Bliv bioanalytiker. Hvad laver en bioanalytiker?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bliv bioanalytiker. Hvad laver en bioanalytiker?"

Transkript

1 Bliv bioanalytiker Hvad laver en bioanalytiker? Bioanalytikere arbejder typisk på hospitalslaboratorier, hvor de analyserer prøver fra patienter, for eksempel blod- og vævsprøver. Nogle prøver tager bioanalytikeren selv, andre prøver får bioanalytikeren fra hospitalsafdelinger og praktiserende læger. Som bioanalytiker er dine prøveresultater en meget vigtig brik i lægens arbejde, idet resultaterne indgår i lægens vurdering, når der skal stilles en diagnose på en patient. Arbejdet stiller derfor store krav til din viden og ansvarlighed. Du skal både have stor paratviden og analytisk sans, så du selvstændigt kan vurdere resultaterne af dine egne analyser kritisk. Det er også vigtigt, at du har et godt håndelag, da en bioanalytiker udfører præcisionsarbejde, ligesom du allerede under uddannelsen deltager i løsningen af vigtige opgaver på hospitalerne. På hospitalerne er du en del af det team, der behandler patienterne. Derfor møder du også mennesker fra mange forskellige fagområder og kulturer i din hverdag. Det kræver, at du er åben og imødekommende overfor andres evner, holdninger og måder at gøre tingene på. Nogle bioanalytikere arbejder i medicinalindustrien og på laboratorier, hvor de deltager i forskningsarbejde. Udviklingen i professionen går hurtigt, så vi lægger vægt på, at du i løbet af studiet lærer at lære. Du skal indstille dig på at forny din viden hele livet, for eksempel ved senere at bygge videre på uddannelsen. Til gengæld får du et alsidigt arbejde i et dynamisk og levende miljø. Som bioanalytiker har du meget gode muligheder for at få job, idet der er stor mangel på færdiguddannede bioanalytikere. 3

2 Uddannelsens opbygning 3½ år der kombinerer teori og praktik Jeg synes, bioanalytikeruddannelsen er en god vekselvirkning mellem praktik og teori. Og så er vi fra starten orienteret direkte mod jobbet. Uddannelsen har bestemt levet op til mine forventninger og mere til. Når jeg bliver færdig, vil jeg gerne ud at arbejde for Læger uden Grænser. Mette Harboe, studerende på 1. studieår Fjernundervisning Bioanalytikeruddannelsen varer 3½ år og er en professionsbacheloruddannelse. Det betyder, at vi hele tiden kombinerer undervisning på uddannelsen med praktik og undervisningsforløb på hospitalernes uddannelseslaboratorier. Uddannelsen er opbygget af 14 moduler. Hvert modul varer ca. 10 uger, og alle moduler indeholder en praktisk del. Det betyder, at du allerede under uddannelsen kommer til at studere på en rigtig arbejdsplads, og derved får du en masse praktisk erfaring. På studiet vil du også møde fagpersonale fra andre uddannelser, hvilket betyder rigtig meget for samarbejdet og forståelsen for hinandens arbejde. Dette er vigtigt, når du på hospitalerne skal arbejde i teams. Fjernundervisning Som noget nyt udbyder vi hele bioanalytikeruddannelsen som fjernundervisning. Uddannelsen foregår hovedsageligt over internettet. Du tilrettelægger selv din studietid og arbejder med pensum hjemmefra ved computeren. Alligevel er du ikke alene, for mange opgaver laves i samarbejde med andre studerende. På vores elektroniske konferencesystem kan du kommunikere med både dine undervisere og holdkammerater. Alle netstuderende samles flere gange om måneden til fælles samværsdage på uddannelsen i Århus. Her er der traditionel holdundervisning og laboratorieøvelser. Som på den almindelige uddannelse kommer du i praktik på et eller flere hospitaler. Her er I ofte sammen flere studerende fra samme årgang. Hvis du fortryder valget af fjernundervisning, er der undervejs mulighed for at skifte over til den ordinære uddannelse, som foregår i Århus. Dette skal dog ske før begyndelsen af et modul. Læs mere om fjernundervisning på Studieophold i udlandet Du kan vælge at bruge et eller flere af dine valgmoduler i udlandet. Her har du mulighed for at deltage i arbejdet på et hospitalslaboratorium eller følge teoretisk undervisning på en lokal bioanalytikeruddannelse. Du skal være forberedt på, at du selv skal lave en stor del af det opsøgende arbejde, men du kan altid få hjælp, hvis du kontakter vores internationale koordinator. Du tilrettelægger selv din studietid Den netbaserede bioanalytikeruddannelse er for dig, som ønsker en fleksibel uddannelse. Måske bor du langt fra Århus eller også har du stiftet familie og kan se en fordel i, at du selv bestemmer, hvordan studietiden skal indpasses i din hverdag. Som netstuderende arbejder du hjemmefra ved din computer. Kontakten til undervisere og de andre studerende foregår over nettet i vores elektroniske konferencesystem. Her kan alle følge med i fælles diskussioner, men du kan også få individuel hjælp og feedback på opgaver. Hele holdet samles ca. en gang om ugen til fællesdage på uddannelsen i Århus. Her laver I laboratorieøvelser og arbejder i fællesskab med pensum. Til hvert fag er der en undervisningsplan, som du i vid udstrækning kan arbejde med i dit eget tempo. Du planlægger dagen, som det passer dig bedst. Ønsker du at komme i dybden med et enkelt fag eller vil du nå omkring flere forskellige? Du bestemmer og prioriterer selv din indsats, i modsætning til den almindelige uddannelse, hvor studiedagen i langt højere grad er skemalagt. Du skal være opmærksom på, at den netbaserede bioanalytikeruddannelse er et fuldtidsstudie. Uddannelsen over nettet har samme længde og faglige indhold som den almindelige bioanalytikeruddannelse. Undervisning over nettet kræver stor selvstændighed af dig som studerende, og at du selv kan tilrettelægge din studietid. Til gengæld får du større frihed og mulighed for en mere effektiv udnyttelse af din tid. Derfor er den netbaserede bioanalytikeruddannelse et både fleksibelt og forpligtende valg. 4 5

3 Studiemiljø for netstuderende På uddannelse uden skema Jeg valgte bevidst fjernundervisning, fordi det er så fleksibelt, fortæller Susse Andersen. Vi har jo ikke noget dagligt skema. Så du skal selv finde ud af, hvad du skal lave, hvornår du vil gøre det, og hvornår det skal afleveres. Når der er gået en måned, så ved du, om du kan arbejde under den form eller ej. Som uddannet laborant følger Susse en særlig merituddannelse, der kun bliver udbudt som fjernundervisning. Men når man er bosat i Korsør og er eneforsørger, så er det en studieform, der passer godt ind i hverdagen. Jeg har det rigtig fint med at sidde alene. Jeg står tidligt op, sender min dreng i skole, og så sætter jeg mig ind på mit kontor og går i gang ligesom hvis jeg var ansat på en virksomhed. I løbet af ugen bliver det til mange timer foran computeren. Susse tænder for skærmen om morgenen, arbejder dagen lang, nogle gange om aftenen og altid i weekenden. Man vælger jo selv, hvor meget man vil gøre ud af det, siger hun hurtigt. Sådan en som mig laver rub og stub. Det er fordi, jeg godt kan lide faget og synes, det er interessant. For at kunne se hinanden i øjnene mødes Susse med sit hold til fællesdage på uddannelsen i Århus. Det glæder jeg mig altid til. Det er tit meget intensive dage, hvor vi får holdundervisning og næsten glemmer at spise frokost, fordi vi hele tiden er på vej videre til noget andet. Selvom du som netstuderende arbejder hjemmefra, vil der ofte være tæt kontakt med undervisere og de andre studerende over nettet. Mange opgaver laves i grupper, og flere gange om måneden samles I til fællesdage på uddannelsen i Århus med holdundervisning og laboratorieøvelser. En netbaseret uddannelse giver knap så meget social kontakt som den almindelige uddannelse, men når det er sagt, så er de sociale relationer også vigtige, når man bliver undervist over nettet. På fællesdagene er der rig mulighed for at lave sociale arrangementer, der kan styrke sammenholdet med dine medstuderende. Alle arrangementer på bioanalytikeruddannelsen er desuden åbne for både dagstuderende og netstuderende. Afvekslende uddannelse På den netbaserede bioanalytikeruddannelse lærer du ikke kun teori. Undervisningen veksler mellem selvstudie derhjemme, fællesdage med holdundervisning, praktiske øvelser i laboratoriet, undervisning i tværfaglige cases, projektarbejde og forelæsninger på nettet. På uddannelsen i Århus lærer du de grundlæggende laboratoriefærdigheder i vore egne laboratorier. Undervisningslokalerne er lyse og venlige, placeret tæt på laboratorierne. Vi har trådløst netværk overalt, men der er også adgang til computere og printere i vores it-lokale. Du bliver undervist af velkvalificerede og engagerede undervisere både på uddannelsen og på hospitalernes uddannelseslaboratorier. Susse Andersen, studerende på merituddannelsen på 3. studieår 6 7

4 Arbejdet som bioanalytiker En del af et team Jeg blev bioanalytiker, fordi jeg altid har interesseret mig for at gå et skridt dybere med tingene. Jeg har altid godt kunnet lide at fordybe mig i de emner, jeg har kastet mig over. Og det er der rig mulighed for i mit job, fortæller Anni. På afdelingen skal hun blandt andet stå for blodprøvetagning og analyse af disse samt hjertekardiogrammer. Det er fantastisk spændende at være med i et team, som bare fungerer så perfekt, som det gør på Vejle Sygehus. Jeg kan huske første gang, jeg stod med en patient med hjertestop. Da følte jeg mig lidt i vejen og vidste ikke rigtigt, hvor jeg skulle placere mig, og hvad jeg skulle gøre. Men så hjælper kollegaerne hurtigt én på rette vej. I dag er det en fornøjelse at være en del af et professionelt team, hvor alle ved nøjagtigt, hvilke roller de har i de specifikke situationer. Allerede i folkeskolen fattede hun interesse for at blive bioanalytiker, da hun kom i besøgspraktik på Odder Sygehus. Og efter gymnasiet søgte hun direkte ind på uddannelsen i Århus. Det første år var præget af at en masse viden skulle læsses på. Det skal man altså være forberedt på, men når du først har været ude i praktik, begynder puslespillet ligesom bedre at passe sammen. Og du får brug for din viden på det praktiske plan, fortæller hun. Håndarbejde i blodbanken Jeg kan godt lide at være her i blodbanken, for her er en masse stolte mennesker. Det er skam et stolt fag, hvor noget af det bedste er, at man gør en forskel. Katrine Bay Steen omtaler rosende sit job på Klinisk Immunologisk Afdeling. Her har hun været siden starten af 2006, og her har hun tænkt sig at være i rigtig lang tid. Ja, for det er jo et område med stor udvikling og udfordringer i fremtiden. Netop nu er vi ved at forske i genteknologi, hvor man kan blodtypebestemme fostre ved at udtage blod fra moderen. Så der er hele tiden noget nyt på trapperne, som kan fænge, fortæller Katrine. Hun valgte at tage uddannelsen som bioanalytiker, fordi hun altid har interesseret sig for biologi. Og da hun kom ind på uddannelsen, kunne hun hurtigt mærke, at hun havde valgt rigtigt. Det er en hård, men også sjov uddannelse. Jeg havde det godt med at lære en masse nye mennesker at kende, og selve skolen var fin med for eksempel fredagsbar. Og så passede det mig godt med vekselvirkningen mellem skole og praktik. Egentlig kunne Katrine have valgt en uddannelse som sygeplejerske, men det passer hende endnu bedre at kunne kombinere omgangen med patienterne med det at have en pipette i hånden. Jeg har altid godt kunnet lide håndarbejdet ved maskinerne. Jeg føler, at det er et job med daglige nye udfordringer. Ikke en dag ligner den anden. Om fem minutter kan en portør for eksempel komme og bede om ti portioner blod. Og så skal det bare gå stærkt, slutter Katrine, der også nyder at have god tid til analyser på de mere stille dage. Anni Højris Pedersen, Klinisk Biokemisk Afdeling Katrine Bay Steen, Klinisk Immunologisk afdeling 8 9

5 Moduler Jeg var omkring mange forskellige uddannelser, før jeg, valgte at læse til bioanalytiker. Jeg valgte denne uddannelse, fordi den er en god blanding af praktisk arbejde, naturvidenskabelige fag og kontakt til patienter. Det er en god fornemmelse at arbejde med noget konkret og se resultatet af sit arbejde hver dag. Anne Mette Hoff Andersen, studerende på 3. studieår Grundlæggende humanbiologi og bioanalyse på celle-, vævs- og organniveau. Her er fokus på udførelse af bioanalyser, herunder kontrolmetoder, kvalitetssikring, etik samt patientkontakt. Vi vil også arbejde med din faglige identitet og samarbejdsevne. Her sætter vi fokus på den udvidede humanbiologi og på brugen af biomedicinsk analyse i forhold til diagnosticering af forskellige sygdomstilstande. I modulet indgår også anvendelse af radiofysiske principper. Her sættes fokus på anvendelsen af molekylærbiologiske teknikker i bioanalytisk arbejde samt etiske og samfundsmæssige problemstillinger inden for området. Modulet giver dig viden om det humane immunforsvar og dets betydning i forbindelse med sygdomme samt anvendelsen af immunologiske teknikker i bioanalytisk arbejde I dette modul lærer du bl.a. noget om kvalitet og kvalitetssikring. Du lærer også at anvende og kombinere statistiske redskaber i forhold til forsøgsplanlægning. Her kvalificeres du til selvstændigt og videnskabeligt at kunne udvælge, tilrettelægge og gennemføre et udviklingsarbejde indenfor det bioanalytiske arbejdsområde. Modulet afsluttes med et bachelorprojekt. Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Modul 7 Modul 8 Modul 9 Modul 10 Modul 11 Modul 12 Modul 13 Modul 14 Bioanalytikerpraksis Grundlæggende humanbiologi og bioanalyse Grundlæggende biokemi og bioanalyse Bioanalytisk kvalitetssikring Tværprofessionel virksomhed Udvidet humanbiologi og bioanalyse Udvidet biokemi og bioanalyse Molekylærbiologiske og genetiske analyser Valgmoduler Immunkemiske analyser Valgmoduler Bioanalytisk udvikling og kvalitetssikring Valgmoduler Professionsbachelorprojektet Introduktion til bioanalytikeruddannelsen og bioanalytikerprofessionen samt introduktion til kvalitetsbegreber og grundlæggende studieteknik. Udvalgte biokemiske og mikrobiologiske analyser og deres anvendelse i forbindelse med diagnose, prognose og behandling af patienter. Modulet afholdes sammen med andre mellemlange videregående sundhedsuddannelser og sætter fokus på, at alle i sundhedsprofessionerne opnår kompetence til at kunne samarbejde, således at diagnose, behandling, pleje og genoptræning sker med størst mulig kvalitet og sammenhæng for den enkelte patient. Udvalgte biokemiske og mikrobiologiske analyser og deres anvendelse, og nu også fortolkning, i forbindelse med diagnose, prognose og behandling af patienter. Der tages udgangspunkt i udvalgte sygdomsgrupper. I valgmodulerne kan du tone din uddannelse i den retning, som interesserer dig mest. Du kan vælge at uddybe nogle af de emneområder, du allerede har mødt eller du kan supplere med nye relevante områder i forhold til professionsudøvelsen. I ét af de tre valgmoduler kan du vælge et uddannelsesforløb uden for det bioanalytiske fagområde eller du kan vælge at tage valgmodulet i udlandet. * Hele uddannelsen varer 3 1/2 år, og hvert modul varer ca. 10 uger. Jeg har i min praktikperiode fået lov at se og prøve meget. Det faste personale på uddannelseslaboratorierne havde stor tillid til, at jeg kunne det, jeg havde lært på studiet. Når jeg var sammen med patienterne, lærte jeg også, at det er vigtigt at have stor menneskelig forståelse og indfølingsevne. Pernille Uttrup Brandt, studerende på 3. studieår 10 11

6 I løbet af uddannelsen Efter uddannelsen Uddannelsen foregår dels ved VIA University College Bioanalytikeruddannelsen i Århus og dels på hospitalernes uddannelseslaboratorier i Jylland og på Fyn. I løbet af uddannelsen indgår du også i tværfagligt samarbejde med andre sundhedsgrupper, for eksempel sygeplejersker, radiografer, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Der er tre valgfrie moduler, hvor du kan vælge uddannelsesforløb efter egen interesse og dermed tone din uddannelse. Det kan være elementer af en anden sundhedsuddannelse eller du kan søge om at lægge en del af din uddannelse i udlandet. Som bioanalytiker kan du bygge videre på din uddannelse hele livet Jobmuligheder Du har meget gode jobmuligheder efter endt uddannelse; både som bioanalytiker på hospitalslaboratorier, i lægehuse, på fertilitetsklinikker og som forskningsbioanalytiker på universiteterne. Du kan også blive ansat i det private erhvervsliv inden for medicinalindustri og bioteknologi eller som salgskonsulent. Videreuddannelse Du kan også vælge at læse videre. Som professionsbachelor har du mulighed for at videreuddanne dig til bachelor og/eller kandidat i for eksempel biomedicin eller molekylærbiologi ved universiteterne. Efter to års ansættelse som bioanalytiker kan du desuden tage en diplomuddannelse og blive ledende bioanalytiker eller bioanalytikerunderviser. Jeg har, som mange andre bioanalytikere, fået mit første job længe før, min uddannelse er færdig. Jeg skal begynde på en biokemisk afdeling, så snart jeg har afleveret mit bachelorprojekt. En gang i fremtiden kunne jeg måske godt tænke mig at prøve at arbejde som bioanalytiker ved Det Danske Forsvar. Din nye titel Når du er uddannet bioanalytiker, bliver din titel: Professionsbachelor i biomedicinsk Laboratorie-analyse. På engelsk: Degree in Bachelor of Science in Biomedical Laboratory Science. Thomas Ditlev Christiansen, studerende på sidste studieår På bioanalytikeruddannelsen studerer du følgende fagområder: Biomedicinsk laboratorieanalyse: Kemiske, biokemiske, nuklearmedicinske, molekylærbiologiske, genetiske, immunologiske, celle-, mikro- og vævsbiologiske samt fysiologiske organ- og helkropsrelaterede analysemetoder. Sundhedsvidenskabelige fag: Sygdomslære og sygdomsgrupper, patofysiologi, patologisk anatomi, patocytologi, farmakologi og folkesundhedsvidenskab. Naturvidenskabelige fag: Statistik, fysik, kemi, biokemi, molekylærbiologi, genetik, cytologi, anatomi, fysiologi, histologi, immunologi og mikrobiologi. Samfundsvidenskabelige fag: Sundhedsvæsenets organisation, sundhedsøkonomi, sundhedsinformatik, socialpsykologi, kulturforståelse, kommunikation, relevant lov- og regelgrundlag, kvalitativ forskningsmetodik, videnskabsteori og litteratursøgning. Humanistiske fag: Etik og fagetik

7 Adgangskrav til den netbaserede bioanalytikeruddannelse Overvejer du at blive netstuderende? Optagelseskravene til den netbaserede bioanalytikeruddannelse er de samme som til den almindelige uddannelse. Du skal have én af følgende kvalifikationer for at blive optaget: Studentereksamen, hf, hhx eller htx. Alle med matematik og kemi på C-niveau. I kemi og matematik skal du mindst have karakteren 02. Enkeltfag på en gymnasial uddannelse med dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau og matematik, kemi og biologi på C-niveau. Social- og sundhedsassistentuddannelsen med matematik, kemi, dansk, naturfag på C-niveau og engelsk på D-niveau. For fremmedsprogede Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF), med matematik og kemi på C-nivea Begge fag skal være bestået med karakteren 02. Andre Udenlandsk eksamen, der kan sidestilles med en af de ovenstående. Desuden Udenlandske ansøgere skal have bestået Studieprøven i dansk som andet sprog for voksne udlændinge. Optagelse Optagelsen sker gennem den koordinerede tilmelding KOT. På ansøgningsskemaet skriver du, at du søger ind på den netbaserede bioanalytikeruddannelse. Læs mere på og Ansøgningsfrist 15. marts og 5. juli. Studiestart 1. september og 1. februar. Læs mere om optagelseskrav på vores hjemmeside eller kontakt uddannelsens studiesekretærer. Jeg kan godt lide de naturvidenskabelige fag. Så jeg er helt vild med at læse til bioanalytiker, fordi vi både har mikrobiologi, anatomi og fysiolog og mulighed for at arbejde med patienterne. Så er der jo også gode jobmuligheder. Jeg drømmer om at kunne få lov at tage et semester i Tyrkiet, hvor jeg kommer fra. Hvis du tænker på at søge ind på den netbaserede bioanalytikeruddannelse, bør du være glad for at arbejde ved en computer. Den bliver dit primære arbejdsredskab i de 3½ år, uddannelsen varer. Du skal være indstillet på en udfordrende undervisningsform, hvor du selv tager ansvaret for at prioritere din studietid. Meget indlæring foregår som selvstudie, hvor du hjemmefra arbejder med pensum og opgaver. Du behøver ikke være it-ekspert Vi bruger et elektronisk konferencesystem til en stor del af undervisningen, og du vil få en grundig introduktion, når du er blevet optaget på uddannelsen. Det er altså på ingen måde nødvendigt, at du er mere end almindelig it-bruger og kender til begreber som fil, cd-rom, Word, internet, , chat og Messenger. Er du i tvivl? Du kan læse mere om it-udstyr og programmer til uddannelsen på vores hjemmeside. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte underviser Thomas Bendsen på Esra Öztoprak, studerende på 1. studieår Klinisk biokemi 14 15

8 Praktik kalder vi for klinisk undervisning De fem specialer Der er klinisk undervisning i alle 14 moduler. Det vil sige, at du får 14 praktikophold af forskellig varighed i løbet af uddannelsen. Det betyder også, at du i perioder skal undervises på et hospital - måske udenfor din region. Du skal ikke selv finde din praktikplads Til gengæld garanterer vi, at du i hvert modul får en praktikplads på et uddannelseslaboratorium på Fyn Hjørring Thisted eller i Jylland. Du kan ønske at få klinisk undervisning i en bestemt region, men vi kan ikke love, at dit ønske opfyldes, idet antallet af pladser i den enkelte region er begrænset. På kortet kan du se i hvilke byer, der er hospitaler med uddannelseslaboratorier. Frederikshavn Ålborg Klinisk biokemi Præcise analysesvar til brug ved lægernes diagnostik På en klinisk biokemisk afdeling analyseres prøver af kropsvæsker, for eksempel blod, urin, rygmarvs- og ledvæske. Hver morgen går du en runde på hospitalets sengeafdelinger for at tage blodprøver. Andre prøver sender de praktiserende læger og afdelingerne selv. De kommer blandt andet fra patienter med diabetes, hormon- og stofskiftesygdomme. Tilbage på laboratoriet bruger du din viden om biologi og analysemetoder til at undersøge og vurdere resultatet af prøverne. I nogle tilfælde betyder dit svar til lægen liv eller død for patienten, så du skal være meget præcis og omhyggelig også i pressede situationer. Dine analyser kan for eksempel begynde med at fastslå indholdet af salte, glukose, enzymer og proteiner i blodet. Du sammenligner derefter indholdet med værdier for raske mennesker og vurderer selv analyseresultaterne, før du sender det videre til patientens afdeling eller den praktiserende læge. Vævsprøverne støber du først ind i paraffin. Derefter skærer du dem i tynde skiver, som du lægger på glasplader og farver. Celleprøverne stryges ud i et tyndt lag og farves. Når du derefter undersøger celleprøverne i mikroskopet, vurderer du sammensætningen af celler, deres udseende og normalitet. Din opgave er at finde eventuelle abnorme celler så tidligt, at patienterne får den rigtige diagnose. De fleste celleundersøgelser er forebyggende undersøgelser for forstadier til kræft som for eksempel livmoderhalskræft. Patologisk anatomi omfatter også elektronmikroskopi, immunhistokemi og molekylærpatologi. Skive Holstebro Herning Viborg Randers Århus Patologisk anatomi Bliv en del af holdet, der forebygger kræft På en patologisk anatomisk afdeling analyseres prøver af væv og celler. Du får prøverne fra hospitalets afdelinger og operationsafsnit eller fra de praktiserende læger. Du har derfor ikke selv kontakt med patienterne. Patologisk anatomi Silkeborg Horsens Vejle Esbjerg Fredericia Kolding Odense Svendborg Sønderborg Ønsker du at studere til bioanalytiker på Sjælland? Så kan du søge ind på uddannelsen i København ved Professionshøjskolen Metropol eller i Næstved ved University College Sjælland. Klinisk immunologi 16 17

9 Jeg synes, det er dejligt at læse på et forholdsvis lille uddannelsessted, fordi der er et godt socialt liv. Vi mødes ofte, hygger og går for eksempel ud at spise - også selvom vi kan være spredt ud på mange forskellige sygehuse i praktikperioden. Mona Eid studerende på 3. studieår Klinisk immunologi Blodets gang fra donor til patient skal forløbe sikkert for både patient og donor På klinisk immunologisk afdeling arbejder du med materiale fra bloddonorer og patienter. Blodbanken er tilknyttet afdelingen, og her kan du være med til at udføre donortapning. Donorblodet bliver adskilt i plasma, blodplader og røde blodlegemer. Blodkomponenterne bruges i forbindelse med operationer og i behandling af sygdomme, blandt andet blodmangel, blodkræft og bløder-sygdomme. Du er også med til at undersøge donorblodet for smitsom leverbetændelse, HIV og andre vira. På afdelingen finder du også blodtypelaboratoriet. Her udfører du blodtypebestemmelse på både patienter og donorer. Du kan også arbejde i specialelaboratoriet. Her udføres blandt andet undersøgelser af blodprøver fra gravide og nyfødte, samt udredning af eventuelle problematikker i forbindelse med blodtransfusioner. På nogle kliniske immunologiske afdelinger findes desuden et vævstypelaboratorium, hvor du er med til at udføre analyser med henblik på knogle- eller organtransplantation. Klinisk mikrobiologi Bekæmp vira, svampe, bakterier og parasitter På en mikrobiologisk afdeling er du med til at påvise og bekæmpe sygdomme som malaria, meningitis, legionærsyge og klamydiainfektion. Prøvematerialet er for eksempel urin, blod, spinalvæske og podninger fra sår og slimhinder. Materialet kommer fra hospitalet eller de praktiserende læger, så her har du ikke selv kontakt med patienterne. Du kan udføre mikrobiologiske undersøgelser på mange forskellige måder. Valget af metode afhænger i det enkelte tilfælde af lægens formodning om, hvilke mikroorganismer der er årsag til patientens sygdom. En metode er at dyrke prøvematerialet på udvalgte substrater. Hvis der er levende svampe eller bakterier i materialet, formerer de sig og vokser frem som kolonier. Ud fra koloniernes udseende og eventuelt biokemiske analyser kan du identificere mikroorganismerne. Du kan derefter teste hvilke antibiotika, der hæmmer eller dræber dem, så lægen kan sætte patienten i behandling. Klinisk mikrobiologi 18

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

Merituddannelsen til pædagog - for dig som arbejder i Københavns Kommune

Merituddannelsen til pædagog - for dig som arbejder i Københavns Kommune Merituddannelsen til pædagog - for dig som arbejder i Københavns Kommune Infomøde: 16. august 2010 kl. 17-1830 sydhavns plads 4 PÆDAGOGUDDANNELSEN NORDSJÆLLAND i samarbejde med Københavns Kommunes Børne-

Læs mere

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde merituddannelsen til pædagog - færøerne MOD For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde WWW.UCC.DK/meritpædagog 1 merituddannelse til pædagog - på færøerne Vi har tilrettelagt en professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biologi-bioteknologi Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder Biologi-bioteknologi 1 2 LÆS BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring. 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring. 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring Modulbeskrivelse Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring 2. Beskrivelse I modulet skal du arbejde med teori fra de foregående

Læs mere

LTERN TIVER TIL PSYKOLOGISTUDIET

LTERN TIVER TIL PSYKOLOGISTUDIET V LTERN TIVER TIL V PSYKOLOGISTUDIET sfortegnelse PSYKOLOGI... 3... 3... 3 Afklaring... 3 Professionsbacheloruddannelser (3½-4 år)... 4 Afspændingspædagog... 4 Ergoterapeut... 4 Folkeskolelærer... 4 Fysioterapeut...

Læs mere

Har du interesse for det sunde liv?

Har du interesse for det sunde liv? Har du interesse for det sunde liv? Farmakonom betyder lægemiddelkyndig Farmakonomer er apotekets største personalegruppe Tre-årig sundhedsuddannelse med løn Farmakonomuddannelsen Har du interesse for

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

LTERN TIVER TIL MEDICINSTUDIET

LTERN TIVER TIL MEDICINSTUDIET V LTERN TIVER TIL V MEDICINSTUDIET sfortegnelse Medicin/lægevidenskab... 3... 3... 3 Afklaring... 3 Alternativer til Madicin/lægevidenskab Erhvervsakademiuddannelser (2 år)... 4 Ernæringsteknolog... 4

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

SYGEPLEJERSKE. Mennesker, mod og medfølelse

SYGEPLEJERSKE. Mennesker, mod og medfølelse SYGEPLEJERSKE Mennesker, mod og medfølelse HVORFOR SYGEPLEJERSKE? SYGEPLEJE ER ET FAG: Med ansvar, afveksling, udfordring og udvikling Hvor du kan hjælpe andre og gøre en forskel Som giver et hav af job-

Læs mere

FYSIOTERAPEUT. En uddannelse i bevægelse

FYSIOTERAPEUT. En uddannelse i bevægelse FYSIOTERAPEUT En uddannelse i bevægelse FYSIOTERAPEUT En uddannelse i bevægelse OM FYSIOTERAPI OG UDDANNELSEN Uddannelsen til fysioterapeut på UCN er en udviklende og udfordrende cocktail, der blander

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

BLIV SYGEPLEJERSKE. Holstebro Horsens Randers Silkeborg Thisted Viborg Århus. Bliv sygeplejerske 1 ı 1

BLIV SYGEPLEJERSKE. Holstebro Horsens Randers Silkeborg Thisted Viborg Århus. Bliv sygeplejerske 1 ı 1 BLIV SYGEPLEJERSKE Holstebro Horsens Randers Silkeborg Thisted Viborg Århus Bliv sygeplejerske 1 ı 1 Overrasket over faglige udfordringer Folk siger, at det er let at blive sygeplejerske. Det troede jeg

Læs mere

Bliv ergoterapeut. Gør det umulige muligt

Bliv ergoterapeut. Gør det umulige muligt Bliv ergoterapeut Gør det umulige muligt 1 Ergoterapeutuddannelsen I Holstebro og Århus Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro og Århus giver dig mange forskellige jobmuligheder. Du kan for eksempel arbejde

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

ERGOTERAPEUT. Gør det umulige muligt

ERGOTERAPEUT. Gør det umulige muligt ERGOTERAPEUT Gør det umulige muligt ERGOTERAPEUT Gør det umulige muligt Med en uddannelse som ergoterapeut får du betydning for andre menneskers hverdagsliv og fremtid. Du arbejder både med børn, unge,

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

Pharmakon. Farmakonomuddannelsen

Pharmakon. Farmakonomuddannelsen Farmakonomuddannelsen Struktur kursusuger og fokus Antal kursusuger 1. år I prøvetiden Kursus 1-3 uger Kursus 2-3 uger Fokus Opbygning af basisviden Kursus 3-3 uger 2. år Kursus 4-3 uger Kursus 5-3 uger

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014 ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014 1 VELKOMMEN Er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop? Og som udvikler dig til en

Læs mere

PROFESSIONSBACHELOR I MASKINTEKNISK LEDELSE OG DRIFT

PROFESSIONSBACHELOR I MASKINTEKNISK LEDELSE OG DRIFT PROFESSIONSBACHELOR I MASKINTEKNISK LEDELSE OG DRIFT PROJEKTLEDER ENERGIRÅDGIVER MILJØKONSULENT UDVIKLINGSINGENIØR DRIFTSLEDER VEDLIGEHOLDELSESCHEF MASKINCHEF SALGSINGENIØR MASKINMESTERUDDANNELSEN F R

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

ErgotErapEut optagelse 2010

ErgotErapEut optagelse 2010 Ergoterapeut Optagelse 2010 Velkommen Er du interesseret i en uddannelse, som gør en forskel og bringer mennesker fremad? Som har fokus på krop og psyke? Og som sætter din personlighed og kreativitet i

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Tandplejeruddannelsen

Tandplejeruddannelsen Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere Aarhus Universitet, Vennelyst Boulevard 9, 8000 Århus C Tlf 8715 3076 www.skt.au.dk 2011 Tandplejeruddannelsen I dette informationsmateriale

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Uddannelsesstrategier, -planer og -udbud inden for lægemiddelområdet? Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ERNÆRINGSASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ERNÆRINGSASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ERNÆRINGSASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? En EUX Ernæringsassistent giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? En EUX Elektriker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver.

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studiekatalog administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. sygeplejerske Udgivet af University College Lillebælt,

Læs mere

Modulopbyggede uddannelser. Erfaringer fra tre uddannelser

Modulopbyggede uddannelser. Erfaringer fra tre uddannelser Modulopbyggede uddannelser Erfaringer fra tre uddannelser 2013 Modulopbyggede uddannelser Erfaringer fra tre uddannelser 2014 Modulopbyggede uddannelser 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen ODENSE Socialrådgiveruddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Socialrådgiver uddannelsen SOCIALRÅDGIVERUDDANNELSEN Få en bred vifte af karrieremuligheder Hvad er du interesseret i? Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Har I overvejet en bioanalytiker?

Har I overvejet en bioanalytiker? Har I overvejet en bioanalytiker? Forside Kirsten Sønder; er som bioanalytiker ansat som eneste praksismedarbejder i solopraksis i Højbjerg. Har uddannet sig særligt til opfølgende samtaler og årskontroller

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Idræt. en tværvidenskabelig uddannelse. Idræt

Idræt. en tværvidenskabelig uddannelse. Idræt d e t n at u rv i d e n s k a b e l i g e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Idræt en tværvidenskabelig uddannelse Idræt 1 2 KATAPULT Idræt Bidrag til en sundere og mere fysisk aktiv

Læs mere

s1. Af Jakub Slusarek

s1. Af Jakub Slusarek s1. Af Jakub Slusarek Arbejdsprocessen Jeg lagde ud med at lave en hjemmeside omkring uddannelsen og jobbet som arkitekt. Informationerne fandt jeg på hjemmesiden www.ug.dk, som er en hjemmeside der informerer

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? EUX Datatekniker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Maskinmester uddannelsen. Professionsbachelor i maritim og maskinteknisk ledelse og drift Bachelor of technology management and marine engineering

Maskinmester uddannelsen. Professionsbachelor i maritim og maskinteknisk ledelse og drift Bachelor of technology management and marine engineering Vil du have... En bred teknisk uddannelse Høj faglighed og fællesskab Klassebaseret undervisning Afprøve teorier i praksis Jobmuligheder hele livet Lav ledighed og god løn...så læs videre Det betaler sig!

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Tværprofessionel undervisning

Tværprofessionel undervisning Tværprofessionel undervisning - erfaringer og læringspointer Kirsten Falk Leder af det tværprofessionelle modul 5 Professionshøjskolen Metropol Side 1 Refleksioner over tværprofessionel læring og samarbejde

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

PROFILLÆRER- UDDANNELSE I IDRÆT

PROFILLÆRER- UDDANNELSE I IDRÆT Ny uddannelse Idræt sundhed kultur PROFILLÆRER- UDDANNELSE I IDRÆT - når sundhed er målet! Brænder du for: at give børn og unge gode idrætsoplevelser? at arbejde med innovative idrætsaktiviteter? at bruge

Læs mere

Tradium Teknisk Gymnasium

Tradium Teknisk Gymnasium 2013-2014 it dna kreativitet teknologi kommunikation naturvidenskab fremtid Tradium Teknisk Gymnasium htx - viden, videre, verden 2 htx - viden, videre, verden Vil du vide mere? Om verden og virkeligheden.

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

JORDEMODER. Tæt på gravide, fødende og forældre

JORDEMODER. Tæt på gravide, fødende og forældre JORDEMODER Tæt på gravide, fødende og forældre JORDEMODER Tæt på gravide, fødende og forældre INTENST OG AFVEKSLENDE JOB En jordemoder arbejder med kvinder og familier, der venter barn. Jordemoderen føder

Læs mere

ANSØGNING OG OPTAGELSE

ANSØGNING OG OPTAGELSE 1 ANSØGNING OG OPTAGELSE Program www.optagelse.dk Kvote 1 og kvote 2 Adgangskvotienter Tidslinje Suppleringskurser Økonomi og bolig FAQ Åbent hus 2 www.optagelse.dk søg online med NemID søg uden NemID

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr.

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr. Gældende fra september 2009 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte... 4 4.1

Læs mere

Erhvervsuddannelse med ekstra bonus. Vil du have flere kort på hånden?

Erhvervsuddannelse med ekstra bonus. Vil du have flere kort på hånden? Erhvervsuddannelse med ekstra bonus ELEKTRIKER Vil du have flere kort på hånden? Erhvervsuddannelse med flere muligheder En EUX Elektriker er et nyt tilbud, der giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11.

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11. Dimittend F06 A/D 11 august 2009 Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup

Læs mere

Særpraktik for elever i 9. & 10. kl. Info til elever

Særpraktik for elever i 9. & 10. kl. Info til elever 12. udgave Juni 2015 Særpraktik for elever i 9. & 10. kl. Info til elever I samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning har du i 9. og 10. klasse mulighed for at komme i erhvervspraktik 1 uge. I den

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PSYKOLOGI PÅ DELTID TILVALGSFAG OG ENKELTMODULER AALBORG UNIVERSITET

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PSYKOLOGI PÅ DELTID TILVALGSFAG OG ENKELTMODULER AALBORG UNIVERSITET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PSYKOLOGI PÅ DELTID TILVALGSFAG OG ENKELTMODULER 1 DENNE BROCHURE OMFATTER KUN AALBORG UNIVERSITETS TILBUD INDENFOR PSYKOLOGI EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE. UDBYDER OGSÅ EN BACHELOR-

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Face-it terapeut Skolen

Face-it terapeut Skolen F LIVING Bliv certificeret Face-iT-terapist Face-it terapeut Skolen Det seriøse valg for dig der vil videre. - Dette er en holistisk efteruddannelse der gør en forskel. - Ønsker du personlig udvikling

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PERSONVOGNSMEKANIKER LASTVOGNSMEKANIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PERSONVOGNSMEKANIKER LASTVOGNSMEKANIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PERSONVOGNSMEKANIKER LASTVOGNSMEKANIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? EUX Personvognsmekaniker og EUX Lastvognsmekaniker

Læs mere

pædagoguddannelsen Udfordring Udvikling kreativitet

pædagoguddannelsen Udfordring Udvikling kreativitet pædagoguddannelsen VIA UNIVERSITY COLLEGE Udfordring Udvikling kreativitet om uddannelsen Pædagoguddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, Du kan komme til at arbejde i vuggestue, børnehave eller

Læs mere

IT baserede eksamensformer Brug af videoklip i forbindelse med Modul 4 eksamen. Karen Louise Møller Eval Rud Møller

IT baserede eksamensformer Brug af videoklip i forbindelse med Modul 4 eksamen. Karen Louise Møller Eval Rud Møller IT baserede eksamensformer Brug af videoklip i forbindelse med Modul 4 eksamen Karen Louise Møller Eval Rud Møller VF5, It baserede eksamensformer Brug af videoklip i forbindelse med Modul 4 eksamen Formål

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere

HF Et aktivt valg! 1

HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! Kobling mellem teori og praksis VELKOMMEN TIL BRØNDERSLEV GYMNASIUM OG HF Brønderslev Gymnasium og HF lægger vægt på at flytte den enkelte elev mest muligt, skabe

Læs mere

Den grønne by i dynamisk og kreativt centrum

Den grønne by i dynamisk og kreativt centrum CB-møde nr. 25, bilag 6a Den grønne by i dynamisk og kreativt centrum med have- og parkingeniører rer Arbejdsområder: Design, udvikling, drift og pleje af byens grønne områder Ledelse af projektudførelse,

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDDANNELSE UDFORDRINGER OPLEVELSER Skagen Skipperskole Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF-Søfart HF-Søfart er en treårig gymnasial uddannelse, hvor du veksler

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg.

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg. Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I ESBJERG FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR aabenthus.studiebyenesbjerg.dk 2 Uddannelsen er der tjek på K OVERSIGT: INTERESSEOMRÅDER

Læs mere

Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet

Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet Husdyrvidenskab 1 2 PRODUKTIONSDYR

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere