil du have flere kort på hånden?

Erhvervsuddannelse med ekstra bonus. Vil du have flere kort på hånden? Erhvervsuddannelse med ekstra bonus ELEKTRIKER Vil du have flere kort på hånden? Erhvervsuddannelse med flere muligheder En EUX Elektriker er et nyt tilbud, der giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere