Maj BygSoL. Første del Rapport til Den Europæiske Socialfond for perioden Januar maj 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maj 2006. BygSoL. Første del Rapport til Den Europæiske Socialfond for perioden Januar maj 2006"

Transkript

1 Maj 2006 BygSoL Første del Rapport til Den Europæiske Socialfond for perioden Januar maj 2006

2 INDHOLD: FORORD 3 ARBEJSORGANISATION OG UDDANNELSE 4 VIDENPRODUKTER 4 ET TILBUD TIL LEDERE OG VIRKSOMHEDER I BYGGERIET 5 LIVSLANG LÆRING I ET SYSTEMISK PERSPEKTIV 7 EVALUERING 11 SLUTEVALUERING I ET BYGSOL-PERSPEKTIV 11 ORGANISATION 12 BYGSOL-SEMINAR MARTS ET NETVÆRK FOR BYGGEBRANCHENS LÆRINGSPROCESSER OG VIDENBEHOV 20 STRATEGI FOR MAINSTREAMING 22 INTERNATIONALT 24 INTERNATIONAL KONFERENCE BYGGERIET UNDER ANKLAGE 24 IMPLEMENTERINGSPROGRAM 31 OVERSIGT 31 PROCESPLANLAGNING AF BYGGEPROCESSER 37 2

3 FORORD Redegørelse for første trimester 2006 dækker perioden 1. januar 31. april Taastrup, maj 2006 Henriette Hall Andersen og Allan Dam Projektleder Projektkoordinator BygSoL BygSoL Teknologisk Institut Teknologisk Institut 3

4 ARBEJSORGANISATION OG UDDANNELSE BygSoL: VIDENPRODUKTER I perioden er der blevet arbejdet med undervisnings- og formidlingsmaterialer, som omhandler nogle af de mest aktuelle ledelsesprincipper i byggebranchen på alle organisationsniveauer og som alle berører kadencepunktet i BygSoL-projektet og dagens byggeri: Samarbejdet! BygSoL-projektet står over for at skulle formidle projektets resultater og gennemføre udviklings-og uddannelsesforløb for ledere, faglærere og tillidsfolk. Derfor er der til denne opgave arbejdet med udkast til et arbejdshæfte, der både kan tjene som grundlag for formidling, og som undervisningsmateriale i uddannelsesforløbene. Formidlingsmaterialet som danner grundlag for Arbejdshæftet: BygSoL om samarbejde og læring har følgende og foreløbige disposition: - Implementering og ledelse af læreprocesser - Ledelse og værdier - Kommunikation, fortælling og nærvær - Partnering som samarbejdsform - Coaching en vejledning - Arbejdsmiljø i en ny optik for samarbejde Med henblik på læring er det tanken med Arbejdshæftet: - at tage ved lære af de erfaringer, som allerede er gjort i BygSoL - at lære fra sig igen ved at rejse og besvare de spørgsmål omkring disse temaer, som ligger tættest på byggepladsens organisering Med Arbejdshæftet forsøges også opfyldt flere ambitioner: - at komme rundt om emnerne i en aktuel teoretisk tilgang - at selektere og vende den aktuelle teori til en relevans for byggepladsens praktikere - at forenkle stoffet i sprog og form Til forståelse af de særlige præmisser, der gælder for fælles læring på byggepladsen for de professionelle aktører ingeniørerne og arkitekterne har et sæt af læringsforståelser, og håndværkerne en anden. Den læringsmodel, som er udarbejdet for BygSol, tager dette med i den daglige praksis. Vigtige nøglebegreber i den sammenhæng er dialog, refleksion og tid til refleksion. Til forberedelsen af udviklings-og uddannelsesforløb for ledere, undervisere og tillidsfolk (som beskrevet i forrige trimester) ligger nu udkast klar til gennemførelse af lederforløbet, der er gengivet på side 5 og 6. Som en vigtig del af forløbet er BygSoL s strategi for erfaringsopsamling og vidensopbygning forsøgt inddraget, og tænkt som grundlag for forankring og videreførelse af byggebranchens mere systematiske måde at arbejde med opsamling af erfaring og deling af viden. Endeligt udkast til udviklings-og uddannelsesforløb for undervisere og tillidsrepræsentanter vil ligge klar i løbet af 2. trimester

5 ET TILBUD TIL LEDERE OG VIRKSOMHEDER I BYGGERIET Det nye lederskab Fra oktober til december 2006 vil BygSoL, i samarbejde med Teknologisk Institut, Handelshøjskolen i København, Erhvervsakademi Vest og Erhvervsakademi Nordsjælland, udbyde et nyt uddannelsesforløb for byggeriets ledere, specielt branchens mange mellemledere. BygSoL-projektet giver nu byggeriets ledere en enestående mulighed for indblik i en ny ledelsesstil, der introducerer en ny måde at tænke og handle på. Tilgangen til det nye lederskab og et nyt grundlag for de sociale relationer i organisationen, bygger på filosofien. Fordi filosofien kan løfte det faglige perspektiv op på et højere plan, hvor det er muligt at sammenligne fagligheder, og fordi filosofien radikalt stiller spørgsmålet om sammenhængen mellem faglighed og eksistens, mellem professionalisme og livsudfoldelse. Som leder får du på uddannelsen et nyt beredskab til at agere og arbejde i fællesskab med andre mennesker, på en måde der er logisk og pragmatisk i en ny rammeforståelse af processer, sammenhænge, strukturer og problemer. Der vil blive knyttet an til det strategiske felt og den praksis, der er defineret organisatorisk og teknisk. Uddannelsen giver også lederen redskaber til at identificere, forstå, fortolke, vurdere, forandre og skabe begivenheder og deres forløb. Erfaringsopsamling og vidensopbygning Da erfaringsopsamling og vidensopbygning er byggebranchens akilleshæl lægges der både under og efter uddannelsesforløbet stor vægt på erfaringsudveksling. BygSoL-projektet vil inden sin afslutning etablere et vidensforum, hvorfra hele projektets arsenal af erfaringer og resultater bredt kan formidles og forankres i byggeriet, herunder et netværk, der opdaterer genereret viden om byggebranchens læreprocesser og vidensbehov. Der vil derfor efter afslutning af modulerne blive tilbudt et opfølgende seminar i januar 2007, og uddannelsespartnerne i BygSoL vil efterfølgende stå til rådighed med vejledning og feedback for ledere og virksomheder. Prisen for disse ydelser vil afhænge af partnerskabets projektøkonomi til den tid. Forløb og praktik Uddannelsesforløbet gennemføres som intensiv undervisning i 3x2 dage over en periode på 2 til 3 måneder med mellemliggende øvelser/opgaver i praksis. Da uddannelsesforløbet i første omgang bliver gennemført som udviklingsforsøg kan det gennemføres til en favørpris på kr Prisen gælder hele forløbet og dækker bl.a. omkostninger til professionelt undervisningsmateriale og forplejning. Gennemgående undervisere vil være professor Ole Fogh Kirkeby fra Center for Ledelse, Politik og Filosofi på Handelshøjskolen og HD er i Organisation og Ledelse Dorthe Ingerslev fra Erhvervsakademiet Nordsjælland. Gæsteoplægsholdere vil i samarbejde med deltagerne blive inddraget i den udstrækning det er muligt. Gennemgående kursusledere vil være projektkoordinator Allan Dam, BygSoL-Teknologisk Institut og uddannelseskonsulent Brita Keller, Erhvervsakademiet Nordsjælland. For nærmere oplysning Kontakt Teknologisk Institut, BygSoL, tlf.: Yderligere information 5

6 Modul 1 Modul 2 Modul 3 1. dag Byggeriet som arbejdsplads Introduktion - Introduktion af uddannelse og præsentation af deltagere - De sidste årtiers udvikling af arbejdspladsen - Introduktion til ledelse af projekt og proces Globalisering - Videnssamfund - Teknologi og arbejdsorganisering - Uddelegering af ansvar og kompetencer Praktik - Metoder til management, lederskab og organisation - Nye samarbejdsformer - Ledelseserfaringer - Praktisk case 2. dag Læring og ledelse i projektsammenhæng Arbejde og læring - Læring som individuelt og kollektivt mål - Læring som udvikling af medarbejderkompetencer og som ledelsesstrategi - Livslang læring Projektledelse - Projekt som ledelses og organisationsstrategisk funktion - Selvudvikling og lederskab - Projektet som begivenhed Praktik - Hvor der handles, der ledes - Læring med effekt på bundlinien - Projektledelses-modeller i lyset af autonomi og kontrol - Workshop: Projektledelse Team og ledelse, lederen som coach Vidensdeling-og ledelse Krop og viden Team som organisation - Den historiske baggrund i håndværket og i laugssystemet - Teamwork og coaching - De nye teknologiers rolle - Teams i forskellige sektorer og brancher Teamledelse - Historie og strategisk indhold - Typologier og metoder - Ledelsesopgaver i spændingsfeltet mellem kontrol, selvbestemmelse og selvkontrol Praktik - Coaching filosofi versus psykologi - Coaching erfaringer - Workshop om teamledelse Vejledning og coaching Kommunikation - Grundlaget for at forstå andre mennesker - Sprogets rolle i lederskabet - Begreber om organisatorisk fællesskab - Ledervejledning og dialogformer Virksomhedskultur - Human Ressource management - Facilities Management (FM) - Lean Construction - Nøgletalssystemer - Værdiledelse - Kontraktstyring Praktik - Konflikt som ressource - Coaching via fish bowl - Arbejdsbegrebet i det kapitalistiske industrisamfund - Lederskab, intelligens og følelser - Social intelligens og social fantasi Anerkendelse - Anerkendelse filosofisk, organisatorisk og ledelsesmæssigt - Forholdet mellem arbejdsliv og privatliv Praktik - Videndeling og lederskab i byggeriet - Redskaber til erfaringsopsamling og vidensdeling i praksis Begivenhedsledelse som grundlag for en ny ledelsesstil Ledelse og organisering - Forholdet mellem økonomi, teknologi, sociale og værdimæssige dimensioner - Identitetsperspektiver for medarbejderen, personen og mennesket Begivenhedsledelse - Dømme-og handlekraft i praksis - Personlig udvikling og selvformning - Nye kontrol-teknologier med fokus på selvkontrol Praktik - Den refleksive praktiker - Tjek på teamet et teamudviklingsværktøj - Evaluering af kursusforløb og praktisk case - Udlevering af kursusbevis - Workshop om praktisk case - Midtvejsevaluering Dato 3-4. oktober oktober november 2006 Sted Teknologisk Institut - Taastrup Teknologisk Institut - Taastrup Teknologisk Institut Taastrup KURSUSMATERIALE: Indhold: BYGSOL-ARBEJDSPAPIRER OM SAMARBEJDE OG - Implementering og ledelse af læreprocesser LÆRING - Ledelse og værdier - Kommunikation, fortælling og nærvær - Partnering som samarbejdsform - Coaching en vejledning - Arbejdsmiljø i en ny optik for samarbejde 6

7 LIVSLANG LÆRING I ET SYSTEMISK PERSPEKTIV DET NYE AMU OG EFTERUDDANNELSE AF FAGLÆRERE Konferencen i Middelfart: Bedre byggeri-bedre uddannelser blev fulgt op på et møde i Århus den 7. februar Frank Tonsberg, direktør for EUC Nordvestsjælland, startede med at byde velkommen, og var glad for at se den interesse, der var for mødets emne. Han konkluderede, at skolernes rolle ændres i fremtiden, hvor vi skal være mere aktive partnere i kompetenceudviklingen, og vi skal være til stede på virksomheden. Vi skal også kende læreprocesserne, ikke kun på skolen, men også på den enkelte virksomhed. Frank forsatte med at stille spørgsmålet: Hvad er det så skolerne kan gøre? Nogle af svarene kan være: Øge vores kendskab til læreprocesser på arbejdspladsen Kompetencenær udvikling er en skolesag, ikke kun en lærersag Tæt samarbejde mellem undervisere, konsulenter og virksomhederne Videndeling skal styrkes i samarbejde mellem skolerne/ lærerne og virksomhederne Partnerskab om læring i arbejdslivet bør indgå som et strategiområde på den enkelte skole/ skolesamarbejde Virksomhedernes medarbejdere er ikke kunder, men samarbejdspartnere Etablering af formelle netværk og partnerskaber Afklaring og afstemning af forventninger til partnerskaberne En forudsætning for partnerskab er bedre kendskab til hinanden Vi skal sætte fokus på vore egne kompetencer: Hvad kan vi? Hvad mangler vi? Fokus på efteruddannelse af faglærerne. Hvad har EUC Nordvestsjælland så gjort i den retning. Vi har i de sidste 7-8 år deltaget i en række projekter, der skal fremme læringen inden for byggeriet. Det startede med BygAttac, BygLOK og videre med BygSoL. Derudover har vi stået for tre efterfølgende TUP projekter, hvor vi er startet med en læring om praksisnære undervisningsprincipper til i dag, hvor vi vil tage springet og bringe lærerne ud til virksomhederne. Frank Tonsberg sluttede med et ønske om, at disse efteruddannelser af faglærerne ville blive til noget, så alle parter vil få gavn af uddannelsen. Chefkonsulent for BAI, Bill De Place, startede med at belyse, at der er ca der bruger BAI s efteruddannelse om året. Rollefordelingen og arbejdsopgaver er fordelt således at efteruddannelsesudvalgene tager sig af: Produkterne Kompetencebehov Uddannelsesbehov 7

8 Og skolerne tager sig af: Valg af udbud Markedsføring Oplysning, rådgivning og dialog i forhold til det lokale erhvervsliv Kursusdesigning Undervisningsplanlægning og formidling Brug af faglige kompetencer Brug af pædagogik Kvalitetssikring og evaluering af undervisningen Bill forklarede at faglærerne som regel er ansat på snævre faglige kompetencer, så det er nødvendigt at efteruddanne lærerne, hvis de skal medvirke som praksisnære aktører, i det felt der er mellem skolen og virksomheden. Hvilke kompetencer er det så lærerne skal besidde? Det er bl.a.: Uddannelsessælger Rådgiver Coacher Kursusdesigner Sparringspartner med virksomheden Bill mente at det er vigtigt at lærerne er krumtapper i disse forløb, ellers sker der ikke noget. Bill sluttede med at hentyde, at der kunne ligge en mulighed i at kombiansætte lærerne, så de var ansat halvt hos skolen og halvt i virksomheden. Bill har søgt om penge i UVM, til at financier denne efteruddannelse. Hvis dette bliver negativt, må vi sammensætte en efteruddannelse ud fra de eksisterende kompetencebeskrivelser der findes i øjeblikket. Steen Elsborg berettede om en undersøgelse han har foretaget i nogle virksomheder inden for byggeriet. Hovedkonklusionen er klar. Der er i dag et stort uudnyttet potentiale for at gennemføre efteruddannelse i sektoren. Både virksomhederne og håndværkerne kan se behovet for at efteruddanne sig. Men der er meget få der tager initiativ til at gøre noget ved det, og der er kun få der kender mulighederne i det Ny AMU system. Undersøgelsens perspektiv er, hvilke former for efteruddannelse der er behov for, inden for Bygge- og anlægsområdet og hvordan der skabes et udbytterigt samspil om kompetenceudvikling mellem håndværkere, virksomhed og skoler? Til det første svares der, at det skal være relevante, spændende og brugbare kurser, og at: Indholdet skal tage afsæt i dagligdagen og herfra tilføre nyt Kurserne skal være intensive, der skal stilles krav til deltagerne Formen i sig selv skal motivere håndværkere er uvant med at sidde stille Underviserne skal være fremme i skoene Underviserne skal også pædagogisk kunne håndtere de mange forskellige situationer, som altid opstår 8

9 Helt centralt skal kurserne tage afsæt i nuet og i fremtiden ikke i fortiden. Til det andet, er det op til faglærerne og skolen at geare sig til at gå i dialog med virksomhederne, og at designe læringsforløb, der både tager afsæt i og understøtter deltagernes praksislæring. På sigt vil det medføre et forpligtende partnerskab mellem skole og virksomhed, til gavn for begge parter. Virksomhederne synes at muligheden for lønrefusion er et stort aktiv, men det der åbner dørene i virksomhederne er oplevelsen af kvalitet, fleksibilitet og medindflydelse. Konklusionen fra konferencen i Middelfart den 16. november 2005 var, at fremtidens faglærere skal kunne: Skabe og vedligeholde god kontakt til virksomheder Afdække behov og muligheder for læring i virksomheder Designe læringsforløb Gennemføre praksisbaseret undervisning Hvordan kan det tænkes organiseret? Det kunne være en gruppe af interesserede skoler og faglærere der sammensættes nationalt eller regionalt og danner et netværk. Derefter udvælges der nogle virksomheder, der er indstillet på at gå ind i et aktivt samarbejde om læring i virksomheden. Derefter afholdes der nogle indledende arbejdsseminarer med deltagelse af lærere, virksomhedsrepræsentanter, skoleledere og konsulenter. Studiegrupper kan eventuelt sammensættes på tværs af skolerne med eksempelvis 4 lærere i hver, som tildeles en vejledergruppe bestående af en skoleleder og en konsulent fra projektet. Efteruddannelsen af faglærerne kunne organiseres som splitkurser med konsulenter som observerende coaches. Disse kurser kunne se således ud: 1. modul: Indgå og vedligeholde virksomhedskontakt 2. modul: At tilrettelægge fleksible undervisningsforløb 3. modul: At gennemføre fleksible undervisningsforløb 4. modul: At forankre i virksomheden og på skolen Dokumentation og systematisk evaluering integreres i alle moduler. Formålet med mødet i dag er, at få diskuteret og kvalificeret det videre forløb, så det giver et overblik over muligheden for at rekruttere lærere til efteruddannelsen, og sikre en ledelsesmæssig opbakning og derved medvirke til en organisatorisk forankring af projektet. Hvordan kan man på fornuftig vis udforme en delmængde, en pilotudgave eller et forstudie til denne efteruddannelse af faglærere? Uddrag af dialogen: Hospitanttjeneste er en oplagt mulighed Vi kan lære af de steder vi sender vores elever. Hvad vil man se på, når man kommer i virksomhederne, og hvad lægger de vægt på? 9

10 Der skal gerne blive et samspil mellem de grupper vi ønsker der gennemgår en uddannelse. Foruden efteruddannelsen af lærerne, ønsker vi også uddannelse for mellemledere, medarbejderne og tillidsfolk. Det vil være en god idé med efteruddannelse for lærerne inden for hospitant tjeneste og coaching. Lærerne kan danne teams som skal på en længere uddannelse, der organiseres over en længere periode. dvs. mere tyngde i uddannelsen EUC Nordvestsjælland aftaler nærmere med BygSoL og BAI om det videre forløb, og påbegynder på baggrund af skolernes tilbagemelding allerede nu rekruttering af lærere til efteruddannelsesforløbet. 10

11 EVALUERING SLUTEVALUERING I ET BYGSOL-PERSPEKTIV På baggrund af slutevalueringer- og resultater kan følgende konkluderende perspektiv drages: BygSoL er teambaseret udvikling: Forløbene har vist, at når medarbejderne får gode indflydelsesmuligheder, så tager en væsentlig majoritet det som en positiv mulighed for at præge deres egen arbejdssituation og går ind i det med engagement og medansvar for udviklingen. Det skal sikres, at denne majoritet får gode betingelser. Alle samarbejdspartnere skal med fra begyndelsen og må give håndslag på at medvirke aktivt for at BygSoL tænkningen realiseres på pladsen. Det skal også sikres, at samarbejdet mellem håndværkere og ledelse vedvarende i byggesagen gives selvstændig opmærksomhed. Grundig introduktion af nye medarbejdere er central i den henseende, og megen og konstruktiv dialog er afgørende for at bevare og udvikle den nødvendige atmosfære. Forløbene peger endvidere på, at det i fremtiden kunne være perspektivrigt at etablere strategisk sammenhæng mellem tre mødetyper på pladsen: Nemlig sjakmøder afholdt ugentligt, hvor ledere ikke deltager, formandsmøder ligeledes afholdt ugentligt og så BygSoL-stormøder afholdt hver anden, tredje eller fjerde uge. BygSoL er kompetenceudvikling i praksis: Forløbene peger på, at BygSoL-processen er kompetenceudviklende og forløbene er dermed yderst perspektivrigt i forhold til den igangværende transformering af ikke mindst AMU fra kursusbaseret undervisning til praksisnær kompetenceudvikling. Stien er ved at blive trådt. Forløbene peger på, at BygSoL s fremtidige rolle skal deles mellem i det daglige at understøtte det eksisterende læringsrum/ den uformelle læring på arbejdspladsen og på møderne udfordre praksislæringen gennem tematiserede input og diskussioner, der tager udgangspunkt eller perspektiveres i konkrete problemstillinger fra arbejdsdagen. Og det kræver en eller anden form for undersøgende eller coachende tilstedeværelse med jævne mellemrum i den daglige byggeproces. Forløbet peger også på, at BygSoL skal blive bedre til løbende at bevidstgøre om kompetenceudviklingen og måske endda afsluttende implementere praktiske øvelser i de lærte? Der er brug for et udvidet partnerskab: Der er behov for, at BygSoL træder mere i karakter og videreudvikler sin tænkning fra at være leverandør af uddannelsesydelser til at blive kompetencepartner ved i samarbejdet at indgå som ligeværdig forhandlingspartner med særligt ansvar for at fastholde udviklingslogikken. Og der er behov for at virksomhederne gør det samme; ændrer sin tænkning fra kunde til kompetencepartner. BygSoL skal blive en udfarende og krævende kompetencepartner, der fokuserer på at understøtte og udfordre det daglige læringsrum i arbejdet og som igennem hele forløbet fastholder udviklingsfokuseringen. Der er brug for en mellemlederuddannelse: Alle parter peger på, at årtiers eller århundredes vaner om at lederen i byggebranchen som den envejskommunikerende og bestemmende skal ændres for at BygSoL's potentialer skal kunne realiseres. Håndværkerne peger på behovet for lederudvikling og ledere på alle niveauer peger også selv på behovet for at håndtere uddelegering af ansvar samtidig med at der forventes en coachende indsats. Der er tale om fundamentalt nye lederkompetencer og det kræver målrettet uddannelse. Det vil være oplagt at integrere dette i det videre forløb af BygSoL. 11

12 ORGANISATION BYGSOL-SEMINAR MARTS 2006 Fra forandring til forankring Af Bent Barnardi BygSoLs seminar 31. marts samlede 50 deltagere, hvor hele spektret fra forandring til forankring blev diskuteret Styregruppens bud på fremtiden for de høstede BygSoL-erfaringer Formidling og forankring af BygSoL var temaet for styregruppens afdeling på seminaret. Divisionsdirektør Bjørn Lykke Jensen, Teknologisk Institut, indledte med en kort historisk gennemgang af Teknologisk Institut og dets rolle gennem mere end 100 som et nytænkende væsen. Jensens indlæg var illustreret med dejlige, gamle billeder smat enkelte nye, der dokumenterer, at der er sket meget på 100 år, men ikke alle steder. Uden at agitere begrundede Bjørn Lykke Jensen, hvorfor BygSoL hører hjemme og fortsat bør høre hjemme på Teknologisk Institut. Han citerede instituttets grundlægger og direktør fra 1906 til 1950, Gunnar Gregersen: Instituttet skal bidrage til at bringe den nyeste viden i arbejde uden unødvendige videnskabelige svinkeærinder. Byggeledere skal på græs Med billedet af en ko med kæde om halsen oppe på storskærmen slog faglig sekretær i Konstruktørforeningen Jacob Ravn Thomsen til lyd for, at den gamle byggeleder-type bør sendes på græs. Jacob Ravn Thomsen trak linierne skarpt op. - Nogle tror på nye metoder til en bedre styring af byggeprocessen med kortere byggetid, større indtjening, færre arbejdsulykkes og højere kvalitet som nogle af fordelene. Andre er ligeglade og siger det går jo meget godt, som det går i dag., forklarede Jacob Ravn Thomsen. Han ønsker ikke at afskaffe de gamle byggeledere - kun deres type og adfærd. - Byggeriet skal udvikles. Det kan gøres ved at udvikle byggelederne. Konstruktørskolerne har en vigtig rolle i udviklingen, sagde Thomsen og fortalte, at der er stor interesse blandt foreningens medlemmer for den viden, som BygSoL og Lean Construction har. Derfor er der allerede dannet et konstruktør-netværk, som fem skoler deltager i, forklarede Jacob Ravn Thomsen og dokumenterede dermed, at BygSoL allerede er forankret på uddannelsesinstitutionerne inden for konstruktør-faget. - De unge synes, det er sjovt med dynamik, men vi skal osse ha fat i de gamle. Efteruddannelse er vigtig. Skab et pres nedefra for at få adgang til efteruddannelse, opfordrede han og fortsatte med endnu er opfordring: - Hent byggeledere ind udefra. Gerne kvinder med fagligheden i orden! Jacob Ravn Thomsen efterlyste konkretisering og lagde ikke skjul på, at han selv har svært ved at forklare, hvad BygSoL indtil nu har ført til. Han nævnte dog de positive resultater af sikkerhedsarbejdet på byggepladsen BB20 på Bispebjerg i København som et godt eksempel, der osse har imponeret Arbejdsmiljøinstituttet. - Efteruddannelse - det skal til, når behovet er der, sluttede Jacob Ravn Thomsen. Og viste på skærmen, at hans ko endnu står på græsmarken og venter på den gamle byggeleder-type. 12

13 Samarbejde betaler sig - Bygningsarbejderne skal med i beslutningerne. Det vil give byggeriet et løft, indledte konsulent Sidse Buch, Bygge-, Anlægs- og Træindustriens Kartel (BAT) sit indlæg. - At samarbejde betaler sig, har vi allerede set, og BAT forventer, at de deltagende virksomheder vil bruge erfaringerne, også efter projektets afslutning. Og vi forventer, at projektet vil gøre en forskel, sagde Sidse Buch, inden hun opstillede BATs model for forankring i ledelsen i byggeriet. Ledelsen på alle niveauer skal blive bedre til at tænke strategisk og langsigtet Mellemlederlaget skal uddelegere ansvar frem for at kontrollere og udstikke ordrer Bygningsarbejderne skal være parate til at påtage sig det nødvendige ansvar - og for forankring i uddannelsessystemet Nye kurser i lærlingeuddannelserne Nye kurser i efteruddannelsessystemet Når virksomhederne begynder at efterspørge kurser skal de være klar. På den måde bliver BygSoL-principperne flyttet fra et projekt til en naturlig del af byggeriet De faglige folk skal klædes på Lærerstaben skal uddannes De første kurser er allerede udviklet BAT vil gøre en indsats for at sprede BygSoL-erfaringerne gennem fagblade, kurser og via mund-til-mund-metoden. Om BygSoLs fremtid sagde Sidse Buch, at afslutningen på projektet helst ikke skal betyde afslutningen på at tænke nede fra og op. BygSoL bør Ikke blot være en engangsforestilling! BygSoL-erfaringerne skal bringes videre gennem virksomhedernes ledelser, uddannelsessystemet og spredes blandt bygningsarbejdere og virksomheder. Fokus på livslang læring Direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, lagde ud med at slå fast, at Teknologisk Institut er en god ramme for BygSoL. - Og BygSoL bør forankres på Teknologisk Institut. Michael Nielsen mener, der primært bør fokuseres på læring på byggepladsen. Lean Construction, last planner og tværgående samarbejde er ved at vinde indpas på nogle områder i byggeriet. - Men LEAN er kun ét af mange tankesæt. Brug flere! opfordrede Michael Nielsen, der osse søgte at se byggeriet i globaliseringens lys. Fremover vil konkurrencen på byggepladserne ikke stå mellem jyske og københavnske håndværkere, men mod nogle, der taler anderledes. Derfor er kompetence vigtig, sagde Michael Nielsen. Dansk Byggeri-direktøren mener, at læring skal flyttes ud på byggepladserne, men Michael Nielsen betragter en byggeplads som en flygtig organisation. - Læring er ikke bare to driblinger og en scoring. Derfor skal der fokus på livslang læring og udvikling af kompetencer, men virksomhederne mangler rådgivning om, hvordan man kan uddanne på byggepladserne. - Læring på byggepladsen skal gøres til en del af produktionsprocessen og forankres som en del af produktionsvirkeligheden, og uddannelsesinstitutionerne skal gøre sig klar til at 13

14 tilbyde byggepladslæring og have som succeskriterium at gennemføre undervisning på byggepladserne, sagde Michael Nielsen, der også mener, at erfaringerne fra BygSoL skal indarbejdes i efteruddannelsessystemet såvel det offentlige via Byggeriets Uddannelser som via private udbud. Fra Michael Nielsens synspunkt har Lean-tankegangen svært ved at få fodfæste hos de udførende virksomheder i det danske byggeerhverv, og BygSoL har svært ved at skabe varig ændring ud over udviklingsfasen. - Erkend at Lean-tankegangen er et af flere relevante bud på udviklingen af byggeriets produktion og gør viden om Lean-construction tilgængelig for virksomheder på forskelligt ledelsesniveau, foreslog Michael Nielsen og fastslog, at der er behov for generelt at styrke ledelseskompetencen i byggeriet. Forankring skal efter Michael Nielsens mening ske i virksomhederne og i uddannelsessystemet. - Men også ved, at byggeriets aktører ændrer værdier, holdninger og kultur. I den måde vi planlægger byggeri - som en del af værdikæden. Horisontalt ved planlægning af projekt og produktion. Vertikalt ved produktionskoordinering i byggeprocessen. Og ved at tænke i nye produkter og processer fx systemleverancer og nyindustrialisering, sagde Michael Nielsen. Hans vision for forankring af BygSoL-erfaringerne rummer et eller flere videncentre. - Jeg ser Lean-construction DK, Teknologisk Institut og uddannelsesinstitutionerne i videncenter-roller, sluttede Michael Nielsen. BygSoL er inde i sit sidste år Det er næsten som en fætter og kusine-fest at være til BygSoL-seminar. De fleste kender hinanden, men hvem er det nu lige, der sidder derovre ved Fætter Gert? Og de to dér, var da vist ikke med sidst! Og, åh nej! Ham havde jeg helt glemt. Han er altid så kedelig! Men kusinerne fra Fyn er der krudt i. Det bliver spændende at høre, hvad de nu har gang i! En hurtig runde med håndtryk i lokalet. Go dag, go dag. - Sæt jer hos dem, I ikke ser så tit, opfordrer fætter Steen, der som altid er toastmaster. Det gør vi så, og festen - undskyld..! seminaret er i gang. Selv om der er meget at glæde sig over, er det ikke nogen fest. BygSoL er inde i sit sidste år. Og der er meget, der skal nås inden lukketid. Uddannelser i verdensklasse Projektkoordinator Allan Dam, Teknologisk Institut, lagde i en slags status hårdt ud med at betegne BygSoL som en dannelsesrejse for teoretikere og praktikere, for virksomheder og uddannelsesinstitutioner. - BygSoL er en ny tilgang til og forståelse af uddannelse og læring, konkluderede Allan Dam efter en skematisk gennemgang af de forskellige elementer i en BygSoL-byggeproces. Regeringens Globaliseringsråd har sat uddannelse på dagsordenen - oven i købet Uddannelser i verdensklasse. 1. Vi skal lære at kunne forholde os til andre, som vi i den sidste ende ikke deler faglighed og verdensbillede med. 2. Løsningen er ikke at omdanne uddannelsessystemet til erhvervslivets korte uddannelseskurser. 3. Vi skal udvikle nye undervisningsformer og bedre forståelse af langsigtede læringsforløb. Vi skal være verdensmestre i læring. 4. Vi skal have viden om, hvordan praksis ser ud, og hvordan den forandrer sig. Undervisere og forskere skal på efteruddannelse i praksis. 14

15 5. Vi skal have fokus på nye fagligheder og opprioritere ledelsesdimensionen. Allan relaterede Globaliseringsrådets visioner til BygSoL og fastslog, at byggepladsen er læreplads for både byggefolk, undervisere og forskere. Fra forandring til forankring Teknologisk Institut og BygSoL har naturligvis forventninger om, at det tre-årige forløb sætter sig spor - blandt andet ved forankring af uddannelse og institutioner. Der er allerede planlagt kurser for mellemledere, faglærere, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter og lærlinge i efteråret 2006 med diverse organisationer og institutioner som arrangører. - For ledere i byggeriet er der i efteråret planlagt et kursus- og uddannelsesforløb med tre moduler: 1. Introduktion til ledelse. Projekt & Proces 2. Team & ledelse. Lederen som coach 3. En anerkendende kultur. Begivenhedsledelse og handlekraft, oplyste Allan Dam. Byggeakademiets vinterskole-forløb er foreløbigt planlagt til og med 2008 med støt stigende krav og fagligt niveau. Erfaringer skal anvendes BygSoLs projektansvalige, Pernille Walløe, gennemgik herefter BygSoL-processens evalueringsfase og betonede det vigtige i, at erfaringer skal anvendes i resten af forløbet og i kommende forløb - på ethvert projekt, i virksomheden, hos partnerne og i BygSoL. - Det specielle ved byggeriets natur er, at sjak forlader pladsen, og nye kommer til. Derfor skal der foretages evalueringer løbende, sagde Pernille Walløe og understregede, at data og interviews skal behandles hurtigst muligt, så sjakkene kan få tilbagemeldinger, inden de forlader pladsen. Blandt de data, der kan indsamles i evalueringsfasen nævnte Pernille Walløe: nøgletal, ulykkesfrekvenser, mangler, overholdelse af tidsfrister og økonomi. Pernille Walløe anbefalede at anvende Logical Framework Approach, der er en metode til systematisk at planlægge og monitorere projekter, som grundlag for evalueringen. Projektet lukker, men ideen lever! Projektkoordinator og proceskonsulent Henriette Hall-Andersen inviterede både til grill-party og julegave-uddeling, da hun fremlagde planerne for den resterende del af BygSoL-perioden. Selv om BygSoL formelt er i sit sidste leveår, har BygSoL en vision, der rækker frem mod år Visionen vil blive temaet ved et grill-party, når vejret er blevet bedre, lovede Henriette Hall-Andersen. - Viden-netværket og EU s 7. rammeprogram bliver taget op, til efteråret -høsttiden med kartofler og lavthængende frugter, fortsatte hun. Og om forankring i branchen og på uddannelsesinstitutioner lovede Henriette Hall-Andersen med stor omsorg for BygSoL, at når året og BygSoLs tid rinder ud ved juletid, skal stafetten gives videre. Børn skal sendes hjemmefra, men forældrene er der altid. Sådan er det osse i BygSoLfamilien. Og fætre og kusiner kan man vel osse støtte sig til! 15

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan.

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan. Fase 1: Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan Oktober 2008 Arbejdspapir

Læs mere

4. Har arbejdsmiljø og sikkerhed været offensive indsatsområder på BygSoL-sager?

4. Har arbejdsmiljø og sikkerhed været offensive indsatsområder på BygSoL-sager? INDHOLDSFORTEGNELSE Bilag 1: Undersøgelses- og perspektiveringsspørgsmål... 3 Bilag 2: BygSoLs tilblivelse...6 Bilag 3: Faktablade... 10 Bilag 4: Beskrivelse af det kvantitative materiale... 63 Bilag 5:

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

MURERFAGET I BEVÆGELSE

MURERFAGET I BEVÆGELSE MURERFAGET I BEVÆGELSE et innovationsprojekt FORLAGET TEGL Erik Fog MURERFAGET I BEVÆGELSE et innovationsprojekt FORLAGET TEGL MURERFAGET I BEVÆGELSE ET INNOVATIONSPROJEKT 1. udgave, 1. oplag, april 2007

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Produktivitet i byggeriet. En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen

Produktivitet i byggeriet. En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen Produktivitet i byggeriet En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen BAT-kartellet November 2010 Indholdsfortegelse Produktivitet i byggeriet... 3 Sammenfatning... 4 Produktivitetsbegrebet...

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Lærende møder og konferencer i praksis

Lærende møder og konferencer i praksis Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn Lærende møder og konferencer i praksis People s Press Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn, 2006 1. udgave, 1.

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING Kompetence opdatering Få opdateret virksomhedens kompetencer DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Decentralisering af HR Opnå fordele med decentrale løsninger af HR KOMPETENCE- Nr. 1 / Maj 09 UDVIKLING

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

TUP PROJEKT FRA FLERFAGLIGHED TIL TVÆRFAGLIGHED

TUP PROJEKT FRA FLERFAGLIGHED TIL TVÆRFAGLIGHED TUP PROJEKT FRA FLERFAGLIGHED TIL TVÆRFAGLIGHED Fleksible kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere i leve-bo miljøer gennem kompetenceudvikling af undervisere fra to uddannelsesinstitutioner i fælles

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Emne. Niels Møller, Inger-Marie Wiegman og Jens Voxtrup Petersen. Drivsel drift og trivsel i callcentre

Emne. Niels Møller, Inger-Marie Wiegman og Jens Voxtrup Petersen. Drivsel drift og trivsel i callcentre Emne Niels Møller, Inger-Marie Wiegman og Jens Voxtrup Petersen Drivsel drift og trivsel i callcentre Drivsel drift og trivsel i callcentre Emne Indhold Drivsel drift og trivsel i callcentre DEL 1 Projektets

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner Mod bedre viden En antologi om erfaringerne i videncentrene i CVU Storkøbenhavn beskrevet af medarbejderne af Udviklingsforum

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

UDDANNELSE MAGASIN FOR OFFENTLIG OG PRIVAT LEDELSE I VIDENSSAMFUNDET

UDDANNELSE MAGASIN FOR OFFENTLIG OG PRIVAT LEDELSE I VIDENSSAMFUNDET www.ledelseoguddannelse.dk UDDANNELSE MAGASIN FOR OFFENTLIG OG PRIVAT LEDELSE I VIDENSSAMFUNDET Nr. 2 Maj 2009 7. årgang ISSN Nr. 1604-4134 LÆS INDE I BLADET Lederuddannelser der virker i virkeligheden

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere